Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 februari 2019

Kans voor aquathermie uit Braassemermeer


Rijnsaterwoude – Het is mogelijk om de huizen van Rijnsaterwoude aan te sluiten op de warmte van het Braassemermeer. Maar het gaat zeker zo'n tien jaar duren, voordat zo'n warmtenetwerk is opgezet. Voorzitter Lieke Langezaal van Ons Warm Onthaal roept de bestuurders in deze regio op, om niet achter de wind- en zonnepanelenlobby aan te lopen. ,,Als de inwoners van Rijnsaterwoude aangesloten willen worden op een warmtenetwerk vanuit het Braassemermeer, dan moeten we dat een kans geven.''

Twaalf inwoners van Rijnsaterwoude hebben 'Ons Warm Onthaal' opgezet, om te kijken of hun dorp van gas over kan stappen op een financieel aantrekkelijke en natuurvriendelijke energiebron. Dankzij een gemeentelijke subsidie heeft het ingenieursbureau IF Technology een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van zo'n 'Warmte uit de Braassem' project. Dinsdagavond vanaf 19:30 uur worden de tussenresultaten bekend gemaakt in het Schoolhuis, maar nu al is zeker dat de kosten flink kunnen oplopen. Langezaal hoopt, dat 'Warmte uit de Braassem' mee kan doen aan een pilot, dat door de rijksoverheid gefinancierd wordt. ,,Maar dan moet wel duidelijk worden, dat de inwoners van Rijnsaterwoude ook zelf willen, dat we van gas overstappen naar deze vorm van aquathermie.

Langezaal hoopt, dat met dit initiatief ook de komst van tientallen windmolens en honderden hectares aan zonnepanelen voorkomen kan worden. ,,We krijgen die windmolens door de strot geduwd. De Braassem is ons grootste zonnepaneel. De zon warmt het water op, zonder allerlei technische kunstgrepen. Verpest de zaken niet, omdat er over vijf jaar een heel realistisch alternatief is.''

Invoering venstertijden voor alcohol op sportclubs


Nieuwkoop – Voetbalclub en hockeyverenigingen mogen wellicht vaker en langer aan Bacchus offeren. Tot nu toe waren de sportverenigingen verplicht om twee uur na de laatste wedstrijd de tap te sluiten. Maar als de gemeenteraad binnenkort instemt met een voorstel van het college van burgemeester en wethouders, mogen de clubs ook gebruik maken van de mogelijkheid om in het weekend tussen 12:00 uur en 20:00 uur alcohol te blijven schenken. Deze 'venstertijden' gelden ook als de laatste wedstrijd al om 16:00 uur is afgelopen.

Regelmatig controleren toezichthouders op het schenken en drinken van alcohol in sportkantines. En als ze dan constateren, dat de regels overtreden worden, leidt dat tot veel onbegrip. Burgemeester Frans Buijserd kiest er dan ook voor, om meer flexibiliteit in te voeren. ,,Er ontstond wat commotie, omdat ambtenaren constateerden, dat mensen wat te lang doorgingen. Maar het (langer drinken van alcohol, red.) komt bij voetbal- en hockeyverenigingen vaker voor. Mensen zien het als socialiseren. Tegen een uur of acht 's avonds verloopt dat een beetje.''

Leden van tennisverenigingen blijken volgens de huidige regels zich nog veel langer te kunnen laven aan het bier of de wijn. Buijserd: ,,Als de laatste tenniswedstrijd om 23:00 uur is afgelopen, mogen ze daar tot 01:00 uur schenken.'' Fractievoorzitter Annette Pietersen (D66) was niet blij met deze uitbreiding van de schenktijden. ,,Bij de sportverenigingen wordt doordeweeks na afloop van de trainingen alcohol geschonken, er zijn de nodige feesten en partijen en dan mag het ook nog in het weekend tussen 12:00 en 20:00 uur. Alcohol en sport horen bij elkaar. Maar welk beeld willen we uitstralen bij de combinatie van sport en alcohol? Nieuwkoop heeft al het hoogste alcoholgebruik in de hele regio.''

Het stak Pietersen vooral, dat er alcohol gedronken wordt, terwijl er kinderen aanwezig zijn. Daar was gemeenteraadslid Hendriks (SBN) het niet mee eens. Hij waarschuwde voor betutteling. ,,Het is goed dat je daar rekening mee houdt, maar we moeten niet te ver doorslaan met het pamperen van kinderen. Zij zien pappa en mamma ook een wijntje of biertje drinken bij het eten.'' Volgens hem zijn de besturen van sportverenigingen zich al volop bewust van hun maatschappelijke betrokkenheid. Brent Wijshijer (CA) riep op tot clementie: ,,Je moet verenigingen de ruimte geven om wat langer te schenken, bijvoorbeeld als een kampioenschap gevierd wordt.'' Fractievoorzitter Tom de Kleer (VVD) riep op, dat er strenger gehandhaafd moet worden. Maar Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop) vond juist, dat de gemeente en sportverenigingen ,,samen moeten optrekken in plaats van er met regelgeving keihard tegenaan te gaan.'' Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) verzuchtte: ,,Waarom kan het niet gezellig zijn zonder alcohol?''

Binnenkort praat de gemeenteraad verder over dit onderwerp.

Hospice 'Amandihuis' komt er


Nieuwe Wetering – Begin 2020 opent het hospice 'Amandihuis' haar deuren in Nieuwe Wetering. In dit hospice komen mensen te wonen, die in hun allerlaatste levensfase zitten en vanwege hun fysieke gezondheid niet meer thuis kunnen wonen.

Het Amandihuis komt op de locatie van het voormalige pand van basisschool De Meerpaal. De gemeente Kaag en Braassem verkoopt de grond aan de Stichting Hospice Armandi en deze overdracht wordt woensdag 20 februari officieel gemaakt met handtekeningen. Nu de stichting alle financiën rond heeft, kan er begonnen worden met de bouw van het hospice en de verblijfkamers.

Wethouder Petra van der Wereld neemt namens de gemeente Kaag en Braassem de ondertekening op haar. ,,Het leek er bijna niet meer van te komen. Soms moet je geduld hebben en samen zoeken naar de juiste mogelijkheden. Het laatste half jaar van 2018 kwam het proces dan eindelijk in de stroomversnelling en zijn we er samen uitgekomen.”

Hek zorgt voor verbroedering


Woubrugge – Een hek hoeft niet alleen maar voor verdeeldheid te zorgen. Soms draagt zo'n hek er ook aan bij, dat iedereen blij is. Deze week zetten hondenbezitters zich vrijwillig in om een hek te plaatsen op de Plasdijk. Met het hek wordt voorkomen dat loslopende honden achter de schapen aan gaan, die op de weilanden naast het uitlaatgebied rondlopen.

De gedupeerde schapenhouder vroeg in eerste instantie om een aanlijngebod, maar na bemiddeling door burgemeester Marina van der Velde kwamen de veehouder en hondenbezitters tot een akkoord. De hondenbezitters helpen met het opzetten van het hek, zodat de gemeente minder geld aan dat hek hoeft uit te geven en de veehouder zorgt voortaan voor het onderhoud van de sloot, die nu achter het hek ligt.

Gezond verstand


Nieuwkoop – In de gemeente Nieuwkoop blijft het 'stoepkrijtverbod' van kracht in de algemene plaatselijke verordening (APV). Na verhalen in de media over boa's die krijtende kleuters en straatkunstenaars bekeuren omdat ze op straat aan het krijten zijn, kreeg de gemeente van de Vereniging Nederlandse Gemeenten het advies om dit verbod aan te passen. Dat gebeurt echter niet, zo blijkt uit een ambtelijk bericht aan de gemeenteraad. Het verbod blijft in stand, maar er wordt wel gekeken naar de manier waarop uitingen op een openbaar terrein worden aangebracht. ,,De gemeentelijke handhavers van Nieuwkoop hebben voldoende gezond verstand om in te zien dat het niet de bedoeling is geweest om onschuldige vormen van stoepkrijten te verbieden.''

Dorpsraad vecht tegen windmolens


RIJNSATERWOUDE – Het bestuur van de Dorpsraad Rijnsaterwoude is fel tegen de plaatsing van windmolens langs de N207. Deze opwekkers van windenergie 'vernietigen' het open landschap van het Groene Hart, aldus Wil Duivenvoorden, penningmeester van het dorpsraadsbestuur.

Dinsdagavond bezochten de wethouders van de gemeente Kaag en Braassem het dorp Rijnsaterwoude. En ze spraken met het bestuur van de dorpsraad over onder meer de duurzaamheidsplannen in Zuid-Holland. Dat er iets moet gebeuren op het gebied van energieopwekking, staat buiten kijf. Maar dan geen windmolens of zonnepanelen, die het landschap aantasten, zo maakt Duivenvoorden duidelijk.

Duivenvoorden laat weten, dat er onlangs een bijeenkomst was in Boskoop, waar in zes werkgroepen gesproken werd over de plekken waar 'energievoorzieningen' geplaatst moeten worden. ,,Alle werkgroepen vonden, dat er ook windmolens langs de N207 moeten komen. Maar je moet niet het open landschap vernietigen. Al tientallen jaren willen we het Groene Hart open en groen houden. Dan moet je dit soort beslissingen niet aan goedwillende inwoners overlaten; dan wordt het een Poolse landdag.''

Volgens hem moet er juist ingezet worden op andere manieren van duurzame energieopwekking: ,,Kijk naar kernenergie. De nieuwste kerntechnologieëen hebben heel andere afvalstoffen, die goed te managen zijn. Of ga voor waterstof in combinatie met gewoon gas; dat kan een goede alternatieve energiebron worden.'' Nu besluiten nemen om windmolens te plaatsen vindt Duivenvoorden geen goede stap: ,,Iedereen loopt met zijn neus achter de windmolens aan. Maar we moeten juist gaan voor toekomstige alternatieven, die over twintig jaar heel goed uitontwikkeld zijn.''

Mantelzorgers krijgen voorrang bij zoektocht sociale woning


KAAG EN BRAASSEM – Mantelzorgers kunnen bij een zoektocht naar een sociale huurwoning gebruik maken van de zogeheten 'urgentieverklaring'. Dat blijkt uit de 'concept huisvestingsverordening 2019', die door gemeenten in de regio Holland Rijnland moet worden goedgekeurd.

De Adviesraad Sociaal Domein van Kaag en Braassem ontdekte dit. Gemiddeld moet iedereen zo'n zes jaar wachten, voordat je in aanmerking komt voor een goedkopere sociale woning. Maar er zijn mensen, die bovenaan de wachtlijst komen te staan. Dan kan het gaan om mensen met minderjarige kinderen, die acuut dakloos dreigen te worden of mensen die aan een gewelddadige relatie proberen te ontsnappen. Maar dus ook woningzoekenden, die mantelzorg verlenen of ontvangen. Wie ook sneller in een sociale woning kunnen trekken, zijn volgens de verordening: ,,Alleenstaanden die aantoonbaar niet in staat zin vanwege medische en/of psychische omstandigheden om voorzieningen zoals badkamer en keuken met anderen te delen.''

De Adviesraad Sociaal Domein maakt zich in een bericht aan het college van de gemeente Kaag en Braassem zorgen. ,,Zijn we er ons van bewust, dat een mantelzorger buiten de regio wellicht op deze manier een woning toegewezen kan worden? Op zich niet echt verkeerd, maar een “opzetje” om snel een woning te verwerven als mantelzorger ligt wel op de loer.'' In een reactie laat het gemeentebestuur weten, dat dit inderdaad een risico is. Maar: ,,Wij laten het belang van mantelzorg prevaleren en hebben vertrouwen in de urgentiecommissie als toetser.'' Een oproep van de Adviesraad om deze mantelzorguitzondering niet te laten gelden voor mensen buiten de regio Holland Rijnland wordt afgewezen door het gemeentebestuur van Kaag en Braassem.

Minder files door extra asfalt


REGIO – De A4 blijft maar dichtslibben en dat komt vooral door het verminderde aantal rijbanen bij Roelofarendsveen. De rijksoverheid heeft 150 miljoen euro klaar liggen om te zorgen voor extra asfalt, zodat het verkeer geen last meer heeft van deze laatste bottleneck. Ondernemers in Roelofarendsveen zijn blij met de verbreding van de A4, maar zijn niet te spreken over de mogelijke route; dwars over hun bedrijventerrein en velden. Aan het eind van dit jaar neemt de rijksoverheid een besluit, of de oostelijke variant uitgevoerd wordt. Dan zou de A4 vanaf 2023 verbreed kunnen worden.

Pontraad eist veilige overgang naar Kaageiland

KAAG – De botsing tussen het veerpontje en een binnenvaartschipper is géén incident. Regelmatig ligt er een veerpont in het midden van het water rondjes te draaien, omdat de nieuwe pontschipper dit vaartuig nog altijd niet goed onder controle heeft. Het vaargestuntel leidt tot grote hilariteit onder de wachtende pontgangers, die iedere fout genadeloos met hun mobiel opnemen. De Pontraad, bestaande uit een groep eilandbewoners die de veerdiensten in de gaten houdt, luidt de noodbel.

Sinds 1 januari heeft ODV Maritiem de veerdienst overgenomen van Ponto, die deze dienst 36 jaar lang verzorgde. Enkele pontschippers werken nu voor ODV, maar er zijn ook nieuwe pontbestuurders, die het vaartuig nog altijd niet goed beheersen. En dat moet maar eens afgelopen zijn, zo stellen Renée Smit en Jan van Liempt namens de Pontraad. Nu zijn er nog geen levensgevaarlijke situaties ontstaan; bij de botsing is niemand gewond geraakt. Maar de veiligheid van de eilandbewoners, werknemers en toeristen moet bovenaan staan.

Van Liempt: ,,De dienstverlening moet veilig gebeuren. Als dat geld kost, maakt het ons niet uit. Veiligheid voor alles.'' ODV Maritiem is aangesproken op het lage vaarniveau van sommige medewerkers, maar ODV legt hiervoor de schuld bij Ponto, die niet voldoende zou hebben meegewerkt om de nieuwe pontschippers te trainen. Het valt Smit op, dat het gemeentebestuur van Kaag en Braassem niet tegelijkertijd praat met zowel ODV als Ponto. ,,Ik denk, dat we een rol kunnen spelen om partijen bij elkaar te brengen. Het is niet efficiënt om over elkaar te praten en van alles van elkaar te vinden.''

Maar de botsing tussen het veerpont en de binnenvaartschipper heeft de ogen van de eilandbewoners wel geopend. Ze maken zich ernstig zorgen over de veiligheid van hun kinderen, beamen Smit en Van Liempt. ,,Deze botsing was nog zonder slachtoffers, maar het had veel erger kunnen aflopen. Regelmatig lukt het een pontbaas niet om de pont goed aan te meren. Zeker als er veel wind staat; dan gaat de pont draaien; met een potentieel gevaarlijke situatie. Enkele dagen geleden deed een pontschipper er tien minuten over, om het veerpontje de afstand van 45 meter te laten overbruggen. Over twee maanden begint het vaarseizoen weer; met meer vaarverkeer stijgt het botsgevaar. ,,Als een binnenvaartschip het pontje vol raakt, slaat dat pontje om. Soms staan er wel honderd mensen op het pontje; de ramp is dan niet te overzien!''


Ze besluiten: ,,Iedereen begrijpt dat zo'n nieuw bedrijf niet in één keer de dienst kan leveren zoals het was. Maar we moeten geen risico nemen met de veiligheid. Wij zijn bewoners en willen gewoon op een veilige manier over. Hoe en waarom maakt niet uit. Maar er moet wel wat gebeuren. Laat de onervaren pontschippers oefenen met het reservepontje, totdat ze deze pont goed onder controle hebben. Het is onze hoop, dat alle partijen over hun emoties heen kunnen stappen en samen kunnen werken.''

Reactie Arno Hoorweg

Arno Hoorweg, directeur van ODV Maritiem, is blij met het overleg tussen zijn bedrijf, de pontraad en de gemeente Kaag en Braassem. Maar daar hoeft wat hem betreft Ponto niet bij aan te schuiven.

Hij staat achter de idee om een reservepontje in te zetten, zodat (aankomende) pontschippers opgeleid kunnen worden voor het besturen van het pontje. Het is overigens niet zo, dat de nieuwe mensen tot nu toe totaal onvoorbereid aan hun taak zijn begonnen. In december hebben ze al lessen gehad. Degene die vorige week de botsing met een binnenvaartschip veroorzaakte, komt ook in de toekomst niet meer terug, verzekert Hoorweg.

Hij beaamt, dat zo'n aanvaring erg ongelukkig en ongewenst is. ,,Dat is een nachtmerrie voor elke veerpontexploitant. Gelukkig is het goed afgelopen en zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd.'' Het advies van de pontraad, om nog één keer met de gemeente en Ponto om tafel te gaan zitten, neemt Hoorweg echter niet over. ,,De beëindiging van het vorige contract was niet bepaald harmonieus tussen de gemeente en de vorige exploitant. Er was een gebrek aan informatie bij de aanbesteding, maar we konden natuurlijk ook niet zeggen, dat we pas op 1 april beginnen met het uitvoeren van de pontdiensten. We gingen er gewoon voor. Wij willen dat de pontbediendes, die het nodig hebben, extra gaan oefenen op het reservepontje. Maar het is onze overtuiging, dat de mensen die de pont bedienen, het ook kunnen. Dat moet ook, want daarvoor is de lading veel te kostbaar.''

Veel zorgen ondernemers over verbreding A4


ROELOFARENDSVEEN – Als een donderslag bij heldere hemel kregen ondernemers langs de A4 te horen, dat een verbreding van deze rijksweg mogelijk ten koste gaat van hun bedrijf. Dit kan leiden tot een schadebedrag van vele tientallen miljoenen euro's. Vier ondernemers komen aan het woord en ze maken zich ernstig zorgen over de zogeheten 'oostelijke variant' van de verbreding van de A4.

Joep Derksen

Die oostelijke variant gaat namelijk dwars over de grond van onder meer Naktuinbouw, het bedrijventerrein De Lasso en kweker Rodewijk Rozen. Remy Broenink is bestuurssecretaris van Naktuinbouw en hij laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ,,De oostelijke variant brengt onze algehele bedrijfsvoering direct in gevaar. Dat tracé loopt namelijk dwars over onze proefvelden. Én over een terrein, waar we een nieuw laboratorium hadden willen bouwen. Als je daar een weg doorheen legt, kunnen we de aan ons opgelegde wettelijke taken niet meer uitvoeren.''

Naktuinbouw moet namelijk onder meer de kwaliteit van nieuwe soorten groenten en gewassen controleren. En daarvoor moet de proefvelden aan de hoogste eisen voldoen. Met het wegvallen van die proefvelden, kunnen de controles niet meer uitgevoerd worden. Broenink: ,,Daardoor komen de productie,innovatie en handel in gevaar en dus de exportpositie van Nederland.'' Het bestuur van Naktuinbouw gaat de komende maanden alles in het werk stellen, om de Minister van van LNV (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) te overtuigen om af te zien van de oostelijke variant. Mocht de snelweg toch aan de oostkant verbreed worden, dan leidt dat tot een schadepost bij Naktuinbouw van 'vele tientallen miljoenen euro's, zo bevestigt Broenink.

Dat er plannen waren voor verbreding van de A4 ter hoogte van Roelofarendsveen, was bij de ondernemers al langer bekend. Maar ze gingen er altijd van uit, dat die verbreding aan de andere kant van de A4 plaats zou vinden. Mogelijk verdwijnt een kwart van bedrijventerrein De Lasso voor een bredere snelweg, zo vrezen Mike van Ruiten en Erik van Rijn, bestuursleden van Bedrijvenpark De Lasso. En dat heeft desastreuze gevolgen voor het bedrijventerrein zelf, dat na jaren van stilstand eindelijk weer floreert.

De meeste bedrijven op het industrieterrein hebben deze week een zienswijze ingediend over de verbredingsplannen. De vrees bestaat, dat deze plannen op de lange termijn het einde betekenen voor De Lasso. ,,Grond moet worden aangekocht voor de verbreding van die weg, maar waar moet je dan naar toe? Aan een half pand of een half stuk grond heb je niets. Bedrijven zullen moeten verkassen.'' Zo'n 200 werknemers kunnen de gevolgen ervaren, maar de bestuursleden vragen zich af of dit argument veel indruk maakt bij de Minister. ,,We zijn voor de verbreding van de A4, maar we moeten voorkomen, dat de werkgelegenheid en bedrijven uit deze buurt verdwijnen.''

Van Ruiten en Van Rijn roepen het college van Kaag en Braassem op, om van de nood een deugd te maken. ,,Maak afspraken met de Provincie over Veenderveld II, zodat dit industrieterrein gebouwd kan worden.'' Marius Rodewijk van Rodewijk Rozen neemt een meer afwachtende houding aan. Blij is hij niet met de oostelijke variant: ,,Daardoor zouden we een gedeelte van onze kwekerij verliezen en dat zo verstrekkende gevolgen hebben voor ons bedrijf. Maar ik heb een zienswijze ingediend en wacht af wat de verdere plannen worden.''

Veilige speelplaatsen


Nieuwkoop – Het lijkt er op, dat ouders van spelende peuters en kleuters in de gemeente Nieuwkoop zich geen zorgen hoeven te maken. Vorige week werd bekend, dat de Omgevingsdienst West-Holland zestien speelplaatsen in deze gemeente werden onderzocht op de aanwezigheid van loodresten in de grond. Wethouder Antoinette Ingwersen deelde donderdagavond mee, dat van die locaties er al negen zijn onderzocht. ,,Er zijn geen waarden geconstateerd, die hoger zijn dan toegestaan. Dat is een prettig bericht.'' In april moeten alle zestien speelplaatsen gecontroleerd zijn.

Windmolenbrief zorgt voor onrust


Nieuwkoop – Gemeenteraadsleden van Nieuwkoop zijn ongerust, dat er een brief uitgaat naar de Provincie Zuid-Holland, waarin wordt opgeroepen tot het plaatsen van windmolens langs doorgaande wegen. Terwijl de gemeenteraad hier pas in april zelf over kan praten. In oktober 2016 bleek een meerderheid van de gemeenteraad nog tegen de komst van windmolens op Nieuwkoops grondgebied.

Maar volgens wethouder Antoinette Ingwersen is dat een standpunt, dat de gemeenteraad niet meer kan volhouden. ,,De opgave is om 2,5 petajoule op te wekken in 2025 en we moeten ook 2,5 petajoule besparen. In 2030 en 2050 wordt dat nog meer. Je kunt heel lang bespreken, of windmolens er wel of niet gaan komen. Maar de waarheid is, dat ze er wel gaan komen. We moeten energie gaan opwekken. Je moet geen mistgordijn opwekken. Je moet kijken op welke plekken ze kunnen komen.''

Het huidige bestuur van de Provincie Zuid-Holland is pertinent tegen de komst van windmolens op land. Maar met de verkiezingen van Provinciale Staten in maart kan er op dat gebied een andere wind komen te waaien. Dat is de reden voor de brief van de dertien gemeenten in Holland Rijnland richting het toekomstige provinciebestuur. Ingwersen: ,,Deze lobby kun je niet vroeg genoeg starten.'' Maar een aantal raadsleden twijfelt, of ze zichzelf niet in de voet schieten. Kees Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop): ,,Burgemeester Spies heeft al bepaald, dat het om 30 windmolens gaat en waar ze geplaatst moeten worden. In deze brief staat in feite dat we die richting op willen. Waarna wij als burger nog een beetje mogen zeggen of we willen dat die dingen daar mogen staan.''

Ingwersen voerde de druk op: ,,Aan het eind van dit jaar moet duidelijk zijn of en waar windmolens en windmolenvelden komen in deze gemeente. Het moet niet zo zijn dat dit door de Provincie voor ons bepaald wordt.'' Ze liet weten dat de raad haar mening over de windmolens en zonnepanelenvelden in april mag geven. ,,Daarna kunnen we de bevolking meenemen.''

Actie voor insectenhotels


KAAG EN BRAASSEM – Ieder dorp in Kaag en Braassem zou in ieder geval één insectenhotel moeten hebben. Bioloog Jasper Klomp, die voor de gemeente werkt, heeft dit tot een van zijn doelstellingen gemaakt. Hij haakt hiermee in op een actie van de Provincie Zuid-Holland, waarbij alle scholen gratis een insectenhotel kunnen bestellen.

Joep Derksen

Er zijn berichten, dat het aantal insecten achteruit gaat, maar dat kan de nachtrustzoekende vermoeide inwoner weinig boeien, als hij wakker geworden wordt door een zoemende mug. Toch zijn insecten van levensbelang voor het voortbestaan van de mensheid. Kijk maar naar de honingbij; één van de maar liefst 357 verschillende bijensoorten in Nederland. Klomp: ,,Het is de tekortkoming van de mens; als we ergens geen waarde aan kunnen plakken, is het waardeloos. Maar als we vaak genoeg soorten wegplukken, valt de natuur op een gegeven moment om als een Jengatorentje.''

Klomp is blij met de aandacht, die tegenwoordig gegeven wordt aan de bij: ,,Een bij is een aaibare soort. Zonder bijen is er geen leven. Dat maakt het tastbaar.'' De gemeente krijgt één insectenhotel van de Provincie Zuid-Holland en dit hotel wordt langs de Braassemdreef geplaatst. ,,Weer in Roelofarendsveen'', zullen niet-Veenders mogelijk zeggen. Klomp lacht: ,,Ik hoop, dat mensen dat zeggen. Kom naar mij toe en vertel waar er nog meer een insectenhotel moet komen. Dan kopen we nieuwe. Hopelijk kan in iedere kern minimaal één insectenhotel geplaatst worden. En dan met name bij mensen, die niet in staat zijn of het niet leuk vinden om naar buiten te gaan. Deze insectenhotels zouden dus niet alleen langs de wegen in het buitengebied, maar ook bij winkelgebieden en bejaardencentra moeten komen.''

Belangrijk is wel, dat er een groene omgeving in de buurt is. Klomp roept de inwoners daarom op: ,,Maak voortaan de tuin niet meer winterklaar, maar laat ook bladmateriaal in je tuin liggen. Bladeren vormen een humuslaag en zorgen voor bescherming van de insecten. Verrommeling in je tuin is heel natuurlijk; een gecultiveerd tuintje is juist onnatuurlijk.''

Wie een goede plek weet om een insectenhotel te plaatsen, kan dit aangeven via de dorpsraad in de eigen kern, maar ook kan een mailtje gestuurd worden naar Klomp: jklomp@kaagenbraassem.nl. ,,Alle initiatieven zijn welkom!''

Column


IKC

Woubrugge hangt niet meer aan de achterste borst, waarde columnlezer. Uiteindelijk vonden de gemeenteraadsleden het ook niet meer uit te leggen, dat dit dorp geen IKC zou mogen hebben. Terwijl er de komende jaren wel miljoenen euro's opzij gelegd worden voor integrale kindcentra in Leimuiden, Rijnsaterwoude en Oude Wetering.

Het dorpje Woubrugge mag dan kilometers verwijderd liggen van het bestuurscentrum in Roelofarendsveen, de smeekbedes en pleidooien hebben het gemeentebestuur dan toch bereikt. Vorige maand schreven vertegenwoordigers van het onderwijs, kinderopvangorganisaties en sportclubs al een gezamenlijke brief, waarin het gemeentebestuur werd opgeroepen om ook een IKC in Woubrugge te helpen financieren. Dat verzoek werd in eerste instantie nog weggewoven. ,,Geen geld, geen ambtelijke capaciteit en de plannen moeten nog ontwikkeld worden'', zo stelden de bestuurders en politici.

Maar de vragen bleven komen; van de dorpsraad Woubrugge, uw columnist, collega-journalisten, vertegenwoordigers van allerlei organisaties en dorpsgenoten. Langzamerhand moeten de raadsleden beseft hebben, dat het simpelweg niet uit te leggen is. Waarom wel geld reserveren voor IKC's in Leimuiden, Oude Wetering en Rijnsaterwoude, maar niet voor Woubrugge? Terwijl de schoolgebouwen in dat dorp al ruim veertig jaar oud zijn en de leerlingen nu al in tochtige onderkomens zitten.

Je zou kunnen zeggen: 'Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald', maar zo ben ik niet. Chapeau voor de raadsleden, dat ze toch het licht hebben gezien en naar de rede geluisterd! Wellicht zullen de huidige leerlingen van het basisschoolonderwijs in Woubrugge niet van een nieuw IKC-gebouw kunnen genieten, maar wel de nu nog ongeboren generaties kinderen na hen. Regeren is vooruitzien en een nieuw IKC-gebouw is iets waar de toekomstige ouders van Woubrugge naar uit kunnen kijken.

CPO woningen


HOOGMADE – Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover plannen voor woningbouw op de Klaverweijdeweg 4. Deze vier vrijstaande woningen worden gerealiseerd in de vorm van een 'Collectief Particulier Opdrachtgeverschap' (CPO). De bestaande woning en schuren worden gesloopt en het erf behoudt het karakter van een (voormalig) agrarisch geheel.

Grotere loods


LEIMUIDEN – De huidige bedrijfsloods op het perceel achter Burgemeester Bakhuizenlaan 28 mag gesloopt worden. Hiervoor in de plaats komt een grotere loods bij de jachthaven. Op de eerste verdieping van dat gebouw mag de initiatiefnemer dan vier verblijfsrecreatieve appartementen realiseren. Het college van burgemeester en wethouders gaat dit plan van een Leimuidenaar binnenkort voor goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad.

Onrust over aanvaring veerpont


KAAG – Dertig jaar lang voer het pontje van en naar Kaageiland zonder enig probleem. Amper een maand nadat ODV Maritiem deze veerdienst had overgenomen, gebeurde er al een botsing met een passerend schip. De bewoners van Kaageiland maken zich hier veel zorgen over en een speciaal ingestelde 'pontraad' heeft hierover overleg gevoerd met wethouder Yvonne Peters.

De pontraad is een delegatie van de Dorpsraad, waarin meerdere partijen zijn betrokken. Deze pontraad volgt dit jaar de exploitatie van de veerdienst en dient verbetervoorstellen in. Grote zorgen zijn er over de opleiding en ervaring van de nieuw aangestelde pontbazen. Op 11 februari kwam het pontveer in aanvaring met een binnenvaartschip. De eilandbewoners maken zich zorgen over de veiligheid van zichzelf en hun kinderen. Met het aankomende vaarseizoen wordt het risico op dit soort aanvaringen alleen maar groter, zo is de vrees.
Bij de aanvaring is niemand gewond geraakt, maar ODV Maritiem heeft maatregelen genomen om te voorkomen, dat zulke incidenten niet opnieuw plaatsvinden. De verantwoordelijke schipper wordt niet meer op de pont ingezet en de overige nieuwe schippers worden verder getraind. De pontraad gaat er van uit, dat de oude garde pontbazen hun nieuwe collega's van ODV hierbij kunnen helpen.

Verkeersbelemmeringen bij kruispunt


OUDE WETERING – Na jarenlang het verkeer geregeld te hebben, hield de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Alkemadelaan – Dotterbloem er enkele maanden geleden mee op. Sinds die tijd is er geen enkele aanrijding gebeurd én kan het verkeer weer goed doorrijden.

Omdat het zo'n succes is, komen er geen nieuwe stoplichten meer terug. Maar toch gaat de gemeente maatregelen nemen om de doorstroming van het verkeer te beperken. Het gemeentebestuur luistert hierbij naar adviezen van het bureau DTV Consultants. Het kruispunt kent nu een aparte linksafstrook en een aparte rechtsafstrook vanaf de Alkemadelaan. Met het plaatsen van pionnen worden die uitvoegstroken verwijderd. Hierdoor moeten automobilisten noodgedwongen stoppen, als er een voorganger is die af moet slaan. Er is namelijk geen ruimte meer, om er langs te rijden.

Volgens DTV Consultants is dit een goede maatregel om ,,afdekongevallen'' te voorkomen. Maar een afdekongeval is juist een ongeval, dat veroorzaakt wordt door slecht zicht vanwege bijvoorbeeld afslaand verkeer. Aan de gemeente is gevraagd: Juist door het weghalen van de linksafstrook, waardoor auto's op de weg stil staan om af te slaan, wordt het uitzicht belemmerd en veroorzaak je dus mogelijk afdekongevallen. Het advies van dit bureau lijkt dus niet weldoordacht. Waarom wil de gemeente een verkeerssituatie aanpassen, die nu goed blijkt te werken? Een woordvoerder laat wten: ,,Het onderzoek kijkt naar de toekomstige situatie waarbij het verkeersaanbod groter wordt. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat het verkeer op de linksafstrook van de Alkemadelaan naar Dotterbloem of de rechtsafstrook van de Alkemadelaan naar de Dotterbloem zicht belemmert voor het verkeer komend van de Dotterbloem, wat kan leiden tot ongewenste situaties. Het verkeer komend vanaf de Dotterbloem zou daardoor de snelheid niet voldoende kunnen inschatten van het verkeer op de Alkemadelaan.''

En als er wel ongelukken dan wel aanrijdingen gebeuren; wordt de proef dan voortijdig opgeheven? De woordvoerder: ,,Mochten er ongelukken dan wel aanrijdingen gebeuren, dan wordt de proeft voortijd opgeheven.''

Zorgen over verbreding A4


KAAG EN BRAASSEM – Een verbreding van de A4 moet niet ten koste gaan van de bedrijven op de Lasso en aan de Sotaweg. Het gemeentebestuur heeft dit in een reactie laten weten aan het Ministerie van IenW. Liever ziet het gemeentebestuur, dat het A4-aquaduct op dezelfde locatie herbouwd wordt. Het standpunt van de gemeente wordt hierbij ondersteund door onder meer Naktuinbouw en ondernemers op het bedrijventerrein.

De rijksoverheid heeft een potje van 150 miljoen euro vrijgemaakt om het laatste stuk van de A4 te verbreden naar twee keer vier rijstroken. Hierdoor zullen veel files tot het verleden behoren en dat zorgt voor minder frustratie voor de verkeersdeelnemers en het leidt ook tot minder schade aan de economie. Bovendien vaart het milieu er wel bij, want filerijdende auto's en vrachtwagens zorgen voor veel meer CO2-uitstoot.

Het gemeentebestuur is daarom niet tegen een verbreding van de A4, maar pleit voor het behoud van de huidige bedrijven aan de oostkant van deze snelweg. ,,Familiebedrijven zouden voor de gemeente verloren kunnen gaan, alsmede het aantal arbeidsplaatsen dat zij bieden'', laat het college weten. Het ministerie van IenW bepaalt later dit jaar, hoe de verbetering van de A4 vanaf 2023 wordt aangepakt.

MBO-ers willen feesten


LEIDEN > Het is in de stad Leiden maar een saaie boel. Tenminste, als je een jeugdige MBO-er bent. Voor 18-plussers en studenten aan het HBO en WO is er van alles te doen, maar 16- en 17-jarigen zijn gedwongen om netflixend thuis te blijven of op straat te hangen. En dat moet anders, zo vindt een groep jongeren. Zij kwamen maandag 18 februari met allerlei ideeën om van Leiden een bruisende stad te maken; óók voor tieners.

JOEP DERKSEN

Onder het motto 'King for a day' kwamen de MBO-jongeren samen in Gebr. De Nobel. Daar waren ook de raadsleden Martijn Otte (PvdA), Marleen Schreuder (GroenLinks) en Amela Halilovic (D66) om te luisteren naar wat de jongeren te zeggen hadden. King for a day organisator Rutger van der Veen gaf de aftrap: ,,Studenten van het HBO of WO (Wetenschappelijk Onderwijs) kunnen met hun studentenkaart de kroeg in. Maar MBO-ers krijgen die mogelijkheid niet. Deze jongeren hebben plannen bedacht en we willen hen in contact brengen met beleidsmakers, zodat die plannen kunnen worden uitgevoerd.''

De vraag waarom kroegen in Leiden nauwelijks feestjes organiseren voor 18-minners werd beantwoord. De meeste kinderen houden het qua consumptie na twee glaasjes 7-up voor gezien; er is dus geen droog brood aan te verdienen. Daarnaast ligt op dit moment de verantwoordelijkheid bij de kroegbazen, mochten er kinderen aangetroffen worden, die van tevoren al een stuk in de kraag hebben gedronken.

Maar wat de MBO-jongeren betreft moet er niet gedacht worden in problemen, maar in oplossingen. ,,In de weekenden gaan we naar andere steden: Amsterdam, Den Haag en zelfs Noordwijk. Daar zijn 16-plus feesten'', informeert Nima. Op de vraag wat er in ieder geval in Leiden moet gebeuren, stelt hij enthousiast: ,,Een groot feest voor 16-plussers in de Urban stijl, met één of meerdere goede artiesten. Wanneer dat een succes wordt, volgen er hopelijk meer feesten.'' Een vriend van hem beaamt: ,,Als ik uit ga, moet ik helemaal naar Rotterdam en dan kom ik pas in de late uren weer thuis. Dan gaan we naar Sisha lounges waar je als 16-jarige wél binnen mag komen, maar dan ben je jouw longen aan het verpesten.''

Sara (17) heeft goede hoop, dat hun ideeën worden opgepakt door de politici. ,,Mensen moeten nu helemaal naar Noordwijk fietsen om uit te gaan en dat is 's nachts best gevaarlijk. Ik hoop dat we met de gemeente aan tafel gaan zitten en dit echt serieus gaan bespreken. Zodat er een proefdag komt met een groot feest. Bijvoorbeeld een openluchtfestival bij de molen.'' Ook kwamen deze avond veel andere ideeën naar voren om de tienerkinderen te vermaken: ,,Alcoholvrije cocktails, meer dansgelegenheden, festival voor jongeren in zomer (met een goede artiest) en maximaal 20 euro voor een kaartje hoeven betalen.''

Aan het eind van de avond zegde Schreuder toe, dat zij de jongeren zou uitnodigen om in te spreken, wanneer later dit jaar de cultuurnota besproken wordt in de gemeenteraad. De politici krijgen dan een kant-en-klaar plan voorgelegd door Anwar, Benjamin en Nima. ,,Het wordt een Shaky shaky feest. Het woord 'shaky' is straattaal voor billenshake. Dat zal een blockparty zijn voor zestienplussers met goede dj's en een leuke mc. We kunnen hier Leiden mee op de kaart zetten.''

Plannen voor sluisje


KAAG EN BRAASSEM – Er is een kans, dat er een tweede sluisje komt in de buurt van jachthaven Braassemermeer. Tien jaar geleden sprak de gemeente Kaag en Braassem met projectontwikkelaars af, dat zo'n sluisje er uiterlijk in 2028 zou moeten komen. Wethouder Yvonne Peters is nu met de projectontwikkelaars voor het bouwgebied Braassemerland in gesprek om deze sluis voor sloepen al een paar jaar eerder geplaatst te krijgen.

,,Ik wil graag dat we samen een manier vinden om dat tweede sluisje naar voren halen. Wat mij betreft mogen ze morgen beginnen.'' De kosten voor zo'n sluis, die bij het gemaal van Hoogheemraadschap van Rijnland aan de Galgekade moet komen te liggen, worden geschat op 2,3 miljoen euro. De gemeente draait op voor de helft van het bedrag en heeft dit geld al opzij gezet. De projectontwikkelaars hebben zich verplicht om de rest van het bedrag te betalen. Dat geld moet komen uit de verkoop van de bijna 2.000 woningen in dat gebied.

Omdat het economisch goed gaat en de verkoop van de huizen zelfs boven verwachting loopt, heeft de wethouder aangekaart, of die sluis er niet eerder kan komen. Hierover lopen de besprekingen nog. Peters: ,,Het moet een sluis worden, passend in de omgeving, waarmee het wandel- en fietsrondje Kaag gewoon kan blijven. Mensen moeten er wel overheen kunnen. Daarnaast is zo'n sluis fijn, voor de eigenaren van de nieuwe huizen in Braassemerland. Als je een huis koopt met een tuin aan het water, dan wil je daar ook gebruik van maken. In het gebied van Braassemerland, dat door de GEM (Gemeentelijke Exploitatie Maatschappij) wordt ontwikkeld, moeten nog 1150 huizen komen. Als 1/3de van die huiseigenaren gaat varen, komen er misschien wel 300 sloepjes bij.''

Collegebezoek aan Rijnsaterwoude


RIJNSATERWOUDE – Het college van Kaag en Braassem komt dinsdag 12 februari hoogstpersoonlijk langs in het Schoolhuis in Rijnsaterwoude. Die avond kunnen inwoners van het dorp de burgemeester en wethouders vanaf 19.30 uur vragen stellen over het beleid dat ze voeren, of klachten indienen van wat er niet goed gaat. Maar complimenten zijn natuurlijk ook welkom.

Eerder bracht het college al een bezoek aan Woubrugge en Hoogmade. Wethouder Yvonne Peters: ,,We hopen dat ook de inwoners in Rijnsaterwoude gebruik maken van de mogelijkheid om ons aan te spreken en vragen te stellen.'' Klachten die snel kunnen worden aangepakt, zoals losliggende stoeptegels, worden door het college doorgegeven aan de buitendienst van de gemeente. En zo kan het oplossen van kleine ergernissen zorgen voor groot individueel geluk. Nog vóór het zomerreces wil het college alle dorpen in Kaag en Braassem bezocht hebben.

Loodgrond houdt gemeente bezig


Nieuwkoop – In de gemeente Nieuwkoop zijn maar liefst veertien speelplaatsen en schoolpleinen, waar onderzocht wordt of er stukjes lood in de grond zitten. Het gaat om speelplekken in Papenveer, Langeraar, Ter Aar, Nieuwkoop, Woerdense Verlaat, Zevenhoven en Noordeinde.

De komende maand worden deze speelplaatsen onderzocht, om te kijken of er een gevaar is voor spelende peuters, die mogelijk handjes met zand bij zichzelf in de mond duwen. Een gemeentelijk woordvoerder laat weten, dat de speeltuinen niet uit voorzorg afgesloten worden. ,,Op dit moment is er nog niets bekend over eventuele aanwezigheid van lood in de bodem in de kinderspeelplaatsen en (school)pleinen. Sluiting is dan ook niet nodig.''

Als uit het bodemonderzoek blijkt dat de bodem verontreinigd is met lood, dan worden volgens de woordvoerder ,,passende maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn er op gericht om te voorkomen dat een kind in contact komt met de bodem en aardedeeltjes binnen kan krijgen door mond-handcontact. De bodem kan bijvoorbeeld worden afgedekt met tegels, of de bodem kan eventueel worden afgegraven en vervolgens worden afgedekt met een nieuwe leeflaag.''

In de gemeente Kaag en Braassem zijn zes verdachte speelplaatsen en wel in Hoogmade, Oude Wetering, Nieuwe Wetering en Roelofarendsveen. Ook hier worden deze plekken niet afgesloten, informeert een woordvoerder: ,,In overleg met de deskundige op dit gebied van de Omgevingsdienst West-Holland sluiten wij de speeltuinen niet af, omdat er geen direct gezondheidsrisico is.''

,,Stadse mensen komen klagen''

TER AAR – ,,De toekomst van onze kwekerij wordt bedreigd door de komst van 45 villawoningen tegenover ons.'' Grote zorgen maken eigenaar Ellen Akerboom en haar vader (in 1980 oprichter van de kwekerij) Peter Akerboom zich over de nieuwbouwplannen langs de Paradijsweg. Door de komst van 'stadse mensen' zou hun bedrijf wel eens belemmerd kunnen worden door klachten over geluid- en geuroverlast.

De gemeente Nieuwkoop heeft een verzoek ingediend bij de Provincie Zuid-Holland om 'het verrommelde kasgebied' op te schonen. Voor iedere 5.000 m2 aan weggehaalde oude kassen krijgen kwekers het recht om één huis te bouwen. Volgens Peter Akerboom zouden met die 'Ruimte voor Ruimteregeling' er hooguit zestien woningen mogen komen. Toch worden het 45 huizen; de een nog groter en luxueuzer dan de ander. En allemaal komen ze in de buurt te staan van De Nachtvlinder.

Als deze huizen nou nog bewoond zouden worden door inwoners uit de gemeente Nieuwkoop, die nooit een probleem maken van een beetje geur- of lawaaioverlast, dan zouden Ellen en Peter het niet zo erg vinden. Maar de 'eigen' inwoners moeten voor het vinden van een goedkope woning massaal hun toevlucht zoeken in sociale woningen in Alphen aan den Rijn. De goedverdienende grootstedeling trekt van uit de stad naar het platteland.

Ellen zet zich met hart en ziel in voor de kweek en veredeling van asters en helaborussen. Ze vreest de komst van de klagende stedelingen: ,,Door die huizen bouwen ze ons vast en wordt ons bedrijf steeds meer ingeperkt. Als we later willen investeren of uitbreiden, zullen banken zeggen dat we in zo'n bewoond gebied niets meer te zoeken hebben. Onze toekomst wordt de nek omgedraaid en we worden gedwongen om iets anders te doen.''

Het bedrijf gebruikt weliswaar mest voor de planten, maar dat wordt zo snel mogelijk naar binnen gereden. Ook is de onderneming duurzaam bezig. ,,De gemeente gaat er van uit, dat hier energieverslindende bedrijven zitten, maar wij telen hier juist heel milieuvriendelijk. We werken met koude teelt en dus gebruiken we geen gas.''


Peter Akerboom roept de gemeente op, om 'het eerlijke verhaal' te vertellen. ,,Richting de provincie wordt gezegd, dat recreatie gestimuleerd wordt met deze regeling. Maar er komen woningen en geen natuur. Het gemeentebestuur praat over een wandelpad voor recreanten, maar de meeste grondeigenaren willen niet aan de komst van dat wandelpad meewerken.'' Hij roept de gemeente op: ,,Handhaaf de oorspronkelijke Ruimte voor Ruimteregeling, zodat er maximaal 16 woningen komen en schrap de rest van de bouwvergunningen. Op die manier krijg je er hier geen twee woonwijken bij, vol met klagers.''

Voor een reactie verwijst een gemeentelijk woordvoerder naar Henry van Tol, voorzitter van de Vereniging De Natte Kant en initiatiefnemers van dit project. Van Tol: ,,Ik snap dat men nerveus wordt, als er grote veranderingen plaatsvinden in een gebied. Maar ik wil graag met de heer Akerboom in gesprek.''

Volgens Van Tol wordt de soep niet zo heet gegeten als die lijkt te worden opgediend. ,,Er komen tegenover de kwekerij geen 45 woningen. De woningen komen verspreid door het hele gebied en het zijn er tot nu toe 33.'' Wat het klagen van de nieuwe bewoners betreft, gaat Van Tol er van uit, dat het wel mee zal vallen. ,,Er zijn wettelijk vastgelegde zones over geur- en geluidsoverlast.''

Hij verzekert, dat er wandelpaadjes aangelegd worden. ,,De toegankelijkheid van de natuur wordt door ons gewaarborgd. Nu kunnen mensen uit het dorp op geen enkele manier aan de plas komen. Die mogelijkheid gaan we op een vijftal plaatsen realiseren. Gewoon door er een paadje naar toe te leggen, waar ze kunnen aan de waterkant kunnen recreëren en vissen.''

Schadeclaim van 4 miljoen euro dreigt


College Nieuwkoop wil Intratuin aanpakken

TER AAR – Furieus is Leen Kroon, eigenaar van de Intratuin in Ter Aar. Als een donderslag bij heldere hemel kreeg hij te horen, dat het college van burgemeester en wethouder de verkoopmogelijkheden van zijn Intratuin aan banden wil leggen. Nu heeft zijn bedrijf nog de status 'tuincentrum en detailhandel', maar de gemeente wil het beperken tot alleen 'tuincentrum'.

,,Dat gaat mij minimaal vier miljoen euro kosten aan waardevermindering!'' stoomt Kroon, na een gesprek met wethouder Antoinette Ingwersen. Hij heeft wel een vermoeden, waarom de gemeente met dit initiatief komt. Achter de Intratuin is vorig jaar namelijk een stuk grond verkocht, waar binnenkort een grote supermarkt verschijnt. Dit zeer tegen de zin in van ondernemers in het centrum en ook de politiek en het bestuur van de gemeente Nieuwkoop. Maar deze supermarkt is niet tegen te houden, omdat dat stuk grond de bestemming 'detailhandel' had. ,,Ze willen dat niet nog een keer meemaken, als ooit de Intratuin verkocht wordt!'', stelt Kroon.

Maar volgens hem speelt er ook iets anders. Het vermoeden, dat hij afgerekend wordt door de gemeente, doordat het gemeentebestuur nooit goed heeft ingeschat, dat er een supermarkt achter de Intratuin zou kunnen komen. ,,De gemeente stelt in het blad Gemeentenieuws, dat ze met alle partijen overleg hebben, maar tot het gesprek met Ingwersen hebben ze bijna een jaar lang nooit met ons gesproken!''

Kroon heeft het advocatenbureau SOURCE ingeschakeld. Zij stellen: ,,Een gemeente kan en mag een bestemmingsplan niet zomaar wijzigen. Hiervoor moet de gemeente een uitgebreide procedure doorlopen, die een zorgvuldige voorbereiding vergt, waarbij de gemeente rekening dient te houden met alle betrokken belangen en waarbij rechtsmiddelen open staan tegen het nieuwe bestemmingsplan. Daarbij staat voorop dat een gemeente alleen onder strenge voorwaarden het bestaande toegestane gebruik kan inperken.'' Die voorwaarden zijn volgens het advocatenbureau niet van toepassing.

Begin maart zou de gemeenteraad het bestemmingsplan aan moeten passen. Ook jurist Rob Hanken heeft zich verdiept in deze kwestie. ,,Om vijf minuten voor twaalf komt de gemeente met deze mededeling. En het bestuur wil ook, dat er woningen naast de Intratuin komen. De auto's van die nieuwe bewoners en hun bezoek hebben een probleempje. Ze moeten over het parkeerterrein van de Intratuin rijden en om 23:00 uur gaat iedere avond het hek dicht.'' Hanken schudt even zijn hoofd en stelt: ,,Je maakt je als gemeente zelf in juridisch planologisch opzicht onsterfelijk belachelijk.''

Bij de gemeente was niemand bereikbaar voor commentaar. Kroon is echter duidelijk: ,,We hebben nu een juiste mix van artikelen. Met onze bestemmingen tuincentrum en detailhandel kunnen we de duvel en z'n oude moer verkopen en dat moeten we ook blijven doen. Als de gemeente ons bestemmingsplan wil downgraden, dan betekent dit waardevermindering van het onroerend goed en kunnen ze een schadeclaim van minimaal 4 miljoen euro verwachten!''

Veerpont schampt binnenvaartschip


KAAG - De veerpont tussen Kaageiland en Buitenkaag kwam maandagavond in aanraking met een binnenvaartschip. Het is het eerste botsincident, sinds het beheer van de pont op 1 januari 2019 is overgenomen door ODV Maritiem. Het incident heeft geleid tot materiële schade, maar er waren geen gevolgen voor de pontdienst. Ook de dag er na is de pont in de vaart gebleven, aldus wethouder Yvonne Peters. "Wij betreuren deze situatie en zijn blij dat er geen persoonlijk letsel is veroorzaakt. ODV Maritiem heeft ons verzekerd dat zij direct maatregelen hebben getroffen om dit in het vervolg te voorkomen."

Warme truiendag


KAAG EN BRAASSEM – Vrijdag 15 februari dragen alle ambtenaren een dikke wollen trui. Die dag gaan de thermostaten in het gemeentehuis namelijk naar 15 graden, in verband met de landelijke 'Warme truiendag'. Ook wethouder Yvonne Peters heeft al een mooie trui klaar liggen in de kast. Ze ondersteunt de actie van harte; ,,We proberen hiermee bewustwording te krijgen aangaande duurzaamheid.'' Met koude vingers tikken op een laptop wordt echter geen verplichting. Ambtenaren, die het te koud vinden tijdens het werken, mogen die dag toch de temperatuur in hun werkkamer wat hoger zetten.

Woubrugge krijgt toch IKC


WOUBRUGGE - De ouders van (toekomstige) kinderen kunnen opgelucht ademhalen. Ook Woubrugge krijgt over een aantal jaren haar vurig gewenste integraal kindcentrum (IKC). In een raadsbreed gesteunde motie kreeg het college van burgemeester en wethouders deze duidelijke opdracht. Het college moet de komende jaren continu geld opzij zetten voor de realisatie van een IKC in Woubrugge. Ook kan er van de gemeenteraad al begonnen worden met gesprekken met mensen uit het onderwijs, kinderopvang en sportverenigingen in het dorp. Zo kunnen de komende jaren alvast de ideeën voor een nieuw IKC uitgedacht worden, zodat de bouw van het school-, cultuur- en sportgebouw direct kan beginnen, zodra het college het geld bij elkaar gespaard heeft.

Asbest geen gevaar voor kinderen


LEIMUIDEN – Er is geen gevaar voor de volksgezondheid, maar uit onderzoek blijkt, dat er een 'kleine concentratie van asbest' onder een deel van het plein van basisschool De Kleine Wereld ligt. Deze asbest ligt een halve meter onder de grond en tegels zorgen er voor, dat de kinderen er niet bij kunnen.

Wethouder Yvonne Peters stelt gerust: ,,Het gaat om een kleine concentratie asbest, die volledig door tegels is afgedekt. Er zijn geen gezondheidsrisico's, maar als we werkelijk het IKC gaan bouwen, moeten we bekijken of we deze grond afgraven of dat het (asbest, JD) kan blijven zitten. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. De kinderen komen niet in aanraking met asbest.''

Boringen toegestaan


LEIMUIDEN – Het Hoogheemraadschap van Rijnland mag boringen uitvoeren in de weilanden langs de Herenweg en Vriezekoop. Een bezwaarschrift tegen deze door de gemeente afgegeven omgevingsvergunning is door het college van burgemeester en wethouders afgewezen. De bezwaarmaker, een inwoner van Leimuiden, is van mening dat de boringen een aantasting zijn van het Groene Hart. Maar volgens het gemeentebestuur vallen deze boringen binnen de wettelijke regels.

College wil vliegveldeiland in Noordzee


KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders staat volledig achter het advies om de landingsbanen van Schiphol te verplaatsen naar een nieuw aan te leggen eiland in de Noordzee. Dit bevestigt wethouder Yvonne Peters (VVD) desgevraagd.

Wanneer dat vliegveldeiland er ligt, wordt de Kaagbaan ontlast of zelfs helemaal weggehaald en dat zorgt voor gigantisch minder lawaai- en fijnstofoverlast. Bovendien kan Schiphol veel meer groeien, als de start- en landingsbanen verplaatst worden naar een gebied waar geen mensen wonen. Het samenwerkingsverband Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) schrijft over een 'Luchthaven in zee': ,,De BRS ondersteunt het onderzoek naar een luchthaven in zee, inclusief daarbij behorende infrastructuur en landzijdige functies.'' Peters: ,,Wij ondersteunen deze brief. Dit zijn de afspraken die zijn gemaakt.'' Het wordt volgens de BRS ook tijd, dat de stikstof- en CO2-uitstoot van Schiphol onderdeel uitmaakt van Europese klimaatafspraken en het nationale Energieakkoord. Nu dat niet het geval is, heeft Schiphol geen verplichtingen om de kerosine-uitstoten aan banden te leggen.

Column


Redelijkheid

Als kind van de jaren '70 groeide ik op in de Koude Oorlog. Iedere dag werd in de kranten geschreven over hoe gevaarlijk Rusland was. We moesten kernbommen plaatsen, om Nederland te verdedigen tegen dit 'Rode Gevaar'. Je krijgt dan automatisch het gevoel: 'die slechte Russen'. In 1985 mocht ik met mijn vader mee op vakantie naar Rusland en kwam daar in aanraking met de plaatselijke bevolking. Wat bleek? Ze waren alleraardigst, maar leefden in vaak erbarmelijke omstandigheden.

Een onvergetelijke indruk heeft een bezoek aan een kerkje op mij gemaakt. Daar liepen vrouwen van boven de 80, met kromme ruggen van het harde werken, smekend rond te bedelen om enkele kopekes. Zodat ze die dag toch nog wat te eten zouden krijgen. Natuurlijk hebben we tegenwoordig te maken met regeringsmensen als Trump, Poetin en Kim (Noord-Korea), die allemaal willen aantonen dat zij de langste hebben. Maar houd in vredesnaam de menselijke maat in de gaten en laten we ons niet opjutten door kwaadsprekende politici, die hun eigen agenda volgen.

Wat ik al vreesde, gebeurde ook. Minister Van Nieuwenhuizen concludeert naar aanleiding van een minirapportje (quickscan), dat 'Schiphol in zee' met 33 tot 46 miljard euro te veel zou kosten en 'weinig meerwaarde' zou hebben. Deze minister slaat de plank volledig mis. Nu worden de (nog niet geplaatste) windmolens op zee als argument gebruikt, om start- en landingsbanen op een eiland in de Noordzee tegen te houden. Een oneigenlijk argument. Deze windmolens kunnen gemakkelijk op een andere plek in het water ingetekend worden.

En dat geld? Als 'we' 5,1 miljard euro willen betalen voor 37 JSF-vliegtuigen, die over twintig jaar afgeschreven zijn, dan is een investering van enkele tientallen miljarden euro's voor een vliegveldeiland in zee een uitstekende investering. Die zorgt voor veel minder geluidsoverlast voor miljoenen inwoners. Waarbij een groot deel van de Randstad (in de regio Haarlemmermeer) nieuwe huizen, kantoren én natuurparken kan krijgen. Het wordt tijd, dat onze lokale politici zich richten tot hun landelijke partijgenoten, om druk uit te oefenen op Van Nieuwenhuizen, zodat zij doorzet met het geleidelijk verplaatsen van Schiphol naar de Noordzee. Waarbij het adagium moet gelden: 'Één baan op een eiland in de Noordzee is één baan minder op het huidige Schiphol'.

Extra ambtenaren


KAAG EN BRAASSEM – De Omgevingsdienst West-Holland gaat meer ambtenaren in dienst nemen. Op die manier moet deze organisatie geld besparen, omdat er minder mensen worden ingehuurd. Het aantal voltijdsbanen wordt uitgebreid van 116,5 naar 126,6. Het college van Kaag en Braassem steunt dit voorstel. Wethouder Yvonne Peters: ,,Het vaste werk willen we met vaste mensen doen. Dan kan de inhuur minder worden.'' De extra ambtenaren, die voor de Omgevingsdienst gaan werken, zouden de gemeente Kaag en Braassem geen extra geld kosten.

Extra geld naar Veilig Thuis


REGIO – Alle gemeenten in de regio Holland Rijnland betalen mee aan 'Veilig Thuis'. In totaal gaat het om 4,4 miljoen euro. Kaag en Braassem draagt 99.298 euro af en Nieuwkoop moet het bedrag van 104.178 euro neerleggen. Veilig Thuis zorgt onder meer voor de Vrouwenopvang en het klaar staan voor kinderen, die in een bedreigende thuissituatie verblijven. De komende jaren zullen de gemeenten nog meer geld moeten afdragen aan Veilig Thuis, zo blijkt uit een ambtelijk rapport. ,,De noodzakelijke vernieuwingen op het gebied van informatiemanagement en ICT zijn vertaald naar een begroting van €1,8m aan extra uitgaven vanaf 2019. Het realiseren van deze middelen binnen de vastgestelde begroting is nog niet gelukt.'' Hooguit de helft van dit bedrag kan Veilig Thuis zelf ophoesten door besparingen. ,,Maar duidelijk is dat allerlei noodzakelijke veranderingen niet opgevangen kunnen worden in de bestaande begroting.'' De gemeente Kaag en Braassem moet het benodigde geld halen uit de algemene reserve.

Tweede sluisje


KAAG EN BRAASSEM – Bij het project Braassemerland moet, volgens afspraken van zo'n tien jaar geleden, uiterlijk in 2028 een tweede sluisje komen. Maar omdat de verkoop van de woningen zo goed loopt, hoopt wethouder Yvonne Peters, dat dit sluisje er een paar jaar eerder kan komen. Hierover is ze in overleg met de projectontwikkelaars om te kijken of dat ook mogelijk is. Dit liet Peters vorige week weten.

Het sluisje wordt geschikt voor sloepen en kleine bootjes, zodat de nieuwe bewoners van de huizen aan het water, met hun sloepjes verder kunnen varen dan nu het geval is. ,,Met zo'n 1.150 huizen, die er in het GEM-gebied (Gemeentelijke Exploitatie Maatschappij) Braassemerland gebouwd worden, komen er misschien wel 300 sloepjes bij. Als je een huis hebt, waarvan de tuin ligt aan een bevaarbare sloot: hoe leuk is het als je jouw sloep bij jouw tuin kan aanleggen?!'' Met de extra sluis blijft wel het 'wandelrondje Kaag', zo verzekert de wethouder. Het resultaat van de onderhandelingen tussen de wethouder en de projectontwikkelaars wordt over enkele maanden bekend.

Verbreding A4 bedreiging voor bedrijven


KAAG EN BRAASSEM – De A4 wordt over een aantal jaren verbreed; dat is wel duidelijk. De vraag is nu alleen, hoe dat gaat gebeuren. Vanuit de landelijke overheid liggen er twee varianten, maar de 'oostelijke variant' zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor enkele bedrijven in Kaag en Braassem.

Wethouder Yvonne Peters licht toe: ,,In de meest vergaande vorm zou de Oostelijke variant kunnen betekenen, dat bedrijven grond moeten inleveren. We zijn voor bereikbaarheid. Maar als er twee varianten voorliggen en de een raakt ons wel en de ander niet, kiezen we liever de variant die ons niet raakt.''

Vertegenwoordigers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn bij de bedrijven langs geweest om te vertellen dat er zo'n variant is, die mogelijk hun eigendom raakt. Maar definitieve beslissingen zijn nog niet genomen. De wethouder is niet tegen een verbreding van de A4, want nu hebben dorpen in Kaag en Braassem er last van, als er files staan op deze snelweg. ,,Als ik met mijn hond door Rijpwetering loop en het is er druk met auto's, dan weet ik dat er een file staat op de A4. Wij hebben er belang bij, dat die files verdwijnen. Als de uiteindelijke oplossing goed is voor onze gemeente en ook goed voor de bedrijven, dan heeft dat onze voorkeur.''

Ze hoopt niet, dat bedrijven als NAK Tuinbouw door de verbreding van de A4 uiteindelijk moeten vertrekken. ,,We zijn trots op onze bedrijven. Zij zorgen voor een serieuze hoeveelheid banen, die we willen behouden.''

Werken in de kou


KAAG EN BRAASSEM – Aanstaande vrijdag dragen alle ambtenaren in het gemeentehuis dikke, wollen, truien. In het kader van 'warme truiendag' wordt de kachel namelijk niet aangezet. Tenminste, in principe niet. Wethouder Yvonne Peters laat weten, dat het college van burgemeester en wethouders, die ook in het gemeentehuis werken, graag meedoen met deze warme truiendag. ,,We proberen zo meer bewustwording te krijgen aangaande duurzaamheid.'' Maar de collegeleden gaan de gemeentelijk medewerkers niet verplichten om te vernikkelen van de kou. Wie het in de eigen kamer te koud vindt worden, kan de thermostaat gerust een paar graden hoger zetten.

Bloeirijk Bloemisterijen


Bloemen, planten en decoratiematerialen

NIEUW-VENNEP – Het winkelcentrum van Nieuw-Vennep is een prachtige bloemenwinkel rijker: BloeiRijk Bloemisterijen. Het echtpaar Monique en Gerard Rijsdam zetten deze zaak op, om er voor te zorgen dat voortaan iedereen kan genieten van betaalbare bloemen en planten. Tijdens de Drie Dolle Openingsdagen op 21, 22 en 23 februari kun je bijvoorbeeld een bosje met tien tulpen of narcissen krijgen voor slechts één euro!

Monique en Gerard hebben al drie bloemenzaken in de buurt van Breda. Sinds twee jaar wonen ze in Nieuw-Vennep en ze hebben deze winkel opgezet uit passie voor het winkelhart van Nieuw-Vennep. ,,We zagen deze winkel leeg staan en met BloeiRijk Bloemisterijen wordt het winkelcentrum weer aantrekkelijker. We willen zorgen voor meer beleving, zodat er extra loop aan de buitenrand van het winkelcentrum komt.''

Het echtpaar heeft er alle vertrouwen in, dat veel bezoekers van het winkelcentrum hun zaak weten te vinden. De producten zijn namelijk heel goed en de prijzen extreem laag. Het geheim? ,,We kopen zelf in bij de veiling in Rijnsburg; zo heb je geen tussenhandel en kun je hele scherpe prijzen aanbieden.'' Gerard benadrukt: ,, Bloeirijk Bloemisterijen is géén exclusieve bloemenzaak. Onze bloemen, planten en decoratiematerialen zijn voor iedereen toegankelijk.''

De service is ook fantastisch, zo blijkt tijdens het gesprek. Niet alleen staan Gerard en Monique iedere klant met raad en daad terzijde, ook worden bestelde producten desgewenst overal in Nieuw-Vennep thuis afgeleverd. Waar BloeiRijk Bloemisterijen ook heel goed in is, is het opstellen van rouw- en trouwboeketten. ,,Dit zijn speciale gelegenheden, waarbij wij alles tot in de puntjes verwerken. Samen met u kunnen we uw persoonlijke wensen uitwerken. We zijn er heel gebrand op, dat het perfect verzorgd wordt.''

Op donderdag 21 februari opent BloeiRijk Bloemisterijen haar deuren en dat wordt een groot feest voor alle klanten. Niet alleen de mensen, die Bloeirijk Bloemisterijen bezoeken, maar ook de klanten van de naastgelegen winkels:

Dunja koffie , thee en Chocolade.
Massy turkse specialiteiten.
Parfumerie Grandeur.
Snoep en Kadoboetiek.
Optie1 Telecom.
Zina Outlet
R L Curvy Fashion.

Wie bij één van deze winkels wat koopt, krijgt op vertoning van de kassabon een gratis attentie bij BloeiRijk Bloemisterijen!

En hoe leuk is het, om voor jezelf of jouw partner een bos met tien tulpen of tien narcissen te kopen,voor slechts één euro?! Je maakt er iemand enorm blij mee, het huis fleurt er van op én het kost tijdens de Drie Doldwaze Dagen slechts één eurootje!

Voorafgaand aan de opening houden Monique en Gerard het interieur nog geheim, maar de winkel ziet er prachtig uit. Niet alleen is er volop aanbod van bloemen en planten, ook de decoratiematerialen zijn een lust voor het oog. Glaswerk, lantaarns, potten, mandjes, vazen en geurkaarsjes. Monique: ,,We proberen dat mensen vaak een leuke vaas of kandelaar kunnen bemachtigen, met bijvoorbeeld tulpenbolletjes er in. Wanneer die bolletjes zijn uitgebloeid, heb je nog altijd die leuke vaas of kandelaar!''

BloeiRijk Bloemisterijen
Venneperstraat 3a
2151 AP Nieuw-Vennep
T: 06 5082 3978

,,Geen permanente bewoners''


WOUBRUGGE – Volslagen verbijsterd is Gert Jan van der Laan, wanneer hij hoort dat de bewoners van vier recreatiewoningen aan de Vrouwgeestweg 33 in Woubrugge er voor 1 juni uit moeten. ,,Ik weet van niets!'' brengt hij uit.

De gemeente heeft hem hier nog niet over geïnformeerd, dus het nieuws over de aanstaande uithuiszettingen slaat in als een bom. Van der Laan ontkent hartgrondig, dat er mensen zijn, die permanent in de recreatiewoningen zitten. En volgens hem kan de gemeente dat ook niet bewijzen. ,,We hebben een paar keer bezoek gehad van boa's. Die zijn in de herfstvakantie en kerstvakantie wezen controleren, of de recreatiewoningen gebruikt worden. Natuurlijk! Daar zijn ze voor. Er is een vergunning dat je hier 365 dagen mag recreëren. Met een paar keer per jaar controleren, kun je niet zeggen dat die mensen er permanent wonen. Dan moet je iedere dag controleren.''

Een van de huisjes, waarvan het gemeentebestuur zegt dat die permanent bewoond worden, is van Van der Laan zelf. ,,Ik woon er niet, maar ik gebruik 'm wel en ik ben er iedere dag om te kijken of er bijvoorbeeld lekkage is. Maar iedereen, die in deze huisje zit, heeft een andere woonadres. Op één GGZ-cliënt na; de gemeente heeft mij gevraagd, of hij hier tijdelijk mag wonen en daar heb ik de gemeente mee geholpen.''

Burgemeester Marina van der Velde heeft aangegeven, dat de gemeente gaat handhaven, omdat er sprake zou zijn van overlast. Van der Laan weet niet, wat hij hoort. ,,Ik heb nooit van de politie gehoord, dat hier geluidsoverlast is. En er lopen geen dronken mensen op straat: als dat gebeurt, trap ik ze zelf weg.''

Een van de bewoners, die niet met zijn naam in de krant kan, stelt: ,,Als ik er uit moet, haal ik mijn caravan en zet 'm voor het gemeentehuis. Met spandoeken. Ze willen me in een wooncontainer douwen en dan in een hutje op de hei, zodat niemand mij ziet. Ik sterf liever!''

Burgemeester ontsnapt aan motie van treurnis


Ter Aar – De overdracht van de aula aan uitvaartonderneming Keur & Keur heeft nog een naar staartje gekregen. De VVD en SGP/ChristenUnie dienden een motie van treurnis in tegen burgemeester Frans Buijserd. Ze vonden, dat hij gefaald had met het goed informeren van andere begrafenisondernemers over deze overdracht.

Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) beet het spits af. Hij hekelde, dat ondernemers de aankondiging van de aula-overdracht in het AD moesten lezen en dat zij nog steeds niets officieels van de gemeente hadden gehoord. Ook wees Van Belzen er op, dat Keur & Keur ,,zonder enige vorm van communicatie de sloten van de aula had aangepast, zodat andere begrafenisondernemers er geen gebruik van konden maken.''

Buijserd reageerde wat verbolgen. Hij gaf aan, dat de raad in 2017 wilde, dat de aula in erfpacht gegeven moet worden. ,,Er is een erfpachtovereenkomst ondertekend. Het traject is prima verlopen.'' Waarna hij uithaalde: ,,Niemand heeft officieel een sleutel voor de aula. Dus als begrafenisondernemers een sleutel van de aula hebben, is dat eigenlijk illegaal. De ondernemer die nu de aula heeft, heeft groot gelijk dat hij er ander sloten op heeft gezet en dat andere mensen daar niet zomaar naar binnen kunnen.''

Na een schorsing matigde Buijserd zijn toon niet. Hoewel hij toezegde, dat de begrafenisondernemers nog officieel geïnformeerd zouden worden, stelde de burgemeester: ,,Het wereldje in Ter Aar is zo klein. Ik kan me nauwelijks voorstellen, dat zij niet in de gaten hadden, wat er gebeurd was. Het nieuws over het sluiten van de overeenkomst stond in het AD en de ondernemer heeft daarna in deze krant uitgebreid aangegeven, wat hij van plan is.''

Fractievoorzitter Tom de Kleer (VVD) vroeg, of het niet ,,chiquer was geweest als de begrafenisondernemingen eerder op de hoogte waren gesteld over de overdracht van de aula''. Maar hierop stelde Buijserd simpelweg, dat ze op de hoogte worden gesteld. De maat was vol bij de VVD en deze partij diende een Motie van Treurnis in, samen met de SGP/ChristenUnie. Alleen D66 steunde deze motie; de overige partijen spraken er schande van.

Fractievoorzitter Remco Hendriks (SBN): ,,Ik vind het indienen van deze motie van treurnis meer treurnis. Dit is symboolpolitiek. Kunnen wij een motie van treurnis indienen tegen de indieners? De burgemeester legt heel correct uit hoe het is verlopen.'' Fractievoorzitter Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop) vulde aan: ,,Ondernemers zijn gevraagd of ze de aula willen en kunnen exploiteren. Dan weten ze, dat de gemeente de aula wil afstoten. Dit gaat alleen over het moment waarop de ondernemers geïnformeerd worden over de uitkomst.'' Fractievoorzitter Kees Egberts (CDA) vond de motie ook 'veel te ver gaan'. Hierop werd de Motie van Treurnis verworpen.

Cijfers liggen op straat


KAAG EN BRAASSEM – De gemeente Kaag en Braassem gaat de komende tien jaar vele miljoenen investeren in de IKC (Integrale Kindcentra) in Leimuiden, Rijnsaterwoude en Oude Wetering. Het meeste geld wordt gedurende die periode echter gepompt in het IKC in Oude Wetering. Dat blijkt uit het financiële overzicht, dat aan de gemeenteraad is verstuurd en eventjes online stond.

Ruim 3,3 miljoen euro wordt er tussen 2022 en 2030 gereserveerd voor het IKC Oude Wetering. Dan steken de bedragen van 564.000 euro voor de IKC Leimuiden en 109.000 euro voor het IKC Rijnsaterwoude er maar schril bij af. Voor het IKC Woubrugge staat in de periode tot 2030 helemaal geen geld gereserveerd. Gemeenteraadsleden van meerdere partijen laten weten, dat dit komt omdat er 'geen ambtelijke capaciteit' is om binnen een paar jaar nog een vierde IKC te bouwen.

Het ziet er vreemd uit op het financiële overzicht; bijna vier ton per jaar voor het IKC in Oude Wetering, terwijl de Leimuidense en Rijnsaterwoudse versie het moeten doen met respectievelijk 62.000 en 12.000 euro per jaar. Maar het blijkt niet mogelijk te zijn, om de afschrijvingsperiode van het IKC Leimuiden te verlengen, zodat er geld opzij gezet kan worden voor het IKC Woubrugge. Gemeenteraadslid Karin van der Kaaden (CDA): ,,Het IKC Oude Wetering loopt al; de bedragen en termijn kun je niet meer aanpassen. In feite valt er voor de raad niets meer te kiezen. Je kunt als gemeenteraad ook niet zeggen, dat je het IKC in Oude Weering niet meer wilt uitvoeren. Dan geef je een verkeerd signaal.''

Voor gebruikers van De Tweesprong blijkt er goed nieuws: zij hoeven nog maar een paar jaar te wachten op een fonkelnieuw onderkomen, zo blijkt uit het financiële overzicht. Want vanaf 2023 staat jaarlijks 456.000 euro gereserveerd voor 'Nieuwbouw sportcomplex De Tweesprong'. Tot 2030 gaat het daarbij om ruim 3,6 miljoen euro. De gemeenteraad bespreekt al deze bedragen op maandag 11 februari.

Duif Janneke grijpt de macht


Rijnsaterwoude – Ze is anderhalf jaar en nu al een wereldkampioen. Janneke de duif heeft dit gepresteerd en haar eigenaren, vader en zoon Yong (58) en Jiabin (30) Lin, zijn dan ook heel trots. Met zo'n 300 duiven zijn ze een grote speler in de duivenmelkerswereld. Wat bezielt deze van oorsprong Chinese mannen, om zich zo bezig te houden met deze dieren?

Van oudsher wordt de duivenmelkerswereld gedomineerd door wat oudere blanke mannen. Maar die wereld wordt met het kampioenschap van de Lin-dynastie compleet op zijn kop gezet. In de klasse 'Jaarlingen', waar eenjarige duiven aan meedoen, bleek Janneke over een heel seizoen de allerbeste en snelst vliegende duif. Vijf maanden lang moet ze regelmatig concurreren met andere duiven, om als eerste een afstand van een paar honderd kilometer te overbruggen.

Jiabin haalt Janneke uit haar kooi en laat zien wat het geheim is achter deze wereldkampioen. ,,Meestal zijn het de mooie duiven in je hand die goed presteren. Zij zijn atletisch goed gebouwd. Wij werken met stambomen; het ras is heel belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is, wat er in het koppie van die duif zit. Een goede duif moet slim zijn, zodat ze de kortste route naar huis vliegt. De duiven worden namelijk meegenomen naar een plek tot op een afstand van wel 750 kilometer. De slimme duiven vliegen meteen de goede kant op en de domme duiven vliegen daar achteraan. Die zijn dus altijd trager.''

,,Duivenvirus raak je niet meer kwijt''

Maar wat is er nou zo mooi aan het houden van duiven? Ze maken veel lawaai en poepen alles onder. Jiabin lacht: ,,Inderdaad moet ik de hokken elke dag schoonmaken. Het zou makkelijker zijn, als ze minder poepen. Maar als je eenmaal het duivenvirus hebt, raak je het niet kwijt. Elke dag denk je aan duiven en hoe ze het beter kunnen doen tijdens de wedstrijden; ze zijn gewoon je kinderen. Iedere week, van begin april tot midden september kijk ik uit naar de zaterdag; de dag van de wedstrijd.''

Hebben vader en zoon Lin misschien een geheim Chinees recept, dat ze door het duivenvoer gooien, waardoor Janneke kampioen is geworden? Of laten ze hun duiven Red Bull drinken? Dat blijkt niet zo te zijn. ,,Voorafgaand aan een wedstrijd geven we voldoende voer en wat bijvoer, dat voor extra energie zorgt. Maar geen energiedrankje, want dat werkt maar een paar uurtjes, terwijl de duiven soms wel anderhalve dag onderweg zijn.''

Sinds het wereldkampioenschap bekend werd, zijn er al behoorlijke bedragen geboden voor de winnende duif. ,,We verkopen 'm niet!'' laat Yong weten, die in 2013 ook al de beste duivenliefhebber van Nederland was. Ze hebben namelijk andere plannen: Janneke wordt gebruikt om voor veel nageslacht te zorgen. ,,De moeder van Janneke is ook een Olympiadeduif, die in 2017 tweede werd van Nederland. We hebben ook nog duiven, die helpen met de kweek. Zij leggen eieren., die we weghalen en we vervangen ze voor de eieren van de goede duiven, zoals Janneke. Zo kunnen de goede duiven nog meer eieren gaan leggen.'' En wat gebeurt er met de eieren van de minder goede duiven? Vader en zoon lachen: ,,Zwangere Chinese vrouwen zijn dol op duiveneieren!''

Extra beschutte werkplekken


Nieuwkoop – De gemeente Nieuwkoop geeft twee extra jongeren de kans om 'beschut werk' te gaan doen. Dit zijn speciale banen voor jongvolwassenen, die van het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs af komen. En een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Ieder jaar is de gemeente wettelijk verplicht, om een minimum aantal jongeren op deze manier te helpen. Vorig jaar ging het om vier jongeren, die via beschut werk een vaste baan en stabiliteit kregen. Voor 2019 heeft de gemeenteraad bepaald, dat er nog eens twee jongeren extra geholpen mogen worden. Hiermee gloort er hoop voor twee jongeren, die op 1 december van het speciaal onderwijs af zijn gegaan. Met een beschutte (betaalde) werkplek vallen zij niet tussen de wal en het schip en zijn ze ook niet afhankelijk van de bijstand.

De gemeenteraadsleden waren donderdag unaniem enthousiast over dit collegevoorstel. In 2017 stelde de raad, op initiatief van de toenmalige Fractie Mur, dat goed gekeken moet worden naar de behoefte van het aantal beschutte werkplekken. En als er meer van nodig zijn, dat de gemeente hier ook voor moet zorgen. Fractievoorzitter Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop): ,,Twee extra beschutte werkplekken realiseren is een goede zaak. Zo voorkomen we dat er een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kan ontstaan.'' Fractievoorzitter Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie): ,,Hier kan toch niemand op tegen zijn?'' Wethouder Bernadette Wolters was het hier mee eens. ,,Het is goed dat deze jongeren niet tussen wal en schip vallen. Het kan zijn, dat in de loop van het jaar blijkt dat deze twee plekken niet voldoende zijn en dat meer jongeren uit gaan stromen. In dat geval komen we bij u terug.'' De kosten voor de gemeente zijn ongeveer 17.000 euro per beschutte werkplek.

Extra geld voor uniforme uitstraling kooppleinen


KAAG EN BRAASSEM – Het Noordplein is nog maar zo'n twaalf jaar geleden opnieuw ingericht. Maar met het nieuwe winkelcentrum 'Zuidplein' dreigt het oude winkelgebied te verslonzen. Om dat te voorkomen stelt de VVD-fractie voor om extra geld te reserveren voor het opknappen van het Noordplein. Dat moet leiden tot een 'meer gemeenschappelijke uitstraling tussen het Noord- en het Zuidplein'. De VVD steunt hiermee een breed gedragen wens onder de winkeliers van het Noordplein. Ook andere politieke partijen lijken dit plan te steunen. Op maandag 11 februari wordt duidelijk of het Noordplein en Zuidplein voor 341.000 euro worden opgeknapt.

Ingroeimodel voor nieuwe kunstgrasvelden


KAAG EN BRAASSEM – Alle sportverenigingen worden in de toekomst ook zelf verantwoordelijk voor de aankoop en vervanging van hun kunstgrasvelden. De gemeente Kaag en Braassem wil deze verantwoordelijkheid voor een deel van zich afschuiven. Dat blijkt uit een bericht van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraadsleden.

In de verschillende dorpen liggen kunstgrasvelden voor voetbal- en hockeyclubs. Maar die velden moeten op een gegeven moment vervangen worden. Het gemeentebestuur wil hier niet alleen voor opdraaien en is daarom in gesprek met de sportverenigingen om hierover nieuwe afspraken te maken. Gedacht wordt aan een 'ingroeimodel', waarbij de gemeente en de verengingen in de toekomst 'samen sparen voor de vernieuwing van kunstgrasvelden'. Hoeveel de verenigingen in de toekomst mee moeten gaan betalen aan nieuwe kunstgrasvelden, is nog niet bekend. Dat moet nog uitonderhandeld worden.

Lood in speeltuinen


STREEK - Maar liefst 31 kinderspeelplaatsen hebben mogelijk stukje lood in de grond. Deze speelterreinen liggen in de gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem, maar ook in Noordwijk, Hillegom, Voorschoten en Zoeterwoude. Dat blijkt uit een onderzoek van de Omgevingsdienst West-Holland.

In totaal zijn tachtig speeltuinen onderzocht, waar het vermoeden bestond van de aanwezigheid van lood in de grond. Het gaat vooral om speelplekken in stadskernen en oude lintbebouwing. Nu blijkt, dat op 31 plekken inderdaad mogelijk lood in de grond zit. En dat is gevaarlijk voor kinderen, zo laat de Omgevingsdienst weten, want ,,lood kan al in lagere gehalten dan de geldende wettelijke normen, negatieve effecten kan hebben op de ontwikkeling van de hersenen bij jonge kinderen.'' Kleine kinderen kunnen in contact komen met lood doordat grond in de mond terecht komt.

Opmerkelijk genoeg krijgen gemeenten niet het advies om de betreffende speeltuinen te sluiten. Wel worden ouders opgeroepen om hun spelende kinderen regelmatig de handen te laten wassen. Het loodonderzoek wordt waarschijnlijk in maart afgerond. Woordvoerders van de gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem is gevraagd om een reactie.

Loten voor sociale huurwoningen


Nieuwkoop – Wie op zoek is naar een sociale huurwoning, maakt binnenkort iets meer kans om zo'n huis ook te krijgen. De gemeenteraad van Nieuwkoop stemde namelijk in met een nieuw lotingsysteem. Ieder jaar kunnen zo'n twintig huizen, die van huurder verwisselen, door loting bepaald worden. Hierdoor kunnen ook mensen, die nog maar kort ingeschreven staan bij een woningbouwcorporatie het geluk hebben om sneller in een eigen woning te trekken.

Fractievoorzitter Tom de Kleer (VVD) was pertinent tegen het invoeren van een lotingsysteem. Hij noemde dit ,,verre van ideaal. Je geeft iemand die maar één week een woning zoekt, dezelfde winkans als mensen die al jaren wachten.'' Deze mening werd gedeeld door raadslid Carlier (Natuurlijk Nieuwkoop). Maar fractievoorzitter Annette Pietersen (D66) wierp tegen: ,,Is het eerlijk, dat mensen die al jaren wachten op een sociale huurwoning altijd voorgaan op jongeren, die totaal geen kans krijgen? Het is goed om jongeren een kans te geven met loting, ook al is het niet de woning die ze idealiter zouden willen hebben. Jongeren moeten uitwijken naar andere plaatsen, terwijl ze graag in de eigen gemeente zouden willen wonen.''

De rest van de raad vond ook, dat het lotingsysteem in Nieuwkoop ingevoerd mag worden. Het college laat later dit jaar weten, op welke manier die loting wordt opgezet.

Miljoeneninvestering De Tweesprong


ROELOfARENDSVEEN – Een nieuw gebouw voor zwembad en sportcomplex De Tweesprong gaat ongeveer 9,1 miljoen euro kosten. Wanneer de huidige gebouwen alleen maar worden opgeknapt, moet hier toch nog 8,7 miljoen euro voor betaald worden. De gemeenteraad moet binnenkort besluiten over de toekomst van De Tweesprong.

Sportcomplex de Tweesprong bestaat uit twee binnenzwembaden en een buitenzwembad, een sporthal en een gymzaal. Daarnaast zijn er vier tennisbanen en twee squashbanen, sportzaal Kaskade, sportzaal de Meerkant en sporthal ’t Spant. Het lijkt wel zeker, dat de politiek kiest voor een complete nieuwbouw van De Tweesprong. Maar tot dat nieuwe complex er staat, blijft het huidige zwembad een financiële molensteen. Hoewel de gemeenteraad vorig jaar extra geld heeft gereserveerd voor 'noodzakelijk onderhoud' van dat zwembad, kan er nog van alles kapot gaan. In een bericht aan de gemeenteraad laat het college van burgemeester en wethouders weten: ,,Voor het huidige zwembad zijn gezien de technische staat forse financiële risico’s ingeboekt. Deze risico’s blijven ook bestaan na uitvoering van het noodzakelijke onderhoud.'' Een nieuw zwembad zou deze problemen oplossen.

Minder woningen voor zelfde geld


KAAG EN BRAASSEM – De komende jaren worden nieuwgebouwde sociale huurwoningen kleiner, dan nu het geval is. Dat heeft te maken met de almaar stijgende bouwkosten, zo laat wethouder Floris Schoonderwoerd weten.

Schoonderwoerd: ,,Bij koopwoningen vind je de gestegen bouwkosten in de hogere verkoopprijs. Maar woningbouwcorporaties hebben niet meer mogelijkheden om inkomsten te vergaren. Zij krijgen dus minder woningen voor hetzelfde geld. Je ziet, dat ontwikkelaars dan kleinere woningen gaan aanbieden. Het moet ergens vandaan komen.''

Tonnen extra voor jeugdhulp


NIEUWKOOP – De gemeente Nieuwkoop moet ruim 350.000 euro extra betalen aan de jeugdhulp. Doordat steeds meer gemeenten in de regio Holland Rijnland afstappen van het 'solidariteitsmodel', stijgen de kosten voor Nieuwkoop.

Tot nu toe vielen de jeugdhulpkosten voor Nieuwkoop nog mee, zo licht burgemeester Frans Buijserd toe in een bericht aan de gemeenteraad. Hoewel Nieuwkoop in 2016 voor meer dan een half miljoen euro extra bij moest chippen, vielen de kosten in 2017 bijna 900.000 euro lager uit. Maar: ,,Doordat Nieuwkoop een lage bijdrage van het Rijk ontving voor de jeugdhulp en een gemiddelde kosten heeft stijgt de bijdrage aan de regionale begroting via dit verdeelmodel substantieel.'' Nu betaalt Nieuwkoop ieder jaar al ruim 4,5 miljoen euro voor de jeugdhulp. De kosten kunnen nog (veel) hoger uitvallen, zo waarschuwt Buijserd de gemeenteraad: ,,Een begroting is per definitie niet gelijk aan de realisatie. Het is dus mogelijk, dat de daadwerkelijk gemaakte kosten hoger of lager uitvallen. Voor een kleine gemeente als Nieuwkoop blijft het risico bestaan dat het jeugdhulpgebruik, en daarmee de kosten, per jaar sterk verschillen. Dit omdat enkele dure cliënten onevenredig veel druk leggen op de beschikbare middelen.''

Wethouder wil af van stoplichten


Roelofarendsveen / Oude Wetering – Volop genietend rijden automobilisten de laatste maanden over de Alkemadelaan. De verkeerslichten bij het kruispunt met de Dotterbloem zijn namelijk uitgeschakeld en dat betekent dus; lekker doorrijden!

Maar raadslid Sandra van Emmerik (SVKB) vindt, dat het te lang duurt en wil weten, wanneer die stoplichten weer in werking worden gesteld. Wethouder Yvonne Peters (VVD): ,,We bekijken of deze stoplichten achterwege kunnen blijven. Ik hoor alleen positieve geluiden, dat die stoplichten oranje knipperen. Wat mij betreft kunnen ze weg blijven.'' Er komen wel nieuwe verkeerslichten bij de voetgangersoversteekplaats naast de bushalte, iets verderop aan de Alkemadelaan. Nu staan er tijdelijke verkeerslichten. De permanente exemplaren worden pas over zo'n half jaar geplaatst, in verband met de lange levertijden.

Zero tolerance beleid


Tegen permanente bewoning recreatieterreinen

Woubrugge – Vóór 1 juni moeten de bewoners van vier stacaravans aan de Vrouwgeestweg 33 ander onderdak hebben gevonden. Als ze dit niet doen, neemt de gemeente stappen om die stacaravans te ontruimen.

Het geduld van de gemeente Kaag en Braassem is op, zo maak burgemeester Marina van der Velde duidelijk. ,,Het is een recreatieterrein, waar we al heel lang over in gesprek zijn met de eigenaar. We willen recreatie stimuleren en dit is een uitgelezen plek om te doen. Dit is een terrein vlak aan het water bij een jachthaven. Als je er wat van maakt, kan het een succes worden.''

De gemeente Kaag en Braassem is sowieso bezig met een zero tolerance beleid: ,,Op alle recreatieterreinen in onze gemeente wordt permanent gewoond. Dit terrein gaan we als eerste aanpakken, omdat omwonenden er last van hebben.'' De burgemeester geeft daarbij als voorbeelden: ,,De camping aan de Drecht, Oudendijkseweg, Galgekade, Wijde Aa en Spijkereiland.'' Willen handhaven en kunnen handhaven blijken echter twee totaal verschillende zaken. Boa's moeten namelijk overduidelijk kunnen aantonen, dat mensen echt meer dan de helft van het jaar in zo'n vakantieonderkomen zitten. Van der Velde: ,,Een van de grote problemen van de toezichthouders is de capaciteit. Gaan we met een mug met een mitrailleur op een olifant schieten? Als we handhaven, moet het wel proportioneel zijn.'' Maar de bewoners, die permanent wonen op het terrein Vrouwgeestweg 33 moeten écht weg. ,,Hier deed zich overlast voor en dan moeten we ingrijpen.''

Zoeken naar deal voor kunstgrasveld


WOUBRUGGE – Het bestuur van voetbalvereniging MMO kan voorlopig nog blijven dromen over hun wens voor een nieuw hybride kunstgrasveld. Het gemeentebestuur is namelijk niet van plan om dit te gaan betalen. Dat blijkt uit een brief van burgemeester Marina van der Velde aan de MMO.

MMO wil dit kunstgrasveld graag, zodat dan minder trainingen en wedstrijden worden afgelast. En omdat de gemeente ook de kosten voor kunstgrasvelden van een aantal andere voetbalverenigingen in de andere dorpen op zich heeft genomen, zou zo'n regeling ook voor de Woubrugse club moeten gelden.

Maar die mening deelt het gemeentebestuur niet. Van der Velde: ,,Op dit moment heeft MMO geen capaciteitsproblemen, maar zelfs een overschot aan velden. We zien geen aanleiding om geld beschikbaar te stellen voor een (hybride) kunstgrasveld bij MMO.'' Ook is de gemeente geen eigenaar van het sportcomplex: ,,Dit maakt een investering in een kunstgrasveld, waarvan een derde eigenaar is, extra risicovol en daardoor niet wenselijk.''

Toch houdt het gemeentebestuur de deur op een kier voor de komst van een hybride kunstgrasveld. Om dat te bereiken, zou de MMO een voorbeeld moeten nemen aan voetbalvereniging De Kickers '69 in Leimuiden. Via een grondruildeal konden daar huizen gebouwd worden, terwijl tegelijkertijd de voetbalclub een nieuw kunstgrasveld kreeg. Als de MMO ook zo'n deal op kan zetten, dan wil het college daar graag over praten.

Aanpak illegale bewoning vakantiehuisjes


KAAG EN BRAASSEM – De tijd van gedogen is voorbij. Mensen, die al jaren illegaal permanent wonen in vakantiehuisjes en stacaravans op campingterreinen, moeten zich serieus zorgen gaan maken. Burgemeester Marina van der Velde laat hier geen misverstand over bestaan.

Joep Derksen

Van der Velde stelt: ,,Op ieder recreatieterrein in deze gemeente is sprake van permanente bewoning. Of het nu gaat om de Oudendijkseweg, Galgekade, de camping aan de Drecht, Wijde Aa, Spijkereiland of het terrein aan de Vrouwgeestweg 33.'' De gemeente wacht op een uitspraak van de Raad van State over Spijkereiland, maar als die uitspraak in het voordeel van de gemeente uitvalt, wordt een actief handhavingstraject ingezet. De burgemeester: ,,Het begint met een recreatiewoning, maar op het laatst staat op zo'n plek een villa met een zwembad. We willen een halt toeroepen aan het steeds verder gaan van dit fenomeen. En we gaan toekomstige bewoners er aan houden.''

De allereerste handhaving op permanente bewoning van stacaravans wordt nu ingezet, kondigt Van der Velde aan. Het gaat hierbij om een terrein aan de Vrouwgeestweg 33 in Woubrugge. ,,Het is een terrein, waar we al heel lang over in gesprek zijn met de eigenaar. Er staan caravans, die al heel lang bewoond worden. Omwonenden hebben overlast en dat is de reden, dat we dit gaan aanpakken.'' De vier permanent bewoonde stacaravans op dit recreatieterrein moeten uiterlijk 1 juni verdwenen zijn.

In hoeverre de gemeente de komende jaren écht alle illegale bewoners op vakantieparken en recreatieterreinen aan gaat pakken, blijft echter nog onzeker. De burgemeester: ,,We bekijken nu een plan van aanpak. Maar één van de grote problemen van de toezichthouders is de capaciteit. Het is als een mug met een mitrailleur op een olifant schieten. Het moet proportioneel zijn.''