Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

17 januari 2019

Komst fietspad Zevenhovenseweg uiterst onzeker


Zevenhoven / Ter Aar – De kans is minimaal, dat er ooit nog een vrijliggend fietspad komt langs de Zevenhovenseweg. Dat werd dinsdagavond duidelijk, tijdens een presentatie van Corrie Bos, Projectleider Wegen van de Antea Group.

Al tien jaar wordt er gesproken over dat vrijliggende fietspad. Inmiddels is er drie miljoen euro beschikbaar om deze aan de noordkant van de Zevenhovenseweg aan te leggen, maar zo eenvoudig blijkt dat niet te zijn. De grondeigenaren willen geen stukje van hun bezit kwijt, zodat het fietspad aangelegd kan worden. Omwonenden vrezen voor veel harder rijdende auto's, als er geen fietsers meer op de weg rijden. Bovendien is de gemiddelde snelheid van het verkeer al gedaald naar 58 kilometer per uur, sinds de chicanes vervangen zijn voor verkeersdrempels.

Toch is er een 'gevoel van onveiligheid' bij de langzame weggebruikers, die het vrijliggende fietspad toch graag zien komen. Maar de harde cijfers tonen aan, dat er vrijwel geen ongelukken zijn gebeurd op de Zevenhovenseweg. ,,En als die ongevallen er waren, was dat bij die chicanes'', aldus Bos. Omdat er geen noodzaak is voor een vrijliggend fietspad, kan de gemeente de grond ook niet onteigenen.

Nog twee plannen zijn bedacht door Antea: zo zou de Zevenhovenseweg een 'fietsstraat' kunnen worden, waarbij de maximum snelheid omlaag gaat naar 50 kilometer per uur en het gemotoriseerd verkeer 'ondergeschikt gemaakt wordt' aan het langzame verkeer. Of de Zevenhovenseweg krijgt maar één rijbaan voor het snelverkeer, met iedere 300 meter een passeerhaven. Bos: ,,De gemeente heeft gezegd, dat beide varianten voor de Zevenhovenseweg niet wenselijk zijn.'' Een andere mogelijkheid zou nog kunnen zijn om damwanden te plaatsen, waardoor er toch nog een vrijliggend fietspad kan komen. Maar dat zou zo'n 14,6 miljoen euro gaan kosten, voor een paar kilometer fietspad. Hierop zit geen politicus te wachten.

En dan blijft de derde mogelijkheid nog open: niets doen en alles zo laten. Emile Kuilboer woont aan de Zevenhovenseweg. Hij liet tijdens de presentatie weten, dat er wat hem betreft een 'verdiept' vrijliggend fietspad moet komen. ,,Die weg wordt almaar drukker, zeker als er straks nog een supermarkt bij komt in Ter Aar. Hierdoor krijgen we nog meer vrachtwagens. Bovendien rijden ze me nu al de veters van de schoenen. Er zijn te lange stukken, waar je gas kunt geven.''

Wethouder Antoinette Ingwersen liet weten, dat ze gaat onderzoeken of er nog twee extra verkeersdrempels aangelegd kunnen worden. Ook wordt nog gekeken, of de verlichting langs de Zevenhovenseweg verbeterd kan worden. Ze wilde niet zeggen, of het vrijliggende fietspad nu definitief van de baan is, maar gaf aan dat ze binnenkort met een collegevoorstel naar de gemeenteraad komt.

14 januari 2019

Inwoners willen hek op Plasdijk


Zodat schapen veilig zijn en honden vrij kunnen loslopen

Woubrugge – Een jaar geleden stonden ze lijnrecht tegenover elkaar; schapenhouder John van der Salm en de tientallen hondenbezitters, die hun geliefde viervoeter graag los willen laten lopen op de Plasdijk. Door de dood van enkele schapen eiste Van der Salm een aanlijngebod. De gemeenteraad van Kaag en Braassem riep burgemeester Marina van der Velde op, om met beide partijen tot een oplossing te komen. En dat is gelukt.

Zowel de schapenhouder als de hondeneigenaren willen geen aanlijngebod meer. Om de schapen te beschermen, komt er een hek langs het terrein van Van der Salm te staan. De gemeente koopt voor 7.300 euro het materiaal voor dat hek en de hondenbezitters helpen om het hek te plaatsen. Van der Salm zorgt er van zijn kant ieder jaar voor het onderhoud van een sloot achter het hek. Het is een schoolvoorbeeld van inwonerparticipatie; samen wordt er een oplossing gevonden.

Van der Salm: ,,Het is een fantastisch mooi initiatief, als het inderdaad allemaal door kan gaan. Dat ons weiland grenst aan een gebied, waar veel honden losgelaten mogen worden, heeft tot veel problemen geleid. Vorig jaar moest ik weer drie schapen uit de sloot halen. De burgemeester zocht met mij en de hondenbezitters naar een oplossing. Ik had er nul vertrouwen in, dat dit goed zou komen, omdat hondenbezitters heel beschermend zijn naar hun hond. Maar uiteindelijk hebben we een gezamenlijk voorstel bereikt.''

Hondeneigenaren Marijke Vesseur en Birgitta Veld zijn ook blij. Vesseur: ,,De Plasdijk is een van de weinige locaties, waar je jouw hond gevaarvrij los kunt laten lopen. Anders loop je steeds langs doorgaande wegen, met allerlei passerende auto's. Samen met andere hondenbezitters gaan we helpen om het hek te plaatsen. We hebben nu een oplossing gevonden, die staat als een hek.'' Veld vult aan: ,,Dit is een prachtig voorbeeld van participatie. We hebben ons hier een jaar voor ingespannen. De schapen van de boer worden met dit hek beschermd. Nu hoeft alleen nog de gemeenteraad haar akkoord te geven. Als dit niet doorgaat, zijn we terug bij af.''

Of de gemeenteraad 7.300 euro wil uitgeven aan zo'n afscheiding op de Plasdijk, is echter nog niet zeker. De burgemeester moest namelijk een oplossing verzinnen, zonder dat dit de gemeente geld gaat kosten. Fractievoorzitter Nick van Egmond (D66) gaf tijdens de vergadering van zijn partij aan: ,,Het dilemma is, dat dit een mooi voorbeeld van inwonerparticipatie is. Maar er is een oplossing, waarvan we van tevoren gezegd hadden, dat we het zo niet willen. Mensen hebben er veel tijd in gestoken. Als je nu zegt, dat je niet akkoord gaat met de oplossing, dan doen ze nooit meer mee. Wat is dat je waard?'' Zowel Van der Salm is als de hondenbezitters geven aan, dat ze niet nogmaals een andere oplossing gaan bedenken.

Balen van monument

,,Als je bepaalt, moet je ook betalen''

KAAG EN BRAASSEM – ,,Schaf dat monumentenbeleid af, als je er toch geen geld tegenover stelt.'' Luuk Beelen is niet alleen oud-wethouder, maar hij woont ook al tientallen jaren in zijn ouderlijk huis. De gemeente heeft bepaald, dat dit een monument is. Beelen vindt het grote kolder.

In Kaag en Braassem liggen 63 rijksmonumenten, 97 gemeentelijke monumenten en vier beschermde dorpsgezichten. Veel eigenaren van monumenten balen van de hoge en verplichte onderhoudskosten. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over de vraag, of het huidige monumentenbeleid aangepast moet worden. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, verandert er niets. Het toeval wil, dat Beelen indertijd als wethouder aan de basis stond van de monumentenverordening van de voormalige gemeente Alkemade. Hij moest de wens van de toenmalige gemeenteraad uitvoeren, maar zorgde er wel voor, dat de gemeente 40.000 gulden beschikbaar stelde. Dat geld was voor eigenaren van monumentale gebouwen, om hun onderhoudsverplichtingen na te komen.

Die vergoeding is al jaren geleden wegbezuinigd en binnenkort gaat de gemeenteraad van Kaag en Braassem praten over hoe het nu verder moet met dat monumentenbeleid. ,,Afschaffen!'' laat Beelen weten. ,,Waarom leg je de een meer verplichtingen op voor het onderhoud van hun pand? Over het algemeen zorgen mensen beter voor hun woning, als die monumentaal is. Als je als gemeente wat bepaalt, moet je ook betalen. Niet alleen de hoge onderhoudskosten zijn een ergernis, juist het feit dat jezelf voor alles toestemming moet vragen is lastig, vertragend en kost extra geld.''

Het huis van Beelen (71) is door zijn ouders gebouwd in 1929, ,,voor 9.000 gulden'', en hij woont er met veel plezier. Drie jaar geleden heeft hij zijn dak laten vervangen en nooit heeft Beelen vragen gekregen over dat nieuwe dak. Dat bevalt hem prima. ,,De gemeente moet zich niet bezig houden met bijkomstigheden als een monumentenverordening. Haal geen sores op je nek en laat het onderhoud van die panden over aan de inwoners zelf. Het zal echt niet zo zijn, dat er veel monumentale panden tegen de vlakte gaan, op het moment dat de monumentenverordening afgeschaft is. Juist nu is er het besef bij monumenteneigenaren, dat ze iets unieks hebben en dat je er geld aan moet spenderen. Mensen die het niet kunnen redden, verkopen het wel.''

Of een gebouw een gemeentelijk monument moet zijn, wordt bepaald door het college. Alleen gebouwen die 'een bijzondere waarde voor het dorp of de regio' hebben, komen hier voor in aanmerking. Zo'n aanwijzing tot gemeentelijk monument kan ook gebeuren zonder de toestemming van de eigenaar. En daar is lang niet iedereen blij mee. Vooral ook, omdat er geen strakke regels gelden voor het bepalen of een pand monumentwaardig is. Zo'n besluit wordt door algemene beoordelingscriteria genomen. Heeft de gemeente niet juist de plicht om monumenten in stand te houden? Beelen: ,,Algemeen belang en individueel belang botsen nog wel eens. Ik ga voor het individu.''

Van harte hoopt de inwoner van Rijpwetering, dat de raad het monumentenbeleid afschaft. ,,Stel dat de gemeente gaat bepalen dat ik die dennenbomen voor mijn deur niet weg mag halen. Dan zijn ze gekapt, voordat ze er een besluit over kunnen nemen. Daar moet overheid zich niet mee bemoeien!''

De gemeente geeft in een memo toe, dat niet iedere eigenaar blij is met een monumentenstatus: ,,Het beeld van de inwoners is, dat een monument of het wonen binnen een beschermd dorpsgezicht, als last wordt ervaren. Dit komt omdat er weinig stimulans in de vorm van subsidies is vanuit de overheidsinstanties maar wel specifieke regelgeving en vooraf gevraagde goedkeuring waaraan gehouden moet worden. Andersom denkend zijn er uiteraard tal van mogelijkheden om te pronken met je monument of om er iets mee te doen en trots te zijn op het unieke wat je bezit.'' Het college ziet echter geen redenen om het “monumentenbeleid” te wijzigen.

'Geen voorbode gemeentelijke fusie'


Streek – In de laatste dagen van het oude jaar kwam opeens het bericht naar buiten, dat de afdelingen van de VVD in Alphen, Nieuwkoop en Kaag en Braassem met elkaar gaan fuseren. In een interview geven de bestuursleden van de afdelingen aan, wat hier de redenen voor zijn.

Voor de buitenwacht lijkt het duidelijk; die VVD-fusie moet wel een voorbode zijn van een gemeentelijke fusie. Maar dit wordt in alle toonaarden ontkend. ,, Deze bestuurlijke fusie is voor ons geen voorbode op een gemeentelijke fusie. Dat lijkt me na slechts tien jaar Kaag en Braassem ook nog niet aan de orde.'' Aan het woord is Roy Möllers, secretaris van het VVD-bestuur uit Kaag en Braassem. ,,We zijn niet tegen een schaalvergroting en zoeken we graag de samenwerking op met andere gemeenten om bepaalde zaken beter en goedkoper te organiseren voor de inwoners. Maar we zijn ook niet voor een fusie. Welke problemen los je op door deze gemeentes nu samen te voegen, die niet in een samenwerkingsverband opgelost kunnen worden?''

De VVD-fusie komt door het teruglopende aantal leden van deze politieke partij, verklaart Richard Hakvoort, voorzitter VVD Nieuwkoop. ,,Net als andere verenigingen is het ook voor ons lastig het ledental op peil te houden. Het aantal leden van onze partij krimpt nog steeds en dat betekent, dat we met minder mensen moeten werken aan het uitdragen van onze liberale gedachtegoed. Door onze krachten te bundelen kunnen we meer resultaat halen.''

De nieuwe afdeling zal zo'n 280 leden gaan tellen. Hans Dibbetz, voorzitter VVD afdeling Alphen aan den Rijn, geeft aan dat de fusie door de VVD-top is opgelegd. ,,Kleinere afdelingen (met minder dan 120 leden) is gevraagd om hun krachten te bundelen of samen te gaan met een naburige grotere afdeling. De VVD afdelingen Kaag en Braassem en Nieuwkoop hebben in dat verband aan Alphen aan den Rijn gevraagd om samen verder te gaan.'' De nieuwe naam van de fusie-VVD wordt óf 'VVD Rijn- en Veenstreek' óf 'VVD Het Groene Hart'. De leden gaan hier binnenkort over stemmen.

Raadslid stopt onverwacht


KAAG EN BRAASSEM – Fractievoorzitter Marcel Doze (CDA) stopt als raadslid. Hij laat weten, dat hij zijn raadswerkzaamheden ,,niet meer kan combineren met andere verplichtingen. Ik doe liever één ding goed, dan meerdere dingen half.'' Doze wordt opgevolgd door Johan Hoogendoorn, die op 14 januari als raadslid wordt geïnstalleerd.

Column


Nashville verklaring

Wethouder Floris Schoonderwoerd heeft het helemaal gehad met de gereformeerde predikers die de Nashville verklaring hebben ondertekend. Waarin ze aangeven, dat homo- of biseksualiteit verderfelijk is. En dat 'zondaren bekeerd moeten worden'. Die emoties zijn zeer begrijpelijk. De Nederlandse tekst van de Nashville verklaring begint met deze woorden: ,,Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit. Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt – en niet wij –…''.

Precies: als je gelooft in een God, geloof je ook dat hij/zij/het iedere mens heeft geschapen. En of iemand hetero, homo, bi of een andere seksualiteit heeft, is dus ook ingegeven door die schepper. Maar daar denken de gereformeerde hardliners uiteraard anders over. Ik heb me altijd al verbaasd over het feit, dat mensen na hun kindertijd nog kunnen geloven in een boek als de Bijbel. Waarbij Adam en Eva de eerste mensen zijn en uit het paradijs geschopt worden, twee zonen krijgen (Kaïn en Abel), de ene zoon de andere zoon vermoord en Kaïn vervolgens een vluchteling wordt en 'gemeenschap heeft met zijn vrouw' (Genesis 4:17). Waar komt die vrouw vandaan? Is dat zijn zus?!

Ik snap ook niet, waar die aversie vandaan komt van gelovigen tegen mensen, die van hun naaste houden. Ook al is die naaste van hetzelfde geslacht. Als één van mijn kinderen (of allemaal) homoseksueel zou zijn; ik zou er absoluut geen probleem mee hebben. Ook niet als ze heteroseksueel zouden zijn, overigens. Waar ik wel problemen mee heb, zijn mensen die anderen menen op te leggen, hoe zij wel of niet moeten leven. En vervolgens eisen dat hun waarden en geboden opgevolgd worden. Lees deze zin uit de Nashville verklaring maar eens: ,,Wij bevestigen dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren.''

Het goede aan het feit, dat die door honderden predikanten ondertekende Nashville verklaring in de openbaarheid is gekomen, is dat we wakker worden geschud. En dat we weer inzien, dat homofobie niet alleen iets is dat hoogtij viert bij moslims, maar ook leeft onder bepaalde delen van onze calvinistische medemensen. Om maar een bijbels advies te geven aan al die mensen, die denken dat heteroseksualiteit de enige ware seksualiteit is: Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.

Column


Energie

Het jaar 2018 zit er op en een nieuw jaar vol ervaringen, mooie momenten en helaas ook ergernissen ligt voor ons. Het Witte Weekblad, zoals u dat kende, is verdwenen. Het Alphens Nieuwsblad heeft de schone taak op zich genomen om u van het lokale nieuws in Kaag en Braassem te voorzien. En daar hoort natuurlijk ook een column bij over de politiek in deze gemeente!

Het waren roerige decemberdagen. In een maand, waar het vooral gaat om lekker eten en gezellig alcohol drinken, bleek dat de gemeente al jarenlang illegaal alcohol schenkt aan bezoekers van het gemeentehuis. Hiervoor was namelijk nooit een vergunning afgegeven. Dat is toch extra zuur voor enkele sportverenigingen, waarvan goed bedoelende vrijwilligers betrapt werden op het schenken van alcohol. En vervolgens mochten die verenigingen een boete van ruim 1.300 euro ophoesten. Het zou het gemeentebestuur sieren, als zij met terugwerkende kracht die boetes annuleert en de verenigingen hun geld terug geven. Zorg als overheidsinstelling eerst, dat je jouw eigen zaakjes goed voor elkaar hebt, voordat je anderen de maat neemt!

Wat staat ons als inwoners het komende jaar te wachten, waarde columnlezer? Dat we er met ons allen niet op vooruit gaan, is nu al duidelijk. We hebben de lijstjes met tariefsverhogingen en lastenverzwaringen voor onder meer btw, elektriciteit en gas allemaal voorbij zien komen. Dit jaar wordt ook duidelijk, waar er in Kaag en Braassem zonnepanelenvelden en (200 meter hoge) windmolens moeten komen. Officieel is in bestuurdersland nog niet besloten, dat al die 'duurzame' energieopwekkers in deze regio komen. Maar dat is een kwestie van 1 plus 1 bij elkaar optellen. Want waar in Leiden of de volgebouwde Leidse regio zouden die zonnepanelenvelden en windmolens dan moeten komen?

Ook gaat het gemeentebestuur besluiten nemen over de plek(ken) waar 'skaeve huusjes' komen; een soort wooncontainers, waar mensen in komen, 'die geen prikkels willen hebben'. Als ze namelijk overprikkeld worden, zouden ze overlast kunnen veroorzaken. Enkele jaren geleden mochten we met ons allen meepraten over de plekken waar de extra sociale woningen moeten komen. (De doorsneemening van de meepraters: 'Niet in mijn achtertuin'). Het is maar zeer de vraag, of zo'n zelfde inspraaktraject door de gemeenteraad wordt opgezet voor de komst van de skaeve huusjes.

Verder wil ik de vele, vele lezers van deze column ontzettend danken voor al jullie hartverwarmende reacties. Het was lang onzeker, of deze politieke column zou blijven bestaan. Uw opmerkingen, dat ik 'schrijf wat vele mensen denken' en de wetenschap, dat er inwoners zijn, die een of meerdere van deze columns uitknippen en bewaren, ontroert mij en geeft energie. Voor jullie wil ik deze columns blijven schrijven.

Volle zaal bij Oudejaarsconference


KAAG EN BRAASSEM – Het is natuurlijk niet eenvoudig, om voor een volle zaal te staan en een avond lang grappen te maken. Patrick Deters deed het afgelopen week al weer voor de vijfde achtereenvolgende keer. Het publiek was hem goedgezind, maar écht keiharde lachsalvo's vonden er in de Alkeburcht maar enkele keren plaats.

Joep Derksen

Misschien kwam het, doordat er een alles overkoepelend thema ontbrak. Deters ging van het ene naar het andere onderwerp en liet zich hierbij ondersteunen door krantenartikelen, die het afgelopen jaar verschenen. Het hardst werd er gelachen om het verhaal over wethouder Floris Schoonderwoerd, die zijn eigen bier maakt. Wat leidde tot de opmerking van Deters: ,,Het gaat lekker, Marina (van der Velde, burgemeester, red.)! Probeer je de gemeente een beetje alcoholvrij te houden, gaat je locoburgemeester een illegale stokerij beginnen!''

Verder rekende Deters voor, dat de gemeente zo'n 40.000 euro aan boetes aan zichzelf moet betalen, omdat al jarenlang de regels geschonden worden, waar het gaat om het schenken van alcohol. De nieuwe aanbesteding van de Kaagpont gaat ook een duur grapje worden; ,,Ruim twee miljoen euro extra plus een blanco cheque. Wat kan daar nou mis gaan?!'' Ook de gemeentelijke ICT-kosten stijgen enorm. Vorig jaar bepaalde de gemeenteraad al, dat gekozen werd voor de duurdere uitvoerder, de gemeente Alphen. En dit jaar werd bekend dat de ICT-kosten stijgen met nog eens 390.000 euro. Tijdens de pauze grinnikte een bezoeker: ,,Ik weet in ieder geval waar mijn belastinggeld naar toe gaat!''

Deters keek verder terug op het verkiezingsjaar. ,,Het was wat stilletjes. We hadden al geen plakborden en nu ook geen kieswijzer meer. Nog even en er wordt bepaald, dat de verkiezingen te duur zijn. Dan heb je een dictatuur!'' Verder kon geen politieke partij het goed doen, zo bleek toen Deters de verkiezingsprogramma's doornam. De lijst met 197 wensen van D66 spande de kroon: ,,Als je focking zoveel wilt, trek dan een geel hesje aan!''

Een filmpje volgde met een bruggentestende Deters, die het vervolgens opnam voor raadslid Thijs Mooren (CDA). De politicus wilde namelijk onlangs vragen stellen over de problemen met de wankele bruggen in deze gemeente, maar de overige partijen wilden hier niet meer over praten. Met name de PRO-fractievoorzitter kreeg hierover onder uit de zak: ,,Zolang er niet 42 doden vallen bij een ingestorte brug, is er volgens Ruud van der Star focking niks aan de hand. Hij heeft geen plaat, maar een brugdeel voor zijn hoofd hangen.''

Verder wees Deters er nog op, dat er maandelijks weliswaar 321.000 minder restafval is, maar dat er slechts 137.000 kilo meer aan herbruikbaar afval wordt ingezameld. Dat zorgt voor een verschil van 2,2 miljoen kilo afval per jaar. Maar waar dat blijft? Deters: ,,Ik heb wel een idee; het afval wordt gedumpt bij het afvalcontainers.'' Dat de gemeenteraad voornamelijk uit vrouwen bestaat, is volgens Deters niet alleen maar een voordeel. ,,Als je dacht dat de voorgaande vergaderingen lang duurden...'' De avond eindigde met een krantenartikeltje over een Leimuidens huwelijk tussen twee alpaca's, waarna het publiek kon meedoen aan de Kaag en Braassem Quiz. Het gezamenlijke meezinglied 'Dat komt nooit meer terug', kwam ook dit jaar niet meer terug.

02 januari 2019

Boerhaave; de botanicus herontdektMargreet Wesseling schrijft bijzonder boek

LEIDEN – Vijftien jaar lang hield Herman Boerhaave (31.12.1668-23.09.1738) bij, welke zaadjes hij geplant had en hoeveel van die vruchten zich ook daadwerkelijk ontwikkelden tot planten en bomen. Bijna driehonderd jaar lagen deze notitieboekjes te versloffen in Museum Boerhaave; niemand nam ooit de moeite om er in te kijken. Maar Margreet Wesseling deed dat wel; voor deze biologe ging een wereld open en ze ontdekte een man met passie voor bomen. Het leidde tot een nieuw boek: ''Boerhaave Botanicus; zijn tuinen, zaaiboeken en botanische vrienden''.

Joep Derksen

Ook herschreef Wesseling met haar boek de geschiedenis. Tot nu toe werd van Boerhaave altijd beweerd, dat hij altijd in de buurt van zijn geboortedorp Voorhout en de Leidse omgeving is gebleven. Maar in één van Boerhaaves zaaiboeken staat, dat hij een speciale Margrietsoort had gevonden op de heidevelden bij Breda. Boerhaave had überhaupt een goed oog voor de allerkleinste plantjes. ,,Hij ontwikkelde een enorme liefde voor de Alpenroos. En was verbaasd over wat voor een prachtig plantje er uit zo'n zaadje kwam. Maar het Alpenroosplantje ging steeds weer dood. Zo schreef Boerhaave: 'Die alpenroos ging toch weer dood, hoewel ik hem op een heuveltje had gezet tussen allerlei andere Oostenrijkse plantjes, waar hij opgewekt de tijd leek door te brengen.' Dat vind ik grappig.''

Boerhaave had ook een enorme passie voor bomen. ,,Hij wilde niet tien eiken, maar alle eiken, ook de soorten die in Italië en Engeland staan. En dan heb je opeens veertig eiken; dat is wat veel.'' Boerhaave werd directeur van de Hortus Botanicus en kocht in 1724 het landgoed Oud-Poelgeest in Oegstgeest. Dit waren twee locaties bij uitstek om zijn passie, het kweken van bomen en planten, ten uitvoer te brengen. ,,In de zonnigste hoek had hij meloenbakken staan; hij vond het leuk om vreemde gewassen te zaaien. Maar het verzamelen van bomen werd zijn passie. Hij vroeg al zijn vrienden om zaden van bomen aan te leveren. Hij schrijft aan zijn vrienden, dat hij ontzettend veel tegenslag had. Door strenge winters ging van alles dood en moest hij weer opnieuw beginnen. Maar hij verheugde zich altijd weer met het kleinste groene sprietje, dat boven de grond kwam.''

Toch zijn er maar weinig van Boerhaave's zaaiselen overgebleven. Zeker op Oud-Poelgeest is bijna alles verdwenen. Met uitzondering van enkele tulpenbomen; nazaten van een tulpenboomstekje, dat Boerhaave uit de Hortus had meegenomen. Wesseling: ,,Het stond hier stikvol met bomensoorten, maar die zijn allemaal weggehaald door Boerhaave's opvolgers. 1817 was het rampjaar; toen zijn overal eiken en beuken geplant, waarbij er enorm veel gerooid is; zo ontzettend jammer! Ik ben blij, dat er loten zijn gekomen uit de oude Tulpenboomstam. Dat had Boerhaave zelf ook leuk gevonden, want hij schreef altijd over 'de wonderbaarlijke levenskracht'. De tulpenboom is tegen alle verdrukking in, toch steeds weer opgekomen.''

Wesseling heeft vier jaar aan haar boek gewerkt en is heel blij met het eindresultaat. Ze roept medewerkers van de Hortus Botanicus op, om de zaadboekjes van Boerhaave uit te pluizen. ,,Op die manier kun je een lijstje maken, van bomen die Boerhaave heel graag zou willen hebben en die je nu heel gemakkelijk kunt verwerven.'' Enkele van die bomen zouden wat Wesseling betreft dan ook kunnen terugkeren op Oud-Poelgeest. ,,Zou dat niet leuk zijn?!”

Het boek ''Boerhaave Botanicus; zijn tuinen, zaaiboeken en botanische vrienden'' (253 bladzijden) is voor 29,50 euro te koop bij de boekhandel.

,,Geen twijfel'' over brug Poelgeest


OEGSTGEEST – De gemeenteraadsleden van Oegstgeest kunnen rustig gaan slapen. De brug Poelgeest komt er, daarover hoeft geen twijfel te bestaan. Tenminste, volgens de woorden van wethouder Huri Sahin.

Gemeenteraadslid Nico Janssen (PrO) bleek zich donderdag 20 december zorgen te maken over de komst van deze brug. Hij wilde, mede namens het CDA, van het college weten: ,,In de Raadsvergadering van Leiden van dinsdag 18 december is een motie besproken, waaruit blijkt dat raadsbreed grote twijfel bestaat over de uiteindelijke realisatie van de brug Poelgeest. Er worden voorbereidingen genomen om woonboten op dat traject toe te gaan staan. Kan de portefeuillehouder een update geven van de stand van zaken wat betreft de brug? Wil de portefeuillehouder nogmaals bij het college en de raad in Leiden aandringen op het belang van de brug?

Wethouder Huri Sahin suste de gemoederen: ,,Uit navraag blijkt, dat die motie in de raadsvergadering is ingetrokken, nadat het college heeft gewezen op de gemaakte afspraken. De gemeente Leiden zal de afspraken uitvoeren; daarover leidt geen twijfel. Er is geen enkele zorg over de bereidwilligheid en medewerking van de gemeente Leiden op dit punt.''

Column


Duurzaamheidswaanzin

De inwoners van Oegstgeest moeten beter betrokken worden bij de energietransitie. De gemeenteraad stemde donderdag 20 december unaniem in met dit voorstel van raadslid Mandema (CDA). Zo komt er een publieksvriendelijke versie van het 'Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid', dat door het college van burgemeester en wethouders wordt vastgesteld.

Maar dat is natuurlijk allemaal klein bier, waarde columnlezer.
De landelijke politiek wil graag, dat Nederland zich maximaal inzet om de temperatuur over tachtig jaar 0,00003 graden lager te krijgen. En dus mogen we vanaf zo'n 2030 geen gas meer gebruiken, mogen er alleen nog nieuwe en peperdure elektrische auto's verkocht worden en worden de belastingen op gas en elektriciteit jaar op jaar verhoogd. We worden gedwongen om te kiezen: of iedere maand torenhoge rekeningen betalen voor het gebruik van energie óf vele tienduizenden euro's investeren om het huis duurzamer te maken.

Ondertussen wordt er vrijwel niets gedaan aan de grootste vervuilers, die ons land 'rijk' is: Shell, Schiphol, AkzoNobel, DSM en Unilever. Zij ontspringen elke dans in het klimaatakkoord, dat mede is opgezet door de klimaatlobby, maar waar nu steeds meer organisaties ontevreden zijn over de einduitkomst. En het had zo mooi kunnen zijn; de landelijke politiek had er voor kunnen zorgen, dat de nieuwe energiebronnen in handen komen van ons allen; de inwoners. Waarbij wij allemaal een gelijkwaardig aandeel krijgen in de te bouwen windmolens, zonnepanelenvelden en andere duurzame energieopwekkers. Maar nee hoor; dit soort kolossale apparaten, die het zicht grondig bederven en ten koste gaan van natuur- en landbouwgebieden, komen in handen van enkele grote commerciële organisaties, die de komende tientallen jaren ons gaan belasten

En ondertussen gooien wij één van de schoonste manieren van energieverbruik (gas) overboord, terewijl de tien grootste vervuilers samen 72% van de mondiale broeikasgassen uitstoten. Dan gaat het onder meer om de landen China, Amerika, India, Rusland en Japan. Daarnaast zijn China en Indonesië de grootste veroorzakers van plastic afval in de oceanen; goed voor eenderde van al dat afval (bron: www.duurzaamnieuws.nl).

Het wordt tijd, dat de politici beseffen, dat het postzegelwerk waar Nederland mee bezig is, totaal geen zin heeft. Dat kleine stukje aan duurzaamheidsmaatregelen, waar ons land zich aan gaat committeren, zorgt voor enorm veel financiële problemen bij honderdduizenden, zo niet miljoenen inwoners. Terwijl elders op aarde men vrolijk doorgaat met uitstoten. Nederland moet niet proberen om als Don Quichotte in haar eentje te strijden tegen de klimaatwindmolens. Een echte aanpak heeft alleen effect als de grootste landen en grootste vervuilende multinationals hun verantwoordelijkheden nemen. Laat onze plaatselijke politici er voor zorgen, dat dit besef ook doordringt tot de Haagse politiek!

Maar gelukkig mogen wij inwoners het 'Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid' lezen, in een publieksvriendelijke versie. Waarin publieksvriendelijk ongetwijfeld wordt uitgelegd, dat het toch echt de inwoners zelf zijn, die moeten zorgen voor hun eigen duurzaamheidsmaatregelen. En wie niet mee wil doen, wordt groots belast. In het kader van de strijd tegen de klimaatverandering; een proces dat al gaande is sinds het ontstaan van de aarde.

Fair bankieren


OEGSTGEEST – Als Oegstgeest écht een fair trade gemeente wil worden, dan past daar ook een eerlijke manier van bankieren bij. De door PrO, CDA en Hart voor Oegstgeest ingediende motie 'Fair bankieren' werd donderdag 20 december unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Gemeenteraadslid Ria Pasterkamp (PrO) overtuigde de politici met de woorden: ,,We moeten kritisch kijken hoe we bankieren. Laat het college duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid heel zwaar laten wegen bij het aangaan van bankrelaties.'' Wethouder Huizing gaf vervolgens aan, dat hij dit ,,een sympathieke motie'' vond. ,,We willen een fair trade gemeente worden. Dus de wijze waarop je met je centenstromen omgaat, hoort er ook bij.''

Inwoners 100% aangeslagen


OEGSTGEEST – Een cadeautje van de Leidse gemeenteraad wordt niet overgenomen door haar Oegstgeester evenknie. Dat bleek donderdag 20 december tijdens de raadsvergadering.

De kosten voor het verwerken van het afval vallen in 2019 hoger uit. Maar in Leiden heeft de raad besloten, om die kosten pas een jaar later door te berekenen. D66 wilde weten, of dit ook voor Oegstgeest mogelijk is. Maar wethouder Huizing liet aan duidelijkheid niets te wensen over: ,,Er is een kostenverhoging, omdat het rijk een hogere belasting per kilo restafval heft. Leiden heeft besloten dat in 2019 nog niet door te berekenen in het tarief. Wij willen 100% kostendekkend zijn. U heeft als gemeenteraad besloten om deze belastringverhoging wél door te belasten.''

Nieuwe oude hamer


OEGSTGEEST – Tijdens de allerlaatste raadsvergadering van 2018 zwaaide voorzitter en burgemeester Emile Jaensch niet met één, maar met twee hamers. De gemeente heeft namelijk sinds kort weer de oude gemeentelijke voorzittershamer uit 1935 weer in haar bezit.

Jaensch toonde het kleinood aan de raadsleden en liet weten: ,,De oude hamer is in 1935 aangeboden door de toenmalige raadsleden aan de toenmalige burgemeester. Deze hamer bleek te koop te zijn. Alexander Pechtold, die een oud-veilingmeester is, tipte Ton Kohlbeck hierover.'' Vervolgens werd contact opgenomen met de verkopers van deze oude voorzittershamer en dat leidde tot een overeenkomst. Jaensch: ,,Vorige maand is deze afgeleverd door de verkopers. Hij voelt een stuk zwaarder aan; ik zal hem gebruiken als we gaan schorsen.'' En bij de eerstvolgende vergaderschorsing voegde Jaensch de daad bij het woord.

Onrust over boomaanplant


OEGSTGEEST – In de nieuwbouwwijk Oegstgeest aan de Rijn zijn de inwoners ongerust. Zij vrezen, dat er minder bomen aangeplant worden door de aannemer, dan eerder was toegezegd. Raadslid Tobias van der Hoeven (CDA) gaf aan deze onrust uiting tijdens de raadsvergadering van donderdag 20 december.

Van der Hoeven: ,,Deze nieuwe wijk kan nog wel wat bomen gebruiken. Kan de portefeuillehouder bevestigen, dat er absoluut geen sprake van zal en kan zijn dat er minder bomen dan eerder voorzien worden geplaatst in de openbare ruimte? Wordt er niet bezuinigd op het aantal bomen in de wijk?'' Wethouder Huri Sahin kon Van der Hoeven geruststellen: ,,Deze signalen zijn bij ons niet bekend. Er zijn niet minder bomen gepland.''

Raad is tegen groei Schiphol


OEGSTGEEST – Mag Schiphol ongebreideld blijven groeien? Niet als het aan de gemeenteraad van Oegstgeest ligt. Donderdag 20 december stemden de raadsleden unaniem in met een motie hierover.

Raadslid Menno Welling (PrO) nam samen met D66, Hart voor Oegstgeest en CDA het initiatief voor deze motie: ,,Jarenlang kon Schiphol de afspraken schenden, waar het ging om de geluidsoverlast en de laag overschietende vliegtuigen. De berekende geluidsoverlast (door Schiphol) is 35% lager dan de gemeten geluidsoverlast.'' Hij las de motie voor: ,,Het college van burgemeester en wethouder moet zich binnen de Omgevingsraad Schiphol uitspreken voor een kwalitatief betere MER (milieueffectrapportage), verhoging van de aanvliegroutes en tegen een verdere uitbreiding van Schiphol. Zoek actief contact en afstemming met de gemeenten in andere clusters rondom Schiphol om zo te voorkomen dat de verschillende regio’s tegen elkaar uitgespeeld worden. Ga samen met de partners bepleiten bij de Minister van Infrastructuur dat rekenmodellen voor geluidshinder ten behoeve van handhaving en milieueffectonderzoek onderbouwd worden door middel van meetgegevens.''

Wethouder Huri Sahin zegde toe, dat ze zal pleiten voor een betere MER en hogere aanvliegroutes. Wel vond ze het 'ingewikkeld' om tegen de uitbreiding van Schiphol te zijn. Maar ze zegde wel toe: ,,Pas als alle onderzoeken over fijnstof zijn geweest, zijn we bereid te praten over een eventuele uitbreiding.'' Hierna nam de raad unaniem de motie aan.

Zoeken naar alternatieve locatie


OEGSTGEEST – Deze fusie-organisatie Bibliotheek Bollenstreek en K&O dreigt in 2025 haar onderkomen te verliezen, omdat het huurcontract dan ophoudt. Het college van burgemeester en wethouders moet daarom alternatieve huisvesting zoeken voor de Bibliotheek/K&O. Tegelijkertijd moet het college hier ook andere maatschappelijke organisaties bij betrekken, zoals cultuur, sport, onderwijs en zorg. Dit voorstel van D66, PrO, CDA en Lokaal werd donderdag 20 december unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Fractievoorzitter Elfred Bus (D66) liet namens de indienende partijen weten, blij te zijn met de fusie tussen de Bibliotheek Bollenstreek en de Volksuniversiteit K&O. Maar regeren is vooruitzien; de huurovereenkomst van deze beide organisaties loopt in 2025 af en de kans is groot, dat het oude CJG-gebouw aan de Lijtweg dan gesloopt wordt. Bij toekomstige plannen voor bestaand of potentieel maatschappelijk vastgoed, moet het college altijd bedenken of dit alternatieve mogelijkheden zijn voor K&O en de bibliotheek, zo riep Bus op.

Wethouder Huizing had 'gemengde gevoelens' over die motie. ,,We blijven zoeken naar andere oplossingen voor significant goedkopere huisvesting (voor de bibliotheek en K&O, red.). Binnen het college hebben we gezegd, dat we wat integraler moeten denken en wat meer moeten vooruitkijken.'' Hij vond de motie 'niet uitvoerbaar', omdat het college al vijf jaar voordat het huurcontract afloopt, moet kijken naar alternatieve locaties voor de bibliotheek en K&O. Na enig heen en weer praten, besloten de partijen om het voorstel aan te passen, waarbij het college werd opgedragen om 'de raad deze collegeperiode op de hoogte te houden'. Met deze verandering kon ook de VVD leven, zodat deze partij het voorstel mede wilde indienen.

De Tien Geboden


Column

Waarde columnlezer. Zoals de zaken er nu voor staan, is het vooralsnog de laatste keer, dat ik u kan informeren over de politieke mores en sores in Kaag en Braassem. Het Witte Weekblad is van de hand gedaan en het is hoogst onzeker of er in het nieuwe format nog ruimte is voor journalisten die de politiek kritisch volgen. Met stille trom vertrekken is niet mijn stijl, dus daarom wil ik met deze column de politici en bestuurders nog een paar laatste gedachtegangen meegeven.

Deze noem ik: De Tien Geboden voor politici en bestuurders

1. Er zijn geen burgers; er zijn alleen maar inwoners. Burgers zijn hapklare brokken vlees bij de fastfoodketens. Veel symbolischer kun je de kloof tussen de politiek en de maatschappij niet beter verwoorden, iedere keer dat je praat of schrijft over 'burgers'.
2. Het raadsbrede akkoord vermorzelt iedere vorm van oppositie voor de overeengekomen onderwerpen. En het verhindert de gekozen raadsleden om nieuwe inzichten te overwegen en hun standpunt desgewenst bij te stellen.
3. Informatieavonden moeten geen moetje zijn. Nooit. Maar ze moeten een samenkomstmogelijkheid zijn, waarin inwoners hun ideeën naar voren kunnen brengen. En waar minimaal - zullen we zeggen 40% - van die ideeën en wijzigingen ook echt in de plannen terugkomen.
4. Ieder raadslid moet minimaal eens per maand zijn of haar huis open stellen, zodat inwoners langs kunnen komen om te praten over hun zorgen of problemen. Of een compliment te geven.
5. Praat niet over onteigening als de onderhandelingen over de aankoop van grond nog lopen. Anders maak je als almachtige overheid misbruik van het voorrecht dat je hebt.
6. Alle inwoners moeten mee kunnen profiteren van de nieuwe duurzame energiebronnen. Zoals, maar niet gelimiteerd tot, windmolens, zonnepanelenvelden en waterstofopwekkers. Dat meedelen in de opbrengsten moet niet beperkt blijven tot lagere tarieven op de elektriciteitsrekening. Maar geef iedere inwoner een aandeel waarop ook jaarlijks een aandeelbonus op wordt uitgekeerd. Zo voorkom je dat nieuwe energiebronnen in handen komen van enkele grote corporaties.
7. De pers is er niet om negatief te zijn. Maar juist door kritisch te kijken hoopt de pers dat andere aspecten door politici en bestuurders worden overwogen. Zodat navelstaren voorkomen wordt.
8. Raadsleden en bestuurders zijn hier maar tijdelijk. Gebruik deze tijd niet om uw persoonlijke wensballonnetjes te realiseren. Maar buffel dag in, dag uit om er voor te zorgen dat er geen inwoner meer dakloos wordt, geen vrouw wordt onderdrukt en geen kind meer mishandeld wordt. Beschouw uw inwoners als uw liefste familieleden. Ook al zijn ze soms wat recalcitrant.
9. Blijf altijd kritisch op elkaar. Dit is de tijd van het dualisme, waarbij de raad controleert of de burgemeester en wethouders hun taken goed uitvoeren. Juist door scherp te zijn, blijven deze bestuurders zelf ook alert. En zo kun je grote financiële miskleunen voorkomen.
10. Verban besloten vergaderingen voor de pers. Als er over gevoelige zaken gesproken wordt, zorg dan voor een embargo-overeenkomst dat de daar aanwezige pers niet over die gevoelige zaken mag schrijven. Voor een écht openbaar bestuur zou er bij iedere bijeenkomst journalisten aanwezig moeten zijn.

Beste bestuurders en politici. Hang deze tien geboden op in uw werkkamer of boven uw bed. En kijk er iedere dag naar. Zo maakt u van deze mooie gemeente een fantastische gemeente.

Dagdroom wordt werkelijkheid


[RIJNSATERWOUDE] Dag in, dag uit opstaan, naar je werk gaan en na acht lange uren weer terug in de file. Om 's avonds uitgeput op de bank in slaap te vallen. Voor veel inwoners is dat de harde praktijk. Maar dat geldt niet meer voor Dennis en Nicole Aaij – Burgmeijer. Zij stappen op 23 februari op de fiets om huis en haard achter zich te laten; op weg naar Bali. Op weg naar een nieuwe toekomst.

Joep Derksen

Hun huis is vanaf 1 maart verhuurd, dus er is ook geen weg meer terug. Maar dat zouden Nicole (40) en Dennis (45) ook niet willen. Hoewel ze allebei veertigers zijn, is nu hét moment om dit avontuur aan te gaan. Dennis was zijn baan als geschiedenisleraar zat en ook bij Nicole begon het te kriebelen. Ze zaten op een zomerse avond bij elkaar en dagdroomden: 'Hoe zou het zijn, om alle achter ons te laten, naar Bali te fietsen en dar nog eens een keer die heerlijke loempia te eten, zoals we zo lang geleden ook samen gedaan hebben?'

Na zo'n dagdroom keren de meeste mensen weer terug naar de realiteit, maar Dennis en Nicole maakten van die dagdroom hun nieuwe realiteit. Nicole zegde haar baan als oncologisch fysiotherapeut bij het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis op. De fietskettingen zijn gesmeerd en verder liggen de paspoorten, tandenborstels, wat kleren en een tent klaar. Door de jaren heen heeft het stel geld gespaard en ze zijn niet van plan om dat geld te bewaren 'voor later'. Dat 'later' zou namelijk wel eens nooit kunnen komen, zo ervoeren Dennis en Nicole de afgelopen jaren in hun familiekring.

,,We hebben geen datum om terug te keren naar Rijnsaterwoude, dus hebben we de vrijheid om zo lang mogelijk over onze reis te doen, als we zelf willen. Totdat het spaarpotje op is, natuurlijk.'' Via www.pedalenverhalen.nl houdt Dennis een podcast bij, waarbij hij onderweg interessante mensen die ze tegenkomen gaat interviewen. Maar goed; jullie stappen op de fiets en uiteindelijk komen jullie aan op Bali. Dan zit je aan een tafeltje in dat restaurant met die felbegeerde loempia voor je. En wat dan? Met glinsteringen in hun ogen reageren ze: ,,We hopen dat onze reis niet eindigt op Bali. Maar dat we door kunnen fietsen naar Australië, Nieuw-Zeeland of Zuid-Amerika. Ons eerste doel wordt de loempia. Laat ons tweede doel maar de Argentijnse biefstuk worden.''

The Centre of Body & Mind


Het is tijd om aandacht te schenken aan jezelf

SASSENHEIM – Het nieuwe jaar is net begonnen en het is nu tijd om aandacht te schenken aan de meest belangrijke persoon in jouw leven: jijzelf! Begin dus met de 21 dagen challenge van The Centre of Body & Mind. Onder begeleiding van de ervaren Yoga-coach Jana leer je jouw eigen lichaam beter kennen met behulp van ademtechnieken.

Joep Derksen

We zijn allemaal druk bezig met allerlei dagelijkse beslommeringen; het werk, het huishouden, de (klein)kinderen. En soms denken we te weinig aan onszelf. We gaan maar door, terwijl het zo belangrijk is om je dagelijkse portie Yoga vitaminen te nemen. Door het uitvoeren van oefeningen tegen stress kun je eindelijk ontspannen en heb je een echt heerlijke nachtrust.

Jana: ,,Als je elke dag yoga beoefent, gaat je lichaam en geest wezenlijk veranderen. Je kunt ook thuis mediteren of aan ademtechnieken doen; omdat het werkt! Je wordt er rustig van en krijgt rust in je hoofd. Hierdoor heb je meer energie en verbetert jouw weerstand. En je wordt er blij van! We hoeven niet altijd naar een therapeut rennen; we hebben de genezing van ons lichaam en onze geest van zelf in huis. Jij bent degene, die jouw eigen gezondheid, blijdschap en weerstand kunt creëren.''

,,Yoga is allesbehalve zweverig. Het is veel meer aards. Je brengt mensen met de voeten op de grond'', informeert Jana. ,,Na drie weken, waarin je actief bent met de 21 dagen challenge, ben je je meer bewust van je lijf en wat je zelf kunt doen om te veranderen. Ik leer mensen, dat je iets kunt veranderen in je leven .door dat te doen wat goed is voor jou. De mensen zijn zich vaak niet bewust, dat ze iets kunnen doen, waardoor ze hun lijf kunnen voelen.''
Bij The Centre of Body & Mind kun je onder meer deelnemen aan Hot Yoga, Mindful en Yin Yoga, Ashtanga Yoga & Pilates. ,,Sinds kort hebben we er ook Tai chi bij, met een heel leuke leraar, die het vanuit zijn hart doet.'' Daarnaast is Jana ook heel enthousiast over ademyoga: ,,Daarmee creëer je rust in jouw lijf. Zodat je in alle hectiek de stilte kunt vinden. Ik doe het zelf al jaren en door ademyoga kan ik de rust doorgeven aan anderen. Dat is toch mooi!
De 21 dagen challenge begint op zondag 6 januari en kost slechts 45 euro (25 euro voor leden van The Centre of Body & Mind). Je hoeft niet elke dag naar The Centre of Body & Mind te gaan, maar kunt deze oefeningen ook thuis doen. En deze kunnen zo kort of lang duren, als je zelf wilt. Jana: ,,Het is afhankelijk van hoeveel tijd je hebt. Ook al is het maar vijf minuten; dat verandert je zelf-zijn al wezenlijk; omdat je even aan jezelf denkt. En even die rust neemt.'' Aanmelden kan via: info@centrebodymind.nl.

Voor meer informatie: The Centre of Body & Mind, Postkantoor, Hoofdstraat 197 A, 2171 BC Sassenheim, T: 0252 500 825, M: 06 1741 8768, E: info@centrebodymind.nl, W: www.centrebodymind.nl.

Column


Nieuwsupdate

Vanwege ontwikkelingen bij het Witte Weekblad, waar ik volgende week in deze column op terug kom, kunt u hier een overzicht van nieuwsupdates lezen over politieke en bestuurlijke ontwikkelingen. Wethouder Floris Schoonderwoerd heeft samen met woningcorporaties WDA en MeerWonen en de huurdersbelangenverenigingen een serie prestatieafspraken ondertekend. Hiermee worden de komende jaren stap voor stap alle 2.900 sociale woningen steeds duurzamer gemaakt. MeerWonen-directeur Peter Hoogvliet wijst er op, dat er nog veel meer sociale woningen bij moeten komen; de gemiddelde wachttijd loopt inmiddels weer op naar ruim zes jaar.

Enkele jaren geleden was er nog een groot inspraaktraject voor de inwoners, waar het ging om de locaties voor de extra sociale woningen. Maar Schoonderwoerd maakt zich niet hard voor het organiseren van zo'n zelfde inspraaktraject over de vraag waar twee 'skaeve huses' moeten komen: woonplekken voor mensen die niet tegen 'prikkels' kunnen en overlast veroorzaken. ,,We gaan nog met de raad bespreken of hier een inspraaktraject over komt'', was alles wat Schoonderwoerd kwijt wilde.

Wethouder Petra van der Wereld was een stuk openhartiger, toen het ging over het terugdringen van alcoholhoudende drank aan jongeren en het rookvrij maken van sportterreinen. Zij wil heel gauw in overleg met sportverenigingen en horeca om deze ongezonde vormen van verslavingen zoveel mogelijk terug te dringen. Peukenzuigers langs de kant van de sportvelden, waar op dat moment minderjarige kinderen aan het sporten zijn; dat kan gewoonweg niet meer. Van der Wereld: ,,Zodra er jeugd bij betrokken is, is het not done om te roken of te drinken. Mijn wens is, dat voor het einde van deze coalitieperiode al het roken en drinken langs de lijnen bij jeugdsportwedstrijden is gestopt. Mijn einddoel is, dat er niet meer gerookt wordt op de sportverenigingen en dat daar zo min mogelijk alcohol gebruikt wordt. Ik gun het iedereen om op zondag een biertje te nemen, maar niet als er jeugdwedstrijden zijn.''

Overigens neemt de wethouder vooralsnog geen maatregelen om het alcoholgebruik van raadsleden en collegeleden na afloop van een raadsvergadering uit te bannen. Ook de kerstreceptie en feestjes voor het personeel blijven gelegenheden, waar alcohol geschonken wordt, zo bevestigde Van der Wereld. ,,Er is niet bekeken of hier in het gemeentehuis geen alcohol meer geschonken wordt. Ik ga het er over hebben met de burgemeester.''

Wie een medische aandoening heeft, kan vanaf volgend jaar in aanmerking komen voor een mooie jaarlijkse korting van 80 euro op het huishoudelijk afval. Wie bijvoorbeeld extra restafval heeft van stoma's of door volwassenenluiers, komt voor zo'n korting in aanmerking. Wie wel oren heeft naar deze regeling, kan contact opnemen met Participe. Overigens kost het aanvragen van deze korting de betreffende inwoner wél 69 euro. Het gemeentebestuur gaat er van uit, dat maar enkele tientallen inwoners van deze regeling gebruik van maken.

Kaag en Braassem krijgt binnenkort mogelijk een straatnamencommissie. Dit advies van uw columnist werd door wethouder Van der Wereld positief opgepakt. ,,Zo'n commissie zorgt wel voor meer uniformiteit in het bepalen van de straatnamen.'' En met deze kleine bijdrage aan een mooier Kaag en Braassem is de wereld weer een klein stukje beter gemaakt.

Sportverenigingen dupe hogere OZB


Nieuwkoop – Het is voor de besturen van sportverenigingen even flink slikken; ze krijgen de komende jaren te maken met een flink hogere aanslag voor de onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeenteraad besloot donderdag 13 december om nog geen stappen te nemen voor het compenseren van die verenigingen. Maar de organisaties, die in financiële problemen komen, kunnen bij burgemeester Frans Buijserd aankloppen voor 'incidentele ondersteuning', zo liet portefeuillehouder Financiën Frans Buijserd weten.

Landelijk moeten alle sportterreinen van de Waarderingskamer op een andere manier worden gewaardeerd. Dat leidt in veel gevallen tot een waardestijging van die terreinen en Nieuwkoop is hierop geen uitzondering. Wel kan de gemeente er voor kiezen om sportterreinen uit te sluiten van zón OZB-heffing, maar daar bleek geen grote steun voor. Hierdoor loopt de gemeente namelijk tot 35.000 euro aan inkomsten mis.

Raadslid Aad Otto (CDA) riep nog wel de overige politici op om de benadeelde sportverenigingen financieel tegemoet te komen. Fijntjes wees Otto er op, dat de gemeente de inwoners toch al extra op kosten jaagt: ,,De belastingstijging in Nieuwkoop is 17,7% hoger dan het gemiddelde van de rest van Nederland. En de woonlasten voor onze inwoners liggen al boven het landelijk gemiddelde.'' Buijserd gaf aan, dat de gemeente de hogere OZB-tarieven voor de sportverenigingen wel moet doorvoeren. Het helemaal afschaffen van de OZB voor die verenigingen, ziet hij niet zitten. ,,Maar als deze verhoging een sportvereniging erg ondermijnt, kunnen ze een aanvraag indienen voor een incidentele subsidie.''

Op verzoek van raadslid Ines de Ridder (SBN) besloten de politici niet meer over dit onderwerp te praten en hierop 'in het voorjaar' (van 2019, JD) terug te komen. Richard Piké is penningmeester van SV Nieuwkoop en hij was volkomen verrast door het nieuws, dat de OZB omhoog gaat. ,,Die zou toch omlaag gaan?'', was zijn eerste reactie. Vorig jaar betaalde SV Nieuwkoop al 'tussen de 6.000 en 7.000 euro aan OZB', informeert Piké. ,,Een hogere OZB zou heel slecht uitkomen voor onze club. Als het echt meer geld gaat kosten, dan gaan we zeker een aanvraag bij de gemeente indienen voor een incidentele subsidie.''

Onrust over begraafkosten


Nieuwkoop – De hogere begraafkosten leiden niet alleen tot onrust bij SGP/ChristenUnie, maar ook bij burgemeester Frans Buijserd. Raadslid Elias van Belzen wees er op, dat volgend jaar deze begraafkosten met maar liefst 7,2% stijgen. En dat gaat volgens hem mede ten koste van de gelovige inwoners, die zich om principiële redenen niet willen laten cremeren. ,,We geloven als SGP/ChristenUnie in begraven. Het is geen goede situatie dat het financieel onaantrekkelijk wordt om te begraven.'' De burgemeester had een willig oor: ,,De tarieven lopen wel erg op; daar heeft u gelijk in. Daar moeten we het nog een keer over hebben.''

Nieuw bestuur Dorpsraad Leimuiden


LEIMUIDEN – De Dorpsraad Leimuiden blijft toch bestaan. Op maandag 14 januari treden Rienier Besemer, Leen Overbeek en Willem Wijers aan als bestuur ad interim.

Sinds 19 november had de Dorpsraad Leimuiden geen bestuur meer. Ex-voorzitter Monique Verkerk-Vandeveen trad af, nadat zij en haar kinderen op de sociale media bedreigd waren. De rest van het toenmalige bestuur was solidair met haar en besloot ook te stoppen. Overbeek, Wijers en Besemer nemen het bestuursstokje nu over, al moeten de leden daar op 14 januari nog formeel toestemming voor geven. De Buitengewone Algemene Ledenvergadering vindt die avond om 20:00 uur plaats in De Ontmoeting.

'Laat ons bouwen!'


Nieuwkoop – ''We zijn geen turfstekers en lopen niet in berenvellen rond. Ook al denkt de Provincie dat wel van ons.'' Wethouder Guus Elkhuizen van Nieuwkoop is teleurgesteld in de Provincie Zuid-Holland. Dat zijn gemeente de komende zes jaar maar een minimum aantal woningen mag bouwen, is in het verkeerde keelgat geschoten. Nieuwkoop treedt samen met Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn op tegen de Provincie. En ze willen de ruimte krijgen om voor de komende jaren 10.000 woningen en appartementen voor doelgroepen te bouwen.

De Provincie heeft voor de komende jaren toestemming gegevens voor slechts 4.200 woningen, die over Alphen, Nieuwkoop en Kaag en Braassem verdeeld moet worden. Dit is volgens Elkhuizen niet realistisch. ,,Vanuit de oververhitte woningmarkt in onder andere Amsterdam wijken mensen naar onze gemeente uit. De komende jaren moeten we veel meer spoedzoekers, daklozen, gezinsherenigers en statushouders huisvesten. En daar komen de arbeidsmigranten en reguliere sociale huurders nog bij. Maar liefst 30% van alle nieuwbouw gaat op aan deze speciale doelgroepen.'' Elkhuizen kondigt een 'Woonoffensief' aan: ,,We willen 10.000 woningen, waarbij we meer bouwen voor specifieke doelgroepen, zoals voor starters, middelhuur, appartementen en levensloopbestendige woningen voor ouderen. We gaan niet meer voor standaardwoningen van zo'n 400.000 euro, maar er moeten meer 'specifieke woonvormen' komen.''

De wethouder wil dus meer flats en andere hoogbouw hebben in deze landelijke gemeente? ,,Ja, maar wel maximaal 3 bouwlagen. Ik denk daarbij aan tiny appartments, waar starters maximaal tien jaar kunnen wonen in een appartement van 30 m2. In de tussentijd staan ze ingeschreven voor de reguliere woningen.'' Maar volgens Elkhuizen staan ook ouderen, bijvoorbeeld van wie een partner is weggevallen, te springen om te verhuizen vanuit de eengezinswoning naar een gelijkvloers appartement. ,,Van onze 29.000 inwoners is 60% ouder dan veertig jaar. We moeten andere woonvormen hebben, snel bouwen voor jongeren en voor ouderen om de doorstroming te bevorderen. Bij de Provincie hebben ze het idee, dat we een turfstekerskolonie zijn, waar mensen nog in berenvellen rondlopen. Voor hen zijn we hier een soort achterland.''

Maar waarom wil de wethouder zo graag al dat staal en beton hebben in dit prachtige landelijke gebied? ,,We zijn geen cementfetisjisten: op het gebied van de buitenruimte hebben we de afgelopen jaren honderden hectares aan nieuwe natuur gecreëerd. Maar we moeten voorkomen, dat Nieuwkoop één groot bejaardentehuis wordt. We gaan voor 28 miljoen euro aan nieuwe IKC's bouwen. Je wilt niet, dat die scholen over tien jaar leeg komen te staan. De leerlingen komen niet van de 40-plussers in onze gemeente, maar van de starters en gezinsherenigers die hier komen wonen. Dat is niet alleen belangrijk voor de scholen, maar ook de bedrijven en sportverenigingen hebben hier baat bij.

Elkhuizen kondigt aan, dat hij volgende maand met een 'compleet plan komt' voor de gemeente Nieuwkoop. Hierin staat, hoeveel woningen de komende tien jaren voor iedere doelgroep gebouwd moeten worden. Het is tijd, dat de Provincie luistert naar de realistische wensen van Nieuwkoop, Alphen en Kaag en Braassem, aldus Elkhuizen. ,,Of wil de Provincie niet, dat er huizen in het buitengebied komen te staan, omdat die huizen belemmerend kunnen zijn voor de windmolenplannen. Zodat alle huizen in de steden komen en wij de windmolens krijgen? Die gevoelens leven bij mij en andere bestuurders in de regio.''

Geen koudwatervrees voor komst visvijver


Noordse Buurt – De visvijverlocatie 'Ons Stekkie' mag er komen van de gemeenteraad. De initiatiefnemers hebben de politici, mede dankzij een informatieavond eerder deze week, kunnen overtuigen, dat die visvijvers een goede ontwikkeling is voor de buurt.

Raadslid Cees Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop) vroeg of er andere plekken in de Noordse Buurt zijn, waar deze visvijvers kunnen komen, zodat omwonenden er minder overlast van hebben. Wethouder Guus Elkhuizen ontkende dit; zowel de locatie 'De Ploeg' als het terrein van de voormalige kwekerij De Plas zouden ongeschikt zijn.

Fractievoorzitter Lizet Keijzers (SBN) stelde vast: ,,Wie had gedacht dat er een visvijver zou komen in de gemeente Nieuwkoop; dat zo'n waterrijke gemeente is? Dit is een natuur- en diervriendelijk initiatief, met gepaste openingstijden.'' Annette Pietersen (D66) was echter niet overtuigd van de financiële haalbaarheid van deze visvijvers. Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) vond dat ,,een groot deel van de omgeving tegen dit plan is. Wij kiezen voor de al heel vaak op de proef gestelde inwoners van de Noordse Buurt.'' Maar raadslid Leon Zoet (CDA) was het hier niet nee eens. ,,Elders in onze gemeente zouden mensen geen moeite hebben met de komst van zo'n visvijver, maar de inwoners van de Noordse Buurt hebben veel koudwatervrees.'' Volgens hem waren omwonenden ook tegen, omdat het gemeentebestuur eerder plannen van dorpsgenoten voor dit gebied had afgewezen.

De raad besloot uiteindelijk met slechts twee stemmen tegen, om de komst van de visvijvers te verwelkomen. De vier initiatiefnemers omhelsden elkaar na afloop; innig gelukkig en er werd een traantje weggepinkt. Annemarie Veerhuis liet namens hen weten: ,,Dit was een spannend uurtje. Als de raad nu niet had ingestemd, hadden we ons initiatief teruggetrokken. Begin volgend jaar gaan we de volgende stappen zetten om de visvijvers te realiseren.''

Strategisch bouwen


Nieuwkoop – Heeft de Provincie Zuid-Holland een dubbele agenda, waar het gaat om het beleid voor de bouw van nieuwe huizen? Bestuurders in het Groene Hart vermoeden van wel. De gemeenten Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn mogen de komende jaren slechts 4.200 woningen bijbouwen. Terwijl de heipalen volop de grond in mogen in stedelijke gebieden als Leiden en Den Haag.

Kan het zijn, dat de Provincie Zuid-Holland zo min mogelijk huizen er bij wil hebben in het landelijk gebied, omdat die nieuwe woningen de komst van windmolens kan belemmeren? Immers, windmolens moeten op een bepaalde afstand van huizen geplaatst worden. De Nieuwkoopse wethouder Guus Elkhuizen beaamt: ,,Het zou best kunnen zijn, dat dit speelt. Alle woningbouw in de steden en de windmolens naar het buitengebied. Die gevoelens leven bij de bestuurders in de reigo. Ook bij mij.''

,,Maak zonnepanelenvelden mogelijk''


Nieuwkoop – Het gemeentebestuur van Nieuwkoop wil meewerken aan de komst van zonnepanelenvelden in verouderde tuinbouwgebieden. Maar de Provincie Zuid-Holland moet stappen ondernemen, om dit mogelijk te maken, zo licht wethouder Guus Elkhuizen toe.

In 2025 moet er in deze regio voor 2,5 petajoule aan duurzame energie worden opgewekt. Dat kan alleen maar door de aanleg van zonnepanelenvelden en windmolens. Maar de Provincie is terughoudend in het toestaan van zonnevelden in veenweidegebieden. Dit is om de schaarse open ruimte en landschapswaarden te beschermen. Maar wat het Nieuwkoopse college betreft, is dat geen realistisch standpunt: ,, Naar onze opvatting geeft de provincie onvoldoende blijk van urgentie ten aanzien van deze onderwerpen.''

Die zonnepanelenvelden moeten er komen; ook als deze in veenweidegebieden geplaatst worden. Elkhuizen is de natuurliefhebbers voor, die kritiek kunnen hebben op het plan om natuur op te offeren aan energieopwekkingsproducten: ,,We zijn geen cementfetisjisten: in de buitenruimte hebben we honderden hectares aan nieuwe natuur gecreëerd.'' Het is niet mogelijk om die zonnepanelenvelden binnen de dorpskernen aan te leggen; een wens van de Provincie. Elkhuizen: ,,Wijs mij hier aan waar drie hectare in de dorpen liggen, voor een park met zonnepanelen. Moeten we ze dan op de voetbalvelden leggen?''

,,Legaliseer permanente bewoning recreatiewoningen''


Zevenhoven – Zo'n driehonderd recreatiewoningen mogen van wethouder Guus Elkhuizen permanent bewoond worden. Deze vakantiehuisjes staan verspreid over zeven recreatieparken. De Provincie Zuid-Holland wil dit niet, maar wethouder Guus Elkhuizen blijft hier voor strijden. ,,Het algemene beeld is dat de bewoning van recreatiewoningen eerder toeneemt dan afneemt.''

Elkhuizen stelt, dat het 'niet realistisch' is, te verwachten dat die vakantiehuisjes alleen voor recreatie worden gebruikt. Hij pleit voor 'een nieuw perspectief, gericht op een toekomstgerichte aanpak' en stelt: ,,De recreatieparken in Zevenhoven zijn niet langer geschikt voor een verblijfsrecreatieve functie. Het huidige beleid van de provincie miskent, dat voor veel recreatieparken een herleving van de recreatieve functie niet realistisch is. Dit is met name van toepassing op recreatieparken die in de tweede helft van de vorige eeuw zijn gebouwd, zoals de zeven recreatieparken in Zevenhoven.''

Er komen namelijk nauwelijks nog toeristen, die zo'n woninkje voor een paar dagen willen huren. In die parken zijn geen ontspanningsfaciliteiten zoals een zwembad, speeltuin of horeca. ,,Deze parken kunnen niet concurreren met commercieel geëxploiteerde vakantie- / recreatieparken. Het is een illusie om te denken dat strikte handhaving van het verbod op permanente bewoning ertoe zal leiden dat deze woningen weer beschikbaar komen voor recreatieve verhuur. Veel aannemelijker is dat dit zal leiden tot leegstand of dat de woningen in stijgende mate illegaal (zonder gedoogbeschikking) bewoond worden.''

Om die illegaliteit tegen te gaan, stelt Elkhuizen aan de Provincie voor, dat deze overheidsinstantie alsnog akkoord gaat met de permanente bewoning van deze vakantiehuisjes. ,,Per park zou de mogelijkheid van maatwerk voor bijzondere situaties geboden moeten worden.'' Als het aan het Nieuwkoopse college van burgemeester en wethouders ligt, bemoeit de Provincie zich helemaal niet meer met de vraag of vakantiehuisjes permanent bewoond mogen worden. ,,Gemeenten moeten eigen beleid kunnen voeren, zonder dat hiermee ‘op papier’ provinciale belangen in het geding zijn.''

Wethouder Guus Elkhuizen roept Provincie op


,,Laat arbeidsmigranten wonen aan randen van bedrijventerreinen''

Nieuwkoop – Arbeidsmigranten moeten 'tijdelijk' gehuisvest worden op het terrein van Oostkanaalweg 3. Dit voormalige campingterrein is volgens wethouder Guus Elkhuizen bij uitstek geschikt voor het onderbrengen van deze mensen.

De Provincie Zuid-Holland wil dit niet; deze instantie wijst er op, dat dit gebied onder de rook van Schiphol ligt en de bewoners dus langdurig aan het lawaai van passerende vliegtuigen blootgesteld kunnen worden. Het gemeentebestuur van Nieuwkoop is het daar niet mee eens. Elkhuizen wijst er op, dat de huidige huisjes steeds weer andere bewoners hebben. Volgens de Provincie moet Nieuwkoop het huisvesten van arbeidsmigranten maar oplossen 'binnen het bestaande stads- en dorpsgebied.''

Dat is een onmogelijke eis, zo laat Elkhuizen weten. Hij hekelt, dat de Provincie niet wil 'meedenken om te komen tot reële oplossingen of eventuele alternatieven'. En geeft aan, dat het 'niet wenselijk is om arbeidsmigranten te huisvesten in reguliere woonruimten. Er is een acuut tekort aan woningen en dit leidt tot nog meer verdringing op de woningmarkt'. Bovendien zou het plaatsen van arbeidsmigranten in reguliere woningen leiden tot overlast voor omwonenden.

De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft onlangs een beleid ingesteld, dat arbeidsmigranten gehuisvest mogen worden aan de rand van bedrijventerreinen. De Provincie Zuid-Holland heeft hier mee ingestemd, zo wijst Elkhuizen er op. Gelijke monniken, gelijke kappen, zo vindt hij. ,,Oostkanaalweg 3 ligt aan de rand van glastuinbouwgebied; dat is ook bedrijvigheid. Dit is een prachtige locatie voor het huisvesten van arbeidsmigranten. We hebben een verzoek binnengekregen voor de bouw van zeventien nieuwe chalets. Het is onmogelijk om arbeidsmigranten te huisvesten in de dorpen; ik heb ruimte nodig aan de randen van de dorpen!'' De wethouder kondigt een raadsvoorstel aan, om net als in Kaag en Braassem de arbeidsmigranten aan de randen van bedrijfsterreinen te mogen huisvesten. De starre houding van de Provincie zit de wethouder hoog: ,,In Den Haag moeten ze niet alleen kijken naar waarom iets niet kan. Bestemmingsplannen en beleidsstukken zijn niet om mee te slaan, maar om mee te gaan. We zijn geen turfsteekers en lopen niet in berenvellen. We zijn een geciviliserde gemeente, met vanoudsher een heel goed ondernemerschap.''

Kunsttentoonstelling Made 2018


[ROELOFARENDSVEEN] Tientallen kunstwerken van lokale kunstenaars zijn in het weekend van 22 en 23 december te bewonderen in basisschool De Kiem. Dan vindt namelijk de kunsttentoonstelling 'Made 2018' plaats. De deelnemende kunstenaars hebben zich laten inspireren door het thema 'Dag & Nacht'. Alle bezoekers kunnen gratis kijken naar gedichten, beelden en schilderijen. Maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd door de organisatie. De kunsttentoonstelling aan het Schoolplein 1 in Roelofarendsveen is beide dagen geopend tussen 11:00 uur en 17:00 uur. Voor meer informatie: www.wijpresenteert.nl.

Baankansen


Bij Flexteam Security B.V.

Flexteam Security B.V. is een door het Ministerie van Justitie erkend beveiligingsbedrijf, onder leiding van algemeen directeur Jeroen van der Kooi. Flexteam doet alles op het gebied van beveiliging en bewaking: mobiele surveillance, alarmopvolging, objectbeveiliging, receptiediensten, winkelsurveillance, bouwbewaking en evenementenbeveiliging.

Maar ook de beveiligingsbranche staat niet stil, zo laat Van der Kooi weten: ‘Niet alleen bedrijven, hotels en winkels maken deel uit van ons klantenbestand, maar de particuliere markt komt steeds verder omhoog. Met name waar het gaat om alarmopvolging voor woonhuizen: wanneer mensen op vakantie gaan, zorgen wij voor extra fysieke controle.’

Flexteam werd op 1 juli 2004 opgericht en is in de loop der jaren gegroeid tot een beveiligingsbedrijf met een grote groep full- en parttimers, oproepkrachten en zzp-ers. Van der Kooi: ‘Iedereen binnen het bedrijf is heel betrokken en breed onderlegd. Dankzij onze korte communicatielijnen worden de mensen dezelfde dag geholpen. Door de groei van ons bedrijf, zijn we op zoek naar nieuwe medewerker. Dan gaat het om:
Nachtreceptionisten
Objectbeveiligers
Mobiele surveillanten
Allround beveiligers


Het liefst ben je allround inzetbaar in onder andere mobiele surveillance, objectbewaking en overige (beveiligings)werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd in de regio Duin- en Bollenstreek en de Haarlemmermeer.
Wat vragen wij van jou?
• Je bent in het bezit van het diploma beveiliger 2
• Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer
• Je kunt goed zelfstandig werken maar staat ook klaar voor je collega’s
• Je bent flexibel en werkt oplossingsgericht
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Je hebt geen moeite met nachtdiensten en onregelmatige diensten

Wat kunnen wij jou bieden?
Wij kunnen jou een full time baan bieden voor 152 uur per 4 weken. Ook voor een parttime baan kun je bij ons terecht. Je krijgt betaald conform de CAO particuliere beveiliging. Ben je geïnteresseerd stuur dan je CV naar info@flexteam.nl of bel naar 0252 528 277


Flexteam zorgt voor een werkplek binnen een innovatief, ondernemend en groeiend bedrijf. Operatoneel manager Chris Bazuyn: ,,Ons personeel is de kracht van ons bedrijf, wij investeren dan ook graag in jou, door middel van interne opleidingen, doorgroeimogelijkheden en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij gebleken geschiktheid bieden wij jou een vast contract.''

Naast het feit, dat het natuurlijk enorm fijn is om een baan te hebben bij een bedrijf als Flexteam, help je ook mee met het voorkomen van misdaad. De core business van Flexteam is de mobiele surveillance en alarmvolging en object-/bouwbewaking. Maar daarnaast excelleert Flexteam Security ook in aanverwante dienstverlening. Te denken valt hierbij aan het openen en sluiten van panden en parkeergarages, maar ook receptiediensten, gebouwbewaking en evenementenbeveiliging. Tevens levert Flexteam Security gecertificeerde hondengeleiders; beveiligers met een diensthond. Hotels, winkels en overheidsinstanties; het zijn slechts enkele voorbeelden van bedrijven die zich veilig voelen en veilig zijn dankzij Flexteam Security.

Één van de diensten waar Flexteam Security zich mee onderscheidt, is de collectieve beveiliging. Het bedrijf laat een fysiek surveillancevoertuig rondrijden, die de panden van alle aangesloten deelnemers controleert en ook alarmvolging uitvoert. Met vaak een snellere reactietijd dan de politie tot gevolg.

Particulieren

Maar ook ervaart Flexteam Security, dat steeds meer particuliere klanten gebruik maken van de diensten die het bedrijf aanbiedt. Vaak willen ze hun buren niet belasten met de vraag op te letten als ze een weekendje weg of op vakantie zijn. 'Of ten tijde van een uitvaart', informeert Van der Kooi. De hele straat is leeg, want de buren gaan er ook allemaal heen. De een zijn dood is letterlijk het brood van de inbrekers.' Ook is het mogelijk om woningen en kantoren van binnenuit te beveiligen.

Meer weten? Neem gerust contact op:

Flexteam Security
Leidsestraat 124c, Hillegom
T: 0252 528 277

GSM Shop Oegstgeest


,,Een telefoon kan niet doodgaan''

OEGSTGEEST – Je loopt door winkelcentrum de Lange Voort en plotseling, volkomen onverwacht, stuit je op een waar winkelpareltje; GSM Shop Oegstgeest. Bij binnenkomst wordt je hartelijk welkom geheten door eigenaar Omid Samsoor en zijn medewerkers Mehdi en de voormalige Syrische vluchteling Bashar. Het is druk in de GSM Shop Oegstgeest; continue lopen mensen binnen voor een abonnement, een nieuwe tweedehands telefoon, een hoesje of om hun huidige telefoon of iPad te laten repareren.

Joep Derksen

Omid is 26 jaar oud, maar is nu al mede-eigenaar van twee winkels. Ook in Wassenaar staat een telecomwinkel. Tien jaar geleden had hij niet kunnen voorspellen, dat zijn leven zo zou lopen. ,,Ik voltooide de studie Bouwkunde, maar in die crisistijd kon ik geen werk vinden, terwijl ik toch hoog gekwalificeerd was. Mijn neef in Harderwijk verkocht al telefoons en ik heb bij hem cursussen gevolgd en geleerd hoe je reparaties moet uitvoeren. Samen met mijn broer begon ik de telecomwinkel in Wassenaar; het was oorspronkelijk een kleine onderneming, maar werd een enorm succes.''

Vanuit de hele regio kwamen mensen naar Wassenaar om daar gadgets voor hun telefoons en iPads aan te schaffen, of een reparatie uit te laten voeren. Regelmatig kreeg Omid de vraag, waarom hij geen winkel opende in Oegstgeest. In eerste instantie wimpelde hij deze verzoeken af: ,,Ik was al druk genoeg.'' Tot hij in maart 2017 een hartstilstand kreeg. Hij kwam er bovenop, maar was in eerste instantie angstig. Depressief zelfs. Tijdens de zomermaanden, waarin hij tijd voor zichzelf nam en ging nadenken over het leven, besefte Omid: ,,What doesn't kill you, makes you stronger. Na de zomer stond ik zo sterk in mijn schoenen en dankzij die hartstilstand kreeg ik enorm veel zelfvertrouwen. Ik besefte, dat ik alles uit mijn leven moet halen en dingen anders moet gaan aanpakken.''

Het moment was gekomen om zijn eigen winkel te openen in Oegstgeest. Dit is een relaxed dorp, met Leiden heel dichtbij. Klanten komen niet alleen uit Oegstgeest en Leiden, maar ook uit Warmond en andere dorpen. Het interview wordt meerdere malen onderbroken, omdat Omid uiteraard als eerste de klanten helpt. Van veel klanten weet hij de naam, maar altijd weet hij ook waarvoor deze mensen de zaak in komen. De een vraagt om een maandabonnement voor zijn mobiel, een wat oudere dame wil haar telefoon laten repareren en een derde klant koopt een 'jong gebruikte' telefoon. ,,Deze jong gebruikte telefoons zijn bij ons altijd krasvrij en in uitstekende staat, omdat ze vaak als showmodel zijn gebruikt'', licht Omid toe. ,,Deze telefoons zijn enorm populair, omdat je topkwaliteit hebt voor veel lagere prijzen.''

Heel veel mensen staan er niet bij stil. Maar als een telefoon snel leeg gaat, is deze nog niet kapot. Het euvel kan bijvoorbeeld verholpen worden met het vervangen van een batterijtje. Omid lacht: ,,Een telefoon kan dus ook niet dood gaan: het is een object, geen plant of dier. Er is hooguit iets doorgebrand en dat is vaak gewoon te maken.''

Hoe komt het, dat deze GSM Shop Oegstgeest zo'n succes is? ,,Eerlijkheid. Je kan zeggen: ,,Ik ben goedkoop”, maar daar gaat het niet om. Ik ben open naar klanten toe en niet heel formeel. Bij ons is transparantie heel belangrijk. Onze klanten kunnen zien, dat we reparaties uitvoeren en hoe we dat doen. Bij ons staat service op nummer één. Als er iets niet goed zou zijn, kun je altijd met een gerust hart langs komen. Onze garantie staat als een huis.'' Hij vervolgt: ,,We staan het meest bekend om de reparaties. Niet alleen de simpele gevallen, zoals het vervangen van een gebarsten scherm. Maar ook de moeilijke reparaties, zoals telefoons die in het water zijn gevallen. Ook voeren we heel miniscule reparaties uit, zoals solderen.'' De GSM Shop Oegstgeest doet dit voor alle telefoon- en iPad-merken. ,,Daarnaast verkopen we accessoires, hoesjes, laders, oordopjes, telefoons (van onder meer de merken Samsung en Apple) en tablets.'' Omid tipt: ,,De abonnementen van Simonly van Lebara lopen heel hard.''

U als lezer van dit artikel kan gebruik maken van een mooie kortingsaanbieding. Knip de vijf euro tegoedbon naast dit artikel uit en lever hem in bij de GSM Shop Oegstgeest. Deze bon is geldig tot en met 28 februari, bij besteding van minimaal 20 euro.

Voor meer informatie: GSM Shop Oegstgeest, Lange Voort 19, Oegstgeest, T: 071 230 2473, T: 06 3344 4888 (voor whatsapp), E: info@gsmshopoegstgeest.nl, W: www.gsmshopoegstgeest.nl.
GSM Shop Wassenaar, Langstraat 30, 2242 KM Wassenaar, T: 070 752 1359, W: www.gsmshopwassenaar.nl.

Keukenhoek Katwijk


40% Snelle Beslisserskorting

KATWIJK – Het jaar 2019 wordt voor Keukenhoek Katwijk heel bijzonder; dat is nu al duidelijk. En de klanten profiteren mee! Als nieuwjaarsactie geeft Keukenhoek maar liefsft 30% korting op alle Nobilia en Brigitte Keukens. Wie in de maand januari voor het eerst bij Keukenhoek komt, is helemaal spekkoper: zij/hij ontvangt voor alle Nobiliakeukens een 'Snelle Beslisserskorting' van maar liefst 40%!

Joep Derksen

Jeroen Weij is al jaren een vast gezicht bij Keukenhoek Katwijk, dat in het pand van Plug Meubelen is gevestigd. Sinds 1 november is ook Helmi Koole toegetreden tot het Keukenhoekteam. Zij verhuisde vanuit Zeeland voor het werk van haar man en na twee jaar zorgen voor haar kinderen in Rijnsburg vond ze het tijd om ,,weer aan de slag te gaan en wat te doen''. Een personeelsadvertentie van de Keukenhoek kwam op het juiste moment. ,,Keukenhoek zocht een keukendesigner en ik kom uit de reclamewereld. Hoewel ik geen jarenlange ervaring heb met keukens, gaat het prima. Ik leer tekenen en offertes maken; het is een leuke nieuwe uitdaging, waar ik echt aan toe was.''

Koole is een snelle leerling: ,,Bijzonder aan de Keukenhoek is, dat we het 'Mix en Match' systeem hebben, waarbij je zelf kunt kiezen welke apparatuur of wat voor materiaal je wilt gebruiken.'' Klanten zitten bij de Keukenhoek namelijk niet vast aan één specifiek merk, maar mogen de voor hen mooiste apparatuur uitkiezen. Koole heeft als ambitie, dat zoveel mogelijk mensen in de regio van De Keukenhoek gaan lezen. ,,Ik ga me met een stukje marketing bezig houden, waarbij we meer geluid gaan maken op Facebook, Instagram en Pinterest. We willen ook een folder maken en onze huisstijl aanpakken. Het is een leuke uitdaging.''

Weij vult aan: ,,We gaan de komende jaren groeien!'' De medewerkers zullen er uiteraard voor zorgen, dat de uitstekende service als vanouds blijft bestaan. ,,In onze groei blijven we kleinschalig en staan met advies klaar. Of je hier nu komt voor een specifieke keuken, of dat je alleen geïnformeerd wilt worden; bij ons krijg je altijd een vers kopje koffie.''

En, wellicht het belangrijkste: alle klanten kunnen gelijk genieten van scherpe prijzen, zodat ze niet hoeven af te dingen. Zodra je bij de Keukenhoek binnenkomt, heb je al 30% korting. En wandel je er voor het allereerst naar binnen, dan kom je in januari in aanmerking voor de 40% 'Snelle Beslisserskorting'! Dat, in combinatie met het 'Mix en Match' systeem, maakt de Keukenhoek tot de beste keukenwinkel van deze hele regio. Waarbij je terecht kunt voor Duitse keukenmerken als Nobilia, Brigitte en KH. Of je nu in een appartement woont, of in een vrijstaande villa: bij Keukenhoek Katwijk moet je zijn!

Keukenhoek Katwijk, bij PLUG meubelen, Ambachtsweg 3, 2222 AH Katwijk, T: 088 044 5600, W: www.keukenhoek.nl.

Solar Energy Groep Leiden


Duurzaam bezig én geld verdienen

LEIDEN – Wie nog geen zonnepanelen op zijn of haar dak heeft, is een dief van de eigen portemonnee. Na het plaatsen van deze panelen, gaat je energierekening direct omlaag. Bovendien kun je overtollige opgewekte energie weer terug leveren aan de energiemaatschappijen en dat levert een aardig zakcentje op. En over enkele jaren wil iedere huizenkoper, dat er op het dak zonnepanelen liggen; een lagere elektriciteitsrekening zal zorgen voor een hogere waarde van de woning.

Joep Derksen

Voor Johan van Haastrecht, mede-eigenaar van Solar Leiden, is het antwoord op de vraag of je zonnepanelen op je dak moet nemen, dan ook een no-brainer. Solar Leiden is al jaren de grootste zonnepanelenleverancier van Zuid-Holland. Dit bedrijf werkt alleen met LG en Duitse merken van uitstekende kwaliteit. Voorafgaand aan het plaatsen van de panelen, berekenen Van Haastrecht en zijn personeel de verwachte opbrengst van de panelen. En mocht die opbrengst tegenvallen, dan betaalt Solar Leiden het misgelopen bedrag uit aan de paneleneigenaar. ,,We noemen dit een kilowattuurgarantie. Wij storten het verschil terug op de bankrekening. Waarna we natuurlijk wel kijken, of eventuele problemen met die zonnepanelen opgelost kunnen worden.'' De medewerkers hoeven hiervoor niet weer het dak op: ,,Alle systemen zijn door ons online te volgen.''

Solar Leiden is een duurzaam bedrijf. Dat zie je al aan de inrichting van de fraaie winkel. Van Haastrecht is blij, dat hij helpt om de wereld een stukje duurzamer te maken. ,,Wij zijn geen pakketjesduwers voor zonnepanelen, maar gaan voor het echte maatwerk. We verzorgen zo'n 300 installaties per jaar en geven een opbrengstgarantie van tien jaar. Bovendien moet het systeem 25 jaar lang functioneren.'' Hij vervolgt: ,,Wij willen echt de kwaliteitszonnepanelen en omvormers leveren en kiezen er bewust voor, om dat niet in heel Nederland te doen. We richten ons op het gebied, rondom onze winkel, dat maximaal een half uurtje rijden verwijderd is.''

De overheid heeft besloten, dat we met ons allen van het gas af moeten. Of we nu willen of niet; het blijft een feit dat we onze woningen moeten isoleren en de CV-ketel dienen te vervangen voor een warmtepomp. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is een warmtepomp geen nieuwe technologie. Het bestaat al jaren, maar Nederlanders moeten even wennen aan het systeem zelf. Van Haastrecht licht toe: ,,Als het buiten wat kouder is, draaien we de temperatuur wat hoger en binnen drie uur is de hele woning verwarmd. Warmtepompen werken volgens een laagtemperatuurverwarming; normaal zou het hoger of lager zetten van de temperatuur wat langer in beslag nemen. Maar wij hebben daar een oplossing voor gevonden.'' Wie hier meer over wil weten, kan het beste contact opnemen met Solar Leiden.

Wat moet je doen, als je in een eengezinswoning zit en je huis klaar wilt maken voor de duurzaamheidsrevolutie? Van Haastrecht tipt: ,,Als eerste moet je jouw huis goed isoleren. Dat kan heel vaak met subsidies voor bijvoorbeeld de spouwmuur, dakisolatie en vloerisolatie. Wij helpen met het aanvragen van die subsidies.'' Met het op het dak leggen van zonnepanelen kun je de stroom opwekken voor de volledig elektrische warmtepompen. Zo wek je jouw eigen energie en warmte op, zonder dat het je iets aan maandlasten kost. Zonnepanelen hoeven niet alleen op het zuiden te liggen; ook aan de noordkant wekken die panelen nog veel energie op. Panelen werken namelijk, zodra het licht wordt; ook als de zon er niet direct op schijnt.''

Van Haastrecht: ,,Inmiddels hebben we veel expertise opgebouwd ook in gebieden zonder stroom. In Gambia gaan we een ziekenhuis sponsoren met zonnepanelen. We gaan daar nieuwe systemen bouwen en dat een operatiekamer weer in werking is. Hierdoor is er altijd stroom en hebben de baby's een betere overlevingskans.'' http://www.solar-leiden.nl/stroom-voor-gambia.

Wie interesse heeft in zonnepanelen, een warmtepomp of een andere verduurzaming van het eigen huis, kan contact opnemen met Solar Leiden. En binnen vier weken kunnen de zonnepanelen al op uw dak liggen, die gelegd worden door het eigen personeel van Solar Leiden.

Voor meer informatie:
Solar Leiden
Kenauweg 15 – 17 Leiden
T: 071 542 7440