Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 mei 2013

Vertrouwen in Ten Hagen


HILLEGOM – Wethouder Ivo ten Hagen (VVD) krijgt het vertrouwen van de gemeenteraad, dat hij de perikelen rond de N208 goed aanpakt. Maar al het leed is zeker nog niet geleden, want er komen mogelijk nog extra financiële tegenslagen.

Vragen waren er nog volop bij de raadsleden. Met name vroegen zij zich af of het college als geheel wel in staat zal zijn om het project N208 nu wel tot een goed einde te brengen. Verschillende partijen lieten weten het jammer te vinden, dat oud-wethouder Van Griensven vroegtijdig de pijp aan Maarten had gegeven en geen verantwoording had afgelegd aan de raad. Raadslid Van Dijk (PvdA) was duidelijk in haar conclusies: ‘In oktober was al een onderzoek gestart naar de overschrijdingen in het project N208.’ Hierover waren de raadsleden niet geïnformeerd door de oud-wethouder. Van Dijk vond dit ‘schokkend. Of de wethouder was hier helemaal niet van op de hoogte, of hij heeft de informatie niet met de raad gedeeld.’

Ten Hagen haalde echter met de juiste woorden de kou uit de lucht. Hij verwees naar de eerste projectleider over het N208-programma, die fout op fout stapelde, maar hierover het college niet informeert. ‘De stuurgroep was dus niet op de hoogte van die informatie. Toen het college erachter kwam dat er meer aan de hand was, is ingegrepen en is de projectleider van het project gehaald.’ Hierna kwam volgens Ten Hagen ‘een beerput open. Op dit moment zijn nog altijd niet alle hoeken schoon. Zo hoort geen project te lopen, want het heeft geleid tot schaamrood op de kaken.’

De wethouder wil fase 1 van de N208 zo goed mogelijk afronden en voordat de tweede fase begint, gaat hij naar de gemeenteraad om deze politici te vragen wat er moet gebeuren en hoeveel geld hiervoor beschikbaar is. ‘Ik kan u nu niet met zekerheid zeggen wat de kostenoverschrijding is. Het zal meer zijn dan we gedacht hadden.’ De raadsleden waren grotendeels gerustgesteld en lieten weten er vertrouwen in te hebben, dat Ten Hagen het project N208 goed oppakt.

‘Indirecte motie van wantrouwen’


HILLEGOM – Het CDA twijfelt of het college wel in staat is om overzicht te houden op de grote projecten.

Daarom diende deze partij een motie in, waarin wordt voorgesteld om een derde partij adviezen te laten geven over die projecten. Het gaat dan niet alleen over de N208, maar ook over de Manege Hillegom, Fordmuseum, Kadernota 2013 en Begroting 2013. Fractievoorzitter De Bock hekelde de manier waarop het college de gemeenteraad informeert: ‘Af ten toe lijkt het of de raad als een hindermacht wordt beschouwd. De antwoorden op vragen (van het college, red.) zijn omfloerst en ontwijkend.’ Het CDA kreeg steun van de Fractie Roelfsema, maar de overige partijen wilden niets van de motie weten.

Gemeenteraadslid De Jong (BBH) beschouwde deze motie als een ‘indirecte motie van wantrouwen. We hebben er vertrouwen in, dat met het dossier N208, deze wethouder (Ivo ten Hagen, red.) en dit college verder gegaan kan worden.’ De overige partijen sloten zich hier bij aan; de motie werd met drie stemmen voor en zestien tegen afgewezen.

Zorgen over plannen Park Elsbroek

HILLEGOM – De fractie van Bloeiend Hillegom maakt zich ernstig zorgen over het voorontwerp Park Elsbroek. Met name waar het gaat om de sociale veiligheid, de hondenoverlast en de beperkingen van het heringerichte park voor scootmobielers, rolstoelrijders en rollatorwandelaars.

Gemeenteraadslid Co Jansen van deze partij heeft vragen gesteld aan het college over deze onderwerpen en hij informeert: ‘Elsbroek is al jaren een geduchte omgeving op het gebied van inbraken, maar ook slechte verlichting, waardoor op diverse locaties overlast ontstond.’ Mede hierom zou het park opgeknapt moeten worden. Maar nu lijkt het erop, dat er toch geen extra verlichting komt in het park. Dat is voor Bloeiend Hillegom geen goede zaak.

Ook maakt de partij zich zorgen over de vissende mindervaliden, met name bij de natuurvriendelijke oevers. Kunnen scootmobielers langs die waterkant wel zelfstandig, veilig en ‘normaal’ vissen?’

‘Aanlegplaatsen bij Hoftuin’

HILLEGOM – Gemeenteraadslid Ted van Haaster pleitte maandag 13 mei voor het realiseren van aanlegplaatsen bij de Hoftuin. Hij deed dit tijdens de vergadering van het regio-overleg.

Van Haaster hield een vurig pleidooi: ‘Hillegom ligt rondom aan het water. Holland Rijnland wil het sloepennetwerk uitbreiden en de waterrecreatie bevorderen. Wij zijn het enige dorp waar je door het centrum van de Ringvaart naar de Leidsevaart kunt varen. Laat de gemeente rekening houden met de herontwikkeling van de Hoftuin door het aanleggen van aanlegplaatsen voor boten.’ Wethouder Kleijheeg liet weten dat hij dit onderwerp zal bespreken met zijn collega-wethouder Van Rijnberk.

Burgemeester Broekhuis is er klaar mee

HILLEGOM – Een aandringende gemeenteraad brengt niet het goede humeur boven bij burgemeester Jan Broekhuis. Dat bleek tijdens de vergadering van het regio-overleg op maandag 13 mei.

Fractievoorzitter De Bock had een ambtelijk stuk gelezen waarin gesproken werd over het realiseren van woningbouw op de locatie van de huidige bibliotheek. Hij wilde dus weten: ‘Wordt de bibliotheek opgeheven? Kunt u mij daar op korte termijn over informeren?’ Broekhuis liet weten dat die ‘korte termijn’ in ieder geval niet voor maandag 24 juni zal zijn. ‘Dan komt dit punt aan de orde.’

De Bock bleef echter aandringen op extra informatie en werd hierin gesteund door commissievoorzitter Jansen. De maat was vol bij Broekhuis. Hij liet weten: ‘Ik ben hier klaar mee en ben duidelijk geweest. De groeten.’

De angst regeert

HILLEGOM – ‘U laat zich uit angst leiden om vragen te stellen!’ Fractievoorzitter De Bock (CDA) uitte felle kritiek op gemeenteraadslid Van Haaster (VVD) tijdens de vergadering van de commissie regio-overleg van maandag 13 mei.

Van Haaster legde een link tussen de komst van de Duinpolderweg en de mogelijke bouw van veel nieuwe woningen: ‘Wordt de Duinpolderweg gerealiseerd, zodat daarna huizen gebouwd kunnen worden op Hillegoms grondgebied? Dat is de angst die leeft in het dorp.’ De Bock reageerde fel: ‘U praat vanuit angstmotieven en dat is een heel slechte leermeester. Angstgevoelens moeten omgezet worden in harde feiten. U laat zich door angst leiden om vragen te stellen. We moeten de weg aanleggen, als dat het belang van Hillegom dient.’ Wethouder Ivo ten Hagen beaamde: Het nut van de Duinpolderweg voor Hillegom is groter dan de mogelijke schade.’

Enthousiasme over Holland Rijnland

HILLEGOM – De gemeenteraad is enthousiast over het samenwerkingsverband Holland Rijnland en wil graag dat deze instantie blijft voortbestaan.
                                                                                                                         
Dat bleek maandag 13 mei tijdens de vergadering van de commissie Regio-overleg. Burgemeester Henri Lenferink kwam namens Holland Rijnland praten over de toekomstmogelijkheden. Hij bezocht Hillegom als eerste van de vijftien deelnemende gemeenten. Sinds de oprichting van Holland Rijnland zijn een aantal infrastructurele projecten onomkeerbaar geworden. De Rijnlandroute komt er, de RGL (in een afgezwakte versie) ook en voor de Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG) wordt hetzelfde resultaat verwacht. Holland Rijnland heeft hiermee bijna alle doelstellingen behaald die in 2004 waren afgesproken.

Lenferink: ‘Nu is het moment om stil te staan en te zeggen: willen we echt met elkaar aan de slag en wat vinden wij belangrijk voor de toekomst? De agenda moet belangrijk genoeg zijn om door te gaan. Wat moeten dan de thema’s zijn en wat zal dan de schaalgrootte van Holland Rijnland zijn?’ Zelf ziet Lenferink veel mogelijkheden in samenwerking op economisch gebied, groen en recreatie en de drie decentralisaties. ‘Daar zal een zekere vorm van samenwerking nodig blijken. Gemeenten kullen dat niet zelf aan.’

De raadsleden toonden zich vol lof over Holland Rijnland. Een lichte meerderheid lijkt te kiezen voor de optie om dit samenwerkingsverband voort te zetten als koepelorganisatie, waarbij de verschillende gemeenten op verschillende onderwerpen met verschillende partijen samenwerken. Fractievoorzitter De Bock (CDA) pleitte ervoor om de Bollengemeenten te laten optreden ‘als één bestuurlijke entiteit; dan is de stemverhouding met Leiden en de Rijnstreek ook meer in evenwicht’. Gemeenteraadslid Adamse (D66) pleitte voor meer aandacht voor duurzaamheid: ‘Holland Rijnland moet hiervoor in 2020 koploper zijn op de gebieden energie en duurzame woningbouw.’

De raad wilde niet praten over welk budget Holland Rijnland zou moeten krijgen van de gemeente. Commissielid Ringelberg (VVD) stelde hierover: ‘Laten we kijken wat Holland Rijnland kan doen en pas daar het budget op aan.’ Deze woorden werden door alle politici ondersteund.

Lege bussen

HILLEGOM – ‘De buslijn bij het nieuwe station loopt helemaal nog niet zoals het moet gaan. De bussen rijden vaak leeg rond.’ Deze kritiek uitte gemeenteraadslid Snuif (D66) tijdens de vergadering van de commissie Regio-overleg op maandag 13 mei.

Snuif had wel een vermoeden waardoor het komt dat die bussen altijd leeg zijn. ‘Die bussen sluiten totaal niet aan op de treinen die vertrekken. De bussen staan op het verkeerde moment op het station.’ Wethouder Ivo ten Hagen onderkende het probleem van al die lege bussen. ‘We hebben binnenkort overleg met Arriva om te kijken waarom de aanrijdtijden van de bussen hier niet goed aansluiten op het treinschema. Als dat alleen bij ons zo is, dan hebben we pech, maar als de bussen overal niet aansluiten op de treinen, dan moeten we maatregelen nemen.’

De wethouder vond het belangrijk dat meer mensen met de bus gaan rijden. ‘We moeten meer reclame maken voor de bus, want als er geen gebruik van wordt gemaakt, verdwijnt deze busverbinding weer.’

Lokaal maatwerk voor zorg

HILLEGOM – Een pleidooi van fractievoorzitter Anita van Vliet (Hillegom Progressief) werd maandag 13 mei warm ondersteund door wethouder Kleijheeg. Van Vliet pleitte ervoor, dat de komende jaren goed gekeken moet worden naar individuele wensen. Vooral waar het gaat om de zogeheten ‘sociale agenda’. Bezuinigingen door de rijksoverheid zorgen ervoor dat veel minder mensen gebruik kunnen maken van de sociale voorzieningen.

Van Vliet pleitte ervoor om de uitvoering van de sociale agenda niet in een te groot samenwerkingsverband op te pakken: ‘Ga voor de Bollenvijf of Bollenzes.’ Kleijheeg liet weten het met haar eens te zijn. ‘We gaan proberen om die aanpak groot te organiseren en klein in te richten. Je hebt namelijk het schaalvoordeel nodig voor het (goedkoper, red.) inkopen om de zorg voor de individuele gebruiker beter in stand te houden.’

Beatrix gaat en Willem komt


KAAG EN BRAASSEM – De grote afwezige tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 13 mei was voormalig koningin en huidig prinses Beatrix. Na dertig jaar gehangen te hebben op ‘haar’ plekje aan de muur van de raadszaal, is het portret nu verdwenen. In plaats daarvan hangt een nieuw portret van koning Willem IV en koningin Máxima.

‘Bestemmingsplan komt twintig jaar te laat’

ROELOFARENDSVEEN – De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met het bestemmingsplan Geestweg / Floraweg. Toch blijven alle partijen zich afvragen of de gestelde ambities haalbaar zijn om in dat gebied duurzame tuinbouw te realiseren. Maar een motie van de PvdA om nu al in gesprek te gaan met de provincie om dat gebied op een andere manier te bebouwen, kreeg geen enkele steun van de overige partijen.

Voorafgaand aan de vergadering hadden de politici in totaal vier dagen nodig om een motie op te stellen over het bestemmingsplan Geestweg / Floraweg. Deze motie werd mede ondertekend door de VVD, Samen voor Kaag en Braassem en het CDA. Ook de PvdA steunde deze motie. De politieke partijen dragen het college van burgemeester en wethouders op om voor 1 juli 2017 een verslag te maken over de stand van zaken in dat gebied. Tegen die tijd moet onder meer duidelijk zijn, of er überhaupt duurzame tuinbouw gerealiseerd is of dat er meer interesse is voor projecten die niets met tuinbouw te maken hebben.

Gemeenteraadslid Jan van der Geest (VVD) was net als de overige politici kritisch. Dit bestemmingsplan komt om vijf over twaalf. Er zijn tuinders vertrokken naar elders waar er wel meer mogelijkheden waren om op andere schaal te tuinen. We zullen het maar voortschrijdend inzicht noemend, maar dit bestemmingsplan komt wel twintig jaar te laat.’ Gemeenteraadslid Job Grovenstein (CDA) zag het wat positiever in: ‘We willen de ondernemers oproepen de kansen te benutten die het plan hen biedt.’

Zijn collega Piet van Veen (PvdA) stelde: ‘Laat het college onderhandelen met de provincie om op korte termijn een realistisch bestemmingsplan te ontwikkelen. Maak een bedrijventerrein op de Geestweg / Floraweg. Over vier jaar zal de conclusie uit het onderzoek zijn, dat er waarschijnlijk geen duurzame tuinbouw zal komen. Laten we nu alvast actie ondernemen.’ Hier waren de overige partijen het niet mee eens. Zij willen de komende vier jaren ‘duidelijkheid voor het gebied over wat wel en niet kan’. Harry van Schooten (SVKB): We staan met dit bestemmingsplan voor een grote opgave. De markt is in dit gebied aan zet. We doen dit ook om de tuinders in het gebied te beschermen, burgerwoningen mogelijk te maken en leges te heffen.’ Toch hield wethouder Antoon Kea de deur op een kier voor het voorstel van de PvdA. ‘We zijn bereid om als college te kijken naar mogelijkheden die zich aandienen. Als het noodzakelijk is om een andere weg in te gaan, dan moeten we dat in samenspraak met de raad niet nalaten.’

Klachten over vuilophaal

ROELOFARENDSVEEN – Het vuilnis wordt al weken lang een dag te laat opgehaald. Dit heeft tot vragen geleid bij fractievoorzitter Piet van Veen (PvdA). Hij voelde hierover wethouder Ton van Velzen aan de tand: ‘Het vuil wordt regelmatig niet op maandag opgehaald, maar op dinsdag. En tegelijkertijd vertellen we aan onze inwoners dat zij hun vuilnis niet al ’s avonds voor de ophaaldag buiten mogen zetten.’

Burgemeester Marina van der Velde was scherp: ‘Dit probleem speelt bij u in de straat, begrijp ik?’ Van Veen erkende dat dit onderwerp bij hem in de wijk een gespreksonderwerp is. Wethouder Ton van Velzen liet weten dat het probleem bekend is. ‘We hebben aan (het vuilophaalbedrijf, JD) Cyclus gezegd dat ze de problemen als een speer moeten oplossen. Het gaat waarschijnlijk om een chauffeur die de route niet goed genoeg beheerst. Met hem is de route doorgesproken en de verwachting is, dat het vanaf deze week over is.’

‘Prutsen in de marge’

KAAG EN BRAASSEM – De motie van Samen voor Kaag en Braassem, VVD en CDA over de Geestweg / Floraweg krijgt een dikke onvoldoende: een 4-. Theo Akerboom, woordvoerder LTO Noord, afdeling Kaag en Braassem en voorzitter Platform Tuinbouw Veenstreek, vindt het onbegrijpelijk dat de tuinbouwsector nog eens vier jaar in onzekerheid blijft.

Akerboom stelt: ‘Ik vind het positief dat het bestemmingsplan Geestweg / Floraweg  goedgekeurd is. Maar het is wel jammer dat er nog een motie over het besluit heen gekomen is. Hierdoor is de bestemming maar vier jaar houdbaar en dat is in investeringstijd helemaal niets. De tuinbouw wil planologische duidelijkheid; als je wilt investeren in zo’n gebied, moet je er van op aan komen, dat de bestemming minimaal voor de periode van tien jaar geldt.’

De politieke partijen hebben bij het opstellen van de motie geen contact gehad met Akerboom. ‘Blijkbaar is er geen behoefte om zulke dingen af te stemmen. Kijkend naar de inhoud van deze motie, doet het waarschijnlijk recht aan de belangen van meerdere bewoners in dat gebied, die wat anders voorhebben met de bestemming van Floraweg / Geestweg. Er is blijkbaar behoefte aan een ruimere mate van activiteiten in dit gebied. Je kan maar één heer tegelijk dienen.’

Hij vervolgt over de motie: ‘Als je kiest voor de sector, moet je voorwaarden opstellen waar we mee uit de voeten kunnen. Nu is het van twee kanten net niks. Of je geeft de tuinbouw de ruimte met nevenactiviteiten. En als je daar niet mee akkoord gaat, keur dan het bestemmingsplan finaal af en zeg dat tuinbouw niet past in Geestweg / Floraweg.’ Desgevraagd geeft Akerboom het besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan ‘een dikke 8’. Over de motie stelt hij: ‘Dat is een 4-. Je bent samen zo lang aan het praten en in de laatste paar uren zetten ze zo’n motie in elkaar. Dat is prutsen in de marge.’

Speeddaten met raadsleden

KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraadsleden gaan de komende maanden tot de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 de boer op. Met behulp van ‘speeddatesessies’ willen ze van gedachten wisselen met de bevolking. Maandag 13 mei oefenden de raadsleden na afloop van de gemeenteraadsvergadering met enkele toehoorders van de publieke tribune.

De afgelopen maanden is de ‘Steven Spielberg’ van Kaag en Braassem, fractievoorzitter Piet van Veen (PvdA) druk bezig geweest om van ieder raadslid en elk collegelid een promotiefilmpje te maken. De bedoeling is, dat de raadsleden deze filmpjes mee kunnen nemen, zodat deze voorafgaand aan een speeddate kunnen worden gedraaid. Zo krijgen de inwoners inzage wat een raadslid bezielt om de politiek in te gaan.

Het is de bedoeling, dat verenigingen, stichtingen en bedrijven met de politici in contact komen, zodat de inwoners met de raads- en collegeleden kunnen praten over wat hun bezielt, welke klachten er leven en eventuele ideeen naar voren gebracht kunnen worden. Of het speeddaten een succes wordt, is nog niet duidelijk. Maar wel lijkt dit een goed initiatief te zijn om de politiek dichter bij de inwoners te brengen.

Twijfels over succes Drechthoek II

LEIMUIDEN – De gemeenteraad ging maandag 13 mei akkoord met het collegevoorstel om het bedrijventerrein Drechthoek II te ontwikkelen. Helemaal zonder slag of stoot ging dit niet. Gemeenteraadslid Riet Spaargaren (Samen voor Kaag en Braassem) stemde als enige tegen. Ze stelde: ‘Ik ben er niet van overtuigd dat er geen financiële risico’s zijn voor de gemeente. Ook vind ik niet dat het nodig is om nog meer bedrijfspanden te realiseren.’

Wethouder Antoon Kea had er echter het volste vertrouwen in, dat de gemeente geen financieel risico zal lopen. Hij liet weten, dat de gemeente alle mogelijke middelen zal gebruiken om ervoor te zorgen, dat de gemeente niet teveel geld hoeft te betalen voor de grond. Hij onthield zich van het O-woord (onteigening, JD), maar stelde: ‘In deze tijd past de gemeente terughoudendheid als het gaat om de gemeentelijke ontwikkeling van dat gebied. Het is goed dat de gemeente toch de wens heeft dat hier een bedrijventerrein gaat ontstaan. Het opstellen van dit bestemmingsplan en al die onderzoeken hebben geld gekost. We kunnen dat geld alleen terugkrijgen door grond uit te geven.’

Kea vervolgde: ‘We voeren een tweesporenbeleid; de gemeente zou de grond moeten werven, omdat het dan gemakkelijker is om alles in de hand te houden. Als we de grond kunnen verwerven voor een aanvaardbaar bedrag, dan is dat onze eerste optie. Maar als de eigenaren de grond in hand houden, moeten we afspraken maken. Speculatie moeten we tegengaan. Als de eigenaren niet zelf (bedrijven) gaan realiseren, dan neemt de gemeente het eigenaarschap over. En we proberen ervoor te zorgen dat we er niet bij in schieten.’ En met deze woorden stemden 19 van de 20 aanwezige raadsleden in met het collegevoorstel.

Terrastijd bij Elleni

LEIDEN – Elleni is een sfeervolle en gezellige lunchroom op het Bevrijdingsplein in Leiden Met heerlijke panini's van huisgemaakt brood, soepen en salades; allemaal bereid uit verse ingrediënten. Maar veel minder bekend is, dat Elleni nu ook de heerlijkste frituurgerechten serveert.

Steeds meer mensen ontdekken het best bewaarde lunchroomgeheim van Leiden. Voor, tijdens of na het winkelen genieten veel shoppers van de heerlijk natuurlijke producten van Elleni. Beroemd zijn de panini’s en de lekkere frisse en gezonde smoothies. En sinds kort komen ook de frituurliefhebbers aan hun trekken. Of het nu gaat om een portie bitterballen, een portie kaassoufflés of Van Dobben kroketten. De frituurgerechten worden geserveerd met sauzen als mayonaise, ketchup, curry en chilisaus.

Ook de panini’s zijn enorm populair. De gasten kunnen genieten van de speciale huisgemaakte panini’s met onder andere gerookte zalm, warme beenham of carpaccio. Heerlijk is ook de Elleni Special, met rucola, gerookte kip, pesto, mayonaise en taugé. De ‘Panini voor de maand juni’ is de Reijpenaer: met extra gerijpte kaas, sla, komkommer, tomaat, mosterd en mayonaise. Deze kan ook warm geserveerd worden.

Eindelijk kunnen we weer genieten van het warme zomerse weer. En waar kan dat beter dan op het enige terras dat op het Bevrijdingsplein aanwezig is? Met elf tafels en 44 zitplaatsen zullen velen genieten van de lunch, frituur of high tea. Probeer dan ook eens een verse smoothie; Elleni heeft vijf verschillende smaken, die in een flink glas van 0,4 deciliter geserveerd wordt: aardbei & mango, framboos & mango, aardbei & banaan, ananas & mango en framboos & bramen. Liever een andere frisse drank? Probeer dan de ijskoffie of het Liefmans Fruitbier; lekker verfrissend met ijsklontjes en slechts 4,2% alcohol.

Ook voor de kinderen is het elke dag mogelijk om bij Elleni in de watten gelegd te worden. Na reservering organiseren de medewerkers van Elleni een vrolijke kindermiddag; de jeugd krijgt dan vier toppings waarmee ze hun eigen pannenkoek of cake mee kunnen versieren. Dat wordt gecombineerd met een glas limonade en een kleurplaat, waar ze een prijs mee kunnen winnen.’

Ook de High Tea is populair; dat kan uiteraard iedere dag, maar elke zondag is er een speciale High Tea. Tussen 12:00 uur en 17:00 uur krijgen twee personen voor slechts 25 euro een High Tea vol met zoetigheden, chocoladefondue met vers fruit, diverse belegde panini’s en onbeperkt thee. Vanwege de enorme populariteit is het beter om hiervoor te reserveren.

‘Groepsgevoel heb ik gemist’

NOORDWIJK – Ook Diane Zandvoort – Hoppezak is erg blij met de aankomende overstap naar het CDA. ‘Ik heb er heel veel zin in. De afgelopen jaren hebben we heel natuurlijk samengewerkt. Ook dienden we regelmatig samen moties in. In het CDA trekt mij de combinatie van hun visie op de ontwikkelingen in Noordwijk gecombineerd met het sociale aspect.’

Ze vervolgt: ‘Ik ben opgegroeid in een katholiek ondernemersgezin en heb ook christelijk onderwijs gevolgd. De fractieleden van het CDA zijn prettige mensen om mee samen te werken en inhoudelijk sta ik ook achter de standpunten van de partij.’

Wat Zandvoort vooral aantrok in het CDA is, dat ze vaak als groep naar buiten treden.  Mijn steunfractie wil wel eens niet naar een evenement gaan, maar je bent als politicus iedere dag bezig voor het dorp. Dat heb ik gemist en vond ik wel bij het CDA.’

Gaat Zandvoort nu voor een top-3 notering op de kandidatenlijst voor het CDA? ‘Ik heb gezegd dat ik niet van een fractievoorzitterschap overstap naar een andere partij om daar op plaats 25 te staan. Ik wil op een verkiesbare plaats boven in komen. Anders kan ik niet verder gaan in de politiek, na alle inzet die ik gedaan heb.’ Zandvoort bevestigt, dat ze tot 19 maart 2014 actief blijft voor Wat Noordwijk Wil / Liberaal Noordwijk. ‘Ik ben de spreekbuis voor die partij en zal niet automatisch meestemmen met het CDA.’

Zandvoort naar CDA

NOORDWIJK – Fractievoorzitter Diane Zandvoort – Hoppezak (Wat Noordwijk Wil / Liberaal Noordwijk) vertrekt volgend jaar bij haar partij. Ze heeft zich op de kandidatenlijst van het CDA Noordwijk laten stellen. Dit wordt onder meer bevestigd door fractievoorzitter Jan de Ridder (CDA).

Zandvoort voelt zich al een tijd lang niet helemaal gelukkig bij Wat Noordwijk Wil / Liberaal Noordwijk. Ook heeft ze politieke en bestuurlijke aspiraties. Donderdag 16 mei bevestigde ze dat ze zich heeft aangemeld om op de kandidatenlijst te komen voor het CDA. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 hoopt ze dan voor deze partij in de raad te komen. Tot die tijd blijft ze echter volop en enthousiast als fractievoorzitter voor Wat Noordwijk Wil / Liberaal Noordwijk het geluid van haar huidige partij vertolken.

Bestuurslid Helmus Wildeman is blij met de komst van Zandvoort naar zijn partij: ‘Het zou hartstikke leuk zijn als zij er bij komt. Ik sluit niet uit dat ze hoog op de lijst komt te staan. Maar hierover is nog niets besloten.’ Voor fractievoorzitter Jan de Ridder (CDA) komt de vraag onverwacht over de kandidaatstelling van Zandvoort. Hij laat weten: ‘We wilden het nog niet naar buiten brengen, maar het is wel waar. Ik ben heel blij mee met haar komst. Ook andere partijen trokken aan haar. Dat heb ik niet gedaan. Het is meer haar keuze geweest om bij het CDA te komen; ik heb haar nooit onder druk gezet.’

Zal Zandvoort bij de eerste drie plaatsen op de kandidatenlijst komen? ‘Ik ga niet zeggen op wat voor plek ze komt. Dan krijg ik misschien problemen met mijn fractiegenoten als ik dat al naar buiten breng.’ Hij is wel enthousiast over het groeiende enthousiasme over zijn partij. ‘Alle zes mensen die ik vroeg om op de kandidatenlijst te komen, willen dat ook. En zij zijnop dit moment geen fractieleden.’

Zandvoort blijft de komende tien maanden voor WNW/LN actief. Een overstap zal ze niet maken. Dat vindt De Ridder ook een goede zaak. ‘Ze heeft haar woord gegeven aan haar partij; daar moet ze zich aan houden. Het zou niet betrouwbaar zijn om nu over te stappen.’ Donderdag 23 mei worden alle, nu bekende, kandidaten intern gepresenteerd.

Alle beren zijn afgeschoten

STREEK – Met de komst van een nieuw provinciaal bestuur werd twee jaar geleden eindelijk de nachtmerrie van de eeuwig verliesgevende Rijn Gouwe Lijn (RGL) overboord gezet. Het duurde twee jaar, waarin de provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en de betrokken gemeenten intensief en haast met het mes op tafel onderhandelden. Maar vrijdag 17 mei was het dan toch zover: alle betrokkenen zetten hun handtekening onder het verdrag om het HOV-net Zuid Holland-Noord te realiseren; een project dat 450 miljoen euro gaat kosten.

Gedeputeerde Ingrid de Bondt dacht voorafgaand aan de ondertekening terug aan de dagen dat ze net was aangetreden: ‘Ik had twee grote opdrachten. De Rijnlandroute moet er komen en de RGL moet omgebogen worden tot een goed openbaar vervoersysteem. In mijn eerste bestuursvergadering met de wethouders van de gemeenten staarden zij me vreemd aan en vroegen: ‘Wat maakt u ons nu?! De provincie wilde altijd de RGL!’ Maar toch werden slechts een jaar later de knopen definitief doorgehakt.

‘En toen begon het echte onderhandelen’, lacht De Bondt. Gisteravond werd in Katwijk de angel uit het traject gehaald, door een kleine wijziging door te voeren en tot vanochtend heb ik de laatste onderhandelingen gevoerd. We hebben redelijk wat beren afgeschoten, maar deze regio verdient het een goed openbaar vervoer te hebben.’

Ook Henri Lenferink, voorzitter van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland was blij met deze dag: ‘Toen de provincie zich terugtrok uit de RGL moest ik even slikken. Maar nu staan alle neuzen dezelfde kant op en als samenwerkende gemeenten hebben we (een deel van, JD) het geld bij elkaar gebracht. Ik zet heel wat handtekeningen, maar deze handtekening zet ik met meer plezier dan ik de laatste tijd gedaan heb.’

Hierna was het de beurt aan alle wethouders van de betrokken gemeenten om hun paraaf te plaatsen op een speciaal bord. Als dank voor hun inzet ontvingen alle wethouders een busbord of treinbord, die de eigen situatie met het HOV-net het beste symboliseerde.

Blij met afval

OEGSTGEEST – De kindervrijmarkt van zondag 5 mei had nog een prettige nasleep. Dit jaar waren er voor het eerst geen handelaren bij en de schoonmaakdiensten merkten het verschil. Normaal wordt 5,3 ton aan afval weggehaald, de dag na de kindervrijmarkt, maar op 6 mei was de totale hoeveelheid slechts 1,4 ton aan vuilnis. Burgemeester Timmers was blij met deze cijfers. ‘Of het nu komt dat de mensen zelf geen afval op hun gemarkeerde plekje hebben willen achterlaten, of dat dit komt door de afwezigheid van de markthandelaren is niet duidelijk. Maar blij ben ik er wel mee.’

Brand bij gemeentehuis blijkt loos alarm


OEGSTGEEST – Een felle uitslaande brand uit de achterkant van een bestelbusje; dat zorgt ervoor dat een oplettende journalist hard in de ankers ging. Het bleek echter te gaan om een oefening; acht medewerkers van de gemeente volgen een cursus BHV (Bedrijfs Hulp Verlener). Zij moesten oefenen hoe een brand in bijvoorbeeld de keuken geblust moet worden. De oefening verliep voorspoedig: alle deelnemers slaagden.

De Ridder wethouder in Blaricum

OEGSTGEEST – Oud-wethouder Lia de Ridder, die eind vorig jaar gedwongen was om op te stappen, heeft een nieuwe baan. Ze mag als wethouder voor D66 aan de slag in Blaricum. Ze volgt daar de VVD-wethouder Rob Posthumus op. Op dinsdag 21 mei zal naar verwachting de gemeenteraad haar akkoord geven voor de benoeming. Hiermee begint de 48-jarige De Ridder aan een nieuwe fase in haar bestuurlijke carrière.

‘Een miljoen euro voor een bushalte’

OEGSTGEEST – Als Stephen Spielberg op zoek is naar nieuwe collega’s, dan kan hij een keer naar dit dorp komen. Want de ingelaste gemeenteraadsvergadering van maandag 13 mei was een staaltje van fraai regisseurswerk. Wethouder Wendelien Tönjann lepelde haar vooraf voorbereide – en ongetwijfeld door de drie coalitiepartijen van tevoren goedgekeurde – verklaring voor. Van hun kant steunden LO, VVD en PrO het collegevoorstel om 999.999 euro bij te dragen aan de RijnGouwelijn. De rest van de discussie was voor de bühne.

Tönjann ontkende dat het college vertrouwelijke stukken heeft achtergehouden over dit onderwerp. Ze liet weten, dat er wel vertrouwelijke stukken met aparte afspraken met de provincie bestaan, maar dat zou over ‘twee andere dossiers’ gaan. Tönjann: ‘We hebben op dit dossier veel behaald. Een goede overeenkomst is bij dit soort omvangrijke dossiers belangrijk. Een positief raadsbesluit is nodig voordat de afspraak ondertekend kan worden. Ik reken erop dat de raad akkoord gaat met de overeenkomst.’

 Gemeenteraadslid Ruud Hessing (PrO) nam het regisseursstokje over: ‘De raad kan alleen een goed besluit nemen, als we volledig geïnformeerd zijn over de zaken die voor liggen. Het dossier is helder; we hebben alle informatie ontvangen. Fractievoorzitter Teeuwen (VVD) wees met zijn vinger naar de overige politici: ‘Bij afspraken over de vertrouwelijkheid moeten we als raad de hand in eigen boezem steken. Dit is een prima collegevoorstel.’ Gemeenteraadslid Marcel de Ruijter (LO) liet weten dat zijn partij ook het voorstel steunt, omdat de kwaliteit van het huidige openbaar vervoersnetwerk behouden blijft.

Ook van oppositiepartij CDA kwam geen kritiek over de inhoud van het voorstel. De enige twee partijen die tegen stemden waren Lokaal en Transparant Oegstgeest. Rob Braun (TO) sprak over een ‘teleurstellend eindresultaat’ en Eelke van den Ouweelen meldde: ‘De uitkomsten zijn allerbelabberdst. We krijgen wat we niet willen en het kost ons een miljoen euro. En dat voor een bushalte bij het transferium.’ Het voorstel werd met 15 stemmen voor en twee tegen aangenomen.

Motie tegen Tönjann haalt het niet

OEGSTGEEST – Een motie van de voltallige oppositie CDA, Transparant Oegstgeest en Lokaal Oegstgeest (in totaal vier raadszetels), maakte maandag 13 mei geen schijn van kans. De motie verwijt wethouder Wendelien Tönjann dat zij geen vertrouwen heeft in (leden van) de gemeenteraad en roept het college op om de beschadigde vertrouwensrelatie tussen college en raad te herstellen.

Fractievoorzitter Marien den Boer (CDA) liet onder meer weten: ‘Tönjann heeft meerdere malen laten weten geen vertrouwen te hebben in (leden van) de gemeenteraad, als gevolg van het uitlekken van gevoelige informatie. Dit gebrek aan vertrouwen heeft geresulteerd in het weigeren om informatie te verstrekken aan de raad. En dat mag alleen als zo’n openbaarheid in strijd zou zijn met het openbaar belang. Het structureel weigeren van een wethouder om gevoelige informatie te delen met de raad, is in strijd met de inlichtingenplicht.’ De vier partijen riepen het college op om de vertrouwensrelatie met de raad te herstellen en ‘geen openeinderegeling aan te houden voor het weigeren van het geven van gevoelige informatie’.

Wethouder Tönjann ontkende dat ze de raadsleden niet vertrouwd en de coalitiepartijen weigerden de motie te steunen. Ze wierpen de indieners voor dat er helemaal geen sprake was van het ‘structureel weigeren’ van het geven van gevoelige informatie. En ook zou een ‘openeinderegeling’ niet van toepassing zijn. De motie werd met 13 stemmen tegen en 4 stemmen voor verworpen. Mede-indiener Rob Braun (TO) was desalniettemin tevreden; ‘Deze motie was een tik op de vingers. Tönjann gooit namelijk haar eigen bananenschillen voor zich uit. Ze werkt keihard, maar de vraag is, of ze wel efficiënt werkt. Wij hebben een signaal afgegeven; val niet in de valkuil om alles geheim te houden, maar informeer de raad actief.’

Warm onthaal voor nieuwkomers

OEGSTGEEST – De nieuwe inwoners werden dinsdag 14 mei hartelijk verwelkomd door burgemeester Els Timmers en de wethouders. In het gemeentehuis stonden bovendien allerlei kraampjes klaar met informatie over alles wat er in Oegstgeest te doen is. De genodigden waren heel positief over de opzet.

Verspreid door de hal konden de nieuwe inwoners informatie verzamelen over allerlei instanties, stichtingen en verengingen. Variërend van de Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest, tot de EHBO, Zonnebloem, Oranjevereniging en het Lokaal Loket. Ienske Meindertsma was tevreden over de ontvangst: ‘Ik woon hier sinds 1 maart en was benieuwd hoe het gemeentehuis er van binnen uit ziet. Mooi dus.’ Wat mist u in Oegstgeest? ‘Het liefst zou ik hier wat meer cafeetjes en uitgaansgelegenheden zien. Aan de andere kant is Leiden ook vlak bij.’

Nilou Zahedi vertrok vier jaar geleden uit Oegstgeest, maar komt nu samen met haar vriend Dimitry Torenvlied weer terug naar ‘haar’ woonplaats. ‘Ik heb Oegstgeest gemist, want ik heb een bijzondere band met dit dorp. Ik woonde in Scheveningen, maar de reistijd naar mijn werk was dramatisch: ik moest iedere ochtend twee uur rijden met het openbaar vervoer. Dat wordt nu een stuk beter.’

Timmers is blij met de opkomst: enkele tientallen nieuwkomers zijn in het gemeentehuis aanwezig. ‘Iedere keer is dit weer een succes. De mensen vinden het leuk en dit is nou typisch een activiteit die je in een kleine gemeente kunt doen.’ Moet Oegstgeest klein blijven, als het aan de burgemeester ligt? Ze lacht, want ze weet precies de achterliggende politieke lading: ‘Oegstgeest moet in ieder geval als gemeenschap klein blijven!’ Na afloop van de avond vertrokken alle aanwezigen met een gratis boodschappenpakket aangeboden door de winkeliersvereniging.

Kampioensteam gehuldigd


VOORHOUT – Na 21 jaar kan Foreholte eindelijk weer een kampioenschap vieren. De impact van deze gebeurtenis werd eigenlijk pas op vrijdag 17 mei goed duidelijk. Het kampioensteam werd die dag gehuldigd en de spelers kregen felicitaties van onder meer voorzitter Jan Regeer, oud-voorzitter Peter van Kesteren en wethouder Leo van der Zon.

Al in 2007 sprak Van Kesteren, die toen na 22 jaar afscheid nam als voorzitter van Foreholte, de wens uit over een nieuw kampioenschap van het eerste team. ‘Als bestuur willen we ontzettend graag een klasse hoger spelen. Qua grootte en organisatie zijn we klaar voor de tweede klasse, in tegenstelling tot 15 jaar geleden: toen promoveerden we naar deze klasse, maar waren we er nog niet klaar voor. In alles zouden we nu wel in deze klasse moeten spelen; we hebben de accommodatie, een goede (jeugd)opleiding en veel getalenteerde voetballers van alle leeftijden. Belangrijk in dit verband is ook dat de ouders zich houden aan de normen en waarden om en in het veld; zij hebben ook de taak om een wedstrijd goed te laten verlopen.”

En nu is het dan toch eindelijk zo ver; Foreholte speelt voortaan in de tweede klasse. En dat werd flink gevierd! De spelers zelf waardeerden de loftuitingen natuurlijk, maar ze zullen de komende tijd pas echt merken dat ze voortaan VIV’ers (Very Important Voorhouters) zijn.

Record sponsorbedrag Team Bollenstreek


VOORHOUT – Het Team Bollenstreek heeft het voor de Roparun toch weer voor elkaar gekregen: een nieuw recordbedrag aan sponsoring. Maar liefst 50.500 euro is het afgelopen jaar binnengehaald, onder meer met de verkoop van een kleine 100.000 (gedoneerde) bloembollen.

En dit succes smaakt naar meer, zo laat deelnemer Wim Klok weten: ‘Volgend jaar doen we voor de tiende keer mee en dan willen we 100.000 euro ophalen.’ Ben de Boer vulde aan: ‘We willen in de top tien van meest verdienende teams komen. Vorig jaar kwamen we op de twaalfde plaats te staan. De plannen voor sponsoractiviteiten zijn er al; zo wordt in het weekend van 4 en 5 juni een 24-uurs hardloopwedstrijd op rollerbanen gehouden. Hier opvolgend vindt de veiling plaats met 32 fraaie stukken. Niet alleen het eerste Voorhoutse haringvaatje, maar ook gesigneerde shirts van Dirk Kuyt en Nick Driebergen en een ‘springkussen voor één dag’, om maar enkele te noemen. Burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen loste het symbolische startschot en wenste de lopers een veilige thuiskomst.

Minder vliegverkeer

HILLEGOM – De overlast van het vliegverkeer is vorig jaar afgenomen. Dat blijkt uit de cijfers van Geluidsnet; het bedrijf dat de meetpunten voor het vliegverkeer heeft geplaatst. Het rapport stelt: ‘In 2012 zijn ondanks de groei van het vliegverkeer juist minder vliegtuigen gemeten. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het baangebruik op Schiphol en met de invoering van de vaste bochtstraal voor de Spijkerboorroute (de startroute vanaf de Kaagbaan in Noordelijke richting tussen Hoofddorp en Hillegom. Hierdoor vliegt men sinds 2012 dichter langs Hoofddorp en verder van Hillegom.’

In Hillegom worden vrijwel geen nachtvluchten gemeten. Dat hoort ook zo te zijn volgens de regels. Pas na 07.00 uur 's ochtends start het vliegverkeer. Verder is het vliegverkeer vrij gelijkmatig over de dag verdeeld, met in de avond een duidelijke piek rond 21.00u. De meeste vliegtuigen maken een geluid van tussen de 61 en 78 decibel. Maar ook zijn er vliegtuigen die meer dan 80 decibel aan geluid produceren. De meetpost aan de Weerlaan heeft gemiddeld de hardste vliegtuigpassages, die aan de Abellalaan heeft de zachtste.

Toezichthouder toch naar binnen

KAAG EN BRAASSEM – Een nieuw aangestelde toezichthouder mag ‘in beginsel’ geen woning betreden zonder toestemming van de bewoner. Maar toch blijkt uit ambtelijke stukken, dat hier onder strikte voorwaarden uitzonderingen op bestaan. Zo valt te lezen: ‘Op grond van de artikelen volgend op de aanwijsartikelen (artikel 5:15 Awb; algemene wet bestuursrecht) is de toezichthouder bevoegd een woning respectievelijk woonschip binnen te treden zonder toestemming van de bewoner. Daarbij is aangetekend dat de toezichthouder echter wel dient te voldoen aan de vereisten als genoemd in de Algemene wet op het binnentreden (Awbi).’ Zo moet de toezichthouder onder meer een machtiging van de burgemeester kunnen tonen om zonder toestemming in iemands woning naar binnen te gaan.

‘Leimuiden is het pisputje van de regio’

KAAG EN BRAASSEM – De geluidsoverlast van het vliegverkeer is afgenomen, maar het vlieglawaai is het grootst in Leimuiden. Het college blijft pleiten voor een vervroegde uitvoering van het micro-onderzoek in 2014. Dit liet wethouder Jan Uit den Boogaard vrijdag 10 mei weten.

Uit de metingen van het vliegtuiglawaai blijkt, dat de inwoners van Leimuiden en Nieuwkoop het meeste lijden onder de voorbijrazende vliegtuigen, vergeleken met andere dorpen en steden in de regio Holland Rijnland. Het grootste aantal vliegtuigbewegingen van alle meetposten werd zelfs gemeten in de Meerewijck in Leimuiden” 54.578 in totaal. Gemiddeld vlogen daar boven de huizen 182 tot 204 vliegtuigen overheen; het gaat hier met name om het startende vliegverkeer. Volgens de andere twee meetpunten passeerden 49.566 vliegtuigen over de Drechtlaan en 46.539 vliegtuigen over de Lijsterbeslaan. De meeste vliegtuigen maken een geluid dat ligt tussen de 68 decibel en 78 decibel, maar er zijn ook uitschieters naar een geluidsniveau boven de 82 decibel.

Waar Leimuiden met name last heeft van het stijgende vliegverkeer, kunnen de inwoners van Nieuwkoop ‘genieten’ van de landende vliegtuigen. Wethouder Jan Uit den Boogaard informeert: ‘Leimuiden is het pisputje van de hele regio’, zo wordt wel eens gesteld. De Kaagbaan is de preferente baan. Wij als Leimuiden worden heel erg zwaar belast. Dat wordt gezegd en achter die woorden sta ik achter. Het enige wat we nu als gemeente kunnen is erop aandringen om het micro-onderzoek, dat in 2015 moet plaatsvinden naar voren te halen en het al in 2014 uit te voeren.’

Uit den Boogaard is overigens geen voorstander van het plaatsen van extra geluidsmeetpunten. ‘Deze voegen niets toe. Met de huidige meetpunten kunnen we de ontwikkelingen in de gaten houden. De resultaten geven ons een stuk onderbouwing van onze klachten en eisen richting Schiphol. Anders blijf je roepen zonder bewijs.’

Drijvende recreatiewoningen

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het ombouwen van een bedrijfsloods in recreatieappartementen. Dit maakte wethouder Jan Uit den Boogaard vrijdag 10 mei bekend.

De jachthaven lijkt economisch niet meer zo rendabel te zijn als voorheen en daarom is het verzoek binnengekomen om nieuwe recreatieappartementen te bouwen. Het college wil hier aan meewerken. Uit den Boogaard: ‘Het gaat hier om een recreatieve ontwikkeling. De jachthaven blijft grotendeels te behouden. Maar in de nog onafgebouwde loods komen vijf grondgeboden recreatieappartementen. In de jachthaven zelf worden vier drijvende recreatiewoningen gerealiseerd. Het is milieutechnisch haalbaar. De huidige showroom komt te vervallen en de bedrijfsloods moet afgebouwd worden voor de vijf recreatieappartementen.’ Ondanks dat dit bouwproject buiten de rode contouren valt, heeft de provincie volgens de wethouder aangekondigd geen bezwaar te hebben.

Dwangsom voor berging

ROELOFARENDSVEEN – Het college van burgemeester en wethouders blijft van mening dat een dwangsom van in totaal 5.000 euro kan worden opgelegd aan de eigenaar van Geestweg 41. Volgens de gemeente is op deze locatie een berging (schuurtje, JD) illegaal aangelegd. De eigenaar moet het bedrag binnen zes weken overmaken aan de gemeente.

Gemeente lapt voor kringloopbedrijf

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente moet meebetalen aan een financieel tekort van het Leidse kringloopbedrijf Het Warenhuis. Het totale tekort bedraagt ruim 108.000 euro en een deel van dit bedrag moet worden bijgelegd door de gemeenten die deelnemen aan het samenwerkingsorgaan Gevulei.

Afgelopen jaar ging het ‘slechts’ om 26.332 euro die door de gemeenten moest worden gedeeld, omdat de rest vanuit de post ‘Bijzondere reserve kringloopbedrijf’ betaald kon worden. Maar dat bedrag kan hard oplopen, omdat toekomstige tekorten van Het Warenhuis volledig vergoed moeten worden door de gemeenten. De Gevulei heeft nu geen reserve meer om tekorten van het kringloopbedrijf op te vangen. Een ambtelijk rapport stelt: ‘Dus als de exploitatie in 2013 en 2014 negatief uitpakt, komt het volledige tekort rechtstreeks ten laste van de gemeenten. Hier lopen we dus nog wel een risico mee.’

Hoop voor nieuwe woningbouw

KAAG EN BRAASSEM – De toekomst van de bouwprojecten ligt mogelijk in het gezamenlijk bouwen van huizen; het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Het college van burgemeester en wethouders kijkt met belangstelling naar de CPO-projecten, die nu al plaatsvinden in Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn en Woerden.

Wethouder Jan Uit den Boogaard informeert: ‘In Kaag en Braassem is het CPO nog nooit goed van de grond gekomen. We hebben een aantal projecten bezocht in de omgeving Woerden. In Nieuwkoop loopt ook zo’n project en we hebben informatie gekregen over hoe je een CPO opzet, waar je tegen aan loopt en hoe je het gaat begeleiden.’

Bij een CPO verkoopt de gemeente een stuk grond aan een aantal particulieren, die op hun beurt gezamenlijk een aannemer en architect selecteren en met elkaar een project opzetten. In Nieuwkoop wordt daar een speciale ambtenaar voor aangesteld, die deze mensen gratis helpt. Met name waar het gaat om de planologische gedeelten.

Enkele jaren geleden was er in Kaag en Braassem een groep van zestig jongeren die zo’n project wilden opzetten. In Alphen is een wachtlijst van met name jongeren die dat willen. In die plaats zijn al drie projecten gestart. Uit den Boogaard: ‘Het is op dit moment dé manier om nog een stukje woningbouw van de grond te krijgen.’

De wethouder heeft al een of meerdere locaties op het oog die geschikt zouden kunnen zijn voor een CPO, maar laat niet het achterste van zijn tong zien. ‘We kijken naar bijvoorbeeld Braassemerland, maar dat ligt nog wat verder weg. Ik heb er wel ideeën over waar we het CPO nog meer kunnen introduceren, maar die houd ik voorlopig nog voor me.’

Jongerenwerkers worden bedankt

KAAG EN BRAASSEM – Het voltallige college van burgemeester en wethouders heeft kennis gemaakt met de belangrijkste contactpersonen van de Driemaster. Dat is de organisatie aan wie de aanbesteding ‘Maatschappelijke Agenda’ (MAG) is gegund. Wethouder Jan Uit den Boogaard kijkt met veel plezier terug op dit gesprek, zo liet hij vrijdag 10 mei weten.

‘Ik heb er een positief gevoel over. Ze stralen veel enthousiasme en positiviteit uit. Dat geeft ons vertrouwen in de uitwerking.’ Wel waarschuwde hij: ‘De samenwerking met de verenigingen moet nu veel nadrukkelijker gaan gebeuren. De Driemaster heeft al gesprekken met de verenigingen en de organisatie is daar over het algemeen enthousiast over. Vrijwilligers moeten aan de nieuwe ontwikkelingen wennen, maar ze willen hier in meewerken.’

De mensen die als eerste de gevolgen merken van de aanbesteding van de MAG aan de Driemaster, zijn de jongerenwerkers. Uit den Boogaard: ‘De Driemaster gaat het jongerenwerk op zich nemen. De jongerenwerkers die nu actief zijn, moeten ander werk zoeken.’

Overzicht vernielingen

KAAG EN BRAASSEM – Regelmatig wordt schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen. Het college is van plan om ieder kwartaal een overzicht van deze schadeposten te plaatsen in het Witte Weekblad. Doel hiervan is, de inwoners te informeren over de vernielingen, wat het aan belastingcenten kost en wat de gemeente doet om de schade te herstellen en wellicht in de toekomst te voorkomen. Gehoopt wordt dat door deze informatie de inwoners gaan melden wanneer ze zien dat er vandalisme plaatsvindt of vernielingen worden aangebracht.

Prestatieafspraken met woningbouwverenigingen

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente ondertekent nieuwe prestatieafspraken met Woondiensten Aarwoude en Alkemade Wonen. De overeenkomst moet er de komende jaren toe leiden, dat de huizenvoorraden nog beter worden afgestemd op de behoeftes van de huurders en woningzoekenden.

Maar gezien de bezuinigingen van de rijksoverheid, moeten ook moeilijke keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld waar het gaat om het verminderen van investeringen door de woningcorporaties en de gemeente in de sociale woningen. Doelstelling blijft wel, dat bij nieuwbouw ook 30% sociale woningen een vereiste is. Ook moet het aantal levensloopbestendige woningen (woningen die geschikt zijn voor senioren om in te verblijven, JD) toenemen. Tot slot gaat de gemeente afspraken maken met de beide woningbouwverenigingen over de huisvesting van arbeidsmigranten. De prestatieafspraken zijn in ieder geval geldig tot 2015. In de tussentijd wordt gewerkt aan nieuwe prestatieafspraken. De ondertekening van de Prestatieafspraken met Alkemade Wonen en Woondiensten Aarwoude vindt nog deze maand plaats.

Wethouder Jan Uit den Boogaard geeft meer informatie over deze afspraken. ‘Er komen twee vereveningsfondsen; één voor de bouw van sociale woningen en één voor de aanleg van parkeergelegenheden.’ Dit zijn potjes, waarin projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en particulieren geld moeten storten of kunnen uithalen. Wie bij een nieuwbouwproject minder dan 30% sociale woningen realiseert, moet dit tekort ‘afkopen’, maar als je meer dan 30% sociale woningbouw realiseert, krijg je een bonus en dus een bedrag uit het vereveningsfonds sociale woningen. De realisatie van een sociale woning staat gelijk aan 30.700 euro (prijspeil 2013). Dat is ongeacht de locatie van de sociale woning.

Ook moeten ontwikkelaars zorgen voor voldoende parkeerplaatsen. Per te weinig gerealiseerde parkeerplaats moet 7.750 euro in het vereveningsfonds parkeerplaatsen gestopt worden. Wie extra plekken realiseert, mag dat bedrag per parkeerplek op zijn bankrekening schrijven. Uit den Boogaard: ‘We hebben gemeentebreed een berekening gemaakt teruggerekend naar grondprijs. We passen het toe op iedere toevoeging van een nieuw te bouwen woning. Dus als je als particulier een woning bouwt, die geen sociale woning is, betaal je 30% van 30.700 euro. Als je een sociale woning bouwt voor een ander, dan trek je 30% (circa 10.000 euro, JD) uit het fonds.’ Dit collegebesluit moet in juni nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Van een schuur naar een landhuis

RIJNSATERWOUDE – Een schuur aan de Herenweg 2 mag voor nog eens twee jaar tijdelijk bewoond worden. De afgelopen drie jaar hebben al mensen tijdelijk in dit verblijf gewoond en het college van burgemeester en wethouders stemt ermee in, dat dit nog wat langer mag voortduren. In dit geval gaat het om de eigenaren van het perceel aan de Herenweg 2. Zij willen de komende twee jaar gebruiken om hun landhuis af te bouwen, om vervolgens vanuit de schuur te verhuizen naar hun nieuwe onderkomen.

Minder vliegverkeer

LISSE – Lisse heeft de meeste hinder van geluidoverlast door startend verkeer van de Kaagbaan. Dit blijkt uit een rapportage van het bedrijf Geluidsnet. Met meetpunten registreert deze onderneming het aantal overvliegende vliegtuigen en wordt gemeten hoeveel lawaai deze maken. Vorig jaar werden iets minder vliegtuigpassages geregistreerd. Per dag komen tussen de 85 en 140 vliegtuigen over het dorp heen.

Veel nachtvluchten passeren het meetpunt aan de Grundelstraat; dat zijn met name vliegtuigen die Engeland en Noord-Amerika als eindbestemming hebben.. In totaal is hier vorig jaar 48.483 keer een vliegtuig gepasseerd. Het aantal vliegtuigen dat geregistreerd is door het meetpunt aan de Heereweg staat op 42.680 en bij de Vivaldistraat is 29.114 keer een vliegtuig overgevlogen. Het aantal decibel dat deze vliegtuigen produceren ligt over het algemeen tussen 60dB en 85 dB. Maar ook zijn er uitschieters. De vier hardste passages aan de Heereweg komen allemaal voor rekening van vrachtjumbo's B 747 van Kalitta Air.

Vliegtuiglawaai piekt naar ruim 84 decibel

OEGSTGEEST – Iedere dag passeren tussen de 82 en 115 vliegtuigen het luchtruim van Oegstgeest. Dat blijkt uit een rapportage van de firma Geluidsnet. Oegstgeest heeft aan de zuidoostkant vooral te maken met landend verkeer op de Kaagbaan en aan de Noordwest-kant specifiek ook met de nachtelijke aanvliegroute naar de Kaagbaan.

Uit de meetpunten blijkt onder meer, dat de meeste vliegtuigen over Clinckenburgh vliegen (28.222 keer). Maar ook passeren veel vliegtuigen het winkelcentrum Lange Voort (22.543) en zwembad Poelmeer (20.555). In vergelijking met 2011 is het aantal vliegbewegingen licht afgenomen. De meeste nachtelijke passages worden gemeten bij de meetpost aan de Clinckenburh. Deze ligt het dichtste bij de nachtnaderingsroute naar de Kaagbaan. Er zijn vliegpieken in de ochtend rond 08:00 uur en 10:00 uur en ’s avonds rond 19:00 uur. Oegstgeest heeft vooral te maken met landend verkeer. Het vliegtuig dat vorig jaar de meeste geluidsoverlast produceerde, was een A320, die op 12 maart 2012 met 84,4 decibel over de huizen bij Clinckenburgh vloog. Maar een B737 kon er op 25 mei 2012 ook wat van: meer dan twee minuten lang mochten de inwoners ‘genieten’ van een vlieggeluid met meer dan 81 decibel.

Cineworld gaat in Floralis Theater

LISSE – Het bioscoopbedrijf Cineworld uit Beverwijk gaat de exploitatie voeren van de bioscoopzaal in het te bouwen Floralis Theater. De definitieve details hierover met de gemeente Lisse worden nog afgerond, maar Cineworld-eigenaar Edwin Kluft heeft er alle vertrouwen in, dat dit goed komt. In juni wordt de samenwerking officieel bekend gemaakt.

‘Een bioscoop is veel meer dan het draaien van films. We verzorgen ook evenementen’, informeert Kluft. Naast de bioscoopfilms worden in het theater ook ‘livestreams’ aangeboden. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld live kijken naar een opera-uitvoering van het Royal Opera House in Londen. Cineworld is van plan om vijf avonden per week de zaak open te stellen en rekent erop dat op termijn jaarlijks 50.000 betalende bezoekers naar deze bioscoop gaan.

Op dit moment zijn er nog geen gesprekken gaande met het Filmhuis, maar Kluft is vast van plan om met deze vrijwilligers samen te werken. ‘Zij mogen wat ons betreft ook een avond in de week draaien, op het moment dat wij niet actief zijn.’ Sceptici twijfelen of een bioscoop met één filmzaal wel financieel rendabel kan zijn. De directeur heeft hier alle vertrouwen in: ‘We exploiteren niet alleen de bioscoop, maar doen ook de horeca erbij. Lisse is een mooie gemeente en heeft een centrumfunctie in de Bollenstreek. We bieden een gevarieerd programma en in combinatie met ons eetcafé is dat een ideaal uitje.’

Cineworld heeft zelfs nog verdergaande plannen voor de Bollenstreek. Op dit moment is het bedrijf in gesprek met enkele partijen om een tweede bioscoop op te zetten in de Bollenstreek. Een van die partijen is Harry Duivenvoorden, die ook van de Stichting Lisse Marketing geld ontvangt om op te treden als centrummanager. Duivenvoorden heeft voorgesteld om een bioscoop met restaurant te realiseren bij de oude Hobaho, op de hoek van de Ruishornlaan – Grachtweg.

Kluft informeert: ‘We denken dat het mogelijk is om ook een grotere bioscoop te realiseren, waarbij we films aanbieden voor een andere doelgroep. In de ene bioscoop draaien we bijvoorbeeld Ironman en tegelijkertijd tonen we Daglicht in de andere bioscoop. We zijn hierover met meerdere partijen in gesprek.’

Filmhuis Lisse baalt van komst Cineworld

LISSE – ‘Het organiseren van vijf filmavonden per week of zelfs meer is een utopie.’ Sjoerd Heeringa, voorzitter van Filmhuis Lisse is niet blij met de komst van de commerciële bioscoopexploitant Cineworld.

Het Filmhuis bestaat al 32 jaar, maar wordt nu ernstig bedreigd in haar voortbestaan. Vorig jaar nog werd een digitale filmprojector gekocht, deels met ruim 36.000 euro subsidie van de gemeente Lisse. Wethouder Adri de Roon (D66) liet toen weten over deze gemeentesteun: ‘Dit is een win-win situatie voor alle partijen. De digitale projector en het nieuwe bioscoopdoek waren absoluut nodig. Het Filmhuis is gered, want de filmprojector kan niet alleen in ’t Poelhuys gebruikt worden, maar ook in het toekomstige Floralis Theater. Bovendien kan een commerciële filmdistribuant op deze wijze ook in het Floralis Theater opereren.’

Cineworld komt dus in een gespreid bedje. Het bedrijf hoeft namelijk geen dure investeringen te doen in de digitale filmapparatuur. De gemeente heeft toegezegd, dat deze commerciële partij vijf avonden in de week actief mag zijn. En dit zorgt voor grote problemen bij het Filmhuis. Heeringa informeert: ‘Wij zijn met andere verenigingen toekomstige gebruikers van het Floralis theater, of moeten we nu zeggen gemeentelijke bioscoop Cineworld? Om de dure investeringen en de hogere exploitatiekosten als gevolg van de digitalisering terug te kunnen verdienen, moeten we twee voorstellingen per week draaien. De weekendvoorstellingen met populairdere films betekent voor ons, behalve extra inkomsten, ook de kennismaking met een nieuw publiek én met potentiële leden.’

Vorige week maakte Heeringa zijn bezwaren al bekend aan De Roon. ‘Het organiseren van vijf filmavonden per week (of zelfs nog meer!) is een utopie. Zeker als je kijkt naar de moeite die wij vrijwilligers moeten doen om twee voorstellingen per week vol te krijgen.’ De voorzitter kondigt aan, dat hij met plannen komt om het voortbestaan van Filmhuis Lisse veilig te stellen.

Heropening ruïne

VOORHOUT – De ruïne van Teylingen werd feestelijk heropend. Dit gebeurde maandag 20 mei tussen 10:00 uur en 17:00 uur. Een handboogvereniging leerde de bezoekers de fijne kneepjes van het schieten en ook stonden middeleeuwse tenten opgesteld. Beheerder Gerard Rutgrink stelt tevreden: ‘We zijn ontzettend blij dat we dit oude slot kunnen heropenen!’

Stamtafel opent Week van de Keune Kust

NOORDWIJK – Het eerste evenement van de Week van de Keune Kust is de 56ste editie van de stamtafel. Dan worden weer meer dan honderd stamtafelaars verwacht in de grote tent naast de vuurtoren aan de Koningin Wilhelmina Boulevard. Zij luisteren naar korte inleidingen van Jarieke Heemskerk (Vrijwilligers Steunpunt Noordwijk) en Judith Vuyk (’s Heeren Loo), die praten over de noodzaak van vrijwilligers. Hierna kan de discussie losbarsten. Donderdag 13 juni begint de stamtafel om 19:15 uur; direct na de officiële opening van de Week van de Keune Kust.

‘Gemeente zal nooit meer hetzelfde zijn’

KAAG EN BRAASSEM – ‘De gemeente van nu is volstrekt anders dan over vijf jaar. We subsidiëren dan niet alleen meer de voetbalclub of geven bouwvergunningen af.’ Deze woorden komen van wethouder Floris Schoonderwoerd. Hij wees woensdag 8 mei op de grote veranderingen waar de gemeente en de hele bevolking voor staan.

Schoonderwoerd: ‘Je moet de samenwerking vinden met de andere gemeenten om de kerntaken collectief te organiseren, op gebieden als onderwijs, gezondheidszorg, werk en inkomen. We kunnen misschien wel buiten Nieuwkoop, maar niet buiten Leiden of Alphen als het om dit soort samenwerkingsvormen gaat. Niemand wil fuseren, maar iedereen wil dat er goed voor zijn gehandicapte kind gezorgd wordt. Voor de decentralisaties moet je op alle vlakken samenwerken; je kunt niet alleen bepaalde dingen eruit selecteren.’

‘Importheffing op zonnepanelen is bezopen’

KAAG EN BRAASSEM – Het Europees Parlement wil op 6 juni besluiten om de zonnepanelen (PV-modules) uit China extra te belasten. Hierdoor stijgen de prijzen van deze panelen enorm en verliezen naar schatting 266.000 Europeanen hun baan. Gemeenteraadslid Job Grovenstein vindt het een schande. Hij heeft de CDA-fractie in het Europees Parlement opgeroepen om ‘Nee!’ te zeggen tegen deze importheffing.

‘Die heffing is een zeer kwalijke zaak’, stelt Grovenstein. ‘We willen duurzaamheid nastreven, maar gooien de markt met zonnepanelen tien jaar terug in de tijd. Laten we massaal de politieke partijen in de Europese Unie aanspreken op dit onwenselijke verhaal. Dit moet je niet willen en kunnen we niet maken. Ik vind het bezopen wat ze in Europa aan het doen zijn. Ze nemen een besluit waarvan je achteraf zegt: hoe hebben ze het in hun hersenen kunnen halen?! Als de Europese bedrijven last hebben van de handel uit China, dan moeten ze de zonnepanelen maar goedkoper gaan produceren.’ Grote flauwekul is dat! Als ze die panelen. Het is gewoon handel; Dan moeten ze het maar goedkoper produceren in Europa.