Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 december 2009

‘Grijze zakken leiden tot kuddedierengedrag’

Wethouder Van der Zon neemt plasticophaalsysteem in gebruik

TEYLINGEN – Wethouder Leo van der Zon dumpte woensdag 23 december enkele zakken met plastic verpakkingsafval in een gereedstaande vuilniswagen. Hiermee startte hij symbolisch de overheidsmaatregel dat iedere consument het eigen afval nog beter moet scheiden. Het bedrijf Eco Support haalt voortaan de zakken met plastic verpakkingsafval iedere twee weken huis aan huis op.

De eerste huishoudens die op maandag 21 en dinsdag 22 december verblijd werden met het ophalen van het plastic afval waren de huizen gelegen in Voorhout. In die twee dagen ging de vuilniswagen bij 6.000 huizen langs en was de totale opbrengst 1.000 kilogram. ‘Dat is veel te weinig’, oordeelde Rob Verduin, hoofd bedrijfsontwikkeling en projecten van Containerservice bv, het moederbedrijf van Eco Support. ‘Heel veel mensen snappen het inzamelingssysteem nog niet of ze denken dat de inzameling pas op 1 januari 2010 begint.’ Het huisvuil wordt echter in de even weken van het jaar opgehaald; enkele weken geleden heeft ieder huishouden een aantal doorzichtige plastic zakken ontvangen om het plastic afval in te deponeren.

Wethouder Leo van der Zon meldde vlak voordat hij de eerste zakken dumpte: ‘Er is bij het publiek veel belangstelling om het plastic gescheiden in te zamelen. We willen het de inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken, daarom accepteren we niet alleen doorzichtige zakken, maar ook de grijze afvalzakken waarin het plastic afval wordt aangeboden. Tenminste, zo lang het goed gaat.’ Verduin uitte zijn twijfels over deze handelwijze van de gemeente: ‘Grijze zakken leiden tot kuddedierengedrag. Je kunt niet zien wat er in die zakken zit, dus de kans is groot dat, zodra andere mensen vuilniszakken zien, ze hun restafval bij die andere grijze zakken zetten.’
Toch hebben de vuilnisophalers een redelijk efficiënt systeem om het kaf van het koren te scheiden, informeert Verduin: ‘Plastic weegt haast niets, dus als de zak zwaarder is dan een bepaald aantal kilo’s, nemen we het niet mee.’Inwoners kunnen hun plastic verpakkingsafval in dichtgebonden plastic vuilniszakken voor 07.30 uur aanbieden op de plek waar normaal de afvalcontainer wordt aangeboden. Om wegwaaien te voorkomen kunnen de inwoners hun afvalzakken aan elkaar binden. Ook kan het plastic verpakkingsafval nog steeds naar de milieustraten gebracht worden. Op www.teylingen.nl/content.jsp?objectid=5967 staat welke materialen geschikt zijn om apart in te leveren.

Budget personeelsvereniging gestolen

LISSE – Een groot deel van het budget van de personeelsvereniging is gestolen. Het is zeer de vraag of dit geld nog teruggevonden wordt. Dit is te lezen in het personeelsblad ‘Lekker Bloeieh!’ Het blad vertelt verder: ‘In het nieuwe jaar staat het bestuur van de personeelsvereniging voor diverse uitdagingen. Toch proberen we ook in 2010 weer leuke, afwisselende activiteiten te organiseren.’

Wethouder Jan Kippers (CDA) reageert op dit nieuws: ‘Inderdaad hebben we enige tijd maatregelen genomen om het gemeentehuis minder toegankelijk te maken voor insluipers (onder meer via een pasjessysteem, JD). Het is een raadsel hoe dit heeft kunnen gebeuren. De insluiping heeft na werktijd in het gemeentehuis plaatsgevonden; er is wel iemand gezien, maar een duidelijk signalement kan niet gegeven worden. De dader is doelbewust op de pot afgegaan en wist bij welk bureau deze personeelspot lag. Het gaat om een bedrag van meer dan 1.000 euro. Er is politieonderzoek geweest.’
Komen er extra beveiligingsmaatregelen om insluipen tegen te gaan? ‘Uiterlijk gezien zullen er geen maatregelen genomen worden.’ Wordt het bedrag vergoed door de verzekering of vult de gemeente het budget van de personeelsvereniging aan? ‘Daar ga ik nu geen antwoord op geven.’ U zegt dat de dader doelbewust op de personeelspot is afgegaan: deze persoon wist dus waar het geld voor het personeelsbudget lag. Zou het dan een medewerker kunnen zijn geweest? ‘Ik vind het niet verstandig om hierover te speculeren.’

CDA-winkel in Blokhuis

LISSE - De start van de komende verkiezingscampagne vindt plaats op zaterdag 19 december. Dan wordt op ludieke wijze de CDA-winkel op Blokhuis geopend. Het CDA heeft tot aan de komende gemeenteraadverkiezing de beschikking over het leegstaande voormalige winkelpand van Global Impression aan het pleintje bij ‘Annie voor de wind’ (Blokhuis 20).

De winkel is aangekleed met een gezellig interieur en uiteraard gevuld met promotiemateriaal. Drie maanden lang is het een open deur voor verenigingen, instellingen, ondernemers en iedereen die meer wil weten van het CDA. Daarnaast worden enkele speciale themabijeenkomsten georganiseerd over kernpunten uit het verkiezingsprogramma. Verder worden hier de openbare vergaderingen van fractie en bestuur gehouden.
De campagnewinkel is in ieder geval open op zaterdagen en koopavonden. De opening, en aansluitend de presentatie van het verkiezingsprogramma en de kandidaten, vindt plaats op zaterdag 19 december om 10.30 uur.

Koopzondagen populair

Maar niet te veel

LISSE – Een meerderheid van de winkeliers wil vaker een collectieve koopzondag organiseren en dan met name voorafgaand aan een feestdag. Dit blijkt uit de resultaten van een onderzoek dat studenten van de Hogeschool In-Holland uit Haarlem in opdracht van de VVD en D66 hebben gehouden. Fractievoorzitter Cees Verburg (D66) en gemeenteraadslid Marianne Entrop (VVD) presenteerden dinsdag 15 december de resultaten.

Momenteel zijn in Lisse slechts vier koopzondagen toegestaan. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 53% van de 169 geïnterviewde managers en eigenaren wist dat er in Lisse vier koopzondagen gehouden mogen worden. Wethouder Bas Brekelmans (VVD) liet onlangs op persoonlijke titel weten dat hij er voorstander van is om het aantal koopzondagen uit te breiden naar twaalf.

Extra koopzondagen zijn welkom met name als het gaat om een koopzondag voorafgaand aan een feestdag als Sinterklaas en Kerst. Ook wordt de dag na het bloemencorso genoemd door zestig winkeliers als een goed moment voor een koopzondag. Met de vraag of het aantal koopzondagen naar 12 moet worden opgekrikt, is echter 46% oneens en slechts 36% eens.
Voor de VVD en D66 zijn de resultaten uit het onderzoek, in combinatie met het enthousiasme van de winkeliers om te participeren met de afgelopen koopzondag van 20 december, reden om in januari een initiatiefvoorstel in te dienen. ‘We willen de koopzondagregeling verruimen van vier naar twaalf, waarbij we aan de winkeliers en horecagelegenheden zelf overlaten of ze dan ook open gaan. We hebben er vertrouwen in dat een meerderheid van de raad met dit voorstel zal instemmen’, zo zei Verburg optimistisch. Entrop liet weten: ‘Het overleg tussen het college en de winkeliersvereniging moet goed zijn. De communicatie over de koopzondagen kan daarnaast ook verbeterd worden. Daar is de citymanager voor in dienst.’

Nieuwjaarsreceptie

LISSE – De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie vindt plaats op maandag 4 januari 2010. Vanaf 20.00 uur kunnen alle inwoners traditiegetrouw in het gemeentehuis nieuwjaarswensen uitwisselen met politici, bestuurders, gemeenteambtenaren en andere Lissers.

Dertig startersappartementen

LISSE – Op het terrein Broertjes (Oranjelaan 74) komen zeer waarschijnlijk dertig startersappartementen met parkeerplaatsen. Het college stemt in met dit verzoek van de ontwikkelaar, zo bleek dinsdag 15 december. Het gebouw wordt vier lagen hoog en te bouwen appartementen gaan bij verkoop maximaal 150.000 euro per stuk kosten. De gemeenteraad moet haar goedkeuring nog geven, maar gezien het feit dat het hier om woningen in de goedkopere sector gaan is de kans op fiattering groot. Wanneer het bouwplan gereed is, is nog onbekend.

'Geen afstel maar uitstel'

Project Raadhuisplein geschrapt

LISSE – Het project Raadhuisplein wordt op de lange baan geschoven. De financiële situatie van de gemeente is dermate precair dat het college van burgemeester en wethouders besloten heeft om dit miljoenenproject voorlopig niet door te laten gaan. Deze mededeling deed wethouder Bas Brekelmans (VVD) op dinsdag 15 december.

‘Het is een politiek zwaar besluit’, stelde Brekelmans. ‘We krijgen van de rijksoverheid minder inkomsten en op dat gebied staat ons een enorme bezuinigingsopgave te wachten. Daarnaast heeft de gemeente ook te maken met de opbrengsten en kosten van de grond die we in bezit hebben; de zogeheten grondexploitatie. Het bedrag voor deze grondexploitatie is ook gezakt en niet zo’n beetje ook: de waarde van de grond wordt namelijk minder als de opbrengsten voor de projectontwikkelaars ook minder worden.’

De achteruitgang kan rustig dramatisch genoemd worden. Een jaar geleden nog rekende de gemeente op een overschot van 3,3 miljoen euro op het saldo van de grondexploitatie. In april 2009 was dit saldo al gedaald naar 2,9 miljoen euro negatief. Momenteel staat het saldo op 5 miljoen euro negatief. Brekelmans: ‘De grondexploitatie is in vrije val geraakt en dit kan niet meer gedekt worden uit de gemeentelijke begroting, als het zo door gaat. We moeten nu ingrijpen.’

De wethouder legt uit welke maatregelen het college voor ogen heeft: ‘We gaan het project Raadhuisplein voor onbepaalde tijd uitstellen, totdat we weer voldoende financiële ruimte hebben om het op te pakken. Dit is geen afstel, maar uitstel. Het geld dat we besparen, kunnen we in reserve houden en hiermee andere tegenvallers voor bouwprojecten als de Sportlaan, CNB, Tromplaan en anderen compenseren. Als we nu niet één project stopzetten, zou het kunnen dat alles tot stilstand komt. Qua financiën hebben we de komende jaren geen enkele rek meer.’
Waarom koos het college ervoor om het project Raadhuisplein stop te zetten en geen ander project? ‘Die andere plannen zijn in een verder stadium. Bovendien zitten er hartstikke dure onderdelen in, zoals de parkeergarage en de bioscoop (waarvan de kosten eerder dit jaar geraamd werden op 3,8 miljoen euro, JD).’ Dreigt er nu een schadeclaim door Horsman & Co.? Immers, zij houden al jarenlang rekening met de realisatie van dit project en lopen nu wellicht inkomsten mis. Brekelmans denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. ‘Horsman is geen eigenaar van de grond, want dat is de gemeente. Dit bedrijf kan dus geen claim indienen.’

Kwart miljoen euro voor CJG

LISSE – Een kwart miljoen euro voor de realisatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dat is wat de gemeente in 2010 gaat neerleggen om het CJG überhaupt te realiseren, zo blijkt uit het Projectplan realisatie Centrum voor Jeugd en Gezin in Lisse. Wethouder Adri de Roon (D66) gaf middels dit projectplan dinsdag 15 december nadere informatie. ‘In de jaren hierna moet het bedrag lager uitvallen.’
‘Er is nog geen pand gevonden voor het CJG. Dit plan gaat ervan uit dat uiterlijk in mei 2010 een pand is gevonden en dat er dan slechts een beperkte verbouwing nodig is. Als dit anders uitpakt, zal de uitvoering van het projectplan mogelijk worden vertraagd. In 2011 moet er een CJG zijn in Lisse. Bij vertraging zal er een tijdelijk inlooppunt van het CJG moeten worden ingericht. De kernpartners maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, GGD en Valent, hebben huurcontracten die mogelijk niet met de start van het CJG opgezegd kunnen worden. Dit zal voor extra kosten kunnen zorgen en mogelijk ook een vertraging in de verhuizing naar het CJG.’

NS wandelnetwerk

LISSE – Ruim 60.000 euro voor het realiseren van een NS-wandelnetwerk. De gemeente wil het voortouw nemen om Teylingen, Hillegom, Noordwijkerhout en Noordwijk hieraan mee te laten betalen. Lisse zet in ieder geval al 12.275 euro opzij, zo liet wethouder Bas Brekelmans (VVD) dinsdag 15 december weten.
De wethouder: ‘Ik hoop dat de andere gemeenten ook geld willen storten, zodat we zo’n regionaal wandelnetwerk kunnen opzetten. Daarom maken wij er vast een begin mee. Met dit wandelnetwerk wordt een impuls gegeven aan de recreatieve en toeristische waarde van de Bollenstreek. Dit wandelpad sluit aan op de NS-stations van Hillegom en Voorhout en (vanaf december 2010, JD) het station van Sassenheim. Het geld is nodig voor onder meer trekpontjes en het drukken van documentatie.

Subsidie voor Dever

LISSE – ’t Huys Dever ontvangt tot 2013 een jaarlijkse subsidie van 58.800 euro. Dit bedrag wordt ieder jaar met de inflatie gecorrigeerd. Wethouder Adri de Roon (D66) liet dinsdag 15 december weten: ‘Het bestuur van Dever heeft het belang van een gemeentelijke subsidie voor het behoud van ’t Huys Dever benadrukt. Het behoud van ’t Huys Dever kan niet zonder een structurele subsidie. Indien deze subsidie niet wordt verleend, dan zal de huidige functie van het gebouw op termijn verloren gaan.’

‘Geen onnodige belastingverhogingen’

LISSE – ‘De landelijke overheid legt de verantwoordelijkheid van het scheiden van grondwater en rioolwater bij de gemeenten neer. Het gevolg hiervan is dat de belastingbetalende inwoners er weer voor moeten opdraaien. Per huishouden loopt de lastenverzwaring in zes jaar tijd met meer dan 50% op: van 130 euro naar 198 euro in 2015.’ Gemeenteraadslid Marianne Entrop bekritiseerde tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 17 december het gemak waarmee de gemeente deze lastenverzwaringen oplegt.
Ze stelde onder meer: ‘De rioolheffing is maar een van de vele heffingen en belastingen die onze inwoners moeten betalen. Al die verhogingen, die soms ogenschijnlijk maar kleine bedragen betreffen, zijn bij elkaar voor een normaal gezin toch een hele hoop geld. Geld dat ze niet ergens anders aan kunnen uitgeven. In de toekomst moeten we nog terughoudender zijn met onnodige nieuwe belastingverhogingen.’

‘Kleine ondernemer dupe eigen bijdrage’

LISSE – ‘We hebben heel veel moeite met het invoeren van een eigen bijdrage bij de schuldhulpverlening. Deze maatregel treft met name de kleine ondernemers die, nadat ze werk hebben verricht en niet betaald hebben gekregen, via de schuldhulpverlening tot 9% minder van hun geld kunnen krijgen.’ Gemeenteraadslid Joke Vermeulen (CDA) brak tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 17 december een lans voor deze zogeheten kleine schuldeisers.

Steun kreeg ze echter niet van de overige partijen. Gemeenteraadslid Bert van Santen (SGP/ChristenUnie): ‘Dat is het ondernemersrisico. Als die ondernemers de onbetaalde bedragen via een incassobureau innen, dan zijn de kosten veel hoger.’ Gemeenteraadslid Bert Verdoes (PvdA): Ook andere schuldhulpverleningsmethoden kosten geld. De gemaakte kosten moeten worden verhaald.’
Gemeenteraadslid Marianne Entrop (VVD): ‘Als je schulden hebt, moet je afbetalen en als je in schuldhulpverlening zit, moet je meebetalen.’ Vermeulen was niet overtuigd: ‘De gemeente eet mee uit de ruif van de kosten voor met name de kleine ondernemer die hard moet werken en het hoofd boven water moet zien te houden.’

‘Minder bollengrond voor meer sociale woningbouw’

Motie krijgt onvoldoende steun

LISSE – Een motie om te onderzoeken aan hoeveel eersteklas bollengrond nu werkelijk behoefte is, haalde het niet tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 17 december. Dit initiatief van SGP/ChristenUnie en D66 werd door de overige leden, met uitzondering van CDA-er Frans Vroomans, afgeschoten.

Fractievoorzitter Cees Verburg las de motie voor: ‘Voldoende ontwikkelingsruimte is van groot belang voor de nodige (sociale) woningbouw. Dit kan slechts bereikt worden indien de ondergrens van 2625 hectare eersteklas bollengrond minder star wordt gehanteerd. We willen dat de Greenportorganisatie op korte termijn een zorgvuldig onderzoek verricht, gericht op de omvang van het huidige bollenareaal en daarnaast de actuele behoefte aan eersteklas bollengrond binnen de Bollenstreek.’ Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis vulde aan: ‘Deze motie is beslist geen pleidooi om van die 2625 hectare af te wijken. We willen een onderzoek en overleg met alle actoren in deze sector om communicatie gaande te houden over die 2625 hectare. Pas als er een gedegen onderzoek gedaan is, zou je eventueel over een bijstelling van dat aantal hectares kunnen spreken.’
Fractievoorzitter Benno Kooij (CDA) was fel in zijn reactie: ‘D66 gooit in de loop der jaren iedere keer weer gif. U wilt een deel van de Bollenstreek bebouwen. Dat willen wij niet: we willen het gebied open houden.’ Zijn fractiegenoot Frans Vroomans viel Kooij af: ‘Ik ben het niet eens met de uitleg die onze fractievoorzitter gegeven heeft. Ik zal hem niet steunen.’ De overige partijen waren evenmin voorstander van de motie, met als gevolg dat deze werd ingetrokken.

‘Minder invloed Bollenstreek in Holland Rijnland’

LISSE – ‘Wij zijn tegen de toetreding van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude tot de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.’ Fractievoorzitter Jos Assendelft van Nieuw Lisse maakte donderdag 17 december tijdens de gemeenteraadsvergadering duidelijk dat zijn partij tegenstander is van een groter Holland Rijnland.
Assendelft: ‘Er ontstaat een samenwerkingsverband met een inwoneraantal van 525.000 euro: dan zijn we groter dan de provincie Drenthe. In de Bollenstreek wonen 92.000 mensen en door de toetreding van deze drie gemeenten verwaterd de invloed van de Bollenstreek. Er is maar een mogelijk winstpunt en dat is dat de gemeentelijke kosten aan Holland Rijnland lager kunnen worden. Maar ook dat is ongewis of het gerealiseerd wordt. Deze uitbreiding biedt alleen voordelen voor Leiden. Voor Lisse zou het veel interessanter zijn om Holland Rijnland uit te breiden richting de Haarlemmermeer.’ De overige partijen stemden echter in met de toetreding.

Nieuwe gemeentesecretaris kijkt naar toekomst

LISSE – De nieuwe gemeentesecretaris Jan Schellevis introduceerde zichzelf aan de politiek tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 17 december. Vier jaar lang was hij gemeentesecretaris in Rijnwoude, waarbij hij zich onder meer bezig hield met de gemeentelijke herindelingsperikelen.
Schellevis liet weten: ‘Mijn klus zat erop en ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. U hebt als gemeente bepaalde vraagstukken en daar ga ik me mee bezig houden.’ Op de vraag of de nieuwe gemeentesecretaris, die op 4 januari officieel wordt geïnstalleerd, in dienst is genomen om Lisse naar een fusie te leiden, antwoordde Schellevis: ‘Ik houd het op samenwerken, maar ik heb wel begrepen dat ik ook voor dit soort trajecten wordt ingezet.’
In het gemeentelijk magazine ‘Lekker Bloeieh!’ uit Schellevis zich nog wat duidelijker: ‘Het tweede onderwerp op Schellevis’ prioriteitenlijst is de gemeentelijke herindeling. Volgens Schellevis moet Lisse voorzichtig toegroeien naar een fusie met buurgemeenten. “Daarbij maakt het niet uit of je het einddoel in 2014 of 2016 haalt. Lisse doet het hartstikke goed, maar samen bereik je nu eenmaal meer”,’ aldus het personeelsblad.

Twittermotie succesvol

LISSE – Een ‘twittermotie’ om de gemeente de inwoners meer via het nieuwste communicatiemiddel te informeren. Dit D66-initiatief tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 17 december leek op voorhand kansloos, maar kreeg onverwachte steun uit de hoek van het college.

Fractievoorzitter Cees Verburg (D66), sinds kort zelf een fervent twitteraar, riep het college in een motie op om nieuws- en persberichten door middel van een tweet de wereld in te sturen. De hele raad viel over hem heen. Gemeenteraadslid Hans Bet (PvdA): ‘Het is een curieuze motie. Ik ben blij dat Verburg een enthousiast twitteraar is geworden: hij wordt nu gedwongen om zijn boodschappen in minder dan 140 letters te communiceren. Wel moeten we voorkomen dat raadsleden tijdens de vergadering tweets gaan schrijven.’

Fractievoorzitter Benno Kooij (CDA): ‘Twitter is een beetje achterhaalde functionaliteit: ik zie er geen toegevoegde waarde in. Ik zou met al die onzinnige tweets de gemeentelijke website niet willen vervuilen.’ Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) was oplettend: ‘Zijn hier kosten aan verbonden? Dan is het dus nieuw beleid en we hebben afgesproken dat we geen nieuw beleid zouden opstarten.’ Fractievoorzitter Willem Loos (VVD): ‘Twitter is niet de gelegenheid om persberichten op te zetten. Ik zie deze motie als een goede manier voor D66 om zich in verkiezingstijd op alle mogelijke manieren te promoten.’
Verburg reageerde fel op deze laatste woorden: ‘Tijdens raadsvergaderingen wordt door mij getwitterd, maar wat is het verschil tussen mailende wethouders en twitterende gemeenteraadsleden tijdens de vergadering?’ Wethouder Bas Brekelmans (VVD): deed een handreiking aan Verburg: ‘Die motie heeft op zich wel iets interessants in zich. Wellicht kunnen we van onze kant bekijken hoe we dit kunnen oppakken. Andere gemeenten communiceren ook al via twitter, maar doen dat via een bepaalde website. Wellicht kost het ons niets als we ons aanmelden via twitter.com/lisse.’ Het wordt echter een andere link, aangezien deze site al opgeëist is door een Russische gebruiker.

Uitstel ELKA-plannen

LISSE – Het stedenbouwkundig schetsplan voor de ontwikkeling van het ELKA-terrein werd niet besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 17 december. In een commissievergadering uitten verschillende politieke partijen kritiek op het feit dat de nieuwe plannen niet in overeenstemming waren met de eisen die een vorige gemeenteraad jaren geleden had gesteld. Het college trok hierdoor het voorstel schielijk terug om later met een vernieuwd voorstel weer bij de raad aan te kloppen. Burgemeester Corrie Langelaar verwoordde de gevoelens van de collegeleden: ‘Ik dank namens het college de raad dat zij ons de gelegenheid geven aanpassingen te maken.’

Rechter verbiedt koopzondag

LISSE – De koopzondag gaat niet door. De zeven winkeliers die, mede op basis van hun geloofsovertuiging, bezwaar maakten tegen dit door de gemeenteraad ingelaste evenement, hebben gelijk gekregen van de rechter. Zowel wethouder Bas Brekelmans (VVD) als citymanager Ad van Zelst reageerden vrijdag 18 december na het bekend worden van de uitspraak uiterst teleurgesteld.

Brekelmans reageerde kort voor het sluiten van de deadline van de krant: “De rechter heeft de voorziening toegewezen, maar heeft nog geen motivatie gegeven. Dat komt ietsje later. De uitspraak is dat er geen koopzondag mag komen. Zodra we weten wat de motivatie van de rechter is, moeten we als gemeente kijken wat we kunnen doen. De enige conclusie die wij nu trekken is dat de zondag niet kan doorgaan.”

Hij uitte zich: ‘Ik zit te wachten op en ben erg nieuwsgierig naar de redenen daarvoor. Het zal denk ik wel met die feestelijkheid te maken hebben. Maar deze uitspraak is megabalen.’

Citymanager Ad van Zelst liet weten: ‘Het is treurig dat op grond van juridische haarkloverij de koopzondag niet doorgaat. Dat zeven winkeliers hun geloofsgelijk willen halen tegen de meerderheid van de raad en de overige tachtig winkeliers, dus de winkeleigenaars uit bijna het gehele centrum, open willen. Deze slag is gewonnen door de betreffende principiële winkeliers.’

Van Zelst geeft niet op: ‘De verordening zal moeten worden aangepast door de gemeente. Ik ben zelf niet aangenomen om Lisse achter het krantenpapier te laten zitten. Ik wil niet dat sommige euro’s terugvloeien naar andere gemeenten in de omgeving, waar ze wel koopzondag hebben, dus ook op 20 december. Het is aan de gemeenteraad om de verordening dusdanig aan te passen, dat we twaalf koopzondagen open kunnen.’

Wie zijn de grootste verliezers in deze episode? ‘Dat zijn de winkels die niet open mogen, de mensen die geïnvesteerd hebben om de koopzondag leuk te maken en de kinderkoortjes die veel geoefend hebben om op zondag optredens in het centrum te geven. Dit is heel erg treurig. Dit verhaal kent alleen maar verliezers, behalve de zeven winkeliers die op basis van geloofsovertuiging niet op de zondag open willen.’

Maarten Knaap, voorzitter van de KCL, reageerde ook: ‘We vinden de rechterlijke uitspraak jammer, we hebben Ad altijd gesteund in zijn aanvraag. We betreuren dat het zo gelopen is. KCL heeft nooit iemand verplicht open te gaan, maar ook niet om te sluiten. De uitspraak is juridisch ongetwijfeld juist, maar het is jammer dat een kleine groep winkeliers het onmogelijk heeft gemaakt voor 80 andere winkeliers om wel open te gaan. Dit wordt vervolgd. ‘Blijft u strijden voor het uitbreiden van de koopzondagen naar 12 per jaar? ‘Ik wil het met mijn reactie hier voorlopig even bij laten.’

‘Brandweervrijwilligers zijn belangrijk’

LISSE – ‘De drie belangrijkste processen Incidentenbestrijding, Risicobeheersing en operationele voorbereiding worden centraal aangestuurd zodra de regionalisering van de brandweer voltooid is.’ Deze mededeling deed de nieuwe regionaal commandant J. Zuidijk dinsdag 18 december tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken.

De nieuwe brandweerorganisatie is procesgeoriënteerd en richt zich met name op: incidentenbestrijding, risicobeheersing (het voorkomen van incidenten) en operationele voorbereiding (opleiden, oefenen, materieelbeheer, et cetera). Op de vraag van fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) of er ook lokaal verschillende disciplines aanwezig blijven, antwoordde Zuidijk: ‘Het is wel de bedoeling dat die zaken centraal opgepakt worden. 1 x 27 moet een ander resultaat opleveren dan 27 x 1.’
Hij vervolgde: ‘De brandweervrijwilligers blijven op de 27 locaties, want de branden worden niet verplaatst. Maar er moet wel efficiencywinst behaald kunnen worden. We willen het beleid harmoniseren, maar wel in samenspraak met de vrijwilligers. Onze vrijwilligers hebben bijzonder veel aandacht in dat proces. De brandweer bestaat bij de gratie van de beschikbaarheid van de vrijwilligers. Zij moeten zich thuis voelen.

Half miljoen euro zoek in papierwerk

LISSE – ‘Waar zijn onze miljoen guldens voor het landschapsbeleidsplan gebleven?’ Dat was de vraag die commissielid Marianne Bergman (CDA) stelde aan de vertegenwoordigers van Holland Rijnland. Zij deed dit op dinsdag 15 december in een vergadering van de commissie Regionale Zaken. De regionale bestuurders ontkenden dat ze zo’n bedrag van de gemeente ontvangen hadden.

Van Holland Rijnland waren Rinus Lamboo, Hoofd Middelen en medewerker Sandra van Ginkel speciaal naar Lisse gekomen om Bergman’s vraag te beantwoorden. De CDA-politica liet weten: ‘We hebben als gemeente in de periode voor 2004 veel geld gestoken in het landschapsbeleidsplan. Wat is met dat geld gedaan? Lisse heeft er indertijd één miljoen gulden in gestoken en er is niets van terug te vinden.

Van Ginkel antwoordde: ‘Van alle gemeenten gezamenlijk hebben we 900.000 euro gekregen, dus ik denk niet dat Lisse een miljoen gulden heeft gegeven. Voor het geld hebben we een landschapsonderzoek gedaan, waarvoor een rapport is opgemaakt. Ook communiceren we met het blad ‘Hou het b(l)oeiend.’

Bergman hield stug vol: ‘Ik weet dat zowel Lisse als Teylingen een miljoen gulden hebben bijgedragen. U hebt een ander plaatje, dus waar is dat geld dan gebleven?’ Lamboo: ‘Er zijn heel veel verschillende projecten waar allerlei instanties aan gekoppeld zijn. zoals ministeries en andere regionale organisaties. Daar zijn ook projecten bij waar Lisse financieel aan heeft bijgedragen wellicht. Dat verklaart wellicht die discrepantie.’
Burgemeester Corrie Langelaar zocht een oplossing voor de impasse: ‘We moeten als gemeente zelf uitzoeken aan welke projecten we hebben bijgedragen en hoeveel we daarvoor betaald hebben. Dat moet boven water te halen zijn.’ Bergman was sceptisch: ‘Ik heb die informatie al een aantal keren gevraagd, maar kreeg de gegevens niet. De afdeling financiën zegt dat ze de bedragen naar Holland Rijnland sturen en dat niet duidelijk is wat er met dat geld gebeurt.’ Er viel een korte stilte onder de commissieleden, die uiteindelijk verbroken werd door fractievoorzitter Cees Verburg (D66): ‘Dat is een pijnlijke constatering.’ De speurtocht naar het vermiste miljoen wordt voortgezet.

Ruim die rotzooi op!

LISSE – ‘We zitten al een jaar in de rotzooi van de Heereweg N208. Wat gaat er nu op heel korte termijn gebeuren? Met name de onveilige hotsport duren maar voort: het kan niet langer zo.’ Keiharde kritiek van fractievoorzitter Benno Kooij (CDA) richting wethouder Guus Mesman (PvdA) tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken op dinsdag 15 december.

Mesman antwoordde: ‘De N208 is een provinciale weg en men is bezig. Voor het noordelijke deel ligt men op schema: voor de keukenhoftijd zijn de werkzaamheden voor dat deel afgerond. Aan de zuidkant is er vertraging opgelopen door de kabelaars. Er zijn inderdaad hotspots (waarbij gevaar dreigt voor fietsers en voetgangers, JD) en die worden nu adequaat getackeld.’

Kooij bleek kritisch: ‘Dit zijn secundaire acties, het werk kan veel sneller. Neem contact op met de provincie. Als er veel druk is kan er dag en nacht doorgewerkt worden. Nu duurt het maar en duurt het maar. Het is absoluut onbestaanbaar dat duizenden mensen al een jaar lang door de rotzooi heen en weer rijden.’
Mesman: We hadden afgesproken dat de weg niet afgesloten zou worden. Dat betekent dat de werkzaamheden meer tijd vergen. Ook waren er tegenvallers. Ik vind ook dat het lang duurt, maar ik vind niet dat de provincie het ergens laat liggen.’

Wethouder uit harde kritiek op regionaal bouwregisseur

LISSE – ‘De regionaal aangestelde bouwregisseur kan ons niet verder helpen met de problematieken die we hebben aangaande de achterstand in de bouwopgaaf.’ Deze harde kritiek kwam van wethouder Jan Kippers (CDA) tijdens een vergadering van de commissie Regionale Zaken op dinsdag 15 december.

Kippers is nooit een voorstander geweest van de komst van een bouwregisseur, waar het regionaal portefeuillehoudersoverleg vorig jaar in meerderheid toe besloot. Hij informeerde de commissieleden: ‘De bouwregisseur lost de achterstand in de bouwopgaaf niet op. Hij is een schaamlap om te kunnen zeggen dat nu alles beter wordt. De dilemma's blijven hetzelfde. Er zijn andere zaken waardoor bouwprojecten niet van de grond komen. Bijvoorbeeld omdat de grond niet van de gemeente is. Je kunt heel stoer zeggen dat je een bouwregisseur neemt, maar dat is een instrument waarvan je van tevoren weet dat het geen toegevoegde waarde heeft.’
Kippers vervolgt: ‘Er is een buitengewoon ambitieus programma opgesteld: de regio moet 20.000 woningen bouwen tot 2020. De bouwregisseur zegt dat je niet verder komt dan 2.000 woningen per jaar. Mijn idee is: kijk naar de cijfers van nu en vraag je af of wat je wilt ook reëel is. Maar de bouwregisseur zei hierop: “Je moet vasthouden aan die 2.000 woningen per jaar en niet met minder genoegen nemen”. Ik blijf echter buitengewoon sceptisch dat die aantallen ook gehaald worden en met mij ook een aantal collega's.’

Andere vergaderopzet

LISSE – Nu de seniorenraad, mede dankzij de toegenomen media-aandacht, gegroeid is naar vijftien leden, wordt de vergaderopzet veranderd. Voortaan komen de leden zeven keer per jaar samen in twee aparte commissies: ‘Wonen en mobiliteit’ en ‘Zorg en welzijn’. Na die commissievergaderingen vindt een zeswekelijkse seniorenraadsvergadering plaats. Dit besloten de leden van de seniorenraad op maandag 14 december.

Fusie regiotaxi’s

LISSE – De regiotaxi Duin- en Bollenstreek gaat in 2011 samen met de regio Leiden. Op deze manier kunnen vanuit de Bollenstreek ook de gemeenten Leiderdorp, Leiden, Kaag en Braasem, Oegstgeest, Zoeterwoude en Katwijk bezocht worden. Dit werd bekend tijdens de vergadering van de seniorenraad op maandag 14 december.

De leden van de seniorenraad beschouwen deze ontwikkeling toch met enige zorg: ‘Het schijnt in Leiden allemaal fantástisch te functioneren, maar ik heb ook andere verhalen gehoord’, liet voorzitter Berna van Amersfoort weten. Over de toekomstige ontwikkelingen: ‘Vanaf 2011 wordt in de taxi door iedere persoon hetzelfde betaald, afhankelijk van het aantal strippen. Het pasjessysteem wordt wellicht anders, want hier in de Bollenstreek kunnen 65-plussers en mensen met een wmo-pasje gebruik maken van de regiotaxi. De regiotaxi Leiden heeft andere doelgroepen: zo mogen alleen mensen die tot anderhalf keer de bijstandsnorm verdienen met een regiotaxi rijden en zijn daar aparte wmo-pasjes voor 65-plussers en 65-minners.’
De insteek voor de aanbesteding is dat de gemeente één gezamenlijk advies uitbrengen over de gunning. De seniorenraad vindt dat geen goed idee: ‘We willen de mogelijkheid hebben om binnen Lisse te differentiëren. In onze gemeente moeten zaken anders geregeld kunnen worden.’ Ook het feit dat de afhandeling van de klachtenregeling weer bij de vervoerder is gelegd kan geen genade vinden bij de leden van de seniorenraad: ‘Dat wordt weer een wassen neus.’ Over het gunningproces: ‘Elke twee jaar is er een aanbesteding en de winnaar kreeg pas eind november te horen dat hij de gunning kreeg van de regiotaxi. Pas op dat moment kan dat bedrijf extra auto’s bestellen en alles organiseren, met als gevolg dat de uitvoering het eerste half jaar een ramp is. In 2010 wordt de gunning op 1 oktober bekend gemaakt: dat biedt meer ruimte voor de voorbereiding.’

Geen vrijwilligersprijs voorzitter seniorenraad

LISSE – Geen vrijwilligersprijs voor de Kunstbus of de voorzitter van de seniorenraad. Dit informeerde Hans Hoogkamer, secretaris van de seniorenraad, maandag 14 december. De seniorenraad had de kunstbus bij de gemeente voorgedragen als kandidaat voor de jaarlijkse vrijwilligersprijs, maar het college van burgemeester en wethouders informeerde onlangs dat de kunstbus dit jaar niet in aanmerking zou komen.
Zonder medeweten van de voorzitter, Berna van Amersfoort, had de seniorenraad ook haar voorgedragen voor de vrijwilligersprijs. Maar ook dit verzoek is niet gehonoreerd door het college. De leden van de seniorenraad vonden het jammer, maar waren optimistisch over een toekomstige nominatie: ‘Wat in het vat zit, verzuurt niet’.

Nieuwe seniorengids

LISSE – Er komt een aparte seniorengids, die naast de bestaande SWOL-gids wordt uitgegeven. Deze blijde mededeling was te beluisteren tijdens de vergadering van de seniorenraad op maandag 14 december. Uit de SWOL-gids worden de onderdelen ‘Welzijn’ en ‘Zorg’ verwijderd: deze onderwerpen komen terug in de seniorengids.
De seniorenraad had een overleg met een gemeenteambtenaar over de realisatie van de seniorengids, maar leek in eerste instantie bot te vangen, zo werd duidelijk uit de woorden van voorzitter Berna van Amersfoort. ‘De ambtenaar stelde voor om het seniorenkatern “wat op te pimpen”. Maar de senioren hebben behoefte aan een eigen boekje met duidelijke informatie. Na die middag hadden we een ontevreden gevoel over het verloop, maar in een daaropvolgend onderhoud met wethouder Adri de Roon (D66) bleek dat hij van mening is dat er een aparte seniorengids moet komen. Dus die gids komt er.’

Onzekerheid over toekomst activiteiten SWOL

LISSE – De SWOL (Stichting Welzijn Ouderen Lisse) krijgt tijdens haar veranderingsproces deskundige adviezen van Paul Rensen, voormalig interim-directeur van deze organisatie. De huidige SWOL-directeur, Astrid Verkerk, is blij met deze ontwikkeling: ‘Hij heeft veel kennis en ervaring. Bovendien is hij wethouder geweest. Als SWOL gaan we een nieuwe koers varen en ons richten op kwetsbare ouderen.’ Wel moeten er harde noten gekraakt worden en is de toekomst van verschillende clubjes en projecten onzeker.

De nieuwe kerntaken van de SWOL worden in de tweede week van januari 2010 gepresenteerd. Nu al is bekend huidige diensten als de cursussen en tafeltje-dek-je niet tot de SWOL kerntaken zullen horen, zo liet Verkerk maandag 14 december weten tijdens de vergadering van de seniorenraad. ‘We willen ons hard maken voor de mensen die tussen de wal en het schip vallen. De cursussen kunnen we wellicht onderbrengen bij de Volksuniversiteit en tafeltje-dek-je kan allicht naar een commerciële instelling.’

Of dit ook gaat lukken, is niet alleen maar de verantwoordelijkheid van de SWOL, zo vond Verkerk. ‘We staan voor een behoorlijke omslag en zaken moeten wel geborgd worden. Hoever gaat de verantwoordelijkheid van de SWOL namelijk om andere aanbieders te vinden voor dit soort diensten? Ook de gemeente is hier verantwoordelijk voor.’

Binnen Lisse is er momenteel veel onrust over de toekomst van zang-, toneel- en biljartclubjes, zo informeerde een lid van de seniorenraad. ‘Wat is hun toekomst? U kunt deze clubs niet zomaar afschaffen.’ Verkerk: ‘We zijn dit nog aan het uitzoeken, maar de gemeente subsidieert het niet meer: er moeten andere financiers voor gevonden worden. We zoeken alternatieven, maar het is niet zeker of we een partner kunnen vinden. Anders wordt de toekomst van deze clubjes een taak van de gemeente. Onder de SWOL draaien die clubjes in de Beukenhof in principe kostendekkend, mede in verband met de consumptieopbrengsten. Maar als zij onder de BESCAL vallen, dan vallen die inkomsten weg en moet je bijvoorbeeld over op hogere tarieven om de kosten te dekken.’
Verkerk besloot met een waarschuwende opmerking: ‘Het is echt onduidelijk of er bij de gemeente financiën beschikbaar zijn voor de drie projecten die enkele jaren geleden zijn opgezet: de Seniorenbus, Ontmoeting 55+ en de Klussendienst. Ik verwacht dat er geen geld meer voor is.’

Scheuring De Poel dreigt

LISSE – De dreigende teloorgang van winkelcentrum De Poel was een van de onderwerpen die besproken werd tijdens de vergadering van de seniorenraad op maandag 14 december.

‘De winkeliers vinden dat dit centrum aan het verslonzen is en ook zijn er geen goede contacten tussen de beheerder en de winkeliers’, zo wist een lid van de seniorenraad. Oorzaken van de onrust zouden zijn ‘een enorme stijging van de huurprijzen’ en ‘plannen voor woningbouw op de locatie van De Poel’. Ook dreigt leegstand: recent zijn twee winkels gestopt met hun activiteiten.

Het lid van de seniorenraad vervolgde: ‘De winkeliers willen De Poel meer bij de mensen onder de aandacht brengen. Maar men is niet in gesprek over een plan voor een betere toekomst van De Poel. Wethouder Jan Kippers (CDA) heeft de winkeliers geadviseerd om niet onderling te kibbelen, maar om juist gezamenlijk op te treden.’

‘Zonder gratis grond was nieuwe Fiorettischool bijna niet haalbaar’

LISSE – Met de ondertekening van een contract tussen de gemeente, het Fioretti en de stichting Sovolho zijn alle randvoorwaarden ingevuld om uiterlijk begin maart de biedingen te laten plaatsvinden. Bij deze officiële gebeurtenissen op donderdag 17 december waren de twee jongste leerlingen uitgenodigd om met hun aanwezigheid te symboliseren dat de nieuwbouw van het Fioretticollege aan de Sportlaan moet zijn afgerond voordat Quinty Meijer (12) en William Hunter (11) hun middelbare school hebben afgemaakt.

Er wordt dus rekening mee gehouden dat dit project binnen vijf jaar is afgerond, ondanks het feit dat in Hillegom het Fioretti geconfronteerd wordt met een ernstige vertraging in de bouwprocedures. Een vertraging die door kan werken in de nieuwbouw aan de Sportlaan. Bij de ondertekening waren er echter alleen maar vrolijke gezichten te zien bij Chris Kool, directeur van het Fioretti College, Cees van der Zwet, Stichting Ondersteuning Voortgezet Onderwijs Lisse-Hillegom, en wethouder Bas Brekelmans.

Deze laatste stelde: ‘We gaan als gemeente op het gebied van onderwijshuisvesting voor kwaliteit en zijn trots dat we meer doen dan het minimale. Dat zou een verkeerde bezuiniging zijn. De school wordt opgenomen in een sportwijk en er komt een nieuw sportcomplex.’ Kool liet weten: ‘Dit project kent een lang voortraject, maar we hebben er vertrouwen in dat we hier iets moois van maken. De jongste kinderen gaan dit nieuwe gebouw als leerling meemaken.’

Van der Zwet liet weten dat ‘zijn’ stichting Sovolho eigenaar is van de grond en deze grond wordt voor het symbolische bedrag van 1 euro van de hand gedaan. ‘Onze doelstelling is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. We hebben afgesproken dat sportvoorzieningen rondom de school blijven en ook blijft een sportterrein voor buitensport beschikbaar. Dat was een harde eis van ons.’
Brekelmans besloot: ‘Zonder deze gratis grond was dit project bijna onmogelijk. Deze grondwaarde dekt voor een deel het tekort. We hopen eind februari of begin maart een bieding te ontvangen dat gelijk is aan of hoger is dan het minimumbod wat we als gemeente in gedachten hebben. We hebben eerder deze week besloten om het project Raadhuisplein uit te stellen. Met de gelden die we daarmee besparen hebben we een buffer om de realisatie van dit Fiorettigebouw toch door te laten gaan als de biedingen tegenvallen. Al heeft de gemeenteraad het laatste woord, indien het minimumbedrag niet gehaald wordt en er geld bij zou moeten.’


28 december 2009

Kapot

Column: De waan(zin) van de week

Koningin B. vond in haar kersttoespraak dat de mensen het contact met elkaar verliezen doordat steeds meer gebruik wordt gemaakt van internet, email, twitter en hyves. De vraag dringt zich bij deze uitspraak op of het niet de koningin zelf is die het contact met de maatschappij verliest. Niet dat dit een enorm probleem is, want in het begin van dit millennium hadden we een minister van financiën die zelf nog nooit gepind had. Ook vinden veel mensen dat een staatshoofd boven de samenleving behoort te staan. Futiele aangelegenheden als in 140 tekens laten weten waar je mee bezig bent (“Dit was mijn 750ste ademteug van de dag”) zijn blijkbaar aan de koningin niet besteed. Geef haar eens ongelijk.

Ware samenzweringstheoretici zien de bui alweer hangen: het was ruim een half jaar stil rondom de veiligheid van vliegtuigen, dus de roep om weer eigen eten en drinken mee te nemen aan boord werd luider. En dan blijkt er op eerste kerstdag een Nigeriaan te zijn die het nodig vond om een mislukte aanslag te plegen. We zullen dus blijkbaar nog jarenlang flink moeten betalen als we aan boord van het vliegtuig wat willen nuttigen. Ook wordt geschreeuwd om bodyscanners, zo laat de Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel (VNC) weten: “De balans tussen privacy en veiligheid moet altijd in het voordeel van de veiligheid uitslaan. Klets niet te veel over privacy maar kies voor bodyscanners.” Met die bodyscanners wordt dwars door de kleding van de passagiers gekeken. Goed zo, VNC! Privacy is totaal onbelangrijk! Stel u maar links naast de incheckbalie in drie rijen op voor de anale controle. In verband met de veiligheid, natuurlijk. Over privacy moeten we niet te veel kletsen.

De FNV heeft het verzet tegen het uitstel van de AOW naar 67 opgegeven. Tijdens de drukst bezochte protestactie kwamen slechts 5.000 van de 17 miljoen Nederlanders opdagen. Daar krijgt geen enkele landelijke politicus nachtmerries van. Minister Donner presenteerde de afgelopen week nog enkele magere kruimeltjes: als je vanaf je 23ste jaar zwaar lichamelijk werk hebt verricht en je hele rug kapot hebt gesleept, mag je toch op je 65ste met pensioen. Maar dan krijg je wel, als beloning, een korting van dertien procent op je AOW-uitkering. Heel sociaal, meneer D!

Deze week zijn onder meer overleden:

Edwin G. Krebs (91): Amerikaans biochemicus en Nobelprijswinnaar
Bernard Droog (88): Nederland acteur
Yitzhak Ahronovitch (86): Kapitein van de Exodus
Edward Schillebeeckx (95): Belgisch theoloog
Marcus Bakker (86): Nederlands politicus en communist
Antonio Ferrigno (54): Italiaans onderzoeker, hoofd van het Europees Octrooibureau
Tanja (49): Artis-nijlpaard
Knut Haugland (92): Avonturier, onder meer deelnemer aan Kon-Tiki expeditie
Yves Rocher (79): Cosmeticafabrikant
Isaak Schwarz (86): Russisch componist

Het woord van de week: Kerststress.

24 december 2009

Vrolijk Kerstfeest!

Heel fijne feestdagen wens ik u toe!

22 december 2009

Kerstkransen en kerstkaarsen tegen donkere dagen

VOORHOUT – In deze donkere decemberdagen vieren miljoenen families het feit dat ze samen mogen zijn en onder de kerstboom kunnen terugkijken op weer een jaar dat voorbij is gegaan. Maar ook zijn er velen die een stukje aandacht verdienen en talloze vrijwilligers van De Zonnebloem zorgen hiervoor.
Vrijwilligers als Ploni van Leeuwen en Leontien Dofferhof: samen met andere Voorhouters brachten ze de afgelopen week 44 pakketjes langs bij mededorpsgenoten, voor wie het leven in 2009 niet altijd even gemakkelijk is geweest. Ook gingen extra grote pakketten naar de bewoners van de verzorgingstehuizen aan de Ravellaan, Boekenburglaan, Park Overbosch en het Broedershuis. Dankzij de Beursvloer Teylingen kwam De Zonnebloem in contact met het Sassenheimse bedrijf Versluis Bouwmanagement, die deze pakketjes sponsoren. Aan alle lezers van Nieuwsblad Teylingen: fantastische feestdagen en een geweldig 2010!

NVM leden nemen afscheid van rampjaar

Lichtpuntjes geven weer hoop

LEIDEN – Op een goed bezochte NVM Eindejaarborrel werd het jaar 2009 met veel plezier uitgeluid. De aanwezige makelaars namen in Hotel van der Valk afscheid van een recessiejaar dat diep haar sporen had achtergelaten. Lichtpuntjes waren er echter ook te melden, want de huizenverkoop stijgt de laatste twee maanden weer.

Door Joep Derksen

Henk de Bruin, afdelingsvoorzitter van de NVM-Leiden (Nederlandse Vereniging van Makelaars), informeerde de aanwezigen in zijn laatste kerstborrelspeech over de stand van zaken: “2009 was een ronduit slecht jaar en naar het oordeel van de mensen die er verstand van hebben is het nog niet voorbij. Het komende jaar wordt het dieptepunt van de recessie verwacht en een flinke ontslaggolf in werkend Nederland zal de nodige ruis geven, ook in de makelaarswereld.”

Keurig

Over de afdeling Leiden liet De Bruin weten: “Er zijn grote tegenstellingen in de resultaten. Zo is de dure Bollenstreek met een mediane prijs van 321.000 euro aantoonbaar minder hard geraakt dan de veel goedkopere regio Alphen met een prijsniveau van nu 209.000 euro. De regio Leiden houdt zich ‘keurig’ aan het landelijke percentage van prijsdaling. Dit jaar zijn tot nu toe bijna 3.000 objecten verkocht: in 2008 waren dat er 4.200 en in 2007 gingen 5.000 objecten in andere handen over. De looptijd van een woning is in een jaar tijd toegenomen van 74 naar 89 dagen en de prijs van een woning ligt nu 2,9% lager.”

Toch zijn er lichtpunten, vond De Bruin: “De verkoopaantallen lopen al acht weken lang licht op, waar deze normaal gesproken in deze tijd van het jaar dalen. Ook gaat het consumentenvertrouwen weer omhoog; de woningmarkt loopt traditiegetrouw zo’n half jaar achter dat consumentenvertrouwen aan. Dus we hopen dat er komend voorjaar sprake is van enig herstel. Ik roep u allen op om de positieve flow die is ontstaan aan te grijpen om op een geloofwaardige manier de markt te stimuleren. Verkwansel niet voor een fooi uw opleiding, uw eed, uw knowhow en daarmee uw integriteit en betrouwbaarheid.”

Prijzen

Twee mensen werden deze avond flink in het zonnetje gezet: Els Noppen werd benoemd tot Medewerker van het jaar 2009. De Makelaar van het Jaar is Jean Kierkels. De Bruin: “Zeven jaar lang was jij een bijzonder waardevol lid van het bestuur van de afdeling. Jean, je bent vele jaren werkzaam geweest bij Meeús en deze eretitel Makelaar van het Jaar staat best goed op je cv.”

Afscheid Sjef Weijers

VOORHOUT – Na zestig jaar nam dirigent Sjef Weijers afscheid van St. Cecilia. In een speciaal Kerstconcert in de St. Bartholomeuskerk op zondag 20 december trad de Harmonie St Cecilia op samen met het Eurokoor Nederland. Weijers werd met dank aan zijn gepassioneerde werk tijdens die zes decennia flink in de bloemetjes gezet.

Italiaans genieten bij Trattoria da Giorgio

VOORHOUT – Na zes jaar volhouden en doorzetten kon Da Giorgio de nieuwste culinaire aanwinst van de Herenstraat donderdag 17 december officieel openen: Trattoria da Giorgio. De fine fleur van Voorhout was aanwezig bij dit evenement, want deze Italiaanse specialiteitenzaak, die in het pand zit waar voorheen vishandel Wim Klok zat, is met recht een aanwinst voor het winkelcentrum.

Door Joep Derksen

De eigenaar die zes jaar chef-kok geweest is in het Noordwijkse restaurant Toscane, gebruikt enkel verse producten en bereidt alles zelf. Niet alleen verkoopt hij pasta’s pizza’s, visspecialiteiten en vleesspecialiteiten; Trattoria da Giorgio gaat verder waar andere Italiaanse restaurants ophouden. Ongetwijfeld zullen Giorgio’s vele originele gerechten spoedig een breed publiek aantrekken.

Hij laat weten: “Bij ons kunnen de mensen lunchen; geniet van onze Italiaanse broodjes. Daarnaast hebben we zowel een afhaal- als een bezorgcentrum. De bezorgservice is zeven dagen per week van 16:00 uur tot 22:00 uur; vanaf tien euro wordt gratis thuisbezorgd. De openingstijden zijn: maandag tot en met donderdag van 11:00 uur tot 23:00 uur, vrijdag en zaterdag van 11:00 uur tot 24:00 uur en zondag van 14:00 uur tot 22:00 uur.”
Trattoria da Giorgio is gevestigd aan de Herenstraat 116A, 2215 KK Voorhout, T: 0252 348 325, W: www.da-giorgio.nl.

Kerstbest op Prom-feest

VOORHOUT – De allereerste editie van “Night of the proms” was vrijdagnacht 18 december een groot succes. Meer dan honderd jongeren kwamen in hun beste kleren bijeen in @Hok om daar een “overdreven en spectaculair” feest mee te maken. Iedere bezoeker kreeg een rode loper-ontvangst en werd verwelkomd met een glas champagne.
Alle bezoekers waren op hun mooist, met de jongens veelal in een pak, al dan niet gestreept. De jongedames droegen prachtige jurken en rokken en onder het genot van heftige housebeats werd er veel gelachen, gesjanst en gedanst. Aan het eind van de avond werden de “King en Queen van de Prom” bekend gemaakt. Het waren Patricia en Martin. Patricia krijgt een echte fotoshoot bij Foto Turk en Martin mocht een fles rode Wodka in een fluwelen hoes mee naar huis nemen.

Schaatsen in de sneeuw

STREEK – Enkele ijsbanen gingen het afgelopen weekend open, waaronder die van Sassenheim. De hevige sneeuwbuien deden de baan in de ochtend echter steeds smaller worden, ondanks de continue vegende vrijwilligers. Later op zondag 20 december werd het weer echter beter en steeg ook het aantal schaatsliefhebbers dat naar de ijsbaan kwam.

Winterkunst

STREEK – In ieder dorp doken ze afgelopen weekend op: de sneeuwmannen. Waar de ene sneeuwpop bestond uit twee sneeuwblokjes met een wortel erop, konden anderen sneeuwmannen beschouwd worden als ware kunstwerken. Voorbijgangers lieten zich dan ook maar wat graag fotograferen met zo’n sneeuwkunstwerk.

‘Kinderen met leerachterstanden kunnen op tijd geholpen worden’

Wethouder Vroom tekent contract Brede School

NOORDWIJK – Met het ondertekenen van het contract voor de komst van een Brede School is een nieuwe fase voor het lokale onderwijs aangebroken. Voortaan kunnen kinderen voor, tijdens en na de reguliere schooltijden worden opgevangen met lessen of sportactiviteiten. Wethouder Vroom heeft alle vertrouwen in het succes van deze Brede School, zo liet hij donderdag 17 december weten.

Met de opzet van een Brede School geven de ouders almaar meer van hun verantwoordelijkheid uit handen aan ‘professionele’ begeleiders. Is de Brede School een eerste stap richting een staatsopvoeding? Vroom: ‘De term ´staatsopvoeding´ bij een Brede School is wellicht van toepassing bij de nieuwe plannen van staatssecretaris Dijksma (PvdA), maar in het Noordwijkse geval heeft dat niets met elkaar te maken. In Noordwijk wordt een heel mooi nieuw gebouw neergezet, dat onderdak zal bieden aan twee basisscholen, een peuterspeelzaal en een kinderopvang. Daarnaast zal er ruimte komen die verenigingen kunnen gebruiken, in de uren dat er geen school is.’

Hij vervolgt: ‘Dit is allemaal dus niets nieuws, wat opvoeding betreft. Kinderen gaan niet méér uren naar school dan nu al het geval is. Wat nieuw is, is dat we het op één locatie samenbrengen. Daardoor kan er een betere aansluiting komen tussen peuterspeelzaal en basisschool en tussen kinderopvang en peuterspeelzaal. De betere aansluiting is in beide gevallen gebaseerd op nieuwe wetgeving die hiervoor ook geld beschikbaar stelt. Daarmee kunnen we nog beter dan nu zorgen dat kinderen met leer- en taalachterstanden op tijd geholpen worden. Hoe vroeger we erbij zijn, hoe sneller achterstanden verholpen worden.’

Is het, gezien de functies die nu in het gebouw komen, geen gemiste kans dat er niet ook wat meer cultureel gerichte onderdelen in gehuisvest worden om de kinderen ook daarmee in aanraking te laten komen? Vroom: ‘Meer "cultureel gerichte onderdelen" plaatsen in de school is niet aan de orde, omdat er geen andere 'onderdelen' in de school geplaatst worden. Het gaat hier om een 'verzamelgebouw' voor onderwijsinstellingen, waartoe we ook kinderopvang en peuterspeelzalen rekenen. Maatschappelijke onderwerpen waarmee we kinderen in aanraking laten komen zijn er vele. Zo ook cultuur, maar denk ook aan natuur, zee, filosofie. Dit wordt geregeld in het Lokaal Onderwijs Beleid, die aan het einde van het eerste kwartaal 2010 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
‘De Brede School krijgt een functie voor Nieuw Boechhorst, Bronsgeest en Offem Zuid. Participanten zijn onder meer de Sophia Stichting, Stichting Openbaar Basisonderwijs, Stichting SJWB. Afgelopen februari is een krediet van 8,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de twee scholen die in het gebouw komen: de Dalton school Klaverweide en de Katholieke school Montessori. Het definitieve ontwerp van hoe de school eruit moet zien, is nog niet duidelijk. Ook komen er extra kosten voor het totale gebouw en wellicht ook voor de te bouwen woningen’ aldus een gemeentelijk woordvoerder. ‘Met de ondertekening kan de Europese aanbesteding als volgende stap ondernomen worden. De gemeente gaat ervan uit dat vanaf midden 2010 met de bouw gestart kan worden, zodat de Brede School in 2011 opgeleverd wordt.’

Zure kerstappel voor ondernemers

Kerstbomen gestript uit protest

NOORDWIJK – Waarom mogen er wel kerstbomen staan aan de luifels op de Boulevard, maar niet op de Grent? Enkele horecaondernemers is door de brandweer te kennen gegeven dat ze deze versiering niet mogen gebruiken. Hans Opdam, eigenaar van The Grand, en Nico van der Spek (The Champ) zijn deze onrechtvaardigheid zat. Ze voldoen aan de eisen van de brandweer om de kerstboom weg te halen, maar dan wel op een “Grentiaanse” manier: de bomen zijn tot op de stam gestript, waarna de kerstlichtjes om de stam gewikkeld zijn.

Door Joep Derksen

Opdam is “not amused”: “Dit is het derde jaar dat die bomen er staan en opeens mag het niet meer. Er wordt onderscheid gemaakt tussen De Grent en de rest van Noordwijk, omdat een aantal ouders zich afvragen of die bomen gevaar opleveren. Maar tegelijkertijd gaan diezelfde ouders wel ergens uit eten waar eenzelfde soort kerstbomen opgesteld gaan.”

Hij vervolgt: “De brandweer is hier geweest en heeft verteld dat er gevaar is dat deze bomen in brand vliegen, bijvoorbeeld door vuurwerk dat uitgaande jongeren zouden kunnen gebruiken. Wij hebben hier echter portiers staan die de boel in de gaten houden. Wij proberen van Kerstdorp aan Zee een leuk dorp te maken, maar burgemeester Groen vroeg zich maandag 14 december af ‘wat die bomen op de Grent doen’. Wij van de Grent vangen veel jeugd op; dankzij de nieuwjaarsfeesten zijn er met oud en nieuw bijna geen vernielingen meer.”

Gestript

De wil van de brandweer is echter wet en Opdam besloot op een originele manier te voldoen aan het verzoek om de kerstbomen te verwijderen. “Ik ben timmerman geweest en heb de bomen volledig gestript: hierdoor hebben de bomen veel meer bekijks als voorheen. De takken zijn te koop voor twintig cent.” Hij vult aan: “Toch heb ik een nare smaak in mijn mond door het gemeentelijk beleid. Ik wil niet met dit soort zaken bezig zijn. Laat me lekker ondernemen en geef me niet zo’n zure kerstappel.”

Van der Spek laat ook aan duidelijkheid niets te wensen over: “We geven wel gehoor aan het gemeentelijk verzoek, maar het is tegenstrijdig dat deze maatregel niet in heel Noordwijk geldt. We gunnen andere ondernemers dat hun bomen blijven staan, want we wille niets van hen afnemen. Maar ik voel dit als een grote ongelijkheid, want alleen de Grand, the Champ en 19 zijn hierop aangesproken.”

Luifels

De Noordwijkse brandweercommandant Jos van Lammeren reageert op de opmerkingen van de horecaondernemers. “Het is mij niet bekend dat er op de Boulevard vergelijkbare kerstbomen dicht bij luifels staan. We zijn bij de Grent langs geweest om dat we een aantal klachten van voorbijgangers hebben gekregen. Hierop reageren we. Daarnaast nemen we onveilige situatie automatisch mee in steekproeven die we rond de kersttijd houden.”

Waarom moeten de kerstbomen weg, terwijl de bomen de voorgaande twee jaar zonder problemen mochten staan? “Het is mij niet bekend dat die bomen er al meerdere jaren hebben gestaan. De situatie is gewoon brandgevaarlijk, zeker omdat de bomen naast een vluchtroute staan.”

Over het strippen van de bomen: “Dat is ook een oplossing. Het is aan ieder zelf om toch sfeer te creëren. Dat kan door middel van het plaatsen van kunstkerstbomen of het gebruik van een andere soort verlichting. Ik juich dat toe. We hebben totaal geen problemen met het plaatsen van brandvrije of brandvertragende kunstkerstbomen. Het gaat ons om de brandonveiligheid van echte kerstbomen: zeker als ze indrogen, dan zijn ze werkelijk brandgevaarlijk: we willen daar geen problemen mee krijgen.”

Geen toestemming

Een gemeentelijk woordvoerder reageerde ook. Gevraagd waarom er verschil is tussen het mogen plaatsen van kerstbomen op de Grent en op de Boulevard, antwoordt Eelco Kranenburg: “Bij de afweging om geen toestemming voor de kerstbomen te geven, speelt ook het door de brandweer ingeschatte risicoprofiel van het uitgaansgebied een rol. Dit ligt op De Grent beduidend anders dan op de Koningin Wilhelmina Boulevard.”
Hij vervolgt: “Het is op de Grent in de weekeinden veel drukker als uitgaansgebied dan op de boulevard. De risico’s zijn dus ook groter. Dat blijkt ook uit maatregelen tegen uitgaansoverlast die al genomen zijn, zoals cameraploegen en susploegen. Die kerstbomen kunnen niet geïmpregneerd worden als ze buitenstaan. Dus zijn ze zeer brandbaar, en is het gevaarlijk om ze in het uitgaansgebied te hebben staan. Er wordt niet met verschillende maten gemeten, maar de situaties zijn gewoon verschillend. Een ongeluk zit in een klein hoekje.”

Hoog campagnebezoek

TEYLINGEN – De bekende Ivo Opstelten, voorzitter van het VVD-hoofdbestuur geeft woensdag 13 januari de officiële aftrap voor de verkiezingscampagne van de VVD-afdeling Teylingen. Hij doet dit in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen die op woensdag 3 maart plaats vinden.

De bijeenkomst vindt vanaf 20:00 uur plaats in De Oude Tol. Die avond worden ook de 29 kandidaten gepresenteerd. In de week voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen komen ook Mark Rutte, Tweede Kamer fractievoorzitter en Fred Teeven, lid van de Tweede Kamer, naar Teylingen.

Ondernemers lappen voor Giro

TEYLINGEN – “We gaan in de dagen rond 10 mei 2010 allemaal in roze gekleed.” Burgemeester Sander Schelberg poseerde dinsdag 15 december voor de “Giro d’Italia” poster: het peloton gaat volgend jaar tijdens de derde etappe op volle snelheid door Sassenheim-Noord en via de Rijksweg door de Herenstraat in Warmond. De gemeente betaalt een “vrijwillige bijdrage” aan finishplaats Middelburg ter compensatie van een deel van de kosten. Het gaat dan om circa 5.000 euro en het college van burgemeester en wethouders hoopt dat de ondernemers hieraan zullen bijdragen.

CNB niet bij kunst- en cultuurmarkt betrokken

LISSE – ‘De kunst- en cultuurmarkt op het Vierkant is succesvol verlopen in vergelijking met 2008.’ Deze mededeling deed citymanager Ad van Zelst tijdens de vergadering van de commissie Culturele Zaken op woensdag 9 december.

Van Zelst: ‘De reacties van de deelnemers waren positief, al waren er wat puntjes van verbetering op het gebied van podium en geluid. Bij de volgende kunst- en cultuurmarkt willen we de Grachtweg en de Heereweg betrekken, zodat we het evenement breder kunnen trekken. Daarnaast willen we kunstenaars uit de regio uitnodigen; zij hebben wellicht interesse om enkele van hun werken te exposeren bij winkels in het centrum. We hopen dat de volgende editie plaats zal vinden in de eerste week van september 2010. Dit kan als de Smaak van Lisse besluit om in een andere deel van het jaar haar activiteiten te houden.

De commissieleden wilden weten waarom Van Zelst niet de CNB bij de kunst- en cultuurmarkt wil betrekken. De citymanager informeerde: ‘Ik heb gesproken met de brandweer en zij vertelden me dat er dan een investering van 40.000 euro gedaan zou moeten worden om het pand brandveilig te maken. Dat is voor de kunst- en cultuurmarkt geen optie.’Voorzitter Anton Jansen vond deze uitspraak opmerkelijk: ‘Ik vind het onbegrijpelijk dat we voor een gebouw dat permanent gebruikt werd, nu opeens voor 40.000 euro aan veiligheidsvoorzieningen moeten uitgeven.’
Wethouder Adri de Roon viel de citymanager bij: ‘De gemeente wil hier niets aan doen. Met brandveiligheid nemen we geen risico en als de brandweer zegt dat er maatregelen nodig zijn, dan nemen we dat aan.’

Commissie Culturele Zaken uit kritiek

LISSE – ‘We waren vanaf het begin weinig gelukkig met de nota Zicht op Cultuur’. Deze uitspraak deed Anton Jansen, voorzitter van de commissie Culturele Zaken, woensdag 9 december richting wethouder Adri de Roon (D66) tijdens de maandelijkse bijeenkomst.

Jansen verduidelijkte: ‘De nota is een opsomming van voorgenomen projecten die aan twee wat vage criteria moeten voldoen: dorpscultuur en bollencultuur. Wat wij missen is een zo goed mogelijk omschreven cultuurbeleid en duidelijk geformuleerde beleidsdoelstellingen. Van de projecten uit de nota zijn er een aantal niet of nauwelijks van de grond gekomen en het aantal verzoeken om ondersteuning dat ons de afgelopen periode heeft bereikt, met name van de plaatselijke verenigingen, is duidelijk minder dan in de vorige periode. Het aantal afwijzingen op formeel juridische gronden is duidelijk toegenomen.’

De voorzitter vervolgde: ‘De afnemende inbreng van de verenigingen en de juridisering van de toetsing heeft er toe geleid dat naar onze beleving onze rol als subsidieverstrekker nauwelijks nog enige toegevoegde waarde heeft. Aan onze rol als adviseur aan het college is achteraf gezien blijkbaar weinig behoefte geweest. Het college heeft ons namelijk niet of nauwelijks om advies gevraagd. Ook niet toen recent het idee werd geopperd om de Bollenstreek te nomineren voor de Werelderfgoedlijst: een teleurstellende ervaring. Wij vragen ons af wat de toegevoegde waarde is van ons als Commissie Culturele Zaken. Het vigerende beleid is minder succesvol dan wellicht gehoopt.’
Wethouder Adri de Roon (D66) leek niet gelukkig met de conclusie. ‘Ik ben niet blij met uw evaluatie en ik ben het er ook niet mee eens. Dat u als commissie weinig gelukkig was met de nota ‘Zicht op Cultuur’, is eerder besproken. De nota gaat van een passieve naar een actieve benadering. Wat ik mis in uw betoog is wat u precies wilt. Ik hoop met u dat de politieke partijen cultuur hoger in het vaandel zetten en meer ruimte geven voor de ondersteuning van cultuur. Het ziet er wat dat betreft echter niet heel rooskleurig uit. Ik kijk uit naar een advies over wat u precies wilt.’

Conservator bij De Zwarte Tulp

LISSE – Museum De Zwarte Tulp wil met het inhuren van een conservator een professionalisering bewerkstelligen. Deze conservator wordt in eerste instantie ingezet voor de expositie ‘Historie van de KAVB’, die in januari wordt geopend. Wethouder Adri de Roon (D66) liet woensdag 9 december tijdens de vergadering van de commissie Culturele Zaken weten dat hij op voorhand positief tegenover een subsidieverzoek zou staan.
De Roon: ‘Museum De Zwarte Tulp wil ervaring opdoen met het gebruiken van een conservator bij het opzetten van een tentoonstelling. Tegelijk willen ze kijken of het zinvol is om permanent een curator te hebben. Hiervoor is geld nodig; als gemeente hebben we er geen potjes voor, maar met enige creativiteit valt er wellicht een oplossing voor te vinden. Het museum is geadviseerd een aanvraag in te dienen; dan kan het college deze aanvraag inhoudelijk beoordelen.’

Reuzenmozaïek in 2011

LISSE – In 2011 komt er een reuzenmozaïek in het centrum. Tenminste, als het aan citymanager Ad van Zelst ligt. Hij maakte dit plan bekend tijdens de vergadering van de commissie Culturele Zaken op woensdag 9 december.
Eerder dit jaar is de mozaïekencompetitie wegens gebrek aan belangstelling afgelast. Van Zelst heeft een idee om deze situatie in 2010 niet meer te laten voorkomen: ‘We willen het mozaïekenevenement concentreren op ’t Vierkant, zodat vrienden, scholen of collega’s met elkaar kunnen samenwerken om tot een prachtig resultaat te komen. Het wordt dan een soort bindingsfeestje dus. In 2011 willen we een reuzenmozaïek maken en dat willen we om de vijf jaar doen.’

Subsidie Kasteel Cultureel

LISSE – Het evenement Kasteel Cultureel krijgt een subsidie van 1.875 euro van de commissie Culturele Zaken. Een verzoek van het landgoed Keukenhof om een subsidiebedrag van 3.000 euro te ontvangen, werd door de commissie afgewezen: de reglementen staan enkel een maximumbedrag van 1.875 euro toe. Maar wellicht zijn er nog andere sponsoropties, zo liet een commissielid weten: ‘Misschien kan de gemeente sponsoren door middel van het aankopen van toegangskaartjes.’

Eigen volk eerst voor locatie Uitermeer

LISSE – Zeven ton voor de herbouw van 31 sociale huurwoningen op de locatie Uitermeer: een half miljoen van de gemeente en 200.000 euro van Stek. De politieke partijen CDA, VVD en SGP/ChristenUnie kunnen zich in dit collegevoorstel vinden.
De PvdA en D66 betwijfelen of dit geld uit hetzelfde potje gehaald moet worden waar ook de startersleningen uit gefinancierd worden. Nieuw Lisse is tegen het besteden van geld aan sociale huurwoningen: ‘Die huizen komen via Woonzicht op de vrije markt terecht en zo financieren we de inwoners uit de buurtgemeenten’, zo liet commissielid Cees Ruigrok woensdag 9 december tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën weten.
Mart van der Vlugt (PvdA) liet het college weten: ‘Door in een keer het potje leeg te halen, heb je voor andere projecten zoals startersleningen, geen geld meer over.’ Wethouder Jan Kippers (CDA) antwoordde: ‘Er zijn nu geen projecten aanwezig voor startersleningen. Het credo 'Eigen volk eerst' gaat hier op. In dit geval is er sprake van herhuisvesting van een deel van de bewoners van de Van Speykflats naar de locatie Uitermeer en bij herhuisvesting gaan de eigen bewoners per definitie voor.’

Geen CJG bij Poelhuys

LISSE – Het Poelhuys wordt niet uitgebreid met het belendende pand. De vraagprijs is te hoog gegrepen voor de gemeente. Dit liet wethouder Bas Brekelmans (VVD) woensdag 9 december weten aan de leden van de commissie Maatschappij en Financiën.
Brekelmans: ‘We hebben met het idee gespeeld om het pand naast het Poelhuys eventueel aan te kopen. We dachten aan de mogelijkheid om hier het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in te vestigen of er het Poelhuys mee uit te breiden. We gaan echter geen bod doen, want de Rabobank vroeg er minimaal 350.000 euro voor. We hebben besloten geen bod uit te brengen. Het bedrag is een maatje te groot en het CJG gaat daar niet door.’

Lot Kindervreugd in handen van Horsman

LISSE – ‘Bouwbedrijf Horsman moet voor de kerst laten weten of ze akkoord gaan met de herontwikkeling van speeltuinvereniging Kindervreugd. Na afloop van de bezwaartermijn kan met de bouw van Kindervreugd worden begonnen. Als alles meezit, kan Kindervreugd in 2010 gerealiseerd worden.’ Deze woorden uitte wethouder Jan Kippers tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën op woensdag 9 december.
Commissielid Gerben Cozijnsen (CDA) wilde weten: ‘We hebben drie jaar geleden gezegd: bij het jubileumjaar staat het gebouw van de Kindervreugd er. Maar kunnen we nu werkelijk zeggen dat we een echte overeenkomst kunnen ondertekenen, zodat we niet nog eens vijf jaar moeten wachten?’ Kippers: ‘De inzet is om voor de verkiezingen een document te hebben zodat er zekerheid is voor de realisering van Kindervreugd. Als Horsman niet akkoord gaat, moet er een plan B komen. Dan zoeken we naar aanvullende financiering. Ik heb er vertrouwen in dat we het huidige plan in januari kunnen ondertekenen.’

SWOL en gemeentebestuur weer door één deur

LISSE – De Stichting Welzijn Ouderen Lisse (SWOL) heeft een positieve grondhouding ten aanzien van de voorgestelde wijzing van de gemeentelijke subsidierelatie. Dit liet Astrid Verkerk, directeur van de SWOL, woensdag 9 december weten tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën.

Verkerk: ‘We willen ons plan van aanpak in januari afronden, zodat voor de zomer enige wijzigingen in ons beleid ingezet kunnen worden. Doel is te komen tot een goede subsidierelatie met de gemeente. We richten ons op drie kerntaken: persoonsgericht ondersteunen van (potentieel) kwetsbare ouderen, bevorderen van participatie en welzijn (potentiële) kwetsbare ouderen en meewerken aan de ontwikkeling van een kansrijke omgeving van (potentieel) kwetsbare ouderen.’

Ze vervolgde: ‘Alles moet in balans blijven, anders gaat het dakje scheef. Het is de vraag of wij de diensten als tafeltje dekje moeten blijven doen. Als dat niet zo is, dan moet er een goede partij komen die het van ons overneemt. Het heeft de tijd nodig om deze omwenteling goed in gang te zetten. Wel willen we de signalerende huisbezoeken verbeteren en uitbreiden: hiermee kun je ook de eenzaamheid onderkennen die er bij de mensen is. Tevens zetten we een adviesnetwerk op voor de zorgmissers; de mensen die op het gebied van de zorg tussen wal en schip raken.’

Verkerk was over de toekomstige financiële subsidierelatie veel minder negatief dan een maand eerder. Hiernaar gevraagd legde ze uit: ‘Er zijn pijnpunten, maar je moet geld inzetten voor mensen in een kwetsbare situatie. Ook moeten we kijken naar de eigen activiteiten. We zijn een kleine en kwetsbare organisatie en moeten kijken naar de continuïteit. Op deze manier kunnen we antwoord geven op de vragen die de komende tijd op ons af zullen komen.’

De commissieleden reageerden positief op het verhaal. Commissielid Levien de Braal (D66) oordeelde: ‘De SWOL pakt de nieuwe subsidierelatie heel constructief op. Daar zijn we blij mee. Het proces zal de nodige tijd kosten en daar hebben we begrip voor.’ Verkerk: ‘Als alles afgerond is, ben je anderhalf jaar verder. Voor de zomer moet je bepaalde taken afstoten en daarna kun je nieuwe taken ontwikkelen. We hopen wel dat het lukt om diensten ergens te borgen, maar dat hangt van andere partijen af. Als het overdragen niet lukt, ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij ons, maar ook bij de gemeente.’
Wethouder Adri de Roon (D66) liet weten: ‘Als de SWOL ons kan overtuigen, kan de besparing veel en veel minder zijn. Het gaat ons ook om de inhoudelijke invulling: de vertaling naar de activiteiten van de SWOL. Als de kosten lager zijn, dan zou het mooi zijn. Het beleid van de SWOL kan echter niet leiden tot hogere kosten dan in de beramingen vanaf 2011 is voorzien.’

Duurzaamheidsjury bekend

LISSE – De namen van de juryleden voor de Duurzaamheidsprijs voor Ondernemers zijn bekend gemaakt. Het zijn A. den Breejen (Kamer van Koophandel), B. Oosterom (Flora) en W. Dunné (bestuurder Holland Rijnland). De Duurzaamheidsprijs voor Ondernemers wordt op 29 januari 2010 uitgereikt.

Nieuwe wandelroute

LISSE – Een nieuwe wandelroute rondom Kasteel Keukenhof. Verschillende instanties hebben ruim 42.000 euro beschikbaar gesteld om dit te realiseren en ook de gemeente draagt 9.600 euro bij. Wethouder Bas Brekelmans (VVD) was dinsdag 8 december opgetogen over deze nieuwe ontwikkeling. ‘Ik wil deze wandelroute in februari openen.’
Brekelmans: ‘Het ommetje Poelpolder wordt uitgebreid met de centrumroute en de Keukenhofroute. Ook de laarzenpaden komen terug en een groot deel van de routes zal worden uitgezet over en langs bestaande verharde wegen. Lisse investeert het eigen geld voor fysieke elementen als markeringspalen, informatiepanelen en op enkele plaatsen een bankje.’ Op de vraag of de wandelroutes ook compleet rolstoel- en scootmobielvriendelijk zullen zijn, kon de wethouder geen bevestigend antwoord geven. De laarzenpaden zijn uiteraard niet rolstoelvriendelijk. Het totale bedrag van ruim 50.000 euro wordt ingezet voor de verlenging van de laarzenpaden en het drukken van vier nieuwe brochures, die vanaf volgend jaar bij de VVV worden aangeboden.