Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 mei 2007

Hoge ambities Van der Zwet

LISSE - Daphne van der Zwet (Nieuw Lisse) ambieert een wethouderspost in de gemeente Lisse. Ook zou ze voor de VVD actief willen zijn in de landelijke politiek. Dat maakte ze vrijdag 25 mei tijdens een interview voor Rondom de Raad bekend.

30 mei 2007

De kosten van public relations

De Teyl in


TEYLINGEN – De communicatieafdeling van de gemeente draaide vorige week op volle toeren. Alle lokale en regionale media kregen een uitgebreid persbericht waarin de steun beleden werd aan de trekvaart en haar 350-jarig bestaan.
Een citaat: “De gemeente Teylingen geeft het 350-jarig bestaan van de trekvaart financiële steun. Samen met Erfgoedhuis Zuid-Holland, museum De Zwarte Tulp (in Lisse, red.), Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek, diverse fondsen en gemeenten langs de trekvaart worden vanwege het jubileum diverse exposities en culturele en toeristische evenementen tussen Haarlem en Leiden georganiseerd. Om de 350 jaar lange bijdrage van de trekvaart aan de streek te vieren, zijn er diverse activiteiten gepland in het gebied tussen Haarlem en Leiden. De gemeente Teylingen draagt hier financieel aan bij.”

Dit was nog maar een derde van het persbericht, dus als je het belang van een gemeentelijke prestatie afweegt aan de lengte van zo’n bericht, moet het wel een grote financiële aderlating zijn, zo verwacht je dan. Toch staat het bedrag waarmee Teylingen financieel bijdraagt niet genoemd in dat bericht. Hoe zou dat nou komen? Een telefoontje biedt opheldering: de gemeente heeft in haar begroting waarin miljoenen euro’s omgaan een gaatje gevonden van maar liefst 750 euro. Voorwaar! Een hele prestatie!

Nou gaat het natuurlijk om het gebaar en dat is mooi, want een beetje extra aandacht voor de trekvaart mag dit jaar gezien het historische belang en de mogelijke toekomstige toeristische ontwikkelingen van die vaart niet ontbreken. Ook zijn er veel verenigingen die blij zijn met 750 euro.

Maar moet daar dan zoveel poeha over gemaakt worden? Dat lijkt tegenwoordig namelijk een trend in gemeenteland. Zou het kunnen zijn dat er cursussen gegeven worden aan bestuurders en medewerkers waarop verteld wordt om al je successen, hoe klein ook, te communiceren naar de media? Voor de niet zo goede lezer: dat was een retorische vraag die met ‘Ja’ beantwoord kan worden.

Een conclusietipje: natuurlijk mag positief nieuws naar buiten komen en het is voor het bestuur ook fijn om dat te kunnen vertellen, maar doe het dan wel met mate. Of, wat voor de pers dan weer fijn zou zijn: als er negatief nieuws is, pak dan ook breed uit met uitgebreide persberichten die aan alle media verstuurd worden!

Willame Naghelstraat krijgt meer parkeerplek

VOORHOUT – Het heeft enkele jaren geduurd, maar voor de bewoners is het dan eindelijk zo ver: twintig extra parkeerplaatsen worden gecreëerd in de Willame Naghelstraat.
Al jaren hebben de bewoners te maken met een chronisch gebrek aan ruimte om hun vierwielers te stallen. De vele buren hebben echter de handen ineen geslagen en het voormalige bestuur van Voorhout gevraagd om nieuwe parkeerplekken te creëren, aan de hand van een door de bewoners opgesteld plan.

De gemeente Teylingen heeft dit plan onderzocht en uit een onlangs gehouden enquête bleek dat een meerderheid van de bewoners aan de Willame Naghelstraat voorstander was van extra parkeerplaatsen. Op korte termijn zullen de nieuwe plekken aangelegd worden.

Kids van allerlei nationaliteiten spelen en leren met elkaar

First Friends

LISSE – De eerste bijeenkomst van de ‘First Friends’ Peutergroep werd door meer dan twintig ouders en hun kinderen tot vier jaar bezocht. Initiatiefneemster Liz Wassenaar-Prescott was ‘zeer opgetogen’ over de succesvolle start van First Friends.

De geboren Engelse en met een Nederlandse man getrouwde Liz vertelt: ‘Voorhoutse moeders en vaders die uit alle delen van de wereld komen, ontmoeten elkaar en kunnen gezellig met elkaar praten. Ondertussen spelen de kinderen met elkaar en zingen Engelstalige liedjes. De kinderen leren zo Engels en het gemeenschapsgevoel tussen Voorhouters wordt versterkt.’

Ook de deelnemers zelf, die afkomstig zijn uit onder meer Frankrijk, België, Zweden, Zuid-Afrika, Hongkong en Nederland zijn enthousiast. Lisa Longdon woont en werkt al jaren in Nederland en hoorde via-via over First Friends. ‘Het is al een oud concept, maar hier in Nederland geen gemeengoed. Mijn zoon Ben (16 maand) en ik hebben het heel erg naar onze zin en ik ga First Friends bij iedereen aanbevelen die ik ken.’

Miss Molley

De kinderen gaan aan een tafel zitten en onder het zingen van ‘Miss Molley had a dolley’ knippen en plakken ze een konijntje aan een stokje. Heleen Klos bezoekt First Friends met haar bijna 3-jarige dochter Anne omdat ze dit ‘een fantastisch initiatief is. Het is leuk voor iedereen, niet alleen voor mensen uit het buitenland maar zeker ook voor geboren Nederlanders. Ik ben hier niet specifiek omdat Anne de Engelse taal moet leren, maar het is altijd meegenomen.’ Ook Française Marie Daems komt terug met haar eenjarige dochter Amelie. ‘Wat is dit een goed idee; Ik ga dit zo vaak als mogelijk is bezoeken!’

Liz besluit: ‘Dit is geen kinderopvang of crèche, maar een gelegenheid voor ouders en kinderen om andere mensen te ontmoeten die je normaliter in het Voorhoutse winkelcentrum gewoon voorbij loopt. Hier kunnen we samen kletsen en kunnen de kinderen knutselen, zingen en samen spelen. Nu al is duidelijk dat First Friends aanslaat.’

First Friends vindt tot en met 4 juli iedere woensdagochtend plaats tussen 9:30 en 11:30 uur in de Bram Montanuszaal van De Spelewey, Breughelhof 8 in Voorhout. Een kleine pauze in de bijeenkomsten vindt plaats in de zomervakantie, maar vanaf september vervolgt First Friends haar activiteiten weer. Aanmelden hoeft niet van tevoren, maar mag wel. Toegangsprijs: 3,50 per gezin, inclusief koffie, fris en gebruik van speelgoed.

Voor meer informatie: Liz Wassenaar-Prescott, T: 0252 211 133, M: 06 1508 0312, E:
elizabeth_wassenaar@hotmail.com.

28 mei 2007

Dansfeest Image in Magnifiosi ‘zeker voor herhaling vatbaar’

Initiatief studentes slaat aan bij jongeren

Door Joep Derksen

LISSE – De studentes Maaike Koeten (20) en Sylvia Dral (17) organiseerden afgelopen zaterdag hun eerste Dance-event Image in OJC Magnifiosi. Met een hoge opkomst was het een doorslaand succes en ze kijken dan ook tevreden terug op een geslaagde avond. In de lounge hoek ‘childen’ de bezoekers, er is een VJ en op een groot wit doek werden sfeerbeelden geprojecteerd. Deze grafische beelden hadden een paarse tint (de huisstijl van het feest) en bewogen in de maat van de muziek.

De jongedames vertellen over de reden van het opzetten van dit evenement: ‘We hebben elkaar ontmoet op de introductieweek van In-Holland Haarlem. Samen gaan we allerlei feesten organiseren en dit is het eerste event. We hechten waarde aan kwaliteit en originaliteit en willen dit in onze feesten naar voren laten komen.’

Het bestuur van Magnifiosi en de jongerenwerker Ruud Lubbers waren enthousiast over het initiatief. ‘Met veel flyeren en de mensen informeren via sites als partyflock en hyves hebben we zoveel mogelijk geïnteresseerden willen bereiken. Dit doen we in Magnifiosi, want ze hebben een heel mooie zaal om ‘Image’ te houden. Iedereen is welkom, want Magnifiosi is helemaal niet alleen voor de punk en gothicjeugd. Het is een normale tent en gewoon hartstikke gezellig. We hopen dat we kunnen bijdragen aan het wegwerken van het slechte imago van Magnifiosi.’

‘Image’ is een feest waarop house-, dance-, electro- en transmuziek wordt gedraaid. ‘Gewoon met een chille sfeer en gezelligheid.’ Te zien aan de jongeren tussen de 18 en 23 jaar die op het feest afkwamen, zal ook de mond – tot – mondreclame haar werk hebben gedaan. DJ Daniel Fisher en DJ S-sential maakten er een ouderwets feest van.

Sylvia en Maaike besluiten: ‘We presenteren ons in de toekomst als Vlechtwerk. We vlechten namelijk onze kwaliteiten en creativiteiten aan elkaar en zetten hiermee events op. Houd Vlechtwerk in de gaten; daar komen nog veel goede dingen uit!’

Voor meer informatie:
www.image-dance-event.hyves.nl.

College trekt veel geld uit voor lokale onderwijshuisvesting

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders wil de onderwijshuisvesting flink onder handen nemen. Dat blijkt uit de conceptnota ‘Met miljoenen aan de slag 2007-2016. In totaal wordt de komende tien jaar een kleine 20 miljoen euro hiervoor gereserveerd. Het meeste geld is bestemd voor het Fioretticollege; 12 miljoen euro gaat naar de nieuwbouw aan de Sportlaan. De gemeenteraad behandelt de conceptnota opiniërend in haar vergadering van donderdag 24 mei.

De wethouder legde uit: ‘In het kader van de onderwijshuisvesting hebben we als gemeente de wettelijke plicht om zorg te dragen voor uitbreiding voor de komende tien tot vijftien jaar. Het Fioretticollege zal op vrij korte termijn beginnen met de bouw van de nieuwe school, zodat in het schooljaar van 2010 de lessen in het nieuwe pand gevolgd kunnen worden. De totale kosten hiervoor bedragen 14,2 miljoen euro, waarvan Lisse 12 miljoen voor haar rekening neemt.’ Het is de bedoeling dat de nieuwe school, met een omvang van 9.800 m2, achter de huidige gebouwd wordt.

Ook de Willibrord/Tweemaster, Don Boscoschool en Josephschool krijgen gelden toegewezen, zo kondigde Brekelmans aan: ‘Ik schrok me rot van de staat van onderhoud van de Tweemaster: dat is echt niet meer van deze tijd. Met een investering van 3,5 miljoen euro willen we deze twee scholen niet fuseren, maar wel combineren. Ook bekijken we de mogelijkheden om de gebouwen te gebruiken voor kinderdagopvang of iets dergelijks. De Don Boscoschool krijgt 3,5 miljoen euro voor nieuwbouw en de Josephschool ontvangt een bedrag van 0,55 miljoen euro voor uitbreiding van haar onderdak.’

Genoemde bedragen zijn ramingen en staan daarmee nog niet vast. In overleg met de scholen wordt bepaald, wanneer de plannen worden uitgevoerd. Het Fioretticollege wil aan de Sportlaan een nieuw gebouw, dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Het huidige onderkomen is verouderd en zowel onderwijskundig als technisch achterhaald.

Dat geldt ook voor het gebouw van de locatie Uitermeer aan de Fazantstraat. Het onderwijs dat daar nu nog wordt gegeven, vmbo technische leerweg en de onderbouw havo (leerjaren een en twee) – wordt daarom ook in het nieuwe gebouw aan de Sportlaan gehuisvest. Het is de bedoeling dat deze achter de huidige wordt gebouwd. De totale kosten komen op 14 miljoen euro. De resterende twee miljoen euro moet het Fioretticollege zelf financieren. Er moet nog een aantal zaken worden onderzocht voordat het project van start kan gaan. Als blijkt dat dit voor het Fioretticollege teveel financiële risico’s met zich meebrengt, dan moeten beide partijen opnieuw om de tafel.

Uitgangspunten

Algemeen directeur Martien Heus: ‘Er moet nog worden onderzocht of het financieel haalbaar is, maar wij zijn wel erg blij met het voorstel van het college. Een nieuw schoolgebouw is hiermee een stuk dichterbij gekomen.’ In november of december worden de uitgangspunten voorgelegd aan de gemeenteraad en het schoolbestuur. Als zij akkoord gaan, kan daarna worden gestart met de ontwerpfase. Volgens de planning kan het nieuwe gebouw in augustus 2010 worden betrokken. Donderdag 21 juni vindt besluitvorming over de conceptnota plaats.

‘Geen belemmering voor verkoop bollenschuren’

LISSE – ‘Het bollenschurenbeleid levert geen belemmering op voor verkoop van een bollenschuur.’ Dit antwoord kreeg raadslid Marianne Bergman (CDA) van het ambtelijke apparaat naar aanleiding van een schriftelijke vraag.

Bergman stelde: ‘Er zijn mensen die interesse hebben in het kopen van een bollenschuur die onder de regionale monumentenverordening vallen, maar omdat over verschillende punten nog geen duidelijkheid bestaat, haken ze af. Wat gaat het college hieraan doen?’

Het ambtelijke antwoord luidde: ‘Koop is en blijft vaak lastig, omdat pas na het voeren van een bestemmingswijzigingsprocedure dan wel vrijstellingsprocedure onherroepelijke zekerheid ontstaat. Een verkoper wil echter vaak snel zaken doen en is vaak niet bereid om onder ontbindende voorwaarden zo’n verkoop overeen te komen en dan gedurende lange tijd gebonden te zijn. Het brengt dus serieuze risico’s voor een koper met zich mee als hij besluit te kopen zonder die onherroepelijke zekerheid. Dat kan de gemeente evenwel niet voorkomen.’

Navraag naar geuroverlast

LISSE – Wethouder Bas Brekelmans (VVD) gaat navraag doen over mogelijke geuroverlast die de afvalwaterzuiveringsinstallatie veroorzaakt. Dit doet hij naar aanleiding van een vraag van commissielid Ed Takken (D66) in de vergadering Ruimte & Infrastructuur. Takken vroeg bijna tussen neus en lippen door: ‘Wethouder, we hebben een hele warme periode gehad. Zijn er al resultaten bekend of er stankoverlast geconstateerd is?’ Brekelmans antwoordde: ‘Afgelopen zondag 13 mei stonk het, zo heb ik uit betrouwbare bron vernomen. Ik ga navraag doen bij het snuffelteam en kom binnenkort bij u terug met de informatie die ik van hen ontvang.’

Controle op parkeerwijze

Lisse - Commissielid Marianne Bergman (CDA) deed tijdens de vergadering Ruimte & Infrastructuur een oproep aan wethouder Guus Mesman (PvdA): ‘Het parkeergedrag bij de Poelmarkt loopt de spuigaten uit. In de straat staan er volop auto’s. Wordt het niet tijd van “wie niet horen wil, moet maar voelen in de portemonnee?! Die mensen moeten bekeurd worden! De wethouder was het met haar eens: ‘We moeten hier handhavers heen sturen.’

Geiten in de kerk

LISSE - ‘In de hoogtijdagen van het missionariswerk, zo’n 80 jaar geleden, gingen jaarlijks duizend missionarissen en zusters om in ontwikkelingslanden de medemens te helpen. Zij worden financieel en materieel ondersteund door de stichting CMC Mensen met een Missie, die in 1931 is opgericht.’
Lieverse vervolgt: ‘Al snel is de doelstelling van het CMC verschoven van het missiewerk naar kerkelijke ontwikkelingssamenwerking. Dit jaar staat in de Week Nederlandse Missionaris het thema “Missie is ontmoeten” centraal. Zo is er de missionaris Jan Claveaux: hij keerde na dertig jaar terug in Kongo, waar hij indertijd bouwde aan de toekomst van de mensen aldaar. Wij zamelen dit jaar geld in om de opvolger van de Lissese missionariszoon Pater Leo Onderwater te helpen met het realiseren van zijn droom: de bouw van een kerk voor een dorpje in Kameroen.’

‘Father Yuh maakt al jaren gebruik van een noodgebouwtje dat dienst doet als geitenstal. Dat is wat lastig, want met slecht weer staan op zondag de geiten tussen de kerkgangers. Vorig jaar zamelden de parochianen al 4.000 euro in en dit jaar is nog 5.000 euro nodig om een kerk te bouwen, die ook gebruikt kan worden als sociaal centrum, pastorie of als opvang.’

‘Deze bevlogen, ideële mensen cijferen zich in hun leven weg’

Week voor de Nederlands Missionaris

Door Joep Derksen

LISSE – Van 19 tot en met 28 mei wordt de Week Nederlandse Missionaris gehouden. Het is een aandachtsmoment voor de duizenden mensen die zich door de jaren heen in verre landen bezighouden met ontwikkelingswerk en tegelijkertijd het geloof verspreiden. De voorzitter van de stuurgroep diaconie van de Agathakerk, Leo Lieverse, vertelt over het nut van de missionarissen in deze moderne tijden.
Voor de missionarissen is het van belang dat de Week Nederlandse Missionaris een succes wordt, zo legt Lieverse uit. ‘Deze mannen en vrouwen steken tot wel 40 jaar van hun leven in het helpen van anderen, waarbij ze geen pensioen voor zichzelf kunnen opbouwen. Als ze na jaren weer terugkomen in Nederland, moeten ze gehuisvest worden en een oudedagvoorziening ontvangen. Deze bevlogen, ideële mensen cijferen zich hun hele leven weg en zetten zich in voor de samenleving en met deze Week Nederlandse Missionaris kunnen wij wat terugdoen.’

Waardevol

Lieverse verduidelijkt wat missionarissen doen: ‘Het is echt niet zo dat missionarissen met een kruisbeeld, kraaltjes en spiegeltjes vertellen dat er maar één God is en dat ze overal wijwater sprenkelen. Ze zorgen voor onderwijs, zetten landbouwactiviteiten op en creëren werk, onder meer door het aanbieden van microkredieten. Missionarissen gaan niet alleen het geloof verkondigen, maar lossen eerst problemen op, zoals het helpen van melaatsen, zorgen voor medische opvang en schoon drinkwater.’

Hij besluit: ‘Bemin uw naaste als uzelf; geloof, hoop en liefde: daar gaat het om. Het antwoord op de vraag “Wat is de zin van het leven?” is voor mij eenvoudig: zorg dat je waardevol bent voor de maatschappij waar je in leeft en voor de andere individuen om je heen. Neem niet alleen, want dan ben je een dood element en word je een steen des aanstoots.’

Voor meer informatie:
www.cmc.nu. Giften kunnen worden gestort op giro 676, Den Haag, onder vermelding van: Week Nederlandse Missionaris 2007.

Geïntegreerde vergunning

LISSE - Iedere inwoner van Lisse kan vanaf 1 januari 2008 één geïntegreerde vergunning aanvragen met betrekking tot de navolgende gebieden: bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.
Wethouder Bas Brekelmans (VVD) licht toe: 'Deze omgevingsvergunning moet leiden tot minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers en een betere dienstverlening door de overheid.'

Parkeerverbod Vivaldistraat

LISSE – De overlast van het vrachtverkeer op de Vivaldistraat wordt aangepakt. Dit maakte wethouder Guus Mesman dinsdag 15 mei bekend. ‘Aan de westzijde op de Vivaldistraat ter hoogte van de huisnummers 2 tot en met 6 stellen we een parkeerverbod in van maandag tot en met zaterdag van 07:00 – 17:00 uur.’
Eerder onderging de ruimte rondom het winkelcentrum Poelmarkt al een facelift en zijn bloembakken geplaatst om aan te geven dat het weggedeelte voor het winkelcentrum als ‘erf’ is aangeduid. De omwonenden klagen echter steen en been over grote vrachtwagens die de Super de Boer bevoorraden. Deze vervoerders met een lengte van meer dan tien meter kunnen de bocht van en naar het parkeerterrein niet meer maken, met alle problemen van dien.

Mesman: ‘Met het parkeerverbod zorgen we ervoor dat er voor de vrachtwagens van Super de Boer meer ruimte komt om het parkeerterrein op te manoeuvreren. De vrachtwagen kan dan aan de zijde van het parkeerverbod stoppen en achterwaarts het parkeerterrein oprijden. We hebben aan de supermarkt aangegeven dat het voor vrachtwagens langer dan tien meter niet meer toegestaan is om de Componistenwijk in te rijden. Mocht dit toch nog gebeuren, dan gaan we naar aanleiding van klachten die ons bereiken een rijverbod voor dit soort vrachtwagens invoeren.’

Stempel ‘slecht tot zeer slecht’ voor 11 procent Lisser wegen

Adviseur licht ‘Beleidsplan Wegen 2007-2011 toe

Door Joep Derksen

LISSE – Niet minder dan 11% van de wegen in Lisse wordt beoordeeld als slecht tot zeer slecht. Tot deze alarmerende conclusie kwam Ir. Luut van Hoogevest, adviseur wegen, verkeer & infrastructuur van adviesbureau Grontmij. De leden van de commissie Ruimte & Infrastructuur reageerden opmerkelijk onaangedaan en richtten hun aandacht op het kostenplaatje van het wegenonderhoud.

Van Hoogevest benadrukte dat uit het opgestelde Beleidsplan wegen 2007 – 2011 naar voren kwam dat de situatie in Lisse ‘best wel goed’ was. 81% van de wegen is goed tot zeer goed, 8% is matig en 11% van de wegen heeft een slechte tot zeer slechte kwaliteit, wat betekent dat op die gedeelten al gaten in de weg zijn gevallen.’

Het op basisniveau onderhouden van de wegen gaat veel geld kosten, zo maakte de adviseur bekend. Voor het gehele wegenareaal meer dan een miljoen euro voor de eerste vijf jaar. Als de winkelgebieden iets meer dan het hoogstnoodzakelijke onderhoud krijgen en worden ‘opgeleukt’, komen hier nog enkele duizenden euro bovenop. Van Hoogevest concludeert: ‘De huidige kwaliteit van de verharde wegen is goed, met uitzondering van een aantal wegen met achterstallig onderhoud, wat Lisse zo snel mogelijk moet aanpakken. Als je dit onderhoud niet snel genoeg aanpakt, loop je het risico dat je geld weggooit. Je kosten voor herstel liggen dan namelijk uiteindelijk hoger dan de kosten voor het reguliere onderhoud.’

Wethouder Guus Mesman (PvdA) had in een schriftelijk advies aan de commissieleden al aangegeven dat zijn voorkeur uitging naar een algeheel basisonderhoud van de wegen, met voor de winkelgebieden een onderhoudsniveau van basis+. Een van zijn ambtenaren gaf aanvullende informatie over dit voorstel: ‘Voor alle verhardingen hebben we dan een verantwoord wegenbeheer tegen minimale kosten. In de winkelgebieden krijgen we een hoger niveau van aanzien en comfort. De huidige kwaliteit van trottoirs en fietspaden is goed, al is er wel sprake van wat achterstallig onderhoud. 5% van de voetpaden en 1% van de fietspaden heeft schade door bijvoorbeeld omhoogkruipende boomwortels.

Achterstallig onderhoud wegen geen risicofactor

LISSE - Commissielid Jos Assendelft (Nieuw Lisse) pleitte voor een verhoogd onderhoudsniveau’s voor trottoirs, zodat rollators gemakkelijker voortgeduwd konden worden. Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) was tevreden met het plan, al maakte hij zich wel zorgen over mogelijke financiële tegenvallers. ‘De kwaliteit van voet- en fietspaden wordt opgehoogd en het achterstallig onderhoud wordt eerst aangepakt. Daar pleiten we zelf al een hele tijd voor.’

Fractievoorzitter Benno Kooij (CDA) was wat kritischer: ‘Is dit een nieuw plan? De wegeninventarisatie werd dus niet goed beheerd vanwege het gebrek aan financiën van Lisse.’ Het ambtelijk antwoord luidde: ‘In het verleden is er nogal eens bezuinigd op wegenbeheer. De laatste twee jaar zijn de reserveringen fors verhoogd, maar het blijkt dat dit bedrag nog weer hoger moet. Commissielid Johan Vermeij (VVD) maakte zich ook zorgen: ‘Lopen we met het basisniveau risico’s dat we aangesproken worden omdat we slechte kwaliteit wegen in ons midden hebben?’ Hij werd gerustgesteld door Van Hoogevest: ‘Nee, aan alle eisen van veiligheid en duurzaamheid wordt voldaan. Er bestaat geen risico van gerechtigde financiële klachten over achterstallig onderhoud.’

Vlaggen bij Bloemencorso

LISSE – ‘Het dorp moet meer entourage verzorgen en enthousiasme tonen tijdens het bloemencorso.’ Dit stelde Daphne van der Zwet (Nieuw Lisse), lid van de commissie Maatschappij en Financiën, op maandag 14 mei. ‘In vergelijking met Sassenheim, waar ze bloemen, plantenbakken en andere versieringen hebben verzorgd, komt Lisse er bekaaid af. In 2008 moeten we een betere aankleding hebben, zeker voor al die toeristen die uit de hele wereld naar Lisse komen om de Keukenhof te bezoeken. Ik pleit voor een oproep aan de inwoners om de vlaggen uit te hangen en iets te doen aan de aankleding.’

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) antwoordde namens het college: ‘Het is een goede opmerking om hier meer aandacht aan te besteden. Hoe, dat moeten we bekijken. De nieuwe gemeentelijk medewerker economie en toerisme begint op 15 mei. Het vormgeven van het ondernemersfonds, de citymarketing en het imagobeleid vormen de top 3 van onderwerpen waar hij aandacht aan moet besteden. Dit punt valt hier dus ook onder.’ Hij kreeg bijval van zijn collega Jan Kippers (CDA): ‘Van der Zwet heeft de handschoen neergelegd en wij pakken hem graag op.’

Wethouder Brekelmans bepleit discussie over gratis parkeren

‘Alles doen om betaald parkeren te voorkomen’

Door Joep Derksen

LISSE – ‘Ik wil de discussie voeren over betaald parkeren in Lisse.’ Met deze woorden pakte wethouder Bas Brekelmans (VVD) de handschoen op van Ed Takken (D66), lid van de commissie Ruimte & Infrastructuur.

Takken vroeg tijdens de vergadering van 15 mei: ‘De discussie over de openingstijden van de Madelief brengt me op een punt, want de komende jaren krijgen we er een aantal – dure - parkeergarages bij. Wat gaan we doen met het huidige beleid van gratis parkeren? Handhaven we de blauwe kaart o stellen we een maximum in van twee uur gratis parkeren in een ondergrondse parkeergarage, zodat de mensen daarna bijvoorbeeld een euro per uur moeten betalen?’

Brekelmans antwoordde: ‘Er is niet gezegd dat in de parkeergarages gratis geparkeerd kan worden. Het zou heel goed zijn wanneer we met z’n allen nadenken over betaald parkeren in Lisse. Dat is een heikel punt bij winkeliersvereniging, maar deze discussie wil ik wel voeren. Niet alleen in het kader van de Madelief, maar ook Lissebreed.’

Persoonlijk
Na afloop van de vergadering stelde de wethouder: ‘Mijn persoonlijke mening is dat we alles moeten doen om te voorkomen dat in Lisse betaald parkeren wordt ingevoerd. Natuurlijk kost parkeren altijd geld, maar de vraag is wie het betaald. Als de projectontwikkelaar deze kosten voor zijn rekening neemt, vind ik dat prima, maar ik ben persoonlijk geen voorstander om het winkelend publiek deze lasten te laten dragen.’

Hij vervolgt: ‘De discussie over het parkeerbeleid is nu actueel omdat we parkeergarages krijgen bij de Hobaho, het CNB en het Raadhuisplein. Met behulp van het biedboek wordt duidelijk wat de exploitatielasten zijn en wie er voor deze kosten opdraaien. Ik vind het goed om ook het parkeerbeleid in deze discussie te zetten en te weten te komen wat Alverha hier van vindt. Ik ben zelf niet voor een beleid van betaald parkeren na de eerste twee uur, want juist ons beleid van niet betaald parkeren is een ‘unique selling point’ ten opzichte van omliggende gemeenten.,
'Vanuit economisch en perspectief opzicht zie ik Lisse graag als positieve uitzondering met een combinatie van leuke winkels, gratis parkeren en voldoende parkeerplekken. Natuurlijk is dan nodig om het gebruik van de blauwe zones goed te handhaven, maar daarvoor hebben we in de toekomst ook de BOA’s.’ Brekelmans besluit: ‘We moeten er alles aan doen om gratis parkeren te handhaven in de vier parkeergarages, maar ik wil weten hoe we dat kunnen bereiken.’

‘Stijging OZB-tarieven binnen de gestelde grens’

LISSE – Naar aanleiding van de OZB-aanslagen heeft de gemeente vele telefoontjes, 50 emails en tientallen brieven ontvangen met vragen, meldingen, bezwaren en aanvragen voor een taxatieverslag.

Behoorlijk wat vragen konden direct door de gemeente beantwoordt worden, zo laat wethouder Bas Brekelmans (VVD) desgevraagd weten. Toch zullen ook dit jaar mensen gebruik maken van de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Brekelmans gaat niet in op individuele klachten, maar wil wel reageren op de vraag of huiseigenaren in Lisse niet meer betalen dan het wettelijk toegestane hogere percentage van 2,75% voor het OZB-tarief.

De vraag aan de wethouder luidde: ‘De gemeente Lisse heeft de maximum procentuele verhoging van de OZB opgelegd. Tegelijkertijd zijn de panden geherwaardeerd en is de waarde van de huizen omhoog gegaan. Betalen de eigenaren procentueel dus meer dan het landelijk toegestane percentage?

Brekelmans: ‘Voor 2007 mogen de OZB-tarieven net meer stijgen dan 2,75% en de OZB-opbrengst mag naar aanleiding van de jaarlijkse (her)taxatie niet hoger zijn dan 102,75% van de opbrengst in 2006. Om in 2008 niet geconfronteerd te worden met een negatieve correctie door het rijk hebben we als gemeente geprobeerd om aan de hand van aanwezige gegevens tot een tariefsbepaling te komen. De tarieven zijn met 2,75% verhoogd ten opzichte van 2006, maar zijn naar beneden gecorrigeerd in verband met de nieuwe, vaak, hogere waarderingen. Macro-economisch gezien klopt het geheel, maar onderling kunnen er hogere c.q. lagere aanslagbedragen zijn opgelegd.

Parkeergarage Madelief sluit uit kostenoverweging toch vroegtijdig

LISSE – De discussie rond de langere openingstijden voor parkeergarage Madelief eindigde met een voorspelbare uitkomst. Er worden geen harde maatregelen genomen om te komen tot een langere openingsperiode voor het winkelende en uitgaande publiek.

Lid van de commissie Ruimte & Infrastructuur Ed Takken (D66) kaartte de parkeertijden van de Madelief aan bij wethouder Guus Mesman (PvdA): ‘De gemeente heeft er een flinke som geld in gestoken en de parkeergarage diende als compensatie voor verloren gegane parkeerplekken. Ook zijn er verwachtingen gewekt richting Alverha.’

Mesman’s antwoord was kort en duidelijk: ‘Verlenging van de openingstijden gaat de gemeente heel veel geld kosten. Daar komt bij dat we op een donderdagavond in 2006 hebben gemeten wat de parkeerbezetting was in de omgeving en de straten zelf op dat moment. Op dit tijdstip, half negen ’s avonds, was er winkelend publiek en zaten mensen al in de restaurants te eten. Uit deze proef bleek dat er geen probleem was qua parkeerdruk en dus zal dat ook voor andere momenten in de week gelden. Bovendien moet je ook nog kijken naar wat er nog aan parkeerruimte bijkomt in de komende jaren.’

Commissielid Paula van Elburg (PvdA) stipte een ander punt aan: ‘De parkeergarage gaat om half zeven dicht, maar Albert Heijn en andere supermarkten blijven open tot 8 uur ’s avonds. Als de Aldi zich daar vestigt, zouden deze supermarkt ook langere tijden willen hebben, net als de concurrenten.’ Mesman antwoordde: ‘Als de Aldi besluit om tot 20:00 uur open blijft, dan zal de parkeergarage ook langer open moeten blijven.’

Fractievoorzitter Benno Kooij (CDA) steunde de wethouder: ‘Met het sluiten van de parkeergarage vanaf een half uur na sluitingstijd zien we voor het winkelende publiek geen probleem. Maar ook niet voor de bezoekers van de horecagelegenheden want zij zijn recreatief aan het eten en kunnen dan best een stukje verder lopen. Laten we naar de toekomst kijken. Deze beslissing is genomen en die moeten we respecteren.’ Hij kreeg bijval van commissielid Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie): ‘Ik heb geleerd dat je nooit en te nimmer aan een dood paard moet trekken. De omwonenden zijn nu al tegen de bouw van de Madelief en aan hen is al de toezegging gedaan dat de garage een half uur na sluitingstijd dicht zal zijn. Als we dit veranderen, krijgen we gegarandeerd weer een gang naar de rechter.’

Commissielid Johan Vermeij (VVD) stelde voor om de openingstijden van de parkeergarage bij wijze van proef een jaar aan te houden en daarna te evalueren. Mesman zei dit graag toe. Het CDA, SGP/ChristenUnie, Nieuw Lisse en VVD steunen het college. De laatste partij dus onder voorwaarde dat de situatie eerst een jaar wordt aangekeken.

Gewoon Tanja Blom blijft

LISSE – Het bloemenstalletje Gewoon Tanja Blom mag van het college van burgemeester en wethouders blijven staan op de huidige locatie aan ’t Vierkant. ‘Een uiterste bemiddelingspoging tussen makelaarskantoor Wilbrink en mevrouw Blom is niet gelukt, dus de bloemenkraam krijgt naar alle verwachting een plaatsingsvergunning voor de huidige locatie die meerdere jaren geldig is’, zo maakte wethouder Guus Mesman (PvdA) dinsdag 15 mei bekend.

‘De poging om de bloemenstal bij wijze van proef op alternatieve locaties te plaatsen was dapper, maar tot resultaten heeft het niet geleid. Er kon geen oplossing gevonden worden die voor alle partijen acceptabel is.’ De kraam blijft dus op de oude locatie, al houdt het college wel de mogelijkheid open daar een verkoopkraam te plaatsen ‘die meer in de omgeving past’.

Nieuw plan van aanpak

LISSE - Wethouder Adri de Roon (D66) heeft een plan van aanpak vastgesteld aangaande het onderwerp 'beleidsontwikkeling mantelzorgers en vrijwilligers'. Hij zegt hierover: 'Het beleid wordt in nauwe samenspraak met Lissese mantelzorgers en vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en de Wmo-adviesraad ontwikkeld.' Op de vraag of alle neuzen dezelfde kant op staan, antwoordt de wethouder: 'Dat weet ik niet. Het beleidsplan wordt begin juli in concept voorgelegd en daarna kan de Wmo-adviesraad zich erover buigen. Uiteindelijk behandelt de gemeenteraad dit onderwerp in november.'

Miljoenennota leidt tot vertrouwen in projecten

LISSE – De gemeente lijkt een financieel gezonde toekomst tegemoet te gaan, zo bleek uit de cijfers van de miljoenennota die wethouder Bas Brekelmans (VVD) tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën presenteerde. Tot 2016 zal Lisse in totaal een bedrag van 3 miljoen euro overhouden, terwijl het wel lukt om alle geplande projecten uit te voeren.

Brekelmans: ‘Doel van de miljoenennota is om inzicht te geven in de samenhang en de effecten op langere termijn ten behoeve van een structureel gezonde financiële huishouding. De gemeenteraad moet zich wat minder druk maken over uitgaven van een paar duizend euro en zich meer buigen over de financieel ingrijpendere zaken. We wilden als gemeente meer voorzieningen en dan moet je daar ook voor plannen.

Na een uitgebreide presentatie bleek dat Lisse in de periode 2007 – 2016 een bedrag van net onder de 3 miljoen euro overhoudt, mede dankzij inkomsten van dividendgelden uit Nuonaandelen. De wethouder concludeert: ‘Uit het overzicht van de miljoenennota blijkt dat structureel een fors bedrag overblijft als veiligheidsklep. Dat is tot 2016 een totaalbedrag van 2.993.000, in vergelijking met de huidige programmabegroting. Met deze cijfers kan ik met recht zeggen dat ik vertrouwen heb in de realisatie van de plannen van het college.’

D66 wil burgers vragen naar mening over fusie

Lisse – ‘Er moet een tijdige en geloofwaardige volksraadpleging komen, ruim voor er een definitieve beslissing valt over een fusie van Lisse.’ Dit stelt D66-fractievoorzitter Cees Verburg naar aanleiding van het bezoek van Jan Franssen, commissaris van de Koningin voor Zuid Holland op 8 maart.

Verburg verduidelijkt: ‘Betrek de bewoners in een vroegtijdig stadium heel direct bij een proces zonder dat op voorhand sprake is of er wel of geen fusie gaat komen. Ik raad aan dit door een deskundig adviesbureau te laten begeleiden, waarbij een aantal informatieavonden wordt gehouden. Voorafgaand aan deze avonden moet duidelijk zijn uitgelegd aan de inwoners wat de kansen en bedreigingen zijn voor Lisse. Aan de hand van een aantal (prikkelende) stellingen moeten de lokale volksvertegenwoordigers de confrontatie met de Lissers aangaan. De uitkomst van zo’n raadplegende ronde kan betrokken worden bij de verdere besluitvorming of er wel of geen fusie moet komen.’

Hij besluit: ‘Kortom: een volksraadpleging is wat mij betreft slechts zinvol indien er daadwerkelijk nog wat te kiezen valt aan de hand van goede en zorgvuldige informatievoorziening.’

Plaatsing borden bij buurtschap Halfweg

LISSE – Het buurtschap Halfweg krijgt een eigen naamsaanduiding. De Vereniging Oud Lisse (VOL) en het Cultuur Historisch Genootschap (CHG) hadden dit verzoek ingediend in verband met de viering voor 350 jaar trekvaart en wethouder Adri de Roon staat positief tegenover dit voorstel.
Hij legt uit: ‘We wilden wel zeker weten dat het buurtschap Halfweg al een behoorlijke geschiedenis achter de rug heeft. De voorzitter van de VOL, Wim Bosch, heeft ons ervan overtuigd dat hier inderdaad sprake van is. Hij liet kaarten zien uit waaruit bleek dat in de 17de eeuw de naam ‘Halfweg’ al voor kwam.’

De borden worden later dit jaar ceremonieel onthuld, maar een datum is nog niet bekend gemaakt. De Roon: ‘We zoeken hier nog een geschikte dag voor’. De locatie van de borden is wel bekend; die in de richting Leiden komt op de grens bij Noordwijkerhout, de ander komt bij de herdenkingspaal in de berm van de Leidsevaart, op de zijweg vanaf de Delfweg.

Gemeente richt zich op zekerheid medewerkers

LISSE – Er komen geen gedwongen ontslagen bij de medewerkers ‘groen’ en ‘grijs’ van de gemeente. Ook moet de gemeente haar communicatie naar de medewerkers verbeteren. Dit maakte wethouder Jan Kippers (CDA) duidelijk naar aanleiding van vragen in de commissie Maatschappij en Financiën. Hij heeft vergevorderde plannen om 25 tot 30 mensen over te plaatsen naar de regionale organisatie Meerlanden.

Kippers legt uit: ‘Het is niet ondenkbeeldig dat een commerciële aanbieder goedkoper zou kunnen werken dan Meerlanden. Deze aanbieders nemen dan personeel over, zonder garanties voor behoud van banen. Wij als gemeente kiezen voor zekerheid voor de medewerkers in plaats van plat te gaan voor de goedkoopste aanbieding. Ik realiseer me wel dat de angst voor het onbekende commotie en emotie geeft bij de medewerkers openbare werken. Ik begrijp donders goed dat de communicatie duidelijker moet. De gemeente moet uitleggen waar we staan, waar we naar toe gaan en wat de stappen zijn. We moeten met respect met elkaar in gesprek blijven en emoties moeten daar ook bij geventileerd worden. Dat hoort erbij.’

In ambtelijke taal vervolgt de wethouder: ‘De gemeente wil met het behoud van een regierol inhoud geven door een integraal beheer van de openbare ruimte (afdeling weg- en waterbouw met aantal beleidsmedewerkers plantsoenendienst en algemene dienst en reiniging).’ In de komende maanden wordt een vervolgonderzoek opgezet om inzicht te krijgen in de uiteindelijke financiële en personele consequenties. Kippers besluit: ‘Uitgangspunt van het sociaal plan zal zijn compensatie van de verschillen in arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers.’

‘Uitgaansoverlast en jongeren als rimpels en ouder worden’

Advies over voorstel tot versoepeling openingstijden

LISSE – ‘Er zal altijd uitgaansoverlast zijn, dat hoort er nu eenmaal bij.’ Dat was een van de conclusies die Marnix Thijssen Smeets, adviseur op het gebied van veiligheid en veiligheidsbeleving stelde tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën op 14 mei.

De commissieleden kregen de beweegredenen voorgeschoteld over het collegevoorstel om bij wijze van proef de openingstijden van de uitgaansgelegenheden een jaar lang te versoepelen. Kern van het voorstel is om geen bezoekers meer binnen te laten vanaf bijvoorbeeld 01:00 uur ’s nachts, maar de gasten kunnen in de café’s en disco’s wel langer blijven, afhankelijk van de locatie van het etablissement en het aantal bezoekers dat nog binnen is.

De adviseur stelt dat een ding erg belangrijk is om te komen tot een succesvolle uitvoering van dit beleid: ‘Het maakt niet veel uit wat je op papier hebt afgesproken, maar van belang is hoe je het in de praktijk structureel regelt. Handhaving moet conditio sine qua non zijn. Uitgaansoverlast en jongeren zijn vergelijkbaar met ouder worden en rimpels krijgen. Je kunt de rimpels niet zodanig met botox wegspuiten, zodat er geen rimpeltje meer te zien is. Er zal dan ook altijd wat uitgaansoverlast zijn, dat hoort er nu eenmaal bij. Je kunt wel verminderen, maar helemaal weg krijgen lukt nooit.’

Aanzuigend
Hij had wel tips om anders om te gaan met de uitwassen: ‘Overlast is subjectief, hoe meer de mensen het gevoel hebben geen invloed uit te kunnen oefenen, hoe meer last men ervaart. Er zijn trucs om invloed te vergroten, zoals het rechtstreeks kunnen bellen van toezichthouders die dan ook direct naar de betreffende plek gaan.’

Commissielid Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) maakte zich zorgen over de aanzuigende werking: ‘Als café’s tot half zes open blijven, komen de jongeren dan niet uit de wijde omtrek naar Lisse?’ Thijssen Smeets bestreed dit: ‘De gelegenheden sluiten al om 01:00 uur, dus de jeugd moet dan al vroeg in Lisse zijn en bovendien blijven ze dan in de etablissementen zelf. Je kunt na een uur wel vanuit Noordwijk je auto pakken en naar Lisse rijden, maar je komt er toch niet meer in, dus dat heeft geen zin.’

Commissielid Mart van der Vlugt (PvdA) vroeg extra aandacht voor het alcoholmatigingsbeleid en zal daar binnenkort ook een motie over indienen: ‘Het gros van het publiek is 14 tot 18 jaar. Ik wil aandacht voor de kwestie wanneer het drinken stopt en de tap dicht gaat bij glijdende sluitingstijden.’ Ook de andere commissieleden waren positief, al vroegen meerdere politici aandacht voor een goede communicatie.

Twee handhavers voor controle uitgaansbeleid

LISSE - Burgemeester Corrie Langelaar, onder wiens verantwoordelijkheid het uitgaansbeleid valt, informeerde de commissieleden: ‘We denken eraan om met twee handhavers de boel te handhaven. Het wordt woekeren met het geld dat hiervoor nodig is, maar we zullen er uithalen wat er in zit. We zijn van plan om mensen extern in te huren, want dat zorgt voor grotere flexibiliteit. Wanneer zij een overtreding constateren, ga ik op maandagmiddag met het betreffende horecabedrijf om de tafel zitten.’

Langelaar vervolgt: ‘Het is belangrijk dat we via de media de nodige communicatie voeren. Er ligt namelijk ook een verantwoordelijkheid van de ouders voor de jongeren. Zij moeten zeggen: “Beste meid en beste knul: je kan wegblijven tot 5 uur, maar wij verwachten jou wel om twee uur of half drie thuis.” Die manier van communiceren kan dan via de media en plaatselijke kranten.’

De burgemeester concludeert: ‘De formele eindbeslissing over de start van de proef wordt door de gemeenteraad in september gedaan, na inspraak van de omwonenden, want dat moeten we nu eenmaal doen.’

Wipkippen op speelpleintje

LISSE – De speeltoestellen komen aan het pleintje in de Jozeph Israelstraat, ondanks de eerdere felle protesten van de omwonenden. Dit bleek tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën. Wethouder Jan Kippers (CDA) was ‘blij met deze steun. Er zijn zeker leermomenten geweest, want ik ging ervan uit dat kleine speeltoestelletjes altijd op instemming kunnen rekenen van de omwonenden. Voortaan zal ik bij deze initiatieven de omwonenden in een vroeg stadium betrekken. Ook zeg ik toe om de situatie na een jaar te evalueren. Als blijkt dat de wipkippen en andere toestellen tot overlast leidt, halen we het speeltuig weer weg.’

Twijfels over Magnifiosi

LISSE – De politieke partijen VVD, CDA en SGP/ChristenUnie hebben ernstige twijfels over een succesvolle nieuwe opzet van jongerencentrum Magnifiosi. Dit bleek tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financien op 14 mei. Commissielid Marianne Entrop (VVD) sprak haar zorg uit over de plannen voor een nieuwe opzet van Magnifiosi: ‘In 2005 hebben we al geld beschikbaar gesteld en werd door de gemeenteraad gezegd dat het echt de laatste keer was dat we er geld voor zouden uitgeven.’ Commissieleden Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) en Joke Vermeulen (CDA) sloten zich hier volmondig bij aan.

Milieustraat toch blijvertje

LISSE – ‘Lisse is groot genoeg voor een eigen locatie van de milieustraat en de locatie Vennestraat staat voor ons als college niet ter discussie.’ Met deze woorden overtuigde wethouder Jan Kippers (CDA) de leden van de commissie Maatschappij en Financiën dat de milieustraat behouden blijft voor Lisse.

Kippers: ‘De milieustraat blijft dus op de huidige locatie, zo gaan we ook de onderhandelingen in met Meerlanden. Ons uitgangspunt zal constant zijn: dezelfde kwaliteit tegen lagere kosten.’

Schadeclaim toegekend

LISSE – Een van de omwonenden bij de Boulodrome, een terrein waar zowel buiten als binnenin het gebouw jeu de boulesbanen zijn aangelegd, heeft een schadeclaim ingediend. Deze claim van 8.000 euro is toegekend door wethouder Guus Mesman (PvdA).

De bewoner van het pand in de Van Ostadestraat is de enige in de rij huizen nabij de Boulodrome die een schadeclaim heeft ingediend, maar met dit positieve besluit van de wethouder zouden ook de buren alsnog kunnen besluiten een schadeclaim in te dienen. Desgevraagd stelt de wethouder: ‘Bij mijn weten is de termijn hiervoor nog niet verstreken.’

Vrijwilligers verwijderen tonnen zand uit gang bunker

Openstelling Atlantik Wall

Door Joep Derksen

NOORDWIJK – De nieuwste toeristenattractie is het gangenstelsel van de Atlantik Wall, dat toebehoort aan het Atlantik Wall Museum. Op zondag 6 mei werden de deuren van deze voormalige Duitse verdedigingslinie geopend voor het publiek. Tientallen vrijwilligers hebben dit mogelijk gemaakt door het handmatig verwijderen van meer dan 1.000 kuub zand en 30 ton puin: kruiwagen na kruiwagen, trappen op en trappen af. Victor Salman, voorzitter: Op een gegeven ogenblik reed om de minuut een kruiwagen door de uitgang naar buiten. Al het zand is teruggeplaatst in het duingebied.’

De voormalige wethouder werd in de jaren negentig geënthousiasmeerd door een aantal initiatiefnemers om de oude bunker open te stellen voor het publiek. Hij moest hiervoor wel veel obstakels overwinnen om toestemming te krijgen van een breed scala aan betrokken instanties, zoals regionale overheidsinstanties en natuurbeheer. Het fiat voor de openstelling werd uiteindelijk gegeven onder voorwaarde dat de bunker alleen open is van mei tot september en in de resterende maanden gesloten is voor het publiek. De vleermuizen die de bunker gebruiken om te overwinteren hebben dan vrij spel en afgelopen winter is het aantal vleermuizen dat van de bunker gebruik maakt al gegroeid naar negen.

Marginaudstijl

Wat bezielt de vrijwilligers (allen mannen) om de bunker zandvrij te maken? Johan Gieske heeft daar wel een antwoord op: ‘Voor de sport en de lol. Ik was altijd al in bunkers geïnteresseerd en heb veel verschillende soorten gezien. Duitse, Franse en Zwitserse bunkers hebben allemaal hun eigen bouwstijl. Zo zijn de Franse bunkers dieper uitgehakt en werden de Zwitserse altijd gecamoufleerd met plastic rotsblokken boven de kanonnen. De bunker hier in Noordwijk heeft meer de Marginaudstijl.’

Bedden

Medegraver Ruud Boot en mede-initiatiefnemer om de bunker voor het publiek open te stellen is ook enthousiast: ‘Dit is een van mijn dromen die uitkomt en dat gebeurt nog veel sneller dan gedacht. Niet alleen hebben we veel eerder toestemming gekregen, maar ook het uitgraven zelf gaat veel sneller dan gedacht.’ Het werk is nog lang niet gedaan, zo vertelt Boot: ‘We willen de commandobunkers terugbrengen in de oude staat, gaan enkele muren wit schilderen en willen nog extra spullen plaatsen, die hier vroeger ook stonden, zoals bedden en toiletten.’

Cor van Duin krabt op zijn hoofd, vlak onder de mijnwerkerslamp die de gangen verlicht. ‘De Duitsers hadden hier geen douches, maar wel een open haard.’ Hij wijst naar een van de muren: ‘Aan deze kant zit zelfs een luchtrooster, wat zorgde voor frisse en verse luchtaanvoer. Dat leek me geen overbodige luxe.’

Voor meer informatie:
www.atlantikwall.nl.

‘Opera wordt zo toegankelijker voor een breder publiek’

Soapera aan Zee doet mensen genieten

NOORDWIJK – Een juweeltje van een voorstelling werd het publiek zondag 20 mei op de Emmaweg voorgeschoteld. In een ontspannen sfeer met prachtig weer genoten volwassenen en kinderen van een prachtig staaltje opera-uitvoering.

Als onderdeel van Opera aan Zee 2007 werd een soapera uitgevoerd door de solisten: Karin Strobos (mezzosopraan), Madieke Marjon (sopraan), Erik Slik (tenor) en Ernst Munneke (piano). Operawerkstukken van onder meer Mozart, Bernstein, Gershwin en Rossini waren te zien en te horen op het balkon van de Villa Aria. Het 100-koppige publiek genoot volop en dat was te merken aan het applaus dat tussen de verschillende uitvoeringen te horen was.

Talenten
Initiator van de Soapera is Lenny Vulperhorst en hij vertelt over zijn motivatie om in het midden van de jaren negentig dit project op te pakken: ‘Noordwijk als dorp met haar natuurlijke omgeving moet veel meer aan kunst en cultuur doen. Met dit evenement krijgen de mensen jaarlijks gratis de grote talenten van scholen en opleidingen te zien en te horen. Tegelijk kan dit jonge talent zich ontplooien en wordt opera toegankelijk gemaakt voor een breder publiek. Om te genieten van deze kunstvorm hoef je niet in een duur gebouw te zijn en het is ook niet alleen voor een chique publiek.’

Hij vervolgt: ‘Ik heb opera als luisteraar altijd al leuk gevonden en vind het leuk om ook andere mensen ermee in aanraking te laten komen. De toehoorders hoeven er niets voor te betalen, dus ze zullen er ook nooit spijt van krijgen om bij de voorstellingen aanwezig te zijn. Het is mijn hoop dat de mensen ongedwongen genieten, lachen en verrast worden door wat ze te zien en te horen krijgen.’

Fan
Wim Oostlander komt vaker naar de Soapera en geniet van de spontane en vrije optredens. ‘Je zit hier in de natuur en krijgt een kwaliteitskunstvorm te horen.’ Ook Leen Swen is hier niet voor de eerste keer: ‘Ik houd van opera en kom hier ieder jaar. De tenorzanger Eric ken ik persoonlijk en mijn vrouw en ik zijn al jaren fan van hem.’

Muziekdocent beoordeelt voorstelling

NOORDWIJK - Voor de elfde keer werd de Soapera gehouden, dit keer onder regie van Henny Diemer, docente op het Conservatorium van Utrecht. Ze heeft op de laatste rij stoelen plaatsgenomen en beluisterd met een kennersoor de voorstelling. Voorafgaand aan het prachtige zangwerk vertelt ze: ‘Karin, Madieke en Erik werden in eerste instantie nog maar net aangenomen op het conservatorium. Ze mochten een jaar op proef meedraaien en hebben zich bewezen dankzij hun inzet, muzikaliteit, presentatie en overdracht. Na twaalf maanden was duidelijk dat zij het in zich hadden om heel groot te worden in deze wereld. Ze zijn ook heel erg op elkaar ingespeeld en dat komt mede door de moeilijkheden en successen die ze gedrieën tijdens de studie hebben meegemaakt.’

Restaurant De Dishoek: Goede kwaliteit tegen betaalbare prijzen

LISSE – De Dishoek is een mediterraan restaurant in Lisse en sinds eigenaar Ari Boskani het culinaire roer in handen heeft, genieten steeds meer vaste klanten van de specialiteiten en presentatie van het eten. Boskani: ‘We lopen wel eens met een besteld gerecht door de zaak en dan zegt een gast die de keuze nog moet bepalen: “Dat wil ik ook!” We zijn een mediterraan restaurant, maar geven Italiaanse accenten aan de voorbereiding.’
De gastvrijheid staat centraal in De Dishoek, zo legt Boskani uit: ‘Dat is onze filosofie en cultuur, om goed voor de mensen te zorgen. Het begint al bij binnenkomst, waar de gasten een aperitief van het huis krijgen aangeboden. Juist door het gebruik van speciale kruiden, geven we een mediterraans accent aan onze gerechten. Kaas, olijven, gedroogde tomaat en champignons: ze spelen een grote rol in de keuken.’

Een mediterrane verrassing is het 4-gangen surprisemenu, waarbij de gasten kunnen raden uit welke landen de gerechten komen. De gepassioneerde kok selecteert hier de juiste wijnen voor ieder gerecht. ‘De mensen proeven dat ons eten heerlijk vers en lekkerder is dan elders’, vertelt Boskani. ‘Een paar voorbeelden van onze specialiteiten zijn de carpaccio, onze gamba’s met een romige Napolisaus en de Tortellini met spinaziesaus. Vergeet niet van de Proeverij te genieten: een bruschette gegratineerd met knoflook, tomaat, rucola en Parmezaanse kaas.’

Ook een selectie uit de hoofdgerechten doet de liefhebber direct naar de telefoon grijpen om een plek te reserveren: een kalfsoester met toren van scampi’s, parmaham en rode portsaus, een in de oven gegratineerde tournedos of de scalopino a la Romana: een heerlijke kalfsvlees met ham en salie. De kenner komt speciaal naar de Dishoek voor de Dorade, een vis van 300 gram uit de Middellandse Zee, gefileerd en in roomboter met olijven gebakken, gesmeerd met een tapenade van olijven en geserveerd met gele paprikacrème.

En dan hebben we het nog niet eens over de verschillende pastagerechten, die ook buiten de menukaart om worden bereid, of de sliptong met gebakken garnalen en champignons! Boskani: ‘Bij de pasta en vis past bijvoorbeeld de 2005 Pinot grigio, maar daarnaast hebben we wijnen uit Italië, Frankrijk, Spanje, Chili en Zuid-Afrika.’

Alleen de komende weken heeft de Dishoek nog het 3-gangen aspergemenu voor de gasten. ‘Daarnaast hebben we ook een bijzondere Italiaanse schnitzel voor slechts 14,00 euro! Zo zie je maar, voor goede kwaliteit met betaalbare prijzen moet je echt bij de Dishoek zijn. En bij ons is het geen probleem om de auto kwijt te kunnen, dankzij onze eigen naastgelegen parkeerplaats. Kom ook gezellig langs voor bruiloften, feesten en verjaardagen!’

De Dishoek
Heereweg 487
2161 DD Lisse
T: 0252 211 550
F: 0252 752 659
E:
info@dedishoek.nl
W: www.dedishoek.nl

SlenderYou Salon: Soepel lichaam door fitness met FAME®-toestellen

NOORDWIJK – De SlenderYou Salon is al sinds 2004 het adres om je lichaam te versterken en te versoepelen; op een relaxte manier te fitnessen dus. Eigenaren Sylvia Korsuize en Frieda Fokker stellen: ‘We zijn ons er allemaal van bewust dat een gezond lichaam van groot belang is, maar het valt niet altijd mee om voldoende lichaamsbeweging en een gezond eetpatroon in onze drukke levens in te passen. Bovendien wordt het streven naar een gezond leven voor sommigen van ons beperkt door medische klachten.’
‘SlenderYou heeft nu ook de unieke gemotoriseerde FAME® toestellen, waarmee de spieren worden versoepeld en versterkt, zonder dat ze extreem belast worden. Vergelijk het maar met onderwater fitness: je doet van alles, maar voelt de zwaartekracht niet’, legt Korsuize uit.

Mensen die de SlenderYou nog nooit bezocht hebben, nodigt Korsuize van harte uit om langs te komen: ‘Met name mensen die last hebben van rugpijn of reuma, waaronder artrose, artritis en fibromyalgie hebben profijt van het slenderen onder permanente begeleiding. Kom kijken, probeer het eens uit en merk wat hoe plezierig het voor je lichaam is!

De openingstijden zijn van maandag t/m donderdag: 09:00 – 14:30 uur en 18:00 – 22:00 uur, vrijdag 09:00 – 14:30 uur en zaterdag 09:00 – 13:00 uur.

Voor meer informatie:
SlenderYou Salon
Schiestraat 38
2201 AS Noordwijk
T: 071 361 3601

Autobedrijf Kees Bakker: Universele garage gericht op persoonlijke topservice


LISSE – Autobedrijf Kees Bakker is al bijna 30 jaar een begrip in de Duin- en Bollenstreek. Sinds de verhuizing naar Lisse vorig jaar weten steeds meer mensen deze universele garage te vinden. Eigenaar Kees Bakker: ‘Bij ons voelen de klanten zich geen nummer, dankzij de persoonlijke service. Met het nieuwbouwpand, de prima locatie, prachtige autobruggen en nieuwe garage-uitrusting bieden we de mensen net dat beetje extra.’
Het bedrijf is gespecialiseerd in BMW, maar verzorgt daarnaast ook voor alle andere merken het complete onderhoud. Bij Kees Bakker kunt u terecht voor de APK, onderhoud en reparatie, aircoservice, glas/ruitvervanging en inruil danwel aankoop van een auto. De schadeafdeling met spuiterij is een kunstwerk op zich, want Jeroen Bakker is een gediplomeerd 1ste schadehersteller/spuiter en kan soms wonderen doen met een auto.

Kees heeft de serviceverlening hoog in het vaandel staan: ‘Mijn motto is: “Help de mensen zoals je zelf geholpen wilt worden”. De klant kan, indien gewenst, in de werkplaats kijken wat er met haar of zijn auto gebeurt. We werken altijd met originele onderdelen en streven een goede prijs/kwaliteitsverhouding na.

Regelmatig verkoopt Kees Bakker nieuwe auto’s van zowel BMW als andere merken. Kees: ‘We springen ook in op de wensen van onze klanten en gaan steeds vaker voor hen op zoek naar een gebruikte auto.’ Hij vervolgt: ‘Kijk ook eens op onze website:
www.autobedrijfkeesbakker.nl, want die is sinds deze week in de lucht!’

Voor meer informatie:

Autobedrijf Kees Bakker
Meer en Duin 238
2163 HD Lisse
T: 0252 412 910
E:
keesbakkerbmw@xs4all.nl
W: www.autobedrijfkeesbakker.nl

Bandeko: Compleet serviceplan voor personen- en bedrijfsauto

LISSE – Bandeko is al jaren hét adres voor alle voorkomende reparaties aan alle voorkomende automerken. Bedrijfsleider Piet Verdijk legt uit: ‘Als universele garage verzorgen we het complete pakket voor bedrijfsauto’s en particuliere wagens: het onderhoud, APK, banden, schades, aircosystemen, noem maar op. We hebben een eigen aircoservicestation.’
Bandeko onderscheidt zich door haar flexibiliteit, vakmanschap en het feit dat het onderhoud op alle niveau’s plaatsvindt: of het nu gaat om een diagnosetest of het vervangen van remblokken. Voorafgaand aan het aankomende vakantieseizoen kunnen campers en caravans door Bandeko onderhouden en gecontroleerd worden, zodat de vakantievierder met een gerust hart naar verre bestemmingen kan afreizen.

Verdijk: ‘We worden wel eens een fastfitter genoemd: mensen komen aanrijden voor nieuwe banden en binnen een half uur rijden ze tevreden weer weg. Ook voor leaseauto’s verzorgen we het uitlijnen en de bandenservice. Onze autoservice is een echte “full service”: we verzorgen onder meer de APK en verversen de motor.’

Hij vervolgt: ‘Kom vrijblijvend langs voor een kennismaking en controleer de scherpe prijzen die we hanteren voor de banden van caravans en aanhangwagens. Of je nu Goodyear, Dunlop of een ander merk band wilt hebben: wij verkopen alle merken! Door onze brede assortiment bieden we significante prijsvoordelen aan en stemmen we onze service af op de wensen van de klant.’ Een voorbeeld van deze service is te vinden op de site: hierop kunnen mensen de APK-datum van hun eigen auto aanvragen.

Voor meer informatie: Bandeko B.V. Vennestraat 35 – 37, 2161 LE Lisse, T: 0252 419 301, W:
www.bandeko.nl.

Cleartel: Topservice voor de modern communicerende medemens

LISSE – Cleartel is hét bedrijf voor alle communicatiemiddelen, of het nu mobiele telefoons of vaste lijnen zijn, voor particulier of zakelijk gebruik. Sinds 26 april is Cleartel gevestigd in Lisse en het gaat ‘als een gekkenhuis’, zo vertelt de eigenaar. ‘Gelukkig hebben we nog geen moment rust gehad, want hetgeen wij aanbieden in combinatie met de perfecte service is onafhankelijk advies, precies wat de communicerende mens wil.’

‘Met onze winkel aan de Nieuwstraat 53 helpen we onze particuliere en zakelijke klanten. Daarnaast is vanaf deze week ook onze internetshop online, waar speciale kortingen op de producten verkregen kunnen worden.’ De eigenaar vervolgt: ‘Met mijn jarenlange ervaring in de telecomhandel zag ik het gebrek aan service richting de klant. Het leek soms of het er alleen maar om ging om zo snel mogelijk telefoons te slijten. Cleartel draait juist op de service, zodat de mensen met een lach op hun gezicht de zaak verlaten. Dat is mijn drijfveer.’

Kopje koffie

Genietend van een kopje koffie kan de bezoeker de top 30 van de populaire nieuwe modellen bekijken, die bij Cleartel altijd op voorraad zijn. Ook heeft het bedrijf alle netwerken tot haar beschikking. ‘Daarnaast verzorgen wij de omschakeling van de telefoonlijnen bij een verhuizing. Dus je hoeft geen 0900-nummer meer te bellen en een uur betaald aan de lijn te hangen. Neem contact met ons op en wij verzorgen deze service.’


Voor meer informatie: Cleartel, Nieuwstraat 53, 2161 PN Lisse, T: 0252 428 116, E:
info@cleartel.nl, W: www.cleartel.nl.

Woonspecialist Turk & Roof: Meubels in alle kleuren, maten en diverse stijlen

NOORDWIJKERHOUT – Turk & Roof Interieurverzorging viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. In de zaak vinden bezoekers een compleet geheel aan meubelen in de klassieke en romantische stijlen. Eigenaar Eugene Roof vertelt over zijn zaak: ‘We richten ons op het totaalconcept voor de klant. Hier kunt u terecht voor onder meer tapijt, gordijnen, meubelen, houten vloeren, behang, laminaat en binnenzonwering.’
Bijzonder is dat gekozen kan worden uit vele kleuren, zo legt Roof uit. ‘Met name de eiken meubelen zijn in alle kleuren leverbaar en wij hebben hier een adviserende taak in. Ook leveren we onze meubels op maat, omdat we de zitdiepte en zithoogte aanpassen aan de klant zelf.’

Turk & Roof biedt een ruime keuze in het klassieke en romantische genre. ‘Wij verkopen sfeer en hebben alle grote merken in huis. Voor de binnenzonwering zijn we inspiration dealer van Luxaflex. Dat betekent dat we als eerste alle nieuwe producten in huis hebben. Door het verschillende aanbod kan de consument modern en klassiek perfect met elkaar combineren. Kom rustig langs om te kijken, want de lekkere koffie staat klaar!

Turk & Roof is eenvoudig te bereiken en de auto kan voor de deur geparkeerd worden. Roof: ‘Binnen hebben we ook een lift naar de eerste verdieping voor mensen die moeilijk ter been zijn.’

Voor meer informatie: Turk & Roof, Smederij 2, 2211 SM Noordwijkerhout, T: 0252 370 949, F: 0252 376 922, E:
info@turk-roof.nl, W: www.turk-roof.nl.

Cariflex 4U: Deskundig uitzendbureau voor Poolse topwerknemers

Lisse – Cariflex 4U bestaat ruim drie jaar en is een uitzendbureau dat zich bezig houdt met het plaatsen van Poolse werknemers. ‘Cariflex 4U is een snel groeiend uitzendbureau dat werkzaam is in allerlei branches’, zo vertelt Carla van den Haak, directeur. ‘De kracht van Cariflex 4U zijn de enthousiaste, gemotiveerde medewerkers en het feit dat we vaak dezelfde dag al productiepersoneel kunnen leveren. Daarnaast kunnen bedrijven ook gebruik maken van gespecialiseerde vakmensen, zoals schilders en lassers. Voor een eerste introductie regelen wij dat de eerste werkdag gratis is om de mensen in te werken. Tevens kunnen onze klanten de kwaliteit van de medewerkers zelf beoordelen.’
Ze vervolgt: ‘Ons productiepersoneel is actief in onder meer bollenbedrijven, kwekerijen, boeketterieën en op de veiling, maar ook in schoonmaakbedrijven, en bij de productie van fijne vleeswaren. We werken met voornamelijk Poolse medewerkers.’

Cariflex 4U regelt alles: het papierwerk van de zorgverzekering, de huisvesting, vervoer en alles wat met belasting te maken heeft. Bij ziekte wordt een vervanger gevonden, maar dat komt weinig voor, zo legt Van den Haak uit: ‘De mensen zijn zelden ziek en hoog gemotiveerd. Dat is ook logisch, want iemand die wat mankeert en niet 100% is komt niet naar Nederland om te werken.’ Cariflex 4U levert niet alleen tijdelijk personeel, maar ook medewerkers die voor langere perioden inzetbaar zijn. Voor meer informatie:
www.cariflex4u.nl.

Opbrengst meer dan 50.000 euro bij kerkenveiling

Opbrengst voor Bartholomeuskerk

Voorhout – De kerkenveiling Paveivo was weer een groot succes. Met de opbrengst van de meer dan 500 verschillende geveilde stukken werd vrijdag 11 mei een bedrag van maar liefst 50.465 euro opgehaald. Naast onder meer etenswaren en alcoholische versnaperingen konden ook een Ajaxbal met handtekeningen van de spelers, een Pastor Henk de Groottaart met afbeelding, een minuut gratis winkelen en verschillende schapen op de kop getikt worden. De opbrengst komt ten goede aan onder meer de restauratie van de Bartholomeuskerk.

Salvatore Cantiere schittert op Ouderensongfestival

Finale in Stadsschouwburg Amsterdam
VOORHOUT – De bariton Salvatore Cantiere (75) heeft de finale bereikt van het Ouderensongfestival, dat op zondag 27 mei in de stadsschouwburg in Amsterdam wordt gehouden. Hij versloeg in de voorrondes en halve finale meer dan 180 kandidaten, waaronder veel goede amateurs en een paar professionals. Het is alweer de zevende keer dat Cantiere in de finale staat in de tien jaar dat hij meedoet en ook dit keer gaat hij weer voor goud.
Als geboren Italiaan zit Cantiere het zingen in het bloed: ‘Ik zing liederen met romantische tinten met mijn hart en nieren en dan alleen in het Italiaans, want bepaalde nummers kunnen enkel in deze taal gezongen worden. Niet voor niets heeft Mozart het stuk ‘La Boheme’ als Italiaans stuk gecomponeerd. Daar had hij gelijk in, want het Italiaans is de mooiste taal van de wereld voor de operamuziek.’

Boekenmarkt trekt duizenden bezoekers naar de kraampjes

WARMOND – Bezoekers uit de weide omgeving bezochten de meer dan 40 kraampjes vol met boeken, platen en ‘plat materiaal’, zoals oude tekeningen en geschriften. Het was weer een smulfeest voor literatuurofielen.
Organisator Matthieu Slingerland is blij met het succes van de boekenmarkt: ‘De belangstelling neemt jaar over jaar toe en de verhouding van kramen en bezoekers is goed. Ook de opstelling van de kraampjes: op en rond het dorpsplein, verhoogt de sfeer, omdat mensen langs elkaar heen schuifelen. Fijn is dat veel standhouders particulieren zijn en niet de professionele handelaren: zo kun je af en toe nog op iets heel bijzonders stuiten. In de loop der jaren is het aantal bezoekers dan ook flink gestegen en komen de mensen uit de hele regio naar Warmond. Zij weten dat we ieder jaar deze boekenmarkt op hemelvaartsdag organiseren, dus ook weer in 2008.’

Even verderop belt een bezoekster opgetogen haar man: ‘Ik sta hier op de boekenmarkt en zie de boekjes van “het kleine huis op de prairie”. Deel twee, drie en vier voor maar vijf euro! Zal ik ze kopen?” Na het fiat van haar eega verwisselden de exemplaren van eigenaar. Peter van de Berg uit Noordwijk is tevreden over zijn ‘vangsten’: ‘Ik heb diverse natuurboeken uit de serie “wilde planten” kunnen vinden.’ Enkele kraampjes richting dorpsplein staat Ria van de Berg (geen familie) uit Sassenheim: ‘Ik zag dit vegetarische kookboek. Zelf eet ik vlees, maar we hebben vegetarische kennissen en als ze bij ons langskomen kan ik met dit kookboek een lekkere maaltijd voor hen koken’

Pinkeltje

Roel van Leeuwen is naarstig op zoek naar “Het aanzien van 1950”: ‘Daar staat een foto van mijn broer in die de toentertijd grootste kabeljauw had gevangen.’ De vierjarige Vicky roept opgetogen naar haar oma: ‘Kijk, ik heb een boek van Pinkeltje gekocht!’ Ook waren er bekende Teylingers te zien op de markt. Politicus Ard van der Steur stond achter een kraam met maar een doelstelling: alle boeken te verkopen. ‘Alles moet weg, want ik heb nog pijn in de rug van het sjouwen van deze spullen naar de kraam toe’, lacht hij. Ook burgemeester Schelberg genoot zichtbaar van de sfeer op de boekenmarkt.

‘Straling kan lange termijn effect hebben voor kinderen’

Omwonenden willen UMTS-mast weg bij basisschool

SASSENHEIM – De omwonenden van basisschool De Overplaats luiden de noodklok: een handtekeningenactie om de naastgelegen KPN-zendmast te verwijderen, is al door zo’n 500 personen mede-ondertekend. De actievoerders zijn met name ontstemd over de gemeente Teylingen dat, ondanks de al jaren durende protesten tegen de UMTS-straling die van de mast komt, een vergunning is afgegeven om een nieuwe, veertig meter hoge zendmast te plaatsen op dezelfde locatie. Woordvoerder Ellen van der Wal-Kunst: ‘Wethouder Gerrit van der Meer heeft er nog nooit met ons over gesproken!’

De zendmast zelf staat al sinds het begin van de jaren ’80 naast De Overplaats en dat leidde nooit tot protesten. Dit veranderde toen de mast naast het GSM-verkeer ook gebruikt werd voor UMTS. Van der Wal: ‘UMTS heeft een totaal andere straling en de langetermijneffecten zijn hiervan niet bekend. Er zijn alleen onderzoeken gedaan over het stralingseffect op korte termijn en er wordt gezegd dat er geen gevaar geconstateerd kan worden. Dat is voor mij niet voldoende, want men dacht ook dat asbest of sigaretten geen kwaad konden. Als je daar een keertje mee in aanraking komt, heeft dat ook geen gevolgen, maar als je jaar in, jaar uit aan deze negatieve effecten blootgesteld wordt, zou dat consequenties kunnen hebben voor bijvoorbeeld je cognitieve vermogens of je celstructuur.’

Kinderen
Ze vervolgt: ‘En we praten hier ook over kleine kinderen uit de buurt die 24 uur per dag aan de straling worden blootgesteld. Hun hersenen zijn nog altijd in ontwikkeling, met alle mogelijke nare gevolgen van dien! We hebben dan ook een handtekeningenactie opgezet en het verzoek tot verwijdering van de zendmast is al door 230 gezinnen ondertekend. Ons doel is om geen enkele UMTS-zendmasten in een straal van vijfhonderd meter van scholen te plaatsen. Deze masten kunnen net zo goed buiten de bebouwde kom gezet worden, zonder dat het gevolgen heeft voor het communicatieverkeer.’

Inzicht
Onlangs heeft het college aan de KPN toestemming gegeven om een nieuwe zendmast te plaatsen die 10 meter hoger is dan de huidige mast en die ook nog eens enkele meters dichter bij de school komt te staan. De ongeruste ouders gaan bezwaar indienen tegen dit besluit en hopen dat wethouder Van der Meer tot inzicht komt: ‘Tot nog toe heeft hij niet rechtstreeks met ons gecommuniceerd. Zijn commentaar hebben we alleen in de krant mogen lezen. Het was aardig geweest als hij zelf contact met ons had opgenomen.’

UMTS-mast moet weg

‘Gevolgen kunnen catastrofaal zijn’

SASSENHEIM - In De Overplaats heeft het Antennebureau stralingsmetingen uitgevoerd en het bleek dat de straling binnen de school drie tot zeven keer zo hoog is als normaal. Wel viel deze hoeveelheid aan straling binnen de normen. Van der Wal zegt hierover: die normen zijn zo arbitrair, dat zegt ons niets. De verschillende instellingen willen zich verschuilen achter de regeltjes en zeggen: “Er is wel een hogere straling, maar die valt binnen de normen, dus u hoeft zich geen zorgen te maken.” Ik maak me er echter wel druk om, want de gevolgen op lange termijn kunnen catastrofaal zijn!’
Ze verzucht: ‘Ik hoop dat mijn gevoel niet blijkt te kloppen en dat onze kinderen bespaard blijven van enige gezondheidsschade. Wat we willen is dat de gemeente Teylingen het voorbeeld van Amsterdam volgt. Deze gemeente heeft een zendmast bij de Troelstraschool verwijderd, nadat leerlingen op deze school een aantal zeldzame hersentumoren kregen. We hopen dat Teylingen deze gevolgen voor zal blijven, zodat de meer dan 200 kinderen en hun ouders hier met een gerust hart kunnen leren, spelen en leven.’

Handbalvereniging Foreholte krijgt 10.000 euro

Geld gaat naar jeugdafdeling

Voorhout – Met de overhandiging van een cheque van 10.000 euro sloten de organisatoren van Sportparkpop een fantastisch Koninginnedagevenement af met een geweldig eindresultaat.

Dankzij de meer dan 70 vrijwilligers van Foreholte kon Sportparkpop georganiseerd worden en de volledige opbrengst van deze tweede editie gaat naar de jeugdafdeling van de club. Voorzitter Joop van Roon was zeer verguld met het resultaat en dankte de Sportparkpoporganisatoren, Bert Pilaszek, Jeroen Schulte, Ron Hoogervorst Joop van Roon en Mark Klein uit de grond van zijn hart. ‘Ik had al een voorzichtige inschatting gemaakt toen ik het bezoekersaantal vernam, maar dit is een gigantisch resultaat! Met deze extra recettes versterken we de jeugdopleiding.’

Volop vermaak op Luchtkussenfestival

Voorhout – De organisatoren zijn er klaar voor, de luchtkussens zijn bekend en alles wordt in het werk gesteld om het weer zonnig te laten zijn. Het is duidelijk: de voorbereidingen voor het tweede Nationale Luchtkussenfestival zijn in volle gang. Op zondag 3 juni kan er tussen 1 en 6 uur ’s middags volop gesprongen worden in het centrum van Voorhout.

Grote hits als de happende haai komen weer terug, maar ook veel nieuwe uitdagende luchtkussens als de touwslingerbaan, het plonsbad en het vikingschip. Voor de allerjongsten is er het kinderplein, waarbij volop gesprongen, gespeeld en gekropen kan worden in aangepaste luchtkussens, ballenbakken en kruipkussens. Het geheel wordt opgesierd met optredens van verschillende pretbands.

Om een dag lang volop te kunnen springen is de toegangsprijs voor het ‘grootste luchtkussenfestival van de Benelux’ gesteld op 3 euro. ‘De opbrengsten gaan naar het hospice, een thuis voor ongeneeslijk zieke mensen die daar hun laatste levensfase doorbrengen’, zo vertellen de organisatoren van de Rotary, Oranje Vereniging, TOV-Voorhout en IJvents.

Zonder jetlag naar Californië

VOORHOUT – Het panorama Big Sur dat sinds vier mei te bewonderen is bij Panorama Tulipland is een groot succes. Dit kon Michelle Balyon (21), de dochter van de schilder André Balyon melden. ‘De officiële opening vindt pas later dit jaar plaats, maar nu al hebben honderden mensen het Big Sur bezocht.’
Na een wandeling door een gang gaat de argeloze panoramabezoeker de trap op, zelfstandig of met de geïnstalleerde stoellift. Tien treden hoger hoor je de golven en voel je de zeewind. Letterlijk! Doordat alles zo levensecht gemaakt is, weet je niet waar het schilderij begint en waar het eindigt. Voor sommige bezoekers is de aanblik zelfs zo overweldigend dat een speciale railing is geplaatst, waarbij steun gezocht kan worden.

Balyon: ‘Het eindresultaat is nog veel beter geworden dan we gehoopt hadden. Een van de bezoekers vertelde me: “Ik moest bijna huilen, zo mooi vind ik het.” Het is mijn hoop dat iedereen dit kan zien, want met het bekijken van de Big Sur kun je op vakantie naar Californië, zonder dat je last krijgt van een jetlag.’ Twee vrouwen verlaten het Big Sur en verzuchten tegen elkaar: ‘Wat was dat fantastisch!’

Big Sur is de rest van het jaar vijf dagen per week geopend. Ook Panorama Tulipland zelf blijft in heel 2007 twee dagen per week geopend. Voor meer informatie:
www.tulipland.nl.

‘Droomwolken’ laat kinderen relaxen met eigen fantasie

Deel van opbrengst boek voor Doe een Wens Stichting

NOORDWIJK – Het eerste exemplaar van het boek ‘Droomwolken’ werd door schrijfster Rosalinda Weel overhandigd aan de directeur van de Doe Een Wens Stichting, Harmienke Kloeze. Een betere locatie voor dit feestelijke moment kon niet gevonden worden: Snoezeltheater Droomdal van ’s Heeren Loo.

Met het uitgeven van het boek ‘Droomwolken’ en de bijbehorende cd komt een diepe wens van schrijfster Rosalinda Weel in vervulling: kinderen met dit voorleesboek aan de hand meenemen op fantasiereizen en heerlijk doen ontspannen. Ze vertelt: ‘Al twee jaar lees ik deze verhalen in de klas voor aan kinderen en je ziet ze relaxen. Tijdens het voorlezen laat ik de jongeren hun ogen dicht doen en ze mogen zelf de plots invullen. Zo krijg je keer op keer een ander verloop van het verhaal.’

Een deel van de opbrengsten komt ten goede aan de Doe Een Wens Stichting. Weel: ‘Uit ervaring weet ik welke geweldige dingen deze stichting doet; kinderen laten ontspannen en genieten bij de vervulling van hun droomwens. Met dit boek mogen de kinderen hun eigen dromen invullen. Het is mijn hoop dat zoveel mogelijk kinderen kunnen relaxen en wegvliegen op droomwolken.’

Het boek ‘Droomwolken’ is bij alle boekhandels verkrijgbaar. Voor meer informatie:
www.droomwolkproducties.nl.

Kringloopwinkel luidt noodklok

‘Zonder betaalbare ruimte verdwijnen we’

Noordwijk – De vrijwilligers van Stichting Kringloopprojecten zijn al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw bezig om kleding, meubels en huishoudelijke artikelen in te zamelen en weer terug te brengen bij andere eigenaren. Hiermee hebben ze voorkomen dat veel producten als afval in het milieu terechtkwamen. De stichting dreigt binnenkort te verdwijnen want na jaren zoeken naar een geschikte en betaalbare locatie, dreigt nu hun semi-permanente onderkomen te verdwijnen.

Al vele jaren zit ’t Steuntje, zoals de oudere Noordwijkers zich nog goed kunnen herinneren, aan de Losplaatsweg 9. Vanaf het begin was het duidelijk dat dit een tijdelijk onderkomen zou zijn, in verband met plannen om voor projectontwikkeling op deze locatie.

Onlangs bezochten twee ambtenaren de kringloopwinkel en aan de hand van het gesprek dat hieruit volgde, begreep voorzitter Pierre Roos, dat de tijd dringt om nieuwe ruimte te vinden. ‘De Noordwijkers zijn heel betrokken bij ons doen en laten, maar zonder een plek dat slechts zo groot is als anderhalf klaslokaal waar de spullen opgeslagen kunnen worden zal de kringloopwinkel uit Noordwijk verdwijnen. Onze vrijwillige activiteit heeft al tientallen jaren haar sociaal, maatschappelijk en milieubewust nut bewezen. We kunnen het ons niet veroorloven om marktconforme huren van 20.000 euro per jaar te betalen.’

Roos vervolgt: ‘Ik wil een noodoproep doen aan de inwoners van Noordwijk en de gemeente om ons te helpen met dit zeer dringende probleem! We hebben nog nooit om hulp gevraagd en willen de mensen en de wethouder niet belasten, maar het is vijf voor twaalf. Onze organisatie is uniek in de regio en er is geen vergelijkbare kringloopwinkel in de omstreken. We hebben ons al die jaren zelf bedropen door op de kleintjes te letten, hebben nooit directe subsidie van de gemeente ontvangen, maar betalen wel 19% BTW. We komen tegemoet aan wensen uit de samenleving. Tot onze klantenkring behoren mensen met een krappe beurs, asielzoekers en personen die op zoek zijn naar curiosa.’
Voor meer informatie: Stichting Kringloopprojecten, Losplaatsweg 9, 2201 CS Noordwijk, T: 071 361 8082, E: roossnoeks@hotmail.com. De kringloopwinkel is van maandag tot en met zaterdag open van 10:00 tot 15:00 uur.

Wereldwinkel luidt noodklok

Door Joep Derksen

LISSE – De Wereldwinkel trekt aan de noodklok, want als er niet snel iets gebeurd, loopt de zaak het gevaar de deuren te moeten sluiten. Voorzitter Niek van Leijen en penningmeester Wil van der Geer vertellen over de problematiek die het bedrijf aan de rand van de afgrond brengt.
‘De Wereldwinkel heeft maar een doel’, zo legt Van der Geer uit. ‘Een zo hoog mogelijke omzet halen zodat al dit geld toekomt aan de ontwikkelingshulp. Doordat wij eerlijke prijzen betalen, kunnen de kleine producenten in de landen in Afrika, Azië en Zuid Amerika op een eervolle manier zichzelf bedruipen.’

Dat het concept landelijk succesvol is, blijkt wel uit de 35 miljoen euro die dit soort winkels genereren. Niet slecht voor een organisatie die in 1981 met een marktkraam is begonnen. De penningmeester legt uit: ‘In een gemeente als Lisse zouden we dus 75.000 euro per jaar moeten halen, maar dat halen we bij lange na niet op deze locatie.’ Van Leijen vult aan: ‘We zijn projectontwikkelaar Horsman erg dankbaar dat wij onder de huidige voorwaarden in dit Hobahogebouw mogen zitten, maar het blijft een noodoplossing. Wat we nodig hebben is een locatie vlakbij het centrum waar veel mensen komen, die dan ook impulsaankopen in onze zaak doen.’

Omdat de prijzen die de Wereldwinkel betaalt aan de producenten een stuk hoger liggen dan de ‘normale’ prijzen, is de marge dus een stuk kleiner. Ondanks het feit dat met veertig vrijwilligers gewerkt wordt, heeft de zaak dus bijna geen reserves kunnen opbouwen. De voorzitter: ‘We bestaan al 25 jaar, maar eigenlijk zijn we in maart 2005 pas echt van start gegaan met ons huidige concept. We zijn dus op zoek naar een goede vestigingslocatie en de financiële middelen om dit te bekostigen. Hiervoor gaan we allerlei ludieke activiteiten opzetten, waarover we binnenkort meer bekend zullen maken.’

Hij vervolgt: ‘Maar daarnaast is het absoluut noodzakelijk dat de gemeente haar steun betuigt. Onze winkel die aan de meest pure vorm van ontwikkelingshulp doet, heeft het absoluut nodig om in het centrum te zitten. We zijn een winkel en kunnen dus niet op een bedrijfsterrein gevestigd worden. Bovendien zijn we met onze fraaie winkel een aanwinst voor het kijk- en koopplezier van de consument. We hebben contact gezocht met de gemeente Lisse om te praten over onze huisvestingsproblemen. Hier is tot op heden niets concreets uitgekomen. We hebben wel een plezierig gesprek gehad met wethouder Guus Mesman (PvdA), die zijn sympathie voor onze doelstelling toonde. Maar hij heeft het ook niet voor het zeggen, zo legde hij ons uit. Uiteindelijk moet de gemeenteraad een eindoordeel geven over ons verzoek voor een tegemoetkoming van zeker 30.000 euro, maar ons doel is om 50.000 euro te hebben.’

Van der Geer geeft een nadere toelichting: ‘Dit bedrag is ook nodig om een buffer te hebben voor de eerste periode. Je moet namelijk een verhoogd bezoekersaantal gedurende langere tijd opbouwen om naar een omzetstijging te groeien. Een duurdere huur kun je namelijk niet meteen opbrengen.’

Van Leijen: ‘Op 13 mei is het moederdag en Wereldwinkeldag. We hebben dan een kraam op het Dekaplein bij Global Impression en kinderen kunnen leuke prijzen winnen met de tekenwedstrijd. Vaders die op zoek zijn naar een prachtig moederdagcadeau, kunnen hier ook langskomen of voor die tijd de Wereldwinkel in het Hobahogebouw bezoeken.

Overplaatsing medewerkers gemeente naar De Meerlanden

Door Joep Derksen

LISSE – De gemeente gaat gedurende een middellange periode 25 - 30 ambtenaren overplaatsen naar De Meerlanden. Het betreft hier voornamelijk mensen werkzaam bij de milieustraat, reinigingsdienst en de plantsoenendienst. Na alle onzekerheid over hun toekomst lijken de ambtenaren zich rustig op te stellen over dit bericht.

Wethouder Jan Kippers (CDA) legt uit over de plannen: ‘De gemeentelijke overheid moet zich richten op het regisseren van activiteiten. Lisse is te klein om zelfstandig het vuilnis op te halen en ook het groenbeheer kan beter en kostengunstiger door een groot bedrijf uitgevoerd worden. We zijn op zoek naar de meest elegante manier hoe we met de huidige medewerkers omgaan. Om alle speculatie te voorkomen wil ik nu alvast zeggen dat wat mij betreft de MareGroep een belangrijke plaats behoudt in het groenbeheer en dat mogelijk haar functies worden uitgebreid. De gemeente gaat een samenwerking aan met De Meerlanden op het gebied van de milieustraat en vuilophaal en uitgangspunt hierbij is het bereiken van de huidige kwaliteit tegen lagere kosten.’

Kippers vervolgt: ‘Dit houdt in, dat een aantal mensen de status van ambtenaar verliezen, maar in dienst komen bij De Meerlanden. Ze behouden wel de garantie van hun salaris en ook het ABP-Fonds blijft staan.’ De gemeente kan echter geen garantie geven of er na een of meerdere jaren alsnog ontslagen vallen onder de mensen die nu worden overgeplaatst. ‘Over de baangarantie en de termijnen zullen we nog ernstig spreken met De Meerlanden. Wel is duidelijk dat niet alle regelingen waar de medewerkers nu gebruik van maken ook onverkort overgaan naar De Meerlanden.’

Met nadruk stelt de wethouder dat er nog geen sprake is van ‘implementatieplannen’: ‘In het vervolgtraject gaan we de arbeidsvoorwaarden vergelijken en kijken hoe verschillen gecompenseerd worden. Dit wordt allemaal uitgewerkt in een sociaal plan, dat opgesteld wordt door de gemeente als werkgever en de vakbonden. We moeten nog bekijken op hoeveel medewerkers de nieuwe situatie betrekking zal hebben.’

De reacties van het gemeentelijk personeel waren kalm, zo vertelde Kippers. ‘In december hebben we de mensen al vooringelicht over het feit dat we stevige voornemens hebben. Daar hebben ze zich op voorbereid, maar na aankondiging van de plannen concludeerde een medewerker voor zichzelf ‘Er verandert dus niet zoveel’. Er werden kritische vragen gesteld, maar de bijeenkomst bleef constructief. We blijven in ieder geval de medewerkers regelmatig informeren.’

Bezwaar tegen verkoop perceel Rotteveel

Lisse – Bewoners van ’t Lange Rack kaartten met succes hun ongerustheid aan over de geplande verkoop van perceel Rotteveel in Dever Zuid. De bewonersgroep is nog volop bezig met een bezwaarprocedure tegen de gemeentelijke plannen voor de ontwikkeling van een industrieterrein. Hun bezwaren vonden gehoor bij de commissieleden Ruimte & Infrastructuur op 12 april.

Door Joep Derksen

In een brief aan het college stellen de bewoners: ‘Het kan toch niet zo zijn dat met het voorbijgaan aan de bezwaren van de burgers tegen uitbreiding van Dever in zuidelijke richting deze grond nu al wordt verkocht aan een koper met interesse om Dever Zuid uit te breiden met een bedrijfsbestemming?!’

Ed Takken (D66) was het volledig met de bezwaarmakers eens: ‘Het is ongepast om vooruitlopend op een uitspraak van de gemeenteraad grond te verkopen aan de eigenaar van het naastgelegen terrein. Dit houdt namelijk in dat we als raad voor een onomkeerbaar feit komen te staan. Ik wil de verkoop van de grond aanhouden en in de raad bespreken wat we willen met de grond.’

Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) vulde aan: ‘Ik ben het ermee eens dat je als gemeente met respect naar de bewoners wacht tot er een raadsbesluit komt. Het gebaar is netter dat mensen die hun zienswijze ingediend hebben, het gevoel krijgen dat er serieus naar gekeken wordt.’ VVD-er Johan Vermeij voegde eraan toe: ‘Je krijgt de schijn tegen dat de dingen al voorgekookt zijn.’

Wethouder Guus Mesman (PvdA) sputterde nog tegen: ‘Het is niet alleen het college dat een industrieterrein wil voor het bestemmingsplan Dever Zuid: het is ook de wens van de raad.’ Takken antwoordde hierop: ‘De raad moet nog beslissen en je moet niet op voorhand al grond verkopen. De bezorgdheid van de bewoners kan ik me goed voorstellen, want voor het zelfde geld zegt de raad dat een industrieterrein niet gewenst is. Het is vreemd dat je op voorhand al een stuk grond verkoopt.’

Mesman deed een handreiking: ‘Formeel hoef ik het niet te doen, maar ik heb er geen enkele moeite mee de verkoop pas te effectueren na het besluit van de raad. Maar we willen wel de onderhandelingen door laten gaan.’

Proef met vrije sluiting horecagelegenheden

Door Joep Derksen

LISSE – Om de uitgaansoverlast te beperken wil het college een proef uitvoeren met gereglementeerde vrije sluitingstijden voor de natte horeca. Als de gemeenteraad instemt met dit collegevoorstel gaat de proef rond 1 oktober van start gaan en zal een jaar duren. Uitbaters en politie zijn groot voorstander van deze proef, terwijl omwonenden en ouders van de uitgaande jeugd vooralsnog afwachtend zijn, zo blijkt uit het bronnenonderzoek Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

Wethouder Adri de Roon (D66) lichtte het voorstel op dinsdag 8 mei toe: ‘Het is niet zo dat tot diep in de ochtend cafégangers overal vrij in en uit kunnen lopen. Met de natte horeca maken we afspraken vanaf welk tijdstip ze niet langer klanten binnenlaten. Vervolgens wordt een tijdstip bepaald waarop de etablissementen hun deuren sluiten. Dat kan om twee uur zijn, maar ook om bijvoorbeeld half zes ’s ochtends, om maar wat te noemen. Die openingstijden zullen ook per locatie verschillen, maar we kijken niet alleen naar de uren zelf. Wanneer er na het tijdstip dat klanten niet langer binnen mogen komen minder dan een bepaald aantal mensen in een horeca-etablissement is, moet die zaak ook voor de rest van de nacht afsluiten.’

De Roon vervolgt: ‘Belangrijkste uitgangspunt van deze proef is dat de uitgaansoverlast teruggedrongen wordt. We willen voorkomen dat teveel mensen tegelijkertijd op straat komen, want dat wordt als het grootste probleem ervaren. Meer dan 60% van de omwonenden heeft geen last van de horeca-etablissementen zelf, maar wel van de horecagangers. Herrie op straat, vechtpartijen, vandalisme, wildplassen zijn allemaal vormen van overlast die tot grote ergernis leiden.’

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) vult aan: ‘Een bijkomend voordeel van het langer open blijven van de natte horeca is, dat mogelijk meer jongeren naar Lisse kunnen komen. Economisch gezien is dit wel aantrekkelijk, maar het is een ondergeschikt punt, want het aanpakken van de uitgaansoverlast is ons hoofddoel.’

In andere gemeenten zoals Katwijk hebben gereglementeerde vrije sluitingstijden positief uitgepakt, zo maakt de wethouder tot slot duidelijk. Als de gemeenteraad de proef goedkeurt, organiseert de gemeente in de week van 25 juni een informatieavond voor omwonenden.

Faciliteiten FC Lisse door meer clubs te gebruiken

LISSE – ‘In principe zijn de voetbalvelden en kleedkamers van FC Lisse te gebruiken voor de club zelf, maar het zal in de toekomst niet uitsluitend voor deze voetbalvereniging beschikbaar zijn.’ Wethouder Bas Brekelmans (VVD) maakte hiermee een van de randvoorwaarden voor de investering duidelijk.

Wij als gemeente houden de velden in eigendom, maar verhuren ze aan Sportfondsen, die ze dan weer ter beschikking stellen aan FC Lisse. Voor het overgrote deel kan FC Lisse dan van de faciliteiten gebruik maken, maar ook andere verenigingen krijgen die mogelijkheid. Het college hoopt de kosten van onderhoud aan de velden te drukken en zal het beheer overdragen aan Sportfondsen. ‘Zij zorgen voor een kwaliteitsslag, zodat de kosten lager uitvallen.’