Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 oktober 2017

Tweede leven voor wipkippen


KAAG EN BRAASSEM – Ooit werden deze 'wipspeeltuigen' beklommen door blije kinderen en brachten ze vreugde in het leven van de jongste generatie. Nu liggen deze wipkippen, wiphonden en wippaarden op de gemeentewerf te wachten op betere tijden. Ze worden echter niet naar de stort gebracht, zo maakt wethouder Henk Hoek (CDA) duidelijk.

Door Joep Derksen

De afgelopen tijd zijn enkele kleinere speeltuinen verdwenen, terwijl andere speeltuinen juist zijn uitgebreid. Een aantal wipspeeltuigen zijn dus weggehaald, maar er gloort hoop. Hoek: ,,We kijken welke speelplekken in deze gemeente we nog kunnen verrijken en of deze apparaten daar een plaats kunnen krijgen. De speeltoestellen worden hergebruikt waar het zinvol is, al kan voor de jeugd een rioolbuis met een berg zand er op veel aantrekkelijker zijn.''


En wat gebeurt er, als deze toestellen niet meer gebruikt worden in de gemeente Kaag en Braassem? Worden ze dan gedoneerd aan bijvoorbeeld weeshuizen in Roemenië, mits ze in goede staat zijn? De wethouder: ,,Als ze straks overcompleet zijn, moeten we naar bewind van zaken handelen. Daar heb ik nu geen plan voor, maar ik zou het zonde vinden, om ze op zolder te laten liggen. Dan geef ik ze graag een goede bestemming.''

VVD-top wil Peters als lijsttrekker

KAAG EN BRAASSEM – Het bestuur van de VVD heeft wethouder Yvonne Peters voorgedragen als lijsttrekker van die partij voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Het zijn echter de VVD-leden, die op woensdag 22 november besluiten, of zij daadwerkelijk de verkiezingscampagne gaat leiden, of dat toch Alwin Koek of wellicht een andere VVD-er deze eer krijgt. Peters laat in ieder geval weten, dat zij ,,vereerd is met dit voorstel van het bestuur, maar de leden hebben het laatste woord.''  

Wethouder gelooft niet in uitkeringskortingen

KAAG EN BRAASSEM – ,,Korten op de uitkering, daar worden mensen meestal niet beter van.'' Wethouder Henk Hoek (CDA) vindt, dat mensen niet financieel gestraft moeten worden op hun uitkering, als zij te weinig inzet tonen voor het vinden van een baan.

Donderdag 26 oktober gaf de wethouder een toelichting op de vraag, of de gemeente alleen maar knuffelend probeert te bereiken, dat de werklozen op zoek gaan naar een baan: ,,Als gemeente helpen wij de mensen vooral om in hun eigen kracht te blijven. We bewandelen wegen, om te zorgen dat die mensen zoveel mogelijk geholpen kunnen worden. Soms hoort daar wat duw en dwang bij. We zullen ze wel degelijk aansporen, maar gaan ze vooralsnog niet korten op de uitkering.'' Hij licht toe: ,,Als je die mensen hun inkomen afneemt, wordt het alleen maar erger. Vaak zitten ze al in erge omstandigheden en als je iets afneemt, wat heel belangrijk voor hun is, gaat het mis.''


Wel is hij er van overtuigd, dat een baan de oplossing kan zijn voor veel problemen, waar uitkeringsgerechtigden tegenaan lopen: ,,Een uitkering alleen helpt mensen over het algemeen niet. Ze zitten de hele dag op de bank en als het 's avonds is, zijn ze niet moe en gaan ze bezig met dingen, waar ze niet mee bezig moeten zijn. Als je mensen aan het werk helpt, zijn ze 's avonds doodmoe en gaan ze naar bed om de volgende dag naar het werk toe te gaan.''

Wethouder pleit voor levenslang leren

KAAG EN BRAASSEM – Uit een onderzoek blijkt, dat veel inwoners tevreden zijn over de manier waarop ze ondersteuning ontvangen. Het gaat hierbij om Wmo-cliënten die een maatwerkvoorziening krijgen. 74% van deze mensen, vindt dat ze snel zijn geholpen bij een hulpvraag. En tijdens de keukentafelgesprekken voelde 81% zich serieus genomen, zo blijkt uit het onderzoek.

Toch waren er mensen, die klachten hadden over de ondersteuning. Dan ging het om een 99-jarige vrouw, die nog zelfstandig woont, maar het jammer vindt, dat ze nog maar 2,5 uur aan huishoudelijke hulp per week krijgt; te weinig om het hele huis schoon te krijgen. Een andere inwoonster baalt er van, dat de persoon die de huishoudelijke hulp uitvoert, steeds weer iemand anders is.

Wethouder Henk Hoek (CDA) relativeert deze opmerkingen: ,,Wij hebben een integraal ondersteuningsaanbod. Er wordt gekeken aan de hand van een keukentafelgesprek, wat nodig is om een goed leven te hebben. Dit zijn mensen met specifieke behoeftes en ondersteuningsvragen. Over het algemeen zijn die mensen niet meer tevreden. Dan gaat het niet over de ondersteuning, maar over het leven dat ze leiden. Die zijn over het algemeen op hoge leeftijd en zeggen; 'Voor mij hoeft het niet meer'. Als je kijkt naar de rest van de mensen, dan zijn die best tevreden.''


Uit het onderzoek blijkt ook, dat de meeste inwoners die gebruik maken van de Wmo-voorzieningen laagopgeleid zijn. Hoek: ,,Ik heb daar geen verklaring voor. Maar ik pleit er voor, dat mensen hun leven lang blijven leren. Dat helpt hen om zelf keuzes te maken en een goede ontwikkeling door te maken. Als ik kon toveren, dan toverde ik dat iedereen goed opgeleid was en gelukkig door het leven kon gaan. Zelf ga ik lerend dood, dat hoop ik althans.''

Provincie neemt het op voor de natuur

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente krijgt van de Provincie Zuid-Holland geen toestemming om het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost vast te stellen. Ook de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft bezwaren. Hiermee wordt Kaag en Braassem andermaal teruggefloten door deze instanties. Het gemeentebestuur moet veel meer en beter aandacht schenken aan de bescherming van de natuur in het buitengebied.

Als agrariërs in het Buitengebied Oost gaan uitbreiden, zal dit leiden tot een hogere stikstofuitstoot. En dat is schadelijk voor de nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden. De volgende gebieden moeten beschermd blijven, zo krijgt de gemeente als opdracht: ,,het NatuurNetwerk Nederland, kroonjuweel cultureel erfgoed en/of landgoed- en kasteelbiotoop, belangrijk weidevogelgebied en groene buffers.


Wethouder Henk Hoek (CDA) laat weten, dat het oorspronkelijke plan niet doorgaat, om alle bepalingen uit het al goedgekeurde 'Bestemmingsplan West' over te nemen voor het Bestemmingsplan Oost. ,,De ODWH vindt dat onze plannen helemaal niet kunnen. We hebben een natuurbeschermingsgebied; de Nieuwkoopse Plassen. Als het Bestemmingsplan Oost wordt aangenomen, loop je kans op overschrijding van de grenswaarden van de stikstofuitstoot.'' 

Leimuiden raakt sneeuwschuivers en zoutstrooiers kwijt

KAAG EN BRAASSEM – Alle zoutstrooiers en sneeuwschuivers komen op de gemeentewerf in Roelofarendsveen (Veenderveld 53) te staan. De laatste jaren staan zij in de gemeentelijke loods (de voormalige Maarse & Kroon gebouwen) aan de Dr. Stapenséatraat 12 in Leimuiden. In verband met de aanstaande verkoop van deze gebouwen ten behoeve van het Centrumplan Leimuiden moet een andere stallingsruimte gevonden worden.


Daarom laat de gemeente daar een extra overkapping bijplaatsen, voor 49.800 euro (exclusief btw). Desgevraagd laat wethouder Henk Hoek (CDA) weten, dat die overkapping nog geen zonnepanelen krijgt. Op de vraag, of het niet beter is om direct zonnepanelen te plaatsen, zeker omdat de gemeente Kaag en Braassem als doelstelling heeft om in 2040 energieneutraal te zijn, heeft de wethouder het volgende antwoord. ,,Op dit moment zijn we aan het onderzoeken om op de panden die de gemeente in eigendom heeft, van zonnepanelen te voorzien. We bekijken of we dat opnemen in de activiteiten om de duurzaamheidsdoelstelling te bereiken. Het is goed om niet ad hoc allerlei zaken te doen, maar om dit in het totale plan op te nemen.''

Kunstspektakel opgedoekt

LEIMUIDEN – Het grootste kunstevenement van Leimuiden komt nooit meer terug. Na vijftien jaar heeft de organisatie besloten om de stekker te trekken uit Kunstspektakel, dat altijd in juni plaats vond. De beeldende kunstenaars, dichters en schilders moeten op zoek naar een andere mogelijkheid om hun werken bij hun dorpsgenoten onder de aandacht te brengen.

,,We wilden stoppen op het hoogtepunt'', zo laat mede-organisator Ada Buskermolen weten. ,,Het is beter om te stoppen op een moment, dat we er allemaal plezier aan beleefd hebben; zowel de kunstenaars als wijzelf als organisatoren.'' Het nieuws kwam voor de kunstenaars die in het afgelopen anderhalve decennium één of meerdere keren hebben meegedaan, volslagen onverwacht. Het is een bewuste keuze geweest om deze kunstenaars niet eerder in te lichten, aldus Buskermolen. ,,Dan zouden we veel tijd kwijt zijn aan het beantwoorden van vragen. We wilden juist al onze energie stoppen in de allerlaatste editie van Kunstspektakel en er een gezellige dag van maken.''


De vijf mensen, die zich met hart en ziel hebben ingezet al die jaren, hebben er van genoten. Maar het is mooi geweest. Met het verdwijnen van dit leuke en gezellige dorpsevenement; wat blijft er nog over aan kunst en cultuur in Leimuiden? Buskermolen: ,,Dat is minder geworden, ja. We hopen, dat andere mensen opstaan met nieuwe initiatieven. Je kan wel doorgaan en doorgaan, maar je komt ook op het punt dat je steeds weer iets nieuws moet verzinnen. We wilden voorkomen dat het doodvalt. Toch hoop ik dat iemand anders weer iets oppakt.''  

Komst huizen afhankelijk van Provincie

HOOGMADE – Van het college van burgemeester en wethouders mogen er drie woningen komen aan de Vlietweg 1. Zij komen in de plaats van de bestaande woning, die dan gesloopt wordt. Het is de bedoeling, dat ouders en kinderen in hun eigen huizen bij elkaar komen te wonen. Wel moeten de initiatiefnemers nog toestemming krijgen van de Provincie Zuid-Holland, zo laat wethouder Henk Hoek (CDA) weten. 

Kattenhotel mag op industrieterrein

KAAG EN BRAASSEM – Wie een kattenhotel wil oprichten en op zoek is naar een geschikte plek, kan dat prima op een industrieterrein vinden. Via Google Maps is te zien, dat dit met kattenhotel Katootje het geval is. In de gemeente Kaag en Braassem is dat geen probleem, zo laat een woordvoerder weten: ,,De gemeente is op de hoogte van de aanwezigheid van kattenhotel Katootje. Er is destijds een beoordeling geweest (ook door de Omgevingsdienst West-Holland) of het passend was in die omgeving. De beoordeling is positief gebleken en een vergunning is afgegeven.'' Volgens de woordvoerder is er ,,geen sprake van precedentwerking. Bij de beoordeling is namelijk bezien of de activiteit qua aard, omvang et cetera geacht werd te behoren tot de activiteiten die op het bedrijventerrein toelaatbaar waren. Aangezien er een vergunning is, is handhaven niet aan de orde.''

Hoek is trots

KAAG EN BRAASSEM – Hoe de gemeenteraad binnenkort ook zal beslissen over de nieuwe MRSV (Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie), wethouder Henk Hoek (CDA) is in ieder geval zeer tevreden met de manier, waarop die MRSV tot stand is gekomen. ,,We hebben een lang traject gelopen en er is een grote mate van participatie met de samenleving gevormd. Dat heeft geleid tot dit document, dat aan de raad wordt voorgelegd. De dorpsperspectieven zijn in de MRSV verwerkt. We kunnen met gepaste tevredenheid en trots terugkijken op dit proces.''

Actief donorschap kost geld

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente helpt de inwoners er niet actief aan te herinneren, om zich te registreren als donor. De Nederlandse overheid heeft dat nog niet bij wet bepaald. Dat is de reactie van het college van burgemeester en wethouders op vragen hierover van D66. Mocht de gemeenteraad willen, dat de gemeente die herinneringen aan donorregistratie actief voorlegt aan de inwoners, dan moet de gemeenteraad daar geld voor beschikbaar stellen. 

Watertappunten moeten wijken

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente onderneemt vooralsnog geen initiatief om her en der watertappunten aan te leggen. Raadslid Cees de Lange (CDA) besprak dit idee binnen zijn fractie. Hij wilde een voorstel indienen bij de gemeenteraad om enkele van deze watertappunten in de verschillende kernen te plaatsen. Dat zou een steun zijn voor de toeristische aantrekkelijkheid van de gemeente, zo is de gedachtegang.


Zijn partijgenoot Anja de Rijk vond dit idee 'heel verstandig', maar andere CDA-leden waren minder enthousiast. ,,Als ik ga fietsen, heb ik altijd water bij me. Het is een verantwoording voor jezelf om voldoende water bij je te hebben'', zo luidde een uitspraak. Het resultaat van de discussie was, dat het CDA geen 'watertappuntenmotie' gaat indienen. Maar mogelijk gebeurt dat nog wel in de toekomst, als er een plan wordt besproken over nieuwe fietsroutes voor Kaag en Braassem.  

Vijf jaar lang Raboroulette

ROELOFARENDSVEEN – Wie zijn auto ooit in de parkeergarage van de Rabobank heeft geparkeerd, deed onbewust mee aan een spelletje Raboroulette. Vanwege de slechte bouwconstructie had dit pand namelijk zomaar in kunnen storten, de afgelopen vijf jaar. Onderzoek heeft uitgewezen, dat de parkeergarage onveilig is en daarom is dit pand per direct gesloten.

Door Joep Derksen

'Experts' uit de bouwwereld hadden in de jaren '90 van de vorige eeuw bedacht, dat het een goed idee zou zijn om relatief dunne en gladde betonplaten te gebruiken als fundament voor het gebouw. Daar bovenop werd dan weer beton gestort. Wat deze experts over het hoofd hadden gezien, is dat dit beton zich helemaal niet goed aan het materiaal hechtte. Helaas is deze situatie van de Rabobank garage niet uniek in Nederland; meer dan 150 gebouwen hebben zulke vloerconstructies. Uit voorzorg zijn bijvoorbeeld ook al een gebouw van de Erasmus Universiteit, een bedrijvenpand in Vlissingen en een basisschool in Sliedrecht gesloten.

Tijdens een technisch onderzoek kwamen de mankementen aan het licht. Daarom is ook deze parkeergarage per direct gesloten. Het bankgebouw er naast kan vooralsnog wel open blijven; de medewerkers zouden geen gevaar lopen. De zestien parkeerplaatsen voor bezoekers naast de parkeergarage kunnen ook nog worden gebruikt. Het personeel heeft van de bank de uitdrukkelijke opdracht gekregen om hun auto's niet op die plekken te stallen. De bankdirectie is nu in overleg met het gemeentebestuur van Kaag en Braassem om in de buurt een tijdelijke parkeergelegenheid te realiseren.


Met het sluiten van deze garage moet veel erger voorkomen woren. In mei stortte namelijk een parkeergarage bij Eindhoven Airport in; dit gebouw had vergelijkbare constructiefouten. Veel mensen, die ooit hun auto in de Rabogarage hebben gestald, hebben dus onbewust een variant van het spelletje Russische Roulette gespeeld; de Raboroulette, want iedere dag had het gebouw in kunnen storten. De verwachting is, dat het garagegebouw over enkele weken weer open kan, nadat de constructie versterkt is.  

Slechte start Werkgroep Duurzaam

KAAG EN BRAASSEM – Volslagen onverwacht zet de griffie van de gemeente een 'Werkgroep Duurzaam' op. Deze vindt al op woensdagavond 1 november plaats. De manier waarop deze informatieavond wordt uitgevoerd, leidt tot weinig enthousiasme bij D66.


Op uitdrukkelijk verzoek van enkele politici worden ook enkele vertegenwoordigers uitgenodigd, van organisaties die zich met duurzaamheid, groen en natuur bezighouden. Deze uitnodigingen werden echter pas dinsdag 31 oktober verstuurd. Gemeenteraadslid Gino Wesselman liet maandag 30 oktober weten: ,,Het college heeft dit op het laatste moment er in geschoven. Maar als je die uitnodigingen pas op dinsdagochtend gaat sturen, voor daaropvolgende woensdagavond, dan ben ik benieuwd of mensen gaan komen.'' Lijsttrekker Nick van Egmond (D66) verzekerde hierop: ,,Er worden afspraken gemaakt in het presidium, dat zoiets niet meer moet gebeuren.''

Politieke tips voor sociale media

KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018 komen steeds dichterbij. Alle politieke partijen worstelen met de vraag hoe 'ze' de kiezers kunnen bereiken. Het flyeren op dorpspleinen wordt niet fijn gevonden door menig partijlid en de ogen zijn daarom gericht op vooral het inzetten van de sociale media. Hierop kunnen partijstandpunten namelijk zonder 'inmenging' van de onafhankelijke pers de wereld in geslingerd worden.


Tijdens een fractievergadering van SVKB werd een bijeenkomst van ProDemos besproken, waarbij dit onderwerp aan de orde kwam. Het blijkt, dat politieke partijen de inwoners niet bereiken via Twitter: ,,Dat is een netwerk, waar high profile mensen en belangengroepen met elkaar communiceren.'' Facebook heeft een tien keer zo groot bereik als Twitter. Maar daarnaast zijn er ook andere sociale media als LinkedIn, YouTube, Instagram, Reddit en YouMe om de inwoners te overspoelen met campagnepunten. Websites van politieke partijen worden door geen sterveling meer bezocht. De SVKB-leden kregen ook handige tips te horen: ,,Maak een specifieke Facebookpagina voor jou als politiek persoon en daarnaast een Facebookpagina van jou als privépersoon. Zet op je politieke Facebookpagina gerichte stellingen, wees niet vaag en zet er geen frustraties op.''  

Petra van der Wereld gewenst als lijsttrekker

KAAG EN BRAASSEM – Het bestuur van de politieke partij SVKB heeft huidig fractievoorzitter Petra van der Wereld officieel voorgedragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018. Maandag 30 oktober liet Van der Wereld weten, blij te zijn met dit vertrouwen in haar. Het zijn de leden van SVKB, die het definitieve akkoord gaan geven over deze voordracht. Dat gebeurt op vrijdagavond 17 november, vanaf 20:00 uur, in De Stal in Hoogmade. Tijdens die avond beoordelen de aanwezige inwoners ook het concept-verkiezingsprogramma van SVKB. Overigens zijn niet alleen SVKB-leden welkom om bij deze avond aanwezig te zijn, maar ook alle andere inwoners van Kaag en Braassem. 

Peters ondersteunt fractievoorzitter

KAAG EN BRAASSEM – De leden van de gemeenteraad bespreken maandag 6 november de 'Programmabegroting voor 2018 – 2021'. En iedere partij krijgt zes minuten om een algemeen praatje te houden, over de zaken die zij belangrijk vinden. Tijdens de fractievergaderingen van de politieke partijen op maandag 30 oktober werd gesproken over wat er in zo'n 'beschouwing' allemaal gezegd moest worden. De meeste partijen concludeerden, dat ze aan zes minuten toch eigenlijk niet genoeg hadden. De VVD leek hierop de enige uitzondering.

Door Joep Derksen

Fractievoorzitter Alwin Koek (VVD) liet weten, dat hij nog moest beginnen te schrijven aan zijn algemene beschouwing, die uiterlijk op vrijdag bij de gemeentelijke griffie moet zijn ingeleverd. Hij vroeg zich ook af, waar hij het allemaal over moest gaan hebben. Dit leek tot enige ongerustheid te leiden onder de andere acht aanwezigen, want beoogd lijsttrekker Yvonne Peters (VVD) stelde hierop voor: ,,Misschien kunnen mensen jou daar nog bij helpen?'' Een andere partijgenoot vond: ,,Je moet wel wat zeggen.'' Dat werd door Koek beaamd.

Hierop kwamen de suggesties binnen, waarover Koek kan praten: het wegvallen van 2,8 miljoen euro aan precario-inkomsten, maar ook de miljoenen euro's die nog moeten worden uitgegeven aan de bouw van verschillende integrale kindcentra (IKC). En, zo werd gesteld, ,,Kijkend naar de toekomst vind ik het best zorgelijk, als partijen nu geld gaan uitgeven. Dan kunnen we in de problemen komen.'' Koek noteerde deze opmerkingen en zal deze de komende dagen mogelijk gebruiken voor zijn beschouwing.


Hij gaf ook aan, te wachten op emails van de andere partijen, waarin moties en amendementen staan, die tijdens de raadsvergadering van maandag 6 november besproken worden. Hierop liet Peters direct weer van zich horen: ,,Kun je zelf niet met voorstellen komen?'' Dat bleek zo te zijn. Koek liet weten, dat hij zijn oude plan voor 'één baan per huis' weer naar voren wilde brengen. ,,Maar als bedrijven niet de ruimte krijgen om te ondernemen, dan is dat niet haalbaar.'' Hij doelde daarbij op het niet aanwijzen van Veenderveld 2 als industrieterrein.  

Nieuwe directeur voor Omgevingsdienst

STREEK – De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) lag tot voor kort op het randje van de afgrond. Onder leiding van voormalig directeur Derk Eskes werd er al veel, heel veel geld uitgegeven aan extra ambtenaren. De verwachting was, dat de ODWH extra opdrachten zou krijgen van de deelnemende gemeenten en Provincie Zuid-Holland, maar dat gebeurde niet. Dit leidde tot een miljoenentekort en de deelnemende gemeenten moesten 1,7 miljoen euro bijleggen om het totale ineenstorten van de ODWH te voorkomen.

Maar nu dat is gebeurd, lijkt de ODWH in rustiger vaarwater te zijn gekomen. Eskes is afgetreden en na enkele maanden met een interim-directeur aan het roer, begint Marlies Krul-Seen op 1 januari 2018 als directeur bij de ODWH. Zij wordt onder meer verantwoordelijk voor het uitvoeren van een verbeterplan. Krul is bij verschillende (overheids)organisaties in diverse managementfuncties werkzaam geweest. Ze werkt nu nog als partner bij Twynstra Gudde. ,, Er liggen een paar flinke uitdagingen, om de ingezette reorganisatie af te ronden en de dienst voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen, zoals de omgevingswet. Het is mijn ambitie dat de Omgevingsdienst West-Holland een professionele dienstverlenende samenwerkingspartner is, waarmee en waarvoor het plezierig werken is. Daar zet ik mij graag voor in.''


Ook de voorzitter van de ODWH, Yvonne Peters-Adrian, is blij met de benoeming van Krul. ,,Ik ben ervan overtuigd, dat wij een directeur hebben gevonden die beschikt over de kwaliteiten om de Omgevingsdienst West-Holland toekomstbestendig te maken.De dienst staat voor veel uitdagingen, zoals de omgevingswet, toetreding van de gemeente Noordwijkerhout en bouwtaken. Marlies zal dit met haar ervaring in goede banen leiden.”

Loktieners zorgen voor politieke onrust

KAAG EN BRAASSEM – Burgemeester Marina van der Velde mag niet nog maanden lang wachten, om te reageren op kritiek over het handhavingsbeleid op het schenken van alcohol aan minderjarigen. De afgelopen maanden kregen meerdere sport- en vrijetijdsverenigingen een boete van ruim 1.300 euro, omdat ze een biertje aan minderjarige kinderen hadden verkocht. Deze kinderen waren door de gemeente ingezet als 'loktieners' om samen met de BOA's te kijken, of verenigingen zich aan de alcoholische schenkregels houden.


Meerdere verenigingen uitten kritiek op dit beleid en ze spraken over 'uitlokking'. De politieke partijen hebben hierover meerdere brieven ontvangen. Het is een onderwerp dat de politici niet willen laten liggen. Tijdens de fractievergadering van SVKB op maandag 30 oktober gaf Ger van Emmerik aan: ,,De burgemeester heeft aangegeven, dat dit onderwerp pas begin volgend jaar besproken wordt. Maar dit leeft bij de verenigingen. We gaan dit in de agendacommissie bespreken en wij maken uit of het onderwerp op de agenda komt.'' Op één vraag kan Van der Velde zich in ieder geval voorbereiden. SVKB-voorvrouw Petra van der Wereld stelde: ,,We gaan vragen waarom we over gaan tot uitlokkingsmethodes, terwijl er niemand in de kantine zou moeten zijn.''  

Kritiek op burgemeester

KAAG EN BRAASSEM – ,,Dat gaan we niet doen!'' Deze woorden, die burgemeester Marina van der Velde meerdere keren zei, als voorzitter van een gemeenteraadsvergadering, zorgden voor kritiek bij de fractie van SVKB. Inwonerraadslid Roland van Beurden vindt zo'n opmerking een gruwel, omdat volgens hem de burgemeester als 'neutrale voorzitter' de discussie beïnvloedt.


,,Als voorzitter moet je inhoudelijk bezig zijn. Ik ben er faliekant tegenstander van, dat ze voorzitter is van een vergadering. Ik vind dat democratisch niet verantwoord'', liet Van Beurden weten. Hij werd iets afgeremd door zijn fractievoorzitter Petra van der Wereld, die aangaf dat de Nederlandse wet bepaalt, dat de burgemeester alle raadsvergadering voorzit.  

Initiatievenmarkt jaarlijks of niet

KAAG EN BRAASSEM – De politieke partij PRO komt maandag 6 november waarschijnlijk met een voorstel om ieder jaar een 'initiatievenmarkt' te organiseren. Het is maar zeer de vraag, of hiervoor een politieke meerderheid te vinden is.

Door Joep Derksen

Zo vond SVKB-raadslid Kelly Straver, dat een aantal initiatieven ,,via de begroting moeten worden geregeld'', dus door de gemeente moet worden opgezet en betaald. Fractievoorzitter Alwin Koek (VVD) ziet een jaarlijkse initiatievenmarkt ook niet zitten. Hij wordt hierin gesteund door inwonerraadslid Jan van der Geest: ,,Ik kan me niet voorstellen, dat er na een jaar allerlei nieuwe ideeën zijn.'' Koek meent, dat bij een nieuwe initiatievenmarkt in 2018 vooral de mensen komen, van wie hun idee het afgelopen jaar niet in aanmerking kwam voor een subsidie. ,,Eens in de vier jaar is voor de initiatievenmarkt misschien een betere oplossing. Mensen kunnen daar dan naar toe leven.''


Toch lijkt PRO steun te krijgen van VVD-wethouder Yvonne Peters. Zij vond: ,,Voor die voetbalkooi in Hoogmade was anders geen budget geweest. Ook is die voetbalkooi er gekomen door zelfredzaamheid van de inwoners. Je geeft mensen de kansen om van hun idee een succes te maken. De overlast van de Pannakooi bij de Kiem is opgelost door de initiatievenmarkt.''

Duurzaamheidsambities kosten geld

KAAG EN BRAASSEM – Meerdere politieke partijen willen een extra potje van 150.000 euro aanhouden, zodat hiermee duurzaamheidsinitiatieven ondersteund kunnen worden. Dat bleek maandag 30 oktober, tijdens de fractievergaderingen.

D66-raadslid Gino Wesselman liet weten, dat hij met het CDA, SVKB en LKB gaat praten over een gezamenlijk standpunt over dat duurzaamheidspotje. ,,We willen die 150.000 euro behouden, zodat er duurzaamheidspilots mee opgezet kunnen worden.'' Raadslid Cees de Lange (CDA) ziet een project wel zitten, waarbij mensen geholpen worden om hun hemelwater af te koppelen van het riool, zodat dit water naar de sloten stroomt. D66-lijsttrekker Nick van Egmond opperde, om ook een 'solar road' aan te laten leggen in Kaag en Braassem.


Raadslid Kelly Straver bleek ook voorstander van het reserveren van anderhalve euroton voor duurzaamheidsinitiatieven. ,,We willen in 2040 energieneutraal zijn, dus moeten we een stapje harder lopen. Je moet een statement maken. Onze duurzaamheidsambities kosten geld, linksom of rechtsom.''

Doorzetten met duurzaamheid

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders moet nu echt aan de slag op het gebied van duurzaamheid. De tijd van afwachten is voorbij en het geduld bij het CDA is op. Daarom komt deze partij met een motie, waarin het college wordt opgeroepen om met een concreet plan te komen voor meer duurzaamheid. Dan gaat het om het laten realiseren van initiatieven als warmteopslag en 'Nul op de Meter (NOM) woningen'. Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) stelde maandag 30 oktober tijdens de vergadering van haar fractie: ,,Duurzaamheid kan waarschijnlijk niet zonder wind- en zonne-energie, maar er zijn ook nog andere maatregelen.'' Met deze woorden lijkt het CDA overigens te accepteren, dat er binnen enkele jaren volop windmolens en zonnepanelenvelden geplaatst kunnen worden.  

D66 wil actieve registratie donorschap

KAAG EN BRAASSEM – De politieke partij D66 dient maandag 30 oktober een voorstel in over het actief promoten van donorregistratie. Hiermee volgt de partij het initiatief van lijsttrekker Nick van Egmond, die daar een gepassioneerd voorstander van is.


Al op 11 februari 2016 had Van Egmond gevraagd, of inwoners voortaan actief geïnformeerd en gestimuleerd worden voor het donorschap. Daar heeft hij geen reactie op gekregen. Onlangs stelde Van Egmond een schriftelijke vraag over dit onderwerp, maar de reactie van het college was, dat er geen actieve beïnvloeding richting de inwoners komt over de donorregistratie. En dat zinde Van Egmond allerminst. Hij verwacht dat de Eerste Kamer een D66-voorstel aanneemt over de actieve donorregistratie. En Kaag en Braassem mag wat hem betreft daar best op vooruit lopen. ,,Gemeenten krijgen een belangrijke taak in het actief informeren en stimuleren. Ik heb nu een motie klaar liggen, om te vragen of het college dat gaat doen. Ik wil er geen politieke discussie over voeren. Laten we het nu al stimuleren, nog voordat de Eerste Kamer in januari hierover een beslissing neemt.''  

,,Dagelijks busvervoer naar het Ghoybos''

KAAG EN BRAASSEM – ,,We willen meer groen in deze gemeente. Maar wat?'' De partijleden van SVKB bogen zich maandag 30 oktober over deze lastige vraag. Een suggestie van Hilde Bax om bloemrijke bermen te realiseren, werd afgedaan met de opmerking: ,,Die hebben we al.'' ,,Hanging baskets dan?'', vroeg een ander SVKB-lid. ,,Die zijn er ook al.''


Uiteindelijk kwamen er toch wat ideetjes opborrelen. ,,Meer groen in de wijk; hier en daar een boom er bij, kan geen kwaad.'' Raadslid Christian Malin werd enthousiast: ,,Laten we een park in elke kern realiseren.'' gemeenteraadslid Kelly Straver opperde: ,,Speelplekken kunnen met groen gekoppeld worden. De meeste kinderen willen op die speelplekken geen wipkippen, maar heuvels en boomstammen, waar ze overheen konden klimmen.'' En mocht dat allemaal niets worden, dan is er nog altijd één oplossing, zo grapte Malin: ,,Dagelijks busvervoer naar het Ghoybos.''

,,DVO wordt goed werkend bedrijf''

KAAG EN BRAASSEM – In juli van dit jaar is besloten om de gemeenschappelijke regeling SWA (Sociale Werkplaats Alphen) op te heffen en te vervangen voor een nieuw werkbedrijf. Donderdag 26 oktober ging het college van burgemeester en wethouders akkoord met de totstandkoming van deze ,,Dienstverlenende organisatie'' (DVO).


Wethouder Henk Hoek (CDA) vertelt hierover: ,,We hebben als gemeenten een taak gekregen, om mensen naar werk toe te leiden. Hier gaat het er om, dat we de centrumgemeentefunctie bij Alphen aan den Rijn neerleggen. Als DVO nemen we de diensten af. Wij bepalen welke diensten dat zijn en we voeren onze eigen controle uit om te kijken, dat we gekregen hebben wat we gevraagd hebben. Ik heb er het volste vertrouwen in, dat dit goed gaat. Er is een nieuw werkbedrijf ingericht. Met een nieuwe leiding en nieuwe inzichten is er het vertrouwen dat het een goed werkend bedrijf gaat worden.''

Verloedering Koetshuis doorn in het oog

Nieuwkoop – Het voormalige verzorgingshuis 'Het Koetshuis' (Dorpsstraat 33) verloedert iedere dag en inmiddels is het de schandplek van het dorp geworden. Passanten lopen snel verder, als ze het eens zo statige gebouw voorbijlopen. Voor het CDA is de maat vol.


Vorig jaar kwam het Koetshuis nog in het nieuws, als mogelijke locatie om statushouders op te vangen. Maar sinds de lente van 2016 is er niets meer met het gebouw gedaan, stelt CDA-raadslid Arie van Wijk. Hij vindt het zonde: ,,Zo'n belangrijk gebouw verdient een betere toekomst dan de leegstand nu. Zeker op zo een prachtige locatie.'' Omwonenden klagen nu over verloedering en verdere aftakeling van het pand, waarvoor de Woning Stichting Nieuwkoop ook nog geen ontwikkelingsplannen lijkt te hebben. Van Wijk wil, dat het college van burgemeester en wethouders nu snel een beslissing neemt over het Koetshuis.

Tonnen extra kwijt aan jeugdhulp

Nieuwkoop – De tekorten op de jeugdhulpkosten stijgen de pan uit. Voor dit jaar alleen al moet de gemeente 225.000 euro bijleggen, maakt burgemeester Frans Buijserd bekend. Dit bedrag gaat nog oplopen, omdat het jaar 2017 nog niet voorbij is. De burgervader geeft ook aan, dat de uitgaven voor jeugdzorg in 2018 nog verder zullen oplopen, al heeft de gemeente met die extra kosten voor een deel al rekening mee gehouden in de begroting.

Toekomst sporthallen op de tocht

Nieuwkoop – De interesse voor sporten als tennis, basketbal, badminton en wedstrijdzwemmen neemt af. De jeugd van tegenwoordig wil veel liever hardlopen of een bootcamp volgen in de buitenlucht. En dat heeft gevolgen voor de sportaccommodaties in deze gemeente. De gemeenteraad moet zich de komende tijd buigen over de vraag, of er minder sporthallen nodig zijn.

In de gemeente Nieuwkoop alleen al staan vier hallen voor binnensportaccommodaties: De Ringkant, De Vlijt, De Vlinder en De Steupel. Vaak staan die hallen compleet leeg; de bezettingsgraad komt nauwelijks boven de 50% uit. Bij De Vlijt ligt die bezettingsgraad zelfs onder de 40%. Doordat die accommodaties zo weinig gebruikt worden, legt de gemeente er jaarlijks 381.000 euro op toe, zo blijkt uit het rapport 'Trends en ontwikkelingen in de sport'. De vraag is, hoe lang dit zo nog kan doorgaan. In de naburige gemeenten zijn er namelijk ook nog eens allerlei sporthallen.


In 2013 adviseerde de Rekenkamer al, om het aanbod van sporthallen te verminderen. Nu is het aan de politiek om te beoordelen, of de gemeente moet blijven investeren in stenen. Want het opvangen van het tonnentekort kan niet zo maar gedaan worden, door hogere huurtarieven voor de sportaccommodaties in te stellen: hierdoor worden die hallen nog minder gebruikt. De gemeenteraad werd hierover tijdens een inspiratiesessie geïnformeerd en de raadsleden moeten met oplossingen komen.  

Sport en cultuur voor minima

Nieuwkoop – Minima krijgen mogelijk hulp van de gemeente, zodat ze kunnen gaan sporten of lid worden van een vereniging. Wethouder Paul Platen (VVD) wil onderzoeken, of de gemeente hiervoor een fonds kan opzetten. Nieuwkoop heeft al zo'n regeling voor kinderen van minima, maar dus nog niet voor hun ouders. Het is nog niet duidelijk, of de volwassen mensen met de laagste inkomens zelf geld krijgen om het te besteden voor sport- of culturele activiteiten. In andere gemeenten krijgen de verenigingen een financiële vergoeding op het moment dat iemand met een kleine beurs lid wordt.  

Raad heeft genoeg van al die natuur

Nieuwkoop – De gemeente Nieuwkoop is al groen genoeg. Er kan geen stukje meer natuur bij. De gemeenteraadsleden zuchtten donderdagavond wat af, toen ze het over de natuurontwikkelingsplannen hadden, zoals Ruygeborg 1 en 2.

Het eindresultaat van Ruygeborg 1 doet menig raadslid gruwelen. Quinten van Dobben (VVD) is een fervent vaarliefhebber, maar hij kan bijna niet meer genieten van zijn hobby. Hij toonde een foto van een prachtige sloot, met daarin natuurlijke waterplanten en mopperde: ,,We krijgen
dichtgegroeide sloten, waar je niet met de boot door kunt varen. Die sloten zijn voor mij een horrorscenario. Je moet die sloten leeg baggeren om dit soort onkruid er uit te krijgen.''

Deze woorden waren koren op de molen van fractievoorzitter Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie): ,,Laten we behouden wat er is en geen grond meer opofferen aan de natuur. We zijn een mooie natuurlijke gemeente geworden en wat ons betreft is dat genoeg. We moeten niet weer nieuwe gronden aanwijzen voor natuurontwikkeling.''


Raadslid Leo Visser (SBN) riep zijn collega's nog op om geduld te hebben. Hij sprak de verwachting uit, dat Ruygeborg over enkele jaren zal floreren als natuurgebied. Maar daar was wethouder Guus Elkhuizen het niet mee eens. ,,Wat er nu staat, is en blijft het. Er komen geen plantensoorten bij, die daar niet zijn.''

Positief over BIZ

Nieuwkoop – Het opzetten van een BIZ (Bedrijfsinvesteringszone) kan de oplossing zijn om het industrieterrein Bovenland klaar te maken voor de toekomst. Hierbij betalen alle ondernemers verplicht een bijdrage, zodat van dat geld het hele bedrijventerrein aantrekkelijker gemaakt kan worden. De ondernemers van Bovenland moeten het initiatief nemen, maar wethouder Paul Platen (VVD) zou de komst van een Bovenland-BIZ ondersteunen.

Vorige maand verscheen een onderzoek over de staat van Bovenland en daaruit bleek, dat er veel dingen goed gaan. Toch zijn er flink wat verbeterpunten, waar het gaat om het onderhoud van de openbare ruimte, parkeermogelijkheden en leegstaande bedrijfsruimtes. De ondernemers kijken naar het gemeentebestuur, hopend dat de gemeente geld wil investeren in het verbeteren van Bovenland.


Maar wethouder Platen kijkt ook nadrukkelijk naar, wat de ondernemers zelf kunnen doen. Een BIZ zou zo'n mogelijkheid kunnen zijn. Platen benadrukt, dat die BIZ een initiatief van de Bovenlandondernemers zelf moet zijn. Maar hij ziet de voordelen: ,,Door het opzetten van zo'n BIZ kun je het parkmanagement handen en voeten geven. Maar ook helpen het koppelen van vraag en aanbod voor bedrijfsruimtes. Een BIZ is een heel goed instrument voor de verbeterpunten van Bovenland.''  

Ondernemersloket 2.0

Nieuwkoop – Het ondernemersloket van de gemeente moet flink verbeterd worden. Wethouder Paul Platen (VVD) gaat voor een '2.0 versie', waarbij bedrijven kunnen aankloppen voor al hun vragen. Dat ondernemersloket moet het enige aanspreekpunt zijn, zodat ondernemers precies weten, waar ze met hun uitdagingen terecht kunnen. De komende twee jaar wil het gemeentebestuur alle diensten digitaal via dat ondernemersloket kunnen aanleveren. Mogelijk komt er ook een 'procesmanager', die alle vragen van ondernemers gaat beantwoorden. Het doel is volgens de wethouder, dat ondernemers ,,gefaciliteerd en gestimuleerd'' worden.  

Meer invloed inwoners

Nieuwkoop – De gemeenteraad worstelt met de vraag, hoe inwoners actiever betrokken kunnen worden bij de raadsvergaderingen. Nu is hun invloed beperkt tot het inspreken voor maximaal vijf minuten, waarna de raadsleden met elkaar gaan praten. Terwijl in buurgemeente Kaag en Braassem de inwoners aan tafel mee kunnen praten met de raadsleden. Maar dat gaat de Nieuwkoopse volksvertegenwoordigers te ver.


Gemeenteraadslid Martin Hoekstra (D66) pleitte er voor, dat de inwoners meer kunnen meepraten. Maar dat zag Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) niet zitten, vanwege het gevaar voor beïnvloeding door één persoon. ,,Als er een zeer uitgesproken stakeholder aan tafel zit, laten we ons als politiek vaak leiden en hebben we het algemeen belang niet meer zo voor de ogen.'' Maar CDA en Natuurlijk Nieuwkoop steunen Hoekstra. Bij wijze van proef worden binnenkort inwoners uitgenodigd om mee te praten over bepaalde onderwerpen tijdens raadsvergaderingen.  

Duurzaamheid mag niet teveel kosten

Nieuwkoop – ,,Wij vinden duurzaamheid heel belangrijk. Maar willen er niet al dat geld tegenaan smijten.'' Gemeenteraadslid Leo Visser (SBN) vindt, dat er ook op de portemonnee gelet moet worden, waar het gaat om de strijd voor het klimaat.


Hij kreeg een groot deel van de overige politieke partijen over zich heen. ,,Hoe langer je wacht, hoe goedkoper en efficiënter de duurzaamheidsmaatregelen worden. Maar die tijd hebben we niet,'' vond raadslid Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop). Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) wees op de smeltende poolkappen en pleitte voor 'nuttige investeringen', die helpen om de afspraken van het akkoord van Parijs te bereiken. Volgens Leon Zoet (CDA) moet niet alleen gekeken worden naar het geld, maar ook naar het ,,maatschappelijk rendement. Je moet niet wachten, tot het goedkoper is, want dan ben je te laat.'' Maar een blanco cheque wil geen enkele politieke partij uitschrijven.  

Bemiddelaar voor winkeliers koopcentra

Nieuwkoop – Een 'bemiddelaar met statuur' moet de gesprekken tussen de ondernemers en vastgoedeigenaren van het Regthuysplein en het Kennedyplein weer vlottrekken. Ook komt er een onderzoek naar het toekomstige koopgedrag van de consumenten in deze winkelgebieden. Wethouder Paul Platen (VVD) wil nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart de knoop doorhakken, of er één winkelcentrum in de kern Nieuwkoop moet overblijven.

Vorige maand werd een rapport gepresenteerd, dat adviseerde om alle economische bedrijvigheid te concentreren op het Regthuysplein. Dat was tegen het zere been van de winkeliers en vastgoedeigenaren op en rond het Kennedyplein. Zij zagen hun toekomst bedreigd worden. De emoties liepen soms hoog op. Platen vindt, dat het eerst tijd wordt, dat alle betrokkenen weer met elkaar rond de tafel gaan zitten.


Daarom wil hij een 'bemiddelaar met statuur' aanstellen; iemand die het vertrouwen heeft van de ondernemers en vastgoedeigenaren en als neutraal persoon wordt beschouwd. Deze bemiddelaar moet er voor zorgen, dat er een oplossing komt voor de detailhandel in Nieuwkoop. Die oplossing moet gesteund worden door de ondernemers en vastgoedeigenaren van beide winkelcentra. Het onderzoek naar het koopgedrag van de consumenten, kan een bijdrage leveren aan de oplossing, zo verwacht de wethouder.  

,,Koopwoningen op braakliggend terrein bij Muggenlaan''

Nieuwkoop – Een stuk grond aan de Muggenlaan ligt al meer dan tien jaar braak. Ooit waren er plannen van de Woningstichting Nieuwkoop om er sociale woningen en een zorgcomplex te bouwen, maar dat plan is jaren geleden afgeschoten door de Raad van State. De politieke partijen beginnen nu onrustig te worden, of daar ooit iets gaat gebeuren.

Tijdens een politieke vergadering wilde commissielid Marco Slinger (SBN) weten, wat de overige politici er van vinden om dat gebied te gebruiken voor koopwoningen voor de vrije sector. En dus af te stappen van de sociaal-maatschappelijke doelen. Fractievoorzitter Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) had daar wel oren naar: ,,Alles is beter dan dit terrein nog eens twintig jaar braak te laten liggen.'' Wat hem betreft is een combinatie van duurdere koopwoningen en sociale woningen ook bespreekbaar. ,,Kijk waar behoefte aan is.'' Quinten van Dobben (VVD) is het hier mee eens. ,,Misschien moet je de deur op een kier zetten om toch een klein deel marktwoningen te bouwen.''


Maar voor Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop) gaat dit te ver: De bedoeling is, dat daar iets sociaals en maatschappelijks voor de buurt ontstaat. Dat verwacht de bevolking ook. Ik wil niet op voorhand de vrijheid meegeven, dat die koopwoningen ook kunnen. Juist in dat gebied, midden in de kern, is behoefte aan sociale woningbouw voor jongeren en ouderen.'' Zijn woorden werden gesteund door het CDA. Wethouder Annette Pietersen probeerde de koopwoningengeest weer in de fles te duwen. ,,U bent een probleem aan het oplossen, dat er niet is.'' Volgens haar worden er al nieuwe plannen gemaakt voor de bouw van sociale woningen.

Ondernemersloket 2.0

Nieuwkoop – Het ondernemersloket van de gemeente wordt flink verbeterd. Wethouder Paul Platen (VVD) gaat voor een '2.0 versie', waarbij bedrijven kunnen aankloppen voor al hun vragen en verzoeken om informatie en advies over gemeentelijke diensten. Dat ondernemersloket nieuwe stijl wordt het eerste aanspreekpunt voor ondernemers, zodat zij precies weten, waar ze met hun vragen en uitdagingen bij de gemeente terecht kunnen. De komende twee jaar wil het gemeentebestuur met name investeren in de digitale dienstverlening via het ondernemersloket. Het doel is volgens de wethouder, dat ondernemers en ondernemen in Nieuwkoop ,,klantgericht gefaciliteerd en gestimuleerd'' worden.

Bemiddelaar voor winkeliers koopcentra kern Nieuwkoop

Nieuwkoop – Een 'bemiddelaar met statuur' moet de gesprekken tussen de ondernemers van het Regthuysplein en het Kennedyplein weer vlottrekken. Ook komt er een onderzoek naar het koopgedrag van de consumenten en de toekomstige koopbehoefte in deze winkelgebieden. Wethouder Paul Platen (VVD) wil binnen drie maanden een advies van de bemiddelaar ontvangen.

Vorige maand presenteerde de werkgroepen Retail, ZZP en Bovenland hun adviezen aan de gemeenteraad en het college. Binnen de werkgroep Retail verschillen de winkeliers van het Kennedyplein en het Reghthuysplein wezenlijk van mening over het advies om alle economische bedrijvigheid te concentreren op het Regthuysplein. Dat advies was tegen het zere been van de winkeliers op en rond het Kennedyplein. Zij zagen hun toekomst bedreigd worden. De emoties liepen soms hoog op. Platen vindt het van belang, dat eerst alle betrokkenen weer met elkaar rond de tafel gaan zitten. ,,De invulling van een toekomstbestendige detailhandel vraagt om een breed draagvlak onder de betrokken ondernemers en vastgoedeigenaren.''


Daarom wil hij een 'bemiddelaar met statuur' aanstellen; iemand die het vertrouwen heeft van de ondernemers en vastgoedeigenaren en als neutraal persoon wordt beschouwd. Deze bemiddelaar moet er voor zorgen, dat er een oplossing komt voor de detailhandel in Nieuwkoop. Die oplossing moet gesteund worden door de ondernemers en vastgoedeigenaren van beide winkelcentra. Het onderzoek doen naar het koopgedrag van de consumenten en de toekomstige koopbehoefte, kan een bijdrage leveren aan de oplossing, zo verwacht de wethouder. 

,,BIZ is kans voor Bovenland''

Nieuwkoop – Het opzetten van een BIZ (Bedrijfsinvesteringszone) kan een bijdrage leveren om het bedrijventerrein Bovenland klaar te maken voor de toekomst. Hierbij betalen alle ondernemers verplicht een bijdrage, zodat van dat geld het hele bedrijventerrein aantrekkelijker gemaakt kan worden. De ondernemers van Bovenland moeten het initiatief nemen. Wethouder Paul Platen (VVD) ziet een kans liggen voor Bovenland.

Vorige maand verscheen het rapport van de werkgroep Bovenland over de staat en toekomst van Bovenland en daaruit bleek, dat er veel dingen goed gaan. Toch zijn er verbeterpunten, waar het gaat om het onderhoud van de openbare ruimte, parkeermogelijkheden en vraag naar en aanbod van bedrijfsruimtes.


Bij de uitvoering van de verbeterpunten wordt onderscheid gemaakt tussen acties vanuit de gemeente en acties door ondernemers. Wethouder Platen geeft aan, dat ook de ondernemers zelf veel kunnen doen om het bedrijventerrein toekomstbestendig te houden. Een BIZ zou zo'n mogelijkheid kunnen zijn. Platen benadrukt, dat die BIZ een initiatief van de Bovenlandondernemers zelf moet zijn. Maar hij ziet de voordelen: ,,Door het opzetten van zo'n BIZ kun je bijvoorbeeld het parkmanagement handen en voeten geven. Dat bevordert de kwaliteit en uitstraling van het bedrijventerrein. Maar ook kan dit helpen bij het koppelen van vraag en aanbod voor bedrijfsruimtes. Een BIZ biedt een goede mogelijkheid voor ondernemers om bij te dragen aan de verbeterpunten voor een florerend Bovenland.''

,,Verplicht gratis werken''

Nieuwkoop – ,,Statushouders en andere inwoners die een uitkering ontvangen, moeten verplicht gratis werken bij bedrijven.'' Dit idee opperde Leen Mur van de eenmansfractie Mur afgelopen week. Door enkele maanden gratis te werken voor een bedrijf kunnen de voormalige vluchtelingen de Nederlandse taal oefenen, werkervaring opdoen en mogelijk doorstromen naar een echte baan.

Mariska van Buren (SGP/ChristenUnie) vond dit een ,,sympathiek idee. Maar pas op voor uitbuiting en verdringing op de arbeidsmarkt.'' Raadslid Tom de Kleer (VVD) was fel tegen. Hij waarschuwde er voor, dat het gratis aan het werk laten zetten van statushouders leidt tot het ontslag van de ,,hardwerkende Nieuwkoper. Het is goed dat je een tegenprestatie kunt verwachten, als je mensen een uitkering geeft.'' Zo'n tegenprestatie zou volgens hem bij de verenigingen moeten gebeuren, omdat die zitten te springen om vrijwilligers. Fractieassistent Oana Popa (CDA) vond, dat een tegenprestatie alleen op basis van vrijwilligheid geleverd moet worden.


Het idee van Mur wordt niet overgenomen door het gemeentebestuur. Er zijn nu al leer-werkplekken, waar Nieuwkoop gebruik van maakt. Wethouder Paul Platen verzekerde, dat uitkeringsontvangers achter de broek worden aangezeten, om hen te motiveren weer aan het werk te gaan. ,,Op het moment dat duidelijk wordt, dat iemand niet wil werken, dan wordt er gekort op de uitkering. Dat is de financiële prikkel om toch weer iemand in de goede stand te krijgen.''

,,Verkoop geen grond aan Woningstichting Nieuwkoop''

Nieuwveen – Gemeenteraadslid Leen Mur (Fractie Mur) wil, dat de Woningstichting Nieuwkoop (WSN) de komende tijd uitgesloten wordt van het kopen van grond voor woningbouw. Hij vindt, dat de WSN eerst moet beginnen met het realiseren van een complex met huur- en zorgwoningen aan de Muggenlaan. ,,Probeer WSN in beweging te krijgen om het complex bij de Muggenlaan te gaan bouwen. Als we geen medewerking verlenen aan verkoop van nieuwe gronden aan WSN, kunnen we proberen om de plannen in het centrum van Nieuwveen voortvarend aan te pakken.

Hoewel de overige partijen vonden, dat het gebied rond de Muggenlaan er niet goed uitziet, gaat het hen toch te ver om de WSN uit te sluiten van andere woningbouwprojecten. Raadslid Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop) ging nog het verst: ,,We zijn al jaren bezig met plannen voor een woonzorgzone in dat gebied. Er mag best meer druk gelegd worden op de WSN door college en de raad.'' Fractievoorzitter Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) besloot: ,,Houd de druk er op, maar ga niet gelijk dreigen.''


Wethouder Annette Pietersen maakte duidelijk, dat de WSN gewoon bezig is met plannen voor deze locatie. De oude bouwvergunning was vernietigd door de Raad van State. ,,Mensen moesten even slikken en opnieuw beginnen. Er wordt gewerkt aan een nieuw plan. Woningcorporaties mogen geen maatschappelijk vastgoed meer ontwikkelen, maar het ligt voor de hand, dat daar sociale woningen komen.'' Ze kon Mur niet overtuigen: ,,Ik heb het gevoel, dat u rustig slaapt, maar de kern Nieuwveen slaapt niet meer rustig, ook niet na uw woorden.''

,,Maand van de Duurzaamheid''

Nieuwkoop – Wethouder Annette Pietersen roept de maand november uit tot ,,Maand van de Duurzaamheid'' voor de gemeente Nieuwkoop. Tijdens deze dertig dagen moeten de geesten van de inwoners rijp gemaakt worden om duurzamer te gaan leven.


De gemeente begint met 'wijkaanpakken' voor de kernen Nieuwveen en Nieuwkoop. De inwoners in deze dorpen worden uitgenodigd om te komen luisteren naar ,,voorbeelden van verduurzaming'', zoals het op je dak leggen van zonnepanelen of het gebruik van een warmtepomp in plaats van een cv-ketel. Ook gaat het gemeentebestuur apart praten met verenigingen, die eigen gebouwtjes hebben, zoals voetbalclubs. Pietersen: ,,Het is veel leuker, als zonnepanelen op daken van voetbalverenigingen komen te liggen, want daar komen veel meer mensen.''

,,Jammer dat Kunstspektakel is gestopt''

LEIMUIDEN – Vijftien jaar lang keken de inwoners van Leimuiden uit naar het grootste kunstevenement van het dorp: het Kunstspektakel. Ook afgelopen zomer was het weer een groot succes, met tientallen lokale en regionale kunstenaars, die hun werken toonden. Of ter plekke nieuwe kunst maakten. Maar als een donderslag bij heldere hemel maakt de organisatie nu bekend, dat het Kunstspektakel niet meer terug komt.

Ada Buskermolen organiseerde het evenement al die jaren samen met vier andere vrijwilligers. Ze laat weten, dat het besluit om te stoppen vorig jaar al is gemaakt. ,,We vroegen ons af, wat onze plannen voor de toekomst waren en hoe lang we hier mee wilden doorgaan.'' Het besluit viel: de vijftiende keer, dat het Kunstspektakel wordt gehouden, moet ook de allerlaatste keer worden. ,,Je kan wel doorgaan en doorgaan, maar je komt ook op het punt dat je steeds weer iets nieuws moet verzinnen. We wilden voorkomen dat het doodvalt.''

Dankzij lokale sponsoren kon het evenement ieder jaar plaatsvinden. Geldgebrek was dus niet de oorzaak van het stoppen. De organisatie had het naderende afscheid ook niet van tevoren aangekondigd. ,,Als we het van tevoren zouden zeggen, waren we heel veel tijd kwijt met het beantwoorden van vragen. We wilden al onze energie in die dag (25 juni) stoppen en daar een gezellige dag van maken.'' Er komt ook niet alsnog een spetterend afscheidsevenement. ,,Dat spetterend kan ook tegenvallen. We zijn een heel kleinschalig evenement en zijn gestopt op het hoogtepunt. Al is het toch wel jammer.''


Met het verdwijnen van het kunstspektakel heeft Leimuiden geen enkel kunstevenement meer. Toch hoopt Buskermolen stilletjes, dat dorpsgenoten opstaan om nieuwe activiteiten op kunstgebied op te zetten. Enkele kunstenaars, die al deze vijftien jaar mee hebben gedaan, praten al over het opzetten van een kunstroute. Buskermolen zou een andere manier van het promoten van de kunst verwelkomen. ,,We zijn het Kunstspektakel indertijd gestart, omdat we kunst dichter bij de mensen wilden brengen. Kunst hoeft niet duur te zijn en bovendien hadden we ieder jaar een leuk en gezellig dorpsevenement.''

Samenwerken voor de inwoners

OEGSTGEEST – De tijd, dat klanten en besturen van zorg- en welzijnsorganisaties steeds weer het wiel moeten uitvinden, waar het gaat om trainingen, vrijwilligers werven, in het dorp is voorbij. Dit is te danken aan het gezamenlijke initiatief van I-DOE, Radius en Eva. Deze organisaties hebben het initiatief genomen om vraag en aanbod van vrijwilligersorganisaties, buurtverenigingen én bewoners initiatieven op elkaar te laten aansluiten.

Door Joep Derksen

Aan het woord zijn Kirsten Zitman (I-DOE), Frank van Rooij (Radius) en Ludwien Wassink (Eva). Oegstgeest is een van de gemeenten, waar relatief veel inwoners zich inzetten voor anderen. Inwoners, vrijwilligers en organisaties weten niet altijd van elkaars bestaan of wat er allemaal al gebeurd. Zitman laat weten: ,,Iedereen heeft zijn eigen aanbod en wij willen er voor zorgen, dat dit op elkaar wordt afgestemd, zodat vrijwilligers en organisaties met elkaar gekoppeld worden. Nu nog voor de zorg- en welzijnsorganisaties, maar we willen dat op termijn mogelijk ook uitbreiden naar de sport- en cultuurorganisaties.'' Mensen kunnen van elkaars kennis en ervaring leren, elkaar inspireren en versterken. Zo was er laatst een training Dementie vanuit Radius waar ook vrijwilligers van andere organisaties (Marente, Dorpscentrum) hebben deelgenomen.

Ook lopen stichtingen, bewonersinitiatieven en verenigingen vaak tegen dezelfde vraagstukken op, die ze moeten oplossen. De ene organisatie is op zoek naar vergaderruimte, terwijl een andere instantie juist (kantoor)ruimte over heeft, die goed gebruikt kan worden. Daarom brengen we in kaart wie welke locatie wilt openstellen en voor welke doeleinden. Wassink: ,,Er is zowel fysieke ruimte beschikbaar als kennis en ervaring , maar organisaties weten dat niet altijd an elkaar.

Van Rooij: ,, We willen in de toekomst de samenwerkende organisaties in het vrijwilligersnetwerk zorg en welzijn nog meer stimuleren hun scholingsactiviteiten open te stellen voor andere organisaties. Tevens kijken we welke scholingsbehoefte er nog extra is zodat we deze kunnen organiseren. Hiervoor werken we samen met de gemeente Oegstgeest, het vrijwilligersnetwerk zorg en welzijnen Dorpskracht , Om vrijwilligers goed toe te rusten op de bijzondere taak die ze hebben in hun contact met kwetsbare mensen wordt er veel aandacht besteed aan het leren van elkaar, verbinden van organisaties met elkaar en het ontwikkelen van nieuwe scholingen.


De drie wijzen op de website, voor meer informatie, van www.dorpskracht.nl Wie meer wil weten, een goed idee heeft, zich als vrijwilliger wil aanmelden of juist op zoek is naar vrijwilligers, kan e-mailen naar: tessa@i-doe.nl. De drie besluiten: ,,Over vijf jaar weet iedereen in Oegstgeest dat er een netwerk is waar iedereen terecht kan voor als je wat kunt, wat zoekt, wat nodig hebt of een leuk plan wil uitvoeren.''

Salesmanagement zorgt voor extra omzet

ROYAL FLORAHOLLAND – Royal FloraHolland is bezig met een ontwikkeling in de bloemen- en plantensector. Royal FloraHolland heeft al een geruim aantal jaren de dienst persoonlijke verkoop in het totaal portfolio aan diensten voor kwekers. Zo kunnen de kwekers hun producten bij veel meer potentiële klanten onder de aandacht brengen en kunnen de bloemen en planten wereldwijd op de kaart gezet worden. Het is daadwerkelijk een win-win situatie, zo blijkt uit reacties.

Door Joep Derksen

André Zuidgeest maakt samen met andere gerberakwekers uit Focus on Gerbera collectief gebruik van deze dienst van Royal FloraHolland. Hij stelt enthousiast: “Het levert ons bekendheid in de markt op. Onze verkoper stopte ermee en daarom kozen wij voor deze dienst van de veiling. Salesmanagement zorgt er voor, dat er informatie uit de hele keten bij ons komt over nieuwe afzetmogelijkheden. Daardoor leveren wij nu ook meer aan bijvoorbeeld de retail.” En welke ondernemer wil er nou niet meer omzet en winst behalen?

John van Santen en Edwin Zuidgeest zijn teammanager bij Royal FloraHolland. Zij staan aan de basis van 'Salesmanagement', zoals dit nieuwe initiatief heet. ,,Voorheen hadden we de afdeling Persoonlijke Verkoop, maar dit is op een aantal vlakken vernieuwd. Met dat nieuwe jasje krijgt de afdeling ook een andere naam: Salesmanagement.''

Hij vervolgt: ,,De dienst Salesmanagement helpt kwekers bij het opstellen van een optimale verkoopstrategie. Het team geeft advies op maat, gebaseerd op de kennis over de afzet in de betreffende productgroep. Samen met de kweker versterken zij de verkoopstrategie door de afzetmarkt te vergroten en bestaande klantrelaties verder uit te bouwen.''

De dienst heeft in de afgelopen jaren zeer goede resultaten laten zien: bedrijven die in 2016 en 2017 deze dienst hebben afgenomen hebben gemiddeld 4% méér omzetgroei laten zien, dan de gemiddelde omzetgroei van niet-gebruikers bij Royal FloraHolland. Van Santen stelt tevreden: ,,Het is dus niet alleen een ontzorging voor de kweker, maar we leveren tegelijkertijd ook een extra impuls voor de omzet!''

Wilt u uw verkoopactiviteiten een nieuwe impuls geven, een beter verkoopplan of ondersteuning bij de afzet van uw bloemen en planten? Of wilt u misschien betere feedback en uitbouw van uw klantrelaties? Het team van Royal FloraHolland helpt u met persoonlijk advies op maat, gebaseerd op de kennis binnen Royal FloraHolland en kan voor de daadwerkelijke verkooptransactie van uw product zorgen. Zo wordt de verkoopstrategie van de kwekers sterk verbeterd, krijgt de verkoop een nieuwe impuls en groeit de omzet van de kwekers.

Edwin Zuidgeest, teammanager salesmanagement Royal FloraHolland, besluit: ,,Wist u dat de kwekers die gebruik maken van onze dienstverlening ons waarderen met een gemiddelde van een 8,1?


Gemeente verliest stoeprandjesstrijd

LISSE – Twee jaar lang heeft Rob van der Zon gestreden voor zijn missie: het verwijderen van de stoeprandjes op 't Vierkant. Zijn vrouw en andere fietsers zijn tegen zo'n randje onderuit gegaan; soms zelfs met een ziekenhuisopname tot gevolg. Lange tijd vond Van der Zon geen gehoor bij het gemeentebestuur, maar dat veranderde toen het Leidsch Dagblad er aandacht aan besteedde.

Door Joep Derksen

Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) liet in februari nog weten, dat de inrichting van het Vierkant ,,voldoet aan de eisen van 'Duurzaam Veilig'. Je kunt alles aanpassen, maar het is niet zo eenvoudig als het klinkt. Zoiets is een serieuze ingreep; er moeten meters straat worden aangepast en dat kost duizenden euro's.'' Hij vervolgt: ,,Als je dat daar doet, dan zeg je eigenlijk, dat je het gedrag van verkeersdeelnemers gaat compenseren door te investeren in bepaalde typen inrichting. Als ik hier een randje weghaal, kan ik nog wel tien plekken aanwijzen waar de randjes groter en erger zijn, waarvan mensen zegen; waarom pas je het hier niet aan?''


Hans Vergeer, Verkeerskundig consulent van Veilig Verkeer Nederland, bekeek echter de situatie en oordeelde, dat die randjes het beste weggehaald kunnen worden. En dat gebeurt dus ook, in de eerste week van november. Dit advies wordt nu dan toch opgevolgd. Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: ,,In de week van 1 november starten werkzaamheden op ’t Vierkant om de stoep en de rijweg op ’t Vierkant aan elkaar gelijk te maken. De werkzaamheden duren een week. Na overleg met Veilig Verkeer Nederland, ondernemers en bewoners van ’t Vierkant lijkt de beste oplossing om de rijweg en de stoep gelijk aan elkaar te maken. Tijdens de werkzaamheden is ’t Vierkant gewoon bereikbaar voor verkeer. Het verkeer ondervindt wel enige hinder.''


De 'aanstichter' van dit alles, Rob van der Zon, is uiteindelijk verbaasd dat er na al die jaren toch nog actie wordt ondernomen. ,,Verdomd, het gaat gebeuren. Het Vierkant is straks vrij van neergelegde valrisico’s.'' Ploppen vanavond de champagnekurken en geeft Van der Zon een groot feest om deze egalisering van het Vierkant te vieren? Dat gaat weer net iets te ver, zo blijkt uit de reactie van Van der Zon. ,,Ik neem er in stilte een biertje op want van een “overwinning” is absoluut geen sprake.''

,,Geld dat nodig is voor accommodatiebeleid mag niet ten koste gaan van ouderen!''

LISSE – De leden van de Seniorenraad Lisse maken zich grote zorgen over de toekomst van het Dienstencentrum 'De Beukenhof'. Zij roepen de hulp in van de gemeenteraadsleden om op te komen voor de ouderen.

Joep Derksen

Secretaris Hans Hoogkamer neemt geen blad voor de mond: ,,Het college van burgemeester en wethouders heeft uit financieel oogpunt plannen om het Dienstencentrum veel kleiner te maken. En dat bij een naderende nieuwbouwtoren van Eikenhorst met tientallen seniorenwoningen. Dat mag toch niet gebeuren!
Al die ouderen moet men toch kunnen opvangen en bezig laten zijn om eenzaamheid te voorkomen!''

In Lisse zouden genoeg vervangende plekken zijn, waar de senioren terecht kunnen, maar daar is de Seniorenraad het niet mee eens. ,,De activiteiten kunnen niet overgeplaatst worden naar andere verzorgingstehuizen, zoals Rustoord en Berkhout, omdat de kleine beschikbare ruimtes daar nodig zijn voor eigen gebruik van de bewoners.'' De plannen voor het dienstencentrum van de Beukenhof zijn voor de senioren extra zuur, omdat onlangs bekend werd, dat de gemeente plannen heeft om het sportcomplex van FC Lisse voor 6,6 miljoen euro te vernieuwen.


De seniorenraad is door haar achterban, veelal mensen die in de zorgcentra Eikenhorst en Berkhout wonen, gevraagd om op te komen voor het dienstencentrum. Van dat dienstencentrum maken onder meer de biljarclub, met 94 leden, en Ouderenkoor Zanglust gebruik. Hoogkamer besluit: ,,-Zou het niet beter en goedkoper zijn als het huidige Dienstencentrum “de Beukenhof” gerenoveerd zou worden. Dan hoef je ook niet anderhalf jaar je heil elders te zoeken bij een nieuwbouw? Natuurlijk is er behoefte aan nieuwbouw voor senioren, maar dat hoeft toch niet te leiden tot een kleiner Dienstencentrum? Geld dat nodig is voor accommodatiebeleid, mag niet ten koste gaan van ouderen! -“Zorg voor ouderen” mag je niet opzij schuiven!''

Noodzaak voor geluidsmeetinstrumenten groeit

KAAG EN BRAASSEM – De ophef over de berekeningen van geluidsoverlast door vliegtuigen kan leiden tot een versnelde komst van geluidsmeetinstrumenten in deze gemeente.

De staatssecretaris laat de rekenmethodes die Schiphol hanteert opnieuw narekenen, zo werd deze week duidelijk. Burgemeester Marina van der Velde geeft aan, dat het gemeentebestuur uitkijkt naar een plan, dat Rob Loekenbach moet maken. In dat plan wordt aangegeven, op welke plekken de meetpunten van het vliegtuiglawaai geplaatst kunnen worden. Niet alleen in Kaag en Braassem, maar ook in omliggende gemeenten. ,,Ik hoop dat Loekenbach in november met de resultaten komt'', zo geeft Van der Velde aan.


Wel houdt ze een slag om de arm, waar het gaat om de onjuistheid van de rekenmethodes. ,,Ik krijg het HSL-gevoel bij dit dossier. Mensen meten het geluid en constateren, dat het geluid harder is dan toegestaan. Maar dat zijn piekgeluiden; er zit altijd een verschil tussen rekenmethodieken en de rauwe werkelijkheid. Dat wil niet zeggen, dat die rekenmethodieken verkeerd zijn; zij kunnen de pieken verweken in het resultaat van alles wat er gebeurt. Bij Schiphol kan het best zijn dat een vliegtuig veel lawaai maakt, maar dat dit lawaai verdwijnt in de algemene rekenmethodiek. Het gaat er om, wat aanvaardbaar is.''

Veiliger verkeer voor tunnel N207

RIJNSATERWOUDE > De gloednieuwe tunnel onder de N207 zorgt voor heel wat frustratie van fietsers en voetgangers. Dan gaat het met name om automobilisten,die met een vaart van 60 kilometer per uur langs hun komen scheuren.


Menig fietser kijkt schuchter over zijn schouder, voordat hij de tunnel in fietst. Voor je het weet, zit er een motorrijder of automobilist vlak achter je, omdat ze met een rotgang de tunnel naderen. En dat is nog volkomen legaal ook, omdat deze tunnel buiten de bebouwde kom is. Of liever gezegd; was, want het college van burgemeester en wethouder besloot deze week, dat de N207-tunnel voortaan binnen de bebouwde kom ligt. Burgemeester Marina van der Velde laat hierover weten: ,,Je mocht hier zestig kilometer per uur rijden, maar de tunnel is in feite een wegversmalling, dus is het beter dat je daar langzamer rijdt. Nu de tunnel binnen de bebouwde kom ligt, mag je er maximaal dertig kilometer per uur rijden.''

Wachten op meetinstrumenten vliegtuigoverlast

KAAG EN BRAASSEM – Er is in het land volop ophef over de manier waarop Schiphol allerlei 'berekeningen' uitvoert over vliegtuigoverlast. Een deel van die berekeningen lijkt gebaseerd te zijn, op manieren van landen en starten, die piloten nooit uitvoeren. Simpelweg omdat deze landings- en stijgingsmanieren veel te gevaarlijk zijn. De enige betrouwbare manier om te weten hoeveel geluidsoverlast de vliegtuigen veroorzaken, is het plaatsen van meetinstrumenten. Enkele maanden geleden heeft de gemeenteraad ingestemd met een voorstel om geld te reserveren voor het plaatsen van die geluidsmeetinstrumenten. Wanneer komen deze er? Burgemeester Marina van der Velde reageert: ,,Rob Loekenbach heeft de opdracht gekregen om een plan te maken, waaraan meerdere gemeenten deelnemen. Hij heeft dat nog niet tot uitvoering gebracht. Ik hoop dat hij in november met de resultaten komt.''  

Prijswinnend schrijfster geeft lezing in het Schoolhuis

RIJNSATERWOUDE – De bekende schrijfster Franca Treur geeft op dinsdag 21 november een lezing in het Schoolhuis. Centraal in deze lezing staat haar nieuwste boek ,,Hoor nu mijn stem'', dat op 4 oktober verscheen. Ze neemt haar toehoorders dan mee in het verhaal hoe het boek tot stand is gekomen. Daarnaast krijgt iedereen de kans om vragen te stellen aan Treur, die in 2009 debuteerde met haar boek 'Dorsvloer vol confetti', dat de Selexyz-debuutprijs won. Dit boek is tevens verfilmd.


Na haar tweede roman, ,,De woongroep'', schreeft Treur het Zeeuwse Boekenweekgeschenk. Vorig jaar onderscheidde de auteur zich met een verhalenbundel van kleine psychologische verhalen. Lezers van Trouw en De Groene Amsterdammer kennen haar als columnist. De zaal is op 21 november open vanaf 19.30. De entreeprijs is €7,50; inclusief een kopje koffie.

Politie vraagt hulp

KAAG EN BRAASSEM – Alle beheerders van een Whatsapp buurtpreventiegroep worden uitgenodigd om donderdag 26 oktober (tussen 20:00 uur en 21:00 uur) naar het gemeentehuis in Roelofarendsveen te komen. Daar wil de politie Kaag en Braassem aan hen vragen om mee te doen aan het project 'Heterdaadkracht'.


De politie wil namelijk gebruik maken van de alertheid van de leden van de Whatsappgroepen. Zodra er een melding van een woninginbraak komt, of andere 'delicten met grote impact', wil de politie een berichtje sturen naar de beheerders van de buurtpreventiegroepen, met informatie over bijvoorbeeld een signalement en vluchtrichting. Hierna kunnen die beheerders de overige Whatsapp-leden ook informeren, zodat iedereen die het bericht krijgt, uit het raam kan kijken om te zien of ze een verdacht persoon kunnen betrappen. Zo zijn er meer ogen en oren voor niet alleen de politie, maar ook de andere toezichthouders.

Parkeerproblemen aangepakt

LEIMUIDEN – De bezoekers van het bedrijventerrein Drechthoek kunnen zich verheugen op twaalf extra parkeerplaatsen voor auto's. Al jaren is het parkeren daar één groot drama. Acht bedrijven, die daar gevestigd zijn, hebben bij de gemeente klachten ingediend over het parkeren van auto's en vrachtwagens buiten de daarvoor aangegeven vakken. Om de parkeerproblematiek aan te pakken, realiseert de gemeente twaalf extra parkeervakken voor personenauto’s. Daarnaast worden twee vrachtwagen-parkeerplaatsen verplaatst naar de Overloop. Zodra dat gedaan is, komen er vaker handhavers langs om de chauffeurs te bekeuren, die hun voertuig toch nog op een foute plek hebben gezet. 

Nieuwe huizen aan Zuidweg

RIJPWETERING – Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de komst van twee woningen op het perceel Zuidweg 55c en 55d. Deze huizen komen grofweg tegenover garagebedrijf Rotteveel te staan. In eerste instantie waren de getekende bijgebouwen te groot naar de smaak van de Omgevingsdienst West-Holland, maar nu dat onderdeel van het bouwplan is aangepast, kunnen de huizen er komen.  

Nieuw riool voor twee ton

ROELOFARENDSVEEN – Voor een bedrag van 198.700 euro (exclusief btw) mag Kleywegen BV het riool vervangen op de Berkenweg / Lindeweg. Dit bedrijf vroeg het minste geld voor haar diensten en kreeg van de gemeente Kaag en Braassem dus de opdracht om het werk uit te voeren. Onderdeel van de werkzaamheden is, dat de straten worden ingericht als 30-kilometer gebied. Het riool wordt nog dit jaar vervangen.

Meer geld voor Tom in de buurt

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders geeft meer geld aan Tom in de buurt. Dit jaar gaat het om 18.750 euro en volgend jaar kan de organisatie rekenen op nog eens 74.000 euro. Burgemeester Marina van der Velde licht toe, waarom dit is.

Tom in de buurt biedt sinds 2015 begeleiding aan inwoners uit onze gemeente. Voor dat jaar was berekend hoeveel mensen gebruik zouden maken van Tom in de Buurt; 52. Op dat aantal was ook de hoogte van de uitkering van de rijksoverheid gebaseerd. Maar in minder dan twee jaar steeg het aantal cliënten van Tom in de Buurt naar maar liefst 149; bijna een verdriedubbeling dus. In een ambtelijk rapport valt te lezen: ,,Zowel de omvang van de doelgroep als de aard van de hulpverlening zijn anders dan verwacht bij aanvang van het contract. Het aantal cliënten is verdubbeld, de problematiek doorgaans zwaar.''

De stijging van het aantal cliënten heeft deels te maken met de komst van de statushouders. Van der Velde: ,,Statushouders hebben extra ondersteuning nodig. We hadden gedacht, dat meer mensen groepsgewijs geholpen kunnen worden, maar dat blijkt niet het geval te zijn.'' De gemeente krijgt overigens wel extra geld van de rijksoverheid voor de ondersteuning van de statushouders.


Maar Tom in de buurt heeft het niet gemakkelijk. De wens om mensen goedkopere 'collectieve' hulp te geven, komt maar deels uit. En ook zijn veel van de cliënten niet in staat om als tegenprestatie vrijwilligerswerk te doen. Moet de conclusie dan niet zijn, dat deze hele manier van werken mislukt is? De burgemeester stelt direct en onomwonden: ,,Nee, dat beslist niet. Het werk wat Tom doet, doen ze goed, met passie en gericht op de mensen die er zijn. Een vrij groot deel van de statushouders heeft individuele begeleiding nodig, vanwege de dingen die ze hebben meegemaakt. Ook zijn er meer demente bejaarden, dan was gedacht. Het is constant zoeken naar de vormgeving om te kijken hoe het beter kan. 

Maximum snelheid gehalveerd

KAAG EN BRAASSEM – Op drie plekken in deze gemeente is de 'komgrens' aangepast. Hierdoor liggen enkele huizen binnen de bebouwde kom. Daarnaast heeft het gevolgen voor de maximum snelheid, die bij deze wegen gereden kan worden.

Zo is de bebouwde kom van Bilderdam verplaatst met ongeveer 330 meter; van vijftig meter vanaf de kruising; in oostelijke richting tot aan de gemeentegrens met Uithoorn. De gehele Sluis in Nieuwe Wetering komt biinnen de bebouwde kom te liggen. In Rijnsaterwoude wordt de bebouwde komgrens op de Woudsedijk Zuid ook verplaatst. Nu ligt deze grens op 110 meter ten oosten van de kruising met de Herenweg en de nieuwe komgrens komt zo'n 85 meter verderop in oostelijke richting te liggen. Hierdoor komt de nieuwe tunnel onder de N207 ook volledig in de bebouwde kom te liggen.


Burgemeester Marina van der Velde licht toe, dat alle huizen die langs de Ringvaart liggen, nu ook binnen de bebouwde kom liggen. Tot nu toe mocht je als automobilist of motorrijder ongestraft met zestig kilometer per uur door het tunneltje onder de N207 scheuren. Maar omdat het tunneltje nu binnen de bebouwde kom valt, is de maximum snelheid daar verlaagd naar 30 kilometer per uur. ,,Het is beter, dat je daar langzamer rijdt'', aldus Van der Velde. 

Lindenlaan krijgt nieuw riool

LEIMUIDEN – Het bedrijf Fronik B.V. uit Mijdrecht mag het riool in de Lindenlaan vervangen. Hiervoor betaalt de gemeente een bedrag van 348.117 euro. Na de afronding van de rioolwerkzaamheden wordt de Lindenlaan ingericht als 30-kilometer gebied.  

Langer werken bij Royal van Lent

KAAG – Het gemeentebestuur heeft bepaald, dat het bedrijf Royal Van Lent Shipyard B.V. meer uren per dag open mag zijn. De medewerkers mochten tot nu toe alleen actief zijn tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Voortaan mogen zijn hun werkzaamheden al beginnen om 6.00 uur en dan doorgaan tot 20.00 uur. De gemeente stemt hiermee in, naar aanleiding van een verzoek van het management van Royal van Lent. Het bedrijf houdt zich bezig met het bouwen, onderhouden, repareren of behandelen van de oppervlakte van metalen schepen. Omwonenden kunnen nog zes weken lang beroep aantekenen tegen dit besluit.

Jubileumconcerten van Cooldown7

ROELOFARENDSVEEN – De populaire band Cooldown7 viert haar tienjarig jubileum op de enige manier die bij deze artiesten past: met een groot evenement. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 november kunnen de snelle kaartjeskopers genieten van optredens van een keur aan artiesten.

Het worden twee spectaculaire avonden, waarbij de verschillende artiesten en bands met elkaar samenwerken. En aan iedere muzieksmaak is gedacht. Daarom kun je lekker uit je dak gaan met de rockband Bassta of juist heerlijk swingen op de muziek van saxofonist Wouter Kiers. De kermisknaller Lekker Weer zorgt voor de vrolijke noten en dan hebben we het nog niet eens over de Tomeloosband, anger Mark Pathuis, drummer Piet Scheffers en zangers Stanley en Chiel. Nog niet overtuigd? DJ Marihouse treedt ook op!


De kaartverkoop gaat al ontzettend hard, zo laat Feestband Cooldown7 weten. De 1.500 kaarten voor de zaterdag avond zijn al bijna uitverkocht. Wie dus aanwezig wil zijn bij dit grootste feest van Roelofarendsveen in 2017, doet er goed aan nu een kaartje te kopen. Meer informatie is te lezen op www.facebook.com/CooldownSeven. De twee jubileumconcerten vinden plaats op 24 en 25 november vanaf 20:00 uur in Roelofarendsveen, Locatie Lasso, Hal 60.

Ghoybos herrijst als feniks

KAAG EN BRAASSEM – De firma Gebr. Van der Poel BV uit Oud Ade mag het Ghoybos 'herinrichten en omvormen'. Hiervoor krijgt het bedrijf 1.143.400 euro van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze opdracht vorige week gegund. Door de werkzaamheden moet het voormalige productiebos als een feniks herrijzen tot een schitterend recreatiebos.  

Klaar voor de winter

KAAG EN BRAASSEM – Het is een mooie traditie, die ieder jaar weer plaatsvindt. Het college van burgemeester en wethouders eet op een dinsdagmiddag snert samen met de medewerkers van de buitendienst. Een echtgenote van een van de ambtenaren van de buitendienst is hiervoor dagen in de weer geweest om een grote pan met heerlijke erwtensoep klaar te maken.


Het winterseizoen staat weer voor de deur, dus dat betekent dat de buitendienstmedewerkers worden ingezet voor de gladheidsbestrijding. Dus moeten ze bij nacht en ontij het bed uit, om er voor te zorgen dat de straten goed berijdbaar blijven. Of er moet sneeuw verwijderd worden van de straten, stoepen en fietspaden. Kortom; bij een beetje goede winter, komt er een hoop werk op deze mannen en één vrouw af. En dan laat zich zo'n bordje snert mét roggebrood goed smaken!

Wel of geen inflatietoeslag op afval

KAAG EN BRAASSEM – Moeten de tarieven voor de nieuwe manier van afvalinzameling (diftar) nou wel of niet verhoogd worden met het inflatiepercentage? De politieke partijen PRO en CDA vinden van niet, maar zij staan lijnrecht tegenover de politieke partijen LKB en VVD (die gezamenlijk twee raadszetels hebben). Of de diftar-tarieven nou wel of niet verhoogd worden met het inflatiepercentage (1,3%) wordt later dit jaar besloten tijdens een besluitvormende raadsvergadering. Dan wordt ook duidelijk, hoe CDA en SVKB over dit onderwerp denken.  

Weinig steun voor gratis wifi

KAAG EN BRAASSEM – Een idee van gemeenteraadslid Cees de Lange (CDA) voor een gratis openbaar wifinetwerk in deze gemeente, krijgt steun van de politieke partij PRO. De Lange pleitte maandag 23 oktober: ,,Voorzie heel Kaag en Braassem van een openbaar wifinetwerk, zodat het gemakkelijk is om overal verbinding te hebben.'' Raadslid Thijs Brambach (PRO) was direct enthousiast: ,,We zijn hartstikke pro!'' Maar lijsttrekker Nick van Egmond (D66) zag het niet zo zitten. Hij wees er op, dat wereldwijd gewerkt wordt aan een 5G netwerk. Zo'n openbaar wifinetwerk zou volgens hem mogelijk over enkele jaren al achterhaald kunnen zijn. De VVD was tegen en andere partijen hielden hun mening hierover nog voor zich.  

Twijfels over initiatievenmarkt

KAAG EN BRAASSEM – De initiatievenmarkt, die eerder dit jaar plaats vond en waardoor inwoners allerlei ideeën voor een betere gemeente daadwerkelijk konden uitvoeren, was een groot succes. En succes smaakt naar meer, maar de gemeenteraadsleden zijn het er niet over eens hoe vaak zo'n initiatievenmarkt herhaald moet worden.


Als het aan gemeenteraadslid Thijs Brambach (PRO) ligt, geeft de gemeente ieder jaar 75.000 euro uit voor die ideeën, die tijdens initiatievenmarkt goedgekeurd worden. ,,Het zijn relatief weinig kosten, waar je veel mee kunt bereiken.'' Maar fractievoorzitter Alwin Koek (VVD) vond het genoeg om de initiatievenmarkt ,,vanwege het enthousiasme van de inwoners eens in de zoveel tijd te doen.'' Ook lijsttrekker Nick van Egmond (D66) stelde, dat ieder jaar een initiatievenmarkt ,,wat aan de grote kant is. Dat neemt het leuke effect misschien weg.'' Hij stelde voor, om zo'n mogelijkheid voor inwoners om hun ideeën gerealiseerd te zien, te beperken tot eens in de vier of vijf jaar. De partijen CDA en SVKB moeten hun standpunten nog bepalen.  

Partijen laten zonnepaneleneigenaren in de kou staan

KAAG EN BRAASSEM – Gemeenteraadslid Cees de Lange (CDA) riep de overige partijen op om een brief te schrijven naar de Tweede Kamer. Enkele maanden geleden kwam minister Henk Kamp (VVD) met goed nieuws. De periode waarin zonnepaneleneigenaren dezelfde prijs betaald krijgen voor het terugleveren van stroom, als ze zelf moeten betalen voor de gebruikte stroom, zou worden verlengd van 2020 naar 2023. Maar het nieuwe kabinet, bestaande uit de partijen D66, CDA, ChristenUnie en VVD, heeft dit besluit teruggedraaid.

En dit kan er toe leiden, dat zowel inwoners als grote organisaties als woningbouwcorporaties afzien van het plaatsen van zonnepanelen. De terugverdientijd van die panelen wordt dan simpelweg veel te lang. De Lange pleitte er maandag 23 oktober daarom voor, om een raadsoproep te doen richting de Tweede Kamer om de ,,solderingsregeling van zonnestroom'' te verlengen tot 2023. Maar hij kreeg geen enkele steun van de overige partijen.


Lijsttrekker Nick van Egmond (D66) liet weten, dat hij had gelezen, dat er een andere regeling voor in de plaats komt. Hij vond het beter om maar af te wachten, wat er voor terug komt. Deze mening werd gesteund door LKB en VVD, waarbij Alwin Koek van die laatste partij liet weten: ,,Zonnestroom wordt niet alleen een centenkwestie, maar een duidelijk idealisme.'' De Lange liet zich niet ontmoedigen en kondigde aan, dat hij bij de komende besluitvormende raadsvergadering toch een voorstel doet voor een oproep aan de Tweede Kamer.  

LKB valt VVD aan

KAAG EN BRAASSEM – Het begon als een onschuldige vraag door fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB), maar eindigde als een frontale aanval op zijn voormalige partijgenoot Alwin Koek (VVD).


Koek zou eerder deze maand hebben gezegd, dat het college de aanbestedingsregels meerdere keren niet heeft gevolgd. Van Velzen wilde weten, of dat klopte. Hierop reageerde wethouder Henk Hoek (CDA), dat het college zich wel degelijk aan de regels houdt. Een weinig verrassend antwoord en waarschijnlijk precies wat Van Velzen had verwacht, want hij had zijn vervolgvraag al klaar: ,,U zegt dat het verhaal van de heer Koek onzin is?'' Dit zorgde voor onrust onder de overige politici. PRO-fractievoorzitter Ruud van der Star reageeerde: ,,Als ik alle uitspraken van meneer van Velzen ga voorleggen aan het college om te kijken of ze kloppen, dan zijn we uren zoet.''

Gemeente moet heft in eigen hand nemen

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente moet zelf controle houden over de plekken waar grootschalige recreatie toegestaan kan worden. Het moet niet zo zijn, dat grote projectontwikkelaars voorstellen indienen om her en der villaparken neer te zetten, waarna het gemeentebestuur alleen nog maar ja en amen kan zeggen.


Gemeenteraadslid Cees de Lange (CDA) vond maandag 23 oktober, dat de gemeente dit anders moet aanpakken. ,,Je moet het omdraaien; die plannen kunnen wringen met de natuur. Als er bouwplannen zijn, moet je eerst bekijken, waar je het toe wilt staan.'' Een complete stop op de besluitvorming over grootschalige nieuwbouwplannen in het buitengebied, waar D66 voor pleitte, lijkt onvoldoende steun te krijgen. Mogelijk komt de politiek met een voorstel over de manier waarop de besluitvorming over nieuwe vakantieparken in de polder moet gebeuren.