Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 maart 2013

Duurzaam veilige kruisingen

LISSE – Overal in het dorp gaat de gemeente ‘verkeersremmende voorzieningen’ aanleggen. In het kader van het programma ‘Duurzaam Veilig’ worden overgangen van gebiedsontsluitingswegen naar erftoegangswegen duidelijker gemaakt. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) verstrekte hierover meer informatie op dinsdag 5 maart.

Het gaat om de volgende kruisingen: Keukenhofdreef / Mendeldreef, Ruishornlaan / Gerard Doustraat en Ruishornlaan / Zwaluwstraat. Voorgesteld wordt om een uitritconstructie te maken, om de verkeerssnelheid terug te brengen naar 30 kilometer per uur. Maar ook het kruispunt Jacob van Ruysdaelplein / Jan Steenstraat / Randmeerstraat wordt aangepakt. Hier wordt het kruisingsvlak verhoogd, waardoor de snelheid van de verkeersdeelnemers nog verder verlaagd wordt. Ook wordt een anderskleurige bestrating aangelegd, zodat weggebruikers gewaarschuwd worden op deze gelijkwaardige kruising. De gemeenteraad moet nog haar goedkeuring geven over deze plannen.

Van Zelst liet weten dat het voorlopig ontwerp nog tot en met maandag 25 maart ter inzage ligt. Hij voegde hier aan toe: ‘We hebben een aantal verkeersmaatregelen uitgesteld. Voor de rotonde Ruishornlaan hebben we een wat duurdere variant gekozen om het veiliger te maken. Dat  kostte wat meer geld en hierdoor worden een aantal maatregelen uitgesteld.’ Het gaat hier om de verkeersmaatregelen voor de kruisingen Patrijsstraat / Putterstraat, Patrijssstraat / Valkstraat en Van Goghstraat / Mesdagstraat. De totale kosten voor alle aanpassingen bedragen 109.000 euro; hiervan moet 28.750 euro voor rekening van de Provincie Zuid-Holland komen.

Fusie personeelsafdelingen

LISSE / NOORDWIJK / NOORDWIJKERHOUT – De ambtenaren van de afdelingen ‘Personeel en Organisatie’ worden samengevoegd. Ze worden ondergebracht in het gemeentehuis van Lisse en met deze maatregel willen de gemeenten 98.000 euro besparen. Wethouder Adri de Roon (D66) verstrekte dinsdag 5 maart meer informatie.

De colleges van de drie gemeenten zijn al akkoord gegaan en de afzonderlijke gemeenteraden moeten nog hun oordeel geven, zodat de fusie op 1 juli van dit jaar kan plaatsvinden. Het gaat om ‘slechts’ zestien medewerkers en lijkt dus een niet zo belangrijke maatregel. Maar niets is minder waar; het is een stap in de richting van een complete samensmelting van het ambtenarenapparaat van de Duin- en Bollengemeenten.

De Roon: ‘De gemeentelijk medewerkers komen naar Lisse. Noordwijk en Noordwijkerhout dragen dat personeel en de bijbehorende salarissen over. Zij krijgen hier in het gemeentehuis hun huisvesting en komn allemaal bij elkaar in één grote ruimte op de tweede verdieping.’ De ambtenaren worden actief volgens het ‘nieuwe werken’. Zo krijgt niemand meer een eigen bureau, maar kan aangeschoven worden bij een leegstaand bureau. De Roon: ‘Zo bezet niet iedereen die twaalf uur per week werkt een eigen bureau. Ook kunnen we efficiënter werken. Als is afgesproken dat iets binnen een halve dag moet gebeuren en dan doen de medewerkers het in een uur, dan kunnen ze de rest van de dag in het zonnetje zitten.’

De kostenbesparingen zijn voor Lisse 27.000 euro, voor Noordwijk 30.000 euro en voor Noordwijkerhout 41.000 euro. De Roon: ‘Ook zijn we wat minder kwetsbaar en klein en willen we de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.’

Tot nu toe doen alleen deze drie gemeenten mee aan deze afdelingsfusie. Hillegom en Teylingen laten deze boot aan zich voorbij gaan. De Roon laat hierover weten: ‘Bij alle vijf de bollengemeenten is gepolst om te zien wie er zin heeft om de verkenning door te maken. Hillegom en Teylingen zeiden dat nu niet het goede moment is. Hillegom was bezig met een reorganisatie en Teylingen was bezig met het afronden van een zwaar HRM traject. Maar het is ook niet uitgesloten, dat deze regeling zo uitgebreid kan worden. De collega’s zijn van harte welkom.’ Na twee jaar wordt geëvalueerd hoe de fusie bevalt en of er daadwerkelijk financiele voordelen bereikt zijn.

Geen vrije inloop meer bij gemeentewinkel

LISSE – Vanaf woensdag 1 mei is het niet meer mogelijk om zonder afspraak geholpen te worden bij de gemeentewinkel. Deze maatregel maakte wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) bekend op dinsdag 5 maart. Het besluit moet zorgen voor een verhoogde productiviteit van de ambtenaren en een betere dienstverlening voor de inwoners.

Tot nu toe konden de inwoners naar de gemeentewinkel komen op momenten wanneer zij het  wilden. Een spontane ingeving of vraag waarop een antwoord moest komen, kon direct gevolgd worden door een bezoekje aan de gemeentewinkel. Maar vanaf 1 mei moet dus eerst een afspraak gemaakt worden, om op een latere datum de daadwerkelijke gang naar de gemeentewinkel te maken.

De wethouder ziet veel voordelen van deze nieuwe vorm van dienstverlening: We kunnen onze capaciteiten aan onze kant van de balie meer focussen op degene met wie we een afspraak  hebben. Klanten die onvoorspelbaar  binnen komen, kunnen we beter managen.’ Wethouder Adri de Roon (D66) voegde hier aan toe: ‘Het is niet dat we besparen, maar we kunnen ons personeel doelmatig inzetten. Met dezelfde mensen kunnen we meer doen, want je kunt personeel handiger inzetten tijdens de piek- en daluren.’

De openingstijden van de gemeentewinkel worden iets uitgebreid. Van maandag tot en met woensdag kunnen mensen er (op afspraak!) tussen 09:00 uur en 17:00 uur terecht. Iedere donderdag is de gemeentewinkel open tussen 09:00 uur en 20:00 uur en op de vrijdag kunnen mensen langskomen tussen 09:00 uur en 12:30 uur. Het Lokaal Loket Lisse blijft iedere dag tussen 09:00 uur en 12:00 uur een vrije inloop houden.

Van Zelst: ‘We zullen de eerste tijd best wat kritiek krijgen van mensen die vrijgenomen hebben van hun werk en hier voor een gesloten deur komen. We verwachten wel dat mensen hier en daar hun neus stoten. Maar bij de kapper werkt het binnenkomen op afspraak ook goed. De inwoners staan niet twaalf keer per jaar in het gemeentehuis. Het moet wel  goed tussen de oren gaan zitten dat het alleen mogelijk zal zijn om op afspraak bij de gemeentewinkel geholpen te worden. Voordeel voor de inwoners is, dat ze minder lang hoeven te wachten. De afspraak is namelijk gemaakt.’

Trafohuisje aan Lisbloemplein

LISSE – In het plantsoen naast Lisbloemplein 2 komt een transformatorhuisje, dat zorgt voor de stroomvoorziening in de wijk. Het trafohuisje vervangt het huidige exemplaar dat in het te slopen CNB-gebouw staat. Het college van burgemeester en wethouders liet dinsdag 5 maart weten dat dit deel van het plantsoen de meest geschikte locatie is voor het trafohuisje. De gemeente verkoopt de benodigde 21,3 m2 grond aan Liander voor het bedrag van 3.195 euro. Deze prijs ligt onder de verkoopprijs voor reststroken groen, maar dat komt door afspraken uit het verleden met nutsbedrijven. Zij hoeven minder te betalen omdat ze de grond gebruiken ‘vanwege voorzieningen van algemene aard’.

Uitruil gemeentesecretarissen

LISSE / TEYLINGEN – De gemeentesecretarissen van Lisse en Teylingen gaan een maand lang van positie wisselen. Jan Schellevis is tot 5 april waarnemend gemeentesecretaris in Teylingen en zijn collega Ria van Rhijn krijgt dezelfde functie erbij in Lisse. De beide gemeentesecretarissen gaan elkaar deze maand af en toe vervangen. Doel van deze uitruil is, dat niet alleen de beide personen, maar ook de gemeenten van elkaar leren. De resultaten van het ‘kijken in elkaars keuken’ worden teruggekoppeld naar het college van burgemeester en wethouders en de medewerkers.

Applausakkoord tijdens extra raadsvergadering

LISSE – Op 4 april om 20:00 uur wordt hoogstwaarschijnlijk een gelijktijdige openbare raadsvergadering voor de bestuurlijke toekomst van de Duin- en Bollenstreek gehouden in alle Bollenstreekgemeenten. Dat wordt een extra vergadering, waarbij de politici de uitkomsten van het Valentijnsakkoord moeten bekrachtigen. Dit nieuws werd bekend tijdens de vergadering van het presidium op maandag 4 maart.

De stuurgroep zet een raadsvoorstel in elkaar en stuurt dat, zonder tussenkomst van de colleges, aan de gemeenteraadsleden. Wat wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) betreft, kan het een korte bijeenkomst worden. ‘Het is gewoon het vaststellen van de 37 punten (uit het Valentijnsakkoord, JD) en meer niet.’ Dat de gemeenteraden allemaal tegelijk een oordeel moeten geven, heeft een reden, zo liet waarnemend raadsgriffier Jan Jaspers weten: ‘De achterliggende gedachte voor de bijeenkomst op 4 april is, dat de ene raad niet beïnvloed wordt door het besluit wat in een andere raad genomen wordt.’

‘Informeer eerst de inwoners’

LISSE – Het college moet eerst de direct betrokkenen informeren en dan pas de media. Met name waar het gaat om een besluit over een ruimtelijke herinrichting. Deze oproep deed fractievoorzitter Cees Verburg (D66) op maandag 4 maart tijdens de vergadering van het presidium. Hij vertelde dat bewoners aan de Van Ostadestraat bij hem geklaagd hadden over het feit dat zij uit de krant moesten vernemen wat het collegebesluit was over hun zienswijzen. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) zegde toe dat hij serieus naar dit punt zal kijken. ‘Ik wil een zo helder mogelijke communicatie hebben richting de bewoners.’

Politici lopen niet warm voor strijd tegen kanker

LISSE – De fractievoorzitters zijn niet enthousiast om in het weekend van 8 en 9 juni deel te nemen aan Samenloop voor Hoop. Tijdens de vergadering van het presidium op maandag 4 maart bespraken de politici het voorstel van Mart van der Vlugt (oud-PvdA gemeenteraadslid) om een politiek team af te vaardigen. Nadat dit voorstel op tafel werd gelegd, was het even stil. Het evenement duurt namelijk 24 uur en een team wordt geacht om gedurende die tijd continue minimaal één loper op het traject te hebben.

Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) nam als eerste het woord: ‘Op de zondag sta ik er anders in.’ Op het voorstel van Joke Vermeulen (CDA): ‘Jij kunt toch op de zaterdag lopen’, werd niet inhoudelijk gereageerd. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) voegde hier aan toe: ‘Het is een heel geregel.’ Uiteindelijk vond Van Santen de goede reden om niet mee te hoeven doen: ‘Oh, op 8 en 9 juni ben ik nog op vakantie ook.’ Wellicht moet de organisatie van Samenloop voor Hoop overwegen om de editie van 2014 kort voor de gemeenteraadsverkiezingen te houden. Dan kan gekeken worden of het enthousiasme bij de politici om deel te nemen hoger ligt.

Ruigrok nieuwe commissievoorzitter

LISSE – De kogel is door de kerk; de naam van de nieuwe voorzitter van de commissie Regionale Zaken is bekend. Fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) volgt scheidend voorzitter Cees Verburg (D66) op. Als plaatsvervangend voorzitter bood fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) zich aan tijdens de vergadering van het presidium op maandag 4 maart.

Slapend rijk door WOB uitkering

LISSE – Een actieve bewoonster aan de Rooversbroekdijk krijgt 310 euro van de gemeente. Zij had informatie opgevraagd op basis van de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur), maar deze gegevens niet op tijd gekregen. Volgens de wettelijke regels ontvangt ze nu een dwangsom. Fractievoorzitter Cees Verburg (D66) stelde deze kwestie aan de orde tijdens de vergadering van het presidium op maandag 4 maart.

Hij wees erop dat de uitbetaling van zulke bedragen eigenlijk zonde geld zijn. ‘In het kader van de Rooversbroekdijk zijn er bewoners die echt veel informatie opvragen. Dat is niet altijd eenvoudig voor de afdelingen, maar de richtlijnen van de wet openbaar bestuur moeten wel goed uitgevoerd worden.’

Inwoners hebben recht op een dwangsom vanaf de dag waarop aan drie voorwaarden is voldaan. Er zijn twee weken verstreken nadat de beslistermijn is overschreden, er zijn twee weken verstreken nadat de gemeente een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen en er is binnen die periode nog geen beslissing op het WOB-verzoek genomen. De dwangsom bedraagt de eerste veertien dagen 20 euro per dag en de daaropvolgende dagen 30 euro per dag. De overige dagen krijgt de inwoner zelfs 40 euro per dag, met een totaal maximum van 42 dagen. Op basis van deze berekening krijgt de betreffende inwoonster 310 euro overgemaakt op haar bankrekening. Verburg oordeelde: ‘Daar zitten wij als gemeente niet op te wachten. Inwoners moeten op hun wenken bediend worden als zij om informatie vragen.’ 

De fractievoorzitter hekelde verder het feit dat de gemeente informatie aan de inwoonster had overhandigd op een cd-rom. ‘Dat is naar mijn mening niet juist. Als iemand stukken opvraagt, moeten die stukken op papier verstrekt worden en niet op een cd-rom.’ Hier was wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) het niet mee eens: ‘Ik zie het verschil niet tussen hardcopy en cdrom; het was een groot bestand en dan hoef je het niet uit te printen. Het verschaffen van een cd-rom is wat gemakkelijker dan hard copies. Bovendien is het beter voor het milieu.’

Politieke pracht


Diane Zandvoort – Hoppezak: ‘Ook een kleine partij kan veel invloed hebben’

NOORDWIJK – In deze serie praten de 21 gemeenteraadsleden over de essentie van politiek. Wat hebben ze bereikt en waar willen ze dat Noordwijk naar toe gaat? Welke onderwerpen hebben de politici het meest geraakt? Diane Zandvoort – Hoppezak (Liberaal Noordwijk / Wat Noordwijk Wil): ‘ Ik wil de zaken zelf onderzoeken.’

De partij van Zandvoort (44) is sinds 1993 actief als lokale partij, maar zelf was ze drie jaar geleden nieuw in de raad. De steunfunctie is een mix van nieuwe mensen en zeer ervaren politici. ‘Het is fijn om als raadslid terug te kunnen vallen op de expertise van deze "oude rotten". Zeker als fractievoorzitter van een eenmansfractie, heb je hulp nodig van een stevige achterban. Als solist in de raad moet je alle dossiers kennen. Je moet fit en alert zijn en goed het debat volgen. Soms is het eenzaam, maar er zitten altijd steunfractieleden op de tribune om te ondersteunen. Ik vraag soms een schorsing aan om te kunnen overleggen over een motie.’ 

Drie jaar geleden was Zandvoort nog totaal nieuw in de politiek, maar ze kijkt met een tevreden gevoel op de afgelopen periode terug. ‘Het raadslidmaatschap heeft me veel gebracht; je leert van hoog naar laag veel mensen kennen. Ik ben actief in het dorp aanwezig geweest, met veel mensen in gesprek gegaan, de handen uit de mouwen gestoken en heb daardoor ook de afgelopen jaren veel geleerd . Ik ben een mensenmens, maar benader onderwerpen ook wetenschappelijk. Ik check de feiten altijd. Maar ook weet ik dat het af en toe beter is om eerst te luisteren.’

De invloed van haar partij op de overige politieke partijen is volgens Zandvoort groot geweest. ‘Mijn speerpunt in de campagne was het verbeteren van de communicatie. De overige partijen vonden me naïef, maar nu hoor je alle partijen hetzelfde zeggen. We hadden een elfpuntenplan van zaken die we gerealiseerd wilden hebben en tien hiervan hebben we een jaar voor de verkiezingen al voor elkaar. Behalve de hondenbelasting hebben we al onze punten kunnen bereiken.’

Het dieptepunt van de afgelopen jaren vond Zandvoort de discussie rondom de Twin Towers: ‘Het ging er emotioneel aan toe en dat maakte het verwarrend. Maar ik heb geleerd dat ik geen genoegen moet nemen met alleen de informatie die iemand vertelt. Ik wil de zaken zelf onderzoeken.’ Zandvoort heeft het niet altijd gemakkelijk gehad; op een gegeven moment had ze het gevoel dat de hele partij op haar rustte. ‘We waren te weinig een groep, maar nu zijn de taken verdeeld. Als solist in de raad is het soms eenzaam en dan is het ook fijn dat je af en toe als groep bij een receptie binnenkomt. Dat intimideert ook een beetje.’

Ook een kleine partij kan veel invloed hebben, informeert Zandvoort: ‘Wij waren de beslissende stem voor de komst van het zwembad. Mijn partij is altijd voor een iets kleiner zwembad geweest en dat wordt nu ook gerealiseerd. Maar ook hebben we veel bereikt op het gebied van veiligheid, gratis parkeren en het niet verhogen van de OZB. Ik ben trots op de motie voor het extra ophalen van huisvuil en de motie die verband houdt met jeugdzorg en decentralisatie.’ Ze is geen eentermijnsvlieg: ‘Ik ga voor een tweede termijn! Dat kan ik doen dankzij mijn man en kinderen. Mijn man vindt het fijn om ‘s avonds thuis te zijn, en dan kan ik weg. De kinderen zien ook dat ik goed functioneer zo.’ Maar Zandvoort’s ambities liggen eigenlijk hoger dan ‘slechts’ een raadslidmaatschap. Het zou zo maar kunnen zijn dat ze ooit wethouder wordt of zelfs minister van onderwijs. En daarvoor zou een wethouderschap een goede opstap zijn.

‘We willen het hele gezin uit hun isolement halen’

Inloopcentrum om veteranen uit isolement te halen

STREEK – De stichting Veteranen Duin- en Bollenstreek roept de zes burgemeesters op om een leegstaand pand en een financiële bijdrage te leveren aan een Veteranen Ontmoeting Centrum (VOC). Het moet een ontmoetingsplek worden voor alle afgezwaaide militairen en veteranen die de verschrikkingen van de oorlog en vredesmissies nog niet verwerkt hebben. Maar ook oud-militairen die graag hun ervaringen met ex- kameraden ervaringen willen uitwisselen zijn van harte welkom. Gehoopt wordt, dat de gemeenten gezamenlijk 10.000 euro bijdragen.

In deze regio wonen circa 2.500 veteranen en tussen 100 en 175 van hen lijden onder een oorlogstrauma en P.T.S.S. Zij kunnen hun verhalen niet kwijt bij hun geliefden, die niet dezelfde verschrikkingen hebben meegemaakt. Mede-initiatiefnemers Helen Verschoor en Jos Leenheer lichten de noodzaak voor een inloophuis toe. ‘We willen minimaal drie dagen per week veteranen ontvangen, begeleiden en een luisterend oor bieden. Ook zal er een creativiteitsruimte moeten zijn, voor het organiseren van cursussen en activiteiten.’ Op termijn moet er ook een slaapkamer komen, waar een veteraan even helemaal tot rust kan komen.

De stichting heeft zes opgeleide Veteranenhulpverleners die de cursus “Nuldelijns Buddysupport” hebben gevolgd. Ook werkt de Stichting nauw samen met het Veteranen Instituut, de LZW, BNMO en de werkgroep Veteranen Ontmoetings Centra in Nederland. De financiën zijn nu krap, omdat geen enkel fonds geld wil geven, zonder dat er een fysieke locatie aanwezig is, zo legt vice voorzitter Leenheer uit. ‘We krijgen geen subsidie, omdat er geen huis is en er is geen huis omdat we geen subsidie krijgen.’ Daarom ontvangen de Bollen-6 een brief met het verzoek de komst van het inloopcentrum financieel te ondersteunen.

Hij twijfelt niet over het belang van een inloophuis; ‘Hoe zou het jou gaan als jij in Afghanistan je maatje aan flarden ziet gaan door een bermbom? Die knapen proberen hier hun leven op te pakken, maar het is alsof ze in een roes zijn en soms knapt er iets. Ze hebben achtervolgingswaan, straatvrees of voelen zich door de overheid verraden. De oorlog moet uit de jongens en meisjes gehaald worden.’ Dat moet in een besloten ruimte gebeuren; een openbaar café is geen oplossing: ‘Burgers die er niets van snappen, plaatsen verkeerde opmerkingen. In een eigen beschermde omgeving kunnen de jongens zich uiten.’

Het gaat bij het inloophuis niet alleen om het praten, maar de veteranen kunnen zich ook helemaal laten gaan met activiteiten als het bouwen van sloepen, schilderen of boetseren. Ook zijn de partners en kinderen welkom in het inloophuis: ‘Zij hebben vaak geen idee waarom hun man op een bepaalde manier reageert. We willen het hele gezin uit hun isolement halen.’ Leenheer’ rekent voor: ‘Als alle zes gemeenten anderhalf duizend euro doneren, kunnen we een locatie huren en vervolgens een beroep doen op de verschillende fondsen. Maar nog een veel betere opstart zou zijn als een gemeente een pandje ter beschikking zou stellen. Dan hoeven huurkosten niet afgedragen te worden, maar kunnen de gelden die wij gaan werven ten behoeve komen aan de doelgroep. Een inloopcentrum is hoognodig, want veel veteranen die nu nog enigszins functioneren, gaan de komende jaren volledig de vernieling in.’

Tuinsector blij met btw verlaging

TEYLINGEN – Om de crisis te bestrijden heeft de landelijke overheid bepaald, dat de bouwsector mag profiteren van een lager btw-tarief. Dit lagere tarief blijkt echter niet alleen voor de bouwbedrijven te gelden, maar ook voor de aanleg en onderhoud van de tuin. Het is goed nieuws voor bedrijven als Hoveniersbedrijf Rutgrink

Het 6%-tarief is sinds 1 maart van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan een woning. Onder deze werkzaamheden wordt onder meer verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Maar ook heeft staatssecretaris Weekers van Financiën aangegeven, dat dit lagere tarief gebruikt mag worden voor de aanleg en het onderhoud van de tuin. Het verlaagde tarief is uitsluitende van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen.

Gerard Rutgrink van het gelijknamige hoveniersbedrijf is heel blij met deze ontwikkeling, zo laat hij weten. ‘Als branche zijn we blij dat het lagere belastingtarief ook voor de tuin geldt.’ Het verlaagde btw-tarief geldt tot 1 maart 2014 en is niet alleen van toepassing op particulieren, maar ook voor bijvoorbeeld woningbouwcorporaties. Weekers informeert: 'Met deze maatregel verwachten we mensen over de streep te trekken om te investeren in huis en tuin. Bij de eerdere btw-verlaging waren in mijn ogen nog te veel zaken uitgesloten. Daarom wordt dit keer het verlaagde tarief ruimer toegepast.'

Ook de branchevereniging VHG is zeer tevreden over de btw-verlaging op de arbeidskosten van de hoveniers. De waarnemend voorzitter Rien van der Spek stelt: ‘De aanhouder wint; na tien jaar intensieve lobby ben ik zeer tevreden dat we dit succes hebben behaald. Nu is het tijd om te investeren in het echte groen van Nederland.’

‘Lokaal maatwerk moet mogelijk blijven’

HILLEGOM - Kan er in de toekomst lokaal maatwerk toegepast worden op het sociaal domein? De PvdA betwijfelt dit, zo laat raadslid Fred van Loenen.

‘In een collegevoorstel over de transitie van het sociaal domein wordt aangegeven dat er een visie regionaal uitgewerkt wordt en vervolgens lokaal afgebakken. Groot ontwikkelen en klein organiseren, zo wordt het ook wel genoemd. Wij hebben twijfels over dat lokaal afbakken; zijn wij wel in staat om dat lokale maatwerk te leveren?’

Van Loenen stipt een aantal pijnpunten aan: ‘Op sommige plekken in Hillegom is niet voldoende samenwerking tussen de organisaties. Enkele organisaties beseffen niet volledig wat op hun af komt.’ Toch houdt het raadslid de moed er in: ‘We gaan er als PvdA van uit dat, we alle ambities kunnen verwezenlijken. We willen onze inwoners niet tekort doen en zullen ons in alle bochten moeten wringen, zodat de inwoners zo min mogelijk merken van deze decentralisaties. Lokaal maatwerk moet mogelijk blijven.’

Jongen redt scootmobieler

NOORDWIJK – Een invalide scootmobielrijder leeft nog dankzij de 12-jarige Felipe Zandvoort. De man reed door nog onbekende oorzaak in de sloot aan de Nieuwe Zeeweg en lag daar volslagen hulpeloos. Toevallig kwam de jongen langsfietsen; hij hoorde het hulpgeroep en stapte af om de man bij te staan. Ook belde Felipe het alarmnummer 112 en riep om de politie. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit en haalden de man uit de sloot.

Een dag later vertelt Felipe over wat er is gebeurd. ‘Ik ging naar huis en dacht dat er een dode man of een pop in het water lag. Eerst bewoog hij niet, maar toen riep hij op hulp. Hij zei: “Ik kom niet uit het water. Ik red het niet, ik krijg geen lucht”.  Ik schrok wel, maar belde 112 en riep: ‘Mag ik de politie?! Er ligt hier een man te verdrinken!’

Felipe bleef bij de man en hielp om het lichaam van de man boven water te houden. Al na twee minuten kwam de politie en enkele minuten later volgden de ambulance en de brandweer. Voelt Felipe zich een held? ‘Nee hoor, ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen.’

Aantal woninginbraken daalt

KATWIJK – Het gaat op politiegebied goed in Katwijk; er worden minder woninginbraken, straatroof en overvallen gepleegd, terwijl er meer verdachten worden verhoord. Het aantal overvallen daalde vorig jaar van 11 naar 2 en het aantal woninginbraken ging omlaag van 147 naar 115. Het aantal straatroven zonk met 75% van 4 naar 1. Alleen het aantal geweldsaangiften steeg met 1,7% naar 229. Districtschef Jos Tonino was blij met deze cijfers: ‘Het inbraakrisico is in Katwijk superlaag: bij 4,75 huizen per 1.000 woningen vindt er een inbraak plaats. Toch ligt er gevaar op de loer, want in januari steeg het aantal woninginbraken onverwacht van 10 meldingen in 2012 naar 16 meldingen dit jaar; een stijging van 60%. Tonino concludeert: ‘Als het heel lang goed gaat, worden mensen minder alert en laten ze de deuren open.’

‘Consultatiebureau terecht gesloten’

WOUBRUGGE – ‘Het consultatiebureau in Woubrugge is in november gesloten: niemand zit te wachten op een consultatiebureau dat maar enkele uren per week open is. De inwoners willen een consultatiebureau hebben, waar je op elk moment van de week naar binnen kunt lopen.’ Met deze woorden maakte wethouder Floris Schoonderwoerd de achterliggende reden van de sluiting duidelijk.

‘Wethouder Ikea’

KAAG EN BRAASSEM – Voorzitter Lia Brouwer-Vogel had vorige week last van een fraaie Freudiaanse verspreking. De politiek sprak over het nieuws of er een opslagcentrum van Ikea wordt aangelegd bij de Klaverweideweg in Hoogmade. Bij het uitnodigen van twee wethouders om hen een reactie te laten geven, kondigde Brouwer aan: ‘De heren Van Velzen en Ikea nemen plaats.’ Uiteraard doelde de voorzitter bij de laatste naam op wethouder Antoon Kea. Deze liet overigens weten niets gehoord te hebben over geruchten dat Ikea een opslagcentrum in Hoogmade wil vestigen.

CJG niet in staat om spin in het web te zijn

KAAG EN BRAASSEM – ‘Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er niet voldoende op voorbereid om bij de zorg voor de jeugd te gaan fungeren als spin in het web met allerlei andere organisaties’. Deze verontrustende mededeling deed wethouder Floris Schoonderwoerd, naar aanleiding van een vraag van commissielid Dick Nagtegaal (CDA).

Schoonderwoerd: ‘Op dit moment heeft het CJG hebben een volstrekt andere rol. Het is nu een consultatiebureau, waarbij schoolarts en maatschappelijk werk met elkaar samenwerken. De taken die straks op hen afkomen zijn onvergelijkbaar, maar de infrastructuur die er nu staat, loopt goed. We hebben er vertrouwen in dat de samenwerking in de regio kan worden uitgebouwd, maar daarvoor is nog veel werk te doen. We gaan gebruik maken van regionale infrastructuur, waarbij linkjes komen met andere CJG’s. Een jeugdgevangenis zul je bijvoorbeeld niet alleen, maar samen moeten opzetten.’

Decentralisaties breed opgepakt

KAAG EN BRAASSEM – Het grote gevaar van een verplichte gemeentelijke fusie is geweken. Althans, dat valt op te maken uit de woorden van wethouder Floris Schoonderwoerd (PvdA). Hij sprak vorige week over een ‘brief van minister Plasterk’ en liet weten: ‘In deze brief staat dat gemeenten de taken voor de drie decentralisaties kunnen uitvoeren in een regio die bestaat uit meer dan 100.000 inwoners. Dan gaat het dus niet meer om één centrumgemeente of om een 100.000 plus-gemeente.’ En omdat de drie decentralisaties (Wet werken naar vermogen, de Jeugdzorg en de AWBZ dagbesteding en dagbegeleiding ) binnen de regio Holland Rijnland wordt uitgevoerd, voldoet Kaag en Braassem aan dit criterium.

Donkere wolken doemen over financiën

KAAG EN BRAASSEM – En opnieuw hangen donkere financiële wolken boven de gemeente. Nu al is bekend dat de komende jaren tekorten ontstaan op de gemeentelijke begroting; oplopend van ruim 300.000 euro in 2015 naar meer dan 1,2 miljoen euro in 2017. En bij deze bedragen zijn nog niet eens de te verwachten tekorten meegenomen voor de overname van de taken op het gebied van Jeugdzorg, de Wet werken naar Vermogen en de AWBZ dagbesteding en dagbegeleiding (de zogeheten 3D’s).

Het slechte nieuws werd door afdelingsmanager Floris Moraal gebracht in een speciaal daarvoor opgestelde vergadering. Na twee bezuinigingsrondes van in totaal 3,5 miljoen euro moet de politiek opnieuw op zoek naar geld voor de begroting 2014 – 2017. De tekorten worden veroorzaakt door een rijkskorting op het gemeentefonds en andere overheidsuitbetalingen. Moraal stelde dat de begrotingen dit jaar en volgend jaar nog positief zijn, ‘maar daarna wordt het negatief, oplopend van ruim 320.000 euro (2015) naar 761.000 euro (2016) en 1,2 miljoen euro (2017). We zullen weer wat moeten, want we moeten een sluitende jaarrekening presenteren aan de provincie. De rek begint er uit te raken; de lucht is uit de begroting. Het wordt steeds moeilijker om nieuwe bezuinigingsmaatregelen te nemen.’ Vanuit het college komt mogelijk een lijst met voorstellen naar de raad. De politieke partijen zullen de komende maanden lastige beslissingen moeten nemen, die ze voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 moeten verdedigen aan de stemmers.

Jeugdwerkloosheid baart wethouder zorgen

KAAG EN BRAASSEM – Wethouder Floris Schoonderwoerd maakt zich grote zorgen over de stijgende jeugdwerkloosheid. ‘Dat is in deze gemeente echt een zorgenpunt geworden’, zo deelde hij maandag 25 februari mee. En het dieptepunt is nog niet geweest, zo verwacht de wethouder: ‘Bij de aankomende zomervakantie leveren de onderwijsinstellingen een grote hoeveelheid jongeren af.’ Gehoopt wordt, dat het kabinet nog 150 miljoen euro heeft, en dat een deel van dit geld gebruikt gaat worden om de jeugdwerkloosheid in het land tegen te gaan. Ook richt Schoonderwoerd zich op de werkgevers: ‘We geven hen een centrale plaats om werklozen te activeren en het nieuwe werkgeversservicepunt gaat de papierwinkel voor haar rekening nemen. Het alleen maar krijgen van een uitkering moet voorkomen worden. We gaan ervoor zorgen dat iedereen een bijdrage levert, in de vorm van een betaalde baan of met vrijwillige arbeid.’

Oplossing gezocht voor cultureel centrum

NIEUWE WETERING – Het college van burgemeester en wethouders is druk op zoek naar een oplossing voor het cultureel centrum. Wethouder Floris Schoonderwoerd liet dit weten aan commissielid Harry van Schooten (Samen voor Kaag en Braassem), maar stelde wel dat de gemeente er geen geld bij gaat leggen.
Schoonderwoerd: ‘De vertegenwoordigers van het cultureel centrum hebben aan de gemeenteraad gevraagd om 200.000 euro extra te financieren en de gemeenteraad heeft ervoor gekozen om andere oplossingen te kiezen. We voeren gesprekken over het financiele tekort, over watercompensatie en een put voor de brandweer, om te kunnen voldoen aan alle veiligheidseisen. Het financiele vraagstuk wordt op een andere manier opgelost: de gemeente wordt geen geld gevraagd. Voor de put wordt extra tijd genomen om die te maken en wat betreft de watercompensatie willen we een en ander met elkaar in verbinding brengen.’

Strijd voor realiseren praktijk

LEIMUIDEN – Het college van burgemeester en wethouders bindt de strijd aan met de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het gaat hierbij om toestemming voor het oprichten van een praktijk- en bedrijfsgebouw op het perceel Tuinderij 11. Wethouder Ton van Velzen informeert: ‘In december 2011 hadden wij een vergunning gegeven voor een praktijk en een bedrijfsgebouw; we wilden meewerken aan het principeverzoek. Nu moet er een vergunning bijkomen in het kader van de wet Luchtvaart. Leimuiden zit in de vliegroute; we krijgen geen toestemming voor deze vergunning en wij zijn tegen dit besluit in beroep gegaan.’ Hij licht toe: ‘Er mogen in dit gebied niet meer gebouwen bij komen. Maar op een bepaald gedeelte in Leimuiden mag je wel bouwen, terwijl dat net op deze locatie niet mag. Maar wij denken dat Tuinderij 11 net licht in het gedeelte waar je wel dit gebouw mag realiseren.’

Subsidie voor molen

OUD ADE – De gemeente draagt bij aan het onderhoud van de Akkerslootmolen. Hiervoor stelt het gemeentebestuur een bedrag van 1.555,60 euro ter beschikking. Blijft dit soort subsidies nog bestaan, nu nieuwe bezuinigingen moeten worden doorgevoerd? Wethouder Ton van Velzen geeft toe: ‘We hebben besloten om de molensubsidie nog te behouden. Het is inderdaad een heel bedrag dat bezuinigd moet worden (meer dan 3 miljoen euro tussen 2015 en 2017, JD). Maar zolang de gemeenteraad niet anders beslist, blijft deze molensubsidie bestaan.’

Van Velzen tegen uitbreiding ODWH

KAAG EN BRAASSEM – Een onderzoek naar de manier waarop de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) haar diensten uitvoert voor de gemeenten heeft zeer slechte resultaten opgeleverd. Toch peinst het gemeentebestuur er niet over om de contacten te verbreken, zo liet wethouder Ton van Velzen donderdag 28 februari weten.

‘We zien dit als een nulpunt en gaan kijken hoe verbeteringen ingezet kunnen worden’, sprak Van Velzen zalvend. ‘Er zijn een aantal verbeterpunten en die gaan we oppakken. De klanttevredenheidsonderzoeken worden jaarlijks herhaald.’
Toch is het gemeentebestuur niet over alle zaken tevreden, zo blijkt uit de ambtelijke stukken, waarin de ODWH nog steeds een slechte communicatie verweten wordt. ‘Het verbeterplan is opgesteld door de ODWH, zonder de gemeentes daarin te betrekken. Het was beter geweest om met de partners te verkennen welke oplossingen er zijn en niet direct vanuit de ODWH een voorstel te doen. De voorgestelde verbeteringen zijn hierdoor wat beperkt en onvolledig. Tevens komt dit de betrokkenheid van de gemeenten niet ten goede.

Kwamen de slechte resultaten als een schok? De wethouder: ‘Nee; nog voordat het rapport klaar was, waren we ervan op de hoogte dat niet alle zaken goed liepen.’ De ODWH wil haar activiteiten uitbreiden; hoe staat het gemeentebestuur hier tegenover. Van Velzen: ‘Ik zou zeggen: ga eerst alles in orde maken, voordat je breder gaat. Maar die keuze is uiteindelijk aan het bestuur van de omgevingsdienst.

Weinig discriminatie

KAAG EN BRAASSEM – Waar het gaat om het aantal gevallen van discriminatie valt het alleszins mee in deze gemeente. Tot deze conclusie kwam wethouder Ton van Velzen op donderdag 28 februari. Uit onderzoek van het Bureau Discriminatiezaken blijkt, dat er vorig jaar sprake was van vijf klachten over discriminatie. En van die gevallen woonde er maar één in deze gemeente; de rest kwam van buiten.

De klachten gaan onder meer over leeftijdsdiscriminatie. Van Velzen stelde tevreden: ‘We hebben 26.000 inwoners en dan maar vijf klachten, waarvan één uit je eigen gemeente. Op dit moment zijn er heel veel werkzoekenden en ook jeugdige; werkgevers kiezen eerder voor iemand die jong is, dan iemand van boven de 50 jaar. Problemen met werk krijgen begint als je 50 bent, dat is gewoon een feit.’

WOB aanvraag goedgekeurd

KAAG EN BRAASSEM – Een juridisch conflict over een insteekhaventje aan de Westerdijk 34 (Leimuiden) heeft ook gevolgen voor het gemeentebestuur. Door een van de strijdende partijen is een WOB-aanvraag (Wet Openbaarheid Bestuur) ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft toegezegd dat alle correspondentie over deze insteekhaven overhandigd worden.

Wethouder Ton van Velzen informeerde donderdag 28 februari: ‘We hebben hier met het college wel stevig over gepraat. Maar alle stukken die wij hebben, overhandigen wij. Deze partijen zijn het voor de rechter aan het uitvechten en dat moeten ze daar maar doen. ‘ Over de zaak zelf: ‘Het gaat om een damwand die er net iets anders is ingeslagen. Het zijn twee buren die het niet met elkaar eens zijn. Ze willen hun gelijk halen en dan kan je tot aan de rechtbank doorgaan.’

Zonnecollectoren mogen op dak

WOUBRUGGE – Een bezwaar tegen het plaatsen van zonnecollectoren is afgewezen door het college. De eigenaar van het pand aan de Hoogstratenlaan 20 mag daarom van het college van burgemeester en wethouders beginnen met het plaatsen van de zonnecollectoren. De directe buurman had een bezwaarschrift ingediend, maar werd door de commissie bezwaarschriften in het ongelijk gesteld.

Sociale huurders lopen naakt buiten

RIJPWETERING – ‘Sociale huurders zijn dronken en lopen naakt buiten.’ De inspreekster Jacqueline D. was tijdens de vergadering van de commissie over bestemmingsplannen niet te spreken over een nieuw bouwplan.

Op het bestemmingsplan Peuterhof moeten 38 nieuwe appartementen komen, verdeeld over zes bouwblokken met maximaal drie bouwlagen. De inspreekster was niet te spreken over deze plannen, ondanks dat een gepland torentje op hun verzoek al naar een andere plek op de bouwtekening verplaatst was. Onze privacy wordt geschonden en het uitzicht van 65 meter wordt teruggedrongen naar 23 meter. We willen de huidige situatie zo houden.’

De dame vond het ook onverteerbaar dat ze uitzicht kreeg op sociale huurwoningen: ‘De mensen die daar in komen wonen, maken wat meer geluid. We hebben ervaring met mensen die achter ons wonen in sociale woningen, die ook veel meer geluid maken. Mensen zijn dronken en lopen naakt buiten. We zijn bezig met een opvoedkundige taak.’ Commissielid Piet van Veen (PvdA) voelde zich geroepen hierop te reageren: Ik heb al meer dan 40 jaar in een sociale woning gewoond en nog nooit naakt buiten gelopen!’

Wethouder Antoon Kea informeerde dat hij de bouwplannen steunde. Zodra het bestemmingsplan van kracht wordt, wordt ook de bouwvergunning van kracht. De bezwaarfase ligt nu voor iedereen open, maar dit is een enorm goede invulling van deze plek. Natuurlijk moeten mensen er eventjes aan wennen. Voor het dorp zelf is het een enorme aanwinst om met name dit soort woningen erbij te krijgen.’ Geen enkele politicus maakte bezwaar tegen deze woorden.

Succes voor actiegroep

LEIMUIDEN – Het directe gevaar voor de komst van een baggerstortterrein is geweken. Dit werd duidelijk tijdens de politieke avond van maandag 25 februari. De actiegroep Geen Baggerstort in Leimuiden maakte bekend, dat mede dankzij haar initiatieven de bagger niet op het weiland gestort mag worden. Voorlopig mag de grondeigenaar de bagger slechts uitspreiden over 20% van het oorspronkelijke plan. Inspreker Boelen stelde: ‘In dit stadium zou het baggerdepot niet van toepassing zijn. Maar de toekomst is onzeker en daarom handhaaft Geen Baggerstort Leimuiden al onze bezwaren.’ Hij riep de politici op: ‘Geef geen toestemming voor een baggerdepot, laat geen onnodige sanering toe, maar herstel wel de beschoeiing. Stel samen met de andere overheden een nieuwe integrale gebiedsvisie op, uiteraard in overleg met uw inwoners.’

Twijfels over arbeidsinspectie

KAAG EN BRAASSEM – De arbeidsinspectie heeft bevolen dat het werk op de Floraweg stilgelegd moet worden. Onderzocht wordt, of op deze locatie asbest en bestrijdingsmiddelen zitten. Het duurt minimaal tot en met woensdag 6 maart, voordat de werkzaamheden eventueel hervat kunnen worden. Daarom duurt de overlast voor het fiets- en autoverkeer veel langer dan verwacht.

Wethouder Ton van Velzen verwacht niet dat er asbest wordt aangetroffen. ‘Een bureau heeft dit indertijd onderzocht en er is toen geen asbest aangetroffen. We denken dat we de werkzaamheden binnenkort weer kunnen beginnen. Maar als er asbest wordt aangetroffen, zullen de kosten zeker oplopen en dat kan niet binnen het (door de gemeenteraad goedgekeurde, JD) krediet plaats vinden. Het CDA vond het stilleggen van het werk nutteloos. Het zou ‘onmogelijk’ zijn dat er asbest wordt aangetroffen. De partij vroeg zich af of de extra kosten van het werkuitstel worden verhaald op de arbeidsinspectie.

‘Onbehoorlijk bestuur door college’

LISSE – Felle kritiek van Kees Horsman op het nieuwe ontwikkelingsplan Elka in combinatie met de verkoop van het perceel Don Boscoschool. Dit was te beluisteren tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 februari.

Horsman sprak in: ‘Het Masterplan Greveling geeft aan dat deze locatie van de Elka dient als compensatie voor de bouw de daar gebouwde dure woningen, voor de verplichte 30% te bouwen sociale woningbouw. Dat zijn 81 woningen. Omdat een eerder plan van Van Erk, in 2009 niet voldeed aan die eis werd het plan afgewezen. Maar nu gaat het College er plotseling wel mee akkoord. In de huidige markt zou er geen mogelijkheid zijn voor de bouw van sociale huurwoningen.’

Hij vervolgt: ‘Maar wat is de echte reden? Een projectontwikkelaar betaalt een 420 euro per me2 voor die locatie, terwijl ze op de hoogte waren van de eisen van de sociale woningbouw. Vergelijk die 420 euro eens met de 250 euro per m2 die Van Erk nu geboden heeft voor de Don Bosco locatie; en daar mogen zelfs zeer luxe woningen gebouwd worden. Iedereen weet dat dan sociale woningbouw bij een grondprijs van 420 euro niet mogelijk is. Toch werkt de gemeente mee aan deze onverantwoorde praktijken, door wel bewust de projectontwikkelaar tegemoet te komen met de bouw van zeer dure woningen en appartementen. Hiermee wordt afgeweken van die 30% compensatie voor sociale woningbouw. Dat noem ik onbehoorlijk bestuur.’

Horsman trekt van leer tegen het collegevoorstel: ‘Bij de bouwplannen Oud Raadwijk, Oranjehof en Heerenhof hebben de projectontwikkelaars, door de markt gedwongen, hun verliezen moeten nemen door de bouw van starterswoningen. Maar nu kiest het college ervoor om het door Van Erk bewust genomen risico tegemoet te komen.’ Van Erk wil de te bouwen sociale woningen verkopen aan Stek, maar Horsman heeft hier een hard hoofd in. ‘Proper Stok wil ook al haar woningen slijten aan deze woningbouwcorporatie, maar ook Stek heeft last van de kabinetsplannen. (Woningbouwcorporaties in Nederland moeten 2 miljard euro extra aan belastingen betalen, JD).

De betrokken Lisser hekelt het feit dat het college de verplichting van de realisatie van de sociale woningen niet in een koopovereenkomst wil vastleggen. ‘Dat lijkt me toch wel noodzakelijk, zie bijvoorbeeld de eerdere missers bij de verkoop van het PPO perceel. Hij daagt Van Erk en het college uit: ‘Als je zo stoer bent om het risico te nemen, ga dan met dit prachtige plan aan de slag, maar dan met sociale koopwoningen. Dat is toch een wens uit het Collegeprogramma?’

Groot gevaar voor inbraken

LISSE / HILLEGOM / NOORDWIJKERHOUT – De inwoners lopen een veel grotere kans om slachtoffer te worden van een woninginbraak dan in de buurgemeenten Noordwijk, Teylingen en Katwijk. Een Katwijker maakt zelfs twee keer minder kans op een woninginbraak dan iemand die in het noorden van de Bollenstreek woont. Het mobiel banditisme (inbrekers die de dorpen langs de snelwegen afstropen is hiervan de voornaamste oorzaak.

De districtschef van politie Jos Tonino kon dan ook weinig goed nieuws brengen. Het aantal woninginbraken steeg in een jaar tijd van 169 naar 235; een stijging van bijna 40%. Dat betekent, dat van elke circa honderd woningen er het afgelopen jaar bij één woning is ingebroken. Een groot deel van de inbraken vindt in de ‘donkere maanden’ (december en januari) plaats. Tonino wijst de inwoners er daarom ook op om nooit het huis onverlicht te laten, als het verlaten is. Ook de meest recente cijfers zijn verontrustend. In januari werd in Lisse bij 9 huizen ingebroken; een stijging van 80%. In Hillegom steeg het aantal woninginbraken met ruim 44% en in Noordwijkerhout verviervoudigde het aantal woninginbraken! Tonino wijst uit: ‘In januari is het aantal woninginbraken in dit district bijna verdubbeld van 47 naar 72. Hierdoor is het inbraakrisico hoger dan vorig jaar.

Lof voor raadsleden

LISSE – Het gebeurt niet vaak, maar vorige week werden de gemeenteraadsleden volop lof toegezwaaid door Yvonne Baas van de Stichting Regionaal Huurdersoverleg (SRH). Namens meerdere huurdersorganisaties liet ze weten dat ze blij was met het feit dat de gemeenteraad kritisch staat tegenover het voorstel voor de nieuwe huisvestingsverordening. ‘Grote klasse!’ stelt Baas tevreden. De gemeenteraad had kritiek op het voorstel, waar het gaat om het opbouwen van de WOZ-waarde van woningen. Iemand die twaalf jaar in een eigen woning woont, kan in het nieuwe systeem maar voor één jaar aan extra punten krijgen. Baas: ‘Hartelijk dank voor het feit dat u zoveel tijd heeft gespendeerd aan dit lastige onderwerp en de moeite hebt genomen u in deze complexe materie te verdiepen. Hier is niet in elke Holland Rijnlandgemeente sprake van. Als ingezetene van Lisse ben ik dan ook uitermate trots op onze gemeenteraadslieden!’

Party in Poelpolder

LISSE – De Poelpolder bestaat in 2015 (6 mei) precies een halve eeuw. En om dit heuglijke feit te vieren, vinden dat hele jaar feestelijke activiteiten plaats. Vorige week kwam een groep vrijwilligers bij elkaar om te brainstormen over de toekomstige festiviteiten. Een keur aan goede ideeën kwam bovendrijven, tijdens de avond die gehouden werd op maandag 25 februari.

Het 50-jarig jubileumfeest is een initiatief van Marcel Huismans en zijn idee wordt opgepakt door onder meer Ger de Bruin van de Vereniging Poelpolder, jongerenwerker Roel Lubbers en Yvonne Baas (HuurdersBelangenVerenigingBollenstreek). Een stichting wordt opgezet, zodat alle activiteiten gecoördineerd wordt. De kunstenaars Frans en Truus van der Veld willen een kunstwerkwandeling organiseren in de Poel, ook kan er een reünie komen voor oud-bewoners en wordt gedacht aan een bijzondere editie van Wipe-Out en een Poeldisco. Een andere optie is het organiseren van een fototentoonstelling.

Extra geld voor alcoholmatiging

LISSE – De komende jaren gaat de gemeente zich bezighouden met het stimuleren van alcoholmatiging, het bevorderen van een gezonde leefstijl en het stimuleren van preventie van depressie. Voor het realiseren van deze doelstellingen is 20.000 euro beschikbaar. Overigens draagt de gemeente ook bij aan de GGD, die alle wettelijke gezondheidstaken moet uitvoeren: hier gaat het om een bedrag van nog eens 726.000 euro per jaar, zo liet wethouder Adri de Roon (D66) dinsdag 26 februari weten.

Financieel tekort nieuwbouw Fioretticollege

LISSE – ‘Het hele gebouw van het Fioretticollege heeft 18 miljoen euro gekost. En dan kom je 5% tekort. Ja, dat is K.’ Deze weinig diplomatieke woorden werden dinsdag 26 februari geuit door wethouder Bas Brekelmans (VVD). Hij baalde ervan, dat de gewenste extra ruimte bij het gebouw niet gerealiseerd kan worden. De benodigde 2,8 miljoen euro voor de aanbouw bij het sportcomplex is er niet en de school kan/wil ook niet extra bijdragen.

De ellende begon jaren geleden, toen bleek dat het aantal leerlingen dat naar het Fioretticollege zal gaan, veel hoger uitviel dan eerder was voorspeld. Hierdoor bleek de nieuwbouw nog voor de start veel te klein. Een mogelijke oplossing zou de uitbreiding zijn geweest; de eerste tien jaar zou dat stuk gebruikt kunnen worden door de school om haar leerlingen les te geven. Daarna zou dit deel voor commerciële doeleinden gebruikt kunnen worden. De projectontwikkelaar durft het echter niet aan om dit risico te willen dekken. De gemeente heeft al miljoenen meer geld aan dit project uitgegeven, dan oorspronkelijk gedacht en de school lijkt het ook wel prima te vinden. Er is nog een bedrag van 1,3 miljoen euro over en dat bedrag moet gebruikt worden om het teveel aan leerlingen onder te brengen.

De situatie dreigt dus te ontstaan, dat her en der op het nieuwbouwterrein keten komen te staan, waar de leerlingen de komende jaren hun onderkomen moeten vinden tijdens de lesuren. Dat is voor Brekelmans, die deze maand vertrekt naar Noordwijk, niet acceptabel. ‘We stellen aan het schoolbestuur voor, dat zij met een voorstel komen voor een kwalitatief goede tijdelijke huisvesting. Zij krijgen dan 1,3 miljoen euro voor onderwijshuisvesting en dat eindresultaat moeten zij zelf neerzetten. Jammer genoeg krijgen we dan niet die commerciële ruimte. Daar baal ik goed van, want dat zou heel goed geïntegreerd kunnen zijn in dat gebouw. We vinden dat naast zo’n prachtig gebouw geen superlelijk noodbouw mag komen. We stellen wel eisen aan zo’n noodbouw en willen geen flutdingen als noodlokalen in keetjes.’

Matig succes stimulering ondernemers

LISSE – De gemeente blijft startende ondernemers ondersteunen met een starterstraject en een coachpool. Dit project van de Kamer van Koophandel is opgezet om mensen zonder baan te onttrekken uit de uitkeringssituatie. De gemeente draagt in totaal 8.420 euro bij.

Het starterstraject heeft in Lisse tot nu toe drie succesverhalen opgeleverd en voor de coachpool waren er 16 deelnemers. Hiervan hebben vijf mensen een geregistreerd bedrijf. Wethouder Bas Brekelmans (VVD): ‘Ook al zijn het kleine aantallen, we willen de startende ondernemingen bevorderen. De deelnemers moeten zelf ook geld bijleggen, namelijk 100 euro voor adviesgesprekken. Vanuit het traject komt daar 350 euro bij. De deelnemers moeten de Nederlandse taal beheersen en een positief advies van de bedrijfscoach krijgen.’

Nieuwe Josephschool twee jaar eerder

LISSE – Zolang er nog geld is, voert de gemeente de ambities voor het integral huisvestingsplan onderwijs op. Zo moet de nieuwbouw van de Josephschool niet beginnen in 2018, maar al in 2016. Het daarnaast leeg staande gebouw van de MVO Lucia moet zo snel mogelijk gesloopt worden, zodat op dat het gebied huizen gebouwd kunnen worden. Dit maakte wethouder Bas Brekelmans (VVD) bekend op dinsdag 26 februari. De kosten voor de realisatie van de Josephschool bedragen 2,3 miljoen euro.

Ook andere scholen krijgen een financiele injectie; de gemeente heeft plannen om het binnenklimaat te verbeteren op de Lisbloem, Akker, Waterval, Klarinet, Beekbrugschool en de Tweemaster (locatie Gerard Doustraat). Brekelmans waarschuwde: ‘Als een donkere wolk hangt een bezuiniging van 256 miljoen euro op de onderwijshuisvesting. Als dat gekort wordt op het gemeentefonds, dan moeten we bezuinigen en is het de vraag of bepaalde projecten naar achteren geschoven moeten worden.’

Onduidelijkheid over bezettingsgraad accommodaties

LISSE – Hoe vaak worden de accommodaties voor welzijn, onderwijs, cultuur en sport nou eigenlijk gebruikt? Op deze vraag zoekt het gemeentebestuur een antwoord. Wanneer blijkt, dat er veel panden weinig gebruikt worden, zal de discussie losbarsten welke van deze accommodaties overbodig zullen zijn. Wethouder Bas Brekelmans (VVD) lichtte een en ander toe op dinsdag 26 februari.

De wethouder: ‘Als er teveel aanbod van de accommodaties is, gaan we kijken waar je dat aanbod kunt laten vallen. Als overal maar een lage bezettingsgraad is, kun je je afvragen of we niet teveel gebouwen hebben. Daarom hebben we het kerkelijk deel bij het Poelhuys ook niet overgenomen, omdat het Poelhuys maar voor 40% bezet is. We weten hoeveel aanbod voor A-voorzieningen als het theater en De Greef we hebben, maar hoe vaak zijn die nou vol?’ Hij sorteert alvast voor op de uitkomsten: ‘Misschien zou je de Greef en het Poelhuys samen kunnen laten vallen. Als daar zo weinig gebruik van wordt gemaakt, kun je wellicht beter gaan clusteren.’

Is het niet gek om dit onderzoek te doen, terwijl het Floralis theater nog gebouwd moet worden? De vertrekkende wethouder vindt van niet: ‘Er is behoefte aan een bepaalde kwaliteit. Een standaard vergaderruimte is heel wat anders dan een theaterzaal. We zullen ook moeten kijken naar de functionaliteit van de ruimtes.’ Op dit moment is Bescal bezig om te evalueren hoe deze organisatie het de afgelopen twee jaar heeft gedaan. De wethouder: ‘We kijken bij de evaluatie naar de manier waarop acquisities is gepleegd, personeel is ingezet en onderhoud heeft plaatsgevonden. Over een paar maanden hebben we hier duidelijkheid over.’

Tevredenheid over gemeentepagina’s

LISSE – De overgang van de gemeentepagina’s naar deze krant is onlangs geëvalueerd. De gemeente is zeer tevreden over het feit dat de gemeentelijke pagina’s in het Witte Weekblad staan. Aanvankelijk bestond in 2011 enige bezorgdheid over de kwaliteit van de bezorging, maar het aantal klachten hierover is minimaal.

Tillift voor zwembad

LISSE – Stichting De Zevensprong krijgt toch een zo vurig gewenste tillift in het zwembad. Deze tillift wordt gebruikt, zodat oudere en gehandicapte mensen gemakkelijker in en uit het water kunnen. Bovendien kan deze verrijdbare tillift ook in het nieuwe zwembad gebruikt worden. De gemeente heeft 9.000 euro beschikbaar gesteld voor dit apparaat, zo maakte wethouder Adri de Roon (D66) dinsdag 26 februari bekend. Hij stelde: ‘Tot nu toe moesten mensen met de hand het zwembad in- en uitgebracht worden. Nu is het een kwestie van de lift bestellen en het wordt door Sportfondsen geleverd. Met dit project is een klein beetje bijgedragen aan de toegankelijkheid in Lisse.’

Akkoord voor haven

LISSE – De coalitiepartijen Nieuw Lisse, VVD en D66 stemmen in met het collegevoorstel voor de ontwikkeling van het Elka terrein en het Don Bosco terrein. De oppositiepartijen konden zich er onder meer niet in vinden dat de gemeente 575.000 euro bijdraagt aan het realiseren van een passantenhaven.

De coalitiepartijen dienden echter een amendement in, waarmee het college werd opgeroepen om 1,025 miljoen euro te reserveren voor de ‘toekomstige watersportdoeleinden’. Hiermee worden onder meer de nieuwe onderkomens van de kano- en roeiverenigingen bedoeld. De oppositiepartijen bleven tegen. Fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) verwoordde de bezwaren van zijn partij: ‘Dit water is voor watersportverenigingen niet noodzakelijk. We zouden straks met een stuk water op het Elkaterrein kunnen zitten, dat heel aardig is voor de bewoners, maar waar de gemeente Lisse niets aan heeft.’

Raad kiest voor eigen woningzoekenden

LISSE – Tegen alle verwachtingen in, wil de gemeenteraad toch wijzigingen doorvoeren in de Regionale Huisvestingsverordening Holland Rijnland. Een amendement van Nieuw Lisse werd na een lange discussie uiteindelijk toch unaniem aangenomen. De politieke partijen bleken zich tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 februari ernstig zorgen te maken over de positie van de starters uit de regio Holland Rijnland. Zij dreigen met de nieuwe verordening achtergesteld te raken op de woningzoekenden uit de Rijnstreek.

Fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) stelde in zijn amendement onder meer: ‘De woonwaarde van de woningen moet hetzelfde blijven en niet met een factor 12 verminderd worden. Daarnaast dateren de oudste inschrijfdata voor het huidige woonruimteverdeelsysteem van 1 juli 2006. Voor de regio Rijnstreek, die nu aansluit bij Holland Rijnland, dateren de oudste inschrijvingen uit 2000. Hierdoor worden de woningzoekenden uit de ‘oude’ Holland Rijnland benadeeld. Laat de inschrijvingen van de Rijnstreek tussen 2000 en 30 juni 2006 de datum van 1 juli 2006 als inschrijfdatum krijgen.’

In eerste instantie was D66 tegen dit amendement. Gemeenteraadslid Cor van Dijk stelde: ‘U haalt met dit voorstel de opgebouwde rechten van de Rijnstrekers weg.’ Maar fractievoorzitter Dolf Kistemaker liet weten dat hij er juist moeite mee had dat de inwoners van Holland Rijnland in het gedrang komen. Ook het CDA steunde het amendement en na een schorsing gingen ook VVD en D66 overstag.

Kritiek op snelle afscheid

LISSE – Het snelle afscheid van wethouder Bas Brekelmans (VVD) leidde donderdag 28 februari toch tot kritische opmerkingen tijdens de gemeenteraadsvergadering. Fractievoorzitter Cees Verburg (D66) legde voorafgaand aan alle loftuitingen een stemverklaring af. Hij stelde: ‘Wat mij bezighoudt is de snelheid waarmee Brekelmans deze gemeente verlaat en de gemeenteraad achterlaat. Dat we nu in deze vergadering halsoverkop afscheid moeten nemen. Het was zorgvuldiger geweest als dit in de raad van maart had plaatsgevonden. Dan hadden we er naar toe kunnen leven. De snelheid waarmee dit gebeurt is niet goed.’

Laatste raadsvergadering Brekelmans

LISSE – Wethouder Bas Brekelmans (VVD) heeft zijn laatste gemeenteraadsvergadering voor dit dorp achter de rug. Hem vielen donderdag 28 februari mooie woorden ten deel van fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD) en burgemeester Lies Spruit.

Entrop stelde: ‘We moesten bij het nieuws van je vertrek wel slikken, want ons boegbeeld gaat ons verlaten. De eerste reactie was: :”Wat flik je ons nou?!” Maar we zijn heel blij dat je de post van wethouder in Noordwijk hebt weten te bemachtigen.’ Ze roemde Brekelmans over het in gang zetten van het integraal huisvestingsplan, het nieuwe Fioretticollege en de Brede School. Ook is de naam van de wethouder onlosmakelijk verbonden met het plan De Waterkanten; het grootste bouwplan ooit voor deze gemeente.

Ook veel lof van Spruit: ‘Als militair stapte je over van een streng geordende krijgsmacht naar de freefight van de politiek. Je was een snelle leerling en zocht naar draagvlak en meerderheden. Een ander moest van goede huize komen om verbaal te winnen. Je won respect bij vriend en vijand. Dank voor al je energie, daadkracht en inzet. Lisse kan er haar voordeel mee doen. Ik vetrouw erop dat jij je in Noordwijk zult redden.’ Ze overhandigde Brekelmans een zonneklep (voor het Noordwijkse strand) en een verrekijker: ‘Die is bedoeld om de (fusie als, JD) stip op de horizon te houden.’

Brekelmans: liet weten dat hij ook verrast was door de snelheid van zijn vertrek. ‘Ik moest snel handelen, anders zou die kans voorbij gaan. Ik heb hier ontzettend veel plezier beleefd en ben altijd goed gemutst naar het werk gegaan. Door mijn scheiding ga je over van alles nadenken, ook over mijn eigen toekomst. Ik droomde over een wethouderskans elders, maar Leendert de Lange ging een jaar te vroeg weg. Het is heel vervelend dat deze snelheid nare gevolgen heeft, maar ik zag geen andere mogelijkheid. In Noordwijk is heel veel aan de hand en ik heb er veel zin in. Het is een dorp, dat ongeveer even leuk is als Lisse.’ De afscheidsreceptie voor Brekelmans wordt gehouden op woensdag 27 maart. Hij wordt echter al op donderdag 14 maart aangesteld als wethouder in Noordwijk.

Motieregen over Rooversbroekdijk

LISSE – De Rooversbroekdijk blijft een 30-km zone. Een motie om hier een traject van te maken waar de weggebruikers 50 km per uur mogen, haalde het niet tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 februari.

De VVD en CDA dienden de motie om de snelheid op deze ‘gebiedsontsluitende weg’ te verhogen. Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD) liet weten: ‘Diverse adviesorganen geven aan dat dit stuk weg lastig is in te delen. Ga niet opnieuw de fout in met een herinrichtingsplan. Na uitvoering is de verkeersveiligheid absoluut niet gegarandeerd, terwijl dat wel de bedoeling is. Voor 2011 waren er geen verkeerstechnische problemen of ongevallen. Er werd te hard gereden, maar dat stond de situatie ook toe.’

De PvdA en D66 dienden echter een motie in, om de snelheid op de Rooversbroekdijk na de herinrichting op 30 km te houden. ‘De inrichting moet voldoen aan dit verblijfsgebied’, zo liet fractievoorzitter Cees Verburg (D66) weten. Deze motie kreeg al gauw steun van de SGP/ChristenUnie. Nieuw Lisse steunde geen van beide moties en hierdoor dreigde de situatie te ontstaan dat allebei de moties gesteund zouden worden door een minderheid van de raad. Na een schorsing stemden VVD en CDA alsnog in met de motie van PvdA en D66. Nieuw Lisse bleef tegen.

Verhalenwedstrijd voor leerlingen groep 7

LISSE – De Stichting Vrienden van ‘t Huys Dever zet samen met de bekende kinderboekenschrijfster Sanne de Bakker een verhalenwedstrijd op. Ieder kind uit groep 7 die graag wil leren hoe je het best een spannend verhaal kunt schrijven, kan zich opgeven voor een workshop van De Bakker.

Om in aanmerking te komen voor deze workshop, moeten de geïnteresseerde kinderen in een paar zinnen aangeven waarom ze het zo fijn vinden om aan de verhalenwedstrijd mee te doen. Na de workshop gaan de deelnemers zelf thuis aan de slag. Ze schrijven een verhaal, dat zich moet afspelen in of bij ’t Huys Dever. Een deskundige jury kiest drie prijswinnaars, die niet alleen beloond worden met een mooi boek. Ook worden deze verhalen gepubliceerd in het jaarlijkse Dever Bulletin van 2014 en op de website www.kasteeldever.nl. Kinderen die zich willen aanmelden, kunnen dat per email doen: edolivier@hetnet.nl.

Jonge held redt scootmobieler

NOORDWIJK – De 12-jarige Felipe Zandvoort heeft een scootmobieler gered van een zekere dood. Hij fietste zaterdag 2 maart van het huis van een vriendje en passeerde een sloot aan de Nieuwe Zeeweg bij het Kruydpark. Het was al donker en uit een ooghoek zag hij iets liggen, dat leek op een pop. Het was echter een man die met zijn scootmobiel de sloot in was gereden.

De man riep op hulp en de kleine held stapte van zijn fiets. ‘Het is te laat. Ik krijg geen lucht en ik ga dood’, steunde het slachtoffer, maar Felipe pakte zijn mobiel en belde het alarmnummer 112. Hij werd ondanks zijn leeftijd direct serieus genomen. Even later kwamen de jeugdige Alex Krapels met een vriend langs om het hoofd van de invalide man te ondersteunen. De politiek en ambulance trokken met groot materieel naar de plek des onheils en zij zorgden ervoor dat de man uit het water werd gehaald.

Een dag later was Felipe nog steeds niet helemaal bekomen van de schrik. Hij was erg ongerust en vroeg zich af of de man nog leefde. Zij moeder Diane is echter reuzetrots op haar zoon: ‘Ik ben me rot geschrokken, maar vind het dapper dat hij de geest kreeg om direct 112 te bellen.’ De man werd naar het ziekenhuis gebracht om daar bij te komen van zijn avontuur.

Woninginbraken prioriteit

STREEK – Over het algemeen is er een daling van het aantal delicten, maar de woninginbraken behoren tot de uitschieters naar boven. Met name in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout stijgt het aantal aangiften dramatisch. Vorig jaar is in deze dorpen ruim 39% vaker ingebroken dan in 2011. De aanpak van woninginbraken behoort dan ook tot een van de prioriteiten, zo liet Jos Tonino, districtschef van de politie district Duin- en Bollenstreek Eenheid Den Haag weten.

Tonino begon met het goede nieuws. Hij liet weten dat het totaal aantal aangiften daalt,net als het aantal verdachten dat gehoord wordt voor misdrijven. Nog altijd ligt het inbraakrisico in deze regio lager dan gemiddeld, maar met name in december en januari steeg het aantal inbraken heel sterk. Ook het totaal aantal aangiften van geweld is in de regio gestegen van 680 naar 704 meldingen. Het gaat hierbij om horecageweld, huiselijk geweld, ruzies en twisten. Tonino: ‘Geweld is vaak relationeel, dus dan hebben we al snel een verdachte bij een zaak.’

Het viel de politie op dat de stijging van het aantal woninginbraken gelijk liep met een daling van deze misdrijven in Leiden. ‘We hebben samen een team opgesteld om alle capaciteit die we samen over hebben in te zetten. We maken gebruik van kentekencontroles, helicopters en witte voetenacties. We willen de inbrekers uit het gebied hebben. Het mooiste is als ze stoppen met inbreken, maar ik geloof niet meer in sprookjes.’

De politiedistricten Duin- en Bollenstreek wordt naar verwachting al op 1 januari 2014 samengevoegd met Leiden. Hoe kan voorkomen worden dat de Duin- en Bollenstreek wordt leeggezogen ten gunste van Leiden, waar het gaat om het inzetten van politiepersoneel? Tonino: ‘Ik vertrouw erop dat de bestuurders in het districtscollege blijven kijken naar de Duin en Bollenstreek. Bestuursvoorzitter Lenferink heeft echt interesse in de Duin- en Bollenstreek.’

Nu al is het zo, dat mensen niet meer naar het politiebureau hoeven gaan als ze een paspoort of reisdocument verloren hebben. Een nieuw document kan bij het gemeentehuis aangevraagd worden. Uiteraard moet wel aangifte gedaan blijven worden, als een reisdocument gestolen is. Tonino verwacht dat de openingstijden van de verschillende bureau’s in de toekomst beperkt worden. Maar wel kunnen de politiebureaubezoekers op termijn een nieuwe ervaring opdoen; de 3D-aangifte. Tonino lacht: ‘Dat is een beetje Space Odissey achtig. Je doet aangifte voor een projectiescherm met iemand die kilometers verder op het hoofdbureau zit. Dat gaat er echt komen.’

11 maart 2013

Accountant onder de loep


OEGSTGEEST – Een half jaar na het verschijnen van het beruchte rapport ‘Het lek boven’ van adviesbureau Public Profit, debatteerde de politiek over de inhoud. Het leek een zinloze discussie, omdat het nieuwe college op dit moment volop aan de slag is om verbeteringen door te voeren in de gemeentelijke organisatie. De eindconclusie van burgemeester Timmers leek de vinger op de juiste plek te leggen: ‘Nu een streep eronder en we gaan weer de goede kant op.’

Ook fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) vond: ‘Het politieke oordeel is wat ons betreft afgedaan. Nu ligt het coalitieakkoord er.’ De oppositiepartijen pruttelden nog een beetje tegen en spraken over ‘machtspolitiek’, maar van een echte discussie kwam het niet meer. Toch zal de accountant, de heer Dekkinga, geen gemakkelijke avond hebben gehad. Immers, het razend uit de klauwen gelopen financiële beleid heeft jarenlang plaatsgevonden onder het toezicht van diezelfde accountant. Hij liet weten: ‘We krijgen de opdracht om de jaarrekening te controleren. De controle op de rechtmatigheid zit ‘m niet in de opdracht van de accountant, maar in het normenkader. De kwaliteit van de voortgangsrapportage valt niet onder de accountantscontrole. We zouden die kwaliteit als aandachtspunt mee kunnen nemen volgend jaar.’