Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 augustus 2019

Meer reuring door sloop


LEIMUIDEN – Eindelijk is het zover; de drie oude panden en twee bijgebouwen in het dorpshart van Leimuiden worden gesloopt. De komende twee maanden worden deze gebouwen helemaal met de grond gelijk gemaakt. Hiervoor in de plaats verschijnen acht appartementen, 19 eengezinswoningen en een compleet nieuwe haven. 


Het heeft jarenlang geduurd, voordat dit moment er kon komen. Een projectontwikkelaar moest in 2013 de opdracht teruggeven aan de gemeente Kaag en Braassem om het dorpshart te ontwikkelen. Maar dankzij een inwonersinitiatief van de projectgroep Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden (WMDL) kan heel Leimuiden zich nu verheugen op een opgeknapt dorpshart. Namens de WMDL stelt Eddy Broekema verheugd over de start van de sloop: ,,We zijn er erg blij mee. Het heeft wat lang geduurd door de verschillende procedures, maar deze ontwikkeling is belangrijk voor Leimuiden. Hiermee wordt een nieuwe stap gemaakt met het op de kaart zetten van Leimuiden.’’

Namens Smit’s Bouwbedrijf stelt projectleider projectontwikkeling Gerrit Breimer: ,,Het is een project geweest met een lange adem, maar het was de moeite waard. Het nieuwe dorpshart is een grote aanwinst voor de dorpskern Leimuiden. Het zorgt voor meer reuring in het dorp en er komt een haven bij. Die haven zorgt er voor, dat Leimuiden veel meer binding krijgt met het omliggende water.’’


Alle asbest is al verwijderd en de afgelopen maanden zijn veel onderdelen van de oude panden al gerecycled; dankzij de inwoners van Leimuiden zelf, verklapt Breimer. ,,Mensen hebben bij ons toestemming gevraagd en vervolgens hebben ze valraampjes, dakpannen en hekwerken meegenomen. Zodat deze hergebruikt kunnen worden in hun eigen huizen. Ook het glas uit een tuinkas is er uit gehaald, om dat opnieuw te gebruiken.’’


De komende twee maanden worden de slooppanden helemaal uit elkaar gehaald. Daarna wordt de vervuilde grond vervangen voor schone grond, waarna dat moet inklinken. Op alle appartementen en zes eengezinswoningen zijn al koopopties genomen. De overige woningen worden ook verkocht, zo weet Broekema zeker: ,,Gezien de huidige woningmarkt en de mooie locatie, waarbij een ligplaats bij de koopprijs is inbegrepen.’’ Vol trots kijkt Broekema naar de activiteiten: ,,Ik ben blij, dat we met ons allen er in geslaagd zijn om dit succes te boeken.’’

Minder restafval, hogere lasten

KAAG EN BRAASSEM – Als de inwoners van Kaag en Braassem de rest van het jaar net zo goed hun afval blijven scheiden, dan voldoet de gemeente aan de landelijke doelstelling om maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar te hebben. Vorig jaar stond de teller nog op 117 kilo restafval per persoon en dat is nog eens 15% gedaald. 


Minder restafval betekent echter niet, dat de gemeente Kaag en Braassem er financieel beter op wordt. Omdat er meer gft en plastic afval wordt ingezameld, stijgen de ophaalkosten hiervoor. En omdat de rijksoverheid de verbrandingsbelasting bijna verdrievoudigd heeft, stijgen ook de kosten voor de verwerking van het restafval. En dus denkt het gemeentebestuur na over kostenbesparende maatregelen.


Nu nog kunnen mensen bellen, als ze hun vuilnis te laat hebben neergezet, zodat hun zakken alsnog opgehaald kunnen worden. De gemeenteraad kan binnenkort bepalen, dat zoiets niet meer mogelijk is. Daarnaast moeten de raadsleden zich buigen over een optie van het college, om het aantal keren dat het restafval wordt opgehaald verder verlaagd wordt. Naar slechts eens per vier weken. Dat is een halvering van het huidige systeem. Mogelijk wordt ook het vaste tarief voor eenpersoonshuishoudens verhoogd, zodat dit dichter in de buurt komt van het tarief voor meerpersoonshuishoudens.


Wat in ieder geval wel gaat gebeuren, is dat er een extra standplaats voor vuilniswagens van afvalverwerkingsbedrijf Cyclus komt. Dat verkort de aan- en afrijtijden, maar hierdoor zal het afval vanaf 2020 niet meer alleen op maandag worden ingezameld, maar op meerdere dagen in de week. Later dit jaar worden de inwoners geïnformeerd wanneer het afval in hun wijk wordt meegenomen.

28 augustus 2019

,,Geen glijdende schaal’’


LEIMUIDEN – De komst van drie woningen op het terrein Vriezekoop 71a en Bilderdam 3-4 zorgt voor onrust. Om deze woningbouw mogelijk te maken, verdwijnt zo’n 900 m2 aan opstallen, maar volgens Trix van Puffelen is dat niet voldoende compensatie aan oude kassen die hiervoor verdwijnen.Van Puffelen, oud-wethouder van de voormalige gemeente Leimuiden, heeft zich al jaren ingezet voor het behoud van de Drechtoevers: ,,Voor de bouw van drie vrijstaande woningen moet volgens de ‘Ruimte voor Ruimte’ regeling van de Provincie minimaal 15.000 m2 aan glasopstallen gesaneerd worden en daar is hier geen sprake van.’’ Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: ,,De bestemmingsplanwijziging wordt mogelijk gemaakt in de gedachte van de ‘ruimte voor ruimte’ regeling en wordt dus niet letterlijk toegepast. De provincie heeft deze regeling immers losgelaten en hanteert het alleen nog als toetsingskader in hun toelichting.’’Maar begeeft de gemeente Kaag en Braassem zich hiermee niet op een glijdende schaal? Want als de vereiste glascompensatie eerst 15000 m2 is en nu nog 900 m2, dan kun je er ook 600 m2, 25 m2 of nul m2 van maken. Zo krijgen de agrariërs een bevoorrechte positie ten opzichte van inwoners die niet kunnen schuiven met glas. De woordvoerder: ,,Of dit een glijdende schaal is, zal moeten blijken. Geen enkel verzoek is hetzelfde, dus beoordeelt het college ieder verzoek ook per geval. Uitgangspunt is én blijft dat er een (ruimtelijke) kwaliteitswinst plaatsvindt. Bovendien wordt er in dit specifieke geval niet enkel glas verwijderd, maar ook sierteelt gesaneerd. Deze vierkante meters mogen ook ingezet worden bij de ‘ruimte voor ruimte’ regeling.’’Van Puffelen reageert: ,,Van kwaliteits winst bij het agrarisch bedrijf op Vriezekoop noord

is absoluut geen sprake, deze gronden in de Vriezekoopsche polder liggen al jaren braak. Daar wordt geen enkele m2 aan gebouwen of kassen gesaneerd. De nieuwe woningbouwlocatie op de oeverlanden van Vriezekoop Zuid, gelegen buiten de lokale bebouwingsgrens, is wederom een aantasting van landschap- en natuurwaarden van de zuidelijke Drechtoevers. Het is een gotspe dat het college in haar toelichting  durft te beweren dat door het bouwen in dit gebied de landschappelijke waarde wordt verbeterd. De raad heeft zich destijds ook nadrukkelijk uitgesproken om
de natuur- en landschapwaarde van de Drechtoevers te beschermen.’’

27 augustus 2019

Versterking voor Brandweer Leimuiden


LEIMUIDEN – Na een wervingsactie hebben zich negen nieuwe vrijwilligers aangemeld voor de Brandweer Leimuiden. Maandag 26 augustus was hun eerste kennismaking met het brandweervak. Al spuitend en ‘ademlucht lopend’ konden ze ervaren, hoe het is om een échte brandweermens te zijn. Inderdaad; brandweervrijwilligers zijn niet alleen mannen, maar ook vrouwen!


Tijdens een drie kwartier durende theoretische les konden de aankomende brandweervrijwilligers vragen stellen en daar werd volop gebruik van gemaakt. Van de negen potentiële blussers kwamen er vier opdagen: Desiree van der Veen (38), Fabian de Graaf (29), Dani Brussen (18) en Gerard van Wijk (34). Zij hoorden, dat de Leimuidense kazerne relatief weinig vrijwilligers heeft; nu nog maar 17. Iedere brandweerauto moet bij een uitruk minimaal zes bemanningsleden hebben. ,,We zitten nu aan de lage kant’’, aldus Patrick Escherich, Ploegchef van de Kazerne Leimuiden.


Gemiddeld moeten de brandweermensen 95 keer per jaar uitrukken: voor onder meer brand, redden van mens en dier, redden van slachtoffers bij verkeersongevallen, gaslekkage opsporen of reanimatie. Als vrijwilliger doe je dezelfde taken als beroepsbrandweermensen, zo kregen de vrijwilligers in spé te horen. Vrijwillig is niet vrijblijvend: je moet bijna iedere oefenavond op de maandagen aanwezig zijn. Het zijn van brandweerman of -vrouw is namelijk zwaar; lichamelijk en geestelijk wordt heel wat van je verwacht. Je komt namelijk in aanraking met heel verdrietige of gevaarlijke situaties. Zo overleden vorige week twee mensen, toen hun auto in het water belandde.


Na afloop van de theoretische presentatie kon het leuke werk beginnen. De kandidaten trokken hun brandweerpakken aan en hadden er duidelijk zin in. De Graaf zat de afgelopen tien jaar bij de Marine. Daar leerde hij ook omgaan met brandweerspullen en het leek hem goed om te kijken of het vak van brandweervrijwilliger ook iets voor hem is. Van der Veen is  moeder van twee kinderen en ze loopt al een tijd met de gedachte rond, dat ze vrijwilligerswerk wil doen. ,,Ik sport heel veel. Het is even kijken of dit wat voor mij is en op welke termijn.’’ De jongste brandweerkandidaat Brussen heeft net zijn opleiding afgerond en is ,,klaar voor een nieuwe ervaring’’.

Eindelijk  is het moment gekomen: met een lagedrukstraal mogen de kandidaten spuiten. Dat bevalt Brussen uitstekend: ,,staat veel kracht op. Ga zeker over nadenken om bij de brandweer te gaan.’’ Daarna ervaren ze hoe het is om met een ademluchtmasker rond te moeten lopen. Voor Van der Veen is het een makkie: ,,Ik heb een duikbrevet.’’ Ze mag gelijk een moeilijkere uitdaging aan: geblinddoekt rondlopen door een kamer met neprook. Dat lukt haar zonder problemen. Ongetwijfeld kan de Kazerne Leimuiden binnenkort nieuwe vrijwilligers verwelkomen.

26 augustus 2019

Dorpsauto


HOOGMADE – Binnenkort wordt duidelijk, of er genoeg mensen zijn die mee willen doen met het initiatief voor de elektrische dorpsauto. Job Grovenstein wil deze duurzame deelauto introduceren in Hoogmade en de wagen komt er, zodra minimaal vijf mensen zich hiervoor aanmelden. Wie hier meer over wil weten, kan naar een van de twee informatiebijeenkomsten gaan. Deze vinden plaats op woensdag 4 september. Eerst om 19:00 uur in het gemeentehuis in Roelofarendsveen en vervolgens om 20:30 uur in De Stal in Hoogmade.

Dwangsom


ROELOFARENDSVEEN – Het college van burgemeester en wethouders is van plan om een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van het perceel Noordkade 13a. Daar staan volgens de gemeente namelijk ‘meerdere bouwwerken, zonder dat hiervoor een omgevingsvergunning is verleend’. Het gaat hierbij om een schuur, een overkapping, houtopslag en een caravan. Ook ligt er een steiger in het Braassemermeer, waarvoor ook geen vergunning is verleend, aldus de gemeente. De eigenaar heeft twee weken de tijd om tegen dit besluit in beroep te gaan.

Aanhouder


WOUBRUGGE - Meer dan tien jaar hebben vijf gezinnen er op moeten wachten. Maar uiteindelijk mogen ze dan toch enkele stukken grond kopen, die naast hun huizen liggen. De champagnekurken kunnen ploppen voor de bewoners van Praam 28, Schouw 4 en 6, Turfeiker 31 en 46.Al in het eerste decennium van deze eeuw hadden deze inwoners gevraagd om vijf stroken grond toe te voegen aan hun tuinen. Zo zouden ze namelijk minder last hebben van mensen, die hun hond daar uitlaten. Maar meerdere colleges van burgemeester en wethouders hebben dit afgewezen. De formele reden was, dat er in 2009 plannen waren voor een vissteiger voor mindervaliden. En die vissteiger moest bereikbaar blijven via die stroken grond. Maar de vissteiger is er nooit gekomen. Sterker nog: al in 2010 was dit bekend. Toch werd een nieuwe aanvraag voor de overname van de groenstroken ook in 2016 weer afgewezen. De initiatiefnemers hielden vol en vorige week maakte het college van burgemeester en wethouders bekend, dat stukken gemeentegrond verkocht worden aan de gezinnen.

Eikenprocessierups


KAAG EN BRAASSEM – De overlast van de eikenprocessierups valt mee in de gemeente Kaag en Braassem. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van SVKB.


Het college laat weten: ,,Circa 4% van de eiken heeft processierups en de nesten zijn klein. Er is binnen onze gemeente nog geen werkwijze opgesteld over hoe te handelen bij constatering van de aanwezigheid van eikenprocessierupsen. De informatie die op dit moment beschikbaar is laat zien dat er door biologische bestrijding (mezen, gaasvliegen en sluipwespen) minder zware aantasting wordt gerealiseerd. Hierdoor is bestrijding door wegzuigen eenvoudiger en goedkoper. Voor volgend jaar zal nu al in de omgeving van eiken worden gekeken naar de mogelijkheid om biologisch te bestrijden. Dit willen we stimuleren door nestkasten op te hangen en nabijgelegen bermen om te vormen, zodat eerdergenoemde natuurlijk predatoren op locatie aanwezig zijn. ‘’


De gemeente gaat nu alvast bestrijdingsbedrijven benaderen om voor volgend jaar hun dienstverlening voor de bestrijding van de eikenprocessierups te reserveren. Inmiddels zijn zo goed als alle eikenprocessierupsen verpopt en veranderd in nachtvlinders.

Fluiten


WOUBRUGGE – Voetbalvereniging MMO kan fluiten naar geld van de gemeente Kaag en Braassem voor de verbetering van hun velden. De club heeft 160.000 euro gevraagd, zodat de grasvelden ingestrooid kunnen worden met lava. Deze methode zorgt er voor, dat de velden langer en beter bespeelbaar blijven en bovendien is het goedkoper dan de aanleg van een hybride (kunstgras)veld. Maar het college van burgemeester en wethouders verwijst de MMO door naar de Stichting Beheer Gemeentelijke Buitensportaccommodaties (SBGB). Als de MMO geld wil hebben, moeten ze zich daar maar melden.


Voor burgemeester Marina van der Velde is het zo klaar als een klontje. ,,Op dit moment heeft MMO drie natuurgrasvoetbalvelden waarvan één veld met een met lava ingestrooide toplaag. De ervaring met dit veld en in hoeverre dit veld al voorziet in de behoefte van MMO, en wat een extra lavaveld kan oplossen, zijn vraagstukken die u binnen de SBGB scherp kunt krijgen. Nut en noodzaak voor investeringen in grasvelden kan daarom het beste eerst in dit platform worden beoordeeld.’’

Linksom of rechtsom; die 160.000 euro moet er komen, zo benadrukt secretaris Zandbergen van de MMO. ,,Wij willen graag dezelfde trainings- en wedstrijdfaciliteiten bieden als alle overige voetbalverenigingen in onze gemeente. Deskundigen hebben aangegeven dat 02-lavazand een adequate oplossing voor het beschikbaarheidsprobleem van MMO kan zijn. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat het beschikbaarheidsprobleem voor het overgrote deel verholpen is door over te gaan op velden met zogeheten 02-lavazand.’’

Handhaving


OUDE WETERING – Een inwoner aan Aak 41 moet ‘hinderlijke beplanting over de openbare weg’ weghalen van het college van burgemeester en wethouders. Als hij dat niet doet, legt het college een last onder dwangsom op van 250 euro per week, met een maximum van 500 euro.


Het gaat hier om een klimophaag, waarbij er nog minimaal twee meter aan ruimte is voor voorbijgangers. Maar het gemeentebestuur stelt in een rapport, dat de ‘hinderlijke beplanting een gevaar oplevert voor de gebruikers van de Aak. Het overhangend groen over de openbare weg is nog steeds niet gesnoeid of verwijderd.  Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is het op grond van artikel 2.115 verboden om beplanting te hebben op een zodanige wijze dat het een gevaar oplevert voor het wegverkeer of het uitzicht van de weggebruikers erdoor wordt belemmerd. ‘’


Maar op de plek zelf, lijkt er helemaal niets aan de hand. Wethouder Petra van der Wereld geeft toe, dat ze de locatie niet heeft bekeken, toen ze samen met de andere collegeleden deze last onder dwangsom oplegde. ,, Je probeert op allerlei andere manieren tot overeenstemming te komen. Als het niet lukt, moeten er maatregelen komen. Het is geconstateerd door onze inspecteur. Er zijn gesprekken gevoerd, maar het snoeien wordt niet gedaan. We gaan het als gemeente niet zelf weghalen, maar we kiezen voor handhaving.’’ Is dit niet veel te streng en rigide voor zo’n kleine overtreding? Van der Wereld: ,,We onderzoeken of we meer service verlenend kunnen zijn.’’ De man krijgt tot 1 september de tijd om zijn klimophaag nog verder te snoeien.

Kwaliteit


LEIMUIDEN - Op de terrein Vriezekoop 71a en Bilderdam 3-4 komen in totaal drie woningen. Hiervoor in de plaats verdwijnt 1,65 hectare aan sierteelt en ongeveer 900 m2 aan opstallen. Dit initiatief past in de ‘Ruimte voor ruimte’ regeling. Voor de betreffende agrariërs is de bouw en verkoop van deze huizen een mooie aanvulling op hun pensioen.


De gemeente wil graag meewerken: ,, De planlocatie Bilderdam naast 4a valt in het lint van het buurtschap Bilderdam en ook binnen het bestaand stads- en dorpsgebied. Het perceel bestaat op dit moment uit ongeveer 900 m² aan kassen en er staan twee caravans en een aanhanger gestald. Daarmee vormt het een dissonant in het verder pas vernieuwde straatbeeld van Bilderdam. Daarnaast is de oppervlakte van het perceel/de kassen onvoldoende om een volwaardig glastuinbouwbedrijf te exploiteren. Door het realiseren van twee vrijstaande woningen op deze locatie zullen er doorzichten vanaf de weg naar de Drecht ontstaan en dat zal zorgen voor een ruimtelijke kwaliteitsverbetering.’’


Het terrein Vriezekoop 71a (toekomstige nummering) ligt tussen Vriezekoop 71w en 73. Ook hier vond voorheen sierteelt plaats, maar nu  is het een braakliggend terrein met een klein bijgebouw aan de waterkant. De oppervlakte van het perceel is onvoldoende om een volwaardig sierteeltbedrijf te kunnen voeren. Het initiatief om op deze plek één woning te realiseren zal volgens de gemeente Kaag en Braassem ,,een kwaliteitsimpuls geven aan het gebied en een 'gat' opvullen in het bestaande lint langs de Vriezekoop/Drecht’’.

Recreatiewoning


OUD ADE – Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover plannen van een agrariër om een recreatiewoning van 90 m2 te realiseren op het terrein Waterloospolder 1. Hiervoor moet het bestemmingplan gewijzigd worden. Zo’n recreatiewoning past binnen het gemeentelijk beleid om meer recreatie binnen Kaag en Braassem te hebben.

Regels


WOUBRUGGE – Een bezwaarmaker tegen de verkoopactiviteiten aan de Vierambachtsweg 18-18a heeft pech. Hij maakte zich zorgen, dat de geplande ‘landwinkel’ een ,,dermate verkeersaantrekkende werking zal hebben dat de capaciteit van de Vierambachtsweg deze intensiteit niet aan kan’’. De initiatiefnemer sprak met de bezwaarmaker, waarop de buurgenoot de zienswijze introk. Maar enkele dagen later stuurde de bezwaarmaker een bericht naar de gemeente, dat hij zijn zienswijze toch wil laten staan, omdat ook enkele buren tegen de plannen zijn. De gemeente Kaag en Braassem is echter onverbiddelijk: ,,Omdat het bericht dat reclamant de zienswijze toch wil laten staan buiten de termijn is binnengekomen, wordt uw gemeenteraad voorgesteld de zienswijze niet ontvankelijk te verklaren.’’ Wethouder Petra van der Wereld (SVKB): ,,Je hebt het hart voor de mensen en probeert er met elkaar uit te komen en je hebt de regels.’’  Dus de regels gaan voor de persoon? Van der Wereld: ,,Zo gaat dat in Nederland.’’

Toch sloop


OUDE WETERING – De beeldbepalende panden aan de Kerkstraat 1 en 2 mogen van het college van burgemeester en wethouders gesloopt worden. Hiermee is de eigenaar van deze gebouwen de winnaar geworden van een al jaren durende strijd. 


Vijf jaar lang zette het college de eigenaar onder druk, om de panden op te knappen. Maar hij weigerde dat. Ook een last onder dwangsom van 75.000 euro maakte geen indruk. Gedurende de strijd raakten de panden steeds verder in verval en zij zijn nu reddeloos verloren, zo blijkt uit een adviesrapport van een onafhankelijk ingenieursbureau. Door de slechte staat van het onderhoud en de constructie, die niet ‘deugdelijk’ is, ontstaat er een onveilige situatie. Op meerdere plaatsen in de gevels van de panden zitten scheuren en het pleisterwerk ontbreekt, ook bladdert het schilderwerk op meerdere plaatsen en laat dit los.


Wethouder Petra van der Wereld: ,,Op een gegeven moment is een pand zodanig geworden, dat je alleen maar kan slopen. De muren staan op omvallen. Dat kan gevaarlijk zijn voor de buren.’’ Ze vervolgt: ,,Nu krijgt meneer zijn zin, een soort van. De panden mogen gesloopt worden.’’

De eigenaar heeft een vergunning om nieuw te bouwen, maar die vergunning wordt door de gemeente ingetrokken. Is dit niet een soort van wraak? Dat de gemeente een vergunning intrekt, omdat ze op een ander punt haar gelijk niet krijgt? Van der Wereld: ,,Dit is actie op reactie. Die vergunning was afgegeven, op de voorwaarde dat de beeldbepalende gevels in stand gehouden zouden worden. Daar is geen sprake meer van.’’

Vaarstickers


KAAG EN BRAASSEM - Alle ontheffinghouders met vaste ligplaatsen aan de Koppoellaan kunnen vanaf volgend jaar gemakkelijk herkend worden. De gemeente heeft namelijk zelf-ontworpen stickers gemaakt, die op deze pleziervaartuigen geplakt kunnen worden. De kosten (16,33 euro per sticker) worden niet doorberekend aan de ontheffingshouders. De stickers moeten op de rechter achterzijde van het vaartuig geplakt worden. Hiermee kunnen boa’s gemakkelijker handhaven op ‘zwartliggende’ passanten. 

Afvalvrije scholen


KAAG EN BRAASSEM – Leerlingen van basisscholen in Kaag en Braassem gaan meedoen met een ‘afvalbattle’. De leerlingen van de school, die het komende jaar het meeste afval scheiden, krijgen een schoolreis aangeboden door Cyclus. 


Om de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 de noodzaak van het afval scheiden bij te brengen, komt eerst ‘Maarten Milieu’ langs, die een afvalles gaat geven. Daarin wordt verteld over het voorkomen van (zwerf)afval en wat afval scheiden precies inhoudt. Dan wordt de afvalbattle gestart, waarbij de leerlingen worden uitgedaagd zo min mogelijk restafval in de klas te produceren.


Iedere week wordt de hoeveelheid restafval in de eigen klas gemeten en doorgegeven aan Cyclus. Tijdens de actieperiode kunnen de kinderen bijhouden, hoe hun school het doet ten opzichte van de andere scholen. Aan het eind van het schooljaar komt Maarten Milieu weer langs om het certificaat ‘Afvalvrije School’ uit te reiken. Ook wordt dan een ‘Afvalvrije School’ stoeptegel gelegd. De scholen kunnen zich nu aanmelden voor deze wedstrijd.

Beeldbepalend slopen


OUDE WETERING – Na vijf jaar strijd krijgt de eigenaar van de panden op Kerkstraat 1 en 2 in Oude Wetering dan toch zijn zin. De gebouwen mogen van het college van burgemeester en wethouders gesloopt worden.


De sloopwens bestond al langer bij de eigenaar, maar omdat deze huizen beeldbepalend waren, hield het college dit tegen. Gedurende de jaren raakten de gebouwen steeds verder in verval, maar de eigenaar weigerde om deze te herstellen. Ook een gemeentelijke dwangsom van 75.000 euro kon de man niet van gedachten laten veranderen.


Inmiddels zijn de huizen in een dermate slechte staat, dat het college de strijd heeft opgegeven. De gebouwen mogen gesloopt worden. Maar een eerder afgegeven bouwvergunning op dat terrein gaat de gemeente intrekken. Wethouder Petra van der Wereld: ,,De vergunning is afgegeven met als voorwaarde, dat de beeldbepalende gevels in stand worden gehouden.’’ Ze geeft toe, dat de eigenaar ,,een soort van zijn zin krijgt.’’ Maar de sloop van de panden is onvermijdelijk. Op meerdere plaatsen in de gevels van de panden zitten scheuren zitten en dat het pleisterwerk ontbreekt, ook bladdert het schilderwerk op meerdere plaatsen en laat dit los. ,, In het kader van de veiligheid moet het gesloopt worden. De muren staan op omvallen en dat kan gevaarlijk zijn voor de buren.’’


Deze hele kwestie heeft ook politieke gevolgen. Al jaren praat de gemeenteraad over de regelgeving voor de bescherming van historische gebouwen. Van der Wereld hoopt, dat de gemeenteraad binnenkort een besluit neemt over de vraag wat er moet gebeuren met het huidige gemeentelijke monumentenbeleid. Van VVD-wethouder Yvonne Peters mag het monumentenbeleid afgeschaft worden. Maar Van der Wereld staat er wat anders in: ,,Ik vind beeldbepalende panden over het algemeen erg mooi. Ik zou het jammer vinden als die allemaal zouden verdwijnen, omdat inwoners er wat anders mee willen doen.’’

Blauwe zone


Roelofarendsveen – Vanaf dinsdag 30 juli geldt op het Noord- en Zuidplein in Roelofarendsveen de blauwe zone. Vanaf die dag mogen mensen hun auto tussen 09:00 uur en 17:00 uur maximaal twee uur op dezelfde plek geparkeerd hebben. Wie geen blauwe kaart achter de voorruit heeft liggen, of zijn wagen langer dan twee uur laat staan, riskeert een parkeerboete. Alleen op de zondagen is er geen maximum tijdslimiet ingesteld. De gemeente voert de blauwe zone in op verzoek van winkeliers en ondernemers. Zij hopen, dat door de kortere parkeertijd er meer bezoekers naar het Noord- en Zuidplein komen.

Dorpsauto tegen CO2 uitstoot


HOOGMADE – De inwoners van Hoogmade kunnen binnenkort gebruik maken van een dorpsauto. Deze elektrische auto is van niemand en toch tegelijkertijd van iedereen. Wie in deze dorpsauto wil rijden, betaalt 2,75 euro per uur en 5 cent per kilometer. Initiatiefnemer Job Grovenstein hoopt, dat door de komst van deze dorpsauto meer mensen hun eigen vierwieler aan de kant doen. En dat daarmee minder CO2 de lucht in gaat.De dorpsauto bestaat al in Friesland en Groningen, maar Hoogmade zou het eerste dorp in het westen van Nederland zijn, waar deze nieuwe vervoersvorm geïntroduceerd wordt. Grovenstein kampt met zijn gezondheid, maar dit initiatief ziet hij graag nog gerealiseerd worden. ,,Als er vijf gezinnen mee willen doen, wil autodealer één auto parkeren op een van de twee daarvoor bestemde oplaadplaatsen in het dorp. Zo’n elektrische dorpsauto is goed voor het milieu en mensen kunnen hun eigen auto van de hand doen en af en toe die dorpsauto gebruiken.’’


Hij vervolgt: ,,Ik hoop dat veel mensen hier aan deel zullen nemen om de simpele reden dat het ontzettend goed is voor het milieu. Je doet je oude diesel- of benzinewagen van de hand, die veel CO2 uitstoot hebben. En het is goed voor de portemonnee van de mensen. Heel veel auto’s staan langs de kant van de weg en worden heel weinig gebruikt. Een auto is een luxe voor mensen. Als je wat flexibel bent in het maken van afspraken, dan is de dorpsauto dé oplossing voor mensen zelf én het milieu.’’


Wordt de dorpsauto uw afscheidscadeau aan Hoogmade? ,,Nee, dat hoop ik niet. Je moet het in die zin niet zien. Ik ben jaren met het milieu bezig, maar dit wil ik wel gerealiseerd zien.’’ Wie interesse heeft in het gebruik van de dorpsauto kan zich aanmelden via: jobgrovenstein@live.com. Voor meer informatie: www.easy-driving.eu.

Kleuren kiezen


Ter Aar – De komst van de Vomar achter de Intratuin is onvermijdelijk. En dit kan leiden tot een toename van het auto- en vrachtverkeer op de Kerkweg. De omwonenden roepen al een jaar, dat de gemeente Nieuwkoop moet zorgen voor verkeersmaatregelen, zodat de situatie veiliger wordt. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu de verkeersplannen openbaar gemaakt.


De huidige wegversmallingen op de Kerkweg gaan verdwijnen. Onderdeel van de verkeersaanpassingen is ook, dat het asfalt op de kruisingen een ander kleurtje krijgt. Inwoners kunnen kiezen tussen ‘verkeersgeel’ en ‘okergeel’. Maar ook mag je aangeven, of je de kleur van de kantverharding in ‘verkeersgrijs’, ‘steengrijs’ of ‘orientrood’ wilt hebben. De kleurstalen liggen in de showroom van het benzinestation tegenover de Intratuin. Helaas is er verder geen uitleg bij en ook staat niet aangegeven, hoe de inwoners hun gewenste wegkleuren aan de gemeente door kunnen geven.


Gerard Zandboer komt langs om te tanken bij autoservice Den Blanken en hij wil wel even kijken naar de kleurenstalen. ,,Maak het wegdek maar rood en kleur de stoepranden geel. Dat valt op en zie je meteen’’, geeft hij aan. Dat inwoners een keuze kunnen maken, vindt Zandboer prima. ,,Al weet ik niet wat ze er verder mee gaan doen. En persoonlijk zou ik de stalen niet in de showroom van het benzinestation hebben gelegd.’’


Robin de Haan wil liever dat de randen van de weg lichtgrijs worden, maar ziet ook liever een rode kleur voor het wegdek. En Gerard, die niet met zijn achternaam in de krant wil, vindt: ,,Geef het wegdek maar een gele kleur; dat is lekker opvallend.’’ Inwoners kunnen tot 2 augustus hun voorkeuren doorgeven via de gemeentelijke website. 

Langebrug


OUD ADE – Wanneer de Langebrug volgend jaar wordt vervangen, gebeurt dat waarschijnlijk in de kortst mogelijke tijd; een periode van drie maanden. Het college van Kaag en Braassem gaat onderzoeken, of in ieder geval de fietsers er nog langs kunnen, als ze van Oud Ade naar Leiden gaan.


Er zijn nog vier varianten over voor de nieuwe Langebrug. Als de gemeente Teylingen 10% van de kosten wil betalen, dan kiest het college er waarschijnlijk voor om zowel de autobrug als de naastliggende fietsbrug te vervangen. De aanleg van zo’n brug met een ‘composiet dek’ gaat 1,9 miljoen euro kosten. ,,Maar als Teylingen niet meewerkt, valt deze optie af’’, stelt wethouder Petra van der Wereld.


De prijzen voor de andere varianten variëren van 1,6 miljoen tot bijna 2 miljoen euro. Maar uiteindelijk kan het prijskaartje een stuk hoger uitvallen, erkent de wethouder. ,,We hebben de bouw van de nieuwe Langebrug nog niet aanbesteed. Er zijn maar een paar bedrijven in Nederland die dit kunnen, dus veel lager zal het bedrag niet worden.’’

Nieuw bedrijf voor leerlingenvervoer


KAAG EN BRAASSEM – Het bedrijf Willemse – de Koning gaat de komende vier jaar het leerlingenvervoer verzorgen. De gemeente Kaag en Braassem gaat hier jaarlijks 104.000 euro extra voor betalen, maar de hoop is dat de kwaliteit van dit vervoer omhoog gaat.


De afgelopen zes jaar werd het leerlingenvervoer voor zo’n honderd kwetsbare kinderen uitgevoerd door Connexxion. In die tijd is de dienstverlening teruggeschroefd. Eerst werden de kinderen nog vanaf hun huizen opgehaald en naar school gebracht, maar later moesten de ouders hun kroost naar een gemeenschappelijk ophaalpunt brengen. Dat leidde tot veel kritiek bij de ouders en het college van burgemeester en wethouders heeft dit meegewogen in haar besluit voor de nieuwe aanbieder.

Wethouder Yvonne Peters over de keuze voor Willemse – de Koning: ,,We hebben nu veel  meer op kwaliteit dan op prijs ingezet. Hiermee hebben we de onrust willen honoreren. We hopen, dat de kinderen het leerlingenvervoer krijgen, dat ze nodig hebben.’’ De wethouder kan niet garanderen, dat ieder kind vanaf september weer vanaf huis naar school wordt gebracht.

Nieuw wandelpad


Nieuwe Wetering – Volgend jaar verschijnt er waarschijnlijk een wandelpad aan de zuidkant van Nieuwe Wetering. Deze looproute van enkele honderden meters komt er, als ‘compensatie’ voor de komst van de hoogspanningsmasten, die Tennet geplaatst heeft. Een werkgroep bestaande uit inwoners, gemeenteambtenaren en een landschappelijke architect hebben de plannen al bedacht.


Niet alleen kan er een wandelpad komen, ook wordt nagedacht over de realisatie van een azaleatuin, bevestigt Catholine Koster – McGill, communicatieadviseur van Tennet. ,,We kijken naar de haalbaarheid en de kosten. En of Tennet het grootste deel betaalt, of dat de gemeente daar ook aan gaat bijdragen.’’ Na de zomervakantie komt de werkgroep weer bij elkaar en Koster verwacht, dat een definitief plan met een wandelpad begin oktober gepresenteerd kan worden. En dan kan het in 2020 aangelegd worden. Koster: ,, Als je plannen hebt, wil je ze ook uitvoeren.’’

Schipholparkeren


ROELOFARENDSVEEN – Glastuinbouwgebied mag niet gebruikt worden als parkeerplaatsen voor vakantievierders, die hun auto daar neerzetten om vanaf Schiphol naar verre bestemmingen te gaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier een stokje voor gestoken.


Een ondernemer had zo’n 200 parkeerplaatsen gerealiseerd op het perceel achter de Geestweg 10 in Roelofarendsveen. Zonder hiervoor toestemming te vragen bij de gemeente. Maar de toezichthouders viel het op, dat er plotseling honderden auto’s stonden op het terrein. En daar is het glastuinbouwgebied niet voor bedoeld. Wethouder Petra van der Wereld: ,,Dit is in strijd met het bestemmingsplan en hiervoor is geen omgevingsvergunning verleend. Als je dit soort plannen hebt, kom dan bij ons langs. Maar doe het niet zonder te vragen.’’ Uiterlijk 10 augustus moeten alle auto’s verdwenen zijn.

Afvalvrij


KAAG EN BRAASSEM – Leerlingen van basisscholen in Kaag en Braassem gaan meedoen met een ‘afvalbattle’. De leerlingen van de school, die het komende jaar het meeste afval scheiden, krijgen een schoolreis aangeboden door Cyclus.


Om de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 de noodzaak van het afval scheiden bij te brengen, komt eerst ‘Maarten Milieu’ langs, die een afvalles gaat geven. Daarin wordt verteld over het voorkomen van (zwerf)afval en wat afval scheiden precies inhoudt. Dan wordt de afvalbattle gestart, waarbij de leerlingen worden uitgedaagd zo min mogelijk restafval in de klas te produceren.


Iedere week wordt de hoeveelheid restafval in de eigen klas gemeten en doorgegeven aan Cyclus. Tijdens de actieperiode kunnen de kinderen bijhouden, hoe hun school het doet ten opzichte van de andere scholen. Aan het eind van het schooljaar komt Maarten Milieu weer langs om het certificaat ‘Afvalvrije School’ uit te reiken. Ook wordt dan een ‘Afvalvrije School’ stoeptegel gelegd. De scholen kunnen zich nu aanmelden voor deze wedstrijd.

Bezwaar komst arbeidsmigranten afgewezen


ROELOFARENDSVEEN – Een bezwaarschrift tegen de komst van arbeidsmigranten aan de Sotaweg 27 en 29 is afgewezen door het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem. Zorgen over toenemend verkeer zijn ‘ongegrond’, laat wethouder Yvonne Peters weten.


In dit pand komen tot 2030 enkele tientallen arbeidsmigranten te wonen en het college is hier een groot voorstander van. Peters: ,,Mensen die bij ons in de gemeente werken, moeten er ook kunnen wonen. De tuinbouwbedrijven in onze gemeente zorgen voor 100 miljoen euro omzet en 1.000 vaste arbeidskrachten. Nu worden deze mensen vaak met bussen uit Noord-Holland aangeleverd. Dat is duur en niet zo duurzaam. We vinden het belangrijk, dat deze ondernemingen de mogelijkheid krijgen om mensen in hun eigen gebied te huisvesten.’’


Zorgt het beleid van de gemeente Kaag en Braassem niet voor een toevloed aan arbeidsmigranten, die hier komen wonen? Peters maakt zich daarover geen zorgen: ,,De suggestie dat we overstelpt worden met arbeidsmigranten is niet aan de orde. Aan de Sotaweg komen de eerste tientallen arbeidsmigranten te wonen. Op het moment dat we in de buurt komen van 1000 of meer arbeidsmigranten, dan deze jouw vraag gerechtvaardigd. Laat maar eerst de initiatieven komen.’’

Column


Ghoybos


Bent u recent al in het Ghoybos geweest? Is het er niet ge-wel-dig?! Je kunt er je hond uitlaten en naar een heus amfitheater gaan. U weet wel; die die plek waar boomlijken in stukken zijn gezaagd en in de grond zijn geduwd. Als je even rustig wilt rondwandelen, moet je oppassen dat je niet op de korrel genomen wordt door de ene of de andere paintballer. Gelukkig kun je nog wel even genieten van wat kunst en een bakje koffie in het nabijgelegen Ghoyhuys.


Jarenlang was het Ghoybos een productiebos; met allemaal dezelfde bomen. Enkele jaren geleden kreeg de gemeente Kaag en Braassem en smak geld om dat bos te verbeteren en te verfraaien. Even heb ik de illusie gehad, dat dit bos een prachtig nieuw natuurgebied zou worden. Maar wat valt dat enorm tegen.


Om van het Ghoybos weer een pareltje te maken, zijn er 568(!) bomen gekapt en nog eens negen omgetrokken. Hiervoor in de plaats zijn 89 nieuwe bomen/boompjes aangeplant: zomereiken, gewone esdoorns en gladde iepen. En verder zijn er allerlei struiken aangeplant, zoals de Europese vogelkers, eenstijlige meidoorn, aalbes, gewone vlier en gewone hazelaar. In totaal zo’n 26.000 m2, dus je zou kunnen stellen dat dit 26.000 m2 aan nieuwe natuur is.


Er is echter een probleempje: Een gemiddelde boom neemt in één jaar ongeveer 20 kg CO2-uitstoot op in zijn biomassa. Bomen nemen die CO2 op uit de lucht en zetten dit om in zuurstof. Met het verdwijnen van al die bomen en het terug planten van slechts een fractie daarvan, zorgt Kaag en Braassem dus voor 9.760 kilo aan extra CO2-uitstoot per jaar. En dat wordt bij lange na niet gecompenseerd door de aangeplante struiken.

In 2015 nam de gemeenteraad een motie aan, zodat 100% van alle gekapte bomen ook weer wordt herplant. Ik ben benieuwd, waar dit college van burgemeester en wethouders de honderden verdwenen bomen wil terugzetten. Een tip: wat dachten jullie van de veengronden, die de komende decennia tientallen centimeters dreigen weg te zakken? De wortels van bomen houden die grond vast en gaan het wegzakken tegen.

Column


Fake


Waarde columnlezer. Ik ben het een beetje zat. Als journalist volg ik de vergaderingen trouw en doe er dan verslag van. Ik schrijf over de inhoud en laat mensen in hun waarde. Wat de raads- en collegeleden zeggen; ik citeer hen en schrijf er over (al is tikken de feitelijk correcte omschrijving).De ene politicus die de andere een hak wil zetten; is dat niet smullen? Het jij-bakken en de verwijten over en weer: is dat niet vermakelijk? Maar met iedere sneer naar een ander wordt de lat steeds lager gelegd. Mensen halen niet alleen naar elkaar uit in de politieke arena, maar ook daar buiten. De brenger van het nieuws moet het vaak ontgelden: ‘fake nieuws’, wordt er dan geroepen. Omdat ik het niet opschrijf in alle geuren en kleuren en met de regenboogglans, zoals de politicus het graag wil.

Dat mensen dit over mij roepen; het is prima, ik kan er tegen. Je zult mij niet horen praten over ‘fake politici’. Het is namelijk genoeg. We moeten meer respect krijgen voor elkaar en wat we doen. De politici steken vele uren in hun activiteiten, net zoals ik dat doe. Maar als we het respect voor elkaar verliezen, verdwijnt ook het respect voor de mensen waar het écht om gaat. Onze buren, naasten, familie.


Wie namelijk respectloos omgaat met een ander, verliest ook het respect voor de waarden en behoeftes van de naasten. Ik zal mijn steentje bijdragen, door altijd met respect over anderen te schrijven. Van harte hoop ik, dat de politici en bestuurders zich eens achter de oren krabben en voortaan alleen nog te acteren in het belang van de inwoners. Geen gekonkel, geen achterkamertjespolitiek en geen publieke schandpaalactiviteiten op de sociale media meer.

Zullen we er met ons allen een mooiere en fijnere samenleving van maken?

Dorpsauto


HOOGMADE – Als minimaal vijf inwoners meewerken, krijgt Hoogmade als allereerste dorp in het westen van Nederland haar eigen Dorpsauto. Deze elektrische leenauto is al gemeengoed in Friesland en Groningen en dankzij Job Grovenstein wordt de Dorpsauto waarschijnlijk ook ingevoerd in Hoogmade.


Grovenstein: ,,Een elektrische dorpsauto is goed voor het milieu en mensen kunnen hun eigen auto van de hand doen. Zodat ze af en toe die auto gebruiken. Ik hoop zelf dat veel mensen hier aan deel zullen nemen, om de simpele reden dat het ontzettend goed is voor het milieu. Je doet je oude diesel- of benzinewagen van de hand, die veel co2 uitstoot hebben. En het is ook goed voor de  portemonnee. Heel veel auto’s staan langs de kant van de weg en worden heel weinig gebruikt. Als je wat flexibel bent in hetnmaken van afspraken, dan is dit dé oplossing voor mensen zelf en het milieu.


Als er vijf gezinnen mee willen doen met het initiatief voor de Dorpsauto, wil een autodealer één auto parkeren op een van de twee daarvoor bestemde oplaadplaatsen in het dorp. Voor 5 euro per maand word je lid. Het gebruik van een Dorpsauto kan al vanaf 2,75 euro per uur en 5 cent per kilometer.

Voor meer informatie: www.easy-driving.eu. Aanmelden kan via: jobgrovenstein@live.com.

Nieuw bedrijf voor leerlingenvervoer


KAAG EN BRAASSEM – Het bedrijf Willemse – de Koning gaat de komende vier jaar het leerlingenvervoer verzorgen. De gemeente Kaag en Braassem gaat hier jaarlijks 104.000 euro extra voor betalen, maar de hoop is dat de kwaliteit van dit vervoer omhoog gaat.


De afgelopen zes jaar werd het leerlingenvervoer voor zo’n honderd kwetsbare kinderen uitgevoerd door Connexxion. In die tijd is de dienstverlening teruggeschroefd. Eerst werden de kinderen nog vanaf hun huizen opgehaald en naar school gebracht, maar later moesten de ouders hun kroost naar een gemeenschappelijk ophaalpunt brengen. Dat leidde tot veel kritiek bij de ouders en het college van burgemeester en wethouders heeft dit meegewogen in haar besluit voor de nieuwe aanbieder.


Wethouder Yvonne Peters over de keuze voor Willemse – de Koning: ,,We hebben nu veel  meer op kwaliteit dan op prijs ingezet. Hiermee hebben we de onrust willen honoreren. We hopen, dat de kinderen het leerlingenvervoer krijgen, dat ze nodig hebben.’’ De wethouder kan niet garanderen, dat ieder kind vanaf september weer vanaf huis naar school wordt gebracht.

Stikstof


KAAG EN BRAASSEM – Alle bouwprojecten, die leiden tot een toename van de stikstof, staan op losse schroeven. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ook voor Kaag en Braassem kan dit verstrekkende gevolgen hebben.


Uit ambtelijke stukken blijkt, dat het beweiden en bemesten voortaan niet meer vergunningvrij kan gebeuren. En alle bestemmingsplannen die nog niet onherroepelijk zijn, moeten weer worden gecontroleerd op de stikstoftoename. Mogelijk heeft de PAS ook gevolgen voor de gemeentelijke plannen voor het realiseren van bedrijventerreinen.


Al hoopt wethouder Yvonne Peters, dat het zo’n vaart niet zal lopen. Kaag en Braassem heeft het ‘geluk’ dat het dichtstbijzijnde Natura2000 gebied op circa zeven kilometer afstand van de gemeentegrens ligt. Hierdoor kan momenteel een bouwproject van vijf huizen nog wel plaatsvinden binnen Kaag en Braassem, maar heeft de gemeente Nieuwkoop dat geluk niet. Omdat Nieuwkoop namelijk vlak naast een Natura2000 gebied ligt. ,,Of het bedrijventerrein Drechthoek II een gevoelige locatie is, moeten we uitzoeken.’’


Ze maakt zich wel zorgen over de gevolgen van de PAS: ,, We weten wel wat de uitspraak is, maar het is heel lastig om voor alles en iedereen de consequenties te voerzien, behalve voor de gemeenten Nieuwkoop en Noordwijk, die Natura 2000 gebieden binnen hun grenzen hebben. Hoe het uitpakt voor de boeren is ook ingewikkeld. Ik zie er niet direct voordelen in, anders dan dat het ook belangrijk is, dat we de natuur moeten beschermen.’’

Suyderbon II


RIJNSATERWOUDE – Het bouwplan ‘Suyderbon II’ kan wat het college van burgemeester en wethouders betreft uitgevoerd worden. Hiermee lijkt de weg vrij voor de komst van zeven vrijstaande woningen. In het plan komen geen sociale woningen, maar de ontwikkelaar koopt deze verplichting af. Ieder huis krijgt minimaal twee parkeerplaatsen tot haar beschikking. De woningen, en hiermee de volledige ontwikkeling van Suyderbon II, worden via een ontsluitingsweg aangesloten op de noordwestelijk gelegen weg Suyderbon.

Ultrafijnstof


KAAG EN BRAASSEM – Nu minister Cora van Nieuwenhuizen heeft besloten, dat Schiphol mag doorgroeien naar 540.000 vliegtuigbewegingen per jaar, stijgen de zorgen over de gezondheid van de inwoners. 


En dan gaat het niet alleen over het lawaai van de kerosineslurpers, die door de lucht denderen. Een sluipender, maar groter gevaar voor de volksgezondheid blijkt de ultrafijnstof te zijn. Onderzoek van het RIVM toont aan, dat ,,kortdurende verhogingen van ultrafijnstof, zoals dat in de regio Schiphol voorkomt, de luchtwegen en de long- en hartfunctie in negatieve zin kan beïnvloeden.’’


Staatssecretaris Van Veldhoven van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat in een brief weten: ,,Kinderen in woonkernen in de omgeving van Schiphol hebben meer last hebben van luchtwegklachten en ook ligt het medicijngebruik hoger. De toename van dagelijkse luchtwegklachten tijdens perioden met verhoogde concentraties ultrafijnstof bij kinderen in de buurt van Schiphol definieert het RIVM als gezondheidskundig relevant.  Bij gezonde volwassenen zijn kortdurende verminderingen in de long- en hartfunctie gemeten. Hoewel de gevonden effecten in longfunctie (kinderen en volwassenen) en hartfunctie (volwassenen) door het RIVM gemiddeld als relatief gering worden gekenmerkt, kunnen deze voor mensen met bijvoorbeeld astma of hartaandoeningen groter zijn.’’


Deze brief heeft bij het bestuur van de gemeente Kaag en Braassem het besef doen neerdalen, dat het nu toch echt tijd wordt om zelf de uitstoot van het Schipholfijnstof te gaan meten. Wethouder Yvonne Peters (VVD): ,,Meten is weten. De RIVM heeft zich in haar onderzoek gericht op locaties dicht bij de luchthaven en vooral oostelijk van Schiphol. Wij gaan in september zelf van start met het ultrafijnstofonderzoek om te kijken hoe onze concentraties zich verhouden.’’

Vergoeding


ROELOFARENDSVEEN – De eigenaar van Noordeinde 89 krijgt ruim 12.000 euro aan schadevergoeding van de gemeente Kaag en Braassem. Dit komt, door de mate van overlast door de bouw van ‘De Poelen’ van het bestemmingsplan Braassemerland. De waarde van de woning is namelijk met ruim 20.000 euro gedaald en een deel van die waardedaling wordt dus door de gemeente vergoed.

Vlaggenmasten


KAAG – In juni moesten de vlaggenmasten bij de entree van Kaageiland nog verwijderd worden. Maar nu wil het college van burgemeester en wethouders toch, dat deze masten blijven staan. 


Een bezwaarmaker had een klacht ingediend tegen de vlaggenmasten, die daar illegaal waren neergezet. Omdat de gemeente Kaag en Braassem deze masten cadeau had gekregen van de firma Hoogenboom, moest het college actie ondernemen. Twee maanden geleden liet wethouder Petra van der Wereld (SVKB) nog weten: ,,Er zal een gesprek plaatsvinden met de firma Hoogenboom, waarin wordt verzocht de vlaggenmasten te verwijderen. Wij hadden die gift niet mogen accepteren; dat was niet handig.’’ 


Maar het college is toch van gedachten veranderd. Nu hebben de burgemeesters en haar wethouders toch besloten om alsnog een omgevingsvergunning voor die vlaggenmasten af te geven. Wethouder Yvonne Peters (VVD): ,,Kaag hecht aan een gastvrije entree en waar ruimte is voor ondernemers om zichzelf te presenteren. In eerste instantie was het (gebruik van de vlaggenmasten, JD) een exclusief recht van Hoogenboom. In de deal (tussen de gemeente en Hoogenboom, JD) bleken die vlaggenmasten van ons. Ze bleken illegaal. We hebben zelf een omgevingsvergunning aangevraagd, want ze zijn gewenst op Kaag. We zijn in gesprek met Stichting Promotie Kaag of zij het beheer willen gaan doen. En dat willen ze graag. De vlaggenmasten zijn gewenst, maar ze willen meer invloed in wat er in die vlaggenmasten wordt opgehangen.’’


Is dit dan niet een uitstekend moment, om te vragen dat er op Kaageiland permanent een Regenboogvlag gehangen wordt? Peters vindt van niet. ,,Juist als je dingen bij de inwoners zelf legt, werkt het niet als je gaat opleggen welke vlaggen er komen hangen. Je moet mensen een bepaalde mate van vrijheid geven.’’

Woonboot verplaatst


LEIMUIDEN – Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover een voorstel om de woonboot op Vriezekoop 39w te verplaatsen naar Vriezekoop 11j. Op die plek is namelijk een insteekhaven en het college vindt dat prima. ,,Onder voorwaarde dat er geen woonbootlocatie bij komt’’, aldus wethouder Yvonne Peters. Omwonenden kunnen tegen dit principeverzoek nog bezwaar maken.

Woonwijkje


OUDE WETERING – Aan de Veerstraat 15 – 16 komen tien woningen. De grondeigenaar wil er zeven (loft)woningen, twee half vrijstaande huizen en één vrijstaande woning bouwen. Het college van burgemeester en wethouders staat hier positief tegenover. De huizen komen onder meer op het achtererf; waar nu nog de bedrijfshal staat. Maar ook de bestaande woning aan de Veerstraat 16 gaat plat; daar komen twee half vrijstaande huizen.

Alles onder één dak


Autobedrijf De Jong


KATWIJK – Al meer dan zestig jaar is Autobedrijf de Jong dé toonaangevende dealer voor de Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio. Eigenaar Harold de Jong is van jongs af opgegroeid met dit bedrijf en hij praat vol passie over zijn klanten, medewerkers en dienstverlening.


JOEP DERKSEN


Harold heeft overduidelijk oog voor detail. Terwijl hij de journalist buiten al hartelijk verwelkomd, weet hij binnen een halve seconde met wat voor auto de bezoeker rijdt en waar deze auto gekocht is. Autobedrijf de Jong vertegenwoordigt gereputeerde merken: de autorijders kunnen tanken bij de Shellpomp en bij dit autobedrijf kun je nieuwe en tweedehands Peugeots en Citroëns kopen. Last van een deukje? Dankzij het schadebedrijf van Autobedrijf de Jong behoort dat ongemak heel snel tot het verleden.


Uiteraard staan de klanten centraal, maar Harold maakt van de gelegenheid gebruik om ook anderen in het zonnetje te zetten. Hij is vol lof over zijn medewerkers, waarvan het merendeel zich al tientallen jaren gepassioneerd inzet en voegt hier aan toe: ,,Mijn Dorothea werkt al 23 jaar in het bedrijf en ze is mijn steun en toeverlaat.’’


Harold (45) heeft goede en uitdagende tijden meegemaakt. ,,We hebben de afgelopen jaren bewezen, dat we er voor de klanten en medewerkers zijn. We hebben niet meer de grootte van vroeger, maar zijn creatief genoeg en hebben de knowhow van een professioneel bedrijf.’’ Autobedrijf de Jong denkt buiten de lijntjes, zo blijkt uit de volgende woorden: ,,Het gaat er niet meer om, dat je alleen maar groter moet worden. Je moet aansluiten bij de wensen van de klant. Daarom gaan we de komende maanden in gesprek met lokale winkeliers. Onze klanten zijn namelijk niet alleen autorijders, maar ook consumenten. Als ze gaan winkelen, dan is het voor hen heel leuk, dat ze bijvoorbeeld een kopje koffie voor een euro krijgen bij een restaurant. Puur omdat ze in een Peugeot of Citroën van ons rijden.’’


Hij is de man er niet naar, om zichzelf of zijn team op de borst te kloppen. Aan het einde van het interview blijkt er een filosoof verstopt te zitten in Harold: ,,De merken Peugeot en Citroën hebben hun eigen charmes. En daarmee verschillen ook de rijders van elkaar. De Citroënrijder gaat voor rijcomfort en ‘value for money’, terwijl de Peugeotrijder vaak een wat stoerder uiterlijk met een snellere accelaratie wil hebben.’’


Autobedrijf de Jong, Koningin Julianalaan 1, Katwijk, T: 071 402 8554, E: info@dejongsautobedrijven.nl, W: www.dejongsautobedrijven.nl.

Autobedrijf J.T. van Steyn


Auto- en busverhuur voor de scherpste prijzen


VOORHOUT – Sinds vorig jaar is het mogelijk om bij Autobedrijf J.T. van Steyn auto’s te huren. En het blijkt een doorslaand succes te zijn. Eigenaar Chris van Steyn begon met drie auto’s in de verhuur, maar inmiddels is dat aantal al opgelopen naar vijftien.


JOEP DERKSEN


Autobedrijf J.T. van Steyn is al sinds 1987 een compleet garagebedrijf, waar je terecht kunt voor de aan- en verkoop van een auto en uitstekende onderhoudsservice, reparatie en APK. Maar Chris bedacht, dat het tijd werd voor een aanvulling van de dienstverlening. De verhuur van auto’s blijkt een uitstekende volgende stap in de ontwikkeling van het bedrijf te zijn.


,,De autoverhuur gaat boven verwachting snel’’, geeft Chris aan. ,,Voor het huren van een auto of bus geven we vier garanties: we bieden altijd de nieuwste auto’s, scherpe prijzen, heldere voorwaarden en dankzij de samenwerking met Autohopper zijn we altijd bij de klant om de hoek.’’ Door wie worden die auto’s, bestelwagens en bakwagens eigenlijk gehuurd? ,,Dat verschilt enorm. Het kan zijn voor een verhuizing, zodat mensen hun woninginboedel kunnen verhuizen. Anderen willen juist een auto hebben tijdens hun vakantie, terwijl toeristen hier langs komen om tijdens hun verblijf in de Bollenstreek rond te kunnen rijden.’’


De autoverhuur past in een veranderende opstelling, waar het gaat om het gebruik van een auto of busje. ,,Je merkt dat steeds meer mensen alleen een grote(re) auto gebruiken, als ze hem nodig hebben. En dan is het prima om zo’n auto voor een dag of week te huren voor een scherpe prijs. En Autobedrijf J.T. van Steyn kan veel voordeliger zijn dan de bekende verhuurbedrijven voor een even eenvoudige als logische reden: ,,Wij doen de autoverhuur erbij naast onze andere dienstverleningen, dus er is geen sprake van overheadkosten.’’ Dat Van Steyn gelijk heeft, blijkt wel: een Compact Promo kan al voor 25 euro per dag gehuurd worden!


Iedere gehuurde auto is automatisch allrisk verzekerd én je hebt standaard 100 vrije kilometers per dag. Alle vijftien auto’s, bakwagens en bestelbussen zijn er in verschillende merken en maten. En ze kunnen bestuurd worden door iedereen met een rijbewijs-B. En nu al is duidelijk, dat er meer wagens bij komen.


Chris, die al sinds 1999 in de zaak zit, kijkt terug op de afgelopen jaren. ,,Enige tijd geleden is de werkplaats vernieuwd en uitgebreid. We hebben ook extra monteurs aangenomen, zodat onze klanten snel geholpen kunnen worden. Wie zijn of haar auto voor onderhoud of reparatie langs brengt, krijgt gratis vervangend vervoer; we willen er namelijk voor zorgen, dat de mensen mobiel blijven.’’


Een leuk weetje is ook, dat Autobedrijf J.T. van Steyn niet alleen autoverzekeringen aanbiedt, maar ook een eigen Pechservice heeft, in samenwerking met Bosch Car Service. ,,Met de Pechhulp wordt bij pech in Nederland en Europa alles goed en snel voor u geregeld. Deze pechhulp kan worden afgesloten bij het periodieke onderhoud van uw auto of bij de aankoop van een occasion.’’

Autobedrijf J.T. van Steyn, Teylingerlaan 82a, 2215 RT Voorhout, T: 0252 214 248, W: www.autohopper.nl, W: www.autobedrijfvansteyn.nl.

Een écht familiebedrijf


Fromagerie du Patron: ruim een halve eeuw toonaangevend


OEGSTGEEST – Fromagerie du Patron is niet alleen een familiebedrijf; nog altijd werken hier drie generaties, die zich dag in, dag uit inzetten voor hun klanten. Eigenaar Michel van der Burg (47) is het gezicht van zijn zaak, maar zijn vrouw Mirella doet veel achter de schermen en verzorgt alle cadeaupakketten. Ook de kinderen Rick en Laura helpen volop mee, terwijl Michel’s vader Wim (78) nog altijd bestellingen rondbrengt.JOEP DERKSEN‘Fromagerie’ is Frans voor ‘kaasmaker’. Maar bij Fromagerie du Patron kun je voor veel meer heerlijkheden terecht. Naast allerlei soorten Nederlandse en buitenlandse kazen, vind je hier heerlijke vleeswaren, noten en wijnen. Maar ook frans brood, olijfolie, koffie, thee en natuurlijk de befaamde Maison Kelder taarten.


Fromagerie du Patron is 52 jaar geleden opgezet en bevindt zich nog steeds op dezelfde plek aan de Irislaan. De geboren Oegstgeestenaar Michel: ,,Al van jongs af werd ik bij de zaak betrokken en ik heb de winkel altijd willen overnemen. Mijn vader heeft me goed begeleid en me altijd vrijgelaten in de keuzes. Dat ik de zaak overnam; daar heb ik nooit spijt van gehad.’’


De ondernemer heeft door de jaren heen gezorgd voor allerlei nieuwe ontwikkelingen. Zo verzorgt Fromagerie du Patron de catering voor veel bedrijven en organisaties in de wijde regio: belegde broodjes, kaasplateau’s en vleesplateau’s, om maar enkele voorbeelden te noemen. Uiteraard kunnen particulieren deze fantastische gerechten ook bestellen.


Het familiebedrijf werkt met één filosofie: ,,We willen, dat de mensen genieten van wat ze gekocht hebben en blijer de winkel uit lopen dan dat ze binnen kwamen. Daarom zoek ik altijd naar spannende en leuke nieuwe producten. Hiervoor ga ik naar het buitenland en bezoek daar producenten.’’ Één zo’n zoektocht heeft onlangs weer geleid tot een nieuw product: de caramel notenbrie; het blijkt een perfecte aanvulling te zijn op de populaire truffelbrie en eiertruffelsalade, die het team van Fromagerie du Patron zelf klaar maken.


Overigens worden veel producten zelf en vers gemaakt door de medewerkers. ,,Dat doen we om ons te onderscheiden én in het kader van duurzaamheid’’, licht Michel toe. Hij verklapt zijn jongste project: www.cheesefromholland.eu. ,,Veel mensen hebben familie in het buitenland en dan krijgen ze regelmatig de vraag om bij een volgende bezoek Nederlandse kaas mee te nemen. Via deze site kun je het bestellen en wij sturen het op.’’


Cadeaupakketten


Michel: ,,We verzorgen het hele jaar door relatiegeschenken en cadeaupakketten. Dat is leuk om te geven en te ontvangen, maar ook zijn het verrassende presentjes voor de feestdagen, zoals vaderdag, moederdag en kerst.’’ Deze relatiegeschenken en cadeaupakketten worden speciaal voor die feestdagen door Mirella samengesteld.

Voor meer informatie: Fromagerie du Patron, Irislaan 71, 2343 CH Oegstgeest, T: 071 523 7400.

Een tweede leven


GSM Shop Oegstgeest


OEGSTGEEST – Een leven zonder mobiele telefoon; het is bijna niet meer voor te stellen. En als er dan iets mee is, lijkt het of een stukje van jouw persoonlijke wereld wordt aangetast. Gelukkig zijn er dan de medewerkers van GSM Shop Oegstgeest. Daar kan bijna ieder mobieltje gerepareerd worden, maar kun je ook terecht voor een nieuwe mobiel of een gereviseerde tweedehands exemplaar. Tegen een schijntje van de originele prijs!


JOEP DERKSEN


GSM Shop Oegstgeest opende anderhalf jaar geleden de deuren en de winkel is een enorme hit. Klanten lopen in en uit; voor vragen, een reparatie, vervanging of aankoop. Eigenaar Omid Samsoor verklaart het succes: ,,De reparaties gaan hard; we fixen veel verschillende merken: Apple, Huawei, LG, Nokia, Samsung, Sony en 1Plus. Heel veel onderdelen hebben we op voorraad.’’ Kwaliteit en service staan voorop; niet alleen bij Samsoor maar ook zijn personeel, zoals de kundige voormalige Syrische vluchteling Bashar.


Tijdens het interview komen meerdere mensen binnen lopen om een gereviseerde mobiel te kopen. ,,Als je bij ons een telefoon koopt, zetten we alle gegevens over van de oude naar de nieuwe telefoon. Daarnaast installeren we ‘m ook tegelijkertijd.’’ Het is ideaal; zo blijven oude gegevens bewaard én je kunt direct gebruik maken van je nieuwe mobiele telefoon.


GSM Shop heeft een uitgebreide collectie van mobieltjes; instapmodellen vanaf 120 euro, maar ook tweedehands Apple telefoons voor 250 euro; inclusief zes maanden garantie. Deze week ontvangt iedere klant bij de aanschaf van een mobiel een gratis hoesje én glasfolie voor op het scherm.

Tot slot: heeft je mobiel waterschade na de vakantie, of is er wat met het scherm, de batterij of de oplaadpoort? Geen probleem; GSM Shop kan het repareren!


Voor meer informatie: GSM Shop Oegstgeest, Lange Voort 19, Oegstgeest, T: 071 230 2473, T: 06 3344 4888 (voor whatsapp), E: info@gsmshopoegstgeest.nl, W: www.gsmshopoegstgeest.nl

Juwelier de Jonge


,,Je ziet dat mensen blij worden’’


LEIDERDORP – Pure blijheid; dat vinden de klanten bij Juwelier de Jonge. En de stralende gezichten van de mensen, die zichzelf voor het eerst met hun nieuwe kleinood bewonderen, is dé reden voor eigenaresse Irene Gerhardt en haar medewerkers, om iedere dag met raad en daad klaar te staan.


JOEP DERKSEN


Bij juwelier de Jonge is het een komen en gaan van klanten en iedereen wordt met evenveel belangstelling en deskundigheid geholpen. Hier kun je terecht voor een brede variatie aan sieraden; van een eenvoudig zilveren kettinkje, tot een op maat gemaakt juweel of een prachtig horloge.

,,Onze filosofie is, dat je goed vakmanschap combineert met natuurlijk enthousiasme en een goed product, dat je verkoopt. Je staat iedere dag in de winkel en doet jouw best voor je klanten.’’ Bij Juwelier de Jonge kunnen mensen niet alleen terecht voor sieraden (met merken als Blush, Tisento en Bonsario) en horloges. Maar ook voor reparaties van klokken en het gaatjes prikken in de oren. ,,We werken samen met een heel goede goudsmit, die kan repareren en nieuwe dingen kan maken. Speciaal volgens een ontwerp, dat we met de klant maken. Voor de horloges werken we samen met goede horlogemakers.’’


Waarom hebt u gekozen voor dit vak? ,,Ik houd van mooie dingen, maar vind het ook leuk om mensen iets moois te verkopen waar ze plezier aan beleven en blij van worden. Daarnaast houd ik van de persoonlijke interactie met mensen. Zeker in dit vak verkoop je emotie en dat is heel  belangrijk. Je ziet dat mensen blij worden van een product, dat bij hen past en dat is het mooiste van het vak.’’Voor meer informatie:

Juwelier de Jonge

Van Diepeningenlaan 23

Leiderdorp

T: 071 589 0432

W: www.juwelierdejonge.nl

Loopcentrum Rijnland


Eerste Hulp Bij Voetproblemen


LEIDERDORP – Een pijntje in je voet? ,,Dat gaat wel over.’’ Klachten aan de heup, enkel, knie of rug: vaak blijven mensen hier te lang mee doorlopen. Terwijl een bezoekje aan het Loopcentrum Rijnland juist kan zorgen voor een verbetering van je gezondheid en vaak een pijnvrij leven.


JOEP DERKSEN


Dat ervoer ook Marieke Timmers (50): ,,Ik had al jaren pijn aan mijn linkervoet, maar deed er niets mee. Op een gegeven moment voelde ik ook steken in mijn onderrug. De huisarts kon me niet helpen en als ingeving besloot ik om naar Loopcentrum Rijnland te gaan.’’ Het bleek de juiste keuze: ,,Het eerste kennismakingsgesprek was helemaal gratis. Tijdens dit ‘multidisciplinair spreekuur’ luisterden de mensen goed naar mijn klachten. En vervolgens bepaalden ze, wat er moest gebeuren.’’


Loopcentrum Rijnland werkt namelijk met een brede variatie aan experts: Van Gils Footcare orthopedisch schoenmaker, schoenenwinkel Beter Lopen Rijnland, steun- en therapiezolen, medisch pedicure en Rondom podotherapie. Deze professionals delen hun kennis en kunnen zo de beste oplossing vinden voor de klachten van alle cliënten.


Namens Loopcentrum Rijnland geeft Mariska van Straten aan: ,,Wij kunnen de mobiliteit verbeteren van mensen, die moeite hebben met bewegen, pijn of andere klachten hebben. Je kunt ons direct benaderen of via een doorverwijzing van de huisarts of het ziekenhuis. Dankzij onze 3D-scan kunnen we bij veel mensen direct de oorzaak van hun klachten bepalen. Loop dus niet door, als je wat pijn hebt, maar kom langs om het te verhelpen. Vaak zijn comfortzolen of goede schoenen al de juiste oplossing. Met de juiste maatregel voorkom je ook dat de pijn erger wordt.’’

Loopcentrum Rijnland, Rietschans 72, 2352 BB Leiderdorp, T: 071 204 0239, W: www.loopcentrumrijnland.nl

Van loonslaaf tot topondernemer


Peter Engels verovert autowereld


NOORDWIJK / LISSE / NIEUWKOOP – De meeste ondernemers beginnen al op jonge leeftijd met een eigen zaak. Maar Peter Engels is hierop een duidelijke uitzondering. Na een carriere van tientallen jaren, waarin hij van de ene naar de andere leidinggevende job ging, besefte hij op 49-jarige leeftijd, dat er nog maar één uitdaging over was. Het hebben van een eigen zaak; dat gebeurde in 2009 en sindsdien is het snel gegaan. Inmiddels voert Engels het bewind over vijf ondernemingen; drie schadebedrijven, een garagebedrijf en een autoverhuurbedrijf.


JOEP DERKSEN


Engels nam tien jaar geleden het schadebedrijf van de familie Brouwer uit Noordwijk over. Door de financiële crisis zakte vier maanden later de automotive sector compleet in. Doordat er veel minder autokilometers gereden werd, kelderde ook het aantal schadegevallen. Het leidde bij Engels tot veel slapeloze nachten, maar hij bleef in het succes geloven. En terecht, want hij vond de uitweg: ,,Het was kantjeboor en mijn enige redding was om te zorgen voor meer omzet.’’ Engels nam contact op met de franchiseonderneming ABS Autoherstel, om te kijken of zijn onderneming lid kon worden en zo kans te maken op klanten van ABS. Maar hij kreeg te horen, dat dit alleen mogelijk was, als hij een ander ABS-bedrijf zou overnemen. Toeval of niet: enkele maanden later stond het schadebedrijf in Lisse te koop. Engels aarzelde niet en nam ook deze zaak over. Het bleek een levensreddende actie te zijn voor de ondernemingen in zowel Noordwijk als Lisse.


Sinds die tijd is het snel gegaan; ,,In 2014 stonden de muren in Noordwijk en Lisse zo bol van de omzet, dat we moesten uitbreiden. Een ondernemer in Nieuwkoop wilde zijn zaak, ABS van der Weijden, na 34 jaar verkopen, samen met het Bosch Car Service Garagebedrijf. Zo verdubbeld in één keer het aantal ondernemingen, waar Engels leiding aan gaf. ,,Het teveel aan werk in Noordwijk en Lisse kon ik overdragen aan Nieuwkoop; hierdoor kreeg dat bedrijf ook een boost.’’


Engels rust niet op zijn lauweren: ,,In april heb ik een autoverhuurbedrijf  overgenomen. Met de overige vier bedrijven hadden we een enorme vloot aan leenauto’s verzameld. Deze leenauto’s staan in het weekend voor 70% stil. En met Autoverhuur Bollenstreek heb je een prachtige gelegenheid om die auto’s te verhuren.’’ Iedereen met een klein rijbewijs (B) kan zo’n auto huren; voor een dag, week of langer.


Engels denkt als ondernemer aan zijn omgeving; inkopen worden vooral in de Duin- en Bollenstreek en het Groene Hart gedaan. Ook sponsort hij veel verenigingen. En er schuilt een autofilosoof in hem. Engels voorspelt: ,,We zien de verschuiving van verbrandingsmotoren naar elektromotoren en ook de veiligheidssystemen en hulpmiddelen, zoals inparkeren en automatisch afremmen nemen toe. Maar dit is slechts een overgangsfase. Uiteindelijk zullen alle auto’s op de weg rijden, zonder dat er een bestuurder nodig is. Hierdoor zal het aantal schades uiteindelijk teruglopen naar nul.’’


Maar tot die tijd blijft ABS Noordwijk hét kenniscentrum voor de technisch complexe schades, kan iedereen terecht bij ABS Lisse en Nieuwkoop en is het leenwagenpark iedere dag van de week beschikbaar voor geïnteresseerden.ABS Brouwer Noordwijk en Autoverhuur Bollenstreek, Keijzersweij 50 in Noordwijk, T: 071 361 5234

ABS Brouwer Lisse, Meer en Duin 10 in 2163 HA Lisse, T: 0252 417 153.

Solar Energy Groep Leiden


Slim, duurzaam en voordeligLEIDEN – Wie nog geen zonnepanelen op zijn of haar dak heeft, is een dief van de eigen portemonnee. Na het plaatsen van deze panelen, gaat je energierekening direct omlaag. Bovendien kun je overtollige opgewekte energie weer terug leveren aan de energiemaatschappijen en dat levert een aardig zakcentje op. En over enkele jaren wil iedere huizenkoper, dat er op het dak zonnepanelen liggen; een lagere elektriciteitsrekening zal zorgen voor een hogere waarde van de woning.JOEP DERKSENVoor Johan van Haastrecht, mede-eigenaar van Solar Leiden, is het antwoord op de vraag of je zonnepanelen op je dak moet nemen, dan ook een no-brainer. Solar Leiden is al jaren de grootste zonnepanelenleverancier van Zuid-Holland. Dit bedrijf werkt alleen met LG en Duitse merken van uitstekende kwaliteit. Voorafgaand aan het plaatsen van de panelen, berekenen Van Haastrecht en zijn personeel de verwachte opbrengst van de panelen. Op een warmtepompsysteem kan Solar Leiden een subsidiekorting van maar liefst 20% voor u regelen! Dat is een gecombineerde korting van subsidies op zonnecollectoren, Explorer boiler en warmtepomp.In de hele regio weten de mensen Solar Leiden te vinden voor hun warmtepompen, zonneboilers en warmtepompboilers. En wie een zo efficiënt mogelijk energiegebruik wil hebben, laat een ‘home manager’ installeren. Deze home manager zorgt voor het meest efficiënte energiegebruik. Je zonnepanelen koppelen aan een accu? Dat adviseert Van Haastrecht niet: ,,Dit wordt pas vanaf 2023 interessant, omdat je nu nog je overtollige energie voor een goede prijs kunt verkopen aan de energiemaatschappijen.’’Solar Leiden is een duurzaam bedrijf, dat zo’n 300 installaties per jaar verzorgt. De overheid heeft besloten, dat we met ons allen van het gas af moeten. We moeten onze woningen isoleren en de CV-ketel wordt vervangen voor een warmtepomp. Wat moet je doen, als je in een eengezinswoning zit en je huis klaar wilt maken voor de duurzaamheidsrevolutie? Van Haastrecht tipt: ,,Als eerste moet je jouw huis goed isoleren. Dat kan heel vaak met subsidies voor bijvoorbeeld de spouwmuur, dakisolatie en vloerisolatie. Wij helpen met het aanvragen van die subsidies.'' Met het op het dak leggen van zonnepanelen kun je de stroom opwekken voor de volledig elektrische warmtepompen. Zo wek je jouw eigen energie en warmte op, zonder dat het je iets aan maandlasten kost. Zonnepanelen hoeven niet alleen op het zuiden te liggen; ook aan de noordkant wekken die panelen nog veel energie op. Panelen werken namelijk, zodra het licht wordt; ook als de zon er niet direct op schijnt.''Van Haastrecht: ,,Inmiddels hebben we veel expertise opgebouwd ook in gebieden zonder stroom. In Gambia gaan we een ziekenhuis sponsoren met zonnepanelen. We gaan daar nieuwe systemen bouwen en dat een operatiekamer weer in werking is. Hierdoor is er altijd stroom en hebben de baby's een betere overlevingskans.'' http://www.solar-leiden.nl/stroom-voor-gambia.Voor meer informatie:

Solar Leiden

Kenauweg 15 – 17 Leiden

T: 071 542 7440
W: www.solar-leiden.nl

Klaar voor de duurzame toekomst


LEIMUIDEN – In het landelijke dorpje Leimuiden vind je nog een échte ambachtelijke slager; Keurslager J. van der Meer. Al jaren is Juriën van der Meer (32) bij zijn vader Johan (65) in de leer, om het echte slagersvak onder de knie te krijgen. En dat niet alleen; hij zorgt voor een complete vernieuwing van het ambachtelijke beroep en een mooie toekomst staat het bedrijf te wachten, wanneer de feestelijke heropening plaatsvindt op vrijdag 19 juli. 


Het eten van vlees is absoluut noodzakelijk, als je gezond wilt leven en alle benodigde vitaminen en mineralen binnen wilt krijgen. Maar natuurlijk wil je ook, dat er voor die tijd goed voor de dieren gezorgd wordt. En dat is precies waar Keurslager J. van der Meer voor staat. ,,Onze koeien kunnen bij een boer in Aarlanderveen genieten van het groenste gras. De kalveren groeien op bij hun moeder in de wei en ze krijgen allemaal hetzelfde gezonde en duurzame voer.’’ 


Steeds meer klanten willen weten, waar de producten vandaan komen. En terecht, zo stellen vader en zoon. Daarom organiseren ze op de dag van de officiële opening een proeverij. De toeleveranciers vertellen dan de achtergrondgeschiedenis van de producten aan de klanten. Zo krijg je te horen, dat de kippen meer ruimte hebben en op een natuurlijke manier hun voer bij elkaar kunnen scharrelen. En de varkens worden bij een Zeeuwse boer gehaald, nadat ze een leven lang hebben kunnen luieren op de beste strobedden. Natuurlijk kun je dan gratis proeven van al die heerlijke vleessoorten.


Het past in het duurzaamheidsdenken van Juriën en Johan. ,,We willen zo diervriendelijk, milieuvriendelijk en energiezuinig werken.’’ Zo worden de koeien extern geslacht, komen daarna in hun geheel weer terug, om vervolgens door zoon en vader op hun eigen manier te worden verwerkt. Het is een van de redenen, dat sinds de oprichting in 1950 dit familiebedrijf floreert. Ook na 69 jaar komen de mensen vanuit heel Leimuiden en omgeving naar deze keurslager toe. En met de volledig opgeknapte en heringerichte winkel is het voor de klanten een genot hier te komen. 

Iedere klant krijgt op donderdag, vrijdag en zaterdag een halve worst cadeau en kan gebruik maken van de tasactie. Vader en zoon zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet: ,,We zijn de enigste slager in het dorp en hebben hier onze vaste klantenkring. We blijven ons onderscheiden met onze eigen gemaakte producten en iedere keer staat de kwaliteit én duurzaamheid voorop. Dat is ook de reden, waarom onze klanten steeds weer bij ons terug komen.’’

,,Alleen doorstroming Kerkweg wordt verbeterd’’


Ter Aar – De komst van de Vomar achter de Intratuin is onvermijdelijk. En dit leidt tot een enorme toename van het auto- en vrachtverkeer op de Kerkweg. De omwonenden roepen al een jaar, dat de gemeente Nieuwkoop moet zorgen voor verkeersmaatregelen, zodat de situatie veiliger wordt. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu de verkeersplannen openbaar gemaakt, maar Kerkwegbewoners Martin Vervaart en Ulrich van Eijk zijn er niet enthousiast over. Sterker nog; de situatie wordt er slechter op, zo vinden ze.


Nu nog ligt er een wegversmalling, maar deze gaat verdwijnen. ,,Hierdoor gaan de auto’s, trekkers en vrachtwagens alleen maar harder rijden. Het is nu al een racebaan. ’s Nachts lig ik al wakker door het bulderende tractorverkeer, dat door deze straat komt’’, geeft Vervaart aan. Van Eijk vult aan: ,,Deze maatregelen zorgen niet voor meer veiligheid, maar om de doorstroming van het verkeer te verbeteren!’’


Onderdeel van de verkeersaanpassingen is ook, dat het asfalt op de kruisingen een ander kleurtje krijgt. Ze kunnen kiezen tussen ‘verkeersgeel’ en ‘okergeel’. Maar ook mag je aangeven, of je de kleur van de kantverharding in ‘verkeersgrijs’, ‘steengrijs’ of ‘orientrood’ wilt hebben. Een geel of grijs kleurtje op het asfalt er bij zal weinig effect hebben, zo verwacht Van Eijk: ,,Toen ze de Kerkweg jaren geleden opknapten, was het een vlak stuk asfalt en ging het verkeer hier ook met gigantische snelheden omheen. De gemeente laat weten, dat ze de situatie gaan monitoren (meten op snelheden – red.). Maar wij vinden: Laat de versmalling staan en monitor dan!’’

Tot nu toe hebben Van Eijk en Vervaart steeds het gevoel gehad, dat de gemeente naar hen luisterde en dat waarderen ze: ,, Je kan alleen maar je kont in de krib gooien en tegen zijn, maar dan ben je niet meer in gesprek.’’


Onlangs vond een informatieavond plaats, maar Vervaart en Van Eijk hebben niet het gevoel, dat er iets met de door de omwonenden gemaakte opmerkingen is gedaan. Zelf komen ze met alternatieven: ,,Zie dit plan in een breder perspectief. Uiteindelijk moeten we bepalen, wat we met heel Aardam Oost gaan doen. Misschien kunnen we daarvoor een randweg realiseren, dan kan daar ook een extra verkeersontsluiting op de Vomar worden aangesloten. En verander het asfalt op de Kerkweg in klinkers; dat haalt de snelheid er ook uit.’’ Zelfs de aanleg van verkeersdrempels vinden de beiden het overwegen waard, maar dan moet de Kerkweg wel verboden worden voor tractoren en vrachtverkeer. ,,Als een gewone auto over een drempel rijdt, heeft dat minder trillingseffect, dan als een trekker er met volle snelheid overheen gaat.’’ Ook zien de omwonenden een 3D zebrapad wel zitten, zodat het voor de automobilisten lijkt, of de witte balken dwars over de weg liggen.

De beiden kijken nog even naar de gemeentelijke uitnodiging om te kiezen voor een geel of grijs kleurtje asfalt. ,,De facto wordt er nog niets voor ons gedaan wordt. We zijn op 18 maart vorig jaar begonnen. Met deze weginrichting wordt het qua snelheid misschien nog een tandje slechter. We zijn hier nog niet klaar mee. Tot de Kerkweg écht verkeersveiliger wordt, kunnen we alleen maar hopen, dat er niets ernstigs gebeurt of dat het een keer helemaal fout gaat.’’