Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 augustus 2017

Kabelaars zijn melkkoe

Nieuwkoop – Een betere controle van de kabelleidingbedrijven levert de gemeente een aardig zakcentje op. Tot 2013 mochten deze kabelaars zelf bepalen, wanneer ze een vergunning aanvroegen om de grond open te breken en daar aan het werk te gaan met de leidingen. Toen werden zo'n honderd vergunning afgegeven, maar bij controle bleek, dat 500 kleinschalige werkzaamheden niet gemeld werden.

Vorig jaar was het een totaal ander verhaal, zo laat het college van burgemeester en wethouders weten. Met 143 afgegeven vergunningen en 841 officiële meldingen van klein geprogrammeerd werk. Het is het resultaat van het aanstellen van twee toezichthouders. Door de extra afgegeven vergunningen ontvangt de gemeente 275.000 euro; meer dan genoeg om de toezichthouders van te betalen. Een bijkomend voordeel is, dat de gemeentelijke ambtenaren de kabelaars ook in de gaten houdt, waar het gaat om het herstellen van de opgebroken wegen. ,,We kunnen nu afspraken
maken over tijdstip, duur en wijze van uitvoering. Zowel vooraf als tijdens de werkzaamheden zelf. Dit zorgt uiteindelijk voor een betere kwaliteit van de openbare ruimte en minder overlast voor de

inwoners van Nieuwkoop'', staat in een gemeentelijk rapport. Omdat de tarieven voor de leges kostendekkend moeten zijn, gaan de tarieven mogelijk omlaag. Maar dat zal niet vóór 2018 zijn.

Inwonerinitiatief wordt werkelijkheid

Noorden – De gemeenteraad beslist donderdag 31 augustus over een collegevoorstel om 54 woningen te bouwen in de kern Noorden. Dit bouwplan is bedacht door de Stichting Driekoppenland en de woningen moeten komen op het Land van Koppen. Alle inwoners van Noorden is om hun mening gevraagd en dat leidde uiteindelijk tot de een ontwerpbestemmingsplan 'Driekoppenland' voor de realisatie van die 54 woningen.


In het gebied, waarvan de gemeente Nieuwkoop de eigenaar is, komen zowel starterswoningen als huizen die gebouwd worden volgens ,,Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Bij deze ontwikkelvorm houdt een groep particulieren volledige zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen. Ook komen er een twaalftal sociale huurwoningen. De vrije kavels in het gebied Driekoppenland worden gasloze woningen. De sociale huurwoningen en de projectmatig te ontwikkelen woningen worden gebouwd volgens het ,,Nul Op De Meter'' concept. Door het grote verschil in soorten woningen is de verwachting, dat deze huizen snel verkocht worden. 

Initiatief voor rookvrije sportterreinen

TEYLINGEN > Rookvrije sportterreinen in de hele gemeente: de wethouders Bas Brekelmans (Sport) en Arno van Kempen (Volksgezondheid) slaan de handen ineen om dit te bereiken. Zo hoeven sportieve kinderen en volwassenen niet meer tussen de sigarettenwolken door te voetballen, hockeyen of handballen.

Door Joep Derksen

Inmiddels hebben de KNVB en de Hartstichting de handen ineen geslagen om zoveel mogelijk rookvrije sportcomplexen in Nederland te krijgen. Er zijn al 140 sportclubs die hun buitenterrein voor kinderen helemaal rookvrij hebben gemaakt. De gemeente Noordwijk heeft al plannen om het roken op alle sportterreinen te verbieden en ook de Teylingse wethouders zien dit wel zitten. Uit onderzoek is bekend dat kinderen die geconfronteerd worden met roken, zelf ook eerder gaan roken. Iedere dag beginnen meer dan honderd kinderen aan hun eerste sigaret.

Voor Brekelmans is het heel simpel: ,,Sport en roken gaan niet samen. Ik wil me hard maken voor rookvrije sportterreinen, want sport staat voor een stuk volksgezondheid en als je wilt roken, dan ga je maar van de tribune af en op de nabijgelegen parkeerplaats staan. We hoeven het de rokers niet gemakkelijker maken, dan ze het al hebben.'' Er zullen best verstokte rokers zijn, die het probleem niet zien van kinderen die tweedehands rook moeten inademen, maar de wethouder verwacht, dat eventueel verzet uiteindelijk zal verstommen. ,,Toen roken in de horeca verboden werd, veroorzaakte dat eerst heel veel ophef. Maar nu willen mensen niet meer terug; ze vinden het goor als er in een kroeg of restaurant gerookt wordt.''

Wat Brekelmans betreft, moet er rookvrij gesport kunnen worden. De gemeente Teylingen gaat daarom binnenkort met de verschillende sportverenigingen in gesprek om te kijken, hoe dit zo goed en zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden. Ook wordt in de nieuwe sportnota aandacht gegeven aan rookvrije buitenvelden. De wethouder beseft, dat de sportverenigingen wel moeten meewerken met het realiseren van rookvrije sport. ,,We kunnen als gemeente het initiatief nemen, maar kunnen het niet alleen realiseren. Er zullen mensen moeten zijn, die aan toeschouwers vragen om de sigaret uit te doen.''

Verboden

Als VVD-er heeft Brekelmans het normaal niet zo op de verboden, maar in dit geval maakt hij graag een uitzondering. ,,Vrijheid houdt op, daar waar die van een ander ook ophoudt. We ontnemen mense de mogelijkheid niet om te roken; ze moeten het alleen niet meer langs de velden doen.'' Brekelmans kan zich haast niet voorstellen, dat sportverenigingen niet willen meewerken aan dit initiatief. ,,Het komt zo 1.0 over als je nu nog in een voetbalkantine gaat roken. Dat is niet meer van deze tijd. Roken is sociaal onwenselijk, niet cool en je moet niet roken bij sport. Zeker niet als de jeugd aan het sporten is.''

Voorzitter Jan Regeer van voetbalvereniging Foreholte heeft de idee voor een rookvrij voetbalterrein nog niet besproken met de overige bestuursleden. Maar ,,op persoonlijke titel'' is hij er ,,wel voorstander van''. Al maakt hij zich er wel zorgen om, dat hierover veel ophef ontstaat binnen de club. ,,We nemen de voetballers hun 'na de wedstrijdpleziertjes' af; ze mogen in de kleedkamers officieel al geen biertje meer drinken of een sigaretje roken.'' Ook maakt Regeer zich zorgen over hoe vrijwilligers de bezoekers er op moeten gaan wijzen, dat ze hun peuk moeten uitdrukken. Een niet-rookbeleid invoeren tijden jeugdwedstrijden zou volgens Regeer al tot minder weerstand kunnen leiden. Dat zou een optie kunnen zijn, want we schenken in verband met de jeugdwedstrijden nu ook al geen drank tot zaterdagmiddag 13:00 uur.''

Enthousiast

Dave van der Wagt, voorzitter ad interim MHC Voorhout is heel enthousiast over de plannen. ,,Persoonlijk vind ik het een goed initiatief. Ik ben zelf tegen roken en kan dit idee alleen maar steunen. Het is een nieuw idee, dus ik weet niet of er veel draagvlak is binnen de club, maar ik wil hier graag over met de wethouder in gesprek gaan. Dan gaan we kijken naar de ideeën en als er positieve dingen uitkomen ga ik deze zeker uitdragen richting onze leden.''

Ronald Vonk is voorzitter van VV Ter Leede en hij laat weten, dat zijn bestuur hier de komende maand al over wilde vergaderen. ,,Roken is een negatief voorbeeld voor een kind, maar het volledig rookvrij maken van het sportterrein vind ik nogal wat. Er is al een behoorlijke beknotting van de rokers. Al kan ik me voorstellen, dat je onderscheid maakt in het rookbeleid tijdens jeugd- en volwassenenwedstrijden. Maar als een gemeentebesluit komt, om een niet-rookbeleid te handhaven, dan heb je dat als vereniging maar te volgen.''


Albert Vink, waarnemend voorzitter van RKVV Teylingen reageert: ,,Wij moeten daar als bestuur nog een mening over vormen. Het staat op onze agenda voor de vergadering van aanstaande maandag. Ik persoonlijk ben er wel een beetje voorstander van. Ik heb het al eerder meegemaakt bij een club als TOP. Daar wordt al heel lang niet gerookt bij jeugdwedstrijden en Quick Boys heeft al langer een rookverbod. Zien roken doet roken.'' Hij maakt zich geen zorgen over het moeten handhaven: ,,Je zult zien dat men na een korte tijd er aan gewend is, dat er niet gerookt mag worden. Zeker als heel veel sportverenigingen meedoen, zal de gewenning snel zijn.''  

Openbare ruimte wel of niet intensief gebruiken

Gemeenteraadsleden staan voor moeilijke keuze

KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraadsleden moeten de komende maand belangrijke beslissingen nemen. Daarbij gaat het over mogelijk vérstrekkende gevolgen voor de natuur en het openbare landschap.

Door Joep Derksen

De onderwerpen die aan de orde komen zijn: Veenderveld II, het percentage sociale huur en koopwoningen, ruimtelijke kwaliteit, natuurontwikkelingslocaties en de Drechtzone. Wethouder Herman Haarman (D66) kijkt alvast vooruit naar de politieke besprekingen. ,,Het college geeft richting aan de discussie om de ene of de andere variant te kiezen.''

Over Veenderveld II: ,,Dat zouden we moeten gaan realiseren. We moeten niet alleen kijken naar het economische belang; de uitgifte van kavels. Maar ook moeten we kijken naar de duurzaamheidsambitie die kan worden gerealiseerd.'' Haarman volgt hierbij een tip van een columnist in het Witte Weekblad: ,,We moeten op Veenderveld II zoveel mogelijk bedrijven met platte daken hebben. Daar kunnen zonnepanelen op geplaatst worden.''

Op dit moment gaat de gemeente uit van 30% sociale huur- en koopwoningen bij nieuwbouwplannen. Maar het college is er unaniem over eens, dat dit percentage verdeeld moet worden in een minimum percentage van 25% aan sociale huurwoningen en slechts 5% aan sociale koopwoningen. Eerder liet wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) al weten, dat hij vindt dat sociale koopwoningen alleen sociaal zijn voor het eerste gezin, dat zo'n woning aanschaft. Bij de volgende verkoop van het huis kan de eigenaar namelijk flink cashen, omdat het pand dan volgens de marktwaarde verkocht wordt. Volgens Haarman zijn de woningbouwcorporaties het eens met de collegewens om te gaan voor de 25% – 5% verhouding.

Over de besluiten die de raad moet nemen over de ruimtelijke kwaliteit stelt Haarman: ,,We weten dat er andere ambities leven, met name op het gebied van recreatie. Soms kan dat bijten met elkaar. Dan gaat het over de wens voor een open landschap en het wel of niet toelaten van recreatieve voorzieningen op dat landschap.'' Daar komt de duurzaamheidsopgave nog bovenop: de gemeenteraad wil in 2040 een energieneutrale gemeente hebben.'' Haarman: ,,Met de regio gaan we onderzoeken of in onze gemeente onder meer zonnepanelenweides komen. Dat vergt toch een discussie over hoe belangrijk we het open houden van het landschap vinden.'' Maar het toestaan van meer activiteiten in het open landschap betekent ook het openstellen van de poorten voor trekkershutten en bed&breakfastzaakjes.


Ook gaat de raad bepalen welke natuurgebieden intensief gebruikt moeten worden en met welke natuurgebieden voorzichtig omgegaan moet worden (extensief gebruik). De wethouder: ,,Intensief gebruik staat in strijd met het versterken van de landschapswaarden en de biodiversiteit. De gemeenteraad moet daar een afweging in maken.'' Wat dat betreft wordt de besluitvorming over de Drechtzone belangrijk. Haarman licht toe: ,,We hebben recreatieve impulsen als de trekkershutten, die ook in de Drechtzone voor kunnen komen. We zien een beweging om de Drechtzone meer recreatief te gaan benutten. Als je daar intensief recreatief gebruik van maakt, kan daar veel meer gebeuren.'' Haarman laat zich niet uit, of het toestaan van een intensiever gebruik van de Drechtzone ook de mogelijkheid enorm vergroot voor een Drechtdoorsteek bij Leimuiden.

,,We hebben heerlijke jaren gehad''


Zeventig jaar lief en leed

KAAG EN BRAASSEM – Op zaterdag 26 augustus vierden Els (90) en Christiaan (97) Groothoff- van Osnabrugge dat zij maar liefst 70 jaar getrouwd zijn. Ze kunnen zich een leven zonder elkaar niet voorstellen en na die zeven decennia houden ze nog altijd zielsveel van elkaar.

Door Joep Derksen

Het is 'dankzij' de Duitsers, dat Christiaan en Els elkaar leerden kennen. In de tweede wereldoorlog wilden de bezetters dat jongens van een jaar of twintig te werk gesteld zouden worden in Duitse fabrieken. Christiaan woonde in Amsterdam en hij dook in 1943 onder in Oud Ade, bij Dammes van der Poel aan de Leidseweg 17. Samen met vier andere onderduikers kwam hij daar de oorlog door, terwijl ze hun eten verdienden door te werken.

Christiaan was een man met ambities en hij had plannen opgevat om een pottenbakkerij (Potterie Groothoff) te beginnen. Hij zocht en vond een aannemer en ging naar diens huis toe om hierover te praten. Het bleek de vader van Els te zijn. Els kan zich die eerste ontmoeting nog goed herinneren: ,,Ik zat toevallig in dezelfde kamer, toen ze aan het praten waren over wat ze wilden doen met de bakkerij. Mijn moeder zei tegen hem; kom ook maar bij ons wonen.'' En dus verhuisde Christiaan en kwam in het ouderlijk huis van Els te wonen. Was het liefde op het eerste gezicht? Els lacht: ,,Ik hield wel van mannen. Het was niet meteen liefde op het eerste gezicht, maar omdat hij bij ons in huis woonde, leerde ik hem kennen. Eigenlijk is het de schuld van mijn moeder.''

De eerste zoen van het stel was op haar kamer en de gedachten gaan terug naar dat moment. Christiaan: ,,Het gebeurde al vrij snel. Ik was erg gek op je en ik hoopte, dat jij dat ook op mij was. En het lukte!'' Deze zoen leidde er toe, dat het echtpaar inmiddels zeven kinderen, elf kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen heeft. En voor iedere verjaardag schildert Christiaan nog de verjaardagskaarten voor elk van hun nakomelingen. Samen kijken Els en Christiaan terug op een goed leven. Met name van het reizen over de wereld hebben ze genoten. Met het ouder worden komen er helaas ook enkele gebreken en dat heeft er toe geleid, dat ze de afgelopen jaren niet meer samen kunnen wonen. Maar nog elke dag bezoekt Christiaan zijn grote liefde in Huize Jacobus. ,,Ze wordt hier goed verzorgd!'', informeert Christiaan.

De echtgenoot was onder meer actief in het Oranje Comité en de VVV en zijn eega hield jarenlang lezingen, leerde mensen de Nederlandse taal en was voorzitter van de Vrouwenbond in Oude Wetering. Voor alle jonggehuwde stellen; wat is het geheim van een huwelijk, dat zeventig jaar duurt? Els: ,,We hielden gewoon van elkaar en als onze kinderen ons nodig hadden, dan waren we er.'' Christiaan: ,,De liefde staat bovenaan, maar de Eeuwige heeft ons ook geholpen.'' Hij vervolgt: ,,Heel belangrijk is, dat je altijd open en eerlijk tegen elkaar bent en vertelt wat je plannen zijn.''


Ze kijken elkaar aan: ,,Het waren heel mooie jaren, die voorbij zijn gevlogen. Dat kun je wel stellen.'' Het echtpaar vierde het 70-jarig huwelijk met een etentje samen met de kinderen. Els besluit: ,,Christiaan had altijd al veel bravoure, maar een klein hart. We hebben heerlijke jaren gehad.''

Geen huurder voor Gerardusschool

OUDE WETERING – De gemeente is voortaan eigenaar van de Gerardusschool. Deze school sloot op 1 augustus voorgoed de deuren en het pand zal later gesloopt worden. Maar tot het zover is, kunnen huurders gebruik maken van de lokalen. Even dacht het college van burgemeester en wethouders, dat er een organisatie was, die dat ook wilde doen. Maar woensdag 23 augustus trok de potentiële huurder zich alsnog terug. Daarom gaat het college zich binnenkort nogmaals buigen over de vraag voor hoe lang het oude schoolgebouw kan blijven staan. Één ding is wel zeker; de gebruikers van de Alkeburcht krijgen niet de mogelijkheid om zich in het schoolgebouw te vestigen. Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: ,,Wat er precies gaat gebeuren met het schoolgebouw kunnen we nog niet zeggen. Het is daarom ook niet mogelijk om huidige gebruikers van de Alkeburcht hierin onder te brengen.''

Huizenbouw op locatie dierenhotel

KAAG EN BRAASSEM – Op het terrein van het voormalige dierenhotel Pocahondas komen drie nieuwe woningen. Hiervoor worden de opstallen en bedrijfsbebouwing gesloopt. Daarnaast wordt een deel van het perceel ingericht als grasland. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover deze plannen. 

Niets staat komst pannakooi nog in de weg

HOOGMADE – De initiatiefnemers voor de pannakooi krijgen naast de eerder toegezegde 25.000 euro nóg een gemeentelijke garantie van 4.735 euro. Dit bedrag was nog nodig om alle kosten voor de aanschaf en plaatsing van de pannakooi te kunnen betalen. Wel wordt er dit jaar nog een jeugdactie opgezet, om zoveel mogelijk van die 4.735 euro zelf binnen te halen. Mocht dat echter niet lukken, dan garandeert het college van burgemeester en wethouders, dat het restant door de gemeente aangevuld wordt.


De pannakooi komt in de vorm van een drainbeton speelveld op de plek, waar nu een traveldje aan de Van Alcmaerlaan ligt. Deze constructie moet minimaal dertig jaar mee kunnen, zonder dat er onderhoud aan gedaan wordt. Dat scheelt dus weer in de kosten. Via sponsoren hebben de initiatiefnemers nog een dikke 10.000 euro ingezameld. Hier moet dus nog een relatief klein bedrag aan worden toegevoegd. Wethouder Herman Haarman (D66) informeert over de extra uitgave van 4.735 euro: ,,De bedoeling is, dat de inwoners zelf het geld ophalen via een actie. Maar dit is het ontbrekende deel van alle kosten. Nu wij ons hier garant voor stellen, staat niets de komst van de pannakooi nog in de weg. 

,,Besluitvormingsproces is schijnvertoning''

HOOGMADE – De Groep Verontruste Hoogmadenaren roepen de gemeenteraadsleden op om het bestemmingsplan voor de tien sociale woningen nog niet vast te stellen. Ze vinden, dat hun argumenten tegen de komst van deze huizen niet serieus genomen worden. ,,In de antwoorden van burgemeester en wethouders wordt nauwelijks inhoudelijk gereageerd op onze vragen, voorstellen en alternatieven'', zo liet inspreker van Wieringen maandag 28 augustus weten tijdens de beeldvormende raadsvergadering.


De Verontruste Hoogmadenaren moesten maar liefst vijf maanden wachten, totdat ze van de gemeente een reactie kregen op hun standpunten. Wethouder Herman Haarman (D66) gaf de schuld hiervoor aan ,,de vergaderdrukte van de raad en het zomerreces''. Raadslid Thijs Mooren (CDA) vond dat maar vreemd: ,,We willen de inwoners graag bij de besluitvorming betrekken. Maar op zo'n manier lukt het niet echt. Als iemand een zienswijze indient en hij moet een half jaar wachten op een antwoord, zal hij zich de volgende keer gaan afvragen of het nog wel zin heeft om zoiets te doen.'' Van Wieringen noemde het hele besluitvormingsproces een ,,schertsvertoning''. De Verontruste Hoogmadenaren hopen, dat de gemeenteraad besluit, dat er alleen een 'Groene brede school' komt en geen tien nieuwe huurhuizen.  

Bedrijfswoningen mogelijk dichter bij kassen

ROELOFARENDSVEEN – Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover een plan van LTO Glaskracht om bedrijfswoningen dichter bij kassen te bouwen. Namens LTO Glaskracht sprak Leonie Claessen maandag 28 augustus tijdens de gemeenteraadsvergadering in over het bestemmingsplan De Baan en Sotaweg. Ze pleitte er voor, dat de gemeente kortere afstanden toestaat ,,om optimale inrichting van het gebied te kunnen realiseren. Er zijn niet optimale vierkante percelen in dit gebied.'' Volgens Claessen gaat het ,,om een handjevol bedrijfswoningen.'' Wethouder Herman Haarman (D66) liet weten, dat hij het ,,denkbaar'' vond, dat de grens van 14 meter afstand voor bedrijfswoningen ,,via een collegebevoegdheid wat versoepeld wordt. Maar we willen er voorzichtig mee omgaan.''  

College wil zeggenschap over postzegelplannetjes

KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraad moet binnenkort beslissen of ze een deel van haar controlerende macht afstaat aan het college van burgemeester en wethouders. Dan gaat het om zogeheten 'postzegelplannetjes', waarbij bijvoorbeeld tot maximaal tien nieuwe woningen gebouwd worden.

Nu is het zo, dat de gemeenteraad dit soort bouwplannen mag bespreken en beoordelen, als minimaal drie raadsleden dit willen. Maar volgens wethouder Herman Haarman (D66) heeft een rechter bepaald, dat dit geen goede gang van zaken is. Zo'n extra ingreep door de gemeenteraad zou onduidelijkheid scheppen bij de aanvrager over de te volgen procedure. ,,De indiener moet van tevoren duidelijk zijn of de besluitvorming aan het college of aan de raad is.''


Als het nieuwe besluitvormingssysteem wordt ingevoerd, kunnen slimme projectontwikkelaars besluiten om steeds kleinschalige bouwplannetjes in te dienen. Zo kunnen ze achter elkaar huizen bouwen, zonder dat de gemeenteraad hier iets over te zeggen heeft. Haarman bevestigde, dat die mogelijkheid bestaat, maar verzekerde, dat het college hier op zal letten. ,,Als college zullen we proberen om daar doorheen te zien. Bij elke regel zijn er partijen, die proberen om daar creatief mee om te gaan. We zullen daar proberen mee te werken.''

Geen huis voor een keet

ROELOFARENDSVEEN – Een oude keet bij kwekerij Rodewijk aan de Sotaweg mag gesloopt worden. Maar de kweker krijgt niet de mogelijkheid, om voor dat gebouwtje dan een fonkelnieuwe woning te bouwen. Weliswaar hebben zijn oma en tante er vele jaren in gewoond, maar dat was op basis van een gedoogbeleid van de gemeente. Omdat deze plek formeel nooit een woonbestemming heeft gekregen, mag er dus geen nieuw huis komen. Dat kreeg de kweker maandag 28 augustus te horen tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Grond waterzuivering is goud waard

WOUBRUGGE – De gemeente krijgt een stuk grond aan de Oudendijkseweg 9 niet voor een koopje. Op deze plek staat de waterzuiveringsinstallatie, die niet meer gebruikt wordt. Als Kaag en Braassem deze grond vóór 2008 had mogen kopen, dan zou er volgens een contract slechts 34.283 euro voor hoeven neerleggen. Maar toentertijd was de waterzuiveringsinstallatie nog in gebruik. Nu moet een nieuwe taxatie uitgevoerd worden voor dit stuk grond van 23.760 m2 en de verwachting is, dat het te betalen bedrag veel hoger zal zijn. Toch lijkt de aankoop een goede investering, omdat er in de toekomst mogelijk huizen in dit gebied gebouwd kunnen worden. En daar is weer geld mee te verdienen.  

Spijkerhard tegen eilandbewoners

KAAG EN BRAASSEM – Woest zijn ze, enkele bewoners van Spijkereiland en Blauwpolderkade. Hoewel ze soms al meer dan veertig jaar daar wonen, vindt de gemeente dat hun woonboot geen permanente woonruimte mag zijn. Als zij verhuizen, moet ook de woonboot verdwijnen. En krijgen ze dus geen inkomsten voor het verkopen van de woonboot. Het college van burgemeester en wethouders wil dit 'uitsterfbeleid' strikt handhaven en voelt zich gesterkt door onderzoeken over geluidsoverlast vanwege de A4.

Door Joep Derksen

De woonboten op Spijkereiland 2, 3 en 4 moeten op termijn allemaal verdwijnen. En dat vinden de eigenaren onvoorstelbaar, want in 2010 stuurde burgemeester Marina van der Velde hen een brief. Hierin schreef ze onder meer: ,,In het bestemmingsplan (van 2008, JD) is uw woonschip opgenomen als zijnde bedoeld voor recreatief gebriuk. Terwijl u aan de hand van de ligplaatsontheffing heeft kunnen aantonen, dat het woonschip reeds lange tijd in gebruik is en mocht zijn voor permanente bewoning. U heeft ons inziens nog steeds recht op permanente bewoning.'' De eigenaren mochten er van de burgemeester blijven wonen ,,totdat er een nieuw bestemmingsplan in werking treedt. In dat bestemmingsplan zal uw woonschip worden aangemerkt als woonschip voor permanente bewoning.'' Van der Velde benadrukte nog, dat deze regeling geldt voor het woonschip zelf en niet voor de gebruikers van het woonschip.

Maar nu neemt het college van dezelfde burgemeester en haar wethouders een totaal ander standpunt in. De woonbootbezitters mogen er blijven wonen, maar als zij op wat voor manier dan ook verdwijnen, moeten ook hun woonboten weg zijn. Hun huizen voldoen namelijk niet aan de moderne geluidsnormen, omdat ze in de buurt van de A4 liggen, waar géén geluidsscherm geplaatst is. Bewoner Ram vindt het onrechtvaaardig: ,,We worden in de hoek gezet waar we niet horen. We betalen al keurig al jaren de OZB over onze permanente bewoning.''


Zijn buurvrouw Van der Reijden voegt hier aan toe, dat ze al vijf keer de woonvergunning hebben ingeleverd bij de gemeente. ,,Je kunt niet iemand zomaar de woonvergunning afpakken, omdat het de gemeente uitkomt om van het eiland een recreatiebestemming van te maken.'' Hierop reageerde een ambtenaar, namens wethouder Yvonne Peters (VVD) dat de bewoners weliswaar een woonvergunning voor schepen van de Provincie hadden gekregen, maar dat ze geen woonvergunning hadden, ,,die binnen het bestemmingsplan past. Deze woningen hadden geen permanente woonstatus.'' De gemeenteraadsleden moeten de komende maand beoordelen of de gemeente bij deze woningen lankmoedig zal zijn, of dat er spijkerhard opgetreden wordt tegen de huidige eilandbewoners.  

2,5 miljoen euro voor aannemer

KAAG EN BRAASSEM – Het bedrijf Versluys Bodegraven kan binnenkort 120.000 euro tegemoet zien van de gemeente. Dat bedrag ontvangt deze onderneming voor het dijkonderhoud van de Groenewoudsekade in Roelofarendsveen. Deze dijk wordt opgehoogd en de weg moet worden opgeknapt. Versluys verzorgt al jaren het asfalt in deze gemeente.


Daarnaast krijgt Versluys ook een andere lucratieve opdracht van de gemeente. Een deel van de Alkemadelaan in Roelofarendsveen tussen de rotondes Spoorstraat en Meerkreuk zal worden voorzien van een geluidreducerende asfaltlaag. De totale kosten worden geschat op 110.000 euro. De gemeente heeft in de afgelopen vier jaren voor ongeveer 2,5 miljoen euro aan werken ingekocht bij deze aannemer. 

Aanvraag Bed & Breakfast geweigerd

RIJPWETERING – Overal in deze gemeente poppen Bed & Breakfast-initiatieven op als popcorn uit de magnetron. Maar dit gaat niet op voor een plan om een B&B op te zetten aan de Poeldijk 11. Het college van burgemeester en wethouders vindt, dat de geplande B&B te hoog en te groot wordt. Ook valt de Poeldijk 11 onder een deel van de gemeente, dat is aangewezen als 'extensief recreatiegebied'.


De B&B had er moeten komen, als vervanging van een schuur. Deze schuur is nu 5,50 meter hoog en heeft een oppervlakte van ongeveer 224 vierkante meter. Vreemd genoeg zou de B&B minder groot worden (220,8 vierkante meter) en even hoog. Maar toch mag dit niet van de gemeente, zo blijkt uit ambtelijke stukken: ,,De te bebouwen oppervlakte mag maximaal 50% van de voormalige bebouwing bedragen met een maximum van 200 vierkante meter. Dit houdt dus in dat wanneer de schuur gesloopt wordt, er een bouwwerk met een oppervlakte van (maximaal, red.) 112 vierkante meter teruggebouwd mag worden. 

Appartementen in loodsen

LEIMUIDEN – De huidige loodsen aan de Westerdijk 60 en 61 worden omgebouwd tot vijf 'verblijfsrecreatieve onderkomens'. Deze vakantiehuisjes komen er door middel van een inpandige verbouwing. Aan de buitenkant is dan niet te zien, dat er iets aan de panden veranderd is. Één van de appartementen wordt geschikt voor mindervaliden en komt op de begane grond. De overige vier appartementen komen op de eerste verdiepingen van de beide loodsen. Een deel van de loods op nummer 61 blijft een botenstalling. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover dit initiatief, maar dringt er bij de eigenaar wel op aan, dat hij de omwonenden over zijn plannen moet informeren. 

Betalen voor illegale erfafscheiding

LEIMUIDEN – Een inwoner aan de Molenkade heeft illegaal een erfafscheiding geplaatst. Het college van burgemeester en wethouders besloot vorige week om hiervoor een last onder dwangsom op te leggen. De erfafscheiding is geplaatst voor de voorgevelrooilijn en is 2 meter hoog. Een buurtbewoner ergerde zich blijkbaar zo aan deze afscheiding, dat er een handhavingsverzoek bij de gemeente werd ingediend. Na twee oproepen van de gemeente om het bouwwerk te verwijderen, blijkt de eigenaar dat nog steeds niet gedaan te hebben. Voor het college is de maat nu vol. De last onder dwangsom bedraagt 1.000 euro, als de erfafscheiding niet binnen twee weken wordt weggehaald. 

Blij met bedrijfssanering

LEIMUIDEN – Het gemeentebestuur is enthousiast over de bouw van drie vrijstaande woningen met garage en een botenloods. Deze gebouwen moeten komen op de Westerdijk 27, waar nu nog bedrijfsbebouwing staat. Volgens een ambtelijk advies ,,past dit voornemen in de ambitie van de gemeente Kaag en Braassem om bedrijvigheid in de Westerdijk-zone te saneren.''

Column

Intensief

De gemeenteraad, die over amper een half jaar het stokje doorgeeft aan een nieuwe raad, gaat zich de komende tijd buigen over de toekomst van het open landschap. De politici moeten kleur bekennen over één vraag: willen we het landschap inderdaad open en ongerept houden, of laten we er ´intensieve recreatie´ toe?

Als onderdeel van een regionale overeenkomst wordt deze streek de komende tientallen jaren volgebouwd met allerlei duurzaamheidsapparaten, zoals windmolens en zonnepanelen. Vele hectares aan zonnepanelenvelden zouden in de niet al te verre toekomst de huidige grasvelden met daarop grazende koeien kunnen vervangen. Daarnaast bestaan er nu gelukkig ook plannen om in de toekomst ondernemingen vooral gebouwen te laten verrijzen, waarop zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Dat moet dan gebeuren op een bedrijventerrein als Veenderveld II; zo verlies je niet stukken openbare ruimte aan én nieuwe bedrijfsgebouwen én de aanleg van zonnepanelenvelden.

Toch moet de gemeenteraad zeer goed opletten, want als de raadsleden dat niet doen, dan staan de projectontwikkelaars en slimme ondernemertjes hijgend in de hallen van het gemeentehuis te wachten om al hun plannetjes in het open landschap uit te gaan voeren. Want zodra de politiek over een gebied zegt, dat daar ´intensieve recreatie´ toegestaan is, dan is het hek van de dam. Ieder initiatief, dat ook maar een beetje het toerisme zou kunnen bevorderen, is dan toegestaan. Of het nu bed&breakfast hotelletjes zijn of foeilelijk fonkelblauwe hutgebouwen die tegenwoordig overal de kop opsteken.


Laat ik het nog maar een keer zeggen. Toeristen komen niet naar Kaag en Braassem om daar te mogen genieten van het uitzicht op allerlei hutgebouwen en hotelletjes. Ze willen genieten van het weidse uitzicht, de stilte en de natuur. En natuurlijk de rustiek van de authentieke dorpjes. Weet waar u aan begint, waarde raadsleden, en zorgt dat gij u bezint!

Extra woning

RIJNSATERWOUDE – Op het braakliggende terrein tussen Herenweg 14a en 16 mag nog een woning worden gebouwd. Het college van burgemeester en wethouders blijkt hier geen problemen mee te hebben. De nieuw te realiseren vrijstaande woning krijgt dan het adres '14b'. De gemeente gaat meewerken aan een wijziging van het bestemmingsplan op die locatie, zodat het huis er kan komen. 

Niet iedereen blij met recreatiewoningen

KAAG – Het college van burgemeester en wethouders staat toe, dat een recreatiewoning gebouwd wordt op zowel Hoekstuk 10A als Hoekstuk 12A. De recreatiewoning op 12A krijgt een oppervlakte van 50 vierkante meter. Op het terrein van 10A staat nu een tuinhuis; dat wordt vervangen voor een nieuwe recreatiewoning.

Door Joep Derksen

Niet iedereen is blij met deze ontwikkeling, zo bleek tijdens een bijeenkomst van de Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Hoekstuk Kaag. Omwonenden waren bang voor het verlies van uitzicht en vonden, dat de recreatiewoning van 50 m2 te groot wordt. Het splitsen van percelen kan bij de omwonenden ook de toets der kritiek niet doorstaan: dit leidt volgens hen er toe, dat het nog drukker wordt op het Hoekstuk.


Maar volgens een ambtelijk advies zal de bouw van een ,,verblijfsrecreatief onderkomen van maximaal 50 vierkante meter geen nadrukkelijke afbreuk doen aan het huidige groene karakter en natuurlijke inrichting van het perceel.'' Wel moeten er ,,enkele bomen en andere begroeiing gerooid worden om het verblijfsrecreatieve onderkomen te kunnen bouwen.'' De ambtenaren wijzen er op, dat de geplande recreatiewoning ,,qua massa beduidend kleiner is dan de overige recreatiewoningen op het Hoekstuk.'' De recreatiewoning op Hoekstuk 10A wordt maximaal 90 vierkante meter groot; op deze plek staat nu een tuinhuisje van circa 25 vierkante meter.

Nieuwe schuur dankzij rommeltje

RIJNSATERWOUDE – De eigenaar van het perceel Herenweg 157b mag achter zijn bedrijfsloods een extra schuur bouwen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier helemaal geen problemen mee. De nieuwe schuur kan tot 675 vierkante meter groot worden. Volgens een ambtelijk advies krijgt die locatie met deze nieuwe schuur ,,een kwaliteitsimpuls, omdat verrommeling van het terrein wat meer wordt tegengegaan''. Het is er volgens de gemeente blijkbaar een zooitje: ,,Er dient voorkomen te worden dat het bedrijf/de buitenopslag zich nog verder uitbreidt het land in, dan nu al het geval is.''

Rustende boer mag toch blijven

LEIMUIDEN – Uiteindelijk heeft het college van burgemeester en wethouders dan toch over het hart gestreken. Een boer, die al jaren geleden met pensioen is gegaan, wordt toch niet uitgezet uit zijn huis aan de Vriezekoop 26a.

Door Joep Derksen

Deze man mocht maximaal vijf jaar wonen in deze 'agrarische bedrijfsruimte'. In april was burgemeester Marina van der Velde nog spijkerhard: ,,Vijf jaar geleden is de rustende boerregeling gevraagd en verstrekt. Die vijf jaar is nu om. Het is nu (in feite, JD) een tweede woning en geen mantelzorgwoning.'' Ze lichtte toe, waarom de gemeente de regels zo streng handhaaft: ,,Als hij hier in blijft zitten en hij zou overlijden, zou je een tweede woning overhouden. De gedachte (bij het toekennen voor het maximaal vijf jaar bewonen van dit pand, JD) was, dat het ging om de overgang van de ene naar de andere eigenaar.'' Dus hij moet opzouten? Van der Velde: ,,Ja, maar dat wist hij al voordat hij aan de regeling begon. Het komt niet als een donderslag bij heldere hemel.''


Nadat het Witte Weekblad hierover berichtte en de boer (70 jaar) een brief schreef naar alle fractievoorzitters, hebben ambtenaren toch maar weer gekeken naar de situatie. En nu komt er een ander besluit: ,,Gelet op de bijzondere omstandigheden en gevolgen van handhaving wordt de overtreder in de gelegenheid gesteld om verzoek tot verlenging of een aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor vijf jaar in te dienen. In afwachting daarvan wordt niet handhavend opgetreden.'' 

Snippergroen verkocht

OUDE WETERING – De gemeente verkoop het stukje snippergroen naast het perceel Tjalk 12. Voor de ongeveer 28 vierkante meter krijgt Kaag en Braassem 6.300 euro. Het perceel wordt onderdeel van de naastliggende tuin. Volgens de nieuwe eigenaren wordt dit stuk groen in de toekomst alleen gebruikt als tuin en niet als mogelijkheid om later extra bebouwing op te plaatsen. Het college van burgemeester en wethouders stemde vorige week in met de verkoop van dit snippergroen.

Twee voor één

LEIMUIDEN – De huidige vrijstaande woning aan de Burgemeester Bakhuizenlaan 62 mag gesloopt worden. De vrijstaande woning zou al verouderd zijn. Hiervoor in de plaats komt dan een 'twee-onder-één-kapwoning'. Het college van burgemeester en wethouders kan instemmen met dit plan, zo bleek vorige week.  

Voorzitter Adviesraad stapt op

KAAG EN BRAASSEM – De voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein, Fried Elstgeest, treedt af in december. Hij is dan aan het einde van zijn termijn gekomen en stelt zich niet meer beschikbaar voor een volgende termijn. Hij kondigde zijn afscheid aan op dinsdag 22 augustus en liet weten, dat er een nieuwe onafhankelijk voorzitter geworven moet worden. ,,Het is goed, dat er wat afwisseling komt; ook met een voorzitterschap.'' Naast Elstgeest treden ook twee andere leden af. Een speciale commissie van de Adviesraad Sociaal Domein zal nieuwe kandidaten beoordelen op hun geschiktheid.  

Vox Laeta naar De Spreng of Gogherweide

KAAG EN BRAASSEM – Even leek het einde van het koor Vox Laeta nabij, toen het nieuws bekend werd dat de Alkeburcht gesloten zou worden. Maar er gloort weer licht aan de horizon, zo laat voorzitter Martien Wesselman weten. ,,We houden twee proefrepetities in De Spreng en in de recreatiezaal van de Gogherweide. Bij beiden zijn we welkom, maar het aanbod is wel een verschraling ten opzichte van de Alkeburcht. Na 31 augustus horen wij of beide partijen kunnen instemmen (met de voorwaarden, JD) en kunnen wij een keuze maken op basis van akoestiek, prijs en faciliteiten. Eerder werd ook gesproken over de raadszaal in het gemeentehuis als plek voor Vox Laeta om te oefenen, maar dat gaat niet door. Wesselman: ,,De optie van de Raadzaal valt af: deze is niet aan te passen aan de zaken, die wij als koor nodig hebben. Jammer, maar helaas.''

VVD-fractievoorzitter valt Jesse Klaver aan

KAAG EN BRAASSEM – Alwin Koek, de fractievoorzitter van de VVD, uit ongezouten kritiek op Jesse Klaver; de landelijke leider van de politieke partij GroenLinks. Op Facebook vroeg Klaver aandacht voor een hartenkreet van Geralda den Ouden, over een tekort aan zorgpersoneel en ondervoede ouderen. Klaver schreef dinsdag 22 augustus: ,,Deze oproep, recht uit het hart, wilde ik met jullie delen. Want Geralda heeft gelijk: de bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben de kwaliteit van de zorg in gevaar gebracht. Dat moet anders. Dat kan anders.'' Hierop reageerde Koek: ,,Dan had je misschien mee moeten gaan regeren. Ipv huilie huilie aan de zijlijn.'' Jesse Klaver heeft hierop geen reactie gegeven.

,,We worden van alle kanten gepakt''

KAAG EN BRAASSEM – De bewoners van Spijkereiland 2, 3 en 4 snappen er niets van. Vele tientallen jaren wonen ze daar al. Ze betalen de OZB trouw ieder jaar en hebben zelf gezorgd voor hun water- en gasaansluitingen. Toch moeten hun woonboten weg, zodra ze zelf ook verhuizen. Terwijl andere mensen op hetzelfde eiland hun woning wel mogen doorverkopen.

De gemoederen liepen maandag 28 augustus hoog op tijdens de gemeenteraadsvergadering. Als een duveltje uit een doosje kwam een brief uit 2010 van burgemeester Marina van der Velde boven water. Hierin lijkt zij de toezegging te doen, dat de bewoners hun woonschip permanent mogen bewonen. En dat dit ook geldt voor de mensen, die daarna op die plek willen wonen.

Wethouder Yvonne Peters (VVD) gaf er echter een andere uitleg aan: ,,Wij hebben deze brief zo geïnterpreteerd, dat degene die daar woont, in aanmerking komt voor het overgangsrecht.'' Als er een andere bewoner op dat woonschip komt te wonen, vervalt dat recht om er te wonen. Tijdens de vergadering kwam het gemeentebestuur met een ander argument, waarom de woonboten op de nummers 2, 3 en 4 op termijn moeten verdwijnen. Omdat er een stuk geluidswal ontbreekt langs de A4, zou het geluidsniveau van deze snelweg te hoog zijn voor de mensen die in deze woonboten leven.


Het begon inwonerraadslid Johan Hoogendoorn (CDA) te duizelen: ,,Het is een juridisch steekspel. Er werd in het begin vooral gehamerd op brandveiligheid en daar hoor je nu niets meer over. We willen eerst goede antwoorden en dan pas beslissen we.'' Mevrouw H. van der Reijden woont op Spijkereiland 3 en ze was woedend: ,,Waarom wil het gemeentebestuur pertinent dat Spijker een recreatiegebied wordt? We verlangen niets, willen geen lantaarnpalen op ons eiland. De afgelopen 44 jaar hebben we onszelf gered, we hebben nooit wat aan de gemeente gevraagd en zelf voor ons gas en water gezorgd. U gaat de wet aanpassen, zoals het u goed uitkomt. Ik vind dit geen eerlijk spelletje meer. Deze drie bewoners worden van alle kanten gepakt.''

Raad buigt zich over huisvesting arbeidsmigranten

KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraadsleden praten woensdag 6 september over de vraag waar arbeidsmigranten ondergebracht kunnen worden. Drie jaar geleden ondertekende de gemeente een verdrag, waarbij Kaag en Braassem zich verplichtte om te zorgen voor betere huisvesting van arbeidsmigranten. Deze mensen komen veelal uit Oost-Europa om hier onder meer in de tuinbouw te werken. Ze hebben nauwelijks rechten en velen van hen wonen onder erbarmelijke omstandigheden.

Het uitgangspunt van de gemeente is, dat voor het onderbrengen van de arbeidsmigranten zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaakt van bestaande gebouwen, die voldoen aan de SNF-norm (Stichting Normering Flexwonen). Binnen zes weken kan hiervoor een vergunning afgegeven worden. Daarnaast wil Kaag en Braassem meewerken aan nieuwbouw voor arbeidsmigranten, maar dan moet er wel een lang besluitvormingsproces gevolgd worden.

Wie nog een huis over heeft in een van de dorpskernen, mag hier volgens het voorstel ook maximaal zes arbeidsmigranten in onderbrengen. Maar de arbeidsmigranten mogen niet wonen op bedrijventerreinen De Lasso/Veenderveld en in Leimuiden. Maar wel mogen ze wonen in (voormalige) bedrijfsgebouwen elders in de gemeente. Het laten wonen van arbeidsmigranten in (voormalige) detailhandelgebieden in dorpscentra vindt het college ,,niet wenselijk. Deze zijn bedoeld voor winkels en dienstverlening.''


In het collegevoorstel staat, dat in de glastuinbouwgebieden de bedrijven een logiesaccommodatie in de bestaande (bedrijfs)woningen kunnen maken. Maar de mensen mogen niet in de kassen zelf wonen. Ook mogen de arbeidsmigranten niet ondergebracht worden in toercaravans of tenten. Speciale wooncontainers worden echter wel toegestaan, maar dan voor een termijn van maximaal een aantal jaren. De gemeenteraadsleden bespreken dit onderwerp op woensdag 6 september in het gemeentehuis van Roelofarendsveen.

Nieuwkoop haalt Tsjechische contacten aan

Nieuwkoop – Officieel hebben Nieuwkoop en het Tsjechische dorp Dobruška geen stedenband, maar toch brengt burgemeester Lžičař deze dagen een officieel bezoek aan deze gemeente. Na een officiële ontvangst in het gemeentehuis, met warme welkomstwoorden door burgemeester Frans Buijserd, ging het gezelschap naar basisschool Aeresteijn. Daar toonden de leerlingen hun schilderkunsten.

De kinderen krijgen geen Tsjechische les, maar twee kinderen treden als gastvrouw en gastheer op en ze enorm aan het oefenen om de burgemeester en zijn gevolg welkom te heten in het Tsjechisch.'' Dat doen Nick en Marije foutloos. Het is de eerste keer, dat Lžičař een bezoek brengt aan Nieuwkoop, zo laat hij weten. De contacten tussen beide gemeenten waren tot anderhalf jaar geleden op een uiterst laag pitje, maar dat veranderde, sinds Lžičař burgemeester is. ,,Ik vind het belangrijk dat we elkaar beter leren kennen'', zo stelt hij. Onderdeel van de kennisoverdracht is, dat een ambtenaar uit Dobruška drie weken lang mag rondkijken in het gemeentehuis, om te ervaren hoe daar gewerkt wordt.

Tijdens dit bezoek bracht hij ook Tsjechisch bier mee, van de lokale brouwerij uit het dorp. En dat past precies in de verwachtingen van burgemeester Frans Buijserd, zo liet deze weten. ,,Ik hoop dat we elkaar kunnen versterken met onze lokale producten. Mogelijk zijn er ook kansen om een gezamenlijk project met Europese subsidie op te kunnen zetten.''

De leerlingen zelf boeit dit allemaal niet. Zij wachten met enige spanning op de komst van het hoge bezoek uit Tsjechië. Merel is druk bezig met een nieuw kunstwerk; een abstracte tekening van haar eigen hoofd. Het contact met de andere leerlingen uit Tsjechië moet nog op gang komen: ,,We hebben wel namen gezegd, maar verder nog niets.'' De Nederlandse en Tsjechische leerlingen zijn druk bezig om hun unieke kunstwerken af te ronden, op het moment dat de burgemeester binnen komt. Hij kijkt met veel interesse naar het resultaat en complimenteert de kinderen en stelt: ,,Het is een interessante combinatie met realistische portretten en abstractie.'' Lžičař laat over zijn bezoek aan de basisschool weten: ,,Je ziet hier andere ideeën van het onderwijs, die niet vergelijkbaar zijn met het klassieke Tsjechische onderwijs.'' Hij stimuleert de kennisoverdracht tussen de kinderen: ,,In Tsjechië zijn goede kunstbasisscholen. Daarom zijn onze kinderen hier, om wat van hun kennis door te geven aan de Nederlandse leerlingen.''


Directeur Anneke Zantboer kijkt tevreden terug op het bezoek: ,,De kinderen kijken verder dan de grenzen van het dorp. Dat er kinderen zijn ver weg in een land als Tsjechië die ook met hun mobiel spelen en kunst maken.'' 

22 augustus 2017

,,Tractors over busbaan N207''

KAAG EN BRAASSEM – De fonkelnieuwe vrijliggende busbaan op de N207 is menig VVD-er een doorn in het oog, zo bleek maandag 21 augustus tijdens de fractievergadering. Terwijl honderden nagelbijtende automobilisten iedere ochtend vast staan in de file, ligt daar naast hen een strook welhaast ongebruikt asfalt. ,,Slechts eens in de twee uur rijdt daar een bus overheen en die strook asfalt heeft miljoenen euro's gekost'', zo mopperde een VVD-lid tijdens de fractievergadering.


Maar er is hoop. De kans bestaat, dat die busbaan in de toekomst ook gebruikt kan worden voor ander verkeer. Helaas voor de reguliere automobilist; die kan een ritje op de busbaan wel vergeten. Wethouder Yvonne Peters (VVD) gaf aan: ,,Dit geld wordt gebruikt voor de bevordering van het openbaar vervoer. Natuurlijk gaan er stemmen op om te kijken of die busbaan ook voor andere doelgroepen gebruikt kan worden. Daar gaat zo'n twee jaar overheen. Daarna is het mogelijk om af te wegen of die busbaan een doelgroepenstrook wordt.'' De wethouder heeft daar haar eigen ideeën over: ,,Ik pleit heel erg om er landbouwverkeer overheen te laten gaan. Dat zou voor Leimuiden een enorme verlichting zijn.''  

Geen lijstvulling voor CDA

KAAG EN BRAASSEM – Het CDA heeft haar verkiezingsprogramma al bijna klaar. Deze weken wordt hier de laatste hand aan gelegd en het boekje valt vóór maandag 4 september op de deurmat bij de leden. Zij hebben dan zo'n tien dagen de tijd om wijzigingsvoorstellen in te dienen, zodat het verkiezingsprogramma officieel kan worden gemaakt tijdens de ledenvergadering van dinsdag 26 september. Ruim een maand later, op dinsdag 7 november komt er nóg een ledenvergadering. Dan bepalen de leden de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Anja de Rijk geeft aan: ,,We gaan voor kwaliteit, niet voor lijstvulling.''

Geen tijdelijke woonunits voor arbeidsmigranten in tuinbouwgebied

KAAG EN BRAASSEM – Er komen geen arbeidsmigranten te wonen in leegstaande bedrijfspanden of tijdelijke woonunits. Het college van burgemeester en wethouders zet haar plannen hierover niet door. Dat bleek maandag 21 augustus tijdens de fractievergadering van SVKB.


Wethouder Herman Haarman (D66) was bij deze vergadering aangeschoven en hij kwam met dit nieuws. Het is de Provincie Zuid-Holland, die tijdens ambtelijk overleg de duimschroeven heeft aangedraaid en de gemeente er op wees, dat er in het tuinbouwgebied alleen 'primaire teeltgerelateerde activiteiten' mogen plaatsvinden. Haarman: ,,Arbeidsmigranten mogen daar alleen wonen in woningen en bedrijfswoningen. Er was gevraagd om dat ook in leegstaande bedrijfspanden of tijdelijke units te doen. Als college wilden we wel mee gaan in het verzoek voor die tijdelijke units, maar de Provincie is daar geen voorstander van. Ze vinden, dat arbeidsmigranten daar niet in thuis horen.''  

Tegenwind voor Het Veense Hout

ROELOFARENDSVEEN – De politieke partijen zijn huiverig om ,,enkele honderdduizenden euro's'' beschikbaar te stellen voor de realisatie van een nieuw park in Roelofarendsveen. Hoewel veel raadsleden sympathiek staan tegenover de idee voor zo'n park, is er op dit moment onvoldoende draagvlak voor zo'n uitgave. Dat bleek maandag 21 augustus, na afloop van een presentatie door Ron van der Lem, voorzitter van de Stichting Veense Hout.

Door Joep Derksen

Van der Lem hield een gepassioneerd pleidooi voor de komst van een groen park. Volgens hem zijn er de afgelopen twintig jaar wel veel huizen bij gekomen in Roelofarendsveen, maar is dit ten koste gegaan van het groen. ,,Ik zie de dorpse omgeving terugvallen''. Samen met een groepje gepassioneerde inwoners is nu het plan opgevat om een groen park te realiseren, waar ruimte is voor onder meer een kinderboerderij, pluktuin, een hondenuitlaatplek, een strandje en een theehuis. De voorzitter liet de raadsleden weten: ,,We leven in een participatiemaatschappij. Er wordt van inwoners verlangd zelf wat te doen, maar we hebben jullie hulp nodig. Alleen kunnen wij het niet. Financieel hebben we de zaakjes op orde, maar het is lastig voor ons. De kosten voor het plan kunnen in de richting gaan van een miljoen euro, maar het kan ook de helft hier van zijn. Dat ligt aan de locatie.''

De stichting heeft inmiddels een projectplan opgesteld en de financiën op een rij gezet. Meerdere raadsleden gaven na afloop van de bijeenkomst echter aan, dat ze deze informatie nog niet ontvangen hebben. Van der Lem liet weten: ,,Als u het park ook wilt hebben, dan moet u er rekening mee gaan houden, dat het tonnen kost voor de grondaankoop en de eerste opbouw. U gaat dat betalen. Wij willen dat de gemeente er in eerste instantie voor opdraait en in ieder geval voor garant stelt.''

Fondsen

Een aantal grote fondsen, zoals Fonds 1818 en het Schipholfonds, is door de stichting aangeschreven met de vraag om ook een bijdrage te doen. De stichting hoopt, dat met een gemeentelijke garantie voor de tonneninvestering, er ook meer geld los komt bij die fondsen. Van der Lem stelde verwachtingsvol: ,,Waarom zou het niet lukken?! Met De Bult is het ook gelukt.'' Nog altijd is niet duidelijk, waar het park moet komen. Van der Lem: ,,Wij vinden zelf, dat het gebied bij het Sportpad het mooiste en het beste is. Dat ligt centraal en er is ruimte. Maar die gekke sportclubs die er zitten, jaag je niet zo gauw weg.''

Maar ook een locatie bij de Floraweg, in de buurt van de oprit voor de A4, is bespreekbaar voor de Stichting Veense Hout. Inmiddels is ook gesproken met de eigenaar van Groencentrum De Veense Bukker; deze ziet een groenpark naast zijn bedrijf best zitten. Maar de bestuursleden van de stichting zijn huiverig om hier het park te realiseren. ,,Het is erg mooi, je kunt snel beginnen, maar het is lastig dat er een commerciële partij bij zit, die ook eigenaar is van de grond. Dan ga je een park inrichten, maar misschien wil hij over vijf jaar iets anders met dat gebied.''

Sfeer

Plots veranderde de sfeer, toen de griffier aankondigde dat er in het presidium wel kort gesproken gaat worden over Het Veense Hout, maar dat er geen besluit wordt genomen over de vraag of er geld wordt gegeven aan de stichting. Van der Lem stelde: ,,Jullie gaan wél een besluit nemen! We worden met een kluitje in het riet gestuurd. Er wordt ons grond aangeboden, dat later weer ingetrokken wordt.''

De raadsleden bespraken de presentatie. Christian Malin (SVKB) uitte bedenkingen over het beschikbaar stellen van tonnen euro's voor een park in Roelofarendsveen. ,,Onze gemeente bestaat uit meerdere kernen. Hebben Leimuiden of Oud Ade ook interesse in zo'n plan? Dan doet u als stichting iets voor de hele gemeente. Anders zeggen de inwoners: 'Het geld gaat alleen naar Roelofarendsveen'. Het gemeenschapsgeld is voor de hele gemeente.'' Deze mening werd gedeeld binnen de fractie. Ger van Emmerik vatte samen: ,,Het is best een mooi plan, maar er zijn ook andere dorpen, waar wellicht wat te doen is. Wij zijn verantwoordelijk voor de hele gemeenschap.''

De uitval van Van der Lem richting het gemeentebestuur wekte kwaad bloed bij enkele raadsleden. ,,Zo positief als hij begon, zo negatief als hij eindigde'', vond fractievoorzitter Alwin Koek (VVD). Tijdens de fractievergadering van die partij, merkte één van de leden poop dat het 'geen Veens feestje' moet worden. Inwonerraadslid Jan van der Geest (VVD) stelde: Als je zo weinig geduld hebt, ga je maar gelijk naar huis. Het heeft niet mijn sympathie, als ze eerst een plan indienen en dat ze dan zeggen, dat daarover direct beslist dient te worden.''


Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) hield haar kaarten nog voor zich. ,,Karin: ,,We gaan woensdag 23 augustus het besluit nemen over het besluitvormingsproces. We zijn nog steeds positief over Het Veense Hout. Maar je moet de verwachtingen dempen. Ik heb alleen de tekeningen gezien, nog niet het financiële verhaal. We geven geen blanco cheque af, maar als er gelden zijn, die bestemd zijn voor groen in de gemeente, dan moeten we daar eerst naar kijken.''

Toekomst gemeentehaven onzeker

RIJNSATERWOUDE – ,,Wil de gemeente af van de gemeentehaven?'' Dat vroegen enkele VVD-leden zich af tijdens de fractievergadering van maandag 21 augustus. Het is een hardnekkig gerucht, dat de ronde doet in het dorp. De gemeentehaven wordt beheerd door de Stichting Jachthaven 't Venegat.


Wethouder Yvonne Peters (VVD) liet weten, dat er niets wordt uitgesloten: ,,De gemeentehaven is één van de gemeentelijke eigendommen die in de inventarisatie van het maatschappelijk vastgoed naar voren komt. Wethouder Henk hoek is er met de beheerder over in gesprek en er is gevraagd hoe mensen naar de toekomst kijken. Ik weet niet of het afgestoten wordt. Er is een contract met Stichting het Veendergat en dat contract loopt nog.''

Wel of geen macht opgeven

KAAG EN BRAASSEM – De politiek is verdeeld over de vraag, of het college van burgemeester en wethouders meer zeggenschap mag krijgen over nieuwe bouwplannetjes. Volgende week bespreekt de gemeenteraad de vraag of het college zelf besluiten mag nemen over bouwplannen op terreinen, waar minder dan tien nieuwe huizen komen.

Dat zint de politieke partij SVKB helemaal niet. Gemeenteraadslid Ger van Emmerik stelde: ,,We gaan onze controlerende rol inleveren aan de gemeente. Ik vraag me af of het dan duidelijker wordt.'' Zijn SVKB-collega Christian Malin is het daar mee eens. Hij vindt de huidige manier van werken prima, waarbij minimaal drie gemeenteraadsleden gezamenlijk aan de bel kunnen trekken over nieuwbouwplannen. ,,Hoe vaak is het gebeurd, dat meer dan drie raadsleden dit hebben gedaan? Dat is slechts sporadisch (zelden, JD). Ik ben tegen dit raadsvoorstel.'' Inwonerrraadslid Hilde Bax deed er nog een schepje bovenop: ,,Het college is er goed in om uitzonderingen op uitzonderingen te maken. Kijk maar naar de Plantage 1. Geef je je zeggenschap op voorhand weg of wil je toch de vinger aan de pols houden?!''


Maar de raadsleden van PRO zien het toch heel anders. Hierbij bijgestaan door 'hun' wethouder, Floris Schoonderwoerd, die liet weten: ,,Het systeem van drie raadsleden die hun vinger opsteken, werkt niet. Als er inwoners gingen piepen, gingen raadsleden vragen stellen. Niemand ging er kijken.'' Fractievoorzitter Ilse van der Poel (PRO) hoeft ook niet over alles zeggenschap te hebben, zo liet ze weten: ,,We hebben ook wel eens (als raadsleden, JD) zaken besproken, waarbij wij elkaar aankeken en ons afvroegen; waarom moeten wij het hier over hebben?! We gaan er in vertrouwen van uit dat het college het door ons gestelde beleid gaat uitvoeren.''

Woningbouw op waterzuiveringslocatie

WOUBRUGGE – Op het terrein van de voormalige waterzuiveringslocatie komen waarschijnlijk nieuwe woningen. De gemeenteraad lijkt de aankoop van het terrein te steunen, zo bleek tijdens de fractievergaderingen van maandag 21 augustus. De grootste politieke partij, PRO, stelde, dat bebouwing van dat gebiedje ,,mooi past bij de rest van het dorp''. En gemeenteraadslid Christian Malin (SVKB) liet weten: ,,De overname van dit terrein is het geld waard. Je kan het uitruilen, verkopen of als gemeente zelf bebouwen. Een deel is grasland en een deel is een meertje. Woubrugge heeft bouwgrond nodig; de dorpsraad is het daar mee eens. Ook wethouder Herman Haarman (D66) vindt het een goed idee om het terrein in bezit te krijgen: ,,We gaan nog niet de bestemming veranderen, maar het is wel goed om het aan te kopen. We zijn in gesprek met de dorpsraden om tot dorpsvisies te komen. Dan kom je toe aan welke bestemming je zou kunnen krijgen. De dorpsraad heeft er een visie op gepresenteerd, maar eenieder mag hierover inspreken.''

Biebpunt vaker open

WOUBRUGGE – De openingstijden van de bibliotheek zijn uitgebreid. Voortaan is het biebpunt namelijk ook iedere donderdagavond geopend. Ina Esman-Stegeman, Coördinator van de vestigingen Hazerswoude-Rijndijk / Ter Aar / Woubrugge / Zoeterwoude-Dorp, laat weten wat hier de reden voor is. ,,Er is vraag naar avond openstelling, vandaar. We hebben gekozen voor donderdagavond, omdat de bibliobus ook altijd op donderdagavond in het dorp was.''

Het biebpunt is voortaan geopend op de volgende tijden:
Woensdag 12:00 – 16:00 uur
Donderdag 10:00 – 12:00 uur en 18:30 – 20:30 uur

Vrijdag 12:00 – 16:00 uur

Column

Uitje

Hebt u het al in uw agenda staan? Ik wel; zaterdag 9 september tussen 10:30 uur en 13:30 uur kunnen we met ons allen naar het gemeentehuis komen om daar even lekker te gaan speeddaten met de gemeenteraadsleden. De gemeente organiseert namelijk een heuse Open Dag. Dan worden alle geheimen onthuld: ,,Hoe het carillon werkt of wat het gemeentewapen van Kaag en Braassem is'', zo luidt een persbericht.

Ik kan nu al haast niet wachten, als ik lees wat er allemaal staat te gebeuren: ,,Loop mee langs de meest besproken ruimten en de meest spraakmakende attributen van de gemeente.'' Wat dan? Is dat de voorzittershamer of de koffieautomaat? We mogen volgens het persbericht met trouwambtenaren praten en moeten blijkbaar oppassen, dat we niet snel getrouwd worden met de persoon die naast ons staat. Nadat we het carillon mogen bewonderen, moeten we echter wel een selfie maken met de burgemeester in haar werkkamer, die daar speciaal voor naar het gemeentehuis is gekomen.

Wie wil, mag zelfs een vragenuurtje hebben met de burgermoeder. Volgens het persbericht mag u vragen stellen, als: ,,Waarom wil iemand eigenlijk burgemeester worden?” Maar volgens mij moet het ook kunnen om meer inhoudelijke vragen over de toekomst van Kaag en Braassem te stellen. Of natuurlijk over de situatie in uw straat. Maar wees gewaarschuwd: ,,De burgemeester stelt op haar beurt ook weer vragen aan u'', aldus het gemeentelijk bericht.


Persoonlijk kijk ik erg uit naar het speeddaten met raadsleden, waarde columnlezer. Alle gekozen politici zitten die dag in de raadszaal en de inwoners mogen aanschuiven bij een tafeltje. ,,Na drie minuten klinkt er een bel en schuift u door naar het volgende raadslid. In totaal hebt u in tien minuten dan toch maar mooi drie raadsleden gesproken.'' Voor de creatievelingen onder ons kunt u uw eigen verkiezingsposter met bijgaande verkiezingsbeloftes maken. Of een ideeënkaartje hangen in een boom. Tussendoor kunt u cultureel genieten van allerlei hapjes uit andere culturen, terwijl u de verschillende folders van de politieke partijen kunt doorbladeren. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 komen er namelijk weer aan!

16 augustus 2017

Zeeman dicht door tegenvallende verkopen

Roelofarendsveen – Van de ene op de andere dag was het voorbij. De textielwinkel Zeeman in Roelofarendsveen is volkomen onverwacht gesloten. Deze multinational heeft 1.284 winkels in zeven landen, maar dus niet meer in dit dorp.

Voorbijgangers wandelen langs de lege etalage. De ooit zo volle schappen staan er treurig bij en het winkelpand wacht wanhopig op een nieuwe huurder. Jaques van der Bom is woordvoerder voor Zeeman en hij laat weten, dat zaterdag 29 juli de laatste verkoopdag was. Het management van Zeeman heeft het besluit genomen om de winkel in Roelofarendsveen te sluiten: ,,Wij hebben in Nederland in totaal 550 winkels. Met een winkelbestand dat zo groot is, komt het ook wel eens voor dat een winkel minder goed presteert dan verwacht.''


De Zeeman heeft dan een vast beleid, informeert de woordvoerder: ,,In zo'n geval sluiten we die winkel om het winkelbestand gezond te houden en elders weer nieuwe winkels te kunnen openen, te verplaatsen of te verbouwen.'' Niemand wordt ontslagen: ,,Het beleid is dat onze collega's dan in een andere winkel aan de slag kunnen.'' Vooralsnog is het alleen de Roelofarendsveense Zeeman die de deuren dicht heeft moeten doen. Van der Bom: ,,Voor zover mij bekend staan er in het Groene Hart de komende maanden geen sluitingen op het programma.''

Kennisoverdracht met Tsjechische burgemeester

Nieuwkoop – De burgemeester van het Tsjechische dorp Dobruška, Petr Lžičař, brengt vanaf donderdag 24 augustus een bezoek van enkele dagen aan de gemeente Nieuwkoop. Ook neemt hij een ambtenaar mee, die een kijkje in de gemeentelijke keuken mag nemen. In zijn kielzog volgen zes leerlingen van een 'kunstschool', die samen met een docent kennis maken met de lokale kunstuitingen. Zij krijgen onderwijs van kunstenaar Ans Vianen.

Het bezoek van Lzicar is het eerste officiële bezoek van een burgemeester van dit dorp, waar Nieuwkoop een officieuze vriendschapsband mee heeft. Burgemeester Frans Buijserd kijkt uit naar het bezoek en desgevraagd laat hij weten, dat hij de belangrijkste Tsjechische woorden al kent: 'Dobre den' (goedendag) en 'pivo' (bier). De afgelopen jaren heeft de organisatie 'Vriendschapsband Dobruška' al veel informele uitwisselingen gehad. Op het gebied van sport, scouting en de muziek. Ook heeft de organisatie kleding en Engelse boeken ingezameld voor een school met kansarme kinderen in het dorp van 7.000 inwoners.


Buijserd informeert: ,,Een van de doelen van dit bezoek is kennisoverdracht. Ik zou me kunnen voorstellen, dat ook volgend jaar iemand van onze gemeente daar naar toe gaat. We kunnen kijken welke gemeenschappelijke belangen we hebben. Bijvoorbeeld waar het gaat om Europese subsidies; deze aanvragen moeten door twee of drie gemeenten gelijk gedaan worden. Mijn zoektocht is, welke gemeenschappelijke belangen we met Dobruška hebben, op bijvoorbeelde de gebieden van verkeer of woningbouw. Maar ook moeten onze streekproducten toch wat meer op kunnen leveren, lijkt me. Ik weet niet of het lukt, maar niet geschoten is altijd mis. De Tsjechische burgemeester wordt op donderdagochtend 24 augustus officieel welkom geheten in de raadszaal van het gemeentehuis (Teylersplein 1) in Nieuwveen.

Vriendschapsburgemeester bezoekt dorp

NIEUWKOOP – De burgemeester van het Tsjechische dorp Dobruška bezoekt de gemeente Nieuwkoop een aantal dagen. De burgemeester, Petr Lzicar, is hier samen met zijn vrouw op uitnodiging van burgemeester Frans Buijserd en het Vriendschapsband Dobruška, dat alle voorbereidingen getroffen heeft.

Niet alleen gaat Lzicar zich onderdompelen in de lokale festiviteiten; ook neemt hij een ambtenaar mee, die drie weken lang een kijkje in de gemeentelijke keuken mag nemen. Daarnaast mogen zes kinderen uit het 7.000 zielen tellende dorp ook een week lang in Langeraar logeren. Zij zijn leerlingen op de Art School in Dobruška en krijgen onder meer les van beeldend kunstenaar Ans Vianen.

De officiële ontvangst van de Tsjechische burgemeester vindt op donderdag 24 augustus om 10:00 uur plaats in het gemeentehuis. Na een uitgebreide lunch volgt een bezoek aan de Ruygeborg (Noordenseweg 23, Nieuwkoop). Hierop trekt het gezelschap verder naar de Zevensprong, waarna vervolgens kampeerboerderij De Straat-Hof in Leimuiden aangedaan wordt. Daar krijgt het Tsjechische gezelschap onderwijs over het door boer Aad Straathof opgezette 'Poldershoppen Project'. De dag wordt afgesloten met een etentje op uitnodiging van de Rotary Ter Aar.

In de dagen er na volgen nog bezoekjes naar onder meer Aeresteijn, de Regthuystoren en een boottocht over de Nieuwkoopse plassen.


Column

Opbouw

De afgelopen weken was ik als journalist te gast bij meerdere huttenbouwevenementen. Daar straalt altijd een mooie symboliek van af. Jongens en meisjes werken samen – al dan niet met hun ouders – om een mooi nieuw huis te bouwen. Een paar pallets als stevig fundament, houten panelen worden de muren en enkele spaanplaten vormen het dak. Het ene groepje kinderen is al blij met een vierkante woningblokje, terwijl de andere jeugd het grootst er de grootste of hoogste constructie van wil maken. Maar wat het resultaat ook is; iedereen doet zijn/haar/het best om tot een goed eindresultaat te komen.

Wat dat betreft is het jammer, dat ik vrijwel geen enkel gemeenteraadslid of collegelid gezien heb, die de huttenbouw kwam opvrolijken met haar aanwezigheid. Kelly Straver was hierop de uitzondering; zij was ook één van de vrijwilligers van een huttenbouwevenement. Waarom heb ik de politici deze zomer eigenlijk zo weinig gezien? Aan de ene kant is het begrijpelijk, want de politici zijn zich aan het opladen voor een nieuw politiek jaar, dat op maandag 21 augustus weer begint.

Een jaar, waarin de raadsleden met elkaar verder moeten bouwen aan een beter Kaag en Braassem. Om maar meteen even de link met de huttenbouw te leggen. Het wordt voor de politici een belangrijk, voor de journalisten een leuk en voor de inwoners een bepalend jaar. Maart volgend jaar zijn er namelijk weer de gemeenteraadsverkiezingen en dat is hét moment in vier jaar tijd, dat u kunt medebepalen welk raadslid mag blijven of wie er nieuw in de gemeenteraad mag komen.

De raadsleden zullen dingen om uw hand, spitsvondige opmerkingen en steken onder water naar elkaar uitdelen. Hier en daar worden baby's gekust en honderden handschudden worden uitgereikt. U zult er allicht moe van worden, waarde columnlezer. ,,Daar komen die politici weer'', is een veelgehoorde zucht vlak voor iedere gemeenteraadsverkiezing. Maar wat mij betreft, mag het ieder jaar gemeenteraadsverkiezing zijn. De tijd van aardig en lief zijn voor elkaar in de politieke arena is namelijk voorbij. De komende maanden zullen bepalen welke partijen enorme klappers maken bij de verkiezingen en welke partijen zullen verliezen.


Ik ben benieuwd wie maandag 21 augustus de eerste stoot uitdeelt...

Hoe was ik een koe?

LEIMUIDEN – Op deze vraag kregen de bezoekers van boerderij Straathof woensdag 8 augustus een antwoord. Zij konden kijken naar de tienjarige Marit, die met spons en zeep koe Lola een verfrissend bad gaf.

Door Joep Derksen


Lola liet de wasbeurt zich goed welgevallen. Boer Aad Straathof laat weten: ,,Bij het wassen van een koe, moet je vooral op je voeten letten. Normaliter moet je je veiligheidsschoenen aan hebben, want deze koe weegt 600 kilo. De staart wordt gebruikt om vliegen te verjagen, maar Marit verjagen gaat ook wel lukken. Vandaar dat ik de staart even vasthoudt.'' Ook Marit is dolenthousiast: ,,Het is leuk om te doen. Ik heb nooit eerder een koe gewassen, maar wel paarden. Ik wil dit best wel vaker doen. Dit is bijna het leukst, wat ik ooit gedaan heb!'' Een filmpje over dit evenement is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=PSAOrO2zCqU&t=4s

Huifcar voor mensen met beperkingen

LEIMUIDEN – Vanaf volgend jaar rijdt er door het dorp en de omgeving een huifkar. Of beter gezegd; een huifcar. De initiatiefnemer is boerderij Straathof en mede-eigenaar Petra Kors laat weten over dit initiatief: ,,We hebben een plan ingediend bij de gemeente voor de aanschaf van een heel luxe huifkar. We noemen dit de 'Huifcar 2.0'. Het wordt een moderne versie, heel comfortabel, met vliegtuigstoelen, waar voor ruim vijftig personen plaats is. Voor dit initiatief hebben we gebruik kunnen maken van een subsidiepot van samenwerkende gemeenten in deze regio. Wordt deze rijdende hooiwagen dan een soort bierfiets in de vorm van een huifkar? Kors lacht: ,,Nee totaal niet. Met deze huifcar kunnen ook mensen met beperkingen vervoerd worden.''

Lola ijs moet nieuwste hit worden van boerderij Straathof

LEIMUIDEN – Boerderij Straathof is een samenwerking aangegaan met een collega-boer uit Maasland. Deze agrariër maakt van rauwe melk heerlijk ijs en Straathof gaat dit ijs onder de naam 'Lola' verkopen.

Door Joep Derksen

Het ijs is vernoemd naar de oudste koe van Straathof, Lola. Deze dertienjarige knuffelkoe heeft inmiddels al voor tien kalfjes gezorgd en sinds 8 augustus is er na een inseminatie een elfde kalfje onderweg. Petra Kors van boerderij Straathof laat enthousiast weten, waarom Lola haar eigen ijs krijgt. ,,Lola is de oudste koe; zij is onze knuffelkoe en diva van de stal.''


Boerderij Straathof introduceert het ijs naar verwachting eind september of begin oktober en het ijs, gemaakt van rauwe melk, wordt dan uit een nieuwe ijsmobiel geschept. Kors: ,,De melk wordt aangeleverd door een collega-ondernemer uit Maasland. We gaan niet zelf ijs maken; dat is een arbeidsintensief proces. Dit is een vorm van samenwerking tussen boeren.'' Ze vervolgt: ,,We hopen dat iedereen die hier naar toe komt, dit speciaal voor het Lola ijs gaat doen, en dat dit ijs een hit wordt.'' Het Lola ijs zal verkrijgbaar zijn in verschillende smaken: smurfenijs, frozen ijs, minions, maar ook vanille ijs, aardbeienijs en stracciatella.''

Woon-werkverkeer

KAAG EN BRAASSEM – De inwoners leggen gemiddeld 18,2 kilometer af om bij hun werk te komen. Hiermee ligt het aantal woon-werkkilometers nét iets boven het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die vorige week openbaar werden gemaakt. Minder dan 30% van de inwoners werkt in de eigen woonplaats; landelijk ligt dat percentage op 38%.  

,,Het gebouw is qua strakheid een goede 9''

NOORDWIJKERHOUT – Een fonkelnieuw gebouw is in minder dan een jaar tijd verschenen op de Walserij 1. Maar liefst 10.000 vierkante meter aan bedrijfsoppervlak hebben het bedrijventerrein 's Gravendam een nog beter aanzien gegeven. Het gebouw staat direct naast het pand van Duijndam en de eigenaren Remco en Leon Duijndam hebben het pand van de grond af aan zien opgroeien. De bouw van het pand voltrok zich onder leiding van Martijn Gruppen, hoofduitvoerder van Wessels Rijssen, een 100% dochter van Volker Wessels.

Door Joep Derksen

Gruppen geeft een rondleiding door 'zijn' pand en stelt met gepaste trots. ,,Het is toch mooi, dat ik als inwoner van Noordwijkerhout voor een bedrijf, dat in Rijssen gevestigd is, nu dit gebouw heb kunnen neerzetten. Dit is mijn tweede project in de Duin- en Bollenstreek; enkele jaren geleden heb ik ook de leiding gehad bij het Vesper Hotel.'' In het pand wordt het grootste deel van de ruimte gehuurd door de bedrijven JPG Hulsebosch en Zonderwijk. Zij trekken er op 1 september in.

Vrijwel het hele bouwproces is soepel verlopen, al zijn kleine tegenslagen natuurlijk onvermijdelijk. ,,In het begin hadden we wat problemen met de levering van heipalen'', zo licht Gruppen toe. Die uitdaging werd snel opgelost: ,,We hebben meerdere heistellingen in heel Nederland afgebeld om de benodigde heipalen te bemachtigen. Hierdoor begonnen we wat later met de bouw, maar we hebben door efficiënt werken die tijd weer ingehaald.''


Gruppen spreekt over een goede samenwerking tussen hemzelf en de opdrachtgever. De eigenaren kwamen iedere dag kijken op de werkplaats om te zien of de zaken goed verlopen. Maar als Gruppen bijvoorbeeld een kraan, shovel of een paar rijplaten nodig had, zorgde Duijndam er voor, dat die ook onmiddellijk klaar stonden. Gruppen lacht: ,,Je moet wel elke dag scherp zijn om ze tevreden te houden.'' Maar hij is zeer tevreden met het eindresultaat. ,,Een 10 kun je nooit halen, maar het gebouw is qua strakheid een goede 9.'' De medewerkers van Hulsebosch en Zonderwijk zullen ook blij zijn: in het hele pand ligt vloerverwarming en de staal op het dak laat de aanleg van maximaal 3.000 m2 aan zonnepanelen toe. Zo kunnen er in het pand zaken gedaan worden en wordt er bovenop het dak geld verdiend met de opbrengst van zonnewarmte. 

Genieten van heerlijke Aziatische gerechten

LISSE: Wie een bezoek brengt aan Restaurant Dragon Town staat een heerlijke culinaire verrassing te wachten, want Dragon Town is veel meer dan een restaurant waar je alleen maar Chinees en Indisch kunt eten. In Restaurant Dragon Town ontmoeten de gerechten uit allerlei Aziatische landen elkaar, dit speciaal klaar gemaakt door de chef-kok Ip.

Door Joep Derksen

Restaurant Dragon Town is al 35 jaar gevestigd aan de Berkhoutlaan en een culinair begrip in de gehele Bollenstreek. Gastheer K.W. Mok en zijn vrouw Choi laten met gepaste trots het eindresultaat van de verbouwing zien, en terecht, want in dit vernieuwde restaurant voelt iedere bezoeker zich nóg meer welkom. De oorsprong van Dragon Town ligt in de Kantonese keuken; variërend van de Ti Paan gerechten, Dim Sum tot aan de Rijsttafels. Ook voor een Babi Pangang of Nasi Goreng zijn de genieters van de Indische keuken bij Dragon Town aan het juiste adres, maar Dragon Town heeft nog veel meer te bieden aan de culinaire genieters, zo kan er gekozen worden uit een brede selectie aan Tapas en ook de Japanse sushi zijn hier onnavolgbaar. Sushi zijn van donderdag t/m zondag verkrijgbaar. Wie het liefst spicy wil eten, komt bij Dragon Town ook goed tot zijn recht. Een goed bewaard geheim zijn de gebakken Ha Kaw met specerijen van de chef die volgens een speciaal recept bereid worden.

De vaste gasten weten intussen hoe ze het beste verrast kunnen worden, bij binnenkomst laten ze al aan gastheer Mok weten dat de chef-kok de vrije hand heeft in wat er op tafel komt te staan. Hierdoor komen de culinaire genieters in aanraking met bijzondere en heerlijke gerechten. Uiteraard kan er ook met een menukaart besteld worden, sinds kort staan er op deze menukaart allerlei heerlijke nieuwe gerechten.

Ook voor een zakelijk of familiediner is Dragon Town het aangewezen restaurant om gezamenlijk te genieten van al het lekkers dat de koks voor u in de keuken hebben bereid. Het restaurant is uitstekend geschikt om te reserveren voor feesten, partijen e/o recepties. Er is ruimte voor 110 personen indien gewenst is er een aparte ruimte mogelijk voor 60 personen.

Bij goed eten hoort natuurlijk ook een mooi glas wijn, daarom heeft Dragon Town sinds kort een nieuwe uitgebreide wijnkaart samengesteld. De heer Mok heeft samen met Bernard Tesink van Grandi Vini bijpassende wijnen uit onder meer Frankrijk, Spanje, Italië en de nieuwe wereld geselecteerd. Deze wijnen zijn bijpassend bij de verschillende gerechten, met veel plezier zal de gastheer u aanraden welke wijn het beste past bij de gerechten die u bestelt.

Mocht u eten willen afhalen of thuis bezorgd hebben bent u bij Dragon Town aan het juiste adres. Afhaalgerechten kunt u telefonisch bestellen of bij het restaurant zelf. Ook kunt u telefonisch of via Thuisbezorgd gerechten bestellen en deze thuis of op kantoor laten bezorgen. Daarnaast biedt Dragon Town cateringservice aan voor gezelschappen vanaf 10 personen. De cateringservice van Dragon Town is heel bijzonder; wie gasten heeft en geen tijd of zin heeft om eten klaar te maken, kan al vanaf €15,50 p.p. een lopend buffet bestellen. Deze service biedt Dragon Town u aan op elke gewenste locatie binnen Lisse, Hillegom en Sassenheim.

Speciaal voor de lezers van dit artikel heeft Dragon Town een bijzondere aanbieding; het ,,Tasting Menu''. Bestaande uit 4 gangen voor slechts €29,50, is dit een heerlijke proeverij van diverse hapjes en gerechten. Met aansluitend een dessert van Patisserie Vermeer.

Restaurant Dragon Town is iedere dag geopend met uitzondering van de dinsdagen. Kom dus langs en geniet van de heerlijke keuken.

Restaurant Dragon Town
Berkhoutlaan 5
2161EL Lisse
Telefoon: 0252 414018

Website: www.dragontown.nl

Meer keuken voor veel minder geld

KATWIJK – Wie méér wil, dan alleen maar een standaard keuken, kan alleen maar terecht bij De Keukenhoek. Zeker als je gebruik wilt maken van een ruime keuze én niet teveel wilt betalen voor dit deel van het huis, waar je tientallen jaren plezier van zult hebben. De Keukenhoek heeft het bijzondere 'Mix & Match' systeem, waarbij gekozen kan worden uit apparatuur van allerlei verschillende merken. Zo kun je je eigen unieke keuken ontwerpen voor extreem concurrerende prijzen!

Door Joep Derksen

Uniek en toch prijsgunstig; het lijkt te mooi om waar te zijn. Maar dat is het niet, zo lichten Karel de Weger en Jeroen Weij toe. ,,Wij zijn aangesloten bij de KGG; dat is een groep keukenhandelaren die gezamenlijk inkoopt en waarbij het behouden van de kwaliteit hoog in het vaandel staat. Hierdoor kunnen we uitstekende producten aanbieden tegen scherpe prijzen.''

Het geheim van het 'eigen keuken' concept is het 'Mix & Match' systeem. Hierdoor krijgt iedere klant een heel transparante prijsopgaaf. Verschillende apparatuurmerken worden met elkaar vergeleken en hierdoor krijg je een overzicht van een vergelijkbare keuken in bijvoorbeeld drie verschillende prijsklassen. ,,Zo wordt direct duidelijk, waar de prijsverschillen in zitten en kun je voor jezelf afwegen, wat jij het meest belangrijk vindt voor je eigen keuken'', informeert Weij. Het leidt tot een eerlijk advies, binnen het budget van de klant.

Soms komt het voor, dat mensen huiverig zijn voor het vervangen van een keuken, maar dat is bij de Keukenhoek helemaal niet nodig, informeert Keukenhoek-eigenaar De Weger: ,,We kunnen het plaatsen van de keuken compleet verzorgen. Van het weghalen van de oude keuken, het afvoeren van het materiaal en de inbouw van de nieuwe keuken. Als u wilt, zorgen we ook voor de vloeren, het stucwerk en desgewenst het weghalen van tussenwandjes.'' Hij lacht: ,,We verzorgen nog net niet uw hele aanbouw.'' Serieus vervolgt De Weger: ,,We ontzorgen de klant en nemen de volledige verantwoordelijkheid. Er is voor de klant maar één aanspreekpunt en dat zorgt voor complete duidelijkheid.''

Een half jaar geleden kwam Weij bij het team van de Keukenhoek en dat bleek een goede ontwikkeling voor het bedrijf. ,,Zo hebben we een mix van ervarenheid en jong, met een verfrissende blik. Jeroen heeft een heel andere kijk op design en we vullen elkaar heel goed aan.'' Inmiddels weet bijna iedereen wel, dat de Keukenhoek op de eerste verdieping zit in het pand van Plug Meubelen. Deze samenwerking bevalt uitstekend: ,,De klanten van Plug komen graag bij ons langs en andersom.''

Keukenhoek heeft de mogelijkheid uw nieuwe keuken 3 dimensionaal te ontwerpen. Waardoor u een beter inzicht krijgt van de mogelijkheden in uw ruimte. Wie snel is, kan de hand leggen op een complete toonzaalkeuken, inclusief Pelgrim-apparatuur, voor een meeneemprijs van slechts 9.800 euro (originele verkoopprijs: circa 16.000 euro!). Stop dus met lezen en op naar de Keukenhoek!


De Keukenhoek, 1ste verdieping Plug Meubelen, Ambachtsweg 3, 2222 AH Katwijk, T: 0188 044 5600, W: www.keukenhoek.nl.

Succes door samenwerking

NOORDWIJKERHOUT – De bedrijven JPG Hulsebosch en Zonderwijk verhuizen op 1 september naar een schitterend nieuw pand aan de Walserij 1. Dit gebouw, met een vloeroppervlak van 10.000 m2 is gerealiseerd in opdracht van Duijndam. Het is een bijzonder staaltje bouwkunst, dat onder leiding van Martijn Gruppen, hoofduitvoerder van Wessels Rijssen, tot stand is gekomen.

Door Joep Derksen

JPG Hulsebosch produceert hoogwaardige projecten binnen de retailbranche. Hun in-huis productieafdeling vervaardigt hoogkwalitatieve meubels en displays op innovatieve wijze. Zonderwijk Spuiterij Noordwijkerhout houdt zich juist bezig met het spuiten van onder meer opleggers en laadbakken. Maar ook kennen veel bedrijven Zonderwijk doordat zij meubels binnen of buiten kunnen spuiten. Dankzij de realisatie van het nieuwe pand van Duijndam hebben deze twee ondernemingen elkaar gevonden.

Niet alleen heeft Hulsebosch al haar activiteiten nu op één locatie gecentraliseerd, ook bevinden zich in het pand twee spuitcabines. Zo kunnen de producten van Hulsebosch op de best mogelijke manier door Zonderwijk gespoten worden. De medewerkers kunnen in het pand genieten van vloerverwarming en het pand zelf heeft een hoogte van 12 meter. Voorlopig heeft Hulsebosch stellageruimte gehuurd tot acht meter hoog, maar de verwachting is, dat het bedrijf de komende jaren gaat uitbreiden. En dat kan dus prima in het huidige pand.

Gruppen laat tevreden weten: JPG Hulsebosch en Zonderwijk gaan er fantastisch op vooruit. Nu komt alles onder één dak en dat betekent logistiek gezien onwijs veel tijd- en ruimtewinst. Hulsebosch heeft een kantoor, een magazijn, een expeditieafdeling, machinale werkplaats, een meubelhoek en spuiterij onder één dak Zonderwijk beschikt nu over twee spuitcabines en een grote droogkap en is hierdoor qua ruimte twee keer zo groot geworden. Op de inpandige kantoren komen de medewerkers veel efficiënter te zitten. De klanten die de bedrijven komen bezoeken, zullen ook positief verrast zijn; het pand valt zeker op, zodra je aan komt rijden.''

De verwarming en elektra in het pand zijn verzorgd door respectievelijk Warmerdam en Janssen; twee Noordwijkerhoutse bedrijven. Half november vorig jaar is begonnen met de bouw en op 1 september wordt het al opgeleverd; een knap staaltje werk in een relatief zeer korte tijd voor dit gebouw van 10.000 m2. Gedurende de bouw hadden zowel de aankomende huurders als eigenaar Duijndam nog specifieke wensen en die zijn allemaal vervuld. Zo werd enkele weken geleden nog gevraagd of er een spuitput aangelegd kon worden. En dat gebeurde dus ook.

Het pand bestaat uit zes hallen, met meer dan voldoende ruimte voor opslag, fabricage, machines en in- en uitrijdende vrachtwagens. Oorspronkelijk zou hal zes een overkapping worden, maar toch is besloten om er een complete hal van te maken. Ook besloot Duindam enige tijd geleden om nog eens 500 m2 extra aan te leggen. De komende jaren wordt dit deel als opstalruimte voor persoonlijke bezittingen gebruikt, maar ook dit kan later weer verhuurd worden.


Gruppen kijkt met veel plezier terug op de werkzaamheden van het afgelopen jaar. ,,Het is wel leuk, dat ik als inwoner van Noordwijkerhout bij een bedrijf in het oosten van het land werk. En dat ik, na de realisatie van het Vesper Hotel, voor de tweede keer in vijf jaar tijd zo'n project mag maken. Ik kan zeggen, dat de eigenaren van Duijndam, Remco en Leon, goede vrienden ben geworden. Zelf ben ik acht jaar geleden in Noordwijkerhout komen wonen. Door deze projecten is mijn kring van mensen in positieve zin groter geworden.'' Gruppen gaat niet op zijn lauweren rusten; de volgende opdracht wacht al weer: een nieuw bedrijfspand voor Eosta Biologisch groente en fruit in Waddinxveen. ,,Daar maak ik ook weer gebruik van de gebroeders Duijndam. Zo blijft de samenwerking bestaan'', lacht Gruppen.