Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 februari 2012

Megalomanie

Column: De waan(zin) van de week

Nu het tijdperk Job definitief is afgelopen, buitelen de PvdA-kamerleden over elkaar heen om te proberen de macht naar zich toe te trekken. Eerst was er de 34-jarige Van Dam die zich kandidaat stelde om de PvdA te gaan leiden. Hij werd gevolgd door Samsom, Plasterk en Albayrak. En als een duveltje uit een doosje meldde plots Lutz Jacobi (wie?!?) zich aan als reddende engel. Ik bewonder optimistische mensen, maar enige realiteitszin is ook wel handig om te hebben als je op het politieke vlak actief bent.

En toen was daar opeens Naema Tahir, die tijdens het televisieprogramma Binnenhof in haar gesproken column verkondigde dat persvrijheid een groot goed was, maar niet voor iedereen mocht gelden. Ze doelde specifiek op overvalsjournalist Rutger Castricum. Los van deze persoon is het natuurlijk van de gekke dat je onderscheid zou maken in wie wel of geen vragen mag stellen aan bijvoorbeeld politici. En dan zou je nog moeten passen op de manier waarop je iets vraagt ook. Voor je het weet zijn we terug in de jaren ’50: ‘Excuseer weledelgestrenge Minister, betaamt het u enkele seconden van uw kostbare tijd in te ruimen om zo vriendelijk te zijn een nederige vraag van deze interviewer te willen beantwoorden? Dank u wel zeer beleefd met de meeste hoogachting, uwe excellentie!’

Natuurlijk was de column koren op de molen voor Powned, waarvan de medewerkers niet vies zijn van een relletje. Castricum ging verhaal halen bij de woning van Tahir’s partner Andreas Kinneging. Zij sliep nog, maar Kinneging – een voormalig Nederlands Kampioen gewichtheffen, flipte tijdens het interview en kon zijn handjes niet thuis houden. Op de beelden is niet te zien of hij de keel van Castricum dicht kneep, maar Kinneging geeft toe dat hij de interviewer bij de sjaal pakte. Je behoort gewoon van iemand af te blijven en moet je verre laten van fysieke intimidatie. Zeker als je een oud-kampioen gewichtheffen bent. Kinnegin zou beter moeten weten, maar de hoogleraar is blijkbaar toch niet zo slim als hij zelf denkt.

Nou, vooruit. Toch maar een paar regels wijden aan ‘Indiana Joan’, die Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Ik vind het helemaal prima dat Nederland afstapt van de brave, anoniem uitgedoste zangers en zangeressen. Zonder versiering en veel poeha weet je dat je in deze zangwedstrijd kansloos bent. Maar dat indianenpak is een geval van ‘tussen het servet en het tafellaken’. Het is het net niet. Of beter gezegd: helemaal niet. Tijdens de voorrondes komt er plotseling een jongedame voor de camera’s te staan die zich als indiaan heeft uitgedost. En overigens verschrikkelijk slecht Engels kan zingen, maar dat terzijde. Dat iemand zich in indianenkleren durft uit te dossen is voor veel Nederlanders wellicht al heel moedig, maar het zal in de Oost-Europese landen geen indruk maken. De deelnemers uit die naties zijn vele malen extravaganter en zullen dus alle stemmen wegkapen van Joan. Hoe Nederland wel door de voorronde komt? Schrijf een lied met veel ‘Na na na’ en ‘Hurray’ er in en laat dit zingen door een tiental uitstekend uitziende dames en twee aantrekkelijke heren. Succes verzekerd.

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

Colin Ireland (57): Brits seriemoordenaar
Frank Carson (85): Brits komiek
Jan Carmiggelt (68): Nederlands journalist en schrijver
Heinz Falke (81): Nederlands kunstenaar
Oscar McIntyre (17): Australisch motorcoureur
Richard Carpenter (78): Brits producent, acteur en scriptschrijver
JCJ Vanderheyden (83): Nederlands kunstenaar
Hans van Wiggen (71): Nederlands liedjesschrijver
Hal Roach (84): Iers komiek

Het woord van de week: Monstervirus.

24 februari 2012

Wie is toch het raadslid Carina Drijver – van Empelen?

NOORDWIJK – Ze heeft in haar jeugd diepe armoede meegemaakt en was de rest van haar leven een carrièrevrouw. Maar altijd met een sociaal gevoel: ‘Ik heb geen vijanden. Als er sprake is van negatieve gevoelens, probeer ik deze te harmoniseren.’ Sinds juni vorig jaar gaat ze ook door het leven als fractievoorzitter van de Progressieve Combinatie (PvdA, GroenLinks en D66). Het is dus de hoogste tijd om ons af te vragen: ‘Wie is toch het raadslid Carina Drijver – van Empelen?

Drijver komt van oorsprong uit een welvarend gezin met zeven kinderen. Haar vader was directeur van de Persilfabrieken in het dorpje Jutphaas (Nieuwegein). Het leven lachte het gezin toe, maar dat veranderde in één klap bij het overlijden van Drijver’s vader. ‘Ik was toen tien jaar en het was een dramatische tijd. Mijn moeder zat zonder inkomen en met zeven kinderen. We moesten ieder dubbeltje omdraaien. In ruil voor gratis eieren en af en toe een kip werkte ik bij een kippenboer. Heel soms kreeg ik ook een restantje uit de groentetuin toegestopt.’

Geld om te studeren was er niet voor Drijver, dus vertrok ze op haar 18de naar Amsterdam om daar als leerling-verpleegkundige aan de slag te gaan. Tegelijkertijd besteedde ze vele uren per week om zich bij te scholen. Niet alleen voor de zorg, ook volgde ze een managementopleiding. Door deze opleiding gingen voor haar veel deuren open die anders gesloten zouden zijn gebleven.

Drijver: ‘Ik leerde mijn eerste man kennen in 1972. Hij was antiquaar en verzamelde dus oude boeken. Naast mijn werk in de zorg en de managementopleiding assisteerde ik hem in de zaak. Er ging een wereld voor me open: we reisden veel, kochten boeken en catalogiseerden die.’ In 1976 overleed haar geliefde echter en Drijver richtte zich op haar carrière. ‘Ik werd een rijzende ster in de zorg’, verwoordt ze het lachend.

Zo was zij de spin in het web van het VU-ziekenhuis en werd, vooral door haar inzet, het polikliniek gebouw gerealiseerd. In 1987 ontmoette zij haar nieuwe levenspartner. Ze kijkt terug: ‘De dynamiek was voor mij het mooist. Ik probeerde altijd compromissen te bereiken. Als je voor iemand een deel van zijn wensen kunt invullen, dan helpt dat bij het vergroten van het draagvlak.’ Dertig jaar lang werkte ze in veel verschillende ziekenhuizen; hieronder zaten ook een aantal interim-opdrachten.

Actief worden als raadslid zat er al die jaren niet in, al was Drijver wel bestuurslid bij verschillende PvdA-fracties in onder meer Amstelveen en Groningen. In 2009 was Drijver de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd en kreeg ze wat meer tijd. Ze besloot zich kandidaat te stellen en werd gekozen als gemeenteraadslid. ‘Politiek was nieuw voor me: het gaat daarbij om het debat en de onderlinge verhoudingen. Met name het eerste half jaar vergde veel energie: je moet de dossiers en de mensen in de politiek leren kennen. Ook moet je zichtbaar zijn en gehoord worden.’ In 2011 werd Drijver benoemd tot fractievoorzitter en dat gaat haar goed af. ‘De Progressieve Combinatie opereert nu anders dan in de vorige raadsperiode. Als nieuwkomer creëer je nieuw elan en de verhoudingen zijn niet meer verhard.’

Brandweer en gemeente twisten over huur kazerne

LISSE – De Brandweer Hollands Midden weigert de huur te betalen voor de kazerne, die eigendom is van de gemeente. Dit blijkt uit een ambtelijk stuk dat dinsdag 7 februari openbaar is gemaakt. ‘De brandweer heeft door interne problemen nog geen huurovereenkomst ondertekend en nog geen huur betaald’, zo valt in het stuk te lezen.

Eric Seugling, senior communicatieadviseur van de Brandweer Hollands Midden, laat weten dat er geen sprake is van interne problemen bij de brandweer. ‘De discussie loopt tussen de brandweer en de gemeente. Wij moeten afdelingen opnieuw opbouwen en kunnen niet alles evenveel aandacht geven.’

Hij vervolgt: ‘We houden ons aan de afspraken die over de huurprijs gemaakt zijn en er zullen goede argumenten moeten komen om daar van af te wijken. Als we bij Lisse een andere koers zouden varen, dan heeft dat effecten voor de andere gemeenten.’ De brandweer heeft de huur nog niet betaald sinds 1 januari 2011; ook niet het deel dat de brandweer bereid is te betalen. Waarom niet?

Seugling: ‘Oorzaak van de nog niet afgeronde huurcontracten ligt in het feit dat sommige gemeenten een hogere huurprijs voor de kazerne vragen, dan in de zogenoemde Startbijdrage van de gemeente aan de Brandweer Hollands Midden is opgenomen. De afspraak was echter dat er niets zou veranderen. We hebben aan de gemeente Lisse een aanbod gedaan om een rekening te schrijven, zodat we die huur konden betalen. Maar die rekening hebben wij niet ontvangen. Overigens zullen we de afgesproken huur netjes betaald worden; met terugwerkende kracht.’

De gemeente heeft echter een heel andere kijk op de zaken, zo blijkt uit een ambtelijk document. ‘Gebleken is dat de brandweer door interne problemen nog geen huurovereenkomst heeft ondertekend en nog geen huur heeft betaald.’ De gemeente weigert mee te werken aan een verzoek tot een verbouwing van de kazerne tot dit punt is opgelost, zo staat in het ambtelijk advies. ‘Verbind daarom als voorwaarde aan toestemming (voor de verbouwing, JD) dat eerst de huurovereenkomst moet zijn ondertekend en de huur is betaald.’

Klachten over Rooversbroekdijk

LISSE – De herinrichting van de Rooversbroekdijk stuit op veel weerzin. Bewoners klagen erover dat de aangebrachte veranderingen ‘ronduit gevaarlijk zijn voor zowel fietsers als het overige wegverkeer.’ De fractie van D66-Lisse verzamelt reacties van de omwonenden over de herinrichting en die zijn niet mals.

Zo wordt er onder meer gereageerd: ‘Nu de herinrichting nog niet is afgerond, ontbreekt een goede bebakening. Enkele stoepranden liggen verscholen en kunnen leiden tot onverwachte manoeuvres en waarschijnlijk ook tot schade. Daarnaast is het zeer twijfelachtig of het beoogde doel, afremming van de snelheid, hiermee gerealiseerd wordt, want ik zie regelmatig dat nog even gasgegeven wordt om de versmalling te halen. Ook zijn de versmallingen zo geplaatst dat een rij auto's ontstaat en doorrijden soms niet mogelijk is.’

Fractievoorzitter Cees Verburg (D66) is blij met dit soort opmerkingen die meer inzicht geven in hoe de inwoners de maatregelen ervaren. Hij laat weten zich ook zorgen te maken over de gevaarlijke situaties. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) heeft donderdag 9 februari toegezegd de situatie van de Rooversbroekdijk te beoordelen. Als blijkt dat de omstandigheden dit vereisen, worden veiligheidsmaatregelen genomen.

Ladderwagen op de tocht

LISSE – De ladderwagen van Lisse zal de komende jaren vaker uitgeleend worden aan andere gemeenten in de brandweerregio Hollands Midden. Deze conclusie kan getrokken worden naar aanleiding van een reactie van Henri Verheggen, clustercommandant Lisse, over de ophef die ontstond aangaande het uitlenen van een ladderwagen aan Gouda.

In de regio zijn meer gemeenten dan ladderwagens en daarom heeft de brandweer een ranglijst samengesteld waar zo’n ladderwagen het meest noodzakelijk is. Gekeken wordt dan naar het aantal keren dat de ladderwagen moest uitrukken in een gemeente. Verheggen: ‘Lisse staat in dat lijstje onderaan. Een ladderwagen is wel heel belangrijk in een gebied met veel hoogbouw. Mocht er een plek zijn waar de ladderwagen harder nodig is dan Lisse, dan schuiven we die van Lisse daarin.’ Hij geeft toe: ‘Er zit ook een risicootje in dat je de ladderwagen uit Lisse weghaalt en dat je hem vervolgens eigenlijk hard nodig hebt. Maar we hebben dat goed afgedekt: op het moment dat er een ladderwagen wegvalt, kun je deze elders ergens vandaan halen.’

Verheggen: ‘De vraag is of het loont om voor ieder specialisme ook apparatuur in iedere gemeente te hebben. Dat loont niet, want het zijn gigantische bedragen. Een ladderwagen kost rond de miljoen euro. Het is vervelend voor de post Lisse, maar het is de keuze. Je moet je zelfs gaan afvragen of de ladderwagen het beste op de post in Lisse moet blijven, als blijkt dat deze wagen veel vaker elders ingezet wordt, dan dat hij in Lisse staat.’

Onbegrip over HOV plannen door Sportlaan

LISSE – Nadat de fractievoorzitters op donderdag 9 februari geconfronteerd werden met het nieuws dat de HOV-lijn door de Sportlaan zal gaan, reageerden ze geschokt. Het was voor hen volslagen nieuwe informatie, ondanks dat de afspraken al op vrijdag 27 januari gemaakt waren.

Dolf Kistemaker (fractievoorzitter PvdA) reageerde impulsief: ‘Dan maar geen HOV, want die RijnGouwe Lijn kwam er ook niet. Wat is de meerwaarde van die HOV-verbinding voor Lisse? We hebben al een behoorlijk goede busverbinding, met een snelbus naar Schiphol. Die HOV-lijn wordt een paradepaardje van andere overheden.’

Fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) vroeg zich af waarom het college tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur hier niets over verteld had. ‘In hoeverre informatie is achtergehouden, weet ik niet. Het zou vreselijk jammer zijn als de Sportlaan gebruikt gaat worden voor de HOV-lijn. De gemeente moet alsnog proberen er een andere draai aan te geven. Het betere alternatief is de N207. Het is heel erg dat de provincie zo ver kan gaan dat ze zo’n prachtig plan als de Sportlaan kunnen doorkruisen. Als we een grotere gemeente waren geweest, dan had de provincie zeker beter naar ons geluisterd.’

Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) was het hier mee eens. ‘Dit is belachelijk; de provincie wil haar plannen dom doorzetten. Ik ben ook teleurgesteld dat het college ons gisteravond niet heeft geïnformeerd. Alsof het er niet toe doet. Het lijkt erop dat er in groter verband niet naar ons geluisterd wordt. Misschien moet je dan toch echt een heel grote fusiegemeente zijn om nog invloed uit te kunnen oefenen. De meest ideale optie is de N207, maar het zal wel net zo zijn als met de Noordelijke Ontsluiting Greenport: als ergens voor gekozen is, zijn alle andere opties niet meer bespreekbaar en worden helaas ook niet onderzocht.’

De oppositiepartijen waren milder: Fractievoorzitter Cees Verburg (D66): ‘Ik begrijp niet dat overheden hun OV-verbindingen door bouwprojecten als de Sportlaan stuurt. Het college gaat zeker procederen of kijken hoe schadeclaims bedongen kunnen worden.’ Fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse): ‘Dit is buitengewoon jammer, maar ik heb geen idee wat je er aan kunt doen. We zullen alles moeten inzetten om te voorkomen dat die HOV door de Sportlaan gaat.’

Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD): ‘Deze ontwikkeling is heel jammer voor het Sportlaanplan, want de meerwaarde van de HOV is niet duidelijk. Ik neem aan dat wethouder Ad van Zelst zich hard blijft maken om het plan voor de HOV door de Sportlaan toch van tafel te krijgen.’

Bloemencorso geeft risico

LISSE – Met uitzondering van het bloemencorso vinden er het komende jaar geen evenementen plaats waar een incidentenbestrijdingsplan voor moet worden opgezet. Dit zijn de zogeheten evenementen met een C-classificatie; bij dergelijke evenementen wordt niet alleen publiek uit de eigen gemeente verwacht, maar ook van buiten de gemeente. Bij een C klasse evenement dienen de hulpverleningsdiensten gezamenlijk aanvullende maatregelen af te spreken.

Islant moet Lisse mooier maken

LISSE – Het bureau Islant krijgt de opdracht om een plan uit te werken voor het verbeteren van de sfeer van het winkelcentrum. Ook mag dit bedrijf ideeën op tafel leggen om ’t Vierkant op de best mogelijke manier te herinrichten. Voor de beide opdrachten samen ontvangt Islant ruim 40.000 euro, zo liet het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 7 februari weten.

Boetefonds voor realiseren starterswoningen

LISSE – Wie in de toekomst bij een bouwproject meer dan 30% aan sociale woningen bouwt, krijgt een bonus uit een startersfonds. Bedrijven die minder dan 30% aan sociale woningbouw realiseren, moeten juist geld in dat startersfonds inleggen. Met deze maatregel hoopt het college van burgemeester en wethouders meer starterswoningen te realiseren. Dit onderwerp werd donderdag 9 februari besproken tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) informeerde de commissieleden: ‘Als gemeente kunnen we geen geld geven, maar wel startersleningen faciliteren. Zo kun je die woningen eerder verkopen.’ Bouwbedrijf Castien is bezig om het project Herenhof van de grond te krijgen; alle vergunningen zijn binnen en de bezwaarperiode is achter de rug. Maar met de huidige markt lijdt het bedrijf dik verlies bij de realisatie van dit project; zelfs als alle woningen verkocht worden, zo lichtte Brekelmans toe. ‘Als je van alle bouwkosten de opbrengsten aftrekt, kom je dik onder nul uit. In hoeverre kun je verwachten van iemand dat die zoveel tonnen verlies neemt.’

Aangezien in dit bouwplan meer dan 30% aan sociale woningen zitten, zou Castien juist gebruik kunnen maken van het fonds en op die manier kan de bouw toch beginnen. Als dat zo is, dan bestaat de mogelijkheid dat de gemeente eenmalig een bedrag in het fonds stopt. Tenminste, zolang er geen onderneming is die er geld in stopt omdat ze bouwambities hebben voor een project met minder dan 30% sociale woningen.

Geduld wethouder Brekelmans raakt op

LISSE – ‘Eigen Haard mag nadenken over de toekomst van Trompenburg / Rustoord, maar ze moeten daar niet te lang over nadenken.’ Deze waarschuwende woorden uitte wethouder Bas Brekelmans (VVD) op donderdag 9 februari tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.

De wethouder liet weten dat er volop ideeen zijn bij projectontwikkelaar Horsman & Co, gebruiker van het gebouw DSV en Eigen Haard zelf. ‘Maar Eigen Haard is de eigenaar. Wij kunnen van alles willen, maar zij bepalen wat er met het eigendom gebeurd. We vinden dat ze hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het zorgcentrum heel snel moeten oppakken. Zoals de situatie er nu is voor de bewoners, is natuurlijk niet goed. Eigen Haard realiseert zich dat wel, maar het (aanpakken, JD) kost veel geld. Het zal een miljoenenverlies zijn. Ze mogen daar over nadenken, maar we vinden wel dat ze daar niet te lang over moeten nadenken.’

Lisserbroekers moeten winkelcentrum redden

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders blijft inzetten op het realiseren van meer parkeerplaatsen in het centrum. De sterke groei van het internetwinkelen doet hier niets aan af. Dat bleek tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van donderdag 9 februari.

Fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) vroeg zich af of het de gevolgen van het internetwinkelen meegenomen waren in het rapport Parkeersituatie Centrum Lisse 2011: ‘Het internetwinkelen zorgt namelijk voor minder bezoekers aan de winkels.’ Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) liet weten dat dit niet zo was. ‘We gaan uit van onze eigen kracht. Er is een gezellig centrum nodig en winkels voor de beleving. Gratis parkeren is ook een uniek verkoopargument.’ De wethouder zag ook mogelijkheden in de realisatie van de bouwprojecten Lisserhaven en de Westflank. ‘Aan de overkant van de Haarlemmermeer komen zo veel woningen die ook gericht zijn voor boodschappen op het centrum van Lisse.’

Verbouwing in brandweerkazerne

LISSE – De brandweer wil een verbouwing laten uitvoeren in de brandweerkazerne. De huidige kantoorruimte in De Witte Zwaan moet worden vervangen voor kantoorruimte op de eerste verdieping in de kazerne. Hierdoor bespaart de brandweer jaarlijks 75.000 euro aan kantoorhuur. Henri Verheggen, clustercommandant Lisse, laat desgevraagd weten: ‘We bedachten: als je slimmer met de ruimtes omgaat die wij als brandweer hebben; dan kunnen we daar kosten besparen. Als we onze mooie kazerne handiger indelen, moet dat lukken.’ Hij verwacht snel een goedkeurend besluit van het college van burgemeester en wethouders. ‘Dan gaat die verbouwing plaatsvinden en verbouwen we de huidige kantine om tot kantoorunits. Daarboven is de lichtinval beter. Beneden worden dan alle uitrukfuncties gehuisvest; zo zit je elkaar niet in de wg en gaan we slim om met de beschikbare ruimtes.’

Treuren om treurwilgen

LISSE – Vanwege achterstand in het onderhoud moeten acht grote tot zeer grote treurwilgen het veld ruimen. Een aantal bewoners van de Bachstraat vond het echter zonde om de bomen vlak bij het water te laten kappen. Ze dienden bezwaar in tegen het kapbesluit. Na vragen van Nieuw Lisse en SGP/ChristenUnie en een persoonlijk bezoek van de D66-fractie aan de omwonenden, blijft nu een van deze acht treurwilgen behouden. Voorlopig althans, zo laat wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) weten.

Omwonende Meeuwissen is fel tegen de kap van welke treurwilg dan ook. ‘Kijk dan toch naar die bomen: die zijn toch zo mooi als ze kunnen zijn? De gemeente geeft ik weet niet hoeveel geld uit aan kunst, maar bomen zijn de longen van onze aarde. Het is natuurlijke kunst.’ Een van de bezwaarmakers is Piet van der Zwet; hij is blij dat de boom tegenover zijn huis nog blijft staan en wil er verder niet veel over kwijt. ‘Het ging ons om deze boom en deze kwestie is keurig netjes door de inwoners en de gemeente opgelost.’

Fractievoorzitter Cees Verburg (D66) concludeerde na zijn bezoek: ‘Bij een discussie of een boom wel of niet weg moet, is ook van belang of het een monumentale of anders karakteristieke of beeldbepalende boom in de omgeving is. Er moet iets gebeuren: die bomen beletten elkaars levensvatbaarheid in verband met het groenonderhoud. Dat soort bomen vereisen het nodige onderhoud en geld: daar heeft de raad niet voldoende financiele middelen voor beschikbaar gesteld.

Van Zelst liet weten: ‘Uit het onderzoek ‘Groenatlas Lisse 2008 – 2017’ is naar voren gekomen dat door de hoeveelheid wilgen op de koppen van de singels in de Poelpolder niet optimaal leefbaar is. De bomen die het meest breukgevoelig zijn, worden verwijderd. Ook hebben we klachten ontvangen over de treurwilgen. Omdat het kappen van met name één van de treurwilgen (tegenover Bachstraat nummer 4) op grote maatschappelijke bezwaren stuit is besloten om deze treurwilg voorlopig te handhaven.’

Wiener Ball viert jubileum

NOORDWIJK – Blozende wangetjes, zenuwachtige jongens en honderden toeschouwers in gala-outfit; deze combinatie leverde zaterdag 11 februari de 45ste editie van het Wiener Ball op. In het Grand Hotel Huis ter Duin werd de tijd even stil gezet, ontsnapten de aanwezigen aan de hectiek van alledag en zwelgden in traditie, cultuur en wellevendheid van weleer. Het hoogtepunt van de avond was de entree van de debutanten; 64 jonge dames en jonge heren die keurig hun tot in de puntjes geoefende dans uitvoerden. Hierna was het nog vele uren volop genieten voor de aanwezigen, al zal er hier en daar ook stevig genetwerkt zijn.

Uitlenen ladderwagen roept emoties op

LISSE – ‘Is de veiligheid van de inwoners wel gewaarborgd, nu de ladderwagen van de brandweer is uitgeleend aan het korps in Gouda?’ Deze verontruste vraag stelde commissielid Jeanet van der Laan (Nieuw Lisse) tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financien op woensdag 8 februari.

Ze liet ook weten: ‘In januari was een autoladder nodig voor een reanimatie. Het duurde heel lang voordat die auto er was. Is er een relatie met het uitlenen van onze ladderwagen aan Gouda?’ Interim-burgemeester Lies Spruit erkende dat dit onderwerp emotioneel beladen was. De reden voor het uitlenen ligt in het feit dat de brandweer Lisse nu onderdeel maakt van de regionale brandweer. ‘Alles is onderdeel geworden van een regio en daar worden besluiten genomen om materialen elders in te zetten. Die ladderwagen komt over twee weken weer terug, maar hij kan later ook weer opnieuw ergens anders worden ingezet.’ Ze verzekerde dat de inwoners in Lisse niet in gevaar mochten komen: ‘Het kan niet zo zijn dat de gezondheid of veiligheid van bewoners in het geding komt door dit soort besluiten. Of die ladderwagen er wel of niet is; er moet op een adequate manier hulp verleend worden.’

Zelfredzaamheid voor mensen met een werkbeperking

LISSE – De gemeente moet de komende jaren flink in de buidel tasten voor nieuwe werkzaamheden die ze van de rijksoverheid toegeschoven krijgt. De uitvoering van de Wet werken naar vermogen, de Jeugdzorg en de AWBZ dagbesteding en dagbegeleiding moet voortaan door de gemeente zelf uitgevoerd worden. Dit betekent dat de totale uitgaven van Lisse tot wel 40% kunnen stijgen. Wethouder Adri de Roon (D66) en ambtenaar Gitta Smit gaven woensdag 8 februari meer informatie tijdens de vergadering voor de commissie Maatschappij en Financien.

Uitgangspunt bij deze wetten is dat de inwoners meer op eigen kracht, dus zonder overheidsondersteuning, moeten doen. Zelfredzaamheid is het toverwoord en de ondersteuning beperkt zich zoveel mogelijk tot de zeer kwetsbare inwoners. Het huidige systeem van hulp, zorg en dienstverlening gaat op de schop. Smit: ‘Een van de decentralisaties is de Wet werken naar vermogen. De wetten WWB, Wsw en Wajong worden samengevoegd. Als iemand niet-duurzaam en niet-volledig arbeidsongeschikt is, gaat die van de Wwnv naar regulier werk. Alleen beschut werk valt nog onder de wsw. De instroom moet verminderen; voor iedere drie wsw-ers die vertrekken, mag er maar een instromen. Op het geheel wordt een stevige bezuiniging doorgevoerd.’ Van het Wwnv-budget in 2013 blijft twee jaar later nog maar 1/3de over.

In Lisse zijn er 145 mensen die in aanmerking koen voor de WWB, 137 Wajongers en zijn 72 arbeidsjaren toebedeeld aan de wsw. De Roon liet weten dat de acht MareGroepgemeenten zich willen richten op werkgevers om deze mensen te helpen aan een regulieren baan. Hiervoor wordt het ‘Doelgroepenbeleid’ ingevoerd. ‘De werkgever krijgt voor emand die voor 100% minimumloon betaalt wordt, maar voor 60% productief is, van de gemeente 40% van het salaris terug.’ Ook zal de gemeente zelf een aantal van deze mensen in dienst nemen. De Roon: ‘Als wij een groot beroep doen op werkgevers om banen beschikbaar te stellen, dan kunnen wij als gemeente niet achterblijven.’

Om meer kosten te besparen wordt overwogen om de Sociale Dienst en de Sociale Werkplaats (SW) te fuseren, bijvoorbeeld waar het gaat om de uitvoering van het groenbeheer. Dit heeft gevolgen voor met name de nieuwe medewerkers. De Roon: ‘Van de werknemers van de oude SW-bedrijven worden de rechten gerespecteerd. Nog een flink aantal jaren behouden die medewerkers hun oude rechten. De nieuwe medewerkers krijgen het een stuk minder gunstig: ze krijgen heel weinig verdiencapaciteit, maar een vorm van beschut werken moet worden geboden.’

Ook overwegen de gemeenten om nieuwe organisaties op te zetten, die gebruik maken van de diensten van de mensen met een werkuitdaging. Deze ‘Public Private Partnerships’ gaan dan wel rechtstreeks concurreren met andere bedrijven in de markt. Daarnaast worden aan bedrijven die in aanmerking willen komen voor gemeentelijke opdrachten aanvullende voorwaarden gesteld. De wethouder: ‘Dan moeten ze de opdracht uitvoeren met een aantal mensen uit de doelgroep. Als dat niet kan, moet het bedrijf een bedrag storten in een bepaalde pot.’ Gemeentelijke samenwerking bij dit soort initiatieven is een absolute noodzaak, zo stelt de wethouder: ‘Deze decentralisaties zijn voor een gemeente als Lisse onmogelijk om alleen uit te voeren.’

Bijeenkomst over startersleningen

LISSE – De gemeente organiseert maandag 27 februari een avond over de startersleningen. Alle inwoners zijn voor die bijeenkomst in het gemeentehuis uitgenodigd, die om 20:00 uur zal beginnen. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) maakte donderdag 9 februari tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur bekend dat deze bijeenkomst zal plaatsvinden.

Buffer Fioretti al half leeg

LISSE – Meer dan een half miljoen euro zijn de gemeente en het Fioretti College kwijt aan het verwijderen van de asbest uit het oude schoolgebouw. Dat maakte wethouder Bas Brekelmans (VVD) donderdag 9 februari bekend tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur. Hij beantwoordde een vraag van commissielid Andre Bostelaar (CDA). De wethouder: ‘Onze buffer van 1 miljoen euro is niet uitgeput door de asbest. Maar we balen er wel van dat meer dan de helft van de buffer is opgegaan aan het opruimen van die asbest. We verwachten wel in de buffer te blijven.’

Confrontatie over klikos

LISSE – Fractievoorzitter Dolf Kistemaker was niet blij met het antwoord van wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) over de klikocontainers. ‘Elders in het dorp wordt ook het huisvuil op een centrale opstelplaats opgehaald en niet langs het trottoir. In de Govert Flinckstraat staan 36 woningen en zijn er 36 formele parkeerplaatsen. Voor het overige wordt langs het trottoir geparkeerd; dat zijn 14 plekken. Als dan alle 36 containerplekken op het trottoir moeten worden gezet, ben je veel van die 14 plekken kwijt. Dan ga je terug naar parkeernorm 1. Dit college wil de parkeerproblematiek in de wijk aanpakken, dus ik hoop dat de wethouder zijn besluit wil heroverwegen.’ Van Zelst was daartoe niet bereid: ‘Direct op mijn rug liggen is niet aan de orde. Deze wijze van inzameling hebben we gekozen. We willen heroverwegen, maar niet op korte termijn, want eerst willen we de opgedane ervaringen meenemen.’ De discussie ontspon zich tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur die op donderdag 9 februari plaats vond.

Geen actie tegen Action

LISSE – De gemeente wil wel, maar kan niets doen tegen het feit dat de winkelketen Action een vestiging opent op het industrieterrein Meer en Duin. Dat bleek tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van donderdag 9 februari. Wethouder Bas Brekelmans (VVD) beantwoordde een vraag van fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) die liet weten zich zorgen te maken dat nu ‘een stukje omzet uit het Blokhuis verdwijnt richting Meer en Duin.’ Brekelmans stelde: ‘We zijn niet zo blij dat een retailketen als Action op een bedrijventerrein komt, maar daar is in dit geval niets aan te doen. Op dit specifieke gebouw ligt namelijk een bepaalde bestemming. We kunnen dat niet tegenhouden, al had ik de Action ook liever in het centrum gezien.’

Kabels verhinderen parkeergarage-idee

LISSE – Door de vele kabels en leidingen onder het Raadhuisplein is het niet mogelijk om twee parkeerkelders naast elkaar te leggen. Een idee van commissielid Jaap Schuijt (CDA) voor de horizontaal gestapelde parkeerkelders werd om die reden afgeschoten door wethouder Bas Brekelmans (VVD). Hij liet tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van donderdag 9 februari weten: ‘Het is handiger om dieper te gaan onder dezelfde plek en twee lagen de grond in te gaan, dan onder het Raadhuisplein te graven met al die kabels en leidingen.’ Als er twee parkeerlagen komen onder het project Raadhuisplein, dan zal de parkeergarage op niveau 1 worden betaald door de Digros. Die etage zal dan uitsluitend bedoeld zijn voor de bezoekers van de supermarkt. De tweede laag is dan bestemd voor bezoekers aan het winkelcentrum.

Kritiek op afwijzen bezwaarmakers bomenkap

LISSE – ‘De bezwaarmakers tegen de kap van 421 bomen moeten inhoudelijk beantwoord worden. Het is niet netjes dat dit niet is gebeurd.’ Deze kritiek uitte fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) tijdens de vergadering voor de commissie Ruimte en Infrastructuur van donderdag 9 februari.

Het bezwaar van de drie inwoners was door de gemeente afgewezen omdat ze geen uitzicht op de bomen hadden. Nieuwenhuis vond dat een ‘non-reden’. Er woont geen mens in de buurt van het sportveld, maar bomen zijn voor iedere inwoner van het dorp van belang.’ Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) gaf geen krimp. ‘Bij een rondgang (met de bezwaarmakers, JD) heb ik de argumenten gewisseld. We wilden er geen tweede boomchirurg bijhalen, want we achten onze huidige boomchirurg goed genoeg. De juridische afhandeling heb ik niet gedaan; ik heb het voor kennisgeving aangenomen.’

Parkeeroverlast in delen aangepakt

LISSE – De gemeente gaat parkeeroverlast aanpakken in de verschillende wijken. De volgorde van die wijken is echter onlangs door wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) verkeerd aangegeven. Dat maakte hij bekend tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van donderdag 9 februari. Hij informeerde de commissieleden: ‘Na de Vrouwenpolder is de Johan Frisostraat aan de beurt. Dan volgt Meerenburg en als we dan nog geld hebben komt Ter Beek aan de orde.’

‘Klikoklacht onterecht’

LISSE – ‘De klacht van de bewoners in de Schildersbuurt dat er parkeerplaatsen worden onttrokken voor de aanbiedplaatsen van de rolcontainer is niet terecht.’ Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) herkent zich niet in de opmerking van fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) dat parkeerplaatsen in beslag worden genomen door kliko’s die voor leging worden aangeboden. Kistemaker stelde deze vraag tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur. Van Zelst liet de zaak uitzoeken en reageerde afgelopen week.

De wethouder: ‘In overleg met de Meerlanden zijn we in een aantal wijken gestart met het inzamelen van huisvuil met zijbelading. Hierdoor hebben wij de aanbiedplaatsen moeten wijzigen. Wij hebben in de Schildersbuurt de aanbiedplaatsen voor de rolcontainers aan de zijde van de straat op het trottoir gesitueerd. Aan deze zijde van de straat zijn geen parkeerplaatsen. De auto’s mogen er overigens wel staan omdat dit een 30 km zone is. In een woonerf zou dit niet zo zijn. Men kan de auto nog steeds hier neerzetten maar ten tijde van het aanbieden van de rolcontainers moeten de auto’s weg zijn, zoals op de kalender is aangegeven.’

Deze situatie komt voor in de volgende straten: Govert Flinckstraat, Paulus Potterstraat, Johan Vermeerstraat en de Vincent van Goghstraat. Van Zelst: ‘We zijn nu, net na het begin van de inzameling op deze wijze, niet van plan daar nu wijzigingen in aan te brengen. We houden de manier van inzamelen in de gaten en zullen na enige tijd de zaken evalueren.’

Gemeente betaalt vervoer lastige leerling

LISSE – Een leerling met gedragsproblemen wordt geholpen om zijn schoolcarriere weer af te maken. Om ervoor te zorgen dat hij lessen gaat volgen op een speciale school voor basisonderwijs in Leiden, betaalt de gemeente de kosten voor zijn taxivervoer. Het gaat om een bedrag van 44,21 euro (excl. 6% BTW); In eerste instantie gaat het om vijf ritten per week, maar het is de bedoeling dat de leerling zo spoedig mogelijk de normale schooltijden gaat volgen. Dan gaat het om tien ritten per week. Volgens de verordening leerlingenvervoer is het de gemeente niet toegestaan om het vervoer te financieren op het moment dat de leerling niet naar de speciale basisschool gaat die het dichtst bij zijn huis staat. Maar in dit geval maakt het college gebruik van een clausule om de leerling toch nog te helpen een goede en leerzame toekomst tegemoet te gaan. De maatregel werd bekend gemaakt op dinsdag 8 februari.

Roep om hogere prijzen openbaar vervoer

LISSE – De kosten voor het collectief vervoer van Wmo-klanten dreigen met 68.800 euro per jaar omhoog te gaan. Dit komt omdat de prijsstijging voor de gemeenten die gebruik maken van het aanvullend openbaar vervoer 0,26 euro per zone meer moeten betalen aan de Regiotaxi Bollenstreek/Wmo. Daar staat tegenover dat de prijsstijging die mag worden doorberekend aan de individuele Wmo-klant slechts een maximale stijging van 0,05 euro bedraagt. In een brief heeft de Intergemeentelijke Sociale Dienst hierover aan de bel getrokken bij de verschillende gemeenten. De ISD vraagt of de tarieven voor de individuele Wmo-gebruiker vanaf 1 juli kunnen worden aangepast. In zijn brief schrijft Robert ’t Jong: ‘Naar onze mening is het gerechtvaardigd om bij het collectief vervoer een (iets) hoger tarief per zone te vragen, omdat het collectief vervoer betekent dat de klant van deur tot deur wordt vervoerd. Dit in tegenstelling tot het openbaar vervoer. Een iets hogere prijs per zone mag dan ook als reëel worden beschouwd.’

HOV door Sportlaan

LISSE – Het voorkeurstracé voor de Hoogwaardig Openbaar Vervoercorridor (HOV) Bollenstreek – Schiphol loopt wel degelijk door de Sportlaan. Dit blijkt uit notulen uit het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) van 27 januari, die dinsdag 7 februari openbaar zijn gemaakt.

Gedurende dit BBO is gesproken over het voorkeurstracé. Binnen Lisse loopt dat via de N208, Poelpolder en via de Sportlaan verder richting de Haarlemmermeer. Het is opmerkelijk, want eerder maakte het college van burgemeester en wethouders bekend dat zij deze HOV-verbinding liever niet via de Sportlaan wilde laten lopen, maar via het industrieterrein Meer en Duin. In het ambtelijk rapport staat echter: ‘Afspraken en voortgang van dit BBO worden opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Openbaar Vervoer van Holland Rijnland’. Het lijkt er dus op, dat het heel moeilijk wordt om deze HOV-lijn niet via de Sportlaan te laten lopen. Wethouder Bas Brekelmans (VVD) gaf vorige maand al aan dat een HOV-verbinding door de Sportlaan ten koste gaat van de bouwprojecten in dat gebied.

Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) laat desgevraagd weten dat het traject Meer en Duin inderdaad niet meer het voorkeurstraject is: ‘Het wordt de Lisserbrug of de Sportlaan. Het onderzoeksbureau heeft gezegd dat de meeste vervoerswaarde van de HOV-lijn gerealiseerd wordt via de Sportlaan. Daarom loopt het voorkeurstracé over de Sportlaan. Er moet nog gekeken worden naar consequenties voor de planschade. Bovendien is er ook binnen het BBO gezegd dat het voorkeurstracé er dan vanuit gaat dat (de nieuwe wijk, JD) Lisserveld in de Haarlemmermeer gebouwd gaat worden. Stel dat Lisserveld niet gebouwd gaat worden, dan moet de HOV over de Lisserbrug gaan lopen.’

Het college van burgemeester en wethouders heeft lang ingezet op het laten verlopen van de HOV-lijn via het industrieterrein Meer en Duin. Wat vindt Van Zelst van deze recente ontwikkelingen? ‘Voor de voortgang van de projecten en voor de zekerheid van ontwikkelen van de Sportlaan hadden we liever gehad dat de Sportlaan niet als voorkeurstraject naar boven was gekomen. We zijn betrouwbare bestuurders en willen niet onmogelijk maken dat de HOV via deze route loopt. Maar nu moet op korte termijn een berekening voor planschade worden opgesteld. Op dinsdag 21 februari zitten de gemeente en Provincie bij elkaar om de planschade te berekenen.’ Uiteindelijk moet de Provincie de overeengekomen planschade ophoesten, zo is de bedoeling.

Van Zelst besluit: ‘Het is een vrij ingewikkeld traject. Wij als Lisse zijn belanghebbend, maar dit project wordt vanuit de Provincie geëntameerd. We moeten samenwerken om de infrastructuur op orde te krijgen.’

Korting subside bedreigt Duurzaam Veilig

LISSE – De gemeente vraagt subsidie aan om enkele straten duurzaam veilig te maken. Het gaat om de aansluiting Melkweg – Oranjelaan en de aansluiting Mendeldreef – Keukenhofdreef. Ook moeten de Schoolstraat, Ruishornlaan, Zwaluwstraat en Gerard Doustraat aangepakt worden, evenals de infrastructuur Keukenhof – Stationsweg. Hiervoor heeft de gemeente een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Zuid-Holland. Deze instantie gaat de komende jaren vanwege de crisis echter veel minder geld uittrekken voor deze Duurzaam Veilig-projecten, dus het is de vraag of de gemeente al haar wensen vervuld ziet worden. Voor 2013 hoopt de gemeente financiering te krijgen voor het aanleggen van drempelplateaus in de Patrijsstraat en de Poelpolder, maar ook voor de omvorming van het kruispunt naar een rotonde op de Ruishornlaan – Uitermeer. Dit werd dinsdag 7 februari bekend gemaakt door het college van burgemeester en wethouders.

Fred Dijsselbloem Bokaal voor restauranttalenten

VOORHOUT – Fred Dijsselbloem is dood, maar zijn liefde voor het koken blijft stromen in de aderen van de jongere generaties. Jarenlang was chef-kok Dijsselbloem, eigenaar van restaurant De Stad Rome in Warmond, jurylid bij de halve finalestrijd om de Young Rubbens Chef Award. Deze kookwedstrijd wordt gehouden bij de KTS en is opgezet door het prestigieuze Euro-Toques Nederland, een instantie die zich inzet voor het behoud van culinaire tradities. Woensdag 8 februari vond de kookwedstrijd weer plaats, maar onder een andere naam: de KTS-leerlingen strijden voortaan om de Fred Dijsselbloem Bokaal.

De 17 leerlingen konden op twee onderdelen winnen; serveren en koken. En net als in een echt restaurant werd er van de tieners een hoge mate van flexibiliteit en dienstverlening verwacht. Zo werd op het laatste moment de wijn veranderd en moesten de menukaartjes aangepast worden. Juryleden Gerda Vesseur en Sjaan Raggers bekeken de vijf deelnemers bij het serveren kritisch: ‘We kijken hoe ze de gasten ontvangen, of ze op de juiste wijze bedienen hoe het gastcontact verloopt en hoe het debraceren gaat. Dat is het afruimen van de tafel.’

Aan de zes tafels hadden relaties van Euro-Toques en VIB’s (Very Important Bollenstrekers, JD) plaatsgenomen. Allen kregen drie gerechten voorgeschoteld, die per tafel verschilden. Chef-kok John Vesseur legt uit waarom: ‘Voorheen kregen alle deelnemende leerlingen hetzelfde recept. Nu hebben ze een kist met producten gekregen en heeft ieder team van twee deelnemers een andere bereiding.’

Mandy Vlekke en Sake van Loo vormen een kookteam en winnen uiteindelijk de tweede prijs. Ze praten met passie over hun gerechten. ‘We begonnen met garnalen met gerookte paling in een cocktailsaus, daarna kalfsvlees met champignonsaus en als afsluiter tartetain met roomijs’, vertelt Sake. ‘Concurrenten’ Alex van Delft en Martin van der Plas laten weten niet zenuwachtig te zijn: ‘Koken is een mooi beroep. Er zit veel ambacht in en je kunt met je handen werken. Het is fijn om de borden op te maken, lekker eten voor te bereiden en de gasten een goede avond te laten hebben: daar kook je voor.’

Wesley Hak is druk bezig met serveren. ‘Een klasgenootje had mij opgegeven voor deze wedstrijd. Het gaat goed; ik heb geen trillende vingers.’ Hij laat weten dat zijn ware passie ligt in het koken: ‘Dat is echt mijn ding.’ Aan een van de tafels zit Anneke Dijsselbloem, echtgenote van de overleden chef-kok samen met Rob Franke en Bram en Cobi Loman. Vol lof is ze over de cocktailsaus: ‘Die was erg zacht van smaak!’ Franke vult aan: ‘De smaakopbouw bij de gerechten is heel goed en de keuken hier is werkelijk restaurantwaardig. Bij de menu’s worden producten van de kleinere leveranciers gebruikt en dat is typisch Euro-Toques.’

De leerlingen die tijdens deze wedstrijd excelleren maken ook een grotere kans om over een paar jaar stage te mogen lopen bij een van de gerenommeerde restaurants die verbonden zijn met Euro-Toques. ‘Wij stimuleren talenten, want mensen die het vak leren in de keuken of bediening hebben de rest van hun leven gegarandeerd een job.’

Winnaar bij het serveren was Marloes Franke. Het team dat de eerste kookprijs won, bestond uit Anita Bouwman en Fabian Blikman. Hun namen worden vereeuwigd op de ingelijste koksbuis van Fred Dijsselbloem, waar de komende jaren de namen van alle winnaars op worden geborduurd.

‘Mantelzorger zijn overkomt je’


TEYLINGEN – ‘De mantelzorgers die nu bij ons aan de bel trekken, zijn eigenlijk al over hun grenzen heen gegaan. Ik wil dat voorkomen.’ Aan het woord is Leny Noteboom (55), verantwoordelijk voor de mantelzorgondersteuning bij Welzijn Teylingen. Ze is begin dit jaar aangesteld, maar was daarvoor al jaren lang in de regio actief op dit gebied. Ook is ze zelf ervaringsdeskundige waar het gaat om het intensief verzorgen van een geliefd familielid.

Door de jaren heen heeft Noteboom veel mantelzorgers gezien: mannen die voor hun echtgenotes zorgden, moeders voor een gehandicapte dochter of een buurvrouw die drie keer per week bij een sociaal geïsoleerde buurman een kopje koffie komt drinken. Om maar enkele varianten te noemen. Maar mantelzorg komt ook voor bij kinderen. Een meisje van 13 dat ’s ochtends haar broertje moet aankleden en mee naar school moet nemen, omdat haar moeder depressief is. En die na school het huishouden moet doen en koken en hierdoor niet toekomt aan het maken van haar huiswerk.

Noteboom: ‘Deze mensen verlenen veel zorg aan hun partner, kind of naaste, maar krijgen nooit de erkenning en herkenning die ze verdienen. Vaak lopen mantelzorgers tegen allerlei knelpunten aan. De zorg is vaak moeilijk te combineren met een betaalde baan, school of een sociaal leven. Wanneer gesproken wordt over de zorg, gaat het altijd over de zorgbehoevenden. Bijna nooit wordt aan de mantelzorger gevraagd: ‘En hoe gaat het met jou?’

Terwijl de intensieve zorg ook de mantelzorger niet in de koude kleren gaat zitten. Regelmatig moeten zij 24 uur per dag een overdaad aan werkzaamheden doen; het wassen en aankleden van de partner of het kind, sondevoeding wisselen of de pot verschonen. Daarnaast komt ook al het werk in de huishouding en de financiële administratie op hun schouders te liggen. Noteboom weet precies hoe het gaat: ‘In je omgeving wordt er vaak met onbegrip gereageerd. Ze snappen niet dat je afspraken moet afzeggen omdat je compleet op bent. ‘We zijn allemaal druk’, is dan een kreet die je hoort.’

Het is echter niet alleen maar kommer en kwel voor de mantelzorger: bijna alle mantelzorgers zorgen voor hun geliefde of naaste omdat ze hun hart volgen. ‘Ze hebben er zorgplezier in’, omschrijft Noteboom. ‘Mantelzorgers zorgen uit liefde en loyaliteit. Op deze manier blijven partners langer bij elkaar. Die ene glimlach op een dag, het kneepje in de hand; dat is waar de mantelzorger het vaak voor doet.’ Maar mantelzorgers hebben ook een uitlaatklep nodig en dat is waar Noteboom van Welzijn Teylingen om de hoek komt kijken.

Noteboom: ‘Ik richt me vooral op de groep mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te worden en niet weten waar ze terecht kunnen. Deze mantelzorgers ervaren knelpunten en met mijn ervaring en de vele contacten van Welzijn Teylingen kunnen we veel van deze knelpunten aanpakken. Een mantelzorger is niet hetzelfde als een vrijwilliger: je kiest ervoor om vrijwilliger te worden en mantelzorger worden overkomt je. Mijn eerste advies aan iemand die net mantelzorger is geworden, is: maak het bespreekbaar en informeer je familie, vrienden en collega’s over het feit dat je mantelzorger bent geworden. Zo is er veel meer begrip voor jouw situatie.’

Ze besluit: ‘Als mensen bij mij komen, kan ik niet alleen praktische hulp, informatie en advies bieden. Ook ben ik er voor de emotionele ondersteuning, als daar behoefte aan is. Ik hoop dat alle mantelzorgers die dit artikel lezen, contact met me opnemen. Zo krijg ik namelijk een goed overzicht wie de mantelzorgers zijn in Teylingen en wat uw behoeftes zijn. We willen bereiken dat mantelzorgers de zorg beter kunnen volhouden,de regie over hun eigen situatie behouden en voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.’

Voor meer informatie of voor aanmelding als mantelzorger: l.noteboom@welzijnteylingen.nl. Maandagochtend 12 maart is er een informatiebijeenkomst voor mantelzorgers in het Trefpunt.

21 februari 2012

Jobhopper

Column: De waan(zin) van de week

De teerling is geworpen en het is onduidelijk wat de laatste druppel was voor Job Cohen. Het artikel in Trouw, waar hij liet blijken dat zijn PvdA goed op de plaats zou staan naast de SP? Wat hem het verwijt opleverde dat de PvdA geen SP-light zou moeten worden. Of was de mededeling dat de PvdA weggezakt was naar 13 zetels in de peilingen het beslismoment voor Job om definitief op te stappen als fractievoorzitter van de landelijke PvdA?

Bij de andere partijen werd oprechte spijt betuigd dat Cohen weg ging. Alom werd hij geroemd als een ‘integer’ man. Maar met al zijn integriteit redde hij het niet in de landelijke politiek. Zegt dat wat over Cohen of zegt dat iets over die politiek? Cohen’s opvolger krijgt het echter gemakkelijk. Wie het ook zal zijn (Hamer? Samsom? Plasterk?), direct na het bekendmaken van de nieuwe fractievoorzitter zal de PvdA in de peilingen stijgen. En zo lang die nieuwe leider geen domme fouten maakt, blijft deze partij het momentum behouden. Ten koste van de (fictieve) zetels van andere partijen.

Miljoenen mensen werken het hele jaar rond keihard om alle vaste lasten te kunnen betalen. Ze moeten ook wel, want het niet betalen van de elektriciteit of de huur/hypotheek leidt onverbiddelijk tot afsluiting danwel uitzetting. Ondertussen fungeert de internationale politiek nog altijd als zachte heelmeester. En wordt de lange lijdensweg van Griekenland naar een onvermijdelijk faillissement met weer enkele maanden tot twee jaar verlengd. Honderddertig miljard euro verdwijnt weer in een diepe bodemloze put; dat is geld waar we in Europa en dus ook in Nederland heel mooie en goede dingen mee hadden kunnen doen. Bijvoorbeeld op het gebied van ecologie, ontwikkeling en onderzoek. Twee jaar geleden was al duidelijk dat Griekenland de boel heeft opgelicht. Laat het land failliet gaan, dat is uiteindelijk het beste voor niet alleen de Grieken zelf, maar ook voor alle Europeanen. Ierland en IJsland zijn immers ook op het rechte pad gekomen; hun economieën stijgen weer. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

Jan Beijering (90): Nederlands ondernemer
Eberhard Horst (88): Duits schrijver
Gerrit Ybema (66): Nederlands politicus
Anthony Shadid (43): Amerikaans journalist
Anil Ramdas (54): Nederlands schrijver, journalist en programmamaker
Rinus Sangers (62): Nederlands politicus
Roald Aas (83): Noors schaatser
Luc Flad (76): Nederlands voetballer
Renato Dulbecco (97): Italiaans viroloog

Het woord van de week: Dierenvoedselbank.

15 februari 2012

Olifant

De auto staat algemeen bekend als de heilige koe, waar de eigenaar maar geen afstand van wil nemen. Het openbaar vervoer, en dan met name de megalomaan grote bussen en plannen voor nieuwe busbanen, tramlijnen of ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer’ (HOV) verbindingen, past in dezelfde categorie; de heilige olifant.

Het Openbaar Vervoer was een goed idee in de 19de eeuw, toen de mensen nog geen eigen auto hadden. Maar het busverkeer kan niet op tegen de concurrentie van de auto en moet zo langzamerhand geminimaliseerd worden. Eerst moet de gebruiker zich door weer en wind naar een bushalte toe worstelen, waarna hij gebracht wordt naar een plek waar hij niet wil zijn. En dan moet je nog geluk hebben, dat de bus niet te laat, te vroeg of helemaal niet rijdt.

Hele generaties aan bestuurders, al dan niet op het niveau van de provinciale overheid, dromen er echter van om de grondlegger te zijn van weer een nieuw openbaar vervoerverbinding. Alles moet wijken om hun ‘visie’ te realiseren. Het maakt hen niet uit dat er totaal geen behoefte aan nog meer busverkeer is en dat de overige, al overbelaste, verkeersstromen nog meer in het geding komen.

De besluitvorming over de Rijn Gouwe Lijn (RGL) is een voorbeeld van hoe een bestuurder zijn wil probeert door te drammen. Onder leiding van toenmalig gedeputeerde Asje van Dijk werden gemeenten als Leiden, Katwijk en Noordwijk onder zeer zware druk gezet om dat tramlijntje aan te leggen. Hiervoor in de plaats zouden bestaande busverbindingen opgeheven worden, omdat de RGL anders nog minder rendabel zou worden. Pas na het vertrek van Van Dijk hebben zijn opvolgers (deels) op de rem getrapt. Al blijft de RGL-droom nog voortsudderen. 400 miljoen euro is er nog beschikbaar voor dat gedrocht: stop dat geld in de Rijnlandroute, zodat daar een echte verbindingsweg kan komen die twee keer twee rijstroken heeft.

In de regio Duin- en Bollenstreek zet de Provincie Zuid-Holland haar ideeën door om een HOV-verbinding aan te leggen, die van Noordwijk tot aan Amsterdam/Schiphol moet lopen. Kijkt er iemand wel eens naar de voorbijrijdende bussen in deze regio? De godganse dag zit er niemand of hooguit drie personen in. OK, met uitzondering van twee halve uurtjes per dag. Ondertussen ontregelen die bussen wel het overige verkeer, aangezien zij voorrang krijgen bij de stoplichten. Hierdoor stijgt de wachttijd van al het autoverkeer en komen er meer CO2-emissies de lucht in.

Het maakt de dromende bestuurders allemaal niet uit. ‘Ram die HOV over de Lisserbrug. Natuurlijk is die brug nu al een doorstroomramp voor het verkeer, maar we geven de bus gewoon voorrang.’ Een totale verkeersinfarct wordt hier natuurlijk het gevolg van. Daarna moet de HOV door de Sportlaan in Lisse; ten koste van een deel van een woningbouwproject. Maar dat maakt niet uit: alles moet wijken, want de HOV-bus komt eraan! Door gaat de HOV, via Sassenheim naar Voorhout. Oh wacht; daar is ook een totaal overbelaste weg; de Herenstraat. Dat is ook de perfecte route om de HOV-bus doorheen te stouwen. Met nog meer vertraging en ergernis voor het overige verkeer. HOV? Weg ermee!

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

Janice Voss (55): Amerikaans astronaut
Eelke Scherjon (56): Nederlands klompenmaker
Marie-Louise Haumont (93): Belgisch schrijfster
Barbara Marianowska (64): Pools politica
Jeffrey Zaslow (53): Amerikaans journalist, schrijver en columnist
Adriaan Bontebal (59): Nederlands dichter
Gratia Schimmelpenninck van der Oye (99): Eerste Nederlandse vrouw op Olympische Winterspelen
Whitney Houston (48): Amerikaans zangers
Lillian Bassman (94): Amerikaans schilder en kunstfotografe

Het woord van de week: Treeplanker.

‘Politiek is mijn passie’

Wie is toch het raadslid Roberto ter Hark?

NOORDWIJK – Als kind van een Nederlandse vader en een Spaanse moeder verhuisde hij op z’n achtste levensjaar van het land van de paella’s, molino’s en torero’s naar het Nederlandse Noordwijk met haar vuurtoren, verenigingsleven en voetbalclubs. Hij sprak op dat moment in 1988 geen woord Nederlands. Sterker nog; de eerste drie maanden zei de achtjarige überhaupt niets op het moment dat hij buiten was; hij luisterde naar wat andere kinderen zeiden en pikte zo de taal op. Tegenwoordig is hij fractievoorzitter van de VVD/JES en dus vragen we ons af: ‘Wie is toch het raadslid Roberto ter Hark?

De goedlachse fractievoorzitter blikt nog even terug op die tijd en vertelt: ‘Omdat ik alleen Spaans sprak, moest ik van nul af Nederlands leren. Daarom ben ik op de Zeehonk begonnen in groep 3 in plaats van groep 4. Het was een kleine en ontzettend leuke klas en ik voelde me welkom in Noordwijk.’ De opgroeiende Ter Hark had ooit een droom om frontofficemanager in een hotel te worden, maar besloot toch om de studie ‘Talen en Culturen van Latijns-Amerika’ te volgen. ‘Mijn ouders zeiden: “Doe de dingen die je heel erg leuk vindt, want daar haal je je energie uit en dat brengt je ergens”. Ik kreeg door mijn studie de kans om in Mexico te studeren, waardoor ik veel met de lokale bevolking in aanraking kwam.’ Ook liep Ter Hark stage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken; een feit dat niet velen is voorbehouden. Hoe hij dat deed? ‘Ik stuurde gewoon een emailtje.’

In 2006 kreeg Ter Hark zijn eerste baan bij het ministier van VROM. Het was een kortdurende ervaring: ‘Ik zat op een vreselijke afdeling, waarbij we bezwaren afhandelden van mensen die huursubsidie moesten terugbetalen. Er was geen direct contact met de mensen en ik haalde daar niet zoveel plezier uit.’ Na enkele maanden stapte hij over naar Eurocross en dat bevalt hem uitstekend: ‘Het is heel dienstverlenend en het bedrijf is erg betrokken bij de mens.’

De drie werkwoorden die Ter Hark het beste omschrijven zijn: ‘Vrolijk, eerlijk en een tikkeltje eigenzinnig. Ik sta positief in het leven en leg mijn mening niet onder stoelen of banken. Van onrechtvaardigheid krijg ik een naar gevoel in mijn buik.’ Hij startte zijn politieke carrière in 2004: ‘Thuis had ik veel politieke discussies met mijn ouders. Mijn vader heeft een enorm uitgesproken politieke mening, maar is nooit politiek actief geworden. Ik vind dat je de kans moet grijpen als je iets bij kunt dragen.’ Al vrij snel zat hij in het bestuur van de toenmalige VVD en voor hij het wist stond hij nummer 2 op de kandidatenlijst. ‘Mijn leeftijd hielp wellicht mee met die hoge notering, want ik was met 25 jaar hartstikke jong.’

Hij vervolgt: ‘Ik kan helemaal opgaan in de politiek: het discussiëren en meningen uitwisselen: dat is mijn ware passie. Bij mij gaat het om het resultaat: als ik het resultaat eruit haal, wat ik wil hebben, dan geeft me dat een enorme kick.’ Ter Hark is geen einzelgänger: ‘Zet me niet in een stille kamer om me te concentreren; daar word ik niet blij van. Ik ben het liefst onderdeel van een groep mensen die allerlei dingen roepen. Mensen hebben veel goede ideeën en het is fantastisch om daar mee te werken.’

‘Gemeente moet kiezen of delen’

LISSE – ‘De gemeente moet meer helderheid geven over wat ze van de Stichting Welzijn Ouderen Lisse (SWOL) verwacht en wat we kunnen beteken.’ Deze kritiek uitte Astrid Verkerk, directeur van de SWOL tijdens de vergadering van de Seniorenraad op maandag 6 februari.

Ze liet weten: ‘De SWOL gaat zich toespitsen op de kerntaken voor kwetsbare ouderen. We hebben een jaarprogramma en begroting gemaakt. Daar is een stagnatie in gekomen bij het overleg met de gemeente. Wij als SWOL vonden dit de beste prestatie die we kunnen leveren voor onze ouderen. De gemeente zegt onder meer dat het afstoten van de Beukenhof zorgt voor een extra bezuiniging: die moet het SWOL ook doorberekenen. Ook was het niet duidelijk of onze kostprijs duurder was dan die van andere organisaties. We hebben een bureau hiervoor aangetrokken; die heeft gekeken of het klopt dat die kostprijs hoger is. Dat is niet zo; de kostprijs is het zelfde.’

Het is goed nieuws voor de SWOL, want hiermee wordt aangetoond dat deze organisatie geen exorbitante bedragen incalculeert. Problemen blijven er echter wel, aldus Verkerk: ‘Wij hebben een bepaald ambitieniveau neergelegd wat nodig is voor kwetsbare ouderen. Maar de gemeente zegt dat zij het geld daarvoor niet hebben en dat het minder moet. Nu moet duidelijk worden wat er minder kan. In de afgelopen drie jaar hebben we heel erg de lijn gevolgd die de gemeente heeft ingezet. Maar nu zegt de gemeente; zo willen wij het niet. De gemeente moet meer helderheid geven wat ze van ons verwachten en wat we kunnen betekenen.’

Ze geeft een voorbeeld: ‘Medewerkers van ons moeten omgeschoold worden om keukentafelgesprekken te kunnen voeren. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de organisatie. Er is maar 1 zak geld te verdelen en je moet op een gegeven moment keuzes maken. Die keuzes hebben we op papier gezet, waarbij we aangeven hoeveel iedere vorm van dienstverlening precies kost. We laten de gemeente zeggen wat we wel en niet mogen doen. Of we krijgen hier geld voor, of we doen het niet meer. We hopen dat we voor 1 maart weten waar we als SWOL aan toe zijn. Het betekent in ieder geval een behoorlijke verandering binnen de organisatie.

Trudy van Oort, bestuurslid Stichting Paraplu, was bij de vergadering aanwezig en ze maakte zich zorgen: ‘De SWOL wordt zo uitgekleed: over drie jaar bestaan jullie niet meer, vrees ik. Je moet zeggen; dit is wat we moeten doen en de gemeente moet hiervoor betalen.’ Verkerk liet wel weten dat haar organisatie ‘on speaking terms’ is met wethouder Adri de Roon. ‘Hij zegt tegen ons: ‘Kunnen jullie aangeven dat jullie model wel kostendekkend is.’ Dan staat hij namelijk sterker richting de gemeenteraad.’

Kritiek op de gemeente werd desalniettemin geuit. Yvonne Baas, voorzitter van de Huurders Belangen Vereniging Bollenstreek (HBVB): ‘Lisse moet volgebouwd worden met kunstwerken; dat kost een vermogen. Hier en daar een mooi kunstwerk is prima, maar alleen als er geld over is. Mensen staan vier maanden op de wachtlijst te smachten naar hulp als ze onder de bijstandsnorm zitten.’

Eigen kopje koffie voor SWOL

LISSE – Voortaan gaan de medewerkers van de Stichting Welzijn Ouderen Lisse (SWOL) zelf koffie zetten. Dat is een van de gevolgen van de overdracht van het gebouw Beukenhof aan de gemeente. Voortaan valt het beheer van dit gebouw onder de stichting BESCAL en dat heeft gevolgen. Astrid Verkerk, directeur SWOL, informeerde maandag 6 februari tijdens de vergadering van de Seniorenraad: ‘We hebben geen bemoeienissen meer met het beheren van het gebouw. Aan BESCAL dragen we huur af en er komen nieuwe koffieprijzen. We moeten ons eigen kopje koffie gaan zetten, anders gaan we daarvoor dubbele tarieven betalen.’

Gratis AED cursus

LISSE – Het volgen van een cursus om een AED-apparaat te leren bedienen, hoeft toch geen geld te kosten. De prijs voor deze cursus is 25 euro, maar dat bedrag kan gesubsidieerd worden door de gemeente. Tijdens de vergadering van de Seniorenraad op maandag 6 februari werd dit bekend gemaakt. Secretaris Hans Hoogkamer liet weten: ‘Je krijgt dus 25 euro subsidie van de gemeente als je jezelf aanmeldt voor deze cursus.’

Het Vierkant is scootmobielonvriendelijk

LISSE – Op drukke dagen is het voor scootmobielers en rollatorrijders bijna onmogelijk om zich op het Vierkant te begeven. Deze kritiek uitte de Seniorenraad tijdens haar vergadering van maandag 6 februari. Secretaris Hans Hoogkamer informeerde: ‘Als het druk is op het Vierkant, zitten de terrassen lekker vol. Maar door het schuiven van de tafels en stoelen wordt de doorgang voor scootmobielen en rollators onmogelijk gemaakt. Kunnen de gemeentelijke opsporingsambtenaren (goa’s) dat controleren? Dit onderwerp komt ongetwijfeld aan bod tijdens de drie bijeenkomsten voor de werkgroep over de herinrichting van het Vierkant, die de komende weken zullen plaatsvinden.

Hoge drempel voor subsidie minima

LISSE – De drempel om extra geld te krijgen voor activiteiten op sportief en/of sociaal-cultureel gebied is vaak te hoog. Deze opmerking uitte Hans Hogenbosch, voorzitter van de Stichting Paraplu tijdens de vergadering van de Seniorenraad op maandag 6 februari. Hij informeerde: ‘De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van de gemeentelijke regeling voor minima: “Extra geld – meer zelfstandigheid”. Het is hiermee mogelijk dat volwassen leden van gezinnen met een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm, 100 euro kunnen krijgen. Dit geld is voor activiteiten op sportief en of sociaal-cultureel gebied. De toepassing van deze regeling blijkt vaak moeilijk uitvoerbaar; de drempel (om de subsidie aan te vragen, JD) is hoog!’

Paraplu zoekt subsidie

LISSE – De Stichting Paraplu probeert om overheadkosten van verschillende organisaties structureel gesubsidieerd te krijgen. Deze mededeling deed Hans Hogenbosch, voorzitter van de Stichting Paraplu tijdens de vergadering van de Seniorenraad op maandag 6 februari. ‘We onderzoeken de mogelijkheden dit kan voor activiteiten op gebied van sociaal-culturele activiteiten. Het gaat dan om bijvoorbeeld de Stichting Welzijn Ouderen Lisse, de ouderenbonden en de Stichting Paraplu.’ Ook probeert de Stichting Paraplu een gemeentelijke bijdrage te bemachtigen voor het organiseren van een medewerkersbijeenkomst danwel een vrijwilligersavond.

‘Parkeren Clausplein alleen voor eigen bewoners’

LISSE – De bewoners aan het Clausplein zijn het zat dat mensen van buiten hun auto’s parkeren op hun binnenterrein. Yvonne Baas, voorzitter van de Huurders Belangen Vereniging Bollenstreek, kaartte deze problematiek aan tijdens de vergadering van de Seniorenraad op maandag 6 februari.

Baas: ‘Parkeren op het Clausplein is alleen bedoeld voor de bewoners van die twee seniorencomplexen. Mensen gaan hier in het dorp winkelen, of bedrijven met busjes zetten daar hun vervoermiddel neer. Hierdoor moeten mensen met een beperking elders parkeren. Ik vind dat heel tragisch. Kunnen we samen met de Seniorenraad aan de bel trekken?’ De problematiek wordt verergerd door het uitbreiden van de blauwe zone, informeerde Baas: ‘In de Wagenstraat is de blauwe zone uitgeroepen: of je moet iedere anderhalf uur de blauwe schijf veranderen, of je parkeert je auto op het Clausplein. De leden van de Seniorenraad stimuleerden dit initiatief. Nico Valstar tipte: ‘Breid de blauwe zone uit en zorg voor vergunningen voor de bewoners. Sta het parkeren alleen via vergunninghouders toe.’

College beknibbelt op FloraHolland ontsluiting

OEGSTGEEST – Het college van burgemeester en wethouders wil maximaal 800.000 euro investeren voor de nog aan te leggen op- en afrit FloraHolland aan de A44. In een projectgroep met Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, FloraHolland en de gemeente Katwijk was afgesproken dat Oegstgeest een miljoen euro zou bijdragen. Het college wil dit bedrag naar beneden bijstellen ‘op basis van inwoneraantallen’. Dit blijkt uit een ambtelijk stuk dat donderdag 16 februari besproken wordt.

In het stuk staat onder meer: ‘Het vrachtverkeer van en naar FloraHolland drukt een behoorlijk zware stempel op de leefbaarheid en het verkeersbeeld op de Rijnzichtweg. Het is zowel in het belang van de gemeente Oegstgeest als de gemeente Katwijk als hierin verbetering komt. Een mogelijke oplossing is een af- en oprit, rechtstreeks vanaf de A44 aangesloten op het veilingterrein van FloraHolland. Indien geen bijdrage wordt geleverd, is het mogelijk dat er geen aansluiting wordt gerealiseerd.’

Tijdens een vergadering op 10 februari 2011 ging de portefeuillehouder van de gemeente Oegstgeest ‘in principe’ akkoord met een bijdrage van een miljoen euro. Katwijk zou twee miljoen bijdragen. Het college heeft nu echter besloten dat de bijdrage van Oegstgeest beperkt moet blijven tot 800.000 euro. Oegstgeest heeft namelijk 22.767 inwoners en Katwijk beschikt over 62.044 inwoners. Het is een opmerkelijk besluit, want de Provincie Zuid-Holland is nog niet op de hoogte gesteld van dit voornemen. De komende tijd zal uitwijzen of de regio dit veranderde standpunt ten opzichte van de gewekte verwachtingen klakkeloos zal accepteren.

Ouderen en jongeren gaan hokken

OEGSTGEEST – Ouderen zijn eenzaam, maar zitten in een mooie woning. Jongeren staan midden in de samenleving, maar zijn druk op zoek naar woningruimte. Die twee zaken kunnen gecombineerd worden, zo stelde een meerderheid van de gemeenteraad in november 2011. Het college is daarom in gesprek gegaan met de Stichting SOlink om te bekijken of en hoe studenten onderkomen kunnen vinden in de huizen van eenzame ouderen.

De opzet van SOlink is om te helpen de druk op de studentenkamermarkt te verkleinen. Daar komt bij dat de huurinkomsten de ouderen kunnen helpen aan een extra zakcentje. De stichting zorgt er echter wel voor dat er een goede ‘match’ is: de oudere en jongere moeten bij elkaar passen. Voor meer informatie: http://solink.nl.

Raad wil onderzoek naar verkeersveiligheid

OEGSTGEEST – Hoe veilig is het verkeer in Oegstgeest nu eigenlijk? Om antwoord te geven op deze vraag, moet het college van burgemeester en wethouders een integraal verkeersveiligheidsplan laten opstellen. Een motie van Leefbaar Oegstgeest, PrO en TO hierover kreeg donderdag 2 februari voldoende steun van een meerderheid van de gemeenteraad.

Het onderzoek moet zich onder meer richten op het parkeerbeleid, de op- en afrit A44 Flora Holland en de veiligheid voor de fietsers. Een van de argumenten waarom de raad dit onderzoek wil hebben, is dat de Oegstgeester doelstellingen voor verkeersveiligheid op het gebied van ziekenhuisgewonden niet gehaald dreigen te worden.

Sport populairder onder lager opgeleiden

OEGSTGEEST – Fitness is de populairste sport in Oegstgeest: maar liefst een op de 4½ van de inwoners beoefent deze sport. Daarnaast zijn populaire sportverenigingen de LOHC (hockey) en OLTC (tennis). Maar naarmate de leeftijd toeneemt, neemt het aantal verenigingssporters af. De mate van sportdeelname ten opzichte van 2008 is onder lager opgeleide inwoners toegenomen en onder hoger opgeleide inwoners afgenomen. 60% van de niet-sporters heeft geen tijd voor sport, 18% heeft geen interesse in sport en 14% sport niet omdat ze te kampen hebben met gezondheidsproblemen. Mannen in de gemeente Oegstgeest sporten vaker dan vrouwen: 2,5 keer per week versus 2,3 keer per week. Dit zijn enkele van de uitkomsten van het rapport ‘Sportdeelname onderzoek 2011 gemeente Oegstgeest’. Mede op basis hiervan bepaalt het bestuur haar beleid voor het sporten en bewegen binnen de gemeente.

Trouwen wordt gestimuleerd

OEGSTGEEST – Binnenkort kunnen trouwlustigen iedere dag van de week hun eeuwige verbintenis officieel maken. Het college van burgemeester en wethouders past hiervoor het uit 2006 stammende Reglement Burgerlijke Stand Oegstgeest aan.

De reguliere tijden om te trouwen zijn dan iedere dag tussen 09:00 uur en 22:00 uur. Een verbintenis kan in principe op iedere locatie in de gemeente worden gesloten. Tijdens de vergadering voor de politieke ronde op donderdag 16 februari zullen de politieke partijen hun mening over deze verandering uiten.

De Witte Zwaan ziet het levenslicht

LISSE – Het eerste ontwerp voor De Witte Zwaan op de locatie werd donderdag 2 februari onthuld tijdens de informatiebijeenkomst over de grote projecten. De Digros moet van haar huidige locatie verhuizen naar het project Raadhuisplein en op de locatie van de supermarkt moet het gebouw ‘De Witte Zwaan’ verschijnen.

Zoals het er nu naar uitziet, komt er op deze locatie een bouwproject met twee parkeerlagen (275 plekken). Boven de grond komen twintig sociale woningen en 49 marktwoningen. De supermarkt wordt 2.600 m2 groot en de Voorhof krijgt een ruimte van 600 m2. De hoogte groeit van twee naar vijf lagen boven de grond. De sociale appartementen komen aan de achterkant en de koopappartementen verschijnen aan de voorkant. In de nieuwe plannen zit de Voorhof recht tegenover de kerk. Rechts naast de supermarkt komt een passage en enkele winkeltjes die aan de supermarkt gelieerd zijn.’ De voorverkoop van de woningen start in mei en als alles goed verloopt, moet de bouw in 2013 beginnen, zodat het project in 2015 wordt opgeleverd.

Fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) wilde weten: ‘Als we een horecagebeuren in zowel De Witte Zwaan als in de CNB krijgen: welk horecagebeuren heeft dan nog bestaansrecht?’ Wethouder Bas Brekelmans (VVD) antwoordde: ‘Nu is de locatie (van de Digros supermarkt, JD) niet fraai. Een hotel, restaurant, café of grand café zou fraaier zijn op die plek dan huizen of woningen. Het is de vraag of je daar een huurder, gebruiker of koper voor vindt. Maar het is een mooie plek, zo pal op het Vierkant. Als het niet gaat lukken, moeten we het met BESCAL gaan exploiteren.’

Gemeente overweegt terugtrekken uit Geestwater

LISSE – De bouwplannen voor het project Geestwater worden aangepast om zo het plan toch nog financieel haalbaar te maken. Dit werd duidelijk, tijdens de informatiebijeenkomst over de grote projecten op donderdag 2 februari. Er komen meer en duurdere woningen. Ook wordt de verkoop van de woningen uitgespreid over meerdere jaren.

Of de gemeente bij het project betrokken blijft, is nog niet zeker, zo liet ambtenaar Leo Mes weten. ‘We hebben dit eerste kwartaal nog nodig voordat we met een uitspraak komen hoe we verder moeten met dit plan. Je zou het plan kunnen laten doorgaan, of een nieuw plan maken. Of we bieden ons 1/3de deel aan een andere marktpartij aan om gezamenlijk met de andere partner door te gaan. We denken dus ook aan om ons terug te trekken. Daarvan zijn de partners in Trithun zich terdege bewust. De gemeente heeft ook andere wensen in het centrum en dat dwingt ons om keuzes te maken.’

Kickbokspromotor verbolgen over burgemeester

LISSE – ‘Burgemeester Lies Spruit weet niet waar ze het over heeft. Kickboksgala’s zijn goed georganiseerde evenementen, waar geen negatieve zaken plaatsvinden.’ Rick van der Hulst, mede-eigenaar van Barigym en Fit & Shape Sport en Fitnesscentrum, is laaiend over de uitspraken van de burgemeester. Zij gaf in een interview aan dat zij met behulp van de wet Bibob mogelijk kickboksevenementen in Lisse zou verbieden.

‘En weer wordt de kickbokssport in het negatieve getrokken’, hekelt Van der Hulst, die zelf liefhebber en promotor van de sport is. ‘Terwijl bij kickboksevenementen weinig tot niets gebeurt. Vorige week waren er 5.000 bezoekers bij een evenement in Leeuwarden en er gebeurde niets negatiefs. In het voetbal gebeuren er veel meer kwalijke dingen. Daar moeten veel veiligheidsmaatregelen genomen worden, die door de overheid betaald worden. Maar het voetbal heeft een heel groot maatschappelijk draagvlak en er is geen burgemeester die dat durft te verbieden.’

Van der Hulst weet wel hoe de kickbokssport aan het negatieve imago is gekomen. ‘In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw kwamen er enkele kickboksers in het nieuws met criminele activiteiten. Maar tegenwoordig verdienen de top kickboksers miljoenen met contracten in Azië. Over de hele wereld is kickboksen een gerespecteerde sport en Nederland is het uithangbord van kickboksiconen. Mannen als Peter Aerts en Remy Bonjasky; zij hebben een heldenstatus in Azië.’ Hij vervolgt: ‘Peter Aerts neemt dit jaar na veertien jaar afscheid van de topwedstrijden in het kickboksen, maar het lukt niet om voor hem een afscheidswedstrijd te organiseren in zijn eigen land; hier worden geen vergunningen voor afgegeven.’

Hij nodigt burgemeester Spruit uit: ‘Kom een keer langs bij een kickboksgala, want dan weet u waar u over praat. Ga niet van tevoren proberen een dergelijk evenement te verbieden; dat is hypocriet.’ Vol enthousiasme besluit Van der Hulst: ‘Wij brengen met de gala’s een platform voor mensen die de sport willen beoefenen. Mensen uit alle lagen van de bevolking doen hieraan mee; politieagenten, brandweermannen, huisvrouwen en kinderen. Als organisator van evenementen hebben wij de verantwoordelijkheid om alles keurig te laten verlopen. We hebben de laatste jaren vier kickboksgala’s georganiseerd in Noordwijkerhout en iedere keer verliep het netjes; zonder enige problemen. En dat mag ook wel een keer gezegd worden.’

Het eerstvolgende kickboksgala vindt op zaterdag 14 april, vanaf 18:00 uur, plaats in De Schelft in Noordwijkerhout. Dan worden circa 700 mensen verwacht.

‘Marmeren straten om winkelend publiek te trekken’

LISSE – Hoe krijgen we die shoppers toch weer terug naar het winkelcentrum? De almaar voortdenderende leegstand zorgt voor grote onrust onder de ondernemers en de politiek. Een jaren geleden aangestelde citymanager lijkt het tij niet te kunnen keren en ook van de Stichting Lisse Marketing (SLIM) moeten de eerste maatregelen nog zichtbaar worden. Tijdens een raadsinformatiebijeenkomst op woensdag 1 december boden de experts ook geen duidelijke oplossing.

Peter Meijer, kantoordirecteur Kamer van Koophandel Duin- en Bollenstreek gaf bij aanvang een presentatie over winkelaanbod en hoe de consumenten hun geld besteden; het zogeheten koopstromenonderzoek. In de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht is sinds 2004 maar liefst 1,2 miljoen m2 aan winkeloppervlak bijgekomen. Dat is 14 keer het winkeloppervlak in het centrum van Leiden. Het aantal winkels is in die tijd echter met 4% en in het laatste jaar alleen al met 15% gedaald, wat zorgt voor een leegstand van 870.000 m2. De grootste bedreiging van de traditionele winkels is het internet: binnen tien jaar wordt bijna 40% van de consumentenaankopen via het internet gedaan, zo is de verwachting. Ook gaan mensen minder vaak boodschappen doen, waarbij ze alle benodigde spullen in één keer aanschaffen. De problematieken overstijgen de individuele gemeenten. Meijer: ‘Vernieuwing en bereikbaarheid lonen. Het is heel belangrijk dat het bedrijfsleven samen met gemeente, regio, provincie het detailhandelsbeleid maakt.’

Vervolgens discussieerde een panel met Meijer, Jan Kippers (Projectleider winkelleegstand), citymanager Harry Duivenvoorden, Robin Peereboom (voorzitter KCL), Robert Van de Mark (eigenaar Blokhuis) en wethouder Bas Brekelmans (VVD) over mogelijke oplossingen. Duivenvoorden dacht dat hij een sublieme oplossing had. ‘Verbeter het kwalitatief winkelen. Maak marmer van de straattegels, plaats er een dak met veel licht overheen en zorg dat we een verschil maken met de dorpen eromheen.’ Hij werd nog net niet weggelachen. Van de Mark wees de citymanager er fijntjes op dat de overkapping ‘een unheimisch gevoel geeft; dat is niet wat de klant wil. Als je met een jas aan binnenkomt, krijg je onder een overkapping het gevoel dat je de jas uit wilt doen. Bovendien; wie gaat die marmeren straattegels betalen?’ Het salaris van 20.000 euro voor de citymanager zal daar in ieder geval niet toereikend voor zijn.

Kippers deed ook een poging: ‘Mensen zoeken naar een compleet winkelaanbod. We moeten kijken naar wat er mist en wat we erbij moeten zoeken. Nu zijn er relatief veel supermarkten, maar we moeten kijken naar winkels die niet-dagelijkse artikelen verkopen.’ Peereboom vulde aan: ‘We willen zoveel mogelijk acties ontplooien, zodat mensen het gevoel hebben dat het hier leeft. Met koopzondagen moet het continue blijven draaien. Daar vullen we geen winkels mee, maar we proberen het wel.’

Brekelmans vond: ‘We moeten Lisse met reclamemedia in de regio uitzetten. We kunnen met sfeer en beleving in het winkelcentrum ons onderscheiden op onze concurrenten; niet meer op prijs.’ Een toehoorder had zijn conclusie klaar, zo liet hij aan zijn buurman weten: ‘Je hebt middenstanders en misverstanders. En die laatsten snappen er weinig van.’

Kritiek op Kanaalstraat 33 plannen

LISSE – De plannen om het bovendeel van het pand aan de Kanaalstraat 33 (boven Schulte Herenmode) om te vormen tot zeven huurappartementen, worden niet enthousiast ontvangen door de Monumentencommissie. Eigenaar Robert van der Mark wil daarbij de naastgelegen arbeiderswoning en pakhuis aan de Van de Veldstraat betrekken. De bouwplannen zijn opgesteld door zijn zoon Cees van der Mark, architect in opleiding en eigenaar van het BureauCees.

De kritiek was hevig: de ramenrij op het dak moest het ontgelden en werd vergeleken met de verkeerstoren van Schiphol. Het dak zou teveel door de ingreep aangetast worden. De initiatiefnemers werd geadviseerd om de bestaande dakkapellen te vergroten om zo meer licht en ruimte te creëren.

Dat de Stichting Dorp Stad en Land de plannen voor Kanaalstraat 33 ‘geniaal’ vond, maakte op de commissieleden geen indruk. De ingreep in het dak van het monument moet ondergeschikt zijn aan het monument. En volgens de commissieleden was dit niet zo.’ Vader en zoon Van der Mark moeten dus terug naar de tekentafel.

421 Bomen ten dode opgeschreven

LISSE – De 421 bomen aan de Van Lyndenweg / Spekkelaan mogen gekapt worden. Het gezamenlijke bezwaarschrift van drie inwoners, die mede namens andere inwoners spraken, is door de gemeente niet ontvankelijk verklaard. ‘Omdat zij niet in de nabijheid wonen van de te kappen bomen en de bomen niet vanuit hun woningen kunnen zien’, zo laat een ambtelijk rapport weten dat dinsdag 31 januari openbaar is gemaakt. Er komt dus ook geen hoorzitting, dus de bomen worden naar verwachting nog voor de start van het broedseizoen tot de grond gelijk gemaakt. Wel kunnen de bezwaarmakers nog een beroepschrift indienen bij de rechtbank in Den Haag.

Groen weg voor parkeren

LISSE – Voor het uitbreiden van het parkeren van het winkelcentrum Poelmarkt moet groen verdwijnen. Enkele bezwaarschriften om groen en bomen te behouden danwel te vervangen worden afgewezen. Dat bleek dinsdag 31 januari.

Bezwaarmaakster mevrouw Oudkerk verzocht of de boom op de hoek van het parkeerterrein behouden kon worden. Dat gaat echter ‘waarschijnlijk niet’ gebeuren, aldus een ambtelijk rapport. ‘De boom staat volgens de aanlegtekening op de rand van de verharding van parkeervoorzieningen. Bij de uitvoering wordt de haalbaarheid van inpassing nogmaals bekeken’. Een verzoek van T. Wiegman om compensatie van het verlies aan groen en bomen wordt ook niet toegekend. ‘Voor het compenseren zijn momenteel geen andere locaties beschikbaar.’

Interactief praten over Disney-Vierkant

LISSE – Maandag 13 februari organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de herinrichting van het Vierkant. Wethouder Bas Brekelmans (VVD) liet dinsdag 31 januari weten dat het een ‘interactief proces’ wordt.

Brekelmans: ‘Het Bureau Islant organiseert deze bijeenkomst en ze pakken het wat moderner aan. Mensen kunnen hun opmerkingen meegeven en deelnemen aan een schetsgroep om ideeën te kunnen aanleveren. Ook gebruiken we de social media.’ Tijdens de bijeenkomst worden sfeerbeelden van het plein getoond. De wethouder: ‘We willen het Disney-effect creëren, zodat je net als in een attractiepark van de ene sfeer naar de andere loopt.’

Een dergelijke wijziging in het aangezicht van het Lissese winkelcentrum is van groot belang, aldus de wethouder. ‘Door de opkomst van internet als verkoopmedium moeten winkelcentra zich onderscheiden door sfeer en beleving.’ Het Vierkant kan dus het Montmartre van Lisse worden, beaamd Brekelmans: ‘Dan moet je wel de straatlampen, klinkers en het groen aanpakken.’ Naar aanleiding van alle opmerkingen en ideeën stelt het bureau een aantal ontwerpplannen op, waarna het college van burgemeester en wethouders hun voorkeur aangeeft. De afronding van het ontwerp zal enkele maanden later, naar verwachting nog dit jaar, plaats vinden.

Nieuwe woningen

LISSE – De gemeente heeft vorig jaar veertien woningen erbij gekregen binnen haar grenzen. Hiermee komt het totaal aantal woningen op 9.673. Van de jongste aanwinst zijn er negen nieuwbouwwoningen. Die bevinden zich op de Kanaalstraat 50 A, B en C, Loosterweg 2B, Mandenmakerskade 22 t/m 28 en Leidsevaart 13.

‘Slimme parkeerplekken’

LISSE – Het aantal parkeerplaatsen dat het winkelcentrum op zaterdagmiddag tekort komt, bedraagt 267. Het college van burgemeester en wethouders zet zich in om meer (gratis) parkeerplaatsen te realiseren, zo liet wethouder Ad van Zelst dinsdag 31 januari weten.

Zodra de plannen voor het Raadhuisplein gerealiseerd worden, is er ook een nieuwe parkeergarage met een of zelfs twee verdiepingen. Daarnaast wil het college het huidige Raadhuisplein, de Hoogvlietlocatie en de Haven bekijken om te zien of daar extra parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Van Zelst laat weten dat dit ‘zo slim mogelijk’ gedaan wordt. Gekeken wordt dan bijvoorbeeld of bestaande parkeerplaatsen kleiner gemaakt kunnen worden, om zo ruimte te creëren voor extra plekken.

We zien het met Ziut

LISSE – Het bedrijf Ziut onderhoudt voortaan alle openbare verlichting in het dorp. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) ondertekende dinsdag 31 januari een overeenkomst met Marco Slingerland, vestigingsmanager van de onderneming.

Van Zelst liet weten: ‘Kapotte verlichting wekt een hoog irritatiegehalte op bij de inwoners. Tot nog toe werd het onderhoud ad hoc uitgevoerd door Ziut en met deze overeenkomst formaliseren we onze relatie. Ze doen het al heel lang, weten de weg in Lisse en zijn er dus van op de hoogte waar de draadjes hangen. Op die manier hoeven we geen nieuwe speler in te werken. We verwachten van het bedrijf dat voortaan de storingen nog sneller worden opgelost.’

Voortaan rijdt eens per twee weken een ladderwagen door het dorp om de armaturen te controleren. Bij noodklachten kan de onderneming ook opgeroepen worden. De storingen van kabels onder de grond blijven overigens in beheer van Liander. Voor de overeenkomst hoeft de gemeente geen Europese aanbesteding te laten uitvoeren, informeerde de wethouder desgevraagd. ‘Het gaat hier om een bedrag van 2.500 euro per maand en dat valt niet onder een Europese aanbesteding.’ Inwoners kunnen klachten over foute verlichting melden via: 0252 433 222 of per email: gemeente @lisse.nl.

Plan4 kunstenaars schilderen muur

LISSE – De buitenmuur van het Julianapaviljoen moet nodig opgepimpt worden en daarom bedacht het management van de Bloembollententoonstelling Keukenhof dat een muurschildering hiervoor een goede maatregel zou zijn. Vorige week kregen de kunstenaars van Plan4, Iet Langeveld en Wout Ruigrok, de opdracht om deze muurschildering te realiseren.

Ze zijn blij met deze opdracht en leggen uit dat de muur zelf (58 m2) een beschildering krijgt met veel lucht en land. De kunstenaars maken 19 panelen in allerlei soorten en maten om aan deze muur te monteren. Een handvol van deze panelen wordt beschilderd door Paspartoe-kunstenaars van de Willem van den Bergh Stichting; dat zijn kunstenaars met een verstandelijke beperking.

Deze panelen worden woensdag 15 februari door de Paspartoe-kunstenaars gecreëerd. In de periode tot de opening van Keukenhof schilderen Ruigrok en Langeveld de overige panelen. Het eindresultaat wordt zaterdag 24 maart onthuld.

Theater moet er komen

LISSE – De mijnzaal van de CNB wordt tot ontwikkeling gebracht als theater; daar ligt de komende jaren de hoogste prioriteit van de gemeente. Woningbouw moet op termijn ook op deze locatie komen om de kosten van het theater te dekken, maar die wens wordt voor een (langere) termijn uitgesteld. Dit bleek tijdens de informatiebijeenkomst over de grote projecten op donderdag 2 februari.

Ambtenaar Leo Mes informeerde dat de gemeente in overleg is met een marktpartij om de woningbouw op te pakken. Het ontwerp voor het theater moet al in mei klaar zijn en als alles soepeltjes verloopt, kan de bouw in mei 2013 beginnen. Op de vraag of het niet risicovol is om eerst het theater te bouwen en dan pas de huizen te realiseren, liet wethouder Bas Brekelmans (VVD) weten: ‘Een dekking voor de kosten van het theater zal op heel korte termijn weer worden terugverdiend. De risico’s die waren er altijd al. Alleen als je het gefaseerd durft aan te pakken, nemen de ontwikkelrisico’s af.’

Het theater zelf zal nooit winstgevend zijn, zo informeerde de wethouder op een vraag van Cees Horsman. ‘Het blijft een kwestie van bijleggen, maar we proberen de bezettingsgraad zo hoog mogelijk te maken en we willen op de benedenverdieping een horeca-exploitant krijgen.’ De gemeente schat dat het jaarlijkse tekort 235.000 euro zal zijn.