Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 september 2016

,,Dit wordt weer een mooie buurt''

LEIMUIDEN – Op de hoek van de Wilgenlaan / Kerkweg stak wethouder Herman Haarman (D66) maandag 26 september de 'eerste spa' in de grond. Het asfalt op de Wilgenlaan wordt er uit gesloopt en vervangen door klinkers.

Door deze klinkers gaan de automobilisten vanzelf langzamer rijden, zo is de verwachting. Ook legt de gemeente parkeersuggestiestroken aan, waar de bewoners hun auto neer kunnen zetten. ,,Hiermee wordt de overzichtelijkheid bevorderd'', aldus Haarman. De huidige drie bomen op het groenplantsoen worden horizontaal gesnoeid, maar na afronding van de werkzaamheden komen er vier nieuwe exemplaren voor in de plaats, zo verzekerde de wethouder.

Ook gaat het oude riool er uit en dat wordt vervangen door een nieuw rioolsysteem, waarbij het afvalwater en het regenwater via verschillende leidingen getransporteerd wordt. Het regenwater komt vervolgens in de dwarssloten terecht, terwijl het afvalwater naar de rioolzuivering stroomt. Haarman blikt tevreden om zich heen: ,,Het is goed dat we in de buurt investeren. In totaal gaat het om een bedrag van 430.000 euro. Dit wordt weer een mooie buurt.''


Joep Derksen

College gaat voor bouw brede school

HOOGMADE – De rechter heeft uitspraak gedaan, zo liet wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) donderdag 22 september weten. Het contract met de projectontwikkelaar voor de Brede School is terecht ontbonden. Daarom voelt het college van burgemeester en wethouders zich vrij om een nieuwe aanbesteding af te geven.

Maar dit keer pakt het gemeentebestuur het anders aan. Tot nu toe was de gedachte, dat de projectontwikkelaar de brede school zou bouwen, en dat dit bedrijf er als kostendekker ook huizen naast mocht zetten. Dat leidde tot zware protesten van omwonenden, die op bepaalde punten ook nog in het gelijk werden gesteld. Het gevolg was, dat de ombouw van de huidige school tot een brede school ook uitgesteld werd.

Vervolgens kwam er een conflict tussen de oorspronkelijke projectontwikkelaar en de gemeente. Dat conflict lijkt nu ten einde. Schoonderwoerd liet weten, dat het college vorige week een besluit heeft genomen, om ,,beweging te brengen in het project. We verhogen het budget voor de school tot een compleet nieuwbouwbudget. We houden een aanbesteding met een lokale aanbieder uit Hoogmade en een andere projectontwikkelaar. We hopen dat we een prijs kunnen afspreken voor de nieuwe brede school.''


De link tussen het bouwen van de school en de realisatie van de woningbouw is verdwenen. Schoonderwoerd: ,,We hebben onze handen weer vrij. We gaan als college een voorstel indienen om ook woningen te laten bouwen, maar dat gaan we op een andere manier doen. Hierover wordt later meer bekend gemaakt.''

Column

Beslist

'Waar het gaat om het onderzoeken van de locaties voor de extra sociale woningbouw (ESW) is er nog niets beslist.' Deze uitspraak deed wethouder Floris Schoonderwoerd vorige week twee keer. En wel bij de informatiebijeenkomsten over mogelijke sociale woningbouw op Schoolbaan en Noordeinde.

Formeel heeft de wethouder gelijk. De gemeenteraadsleden zouden namelijk op 26 september officieel nog praten over de vraag of het onderzoek naar de geschiktheid voor ESW op deze twee locaties. En ook de locaties 'Connexxionterrein' in Leimuiden en het 'Van Egmondterrein' in Woubrugge. Maar toch klopt zijn uitspraak niet. Op maandag 19 september hadden namelijk alle politieke partijen hun fractievergaderingen. Tijdens die bijeenkomsten bespreken de partijen apart, wat hun standpunt is over alle onderwerpen die in de daaropvolgende politieke vergaderingen aan bod komen.

En dus ging het ook over de vraag of de fracties zullen instemmen met het onderzoek naar de locaties voor de extra sociale woningbouw. Als journalist loop ik die vergaderingen af (het is een roeping, waarde columnlezer!) en daaruit kwam naar voren, dat eigenlijk alle partijen instemmen met het opstarten van het onderzoek. Met uitzondering van SVKB, die nog een maand uitstel van het besluit wil. Dus op maandagavond 19 september was al duidelijk, dat een grote meerderheid van de gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen de onderzoeken.

De omwonenden van de Schoolbaan en Noordeinde deden later in die week hun best om hun standpunten naar voren te brengen. Er werd gesproken over geurcirkels, molenbiotopen, beschermde diersoorten en een chronisch tekort aan parkeerplaatsen. Als toehoorder zat ik er bij en luisterde er naar. Maar wetende dat al dat gepraat alleen maar voor de bühne was. Immers; de politici hebben hun standpunt al ingenomen.


Joep Derksen

Nieuwe woningen op Hoogmadese Wetering I in 2020

HOOGMADE – Het duurt nog in ieder geval tot het jaar 2020 voordat er woningen staan op Hoogmadese Wetering I. Dat liet Peter van Pelt van Vita Vastgoed BV donderdag 22 september weten tijdens een informatiebijeenkomst voor de inwoners.

De Stichting erven Cornelis Sprongh is eigenaar van de grond en de plannen voor woningbouw op dit gebied bestaan al jaren. Door de economische crisis werden die stopgezet, maar Van Pelt is al sinds 2015 bezig met nieuwe bouwplannen. Hij informeerde de aanwezigen, dat er op die locatie ,,minimaal 34 en maximaal 40 woningen'' zullen komen. Dat zijn grotendeels rijtjeshuizen, maar op één deel van het terrein (aan de noordkant, ter hoogte van de Graaf Willem II) komt er een 'flexibele locatie'. Daar wordt het nog mogelijk, in samenspraak met de toekomstige kopers, om er vrijstaande woningen of twee-onder-één-kappers te plaatsen.


Aan de oostkant van het plan komen veertien woningen, zo is nu de bedoeling. Dat zijn er vier meer, dan eerst bedacht was. Een deel van die woningen worden zogeheten duplexwoningen; onder één dak komen dan twee kleinere woningen. Één woning op de begane grond en één woning op de eerste etage. 30% van de 40 koopwoningen (dus 12 huizen) vallen onder de categorie 'sociaal'. Hiervoor moet tussen 180.000 euro en 185.000 euro worden neergelegd. Vervolgens lopen de prijzen op tot 400.000 euro, afhankelijk van het woningtype en de gebruikte materialen. Van Pelt liet weten, dat de officiële procedures en het bouwrijp maken van de grond nog minimaal drie jaar gaan duren. ,,De start van de bouw is op z'n vroegst medio 2019. Met een heleboel mitsen en maren kunnen we de woningen in 2020 opleveren.''

Onrust over asielzoekers

HOOGMADE – Opnieuw kreeg wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) de wind flink van voren van de omwonenden van Noordeinde. Tijdens een inwonerinformatiebijeenkomst op donderdag 22 september staken meer dan honderd aanwezigen hun mening niet onder stoelen of banken.

Er bleek grote weerstand bij veel van over de komst van 15 tot 20 'grondgebonden levensloopgeschikte woningen'. De uitroep dat de weilanden worden aangetast door de woningbouw kreeg een luid applaus. Een andere inwoner stelde het nog openhartiger: ,,We willen voor ons dorp wel woningen, maar we moeten de woningen hebben voor de jongeren uit ons dorp. Deze moeten we niet weggeven aan de asielzoekers. Bouw dan Oud Ade (waar wethouder Schoonderwoerd woont, JD) helemaal vol.''

De wethouder liet weten, dat de nieuwbouwprojecten uitsluitend bedoeld zijn voor mensen die al jaren op zoek zijn naar een nieuw huis. Maar vervolgens voegde hij er aan toe, dat de woningen die deze mensen achterlaten wél ingenomen kunnen worden door 'mensen met urgentie'. Schoonderwoerd liet hierbij weten, dat het dan niet alleen om statushouders gaat, maar ook om 'mensen die een tijd in een psychiatrisch ziekenhuis hebben gezeten'. Deze opmerking maakte de aanwezigen niet geruster.

De aanwezigen hadden vervolgens veel vragen over de reden waarom Noordeinde was geselecteerd als onderzoekslocatie. Vooral omdat eerder dit jaar de politiek keek naar een andere plek in Hoogmade om sociale woningbouw te realiseren. Naast Hoogmadese Wetering II was dat het Zuideinde/Vlietpark. Een ambtenaar liet hierop weten, dat de locatie Noordeinde 'dezelfde prioriteit heeft gekregen als Zuideinde/Vlietpark'. De gemeenteraad moet op 10 oktober haar definitieve oordeel geven over de vraag of Noordeinde onderzocht kan worden als locatie voor extra sociale woningbouw. In dat onderzoek worden ook alle vragen van de omwonenden meegenomen, bijvoorbeeld waat het gaat om de molenbiotoop, geurcirkels en verlies van uitzicht.

Het publiek bleef achter met een onbevredigd gevoel: ,,Er worden heel duidelijke vragen gesteld, maar we krijgen geen duidelijke antwoorden'', zo vond een Hoogmadenaar. Schoonderwoerd liet hierop weten: ,,We zitten nu in een fase, waarin we niet weten welke woningen er kunnen komen en welke hobbels we moeten nemen. We vragen aan de gemeenteraad of zij dit een locatie vinden die we nader moeten onderzoeken. We willen het niet verborgen houden, maar willen de gevoelens weten van de mensen.''

Joep Derksen

Duurzaam inzetten euro's

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente moet in 2040 energieneutraal zijn, maar het college van burgemeester en wethouders gaat niet van de woningbouwcorporaties eisen, dat al hun woningen 'Nul op de Meter' (NOM) woningen moeten worden. Dat liet wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) maandag 26 september weten, naar aanleiding van een vraag van Christian Malin (SVKB).

Binnenkort heeft de wethouder een gesprek met de woningbouwcorporaties over toekomstige afspraken. Malin riep de wethouder op om er bij deze organisaties op aan te dringen om meer NOM-woningen te realiseren. ,,We moeten in de toekomst minder energie verbruiken en nul op de meter kost (de huurders, JD) niets.'' Maar Schoonderwoerd stelde, dat de belangrijkste taak voor de woningbouwcorporaties ligt in het 'passend toewijzen van huurwoningen, zodat mensen met een kleine beurs woonruimte kunnen huren'. Hij zegde toe, dat er ook over duurzaamheid gesproken wordt, maar dan wel als onderdeel van de totale afspraken. Er kwam geen toezegging, dat de gemeente in gaat zetten op de NOM-woningen.


De wethouder liet weten, dat er ook op andere manieren stappen gezet kunnen worden om het energieverbruik van de sociale huurwoningen te verminderen. Hij noemde als voorbeeld de onlangs gerenoveerde betonwoningen: ,,Deze hebben een sprong gemaakt; hun energiewaardering ging van de categorie F naar de categorie A. Qua energieverbruik is dat veel beter. We willen de euro's inzetten op de meest duurzame manier.''

Spaargaren krijgt lintje

Houdt pleidooi tegen gemeentelijke fusie

KAAG EN BRAASSEM – Het vertrekkend gemeenteraadslid Riet Spaargaren (SVKB) ontving maandag 26 september uit handen van burgemeester Marina van der Velde een lintje. Zij werd geridderd als dank voor haar raadslidmaatschap en haar vrijwilligerswerk tot nu toe. De komende jaren wil Spaargaren zich inzetten voor de realisatie van een hospice.

Spaargaren kwam in 1998 voor het eerst in de gemeenteraad, toentertijd voor de lokale partij 'Gemeentebelang Jacobswoude'. Ze kreeg hierbij genoeg voorkeursstemmen om in de raad te komen. Na de gemeentelijke fusie behaalde Spaargaren voor SVKB zelfs 365 voorkeursstemmen. Maar toch stelden de SVKB-leden haar niet op een verkiesbare plek tijdens de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Toen bleek, dat Spaargaren alsnog (door voorkeursstemmen) in de raad kwam, heeft ze een gesprek gehad met haar fractievoorzitter Petra van der Wereld. ,,Ik heb toen gezegd dat ik het misschien niet ga uitdienen.'' Haar passie ligt namelijk bij het realiseren van een hospice in deze gemeente. Overigens lijkt dit huis voor mensen in de laatste levensfase er ook daadwerkelijk te komen.

Spaargaren kreeg veel lof toegezwaaid, onder meer door Van der Wereld. ,,Je bent een sociaal strijder en vond altijd dat de kennis bij de verpleegkundigen zit. Je vertrok bij Gemeentebelang omdat je vond dat de mannen niet genoeg naar je luisterden. Je sloot je aan bij SVKB. Jouw blik op zaken en jouw kennis en warme hart droegen bij aan het nadenken over besluiten. Je bent niet zo'n snelle denker en hebt niet zo snel een tegenwoord paraat. Anderen bluften zich nog wel eens uit een discussie. Maar van de portefeuille sociaal domein werd je warm. Het hospice wordt mede dankzij jou een mooie plek in onze samenleving.''


Ook burgemeester Marina van der Velde deed een lofduit in het zakje: ,,Na zoveel jaren is het de laatste keer dat je aan deze tafel zit. Je voorkeursstemmen zijn iets om trots op te zijn; je hebt altijd een groot draagvlak bij je achterban. De mensen hebben er vertrouwen in dat jij hun goed vertegenwoordigd in de raad. Door je kennis van zaken was je in staat te doorgronden of de beleidsmatige plannen ook effect zouden hebben op de werkvloer.'' Van der Velde besloot haar betoog met het opspelden van het lintje. Het laatste woord was aan Spaargaren. Ze riep de politici op om niet weer een traject van een gemeentelijke fusie in te gaan. ,,Blijf dichtbij de inwoners en ga niet de betrokkenheid, die nog een beetje onder de inwoners is, te grabbel gooien.'' De plaats van Spaargaren wordt ingenomen door Fred Zoetendaal.


Tekst: Joep Derksen

,,We willen geen ghettovorming''

KAAG EN BRAASSEM – De politici spraken maandag 26 september over de mogelijke locaties voor extra sociale woningbouw. Nu al is duidelijk, dat op 10 oktober een definitief besluit wordt genomen over het verder onderzoeken van de geschiktheid van deze vier locaties.

Er zijn vier plekken waar in eerste instantie gekeken wordt naar het realiseren van sociale woningbouw. Dan gaat het om het Connexxionterrein in Leimuiden, het Van Egmondterrein in Woubrugge, Noordeinde (Hoogmade) en Schoolbaan (Roelofarendsveen). Burgerraadslid Anja de Rijk (CDA) vond dat er een besluit moet worden genomen: ,,We moeten nu wel door''.

Burgerraadslid Jan van der Geest (VVD) noemde de Schoolbaan 'de allermooiste locatie' voor sociale woningbouw. Wel had hij twijfels over Noordeinde: ,,Daar is alleen maar ruimte voor laagbouw, oftewel een verzameling platte dozen die in het ruimtelijk landschap worden geschoven.'' Ook fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) vond Noordeinde ,,niet de juiste gekozen locatie''. Wat haar betreft moeten er op de Schoolbaan 'niet alleen maar appartementsgebouwen komen', maar ,,Het moeten wel mooie wijkjes worden. Zorg voor een mix van sociale huur en sociale koop. Bij alleen sociale huur krijgen we een bepaald publiek binnen. We willen geen ghettovorming, dus ook geen ghettovorming van sociale huur.'' Later liet Van der Wereld weten, dat ze hiermee opmerkingen herhaalde van inwoners. LKB-fractievoorzitter Ton van Velzen liet weten: ,,Stop met de onzinnige zoektocht op Schoolbaan en Noordeinde. Kijk naar Westend om daar die 200 extra sociale woningen te bouwen.''

Raadslid Laura van Klink (PRO) vond de Schoolbaan ,,een heel kansrijke locatie''. Over Noordeinde stelde ze: ,,Het is terecht dat mensen voor hun belang opkomen. Maar elke nieuwe locatie zorgt voor nieuwe tegenstanders. Het is aan ons als raad om het collectieve belang af te wegen tegen het individuele belang.'' Fractievoorzitter Esther Loos (D66) vermoedt, dat uit het onderzoek zal blijken, dat Noordeinde, Schoolbaan en het Connexxionterrein af zullen vallen als geschikte plekken om sociale woningen te bouwen.


Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) liet de politici nog weten: ,,We kiezen niet voor plekken waar de minste weerstand is tegen de komst van sociale woningen, maar voor de allerbeste plekken.'' Hij liet verder weten, dat het nu aan de gemeenteraad is om keuzes te maken.  

Hoogmadese Wetering II weer in beeld voor sociale woningbouw

HOOGMADE – Meerdere politieke partijen riepen wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) op, om toch weer de Hoogmadese Wetering II in beeld te nemen als mogelijke locatie voor extra sociale woningbouw. Zeker als er een tweede ontsluiting wordt aangelegd.

Burgerraadslid Anja de Rijk (CDA) nam het voortouw om te pleiten voor de Hoogmadese Wetering II als plek voor sociale woningbouw. ,,Als er een goede ontsluiting is, kunnen we daar over meerdere jaren gaan bouwen.'' Ook fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) vond dat deze locatie ,,veel kansrijker is dan nu wordt voorgespiegeld.'' Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) was het hier mee eens. En ook raadslid Laura van Klink (PRO) stelde: ,,Als het college aangeeft dat Hoogmadese Wetering II weer kansrijk wordt; waarom niet?'' Zolang de tweede ontsluiting niet door een natuurgebiedje gaat, is ook D66 voorstander om hier sociale woningen te plaatsen, zo liet fractievoorzitter Esther Loos weten.

Maar wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) deed er alles aan, om de politiek niet meer naar Hoogmadese Wetering II te laten kijken. Hij stelde, dat dit gebied eigendom is van de Stichting Erven Cornelis Sprong: ,,Ze zijn vooral beheerder van een hofje in Leiden, maar geen projectontwikkelaar. Ze gaan geen extra kosten maken voor infrastructuur en ze stellen dat heel hard. De grondeigenaar is in de lead. U kunt nog een keer vragen met hen te praten, maar het is weinig kansrijk.''

Op de locaties Noordeinde en Schoolbaan ligt vervuilde grond. Als daar sociale woningbouw komt, moet de gemeente (veel) geld betalen om die grond schoon te maken. De Rijk vroeg Schoonderwoerd daarom meerdere malen, waarom het college wel kosten wil maken voor het saneren van de grond, maar niet de eigenaar van Hoogmadese Wetering II wil helpen met het aanleggen van een tweede ontsluiting. Uiteindelijk liet Schoonderwoerd hierop weten: ,,Op dit moment heeft de eigenaar gesteld dat hij niet bereid is om voor het plan allerlei aanpassingen te doen.''


Joep Derksen

Nieuwe politici

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente is twee politici rijker. Het gaat om Fred Zoetendaal (SVKB), die maandag 26 september het vertrekkend raadslid Riet Spaargaren opvolgde. Ook legde burgerraadslid Jan van der Geest (VVD) die avond de gelofte af. Hij gaat zijn fractievoorzitter Alwin Koek ondersteunen aan het politieke front.

Twijfels over haalbaarheid sociale woningbouw

LEIMUIDEN – De Stichting Vrienden van de Kleine Oase heeft alle politieke partijen uitgenodigd om te komen kijken naar de locatie waar mogelijk extra sociale woningbouw komt. De politici werd duidelijk gemaakt, dat de bouwplek veel kleiner is, dan op de huidige tekeningen lijkt. Bovendien komen de geplande veertig woningen dan vlak naast het zwembad te staan. Het bezoek bleek maandag 26 september haar effect niet te hebben gemist.


Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) riep het college op om eerst goed te onderzoeken of er wel gebouwd kan worden op het Connexxionterrein. Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) liet weten dat hij was ,,geschrokken, omdat de ruimte die beschikbaar is, vele malen kleiner is dan je doet vermoeden.'' Raadslid Laura van Klink (PRO) riep wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) op om 'de angsten die er leven bij de Oase heel serieus te nemen.'' Fractievoorzitter Esther Loos (D66) liet weten, dat zij verwacht dat de locatie Leimuiden 'onhaalbaar' zal zijn.  

Machteloos toeluisteren

OUDE WETERING / ROELOFARENDSVEEN – Meer dan vijftig inwoners bezochten het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de komst van extra sociale woningbouw op de Schoolbaan. Maar van wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) kregen deze mensen geen enkele toezegging.

Wel wees hij de inwoners er op, dat het de gemeenteraad is die op 10 oktober toestemming geeft om een onderzoek uit te laten voeren. Dat onderzoek moet bepalen of de Schoolbaan, Noordeinde, het Connexxionterrein in Leimuiden en het Van Egmondterrein in Woubrugge geschikt genoeg zijn voor de bouw van tientallen sociale woningen.

Enkele inwoners gaven dinsdag 20 september nog aan, waarom zij de Schoolbaan ongeschikt vinden om sociale woningen neer te zetten. Nog afgezien van de bodemverontreiniging, die al jaren geleden geconstateerd is. Zo liet een inspreker weten, dat hij het onzinnig vindt om op de Schoolbaan te bouwen, terwijl er ,,gigantisch veel huizen (1.800, JD) worden gebouwd op Braassemerland.'' Een ander wees op het verdwijnen van veel parkeerplekken; met name op mooiweerdagen staat het parkeerterrein vol met auto's. Een vrouw klaagde over het feit dat alle omwonenden het mooie uitzicht verliezen. Hierop reageerde Schoonderwoerd: ,,Als je ergens iets bouwt, ontneemt dat je zicht. Er is een collectief belang en dat kan soms mensen belemmeren of benadelen. Maar als er zo weinig parkeerruimte is, dat de mensen in de sociale woningen er alleen maar met een vouwfiets kunnen wonen, dan is deze locatie niet geschikt en zal de bouw ergens anders bedacht moeten worden.''


Het is zeer de vraag of alle vragen en opmerkingen diepe indruk maakten op de raadsleden. Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) liet die avond in ieder geval weten: 'We moeten toch een keer een beslissing nemen om locaties te gaan onderzoeken.'

Geen steiger

RIJNSATERWOUDE – Het college van burgemeester en wethouders staat definitief niet toe, dat er een steiger wordt aangelegd op het perceel Heiligegeestlaan 12. Al eerder was dit verzoek ingediend bij het college, waarna het vervolgens werd afgewezen. Een bezwaarschrift tegen die afwijzing is beoordeeld als 'ongegrond', door de commissie bezwaarschriften. In 2002 werd wellicht toegestaan om een steiger te bouwen, maar toen was er sprake van een ander bestemmingsplan. Het college volgt het advies van de commissie bezwaarschriften op.  

Plannen voor extra sociale woningbouw op De Oevers

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders heeft een onteigeningsverzoek ingediend bij de Kroon. Het gaat om het deelgebied De Poelen, dat valt onder het bouwplan Braassemerland. Tijdens een informatiebijeenkomst van dinsdag 20 september werd duidelijker waarom de gemeente zo graag het gebied wil onteigenen.

De huidige eigenaren zijn geen tegenstander van de komst van woningen op De Poelen, maar ze willen dit gebied het liefst zelf ontwikkelen. Bovendien zijn ze het niet eens met de prijs voor de grond die hen door de gemeente wordt aangeboden. Maar van de kant van de gemeente speelt er nog iets anders. De Poelen is namelijk een locatie, waar sociale woningen moeten komen, zo informeerde een ambtenaar.


Tijdens de bijeenkomst over de mogelijke komst van sociale woningbouw aan de Schoolbaan, werd de vraag gesteld waarom er geen extra sociale woningen in het gebied Braassemerland komen. De reactie van de ambtenaar was daarop: ,,We doen én – én. We hebben de afspraak dat we in Braassemerland 1800 woningen bouwen, waaronder 30% sociale woningbouw. Maar we moeten in bestaande projecten ook kijken, wat we nog extra kunnen doen. Op dit moment zijn we in Braassemerland aan het bekijken of we in een deelproject als De Oevers, wat extra kunnen doen. Zo proberen we te kunnen voldoen aan de totale vraag om sociale woningbouw.'' 

AZC van de baan

LISSE – In een speciale vergadering van het college van burgemeester en wethouders is besloten, dat er geen asielzoekerscentrum (AZC) komt in het voormalige pand van Swets & Zeitlinger. Dit besluit zat er al aan te komen, maar werd definitief na ontvangst van een brief van de Commissaris van de Koning, Jaap Smit.


Hierin stond, dat er in Zuid-Holland geen nieuwe asielzoekerscentra bijkomen. Alleen de plannen voor locaties die al ver in realisatie zijn in principe worden voortgezet. Dan gaat het om locaties waarvoor al een bestuursovereenkomst is getekend, er een overeenkomst met de eigenaar is én er een getekende businesscase ligt. In Lisse is er geen sprake van, dat aan al die drie voorwaarden wordt voldaan. Wat het college betreft, is het AZC nu dus van de baan. Mocht er in de toekomst opnieuw een verzoek komen, omdat er opnieuw noodzaak is ontstaan om vluchtelingen op te vangen, wordt dat verzoek opnieuw beoordeeld. Voor nu betekent het dat de huidige bestemming van het pand – bedrijventerrein – in stand blijft.

Bomenwerkgroep gemarginaliseerd

LISSE – De bomenwerkgroep is zo goed als gehalveerd. Drie inwoners zijn uit dit inspraakorgaan gestapt, uit protest tegen het beleid dat de gemeente voert over het bomenbeheer. Een van de redenen van het vertrek van de werkgroepleden, is de kaalslag van de bomen op het Don Boscoterrein.

Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) laat weten, dat hij het ,,jammer'' vindt, dat de mensen uit de werkgroep zijn gestapt. ,,Ik heb begrip voor de emotie, maar de reden van het opstappen is me maar voor een deel duidelijk. Het lijkt een optelsom van hoe zij tegen het bomenbeleid aankijken, het beleid dat Lisse voert en hun hoop dat ze er meer invloed op kunnen uitoefenen.''

Inmiddels heeft de wethouder de drie inwoners uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. ,,Zo weten we waar de leerpunten voor de gemeente zitten. Ik vind het heel vervelend, want ze zijn hier enthousiast ingestapt en blijkbaar zit er iets van teleurstelling.'' Op dit moment heeft de bomenwerkgroep nog maar vier leden. Is dat niet veel te weinig om nog van een echte werkgroep te spreken? ,,Het zit 'm niet altijd in de grootte. Het zijn heel betrokken en deskundige mensen, maar als het er meer zijn, dan is het ook goed.''

Voor minimaal één opgestapt werkgroepslid, Ronald van den Berg, was de bomenkap van Don Bosco de druppel die de emmer deed overlopen. Nieuwenhuis blijft er bij, dat de gemeente niets verkeerd heeft gedaan, al had de communicatie over de bomenkap beter gemoeten, zo laat hij weten. ,,De bomenkap op Don Bosco viel buiten het bomenbeleidsplan. Ik heb begrip voor de emotie, maar inhoudelijk was er wat betreft het Don Boscoterrein, geen reden toe om op te stappen.''

De wethouder ontkent dat er plannen op stapel staan voor een nieuwe massakap van bomen. Dat zou gebeuren langs de Meeuwenlaan. Nieuwenhuis: ,,Van horen zeggen leert men liegen. Er circuleert een gerucht, maar er is geen sprake van, dat aan de Meeuwenlaan bomen gekapt zullen worden. Dat gerucht is niet waar.'' Wel is het zo, dat zaailingen van de 11.000 geregistreerde bomen door het college niet beschouwd worden als écht bomen. Ook niet als de stam al meer dan 5 centimeter dik is. ,,Bij goed onderhoud hadden die zaailingen er nooit gestaan. We hebben 11.000 geregistreerde bomen; als er eentje weggaat, moet er eentje terug, zo is het beleid. Maar zaailingen zijn in de ogen van de mensen groen. Wij tellen die zaailingen als één boom.''


Tekst: Joep Derksen

,,Een dorpsdichter is een soort nar''

LISSE – De lachpsycholoog Alida van Leeuwen (46) is de nieuwe dorpsdichter. Na Willem Ruigrok en Jeannette Loos is zij de derde persoon die de gebeurtenissen in het dorp in dichtvorm mag vereeuwigen. De komende twee jaar schrijft zij minimaal twintig gedichten en treed ze graag op bij evenementen.

Dinsdag 20 september werd Van Leeuwen officieel gepresenteerd door wethouder Adri de Roon (D66). Van Leeuwen is een vrouw van veel ambachten; zo geeft ze lachworkshops en is ze beheerder van het regionale KunstenaarsCollectief "KuCo".Ze vindt het een eer om dorpsdichter te zijn: ,,Een dorpsdichter is ook een soort nar. Maar als nar kun je ook een kritische noot geven. Ik ben in ieder geval een vrolijk persoon en vindt het wel lekker als een gedicht rijmt. Ik houd dan ook van gedichtjes van Toon Hermans.''

Vier jaar geleden had Van Leeuwen, die van oorsprong uit Katwijk komt, maar nu al jaren in Lisse woont, ook al gesolliciteerd voor de functie van dorpsdichter, maar toen kreeg Ruigrok de titel. Nu heeft zij dus het dichtstokje overgenomen: ,,Als klein kind maakte ik al gedichtjes al heb ik me nooit als dichter gezien. Er zitten wel altijd verhaaltjes en gedichten in mijn hoofd.''

De Roon liet weten, dat er meerdere kandidaten voor de functie waren. 'Wat me in het bijzonder aansprak, is dat ze het dichten met verschillende cultuurvormen wil combineren. Ze is lachpsycholoog, dus ik ben benieuwd of dat gaat leiden tot alleen maar vrolijke gedichten.''


Joep Derksen

Lof over morele moed

LISSE – Wanneer je in de tweede wereldoorlog iemand verraadde aan de overheidsinstantie, werd je beschouwd als een verrader. Maar tegenwoordig krijgen deze mensen alle eer toegezwaaid. Zo sprak wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) vol lof over een inwoner die bij de gemeente een melding maakte.


Een van zijn buren had het namelijk gewaagd om een zak huisvol naast – en niet in – een afvalcontainer te zetten. De 'klokkenluider' heeft vervolgens deze vuilniszak naar binnen genomen en heeft de inhoud gecontroleerd op briefpapier of bonnetjes waar op het huisnummer van de voormalige eigenaar op stond. Die vond de man en vol trots belde hij vervolgens het gemeentehuis op om door te geven, wie de zak verkeerd had neergezet. Daarna is deze vuilniszakheld naar het huis gegaan, waar de zak vandaan kwam en heeft de inwoner er op gewezen, dat hij zijn zak voortaan in de afvalcontainer moet doen. Of de vuilniszakpluizer een lintje krijgt, is nog niet bekend. Maar Nieuwenhuis sprak lovend: ,,Ik vind het heel krachtig als je de morele moed hebt om elkaar hier op aan te spreken.''

Omgekeerd inzamelen gaat van start

LISSE – Bijna alle 54 ondergrondse afvalverzamelcontainers zijn inmiddels geplaatst. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) laat weten, dat er voor een zestal containers nog gekeken wordt naar een goede plek. In oktober krijgen alle inwoners een pasje, waarmee ze hun gescheiden afval kunnen deponeren in die afvalcontainers. Voor iedere keer dat een inwoner de bak met restafval gebruikt, berekent de gemeente circa 1,50 euro.

De jaarlijkse afvalstoffenheffing gaat voor de inwoners wel omlaag; voor meerpersoonshuishoudens van 300 euro naar zo'n 240 euro. Volgens de wethouder kan daarom iedereen besparen op de kosten. Hij heeft met zijn vrouw en kinderen al geoefend met het scheiden van afval. ,,We houden hooguit één vuilniszak per twee weken over. Dit kan je enkele tientjes per jaar schelen. Een inwoner van Lisse die het spelletje goed meespeelt, merkt er niets van in de portemonnee en draagt wel bij aan afvalscheiding. Maar als je geen zin hebt om mee te spelen, ben je misschien een paar tientjes meer kwijt.''

Met name inwoners van appartementencomplexen zullen moeten wennen aan het scheiden van afval. Nieuwenhuis heeft met eigen ogen gezien dat in de oude afvalbakken de kroppen sla, vuilniszakken en lege dozen door elkaar lagen. De gemeente overlegt met de Verenigingen van Eigenaren wat voor hen de meest gewenste manier is om het afval gescheiden aan te bieden. Wat niet gescheiden kan worden zijn luiers en incontinentiemateriaal. Wie dat wil, kan zich bij de gemeente aanmelden, zodat het incontinentiemateriaal apart kan worden afgehandeld. Nieuwenhuis: ,,Daarvoor leveren we maatwerk.''

Kunnen we met de komst van het omgekeerd inzamelen nu ook uitkijken naar de introductie van afvalpolitie? Dus dat ambtenaren in de bakken gaan kijken om te zien dat er niet toch restafval in is gedumpt? De wethouder: ,,In Nederland zie je dat na invoering van dit systeem er een lichte toename is van afvaldump. We gaan een nulmeting doen en kijken of er meer meldingen komen. Maar waar het gaat om het dumpen van afval in een restafafvalcontainer, voelen de jongens van de Meerlanden onmiddellijk dat het kantelpunt van een pmd-container anders is, als er ander afval in zit.''


Joep Derksen

Valse start 'Welzijn op recept'

LISSE / HILLEGOM – Mensen die vaak met klachten en klachtjes naar de huisarts gaan, hebben vaak een andere vorm van zorg nodig. Namelijk contact met mensen of het kunnen organiseren van activiteiten. Hierdoor wordt ook de werkdruk verlicht van de huisartsen. Welzijn Hillegom en Lisse nam het initiatief om een grote bijeenkomst over dit onderwerp op te zetten. Het zou dinsdag 20 september plaatsvinden in De Nachtegaal, maar werd op het laatste moment afgelast.

De bijeenkomst stond in het teken van 'Welzijn op recept'. Dat betekent, dat huisartsen en praktijkondersteuners (een deel van) hun patiënten kan doorverwijzen naar een welzijnscoach. Dat gebeurt, als blijkt dat de klachten niet met medicijnen opgelost hoeven te worden. Het doel van dit samenzijn was, dat huisartsen, vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties en de wethouders Annechien Snuif (Hillegom) en Adri de Roon (Lisse) met elkaar hierover in gesprek zouden gaan. ,,Successen worden gedeeld, barrières besproken en gekeken hoe die samen kunnen worden opgelost'', zo was de bedoeling.

Maar uiteindelijk ging het allemaal niet door. Joke Verbaan van Welzijn Hillegom en Lisse legt uit, waarom. Het blijkt, dat er niet genoeg 'ervaringsdeskundigen' gevonden konden worden om in een panel te zitten, waarmee gediscussieerd kon worden. De Hillegomse huisartsen hadden geen tijd en een huisarts uit Haarlem, die zijn medewerking had toegezegd, zegde op het laatste moment af.


De bijeenkomst is dus niet doorgegaan, maar 'Welzijn op recept' is dinsdag 20 september wel begonnen. Een welzijnscoach bezoekt de komende weken de huisartsen in Lisse, om daar de mogelijkheden van 'Welzijn op recept' te bespreken. Dit systeem ging als proef al van start in Hillegom en met succes. Elf mensen, die regelmatig bij de huisarts kwamen, houden zich nu bezig met allerlei andere activiteiten. Ze zijn bijvoorbeeld actief gaan wandelen of als vrijwilliger aan de slag gegaan. 

Van voetbalveld tot piratenschip

LISSE – Meepraten over een nieuwe inrichting van speelplekken; dat kon woensdag 21 september in het gemeentehuis. Zo'n vijftien inwoners maakten hier gebruik van; variërend van kleine kinderen tot mannen op leeftijd. De meningen liepen uiteen, over wat er moet komen. De senioren zien het liefst de voetbalvelden verdwijnen en de kinderen willen klimmen, voetballen en glijden. Én een piratenschip.

Alle aanwezigen kregen eerst foto's te zien van Aafje Meijer, speelruimteontwerper van Speelplan. Het merendeel van die foto's toonde voorbeelden van bestratingen die opgefleurd waren met kleurrijke verfstrepen. Zo'n ondergrond zou de jeugd aanzetten tot spelen, is de gedachte. In Lisse krijgen vijf speelplekken een nieuwe inrichting en bij één speelplek worden alle toestellen weggehaald, zodat er een 'informele speelruimte' van wordt gemaakt. Het budget voor het vernieuwen van de speelplekken is echter beperkt.

De volgende locaties krijgen andere speelmogelijkheden: Aletta Jacobstraat (Vrouwenpolder), Geraniumstraat (Bloemenwijk), Ooievaarstraat (Vogelwijk), Meidoornplantsoen (Berkhout) en twee terreintjes in Ter Beek, vlakbij de huisnummers 13 en 35. De aanwezigen konden met plaatjes aangeven, wat voor activiteiten er op de speelplekken moesten gebeuren. Of het nu hinkelen, glijden, crossfietsen, wippen of bijvoorbeeld spelen met water is.

Inwoonster Daniëlle van Schooten was samen met haar twee kinderen naar de bijeenkomst gekomen om te praten over de herinrichting van het speelterrein aan de Geraniumstraat. Nu staan daar een tafeltennistafel, basketbalveld en een speeltoestel. De moeder: 'We willen een combinatie van speeltoestellen, waardoor zowel de jongere als de oudere jeugd samen kunnen spelen.' Wat haar betreft kan de tafeltennistafel verdwijnen: 'Die wordt vooral als hangplek gebruikt'. De kleine Chris ('Ik ben half zes jaar') wil graag een hinkelplein ,,waar we kunnen rennen en klauteren. En ik wil er fietsen en een glijbaan en nog schommelen.'' Een ambtenaar liet weten, dat het maximale budget voor het herinrichten van deze speelplek 40.000 euro is. Wel opperde hij om het huidige speelveld kleiner te maken, zodat op de ene helft gevoetbald kan worden en op de andere helft allerlei spelletjes gestimuleerd worden.

Vertegenwoordigers van de bewonerscommissie aan de Ooievaarstraat gaan nog met elkaar in overleg. Wel is daar de wens om de zandbak te verwijderen, ,,in verband met de kattenstront''. Gerard van Pruissen stelt over het Meidoornplantsoen: ,,Die klimboom moet blijven, maar we willen geen basketbalveld of voetbalveld, want de ballen komen tegen mijn ramen aan.'' Zijn buurvrouw liet weten: ,,Ik wil geen rubberen tegels meer bij de speeltoestellen, want die geven ontzettend af op de kleding!''

Amber (6) laat weten: ,,Ik wil klimmen en duikelen.” De tienjarige Ties heeft ook wensen: ,,Ik wil een klein piratenschip hebben, waar je aan het roer kunt draaien. En een duikelrek, zodat ik als een piraat van de ene naar de andere plek kan zwaaien. Je hoeft niets te doen voor hinkelen of touwtje springen, want dat kunnen we toch overal al. En mijn broer van 14 wil een voetbalveld!''

De 9-jarige Justin woont in de Aletta Jacobstraat en hij wil het liefst een junglespeeltuin. 'Zodat ik er kan klimmen en glijden. Het gat in de struiken moet blijven, anders kan ik niet meer in de boom klimmen. Die boom moet dus ook blijven!'' Wie nog suggesties heeft voor verbeteringen van de speelplekken, kan dit doorgeven aan de gemeente via: www.speelplan.nl/lisse. De realisatie van de veranderingen vindt plaats in het voorjaar van 2017.


Tekst: Joep Derksen

Geen noodzaak meer voor noodopvang in Oegstgeest

OEGSTGEEST – Als het college van burgemeester en wethouders het niet wil, hoeft de gemeente geen 'ja' te zeggen tegen een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Dat blijkt uit een brief van de Commissaris van de Koning Jaap Smit, die hij schreef als voorzitter van de regionale regietafel vluchtelingen.

Smit stelde in zijn brief: ,,De instroom van asielzoekers daalt en daarom komen in Zuid-Holland in principe geen nieuwe opvanglocaties, tenzij de plannen al in een vergevorderd stadium zijn. Aan de regionale regietafel is besproken dat de bestaande locaties open blijven en dat de plannen voor locaties die al ver in realisatie zijn in principe worden voortgezet. Dan gaat het om locaties waarvoor al een bestuursovereenkomst is getekend, er een overeenkomst met de eigenaar is én er een getekende businesscase ligt.'' Waar het gaat om de noodopvang in Oegstgeest wordt niet voldaan aan deze vereisten. Toch heeft het college nog niet besloten om 'nee' te zeggen tegen de asielzoekers/statushouders. In tegenstelling tot het gemeentebestuur van Lisse.  

Twijfel over duurzaamheid

Nieuwkoop > Meerdere politieke partijen pleitten donderdag 22 september er voor, dat de gemeente harder gaat inzetten op de realisatie van duurzaam bouwen. Gemeenteraadslid Kees Hagenaars (MPN/PN) wees er op, dat vanaf 2020 alle nieuwbouwwoningen verplicht 'NOM-huizen' (Nul Op de Meter) moeten zijn.

Raadslid Leon Zoet (CDA) liet weten, dat het investeren in een duurzame woning ook geld oplevert. 'Uiteindelijk ben je goedkoper uit'. Maar volgens fractievoorzitter Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) verhuizen mensen gemiddeld iedere zeven jaar; dat zou te kort zijn om de duurzaamheidsinvesteringen terug te verdienen. 'We moeten de meest betaalbare duurzame variant kiezen', aldus Van Belzen.


Wethouder Annette Pietersen (D66) liet hierop weten, dat er inderdaad 'een balans moet zitten in betaalbaarheid en duurzaamheidsambities. Het aantal (sociale, JD) woningen dat we gaan toevoegen is 1100 en het aantal woningen dat we hebben is 11.000. Er moeten keuzes gemaakt worden in investeringen. We gaan afspraken maken met de woningbouwcorporaties. We willen het maximale aan duurzaamheid halen uit huurwoningen, maar er zijn ook andere uitdagingen voor deze sector, waar mensen met lage inkomens in de huizen zitten. Corporaties twijfelen er over of de kosten in de huur moeten worden opgenomen. Geef ons de tijd om dat verder uit te werken.'

Minder verkeersborden

Nieuwkoop > De gemeente laat een onderzoek uitvoeren, waar het gaat om het weghalen van overbodige verkeersborden. Deze maand stemt de gemeenteraad in met een collegevoorstel hierover. Wethouder Guus Elkhuizen (SBN) liet donderdag 22 september weten, dat zo'n onderzoek niet door een stagiair gedaan kan worden. 'Veel gemeenten zijn hier mee bezig. Er zijn borden die een juridische lading hebben en dat willen we op orde hebben. We moeten uit kunnen leggen waarom de borden er staan. Er zit ook een juridische aansprakelijkheid aan vast.' Hij verzekerde de raadsleden: 'We gaan absoluut niet alle verkeersborden weghalen.'

Een ton voor de eennalaatste plaats

Nieuwkoop > Op voorspraak van wethouder Guus Elkhuizen reserveerde de gemeenteraad 100.000 euro om mee te doen aan de 'Nationale Groencompetitie'. Woensdag 21 september werd bekend, dat Nieuwkoop de derde plaats bereikt had. Elkhuizen zelf was lyrisch en hij prees de gemeenteraad een dag later voluit.

Maar de realiteit is, dat er in totaal maar acht gemeenten deelnamen aan deze groencompetitie. Sterker nog; Nieuwkoop viel in de categorie 'Kleine steden en dorpen' en daar moest de gemeente strijden tegen Beek en Donk, Beuningen en Stevensweert. En dus werd Nieuwkoop eennalaatste, wat dan toevallig nog de derde plek opleverde. Toch probeerde de wethouder de raadsleden nog te paaien met een certificaat 'Bijzondere waardering groen en recreatietoerisme', dat Nieuwkoop van de jury had gekregen.' Ook liet hij weten, dat er van de 100.000 euro nog wat geld over is. 'We zullen dat investeren in de kritische noten die we aantroffen in het rapport.'

De uiteindelijke winnaar van de competitie was Beek en Donk; zij kregen een 8,4 van de jury. Stevensweert was tweede en Nieuwkoop moest het doen met een schamele 7,5. Hiermee bleef de gemeente net boven Beuningen. Alleen fractievoorzitter Van Belzen (SGP/ChristenUnie) waagde het om kritiek te uiten: 'De gemeente is derde geworden, maar nummer vier was Beuningen en voor de rest waren er geen deelnemers. Ik was altijd kritisch over deze deelname en dat zal ik blijven.'


Joep Derksen

Levenslessen door Hatha Yoga

HILLEGOM – Hatha Yoga is veel meer dan in een kleermakerszit luisteren naar muziek en nadenken over je leven. Dankzij de lessen van yogadocente Angela Roelen bij Het Raam leert u om écht aanwezig te zijn in het hier en nu.

Roelen laat weten: 'Door met de aandacht naar de adem en het lichaam te gaan, is er minder ruimte om te piekeren. Een yogales bestaat uit concentratie- en ademoefeningen, asana’s (houdingen) en een eindontspanning. De oefeningen geven fysiek meer kracht en flexibiliteit.'


Wie de lessen Hatha Yoga volgt, kan de opgedane kennis meenemen in het dagelijks leven. Roelen: 'Door bewust te worden van de adem en het lichaam, leert u uzelf beter kennen en dit stimuleert om keuzes te maken die passen bij wie u werkelijk bent. Dat geeft een meer ontspannen levenshouding. Ze noemen yoga niet voor niets het oudste pad van persoonlijke groei.' De cursus Hatha Yoga bestaat uit 32 lessen en kost slechts 185 euro. De cursus begint op vrijdagochtend 23 september. Voor meer informatie: www.hetraamhillegom.cc.

Expositie van beeldhouwwerken

HILLEGOM – Een bijzondere expositie is tot en met 28 oktober gratis te bezichtigen in Het Raam. Beeldhouwer Diny Boot heeft haar meest speciale beeldhouwwerken daar tentoongesteld.

Vol passie vertelt over haar werken: 'Mijn voorkeur gaat uit naar albast, serpentijn en speksteen. Ik ben begonnen met speksteen. Deze steensoort bewerk je met vijlen. Hakken doe je in de hardere steensoorten. Albast is een steen waarin je kunt hakken maar ook kan de steen bewerkt worden met een vijl. Naast dat albast een mooie transparante steen is klinkt de steen, als deze geen breuken heeft, heel helder. Hij zingt als het ware, prachtig!'


Boot viert dit jaar haar 20-jarig jubileum als beeldhouwer: 'Beeldhouwen geeft me energie en die vertaal ik weer in beelden. Tenslotte spelen mijn gevoelens een belangrijke rol bij mijn werk. Mijn inspiratie komt voort uit wat ik in het dagelijks leven tegenkom.' De expositie bij Het Raam is gratis toegankelijk tijdens de openingstijden. Voor meer informatie: www.hetraamhillegom.cc

Betreed de wereld van het sushi maken

HILLEGOM – Wie wil haar familie of vrienden niet verrassen met een heerlijke sushimaaltijd? Dat kan, want op donderdag 3 november begint de Workshop Sushi maken van docente Tamara Visser bij Het Raam.

In één les van twee uur leert u de verfijnde manier van het maken van heerlijke sushi. Visser legt u enkele Japanse gebruiken uit, zodat u de meest verrukkelijke sushi kunt realiseren. En sushi komt in alle smaken; ook mensen die geen liefhebber van vis zijn, zullen genieten van heerlijk zelfgemaakte vegetarische sushi. De docente stelt: 'Er wordt voldoende sushi gemaakt om tijdens de workshop van te smullen, én om mee naar huis te nemen zodat u er de volgende dag nog eens van kunt genieten.' De deelnemers krijgen bovendien alle recepturen en werkwijzen op papier mee.


Inschrijven voor de Workshop Sushi kan via: www.hetraamhillegom.cc (cursusnummer 162.469). De cursus vindt plaats op donderdag 3 november, van 19:00 uur tot 21:00 uur.

26 september 2016

AZC van de baan

LISSE – In een speciale vergadering van het college van burgemeester en wethouders is besloten, dat er geen asielzoekerscentrum (AZC) komt in het voormalige pand van Swets & Zeitlinger. Dit besluit zat er al aan te komen, maar werd definitief na ontvangst van een brief van de Commissaris van de Koning, Jaap Smit.


Hierin stond, dat er in Zuid-Holland geen nieuwe asielzoekerscentra bijkomen. Alleen de plannen voor locaties die al ver in realisatie zijn in principe worden voortgezet. Dan gaat het om locaties waarvoor al een bestuursovereenkomst is getekend, er een overeenkomst met de eigenaar is én er een getekende businesscase ligt. In Lisse is er geen sprake van, dat aan al die drie voorwaarden wordt voldaan. Wat het college betreft, is het AZC nu dus van de baan. Mocht er in de toekomst opnieuw een verzoek komen, omdat er opnieuw noodzaak is ontstaan om vluchtelingen op te vangen, wordt dat verzoek opnieuw beoordeeld. Voor nu betekent het dat de huidige bestemming van het pand – bedrijventerrein – in stand blijft.

23 september 2016

1,5 miljoen euro voor SWA

Nieuwkoop > De gemeenteraad is donderdag 15 september akkoord gegaan met een extra investering in de Sociale Werkplaats Alphen aan den Rijn (SWA). Maar liefst 1,5 miljoen euro legt de gemeente neer, om de SWA uit de grootste financiële sores te trekken.


Met deze investering (en de gemeenten Alphen en Kaag en Braassem, die respectievelijk 10 miljoen euro en 1 miljoen euro bijdragen) is een dreigend faillissement voorlopig afgewend. Maar nog lang niet alle problemen zijn voorbij. Dit najaar moeten de politici extra maatregelen gaan nemen om het bestuur van de SWA weer op orde te krijgen.  

Naam afgewezen opvolger wethouder Veninga bekend

Nieuwkoop > De naam van de gedoodverfde opvolger van oud-wethouder Trudy Veninga is bekend. Het CDA had Marischa Kip gevraagd om Veninga op te volgen. Kip zelf had hier in toegestemd, maar zij liep aan tegen een 'Njet' van D66 en SBN. Hierdoor klapte de coalitie en werd het CDA vervangen door de VVD.

Maandenlang hebben politici geprobeerd om de naam van Kip angstvallig geheim te houden. Maar nu is dan toch bekend, dat Marischa Kip, lid van Provinciale Staten en nummer 32 op de landelijke kieslijst van het CDA, een wethouderschap in Nieuwkoop wel zag zitten.

De van oorsprong Twentse bestuurder heeft gestudeerd in Leiden en is sinds 2008 werkzaam als advocaat. Van het CDA is ze dertien jaar lid. Als Statenlid houdt ze zich bezig met financiën en ze vertegenwoordigt onder meer de regio 'Het Groene Hart'. Kip is meerdere malen gevraagd om een reactie op de bekendmaking, dat zij afgewezen is voor de functie van wethouder. In een telefonisch onderhoud laat ze weten 'geen formele reactie' te willen geven.


Maar u bent nummer 32 op de landelijke kandidatenlijst. Zal het feit, dat uw naam bekend is geworden als potentieel kandidaat voor het Nieuwkoopse wethouderschap u persoonlijk beschadigen? 'Daar kan ik niet op reageren. Ik weet het antwoord hierop ook niet.'

Paul Platen nieuwe wethouder

Tom de Kleer jongste raadslid van Nederland

Nieuwkoop > De gemeente heeft een nieuwe wethouder: Paul Platen (VVD). Hij volgt Trudy Veninga (CDA) op, die vanwege gezondheidsredenen haar taken heeft neergelegd. Donderdag 15 september stemden alle partijen, uitgezonderd het CDA, in met de benoeming van Platen. Het CDA was boos over de manier waarop de CDA-kandidaat door de coalitiepartijen SBN en D66 aan de kant was geschoven.

Nu de coalitie er een VVD-wethouder bij heeft, wil dat niet zeggen dat de VVD ook het oude coalitie-akkoord warm omarmt. Daarom heeft deze partij een A4-tje opgesteld, waarin de VVD-politici aangeven op welke punten zij een ander oordeel hebben dan SBN en D66. Dan gaat het onder meer om woningbouw, economie, toerisme en het sociaal domein. Met de benoeming van Platen tot wethouder, kwam er een plek vrij voor zijn opvolger in de gemeenteraad. Deze wordt ingevuld door de pas 18-jarige Tom de Kleer.


Hij was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen pas 16, maar haalde wel genoeg stemmen (150) voor een raadszetel. Deze mocht hij vanwege zijn jeugdige leeftijd in 2014 nog niet innemen. De afgelopen twee jaren heeft hij als ondersteunend raadslid regelmatig het woord gevoerd tijdens de politieke vergaderingen en hij bleek niet onder te doen voor de overige politici. Af en toe legde hij zelfs het vuur na aan de schenen aan ervaren politici, zoals wethouder Elkhuizen. Maar nu is De Kleer dus alsnog benoemd tot raadslid en mag hij zich 'het jongste gemeenteraadslid van Nederland' noemen. De raadsleden verwelkomden De Kleer's komst met applaus. De Kleer is blij met deze ontwikkeling: 'Het vizier was al gericht op 2018, maar door recente politieke ontwikkelingen mag ik nu al toetreden tot de gemeenteraad. Ik dank ieder die tijdens de verkiezingen van 2014, en in de 2,5 jaar daarna, vertrouwen in mij heeft gesteld, en ga mijn uiterste best doen dat waar te maken!'

Politiek einde wethouder Veninga

Nieuwkoop > Wethouder Trudy Veninga nam donderdag 15 september officieel afscheid van de gemeenteraad. In haar laatste woorden als politicus liet ze onder meer weten: 'Graag had ik u gediend tot het einde van de periode. Dat het niet zo mag zijn is voor mijzelf een worsteling geweest. Echter, doorgaan had onherroepelijk geleid tot uitval op het werk. Dat zou hebben geleid tot vertraging en onzekerheid op de voortgang van dossiers, ook al zouden mijn collega’s hun uiterste best gedaan hebben om goed waar te nemen. In het belang van het bestuur van de gemeente, en om zelf weer gezond en fit te worden heb ik daarom het besluit genomen mij helemaal terug te trekken en ruimte te maken voor een energieke opvolger. Ik heb er vrede mee, en ga met vertrouwen een nieuwe gezonde toekomst in.' En met een paar mooie afscheidszinnen van raadsnestor Dors en de fractievoorzitters Oosterhof (CDA) en Oehlenschläger (D66) zat het wethouderschap er op voor Veninga.

Aannemer aansprakelijk gesteld

HILLEGOM – De gemeente stelt de aannemer van de rotondes op de N208 verantwoordelijk voor het herstellen van de schade. Dat liet wethouder De Jong donderdag 15 september weten tijdens de raadsvergadering. Hij reageerde hiermee op een vraag van raadslid Jansen (Bloeiend Hillegom).

De wethouder: ,,We hebben de aannemer aansprakelijk gesteld, want het (werk, JD) deugde echt niet. De aannemer heeft gesteld dat hij de aansprakelijkheid niet erkent. Wij hebben besloten om het noodzakelijke onderhoud nu uit te voeren. Met de rekening gaan we met een juridische adviseur richting de aannemer. We schieten de kosten voor en trachten deze te achterhalen.'' Nadat de schade is hersteld op de rotondes, worden de eenjarige planten vervangen door meerjarige planten. De Jong: ,,In oktober wordt het definitieve groen neergezet. Het wordt er alleen maar mooier op.''

Geen extra heffing gebruikers haven

HILLEGOM – Het voorstel van Bloeiend Hillegom voor het invoeren van een vergunningstelsel voor ligplaatsen in de haven, werd donderdag 15 september door een grote raadsmeerderheid afgewezen.


De inkomsten zouden gebruikt moeten worden om de haven op te knappen. Maar het college van burgemeester en wethouders gaf aan, dat het invoeren van zo'n nieuw systeem al 50.000 euro gaat kosten. Bovendien moet er jaarlijks 30.000 euro worden neergelegd om het vergunningstelsel te handhaven. De oppositiepartijen GroenLinks en PvdA steunden het voorstel nog wel, maar de coalitiepartijen voelden er niets voor. ,,We zien niets in nog een keer een nieuwe heffing'', zo vatte raadslid Van Rijn (BBH) de gevoelens van de tegenstanders samen. Bovendien komt het college later dit jaar met een voorstel over hoe de haven ''meer allure kan krijgen''. De raadsmeerderheid wil eerst dat voorstel afwachten.

Raad stemt in met nieuwe subsidieregels kinderopvang

HILLEGOM – Directeur Penning van de SPH hield donderdag 15 september een hartstochtelijk pleidooi richting de raadsleden. De raadsleden moesten beslissen over het wijzigen van de subsidievereniging van kinderopvanglocaties. Penning gaf aan, dat deze nieuwe vorm van subsidie er voor zorgt, dat de tarieven van SPH enorm stijgen. Dat zou tot een leegloop leiden.


Maar wethouder Van Trigt maakte gehakt van de argumenten van de inspreker. Hij liet weten, dat de gemeente al vier jaar geleden wist, dat de oude subsidieregeling voor SPH zou komen te vervallen. Vorig jaar kreeg de SPH zelfs nog een jaar uitstel. Maar op 1 januari 2017 begint het nieuwe systeem 'Geld volgt kind'. Hierdoor sluiten de tarieven van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk beter op elkaar aan. Van Trigt: 'Wij gaan er niet over hoe SPH dat zou kunnen of moeten oplossen. Wij volgen het rijksbeleid hier in. Ook kinderen van eenverdieners moeten in de gelegenheid gesteld worden om aan kinderopvang deel te nemen.' Na het betoog van de wethouder hadden de raadsleden nog weinig discussie nodig. Het nieuwe subsidiesysteem werd goedgekeurd.  

,,Gemeente moet actie ondernemen richting Schiphol''

KAAG EN BRAASSEM – Rob Loekenbach van de werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord riep maandag 19 september de leden van PRO op om actiever te worden tegenover Schiphol. Volgens hem moeten alle politieke partijen de geluids – en fijnstofoverlast van deze luchthaven ,,prominenter op de agenda zetten''.

Een daverende ovatie voor zijn oproep kreeg Loekenbach niet. Zo stelde PRO-fractievoorzitter Ilse van der Poel: ,,Ik ben een leek. De tweede Kaagbaan heb ik liever niet, omdat het heel vlakbij is. Maar dat is misschien wel heel simpel geredeneerd.'' Maar Loekenbach opperde, dat ,,het gemeenteapparaat zich veel 'PRO-actiever' kan opstellen” en hij verwees hierbij naar Arnhem, waar de gemeente fijnstofvangers heeft geplaatst. ,,Als gemeente zitten we hier tussen de A4 en Schiphol. We moeten overlast van geluid en fijnstof niet berekenen, maar meten.''


Hij vervolgde: ,,Moeten we allemaal met het vliegtuig naar Dublin?'' Hierop reageerde wethouder Floris Schoonderwoerd: ,,Ja, het liefste wel. Laatst kon ik naar Dublin vliegen voor 14 euro.'' De wethouder stelde vervolgens aan Loekenbach voor, dat hij dit onderwerp zelf op de politieke agenda moet zetten. De actievoerder nam deze uitnodiging aan en liet weten, dat hij wil praten met alle vertegenwoordigers van de politieke partijen in de gemeenteraad. 

,,Raadsapp is hebbedingetje''

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente krijgt er een nieuw speeltje bij; de raadsapp. Hiermee kunnen niet alleen raadsleden, maar ook inwoners veel eerder politieke documenten in zien, waarover in de gemeenteraadsvergadering gesproken wordt. De kosten voor het opstellen van zo'n raadsapp bedragen 4.500 euro. Raadslid Ilse van der Poel (PRO) liet maandag 19 september weten, dat haar partij de komst van zo'n raadsapp ondersteunt. ,,We willen dat informatie eenvoudig toegankelijk is. We hebben als raad alle ICT-besluiten op de lange baan geschoven. Dit is wel om het iets gemakkelijker te maken.'' Maar inwoner Rob Loekenbach, die bij de fractievergadering van PRO aanwezig was, liet weten ,,de nut en noodzaak hier niet van in te zien. Het is gemeenschapsgeld voor een hebbedingetje.''

23.000 nieuwe inwoners

ALPHEN AAN DEN RIJN – Over een paar jaar komt er een wijk met 10.000 woningen aan de zuidpunt van Woubrugge, langs de Wetering, op de grens met Woubrugge. De fractieleden van SVKB (Samen Voor Kaag en Braassem) maakten zich hier maandag 19 september zorgen over. Nu de renovatie van de Máximabrug bijna is afgerond, komt er naar verwachting een grote bypass voor het verkeer. Dit zou de bouw van 10.000 woningen mogelijk maken, zodat daar uiteindelijk zo'n 23.000 mensen komen te wonen. De fractieleden waren het er over eens, dat de gemeenteraad zich moet buigen over de kansen en uitdagingen van de komst van zo'n wijk.  

Een reünie met publiek erbij

Vermakelaar Kasper van Kooten geeft eenmalig optreden

Joep Derksen

LISSE – Er was een tijd, dat Kasper van Kooten (44) bekend stond als 'de zoon van Kees'. Maar inmiddels staat hij al twintig jaar op het podium, heeft hij meerdere onderscheidingen ontvangen en maakt hij furore met zijn theatervoorstelling 'Bonte Avond'. Maandag 26 september staat Van Kooten voor een uniek en ,,absoluut eenmalig'' optreden in Theater Floralis. Voor deze gelegenheid komen alle leden van de Kasper van Kootenband bij elkaar: ,,Het wordt voor ons genieten. Dit is een reünie, waar het publiek bij mag zijn.''

In 1996 studeerde Van Kooten af aan de theaterschool en sinds 2002 maakt hij zijn eigen theaterprogramma's. Theater is ook zijn grote liefde: ,,Alle disciplines waar ik me mee bezig houdt, komen daarin samen. Ik ben dan verhalenverteller en entertainer, maar kan ook drummen, een mooi verhaal vertellen of een liedje zingen.'' Van Kooten noemt zichzelf een 'vermakelaar'. Door de jaren heen timmert hij aan de weg als acteur, cabaretier, zanger, drummer, songwriter, componist en presentator. En tussendoor heeft hij twee boeken geschreven en is hij nu bezig met zijn derde boek, dat gewijd is aan de muziek. 

Scheiding

Het wordt voor Van Kooten de eerste keer dat hij in Floralis optreedt: ,,Het is leuk een nieuwe zaal te ontdekken. Zeker met dit eenmalige optreden, waarbij ik samen speel met de saxofonist Tom Beek, maar ook Frank Stukker, Arjen Mooijer, Xander Buvelot en Hans van den Hurk. Voor mij is dit de meest bijzondere band, want we begonnen met elkaar te spelen in een tijd, waarbij vier van ons in een scheiding lagen. Van een groep geweldige muzikanten zijn we een hechte vriendengroep geworden.''

De band mag dan zijn naam hebben, toch beschouwt Van Kooten zich gelijk aan de andere bandleden. Het wordt maandag 26 september een bijzondere avond en dit optreden is echt eenmalig. ,,Het wordt voor ons genieten, want het wordt een reünie, waar het publiek bij mag zijn. Op Facebook hebben we al verzoeken gekregen van mensen om bepaalde liedjes te spelen. Van de zestig liedjes die we gemaakt hebben, kiezen we er vijftien uit. De stijl hiervan varieert van luisterliedjes tot stevige uptempo funky nummers. Tussen de muziek door, vertellen we de verhalen over de achtergrond van de liedjes.''

Op welk moment in je leven hebt je afgerekend met het streven om je vader, Kees van Kooten, te passeren en ben je uitgegaan van je eigen kracht?

,,Ik heb nooit de ambitie gevoeld om me te gaan meten aan hem. Van heel jongs af aan wilde ik alles zelf uitzoeken en controleren. Dat is bijna een zevende zintuig geworden. Ik had het idee, dat als ik op het podium wilde gaan staan, ik goed moest weten hoe ik dat zelf kan doen. Die zelfstandigheid zit er van jongs af aan in. Het is ook een beschermingsmechanisme, dat ik mijn eigen identiteit wil bewaken. Ik heb me nooit hoeven ontworstelen aan de beroemdheid van mijn vader. Ik ben trots op hem en hij is heel trots op zijn kinderen.''


Je hebt een dochter van zestien maanden. Merk je al, dat ze passie heeft voor de kunsten? Wat is jouw advies aan haar? 

Van Kooten lacht: ,,Vanochtend zat ze al op de piano te pingelen. Ze vindt muziek leuk, maar we gaan het zo lang mogelijk uitstellen om haar één bepaalde richting op te duwen. Ik vind dat een kind zelf in de luwte moet kunnen ontdekken wie hij is. Wat dat betreft heb ik wel te doen met het kind van Wesley en Yolanthe (Xess Xava, JD). Hij is al beroemd, voordat hij uit de luiers is.''  

22 september 2016

Avond voor politieke dummies

KAAG EN BRAASSEM – Hoe betrek je de burgers dichter bij de politiek? Natuurlijk als eerste door de inwoners geen 'burgers' meer te noemen. 'Burgers' zijn namelijk hapklare vleesbroodjes bij de McDonalds. Maar er moeten ook andere maatregelen getroffen worden, waardoor de inwoners meer waardering gaan krijgen voor de politici. Daarom zijn er plannen om mensen uit te nodigen op het gemeentehuis. D66-raadslid Gino Wesselman informeerde maandag 19 september: 'We willen een dummies-avond organiseren. Zo krijgen inwoners meer inzicht in wat er hier gebeurt. Dan weten ze hoe het werkt en waar ze moeten zijn.' Deze dummies-avond wordt waarschijnlijk in november gehouden.  

Geen enthousiasme over komst tankstation

RIJNSATERWOUDE – Er zijn vergevorderde plannen voor het realiseren van een benzinestation bij het ophaalbruggetje. Nog maar enkele maanden geleden kwamen de inwoners massaal in opstand tegen de bomenkap op dit deel van Rijnsaterwoude. En nu bedreigen nieuwe plannen deze omgeving.

Gemeenteraadslid Conny Punt (D66) kaartte deze kwestie maandag 19 september aan tijdens de fractievergadering van haar partij. ,,Dit benzinestation komt op een driehoekje grond, met zes pompen. Het wordt een onbemand tankstation, dus het draagt niet bij aan de werkgelegenheid.'' Haar partij is fel tegenstander van de komst van zo'n nieuwe tanklocatie. Punt somde op: ,,Dagelijks worden zo'n 450 auto's verwacht, die van de pomp gebruik maken. Hierdoor wordt de doorstroming van de N207 mogelijk verstoord. Ook komen er dagelijks drommen scholieren langs; met het tankstation wordt de situatie onoverzichtelijk en gevaarlijk.'' Van de partij mag er eveneens geen boom verdwijnen door de komst van het tankstation.


Op dit moment houdt de initiatiefnemer van het tankstation een draagvlakonderzoek. De uitkomsten van deze enquete worden afgewacht, maar voor D66 is de conclusie duidelijk. Raadslid Gino Wesselman: ,,We zien het niet zitten. Je bent het aangezicht van Rijnsaterwoude kwijt. Er zitten in de regio al genoeg tankstations omheen.''

Heisessie voor politici

KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraadsleden en burgerleden gaan een middag en avond 'de hei op'. Tijdens dit samenzijn gaan ze praten over hoe ze beter politiek kunnen bedrijven. Onderwerpen die dan aan de orde komen zijn onder meer de inwonersparticipatie, maar ook hoe de politici meer respectvol met elkaar om zullen gaan. Eveneens krijgen de politici een debattraining. En nu SVKB het raadsbrede akkoord niet meer steunt, wordt ook gesproken over hoe met deze situatie om wordt gegaan, zo liet fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) maandag 19 september weten.  

Ict uitbesteden of niet

KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraad staat de komende maanden voor een moeilijke keuze. Blijft de gemeente zelf zorgen voor haar eigen ict, wordt het uitbesteedt aan een commerciële marktpartij of neemt een grotere gemeente (Alphen) al deze taken over? De fractieleden van SVKB discussieerden maandag 19 september over dit onderwerp.

Uit een onafhankelijk onderzoek blijkt, dat het zelf beheren van de ict door de gemeente de goedkoopste oplossing is. Maar voor zo'n 100.000 euro meer, kan een commerciële marktpartij veel taken overnemen. Als Alphen ditzelfde werk gaat doen, dan kost dat de gemeente volgens de berekeningen liefst 600.000 euro meer.

Voor raadslid Ger van Emmerik (SVKB) was het daarom duidelijk: ,,Als je zelf de ict-taken wilt uitvoeren, kunnen we als gemeente mogelijk niet alles zelf realiseren. Waar het gaat om de beoordeling van de drie keuzes (ict zelf doen, door een marktpartij of door Alphen, JD), biedt de marktpartij de meeste voordelen. En het is een half miljoen euro goedkoper dan wanneer een grote gemeente het doet.''


Alleen raadslid Christian Malin had nog zijn twijfels. ,,Voor gemeenten van onze grootte is het onrendabel om zelf de ict te doen. Deze taken laten uitvoeren door Alphen heeft veel pluspunten, alleen de kosten zijn een stukje hoger.'' Dit leidde tot de reactie van raadslid Kelly Straver: ,,Die kosten liggen een half miljoen euro per jaar hoger!'' Malin kreeg geen steun binnen zijn partij. SVKB pleit daarom voor het aanbesteden van de ict naar een commerciële partij, waarbij ook Kaag en Braassem zelf nog ict-taken blijft uitvoeren.  

Kandidaten gezocht

KAAG EN BRAASSEM – Wie in 2017 de Tweede Kamer in wil, maakt nog een kans. Zo bleek tijdens de fractievergadering van het CDA. Voor de Tweede Kamerverkiezingen heeft deze partij al 45 namen bekend gemaakt van de mensen die op de kieslijst komen te staan. Maar de plaatsen 46 tot en met 50 staan nog open voor mensen die geïnteresseerd zijn. Wie dat in deze gemeente wil, kan zich hiervoor aanmelden bij de plaatselijke CDA-afdeling. Wel moeten de kandidaten voldoen aan een aantal eisen. Zo moeten ze bereid zijn om zich 'voor de lange termijn' in te zetten in de politiek. En ook moeten de kandidaten 'voor een duidelijke doelgroep aantrekkelijk zijn'.

Procedure grondonteigening De Poelen definitief doorgezet

KAAG EN BRAASSEM – Het ging er maandag 19 september fel aan toe tijdens de ingelaste gemeenteraadsvergadering. De politici spraken over de vraag of de procedure van de grondonteigening van De Poelen definitief moet worden doorgezet. Verwijten vlogen over en weer tussen raadsleden onderling en het college van burgemeester en wethouders.

Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) liet weten, dat hij zelfs had gedacht aan het indienen van een motie van wantrouwen. Voor de zomervakantie had wethouder Yvonne Peters (VVD) namelijk toegezegd, dat de gemeenteraad begin september nog een laatste oordeel mocht geven over de grondonteigening. De eigenaren waren namelijk bezig met plannen om zelf woningen te bouwen op hun grond. En ze kregen twee maanden de tijd om die plannen verder uit te werken. Volgens Van Velzen zou Peters toezeggingen hebben gedaan aan de eigenaren, die ze vervolgens niet is nagekomen.

Maar Peters informeerde de raad, dat de gemeente het standpunt inneemt dat ,,het algemeen belang voor gaat op het belang van de individuele eigenaren''. Maar ook raadlid Ger van Emmerik (SVKB) baalde: ,,Waarom hebben we zo laat een reactie gekregen? We staan nu weer onder druk. Op een veel te laat tijdstip krijgen we de stukken over de schutting gegooid. Dit had veel eerder naar ons toe moeten komen.'' De wethouder verontschuldigde zich door te stellen, dat er 'miscommunicatie' was: ,,Waar Waar mensen werken, worden soms fouten gemaakt.''

De LKB-fractievoorzitter drong er bij de wethouder op aan, dat het college gaat zorgen voor het aanpassen van de grondgrenzen van de eigenaren. Maar hiertegen kwam raadslid Ruud van der Star (PRO) in het geweer. Hij vond dat Van Velzen ,,iets te ver'' ging. Hij leek überhaupt te balen van de hele discussie: ,,De wethouder heeft toezeggingen gedaan, waarvan net is gezegd dat die helaas anders hadden kunnen lopen. Wilt u naast een nieuwe partij ook een advocatenkantoor beginnen?! U weet waar wij besluiten over genomen hebben in dit gebied. Maar u laat ons opdraaien in de kermisweek om zo'n onzinnige discussie mee te maken.''

Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) gaf aan, dat ze 'verschrikkelijk baalt' van de hele gang van zaken. Ze wierp Peters voor: ,,We hebben nogal wat toezeggingen gehad, waarbij het grijze gebied groter was, dan we ooit hadden kunnen bedenken. De mensen hebben helemaal het gevoel dat er alleen wat anders gedaan wordt, wanneer de gemeente dat zelf wil.'' Volgens haar worden toezeggingen niet nagekomen door het college ,,als amendementen van tafel gaan''. Dit werd vervolgens hartgrondig ontkend door burgemeester Marina van der Velde: ,,Toezeggingen worden genotuleerd.''

Uiteindelijk stemde toch de gehele raad in met het in gang zetten van de onteigeningsprocedure. Maar sommige politici leken te hopen, dat de gemeente door de rechtsstaat in het ongelijk wordt gesteld. Van der Wereld: ,,Het kan niet, zoals het nu gebeurt. Laat de rechter zich hierover maar uitspreken.'' Fractievoorzitter Esther Loos (D66) was het hier mee eens: ,,Ik had gehoopt dat (in de afgelopen twee maanden, JD) partijen dichter bij elkaar zouden komen. Maar dat is niet gebeurd. De inhoudelijke afweging over wie gelijk heeft, kan niet door de raad genomen worden. Dit moeten we doorsturen naar de Kroon.''


Tekst: Joep Derksen

Snelvaarders aangepakt

KAAG EN BRAASSEM – Hard varende snelheidsmaniakken; daar moet wat aan gedaan worden, zo vinden de CDA-fractieleden. Binnenkort eist de partij, dat de gemeente volgende zomer écht gaat handhaven. Gemeenteraadslid Thijs Mooren concludeerde tijdens de fractievergadering van maandag 19 september: ,,Er wordt niet gehandhaafd voor het hardvaren in de polder. Hierdoor ontstaan schadelijke situaties voor de oevers. De boa's hebben blijkbaar geen tijd.''

Vaart maken met extra sociale woningbouw

KAAG EN BRAASSEM – Een meerderheid van de gemeenteraad wil het college van burgemeester en wethouders toestemming geven om verder te gaan met het proces voor de extra sociale woningbouw. Dat betekent, dat het college mag uitzoeken of de vier locaties (Connexxionterrein in Leimuiden, locatie Van Egmond (Woubrugge), Schoolbaan in Roelofarendsveen en Noordeinde in Hoogmade) goed genoeg zijn voor het bouwen van in totaal zo'n 150 woningen.

Tijdens de fractievergaderingen van maandag 19 september spraken alle partijen over dit onderwerp. Voor PRO was er geen twijfel mogelijk. Hans Klink stelde: ,,Het lijkt wel of we nu constant het probleem aan het verschuiven zijn van de ene naar de andere locatie. We gaan iedere keer tegen hetzelfde aanlopen. We hebben altijd belanghebbenden in het spel en op een gegeven moment moeten we een keer een besluit nemen.'' Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) vulde aan: ,,Iedereen vindt dat er gebouwd moet worden, maar wel aan de andere kant van het dorp. Nu komen er geen nieuwe argumenten meer.''

Fractievoorzitter Esther Loos (D66) liet weten: ,,Het is prima om nu onderzoek te doen naar de geschiktheid van de vier locaties, maar er moet daarna een tussenmoment komen om te beslissen over de vraag of op deze locaties ook daadwerkelijk sociale woningbouw komt. We moeten hiermee niet wachten tot de bestemmingsplanprocedure begint, want dan kun je er niets meer aan doen.' Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) gaf aan, dat haar partij graag wil dat het besluit nog een maand wordt uitgesteld. Dan kunnen de omwonenden van de Schoolbaan en Noordeinde nog met nieuwe argumenten komen over de (on)geschiktheid van die locaties en alternatieve locaties uitwerken. Maar aankomend burgerlid Jan van der Geest (VVD) moet hier niets van weten: ,,We zijn niet van het uitstel, maar gaan voor logisch en onderbouwde keuzes.''

De fractieleden van het CDA twijfelen er sterk aan, of Noordeinde een geschikte plek is om sociale woningen te bouwen. Gemeenteraadslid Thijs Mooren stelde: ,,De polder is niet zo groot. Het agrarisch bedrijf heeft een geurcirkel. Je hebt met de molenbiotoop te maken.'' De partij gaat er voor pleiten, dat er toch weer gekeken wordt naar de mogelijkheid om woningen te bouwen op de Hoogmadese Wetering II, in plaats van op Noordeinde. Maar om er zeker van te zijn, dat Noordeinde ongeschikt is, gaat het CDA toch akkoord met het onderzoek, dat het college van burgemeester en wethouders laat uitvoeren. Ook komt deze partij met een amendement om de locatie Beukenlaan IV van de reservelijst voor sociale woningbouw af te halen.


Joep Derksen

Breedbandinternet in het buitengebied

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders trekt 3.000 euro uit voor een onderzoek naar de mogelijkheid van het invoeren van 'breedbandinternet'. Met name in het buitengebied is de internetkwaliteit regelmatig allerbelabberdst. Niet voor niets hebben bewoners en de dorpsraad van Bilderdam al jarenlang aangedrongen op verbetering. In 2013 deed het college een toezegging om actie te ondernemen, maar tot nu toe is deze situatie niet opgelost.


Maar nu komt er dus dat onderzoek. Gehoopt wordt, dat de resultaten er voor zullen zorgen dat commerciële marktpartijen breedband internet willen opzetten in de buitengebieden. Overigens kan uit het onderzoek blijken, dat er te weinig mogelijke klanten zijn voor breedbandinternet. Dan blijven dorpjes als Bilderdam een slechte internetverbinding houden, zo blijkt uit een ambtelijk rapport. 

Kattenpension moet weg

RIJNSATERWOUDE – Op het perceel Woudsedijk-Noord 2 mag wel een duivenfokkerij komen, maar geen kattenpension. Dat besluit nam het college van burgemeester en wethouders vorige week. Zo'n kattenpension voldoet namelijk niet aan het gemeentelijk beleid en ook zijn er bezwaren vanwege milieuaspecten. Het kattenpension ligt namelijk veel te dicht op de andere woningen en recreatiewoningen in dat gebied. En bij zo'n pension voor oude en afgedankte katten moeten namelijk alle (recreatie)woningen op minimaal honderd meter afstand staan. Dat brengt de initiatiefnemer van het kattenpension voor een lastige situatie. Het kattenpension bestaat namelijk al. De gemeente gaat actief handhaven en er voor zorgen, dat dit gebouw niet in gebruik wordt genomen. Als er al katten in zijn opgenomen, dan zal de gemeente er voor zorgen dat het gebruik van het gebouwtje wordt stopgezet.  

Nieuwe burgerwoning

ROELOFARENDSVEEN – Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met de verbouwing van een woning op het perceel Geestweg 31. De gemeente brengt de ontwerpvergunning in procedure. De voormalige bedrijfswoning krijgt nu de functie 'burgerwoning'.  

Ruim 30.000 euro aan dwangsommen

RIJNSATERWOUDE – Eigenaren van een terrein aan de Herenweg moeten hun brandwerende scheiding vóór 1 december afgebroken hebben. Als dat niet is gebeurd, moet hij de gemeente een dwangsom van 5.000 euro betalen. De ingegraven woonboot moet ook verdwijnen voor die datum, anders kost 'm dat 10.000 euro. Ook hangen hem andere lasten onder dwangsom boven het hoof, in totaal 16.000 euro voor: 'het opslaan van goederen in de bestemming 'Groen', het in stand houden van een zonder omgevingsvergunning opgerichte kantoorunit in de bedrijfshal en het uitoefenen van detailhandel'. De eigenaren kunnen bezwaar en beroep aantekenen tegen het collegebesluit. 

Te weinig kassen gesloopt voor woningen

HOOGMADE – Het college van burgemeester en wethouders gaat niet akkoord met een aanvraag om een twee-onder-een-kapwoning te bouwen op het perceel Groenwegh (naast nummer 6a). De woning is volgens de gemeente in strijd met de bestemming 'Agrarische doeleinden'. De initiatiefnemers hadden weliswaar aangeboden om zo'n 700 m2 aan glas te saneren, maar om in aanmerking te komen voor de 'Ruimte voor Ruimte' regeling moet voor zo'n twee-onder-een-kapwoning minimaal 10.000 m2 aan kassen gesloopt worden. 

Maatschappelijke tegenprestatie geëist

LISSE – Wanneer verenigingen in aanmerking willen komen voor gemeentelijke subsidie, zullen ze ook een ''maatschappelijke tegenprestatie'' moeten leveren. Dit standpunt neemt het college van burgemeester en wethouders in. Het werd donderdag 15 september besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering.


,,Bij de accommodaties die de gemeente gefinancierd heeft, gaat het soms om heel veel geld'', zo stelde wethouder Adri de Roon (D66). De huur die door verenigingen wordt betaald, is soms maar een gering deel van de kostprijs.'' Hij vond het redelijk, dat de gemeente dan ook wat terugvraagt als tegenprestatie aan verenigingen die dat nog niet doen. 'Sommige verenigingen leveren al een maatschappelijke tegenprestatie, maar andere verenigingen niet. We zouden hen kunnen stimuleren om wat meer te bewegen.''

MVO Lucia gesloopt zonder toestemming gemeenteraad

LISSE – De gemeenteraad ging donderdag 15 september niet discussiëren over het aanvullend krediet van 1,25 miljoen euro voor de bouw van de nieuwe Sint Josephschool. Er blijkt zo veel mis te zijn met het collegevoorstel, dat wethouder Adri de Roon (D66) zich genoodzaakt zag om het terug te trekken.


Hij moest toegeven, dat het college nooit geld had gevraagd aan de gemeenteraad voor het slopen van de oude MVO Lucia. Het gebouw is dus gesloopt, zonder dat hier door de gemeenteraad officieel toestemming voor is gegeven. De Roon: ,,Het raadsvoorstel voor het sloopkrediet van MVO Lucia zou in juni 2014 aan de raad worden voorgelegd. Maar dat is nooit gebeurd, terwijl het college in mei 2014 het sloopkrediet wel heeft goedgekeurd.'' De wethouder wil de schade herstellen door nu de gemeenteraad alsnog goedkeuring te laten geven voor het sloopbedrag. Fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) vroeg zich af hoe het kan, dat de gemeenteraad pas twee jaar later geïnformeerd wordt over deze grote politieke fout. Wethouder De Roon zegde toe, dat hij alle feiten ,,voor u op een rijtje laat zetten''.

Nieuwe plannen voor De Greef

LISSE – Als er niet snel iets gebeurt, moet jongerencentrum De Greef sluiten. Dit liet fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) weten tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 15 september. Daarom kwam hij met een idee om er voor te zorgen dat dit gebouw weer wél goed gebruikt wordt.


Slootbeek opperde om deze accommodatie over te dragen aan organisaties die zich actief bezig houden met jongeren, zoals de Stichting Kubusfonds of de Stichting Welzijnswerk. En de organisatie Bescal zou er dan geen bemoeienis meer moeten hebben, zodat deze andere manier van aanpak de grootste kans van slagen krijgt. Fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) was het hier helemaal mee eens: ,,De Greef is een schitterend gebouw en het is wonderbaarlijk dat het niet optimaal benut wordt. Er is voldoende jeugd, dus er gaat ergens iets niet goed. We moeten andere wegen zoeken en een keer buiten de deur kijken, zou schitterend zijn.'' Ook D66, SGP/ChristenUnie en Nieuw Lisse vonden het een idee om verder uit te werken. Wel wees fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) er op, dat Bescal nu een deel van het gebouw De Greef gebruikt als kantoor. Maar gemeenteraadslid Michael van der Laan (Nieuw Lisse) concludeerde: ,,Dat er wat moet gebeuren is zeker, anders is De Greef ten dode opgeschreven.''

PvdA/GroenLinks pleit voor sloop accommodaties

LISSE – Fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) pleitte er donderdag 15 september voor, dat nagedacht wordt over het slopen van accommodaties. Er wordt namelijk veel te weinig gebruik gemaakt van alle clubhuizen, gymzalen en culturele gebouwen. Daarom stelde Mesman: ,,Je moet accommodaties gaan herverdelen. En kijken hoe je naar een veel optimalere bezettingsgraat toegaat. Zo kun je accomodaties amouveren (slopen, JD), zodat je er iets anders neer kunt zetten. De locaties kunnen beter gebruikt worden, dan nu het geval is.'' Er zijn nog geen besluiten genomen over het slopen van gebouwen, maar dit onderwerp komt de komende maanden zeker terug in de politiek.

Raad wil geen Regenboogvlag bij gemeentehuis

Carnavalsvlag is prima

LISSE – Het is prima, dat bij het gemeentehuis vlaggen komen te hangen van de carnavalsvereniging De Gaapstokken, FC Lisse (als ze het kampioenschap gehaald hebben, de Harddraverij en het Bloemencorso. Maar zodra gevraagd wordt om een Regenboogvlag op te hangen, als steunbetuiging aan alle niet-heteroseksuelen, staat een meerderheid van de gemeenteraadsleden op de achterste benen. Donderdag 15 september stemden de voltallige fracties van Nieuw Lisse, SGP/ChristenUnie en het CDA (met uitzondering van Gerrit Meiland) tegen het ophangen van de Regenboogvlag op 11 oktober, de internationale Coming Out Dag.

De Coming Out Dag is bedoeld om aandacht te vragen voor homosexuelen, lesbiënnes, biseksuelen en transgenders (LHBT)die nog altijd in de kast zitten. Één op de tien inwoners van Lisse is namelijk niet heteroseksueel en veel van hen durven niet voor hun geaardheid uit te komen. In de grote steden durven niet-heteroseksuelen vaak al niet meer hand in hand te lopen, uit angst om bedreigd te worden.

Gemeenteraadslid Maarten Magielse (D66) deed voor de tweede keer een poging om de gemeenteraad in te laten stemmen met het ophangen van de Regenboogvlag. Voor het zomerreces werd zijn voorstel niet serieus genomen en weggelachen. Vorige week gingen de raadsleden wél serieus in op het verzoek. Maar uiteindelijk vierde de burgerlijkheid hoogtij. Fractievoorzitter Roeland den Breejen (SGP/ChristenUnie) haalde de bijbel er bij, door te stellen dat 'God een ander doel had met relaties. Dat is de relatie tussen man en vrouw. We moeten ons leven zo inrichten.' Volgens Den Breejen heeft zijn standpunt 'niets met discriminatie te maken'. Hij legde niet uit hoe het kan, dat God, als schepper van alles, dan ook heeft gezorgd voor homoseksuelen, lesbiënnes en transgenders.

Ook fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) was tegen. Hij vroeg zich af, wat het effect kan zijn van de Regenboogvlag. Hij stelde, dat volgens de grondwet iedereen gelijk is en dat zou dus genoeg moeten zijn. Fractievoorzitter Rob Veldhoven (Nieuw Lisse) was het met al zijn fractiegenoten helemaal eens. Magielse liet weten, dat de helft van de LHBT-ers nog in de kast zit en dat de Regenboogvlag een steuntje in de rug is. ,,Ook in Lisse wonen mensen die in de kast zitten, ook zijn er mensen die negatief zijn ten opzichte van LHBTers. Laten we bijdragen aan de LHBT-ers door het uithangen van een Regenboogvlag op 11 oktober.'' D66 kreeg steun van de voltallige VVD-fractie en de eenpersoonsfractie PvdA/GroenLinks. Ook Gerrit Meiland (CDA) stemde voor het uithangen van de Regenboogvlag, maar Nieuw Lisse, SGP/ChristenUnie en de rest van het CDA stemden tegen en het voorstel werd met de kleinst mogelijke meerderheid van 10 tegen 9 stemmen weggestemd. Overigens kunnen inwoners zelf besluiten of ze op 11 oktober een Regenboogvlag uithangen.


Tekst: Joep Derksen

Wethouder overtreedt wet

LISSE – Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) heeft bewust de wet overtreden. De huurprijsdeal die de gemeente met Dansschool Welkom sloot gaat in tegen de Wet Markt en Overheid. Hij bevestigde donderdag 15 september tijdens de gemeenteraadsvergadering, dat hij wist dat hij hiermee tegen de wet in ging.

Het was fractievoorzitter Roeland den Breejen (SGP/ChristenUnie) die hierover het woord nam. ,,We hebben als gemeente niet de taak om een dansschool in de lucht te houden. De huurprijs is ver onder de kostprijs. Het contract is gesloten tussen de gemeente en een commerciële partij, maar deze huurcontracten moeten voldoen aan de Wet Markt en Overheid.''

Als reden waarom Ruigrok deze verguisde deal gesloten heeft, gaf hij aan dat het contract uiteindelijk wordt overgedragen aan Bescal. Maar Den Breejen veegde de vloer aan met dit argument: ,,Het is de gemeente die dit contract heeft ondertekend en niet Bescal. Er mag op geen enkel moment in strijd met de wet gehandeld worden. Je mag als wethouder ook niet door het rode licht rijden, omdat het zo toch wel op groen gaat. Dit is een bewuste actie om in strijd met de WMO te handelen.''

De verantwoordelijk wethouder wees naar de gemeenteraad als schuldige: ,,De raad heeft ons (als college, JD) de opdracht gegeven om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. De huur is onder de kostprijs, maar wel marktconform.'' Ook gaf hij als argument, dat de gemeente wel 60.000 euro aan btw kan incasseren. ,,Dat we niet conform de Wet MO zitten, is niet onoverkomelijk. We willen naar een situatie die wel wenselijk is.''

De gemeenteraadsleden konden hun oren niet geloven. Fractievoorzitter Jeanet van der Laan (D66): ,, Hebt u een tijdelijk contract getekend tegen de wet in en wilt u dat een paar weken later weer rechttrekken?'' CDA-fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA): ,,Als u zegt dat u op termijn het wel kunt oplossen, is het wel heel kort door de bocht. ,,Waarom krijgt dansschool MLX wel een maatschappelijk tarief en Dansschool Welkom niet?'' Maar fractievoorzitter Rob Veldhoven (Nieuw Lisse) sprong voor zijn wethouder in de bres. Hij deed de discussie af als ,,achteraf nakaarten''. Maar daar komt Nieuw Lisse niet mee weg, aldus Van der Laan: ,,We hebben gezegd dat de wethouder in gesprek moest gaan. Maar er zijn behoorlijke twijfels of hier sprake is van behoorlijk bestuur. De wethouder wist dat hij het contract ondertekende, terwijl het tegen de WMO was.'' De wethouder moet nu in een brief aan de raad goed uitleggen waarom hij willens en wetens de wet overtrad. Daarna is het aan de gemeenteraadsleden om te bepalen of ze een wethouder willen hebben die lak heeft aan de wettelijke regels.


Tekst: Joep Derksen