Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 februari 2011

Oude lindebomen gekapt


VOORHOUT – De bewoners van de Boerhaavestraat zijn opnieuw in opperste staat van paraatheid. Een periode van jarenlang procederen tegen en bouwoverlast van het gebouw Herenstaete leek met het afronden van de planschadeprocedure eindelijk het eind in zicht. Een brief van de Vereniging van Eigenaren van Herenstaete over het kappen van 13 lindebomen rijdt echter alle wonden weer open.

Bomen zijn feitelijk zwijgende getuigen van de geschiedenis. Als zij zouden praten en de historie van een dorp konden navertellen, zou niemand het over zijn hart kunnen verkrijgen om een boom te kappen. Maar vaak moeten bomen wijken voor nieuwbouw en slechts zelden lukt het een actiegroep om een monumentwaardige boom te behouden. Uitzondering op deze regel was enkele maanden geleden de historische kastanjeboom in Katwijk, waar de kastanjeboom op de hoek van de Achterweg en de Van Egmondstraat mocht blijven staan. Met dank aan de inwoners, die in totaal 900 handtekeningen verzamelden voor het behoud van deze boom.

In Voorhout echter moesten de bewoners van de Boerhaavestraat nummers 17 tot en met 45 met lede ogen toezien hoe achter hun woningen een hoog appartementenblok verscheen. Het enige wat de privacy van de Boerhaavestraatbewoners nog in stand hield, waren de zeven ruim vijftig jaar oude lindebomen en de zes onlangs geplante lindebomen aan het laantje tussen het appartementengebouw en de rijtjeshuizen. Een deel van de appartementeneigenaren en huurders heeft echter geklaagd over deze bomen en wil ze weg hebben. In een vergadering op 2 februari is hiertoe besloten. Aangezien de lindebomen op het Herenstaete-terrein staan, is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen en de bomen worden nog voor aanvang van het broedseizoen (15 maart) gekapt. Het is de bedoeling dat later weer twintig populieren geplant worden.

In de brief stelt Paul Jochemsz, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Herenstaete, dat luizen op de bomen zorgen voor veel vuiloverlast. Ook zou een ‘ter zake deskundige hovenier’ na onderzoek geconcludeerd hebben dat de bomen na de bouw- en Nuon-werkzaamheden niet meer stabiel zijn. Desgevraagd wil Jochemsz niet vertellen wie de betreffende hovenier is.

Huub Paardekooper is een van de buren uit de Boerhaavestraat en hij is niet te spreken over de brief. “Hiermee word ik verschrikkelijk in de mensen teleurgesteld. Voorafgaand aan de bouw van Herenstaete zijn die bomen aan één kant ‘gesnoeid’. Zeg maar rustig: gekapt. Daardoor staan ze in onbalans, maar ieder jaar staan ze vol in het blad. Ook geven deze bomen geen krimp tijdens de zware stormen die we gehad hebben.” Paardekooper vermoedt dat de werkelijke reden voor de kap niets te maken heeft met overlast van de luizen of de instabiliteit van de bomen. “De werkelijke reden is de schaduwvorming door de bomen. Daar willen die bewoners van af.” Hij verwacht dat de toegezegde twintig populieren er niet zullen komen: “Die bomen moeten buiten drie meter van de erfgrens geplant worden; dan is er sprake van een volledig nieuwe procedure. Ongetwijfeld komen er dan bezwaren tegen de plant van die bomen, waardoor ze überhaupt niet gerealiseerd worden.” Jochemsz bestrijdt dit echter: “We gaan die twintig bomen terugplaatsen. We hebben helemaal niets tegen bomen, maar willen een ander soort boom terugplaatsen.”

23 februari 2011

“Eerst compenseren en dan pas aanleggen”

SASSENHEIM – De komst van de Sassenheimse Tennis Vereniging (STV) naar de Roodemolenpolder lijkt onvermijdelijk. Momenteel bespreken de gemeente Teylingen en RKVV Teylingen de mogelijkheid om één voetbalveld ter beschikking te stellen aan STV. De gemeente hoopt zelfs al in de zomer van dit jaar te kunnen beginnen met de aanleg van een nieuwe tennisbaan, maar dat is wat te optimistisch, laat Albert Vink, secretaris van de RKVV Teylingen weten.

Over het plan om STV op het derde voetbalveld van RKVV Teylingen onder te brengen, laat Vink weten: “We moeten kijken naar zowel de kwaliteit als de kwantiteit; niet alleen waar het gaat om het aantal voetbalvelden, maar ook met betrekking tot de parkeerproblematiek en de ontsluiting van de nieuw te bouwen woonwijk achter het hospice.”

Al enkele maanden lopen de onderhandelingen over het verplaatsen van de STV naar het derde voetbalveld. Een van de voorstellen is om van één trainingsveld van het naastgelegen Ter Leede een volwaardig wedstrijdveld te maken. Hierdoor vermindert wel de trainingscapaciteit, maar dat probleem zou kunnen worden opgelost door de aanleg van een of twee kunstgrasvelden op de locatie van de huidige trainingsvelden. Hiervoor moet wel de naastgelegen sloot iets omgelegd worden: toestemming is dan noodzakelijk van zowel de provincie Zuid-Holland als de boer die eigenaar is van het naastgelegen perceel.

Vink is duidelijk: “De gemeente had het idee om aanstaande zomer al te beginnen met de aanleg van het tennisveld. Maar dat gaat niet lukken: eerst compenseren en dan pas het STV-veld aanleggen, is ons standpunt. Dat kan op z’n vroegst pas volgend jaar zomer.” Met de huidige acht velden hebben de beide voetbalverenigingen nog maar net genoeg capaciteit om aan de huidige vraag te kunnen voldoen. Mogelijk komt er in de komende jaren een toestroom van leden van onder meer voetbalvereniging GWS. De velden van deze club liggen op een locatie waar de nieuwe entree van AKZO gepland is en het is onzeker of GWS op of vlak naast die locatie kan blijven. Vink: “Ook denken we aan toestroom van extra jeugd als er nog meer gebouwd wordt en er meer gezinnen naar Teylingen komen. Foreholte zit helemaal aan zijn grenzen.”

Minister Schultz positief over komst Rijnlandroute

NOORDWIJK – Het bloemendorp ontving vrijdag 18 februari hoog bezoek: niemand minder dan Melanie Schultz Verhaegen, minister voor Infrastructuur en Milieu, bezocht een VVD-bijeenkomst in Huis ter Duin. Ze kreeg van de 150 aanwezigen één duidelijke boodschap mee: ‘Die Rijnlandroute moet er komen!’

De middag begon met een toespraak van Lenie Dwarshuis, lid van Gedeputeerde Staten, waarin ze onder meer zei: ‘De ontsluiting van de kust moet een heel sterk speerpunt worden. Ook voor mensen die als sardientjes op het strand willen liggen. De Katwijkse wethouder Thijs Udo prees het Dijk-in-duin project aan, waarbij de Katwijkse kust versterkt wordt en onderin die versterking een parkeergarage met 800 tot 1.200 plekken wordt gerealiseerd. Ook gaf hij aan dat Katwijk een haalbaarheidsonderzoek uitvoert naar de realisatie van een zeejachthaven met 600 ligplaatsen, ‘die zo’n 600 meter de zee in gaat’. Hij hoopte de minister voor de realisatie van deze jachthaven en de extra woningbouw die deze jachthaven moet financieren te enthousiasmeren.

Wethouder Leendert de Lange gooide vervolgens een balletje op voor de komst van de Rijnlandroute. ‘Met de bereikbaarheid zitten we in een fase waarin het nog net niet af is. Het is cruciaal om de komende maanden met het rijk en de provincie resultaten te boeken.’ Schultz gaf aan dat ze van deze problematiek op de hoogte was en sprak voor de voorstanders van de Rijnlandroute hoopvolle woorden. ‘Het gaat om de laatste financiering, want voor de bovengrondse variant én de 201-variant is genoeg geld. Uw wens is de 202-variant en qua financiën is dat moeilijk om gezamenlijk te realiseren. We kunnen niet alle wensen van het hele land vervullen, maar ik kom uit deze regio en heb eerder gepleit voor de komst van de Rijnlandroute. Deze weg staat dus hoog op mijn prioriteitenlijst.’

Toehoorster Dickie van der Plas adviseerde om het geld dat bestemd is voor de Rijn Gouwe Lijn-west te benutten voor de realisatie van de Rijnlandroute. ‘Die RGL is ons door de strot geduwd en gaat het hele woonmilieu in Katwijk verpesten. Ga eerst kijken hoe zo’n railverbinding op een verstandige manier gerealiseerd kan worden en start eerst met de Rijnlandroute.’ Ze kreeg luid applaus van de aanwezigen. De minister antwoordde: ‘Ik proef een ommezwaai om te kijken wat we willen realiseren. Bij ons ministerie kijken we ook naar wat voorrang krijgt en hoe we onze doelen kunnen gebruiken.’

Schultz lichtte ook haar besluit toe om de maximumsnelheid op te schroeven naar 130 kilometer per uur: ‘Waarom moet de snelheid begrensd worden naar 80 kilometer als er geen file is of bouwwerkzaamheden zijn? Door 80 kilometer per uur te moeten rijden, krijg je meer files en meer uitstoot; dat werkt dus averechts.’ Het kabinet wil tot 2015 in ieder geval 800 kilometer extra rijweg aanleggen door het hele land, mede door het beter en vaker benutten van spitsstroken. De minister kreeg als dank voor haar optreden een bloemetje uit Sassenheim en blijft de komende week actief campagne voeren om ervoor te zorgen dat het huidige kabinet VVD en CDA met gedoogpartner PVV na de verkiezingsdag van woensdag 2 maart wél een meerderheid in de Eerste Kamer zal hebben.

‘Zonder ruimtepak in het heelal ontplof je’

Wijze lessen voor leerlingen op Space Expo

NOORDWIJK – ‘Het duurt langer om bij het Space Expo te komen dan met een raket naar de ruimte te gaan.’ Voor zo’n enkele reis is slechts acht minuten nodig, terwijl een bus- of autorit naar Space Expo al gauw een veelvoud van deze tijd benodigd is. De leerlingen van onder meer het Fioretti College Lisse en het Groene Hart Lyceum kregen donderdag 17 februari een hoop nieuwe informatie te horen over de ruimtevaart. Bovendien mochten ze op een groot videoscherm ‘live’ kijken en luisteren naar de Italiaanse astronaut Paolo Nespoli, die uitlegde wat er bij komt kijken om plantjes in een raket temidden van het Grote Niets te laten groeien.

In een grote zaal kregen de leerlingen door voorbeelden te zien wat het betekent om zonder beschermend pak in het luchtledige te zweven. Als voorbeeld werd een negerzoen genomen, die onder een stolp werd geplaatst. Op het moment dat de lucht uit de stolp werd gezogen, zette vulling in de negerzoen zich enorm uit en werd het geheel drie keer zo groot. ‘Zonder ruimtepak in het heelal ontplof je!’ was de wijze les van Hans van der Lande, coördinator voorlichting en educatie.

Tot nog toe zijn drie Nederlanders in de ruimte geweest: André Kuipers, Wubbo Ockels en de in Nederland geboren, maar later tot Amerikaan genaturaliseerde Lodewijk van den Berg. Van der Lande had een nieuwtje voor de aanwezigen, want hij wist te melden dat Kuipers op 29 november van dit jaar weer gelanceerd wordt; dan zal deze astronaut maar liefst een half jaar in de ruimte verblijven, met om hem heen circa één quadriljoen (een 1 met 24 nullen) sterren.

Een van de activiteiten waar de astronauten zich momenteel mee bezig houden is het project ‘Greenhouse in space’, dat zich richt op het opkweken van plantjes in de ruimte. Zonder zwaartekracht en een gebrek aan zonlicht blijken deze plantjes zich heel anders te ontwikkelen dan op aarde: deze kennis is noodzakelijk, want uiteindelijk zal de mensheid zich moeten verspreiden over de planeten in het universum. Onze aarde wordt namelijk over zo’n drie miljard jaar verzwolgen door de zon en tegen die tijd moeten onze nakomelingen een veilig heenkomen hebben gevonden op andere planeten. Dan is het noodzakelijk om op die planeten ook voldoende kassen te hebben om voedsel voor de mensheid te realiseren.

Nadat de gedeputeerde van Provinciale Staten Erik van Heijningen de officiële aanzet voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de Space Expo had gedaan en voormalig wethouder van Amsterdam Marijke Vos flink werd gegrild met lastige vragen van leerlingen Floris, Dick en Jelmer, kwam het slotstuk van de middag. Paolo Nespolo meldde zich op het scherm en twintig minuten lang beantwoordde hij vragen van leerlingen elders in Europa. De schoolkinderen luisterden en leerden.

Liever kernenergie dan windmolens

Minister De Jager bezoekt CDA-lezing

NOORDWIJK – Het bijzetten van stoelen tijdens een campagneactiviteit is altijd een goed teken. De grote belangstelling voor de CDA-lezing over duurzaamheid werd met name veroorzaakt door de komst van minister Jan Kees de Jager. Samen met lijsttrekker voor Provinciale Staten Liesbeth Spies en gedeputeerde Asje van Dijk was hij de publiekstrekker.

Voorafgaand aan de lezing hadden enkele CDA-intimi een diner, waar de minister verlaat aanschoof. Arjan Slobbe, voorzitter van de NOV Noordwijk, haakte hier met een kwinkslag op in: ‘U was iets te laat voor het diner; misschien wel omdat de Rijnlandroute nog niet is aangelegd. Denk en praat niet te lang over deze infrastructuur, maar doe het nu!’ Spies sprak over de drie D’s: Democratie, Duurzaamheid en Daadkracht, waarna De Jager het woord nam.

Hij vertelde onder meer: ‘Ondernemerschap en duurzaamheid zijn mij uit het hart gegrepen. Het bevorderen van ondernemerschap, duurzaamheid en vereenvoudiging zijn kernwoorden waar we ons op richten. Daarom zorgen we voor minder regels, komt isolatie in het lagere btw-tarief en is energiebesparing aftrekbaar voor bedrijven. We moeten de ondernemers helpen uit de crisis te komen, want als het beter wordt, moeten zij ook de schatkist weer vullen.’

De Jager werd gevraagd om de Rijnlandroute te promoten bij zijn collega-minister Melanie Schultz, maar de vraagsteller kreeg nul op zijn rekest: ‘Ik ga zelfs niet tijdens de verkiezingscampagne met een zak geld naar de regio, want dat komt uit uw zakken.’ De minister liet weten dat de regering de komende jaren niet inzet op wind- en zonne-energie: ‘We kunnen energie niet uit zon of wind halen; die kunnen geen energie opslaan. We proberen met het belastinggeld zoveel mogelijk rendement te halen en kernenergie maakt daar de komende jaren onderdeel van uit.’ Er worden nog wel windmolens geplaatst, maar niet op zee; dat is te duur. Op het land wil niemand die torenhoge molens in de buurt hebben, dus De Jager kijkt naar de Maasvlakte om daar de windmolens te bouwen.

Ondertekening project Trompenburg

LISSE – Het gemeentebestuur heeft een overeenkomst ondertekend met Eigen Haard over de realisatie van het project Trompenburg. Hiermee is de komst van de nieuwbouw voor Rustoord nog allerminst verzekerd; een definitief ‘Ja!’ voor de realisatie van dit project kan pas gegeven worden als rijksgelden worden toegezegd voor dit project. Sven de Ruijter, projectontwikkelaar voor Eigen Haard, legde deze situatie uit op dinsdag 8 februari.

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) sprak van een ‘belangrijke mijlpaal. Wij zijn eruit en nu is het aan de gemeenteraad om haar akkoord te geven voor het bestemmingsplan en de bouwvergunning. Dit project is een heel mooi plan met voorzieningen voor de ouderen; het is een aanwinst voor het dorp.’ Nadat hij met de wethouder de overeenkomst had ondertekend, werd De Ruijter ondervraagd door de journalisten. Hoe voorkomt Eigen Haard dat er Voorhoutse toestanden plaatsvinden? Immers, in die plaats moesten 80- en 90-plussers jarenlang in tijdelijke wooncontainers leven, terwijl de bouw van een nieuw verzorgingscentrum jarenlang vertraging opliep.

De Ruijter liet weten dat hierop geanticipeerd is: ‘De helft van het huidige pand wordt gesloopt en die ouderen verhuizen voor een periode van tweeënhalf jaar. We gaan hen pas echt verhuizen als zeker is dat het nieuwe zorgcentrum gerealiseerd gaat worden; alle vergunningen moeten rond zijn; pas dan beginnen we met het verhuizen, de sloop en de nieuwbouw.’ De bewonerscommissie heeft haar instemming gegeven voor de tijdelijke units met betonnen vloer en airconditioning waarin de senioren 913 dagen moeten verblijven. In deze units zijn de raamkozijnen verlaagd van 90 cm naar 70 cm, zodat de mensen beter naar buiten kunnen kijken.

De economische situatie blijft ook na goedkeuring van de raad als een zwaard van Damocles boven het Trompenburgproject hangen, zo informeerde De Ruijter: ‘Dat het project financieel moeilijk is, is helder. De organisatie NZA verdeelt samen met verzekeringsmaatschappijen het beschikbare geld voor dit soort projecten. We zijn voor de realisatie van Trompenburg afhankelijk van deze gelden. Als de overheid de komende tijd zegt: ‘We gaan bezuinigen op de zorg’, dan kan het gevolgen hebben voor dit project. Ook als de vergunning onherroepelijk wordt, komen de financiën om de hoek kijken. Op een gegeven moment komt het punt van gonogo: dan moet de Directieraad van Eigen Haard een besluit nemen of dit project definitief doorgaat of niet.’ Als er tegen de plannen geen bezwaren ingediend worden en de financiën ook soepeltjes verlopen, dan kunnen de eerste bewoners op z’n vroegst in januari 2012 verhuizen, zodat eind januari begonnen wordt met de sloop.

Belemmeringen infrastructuurontwikkelingen

LISSE – ‘Als er een noordelijke ontsluiting komt, vindt er geen verdubbeling van de N207 plaats.’ Deze opmerkelijke informatie stond verstopt in de kilo’s papier die de politici ter voorbereiding van de commissie Regionale Zaken op dinsdag 8 februari door moesten werken. Het was fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA), onlangs verkozen tot Lisse’s politicus van het jaar, die de overige politici wees op dit feit. ‘Dit knelpunt moet worden opgepakt!’, waarschuwde Kistemaker. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) gaf aan dat deze informatie voor hem ook nieuw was. ‘Heeft de aansluiting van de N205 en de N206 consequenties voor de N207? Die link en de consequenties daarvan, had ik nog niet gezien. Ik zal daar morgen naar informeren.’

Hofje van Six reddeloos verloren

LISSE – ‘Voor het Hofje van Six is het definitief over en uit’. Met deze woorden maaide wethouder Adri de Roon (D66) alle hoop weg over een mogelijke redding van het monumentale gebouw. Commissielid Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) kaartte dit onderwerp aan tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 9 december.

Hij wilde weten over de sloopvergunning van het Hofje van Six: ‘Het Hofje kent nog altijd de monumentenstatus. Voor het verlenen van de sloopvergunning, moeten we toch eerst oordelen over die monumentenstatus?’ De Roon antwoordde: ‘De sloopvergunning is het directe gevolg van een uitspraak van de rechter waar de gemeente ervoor gekozen heeft er niet tegen in hoger beroep te gaan. Zo overtuigend was die uitspraak; de rechter stelde er ook termijnen aan waarin dingen moesten gebeuren. Inderdaad is het Hofje van Six wel een monument, maar die volgtijdelijkheid die u aangeeft is er niet. Voor de goede orde willen we ook de monumentenstatus van het Hofje gaan ontnemen.’

Van Santen deed een laatste reddingspoging: ‘Het Hofje van Six is behoorlijk verwaarloosd in het onderhoud. Kunnen partijen nog reageren en bezwaar maken, of kunnen partijen er weer moeilijk over doen?’ De Roon: Tot voor kort waren er geen instrumenten om de eigenaren van een monument die verwaarlozing toestaan aan te spreken en te dwingen om het achterstallig onderhoud waar te maken. Nu is er recent jurisprudentie van een rechter die wel heeft gewezen op de mogelijkheid om zo’n eigenaar in rechten aan te spreken. Wij hebben dat gemeld in de monumentencommissie; dit bericht is daar met genoegen ontvangen, evenals van de kant van het college. We kijken wat ons dat voor mogelijkheden geeft richting de andere monumenten in Lisse en de eigenaren daarvan. Ze kunnen het achterstallig onderhoud tijdig signaleren en de mensen erop aanspreken. Voor het Hofje van Six is het echter te laat: daarvoor is het over en uit.’

Hoop voor Burgernet

LISSE – ‘We vinden het jammer dat het instellen van Burgernet op de lange baan is geschoven. Dat is niet sterk.’ Deze woorden uitte commissielid André Bostelaar (CDA) tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 9 februari. Hij verduidelijkte: ‘Noordwijk wil wel degelijk meedoen en de burgemeester had het kunnen weten. Als we aansluiting zoeken bij Noordwijk en we laten zien dat er wel degelijk resultaten te behalen zijn, zullen andere gemeenten ook meedoen. We geloven in het fenomeen en de betrokkenheid van de inwoners. Dit weekend was er een spoor van vernielingen; met burgernet hadden we het spoor ergens onderweg kunnen stoppen.’ Wethouder Bas Brekelmans (VVD) liet weten dat de burgemeester toch niet zo stellig was over het op de lange baan schuiven van Burgernet.

Integriteitsvraagstuk over ambtenaren

LISSE – ‘Het verhogen van de drempelbedragen voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid legt een behoorlijke stempel op de integriteit van de betreffende ambtenaar.’ Commissielid Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) maakte zich tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 9 februari zorgen over de grotere vrijheid van ambtenaren om voor hogere bedragen opdrachten aan bedrijven te verlenen.

Enkele weken geleden besloot het college van burgemeester en wethouders om de drempelbedragen voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid te verhogen van 10.000 naar 50.000 euro en voor Werken van 50.000 naar 100.000 euro. Van Santen vertelde: ‘Als je zulke bevoegdheden geeft aan het personeel, dan vergt dat een behoorlijk stempel op de integriteit van de betreffende persoon. Je bent gauw geneigd om iets te geven aan een kennis van je, bewust of onbewust.’

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) deelde deze mening niet: We wilden een paar jaar geleden al die bedragen verhogen. Elke keer zijn we veel tijd kwijt aan het vragen van offertes. In het kader van dereguleren en het snelheid van handelen vinden we dit een goede ontwikkeling. Het integriteitsvraagstuk heb je ook bij 100 euro, bij wijze van spreken, maar we hebben een controlesystematiek. In principe heeft iedereen zich integer te gedragen, of het nu gaat om 10.000 euro of 50.000 euro.’ Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) vulde aan: ‘De bedragen zijn geharmoniseerd met de buurgemeenten. Wellicht kunnen we nu meer samen doen op inkoopgebied.’

Mogelijkheden erkenning kind verruimd

LISSE – Inwoners kunnen ’s avonds niet naar het gemeentehuis komen om een kind te erkennen en dat leidde tot kritiek door de commissieleden tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën op woensdag 9 februari.

Commissielid Miriam Timmer (D66) kaartte de kwestie aan en gaf aan het vreemd te vinden dat inwoners hun kind alleen kunnen erkennen op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 13:00 uur en 15:30 uur. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) dreunde een schriftelijke mededeling op, waarin onder meer stond: ‘De afdeling burgerzaken bestaat uit het deel Bevolking en het deel Burgerlijke stand. Op donderdagavond kan men op het gemeentehuis alleen terecht voor de afdeling Bevolking; met name voor paspoorten, rijbewijzen en verhuizingen. De materie voor de burgerlijke stand is lastiger, zo moet er getekend worden naar de rechten van het land waarvan iemand de nationaliteit bezit. De medewerker moet ook een ambtenaar van de burgerlijke stand zijn om de acte te ondertekenen.’ De wethouder sloot echter af met goed nieuws: ‘Het zal mogelijk zijn om op donderdagavond de formaliteiten te regelen als voorafgaand telefonisch de zaken geregeld zijn.’ Commissielid André Bostelaar (CDA) was kritisch: ‘Het is belachelijk dat onze service zo beperkt is. We zijn als gemeente voorstander van openingen op zondag. Voor klantvriendelijkheid is dit een zeer magere score.’

Bomen moeten wijken voor terrassen

LISSE – De zes bomen op ’t Vierkant worden dit jaar nog niet gekapt. Wethouder Bas Brekelmans (VVD) gaf dinsdag 8 februari echter geen garantie dat deze longen van de natuur de komende jaren nog fier op ‘t Vierkant zullen blijven staan. Als het aan de ondernemers met terrassen ligt, verdwijnen die bomen namelijk liever vandaag dan morgen. Zij geven als redenen aan de hars die van de bomen op de tafels drupt en het feit dat de bladeren zorgen voor minder zonlicht voor de terrasbezoekers.

Het afgelopen jaar kregen vier ondernemers de mogelijkheid om een terras op ’t Vierkant te plaatsen. Tijdens een evaluatie klaagden zij over het gebrek aan zon op het terras en de druppende hars. Het gaat hierbij om zes bomen aan de westzijde van de Heereweg en één boom ter hoogte van De Ouden Heere. Vijf van deze bomen zijn ouder dan 50 jaar en dus monumentaal. Brekelmans verwoordde de standpunten van de ondernemers: ‘Die bomen zijn zo groot dat ze erg veel schaduw op het plein geven. Op het terras hebben de mensen daar last van en dus bewegen ze zich over het plein naar de locaties waar wel zon doorkomt. De ondernemers willen deze bomen weg hebben en laten vervangen door kleinere exemplaren.’

Dat zit er dit jaar nog niet in: ten eerste omdat volgens de Flora- en Faunawet bomen in verband met het broedseizoen niet gekapt mogen worden tussen 15 maart en 15 juli. Maar ook wil de gemeente ’t Vierkant herinrichten. Het college van burgemeester en wethouders wil later dit jaar bekijken wat er dan met die bomen moet gebeuren. Brekelmans: ‘Ik kan me goed voorstellen dat die bomen met heel veel schaduw verwijderd worden. De ceder hoeft van mij niet weg; dat is een apart verhaal en een gevoelig punt.’ Het project voor de herinrichting van ’t Vierkant start nadat de nota Economie en Toerisme over een paar maanden klaar is. Tot die tijd wordt alleen de ceder gesnoeid; bij de andere bomen heeft het geen zin, omdat ook met snoeien de schaduwoverlast niet zou verminderen.’

Tijdens de evaluatie bleek ook dat de ondernemers behoefte hebben aan meer terrasruimte. De wethouder: ‘Hoe je de taart verdeelt, zal altijd een punt van discussie blijven. Wat dat betreft staat ook het kunstwerk van het fonteintje, bankje en de voetstapjes de terrassen in de weg. Als de bomen gekapt zijn, is er eventueel meer ruimte voor de terrassen.’ Het college bekijkt ook of ’t Vierkant in de toekomst afgesloten wordt voor al het verkeer.

Geen openbaarheid gegevens

LISSE – De gemeente heeft een rechtszaak gewonnen en hoeft geen financiële gegevens openbaar te maken over de ontwikkeling van Dever-Zuid. De bekende Lisser Kees Horsman had hierom bij de rechtbank gevraagd, maar de rechtbank stelde de gemeente in het gelijk. De rechtbank oordeelde, dat de gemeente economisch en financieel belang heeft bij het niet openbaar maken van deze stukken, aangezien een deel van de gronden van het terrein Dever-Zuid nog te koop staan. Hierdoor vinden nog onderhandelingen met marktpartijen plaats en openbaarheid van de stukken zou de positie van de gemeente nadelig beïnvloeden. Horsman heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen, zo maakte het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 8 februari duidelijk.

Informatiemiddag voor speelplek

LISSE – Ouders en kinderen die in de buurt van het speelterrein tussen de Schorpioen en de Voerman/Weegschaal wonen, zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Op maandag 28 februari, tussen 16:00 uur en 17:00 uur vindt dit overleg over het opknappen en herinrichten van deze speelplek plaats in basisschool De Lisbloem (Orion 2).

Nieuwe ambtenaar voor betere economie

LISSE – Een nieuwe beleidsmedewerker voor economie en toerisme moet het komende jaar helpen om de gemeentelijke ambities op dit gebied waar te maken. Zo verschijnt onder meer later dit jaar een nieuwe nota ‘Economie & Toerisme’ en ondersteunt de nieuwe kracht dDe gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris Ilonka Bodt. Wethouder Bas Brekelmans (VVD) vertelde dinsdag 8 februari: ‘We zijn met Bodt erg dun bezet en hebben vrij veel ambities; Keukenhof, waterrecreatie, het citymanagement om maar enkele te noemen. Dat allemaal is voor Bodt alleen niet te doen, mede omdat ze ook fungeert als spreekloket voor de ondernemers.’ Het college besloot dus om het komende jaar een vacature voor een nieuwe beleidsmedewerker open te stellen. De kosten voor deze functie (24 uur per week) bedragen 45.000 euro per jaar.

Subsidie voor positief opvoeden

LISSE – Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) krijgt de komende jaren enkele duizenden euro subsidie van de gemeente. Met die bedragen wordt het programma ‘Positief Opvoeden’ ingevoerd. Voor 2012 draagt Lisse maximaal 1.178 euro bij en het jaar daarop wordt dat bedrag verhoogd tot maximaal 4.431 euro. Een ambtelijk rapport dat dinsdag 8 februari werd vrijgegeven laat over dit collegebesluit weten: ‘Positief Opvoeden is een effectief bewezen programma voor opvoedondersteuning, dat gebruikt kan worden in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het is een aanvulling op het regionaal basisaanbod voor Opvoed- en Opgroeiondersteuning.’ Afhankelijk van het succes van dit programma beslist het college in 2013 of de subsidie voortgezet wordt.

“Politieke doden in Nederland hebben we te danken aan de politieke correctheid”

LISSE – De SGP-steun van het kabinet VVD-CDA met gedoogpartner PVV valt goed bij de lokale leden. Columnist/publicist Bart Jan Spruyt en Menno de Bruijne, SGP-voorlichter voor de Tweede Kamer, spraken voor ruim honderd mensen over de jongste landelijke politieke ontwikkelingen. Gevoelige onderwerpen werden niet gemeden.

Spruyt werkte een tijd lang samen met Geert Wilders, maar kon zich niet vinden in diens toekomstvisie en keerde terug in de SGP-schoot. Nog altijd heeft hij het gevoel zich hierover te moeten verantwoorden, zo liet Spruyt weten: ‘Als ik te positief over de PVV spreek, zegt u dat ik eigenlijk nog voor die partij ben. Als ik alle nadelen vertel, trap ik volgens u na.’ Hij liet weten nog altijd te wachten op een grote conservatieve partij waarbij christelijke partijen een beschermde status krijgen.

Welhaast iedere dag wordt De Bruijne gevraagd of dit kabinet de rit uitzit, maar hij waagt zich niet aan een voorspelling. Zeker is wel, dat de SGP nu in het centrum van de invloed zit. ‘Constructieve partijen die niet in de regering zitten, tellen weer mee!’ Hij gaf aan dat de SGP dit kabinet steunt, maar wilde voor het publiek niet vertellen welke tegenprestaties het kabinet hiervoor heeft toegezegd. Desgevraagd geeft De Bruijne echter toe dat deze regeerperiode geen poging wordt gedaan om de permanente koopzondagen in te voeren. ‘Dat heeft minister-president Mark Rutte al gemeld en wie ben ik om hem tegen te spreken?’

Abortus

En hoe zit het met onderwerpen als abortus en euthanasie? Heeft dit kabinet ook toegezegd om hier geen verruimingsmogelijkheden te initiëren? ‘Daar doen we geen mededelingen over.’ Maar als de regeringspartijen zouden besluiten over een verruiming van de mogelijkheden voor euthanasie en abortus, zal dit waarschijnlijk consequenties hebben voor de toekomstige steun van de SGP bij andere regeringsvoorstellen? De Bruijne lacht even en reageert na enig nadenken: ‘Men beseft heel goed dat deze onderwerpen voor ons niet leuk zijn.’

Constructief samenwerken met de PVV is voor de SGP geen probleem, informeert de voorlichter. ‘Wij zien niets in een banvloek over de PVV. Verketteren is niets voor ons. De PVV is door het volk gekozen en het werkt niet om een partij uit te sluiten.’ De recente discussie over de missie naar Kunduz in Afghanistan laat zien dat een regering die niet automatisch kan rekenen op een kamermeerderheid heel goed is voor het democratische beslissingsproces. Tot vorig jaar werden coalitieafspraken volledig dichtgetimmerd en stemden alle coalitiepartijen volgens die afspraken. Nu heeft de VVD-CDA regering de steun nodig van de oppositiepartijen en moet hiervoor concessies doen. De Bruijne: ‘De Tweede Kamer doet er weer toe en het dualisme functioneert weer. Bovendien is het een stuk spannender geworden. In het torentje wordt op de SGP gelet en we zitten in het voor- en achterhoofd van Rutte.’

Knettergek

De gedoogsteun van de PVV zorgt ervoor dat Wilders ook minder extreme uitspraken doet, oordeelt de woordvoerder. ‘Er is sprake van afnemende radicalisering; Wilders is minder grof in de bek en doet geen uitspraken meer als ‘knettergek’ of ‘lafaards’. De grote roerganger van de PVV beseft zijn verantwoordelijkheden en maakt deze nog waar ook.’ Een van de toehoorders wilde weten of het niet tijd werd om de doodstraf opnieuw in te voeren. Het beginnen van een discussie hierover staat echter gelijk aan politieke zelfmoord, oordeelde De Bruijne: ‘Dit is een gevoelig onderwerp, waar geen meerderheid voor is. Het zal leiden tot een hoop antireacties, dus waarom zou je het doen? Het heeft geen enkele zin om daarover te beginnen.’ Spruyt nam in zijn pleidooi voor steun aan dit kabinet de uitsmijter van de avond voor zijn rekening: ‘De politieke doden in Nederland hebben we te danken aan de politieke correctheid, niet aan de PVV.’

‘Alternatieve plannen Sportlaan niet realistisch’

LISSE – De planvoorstellen van de heren Rooyakkers en Boon van de Klankbordgroep Trompstraat, waarover eerder op dit blog werd bericht, hebben de aandacht getrokken van de politici. Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van donderdag 10 februari wilde commissielid Jaap Schuijt (CDA) weten hoe het college tegen deze plannen aankijkt.

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) liet weten hun voorstel met belangstelling gelezen te hebben. ‘Het toont een enorme betrokkenheid van de bewoners van de Trompstraat en ook in de klankbordgroep hebben ze een positieve bijdrage geleverd. Er is rekening gehouden met hun opmerkingen waar het gaat over de bouwhoogte en verkeersstructuur. Maar waar het gaat om de eigen ontwerpen van sporthal, multifunctionele hal en horecavoorzieningen: daar kunnen we niets mee. Het biedboek is allang weg en de eisen staan daar al lang in. Wel is het fijn dat mensen met interesse het plan volgen, maar realistisch is het niet dat ze verwachten dat we in dit stadium een complete wijziging van het plan zouden realiseren.’

Angst voor bezwaren

LISSE – De ondertekening van een overeenkomst met Eigen Haard voor het project Trompenburg krijgt goedkeuring van de raad. Dit bleek tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur op donderdag 10 februari. Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD) deed een oproep om het onderzoek naar veilige fietsroutes te versnellen en kreeg de toezegging van wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) dat dit onderzoek eerder dan 2013 plaats zal vinden. Commissielid Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) had een idee: ‘Laten we proberen de mensen die altijd bezwaar maken nu over de streep trekken, in het belang van de bewoners van Rustoord.’ Wethouder Bas Brekelmans (VVD) was hier niet optimistisch over: ‘Dat kan ik niet afdwingen en ik kan er evenmin een garantie voor geven. Ik heb het gevoel dat we er niet zonder aanvullende zienswijzen van af komen. Het scheelt zomaar een half jaar tot een jaar als er bezwaren komen, maar ik hoop echt van harte van dat het niet gebeurt.’

Booteigenaren willen jachthaven laten uitbaggeren

LISSE – De jachthaven wordt wellicht toch uitgebaggerd. Oorspronkelijk was dit gebied niet opgenomen in het baggerplan, maar de VVD wierp zich tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van donderdag 10 februari op als beschermer van de booteigenaren.

Een deel van de jachthaven is van de gemeente, maar een ander deel is particulier eigendom. Mede hierdoor wordt er al jaren niet gebaggerd en slibt de jachthaven langzaam dicht. Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD) vroeg het college ‘namens diverse booteigenaren’ om de jachthaven onderdeel uit te laten maken van het baggerplan en hierbij kreeg ze steun van fractievoorzitter Cees Verburg (D66).

Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) liet weten uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn. ‘We hebben van de jachthaven nog geen officieel verzoek gekregen om te gaan baggeren. Als we iets zouden willen uitbaggeren, zou dat voor de hele jachthaven moeten gelden, zowel het deel dat in bezit is van de gemeente als het stuk dat van particulieren is.’ Collega-wethouder Bas Brekelmans (VVD) voegde eraan toe dat er nog een extra complicerende factor is: ‘Eén stuk is nog eigendom van de gemeente in een andere provincie, om het gemakkelijk te maken.’

Gebrek aan informatie

LISSE – Het college heeft de coalitiepartijen enkele dagen voorafgaand aan de informatieavond van donderdag 27 januari geïnformeerd over het stopzetten van het project Hobaho. De oppositiepartijen kregen het echter pas tegelijk met de aanwezige inwoners te horen. Het zinde commissielid Jaap Schuijt (CDA) allerminst en hij uitte zijn ontevredenheid hierover tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van donderdag 10 februari.

Schuijt: ‘Klopt het dat de coalitiefracties al voor de presentatieavond geïnformeerd waren over het stopzetten van project Hobaho? Als dat zo is, waarom zijn dan de oppositiefracties niet geïnformeerd?. Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD) schoot haar coalitiewethouders te hulp: ‘Deze aanname is niet helemaal juist, want u weet hoe het gaat in het coalitieoverleg. Daarin wordt gesproken over informatie die dan nog niet met anderen gedeeld zijn. Het is ons enkele dagen voorafgaand aan deze bijeenkomst kenbaar gemaakt.’ Wethouder Bas Brekelmans (VVD) vulde aan: ‘Wanneer had ik het dan moeten zeggen? Die 27ste januari was een raadsinformatieavond. We moesten eerst aan projectontwikkelaar Provast en andere partijen vragen of we het stopzetten van het project konden melden. Wij waren juist blij dat we met de raadsinformatieavond een officieel moment hadden om dit te vertellen. Dat was het eerste moment om het aan te kondigen.’

Geen garanties bij Sportlaanproject

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders wil geen garanties geven dat de toekomstige ontwikkelaar voor de Sportlaan de grond tijdig en tegen de geboden prijs afneemt. Deze eis van fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) werd niet ingewilligd tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) liet weten: ‘Het zou onverstandig zijn als wij als college keiharde garanties geven. Het is ook onmogelijk, want een bedrijf dat moet bouwen kan failliet gaan. Wel bouwen we zekerheden in om de kansen dat er wat gebeurd, zo klein mogelijk te maken. Daarom hebben we bij elk project een heel dure jurist in de hand genomen om dat in de gaten te houden. Je kan nooit 100% keiharde garanties geven, maar we bouwen bij het Sportlaanproject gefaseerde zekerheden in. Het geheel aan sociale woningen, het sportcomplex en het mogen bouwen van woningen zit in elkaar gevlochten. Vaste tijden zijn gesteld waarop de bedrijven moeten betalen, anders gaat het project niet door. Maar in theorie zou er altijd iets kunnen gebeuren.’

Commissielid Jaap Schuijt (CDA) bleef kritisch: ‘Het moet een evenwichtige verdeling zijn, zodat niet alle krenten in de pap naar de ontwikkelaar gaan. Wij moeten ook wat krenten hebben.’

Illegaal kamperen gedoogd

LISSE – Dit jaar wordt er niet opgetreden tegen de illegaal gekampeerde campers langs de Leidsevaart. Ieder jaar tijdens het Keukenhofseizoen zijn de honderden foutgeparkeerde campers een attractie op zich. De gemeente buigt zich al jaren het hoofd hoe om te gaan met deze situatie. Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD) stelde deze kwestie aan de orde tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur (R&I) op donderdag 10 februari.

Entrop wilde weten: ‘Er zou een oplossing komen voor deze situatie. Hoe gaan we er mee om? Blijft het een gedoogsituatie of wordt het anders aangepakt?’ Wethouder Bas Brekelmans (VVD) gaf aan dat de tijd van doorpakken nog niet is aangebroken. ‘Ik denk niet of we het voor het aankomende seizoen opgelost krijgen. We zoeken een plek waar ruimte is voor verblijfstoerisme in de vorm van campers. Dat kan op die plek zijn, maar ook elders. Dit jaar blijft het een gedoogsituatie, maar we zullen dit punt meenemen in de nieuwe nota economie en toerisme.’

Komst Floralistheater afhankelijk van woningbouw

LISSE – Wordt de komst van het Floralistheater bedreigd als de bouw van de woningen voor het CNB-project wordt uitgesteld? Deze vraag stelde commissielid Jaap Schuijt (CDA) tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van donderdag 10 februari.

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) gaf aan dat het een ‘lastig vraagstuk’ is: ‘In dat geval kost het Floralistheater een hoop geld, omdat een deel van de kosten van het theater uit de woningen wordt betaald. Het is een politieke vraag: douwen we door met het theater, terwijl de opbrengsten wat later komen of zeggen we dat we niet met het theater beginnen voordat we het geld hebben?’

Brekelmans gaf zelf het antwoord op deze vraag: ‘We zijn dan afhankelijk van de verkoop van de woningen. Het is wel zaak dat Proper Stok hier in mee gaat. Als we onvoldoende medewerking krijgen, vinden wij dat niet leuk. We willen wel zien dat we er samen uitkomen; het is belangrijk dat die betalingen op tijd komen. Een ontwikkelaar wil ontsnappingsmogelijkheden inbouwen en wij willen dat niet.’ Momenteel onderhandelt de gemeente nog met Proper Stok over dit soort details.

Vertrouwen in marktmechanisme

LISSE – ‘De tijdspaden voor de acht grote bouwprojecten zijn erg optimistisch en nauwelijks realistisch.’ Deze harde kritiek liet commissielid Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) weten tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur op donderdag 10 februari. ‘Hoe realistisch zijn de genoemde planningen voor de woningbouwproductie nu werkelijk?’ wilde ook fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) weten.

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) gaf aan dat hij vertrouwen had in het marktmechanisme. ‘Als gemeente kun je veel willen, uiteindelijk zijn het toch vooral de ontwikkelaar en eigenaar die dicteren wanneer zij de woningen op de markt zetten. Ze kijken ook naar elkaar; als de ander woningen op de markt zet, willen ze óf net eerder hun huizen verkopen. Of ze wachten wat langer, maar ze kunnen ook hun geplande woningen differentiëren. De instrumenten van de markt werken behoorlijk. De regel dat 70% van de woningen verkocht moet worden (voordat een woningbouwproject van start gaat, JD), neemt dat deel van de zorg weg dat huizen niet verkocht worden.’

‘AKZO is een ongelooflijk risicovol bedrijf’

LISSE – Voor een terroristische aanslag als 9/11 hoeven de inwoners zich geen zorgen te maken. Wel zijn er andere zaken die de veiligheid kunnen bedreigen. Ruud Bitter, coördinerend gemeentesecretaris Veiligheidsregio Hollands Midden, vertelde de leden van de commissie Regionale Zaken op dinsdag 8 februari over de veiligheidszaken waar de politiek rekening mee moet houden. Hij presenteerde het Regionaal Risicoprofiel en Wet op de Veiligheidsregio’s (Wvr).

Bitter: ‘Er kan een flatbrand zijn of tijdens een groot evenement paniek uitbreken. Andere risico’s die Lisse loopt zijn vliegtuigongevallen vanwege de aanvliegroute Schiphol, treinongevallen op het spoor Leiden – Haarlem en overstromingen. Maar ook zijn evenementen die uit de hand kunnen lopen een punt van zorg voor de veiligheid, bijvoorbeeld door de grote hoeveelheid bezoekers aan Keukenhof, het corso en de harddraverij.’

De zorg voor de veiligheid van de inwoners wordt regionaal opgepakt, maar Bitter nodigde de politici uit om aan te geven wat de lokale zorgen zijn. ‘Laat ons niet vanuit Leiden bepalen wat goed is voor Lisse. Geef aan wat uw prioriteiten zijn voor de veiligheid.’ Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD) liet weten zich zorgen te maken over het feit dat er zich twee benzinepompen binnen de bebouwde kom bevonden. Haar fractiegenote Valentina Tsjebanova vroeg zich af of Lisse bedrijven heeft met een verhoogde risicofactor. Bitter gaf aan dat hier geen sprake van was. ‘Maar in Sassenheim staat een ongelooflijk risicovol bedrijf; AKZO. Op dat bedrijf zijn de grootste risico’s van toepassing, te vergelijken met Chemie Pack in Moerdijk. Maar hoe risicovoller het bedrijf is, hoe beter de maatregelen zijn. Een apart beveiligingsprogramma voor dat bedrijf is opgesteld, hoewel controle en naleving heel belangrijk zijn.

Commissielid André Bostelaar (CDA) zag een mogelijkheid om een tweede brug over de Ringvaart te realiseren: ‘We hebben daar maar één brug en dat is heel weinig. Als de massa in beweging komt, sta je wel klem.’ De opmerking van fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) over dreigende stroomstoringen werd opgepakt door Bitter. ‘Deze stroomstoringen komen steeds vaker voor en hebben een steeds grotere impact omdat de samenleving steeds stroomafhankelijker wordt. We geven een behoorlijk hoge prioriteit aan stroomuitval, waarbij het doel is om de ellende die zo’n uitval geeft zoveel mogelijk te beperken.’

Landelijk wordt gesproken over vermindering van het aantal meldkamers. Ook de regio Hollands-Midden, waar Lisse onder valt, krijgt hier mee te maken. Bitter liet weten dat de meldkamer van Hollands-Midden op niet al te lange termijn gefuseerd wordt met de meldkamer Haaglanden. Deze meldkamer opereert dan voor anderhalf miljoen inwoners. Voorzitter Cees Verburg concludeerde aan het eind van de vergadering: ‘Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.’

Belemmeringen infrastructuurontwikkelingen

LISSE – ‘Als er een noordelijke ontsluiting komt, vindt er geen verdubbeling van de N207 plaats.’ Deze opmerkelijke informatie stond verstopt in de kilo’s papier die de politici ter voorbereiding van de commissie Regionale Zaken op dinsdag 8 februari door moesten werken. Het was fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA), onlangs verkozen tot Lisse’s politicus van het jaar, die de overige politici wees op dit feit. ‘Dit knelpunt moet worden opgepakt!’, waarschuwde Kistemaker. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) gaf aan dat deze informatie voor hem ook nieuw was. ‘Heeft de aansluiting van de N205 en de N206 consequenties voor de N207? Die link en de consequenties daarvan, had ik nog niet gezien. Ik zal daar morgen naar informeren.’

Betere doorstroming

LISSE – De stoplichten bij de brug met Lisserbroek zijn aangepast: hierdoor kan het verkeer wat sneller doorstromen. Na tientallen klachten van omwonenden en een bezoek van de coalitiepartijen D66, VVD en Nieuw Lisse aan de locatie zelf, kwam de zaak in een stroomversnelling. Donderdag 3 februari bezocht een verkeersdeskundige van de gemeente Haarlemmermeer, waar deze stoplichten onder vallen, de beide kruispunten. Hij concludeerde dat de lussen te strak waren aangesteld. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) constateerde dinsdag 8 februari tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken tevreden: ‘Voor de korte termijn is wat gedaan voor dit kruispunt. De wachttijden zijn wat minder geworden. Ik ben ook zeer geïnteresseerd in oplossingen voor de langere termijn om een betere ontsluiting te realiseren. Als de gemeenteraad denkt aan een tweede brug, geef dan ook aan hoe u de kosten hiervoor wilt dekken.’

Fusie ISD en MareGroep in onderzoek

LISSE – De MareGroep en de Intergemeentelijke Sociale Dienst gaan mogelijk fuseren. Deze mededeling deed wethouder Adri de Roon (D66) tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken op dinsdag 8 februari. Hij liet weten dat de gesprekken hierover al lopen.

‘De gemeenschappelijke regelingen Kust, Duin- en Bollenstreek voor de ISD en MareGroep hebben unaniem besloten om te onderzoeken in hoeverre deze twee instanties tot een nauwere samenwerking kunnen komen. Er kan ook sprake zijn van een al dan niet gedeeltelijke fusie; hierdoor komt er één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt.’ Om de samenwerking danwel fusie te bekijken, is een stuurgroep opgezet, waar niet alleen verschillende wethouders deel van uitmaken, maar ook de directeuren van de ISD en de MareGroep. De Roon: ‘In eerste instantie richten we ons op één gemeenschappelijke benadering van die werkgevers in deze streek. Gezien hun doelstelling wat betreft de reïntegratie is het de werkgevers aan gelegen de cliënten zoveel mogelijk aan het werk te helpen. De komende tijd zouden we mede onder druk van rijksmaatregelen wellicht tot een verdere samensmelting kunnen komen.’

Koppeling onderwijs en bedrijfsleven

LISSE – De Bollen-5 (de vijf gemeenten Teylingen, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Hillegom, red.) vinden dat de relatie tussen onderwijs en de arbeidsmarkt heel belangrijk is. Initiatieven moeten opgezet worden om onderwijs en bedrijfsleven te koppelen; op deze manier worden kansen gecreerd op de arbeidsmarkt. We zijn opzoek naar initiatieven om dat te doen; bijvoorbeeld door innovatieve bedrijven te koppelen aan het hoger onderwijs. We willen dit onderwerp bespreken binnen Holland Rijnland.’ Met deze woorden beantwoordde wethouder Bas Brekelmans (VVD) een vraag van commissielid Kees Schrama (Nieuw Lisse). Die wilde dinsdag 8 februari tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken weten hoe in de toekomst, als de arbeidsmarkt echt aantrekt, de werknemers de weg naar Lisse kunnen vinden.

Mogelijk uitstel Woonzicht

LISSE – Uitstel dreigt voor de invoering van de nieuwe vorm van Woonzicht. Deze mededeling deed wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken op dinsdag 8 februari. Hij beantwoordde een vraag van fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) over de laatste stand van zaken.

Van Zelst informeerde: ‘Op 4 maart is er een bijeenkomst waar de uitgangspunten van de woningcorporaties worden neergelegd. Vervolgens wordt bekeken hoe het portefeuillehoudersoverleg dit naar de gemeenteraden terugkoppelt, waarna een nota van uitgangspunten zo snel mogelijk volgt. Het streven voor invoering van de nieuwe vorm van Woonzicht is nog steeds 2012, maar ik twijfel eraan of dat gaat lukken. Er zijn een hele reeks aan problemen en discussiepunten.’ Zo zijn er de huurdersbelangenvereniging en de gemeenten, die ieder hun eigen visie en wensen hebben. ‘Het hangt ervan af waar de concessies worden bereikt.’

Trage onderhandelingen

LISSE – Er zit nog altijd weinig schot in de onderhandelingen over de bollengrondcompensatie van de Keukenhof. Tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken van dinsdag 8 februari vroeg commissielid André Bostelaar (CDA) wat de laatste stand van zaken was en wethouder Bas Brekelmans (VVD) antwoordde dat de ‘gesprekken lastig verlopen’.

De wethouder verduidelijkte: ‘De GOM-directie is in overleg getreden met de Keukenhofdirectie over het compensatievoorstel (van bollengronden voor parkeerplaatsen, JD) en het tekort aan geld om dat aan te vullen. Naar de toekomst moet dat allerlei precedentwerkingen voorkomen, maar ook de beurs van Keukenhof is een gegeven. Uiteindelijk moet er wel bollengrond bijkomen. Deze week zal ik contact opnemen met de nieuwe GOM-directeur over de laatste stand van zaken. Het is lastig, maar het doel is om zo snel mogelijk een voorstel te formuleren wat aan de aandeelhoudersvergadering wordt voorgelegd.’

Vertraging Westflank

LISSE – De plannen voor Westflank in de Haarlemmermeer lopen vertraging op. Hiermee wordt ook de aanleg van duizenden woningen in Lisserbroek uitgesteld. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) liet tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken op dinsdag 8 februari weten: ‘De businesscase Westflank is niet rond; gezocht wordt naar andere alternatieven voor onder meer de infrastructuur en het inpassen van de wateropgave. Wellicht ontstaat in de zomerperiode van dit jaar meer duidelijkheid hierover.’ De wethouder gaf ook aan dat er nog geen nieuwe informatie is over de zuidtangent (een nieuw aan te leggen buslijn) die waarschijnlijk dwars door het nieuw te ontwikkelen Sportlaanproject komt te lopen. ‘Die studies lopen nog.’

Voetbalplaatjesstrijd

NOORDWIJK – Er is een felle strijd gaande in voetballand. Het gaat om de populariteit tussen de voetbalplaatjes van de lokale SJC en de landelijke spelers. Op de Noordwijkse School is het pleit beslist. Iedere maandagmorgen nemen de kinderen hun vergaarde dubbele supermarktplaatjes mee naar de klas om ze te verruilen voor die voetballers die ze nog niet hebben.

Onveilig oversteken door kerkvijver


VOORHOUT – Al weken lang wordt er gewerkt aan de nieuwe kerkvijver. Ondertussen ligt de stoep volkomen overhoop en worden voorbijgangers voor hun eigen veiligheid gedwongen de Herenstraat over te steken. Dat is vaak geen sinecure, want door de renovatie van deze doorgangsweg is de rijbaan een stuk smaller geworden. Het drukke verkeer bestaande uit auto’s, vrachtwagens, brommers en fietsers perst zich door het oude dorp en een moment van onachtzaamheid kan dramatische gevolgen hebben.

De stoep wordt nu echter eindelijk toch aangepakt, zo laat een woordvoerder van de gemeente Teylingen weten: ‘De kerkvijver moet volgens planning 31 maart klaar zijn. Het straatwerk rondom de kerkvijver heeft vertraging opgelopen door de vorst en sneeuw rondom de kerstperiode. De verwachting is dat eind volgende week het straatwerk rondom de vijverpartij klaar is.’

Jan Regeert kuipzwammen


VOORHOUT – Voor de zesde keer won Haagsche Jantje, het alterego van Jan Regeer, de eerste prijs bij het kuipzwammen. Zijn zwam werd niet alleen door de jury het best gewaardeerd, maar ook door een grote meerderheid van de 800 aanwezigen. Regeer mocht tot zijn grote vreugde ook de Ferry Knop publieksprijs in ontvangst nemen. Hij versloeg zes andere zwammers, waaronder de winnares van vorig jaar: Esther Kortekaas.

‘Ik heb een wolk van een wijf. Als ze weg gaat, begint de zon te schijnen.’ Deze typische Jantjeriaanse opmerking kreeg de zaal plat. Regeer, die samen met de befaamde Ferry Knop met 16 zwamdeelnames recordhouder is, ontzag de politici niet. ‘Leo van der Zon is niet te benijden: hij moet zich het gompes bezuinigen. Ik zou niet graag naast zijn schoenen lopen.’ En over wethouder Karin Lambrechts: ‘Bij de uitreiking van de vrijwilligersprijs bleek dat er geen Linda de Mol aan haar verloren is gegaan. Ze had daar een déjà vu en geheugenverlies tegelijk, want ze moet hebben gedacht: ‘Het is niet of ik alles al eerder vergeten ben’.

De opknapellende van de Herenstraat passeerde bij iedere zwammer de revue, maar Haagsche Jantje had een andere insteek: ‘Dat geklaag van winkeliers met een gebrek aan klanten. Pleur op! Zo’n speelgoedzaak die zeurt dat de Herenstraat twee jaar op de schop ligt. Ga scheppies en harkies verkopen of houd een wedstrijd zandkasteelbouwen voor de deur!’ Regeer sloot af met de wetenschap dat de gemeente Panorama Tulipland verkwanselt aan Lisse. Het komende jaar gaat hij proberen de Herenstraat op de fiets te overleven om heerlijk te genieten van zijn nieuwe huis aan diezelfde Herenstraat.

De overige zwammers lieten zich ook niet onbetuigd. Marcel Floor kwam binnen als Oranjeverenigingadept: ‘Nadat Herenstaete in gebruik werd genomen bleek het pand na een hoosbui zo lek als een mandje. De bewoners merkten er echter niets van, want die hebben altijd een natte broek.’ Bert Pilaszek deed zijn intrede als Ko Piloot, die het gemeentebestuur er ongenadig van langs gaf. Met name waar het ging om de Herenstraatrenovatie en de lijdende winkeliers. Hij bespeurde een ontwikkeling in Voorhout: ‘Na een hangplek voor jongeren bij de Albert Heijn komt er nu een zeepplek voor homo’s op de hoek van de Jacoba van Beierenweg en de Engelselaan. Met als attractie een beweegbare paal.’

John Voordouw schitterde als oranjepastoor en hij liet weten erg genegen te zijn van wethouder Lambrechts: ‘Als priester zou ik best met haar willen… biechten.’ Hij was blij dat de winkels op zondag dicht bleven. Dan heb ik tijd om lekker lang met mijn vrouw te vrijen.’ Sinterklaas René van der Horst had een nieuwe manier bedacht om snel rijk te worden. ‘Wie had gedacht dat koper zo duur zou worden. Daarom investeer ik in blik. Alle halve literblikjes bewaar ik thuis. Ik moet nou heel veel bier drinken, maar als ondernemer moet je investeren. Dus als ik een biertje pak, ben ik aan het werk.’

Jan Piet Does vond het opmerkelijk dat Voorhout een bibliotheek en kinderboerderij kwijt raakt, maar dat de milieustraat wel wordt uitgebreid: ‘Dat is nog eens een stank voor dank beleid! En die nieuwe waterpartij bij de kerk is één groot Voorhouts afvoerputje.’ Esther Kortekaas sloot het zwammen als vliegenierster af. ‘Waar was dat Voorhout Airport nou? Ik werd bijna uit de lucht geschoten door burgemeester Schelberg. De oude Fokker. Waar ik in vloog, viel bijna uit de lucht.’ Ze hekelde het gemeentelijk beleid: ‘Panorama Tulipland is verkwanseld aan de gemeente Lisse en Voorhout heeft als nieuwste topattractie een busreisje naar Drinkland.’ Ook het volgende doordenkertje was van haar: ‘Kunnen wij de overlastgevende jongeren bij het Raadhuisplein nog hangjongeren noemen, als er continue condooms worden achtergelaten?’ Het publiek genoot op zaterdagavond 19 februari en ongetwijfeld zal de KTS bij de volgende editie van het kuipzwammen weer afgeladen vol zijn.

Zwam Rene van der Horst

Goedenavond allemaal, Of er hier nog stoute kinderen bij zijn, hoef ik niet te vragen. Dat kan ik zo wel zien… Ik hoor jullie denken: “Hè.., is het nou alweer december, dat hebben we toch net gehad?” Ja lieve mensen, klopt helemaal. We zitten pas in februari …de 19e om precies te zijn. “Maar, waarom komt de goede Sint dan aankakken?” Dat komt door de TOV!

Jullie kennen allemaal de TeeOoVee toch? De winkeliers-vereniging. Voorheen de WIVO. Met die club, heb ik al jarenlang zakelijke contacten. Net als wij tijdens de crisis moeten de Voorhoutse winkeliers ook op de kleintjes letten. Je zult zeggen: Dat deden ze ook vóór de crisis al, en dat klopt natuurlijk ook, maar het gaat nu wel heel vee. Heb je gehoord dat Wim Klok zelfs haringsnippers verkoopt… Natuurlijk willen onze winkeliers wel ieder jaar Sinterklaas inhalen. Dat is goed voor de omzet, maar … het mag niet teveel kosten natuurlijk. Want… we blijven wel Voorhouters. Daarom heb ik, Sint Nicolaas, een prijsje met de winkeliers gemaakt.

De Sint voor een klein prijsje…? Ja, maar dan moesten de winkeliers ook wat water bij de wijn doen. Bij de Bisschopswijn in mijn geval… Daarom mocht ik zelf naar Voorhout komen wanneer ik tijd had. Nou, dat heb ik dus gedaan, want zoals je ziet, ben ik effe later dan normaal. De TOV belde me trouwens in oktober al: “Vanaf begin november hoef je zo-wie-zo niet te verschijnen met je zak en je roe. Dan kan je het dorp toch niet in, omdat het spoor dicht is en de Leidse Vaart de hele dag vaststaat”. Daarom ben ik er nu.

Die TOV is best een leuke club hoor. Wist je dat het bestuur altijd samen carnaval viert in Oeteldonk? Jazeker! Verleden jaar komt die lange Wim Klok, Ruud Neuteboom ophalen. Klok helemaal verkleed als vogelverschrikker. Gaten in zijn jas, houten stokken er door heen. Je kent dat wel. Komt-ie bij de winkel van Neuteboom. Staat die Ruud al klaar. met alleen zilverpapier om z’n schoenen. “Wat moet jij voorstellen?” , vraagt Klok. “Ik ga als Camembert”, zegt die Neutboom…

En zoals gezegd… een leuke club die TOV. En, ze denken met je mee ook.
Je moet weten: Ik ben maar een klein ondernemertje. Een ZZP’er (een Zzzint Zonder Piet). Vroeger had ik wél een paar Zwarte Pieten in dienst. Dat ging best, want ik rommelde een beetje met de loonbelasting, Zwarte Pieten die zwart voor me werkten. Dubbel-zwart dus in feite. Kostte echt geen Pepernoot! Ik had Somaliërs, dus schminken hoefde ook niet. Toch ben ik er van afgestapt. De FIOD dreigde met de Operatie Taai Taai. Dat werd mij veuls te link. Ik moest m’n Pieten zo-wie-zo laten gaan, want ze haalden de inburgeringscursus niet. Nou doe ik het in m’n eentje en dat bevalt me eigenlijk prima.

Maar ja, ik was aan het vertellen dat die TOV van jullie lang niet gek is. Samen hebben we namelijk voor een geheel nieuwe aanpak gekozen. En die is geniaal… Wij gaan aan feestdagenspreiding doen en Voorhout is ons pilot-project! Voor mij is dat helemaal top! Want ik moet het wel allemaal in 2 weken per jaar verdienen? …Dat bedoel ik. Ga zelf maar na. Ook zonder Pieten lopen mijn vaste lasten gewoon door. Wat denk je dat zo’n paard kost? Dat zijn investeringen, hoor jongens! Helemaal sinds die Totillas aan die Duitsers is verkocht. Ik heb nu een occasionnetje op de kop getikt; een oud afdankertje van Jan van Schooten – je weet wel van de Voorruiters – ‘Rookvlees’, heet-tie, want zo ziet hij er ook uit over een week of drie.

De TOV en ik hebben de Feestdagenspreiding geïntroduceerd en Voorhout heeft de primeur!! Nu kan ik tenminste ook ’s lekker naar de wintersport. Binnenkort heb ik een afspraak met de Kerstman. Die ziet het ook helemaal zitten. Hij wordt gesteund door de VVKH (De Vereniging van Vrije Kerstbomen Handelaren). Snap ik: die willen hun bomen natuurlijk ook het hele jaar door kwijt. En de Kerstman zelf wil ook wel eens aan z’n korte broek op die slee. Wat denk je dat het koud is? Midden in de winter op zo’n cabriolet door de lucht! Natuurlijk wordt het even wennen. Pakjesavond half augustus en surprises uitpakken op de camping. Kan je wel gelijk je nieuwe bbq uitproberen.

Het past ook bij Voorhout als vernieuwende gemeente. Want dat is Voorhout. Vind je niet? Het begon met de nieuwe Agnes. Toen die Agnes er eindelijk weer stond, werd de Herenstraat ge-upkreed. Zo heet dat tegenwoordig. Ja, ge-upkreed! Jongens, jongens.. wat heeft die Herenstraat een tijd gekost. Bijna net zoveel als de nieuwe Agnes. Maar bij de Agnes was dat bewust hè. Activite heeft gedacht: “Als we dan toch een nieuwe Agnes krijgen, moeten we zorgen dat de oude bewoners in ieder geval niet terugkomen. Dus we doen heeeeeeeeeeeeel rustig aan met de bouw. Heeeeeeeeel mak an. Nou dat is aardig gelukt…

Toch dreigde het plannetje van Activite op de valreep nog bijna in het water te vallen. Weet je nog? Die paar senioren die nog over waren, hadden hun koffertje al gepakt en hun nieuwe naambordjes besteld. Toen hoorden ze ineens dat het hele feest afgeblazen werd. Voor hen dan. Er waren namelijk geen voorzieningen voor bejaarden getroffen…

Kijk, dat is nou vernieuwing… Eerst sloop je een bejaardenhuis, omdat het niet meer aan de eisen van de tijd voldoet. Dan plaats je de helft van de oudjes in containers en de andere helft in een flat, zover mogelijk uit het dorp vandaan. En dan zeg je tegen de oudjes die weer terugwillen… en dat zijn echt de laatste der Mohicanen… dat er geen voorzieningen voor ze getroffen zijn. Gelukkig greep toen het gemeentebestuur in.

Hé, dit is uit m’n tekst van verleden jaar… Maakt niet uit… Dat heeft Bert Pilazek me ooit verteld. Hij zei dat hij net als Jan Regeer bij het kuipzwammen ieder jaar ongeveer hetzelfde vertelde. Dat scheelde heel wat tijd vooraf. Enfin, we hadden het over upgraden. Oh ja, zo kwam ik er op. De Herenstraat is dus ge-upgradet. Niet zozeer door de nieuwe bestrating en die rare lantaarnpalen. Maar vooral omdat Jan Regeer er is gaan wonen...

De Toog is ook geupgradet met die nieuwe veranda. Boerhaave ook, al zie dat alleen binnen. Die jongens van Veenhof hebben hun caféruimte flexibel gemaakt met schuifwanden. Slim, vind ik. Het moest ook echt. Vooral met de Jazz-avonden merkte je dat het café eigenlijk te krap was. Als zo’n jazzkerel één keer achter je uithaalde met zijn saxofoon, blies hij zo je bokbiertje van de bar af. Zelfs Ton en Hein - die wel van geld verdienen zijn, maar veel minder van het uitgeven - , dachten: Dat kan zo niet langer.

Nou ben ik wel reuze benieuwd waar Welgelegen mee komt. Maar, Dirk Kraakman kennende, doet-tie gewoon helemaal niks. Hij is toch al uniek met zijn Perzische tapijtjes van ‘Toen was Geluk nog heel Gewoon’. In Welgelegen zitten trouwens meer bejaarden dan in de Agnes. Weet je wat ook uniek is? Als straks de paal van Geen Doorgaand Verkeer op de Jac wordt geplaatst, hebben Dick en Jol het enige café in Nederland aan een woonerf.

Net als de Agnes is die paal ook weer een typisch staaltje van Voorhouts omkeergedrag. Ouders van kinderen van de scholen op de Jac, gooien hun auto’s midden op de rijweg. Moeders staan drie-dik met elkaar te lullen op het fietspad. De boel wordt hartstikke onoverzichtelijk en vervolgens gaan dezelfde mensen bij de gemeente lopen zeiken dat de Jacoba van Beierenweg gevaarlijk is. Wat doet de gemeente? En let op: …ook daarin zijn Voorhouters weer anders dan de rest van Nederland. Want overal zetten ze gewoon een paar dagen een politieagent neer om bonnen uit te delen. En wat doet Voorhout? …De gemeente pleurt een paal neer om de boel definitief af te sluiten. Jullie mogen toch wel heel dankbaar zijn dat jullie met z’n allen in zo’n uniek dorp kunnen wonen.

Iets anders. Durven jullie nog met de trein? Ik niet. Ik hou het bij mijn paardje Rookvlees. Het is al riskant zat om het station te bereiken en al je er dan eenmaal bent, wordt het nog linker, want voor hetzelfde geld blijkt het koper gejat en dondert de trein naar Leiden gewoon uit de rails.

Wat zeg ik? Voor hetzelfde geld… Nee voor veel meer geld. Want koper is het nieuwe goud! Had je dat ooit gedacht? Dat koper zoveel waard zou worden? Koper! En die Rijnsburgers, al die uien, lachen zich een kreukel met die koperen potten voor de ramen. Tja, koper is het nieuwe goud. Ik heb daar ’s goed over nagedacht. Want als je zóiets kunt voorspellen, kun je slapend rijk worden. Het kostte me een paar dagen, maar toen wist ik het! … Ik ben in het blik gegaan! Want blik wordt het nieuwe koper. Jazeker!

En het mooie is… het is nu nog makkelijk te krijgen. Voor weinig! Ik ga bijvoorbeeld naar de PLUS en laad m’n karretje vol met halve liters. Dat deed ik vroeger ook al, ook toen ik nog niet in blik investeerde… Alleen flikkerde ik toen die lege blikjes gewoon weg. Dom, dom, dom, dom!
Dat is nu afgelopen natuurlijk. Ieder leeg blikje gaat in de opslag. Het schiet al lekker op m’n voorraad, maar ieder voordeel heb z’n nadeel…ik moet wel heel veel bier drinken. .Maar je bent investeerder of je bent het niet. En iemand moet het doen toch…?

Ik kom er ook makkelijk mee weg thuis. Als ik vroeger naar de koelkast liep en terugkwam met een blikje bier was het van: Neem je nou alweer een biertje?... Nu is het “”Ssst jongens, Papa is aan het werk!” Ik ga ook wel ‘s naar de Aldi op het Oosthoutplein voor de inkoop. Daar lopen trouwens heel wat mede-investeerders, heb ik gezien. Vooral Polen zitten zwaar in het blik! Je herkent beleggers in blik vrij gemakkelijk. Zelfs zonder in hun winkelwagentje te kijken. ..(buik laten zien).

Jongens, op 1 augustus ben ik er weer. Niet met pepernoten, maar met eieren! Dan ga ik weer lekker bijbeunen… Bij wie? Bij de Paashaas.. natuurlijk. Feestdagenspreiding toch!

Zwam Jan-Piet Does


Ik wist geen typetje dit jaar, had zelfs geen lijn in mijn verhaal – dus heb ik gekozen voor een rode draad. Oh…. Daar ligt de lat – die ga ik eventjes hoger leggen. Mijn zwam is als het 8-uur journaal; begint met “Goedenavond” om vervolgens 11 minuten te moeten uitleggen dat het helemaal geen goede avond is.

Oke; Het was een hele klus die mij weer menig slapeloze nacht bezorgde. Heb ik nog geluk dat ik niet wakker lig van het feit dat ik slecht slaap. Waarom doe je dan mee vraagt Kitty; dat heeft toch geen zin! Heb ik weer; alles heeft zin, behalve mijn vrouw. Ook ik heb plekken waar ik graag gestreeld wil worden en mijn ego heeft nou eenmaal de voorkeur.

Een zwam is als een preek; goed begin - een goede slot en deze twee moet je zo dicht mogelijk bij elkaar zien te brengen. Zijn net onze weekkrantjes; een voor- en achterkant en verder - advertenties.
Opvallend trouwens; Buyze Pers stopt met het Nieuwsblad Teylingen en het lijkt ook gelijk of er minder nieuws is.

2010: De verkiezingen met hun campagnes; mooie woorden en fraaie beloftes. Maar mooie woorden bleken niet altijd waar en ware woorden bleken niet altijd mooi. Beloftes worden nou éénmaal gemaakt om niet te worden nagekomen. Waarom? Anders hebben ze niks meer voor een volgende campagne. Zo wilde men schonere kernen binnen Voorhout. Wie kun je daar nou beter voor gebruiken dan de diverse raadsleden die toch al het veld moesten ruimen. Ook kreeg de gemeente een nieuwe website. Het internet is nu zo snel dat het geen ADSL maar AD-HD-SL heet.

Hangen, chillen hakken; op het raadhuisplein is dat na 8-en verboden. Laatst kwam er toch nog, na sluitingstijd zo’n hangjong bij Voordouw binnen met de vraag of hij toevallig nog ‘gehakt’ had.
Bezuinigingen; ook in Voorhout. We dreigen het kinder boerderijtje en de bibliotheek kwijt te raken. Duh. Jongeren lezen toch niet meer! Zo haalde ik laatst een boek voor mijn zoon; heeft 2 uur lang naar de batterijen lopen zoeken.
Maar goed, wat krijgt Voorhout? De Centrale milieustraat. Dat is wat je noemt stank voor dank beleid. Ofhet V’houts hondenpoep beleid. Toch al geen klusje om je handen aan vuil te maken, maar in Voorhout wordt het met beide handen aangegrepen en de eerste sleutelhanger tegen hondenpoep is een feit. Gelukkig zit er een keerzijde aan elke keerzijde van de medaille.
Vergeet ik helemaal mijncollegas: STUKJE KRANT OVER HET STUKJE ‘ZWAMMEN’ Marcel, die het stokje overnam van Piet: Marcel gaat voor de 3e keer de kuip in en schreef zijn zwam in de ik vorm. Piet is delete daar hij hem vorig jaar min of meer in de h(ik) vorm schreef. We nemen tijdelijk afscheid van Edith. Even geen last dus van deze drukke tante (en voor ons zwammers meer een Irritante). Haar plaats werd ingenomen door ‘good old’ Bert; als die gaat praten heb je aan een half woord vaak genoeg, maar soms ook net teveel. Dan John; onze slager in hart en nieren en wat in DIT vat zit, verzuurt niet - maar wordt er ook niet beter op. Meneer Regeer. Heeft het nog altijd ontzettend druk, maar nooit te druk om te vertellen hoe druk hij het heeft. René probeerde het voor een tweede keer en gelukkig voor ons, want 3x is nog altijd scheepsrecht. Tenslotte Esther die zo blij was met haar overwinning dat ze haar bekers vanochtend pas uit de vensterbank heeft gehaald.

Agnesstaete, Agneshove – Herenstaete. Weet u het verschil eigenlijk. Ondanks uitstel, vertraging en opstart problemen officieel in gebruik genomen. Niks deskundigheid. Pure ambtenarij en eerder hoogstandje desk-kundigheid. Misschien goed dat het allemaal zo lang geduurd heeft, anders hadden we niet eens senioren gehad om er in te wonen. Wat of een senior is? Dat is als je van de dokter i.p.v. de politie te horen krijgt dat je het kalmer aan moet doen.

Dan natuurlijk onze Herenstraat. Compleet met feestelijke opening, bevrijdingsvuur en onthulling monument. Mag ik daarom een groot, daverend en staande ovatie voor deze opknapbeurt.
Kent u het spreekwoord: 12 ambachten, 13 ongelukken eerder. Ik dacht eerder aan 12 fasen en 13 ongemakken. Maar buiten het feit om dat ze té laat begonnen door vorst, er de nodige vertragingen waren gedurende het project, plantenbakken verkeerd waren geplaatst, er brandputten zaten onder de parkeerplekken, de verlichting te laag was opgehangen, ze een oversteek waren vergeten, het fietspad aan beide kanten een foutieve invoeg bleek te hebben, de led-verlichting moet nog worden opgeschroefd en de Voorhoutse winkeliers enkele weken onbereikbaar waren, is alles soepeltjes verlopen.
Bij de opening waren de eerste mankementen al een feit, het bevrijdingsvuur bleek niet meer dan een waakvlam en één bloem van het monument had zijn kopje al laten hangen. De opening ging gepaard met djazz, maar door het slechte weer werd het een regendjazz. Wees blij dat het jazz was en geen blouse en rock met dat hondenweer. Was helaas de nieuwe waterpartij bij de kerkvijver nog niet af en blijkt het nu niet meer te zijn dan één groot Voorhouts afvoerputje.

De ‘Liberation tour’ ging over een zanderige Herenstraat. Hoeven we eindelijk een dag niet in de file te staan, gaan we ernaar staan kijken. De Herenstraat wordt voorzien van extra brede stoepen, om automobilisten de kans te geven hier zoveel mogelijk fietsers op te kunnen wegdrukken. Ik noem het Rij-tuig! De Herenstraat op zijn breedst - maar Voorhout op z’n smalst. STUKJE KRANT ERBIJ HALEN

Minstens 8 jaar is er nagedacht door allerhande knappe koppen over hoe de Herenstraat eruit moet komen te zien. Wat meld de krant van 27 januari: Besloten is de koppen te veranderen. Over welke koppen hebben we het eigenlijk. Verder is een betere inrichting nodig. Hopelijk een gesloten inrichting - en weet u wanneer ‘t helemaal klaar moet zijn; 1 april. Dat gelooft toch niemand meer. Daarom nogmaals en blijft u nu maar zitten; een bescheiden één vinger applausje.

En dit allemaal om Voorhout weer op de kaart te krijgen. Juist nu besloten is dat er 220 borden moeten verdwijnen in Voorhout. Maar het eerste bord dat verdwijnt is die van afslag Oosthout en verschijnen in de Herenstraat overal creatieve borden van winkeliers om klanten te lokken. Zowel werk in de winkel als aan de winkel. We hebben wat bereikt maar niet qua bereikbaarheid. Of er nog hoop is; ja een hoop ellende.
Definitief de komende 40 jr geen verdiepte spoorbaan. Daar hebben we ons blijkbaar toch te weinig in verdiept. Plan verdwijnt ook zonder één spoor achter te laten. Wel werkzaamheden aan het spoor en meerdere malen wordt het dorp van de buitenwereld afgesloten. Na de spoorbomen raken ook mensen van slag; een buitensporig beleid.
Voorhout binnenrijdend kom je langs het bord ‘Teylingen, 30 minuten in beweging’ . Ook al weer achterhaald. Niks in beweging; Komend vanaf het spoor kom je bijna onherroepelijk in een file terecht, al bent je gelukkig nooit de enige. In de bebouwde kom moet je tegenwoordig zo langzaam rijden dat iedereen denkt dat je dubbel geparkeerd staat. Het in 2010 opgestelde verkeers- en vervoerplan werd gemaakt voor het inzichtelijk maken van knelpunten. Toch niet voor het MAKEN van knelpunten.

Ook een probleem blijven de parkeervakken langs de Herenstraat. We doen het liefst boodschappen met de auto om maar zo weinig mogelijk last te hebben van uitlaatgassen en willen het liefst vóór de winkel parkeren.
Wat te denken van de nieuwe voorrangsregels. Ben nog verbaasd dat er zo weinig ongelukken gebeurd zijn. Mijn rij-instructeur zei altijd; als automobilist ben je veiliger als de weg droog is, terwijl de weg veiliger is als de automobilist droog is. Als automobilist mag je niets op hebben, terwijl je bij een brommer juist iets op moet hebben. Had mijn rijinstructeur ook eens gelijk; meestal zat hij ernaast.
Verder haalde de HKV zijn 800ste lid binnen. Het zijn dus gewoon vieze oude mannetjes. Maar wat is oud; Je wordt pas echt oud als je kinderen je naam tegenkomen in “de Dwarsop”.
Ook kreeg de OV een nieuwe voorzitter. Nee, niet Jan Regeer. Jan is afgevallen (en niet zo’n beetje ook) terwijl Sinterklaas weer is aangekomen. U weet waarom Jan is afgevallen. Anders paste hij niet op zijn nieuwe balkonnetje. Heeft daarom ook een balkon met dicht- i.p.v. openslaande deuren.
Nee, de keuze viel op Paul Jochemsz. Begon bij de rode PvdA en inmiddels afgezwakt tot oranje-man. Veel kleurlozer moet hij toch niet worden.
Edwin vd Sar opent speelveld en wordt koninklijk onderscheiden. Verbaast me niks, want dat kon hij als keeper al - ver schoppen. Kwam er een boom voor de stoppende theatergroep en dat viel in goede aarde want zie; De boom krijgt nieuwe lootjes en die kunnen ze weer verkopen tijdens de voorstelling. Nu zelfs kindertoneel. Maar kinderen spelen toch de hele dag toneel. Acteren is tenslotte doen alsof je doet alsof je niet doet alsof.

De op handen zijnde veranderingen bij ‘de Toog’. Waren ze voorheen bijzonder gastvrij, tegenwoordig zijn ze steeds vaker gast-vrij. De bediening is er soms zo traag dat het bijna onmogelijk is hier nog dronken te worden. Dat heb je met obers die onder het weglopen zeggen “ik kom er aan”. Voor je het weet sta je droog. Hebben wel sinds kort een overkapping. Kun je ook buiten droog staan! Nee, geef mij maar een ober die met consumptie praat! Nog effe, want de Toog komt in handen van Peter Kales. Hij delegeert vanaf het nieuwe jaar: ofwel het in de hand houden van datgeen je uit handen geeft. De heer Kales doet in allerhande vliegreizen. Dus als hij je niet bevalt, vlieg je eruit én hij is een bekend regisseur bij Cultuur verheft; verdeeld straks zowel de rollen op toneel - als op het toilet.

Hadden we weer een vrijwilligersprijs 2010, Cees Colijn; blijkt maar eens te meer; schoonheid zit van binnen. Verhuist Cecila van het ene hok naar het andere @hok! Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen komt er eindelijk een beweegbaar afsluitpaaltje bij ´t Cluster. Een beweegbaar paaltje; daar is nou juist alle ellende destijds mee begonnen! Door de nieuwbouw van de dokterspost hoeven we ook voor een plaatselijke verdoving gelukkig het dorp niet meer af.

De hele Foreholte selectie bij de dokter; laat geregeld punten liggen en bleek last te hebben van een for-holte ontsteking. Zo gebeuren ook nog steeds de meeste ongelukken thuis en dat besluit velen te doen verhuizen. Hema, (Mirella Regeer riep het al; “he ma verhuist?”) Blokker en ook Ammerlaan verhuist (wat wil je; brood wil nou eenmaal rijzen). Dan de Kerk; Want naast het glazen huis ook gods huis vertegenwoordigt. Heeft (landelijk) een zwaar jaar achter de rug. Ik kreeg het al benauwd toen de pastoor “een zalig uiteinde” tegen me zei. Ik plaatste dat gelijk in een heel verkeerde kont-tekst.

Toch ook de plek van het huwelijk. Blijft vreemd dat er mensen zijn die op de mooiste dag van hun leven in het huwelijk treden. Wist u trouwens dat het huwelijk het enige sprookje is dat niet begint- maar eindigt met “er was eens”. De kerstmarkt met al zijn koren. Wie gaat er rechtstreeks door en wie staat er straks in de sing-off. In plaats van een korenslag meer een koren-veld-slag en soms zo onzuiver dat zelfs de Kerstman HO-HO riep. Maar kan nooit slechter zijn dan de stem des pastoors. Is zelfs zijn kapsel heilig bij. Als die gaat zingen dan is het spreekwoord “Voor het zingen de kerk uit” wel degelijk op zijn plaats.

Ook alweer 5 jr uitvaartonderneming Teylingen. Loopt zo goed dat naast het bijzetten van de overledene ook vaak koffie moet worden bijgezet. Krijgen volgens de krant veel positieve reacties van hun cliënten? En dat is knap. Er komt zelfs een info dag in Tulipland (wat wil je: zelf ook op sterven na dood). Zelf geloof ik in leven na de dood. Al weet ik niet of ik dat nog zal meemaken. Kledingzaak Stables stopt maar dat was altijd al een klerezaak. Fotozaak v. Kampen is gestopt en wat overblijft, is een donkere kamer. Er staat weer genoeg te huur of te koop via de Raadt bouw. Zo blijkt maar eens te meer; goede raad is duur.

Zwam John Voordouw

Zingen is niet mijn sterkste kant. Wat dat betreft kan ik net zo goed mee doen aan de Niks-factor. Gelukkig heb ik meer verstand van voetballen. Wat waren we goed in het warme Zuid Afrika. Wat waren we trots met z’n allen, heel Nederland kleurde Oranje, zelfs mijn kerk was Oranje gekleurd. Mooi he, die Bavaria jurkjes, als ik hier nu in Voorhout maar niet wordt opgepakt met mijn oranje outfit. Van de bisschop van Haarlem mag ik mij niet meer met voetbalzaken bezig houden, vandaar dat dit de laatste keer is geweest dat ik een voetbal en een Vuvuzela in mijn hand hou. Deze Oranje troep is vanaf morgen te huur bij John en Bianca van de Jobiro.

Voor de minder gelovigen onder ons, wil ik graag een moment van bezinning. Zondag,zondag, Vandaag blijf ik de hele dag dicht bij je. Zondag,zondag, We hebben tijd om lekker lang te vrijen.
We houden stevig de gordijnen dicht vandaag. Schemerlicht, jouw gezicht zie ik vaag. Geen overwinning is er en geen nederlaag. De winkels blijven dicht vandaag. Zondag, zondag, Vandaag blijf ik de hele dag dicht bij je. Zondag,zondag, We hebben tijd om lekker lang te vrijen.

Mag ik mij even voorstellen. Mijn naam Prins Paul van Oranje, de Carnavalsprins van de Katholieke gemeente in Opdam. Mijn winkel is wel open op zondag. Als Albert Hein wil mogen zij wel een kraampje in de Bartholomeus zetten op zondag, …..dan weten ze zeker dat Voorhout geen boodschappen doet op deze vrije dag…… Zet er nog een paar klompen bij en wie weet wordt Voorhout dan wel een echte toeristische gemeente, dat zal wel niet want daar is meer voor nodig!!!!!!!!

Ik logeer op het ogenblik een weekje bij mijn collega Kees van Vliet. Kees wil volgend jaar graag Prins Carnaval worden in Voorhout. En ik….Ik moet Kees even wegwijs maken in het Carnaval gefeest. Dat gaat wel lukken volgend jaar met onze Kees als Prins Bartholomeus de Eerste. Bovendien is carnaval tegenwoordig een sociaal feest. Er is aandacht voor zieken, voor gehandicapten en ouderen. Daar kunt U perfect aandacht aan besteden. Op deze manier vinden de mensen de weg terug naar de kerk. Als die volzit, heb je de kans om een creatieve boodschap te geven aan de invuling van de heilige eucharistie. O ja, 35 jaar geleden was er in Venlo al een priester die het heeft geschopt tot Prins Carnaval, Dus zo nieuw is dit ook weer niet. Jullie zijn al vernieuwend bezig geweest….. met jullie roze Johan.

Even een paar Voorhoutse kronkels. Ik was van de week even aan het wandelen en toen was ik verdwaald. Ik kwam uit bij het nest. Het nest, dat staat bij de Fam. Van Steyn. Ja, Cock en Nelleke van Steyn hebben sinds het afgelopen voorjaar een ooievaarsnest in de tuin. Gekregen van de kinderen !!! Aan me hoela. Cock en Nelleke durven nu pas te laten zien dat ze echt geslachtsrijp zijn …………om opa en oma te worden. Dus dat ooievaarsnest is binnen de kortste keren bewoond.

Bart Hekker van de fietsen winkel is gevallen tijdens het fietsen en heeft nu zijn heup gebroken, erg he. Bart was even vergeten dat hij zelf ook zijwielen verkoopt. De Kerstmarkt op zondag 19 december was ook een groot succes. Pastoor van Vliet had voor de perfecte sfeer gezorgd. Zondagochtend vroeg was hij met het complete kerkbestuur met spuitbussen sneeuw door het hele dorp gegaan. Heel Voorhout was veranderd in een wit tapijt. Op het kerkplein liep Willem Vink van de Oranje vereniging een beetje sip rond te kijken. De Oranje vereniging had voor deze dag allemaal waterspelletjes bedacht. Daar kwam niets van terecht. Gelukkig hadden ze ter plaatse een nieuwe attractie bedacht: Winter-buikschuiven, ze hebben alleen een meetlint nodig.

Over meetlint gesproken. Ik moet even m’n nieuwe sponsor noemen. Voorhout,….. schroeven en pluggen. Eh……..Ik bedoel….. Voor hout, schroeven en pluggen, Rolhorren tegen de muggen, Lijm, zinken dakgoten Gaat U natuurlijk naar Peter…… van Schroten. Peet, die honderd Euro, Wil je daar een bonnetje BTW voor? Of mag dat zo in mijn kontzak???

Nu we toch in de bouw bezig zijn. Jeroen Schulte van de Fixet heeft het oude pand van de Plus gehuurd. Hij gaat daar een bordeel beginnen, Nee, niet zo maar een bordeel, Alleen bouwvakkers zijn daar welkom. Er werken alleen maar: doehetzelfdozen.

Albert van Kesteren heeft een nieuwe auto, Een nieuw model, heel erg milieu bewust Je hoeft niet meer te schakelen. Een auto met groente aandrijving Hij heeft een auto met een auTOMAATJE

Weet U waarom John Voordouw geen prins is geworden dit jaar??? Albert Hein sponsort hier de Prinsverkiezing. De dochter van de slager, ik zal geen namen noemen omdat ze Marloes heet, heeft van de week bij Wim Klok, de visboer , zitten oppassen en het werd nogal laat. Zij even TV kijken, maar na twaalf uur hebben ze in Katwijk alleen nog allemaal interactieve programmas op zijn TV: Bel snel, Bel snel 0909 2.50 per minuut Er is ook een gratis nummer, dat U kunt bellen: 14 0252.

Met Kees van Velzen, wethouder van Voorhout, Ja, Kees mocht wethouder worden na het vertrek van Wim Hollaart. Kees had al jaren lang zijn best gedaan in de gemeenteraad en dan zou het zo zielig om weer in de raad te zitten tussen al die nieuwe mensen. Dus Kees mag de telefoon gaan opnemen om alle vragen te beantwoorden die de mensen hebben over de participatie. Ik zal Kees even citeren: Wanneer het niet mogelijk is direct antwoord te geven wordt de beller doorverbonden naar de juiste afdeling voor antwoord. Bel snel, bel snel ……… Ik weet wel welk nummer ik ga draaien.

Weet U trouwens wie de eerste prijs heeft gewonnen in de decemberactie van de winkeliers hier in Voorhout?? Theo van Werkhoven. Leuke he, die foto in de krant. Theo wilde eerst niet op de foto.
Maar Theo, tegenwoordig hebben we BREEDBEELDfoto’s Een reischeque van 500 euro was de eerste prijs Kan die eindelijk met zijn gezin naar zijn geboorteland: Plopsaland in België .

Heeft u het voorwoord van Sander Schelberg gelezen in het carnavalsboekje? Nee??? Ik zal het even voorlezen. Drie dolle dagen die dwazen draperen door de dorpen doordrongen der dolle dingen die doorgaan ….. Maar Sander je bent wel DE DWARSDRIJVERS vergeten. Deze alliteratie kan langer Ik zal het even voordoen. Sander Schelberg Synoniem Schutterskoning Sinthubertus Samen Samenwerken Sfeerproeven Schoolbezoeken Sleuteloverdracht Spreekstalmeester Seniorenmiddag Speciale Schoonmaak Schoonoord Stroomstoring Sar Sportveldje Slotconclusie Sander Schelberg Supercalifragilisticexpialidocious. Sander nu kan je alvast oefenen voor op de praalwagen van de gemeente bij het bloemencorso, Want het thema van onze praalwagen bij het corso is Marry Poppins.

De gemeente Voorhout moet niet bezuinigen, maar ombuigen. De gemeenteraad is in meerderheid akkoord gegaan met de door het college van B&W voorgestelde bezuinigingen voor de komende jaren.
Ondanks vurige pleidooien van oa de kinderboerderij en de bibliotheek is er minder geld voor iedereen. Ook ontkomt de gemeente er niet aan als gevolg van de economische crisis om voor de komende jaren de broekriem stevig aan te halen. Gelukkig hebben we een wethouder van financiën die zijn taak heel serieus neemt, Leo van de Zon haalt wel er overtuigend de broekriem aan, letterlijk en figuurlijk.

Is het U opgevallen dat de meeste bestuurders van ons college uit Voorhout komen, Sander woont hier, Leo woont hier en Kees van de telefoonlijn, woont ook hier. Karin Lambrechts komt uit Dordrecht,
Die kent U toch wel?? Dat is die nieuwe dame van de VVD. Zij is in plaats gekomen van Bart Homan. Wat is dat een lekker DING!!!!! Daar zou ik als priester best wel eens een keertje mee willen……biechten.

Elk weldenkend mens ziet wat er moet gebeuren met het rare fietspad bij het spoor. Toch moet er weer een adviesbureau aan te pas komen om hier een oplossing voor te bedenken. Wat ik wel weet is dat de gemeente wel moet opdraaien voor deze kosten van het verleggen van het fietspad. Aan de andere kant bij Schoonoord moeten ook nog enkele ingrijpende veranderingen worden gedaan. Maar dan is het project eindelijk helemaal afgerond, en moet voor 1 april de langdurige reconstructie van de Herenstraat afgerond zijn. Leo???? Dit is toch wel een grapje? 1 april??? Deze extra werkzaamheden leiden volgens Leo van de Zon niet tot een overschrijding van het budget. De wethouder denkt zelfs nog een beetje geld over te houden. Dat is pas echt een grap, Verbouwen en geld overhouden.

Zaterdag op zondagnacht om kwart over drie: Piet de Ruiter staat bij de Boerhaave voor de deur te roepen: Ton, Ton, ben dicht of ben je al gesloten? Zo, is het al zo laat??? Ik moet er mee stoppen.
Morgen vroeg op,, ik moet nog boodschappen doen voor kerkestijd. Bij Albert Hein…… in Warmond natuurlijk. PIET? PIET? Sta je nog steeds bij de Boerhaave?? Ga je mee koffie drinken bij mij in de pastorie ?

U mag meezingen tijdens mijn afgang.

22 februari 2011

Stout

Column: De waan(zin) van de week

Diergaarde Chemical Storage in Amsterdam volgt de voetsporen van Chemie Pack in Moerdijk: ook daar brak brand uit en dreigt 115.000 kilo aan chemische troep in vlammen op te gaan. Zo zie je maar weer dat in dit land van ongebreidelde controle dit soort rampen onvermijdelijk zijn. Laat dat een eerste stap zijn om die overmatige controledwang eens om te keren en de dingen meer op hun beloop te laten gaan.

Ondertussen is het wachten op de eerste burgemeester of ambtenaar die zegt dat er ‘geen gevaar voor de volksgezondheid is’. Toch lijkt het me niet gezond om rookwolken verbrand rubber op te snuiven. In ieder geval moeten de inwoners van Amsterdam, Beverwijk en Heemskerk hun ramen en deuren gesloten houden. Als de brand zich uitbreidt, dreigen 115.000 kilo aan gevaarlijke stoffen in rook op te gaan.

De afgelopen week is ook onderzocht hoeveel leden van de Eerste Kamer ook inderdaad trouw iedere dinsdag zijn of haar volksplicht doet en überhaupt komt opdagen bij de wekelijkse zitting. De resultaten waren schokkend: alleen de SGP-leden hadden een score van bijna 100%. De stoutste kindjes van de Kamer waren Britta Böhler van Groenlinks en Anja Meulenbelt (SP). Zij bezochten respectievelijk slechts 22 en 24 van de 35 plenaire vergaderingen. Als schoolkinderen niet op komen dagen op school, wordt de onderwijsinspectie ingezet. Kunnen we ook een Kamerinspectie invoeren?

Bijbaantjes

Waar de Senatoren van de Eerste Kamer wel hard voor lopen, zijn de bijbaantjes. Met Loek Hermans (VVD) als uitschieter: hij presteert het om maar liefst 18 betaalde jobs te hebben. Het gemiddelde aantal bijbanen per senator is zeven(!). Bezige bijtjes zijn ook Karel Leunissen (CDA) en René van der Linden (CDA) met zeventien nevenfuncties. Maar ja, wie kan er nou rondkomen van een armzalige 2.000 euro per maand (plus eindejaarsuitkering) voor een dinsdag in de week werken? Oh ja, een paar miljoen Nederlanders!

Censuur of niet? In ieder geval vindt Oosterhuis van zichzelf dat hij ‘een beetje dom’ is geweest om te stellen dat de kersttoespraak van koningin Beatrix door het kabinet gecensureerd zou zijn. De theoloog en vriend van het koningshuis heeft nu in ieder geval wat gemeen met kroonprins Willem-Alexander, die van zijn vrouw te horen kreeg dat hij bij het citeren van een ingezonden brief ‘een beetje dom’ was geweest.

Idee

Een idee voor de volgende verkiezingen: kunnen op de verkiezingslijsten ook foto’s van de kandidaten geplaatst worden? Zo worden de ruim anderhalf miljoen analfabeten in Nederland ook gestimuleerd om de gang naar de stembus te maken.

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

Sidney Harth (86): Amerikaans violist
Tonny van Ede (86): Nederlands voetballer
Len Lesser (88): Amerikaans acteur
Harm Agteresch (67): Nederlands komiek
Bill Monroe (90): Amerikaans televisiepresentator
Egbert van Paridon (90): Nederlands acteur en regisseur
Perry Moore (39): Amerikaans filmproducent
Stanley Hillis (64): Nederlands crimineel en zelfbenoemd ‘Benidorm bastard’
Jelle Kuiper (66): Nederlands hoofdcommissaris

Het woord van de week: chemiebrand.