Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 april 2015

De Noordwijkse School pakt voetbalbeker

 
NOORDWIJK – Voor de allereerste keer in de geschiedenis van het SJC schoolvoetbaltoernooi ging de wisselbeker met de grote oren naar De Noordwijkse School. Het meisjesteam versloeg woensdag 29 april alle concurrentes in de 7 tegen 7 wedstrijden. En met een klinkende overwinning van 3 – 0 in de finale tegen de Schapendel mochten de leerlingen van het team De Noordwijkse School 2 de beker in ontvangst nemen. In totaal deden 16 teams mee van leerlingen uit de groepen 8 van alle scholen in Noordwijk.
(Foto: Linda Pont)

28 april 2015

Hoog bezoek bij bijzondere tentoonstelling

VOORHOUT – Op vrijdag 24 april opende mevrouw J.M. Leemhuis-Stout de tentoonstelling ’70 jaar vrijheid’. In de tuinzaal van de Bartholomeuskerk zijn tot en met dinsdag 5 mei in totaal 25 Voorhoutse voorwerpen – en meer - uit de Tweede Wereldoorlog te bewonderen. Maar ook maken bezoekers dan kennis met andere bijzondere wetenswaardigheden.
Leemhuis is niemand minder dan de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De openingstijden van de tentoonstelling zijn iedere maandag tot en met zaterdag tussen 10:00 uur en 17:00 uur. Op zondagen is de Tuinzaal gesloten. De entree is gratis. De tentoonstelling is georganiseerd door de Historische Kring Voorhout, met medewerking van de Oranje Vereniging Voorhout.

Miljoenenmeevaller voor gemeente

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente sluit de jaarrekening 2014 af met een onverwacht voordelig resultaat van 5.341.290 euro. Maar wethouder Henk Hoek waarschuwt ervoor dat die miljoenenmeevaller niet direct uitgegeven moet worden aan allerlei leuke extraatjes.
Hoek: ‘We doen een voorstel aan de raad om van dit bedrag 700.000 euro te gebruiken als compensatie voor de lager dan verwachte inkomsten uit de precario. Ook reserveren we 117.000 euro voor een onderhoudsplan van de Wilgenstraat en het Vlietpark in Hoogmade. Daarnaast leggen we 179.950 euro  opzij voor de implementatie van de drie decentralisatiess (3D).’ Bij deze 3D vallen de kosten  namelijk flink tegen.
Wat de wethouder betreft gaat de rest van het bedrag in de algemene reserve. Met angst en beven kijken hij en zijn collega-wethouders in de Nederlandse gemeenten uit naar de mei-circulaire van het kabinet. Dan worden weer nieuwe bezuinigingsaankondigingen verwacht van de rijksoverheid.

Balen van maaiwerk

KAAG EN BRAASSEM – De kwaliteit van het maaien blijft de politiek een doorn in het oog. Tijdens de fractievergadering van D66 kwam dit onderwerp weer aan de orde. De zes aanwezige D66-ers waren het er unaniem over eens: Er was weer half gemaaid in Leimuiden. De ene helft wel van de berm wel en de andere helft niet. Waar er niet gemaaid was, lag afval overheen. Is het nieuwe maaibestek al in werking?’ De partij gaat hier volgende week vragen over stellen.

Ergernis over compostemmertjes

KAAG EN BRAASSEM –Het uitdelen van de compost is gemeenteraadslid Cees de Lange (CDA) een doorn in het oog. Of liever gezegd, de manier waarop de compost opgehaald kan worden. Hij liet tijdens de openbare fractievergadering van zijn partij weten: ‘Ik erger me er aan dat je met een emmertje naar de gemeentewerf moet gaan om die compost te halen. Waarom doet de gemeente dat niet in zakjes? Laat de gemeente op verschilllende plekken in de gemeente staan om die zakken uit te delen. Dat is ook veel duurzamer, dan dat iedereen met de auto naar de gemeentewerf rijdt.’

Half miljoen euro door de goot

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – De gemeente heeft een post van een half miljoen euro open staan aan ‘oninbare debiteuren’. In de praktijk betekent dit, dat de gemeente kan fluiten naar dat geld en dat de belastingbetalers opdraaien voor het tekort. Tijdens de openbare fractievergadering van Samen Voor Kaag en Braassem (SVKB) liet fractievoorzitter Petra van der Wereld maandag 20 april weten, dat ze schrok van dit bedrag.
Ze stelde: ‘Het gaat om 500.000 euro. Ik vind dat best heel veel.’ Hierop lichtte wethouder Harry van Schooten toe hoe dit bedrag ontstaan is. In het verleden zijn vorderingen en dwangsommen opgelegd aan bedrijven, die nu niet meer bestaan. De wethouder: ‘Het zit in faillissementen en de gemeente staat aan het eind van de inbaarheid. De Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank gaan eerst.’

Hussonshoek bijna klaar

WOUBRUGGE – Het woon-zorgcomplex De Hussonshoek wordt na de zomer opgeleverd. Dit gebouw krijgt een intramuraal zorgdeel met plek voor 24 dementerende ouderen en daarnaast zijn er zestien zelfstandige zorgwoningen. In deze zestien zelfstandige woningen kan 24 uur per dag zorg worden geleverd vanuit het intramurale deel. Zorgaanbieder ActiVite regelt zelf de inplaatsing van bewoners in het intramurale deel op basis van de relevante zorgindicaties.

Knallende koppen

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – Het ging er even fel aan toe, tijdens de openbare fractievergadering van Samen Voor Kaag en Braassem (SVKB). Het waren fractievoorzitter Petra van der Wereld en wethouder Harry van Schooten die maandag 20 april de hoofden symbolisch tegen elkaar stootten. Onderwerp van gesprek was de Fransche brug aan het Westeinde.
Het college had een overzicht gestuurd naar de raadsleden met verschillende alternatieven over de toekomst van die brug. En ieder alternatief gaat een hoop geld kosten. Van der Wereld stelde hierover onomwonden: ‘Er moet ineeens een brug bijkomen aan het Westeinde voor een calamiteitenroute  die er nu ook niet is. Er worden bedragen bij genoemd, die er niet bijhoren. Ik geloof het gewoon niet.’ Van Schooten was in zijn wieken geschoten: ‘We zijn die cijfers niet aan het manipuleren!’ Hierop bond de fractievoorzitter iets in: ‘Dat zeg ik ook niet. Maar er zijn dingen bij gesleept die er niet zoveel mee te maken hebben.’

‘Lagere belastingen’

KAAG EN BRAASSEM – Tijdens de behandeling van de Jaarrekening komende week gaat D66 vragen om lastenverlichting. Dit standpunt nam de partij in tijdens haar fractievergadering. Gemeenteraadslid Gino Wesselman stelde onomwonend: ‘We moeten pleiten voor lastenverlichting. De OZB kan bijvoorbeeld omlaag. We hebben 5,3 miljoen euro gerealiseerd (aan overschot op de begroting, JD). Ook het komende jaar zitten we ruim in het jasje. Er is ruimte zat in de begroting.’ Hierop liet fractievoorzitter Roel Terraneo weten, dat de partij gaat voorstellen in de gemeenteraad om dit jaar de inflatieverhoging op de OZB-heffingen te laten vallen; dat scheelt de inwoners al gauw zo’n 2%. De overige partijen moeten hierover nog hun oordeel geven.

Nieuwe website

KAAG EN BRAASSEM – Vol trots lieten de (volg)fractieleden van Samen Voor Kaag en Braassem (SVKB) het weten: ‘We hebben een nieuwe website!’ Wie wil weten hoe de vernieuwing bij SVKB plaats heeft gevonden, kan dit bekijken op: www.samenvoorkaagenbraassem.nl.

Taxussnoeisel in strijd tegen kanker

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – D66 dient een motie in, met de oproep aan de gemeente om mee te helpen met het inzamelen van taxussnoeisel. Van iedere 12 ton aan dat snoeisel kan namelijk één kilogram aan de stof baccatine samengesteld worden. En Baccatine wordt gebruikt voor chemotherapieën om kanker te bestrijden.
De gemeente Oegstgeest ging Kaag en Braassem hier al in voor en wat gemeenteraadslid Gino Wesselman betreft, wordt de inzameling van het taxussnoeisel liever vandaag dan morgen ingevoerd. ‘De gemeente hoeft alleen ruimte te creëren op de gemeentewerf waar mensen hun taxussnoeisel kunnen brengen. Laat de gemeente ook contact opnemen met begraafplaatsen en hoveniers, om hen te vragen hun taxussnoeisel ook naar de gemeentewerf te brengen. Dat kan zo voor een paar kuub extra aan taxussnoeisel zorgen.’
Ook de inwoners worden opgeroepen om het taxussnoeisel uit hun tuinen dan naar de gemeentewerf te brengen. Wesselman: ‘Ik heb in mijn tuin ook  taxussen staan. Wanneer ik ze snoei, is het misschien maar een paar ons aan snoeisel, maar ik ga het zeker langs brengen!’

Tunnel sociaal onveilig

KAAG EN BRAASSEM – De Fransche brug moet blijven staan en mag niet vervangen worden door een tunneltje. Het college van burgemeester en wethouders is hier fel tegen. Burgemeester Marin van der Velde stelde donderdag 16 april: ‘Een tunneltje is verkeerstechnisch wel veiliger,maar sociaal onveiliger. Vrouwen worden daar aangerand, er vindt drugsgebruikplaats en hangjongeren verzamelen zich er. Ook de politie ontraadt de aanleg van zo’n tunneltje met klem.’

Veiliger gemeentehuis

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente moet 26.500 euro uitgeven aan extra veiligheidsmaatregelen in en rondom het gemeentehuis. Dat heeft niets te maken met een dreigende aanval van IS, maar komt door wettelijke regeltjes. Zo moet het onderhoud van de sensoren verbeteren en wordt bekeken hoe de ontoegankelijkheid van bezoekers gewaarborgd kan worden, waar het gaat om het betreden van de ruimte waar de paspoorten en identiteitskaarten worden bewaard.

WDML mag doorgaan met voorbereidingen

Resultaten moeten over twee jaar duidelijk zijn
JOEP DERKSEN
LEIMUIDEN – Wethouder Yvonne  Peters had maandag 20 april een drukke avond. Zij moest alle fractievergaderingen aflopen om daar de mening van de politieke partijen te vragen over het voorstel dat de Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden (WMDL) voor de gemeente heeft opgesteld.
Vorige week werd bekend dat de WMDL een projectontwikkelaar heeft geselecteerd: Smit’s Bouwbedrijf BV uit Beverwijk. Dit bedrijf wordt de nieuwe ontwikkelaar voor het dorpshart Leimuiden, zo is de bedoeling. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad Woondiensten Aarwoude aan de kant geschoven om de WMDL de kans te geven om met een nieuw ontwikkelingsplan te komen voor het dorpshart. Een van de toezeggingen die WMDL hierbij deed, was dat de grond op 31 maart van dit jaar overgenomen zou worden. Nu vraagt de bewoners/ondernemersgroep om onder deze belofte uit te komen en de tempo van overname van de grond te koppelen aan het aantal woningen dat op voorhand verkocht wordt. Waarmee het financiële risico toch weer bij de gemeente komt te liggen.
Gemeenteraadslid Marcel Doze (CDA) vond dat het burgerinitiatief een kans moet krijgen. Het is een naar smaakje in de mond dat WDML die onvoorwaardelijke overdracht niet waar heeft gemaakt. Maar het is geen breekpunt. Er moet wel stevig onderhandeld worden over die financiële componenten. We moeten financieel gezien het onderste uit de kan halen en stevig inzetten. Maar een onderhandelingsspel is geven en nemen.’
Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) stelde: ‘We gaan akkoord met het koppelen van de woningverkoop aan de afnameverplichting. De kans is aanwezig dat Woondiensten Aarwoude een deel van die woningen overneemt. Het gaat in dit plan om 55% sociale woningbouw. Wel houden we vast aan een uiterste termijn waarop de WDML alles afgerond moet hebben. Maar of dat nou op 1 januari 2017 is of half 2017; daarvoor wachten we het voorstel van de wethouder af.’
Peters proefde de sfeer bij alle fracties en kwam hierna tot de conclusie dat de WMDL verder kan gaan met alle voorbereidingen. Ze stelde: ‘Ik heb nergens gehoord dat raadsfracties vinden dat we op moeten houden. Wel zijn er opmerkingen geplaatst over zaken als verloren gegane rentelasten en een uiterste termijn. Maar ik ga pas met de partijen in onderhandeling als de raad hier een opdracht toe geeft.’

Bootcamp en beweegtuin

Weinig animo voor Nationale Sportweek
JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – De opkomst tijdens de Nationale Sportweek viel op zondag 19 april flink tegen bij een deel van de organiserende verenigingen en bedrijven. Slechts druppelgewijs kwamen kinderen met hun ouders langs fietsen om de ene of andere sport danwel activiteit uit te proberen.
Zo had De Driemaster een ‘klompenvanger’ opgehangen, waar wethouder Henk Hoek zijn kwaliteiten kon tonen. De wethouder haalde bij deze openingshandeling een ruime voldoende; hij presteerde het om zeven ‘klompen’ te grijpen voordat ze de grond raakten. De beweegtuin bij Jacobus staat er natuurlijk iedere dag, maar deze apparaten worden voornamelijk gebruikt door de (ultra)senioren in deze verzorgingsinstelling zelf. Op deze sportdag waagden ook enkele kinderen zich aan die apparatuur. Dit tot tevredenheid van Marion Bakkes. Al moet ze toegeven dat de opkomst haar tegenvalt. Na twee uur was er nog maar één kind langs gekomen. En dat was nog wel  de zoon van de verslaggever. Bakkes vindt het nog te vroeg om te oordelen: ‘We evalueren aan het eind van de dag’.
Iets verderop staan de jongerenwerkers Fred de Pater en Robin Mooij. De eerste stelt: ‘We vinden bewegen heel belangrijk en we willen de verbinding leggen tussen jongeren en ouderen. Op die manier brengen we het sociale en het wederzijds respect naar elkaar weer terug. Daarom hebben we onlangs jongeren meegenomen naar Jacobs waar ze de ouderen moesten voeren. Dat vonden ze best wel eng.’  Mooij vult aan: ‘Contact tussen jongeren en ouderen is goed, want de meeste ouderen zijn bang voor jongeren en jongeren denken dat ouderen saai zijn.’
Ondertussen maakt de 92-jarige Sjaan Bontje gebruk van de beweegtuin. Ze is een groot voorstander van de sportweek, zo vertelt ze. Al gaat het sporten bij haar niet meer zo gemakkelijk: ‘Ik zie graag dat een ander sport, al verlang ik er zelf ook naar. Maar mijn arm werkt niet meer mee.’
Op een andere locatie in Roelofarendsveen staan Suzanne Hoogenboom en Esther Loos van More Motion klaar om de massa’s bezoekers op te vangen. Hier zijn de verslaggever en zijn zoon de derde en vierde bezoekers. Maar dat geeft genoeg tijd om te laten zien wat voor activiteit de kinderen kunnen doen. In het kader van het artikel moet de zoon dus meedoen aan een ‘bootcamp’. Hij moet al rennende vijf ballen van de ene naar de andere bak brengen, daarna  een minnuut touwtje springen en vervolgens weer de vijf ballen in de oorspronkelijke bak leggen. Hierop moet er met gewichten worden geheven. Als de bootcamp voorbij is, krijgt de 10-jarige het aanbod om een keer gratis langs te komen voor nog een bootcamp. ‘Nee, dank u wel’, zegt hij beleefd.

Proeftest fietsmaatjes goed gelukt

KAAG EN BRAASSEM – Tijdens de nationale sportweek testten de vrijwilligers van Fietsmaatjes Kaag en Braassem hun drie fietsen, die door de Lions, Rabobank en Rotary zijn gedoneerd. De test verliep succesvol; daarom kon voorzitter Idi van der Meer bekend maken, dat de eerste officiële rit van de Fietsmaatjes plaats vindt op donderdag 30 april.
Nu al zijn er 36 vrijwilligers die bereid zijn om, variërend van eens per maand tot enkele keren per week, samen met senioren en ultrasenioren op de fiets te stappen. Dankzij die vrijwilligers van Fietsmaatjes worden mensen die al jaren niet meer zelfstandig kunnen fietsen, weer meegenomen naar buiten.

Bouwplan Beukenlaan III ter inzage

KAAG EN BRAASSEM – Het ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning Bouwplan Beukenlaan III is ter inzage gelegd. Wethouder Henk Hoek lichtte donderdag 16  april alvast een tipje van de sluier op over de inhoud.
De plannen zijn mede opgesteld naar aanleiding van opmerkingen tijdens een informatieavond vorig jaar. Hoek: ‘Het doel is, dat in het najaar wordt begonnen met bouwen. De ingang van het plan wordt verlegd van de Beukenlaan naar de Kerklaan. We hebben hiervoor toestemming gekregen van het Waterschap. De bouwer zal de duiker met de weg er op vervangen door een brug over de watergang langs de Kerklaan.’ De extra kosten hiervoor worden door het bouwbedrijf overgenomen, maar als tegenprestatie stemt de gemeente er mee in, dat er in het bouwplan één extra woning mag komen. Zodat er in totaal 47 woningen worden gebouwd. Twee van de bouwvlakken die grenzen aan de Beukenlaan worden als eerste in gebruik genomen. De wethouder verwacht dat dit project een groot succes wordt: ‘Er is een overweldigende belangstellingen voor die woningen.’

Geluidsgehinderde vindt geen gehoor

ROELOFARENDSVEEN – De eigenaar van het bedrijf aan Zuideinde 103 kan opgelucht ademhalen. Het college van burgemeester en wethouders staat toe, dat de geplaatste koelcellen gebruikt worden. Een omwonende had hier bezwaar tegen gemaakt, omdat hij ‘al jaren ernstige geluidshinder’ ondervindt van die koelcellen. Het college van burgemeester en wethouders moet hier echter niets van  weten. ‘Een koelcel hoort bij het telen van gewassen, aldus burgemeester Marina van der Velde.

Illegale activiteiten aangepakt

JOEP DERKSEN
KAAG – De gemeente gaat handhaven tegen illegale bebouwing, illegale overnachtingen en een illegale horecagelegenheid. Al deze zaken – en meer – zouden plaatsvinden op de Aderpolder 3. Het college van burgemeester en wethouders besloot donderdag 16 april om naar aanleiding van klachten maatregelen te nemen.
Al in 2012 werd door de  gemeente een dwangsom opgelegd, maar die dwangsom is nooit opgeëist door de gemeente. In de tussentijd zijn de activiteiten, zonder de benodigde vergunningen, gewoon doorgegaan. Maar genoeg is genoeg, zo vindt het college, dat een nieuwe last onder dwangsom oplegt. De oude en verjaarde dwangsom wordt ingetrokken.
De nieuwe dwangsom wordt opgelegd naar aanleiding van een controle op woensdag 8 april. De boa’s constateerden de volgende zaken: ‘Illegale bebouwing ter plaatse, het bedrijfsmatig aanbieden van overnachtingen aan derden, het stallen/aanmeren van bootjes ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten, het in gebruik hebben van gronden in strijd met het bestemmingsplan, het in gebruik hebben van een schuur als zijnde horecagelegenheid zonder vergunning en het niet voldoen aan de brandveiligheidseisen gesteld in het Bouwbesluit en de Bouwverordening.’
Als huurder van het perceel verzorgt het bedrijf Holstnautic arrangementenen bootverhuur. De eigenaar van het pand probeert volgens ambtelijke stukken al jaren om Holstnautic uit het pand te krijgen, maar tot nog toe lukt dat niet.

Met de wip naar beneden

KAAG EN BRAASSEM – Gemeenten draaien toch zelf op voor de zorgkosten van de eigen inwoners. Bijvoorbeeld waar het gaat om jongeren die naar de jeugdgevangenis Teylingereind gestuurd worden. Als er meerdere jongeren uit één gemeente daar naar toe gaan, dan levert dat die gemeente al snel een kostenpost van ettelijke honderdduizenden euro’s op, zo bevestigt wethouder Henk Hoek.
Hij laat weten, dat er nu nog reserves zijn binnen Holland Rijnland om dat soort tegenvallers op te vangen, maar die reserves zijn niet eeuwigdurend. Burgemeester Marina van der Velde verzuchtte: ‘We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Voor iedereen staat de wip naar beneden.’

Bomen en heesters lijken op elkaar

JOEP DERKSEN
HILLEGOM – Stonden er nou wel of geen bomen in de omgeving van de brandweerkazerne? Onlangs zijn deze onderdelen van moeder Natuur rücksichtlos verwijderd. Raadslid Van Egmond (GroenLinks) stelde er donderdag 16 april kritische vragen over tijdens de gemeenteraadsvergadering.
Hij wees er op, dat de kap in het broedseizoen was gebeurd. Ook had het college eerder aangegeven, dat er geen bomen meer zouden worden gekapt. ‘En worden de gekapte bomen nog vervangen door nieuwe exemplaren?’, aldus Van Egmond. Maar wethouder De Jong liet weten, dat er ‘geen sprake is van bomenkap, maar heesters en struiken zijn verwijderd en gesnoeid.’ En omdat er volgens hem geen bomen zijn gekapt, komen er ook geen nieuwe exemplaren voor terug. Van Egmond bleef zijn twijfels houden: ‘Er is verschil van inzicht tussen wat een boom is en wat een heester.’

Droom hondenlosloopplaats aan gruzelementen

JOEP DERKSEN
HILLEGOM – Het had zo mooi kunnen zijn. Fractievoorzitter Van Dijk (PvdA) droomde van een nieuw stukje hondenlosloopplaats tussen de beek en de Beeklaan. En zo zou zij zelf tijdens haar wandelingen niet met haar kinderwagen meer door de hondenuitwerpselen hoeven te slalommen. De politieke praktijk bleek echter weerbarstiger.
Ze stelde: ‘Er is in dat gebied best veel bewoning en de Oude Beek wordt enorm gebruikt om honden uit te laten. Ik vermijd de Oude Beek met de kinderwagen vanwege de hondenpoep. Er ligt daar een stukje minibos te niksen. Gebruik die grond, dat tussen het hek en de beek ligt, op een slimme manier.’ Wethouder De Jong liet echter weten, dat de gemeente hier geen zeggenschap over heeft. Liander Infra is namelijk eigenaar van dat stuk grond. De Jong: ‘We hebben in het verleden gekeken naar dit stukje grond als hondenlosloopgebied. Liander doet er niet zo veel mee, maar ze hebben niet de behoefte om er een hondenlosloopplaats van te maken. Het is dus geen grond van ons. Als de eigenaar het hek niet open wil doen om de honden hun gang te laten gaan, kunnen wij er niets mee doen.’ Van Dijk reageerde hier op: ‘Het is heel dom dat Liander dit niet wil toestaan’, maar daarmee was de kous wel af.

Meer geld voor rapport dan voor groen

JOEP DERKSEN
HILLEGOM – De gemeente heeft slechts 51.000 euro per jaar beschikbaar voor de uitvoering van het Groenbeleidsplan 2015 – 2024. Tegelijkertijd is er wel 52.000 euro uitgegeven, om dat Groenbeleidsplan door een extern bureau op te laten stellen. Dit leidde donderdag 16 april tot opgetrokken wenkbrauwen bij de politiek.
CDA, Bloeiend Hillegom en GroenLinks dienden een voorstel in, waarbij het college werd opgeroepen om meer geld te vinden voor het behoud en onderhoud van het groen in onze gemeente. Wethouder De Jong informeerde echter, dat het ‘een illussie’ is dat geld gevonden kan worden in de begroting. ‘Uitvoering van die motie is volksverlakkerij’, aldus De  Jong. Hij zegde wel toe, dat het college met voorkeur kijkt naar het groenonderhoud, mochten er in de toekomst nog financiële meevallers zijn. Hierop trokken de partijen hun motie in. De wethouder liet verder nog weten, dat hij hoopt op inwoners die zelf hun tijd en geld willen besteden aan het verbeteren van het groen in de gemeente.

Tandje terug met ambities

JOEP DERKSEN
HILLEGOM – De gemeente waagt zich de komende decennia niet meer zelfstandig aan grote infrastructurele projecten als het herstellen van de N208. De miljoenen euro’s aan tekorten bleken duur leergeld.
Nadat wethouder Van Griensven (VVD) in maart 2013 noodgedwongen was afgetreden, werd hij opgevolgd door de huidige wethouder Ivo ten Hagen van dezelfde partij. Ten Hagen trok de controleteugels hard aan en overtuigde de raad er indertijd van om door de zure appel van kostenoverschrijdingen heen te bijten. Hierna werden de eerste en tweede fase van de N208 afgerond.
Het was een zware bevalling en heeft bij Ten Hagen tot een conclusie geleid. Deze conclusie deelde hij mee aan de raadsleden op donderdag 16 april. ‘We hebben heel veel geleerd hoe we intern als college betrokken moeten zijn (bij dit soort projecten, JD) en wanneer je het aan de ambtelijke organisatie over kunt laten. We moeten toch nog eens nadenken of we dit soort projecten als Hillegom alleen doen. Zo’n geïntegreerd contract zullen we niet meer op deze manier doen.’

Vertraging besluit Duinpolderweg

HILLEGOM – De besluitvorming over de Duinpolderweg loopt minimaal vier maanden vertraging op. Dit liet wethouder Ten Hagen weten, naar aanleiding van vragen van raadslid Van Egmond (GroenLinks). De wethouder bevestigde, dat de al geplande voorlichtingsdagen in Hillegom en Noordwijkerhout zijn afgeblazen. Naar de reden hiervoor kon de wethouder alleen gissen, maar het ligt volgens hem in de lijn der verwachting, dat het nieuwe bestuur van Provinciale Staten zelf wil beslissen over de toekomst van de Duinpolderweg. Maar mogelijk heeft ook een Hillegoms initiatief bijgedragen aan deze vertraging, aldus de wethouder: ‘Het zou kunnen, dat het afblazen van de voorlichtingsdagen is vanwege het alternatief dat wij hebben aangedragen om die Spoorvariant te voorkomen.’

Wachten op pot met geld

HILLEGOM – Het college van burgemeester en wethouders gaat nog geen actie ondernemen om een betere internetverbinding in het buitengebied aan te laten leggen. Dit liet wethouder De Jong donderdag 16 april tijdens de gemeenteraadsvergadering weten aan gemeenteraadslid De Goeij (VVD).
De Goeij wees de wethouder er op, dat minister Henk Kamp een geldpotje wil realiseren, zodat 300.000 inwoners en bedrijven in het buitengebied in Nederland sneller internet kunnen krijgen. De Jong stelde, dat hij niets anders kan doen dan wachten. ‘Het Rijk gaat hier eerst met de Provincies over aan de slag. Daarna komt de Provincie Zuid-Holland bij ons langs. We wachten daar op.’ De Jong wees er echter wel op, dat de subsidieregeling niet bedoeld is voor de gemeente, maar voor bedrijven die willen investeren in het realiseren van een betere internetverbinding in het buitengebied.

‘We willen geen fietspad meer!’

JOEP DERKSEN
HILLEGOM – Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Tientallen jaren lang is er gebakkeleid over de komst van een fietspad over de dijk tussen Hillegom en Bennebroek. De politiek en het bestuur van de gemeente heeft het zware middel ingezet om eigendom van mensen te onteigenen, zodat het fietspad er kan komen. In het algemeen belang, uiteraard. En nu niets de komst van dit fietspad meer in de weg staat, wil de politiek deze wens toch maar overboord gooien. Het was donderdag 16 april een bijzondere raadsvergadering.
Het was raadslid Adamse (D66) die het initiatief nam om vragen te stellen over de noodzakelijkheid van het fietspad. Hij kreeg VVD en CDA mee, toen zijn partij een motie opstelde: ‘Waar het gaat om het fietspad Hillegom – Bennebroek door de Vosse- enWeerlanerpolder. Daar is al een onverhard fietspad aangelegd. Het is een belangrijk natuurgebied met kwetsbare weidevogels. Twee fetspaden in zo’n klein gebied is te veel van het goede. Realiseer alleen het noordelijke deel van het fietspad en kijk hoe het huidige fietspad verbeterd kan worden.’
Wethouder Ivo ten Hagen had hier wel oren naar. ‘Het is goed om te kijen of je recreatie en  natuur kunt dienen. Ik onderzoek het graag. Als je besluit om te veranderen, zulen mensen je verwijten dat je een draaikont bent. Dat maakt het lastiger om terug te komen op iets dat je eerder gezegd hebt. We zullen dit gaan uitzoeken en kijken ook naar de procedures en de onteigening. Je moet niet oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt gekocht. De vraag is of dit (al aangelegde, JD) halfharde fietspad iets kan vervangen wat we als een verhard fetspad hadden gepland.’ Hierop stemde de raad unaniem in met het verzoek om nog eens goed te kijken naar de noodzaak voor het fietspad.

Floritec verhuist

WOUBRUGGE – Het voormalige gemeentehuis (Woudwetering) is verkocht. Het veredelingsbedrijf Floritec  heeft dit pand overgenomen, omdat ze uit hun jasje zijn gegroeid van huidige gebouw aan de Elzenlaan. Plannen voor de inrichting van het oude gemeentehuis zijn er al. Zo komen er onder meer koel- en kweekcellen, maar ook een uitbloeiruimte. Ook is er voldoende ruimte voor het doen van onderzoek. Het bedrijf zal de verhuizing nog voor deze zomer afgerond hebben.

MEE op het matje

LISSE – De Stichting MEE geeft op dit moment geen cursussen, trainingen en organiseert evenmin ontmoetingsgroepen. Dit ondanks het feit, dat de Bollenstreekgemeenten hier wél geld voor gegeven hebben. De stichting is gevraagd, waarom dat is. In een emailreactie liet MEE weten, dat de meeste gemeenten in Holland Rijnland deze activiteiten niet hadden ingekocht. En dat ze daarom nog niets georganiseerd hadden in de Bollenstreek. Dat is onacceptabel, zo laat wethouder Adri de Roon (D66) weten: ‘Op korte termijn wordt er en afspraak gepland met Stichting MEE hoe deze trainingen en cursussen worden ingevuld. Er wordt door MEE op dit moment geïnventariseerd aan welke trainingen en cursussen het meeste behoefte is in de Bollenstreek. Voor de Bollenstreek gemeenten worden er in de loop van 2015 dus nog wel trainingen en cursussen georganiseerd.’

Beukenhof in de wacht

JOEP DERKSEN
LISSE – Het lijkt er op, dat de huidige Beukenhof nog wel een paar jaar blijft staan. Tot voor kort werden de gemeenteraadsleden er voortdurend op gewezen, dat er snel een oplossing moet komen voor het huidige gebouw. Maar bij het meest recente collegevoorstel wordt plots ook de optie genoemd om de huidige Beukenhof nog vijf jaar in stand te houden. En met de huidige discussies over 700.000 euro aan jaarlijkse bezuinigingen staan de politici niet te springen om grote uitgaves te doen aan een nieuwe ‘plint’.
Er worden allerlei activiteiten gehouden in de Beukenhof en een onderzoeksbureau heeft berekend dat voor het onderbrengen van die activiteiten in een nieuwe plint met een omvang van een dikke 400 m2 nodig is. Maar zowel de biljartvereniging als de Stichting Paraplu hebben wensen, waardoor die plint nog groter zou moeten worden. De leden van de commissie Maatschappij en Financiën lieten woensdag 15 april weten hier niet veel voor te voelen.
Commissielid Lydia de Heij (PvdA/GroenLinks) zag ‘weinig in de extra wensen die worden geuit. We willen er geen extra geld aan uitgeven.’ Fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) stelde voor: ‘Houd de Beukenhof in de huidige staat voor de kortere termijn en bekijk het in langere termjin in breder verband. Bekijk dan of de Eikenhorst ook een partner kan worden van de nieuwe Beukenhof.’ De SGP/ChristenUnie en CDA waren het hier mee eens en commissielid Jacqueline van Dooren (D66) vulde aan, dat eerst duidelijk moet worden welke activiteiten er nou echt in de Beukenhof moeten plaatsvinden.
Wethouder Adri de Roon (D66) wees er op, dat bij een verlengd gebruik de gemeente extra geld kwijt is aan onderhoud. Ook zullen plannen voor het ontwikkelen van seniorenappartementen vertraging oplopen. De commissieleden leken hier niet van onder de indruk. Ook Slootbeek drong er op aan, dat eerst duidelijk is wat er met alle huidige gemeentelijke accommodaties in deze gemeente gedaan wordt en hij werd hiermee ondersteund door commissielid Bert van Santen (SGP/ChristenUnie).

Wethouder trekt teugels aan

LISSE – De email van Sjoerd Heeringa, voorzitter van het Filmhuis, is bij de politici ingeslagen als een bom. Dit bleek woensdag 15 april tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën.
Fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) vertelde dat hij zich was ‘rot geschrokken’ en stelde: ‘We snappen niet dat het Filmhuis, BESCAL en de wethouder op deze manier met elkaar omgaan.’ Volgens Slootbeek is het niet de eerste keer dat de communicatie spaak loopt, waar het gaat om gebruikers van een gemeentelijke voorziening die gedwongen moeten verhuizen.
Wethouder Adri de Roon (D66) reageerde scherp: ‘Het Filmhuis heeft zich de afgelopen tien jaren op een bepaalde manier opgesteld. Dit is niet een structurele zaak die voor alle culturele verenigingen geldt. De wethouder (De Roon zelf, JD) en BESCAL opereren binnen de kaders die zijn vastgesteld. Sommigen hebben daar problemen mee en als zie hierop worden gewezen, hebben ze er nog meer problemen mee. Wij hebben het Filmhuis laten weten dat ze, voor ze gebruik kunnen maken van Floralis, ze eerst een gebruikerovereenkomst moeten ondertekenen. Voordat die getekend is, gebeurt er niets met het verhuizen. De noodzaak om hier strak mee om te gaan is ingegeven vanwege eerdere ervaringen. Ik heb daar in dit specifieke geval zelf hoogstpersoonlijk op aangedrongen.’
Hij vervolgde: ‘Met één enkele gebruiker zijn we te geduldig en te soepel geweest. Met de andere gebruikers zijn we gemakkelijk tot overeenstemming gekomen. Ze vragen heel veel en soms te veel. Gebruikers hebben geen zeggenschap in het programma van eisen. Dat is aan de gemeente. We hebben nooit gezegd dat we het samen met de gebruikers zouden doen.’

Balen van dichte weg

JOEP DERKSEN
LISSE – Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) baalt er enorm van, dat de gemeente Haarlemmermeer heeft besloten om een deel van de Lisserweg voor werkzaamheden af te sluiten nét in de periode dat het bloemencorso door de streek trekt; op zaterdag 25 april.
Waar Nieuwenhuis ook van baalde, is dat het college niet was geïnformeerd over de tijdelijke afsluiting van die weg, wat normaal wel de gewoonte is. Hij liet tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur, naar aanleiding van een vraag van commissielid Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) dan ook weten, dat hij hierover contact heeft opgenomen met zijn collega-bestuurders van Haarlemmermeer.
Nieuwenhuis: ‘Het is buitengewoon onplezier te horen dat de Lisserweg dichtgaat. Haarlemmermeer heeft dat niet met ons afgestemd. Wij wisten er niets van. We hebben als college contact gelegd met het andere college. We willen dat in ieder geval die weg toegankelijk is op het moment dat het corso er is. We willen dit soort zaken in de toekomst voorkomen. Het is uitermate vervelend.’ Het deel van de Lisserweg dat onderhouden wordt, tussen het spoorviaduct en de Hoofdweg Oostzijde, blijft dicht tot 15 mei.

‘Behoud aanwezigheidsvergoeding monumentencommissie’

JOEP DERKSEN
LISSE – Dankzij het inspreken van Anton de Gruijl, lid van de Monumentencommissie, en Wim Bosch, namens de Vereniging Oud Lisse (VOL), Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap, lijkt er nog een toekomst te zijn voor de Monumentencommissie. De Gruijl wees de raadsleden er op, dat zo’n commissie noodzakelijk is voor het toekomstige behoud van de monumenten in de gemeente. En dat de experts in deze commissie recht hebben op een aanwezigheidsvergoeding van 70 euro.
Bosch stelde, dat het ‘een doodzonde’ is om deze commissie af te schaffen. Hij pleitte voor het instellen van een nieuw controle-apparaat: ‘Stel een regionale erfgoedcommissie in en doe dit in samenwerking met de buurgemeenten.’ De Gruijl besefte, dat de politici in alle hoeken en gaten van de begroting geld moeten vinden. Hij deed dan ook een handreiking: ‘We kunnen zorgen voor minder bijeenkomsten of minder leden van de monumentencommissie. De leden van de monumentencommissie krijgen per zitting 70 euro. We bezoeken de locaties en doen het graag en bijna voor niets. Maar je hebt een terzake kundig en onafhankelijk advies nodig.’ Op de vraag van fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) of de commissieleden zo enthousiast zijn, dat ze hun werk willen voortzetten zonder presentiegeld, reageerde De Gruijl: ‘U kunt het proberen! De vraag is wie er dan komt.’ Tijdens de daaropvolgende politieke discussie lieten meerdere partijen weten het noodzakelijk te vinden dat professionals toezicht houden op het behoud en onderhoud van de monumenten. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 22 april zal blijken of hier een politieke meerderheid voor is.

Consumentenwegjaagboa is taboewoord

JOEP DERKSEN
LISSE – Fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) met het woord ‘Consumentenwegjaagboa’ niet meer in de mond nemen. Dit werd hem persoonlijk verboden door burgemeester Lies Spruit donderdag 16 april tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.
Van der Zwet sprak tijdens de behandeling van het onderwerp ‘Uitkomsten participatietraject tweede tranche’ over de consumentenwegjaagboa en constateerde, dat het college plannen heeft opgesteld om voor de helft te bezuinigen op hun extra inzet op het controleren op het parkeren.  Hierop werd de fractievoorzitter terecht gewezen door de burgemeester: ‘We hebben het hier over mensen’. Hierna kwam het C-woord niet meer uit Van der Zwet’s mond.

Plannen voor nieuwbouw op Hobahoterrein

JOEP DERKSEN

LISSE – Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur op donderdag 16 april presenteerde architect Soeters de nieuwe plannen voor de herontwikkeling van het Hobahoterrein. Dit gebiedje gaat ‘Het Nieuw Havenkwartier’ heten en krijgt zo’n 141 grondgebonden woningen en appartementen, zo is de bedoeling.

Een deel van de nieuwbouw zou ook bestemd kunnen zijn voor 47 zorgappartementen, maar dat gaat alleen gebeuren wanneer projectontwikkelaar ProVast en zorgorganisatie Marente tot een akkoord kunnen komen. Als die onderhandelingen tot niets leiden, dan komen er in plaats van die 47 zorgappartementen 24 (grotere) appartementen. Maar hoe dan ook, wordt er op Het Nieuw Havenkwartier zeker 30% aan sociale woningbouw gerealiseerd, zo was de toezegging van de projectontwikkelaar en de architect. Dat gebeurt volgens architect Soeters in een ‘sociaal woningbouwblokje’. De bewoners kunnen dan wel genieten van hun eigen balkon.

Iets verderop komen twee ‘evenhoge reeksen van gebouwen’, met daartussen een poort die de Haven verbindt met de Tweede Havendwarsstraat. Op die poort keren de zo kenmerkende witte zwanen van de Hobaho terug. De architect zegde toe, dat er voor de kinderen voldoende ruimte komt om op straat te spelen en dat er ‘duurzame materialen’ gebruikt worden, zoals gebakken klinkers. Volgens de huidige plannen komen in de Eerste Havendwarsstraat ook twee-onder-één kap woningen. Maar in dit gebied staan ook ‘geschakelde vrijstaande woningen’ getekend.

Toekomst Holland-Tonami bij bedrijfsleven

JOEP DERKSEN
LISSE – Bestuurslid Jolanda van der Raad van de stichting Holland – Tonami sprak donderdag 16 april in tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur. Ze pleitte voor het behoud van de gemeentelijke subsidie, maar gaf wellicht onbewust ook al aan, waar de financiële toekomst van de stichting ligt: bij het bedrijfsleven.
Ze wees de raadsleden er op, dat de relatie tussen Lisse en de Japanse plaats Tonami al meer dan twintig jaar bestaat. En dat het om veel meer gaat, dan het om het jaar uitzenden van acht leerlingen van het Fioretticollege naar Japan. Samen met leraren en andere organisaties krijgen ook andere kinderen kennis over de Aziatische cultuur, onder meer door het volgen van een theorie- en praktijkles in martial arts. Van der Raad: ‘‘We zijn geschrokken van de berichten om vanaf 2017 volledig te stoppen met de stedenband. De burgemeester zegt dat er geen draagkracht is voor de stedenband, maar hier in Lisse is dat wel.’
Ze liet weten, dat de bestuurders van de stichting vol plannen zitten: ‘We willen de stedenband naast de bestaande activiteiten een bredere invulling geven op het gebied van sociale samenwerking. We hebben een facebooksite en we willen een eigen website. Leerlingen gaan naar Hitachi Amsterdam voordat ze naar Japan gaan. De leden van de raad ontvangen dit weekend het werkplan van Holland Tonami, waar de plannen voor de toekomst in staan.’ Ze lichtte al een tipje van de sluier op: ‘We willen af van het imago dat het (de Holland-Tonami relatie, JD) alleen voor de leerlingen is. We willen bedrijven gaan benaderen en een band opbouwen tussen de bedrijven in Lisse en de bedrijven in Tonami.’ En dat is precies wat de gemeente wil en waar het in de ‘participatiesamenleving’ om draait: minder subsidie geven aan instanties als Holland-Tonami, zodat ze zelf andere inkomstenbronnen gaan vinden.

Voorgevechten over bezuinigingen

JOEP DERKSEN
LISSE – De leden van de commissie Ruimte en Infrastructuur lieten donderdag 16 april niet het achterste van hun tong zien tijdens de discussie over de ‘Uitkomsten participatietraject tweede tranche’. Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de politiek voorstellen voorgelegd voor een jaarlijkse bezuiniging op de gemeentelijke uitgaven van 700.000 euro. De gemeenteraad moet op woensdag 22 april besluiten over welke bezuinigingsvoorstellen ze wél en niet accepteren.
Fractievoorzitter Rob Veldhoven (Nieuw Lisse) vond, dat de gemeente wel wat beter haar best kon doen om de leges 100% kostendekkend te maken. Op die manier bespaart de gemeente zich toch een dikke 100.000 euro per jaar extra. Fractievoorzitter Roeland den Breejen (SGP/ChristenUnie) wees er op, dat door het weghalen van allerlei ‘extra potjes’ de gemeente kwetsbaar wordt waar het gaat om onverwachte tegenvallers. Die extra potjes kunnen dan namelijk niet meer ingezet worden. Ook was hij niet blij met bezuinigingen op het groen in de gemeente.
Wat fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) betreft, hoeven er geen parkeerplaatsen meer bij te komen. Hij vond dat er niet zomaar 35.000 euro op de bibliotheek bezuinigd kan worden, zonder een concreet omlijnd plan. Zijn collega Jeanet van der Laan (D66) vond dat de culturele sector wel erg hard wordt geraakt met de bezuinigingen. ‘De cultuur wordt volledig plat geslagen. En als er bezuinigd moet worden op het Oranjecomité, dan mag dat volgens haar niet ten koste gaan van de 4 mei herdenking. Burgemeester Lies Spruit zegde dit toe. De fractievoorzitters Kees van der Zwet (CDA) en Wim Slootbeek (VVD) liet nog niet het achterste van hun tong zien, maar Slootbeek drong er wel op aan dat het college haar ambities naar beneden bijstelt.
Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) liet weten, dat het niet zo gemakkelijk is om alle leges kostendekkend te maken. In eerste instantie is het plan om die kostendekkendheid omhoog te brengen naar 90%. ‘Maar je kunt het niet altijd met een schaartje knippen; je weet niet hoeveel aanvragen er voor de verschillende leges binnenkomen.’ Hij erkende dat de gemeente buffers moet hebben om onverwachte tegenvallers op te vangen. ‘Het zou fantastisch zijn als we uit het ‘Anderstraject opbrengsten hebben, waarmee we vlees op de botten kunnen creëren.‘

‘We willen met wederzijds respect behandeld worden’

JOEP DERKSEN
LISSE – Woedend is Sjoerd Heeringa, voorzitter van het Filmhuis. Niet alleen op zijn contactpersoon bij BESCAL, maar ook op wethouder Adri de Roon (D66). Hij heeft dit in een email aan de raad in niet mis te verstane bewoordingen laten weten.
‘Met de officieuze openingsweek van Floralis, Huis van Cultuur in zicht, maakt het Filmhuis Lisse (FHL) zich ernstig zorgen over de voortgang van een aantal zaken en de verslechterde relatie en communicatie met zowel de wethouder van cultuur als met de stichting BESCAL’, aldus Heeringa. Hij hekelt het feit, dat FHL eerst een huurcontract moet tekenen, voordat ze voorbereidingen kunnen treffen om hun spullen – waaronder de digitale projector – kunnen verhuizen.
Ook baalt Heeringa er van, dat het FHL huur moet betalen voor kleedkamers, omdat die kleedkamers  tegelijk met de grote zaal wordt verhuurd. ‘Terwijl het het FHL  die kleedkamers toch echt nooit gaat gebruiken.’ Volgens Heeringa verbood BESCAL, dat het FHL contact mag opnemen met de Floralis-projectleider. ‘De stichting BESCAL weigert apparatuur over te nemen, die in gezamenlijkheid is aan-geschaft en waarvoor het FHL een genereus overname voorstel heeft gedaan. Voorstellen van het FHL voor het verwerven van fondsen voor extra aanschaf van apparatuur zijn direct afgewezen. Het aanbod om de digitale projector te delen met de commerciële exploitant is van de hand gewezen.’
Heeringa erkent, dat hij kritisch is: ‘Maar dat moet ook kunnen. We willen niet geweerd worden om problemen te bespreken. We willen klantvriendelijker en met wederzijds respect behandeld worden. We zijn geschokt door de respectloze wijze waarop het FHL soms wordt behandeld.’ Er moet snel een doorbraak komen in deze kwestie, want op dinsdag 12 mei vindt de eerste FHL-voorstelling in Floralis plaats. Maar BESCAL heeft laten weten, dat nog altijd niet duidelijk is of die dag de internetverbinding al gerealiseerd is; onontbeerlijk voor een digitale projector.

Ballonnen nog niet verboden

NOORDWIJK – Met dank aan de tweelingzusjes die een actie hielden tegen het oplaten van ballonnen, worden de komende feestdagen ballonnenvrij gevierd. Wethouder Marie José Fles vindt het vanwege de duurzaamheid goed, dat ballonnen niet meer worden opgelaten. Vooralsnog wordt niemand op de bon geslingerd, als een heliumballon de lucht ingaat. Wel overweegt het college om de APV (algemene plaatselijke verordening) aan te passen, zodat er een ballonnenoplaatverbod aan wordt toegevoegd.

Strijd van animatiefilmpjes

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) heeft een windmolenanimatiefilmpje openbaar gemaakt. Maar de animatiebeelden zijn zodanig aangepast, dat de uiteindelijke situatie minder drastisch lijkt, dan het werkelijk zal zijn. In een gezamenlijke persverklaring laten de colleges van Noordwijk, Katwijk en Zandvoort weten, dat ze het hier totaal niet mee eens zijn.
‘De beelden die nu zijn vrijgegeven zijn echter niet meer dan een begin van openbaarmaking’, zo laat wethouder Pieter Jan Barnhoorn weten, ‘zeker in vergelijking met de preview die de wethouders eerder te zien kregen. Voor een goede beoordeling zijn deze (openbaar gemaakte, JD) beelden dan ook onbruikbaar.’ Hij licht toe: ‘Het ministerie geeft de beelden vrij door middel van een filmpje van ongeveer een minuut, veel korter dan de weergave in de preview. De beelden worden getoond vanuit slechts één standpunt, met zicht op turbines met een vermogen van 4Mw. Hogere turbines, met een vermogen van 8Mw, worden wel genoemd, maar niet op onderscheidende manier getoond. In de previewversie gebeurde dat wel. Bovendien is het getoonde weerbeeld zeker niet helder, eerder licht heiig.’
Om deze zaken op te pakken, gaat de stuurgroep zelf een animatiefilm maken. ‘Met daarin standpunten langs de hele Noord- en Zuid-Hollandse kust, windturbines van verschillende hoogtes en met zicht bij meerdere weertypes.’ Deze visualisatie wordt op dinsdag 28 april in Katwijk getoond aan de gemeenteraden van de kustgemeenten. Maar ook de Tweede Kamer krijgt hier een kopie van.

Nieuwe bewonersvereniging

OEGSTGEEST – Sinds kort heeft de wijk Oegstgeest aan de Rijn een bewonersvereniging. Het bestuur hiervan wordt gevormd door voorzitter Johann Gomes, secretaris Alla Aron en penningmeester Frank Weissbach. Zij willen zich inzetten voor de wijk; of het nu gaat om gemeentelijke bouwplannen, verkeersveiligheid of speeltoestellen. Ook zijn er plannen om activiteiten te organiseren voor de buurtbewoners. Voor meer informatie of om lid te worden, kan gemaild worden naar: bewoar@hotmail.com.

Gemeentehuis wordt niet verkocht

Gat van kwart miljoen euro op de begroting
JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST - De verkoop van het gemeentehuis gaat definitief niet door.  Na jarenlang onderhanden hebben de gemeente en de potentiële koper de onderhandelingen afgebroken. Het eindbod voor koop lag 5% tot 10% lager dan de taxatiewaarde en het college van burgemeester en wethouders vond het niet verantwoord om hier mee in te stemmen.
 
Deze ontwikkeling zorgt voor een probleem, want in de gemeentelijke begroting van 2016 is rekening gehouden met een besparing van 240.000 euro aan ‘huisvestingslasten’. Die besparing gaat nu niet meer lukken en dat zorgt dus direct voor een gat in de begroting van een kwart miljoen euro.

Reactie CDA

OEGSTGEEST - De fractievoorzitters en woordvoerders van de politieke partijen reageren op het nieuws dat het gemeentehuis niet verkocht wordt.
Eibertjan van Blitterswijk (CDA) is milder: ‘De partij deed een eindbod van ver onder de taxatieprijs. In dat geval is het verstandig om dat bod af te slaan en de onderhandelingen te stoppen.  Niet alleen willen we ons gemeentehuis niet voor een appel en een ei verkopen terwijl we vermoedelijk fors zullen moeten investeren in nieuwe huisvesting, het is bovendien bij wet verboden om ver onder de taxatieprijs te verkopen omdat de gemeente dan aan staatssteun doet.’ Hij blijft hoop houden: ‘Dat de onderhandelingen met deze partij stuk zijn gelopen, betekent nog niet dat de verkoop van de baan is.’ Hij vervolgt: ‘De begrote besparing voor 2016 zal nu deze onderhandelingen stuk zijn gelopen waarschijnlijk niet meer gehaald worden. Het college zal in de komende maanden met voorstellen moeten komen om die weggevallen beoogde besparing in de begroting voor 2016 te compenseren.’

Reactie D66

OEGSTGEEST - De fractievoorzitters en woordvoerders van de politieke partijen reageren op het nieuws dat het gemeentehuis niet verkocht wordt.
Boris Kocken (D66): ‘Waarom is er twee jaar gedaan over het praten en/of onderhandelen met twee of drie partijen. En waarom is het gemeentehuis nooit (via makelaars) actief in de verkoop/etalage is gezet? Er lijkt alleen te zijn gepraat/onderhandeld met ‘toevallige passanten’. Verder blijft het opmerkelijk dat het college er pas na twee jaar achter komt dat er geen alternatieve huisvestingsmogelijkheid in Oegstgeest is.’ Hij vervolgt: ‘De tegenvallers stapelen zich op en dat is een grote zorg. Het is de zeer vraag of Oegstgeest straks nog de eindjes aan elkaar zal weten te knopen.’ Over de kansen voor het zwembad: ‘D66 is voor behoud van een zwembadvoorziening in Oegstgeest. Maar de financiële omstandigheden kunnen zodanig deplorabel en uitzichtloos worden, dat er geen keuze resteert. Dat zou overigens ook gevolgen kunnen hebben voor andere zaken, zoals de brug/tweede ontsluiting Poelgeest en de verkabeling van de hoogspanningsleiding.’ Kocken gooit een bestuurlijk bommetje: ‘De vraag moet dan worden gesteld wat de inwoners nog aan de gemeente hebben en of Oegstgeest eigenlijk wel voldoende toekomstbestendig is.’

Reactie LO

OEGSTGEEST - De fractievoorzitters en woordvoerders van de politieke partijen reageren op het nieuws dat het gemeentehuis niet verkocht wordt.
Simon Vogel (LO) reageert op de vraag of het niet doorgaan van de gemeentehuisverkoop gevolgen kan hebben voor de realisatie van het zwembad: ‘Er is financiële dekking nodig en voor het zwembad zijn nog geen fondsen beschikbaar.’ Hij wil hier later dit jaar met zijn politieke collega’s over praten. ‘Daarbij kunnen ook andere ontwikkelingen zoals die in het sociale domein en het al dan niet verkabelen van hoogspanningslijnen een rol spelen.’

Reactie Lokaal

OEGSTGEEST - De fractievoorzitters en woordvoerders van de politieke partijen reageren op het nieuws dat het gemeentehuis niet verkocht wordt.
Eelke van den Ouweelen (Lokaal): ‘We zijn onaangenaam verrast. Het gemeentehuis is een belangrijk onderdeel van de Oegstgeester identiteit en symbool van haar zelfstandigheid. Het was van het begin af aan een slecht plan. Dit traject heeft veel gemeenschapsgeld gekost, zonder enig resultaat. Wel zijn we twee jaar verder en tienduizenden euro's armer. Dat geld had aan betere zaken kunnen worden besteed. Dit college zal zelf met financiële dekking over de brug moeten komen. Niet alleen voor het reeds ingeboekte "besparingspotentieel", maar ook is er sprake van ernstig achterstallig onderhoud aan het pand, terwijl veel te hoge bedragen zijn uitgegeven aan de verbouwing van de trouwzaal en dure vloerbedekking in het pand.’ Hij spreekt van ‘wanbeleid’: ‘Dit college is op belangrijke dossiers niet in staat om overtuigende resultaten te leveren. Het ontbreekt dit college aan visie en bestuurskracht. Er is twee jaar met veel mankracht en geld gewerkt aan een verkoop die niet tot stand komt. Dat doet denken aan de brug Poelgeest die er niet komt en het zwembad dat telkenmale weer aan een zijden draadje blijkt te hangen.’

Reactie PrO

OEGSTGEEST - De fractievoorzitters en woordvoerders van de politieke partijen reageren op het nieuws dat het gemeentehuis niet verkocht wordt.
Tim van Tongeren (PrO): ‘We zijn niet verrast, maar wel zeer bezorgd. De te verwachten en grotendeels zekere tekorten stapelen zich op: het zwembad, de niet geslaagde verkoop van het gemeentehuis, de versnelde en versterkte uitbreiding van de ambtelijke organisatie en recentelijk het nieuws over de negatieve effecten van het verdeelmodel 3D.  Het wordt bijzonder lastig om niet te zeggen onmogelijk voor dit college om deze tekorten op te vangen. De huidige begroting laat nauwelijks ruimte voor substantiële bezuinigingen waardoor de VVD/LO/CDA waarschijnlijk gedwongen zullen zijn toch weer naar de inkomstenkant te kijken. Een tweede forse verhoging van de ozb en wellicht het invoeren van betaald parkeren liggen dan helaas in het verschiet.’

Reactie VVD

OEGSTGEEST - De fractievoorzitters en woordvoerders van de politieke partijen reageren op het nieuws dat het gemeentehuis niet verkocht wordt.
Sven Spaargaren (VVD): ‘Het gemeentehuis in zijn huidige vorm is te groot en te duur voor de gemeentelijke organisatie. We vinden het jammer en een tegenvaller dat het gemeentehuis tot op heden nog niet verkocht is. Het is echter ook niet onverwacht, gezien de huidige moeilijke markt voor met name grote en dure gebouwen. Ik verwacht van de wethouder informatie van de verdere mogelijkheden en de kosten die hierbij horen.’ Dit mag niet ten koste gaan van het zwembad: ‘Als de wethouder dat geld voor het zwembad niet kan vinden, gaat de VVD dat in de begroting zoeken.’

‘Schuif de raad niet aan de kant’

OEGSTGEEST – Een hele vergadering werd vorige week gewijd aan het onderwerp ‘Procesvoorstel toekomstige bestuurlijke en ambtelijke samenwerking’. Wat D66 betreft, moet deze samenwerking zich uitsluitend richten op Leiderdorp, Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude. Maar LO en VVD vonden, dat Oegstgeest geen samenwerkingskansen moeten laten liggen met gemeenten als Katwijk en Kaag en Braassem.
Fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) wees er op, dat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad niet aan de kant moet schuiven, waar het gaat om de te nemen samenwerkingsstappen. ‘De raad is aan zet!’, waarschuwde Van Tongeren. Dit onderwerp wordt later deze maand opnieuw besproken. Dan zal het college ook een inhoudelijke reactie geven.

Verkoop gemeentehuis van de baan

OEGSTGEEST - De verkoop van het gemeentehuis in Oegstgeest gaat definitief niet door.  Na jarenlang onderhanden hebben de gemeente en de potentiële koper de onderhandelingen afgebroken. Het eindbod voor koop lag 5% tot 10% lager dan de taxatiewaarde en het college van burgemeester en wethouders vond het niet verantwoord om hier mee in te stemmen. Dit blijkt uit een raadsmededeling.
Deze ontwikkeling zorgt voor een probleem, want in de gemeentelijke begroting van 2016 is rekening gehouden met een besparing van 240.000 euro aan ‘huisvestingslasten’. Die besparing gaat nu niet meer lukken en dat zorgt dus direct voor een gat in de begroting van een kwart miljoen euro.

‘Kinderachtige houding’

LISSE – Voorzitter Albertus Valkenburg van de Huurders Belangen Vereniging Bollenstreek reageert op de kritische opmerkingen die geplaatst zijn richting zijn organisatie. ‘De HBVB staat en spant zich enorm in voor de belangen van de huurders van STEK.  Indien betrokken huurders zich wellicht hierin niet in voldoende mate herkennen staan hen voldoende mogelijkheden ten dienste om een en ander onder de aandacht te brengen.’
Valkenburg vervolgt kritisch: ‘Voor mensen die alleen aan de zijkant luidkeels roepen en verder geen zinnige bijdrage leveren aan de discussie luidt het aloude adagium: ”De beste stuurlui staan aan wal”. Ons gevoel zegt ons verder dat  mensen die vroeger bij de HBVB een  min of meer belangrijke positie hebben vervuld en thans sinds enige tijd op een normale wijze zijn vervangen en  waarvan de rol duidelijk is uitgespeeld zich nu trachten te roeren uit rancune of anderszins misplaatste eigen overschatting.’
De voorzitter sluit af: ‘De uitermate kinderachtige houding ten opzichte van de door ons georganiseerde loterij tijdens de vergadering spreekt boekdelen. Tenslotte melden wij hier graag dat wij uiteraard te allen tijde bereid zijn met constructief ingestelde mensen van gedachten te wisselen over een nog optimaler functioneren van onze HBVB. In dit verband hopen wij dan ook op interessante initiatieven en enthousiasme vanuit de leden.’

‘Mooiste speeltuin van de wereld’

JOEP DERKSEN
NOORDWIJKERHOUT – Alle kinderen van basisschool De Optimist en kinderdagverblijf Duinrakkers hebben voortaan een eigen speeltuin tot hun beschikking. Maar ook alle andere kinderen over de hele wereld kunnen van dit veld aan Duin en Dal gebruik maken. Mits ze om 22:00 uur ’s avonds weer richting huis gaan. Wethouder Henri de Jong opende woensdag 15 april samen met Kimberley Ruiter (groep 6) en Lizzy Vroege (3 jaar) de nieuwe ‘tijdelijke’ speeltuin.
Nadat peuterspeelzaal De Schapendel een half jaar geleden was afgebroken, keken de omwonenden uit op een kale, lege vlakte. Oorspronkelijk was het idee om op deze plek woningen te bouwen, maar de komst van die woningen laat nog even op zich wachten. Daarom besloot het college van burgemeester en wethouders om hier een tijdelijke speeltuin van te maken. En dat ‘tijdelijke’ kan nog wel jaren duren, zo laat De Jong lachend weten.
‘Het is maar de vraag hoe lang tijdelijk is. Als blijkt dat van deze speeltuin veel gebruik wordt gemaakt, moet je het gewoon houden. Je kunt deze speeltuin ook beschouwen asl kwaliteitsimpuls’, aldus de wethouder. Bij de drie linten staat Kimberley al klaar met de schaar, maar de kleine Lizzy is nog een beetje zenuwachtig. Ze staat met haar wijsvinger in de mond te wachten op het grote moment.  Maar eerst gaat de wethouder nog spreken over deze mooie nieuwe speeltuin. Minutenlang oreert hij over hoe het zo gekomen is en hoe fijn het voor de kinderen is. Plots heeft Yannick (8) er genoeg van: ‘Wanneer mogen we nou naar binnen?!’
Meer aansporing heeft De Jong niet nodig. Samen met Lizzy en Kimberley worden de linten doorgeknipt en de tientallen kinderen rennen naar de hergebruikte speeltoestellen als een klimtoren, glijbaan en megawipkip. Rebecca gaat op die wipkip keihard van links naar rechts: ‘Lekker hard!’ gilt ze en Charlene (7) gaat samen met haar oudere zus op de schommel. De evenoude Axel is ook blij: ‘De klimtoren vind ik het leukste, maar het is ook mooi dat er zoveel dingen zijn.’
Vanuit haar woonkamer kijkt Corry Duivenvoorden toe: ‘Fijn dat de kinderen hier spelen, want dat deden wij vroeger ook. Wel hoop ik  dat de sluitingstijd van deze speeltuin wordt vervroegd naar 20:00 uur, in verband met hangjongeren.’ De wethouder liet hierop desgevraagd weten, dat de gemeente alleen de tijden aanpast, wanneer er langdurig gerechtvaardigde klachten zijn. Deze grotemensenproblemen gaan geheel aan Adham (7) voorbij; ‘Joehoe! Dit is de mooiste speeltuin  van de wereld!’

Plannen voor extra begraafplaatsen

NIEUWKOOP – De gemeenteraad gaat op donderdag 30 april praten over de uitbreiding van begraafplaatsen. De politici moeten dan een keuze maken tussen twee opties die door het college van burgemeester en wethouders worden aangegeven. Dan gaat het dus om de uitbreiding van de algemene begraafplaats in Ter Aar. Maar ook buigen de raadsleden zich over een plan voor de uitbreiding van de begraafplaats in de kern Nieuwkoop. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een eerder uitgewerkt plan van de Hervormde Gemeente, waar door de gemeente enkele wijzigingen op zijn aangebracht.

Vernieuwd Beukenhof lijkt verder weg dan ooit

LISSE – De door stichting Paraplu en de biljartvereniging zo vurig gewenste grotere plint in de Beukenhof lijkt er niet te komen. Een meerderheid van de politieke partijen bleek woensdag 15 april niet bereid hier extra geld aan uit te geven. VVD, SGP/ChristenUnie en CDA riepen het college op, om de huidige Beukenhof de komende vijf jaren te laten staan. PvdA/GroenLinks vond het ook niet nodig, dat de biljartvereniging extra ruimte nodig had, die door de gemeente betaald moet worden. De fracties van Nieuw Lisse en D66 kijken de kat nog even uit de boom. Wethouder Adri de Roon (D66) liet weten, dat de Beukenhof inderdaad nog vijf jaar kan blijven bestaan, maar dan moet de gemeenteraad wel geld beschikbaar stellen voor extra onderhoud. ‘Hier en daar moet er nog een likje verf op en ook de vloerbedekking is erg versleten.’

Opmerkingen over bezuinigingsvoorstellen

LISSE – Besloten werd er nog niets, afgelopen donderdagavond 16 april tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur. Maar wel werd met betrekking tot te nemen bezuinigingen al duidelijk waar meerdere partijen moeite mee hadden. Zo hadden D66, PvdA/GroenLinks en SGP/ChristenUnie er wel oren naar om de vergadervergoeding voor de leden van de monumentencommissie in stand te houden. En veel politieke partijen vinden, dat de kostendekkendheid van de leges best hoger mag liggen dan de door het college gewenste 90%. Tevredenheid was er veelal wel vanwege het bezuinigen op de ambtelijke kosten voor ‘communicatie’ en het schrappen van een deel van de geplande uitgaven voor boa’s die controleren op fout parkeren. De raad praat hier verder over op woensdag 22 april.

Holland Tonami geeft nog niet op

LISSE – Jolanda van der Raad, bestuurslid van de Stichting Holland Tonami en verantwoordelijk voor de PR, hield een hartstochtelijk pleidooi bij de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur voor het behoud van de  gemeentelijke subsidie. Ze wees er op, dat de stichting zich met meer zaken bezig houdt, dan enkel de tweejaarlijkse uitwisseling van acht Fioretti-leerlingen, die naar het Japanse Tonami mogen gaan. Ze liet weten, dat ook andere basisschoolleerlingen kennis kunnen opdoen van de Japanse gewoonten. Bovendien is de stichting Holland-Tonami een samenwerking begonnen met het bedrijf  Hitachi in Amsterdam. De gemeenteraad beslist op woensdag 22 april of het schrappen van de gemeentelijke subsidie doorgaat.

Het Nieuw Havenkwartier

LISSE – Zelden duurde een presentatie over een nieuw bouwplan korter dan tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur op donderdag 16 april. Dit was op verzoek van de commissieleden zelf, omdat er nog een lange discussie in het vooruitschiet lag over de aankomende bezuinigingen. Architect Soeters legde de commissieleden in tien minuten uit, welke plannen er zijn voor het Hobahoterrein. Dit bouwproject gaat in de toekomst door het leven met de naam ‘Het Nieuw Havenkwartier’.  In totaal moeten er 141 woningen komen, waaronder 30% sociale woningen. De projectontwikkelaar Provast is nog in onderhandeling met Marente om te kijken of die organisatie 47 zorgwoningen wil gebruiken. Als dat niet zo is, dan worden die zorgwoningen op papier geschrapt en vervangen door 24 appartementen.

Balen van wegafsluiting

LISSE – De gemeente Haarlemmermeer heeft in al haar wijsheid besloten om tussen 20 april en 15 mei een deel van de Lisserweg af te sluiten voor onderhoudswerkzaamheden. En laat nu net het bloemencorso plaatsvinden op zaterdag 25 april. Naar aanleiding van vragen hierover, liet wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) weten, dat hij dit ‘uitermate vervelend’ vindt. Het gemeentebestuur van Lisse was ook niet op de hoogte gesteld van de werkzaamheden door het college van Haarlemmermeer. Alleen door het plaatsen van een bord met daarop de mededeling over de werkzaamheden kwam het college achter de plannen. Nieuwenhuis heeft al contact opgenomen met zijn collega’s en hij wil één ding bereiken. We willen dat in ieder geval die weg toegankelijk is op het moment dat het corso er is.’

Brief op poten van Filmhuis

LISSE – Het Filmhuis en de gemeente gaan op niet meer zo lief met elkaar om. Het Filmhuis heeft een brief op poten geschreven naar de gemeenteraadsleden over de aankomende verhuizing naar Floralis. In die brief wordt gesteld dat afspraken niet worden nagekomen. Fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) was zich ‘rotgeschorkken van de woorden van het Filmhuis’. Hij constateerde, dat het niet de eerste keer is dat organisaties die naar een andere locatie moeten verhuizen, zeer ontevreden zijn over de gang van zaken. Wethouder Adri de Roon (D66) wierp deze suggestie verre van zich. ‘Dit is niet een structurele zaak die voor alle culturele verenigingen geldt. We zijn volstrekt in control met de gebruikers van Floralis. Maar met één enkele gebruiker zijn we te geduldig en te soepel geweest. Ze vragen heel veel en soms te veel. Als je zegt dat hier de streep is, dan hebben ze daar veel moeite mee.’

16 april 2015

Beraden over burgerpanel

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – Op woensdag 20 mei komen de politici bij elkaar om te praten over de vraag wat ze verwachten van een nieuw in te stellen burgerpanel. Afgelopen maandag 13 april tijdens de vergadering van de Begeleidingscommissie Vernieuwing kwamen de raadsleden er namelijk niet uit.
Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) vond dat keuzes gemaakt moeten worden over de vorm van zo’n burgerpanel. ‘Praten de deelnemers meer aan de voorkant mee of gaan ze juist meer over de uitvoering van de zaken in de directe omgeving?’ Ze liet weten, dat zij een voorstander is om het burgerpanel steeds een wisselende samenstelling te geven, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen. Hierdoor wordt overigens ook voorkomen, dat een burgerpanel te veel invloed zal krijgen. Op 20 mei nemen de politici een beslissing of het burgerpanel gebruikt gaat worden als inspraakmiddel of als controlerend apparaat.

Jip en Janneketaal in raadsvoorstellen

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – PRO wil de manier waarop ambtenaren raadsvoorstellen schrijven drastisch verbeteren. Hiervoor heeft de partij een voorstel geschreven met de titel: ‘Een goed raadsvoorstel krijgt de aandacht die het verdient’. Gemeenteraadslid Ruud van der Star (PRO) lichtte dit stuk maandag 13 april toe tijdens de vergadering van de Begeleidingscommissie Vernieuwing.
‘We moeten met elkaar over de inhoud discussieren en niet over hoe het voorstel in elkaar is gezet’, zo stelde Van der Star. Hij pleit voor raadsvoorstellen, die eenvoudiger zijn opgesteld. ‘Veel raadsbesluiten gaan over inspanningen, budgetclaims en/of verordeningen. In het raadsvoorstel   moet  vooral duidelijk worden gemaakt aan welk doel dit besluit een bijdrage levert, omdat dat het niveau is waar de raad haar discussie moet voeren.’
Zijn partij somt de wensen op, waar het gaat om betere raadsvoorstellen: ‘De gevolgen/strekking van een raadsbesluit moeten explicieter worden gemaakt. Een raadsvoorstel is als eerste geschreven voor de raad, maar ook zelfstandig leesbaar voor onze inwoners. Na het lezen moet duidelijk zijn wat de inwoners kunnen verwachten, nadat een raadsvoorstel is aangenomen.’
Daarom moet volgens PRO ieder toekomstig raadsvoorstel ‘kort, overzichtelijk en op hoofdlijnen geformuleerd zijn. Maar ook in begrijpelijke taal (Jip en Janneketaal, JD) zijn opgesteld. En extra toelichtingen kunnen in de vorm van een digitale link worden aangegeven, zodat de iPad- of laptoplezer met één druk op het scherm meer informatie kan krijgen.’