Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 juli 2019

De Don Quichottes van de Drechtoevers


LEIMUIDEN – Al 32 jaar zet een groep mensen zich in om de oevers van de Drecht vrijwillig te onderhouden. Hierdoor wordt de biodiversiteit vergroot en het almaar uitdijende riet in toom gehouden. Maar de leden van de Werkgroep Drechtoevers worden er niet jonger op; nieuwe mensen zijn nodig, anders houdt het onderhoudsteam in januari op te bestaan.

De harde kern van de vrijwilligersgroep zijn Chris Kempenaar (65), Jopie Kempenaar (81) en Els de With (70). Kwamen er in het verleden tijdens de werkdagen nog wel eens vijftien mensen opdagen, tegenwoordig is dat aantal geslonken tot maximaal vijf personen. ,,Maar regelmatig staan we met twee of drie mensen te werken’’, aldus Els. En dat is niet vol te houden voor de gepensioneerden. ,,Het harken is het zwaarste werk’’, verzucht Jopie, maar toch geniet ze er met volle teugen van. ,,Het is inspanning en toch ontspanning. Maar het is leuk om buiten te zijn. Je ziet bloemetjes, die je anders niet ziet.’’

En dat komt, omdat Chris in 1987 besloot om zich in te zetten voor meer biodiversiteit langs de Drechtoevers. Hij vroeg en kreeg toestemming van allerlei particulieren grondeigenaren om het riet op hun grondgebieden te onderhouden. En daardoor kregen bijzondere planten als de kale jonkers, grote ratelaar, orchideeën en dotterbloemen ook een kans om weer op te komen. En een vogelsoort, de kleine karekiet, is weer terug gekomen. ,,We maaien het riet en voeren het af; zo wordt het beteugeld. En we zorgen er voor, dat het aan de kant opener is, waarbij we in de middenstukken voor een hooilandschap zorgen. Daar kunnen zeldzamere plantjes groeien.’’ Chris lacht: ,,Een beetje Don Quichotte zijn we wel.’’

Nog altijd wordt zo’n 3.000 m2 onderhouden door de Werkgroep Drechtoevers; zo’n tien keer per jaar. ,,De 81-jarige: ,,Ik doe dit omdat ik een boerenhartje heb. Het is leuk, ook als het een beetje slecht weer is.’’ Het vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd door de particuliere grondeigenaren, maar dat wil niet zeggen, dat ieder resultaat juichend wordt ontvangen. Als er namelijk maar twee mensen aan de slag zijn, kan veel minder werk uitgevoerd worden. Els: ,,Als je het doet, moet je het goed doen. Wanneer je als groep zegt, dat je iemands stukje riet onderhoudt, moet het er ook netjes uit komen te zien.’’ Al kunnen grondeigenaren ook wel eens overdrijven. Chris: ,,Ik had een keer een stukje riet laten staan, zodat de karekietjes er een nestje in konden bouwen. En dan krijg ik commentaar, dat dit stukje riet niet weggehaald was.’’
Maar het werk van de vrijwilligers wordt gewaardeerd. Regelmatig krijgen ze koffie aangeboden als ze aan de slag zijn. Maar extra handjes zijn dringend nodig. ,,Als we in januari niet minimaal vijf mensen er bij hebben, is het einde verhaal. De jongste is 65 en de twee oudsten zijn 81 jaar. We hebben jongere mensen nodig, voor het maaien, harken en afvoeren. Ook zou het mooi zijn, als iemand contacten onderhoudt en mensen, die de flora en fauna willen inventariseren zijn ook van  harte welkom.’’ Wie wil helpen om de Drechtoevers aan de Vriezekoop bij te houden, kan contact opnemen: c.kempenaar1@kpnplanet.nl of: 0172 509 738.

‘Kort en hevig’


Oud Ade – Als volgend jaar de Langebrug wordt vervangen, moet de overlast hiervan ‘kort en hevig’ zijn. Dat automobilisten daardoor drie maanden om moeten rijden, is dan niet zo erg, maar voor de fietsers moet het mogelijk blijven om via de Leidseweg van Oud Ade naar Leiden te gaan. De inwoners van Oud Ade gaven dit aan tijdens de informatiebijeenkomst van donderdagavond.

De aanwezigen kregen in totaal 18 verschillende varianten aan bruggen te zien; in allerlei verschillende breedtes en soorten. Deze brug moet in het derde kwartaal van 2020 klaar zijn. Maar de belangrijkste vraag, waar de gemeente Kaag en Braassem graag het antwoord op wilde hebben, is hoe de inwoners van Oud Ade de werkzaamheden willen hebben uitgevoerd. Drie maanden lang de Leidseweg compleet afgesloten (‘kort en hevig’) of dat de werkzaamheden een half jaar lang gaan duren, waarbij in ieder geval één rijbaan van de Langebrug begaanbaar blijft voor al het verkeer.

Een overgrote meerderheid van de aanwezigen bleek voorstander te zijn van de ‘kort en hevige’ variant, maar wel met één voorwaarde. Voor de fietsers moet er dan een tijdelijke brug of ponton aangelegd worden, zodat de leerlingen naar school kunnen blijven gaan en toeristen het dorp nog kunnen bereiken.

Joan Tacx is voorzitter van de Dorpsraad. Hij is er een groot voorstander van om de werkzaamheden zo kort mogelijk te laten duren. En dan het liefst in de zomervakantie, zodat de schoolkinderen er geen of nauwelijks last van hebben. ,,En anders moet er maar een tijdelijk bruggetje komen, zodat je er met de fiets overheen kunt rijden.’’ Oud Adenaar Gé van de Fits is het hier mee eens. ,,Automobilisten kunnen tijdens de werkzaamheden wel over de Rip (Rijpwetering – red.) rijden, maar voor de fietsers moet je een brug of ponton neer leggen.’’
Gemeenteraadslid Jan van der Geest (VVD), die ook naar de informatiebijeenkomst was gekomen, deelde deze mening: ,,Voor de fietsers moet je een oplossing vinden. Je kan hen niet veroordelen tot omrijden.’’ Ook als zo’n tijdelijke fietsbrug een paar ton kost? ,,Dat is wel heel veel geld, maar er moet een eenvoudige oplossing mogelijk zijn.’’ Wethouder Yvonne Peters wilde nog niet bevestigen, dat zo’n tijdelijke fietsbrug er ook komt. Volgens haar heeft dat niet in eerste instantie met het geld te maken. ,,Het gaat niet om niet willen, maar het moet wel passen en of het wel veilig is voor de werkende mensen. Ik snap de wens voor een tijdelijke fietsbrug, maar ik kan het niet beloven.’’

Nieuw kruispunt houdt gemoederen bezig


ROELOFARENDSVEEN – Nog altijd is niet duidelijk, hoe het kruispunt bij de Braassemdreef / Noordeinde er uit komt te zien. Omwonenden en weggebruikers klagen steen en been over de huidige gelijkwaardige kruising. Doordat iedereen voorrang heeft, lijkt de situatie onoverzichtelijk. De gemeente Kaag en Braassem heeft inwoners om ideeën gevraagd en deze zijn door het adviesbureau Sweco uitgewerkt in vijf concrete kruispuntvarianten.

Daar zit geen (mini)rotonde bij, omdat hier niet voldoende ruimte voor zou zijn, aldus Martin van der Kruijt van het adviesbureau. De variant, waarbij het verkeer voorrang krijgt op de Braassemdreef – Oeverdreef, heeft volgens dat bureau de meeste pluspunten. Hierbij is er voldoende ruimte voor het linksafslaand verkeer vanaf de Braassemdreef, komen er fietsstroken op de Braassemdreef en Oeverdreef en is er voor het verkeer een beperkte wachttijd. Het verhoogde kruispunt wordt dan rood ingekleurd, als teken dat het een ‘fietsdomein’ is. 

Maar ook andere opties zijn nog mogelijk. Zoals de mogelijkheid om het verkeer op het Noordeinde voorrang te verlenen. Van der Kruijt stelde wel: ,,De verkeersintensiteit is iets te hoog om deze variant toe te passen.’’ En ook het plaatsen van stoplichten blijft een mogelijkheid, al zal hierdoor de doorstroming wel verslechteren.

De toehoorders bleken enorm verdeeld te zijn over de geboden alternatieven. John van Rijn: ,,Ze moeten het verkeer voorrang geven op Noordeinde; dan ben je aan uitgaven al klaar met de aanschaf van een pot verf voor de haaientanden!’’ Hij verzucht: ,,Maar uiteindelijk kiezen ze toch voor de variant, waarbij de Braassemdreef voorrang krijgt. Want dat wil Heembouw en wie betaalt, die bepaalt.’’ Rob van Diemen gooit er nog een schepje bovenop: ,,Ik voorspel, dat ze over tien jaar een aantal mensen gaan uitkopen, die bij het kruispunt wonen. Dan is er alsnog voldoende ruimte voor de aanleg van een rotonde.’’

Wethouder Yvonne Peters laat weten, dat de gemeente nu in ieder geval niet van plan is om huizen te gaan kopen voor zo’n rotonde. Bovendien geeft de wethouder aan, dat ze een paar maanden nodig heeft om met een definitief voorstel naar de gemeenteraad te gaan. Dan wordt ook duidelijk, of een veel gedeelde wens van de aanwezige inwoners wordt vervuld: de komst van een zebrapad over de (voorrangs)weg Braassemdreef. 

Energieneutrale samenleving komt er aan


KAAG EN BRAASSEM – Tot 2025 zullen er nog geen grootschalige zonnepanelenvelden en windmolens verrijzen in de polder van het Groene Hart. Eerst moeten de inwoners en bedrijven de kans krijgen om hun woon- en kantoorruimtes beter te isoleren. En tegelijkertijd hun daken vol te leggen met zonnepanelen.

Maar de komende vijf jaren gaan de raadsleden wel degelijk vergaande besluiten nemen, zodat Kaag en Braassem bijdraagt aan het duurzame opwekken van 2,5 petajoule en energiebesparing van in totaal 2,5 petajoule. Vorig jaar liet Liesbeth Spies, lid van het dagelijks bestuur van Holland Rijnland al weten: ,,2,5 petajoule staat gelijk aan dertig joekels van windmolens of heel veel hectares zonnevelden.'' De windmolens en zonnepanelenvelden kunnen niet midden in de stedelijke gebieden komen, dus wordt automatisch gekeken naar het buitengebied, waar nog veel ruimte is.

Op 9 september worden de raadsleden geïnformeerd over welke maatregelen de gemeente en de inwoners allemaal moeten nemen, om de eerste stappen naar een energieneutrale samenleving te gaan. De verwachting is, dat het de eerste vijf jaar vooral gaat om het ‘laaghangende fruit’; redelijk gemakkelijk te nemen maatregelen. Die de inwoners echter al wel geld kunnen gaan kosten. En vanaf daar blijft de duurzaamheidstrein almaar door rijden. Met de onvermijdelijke keuzes om windmolens en zonnepanelenvelden aan te leggen, om zo duurzame energie op te wekken.

Raadslid Gino Wesselman (D66) kan haast niet wachten: ,,We gaan beginnen! Eindelijk. We kijken uit naar de concrete maatregelen die later dit jaar op de agenda staan.’’ Raadslid Hans Klink (PRO): verzuchtte: ,,He he, daar gaan we. Het is goed, dat we inderdaad gaan inzetten op besparen en de komende vijf jaren gaan gebruiken om te discussiëren over belangrijke punten.’’ Voorlopig zijn CDA en VVD nog geen voorstander van het vol leggen van weilanden met zonnepanelen, zo lieten Johan Hoogendoorn en Jan van der Geest weten. Maar Klink vond: ,,Met een landschapsarchitect kunnen we kijken hoe windmolens en zonnepanelenvelden in ons landschap passen.’’

Schijtziek


OUD ADE – De gemeenteraad ging vorige week akkoord met de komst van maximaal twintig woningen op de locatie De Kolk. Gemeenteraadslid Thijs Mooren (CDA) had nog wel wat vragen over het aantal parkeerplaatsen, de vervanging van gekapte bomen en waar de watercompensatie zal plaatsvinden. Maar voor de overige politieke partijen hoefde deze aanvullende informatie niet gegeven te worden. Zij waren van mening, dat dit soort vragen tijdens de hoorcommissie gesteld hadden moeten worden. SVKB-raadslid Ger van Emmerik stelde zelfs, dat de ‘negatieve toon van het stellen van vragen veel agressie opwekt’ en dat hij er ‘schijtziek’ van werd. 

Stoplichten of voorrangskruising


ROELOFARENDSVEEN – Het kruispunt Braassemdreef-Noordeinde wordt aangepakt. Nu al is zeker, dat het geen rotonde wordt. De gemeente Kaag en Braassem denkt na, of er stoplichten komen of dat het kruispunt verhoogd wordt.

Nog vijf varianten zijn er over. Twee varianten met verkeerslichten, twee varianten waarbij het verkeer op de Braassemdreef voorrang krijgt en één variant met voorrangsverkeer op Noordeinde. Na afloop van de presentatie door Martin van der Kruijt van bureau Sweco, werd al duidelijk wat de voorkeursvariant van dat bureau is: ‘Voorrang Braassemdreef – Oeverdreef met fietsdomein’. Hierbij krijgt het links afslaand verkeer vanaf de Braassemdreef een eigen opstelplaats, komen er fietsstroken op de Braassemdreef/Oeverdreef en wordt het kruispunt rood geverfd. Om aan te geven, dat het een ‘fietsdomein’ is. Het kruispunt wordt verhoogd, om het verkeer af te remmen, maar de wachttijd voor al het verkeer blijft beperkt.

Inwoners, die eerder hun eigen ideeën hadden ingediend, luisterden naar de presentatie. En waren niet blij. ,,U hebt het alleen maar over voertuigen en niet over wandelaars; mijn haren staan stijf omhoog’’, liet een man weten. John van Rijn en Rob van Diemen wilden de voorrang van het verkeer op Noordeinde hebben, al denken ze dat hun wens niet doorgaat: ,,Heembouw wil dat de Braassemdreef voorrang krijgt en wie betaalt, die bepaalt.’’

De aanwezigen konden gele briefjes neerleggen bij de variant die zij het beste vonden. Gemeenteraadslid Johan Hoogendoorn (CDA) miste een stuk veiligheid voor de voetgangers: ,,Beter een geremde auto dan een platte voetganger. Laat ze maar zebrapaden aanleggen.’’ Wethouder Yvonne Peters liet weten, dat de definitieve varianten binnen een paar maanden wordt gemaakt. ,,We kunnen nadenken om toch zebrapaden aan te leggen op de voorrangskruising.’’ 

‘Houd Leidseweg open voor fietsers’


OUD ADE > Als volgend jaar de Langebrug vervangen wordt, laat dat dan maar in een zo kort mogelijke tijd gebeuren. Maar zorg er wel voor, dat de fietsers nog van deze route gebruik kunnen maken. Dat is de opdracht die de inwoners van Oud Ade meegeven aan het gemeentebestuur. Tijdens de informatiebijeenkomst over de Langebrug was er donderdagavond een opmerkelijke eensgezindheid onder de dorpsbewoners.

Het was druk in het Dorpshuis; heel Oud Ade leek uitgelopen te zijn voor deze informatiebijeenkomst. Het gaat namelijk nogal ergens om; de Langebrug aan de Leidseweg is een van de verbindende levensaders van het dorp. Maar de betonnen brugpeilers rotten weg en er moet een vervangend exemplaar komen. Het bureau Nebest toonde vijf verschillende types bruggen, die geplaatst kunnen worden. En voor die varianten bruggen waren er in totaal nog eens 18 verschillende vormen en breedtes, waaruit de inwoners konden kiezen.

De meeste aanwezigen kozen voor de breedst mogelijke brug. Jan Nijland: ,,Maak die brug maar 13,30 meter breed, zodat het landbouwverkeer er overheen kan. Dat wordt namelijk ook steeds breder. Als je die brug nu te smal maakt, moet je hem later weer aanpassen.’’ Veel mensen waren verrast, dat een ‘korte periode om de brug te vervangen’ toch nog drie maanden gaat duren. Adriaan Otte laat namens Nebest weten, dat dit te maken heeft met de manier waarop de brug geproduceerd en geplaatst wordt. ,,Je kunt een brug maar deels prefabriceren, maar je moet ook nog de fundering helemaal opnieuw aanbrengen.’’

Als er inderdaad drie maanden lang geen verkeer over de Leidseweg kan rijden, dat moet het toch nog mogelijk blijven voor fietsers om via deze weg van Oud Ade richting Leiden te gaan. Gé de Jong: ,,Anders zijn  we wel heel erg afgesloten. De verbinding moet er blijven voor de fietsers; niet alleen de scholieren, maar ook de werkmensen. Anders kun je nergens heen.’’ Theo Witteman is het hier mee eens: ,,Zorg voor de fietsers voor een tijdelijke brug. Het kost geld, maar Oud Ade heeft een goede verbinding nodig.’’

Wethouder Yvonne Peters laat weten, dat ze de oproep voor een fietsbrug heeft gehoord, maar garandeert niet, dat die er ook daadwerkelijk komt. ,,Zo’n fietsbrug moet daar wel passen en of het veilig is voor de werkende mensen.’’ Welk type brug er ook komt, het is de bedoeling dat dit nieuwe exemplaar er in het derde kwartaal van 2020 ligt.

25 juli 2019

Burgemeester wil socialere bevolking


Leimuiden – Welgestelde gepensioneerde miljonairs, die officieel alleen een AOW-uitkering krijgen, komen toch in aanmerking voor een sociale woning. Zoals een van de appartementen of de eengezinswoningen van het Dorpshart in Leimuiden, die sinds kort in de verkoop staan. De gemeenteraad heeft in 2017 een ‘doelgroepenverordening’ aangenomen, zodat nieuwe sociale woningen daadwerkelijk naar de mensen gaan, die deze huizen écht nodig hebben. Maar die regeling geldt dus niet voor het woningbouwproject in Leimuiden.

Burgemeester Marina van der Velden is er niet blij mee: ,,Het is een lek in de aansturing. Hierdoor is het bouwproject ‘Dorpshart Leimuiden’ niet het project geworden, zoals we het met elkaar gehoopt hadden. De belangen bleken te veel tegenovergesteld.’’ Volgens haar is het de landelijke wetgeving, die er voor zorgt dat ook miljonairs in een sociale woning kunnen trekken: ,,Het irriteert me, dat bij de beoordeling of je voor zo’n woning in aanmerking komt, alleen naar de inkomenspositie wordt gekeken en niet naar de vermogenspositie. Het is menselijk, dat altijd de randen van het kunnen wordt opgezocht en wij zijn als gemeente de hele dag bezig met dweilen.’’

Ze doet een oproep aan de inwoners, om de sociale voordelen met anderen te delen: ,,Je zou de morele verantwoordelijkheid kunnen aanspreken van de mensen die in de sociale huizen wonen. Wees blij, dat je de gelegenheid hebt gehad om gebruik te maken van die regeling en gun het aan een ander, wanneer jouw salaris omhoog is gegaan.’’ 

De duurzaamheidsstrijd begint


KAAG EN BRAASSEM – Over enkele maanden moeten de raadsleden van Kaag en Braassem kleur bekennen. Maandag 9 september krijgen ze namelijk een pakket aan duurzaamheidsmaatregelen voorgeschoteld tijdens een ‘specialistenavond’. En dan moet de politiek besluiten, hoe deze gemeente de komende jaren van het gas af gaat en energieneutraal wordt.

Het alleen vol leggen van de daken met zonnepanelen is bij lange na niet voldoende om de gemeente energieneutraal te maken. Het beter isoleren van huizen en bedrijven helpt wel in het omlaag brengen van het energieverbruik, maar ook dat is niet genoeg. Radicalere middelen moeten worden ingezet en dan wordt al snel gedacht aan windmolens en zonnepanelenvelden.

Het energieneutraal maken van de gemeente zal niet met een magisch toverstokje gebeuren. Nu al is duidelijk, dat de inwoners zelf maatregelen moet nemen en dat ze hier ook voor gaan opdraaien. Niet alle maatregelen worden de komende vijf jaar ingezet; in eerste instantie komt het vooral neer op energie besparen en op basis van vrijwilligheid de eigen daken vol leggen met zonnepanelen. Maar uiteindelijk zal de gemeenteraad een complete aanpak moeten bepalen, waarbij zowel de overheid als de inwoners concrete maatregelen moeten nemen om Kaag en Braassem energieneutraal te maken. 

Dorpsplein Noorden opgeknapt


Noorden – Het Dorpsplein in Noorden wordt helemaal opgeknapt voor een bedrag van 340.000 euro. Niet alleen komen er meer bruikbare parkeerplekken voor auto’s en fietsen. Ook wordt het groen opgeknapt, komen er nieuwe lantaarnpalen en moeten de ondernemers hun opstallen verwijderen. Naast het Dorpsplein wordt ook de Simon van Capelweg heringericht, zodat wandelaars met twee zebrapaden veiliger kunnen oversteken. De gemeenteraad stemde er donderdagavond mee in om de 340.000 euro hier aan uit te geven.

Wel riepen de raadsleden op, om Noorden ook in de toekomst verder te blijven ontwikkelen. Kees Hagenaars (NN) liet weten, dat Noorden al flink is veranderd in de afgelopen jaren: ,,De glastuinbouw is verdwenen in Noorden en de Noordse Buurt. Noorden moet zich als het ware opnieuw uitvinden.’’ Hij riep het college op om de inwoners van Noorden een eigen toekomstvisie op te laten stellen. ,,Laat hen een antwoord geven op de vraag, waar we met Noorden naar toe moeten. We vertrouwen de Noordenaren toe, dat dit op een verstandige manier gerealiseerd kan worden.’’

Wethouder Guus Elkhuizen zegde toe, dat het betrekken van de inwoners past bij het opstellen van een omgevingsplan. ,,Ik ben er van overtuigd, dat dit een mooi Dorpsplein annex parkeerterrein kan worden. Dit is de eerste bouwsteen van een uiteindelijk omgevingsplan. De komende jaren gaat nog veel gebeuren in Noorden, zoals het Land van Koppen, veertig woningen aan de Voorwegzone en hopelijk wordt Ruygeborg een mooi natuurgebied in de omgeving.’’

Gezondheidscentrum

LEIMUIDEN – De komst van een appartementencomplex, naast het gezondheidscentrum, in Leimuiden is op losse schroeven komen te staan. Gezien de grootte van de kavel zou de bouw van een appartementencomplex en een gezondheidscentrum mogelijk zijn.  Maar door alle regeltjes kan deze ‘landmark’ er hoogstwaarschijnlijk niet komen.Piet de Bock is voorzitter van Kerkrentmeesters en een van de medeinitiatiefnemers voor het gezondheidscentrum. ,,Het appartementengebouw gaat vrijwel zeker niet door. Op die locatie heb je te maken met het geluid van de N207, fijnstofuitstoot en de beperkingen vanuit het tankstation. Hiervoor moeten allerlei bouwtechnische maatregelen genomen worden, die erg in de papieren lopen. Dan wordt het prijstechnisch te duur om de appartementen verkoopbaar te maken.’’

Maar als het appartementengebouw er niet komt, is er toch ook geen kostendrager voor het gezondheidscentrum? De Bock: ,,Als er een deur dicht gaat, moet je zien dat elders een andere deur voor je open gaat. Samen met de huisarts en andere belanghebbenden komen we  half september bij elkaar om de plannen voor het gezondheidscentrum te bespreken.’’ Hij besluit: ,,Het is jammer dat het appartementengebouw niet door gaat. Het was toch een mooie eyecatcher voor het dorp, maar helaas niet haalbaar.’’ 

Jubileumprojecten gekozen

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente Kaag en Braassem bestaat tien jaar, sinds de gemeenten Alkemade en Jacobswoude samengevoegd zijn. Om dit te vieren, konden inwoners van iedere kern bij de gemeente een idee indienen, om hun wijk of buurt te verbeteren. De beste tien ideeën kregen woensdagavond een ‘kernenbudget’ van 2.000 euro uitgereikt door burgemeester Marina van der Velde.

Meer dan veertig initiatieven zijn ingediend en tijdens de Europese verkiezingen van 23 mei konden de inwoners tegelijkertijd ook stemmen op het leukste idee. Ruim 3.000 mensen deden dat ook. De uitslag daarvan heeft meegeholpen in de uiteindelijke collegekeuze van de winnaars. Voorstellen voor een kunstwerk, picknicktafel en barbecuefeest vielen onder meer af. Burgemeester Marina van der Velde: ,,De belangrijkste randvoorwaarden zijn, dat het hele dorp wat aan het initiatief heeft en dat het zelfstandig uitgevoerd kan worden.’’

De winnende ideeën zijn heel divers. Zo krijgt Bilderdam insectenhotels bij de entrees van dat dorp. En Kaag mag zich niet alleen verheugen op een jeu de boulesbaan, maar ook de plaatsing van bloembakken, in de buurt van de veerpont. Leimuiden krijg een speeltoestel op het nieuwe plein van het Integraal Kind Centrum (IKC).

Bij het cultureel centrum in Nieuwe Wetering verschijnen duurzame lantaarnpalen en tussen Rijpwetering en Oud Ade worden de bermen met bloemen ingezaaid. Het dorp Rijnsaterwoude wordt opgesierd met een hek bij de dierenweide aan de slootkant. De bewoners van de aanleunwoningen in Oude Wetering genieten binnenkort van een zon-zitje én de tuin wordt opgeknapt. Veenders gaan oude veilingbanken aankopen en restaureren om opnieuw in gebruik te nemen voor de oude veiling. De inwoners en dorpsraad van Rijpwetering hebben nog geen uitgewerkt voorstel ingediend; hier wordt een initiatief later bepaald.

Alle winnaars waren blij met de 2.000 euro. Pie Dobbe nam namens Stichting Veense Veiling de cheque in ontvangst: ,,Ik droom er van, dat deze idyllische plek een ontmoetingsplek wordt voor de bewoners. We huren de afmijnzaal van de Heembouw en knappen deze op. De oude veilingbanken plaatsen we terug en met filmbeelden laten we mensen weten hoe het was. Bezoekers  kunnen ook zelf op de klok inkopen.

Het hardste applaus kreeg het idee van Jacqueline Grauwen, namens de Dierenweide Rijnsaterwoude: ,,De Dierenweide had al hekken om te zorgen dat de geiten niet ontsnappen. De vrijwilligers doen veel werk op de Dierenweide. De afgelopen twintig jaar zijn zeker tien jonge geitjes verdronken. Dit jaar waren er ook twee in de sloot gesprongen, maar gelukkig zijn ze er nog net op tijd uit gehaald. Om te zorgen dat mensen geen slapeloze nachten van de Dierenweide hebben, willen we het extra hek hier plaatsen. Het is heel sneu als die geitjes verdrinken.’’ Grauwen besloot: ,,Het is leuk dat we geld krijgen, maar ik ben vooral heel blij, dat we ruim 200 van de 300 stemmen hebben gekregen uit het dorp. De Dierenweide Rijnsaterwoude leeft!’’

Kapitaal aan nieuwe telefoons


Kaag en Braassem - Alle ambtenaren van Kaag en Braassem krijgen een fonkelnieuwe telefoon. De totale kosten hiervoor bedragen 100.000 euro. Volgens burgemeester Marina van der Velde zijn die nieuwe mobieltjes een absolute noodzaak.

,,De mobieltjes, die de medewerkers hadden, voldeden volstrekt niet. We zijn afgestapt van de vaste telefoon en met sommige van de huidige mobieltjes kon niet worden geappt of doorverbonden. Dat belemmerde mensen om hun werk goed te doen. Voortaan kan iedereen altijd en overal bereikt worden.’’

Van der Velde vervolgt: ,,Ik ben een beetje van de oude generatie; als je werk hebt, doe het maximaal en wees altijd bereikbaar. Maar ik begrijp ook dat mensen gestressed raken van hun werk omdat ze altijd bereikbaar moeten zijn.’’

Ook in de gemeente Alphen aan den Rijn krijgen alle medewerkers een nieuwe mobiele telefoon. Dat kost Alphen 600.000 euro. 

Klaar voor de duurzame toekomst


LEIMUIDEN – In het landelijke dorpje Leimuiden vind je nog een échte ambachtelijke slager; Keurslager J. van der Meer. Al jaren is Juriën van der Meer (32) bij zijn vader Johan (65) in de leer, om het echte slagersvak onder de knie te krijgen. En dat niet alleen; hij zorgt voor een complete vernieuwing van het ambachtelijke beroep en een mooie toekomst staat het bedrijf te wachten, wanneer de feestelijke heropening plaatsvindt op vrijdag 19 juli.

Het eten van vlees is absoluut noodzakelijk, als je gezond wilt leven en alle benodigde vitaminen en mineralen binnen wilt krijgen. Maar natuurlijk wil je ook, dat er voor die tijd goed voor de dieren gezorgd wordt. En dat is precies waar Keurslager J. van der Meer voor staat. ,,Onze koeien kunnen bij een boer in Aarlanderveen genieten van het groenste gras. De kalveren groeien op bij hun moeder in de wei en ze krijgen allemaal hetzelfde gezonde en duurzame voer.’’

Steeds meer klanten willen weten, waar de producten vandaan komen. En terecht, zo stellen vader en zoon. Daarom organiseren ze op de dag van de officiële opening een proeverij. De toeleveranciers vertellen dan de achtergrondgeschiedenis van de producten aan de klanten. Zo krijg je te horen, dat de kippen meer ruimte hebben en op een natuurlijke manier hun voer bij elkaar kunnen scharrelen. En de varkens worden bij een Zeeuwse boer gehaald, nadat ze een leven lang hebben kunnen luieren op de beste strobedden. Natuurlijk kun je dan gratis proeven van al die heerlijke vleessoorten.

Het past in het duurzaamheidsdenken van Juriën en Johan. ,,We willen zo diervriendelijk, milieuvriendelijk en energiezuinig werken.’’ Zo worden de koeien extern geslacht, komen daarna in hun geheel weer terug, om vervolgens door zoon en vader op hun eigen manier te worden verwerkt. Het is een van de redenen, dat sinds de oprichting in 1950 dit familiebedrijf floreert. Ook na 69 jaar komen de mensen vanuit heel Leimuiden en omgeving naar deze keurslager toe. En met de volledig opgeknapte en heringerichte winkel is het voor de klanten een genot hier te komen.

Iedere klant krijgt op donderdag, vrijdag en zaterdag een halve worst cadeau en kan gebruik maken van de tasactie. Vader en zoon zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet: ,,We zijn de enigste slager in het dorp en hebben hier onze vaste klantenkring. We blijven ons onderscheiden met onze eigen gemaakte producten en iedere keer staat de kwaliteit én duurzaamheid voorop. Dat is ook de reden, waarom onze klanten steeds weer bij ons terug komen.’’ 

MMO kan fluiten naar veldgeld


KAAG EN BRAASSEM – De voetbalvereniging MMO krijgt voorlopig geen cent van de gemeente voor een beter voetbalveld. Eerder dit jaar pleitte het MMO-bestuur voor financiële steun, zodat de club een hybride voetbalveld kon aanleggen. Maar na gesprekken met de KNVB en de gemeente wil MMO nu ‘met lava ingestrooide grasvelden’.

Het college van burgemeester en wethouders trekt echter niet de portemonnee om de hiervoor benodigde 160.000 euro te betalen. ,,De financiering voor de natuurgrasvelden heeft de gemeente ondergebracht bij de SBGB (Stichting Beheer Gemeentelijke Buitensportaccommodaties). Via deze stichting stelt de gemeente middelen beschikbaar voor het onderhoud, renovatie en vervanging van grasvelden. De financieringsvraag voor een (lava ingestrooid) grasveld hoort daarom in eerste instantie thuis bij de SBGB’’, aldus het gemeentebestuur.

Kortom: toedeledokie en succes?! Burgemeester Marina van der Velde: ,,Ik hoop dat zij dat niet denken. Er is wat discussie over de noodzaak die zij voelen en het wel of niet aangetoond worden van die noodzaak. De SBGB heeft dat overzicht wel. Ik wist niet dat de MMO al een lavaveld had. Ze moeten eerst laten weten, waarom ze denken dat ze die extra capaciteit nodig hebben en of dat geld niet gevonden kan worden in het budget van de SBGB. Pas als je dat in beeld hebt en er nog een probleem is; komt het ons dan vertellen.’’ 

Muzikale feesten Strand Zomer voorbij


Nieuwkoop – Jarenlang wisten de muziekliefhebbers, dat je voor live muziek naar Strand Zomer Nieuwkoop moest gaan. Nooit kwam er een klacht over binnen bij de gemeente. Maar met de oprukkende woningbouw roerden de eerste klagers zich over het geluidsoverlast. De gemeente heeft de muzikale optredens op het terras een halt toegeroepen, maar Strand Zomer Nieuwkoop probeert via een petitie steun te krijgen vanuit de bevolking.

Begin deze maand kwam Strand Zomer met een bericht op Facebook: ,,Aan alles komt een eind. Helaas moeten wij melden dat er geen bandjes meer zullen spelen op het terras. Dit omdat wij in natura2000 gebied zitten en hierdoor de natuur verstoren. Ook krijgen wij vaak de vraag of er geen achtergrondmuziek op het terras afgespeeld kan worden, maar ook dat is niet mogelijk.’’ Het bericht leidde tot veel steunbetuigingen van de klanten en onbegrip over de starre houding van de gemeente Nieuwkoop.

Maar een woordvoerder van de gemeente laat weten: ,,Alle horecagelegenheden in de gemeente, ongeacht de locatie, moeten zich houden aan het Horecabeleid. Hierin staat onder andere dat het verboden is om muziek ten gehore te (laten) brengen op het terras. We handhaven dit, pas nadat we eerst een melding krijgen. Eerder waren er geen meldingen of klachten van geluidsoverlast.’’ Maar tegenwoordig dus wel. ,,Dat kan goed te maken hebben met de voortschrijdende bouw en bewoning op Zuidhoek.’’

De gemeente Nieuwkoop is onverbiddelijk: ,,Buitenoptredens van bands hebben nooit gemogen. Ondanks dat we begrijpen, dat er mensen zijn die graag naar muziek luisteren moeten we ook rekening houden met de omwonenden en de locatie. Recreanten zijn te gast in het natuurgebied en hier past geen luide muziek bij. Binnen mag gewoon muziek gemaakt worden, zolang deze voldoet aan de geluidnormen. Daarnaast kan de uitbater van Strand Zomer twaalf keer per jaar een melding doen om de geluidsnormen te overschrijden.’’

De eigenaar van Strand Zomer laat het er nog niet bij zitten. Hij heeft een petitie opgesteld: ,,Na vier jaar komt er een einde aan de bandjes op het terras van Strand Zomer. Ook moeten we om 22:00 uur dicht, of met zonsondergang. In het voor- en na seizoen zou dit betekenen dat wij geen diner meer kunnen draaien, omdat de zon al vroeg ondergaat.’’ Een petitie is opgezet.
Burgemeester Frans Buijserd geeft aan: ,,De regels voor alle horeca zijn hetzelfde. Je mag op het terras geen muziek ten gehore brengen. Niet levend en niet mechanisch, dat staat in het horecabeleid van 2013. Het is jammer dat het zo gebeurt, maar ze hebben er ook voordeel van gehad.’’ Een van de omwonenden heeft een geluidsklacht ingediend bij de gemeente en dan moet er gehandhaafd worden. De burgemeester geeft verder aan, dat de sluitingstijden van 22:00 uur al jaren vast staan en dat hier niets in gewijzigd is. Hij sluit af: ,,Strand Zomer ligt bij een nieuwe woonwijk; als je de afspraken verandert, kan dat vervelende gevolgen hebben. Als ze zich gedragen als een olifant in een porceleinkast, kan het uiteindelijk tot verdere beperkingen leiden.’’

Nieuwkoop krijgt nieuw geluid


Nieuwkoop – Iedere gemeenteraadsvergadering van de gemeente Nieuwkoop was het weer raak. Om de haverklap haperde het geluid tijdens een politieke discussie en moest de griffier met kunst- en vliegwerk de apparatuur repareren.

De politiek is het zat en heeft besloten om 70.000 euro uit te geven voor de vervanging van de geluidsapparatuur in de raadszaal, de commissiekamer en de centrale hal in het gemeentehuis in Nieuwveen. De spreekwoordelijke druppel was de bijeenkomst op Koningsdag, toen de apparatuur het weer begaf. Ook het feit dat de storingen problemen gaven voor de via de live-stream meeluisterende inwoners zorgde voor de noodzaak om nieuwe geluidsapparatuur aan te schaffen. Hoewel het college deze aankoop slechts twee dagen voorafgaand aan de raadsvergadering op de agenda zette, ging de raad er zonder veel discussie unaniem mee akkoord. 

Spookhuis blijft nog even


LEIMUIDEN – De oude remise in het hart van Leimuiden is inmiddels de schandplek van het dorp geworden. Als een enorm spookhuis staat het pand verloren achter hekken. Geen ruit is er nog heel en de inwoners vinden het één grote, treurige aanblik. Het is al zeker, dat dit pand verdwijnt voor het opknappen van het dorpshart, maar waarom wordt er zo lang gewacht met het slopen van deze bouwval?

De gemeente gaat voorlopig nog geen last onder dwangsom opleggen, zodat de boel wat sneller opgeruimd wordt. Burgemeester Marina van der Velde: ,,Ze gaan pas slopen op het moment dat er zekerheid is dat daadwerkelijk tot actie wordt overgegaan in dit project. Het heeft weining zin om sloop op te leggen. Ik vind dat het veilig moet zijn.’’ Volgens haar, is dat nu het geval. ,,Tijdens de kermis konden jongeren rotzooien in dat pand. Daarna zijn de hekken beter neergezet. Nu vind ik het nog niet onveilig.’’

Een gemeentelijk woordvoerder laat weten, dat Smit’s Bouwbedrijf op 19 augustus begint met de sloop. 

Vink bouwt De Lei


Leimuiden – Het bouwbedrijf Vink Bouw bv uit Nieuwkoop mag het Integraal Kindcentrum (IKC) de Lei in Leimuiden gaan bouwen. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor deze onderneming gekozen, vanwege de gevraagde prijs en geboden kwaliteit. Maar uiteindelijk moet de gemeente meer geld betalen, dan was voorzien.

Kaag en Braassem hoopte, dat de kosten beperkt konden blijven tot 7 miljoen euro, maar na een openbare inschrijving bleken alle marktpartijen meer geld te willen hebben. De gemeenteraad heeft ingestemd met een extra krediet van 270.000 euro en voor 7.270.000 euro wil Vink Bouw de school wel bouwen. Vink Bouw wil na de aankomende bouwvakvakantie beginnen met de werkzaamheden. De verwachting is dat de werkzaamheden in het derde kwartaal van 2020 zijn afgerond; na de herfstvakantie in 2020 is de school dan klaar voor gebruik. 

Wens voor derde inrit


TER AAR – Aart van Haren, directeur van de Vomar, luidt de noodklok waar het gaat om de veiligheid van de klanten van de supermarkt, die in de eerste week van november de deuren opent achter de Intratuin. Volgens hem is een extra inrit absoluut noodzakelijk, om zo te voorkomen dat het vrachtverkeer tussen de winkelwagentjes door moet laveren. De kosten voor die inrit wil de Vomar zelf betalen, maar het gemeentebestuur wil hier niet aan meewerken, zo informeert de directeur.Van Haren: ,,Wij willen de bestaande inrit verplaatsen, of een nieuwe derde inrit aanleggen. Daar is voldoende ruimte voor, bijvoorbeeld bij het benzinestation, en het is uitstekend uitvoerbaar. Maar klaarblijkelijk gaat dit niet in Ter Aar, vanwege een krachtenveld.’’ Hij licht zijn plannen verder toe: ,,De derde inrit is voor een groot deel noodzakelijk, om de routing voor het vrachtverkeer op het terrein te bevorderen. Zoals het nu georganiseerd lijkt te gaan worden, zal het vrachtverkeer dat de Vomar gaat beleveren, iedere keer een rondje op het terrein van de Intratuin moeten maken. We moeten die winkel vier keer per dag bevoorraden. Dan zullen die vrachtwagens door het publiek moeten kruisen. Onze vrachtauto’s gaan stapvoets rijden, maar het is een extra verkeersbeweging op het terrein. Dat is door die extra entree te voorkomen. Maar tot op heden is deze optie een no  go voor de gemeente Nieuwkoop.’’Volgens Van Haren zijn heel veel inwoners enthousiast over de komst van de Vomar, die in november haar deuren opent. ,,Het merendeel van alle reacties die wij krijgen, is een warm welkom.’’ Hij benadrukt, dat de kosten voor de aanleg van de derde inrit door de Vomar betaald zal worden: ,,We willen niet teren op de overheidzak. Maar voor deze wens krijgen we geen medewerking van de gemeente. Het gemeentebestuur laat kansen liggen om het daadwerkelijk voor iedereen beter te maken; de omwonenden, klanten en retailers.’’Buurtbewoners Martin Vervaart en Ulrich van Eijk zijn fel tegen de komst van de derde inrit. ,,Dat gaat niet gebeuren, als het aan ons ligt. Het is hun probleem, dat die vrachtwagens extra verkeersbewegingen maken. Ze wisten, wat ze kochten, dus een oplossing hiervoor moet ook op hun terrein gebeuren.’’ Door de aanleg van zo’n extra inrit zou het een chaos op de Kerkweg worden, zo vrezen de beide mannen. ,,Voor fietsers is het nu al gevaarlijk; velen rijden over de stoep voor hun eigen veiligheid. Als je de huidige toerit verplaatst richting het tankstation, komt alles veel te kort bij elkaar te liggen. En nog een uitrit er bij, gaat niet helpen voor de veiligheid van de zwakke verkeersgebruikers.’’ Deze uitspraken maken geen indruk op Van Haren: ,, Ik denk dat twee of drie omwonenden hier zo over denken. En dat hun mening sterk van invloed is op de opinie van de gemeente. Terwijl ik tal van inwoners hoor dat ze het verplaatsen of de komst van een extra inrit aanmoedigen.’’Een gemeentelijk woordvoerder laat in een reactie weten: ,,Een derde inrit toevoegen of het verplaatsen van de huidige inrit bij de Intratuin zorgt voor een onoverzichtelijke en daarmee onveilige situatie bij de P. van Schravendijkstraat en het tankstation en is daarom niet wenselijk. Wij zijn als wegbeheerder verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op de Kerkweg. De Vomar en de Intratuin zijn verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op eigen terrein. Zij dienen zelf maatregelen te nemen om het bevoorradingsverkeer op een veilige manier bij het pand te krijgen van de Vomar. Denk daarbij aan het aanleggen van voetpaden, bijvoorbeeld bij de entree van de supermarkt en het tuincentrum en het aanbrengen van fietssuggestiestroken op de parkeerterreinen. De keuze om dit al dan niet te doen en de wijze waarop is echter aan hen.’’

Windakker blijft bestaan


Papenveer – De historische windakker bij de Bloemenstraat in Papenveer blijft toch behouden. Dat kon Peter van Eijk, mede-initiatiefnemer van het Papeneiland dinsdag vertellen.

Het Papeneiland, een nieuw stuk land van zo’n 2.000 m2 omvang, wordt in de zomer van 2020 gerealiseerd in de Zuidplas. De Stichting STOEP (Stichting Tot Ontwikkeling van het Ecologische Papeneiland) is verantwoordelijk voor het vinden van ‘watercompensatie’. Het Waterschap heeft namelijk de regel: als er water verdwijnt, moet er ook nieuw water gecreëerd worden.

Oorspronkelijk dachten de initiatiefnemers van Papeneiland, dat het afgraven van de windakker ideaal zou zijn als compensatiewater. Maar ze schrokken van de ophef die hierover ontstond bij de bewoners van de Bloemenstraat. Bijna alle huishoudens dienden een bezwaar in tegen het afgraven van de akker. Van Eijk: ,,We stoppen dus met het plan om de windakker af te graven. Te veel mensen zijn hier tegenstander van. We hebben de dingen verkeerd ingeschat en willen geen ruzie zoeken. We gaan elders vervangend water zoeken.’’ 

Zoeken naar mooier groen


KAAG EN BRAASSEM – De komende jaren heeft de gemeente Kaag en Braassem in totaal 400.000 euro extra te besteden aan groen. Maar moet dat geld besteed worden aan extra bomen en bloemrijke bermen of gaat het in de grote pot van het achterstallig onderhoud? Daarover spraken de raadsleden maandagavond met elkaar.

Tijdens een presentatie kwam de wens van de ambtenaren naar voren: ,,investeer in kwaliteit en niet in kwantiteit. Hiermee creëren we een groenere beleving en reserveren we geld voor het beheer van het groen.’’ Wethouder Inge van der Meer steunt dit idee, maar de gemeenteraadsleden zijn nog niet zo ver.

Zo had raadslid Hilde Bax (SVKB) een heel waslijstje aan ideeën voor ‘mooier groen’: ,,Bloeiende bermen langs de fietspaden, groene paden over de polderdijken, een ruiterpad, openbaar toegankelijke fruitbomen en bijenkasten’’, somde ze op. De gemeenteraadsleden gingen vervolgens in twee groepen praten over wat ze willen, dat er met de vier ton de komende jaren gaat gebeuren. De uitkomst was, dat bij ‘biodiversiteit’ centraal moet staan bij zowel groenonderhoud als de aanplant van nieuw groen. Ook was er veel steun voor een voorstel voor het planten van extra bomen in het buitengebied; hierdoor wordt namelijk extra CO2 omgezet in zuurstof.

De komende jaren gaan de ambtenaren een voorstel maken voor de raadsleden. Inwoners en organisaties, die goede ideeën hebben om Kaag en Braassem groener te maken, kunnen hun voorstellen tot en met augustus indienen bij de gemeente. 

Dyckhof


RIJPWETERING – Aan de Zuidweg 33 moeten elf nieuwe woningen komen, volgens het bouwplan ‘Dyckhof’. Maar deze huizen worden niet meer gebouwd door Count Bouwbureau B.V. De directeur van dat bedrijf stopt met werken en sluit daarmee zijn onderneming. Maar hij heeft aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd, of het bouwbedrijf van zijn zoon (Bouwbedrijf De Graaf) het project mag overnemen. Het college van burgemeester en wethouders staat hier positief tegenover. Maar uiteindelijk moet de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan Dyckhof later dit jaar nog goedkeuren. 

IKC Rijnsaterwoude zes ton duurder


RIJNSATERWOUDE – Een voorstel over de realisatie van een integraal kindcentrum (IKC) in Rijnsaterwoude is plotseling van de raadsagenda gehaald. Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem stelde eerder voor, om 2,55 miljoen euro beschikbaar te stellen voor dat IKC. Maar uit archiefstukken blijkt, dat de kosten voor het IKC in Rijnsaterwoude vorig jaar nog voor ‘slechts’ 1,9 miljoen werden ingeschat. Na de vraag, hoe het kan dat er in een jaar tijd al 600.000 euro verschil is, moeten op het gemeentehuis alle alarmbellen af zijn gegaan. Een gemeentelijk woordvoerder: ,,Het huidige stuk 'IKC Rijnsaterwoude' gaat van de raadsagenda af, omdat de onderbouwing van de gestegen bouwkosten en normbedragen niet in het stuk is omschreven. Het stuk wordt opnieuw aangepast en wordt binnenkort aan het college en de raad aangeboden.’’

Kernenbudget zorgt voor toevloed aan frisse ideeën


KAAG EN BRAASSEM – Alle dorpen in de gemeente Kaag en Braassem worden een stukje mooier. Om het tienjarig bestaan van de gemeente te vieren, geeft het college 2.000 euro per kern uit voor het realiseren van een mooi project. Inwoners konden de afgelopen maande ideeën indienen en woensdag 10 juli maakte burgemeester Marina van der Velde de winnaars bekend.

Aan plannen voor het verbeteren van de eigen leefomgeving ontbreekt het niet bij de inwoners; maar liefst 41 ideetjes werden geopperd. Hoewel het college van burgemeester en wethouders zelf de eindbeslissing mocht nemen over de winnende voorstellen, hebben ze de mening van de inwoners zwaar laten meewegen. Tijdens de Europese verkiezingen mochten stemmers namelijk met post-its aangeven, welk idee van hun dorp zij het beste vonden om in aanmerking te komen voor de 2.000 euro ‘Kernenbudget’.

Het is een gezellig samenzijn in het gemeentehuis, maar wanneer de burgemeester de microfoon pakt om de winnaars aan te kondigen, komt er toch een beetje spanning bij de aanwezigen. Van der Velde laat weten, dat de kern Bilderdam de meeste ideeën naar voren had gebracht. En dat er meer dan 3.000 stemmen zijn ingebracht door de inwoners op de ruim veertig ideeën. Om te kunnen winnen, moest zo’n idee wel voldoen aan enkele voorwaarden. De inwoners moeten het zelf kunnen uitvoeren en het hele dorp moet er ook wat aan hebben. De suggesties voor het houden van bijvoorbeeld een barbecuefeest vielen hierdoor af.

Per kern zijn dit de winnende ideeën: Insectenhotels in Bilderdam, een jeu de boulesbaan én bloembakken op Kaag en een speeltoestel bij het IKC in Leimuiden. Duurzame lantaarnpalen komen in Nieuwe Wetering en tussen Oud Ade en Rijpwetering worden de bermen met bloemzaden aangevuld. De dierenweide in Rijnsateroude krijgt een hek, zodat geitjes niet verdrinken en de bewoners van aanleunwoningen in Oude Wetering krijgen een zon-zitje. In Roelofarendsveen worden oude veilingbanken gerestaureerd en opnieuw in gebruik genomen. 

Rioolonderhoud


KAAG EN BRAASSEM – Met een relatief nieuw systeem om de riolen te onderhouden, kan de gemeente Kaag en Braassem zich veel geld besparen. Dit ‘non-dig’ systeem repareert de rioolpijpen, zonder dat ze uit de grond gehaald worden.

De komende jaren wordt het bedrijf GMB Rioleringstechnieken B.V. voor ruim 2,1 miljoen euro ingehuurd voor dat rioolonderhoud. Het is de bedoeling, dat bij gescheurde rioleringen niet iedere keer de wegen open gebroken worden om de pijpen te vervangen. ‘Non-dig’ heet het; niet graven. Hiervoor wordt het systeem ‘relinen’ gebruikt: een soort pvc-kousen, die van binnenuit langs de wanden van de beschadigde rioolpijpen getrokken worden. Hierdoor blijft de inhoud van de rioleringen ook binnenboord en kan het riool nog weer jaren verder; zo’n vijftien tot vijftig jaar zelfs is de verwachting.

GMB Rioleringstechnieken was goedkoper dan haar twee concurrenten: Insituform Rioolrenovatietechnieken uit Zoetermeer vroeg 2,8 miljoen voor haar diensten en Van der Valk + De Groot BV uit Montfoort wilde zelfs 3,8 miljoen euro. 

Woonboot verplaatst


LEIMUIDEN – Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover een voorstel om de woonboot op Vriezekoop 39w te verplaatsen naar Vriezekoop 11j. Op die plek is namelijk een insteekhaven en het college vindt dat prima. ,,Onder voorwaarde dat er geen woonbootlocatie bij komt’’, aldus wethouder Yvonne Peters. Omwonenden kunnen tegen dit principeverzoek nog bezwaar maken. 

45 sociale woningen aan Kooistrastraat


Nieuwveen – Woningstichting Nieuwkoop heeft plannen om samen met IPSE de Bruggen te zorgen voor nieuwe woningen aan de Kooistrastraat. Deze 45 huizen zijn dan bedoeld voor senioren en jongeren; tien van deze woningen zijn gereserveerd voor cliënten van IPSE. Voorheen heette deze locatie de ‘WoZoZo’, maar de nieuwe naam is: ‘Centrumlocatie Nieuwveen’.

WSN-directeur Caroline Nolet heeft de bouwontwerpen al in bezit en volgens haar is hier de afgelopen tijd meerdere malen over gesproken met het seniorenplatform en de Dorpsraad. Ad van Dongen is inwoner van Nieuwveen; hij heeft zijn twijfels over het succes van deze plannen. ,, Moeten er wel 35 woningen plus 10 voor Ursula komen? En dan alleen  sociale huurwoningen, zodat het uiterlijk eentonig wordt en niet past bij een beschermd dorpsgezicht? Zijn dat wel de wensen van de meerderheid van de dorpsgenoten?’’ Wat Van Dongen betreft, moet er meer variatie komen in de bouw: ,,Voor een deel wat luxere woningen  kunnen voor een
mooier dorpsgezicht zorgen.  Bovendie: in Nieuwveen zijn een flink aantal (32) sociale
huurwoningen (bijna) klaar voor bewoning.’’

Blijf in de buurt


Kaag en Braassem – Mensen die niet fatsoenlijk in de samenleving kunnen wonen, worden intensief begeleid, waarbij ze onder toezicht samen met anderen in een instelling verblijven. Maar deze vorm van ‘intramuraal wonen’ is enorm duur. Bovendien is de kans op herstel, door het gebrek aan normale contacten met de buitenwereld, zeer klein. Daar komt verandering in. Vanaf 2021 worden gemeenten in Holland Rijnland er zelf voor verantwoordelijk, dat deze mensen zelfstandig gaan wonen. Tussen de andere inwoners; in sociale huurwoningen.

De gemeenteraadsleden van Kaag en Braassem werden woensdagavond geïnformeerd over deze nieuwe ontwikkeling. Één procent van de bevolking krijgt ooit te maken met maatschappelijke zorg. Dan gaat het onder meer om mensen met (een combinatie van) psychische problematiek, (licht) verstandelijke beperking, laaggeletterdheid, verslavingsproblematiek of opgroeiproblemen. Maar het kunnen ook inwoners zijn, die failliet zijn gegaan, in een scheiding liggen en daardoor in een neerwaartse spiraal zijn terecht gekomen.

Als deze mensen in deze regio uit hun huis worden gezet, komen ze tot nu toe terecht bij de Binnenvest in Leiden. Maar vanaf 2021 moeten de gemeenten er zelf voor zorgen, dat er vervangende woonruimte komt. En dat gebeurt in samenwerking met de woningbouwcorporaties. Nou zal voor de komst van een nieuwe buurman met een instabiele geestelijke achtergrond door de omwonenden niet direct een rode loper worden uitgerold. Daarom moeten de buren bij de keuze voor een nieuwe woonplek ook goed geïnformeerd worden en informatie krijgen over hoe ze met hun nieuwe buur om moeten gaan, zo meldde een ambtenaar.

De mensen, die nu zelfstandig moeten gaan wonen, maar nog altijd ‘kwetsbaar’ zijn, blijven begeleiding krijgen. Bijvoorbeeld waar het gaat om hulp bij gezondheid, financiën, werk, sociale relaties, veiligheid en preventie. Het doel van het programma ‘Blijf in de buurt’’ is, dat ze een onderdeel worden van de lokale gemeenschap. ,,Inwoners in een sociaal kwetsbare situatie mogen in de eigen buurt blijven en niet elders gehuisvest worden. De omgeving en professionals blijven in de buurt en laten niet los, ook als hulpvragen moeilijk zijn’’, zo kregen de raadsleden te horen.  
Voor wethouder Petra van der Wereld is het simpel: ,,Het zijn onze inwoners, die terug komen naar onze gemeente. Doordat ze dichter bij komen, kunnen we makkelijker opschalen of afschalen met de zorgvraag. Of het duurder of goedkoper wordt, is niet van belang. We krijgen een (rijks)uitkering daar voor en daar moeten we het mee doen.’’

Burgemeester Nieuwkoop geeft winstwaarschuwing


Nieuwkoop – Het leek een eenvoudige vraag door VVD-fractievoorzitter Tom de Kleer: ,,Hebben we teveel ambities of te weinig capaciteit?’’ Maar het leidde donderdagavond tot een heuse winstwaarschuwing door burgemeester Frans Buijserd. ,,ik verwacht dat we in de jaren 2022 tot 2023 met tekorten van tonnen komen te zitten. Dat moet dan opgelost worden.’’

De burgemeester daagde de raadsleden uit, om in september te komen met oplossingen, hoe die tekorten van honderdduizenden euro’s opgevangen kunnen worden. Buijserd: ,,De begroting moet op de langere termijn op orde zijn. De komende twee jaren kunnen we nog acht ton uitgeven, maar daarna duikelt het naar beneden. Ik vraag in september van u, om met bezuinigingsvoorstellen te komen van 50.000 euro tot 100.000 euro. En houd er rekening, dat bezuinigingen op activiteiten ook gevolgen heeft voor de ambtelijke capaciteit. Het kan dan ook zijn, dat je moet inkrimpen met ambtenaren.’’

Drie winkels in pand Kerkweg 28c


Ter Aar – Waar de ondernemers in het centrum van Ter Aar voor vreesden, lijkt ook te gebeuren. De Vomar supermarkt is niet het enige bedrijf, dat zich naast de Intratuin vestigt. Bij het gemeentehuis is een aanvraag binnen gekomen om het pand ‘Kerkweg 28c’ op te splitsen in drie winkelruimtes. Hiermee ontstaat er een tweede winkelcentrum in Ter Aar.


De aanvraag voor de aanpassingen aan het pand kwam op 20 juni binnen; net voordat de gemeenteraad bijeen kwam om mogelijk de bestemming van dat gebied te wijzigen. Zoals de politieke neuzen nu staan, zal dat niet gebeuren; de raad is doodsbenauwd dat de gemeente Nieuwkoop miljoenen euro’s aan schadevergoeding moet betalen. En aan het opsplitsen van het pand, waarbij er in totaal drie ingangen komen, lijkt ook niets te doen te zijn, aldus een gemeenteambtenaar. In het pand aan de Kerkweg 28c mogen volgens de wettelijke regels drie winkelruimtes actief zijn.  

Voor buurman Leen Kroon komt deze ontwikkeling niet als een verrassing, zo laat hij weten. Hoorne Vastgoed is gevraagd welke type winkels zich gaan vestigen aan de Kerkweg. Woordvoerder Jaap Sluis:  Het oorspronkelijke ontwerp van Kerkweg 28b en 28c bestond uit twee units. Één voor de Vomar van 2.300 m2 en een ruimte van 2000 m2 voor een andere gebruiker. Uiteindelijk is de pui iets verplaatst, omdat de Vomar een betere winkelindeling wilde. Voor het resterende deel wil de Vomar graag drie deuren maken, zodat we het niet aan één partij, maar aan kleinere partijen kunnen verhuren.’’

Welke winkeliers deze ruimtes gaan huren, maakt de Vomar nu nog niet bekend. Sluis: ,,Je ziet heel vaak dat rondom zo’n Vomar ook andere winkels neer strijken. Er zijn voorbeelden waarbij winkeliers uit het eigen dorp, maar ook anderen om de Vomar heen willen zitten.’’ Dus aan de Kerkweg is wel degelijk een nieuw winkelcentrumpje in de maak? Sluis lacht: ,,Wat men er van vindt of hoe je het noemt; de Vomar wil er iets moois van maken. De ruimte moet zo goed mogelijk gevuld worden.’’

Kerkwegbewoner Martin Vervaart vindt, dat het gemeentebestuur hier steken laat vallen. ,,Deze aanvraag is op 20 juni 2019 ingekomen bij de gemeente. Dat is ruim voor de meningsvormende raad van afgelopen donderdag geweest. Je kunt je dus afvragen of de wethouder hier al van op de hoogte is geweest. Zo ja dan had ze het moeten melden. Zo niet, dan is ze niet volledig ingelicht door haar ambtenaren. In beide gevallen lijkt mij dat vrij kwalijk.’’ Wethouder Antoinette Ingwersen is om een reactie gevraagd. Ze heeft bij het ter perse gaan van de krant nog niet gereageerd.

Jubileumbudget


KAAG EN BRAASSEM – Om het tienjarig bestaan van de gemeente Kaag en Braassem te vieren, heeft het bestuur een geldpotje beschikbaar voor lokale initiatieven. Ruim veertig ideeën zijn de afgelopen maanden ingediend en tijdens de Europese verkiezingen konden inwoners tegelijkertijd aangeven, welk lokaal initiatief hun voorkeur heeft. De uitslag hiervan wordt woensdag 10 juli bekend gemaakt. Alle winnende initiatieven krijgen dan een cheque en kunnen aan de slag met hun idee.  Iedere kern krijgt de beschikking over een jubileumbudget.

Kosten IKC Leimuiden van 4,5 naar 7,2 miljoen euro


Kaag en Braassem / Leimuiden – Het nog te bouwen IKC (een brede school) in Leimuiden wordt steeds meer een schip van bijleggen. Drie jaar geleden hoopte de gemeente Kaag en Braassem nog, dat dit nieuwe schoolgebouw 4,5 miljoen euro zou kosten, maar dat bedrag werd vorig jaar nog met 2,5 miljoen euro verhoogd. Nu blijkt, dat die 7 miljoen euro nog niet genoeg is; het college van burgemeester en wethouders vraagt de raad om nog eens 270.000 euro voor het dekken van de (bouw)kosten.

Gemeenteraadslid Ronald Wesselink (CDA) is het een beetje zat. Hij vroeg zich af, of de gemeente mee moet gaan in die continue prijsverhogingen, of dat de bouwplannen minder ambitieus moeten worden, zodat de kosten beperkt blijven tot 7 miljoen euro. Het IKC in Leimuiden is maar één van de geplande brede scholen, die de komende jaren in Kaag en Braassem uit de grond gestampt worden. Raadslid Peter van Dijk (VVD) ziet de bui al hangen, nu de bouwkosten jaar op jaar stijgen. ,,Welke gevolgen heeft dit voor de bedragen bij andere scholen. Moeten we ook daar rekening houden met hogere kosten?’’

Wethouder voor financiën Petra van der Wereld (SVKB) gaf toe: ,,De stijging van bouwkosten maken het onzekerder. We kunnen een schatting maken, maar die is ook gebaseerd op whatever je daar bij kunt bedenken. In 2025 kan het er anders uit zien en dan moet je het weer opnieuw uitrekenen. De risicoparagraaf is een beetje als kijken in de kristallen bol.’’ Ze werd bijgestaan door collega-wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO): ,,Soms zit het economisch tij mee en dan valt het miljoenen euro’s mee, zoals de opbrengsten van het bouwproject Braassemerland. En soms zit het een beetje tegen, zoals met de bouwkosten, waarover we steeds weer worden verrast.’’
Het aanpassen van het bouwontwerp is volgens Schoonderwoerd geen optie: ,,Ontwerpen worden aangepast, maar op een moment stel je een ontwerp vast en dan gaat het naar de markt (voor een prijsaanbesteding, JD). Als je dingen moet inkopen, dan  moet je soms wat dingen slikken en dat is hier het geval.’’

Nieuwe containers snel vervangen


Nieuwkoop – De inwoners worden er keer op keer op gewezen, dat ze goed moeten omgaan met hun spullen. En dat het te vroeg weggooien van goederen zonde is. Maar VVD-fractievoorzitter Tom de Kleer wees wethouder Bernadette Wolters er op, dat de gemeente dat nu juist wél doet.

De Kleer: ,,in nieuwe wijken, moeten de groene containers helemaal vervangen worden, die minder dan drie jaar oud zijn. Dat is zonde, dat het idee van duurzaamheid zijn doel een beetje gaat overstijgen.’’ Wolters stelde hierop, dat alle containers in één keer worden vervangen ,,omdat de containers met een chip voorzien moeten worden’’. Maar dat bleek helemaal niet te kloppen, zo wees De Kleer haar terecht: ,,Chips komen alleen op de grijze containers en niet op de groene containers.’’ Wolters moest haar ongelijk toegeven. Maar ze bleef bij haar standpunt, dat het op de langere termijn ,,efficiënter is om alle containers in één keer te vervangen’’.

Raad machteloos tegen komst tweede winkelcentrum


Ter Aar – De gemeenteraadsleden buitelden donderdagavond weer over elkaar heen, bij de besprekingen over de komst van een nieuw winkelcentrum in Ter Aar. De politiek wilde dat niet, maar heeft hier in 2006 zelf voor gezorgd, toen de Intratuin toestemming kreeg om op haar hele terrein detailhandel uit te mogen voeren.

Maar ondernemer Leen Kroon verkocht een deel van zijn terrein aan een projectontwikkelaar, zodat de Vomar een supermarkt naast de Intratuin mocht bouwen. Daarnaast kunnen er nog eens drie winkels verschijnen op die locatie. Net voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zette een raadsmeerderheid door, dat er een bouwstop van een jaar moest komen. In de tussentijd, zo was de hoop, kon dan een mooie oplossing bedacht worden om de komst van de Vomar supermarkt tegen te houden. Maar na 320.000 euro aan onderzoekskosten en ambtelijke uren, is nu duidelijk, wat een jaar geleden ook al bekend is. De komst van een tweede winkelcentrum in Ter Aar is onvermijdelijk.

De gemeenteraad had tot donderdag nog de kans, om het bestemmingsplan voor de panden aan de Kerkweg 28, 28b en 28c te wijzigen, maar dat zou een claim opleveren van minimaal zo’n 3 miljoen euro. En dat was de politiek toch net even te gortig.

SBN en D66 probeerden op een zo net mogelijke manier victorie te kraaien. Zij hadden immers een jaar geleden al voorspeld, dat de Vomar niet tegen te houden is. Volgens fractievoorzitter Remco Hendriks (SBN) heeft de politiek gefaald: ,,Vertrouwen komt te voet en gaat te paard en het vertrouwen van onze inwoners is te paard gegaan. Nu is het argument door andere partijen over het uitgeven van 320.000 euro: ‘We hebben tijd gekocht’, maar onrust is ontstaan en mensen zijn beschadigd.’’ Fractievoorzitter Annette Pietersen (D66): ,,We wilden mensen vorig jaar geen valse hoop geven op een oplossing, die niet gerealiseerd kon worden. Niet met 320.000 euro en een enorme inzet van ambtelijke capaciteit. Het zat er gewoon niet in.’’

Geen enkele partij wil nog risico nemen met een schadeclaim vanwege het aanpassen van het bestemmingsplan voor de Kerkweg. VVD-fractievoorzitter Tom de Kleer: ,,We zouden dat onverantwoord vinden. De raad had in 2018 betere besluiten kunnen nemen, maar laten we die discussie niet overdoen. We vinden niet dat 320.000 euro weggegooid geld is.’’ Fractievoorzitter Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) sipte: ,,Vorig jaar konden we hopelijk nog de Vomar tegenhouden. Als we het terug konden draaien, dan hadden we er 3 miljoen voor over om de Vomar tegen te houden.’’

Pien Schrama, voorvrouw van Natuurlijk Nieuwkoop, vond de 320.000 euro ook geen weggegooid geld. ,, We staan nog steeds achter de gekozen route. Ook al heeft het hele proces niet het gewenste resultaat opgeleverd, het is het wel waard geweest.’’ Ze wees er onder meer op, dat de gemeente nu snelheidsremmende maatregelen op de Kerkweg gaat uitvoeren. Fractievoorzitter Kees Egberts (CDA) stak wel de hand in eigen boezem: ,,Achteraf hadden we die wijziging van de bestemming (voor het Intratuinterrein – red.) nooit moeten doen. We hebben geprobeerd om het in 2018 tegen te houden. Onze strategie was om tijd te kopen en recht te doen aan de ondernemers.’’
Verantwoordelijk wethouder Antoinette Ingwersen kwam er zonder kleerscheuren van af. Aan de ene kant is dat logisch, omdat zij sinds vorig jaar alleen maar bezig is geweest om de puin van de Nieuwkoopse raad te ruimen. Maar nu de stofwolken zijn opgetrokken, heeft de gemeenteraad zonder enig resultaat 320.000 euro aan belastingcenten uitgegeven, zuchten de Ter Aarse ondernemers onder de komst van het concurrerende winkelcentrum en moeten de bewoners van de Kerkweg de komende jaren lijdzaam toezien hoe tienduizenden extra auto’s langs hun woningen rijden. En de consument? Die laadt tevreden lachend zijn winkelwagentje vol; in het ene of het andere winkelcentrum van Ter Aar.

Raad roept op tot rechtszaak over ambulances


Nieuwkoop – Het kan niet zo zijn, dat inwoners van de Woerdense Verlaat en andere dorpen aan de achterste tiet hangen, waar het gaat om de aanrijdtijden van ambulances. Vorig jaar kwam geen enkele ambulance binnen 15 minuten na een noodoproep in Woerdense Verlaat aan. Dat zorgt voor grote onzekerheid bij de inwoners. Het AD schreef hier al eerder over en de politiek roept het college van burgemeester en wethouders op om actie te ondernemen. Met als uiterste middel het starten van een rechtszaak om op die manier er voor te zorgen, dat ook in de verre buitengebieden de ambulances op tijd kunnen komen.

Voor fractievoorzitter Annette Pietersen (D66) is de maat vol. ,,We proberen de aanrijdtijden van ambulances al jaren onder de aandacht te brengen bij de beslissers in de regio. En hen zover te krijgen, om de problemen van onze inwoners opgelost te krijgen. Maar we worden aan een heel erg lang lijntje gehouden.’’ Wie niet luisteren wil, moet maar voelen, zo is de gedachte van D66 en SGP-ChristenUnie: ,,Laat de wethouder een onderzoek uitvoeren om te kijken welke wegen er zijn om een rechtelijke uitspraak af te dwingen over een juiste uitleg van die 95% norm, zodat een goede uitvoering van ambulancezorg afgedwongen kan worden.’’

Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) deed er nog een schepje bovenop. Hij deed een oproep aan de raad om ,,daadkracht te tonen om te verkennen, wat we als gemeente verder nog zouden kunnen doen. Dat is het minste, om deze problematiek wellicht tot een einde te kunnen brengen.’’ De woorden misten hun uitwerking niet. Wethouder Bernadette Wolters zegde toe, dat ze de gemeentelijke huisadvocaat vraagt om te kijken of zo’n juridische procedure ook succes zal hebben en wat dat dan gaat kosten.

Piersen en Van Belzen waren blij met deze toezegging. ,,De insteek is, dat die aanrijdtijdnormen van 95% (opkomst binnen 15 minuten na de noodoproep, JD) niet alleen een regionorm zijn. Maar dat het een norm is, die voor alle inwoners van Nederland moet gelden’’, sloot Pietersen af. ,,De toetsing kan plaatsvinden voor de rechter, om zo de juiste zorg af te dwingen.’’

Raad wil meer info over museasubsidie


Nieuwkoop – Een gemeentelijke subsidie van 15.000 euro voor de nieuwe Stichting Museumexploitatie; daar moet wel een officieel voorstel voor de gemeenteraad worden opgezet. Burgemeester Frans Buijserd liep te ver voor de raadstroepen uit, maar werd door Natuurlijk Nieuwkoop en D66 teruggefloten.

Er bestaat al een tijd de wens, dat alle musea in de gemeente Nieuwkoop moeten samenwerken. En een club van vrijwilligers, die bij de verschillende musea betrokken zijn, wil dit op gaan pakken. Buijserd wilde dit initiatief direct al belonen met een subsidie van 15.000 euro per jaar. Maar dat ging de raad donderdagavond te snel. Eerst moest de burgemeester maar een fatsoenlijk raadsvoorstel opstellen.

Buijserd reageerde lichtelijk verbolgen: ,,U wilt een raadsvoorstel. Dat vind ik een traditionele wijze van besturen. Een enthousiaste club van vrijwilligers is daar al een tijdje mee aan de gang. Dat zijn geen avonturiers, maar ze zijn er op deskundige en verantwoorde wijze mee bezig. Laat het dan aan die vrijwilligers over om dat in orde te krijgen. U wilt er nu verder in duiken, maar soms is het handiger om dit aan een groep vrijwilligers over te laten, in het kader van de moderne wijze van participatieve bestuurbaarheid.’’

Maar D66-fractievoorzitter Annette Pietersen wees er op, dat de samenwerking van de musea kan leiden tot mogelijke ongewenste effecten. ,,We hebben begrepen, dat er plannen zijn om de smederij op Zuideinde misschien te slopen en er een nieuwe woning neer te zetten. Om de opbrengsten hiervan te gebruiken voor het project. We willen mee praten over de mogelijke sloop van panden.’’ Een ruime meerderheid van de raad steunde dit voorstel. Alleen het CDA was tegen.

Raadslid kiest voor B&B


Nieuwkoop – Gemeenteraadslid Marco Slinger (SBN) neemt donderdag 11 juli afscheid van de politiek. Een dag later vertrekt hij naar Duitsland om daar een Bed & Breakfast te openen. Hiermee wil Slinger samen met zijn vriendin hun droomwens tot realiteit maken.


Slinger kwam in november 2016 in de Nieuwkoopse gemeenteraad, als opvolger van toenmalig fractievoorzitter Janine Wahl. Dat hij nog geen drie jaar later de politiek al weer vaarwel zegt, kwam voor de buitenwacht dan ook als volslagen verrassing. Slinger: ,,We waren al een paar jaar aan het kijken, of we ergens in Duitsland een eigen restaurant en Bed & Breakfast konden beginnen. Na de eerste gesprekken en bezoeken lag het eigenlijk niet meer in de planning. Mijn vriendin en ik dachten, dat het financieel niet haalbaar zou zijn. Maar een jaar geleden kregen we het B&B ‘Burgklause’ aangeboden. En met de huidige huizenprijzen in Nederland was het voor ons mogelijk om dit te kopen.’’

Slinger verhuist dus naar het plaatsje Schönhecke, dat in de Eiffel ligt. Op 11 juli neemt hij afscheid van de Nieuwkoopse raad. ,,De dag er na vertrek ik naar Duitsland en gaan we aan de slag met het verbouwen.’’ De aankomende Duits B&B-baas zegt over zijn raadslidmaatschap: ,,Het is heel jammer, dat het ophoudt. Ik heb er echt over moeten nadenken. Maar over twee jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en dan moet je maar zien of je weer gekozen wordt. Ik heb een nieuwe vriendin, voor wie dit ook een droom is. Een raadslidmaatschap biedt geen enkele toekomst, maar dit is mijn kans om mijn droom te gaan leven. Ik kies nu voor mezelf.’’ 

,,Schiphol belemmert woningbouw’’


Nieuwkoop – De groei van het aantal vluchten van Schiphol gaat ten koste van de natuur, gezondheid en woningbouwambities van de gemeente Nieuwkoop. De stikstofspuwende vliegtuigen dragen bij aan een ongezond leefklimaat. En juist die overmatige stikstof is voor de Raad van State reden geweest om alle bouwaanvragen in te perken.

Fractievoorzitter Lizet Keijzers (SBN) is het zat: ,,Nieuwkoop moet niet op slot. We maken ons zorgen over het lawaai en de stikstof van vliegverkeer. Door die stikstof mogen we minder bouwen.’’ Raadslid Berry Dors (NN) beaamt: ,,Schiphol is een rem op de mogelijkheden die we krijgen van de Provincie Zuid-Holland om woningen te ontwikkelen.’’ Deze woorden werden warm verwelkomd door wethouder Guus Elkhuizen. Hij verwees opmerkingen, dat vliegtuiggroei samen kan gaan met minder overlast naar het land der fabelen. 

Solidariteit valt weg bij Jeugdzorg


NIEUWKOOP – Het gezamenlijk inkopen van de jeugdzorg door de gemeenten in Holland Rijnland heeft haar langste tijd gehad. Enkele jaren geleden stapten de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hier al uit. Ze regelden eigenhandig de jeugdzorg voor hun inwoners en werden niet verrast met miljoenenclaims.

De gemeenten die nog wel in het samenwerkingsorgaan overbleven, zagen dit met jaloezie. Leiden heeft al aangekondigd, dat zij ook de jeugdzorg zelf gaan inkopen. En ook Nieuwkoop gaat deze mogelijkheid serieus onderzoeken. Wethouder Bernadette Wolters: ,,De zorg voor onze jeugd moet blijven op het niveau dat men gewend is. Wie zorg nodig heeft, moet dat ook krijgen. We gaan onderzoeken of wij het model Alphen vanaf 2021 ook in de gemeente Nieuwkoop kunnen invoeren. We gaan geen rare bokkensprongen doen, maar onderzoeken of een ander model voor ons meer te bieden heeft, dan het tot nu toe gedaan heeft.’’

Ondertussen lopen de kosten voor de Jeugdzorg almaar verder op. Daarom reserveert Nieuwkoop nog eens 1,6 miljoen euro hiervoor. Fractievoorzitter Lizet Keijzers (SBN): ,,Met dit extra geld worden de tekorten in de jeugdzorg tot 2021 opgelost, maar het is zonde want we hadden van het geld veel andere dingen kunnen doen.’’ 

Strijd tegen CO2-uitstoot van start


KAAG EN BRAASSEM – Door de almaar intensievere landbouw in het veengebied, stijgt de CO2-uitstoot uit veengronden naar zo’n 4,2 miljoen ton. Daarnaast komt er nog eens 1.000 ton aan lachgas (N2O) vrij. De gemeenten in deze regio moeten nu plannen verzinnen om veenoxidatie tegen te gaan.

Van oudsher hebben veenweidegebieden een hoog grondwaterpeil, maar in de jaren zestig werd overgestapt naar diepere drooglegging van het veenweidegebied om zo moderne productielandbouw mogelijk te maken.  Hierdoor drong zuurstof dieper de bodem in, waardoor het veen werd afgebroken en verteerd. Met als gevolg de toename van de broeikasgassen (zo’n twintig ton CO2 per hectare veenweidegebied in deze regio) en een verdere bodemdaling.

De veenbroeikasgassen, die jaarlijks vrij komen, staan gelijk aan de uitstoot van twee miljoen personenauto’s, al is dit wel ‘slechts’ twee tot drie procent van de totale jaarlijkse CO2-emissie in Nederland. Voor Kaag en Braassem loopt de jaarlijkse CO2-uitstoot op tot ruim 50.000 ton. En dat staat weer gelijk aan de CO2-uitstoot van 12.421 huishoudens.

Naast de CO2-uitstoot door inklinkend en verdwijnend veen, zijn er ook andere oorzaken voor de hogere CO2, lachgas en methaan. Dan gaat het onder meer om de uitstoot van de huishoudens, de dieselbussen, het wegverkeer en de agrarische sector. De gemeenteraad van Kaag en Braassem staat de komende tijd voor de lastige keuze hoe de strijd tegen de CO2-uitstoot opgepakt kan worden. Een van de mogelijke oplossingen hierbij is de massale aanplant van bomen in het veengebied; deze bomen zetten de CO2-uitstoot namelijk om in zuurstof. 

Tien jaar later energieneutraal


Kaag en Braassem – De gemeenteraad van Kaag en Braassem gooit de jarenlange ambitie om in 2040 energieneutraal te worden, compleet overboord. Tot nu toe wilde deze gemeente het braafste klimaatkindje van de klas zijn. De overige gemeenten in Holland Rijnland hadden namelijk in het ‘Energieakkoord Holland Rijnland’ afgesproken, dat deze regio in 2050 energieneutraal moet zijn. Maar het lijkt er op, dat de raadsleden geschrokken zijn van de consequenties van de 2040-ambitie. Tien jaar eerder energieneutraliteit betekent ook fors meer investeren in windmolens, zonnepanelenvelden, waterpompen en elektrisch rijden.

Wethouder Petra van der Wereld verklaarde woensdagavond tijdens een raadsvergadering, waarom niet meer aan het jaar 2040 wordt vastgehouden: ,,We gaan het al lerende doen.’’ Ze kreeg steun van veel partijen. PRO-fractievoorzitter Ruud van der Star: ,,Ik wil de focus niet op dat jaartal leggen, maar de komende jaren focussen op de doelen.’’ Ronald Wesselink (CDA): ,,Het is een kwestie van tijd en realisme. Of de stip op de horizon nu 2030, 2040 of 2050 is.’’

Fractievoorzitter Nick van Egmond (D66) riep de partijen nog wel op, om vast te houden aan het jaartal 2040: ,,Laten we ons houden aan wat wij eerder geroepen hebben en ook in onze verkiezingsprogramma’s gezet hebben.’’ Maar geen partij wilde hier in mee gaan. VVD-raadslid Peter van Dijk: ,,We zijn landelijk en internationaal bezig met het opstarten van een duurzame wereld. We hebben totaal geen zicht op wat het gaat kosten.’’

Twee tinten grijs en geel


Ter Aar – De komende jaren moeten de inwoners van de Kerkweg in Ter Aar zuchtend turen naar de vele tienduizenden auto’s, die er extra door deze straat rijden. Dankzij de komst van de Vomar en nog een aantal andere winkels in het nieuwe winkelcentrum naast de Intratuin. Maar gelukkig mogen de Kerkwegbewoners wel kiezen, over wat voor kleur asfalt de winkelbezoekers gaan rijden.De komst van de Vomar naast de Intratuin is definitief. Daar wil de gemeenteraad van Nieuwkoop niets meer aan doen. Het risico voor de gemeente is te groot, dat er een schadeclaim van miljoenen euro’s moet worden uitbetaald. Wel investeert Nieuwkoop in het verbeteren van de bereikbaarheid op de Kerkweg.Het plan hiervoor is opgesteld door Royal Haskoning DHV en werd tijdens een bewonersavond gepresenteerd. Enkele inwoners opperden, om de bestaande inrit van de Intratuin te verplaatsen of een extra inrit aan te leggen. Maar dat gaat niet gebeuren. Volgens een woordvoerder van de gemeente Nieuwkoop zorgt dit voor een ‘onoverzichtelijke situatie bij de P. van Schravedijkestraat en het tankstation’’. Waar het gaat om de verkeersveiligheid van alle klanten op de terreinen van de Intratuin en de Vomar: daar bemoeit de gemeente zich niet mee: ,,Dat is de verantwoordelijkheid van de Intratuin en Vomar.’’Op de Kerkweg zelf worden een paar kleine aanpassingen gedaan, om de snelheid van het verkeer er uit te halen. ,,Alle kruisingen worden voorzien van een contrasterende kleur. Aan de kant van de weg komt een contrasterende kleur; hierdoor lijkt de weg optisch smaller, waardoor de snelheid omlaag gaat. Er komt een extra voetgangersoversteekplaats bij de inrit van de Intratuin.’’ Voorlopig wordt de kruising met de Veldweg niet aangepakt; de gemeente wil eerste verkeerstellingen en snelheidsmetingen houden, om een goed beeld te krijgen.Heel graag wil de gemeente, dat inwoners meedenken. Daarom mogen ze tot 2 augustus via de website van de gemeente Nieuwkoop aangeven welke kleur asfaltverharding ze graag willen zien. Gekozen kan worden tussen ‘verkeersgeel’ en ‘okergeel’. Maar ook mag je aangeven, of je de kleur van de kantverharding in ‘verkeersgrijs’, ‘steengrijs’ of ‘orientrood’ wilt hebben.

Afwijzing


RIJNSATERWOUDE – Een plan van de eigenaren van de horeca- en overnachtingsgelegenheid aan de Herenweg 119 om te bouwen tot een pand met negen huurwoningen, krijgt geen steun van het gemeentebestuur. Het college van burgemeester en wethouders stemt hier niet mee in, omdat er niet voldoende parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd. Bovendien verdwijnen er logeerbedden voor toeristen en dat vindt de gemeente niet fijn in verband met de wens om van Kaag en Braassem een toeristische gemeente te maken. Overigens wil het college de komende maanden wel meedenken om te kijken, of het idee voor die huurwoningen toch nog gerealiseerd kan worden. 

Column


Drogreden

De gemeente Kaag en Braassem heeft besloten om de gemeentepagina niet meer in het Alphens Nieuwsblad te plaatsen. Als reden geeft de gemeente aan; de uitkomsten van een door de gemeente gehouden enquete.

En wat blijkt uit die enquete?: ,,Als men kan kiezen, dan leest 51% het gemeentenieuws het liefst op papier. Voor online èn op papier kiest 25% van de mensen. Een groep van 21% heeft een voorkeur voor het online lezen van het gemeentenieuws.’’ Dus slechts één op de vijf mensen wil het gemeentenieuws alleen online lezen. Meer dan de helft van de mensen wil het gemeentenieuws alleen op papier (het Alphens Nieuwsblad) hebben en een kwart ziet die gemeentepagina graag én in het Alphens Nieuwsblad én online.

Maar het gemeentebestuur heeft bagger aan de wil van de meerderheid. En toont daarmee de ware intentie van haar enquete aan. Die enquete was geen manier om de mening van de inwoners te peilen, maar het was een middel om te kunnen besluiten geen geld meer te hoeven uitgeven aan een onafhankelijk nieuwsmedium. In plaats daarvan moeten de inwoners maar naar de website overheid.nl, ‘social media kanalen’ of de gemeentelijke website gaan. Gaat u daar iedere week aan denken?

Deze handelwijze past precies in de richting waarop dit bestuur almaar verder afdwaalt. De bestuurders – en in hun kielzog de slaafse raadsleden – trekken zich niets aan van wat de inwoners willen, maar doen alles precies zoals het hen uit komt. Vijf jaar geleden mocht de hele bevolking nog meepraten over de locaties waar extra sociale woningen zouden komen, maar over de komst van de ‘skaeve huusjes’ (waar veelal mensen met een GGZ-achtergrond in komen) wordt uiterst geheimzinnig gedaan. Voor de wensen van de ‘ons kent ons’ ondernemers staat intussen de deur wagenwijd open: hiervoor wordt natuur opgeofferd om nog weer een blokkendoosbedrijventerrein uit de grond te stampen.

Over enige tijd wordt bekend, dat de gemeente Kaag en Braassem geld tekort komt. Dan moet u eens raden, waarde columnlezer, wie dat gaat betalen. 

Dure dwangsom


OUDE WETERING – Het gemeentebestuur zet haar plannen door om een dwangsom van 75.000 euro in te vorderen van de eigenaar van de percelen Kerkstraat 1 en 2. De persoon, die dit bedrag moet betalen, had bezwaar gemaakt bij de commissie Bezwaarschriften, maar de gemeente werd hier bij in het gelijk gesteld.

De dwangsom werd al in de zomer van 2016 opgelegd, in verband met de staat van de panden. Vorig jaar constateerde de gemeente, dat nog altijd niet aan alle voorwaarden voor het opknappen was voldaan. Omdat de eigenaar de 75.000 euro niet heeft betaald, wil de gemeente dat bedrag nu invorderen. Hierbij wordt mogelijk ook gebruik gemaakt van het in beslag nemen van goederen. 

Dwangsom


KAAG – De eigenaar van het terrein Julianalaan 55a heeft zonder vergunning puin en grond op zijn perceel opgeslagen. Een boa ontdekte dit en naar aanleiding hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders een dwangsom van 1.000 euro opgelegd. Maar dat bleek niet te helpen; na enkele weken lag het materiaal er nog steeds en daarom heeft de gemeente een tweede dwangsom uitgevaardigd. Dit keer voor 2.500 euro. 

Een ton voor nieuwe Omgevingswet


KAAG EN BRAASSEM – De gemeente Kaag en Braassem moet aan de slag met de invoering van een nieuwe, alomvattende wet, die veel andere lokale en provinciale regeltjes samenvoegt: de Omgevingswet. Om die in te voeren is aan adviesbureaus om hulp gevraagd. Via een aanbestedingsprocedure is het winnende bureau bekend, maar het blijkt niet de goedkoopste aanbieder te zijn.

Het Buro SRO kan dit klusje namelijk klaren voor 47.670 euro, maar toch kiest het gemeentebestuur voor de diensten van Kuiper Compagnons (totale kosten: 111.900 euro). Kuiper Compagnons heeft een streepje voor op haar concurrenten, zo blijkt uit een ambtelijk rapport: deze onderneming heeft de ambtenaren namelijk al begeleid, ‘en daarmee veel kennis over het gebied vergaard’. Het Buro SRO valt af, omdat zij voor hun geld alleen een deel van de Omgevingswet willen afronden.

IKC Rijnsaterwoude zes ton duurder


RIJNSATERWOUDE – Een voorstel over de realisatie van een integraal kindcentrum (IKC) in Rijnsaterwoude is plotseling van de raadsagenda gehaald. Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem stelde eerder voor, om 2,55 miljoen euro beschikbaar te stellen voor dat IKC.

Maar de journalist van het AD keek in zijn archief en vond uit, dat de kosten voor het IKC in Rijnsaterwoude vorig jaar nog voor ‘slechts’ 1,9 miljoen werden ingeschat. Na de vraag, hoe het kan dat er in een jaar tijd al 600.000 euro verschil is, moeten op het gemeentehuis alle alarmbellen af zijn gegaan. Een gemeentelijk woordvoerder: ,,Het huidige stuk 'IKC Rijnsaterwoude' gaat van de raadsagenda af, omdat de onderbouwing van de gestegen bouwkosten en normbedragen niet in het stuk is omschreven. Het stuk wordt opnieuw aangepast en wordt binnenkort aan het college en de raad aangeboden.’’