Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 februari 2008

‘Het einde dreigt voor Platform Gehandicapten’

Dringend vrijwilligers nodig

TEYLINGEN – Een noodkreet, op een andere manier valt het niet te omschrijven. Mevrouw Leny Jansen luidt de noodklok over het voortbestaan van de Stichting Platform Gehandicapten Teylingen. “Als er niet heel snel nieuwe vrijwilligers komen die taken op zich kunnen nemen of activiteiten kunnen uitvoeren, dan dreigt het einde te komen voor het platform.”

Door Joep Derksen

Jansen legt uit: “In het bestuur zitten mensen die niet de jongste meer zijn. Twee van de bestuursleden, die door velen als de drijvende kracht achter het platform gezien worden, zijn 75 en 80 jaar oud. Op zo’n leeftijd kun je niet meer actievoeren en we zouden graag zien dat zich mensen melden om actief te worden in het bestuur of als vrijwilliger om actie te kunnen voeren.”

Het hele jaar door organiseert het platform allerlei activiteiten, informeert de bevlogen voorzitter: “Afgelopen oktober hadden we een bijeenkomst in het Onderdak, waarbij gesproken werd over zaken waar je tegenaan liep bij de gemeente, bijvoorbeeld waar het gaat om de papiermassa waar je je doorheen moet werken. Binnenkort is de week van de gezondheid en in oktober de dag van de witte stok, waarbij we aandacht vragen voor de blinden en slechtzienden. We werken nog aan een bijeenkomst over de ISD en de Zorgwinkel, maar dit moet nog helemaal uitgewerkt worden. Ook hebben we inspraak bij nieuwbouw en geven we aan in hoeverre de toegankelijkheid van gebouwen voor gehandicapten verbeterd kan worden ”

Subsidies

Organisaties als het Platform moeten ook actief zijn om in aanmerking te blijven komen voor subsidies, zo laat Jansen weten. “We geven ook twee keer per jaar een nieuwsbrief uit die aan 900 mensen in de Wmo en ouders van gehandicapte kinderen wordt gestuurd en ieder half jaar verzorgen we een bijeenkomst. We willen zelfstandig kunnen opereren om dienstbaar te kunnen zijn naar de mensen met een beperking.” Gepassioneerd vult haar man aan: “Mensen die achter het papierwerk zitten, zouden zelf eens een jaar in een verpleegtehuis moeten werken, want dan zie je pas hoe het is om met een handicap te leven!”

Er is nog heel veel te doen. Zelf lijdt Jansen aan Parkinson, maar ze blijft tot de laatste snik doorgaan en heeft bijvoorbeeld nog geen enkele wijkschouw gemist. Hierin heeft ze veel zaken aangegeven waartegen mensen met een beperking, soms letterlijk, tegenaan lopen. “Ik kan geen toneelstuk volgen in de KTS, want daarvoor zou ik twee trappen op moeten. In de cafe restaurants in het centrum van Voorhout is geen gehandicaptentoilet en als er al een is, dan wordt die gebruikt als opslagruimte. Ons werd verteld dat je daar alleen gebruik van kon maken als je dat twee dagen van tevoren aangeeft. Ook de opritjes bij de tunneltjes zijn nog niet veranderd, zodat ze gebruikersvriendelijker worden voor mensen met een beperking.”

Tieners organiseren spellendag voor KIKA

VOORHOUT – Een echte spellendag wordt op zaterdag 1 maart in @Hok georganiseerd, waarbij het leeuwendeel van de opbrengsten geschonken worden aan het kinderkankerfonds KIKA. De initiatiefnemers Mike (16), Roy (14), Sarkaft (16), Joris (15) en Rene (15) hebben dit evenement dan ook genoemd: “Spelen voor KIKA”.

Door Joep Derksen

De spellendag is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 10 jaar en hun ouders. De kinderen kunnen deelnemen aan allerlei spellen zoals minifietsenrace, tafelvoetbal, tafelmidgetgolf, een eigen kleurplaat/poster maken voor KIKA, computerspelen enzovoorts. Ook wordt er een loterij gehouden worden waarin allerlei prijzen te winnen zijn die de tienerinitiatiefnemers zelf bij Voorhoutse winkels hebben verzameld.

Mike vertelt: “Met een andere jongen ben ik langs alle winkels in Voorhout gegaan en we hebben hele leuke prijzen voor de loterij mogen ontvangen. Zo kan er een complete draaitafel voor kinderen worden gewonnen!” Roy vult aan: “Daarnaast zijn er zoveel spelletjes dat ze bijna teveel om op te noemen zijn, want de kinderen kunnen ook blikgooien, darten, poolen, sjoelen of zich door een clown laten schminken.”

Enthousiast

Sarkaft legt uit waarom zij deze dag opzetten: “We doen hier iedere week in @Hok veel dingen. We komen bij elkaar, hebben veel lol, organiseren feesten, maar ook wel eens workshops. We vonden dat het goed zou zijn om eens iets te doen voor het goede doel.” En waarom juist KIKA? Joris: “We wilden sowieso iets doen voor een kankerfonds voor kinderen, want dit evenement wordt ook georganiseerd voor kinderen. Daarnaast bleek KIKA het meest coöperatief te zijn bij de opzet van deze dag. De Jongerenwerker (Johan Braaksma, red.) heeft met KIKA contact opgenomen en ze waren direct razend enthousiast.”

Braaksma zelf vult aan: “Het mooie van dit initiatief is dat het van de kinderen zelf komt. Bij de spelen zijn de tieners zelf ook aanwezig en begeleiden alle activiteiten. De inkomsten van de loterij en een groot deel van de entree zal ten goede komen voor het KinderKankerfonds. Het overige deel wordt besteed aan activiteiten die de tieners zelf mogen bepalen.”

Posters

De komende week verschijnen door het hele dorp posters, die dit jongereninitiatief kenbaar maken en de tieners hopen dan ook dat veel winkeliers een exemplaar achter hun winkelruiten willen zetten. De spellendag zelf wordt gehouden op zaterdag 1 maart in @Hok, Jacoba van Beierenweg 118b in Voorhout, van 11:00 uur – 14:00 uur. Entree is 3 euro per kind en volwassenen hebben gratis toegang.

Platform Gehandicapten houdt wekelijks spreekuur

TEYLINGEN – De Stichting Platform Gehandicapten Teylingen houdt voortaan iedere maandagavond tussen 19:00 en 20:00 uur een telefonisch spreekuur. Via het nummer: 0252 213 200 kunnen misstanden aangegeven worden of vragen beantwoordt worden over allerlei zaken die van invloed zijn op het leven van fysiek en geestelijk beperkten.

Daarnaast kan het Platform ook per email bereikt worden:
hmjansenvgennep@hetnet.nl. Beide contactvormen kunnen gebruikt worden voor vragen over zorg, (on)bereikbaarheid van gebouwen, ambtelijke tegenwerking of tal van andere zaken.

‘Verkeersonveilige situaties voorkomen door bushalte’

VOORHOUT – Bijna vanuit het niets verscheen vorige week op de Oosthoutlaan, naast Thea Hoogervorst, een nieuwe bushalte. Deze halte is een extra halte voor de passerende bussen en dient om ‘dat deel van Oosthout en bedrijfsterrein Nijverheidsweg beter te bedienen met de bus’.

Olga Bal, gemeentelijk woordvoerder, vertelt over de nut en noodzaak: ‘Ook aan de andere kant van de Oosthoutlaan, bij de gemeenteplattegrond ter hoogte van Elzenhorst, komt op korte termijn een extra bushalte. Om dit te realiseren wordt gebruik gemaakt van de parkeerhaven bij de gemeenteplattegrond en ook de bosjes/struiken tussen de parkeerhaven en het fietspad zullen worden verwijderd. Beide bushalten worden gelijktijdig geopend en er worden bushalteborden neergezet.”

De halte naast Thea Hoogervorst is pal voor de rotonde aangelegd, waardoor het autoverkeer gedwongen wordt te wachten, zodra een bus enkele passagiers in of uit laat stappen. Al jaren wordt gesproken over een betere doorstroming van de Oosthoutlaan, dus waarom komt deze halte niet op een plek dat het gemotoriseerd verkeer de stilstaande bus kan passeren? Bal: “De bushalte is inderdaad zodanig aangelegd dat auto's de bus daar niet kunnen passeren tijdens het in- en uitstappen van passagiers. Hierdoor worden (mogelijke) verkeersonveilige situaties voorkomen.”

Verergering

Ze vervolgt: “De 'verergering' van de verkeersproblematiek valt reuze mee en moet daarom genuanceerd worden. Een bus heeft per passagier ca. 2 sec nodig om hem/haar in- of uit te laten stappen. Met afremmen en optrekken erbij moet gedacht worden aan ca. 20 sec per stop als er 8 passagiers in- of uitstappen. Over de Oosthoutlaan rijden twee bussen. Lijn 57 rijdt 2x in het uur, lijn 59 rijdt 1x in het uur. Dus per uur zijn er 3 stops van ca. 20 sec.”

Nogmaals Bal: “Daarnaast past het halteren van de bus op de weg in het beleid om de Oosthoutlaan verkeersluwer te maken. De gemeenteraad heeft vorige maand besloten om op de Oosthoutlaan 30 km/uur in te stellen. Dit om doorgaand verkeer (dus verkeer zonder bestemming of herkomst in Oosthout) meer de Randweg te laten gebruiken. Op 30 km-wegen stoppen bussen in principe op de weg.”

Maar is het besluit om die halte vlak voor de rotonde en dus op de weg aan te leggen, pas in de afgelopen maand genomen en doorgevoerd? Dat lijkt lastig te geloven. Bal: “In 1997 is in het kader van de verkeersstructuur van de Oosthoutlaan al een besluit genomen om die hele straat af te sluiten, maar later is besloten om er een 30 km zone van te maken. De hele discussie over de Oosthoutlaan duurt dus al langer.”

“Handhaving met sancties onmisbaar”

VOORHOUT – Moet de gemeente strict alle (verkeers)regels gaan handhaven of is er ruimte voor enige souplesse, zodat het losjes omgaan met dwingende voorschriften gedoogd wordt? Met deze vraag houdt de stamtafel zich zaterdag 1 maart bezig.

Door Joep Derksen

Jack Josten vertelt: “In het domein van het gemeentelijk bestuur zijn er bepaalde onderwerpen waar gewone mensen zich vooral door aangesproken voelen. Bestuurlijk gezien hoeven dat niet de meest belangrijke zaken te zijn, maar het zijn die dingen die het leven van alledag raken. Het gaat daarbij meestal om het gebruik van de openbare ruimte: gevoelens van onveiligheid, onnodige hinder en het gebrek aan burgerlijk fatsoen.”

Brommers

Hij vervolgt: “In Voorhout zijn het vooral situaties op de Herenstraat die storen. Enkele voorbeelden hiervan zijn hindernissen van op de stoep geparkeerde (vracht)auto’s en reclameborden die de doorgang blokkeren, Fietsers, brommers en scooters die de stoep als rijbaan gebruiken en buitenmaatse vrachtwagens die het inrijdverbod in de Herenstraat negeren. En dat alles in het toch al zo onoverzichtelijke verkeer van de Herenstraat.”

Josten: “Het zijn allemaal zaken waar het gemeentebestuur regels voor heeft opgesteld. Als men zich aan die regels zou houden dan zou er weinig aan de hand zijn, maar de menselijke natuur voegt zich nu eenmaal slecht naar regels en voorschriften. Handhaving, zonodig gepaard aan sancties, is daarom onmisbaar. Maar handhaving vraagt om toezicht en toezicht vraagt om investeren in toezichthouders en dat kost geld. Een bestuurlijk dilemma van de eerste orde dus, want Nederland heeft een cultuur van gedogen; het met enige souplesse omgaan met al te dwingende voorschriften. Gedogen kan in bepaalde situaties een effectief middel zijn, maar het wordt anders als gedogen in feite niets anders is dan gebrekkige handhaving. Het opstellen van regels waarvan bij voorbaat vaststaat dat ze niet te handhaven zijn, ondermijnt het bestuurlijk gezag.”

De Stamtafel, waaraan iedereen kan aanschuiven, praat over dit onderwerp en andere zaken op zaterdag 1 maart a.s., om 16.30 uur in Café-restaurant “Boerhaave” aan de Herenstraat.

Gemeente help ons!

LISSE – Jaco Reijerkerk maakte gebruik van zijn inspreekrecht tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur en kaartte het punt aan dat zijn huis en de huizen van een aantal van zijn buren op het punt van instorten staan. De hoogste tijd dus voor een bezoek aan de woning om te zien wat de stand van zaken is.

Bij aankomst staat Reijerkerk buiten te praten met zijn buurman Jack Bijker. Hij verwelkomt de journalist en laat hem zijn huis binnen. Op een van de draagmuren, tevens een scheidingsmuur tussen het huis van Bijker en nummer 12 op de Julianastraat, zitten grote verticale scheuren die van boven naar beneden en van beneden naar boven lopen. Bijker: ‘In augustus is een scheurmeter geplaatst. Deze stond indertijd op +1 en is nu al gezakt naar -3.’

Reijerkerk vult aan: ‘De huizen zakken niet allemaal gelijk weg, want ze knikken als het ware. Er zijn woningen bij waarin de grenen houten palen ernstig zijn aangetast, zo blijkt uit het rapport van C.J. Smit & Zonen.’ Hierin staat verder: ‘In de gevels is zakking gemeten en zijn diverse scheuren geconstateerd. Op basis van dit funderingsonderzoek kunnen we stellen dat de draagkracht van de fundering verder zal afnemen en alleen verholpen kan worden door funderingsvernieuwing.’ Ook Maarten Holtus laat zijn huis zien: ‘Deze woning heb ik anderhalf jaar geleden gekocht en binnen een jaar kwamen er scheuren tevoorschijn.’

Kruipruimte

De eigenaren laten verder scheuren zien in de kruipruimte, maar ook bij de buitendeur, onder de verwarming en aan de buitenkant van de huizen. Ze komen redelijk laconiek over, maar dat moet haast wel uiterlijke schijn te zijn, want de gevolgen die boven hun hoofd hangen zijn enorm. De families hebben een tophypotheek moeten nemen om zich de woningen te kunnen veroorloven. Aanpassing van de aangetaste palen vergt een investering van 50.000 tot 80.000 euro; een bedrag dat zeer moeilijk op te hoesten is. En als er niets aan de woning gedaan wordt, keldert de waarde van het huis tot 50% van de oorspronkelijke prijs, zo schatten de gedupeerden.

Reijerker: ‘Het is niet zo dat wij de gemeente aansprakelijk willen stellen, maar we uiten een noodkreet: “Gemeente, help ons!” Alleen de gemeente weet precies wat wel en niet kan in dit soort gevallen en of er mogelijkheden van subsidies zijn. Misschien zijn er ook andere oplossingen, zoals een rentevrije lening of een constructie waarbij de reconstructiekosten na verkoop van de woning door ons aan de gemeente worden terugbetaald. Of start met de dorpsvernieuwing in deze wijk en koop ons uit, want als je toch moet investeren, dan doe ik dat liever in een nieuw huis.’

Hij besluit: ‘Ik doe bij deze een oproep aan alle raadsleden: kom de situatie zelf bekijken en maak u zich hard om te zoeken naar mogelijke oplossingen. Als er verder Lissers zijn die kampen met dezelfde problematiek, laat dit dan weten: 0252 422 780.’

‘Die woning zit op een tijdbom’


LISSE – Een rasechte noodkreet klonk op vanaf de insprekerstoel tijdens een vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur op donderdag 14 februari. Jaco Reijerkerk sprak over de funderingsproblematiek in zijn woning en in de woningen van zijn buren: ‘We zitten met onze woning bovenop een tijdbom.’

Reijerkerk: ‘Er moet snelle actie plaatsvinden om te voorkomen dat onze huizen over twee jaar onbewoonbaar zijn. De oorzaak van de problemen zijn nog niet geheel duidelijk en netzomin zaken als wie verantwoordelijk is. Maar de situatie zelf moet snel worden opgelost, want er verschijnen al scheuren in de muren. De bewoners kunnen bij elkaar zien wanneer het licht aangaat en de deuren en ramen klemmen.’ De Lisser en zijn buren hebben echter een onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaak van de schade en het bedrijf C.J. Smit & Zonen verklaren dat de funderingspalen ernstig aangetast zijn. Dit zou komen doordat de palen onvoldoende onder water staan.

Reijerkerk: ‘Deze tijdbom gaat alle huizen aan die in de periode 1925 – 1940 gebouwd zijn. Zo hebben zich al bewoners uit de Broekweg gemeld met zelfde problemen. Deze problematiek beperkt zich niet alleen tot de acht woningen in Julianastraat, maar geldt wellicht voor de helft van de onderpaalde woningen in Lisse.’

Commissielid Johan Vermeij (VVD) wilde weten: ‘Wat verwacht u op dit moment van ons?’ Reijerkerk: ‘Wij verwachten een onderzoek zodat duidelijk wordt wat de problemen zijn. Ook moet onderzocht wat er in 1999 / 2000 gebeurd is met het grondwater. Ik wil weten wie verantwoordelijk is, want om de problemen op te lossen kost 50.000 tot 80.000 euro per huis. Onze huizen van dik 200.000 euro zijn allemaal zwaar belast met hypotheek. Dat kunnen wij niet dragen en als wij niets doen, hebben we wellicht over twee jaar geen huis meer.’

Benno Kooij legde een balletje neer bij het college: ‘Zorg voor een quick scan hoe de situatie nu is van onderpaalde huizen in Lisse. Kom ook met mogelijke oplossingen aan, zoals het eventueel opzetten van een noodhulpfonds, want we moeten onze burgers niet in het water laten zakken, lijkt me. Ik ben heel erg verontrust, want ik wil dat de gemeente snel een sociaal gezicht laten zien.’

Wethouder Guus Mesman zegde toe een ‘iets diepgravender onderzoek te willen laten uitvoeren naar wat er precies aan de hand is’, maar gaf tegelijkertijd aan dat de resultaten van dit onderzoek niet binnen een maand duidelijk waren: ‘Dat gaat veel langer duren.’

Inzage milieubeleidsplan

LISSE – Het ontwerp milieubeleidsplan 2008 – 2012 (MBP) voor de gemeenten Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout ligt ter inzage van 29 februari tot en met 10 april. Daarnaast wordt het ontwerp toegestuurd aan de betrokken bestuursorganen en organisaties. Dit maakte wethouder Bas Brekelmans (VVD) bekend op dinsdag 19 februari.

De wethouder: ‘Dit MBP ligt voor de inwoners ter inzage en je kunt zien welke ideeën er zijn op het gebied van het milieubeleid voor de komende vier jaren. Middels onder meer interviews hebben we ook de raadsleden er bij betrokken.’

Zestig ‘nieuwe’ monumenten

Lijst Stichting Dorp Stad en Land openbaar

Joep Derksen

LISSE – Niet minder dan 60 nieuwe monumenten is Lisse rijker. De door de Stichting Dorp Stad en Land (DSL) opgestelde en ondertussen berucht geworden lijst met gemeentelijke monumenten, waarvan de openbaarmaking vele maanden op zich heeft laten wachten, is vorige week openbaar gemaakt door wethouder Guus Mesman (PvdA). ‘Ik ben er hartstikke trots op dat we gegroeid zijn van 16 naar circa 80 gemeentelijke monumenten.’

Mesman: ‘We hebben de DSL gevraagd een overzicht te geven van potentieel monumentwaardige gebouwen en de DSL kreeg een groslijst van 300 panden, onder meer van de Vereniging Oud Lisse (VOL). Deze groslijst is teruggebracht tot 172 panden en daar is de DSL fysiek bij langs geweest. De organisatie heeft een matrix op de panden losgelaten om tot een puntenwaardering te komen. Alle panden die scoren tussen 14 en 24 punten zijn betiteld als monumentwaardig. In totaal waren dit 64 panden, maar we hebben er vier uitgehaald, in verband met geplande bouwontwikkelingen: Villa Wildlust, een bollenschuur waarvoor al een sloopvergunning was aangevraagd, het schooltje op het Raadhuisplein en (delen van) het CNB complex: het hoofdgebouw wordt overeind gehouden, maar wellicht moeten er voor het toekomstige culturele centrum wel aanpassingen aan het gebouw komen.’

Herwaardering

De wethouder vervolgt: ‘Er bleven dus 60 panden over en we hebben advies gevraagd aan de monumentencommissie. De VOL vroeg een herwaardering aan voor 17 panden, op basis van het belang van de lokale geschiedenis en ik heb met dat verzoek ingestemd. Als een of meerdere van deze 17 panden ook 14 punten halen, maak ik me sterk om ook van die panden monumenten te maken. De DSL gaat die 17 panden nog nader beoordelen.’

Alle bewoners en eigenaren hebben eind vorige week een brief ontvangen met daarin de mededeling dat hun pand monumentwaardig is en daarmee rust tegelijkertijd een voorbescherming op de gebouwen. Verzoeken tot sloop of wijziging kunnen dus niet meer worden ingediend maar, zo informeert Mesman: ‘Mensen mogen bezwaar aantekenen en bij voldoende belangstelling willen we ook bijeenkomsten organiseren waarin we de eigenaren kunnen informeren wat zowel de lusten als de lasten zijn van het in eigendom hebben van een gemeentelijk monument.’ Hij concludeert: ‘Als je groeit van 16 naar 80 monumenten, moeten we ook kijken naar de nieuwe subsidieverordening, want dit heeft natuurlijk ook financiele consequenties. Ik ben er in ieder geval hartstikke trots op dat we 60 monumenten kunnen toetsen.’

Lijst

Tot slot: ‘DSL heeft een aantal beschermde dorpsgezichten aangegeven of zal dit nog doen. Wat betreft de gevelsubsidie: voor juli komt het college met een voorstel voor welke gebieden zo’n gevelsubsidie van toepassing kan zijn.’ De circa 19 grenspalen binnen de gemeente zijn, op de grenspaal tussen Lisse en Hillegom na, nog niet als gemeentelijk monument aangegeven. Mesman: ‘Hiermee zijn we aan het werk en we willen dit binnen twee jaar afgerond hebben.’

Op de uitgebreide lijst met monumenten staan onder meer de volgende panden: Woonhuis Villa ‘In de Bocht’ (Von Bonninghausenlaan 1), Pastorie N.H.-Kerk; nu een winkel (Grachtweg 2), Woonhuis ‘Buitenlust’ (Heereweg 7), Kosterij van de N.H.-Kerk (Heereweg 252), Woonhuis en Bollenschuur ‘Trompenburg’ (Heereweg 300 en 302), Bollenschuur Guldemond (Heereweg 441b), Woonhuis en Bollenschuur ‘Van der Zon’ (Heereweg 450a – 452), R.K. Basisschool Beekbrug (Heereweg 463 en 455), Nova College (Oranjelaan 76), Poldermolen van de Zemelpolder (1e Poellaan 59), Cafe De Gewoonste Zaak (Schoolstraat 11), Kerkgebouw ‘Salemkerk’ (Tulpenstraat 35) en Volksuniversiteit Lisse (Vuursteeglaan 9). Ook de grenspaal Lisse – Hillegom aan de Zwartelaan 4a is tot gemeentelijk monument verklaard.

Toch gemeentelijke bijdrage voor begraafplaats bij St. Agathakerk

LISSE – De R.K. Lissese Parochiegemeenschap St. Agatha krijgt toch een financiële bijdrage van de gemeente voor de uitbreiding van de begraafplaats bij de St. Agathakerk. Een motie ingediend door CDA, Nieuw Lisse en D66 kreeg ook steun van de SGP/ChristenUnie en werd daardoor met een verhouding van 12 – 7 stemmen aangenomen. De VVD en PvdA stemden tegen de motie.

Enkele weken geleden had het college van burgemeester en wethouders het verzoek van de parochiegemeenschap geweigerd, ‘aangezien de gemeente met de financiële bijdrage aan de aanleg van begraafplaatsen op het Duinhof al aan de wettelijke zorgplicht had voldaan om te zorgen voor voldoende begraafplaatsen.’ De partijen die de motie indienden keurden de ratio achter dit besluit niet af, maar stelden zich vierkant achter de parochiegemeenschap.

Fractievoorzitter Benno Kooij (CDA): ‘Met de uitbreiding van de begraafplaats bij de St. Agathakerk is in belangrijke mate het algemeen belang van de gemeente gediend en een financiële bijdrage in de uitbreidingskosten is daarom alleszins redelijk en billijk.’ Fractievoorzitter Willem Loos (VVD) was het hier niet mee eens: ‘De graven bij de Agathaparochie zijn exclusief voor Rooms Katholieke gebruikers van de Agathakerk, maar Duinhof is voor iedereen. Wij vinden dit een bevoordeling van deze parochie en zijn niet voor deze motie.’

Zorgplicht

PvdA-fractievoorzitter Hans Bet vulde aan: ‘De gemeente heeft voldaan aan de verplichting om voldoende algemene begraafplaatsen te realiseren. Ten tweede is dit een exclusieve begraafplaats voor katholieke parochianen. Dat is prima, maar dan moeten die mensen ook zelf de kosten hiervoor dragen.’

Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) zei: ‘Deze uitbreiding draagt bij aan de zorgplicht voor lijkbezorging en is alleszins redelijk. Het is niet meer dan billijk dat de gemeente een deel van die kosten voor haar rekening neemt. We steunen deze motie van harte.’

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) probeerde de partijen nog op andere gedachten te brengen: ‘Het is goed dat wij in Nederland een scheiding hebben tussen kerk en staat. Vanuit die scheiding moeten we blijven opereren. Kernvraag is waar wij als overheid voor verantwoordelijk zijn en dat is: het goed uitvoeren van die zorgplicht. Daar hebben we met de uitbreiding van Duinhof ruimschoots aan voldaan. Bovendien kan deze motie leiden tot precedentwerking, waarbij allerlei geloven hun eigen begraaflocatie willen hebben en voor de financiering aankloppen bij de gemeente.’ De wethouder kon de politieke partijen niet overtuigen, want D66, Nieuw Lisse, CDA en SGP/ChristenUnie steunden de motie.

Containers bij Magnifiosi

LISSE – ‘Achter het Magnifiosigebouw aan de Ruishornlaan 21 komen permanent twee zeecontainers te staan. Deze containers worden gebruikt als opslagruimte’, zo maakte wethouder Adri de Roon (D66) bekend op dinsdag 19 februari.

De Roon: ‘Aan Magnifiosi is een bouwvergunning verleend om een interne verbouwing door te voeren, zodat er een aparte tienerruimte gevestigd kan worden. Maar er was wel het probleem waar de materialen, die nu op de locatie van de tienerruimte opgeslagen worden, naar toe moesten. We hadden de keuze tussen aanbouw aan het bestaande pand of het plaatsen van de zeecontainers en hebben voor het laatste gekozen. De containers worden aan de achterkant van het pand geplaatst, dus zijn ze niet vanaf de weg zichtbaar. Om het aangezichtsvriendelijker te maken voor de omwonenden aan die kant, wil de gemeente de achterkant van de containers betimmeren of aan die kant bossages aanleggen.’

Begrotingskrant scoort nu 7,3

LISSE – Volgens een onderzoek van TNS-NIPO zijn de inwoners van Lisse nog nooit zo tevreden geweest over de Begrotingskrant 2008, die in november van het vorig jaar door de gemeente uitgegeven werd. Glunderend overhandigde wethouder Adri de Roon (D66) op dinsdag 22 januari de resultaten aan de pers.

Een burgerpanel, bestaande uit 100 inwoners, beoordeelde de resultaten van de krant met het hoogste rapportcijfer tot nu toe: een 7,3. De Roon: ‘Dit is het goede nieuws van de dag! Vorig jaar was het oordeel nog een 6,9 en dat ligt nu een stuk hoger.’ Hij citeert uit het meer dan twintig pagina’s tellende rapport: ‘Driekwart van de inwoners leest de begrotingskrant of zal het nog gaan lezen. 92% van de ondervraagden vindt de begrotingskrant ‘hoogst informatief’ en 83% vindt de advertenties niet storend.’ Over het eindcijfer: ‘Ik zou ons een hele piet vinden als we die 7,3 volgend jaar weten vast te houden.’

In hoeverre is zo’n onderzoek wel representatief? Gaat de gemeente er echt van uit dat 75% van de bevolking de begrotingskrant heeft gelezen? De Roon: ‘Natuurlijk kan het voorkomen dat leden van een onderzoekspanel met bovengemiddelde interesse informatie van de gemeente doornemen. Maar TNS-NIPO is een gerenommeerd instituut, dat dit soort onderzoeken heel goed uitvoert.’

Gemeente aantoonbaar kwetsbaar op ICT-gebied

LISSE – ‘We streven een standaardisering na van de ICT-producten.’ Dit deelde wethouder Bas Brekelmans (VVD) mee naar aanleiding van de openbaarmaking van het Doelmatigheidsonderzoek ICT op dinsdag 19 februari.

Over de resultaten van het onderzoek stelt Brekelmans: ‘De afdeling Informatisering en Automatisering kan effectief genoemd worden in de ondersteuning van de gemeentelijke organisatie. De gemeente blijft echter kwetsbaar op het terrein van de ICT, dus moet bekeken worden welke terreinen we als gemeente zelf willen doen of wat we willen aanbesteden. Wat betreft het shared service center gaan we ook beoordelen welke automatiseringsafdelingen we (deels) samen met Hillegom en Noordwijkerhout gaan oppakken.’

Er zijn nog een aantal knelpunten, zo blijkt uit het rapport: ‘Werkprocessen moeten beter worden beschreven, maar daar zijn we nu druk mee doende’, aldus Brekelmans. ‘We hadden hier bij de gemeente meer applicaties dan mensen. We streven ernaar om te standaardiseren en daarvoor gaan we een beleidsplan opstellen en uitvoeren. Daarnaast gaan we structureel investeren in de kennis en kunde van onze medewerkers, met name waar het gaat om opleidingen voor ICT-medewerkers. Dit opleidingsplan is overigens al in 2007 gemaakt.’

Extra bijdrage Dever

LISSE – De gemeente draagt voor een bedrag van 4.862,20 euro extra bij aan de herinrichting van de grond aan de westzijde van de Riddershofstad Dever. Dit maakte wethouder Guus Mesman (PvdA) bekend op dinsdag 19 februari.

Mesman: ‘In het kader van de aanleg van de nabijgelegen rotonde is indertijd grond uitgewisseld en het gebied ten westen van Dever moet opnieuw worden ingericht. Nu zijn er wat tegenvallers opgedoken bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Het aanleggen van het Schwabengitter (koppelbaar tegelsysteem, red.) blijkt meer werk te zijn dan gedacht in verband met de hoogteverschillen. Ook moet het parkeerterreintje iets handiger worden aangesloten op de rest van het gebied en is er wat extra groen verwijderd. De Stichting Dever vond dat de lasten van het extra werk ten koste moesten komen van de gemeente en daar zijn wij het mee eens.’

Coördinatie website

LISSE – De gemeente coördineert voortaan strikt wie de website www.lisse.nl bijhoudt. Voortaan is per afdeling duidelijk wie verantwoordelijk is voor het plaatsen van informatie op de site, zo liet wethouder Bas Brekelmans weten op dinsdag 19 februari. ‘Elke afdeling zal haar informatie op de site spuien en per afdeling is er een redacteur die dat bijhoudt. Verder is er een overall webcoördinator die bijhoudt dat iedereen dit ook doet. Een aangestelde hoofdredacteur kijkt voorafgaand aan publicatie naar de vorm van het schrijven en haalt er eventuele spelfouten uit.’

Jeugd spreekt zich uit tijdens informatieavond

LISSE – Tijdens de informatiebijeenkomst over de Greveling waren ook enkele jongeren aanwezig, die hiermee hun maatschappelijke betrokkenheid toonden. Ze namen de journalist apart om aan te geven dat er flink wat verbeteringen zijn in de handelwijze van de jeugd en dat het niet allemaal zo erg is als soms in de krant wordt geschreven.

Pim legt uit: ‘Als we in een hoekje van onze eigen straat waar we zelf wonen zitten, worden we al als hangjongeren betiteld. Bij ons in de buurt is een grasveld waar we op voetballen. Als dan een bal tegen een auto komt, worden we weggestuurd. Dan gaan we voetballen op het plein achter de Montbresiusstraat, maar daaromheen staan huizen met tuinen, waar de bal in gaat.’ Hij heeft een oplossing: Het pleintje achter de Geraniumstraat is half afgemaakt en als je daar aan de overkant een hek plaatst, kun je er uitstekend voetballen.’ Sven vult aan: ‘We zijn als jongeren gewoon lekker bezig en slopen helemaal niet zoveel als de mensen zeggen.’

De jongeren krijgen een hart onder de riem gestoken van Saskia Zuyderduyn van het JOL: ‘Jullie willen ook veel verbeteringen voor de buurt en ik heb waardering voor jullie ideeën. Het is supervet dat jullie naar deze avond zijn gekomen.’

Gemeente verandert eigen advertentiebeleid

LISSE – De gemeente bespaart duizenden euro’s door het beleid van personeelsadvertenties anders aan te pakken. Dit maakte wethouder Adri de Roon (D66) namens zijn college Jan Kippers (CDA) bekend op dinsdag 19 februari.

De Roon: ‘Onze advertentiecampagne “Bloei op in Lisse” bestond tot nog toe vooral uit paginagrote advertenties in vaktijdschriften en dag- en weekbladen. We hebben er nu voor gekozen om kortere personeelsadvertenties op te stellen, met een verwijzing naar de internettekst op onze website
www.lisse.nl. We gaan ons überhaupt bezinnen op het gebruik van de media, want met deze maatregelen besparen we tot 50% van de advertentiekosten. Zo kost een advertentiepagina in het vakblad Binnenlands Bestuur 4.800 euro en met een kleinere advertentie is dat substantieel minder.’

Aanpak logiesruimten

Joep Derksen

LISSE – Er worden hogere wettelijke eisen gesteld aan de brandveiligheid voor woningen die fungeren als logiesruimte voor groepen mensen die geen familie van elkaar zijn. Hiermee lijkt de gemeente via een achterdeur meer grip te willen krijgen op de bedrijven die Oost-Europese arbeidsmigranten onderbrengen in rijtjeshuizen.

Burgemeester Corrie Langelaar gaf dinsdag 19 januari meer informatie over deze nieuwe ontwikkelingen: ‘Er is een rapport uitgebracht, dat met name betrekking heeft op panden die in gebruik zijn om als logies te dienen voor buitenlandse werknemers. Aan deze panden moeten aanvullende eisen gesteld worden en we gaan extra controles uitvoeren bij die panden waarvan we weten dat ze door werknemers gebruikt worden. Als blijkt dat deze panden inderdaad bewoond worden door buitenlandse werknemers, dan kenmerken we die huizen als logies en niet als woningen. In zo’n geval moeten de eigenaren maatregelen nemen, zoals het aanbrengen van (gekoppelde) brandmelders, blusapparatuur en het zorgen voor voldoende vluchtwegen. Tegelijkertijd worden de eigenaren ook geïnformeerd dat er op langere termijn definitieve wijzigingen in het bestemmingsplan komen.’

Oplossing

Is dit de oplossing om via een omweg de Polenproblematiek aan te pakken? De burgemeester: ‘Op korte termijn moeten we roeien met de riemen die we hebben, maar het alternatief is om de mensen op straat te zetten. Dit is een noodoplossing, maar we zijn ook in contact met Hillegom en Noordwijkerhout om de arbeidsmigrantenbewoning van huizen regionaal aan te pakken. In dat kader zijn we ook aan het denken aan een tijdelijke massale huisvesting, zoals in Leiden met de studenten gebeurt.’

De burgemeester voegde eraan toe: ‘Een (Pools) gezin in een woning is een heel andere situatie dan zeven vrijgezellen in een huis, want dan wordt die ruimte compleet anders gebruikt. We beoordelen de woningen wanneer er vier of meer bewoners, zijnde geen gezin, in leven. We hebben het juridisch laten bekijken dat dit houdbaar is, maar uiteindelijk zal de jurisprudentie (rechtspraak, red.) het moeten uitwijzen.’

Concluderend: ‘De brandveiligheid voor de bewoners is belangrijker dan het eventueel natgaan voor de rechter. We hebben overigens al gesprekken gehad met verhuurders en eigenaren van dit soort woningen en ook zij willen dat de leefruimtes veilig zijn. Vooralsnog lopen we niet tegen veel weerstand aan. Wel is het zo dat als er niet ingegaan wordt op onze eisen, ik logieswoningen ga sluiten.’

Privéregeling pc verdwijnt

LISSE – De pc-privéregeling voor ambtenaren is in Lisse definitief verleden tijd. De belastingdienst wijzigde eerder al de voorschriften voor deze regeling en nu alle leningen hiervan zijn afgelost, trekt het college de pc-privéregeling in. Dit maakte wethouder Jan Kippers (CDA) bekend op dinsdag 12 februari.

Kippers: ‘Dit is geen politiek gevoelig punt en heeft niet tot commotie geleid. We passen de arbeidsvoorwaarden aan de wetten en regels aan.’ Hij vervolgt: ‘We gaan ook een wijziging invoeren in de fietsregeling voor gemeentelijk medewerkers. Zij kunnen nog altijd eens in de drie jaar belastinggunstig een fiets kopen, maar we schaffen de ‘1%-regeling’, een compensatie voor de medewerkers van de buitendienst, af. Deze regeling is namelijk uit de cao voor gemeentelijk personeel verdwenen.’

Brug over Greveling zet omwonenden op scherp

LISSE – De informatieavond over de herinrichting van de Grevelingstraat op dinsdag 19 februari was met meer dan 80 bezoekers druk bezocht. Een van de heikele onderwerpen was de toekomstige loop/fietsbrug over de Greveling. De avond was opgezet onder leiding van de nieuwe buurtregisseur Monique van der Weijden en dat was aan de aanpak direct te merken. Na een introductiepraatje van enkele minuten werd de aanwezigen verteld om 45 minuten lang de ontwerptekeningen te bekijken en aan de hand daarvan commentaar te geven.

Even zaten de burgers perplex naar elkaar te kijken, maar al gauw verzamelden groepen mensen zich door de her en der in de raadszaal opgestelde bouwtekeningen. Indien gewenst konden de mensen hun opmerkingen schrijven op gele post-its of inspraakformulieren. Wethouder Guus Mesman (PvdA) was tevreden: ‘Dit is een mooi moment om de oude en nieuwe wijk met elkaar te laten samensmelten.’

Na tien minuten werd toch wat ongerief geuit over de gang van zaken. Een vrouw vertelde aan de wethouder: ‘Ik ben hier gekomen om uitgelegd te krijgen wat voor dingen er staan te gebeuren.’ Ze kreeg bijval van een andere bezoeker: ‘Ik neem een avond vrij om hier te luisteren naar de planontwikkeling en niet om een papiertje te plakken.’ Van der Weijden nam nogmaals het woord en maakte alle aanwezigen duidelijk dat het vanavond juist ging om de ideeen van de inwoners te horen, zodat de plannen gemaakt kunnen worden onder meer op basis van die voorstellen. Dit werd door de aanwezigen goed opgepikt en treffend verwoordt door Willem Akerboom: ‘Ik ben vanavond niet zo heel erg veel wijzer geworden, maar het is leuker dan televisie kijken.’

Jachtwerfbedrijf

Ook een sneak preview van de nog aan te leggen brug over de Greveling lag ter inzage en deze zorgde voor nogal wat commotie bij zowel de eigenaar van de naastgelegen jachtwerfbedrijf als enkele buren. De heer Akerboom: ‘Ik heb een eigen jachtwerfbedrijfje en dat wordt door de aanleg van die lage brug afgesloten. De gemeente zegt dat ik pas bezwaar kan indienen als het plan zelf is ingediend, maar waarom kan ik nu niet al aangeven dat die brug minimaal 2,40 meter hoog moet zijn?’

Hij vervolgt: ‘Ook als de brug voorbij de loods wordt geplaatst of als het een ophaalbrug wordt, is het voor mij geen probleem. Maar we zijn nu een boot aan het bouwen. Hoe moet dat in de toekomst als we een boot bouwen en deze kan daarna niet onder de brug door?’ Ook de heer Tibboel is niet gecharmeerd van de brug: ‘Deze is buiten proporties in dat landschappelijke gebied, want hij is nu zes meter in plaats van de eerder in het masterplan vermeldde drie meter breed. Dit verpest het prachtige uitzicht over de Greveling op de Agathakerk dat we nu hebben en dat zou zonde zijn.’

Monique Akerboom is kort maar krachtig in haar commentaar: ‘Met de aanleg van die vaste brug van 1,40 meter hoog boycotten ze gewoon de bewoners die er vlak achter wonen. We hebben hierdoor geen ligplaats meer aan onze woning en die huizen worden dus ook veel minder waard. Het is een pure geldkwestie van de gemeente om de brug niet hoger te bouwen en naar ons wordt niet geluisterd.’

College neemt stelling tegen garantiesubsidie

LISSE – Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering, waarin de politieke partijen besloten om de Stichting Messiah wel een financiële garantie te geven, gaf het college een reactie op het bericht dat de Stichting haar activiteiten voor het opzetten van de voorstelling “Messiah in Lisse” zou stopzetten.

Tijdens het persgesprek waar wethouders Guus Mesman (PvdA), Adri de Roon (D66) en Bas Brekelmans (VVD) aanwezig waren, bleken de drie eensgezind te zijn: ‘Het verzoek om een garantiesubsidie is door de commissie Culturele Zaken behandeld en daar afgewezen, maar vroeg wel aan het college of wij een andere reden zagen om alsnog in te stemmen met deze subsidie. Wij zien echter geen andere reden aanwezig. Blijkbaar is de conclusie van de stichting: “Dan doen wij het niet”, maar dat vinden we wat kort door de bocht. Van de garantiesubsidie is in het verleden slechts een keer gebruik gemaakt. Als het evenement nu niet georganiseerd wordt, geeft het niet veel vertrouwen dat de organisatie dit kostendekkend kan draaien. Maar op zich is het te betreuren dat ze dit besluit nemen.’ In de gemeenteraadsvergadering werd echter op basis van een motie toch besloten financieel garant te staan.

Takken roept vandalen op

LISSE – ‘Laat de helden die zorgden voor de vernielingen en het vandalisme ook zo stoer zijn om zich bij de politie te melden.’ Gemeenteraadslid Ed Takken (D66) maakte van de gelegenheid gebruik om een emotioneel beroep te doen op de daders die tijdens de viering van oud en nieuw zorgden voor duizenden euro schade. Hij deed dit nadat hij van het college als antwoord op zijn schriftelijke vragen te horen had gekregen dat de politie nog niet wist wie de daders waren. Uit de (nonverbale) reacties van de collegaraadsleden bleek dat zij er weinig vertrouwen in hadden dat de daders zich zouden melden, maar burgemeester Corrie Langelaar steunde de oproep: ‘Wellicht waren er getuigen en ook zij kunnen hun ervaringen doorgeven aan de politie.’

Boa’s gaan bekeuren

LISSE – De gemeente gaat intensiever controleren op het gebruik van de blauwe kaart in het daarvoor bestemde parkeergebied. Dit maakte burgemeester Corrie Langelaar bekend op dinsdag 19 februari: ‘Extra boa’s worden ingezet om te zorgen voor een succesvol parkeerbeleid.’

Langelaar: ‘Gemiddeld controleren de twee boa’s een keer per week en afwisselend op zaterdag, maar deze controlefrequentie kan ook worden verhoogd. De controles vinden plaats op verschillende dagen, maar dus ook op de koopavonden en op zaterdag. Voor mij is het menens en het blijft menens, want we gaan het hele jaar door de controles flink aanscherpen. In Lisse mag maximaal twee uur op een blauwe kaart geparkeerd worden, daarna krijg je een boete.’

Buffer voor afvalwater

LISSE – Een ondergrondse afvalwaterbuffer wordt gerealiseerd bij Autodemontage H. Schneider aan de Rooversbroekdijk 131, onder voorwaarde dat de naastgelegen Vereniging Landelijke Ruiterij Lisse hier toestemming voor geeft. Dit deelde wethouder Guus Mesman (PvdA) mee op dinsdag 19 februari.

Mesman: ‘We willen meewerken aan het realiseren van een ondergrondse buffer van afvalwater op het naastgelegen perceel aan de Rooversbroekdijk 129. Dit is grond van de gemeente, maar we vinden wel dat de manege hier ook haar medewerking aan moet verlenen. Met andere woorden: Schneider en de Landelijke Ruiterij moeten er dus in gezamenlijk overleg overeenstemming over krijgen.’

Dirk van Duin: ‘De vissersboot was mooiste tijd van mijn leven’

Roulette

NOORDWIJK – Rinus Wassenaar wees in de vorige Roulette niemand minder dan Dirk van Duin (42), alias De Kovacs, aan. Van Duin is op 8 maart maar liefst 18 jaar getrouwd met Jet en heeft vier kinderen; drie meisjes en een jongen. Rinus wilde van de Kovacs weten:

‘Heb je nog plannen om een camping in Frankrijk te beginnen? Zo ja, dan reserveren wij een plek!’

‘Een paar jaar geleden hebben we geprobeerd om een indianencamping op te zetten, maar het lukte niet, omdat ons huis niet werd verkocht. Daarom hadden we geen geld om in deze camping te investeren. Het plan zelf zit nog effe in de koelkast, maar ik houd het in mijn achterhoofd. Hier in mijn huis hangen nog vijf meer dan levensgrote indianenhoofden, die we in de indianencamping zouden willen ophangen. Kijk er maar eens naar: ze zijn gewoon mooi om te zien!’

Waar komt de titel ‘De Kovacs’ vandaan?

‘Deze naam heeft mijn vader meegekregen. De Kovacs was een band, bestaande uit een groep Hongaren, en mijn vader zong of floot altijd een deuntje van deze band. Zo kreeg hij de naam. Overigens zijn er zat mensen die mij alleen kennen van mijn naam De Kovacs: die weten mijn echte naam niet eens!’

Welke hobbies heb je?

‘De Motorclub Noordwijk, maar schrijf er wel bij: “als ik rijd”, want dat doe ik de laatste tijd helaas niet al te vaak. Daarnaast is de voetbalclub SJC ook een grote passie van me; hier ben ik leider van en geef training aan de meisjesjunioren en ben assistentleider van het jongensteam E2. Ook dart ik in competitieverband. Dit seizoen heb ik al een 180er gegooid.’

Wat is je doel voor het leven?

‘Zoals het gaat is het wel goed. Ik werk bij de gemeente als medewerker wijkbeheer en dat is lekker afwisselend. Ik verzorg de straten, snoei de planten of ben bezig met het riool. De afwisseling van het werk maakt het zo mooi, want iedere dag doe je verschillende dingen. Mijn droom is overigens wel om ooit nog een keer een Harley Davidson te kopen, maar ik weet niet of die droom ooit uit zal komen. Ik heb nu een Moto Guzzi en het is heerlijk om erop te zitten, want je voelt je er zo vrij op.

Vertel eens over een van de hoogtepunten in je leven.

‘Dat was in 1982; de eerste keer dat ik meekon op een vissersboot. Meer dan drie jaar heb ik op een vissersboot gewerkt en het was de mooiste tijd van mijn leven. Ik ben gestopt voor mijn vrouw, want zij kon er niet tegen dat ik zo vaak en lang weg was. Nadat ik ruim vijf jaar in de bouw heb gewerkt, werk ik nu al 17 jaar bij de gemeente.’

Zijn er dingen die beter kunnen in Noordwijk?

‘Het is toch bizar dat we als badplaats nog steeds geen normaal buitenzwembad hebben? De politiek praat erover dat ze het zwembad willen opkrikken, maar dat doen ze al jaren. Daarnaast hebben we een strand, maar als het slecht weer is, valt er hier verder niets te doen, behalve midgetgolfen.’

Wie wil je als volgende aanwijzen en wat wil je van diegene weten?

‘Ik wil de Roulette doorgeven aan Theo Meeuwenoord, alias De Meeuw. Ik ken hem van het voetbal bij SJC en mijn vrouw en zijn vrouw zijn al heel lang vriendinnen. Hij doet heel veel vrijwilligerswerk en organiseert ook de grootste viswedstrijd van Nederland. Dat kost gigantisch veel tijd en ik wil graag van hem weten hoe hij het voor elkaar krijgt om ook nog zoveel tijd in SJC te steken. Ik zou in ieder geval gek worden van die telefoon die constant overgaat.’

The Bassets stelt twee nieuwe coaches aan

SASSENHEIM – Michiel Snijders wordt met ingang van het seizoen 2008 – 2009 de nieuwe trainer van het eerste team van Rugbyclub The Bassets. Dit maakte het bestuur van The Bassets bekend op zondag 24 februari.

Snijders moet als het even kan de sterke clubverlangens om met het eerste team weer in de ereklasse te kunnen spelen waarmaken. Hij kent het klappen van de Bassetzweep al, want dit wordt de tweede keer dat hij hoofdcoach is bij The Bassets. Namens het bestuur deelt Ruud van Delft mee: “We hebben het volste vertrouwen in zijn trainings- en coachwerkzaamheden en zien de nieuwe samenwerking met plezier tegemoet!”

Ook de dames, die zich afgelopen zondag definitief handhaafden, krijgen een nieuwe trainers: erelid Tinus van Harskamp neemt het coachstokje over van Albert Zuiderduin, die de dames van The Bassets vorig jaar naar de ereklasse leidde.

‘Ik vind het leuk om mijn hoofd ergens over te breken’

Schaakster Donna Kok naar NK

NOORDWIJK – De veertienjarige Donna Kok heeft een uitstekende prestatie geleverd door zich voor de vijfde keer te plaatsen voor het NK schaken voor jeugd. Op haar weg naar de top versloeg zij menige jongen waardoor heel wat egootjes in de dop knapten. Zelf blijft ze er relaxed onder: ‘Voor sommige jongens is het frustrerend dat ze van een meisje verliezen, maar tegenwoordig kijken de meesten er niet echt meer van op. Maar het was voor hen wel even schrikken toen ze een meisje bovenaan de ranglijst zagen staan!’

Zelf leerde Donna het schaken op haar achtste. Vaak hoor je dat een van de ouders zelf ook schaakte, maar dat lag in haar geval anders: ‘Mijn vader schaakte zelf niet echt, dus hebben we een boekje gekocht en met z’n tweeën gepuzzeld hoe dat schaakspel nou eigenlijk werkt.’ Nadat Donna een tijdje lid was van de jeugdafdeling van de Noordwijkse schaakvereniging, is ze overgestapt naar maar liefst twee verenigingen: ‘Op eigen wieken’ in Leiden en ‘Zückertort’ in Amstelveen.

Frustrerend
Wat is er zo leuk aan het schaken? ‘Ik vind het leuk om mijn hoofd ergens op te breken, zoals schaken of puzzeltjes oplossen. In wiskunde ben ik inderdaad wel goed.’ Geeft het een extra speciaal gevoel om van een jongen te winnen in het schaakspel? ‘Voor mij niet, maar voor sommige jongens is het frustrerend dat ze van een meisje verliezen, al kijken de meesten er niet echt meer van op. Maar het was voor hen wel even schrikken toen ze een meisje bovenaan de ranglijst zagen staan!’

Motivatie
Over haar plannen voor het schaken: ‘Ik wil tijdens mijn jeugd sowieso doorgaan met schaken, maar ik denk niet dat ik ooit de echte top zal halen, maar het schaken meer als hobby ga aanhouden. Om de top te bereiken heb ik namelijk te weinig motivatie, want je moet er heel veel voor opgeven en ik wil ook nog heel veel andere dingen doen. Aan mijn spel zelf zou het overigens niet liggen.’

Momenteel is de verhouding van het aantal meisjes en jongens dat schaakt ongeveer 1 : 30. Zou Donna het toejuichen als meer meisjes gingen schaken? ‘Niet echt, want dan is er ook meer concurrentie. Ik vind het geen probleem, want ik kan prima met de jongens schaken en van mij hoeven er geen meisjes bij.’

Het NK start op 25 april in Venlo en duurt 9 dagen. Wat zijn Donna’s ambities: hoe hoog denkt ze te komen? ‘Ik zit in de middenmoot, maar ben niet helemaal kansloos tegen de nummer 1. Mijn doel is om niet onder mijn kunnen te spelen en niet teveel te blunderen. Ik wil er relaxed naar toegaan en niet denken: “Ik moet winnen”. Het lijkt me wel heel leuk om eens een keer op een NK in de prijzen te vallen en bij de beste drie te eindigen.’

Derbydag kent geen verliezers

VOORHOUT – De Derbydag bij Foreholte, die zondag 17 februari voor de twaalfde keer georganiseerd werd, was een groot succes. Twee bloedgroepen, Foreholte en Teylingen, troffen elkaar op en om het veld en er viel geen onvertogen woord. De wedstrijd zelf eindigde in een 1-0 overwinning voor Foreholte, maar voor de pupillen Tim van Sloten (12) en Wesley Ritzen (9) was het hoe dan ook een onvergetelijke dag, want zij mochten allebei met een bal naar het doel rennen om te scoren tegen de keeper van ‘de andere partij’. Beide bikkels slaagden hier glansrijk in.

Net zoals ieder jaar hadden de organisatoren van de Derbydag alles uit de kast gehaald om er een groot feest van te maken. Herman van Gent, voorzitter van de Vrienden van Foreholte, en Jan van Bakel, voorzitter van de activiteitencommissie van de Vrienden van Foreholte, staan beide achter de kraam met worstebroodjes en snert. Ze genieten van het stralende weer en zeggen trots: ‘Dit is de enige wedstrijd in de hele omliggende regio die doorging. Deze vriendschappelijke derbysfeer is werkelijk perfect, want na afloop van de wedstrijd blijven heel veel mensen gezellig hangen.’

Ze vervolgen: ‘Veel mensen kennen elkaar ook uit het dorp en zijn vrienden van elkaar. Alleen tijdens de wedstrijd ben je een fan van Foreholte of van Teylingen. Het is ook goed te zien dat hier veel ouders zijn, die ook naar hun pupil komen kijken, want onderdeel van het programma voorafgaand aan de derbywedstrijd, mochten de Fjes wedstrijdjes spelen. Enkele van die F-spelertjes mochten ook het veld oplopen met de selectiespelers voorafgaand aan de wedstrijd. Ook werden er drie verschillende loterijen georganiseerd, met heel fraaie prijzen.’ De beiden haasten zich te zeggen: ‘Deze dag zetten we niet op voor het geld, maar juist voor de sfeer. De Vrienden presenteren zich vandaag voor de sporters, ouders en vrijwilligers. Zo komen de mensen te weten dat de 300 Vrienden, die jaarlijks 50 euro contributie bijdragen, zorgen voor evenementen als de Sinterklaasavond en het jeugdkamp. Ook schaffen we regelmatig meubilair en geluidswisselaars aan.’

Het grote moment van de dag is aangebroken en de selectiespelers en Fjes rennen met de handen ineengeslagen het veld op. Even krijgen de fotografen de tijd om foto’s van beide teams te nemen en dan is het moment daar voor de pupillen van de week, Tim en Wesley, om met een bal naar de keeper te lopen en te scoren. Beiden passeren de doelman zonder enig probleem en steken juichend de handen in de lucht. De derbystrijd zelf eindigde zonder verliezer, ondanks de eindscore. Na afloop van de wedstrijd was het nog lang onrustig met alom blijde gezichten, mede dankzij de opzwepende klanken van DJ Birdy.


‘Veelzijdigheid is onze kracht’

Duineveld Drukkerij

SASSENHEIM – Al jaren verzorgt Duineveld Drukkerij een grote variatie aan drukwerk voor particulieren en bedrijven. ‘Dit rasechte familiebedrijf onderscheid zich door haar flexibiliteit, dienstverlening en directe contact met klanten. De mensen komen bij ons via mond-tot-mond reclame’, zo vertelt mede-eigenaar Jeroen Duineveld met gepaste trots.

Duineveld: ‘Ons bedrijf verzorgt zowel het handelsdrukwerk als het familiedrukwerk. Bij het handelsdrukwerk kun je denken aan briefpapier, brochures, verpakkingen, maar ook posters en presentatiewanden. Wij staan garant voor de complete huisstijlverzorging, of het nu full colour of black & white is. We hebben meerdere machines tot onze beschikking en zij zorgen ervoor dat we flexibel kunnen inspringen op de vraag, of het nu gaat om brochures, flyers, schrijfblokken of doorschijnblokken.’

Breed scala
Hij vervolgt: ‘Daarnaast zijn we ook sterk in het familiedrukwerk, zoals geboorte- en huwelijkskaarten. Natuurlijk hebben we een breed scala aan standaardkaarten, maar steeds vaker willen mensen een kaart naar hun eigen ontwerp laten maken. Je kunt het zo gek niet bedenken, of wij realiseren het, dankzij de nieuwe hoogvolume kleurenproductiemachine die redelijk uniek is in de Duin- en Bollenstreek. In feite doen we gewoon meer dan drukwerk, want veelzijdigheid is onze kracht.’

‘Ons contact met de mensen is veel persoonlijker, dan wanneer je iets via internet besteld. Bovendien ben je altijd verzekerd van de beste kwaliteit wanneer producten bij Duineveld Drukkerij worden gemaakt. Dankzij de nieuwe digitale printer, de drukkerij en de huisdrukker hebben wij altijd een goede oplossing voor de klant en weten we de prijskwaliteitsverhouding perfect in te passen naar zijn of haar wensen.’ Duineveld geeft enkele voorbeelden: ‘Zo hebben we een keer een uitnodigingskaart uitgestanced, die was opgemaakt in de vorm van een kasteel. Ook zijn we sterk in het digitale werk, waar het gaat om het snel leveren van flyers en uitnodigingskaartjes. Geboortekaartjes bijvoorbeeld kunnen nog dezelfde dag geleverd worden als de definitieve tekst is doorgebeld voor 12 uur ’s middags.’

Duineveld Drukkerij
Industriekade 26
2172 HV Sassenheim
T: 0252 235 355
E: info@duineveld.nl
W:
http://www.duineveld.nl

‘Kind reageert op omgeving’

Informatieavond ‘Ouder & Kind’

NOORDWIJK – Op maandagavond 10 maart wordt de gratis informatieavond ‘Ouder & Kind’ georganiseerd voor ouders die met hun kind tegen problemen oplopen. Dit kunnen gedrags- of emotieproblemen zijn van kinderen of vage klachten waarover vragen kunnen worden gesteld. Barbara Kok, kindertherapeut en emotietherapeut, en Victor Overmars, emotietherapeut, beantwoorden vragen en geven adviezen over hoe de kinderen en ouders nader tot elkaar kunnen komen.

Overmars vertelt over de reden waarom de avond is opgezet: ‘De wijze waarop kinderen reageren heeft onlosmakelijk met hun omgeving te maken. Op de avond zelf vertellen wij hoe we bezig zijn en dan geven we de aanwezigen gelegenheid om vragen te stellen. In feite draait het erom wat ouders kunnen doen om met hun emotie om te gaan. Ouders beïnvloeden namelijk het gedrag van hun kinderen: als de ouders blij zijn, dan nemen de kinderen het over. Maar als (een van) de ouders niet lekker in hun vel zitten, dan kunnen ze dat niet verbloemen, want kinderen pikken dat zo op. Ze willen dan hun ouders helpen beschermen, maar zijn gevoelstechnisch en taaltechnisch onmachtig om dit te doen en hierdoor raken ze gefrustreerd, wat leidt tot gedragsverandering.’

Onderbuikgevoelens
De emotietherapeut vervolgt: ‘Ouders vragen zich soms af waarom hun kind zo is veranderd. Soms komt het door ervaringen op school, maar soms ook door de onderbuikgevoelens die bij de ouders leven. Wij helpen de ouders op deze informatieavond om er bewust van te worden hoe met deze gevoelens om te gaan. Emoties moeten namelijk op de juiste manier gecommuniceerd worden, want anders blijven ze bij je, of bij het kind.’

Hij geeft een voorbeeld: ‘We kunnen van de kinderen leren; de manier waarop zij alles direct doen en beleven. Maar aan de andere kant moeten wij niet alle boosheid en verdriet naar buiten laten komen. Slaan en schreeuwen lijkt in eerste instantie op te luchten, maar het zorgt er alleen maar voor dat je energie weglekt en de boosheid van binnen wordt hierdoor niet opgelost. Die boosheid moet je van binnen laten plaatsvinden.’

Overmars besluit: ‘Op de informatieavond lichten we ouders in hoe ze met die emoties kunnen omgaan. Met voorbeelden vertellen we waar je als ouder tegenaan loopt en hoe je dingen anders kunt aanpakken, bij je kinderen en bij jezelf.’

De Informatieavond Ouder & Kind vindt op maandagavond 10 maart plaats aan de Duinweg 14 in Noordwijk. De avond start om 19:30 uur en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: 06 5028 4389 of:
info@antecedo.nl.

‘Je mag geen voorrang nemen, je kunt alleen voorrang krijgen’

Veilig op weg campagne

SASSENHEIM – De leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool De Overplaats zijn een stuk wijzer geworden waar het gaat om het veilige verkeersgedrag tussen fietsers aan de ene kant en vrachtwagens en bussen aan de andere kant. De moraal van de les werd tijdens de theorieles treffend verwoord door instructeur Cees van Ruiten: ‘Je mag geen voorrang nemen, maar je kunt alleen voorrang krijgen’.

Van Ruiten en zijn collega Eric Koelewijn zijn deel van het ‘Veilig op Weg’ team van Transport en Logistiek Nederland, dat basisscholieren onderwijst over vrachtauto’s en andere grote voertuigen in het verkeer. Deze lessen worden juist aan de leerlingen in de hogere groepen gegeven, omdat zij binnen afzienbare tijd zelfstandig per fiets naar de middelbare school moeten rijden.

Koelewijn is vrachtwagenchauffeur en Van Ruiten geniet van zijn pensioen. Tijdens de theorieles waarschuwt de laatste: ‘Neem nooit voorrang, want de vrachtwagenchauffeur kan nog zo fout als wat zijn, maar je fiets is zo plat als wat en zelf wordt je met stoffer en blik van straat geveegd. Je mag geen voorrang nemen, want je kunt alleen voorrang krijgen.’ De leerlingen moesten vervolgens enkele theorievragen beantwoorden, waarna ze, begeleid door de juffen Annelies van Eeden en Nancy van de Werff, in een grote groep fietsten naar de Oosthaven, waar een levensgrote vrachtwagen al op hen stond te wachten.

Deze Veilig op Weg-demonstratievrachtauto liet de kinderen ervaren wat ze zojuist tijdens de theorie hadden geleerd. Enkele pretieners gingen in de cabine zitten, waarna de andere leerlingen in de dode hoek van de vrachtwagen gingen staan. Zo werd duidelijk hoe (on)zichtbaar je in het verkeer kunt zijn. Stiekem werden de kinderen uit de dode hoek vervolgens vlak tegen de neus van de vrachtwagen geplaatst, waarna de kabinekids werd verzocht te kijken waar de andere kinderen waren. Tot hun grote verrassing bleken die dus pal onder hun neus te staan. Leerlinge Linda was onder de indruk: ‘Ik heb vandaag geleerd dat je altijd uit moet kijken als er vrachtwagens en bussen in de buurt zijn.’

24 februari 2008

Poolse advertentie is begin van trend

NOORDWIJK – Op de achterkant van de Woensdagkrant van deze week was een opvallende paginagrote advertentie te zien, die volledig in het Pools was opgesteld. Foto Henny Hoogeveen had de primeur; is dit een nieuwe trend in het advertentieland?

“Dat zou best kunnen”, legt bedrijfsleider Patrick van Steijn uit. “Met circa 20.000 Polen die hier in de Duin- en Bollenstreek werkzaam zijn, praten we over een compleet nieuwe doelgroep voor veel van onze producten. Als Nederlanders de advertentie lezen, is er niemand die het begrijpt, maar toch snapt iedereen waar het over gaat. Mobiele telefoons worden aangeboden met Poolse menu’s.”

Afgelopen week verscheen de eerste Nederlandse krant in het Pools, maar lezen de Polen wel de regionale weekbladen? “Zeker weten, maar daarom hebben we de advertentie ook op de achterpagina gedaan. Wanneer de krant op de mat valt bij de doelgroep, richt hun aandacht zich direct op de Poolstalige advertentie.”

Polen komen hier naar toe omdat ze in hun eigen land geen geld kunnen verdienen; ze sparen om later in Polen bijvoorbeeld een huis te kunnen kopen. Dat is het beeld dat veel Nederlanders van Poolse werknemers hebben. Hoe kan het dan dat ze hier mobiele telefoons kopen? “Ze hebben er absoluut het geld voor en geven zo cash 180 euro uit voor een mobieltje”, aldus Van Steijn. “Maar dat komt ook omdat ze gevleid zijn dat we hier Poolstalige telefoons verkopen en zeggen: ‘Ik kan het menu in mijn eigen taal krijgen? Da’s top!”

21 februari 2008

“Ik werk vanuit het gevoel en luister naar de mensen”

TEYLINGEN – Op 1 februari zag het bedrijf De Verandering het levenslicht. Oprichtster Miranda Schuil (44) combineert haar jarenlange ervaring in de makelaardij met het vele jaren werken in de modewereld. Ze loopt al een tijd lang rond met de passie om bij de mensen meer balans in huis te brengen en heeft enkele opleidingen gevolgd om dit te kunnen realiseren.

Schuil volgde onder meer de Kleur & Styling-opleiding bij het Instituut voor Binnenhuisarchitectuur alsmede een Feng Shui opleiding. Schuil: “In Nederland wordt dit uitgesproken als ‘fung sjwee’ en het staat voor het in balans brengen van de dingen en de mensen. Ik werk niet alleen met deze Chinese filosofie, maar ik neem het mee in al mijn werkzaamheden, want ik werk vanuit het gevoel en luister naar wat de mensen te vertellen hebben.”

Ze vervolgt: “In een huis is het voor de bewoners onderling soms erg onrustig en mensen voelen zich wel eens niet veilig of ongelukkig thuis. Dit kan komen door een scheiding of hyperactieve kinderen. Ik probeer de drukke invloeden en het jachtige van het leven buiten te houden, door rust in de huizen te creeren. Een opgeruimd huis is hier altijd een eerste stap voor, maar het gaat ook verder. Zo kun je gebruik maken van zachtere kleuren of het meubilair meer op elkaar laten afstemmen. Maar wat ik niet doe, is mijn eigen stijl opdringen, want de mensen moeten zelf aangeven wat ze willen.”

Dominant

Ook op de markt voor verkoop van woningen is Schuil gevraagd: “Ik kijk dan naar de woning en de tuin. Als er veel persoonlijke foto’s staan of dominante schilderijen hangen, dan haal ik die weg.” Op wie richt ze zich? “Dit zijn meerdere doelgroepen: mensen die net een nieuw huis hebben of juist hun eigen huis of kinderkamers willen restylen. Ik ga dan ook met de kinderen in gesprek om te ervaren wat hun wensen en kleuren zijn. Wanneer mensen van mijn diensten gebruik willen maken, bezoek ik hun woning en in zo’n anderhalf uur lopen we samen door het hele huis, waarbij ik de wensen goed in kaart breng. Nadat ik al hetgeen gezegd is goed heb laten bezinken op mijn kantoor, kom ik met een advies.”

In het bedrijfslogo staat ook het Yin-Yang symbool. Wat is hier de reden van? “Dit staat voor balans en evenwicht, want ik leer elke dag ook van de mensen waar ik thuis kom. Door te kijken naar de mannelijke en vrouwelijke kant, dag en nacht, leeg en vol en rust en handelen, probeer ik die tegenovergestelde dingen met elkaar in balans te brengen.
Voor meer informatie: De Verandering, M: 06 2929 6729, E: info@deveranderingadvies.nl, W: www.deveranderingadvies.nl.

Eerste lentebloemen

TEYLINGEN - Doe de wanten maar in de mottenballen, zet de schaatsen in het vet en gooi de slee in het haardvuur, want het is zo ver: de lente is gekomen. Tenminste, daar lijkt moeder natuur van overtuigd, getuige deze foto. De eerste officiele lentedag is op 21 maart, maar daar trekken de bloemen zich weinig van aan. In december zwierden we nog met ons allen op de ijsbanen, die voor het eerst in jaren weer open gingen, mar het lijkt nu al voorbij te zijn met de winterpret. Al zal menigeen er ook niet rouwig om zijn, want die kou gaat je toch wel in de botten zitten.

Kluscursus voor vrouwen opnieuw geen succes

VOORHOUT – Voor de tweede opeenvolgende keer heeft de kluscursus voor vrouwen geen doorgang gevonden in het gebouw van de Stichting Welzijn Ouderen Teylingen (SWOT) aan de Kerkweg 13. Opnieuw waren er onvoldoende deelnemers, zo laat Anton Kuckartz, SWOT-directeur, weten.

Kuckartz: “Vier vrouwen hadden zich aangemeld en dan kunnen we het niet door laten gaan. Het liefst hebben we tien deelnemers en met acht hadden we de cursus echt wel gestart, maar we blijven deze cursus aanbieden, want in het verleden kregen we wel voldoende deelnemers. Ze leren dan hoe ze met een boormachine aan de slag kunnen of hoe ze een radiator kunnen ontluchten.”

Wat is de reden dat de cursus nu weer niet doorgaat? “In Lisse organiseert de SWOT dit soort kluscursussen al een tijdje, maar hier is de markt blijkbaar toch wat gering.” Hij lacht: “Er zijn blijkbaar toch allemaal klusjesmannen in de buurt!” Concluderend: Na de zomer komt er een nieuwe cursus: de datum is nog niet bekend, want dat hangt ook van de agenda van de docent af. We zullen ook overwegen of we deze kluscursus, die door alle senioren in Teylingen gevolgd kan worden, ook in samenwerking met onze afdeling in Lisse georganiseerd kan worden.”

Adest Musica brengt vierde cd op de markt

SASSENHEIM – Afgelopen weekend nam Adest Musica in Da Capo alweer haar vierde cd op. Met nummers als ‘Streets of San Francisco’, ‘Hymn to the fallen’ en ’s nachts na tweeën’ belooft dit ook weer een topper te worden voor de vele liefhebbers van de muzikale uitspattingen van Adest Musica.

Zondagmiddag zette dirigent Rob Balfoort de laatste puntjes op de ‘i’: “We gaan nu zes keer eenzelfde stuk achter elkaar oefenen.” Een diepe zucht kwam uit de kelen van de 60 muzikanten. De dirigent: “Welnee, dit is lekker om te doen, want buiten is het toch pokkenweer!” Balfoort is kritisch, zonder echt kritiek te hebben: “John, je komt te laat, want die lage noot komt wat eerder.” Hij spreekt cryptisch voor de buitenstaanders maar de Adest Musica leden begrijpen hem precies: “Nummer 34, 35 en 36 moeten meer ballen hebben.”

De cd-commissie bestaat uit Marieke Tukker, Andre Stolte, Bart Hermans en John van Dijk. Deze laatste legt uit: “De titel van de nieuwe cd houden we nog even geheim, net als de naam van de persoon die het eerste exemplaar mag ontvangen. Wel kan ik vertellen dat de presentatie van de cd met veertien nummers erop plaatsvindt op zaterdagmiddag 19 april in Park Rusthoff in Sassenheim.” Wie de cd wil hebben, moet er vlug bij zijn, want deze is niet in de winkels te verkrijgen, zo laat Van Dijk weten: “De cd kan voor 15 euro besteld worden via
www.adestmusica.nl en mensen kunnen nu al voorintekenen.”

Drum- & Showband Adest Musica uit Sassenheim is opgericht op 31 januari 1952. Adest Musica betekent "er zit muziek in". Een toepasselijke naam, want de band heeft niet alleen een specifiek eigen marsrepertoire (de "Adest-sound"), maar tevens een gevarieerd concertrepertoire, met daarin o.a. big band- en filmmuziek. Adest Musica bestaat uit drie afdelingen, te weten Seniorenband, Jeugdband (8 tot 16 jarigen) en stageband. Het clubblad van Drum- & Showband Adest Musica heeft de alleszeggende naam "Parade". Jaarlijks wordt er door de Senior- en Jeugdband veel opgetreden waaronder tal van streetparades, taptoes en evenementen.

Singing Stars bezorgen plezierige rugrillingen

VOORHOUT – Meer dan vijftig mensen kwamen zondag 17 februari in het gezondheidscentrum kijken, luisteren en genieten van een optreden van de Singing Stars. De jongedames zongen fantastisch en liet menig toehoorder de plezierige rillingen over het lichaam lopen.

Mieke Kortekaas, docente en in 2002 oprichtster van de Singing Stars, vertelt vlak voor het optreden begint over haar passie: “We zijn een zang- en dansvereniging met een focus op het samen zingen en de koorzang. De kinderen die lid zijn komen niet alleen uit Voorhout, maar ook uit Sassenheim en Noordwijk en vinden het leuk om muziek te maken. In zes jaar tijd zijn we gegroeid naar een vereniging met 90 kinderen (meisjes en jongens) in de leeftijd van 7 tot 18 jaar. We hebben geen leeftijdsgrens, dus de kinderen mogen zo lang blijven als ze willen, maar op een gegeven moment verbreed het aantal keuzemogelijkheden zich enorm voor de tieners.”

Live pianist

Over de middag zelf: “De meisjes die hier zingen zijn tussen de 14 en 18 jaar en hebben dit optreden zelf georganiseerd. Zo ervaren ze ook wat er allemaal bij komt kijken; je moet de locatie reserveren, zorgen voor koffie en thee, maar ook de liedjes regelen. Ook werken we vandaag niet met een bandrecorder, maar met een live pianist en daarom noemen we dit evenement: ‘De Singing Stars Unplugged’.

De zangeressen openden het programma met “Oh Happy Days”, waarna nog 12 prachtig in het Nederlands en Engels gezongen nummers volgden. Na het afsluitende nummer “Mijn houten hart”, volgde een keihard applaus van het publiek, dat de jongedames deed glimmen van trots.

Nieuwtje

Op dit moment komen geïnteresseerden voor de Singing Stars nog op een wachtlijst, maar later dit jaar zijn er nieuwe mogelijkheden om bij de groep te komen. Kortekaas had ook een nieuwtje: “Dit was een van de laatste optredens in het gezondheidscentrum, want per september oefenen we in het gebouw van De Speleweij.”

Met de klas naar Sealife dankzij reislustige ballon

VOORHOUT – De vijfjarige Ticho Lemmers werd op vrijdag 15 februari verrast met de mededeling dat hij de winnaar was van de ballonnenwedstrijd, die op 30 november werd gehouden in verband met de opening van het nieuwste Voorhoutse winkelcentrum, de Jacoba van Beierenhof.

Leerkrachten Miranda van der Sanden en Esther Cramer, van combinatieklas Groep 1-2I van ’t Cluster (De Achtbaan), hadden het klaslokaal al helemaal feestelijk ingericht, maar nog geheim gehouden wie de prijs, een volledig verzorgde excursiedag voor de hele klas naar het Sea Life in Scheveningen, had gewonnen. Toon van Duin en John Voordouw maakten namens de winkeliers van het Jacoba van Beierenhof bekend “Dat Ticho’s ballon helemaal in Duitsland was terechtgekomen en wel in het plaatsje Hann-Münden; niet minder dan 462 kilometer van Voorhout verwijderd.”

Juf Miranda voerde het woord: “Als je die ballonnen met een kaartje eraan oplaat, is het al heel bijzonder wanneer een kaartje wordt teruggestuurd. Er was een aardige Duitse meneer die dit heeft gedaan en het verbaasde ons dat hij de ballon had ontvangen in een dorpje dat zo ver weg ligt. De enige echte winnaar is dus Ticho en dankzij hem mag de hele klas op een schoolreisje naar Sealife. We gaan met ons allen met de bus en dat is allemaal gesponsord door die aardige winkeliers van de Jacoba van Beierenhof!”

Sealife

De volwassenen in de klas riepen naar de kinderen: “Willen jullie naar Sealife?!” Alle kinderen gilden om het hardst: “JA!!!” Om de feeststemming nog verder te vergroten, mochten de kinderen ook grijpen in een grote bak met marsjes, twixjes en brosjes, die Van Duin en Voordouw hadden meegenomen. Ticho zelf mocht de voor hem levensgrote waardebon in ontvangst nemen. Na de uitreiking vertelde hij: “Ik wou ook winnaar zijn en dat is met gelukt!” Vol trots laat hij vervolgens de grote prijs aan al zijn klasgenootjes zien. Later dit jaar bepaald De Achtbaan de datum waarop deze reis naar Sealife kan plaatsvinden.

Warmetruiendag wijst kinderen op het milieu

Rillen voor 7 procent minder CO2
SASSENHEIM – De jongste generaties werd op vrijdag 15 februari even goed ingewreven hoe belangrijk het milieu is. Op initiatief van het Klimaatverbond en Z@pp organiseerde de R.K. basisschool De Kinderburg de landelijke actie: ‘Warme Truiendag’. Op deze vrijdag stond de thermostaat van de school enkele graden lager en kwamen de kinderen in dikke truien en met grote bontmutsen naar school. Ook wethouder Henriëtte Wilbrink ondersteunde dit initiatief met haar aanwezigheid.

Volgens het Klimaatverbond staat het verlagen van de thermostaat met een graad gelijk aan 7% minder energieverbruik en dus 7% minder CO2-uitstoot. Een leerlinge van groep was hiervan op de hoogte: “We moeten minder stoken, want anders komt er allemaal CO2 in de lucht!”

Wilbrink bezocht groep 5 van juf Mirjam Knetsch en groep 3 van juf Jolande Evers en kreeg in beide klassen een warm welkom. Knetsch introduceerde de wethouder en vroeg de leerlingen: “Weet iemand waarom wij meedoen aan deze actie?” De kleine Martijn wist het wel: “Voor het milieu!” De juf: “Precies. Als je iets verbrandt, komen er allemaal schadelijke stoffen in de lucht en als het er heel veel zijn, gaat het niet goed met ons planeetje.”

De wethouder praatte er lustig op los met de kinderen en ervoer de dag zelf als “Heel erg leuk”. Ze vertelt: “We hebben gepraat over andere energievormen zoals windenergie en over het dilemma waar die windmolens moeten komen. De kinderen wilden deze niet te dicht bij het school, het Rusthoffpark of de sportvelden, maar vonden het prima als de molens langs de rijksweg komen.”

Kruiken

Wilbrink was ook enthousiast over de kleinste groep van de school: groep 3. “Hier hadden de kinderen mutsen, handschoenen, sjaaltjes en kruiken bij zich en we praatten over hoe je zelf energie kunt besparen. Je kunt bijvoorbeeld het lichtknopje uitdoen als je de kamer verlaat. Daarnaast was ik verrast dat deze leerlingen al heel netjes dingen wisten te vertellen over CO2 en de dampkring, want dat had de juf hen al verteld.”

Over de dag zelf: “ Ik vind het heel belangrijk dat er aandacht besteedt wordt aan het milieu, want je kunt veel zuiniger zijn met energie. De Warmetruiendagactie is groeiende en hier in Teylingen doen nog lang niet alle scholen mee. Ik hoop dat het sneeuwbaleffect nog flink doorzet, want het is heel belangrijk om de jeugd zo jong mogelijk actief te betrekken.”

Zelf afwassen

Wat doet de wethouder zelf om het milieu te besparen? “Ik woon in een heel erg goed geïsoleerd huis. Ik heb een droger, maar ik droog in principe altijd buiten. Ik doe altijd het licht uit, wanneer ik het niet nodig heb en ik maak geen gebruik van de stand-by stand op huishoudelijke apparaten.” Welke originele ideeën vernam Wilbrink? “De kleintjes legden bij het praten over het milieu meer de relatie met papiertjes en rommel over straat. Maar er kwamen ook veel goede suggesties, zoals het helpen van hun moeder met de afwas, zodat de afwasmachine niet gebruikt hoeft te worden. Ook wilden ze lucifers uit de huizen weghalen, want dan kun je minder vaak het gas aandoen.”

“Ik hoef er niet naar toe hoor, veel te koud!”

Antarticabedwingster maakt indruk op Klaverweide

NOORDWIJK – De eerste Nederlandse vrouw op de Zuidpool, Bernice Notenboom, verblijdde twee groepen kinderen van basisschool Klaverweide met een bezoek. Zij keerde op 18 januari terug van een 40-daagse reis naar zo ongeveer het koudste plekje op aarde: Antarctica en liet de met spitse oren toeluisterende kinderen in haar ervaringen delen.

Zelfs burgemeester Harry Groen was naar de school gekomen om getuige te zijn van deze gebeurtenis. Hij vertelde: “Beste kinderen, dit is een heel belangrijke dag voor jullie. Niet omdat ik er ben, want ik kom hier heel vaak. Maar vandaag heb ik mijn ambtsketen om, omdat ik heel veel respect heb voor Bernice. Zij heeft iets gedaan dat buitengewoon moeilijk en knap is: ze heeft op ski’s de Zuidpool bereikt en dat is niet alleen een pokkeneind weg, maar ook heel erg koud.” De burgemeester had ook een wijze raad aan de jonge toehoorders: “Als je echt iets wilt, zet je er dan voor in, want dan kun je het ook bereiken!”

Prijsvraag

Klaverweide had het exclusieve bezoek van de poolreizigster te danken aan een prijsvraag. Scholieren van een aantal scholen in Nederland hadden contact met Bernice Notenboom tijdens haar reis in het kader van lessen over klimaatverandering en duurzaamheid. Aan het lesprogramma op
www.arcticalert.nl was ook een prijsvraag verbonden, met als hoofdprijs een bezoek van de poolreizigster. Groep 7 en 8 van Klaverweide wist die prijs te winnen.

Notenboom zelf begon haar toespraak ook precies op tijd, want ze had een strakke deadline. Tijdens haar presentatie ging haar mobiele telefoon enkele malen af en ze moest zelf haar verhaal enige minuten onderbreken om een live-interview te geven aan Teleac. Voor de kinderen maakte dat allemaal niets uit, want ze bleven gigantisch onder de indruk van deze ijsvrouw. Ze vertelde onder meer: “Antarctica is een fantastisch mooie plek, maar je kunt er alleen overleven als je alles bij je hebt. Ik ben er zelf naar toe gegaan vanwege het veranderende klimaat. Toen ik aankwam was het vijf graden boven nul, maar twee weken later was het flink kouder en ik ben ook met een longontsteking teruggekomen.”

Fluitje

De poolreizigster toonde aan de kinderen welke set kleren ze 40 dagen lang droeg: ritsloze schoenen met binnenschoenen van aluminiumfolie, sokken, een jasje gemaakt van maïs en gerecyclede plastic flessen, nog een winterjas met een kraag van echt bond, een bivakmuts, skibril, ski’s en een fluitje. Notenboom: “Dit fluitje is heel belangrijk, want je kunt door de kou niet meer naar elkaar schreeuwen. Je communiceert met fluitsignalen. Daarnaast moet je heel erg zorgen dat je kleren bij je hebt die ademen en niet stinken, want je kunt ze al die tijd niet wassen.”

De kinderen zelf mochten ook vragen stellen en ze lieten zich niet onbetuigd: “Heeft u ook dieren gezien en miste u uw familie?” Notenboom: “Ik heb geen enkel diertje gezien, geen vlieg, mug, pinguïn of zelfs de kleinst mogelijke bacterie. Al het leven op de Zuidpool bevindt zich namelijk aan de kusten en mijn expeditie vond in het binnenland plaats. Wat de familie betreft, heb ik nooit een inzinking gehad dat ik ze erg gemist heb. Wel heb ik ze met Kerst gesproken via de satelliettelefoon.” De verhalen van Notenboom over de combinaties aan producten, zoals muesli met chocola en kaas deed de kinderen gruwelen: “Vet, zeg!” En wat zijn de verdere plannen van de poolreizigster? “In mijn hoofd richt ik me alweer op de volgende expeditie naar Groenland.”

Een van de kleine toehoorders, Ian, is aan het eind van de presentatie geen Antarctica-enthousiasteling geworden: “Het ziet er wel leuk uit, maar ik wil er niet naar toe: het is mij veel te koud!”

'We blijven een stabiele factor'

Aart Tibboel, bestuursvoorzitter Nieuw Lisse
LISSE – Aart Tibboel (59) is alweer zo’n vijf jaar voorzitter van Nieuw Lisse. Vol passie spreekt hij over ‘zijn’ partij, waar Nieuw Lisse voor staat en zijn mening over het college van burgemeester en wethouders: ‘Vier wethouders is zonde van het geld, de afspraak was drie wethouders. Daarnaast blinkt het college niet uit in daadkracht, want ze blijven maar beslissingen uitstellen.’

In zijn kantoor hangt een schilderij met twee clowns. Hij zegt hierover: ‘Iedere dag moet ik wat te lachen hebben.’ Het typeert deze geanimeerde man. Tibboel is gewend om zaken te dirigeren, een goede eigenschap voor een voorzitter. Hij valt tijdens het interview met de deur in huis: ‘Ik ben niet zo’n politiek dier, want ik ben te recht door zee voor de politiek en kan niet goed compromissen sluiten. Maar op het moment dat mijn voorganger zijn functie ter beschikking stelde, kon ik geen kant op en moest ik mijn verantwoordelijkheid nemen, omdat ik ook de partij had helpen oprichten.’

Waar staat Nieuw Lisse voor? ‘Onze partij zal niet snel van een standpunt afwijken, al is dat inderdaad iets gemakkelijker omdat we niet in de coalitie zitten. Als bestuur praten we veel met de mensen en belangengroeperingen en mede door deze communicatie voeden we onze fractie, die redelijk autonoom functioneert, maar dus absoluut niet in een achterkamertje dingen bedenkt.’ Wat waren de politieke hoogtepunten in 2007? ‘Daar waren er weinig van, want over het algemeen worden onze voorstellen toch weggestemd, vanwege de overgrote meerderheid die de collegepartijen nu eenmaal hebben.’

Dieptepuntje
Hij vervolgt: ‘In de huidige oppositiesituatie doet de fractie het uitstekend. Het enige dieptepuntje van vorig jaar is het vertrek van Daphne van der Zwet, die ging verhuizen naar Noordwijk en daarom haar raadszetel moest opgeven. Dat was een dame die de jeugd aantrok, maar haar opvolger Jos Assendelft houdt zich redelijk staande, want het is niet erg gemakkelijk om in het politieke veld te komen.’ Over zijn taken als voorzitter: ‘Ik houd de organisatie compleet, zet het werk uit, zorg voor een taakverdeling en houd deze taakverdeling in stand.’

Over fractievoorzitter Ad van Zelst: ‘Hij doet het prima, want hij maakt de politiek richting de Lissers open. Ik kan me doodergeren aan mensen die allerlei moeilijke woorden gebruiken waar ik een Dikke Van Dale bij nodig heb. Lisse verdient een daadkrachtiger college, want nu moeten ze nog te vaak het werk overdoen. Kijk maar naar de plannen voor het CNB en Hobaho; dat kost kapitalen aan rentekosten. De gemeente moet geld toeleggen op het CNB en het cultureel centrum: dat kan ik ook achterop een sigarenkistje uitrekenen. Zakelijk en politiek kunnen er veel sneller beslissingen genomen worden. Overigens heeft het niet-daadkrachtig zijn van het college ook te maken met het niet-daadkrachtig zijn van de gemeenteraad. Het dualisme is namelijk een hopeloos systeem, want eigenlijk zou het college een managementteam moeten zijn, dat het beleid uitzet.’

Over de ambities: ‘Nieuw Lisse wil een stabiele factor blijven, zodat we in 2010 weer een wethouder kunnen leveren. In de tussentijd blijven we met de mensen praten, zijn we op zoek naar vers politiek bloed en is uitbreiding van de steunfractie noodzakelijk.
Voor meer informatie: www.nieuwlisse.nl; mensen kunnen zich via deze weg aanmelden als lid.