Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 februari 2022

‘Betuttelende’ alcoholregel geschrapt

OEGSTGEEST – Bij de Klinkenbergerplas mag er één evenement per jaar meer worden georganiseerd. Het voor evenementen populaire park Landskroon moet het voortaan met één feestgelegenheid per jaar minder doen.

De gemeenteraadsleden hebben vorige week het evenementenbeleid aangepast (in politieke termen: geactualiseerd). Inwoners is naar hun mening gevraagd via een enquete. Daaruit kwam naar voren, dat 26% van de mensen die de enquete invulden, wel eens overlast van evenementen heeft. Dan gaat het vooral om inwoners uit Rhijngeest en Rijnfront, die klagen over overlast van evenementen in Park Landskroon. Uit diezelfde wijken blijkt echter een meerderheid van de inwoners helemaal geen evenementenoverlast te ervaren.

Het gemeentebestuur wil de oorgevoelige inwoners van die wijken toch tegemoet komen. Jaarlijks moeten er minder ‘categorie C’ evenementen plaatsvinden in park Landskroon. Ook wordt er voortaan strenger gecontroleerd op het overschrijden van de geluidsnormen. Bij de Klinkenbergerplas mag er daarentegen één extra ‘categorie C’ evenement bijkomen, zo bepaalde de raad na een voorstel van CDA en D66.

Het gebruik van de ecoglazen met statiegeld bij evenementen is sinds 1 januari vorig jaar al verplicht in Oegstgeest. Voortaan worden alle organisatoren van een evenement, waar een vergunning voor is vereist, verplicht om met ecoglazen met minimaal € 1,- statiegeld te werken. In het voorstel richting de raad stond, dat er bij een evenement gericht op jongeren onder de 18 jaar geen alcohol geschonken mag worden. Dat ging een raadsmeerderheid, onder aanvoering van Oosterhuis-Gijsbers (VVD) te ver.

Zij vond zo’n alcoholverbod ‘betuttelend’ en gaf aan: “Oegstgeest kent verschillende evenementen gericht op jongeren onder de 18 jaar, zoals Koningsdag op de Hofdijck en het Springkussenfestival. Deze evenementen kunnen gezien worden als dorpsfeesten waar jong en oud elkaar ontmoeten. De opbrengst van de drank en het eten dekken de kosten van het evenement of gaan naar een goed doel. Deze evenementen moeten voor zowel kinderen als ouders aantrekkelijk blijven.” Alle andere partijen waren het hier mee eens, behalve het CDA. Van Blitterswijk: “Ik ben niet tegen gezelligheid, maar toch. De algemene beleidslijn dat alcohol bij kinderevenementen horen; wij vinden dat minder passend. We wilden ook het verbod op drugs in parken graag houden. Alcohol bij een kinderfestival is niet een logische combinatie. Het voelt wat bevreemdend dat we nu de lijn houden, dat alcohol bij een kinderfestival past.” Het CDA stond alleen met dat standpunt. Raadslid Rolloos (BV NL) reageerde: “Drugs is illegaal en alcohol is legaal. Dat moet kunnen.”

 

Wethouder Huizing gaf aan, dat het college het besluit van de raad accepteert, maar liet wel weten: “Het schrappen van deze regel betekent niet dat wij als bestuur vinden dat kinderfestijnen en alcohol bij elkaar passen. Als we het schrappen laten we open of het goed is.”

Burgemeester in het zonnetje

OEGSTGEEST – Burgemeester Emile Jaensch werd vorige week door de gemeenteraadsleden in het zonnetje gezet.

Namens de raadsleden feliciteerde VVD-er Sven Spaargaren de burgemeester met zijn herbenoeming. De komende zes jaar mag Jaensch namelijk burgemeester blijven van een nog altijd zelfstandige gemeente Oegstgeest. Spaargaren grapte: “Dank ook aan uw partner, die we met u moeten delen. Let op uw gezondheid, eet veel mandarijnen, ga vaak naar een sportschool en eet een bitterbal met een goed glas wijn. En zorg dat uw partner altijd blij met u is. Hoe u dat doet, dat is aan u.”

Burgemeester Jaensch dankte voor de aardige woorden, mede namens zijn partner Vera. Hij reageerde: “Ik probeer toch van de frisse lucht buiten te genieten. Daar houd ik het bij. Sportscholen bezoeken ben ik erg bescheiden over geworden, als u het goed vindt. Op andere momenten zult u mij vaak zien in het dorp; met het vrijgeven van de regels ook fysiek. Ik kijk er met u naar uit om koningsdag te vieren en de nieuwe inwoners te verwelkomen. Dat maakt ons vak veel leuker. Ik wens u allen een heel goede campagne toe en een mooie tijd met elkaar. Dat is eens in de vier jaar. Het is aan u om de inwoners enthousiast te houden voor de politiek.”

Kans voor zware horeca in Kamphuizerpolder

OEGSTGEEST – Een oproep van D66, Hart voor Oegstgeest en Lokaal Oegstgeest om nu al te bepalen, dat er geen ‘zware horeca’ mag komen in de Kamphuizerpolder, redde het vorige week niet.

Raadslid Vos (D66) gaf aan, dat de initiatiefnemer voor een horecavoorziening in deze polder nog altijd plannen heeft om meer te realiseren, dan het huidige bestemmingsplan toelaat. Vos: “Dat geeft nog steeds ontzettend veel onrust. Bewoners zijn enigszins toeschietelijk met de horecacategorie, maar willen dat we ons houden aan het oppervlakteplan. Ga écht in overleg met de omgeving en doe samen met de omwonenden waar de omgeving blij van wordt.”

Het voorstel (de motie, in politieke termen) kreeg geen steun. Van der Hoeven (CDA) vond het ‘ontijdig en niet aan de orde’ en Janssen (PrO) meende dat de motie ‘prematuur’ was: “We wachten liever de gesprekken af om te kijken wat er uit komt, in plaats van nu al hekjes er omheen zetten.” Ook wethouder Glasbeek adviseerde om niet met het voorstel van D66, HvO en Lokaal Oegstgeest mee te gaan. “De ontwikkelaar spreekt met omwonenden morgen. Laten we dat eerst afwachten. Het signaal is afgegeven, maar laten we niet op voorhand volledig dichtmetselen.” Hierop werd de motie verworpen.

Minderheid krijgt toch haar zin

OEGSTGEEST – Tijdens de allerlaatste raadsvergadering voorafgaand aan de verkiezingen van woensdag 16 maart kregen de raadsleden een cursus ‘Hoe krijg ik toch mijn zin, terwijl een raadsmeerderheid tegen mijn voorstel is’.

De partijen VVD en PrO dienden een voorstel in om nu alvast na te denken over de herbouw van een nieuw zwembad Poelgeest, dat in 2030 moet gebeuren. VVD-er Sven Spaargaren gaf aan, dat je nu al moet kijken naar andere locaties: parkeerplaats zwembad Poelmeer, Voscuyl en de Hazenboslaan. Ook opperde hij, dat de gemeente contact moet opnemen met de gemeente Katwijk om te kijken of er een zwembad kan komen ‘in de buurt van de gemeentegrens met de gemeente Katwijk’. Om de kosten van zo’n zwembad te dekken, zouden volgens de VVD en PrO ook moeten worden gekeken naar de mogelijkheid van woningbouw boven het zwembad.

Het voorstel werd lauw ontvangen door de overige partijen. Karin Rosdorff (HvO) vond het voorstel ‘voortijdig. Tot in 2030 blijft het zwembad bestaan. Dit speelt pas over twee volgende raden.’ D66-er Bus stelde: “We hebben moeite met lukraak wat plekken aanwijzen en het college op pad sturen. Laat dit over aan de volgende raad.” Van den Ouweelen (Lokaal) zag het nut van een nieuw locatieonderzoek niet in: “Tien jaar geleden hebben we de locatie onderzocht. De huidige locatie is de beste locatie voor het zwembad.” Ook het CDA steunde het voorstel niet. Dus was er een raadsmeerderheid tegen het VVD/PrO-voorstel.

Maar daarmee was het voorstel nog niet dood. VVD en PrO werden geholpen door wethouder Nieuwenhuis, die ‘heel goed begreep’ waarom de motie was ingediend. Een onderzoek naar alternatieve locaties zorgt volgens Nieuwenhuis voor ‘helderheid over potentiële locaties en of die voor een ander doel ingevuld kunnen worden.’ Direct greep Spaargaren deze reddingslijn: “Het college omarmt deze motie; dan hoeft die niet meer in stemming gebracht te worden.”

Dat ging Bus en Van den Ouweelen iets te snel. Bus riep op om de motie alsnog in stemming te brengen, zodat het voorstel verworpen kon worden. Van den Ouweelen gaf aan, dat ‘de motie nooit heeft bestaan als deze wordt ingetrokken’. En daarom zou de motie niet kunnen worden uitgevoerd. Maar toch krijgen VVD en PrO hun zin. Wethouder Nieuwenhuis: “Als de motie niet in stemming wordt gebracht, weet ik niet of er een meerderheid zou zijn. Het college gaat nadenken over wat logische stappen zijn. Partijen vragen ons om helderheid.” Dit biedt het college dus de kans om alternatieve locaties voor een toekomstig zwembad te onderzoeken.

“Opmaat naar fusie met Leiden”

OEGSTGEEST – Alle ambtelijke werkzaamheden, die ooit door Servicepunt71 gedaan werden, mogen van de gemeente Oegstgeest voortaan door de gemeente Leiden uitgevoerd worden. Nadat het ambtelijke samenwerkingsverband tussen de Leidse regiogemeente compleet instortte, moet Oegstgeest het werk wel door Leidse ambtenaren uit laten voeren. Er is namelijk geen alternatief: Oegstgeest is als gemeente te klein om al deze taken zelfstandig op zich te nemen.

Met deze stap wordt Oegstgeest wel afhankelijker van grote gemeentebroer Leiden. Dat was een aantal raadsleden niet ontgaan. Dit onderwerp leidde zelfs tot een splitsing binnen de VVD; deze fractie stemde verdeeld over de vraag of Leiden de bedrijfsvoeringsdíenstverlening mag verzorgen voor Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. VVD-raadslid Cremers: “Mijn collega-raadslid Oosterhuis en ik stemmen voor. Er is geen reden om deze activiteiten zelf uit te voeren. Er is geen alternatief.” Maar VVD-fractievoorzitter Spaargaren sprak mede namens zijn raadslidcollega Bouw: “Dit voorstel wordt ons opgedrongen. Het is risicovol dat de samenwerking een meer en centralistische vorm krijgt. Er is geen alternatief. Stel dit voorstel uit, maar deze mogelijkheid ligt niet voor. Dit voorstel is een opmaat naar fusie met Leiden.”

Ook de partijen BV NL, Lokaal en HvO waren tegen. Hierbij vielen harde woorden, zoals door Marcus Rolloos (BV NL): “De afgelopen jaren hebben we geen enkele keer het signaal gekregen dat Servicepunt71 goed ging. Je wordt klant bij een bedrijf en als het niet goed gaat, word je klant bij hetzelfde bedrijf, maar een andere afdeling. Als je als wethouder dit zo voorbereid en al deze taken belegd bij Leiden, ben je toch een soort rattenvanger van Hamelen.” Van den Ouweelen (Lokaal) vond: “Je slaat de bijl aan de wortel van de zelfstandigheid van Oegstgeest.” Rosdorff (Hv): “Het alternatief is Servicepunt71 handhaven.” Hierop kwam besmuikt gelach van een aantal andere raadsleden. Dat leidde tot ergernis bij Rosdorff: “Ja, lacht u maar. U wordt er ingelokt.”

Maar een ruime meerderheid van de raad steunde toch het voorstel om Leiden in te schakelen voor de bedrijfsvoeringsdienstverlening. CDA-raadslid Van der Hoeven: “Adel verplicht; als zelfstandigheid het beste is voor ons dorp moet dienstverlening gegarandeerd zijn. Bedrijfsvoering is daarbij cruciaal. Er is geen betere keuze dan wat nu voorligt. Als nu onder het mom van zelfstandigheid pleidooien worden gehouden om tegen te stemmen; kom dan met amendementen met realistische alternatieven. Het is niet verstandig om te zeggen: ‘We zien het allemaal wel’. We moeten het met elkaar doen; je moet de sprong durven wagen.”

Raadslid Bus (D66): Heel graag hadden we met andere gemeenten gewerkt aan het verbeteren van Servicepunt71. Het gepruttel van partijen die al jarenlang niet met alternatieven komen; er komen alleen maar kreten over andere gemeenten en over de zelfstandigheid. Als u zelf niet aan de slag gaat om te zorgen dat wij als gemeente onze bedrijfsvoering goed georganiseerd is, dan neemt u een risico. Dat vind ik hinderlijk.” Van Driel (PrO) vulde aan: “Dit is de beste weg; er is geen alternatief. We zien het niet als een opmaat naar een fusie met Leiden, maar als de beste manier om de voorzieningen te kunnen blijven aanbieden.”

Wethouder Huizing vulde nog aan, dat Oegstgeest altijd het recht zal blijven behouden, om bepaalde dingen zelfstandig uit te voeren. “Als we constateren dat we niet tevreden zijn over kosten of dienstverlening, hebben we de mogelijkheid om op onderdelen het anders te gaan doen, bijvoorbeeld het onderbrengen bij derden. Dat is iets wat nu niet kan.” Dat de bedrijfsvoeringsdíenstverlening alleen door Oegstgeest zou kunnen worden uitgevoerd, vond Huizing “geen realistische oplossing”.

SOEK moet zelf nieuw onderkomen vinden

OEGSTGEEST – Waar het gaat om het vinden van een alternatieve plek voor de SOEK, lijkt deze organisatie er alleen voor te staan.

D66-raadslid Vellema merkte op, dat het voormalige golfclubhuis achter het biljartcenter bij De Voscuijl ingenomen wordt door een kinderdagverblijf. Ze vroeg zich af of de SOEK hier later alsnog gebruik van kan maken. “Zo nee, waarom niet en zijn er nog gesprekken gaande met de SOEK om andere mogelijkheden voor hen te onderzoeken?”

Het antwoord van wethouder Huizing zal de vrijwilligers van de SOEK niet in opperste staat van vreugde hebben gebracht. “De gemeente is geen eigenaar (van het biljartcentrum, red.). Dat is een partij die zelf mag bepalen aan wie ze wel of niet verhuren. Ze zijn in gesprek met SKO om die ruimte wel of niet te gebruiken. Dat is geheel aan hen. Er is geen ambtelijk overleg met SOEK, maar ik heb deze week met hen gesproken en ook een paar maanden geleden. Het is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente om huisvesting voor de SOEK te realiseren. Maar gezien hun doelstellingen houden wij altijd de ogen open. Als we ideeën hebben voor hun, zullen we dat doorgeven. Maar verder moeten ze het zelf doen.”

Steun voor ‘veredelde schoenendozen’

OEGSTGEEST – Mensenhokjes van 45 m2 in een appartementengebouw in het gebied Oegstgeest aan den Rijn; dat is een raadsmeerderheid toch net iets te gortig om huiszoekende inwoners en mensen met een GGZ-achtergrond in te stoppen. Op initiatief van D66 nam de gemeenteraad een voorstel aan, waarin het college van burgemeester en wethouders werd opgeroepen om samen met MeerWonen zich in te spannen om de flatwoningen minimaal 50 m2 aan omvang te laten hebben.

Het flatgebouw wordt volgens de nieuwe plannen veertig meter hoog en in totaal komen er negentig appartementen. Omdat de bouwhoogte naar boven wordt bijgesteld, kunnen 72 sociale en 18 middeldure huurwoningen gerealiseerd worden. Maar liefst 15 van de sociale woningen zijn bestemd voor mensen, die uitstromen uit de maatschappelijke opvang en zorg. Met het hogere aantal woningen wordt niet meer voldaan aan de gemeente-eisen, waar het gaat om het realiseren van voldoende parkeerplekken. Maar bureau Goudappel geeft aan, dat er ‘voor deze locatie en doelgroep’ toch voldoende parkeerplaatsen zijn. Raadslid Rosdorff (HvO) voorziet echter een ‘parkeerinfarct’.

Gemeenteraadslid Vos (D66) deed een oproep: “Mensen accepteren ook woningen van 30m2, gedreven door schaarste. We proberen nu de acute schaarste op te lossen, maar straks zitten we met veredelde schoenendozen, die niemand wil hebben.” Dit pleidooi werd gesteund door een meerderheid van de raad; het gemeentebestuur moet proberen om de omvang van ieder appartement minimaal 50 m2 te laten zijn.

Wethouder Glasbeek liet weten, het een goede ontwikkeling te vinden, dat er negentig sociale en middeldure woningen bijkomen. “De vele mensen die op huizen wachten, zullen daar bijzonder blij mee zijn.” Tot nu toe variëren de geplande flatwoningen in omvang van 45 tot 55 m2. Het is nog niet zeker, of de minimale flatomvang 50 m2 wordt; daarover moeten MeerWonen en het gemeentebestuur nog gaan onderhandelen. Het is dan ook de vraag, of de omvang van het flatgebouw niet alsnog moet worden uitgebreid, wanneer de appartementomvang minimaal 50 m2 wordt. Maar een uiteindelijk besluit hierover zal worden voorgelegd aan de toekomstige gemeenteraadsleden.

Wat de uitkomst van de onderhandelingen met MeerWonen ook zullen zijn, Glasbeek is nu al enthousiast over dit plan. “Ik heb geen enkele reden om aan te nemen, dat dit niet zeer goede woningen zijn voor deze categorie. Als uitstroomwoning is het een zeer goede categorie.’

Van der Valk hotel maximaal 40 meter hoog

OEGSTGEEST – Het gemeentebestuur heeft een verzoek ontvangen om een Van der Valk hotel met restaurant en vergaderfaciliteiten te bouwen aan de Rhijnhofweg. Dit is in strijd met het huidige bestemmingsplan, maar het gemeentebestuur verwelkomt deze ontwikkeling. Wel heeft de gemeenteraad vorige week een belangrijke voorwaarde gesteld.

Op initiatief van raadslid Janssen (PrO) wordt de maximale bouwhoogte van dat nieuwe Van der Valk hotel namelijk gesteld op veertig meter; inclusief 10% binnenplanse afwijking. In eerste instantie stelde Janssen nog voor om die hoogte maximaal 45 meter te laten zijn, maar D66-raadslid Vos liet weten, dat zijn partij een voorstel voor een maximale bouwhoogte zou steunen, als dit veertig meter zou zijn. En aldus geschiedde.

De raadsleden willen ook niet, dat er één massaal kolos van een gebouw komt. Ze gaan er van uit, dat het gebouw ‘rank en slank’ gebouwd wordt, met voldoende groen er omheen. CDA en BV NL waren tegen het voorstel om nu al een bouwhoogtebeperking op te leggen, terwijl de besprekingen tussen de gemeente en de familie Van der Valk nog lopen. Raadslid Mandema (CDA): “De familie Van der Valk wil het hotel dat in Leiden zit, hier naartoe verplaatsen. Laat eerst het proces zijn gang gaan. Ga niet nu al de hoogte beperken.”

Wethouder Glasbeek gaf aan: “Er is door Van der Valk gewerkt aan een plan, dat in vooroverleg met ons is afgestemd. We hebben aangegeven, dat we aan de grondkant niet helemaal bebouwd zouden willen zien en daar groen willen hebben. Ze hebben daarmee ingestemd.” Hij zegde toe, dat dit onderwerp nog terugkomt naar de raad voor verdere besluitvorming.

22 februari 2022

Dode door uitslaande eilandbrand

KAAG – Heel Kaag is in diepe rouw. Door een brand kwam één markante inwoner om het leven en werden twintig woningen en een restaurant verwoest.

De brand ontstond zondagavond in het appartementencomplex in het achterste appartement boven het restaurant Bij Benjamin aan de Beatrixlaan. Deze brand begon met één lichtflits in het appartement van ‘Opaatje Pier’; de aimabele man die al veertig jaar op het eiland woonde. 

Het vuur greep razendsnel om zich heen, mede aangewakkerd door de stormachtige wind, die gelijktijdig over Kaag ging. De brand werd dan ook betiteld als ‘vliegvuur’; door de lucht vliegende vonken. Ook uit omliggende gemeenten kwamen brandweerwagens om mee te helpen. In totaal werden vijf tankautospuiten en een hoogwerker ingezet. Vanwege instortingsgevaar konden ze de brand alleen van bovenaf blussen. Onder het dak zat namelijk teer, dat heel lang brandt en smeult.

De rookontwikkeling was immens, maar omliggende woningen konden gelukkig behouden blijven. Helaas maakte de bewoner uit het appartement waar de brand vermoedelijk ontstond en die voor zijn mobiliteit afhankelijk was van een rollator, geen schijn van kans. Dertig appartementenbewoners konden wél op tijd het appartementencomplex ontvluchten en zij mochten de eerste nacht doorbrengen in hotel Orion. Een aantal van hen kon terecht bij familieleden. Maar het lichaam van voormalig acteur en regisseur Opaatje Pier werd de volgende dag met behulp van een speurhond aangetroffen.

Op maandag waren de brandweerlieden nog steeds bezig met nablussen. Een dag later begonnen de forensisch experts met het onderzoek naar de precieze oorzaak van de brand. Op dinsdagavond kwamen zo’n zestig eilandbewoners samen tijdens een informatiebijeenkomst in de Kaagse Kerk, die door het gemeentebestuur van Kaag en Braassem inderhaast was georganiseerd. Hier werden verhalen uitgewisseld, ondersteunende omhelzingen gegeven en tranen weggepinkt.

Burgemeester Astrid Heijstee laat via Twitter weten: “Heftige dagen op Kaag. Respect voor de inzet van alle hulpdiensten. Daarnaast mijn medeleven voor de naasten van het slachtoffer. Dank aan alle bewoners en organisaties van Kaag voor alle geboden hulp.”

Het is nog niet bekend, wanneer en of de bewoners van de getroffen appartementen weer naar hun woningn kunnen terugkeren. De woningen zijn namelijk op dit moment onbewoonbaar verklaard. Een woordvoerder van de gemeente laat weten, dat er niet genoeg woningen zijn in Kaag en Braassem om alle twintig gezinnen op te vangen. Inwoners, die tijdelijke huisvesting beschikbaar hebben, kunnen hierover contact opnemen met de gemeente. Een beveiligingsbedrijf is ingehuurd om de achtergelaten en overgebleven spullen van de bewoners van de uitgebrande appartementen te bewaken.

Locoburgemeester Petra van der Wereld: “Het is verschrikkelijk wat de mensen is overkomen. We ondersteunen hen bij hun zoektocht naar woningen bieden slachtofferhulp aan. Het is wachten op het onderzoek van de politie. Binnenkort mogen mensen hun spullen proberen op te halen. Ik ben blij dat ze onderdak hebben kunnen krijgen in Hotel Orion.” Van der Wereld besluit: “Het is hartverwarmend om te zien hoe de inwoners van Kaag elkaar ondersteunen; dat ze er willen zijn om deze mensen te helpen en te ondersteunen. Helemaal top!”

Overzicht partijen gemeenteraadsverkiezingen

NIEUWKOOP - Woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Maar welke partijen zijn in uw gemeente actief en wat zijn hun belangrijkste standpunten? Deel 2: Nieuwkoop. 

Lizet Keijzers (Samen Beter Nieuwkoop): “We willen aandacht voor woningbouw voor jong en oud, met zorg en speelmogelijkheden voor kinderen. De leefomgeving en duurzaamheid zijn belangrijk, zodat inwoners het groen, de rust en ruimte kunnen waarderen.” De dorpen moeten beter op de (toeristische) kaart komen te staan. “Waar wat te doen en te beleven is. Waar inwoners er voor elkaar zijn en ruimte is voor kunst, cultuur en ondernemers.” Gezondheid is ook belangrijk: “Hier moet blijvend aandacht voor zijn, met goede zorg- en onderwijsvoorzieningen en behoud van sportvoorzieningen.”

Antoinette Ingwersen (CDA): “Voor verenigingen willen wij de administratieve last verlagen, bijvoorbeeld voor kleine subsidies of onkostenvergoedingen. De gemeente moet verenigingen ondersteunen bij al hun vragen.” Over wonen: Het CDA wil een goede mix van betaalbare woningen en appartementen voor starters, gezinnen en senioren. Er moet een doorstroommakelaar komen. Voor het CDA is verkeersveiligheid enorm belangrijk. Onveilige punten binnen en buiten de dorpen pakken we aan. Verkeer zonder bestemming willen we om de dorpen heen leiden. Zo zorgen we ervoor dat fietsers en voetgangers zich veilig kunnen verplaatsen.”

Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop) wil meer investeren in sportvoorzieningen bij scholen. Ook moet alle ventilatie in schoolgebouwen coronaproof zijn. Ouderen en mensen met een beperking moeten zolang mogelijk in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen. Natuurlijk Nieuwkoop wil vooral goedkopere koop- en huurwoningen laten bouwen. De partij wil wél knarrenhofjes, maar geen hoogbouw. Zonnepanelenvelden vind de partij onvermijdelijk, maar Natuurlijk Nieuwkoop wil geen grote windturbines in het open en groene gebied. We stimuleren energiebesparing, minder energiegebruik en kleinschalige opwekking.”

Tom de Kleer (VVD) vindt, dat de gemeente te weinig heeft bereikt de afgelopen jaren. Er zijn heel veel beleidsplannen en nota's opgeleverd, maar zonder concrete en resultaatgerichte actielijsten. "Het woningbouwtempo is ingezakt onder het huidige college. We willen bedrijventerreinen opknappen en eindelijk investeren in winkelcentra. Ook willen we een concreter preventiebeleid, waardoor we gericht eenzaamheid aanpakken, de sportdeelname verhogen en ouderen langer fit houden. Er moet een persoonlijkere dienstverlening komen, met meer advies op maat en vaste aanspreekpunten voor inwoners en ondernemers.”

Jop van der Pijl (D66): "We willen haast maken met de bouw van nieuwe woningen. Appartementen voor jong en oud. Maar ook willen we ons inzetten voor een groenere omgeving, door onder andere het aanplanten van 3000 inheemse bomen. Bovendien willen we alle inwoners helpen met verduurzamen voor een lagere energierekening.” Ook vindt D66 dat de dorpen mooier maken kunnen worden "door middel van straatverlichting, mooi straatmeubilair, ideeën van inwoners en kunst.” Van der Pijl wil meer wandelpaden, zodat Nieuwkopers een rondje door de eigen groene omgeving kunnen lopen.

Elias van Belzen (SGP-ChristenUnie): "Wij willen een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet. We moeten de zorg zo dicht mogelijk bij onze omwoners organiseren, mét optimale keuzevrijheid, zodat u hulp kan kiezen die bij u past.” Hij wil ruimte voor ondernemers om te ondernemen. "Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie en voor de leefbaarheid.” Van Belzen: "Geen zonnevelden op onze groene open ruimtes. Wij willen zorgvuldig omgaan met de aarde maar moeten in een realistisch tempo ruimte maken voor schone energie. We zetten in op zon op daken.”

 

11 februari 2022

“Dezelfde kansen voor iedereen”

Nieuwe gemeentesecretaris Robert van Zijl

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente Kaag en Braassem verwelkomt een nieuwe gemeentesecretaris. Robert van Zijl (52) werkt nu nog in Noordwijk en gaat zich de komende jaren inzetten om Kaag en Braassem regionaal beter op de kaart te zetten. De hoogste tijd dus, om erachter te komen wie Robert van Zijl is.

JOEP DERKSEN

Van Zijl is geboren en getogen in Rotterdam en een echte Feyenoordfan. Hij is gelukkig met ‘zijn’ Mona en samen hebben ze een dochter Milou (19). Hij is een fervent motorrijder; een Honda Goldwing en dankzij die motor is hij in feite in zijn nieuwe functie gekomen. “Ik reed vorig jaar door Kaag en Braassem en het viel me op, wat een leuke gemeente dat is. Ik had nog niet op het netvlies om bij deze gemeente te solliciteren. Dat kwam pas later, toen ik de vacature voor gemeentesecretaris onder ogen kreeg.”

Van Zijl heeft tien jaar in het bedrijfsleven gewerkt, maar werd toch ambtenaar. “Ik was manager van een callcenter, dat steeds meer gedigitaliseerd werd en het ging er heel erg om geld verdienen. Ik wilde in mijn werk bijdragen aan de samenleving; daarom ging ik bij een gemeente werken. De besluitvorming bij een gemeente duurt langer dan in een bedrijf, maar het besluit wordt wel meer gedragen, omdat je met verschillende belangen rekening houdt.”

Bij Van Zijl hoeven inwoners of bedrijven niet aan te komen met pleidooien voor een voorkeursbehandeling. “Ik vind dat de gemeente staat voor bepaalde waarden, waarbij iedereen gelijk is en dezelfde kansen krijgt. Als het zo zou zijn dat bepaalde mensen een voorkeursbehandeling krijgen, dan moeten we daar wat aan doen. Ik weet niet of dat het geval is, maar dat past niet bij mijn waarden en normen.”

Wat doet een gemeentesecretaris? “Als secretaris van het college moet je zorgen dat alle stukken die naar het college gaan ook goed zijn en dat het van een kwaliteitsniveau is. Je bent eerste adviseur van het college; je kunt laten zien welke effecten bepaalde besluiten hebben. Daarnaast ben je directeur van een ambtelijke organisatie, die zich moet aanpassen aan wat nodig is in de tijd. De samenleving verandert en de ambtelijke organisatie moet zich blijven ontwikkelen.”

De afgelopen drie jaar heeft Van Zijl meegeholpen om de gefuseerde dorpen Noordwijk en Noordwijkerhout tot één gemeente samen te laten vloeien. Is hij aangetrokken om een gemeentelijke fusie van Kaag en Braassem met Alphen aan den Rijn voor te bereiden? Hij stelt duidelijk: “Ik heb geen opdracht om toe te werken naar een fusie met Alphen. Het gaat erom dat de gemeente voldoende bestuurskracht heeft. Soms moet je groeien en soms kun je ook zelfstandig opereren. Met 27.500 inwoners moet je samenwerken met andere gemeenten en instanties. Als je daarmee kunt zorgen dat je bestuurskracht voldoende is, kun je zelfstandig verder. Daar ligt mijn uitdaging, om te zorgen dat we als gemeente een positie in de regio innemen. Niet volgend, maar een positie waarin we écht kunnen meepraten om de belangen van Kaag en Braassem goed te behartigen.”

300 blije kinderen Leo Kannerschool

OEGSTGEEST – Bijna 20 miljoen euro gaat de gemeente Oegstgeest uitgeven voor nieuwe (gerenoveerde) huisvesting voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs van de Leo Kannerschool. Dat besloot de gemeenteraad vorige week, in dezelfde vergadering waarin ook nog eens 20 miljoen euro opzij gezet wordt voor de nieuwbouw van de Gevers Deutz Terwee en het onderhoud aan wegen en bruggen.

Dat de Leo Kanner een nieuw gebouw moet krijgen, stond voor de politici niet meer ter discussie. Dat bleek uit de reacties van de raadsleden. Van der Hoeven (CDA): “Heel veel partijen hadden veel liever gehad dat dit eerder gerealiseerd zou worden.” Vellema (D66): Dit is een historisch moment. In 2018 zag ik met tranen in de ogen hoe die school erbij stond. Ik vind het fantastisch om te zien hoe de leerlingen positief die school binnenwandelen. Laten we aan de slag gaan.” Welling (PrO): “Een historisch besluit voor een school die er lang op heeft moeten wachten.” Rosdorff (Hart voor Oegstgeest): “Deze school verdient een goede huisvesting.” Spaargaren (VVD) en Van den Ouweelen (Lokaal): “Dit is een historisch besluit.” Rolloos (BV NL): “Dit is een investering in jeugd en onderwijs.”

Wethouder Huizing gaf als reactie: “De 300 kinderen zullen hier ontzettend blij mee zijn. Dit is de grootste investering die in de historie van Oegstgeest plaats vindt.” Een deel van de kosten zou kunnen worden terugverdiend met woningbouw op de Hazeboslaan. Maar dit dreigt niet te gaan lukken, in verband met aangescherpte regels voor de geluidsnormen van Schiphol. Hierdoor wordt de mogelijkheid om onder aanvliegroutes te bouwen verder beperkt. Huizing: “Deze verzwaring gaat ongelooflijke problemen opleveren voor alle bouwplannen in deze regio. Als het inderdaad zo is dat er geen woningbouw plaats kan vinden, moeten we een ander emplooi voor de Hazeboslocatie vinden.”

Handhaving blijft op coronatoegangsbewijs

OEGSTGEEST – Een nieuw pleidooi van BV NL-raadslid Marcus Rolloos om niet te handhaven op het tonen van een coronatoegangsbewijs redde het wederom niet in de gemeenteraadsvergadering.

Rolloos gaf aan, dat de besmetting met de Omikron-variant van het covid-19-virus in vergelijking met Delta ‘een mild verloop blijkt te hebben en niet of nauwelijks tot extra ziekenhuisopnamen leidt’. Hij wees erop, dat de door het RIVM voorspelde IC-toevloed tot 8.000 coronapatiënten niet is uitgekomen en dat landen als Engeland, Denemarken, Ierland en Noorwegen binnenkort ook alle maatregelen afschaffen. Ook stelde Rolloos, dat het gebruik van het Coronatoegangsbewijs ‘discriminatoir is en een inbreuk maakt op een scala aan grondrechten’. “De meeste ondernemers lopen op hun laatste benen. We moeten niet doen aan symptoombestrijding. Wees niet te cru, anticipeer op wat er komen gaat. De IC’s zijn eerder leeg dan vol.”

Maar burgemeester Emile Jaensch ontraadde dit voorstel. “De rechter heeft zich al gebogen of dit wettelijk is. De CTB regeling is nog steeds van toepassing. Een landelijke regeling zijn wij als gemeente genoodzaakt te handhaven. We houden ons aan de rijksregels. Hier staat heel expliciet: Niet handhaven. Dat kan gewoon niet!” De motie van BV NL kreeg geen steun van de andere partijen.

Horeca in Kamphuizer Polder

Alleen mogelijk met winstvooruitzicht

OEGSTGEEST – De plannen voor de horeca in de Kamphuizer Polder blijft de gemoederen bezig houden. Wethouder Peter Glasbeek informeerde de gemeenteraadsleden over de laatste stand van zaken. Dit deed hij, omdat D66, Hart voor Oegstgeest en Lokaal een motie hadden ingediend over deze kwestie.

Glasbeek gaf aan: “Er is tussen de ontwikkelaar en de gemeente vooroverleg geweest. Dat heeft er toe geleid dat de aanvrager zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingetrokken. Op 8 februari vindt een sessie plaats tussen ontwikkelaar en omwonenden.” De wethouder vervolgde: “De ontwikkelaar heeft de vrees uitgesproken dat de bestaande bepalingen in het bestemmingsplan een exploitabele positieve exploitatie van de horeca in de weg zou staan. Het college heeft indertijd gezegd, dat we dat serieus moeten nemen. We willen daar de juiste vorm van reuring krijgen. Ik snap de onrust, maar we gaan hier een normaal traject in en komen daar op gezette momenten mee terug. De grond is verkocht, maar als een rendabele exploitatie niet mogelijk is heeft de eigenaar het recht zich terug te trekken en kan hij onder de verkoop uitkomen.”

Jeugdige mantelzorgers in beeld

OEGSTGEEST – Kinderen die niet vrijuit buiten kunnen spelen, maar in plaats daarvan moeten zorgen voor hun ouders, broertje of zusje. Ook in Oegstgeest zijn er veel van deze jeugdige mantelzorgers.

Het is iets, waar de gemeente oog voor heeft, zo liet wethouder Nieuwenhuis donderdag weten, nadat Hart voor Oegstgeest dit onderwerp aankaartte. De wethouder gaf aan, dat het gemeentebestuur wil samenwerken met scholen. “In klassen kun je als leerkracht goed zien of daar mantelzorgers in zitten. Statistisch gezien zitten er in elke klas één of twee jonge mantelzorgers. Die melden zich niet zomaar in de groep. We vragen leerkrachten om daar alerter op te worden. Dat doen we samen met het Wijksamenwerkingsverband.”

Nieuwenhuis vervolgde: “We zijn ook bezig met mantelzorgwaardering en een ‘Netwerk jonge mantelzorgers in de Leidse regio’.”

Nog geen bestemming ‘Sport’ voor Jenergy

OEGSTGEEST – Het is onzeker of sportschool Jenergy voor een deel van haar pand de bestemming ‘Sport’ krijgt. Hart voor Oegstgeest en BV NL dienden hierover gezamenlijk een motie in, maar deze werd na een discussie weer ingetrokken. Een vergelijkbare motie van BV NL werd door de rest van de raadsleden verworpen.

Meer dan honderd mensen steunen de wens van Jenery om de bestemming ‘Sport’ terug te krijgen. Toch gaat dat (nog) niet gebeuren, zo lijkt het nu. CDA, VVD, D66 en PrO gaven aan, dat er nu een bemiddelingsproces aan de gang is en dat de politiek hier niet doorheen moet fietsen.

Wethouder Jan Nieuwenhuis lichtte de situatie toe, zoals het gemeentebestuur er naar kijkt. Het oude bestemmingsplan werd in 2017 gewijzigd. “De sportschool zorgde voor problemen in de omgeving. Er was weerstand tegen het toenemende ruimtegebruik van de sportschool. Het aantal leden nam af; het was een vervelende situatie. Deze raad heeft gevraagd te bemiddelen. Ik heb dat graag gedaan en met de partijen gesproken. Er kwam een overeenkomst over de omvang van het aantal m2 van de sportschool en over hun wensen om de versplinterde ruimtes te concentreren aan de noordzijde. Van de kant van de omwonenden werd aangegeven, dat ze daar mee akkoord zouden gaan. Dat is afgesproken met beide partijen. Toen is omgevingsvergunning vergund.”

Nieuwenhuis vervolgde: “Maar de onderneemster heeft een tussenverdieping van ruim 200 m2 aangelegd zonder vergunning. Dat is niet verstandig in verband met parkeernormen, gebruiksoverlast en brandveiligheid. We hebben gevraagd om dat niet in gebruik te nemen. Ik heb aan omwonenden laten weten, dat het niet de ordentelijke manier is, maar de vraag om deze ruimte te gebruiken vind ik redelijk. Omwonenden wilden daartegen geen bezwaar aantekenen. Uiteindelijk is de vergunning toegekend. In de zomer is een verzoek geweest aan de raad om het bestemmingsplan aan te passen. Daarna heeft de onderneemster en derde vergunning aangevraagd om nog meer m2 te gebruiken op die locatie. Dat was buiten de afspraken met de omwonenden om. Het college heeft dat in december geweigerd. Bij de Regionale Commissie bezwaarschriften zijn 102 bezwaren ingediend. Ik hoop dat deze commissie in februari nog de belanghebbenden wil horen. Dan horen wij als gemeente wat deze commissie vindt van onze argumenten op dit punt. Het is een advies dat wij als college zwaar wegen. Als het goed onderbouwd is, zijn we geneigd dat over te nemen.”

Rosdorff betreurt actie kandidaat-raadslid

OEGSTGEEST – Fractievoorzitter Karin Rosdorff (Hart voor Oegstgeest) nam in de openbaarheid afstand van een kandidaat-raadslid van haar eigen partij; Wyb Kusters.

Kusters schreef een brief naar de Oegstgeester Courant. Hierin legde hij een link tussen de ASC-voorzitter Matthijs Huizing, de wethouder Matthijs Huizing en het adviesbureau M.E. Huizing Advies. “Voor de één kan in dit dorp niks en voor de ander alles”, stelde Kusters onder meer.

Rosdorff liet tijdens de raadsvergadering weten: “Ik betreur dat deze persoon op de man heeft gespeeld.” VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren reageerde hierop: “Ik ben blij dat Rosdorff dit zegt. Je kunt wat vinden van de wethouder, maar we moeten eerst in openbaarheid met elkaar praten en niet onze verschillen vergroten in kranten. Ik ben blij dat u afstand hebt genomen van dit artikel (ingezonden brief, red.) en afstand hebt genomen van de persoon, die dit er in heeft gezet.”

Uitstel behandeling nieuwe bouwplannen

OEGSTGEEST – Pas wanneer de Omgevingsvisie is vastgesteld, mag de toekomstige gemeenteraad besluiten nemen over nieuwe woningbouwplannen.

In het verleden riepen politieke partijen nogal eens op om niet over het eigen graf te gaan regeren. Maar waar het gaat om de combinatie van bouwwensen en de druk op de groene openbare ruimte, besloot de raad bijna unaniem, dat er een tijdelijke stop moet komen op het toekennen van woningbouwvergunningen. Dit voorstel werd ingediend door CDA, HVO, D66, VVD en Lokaal.

De partijen vinden, dat het dorpse en groene karakter van Oegstgeest moet worden behouden. Niet de wens van vastgoedeigenaren moet leidend zijn, maar ‘een door de gemeenteraad met langetermijnvisie besloten publiekrechtelijk kader’. Het moet afgelopen zijn met het postzegelbeleid van overal weer een stukje groen weg voor de komst van weer nieuwe huizen. De nieuwe Omgevingsvisie, waarvan vorige week bekend werd dat die niet deze zomer, maar pas in oktober of nog later wordt ingevoerd, moet zorgen voor één uniform beslissingspatroon.

Bestaande woningbouwplannen kunnen gewoon behandeld en beoordeeld worden door de toekomstige gemeenteraad. Alleen BV NL-raadslid Rolloos was tegen dit besluit. “Hiermee geef je jezelf als raad een brevet aan onvermogen. We zitten hier om besluiten te nemen en niet om als een sneeuwschuiver alles voor je uit te schuiven.”

Wethouder overleeft motie van wantrouwen

OEGSTGEEST – Amper een maand vóór de gemeenteraadsverkiezingen overleefde wethouder Glasbeek een motie van wantrouwen. Meerdere politieke partijen zijn Glasbeek echter liever kwijt dan rijk.

De reden voor het indienen van die motie van wantrouwen was de manier waarop Glasbeek is omgegaan met het ‘dossier’ Almondehoeve. Een projectontwikkelaar is bezig om hier iets nieuws te ontwikkelen. Op 27 januari liet Glasbeek in een raadsvergadering weten, dat hij met deze projectontwikkelaar ‘ongeveer een jaar geleden’ had gesproken. Ook was die projectontwikkelaar niet uitgenodigd voor een inderhaast ingelaste informatiebijeenkomst, die op 1 februari had moeten plaatsvinden. Glasbeek stelde, dat dit door hem kwam, maar wees de beschuldigende vinger naar de ambtenaren. “Er is iets misgegaan, door miscommunicatie tussen griffie en het ambtelijk apparaat. Dat is zeer betreurenswaardig.”

Hart voor Oegstgeest, D66, Lokaal en BV NL oordeelden een week later, dat de wethouder te ver was gegaan. In de tussentijd werd namelijk ook duidelijk, dat Glasbeek helemaal niet met de huidige projectontwikkelaar (Pieterse) gesproken had. Wel met diens voorganger Broers. Voor fractievoorzitter Karin Rosdorff (Hart voor Oegstgeest) was het duidelijk: “De wethouder heeft deze raad niet juist geïnformeerd over zijn contacten met de projectontwikkelaar.”

Patroon

Ook bij D66-voorman Bus was het geduld met Glasbeek op. “De wethouder heeft gezegd dat er contact geweest was, maar dat contact is er helemaal nooit geweest. We zijn het vertrouwen in de wethouder kwijt.” Marcus Rolloos (BV NL) vond, dat er sprake is van een ‘patroon’. “Keer op keer ga je als raadslid te goeder trouw onderzoeken. Op een gegeven moment is de maat vol. De wethouder zet in aanloop naar de verkiezingen alles op scherp en probeert zijn zin door te drammen. Het houdt een keer op.” Ook voor Van den Ouweelen (Lokaal) was “de maat vol. Het is een opeenstapeling van dossiers.”

Glasbeek vocht voor zijn bestuurlijke leven. “Het is een correcte constatering dat er sprake is van ruis. Als er verzoeken binnenkomen via de raad wordt het op een of andere maner door de organisatie onvoldoende opgepakt. Dat moet verbeteren. Ik heb niet aangegeven dat ik me erachter wil verschuilen. Ik kom altijd op voor ambtenaren. Maar er is scheiding tussen griffie en raad enerzijds en het ambtelijk apparaat en daardoor ook de wethouder anderzijds. Het is duidelijk dat er strakke regels moeten komen in het proces.”

Hiermee overtuigde hij een meerderheid van de gemeenteraad. Al kwam dat ook door de manier waarop de oppositiepartijen de motie hadden opgesteld. Deze motie gaf namelijk als enige reden om het vertrouwen op te zeggen, dat de wethouder de raad had voorgelogen met zijn uitspraak, dat hij met de projectontwikkelaar gesproken had. VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren vond echter, dat Glasbeek dit niet expres had gedaan. “Er is geen kwade opzet geweest.” Wel vond Spaargaren, dat de communicatie ‘uiterst rommelig’ is gegaan. Het zinde hem ook niet, dat Glasbeek bleef wijzen naar de ambtenaren. “Ik hoop een wethouder te zien die staat voor zijn ambtenaren en de volle verantwoordelijkheid neemt.” VVD-er Bouw vulde nog aan, dat hij alleen tegen de motie van wantrouwen stemde, omdat in die motie niet gesproken wordt over de manier waarop Glasbeek zich achter de ambtenaren verschuild. “Ik moet stemmen over de motie, zoals deze nu voor ligt. Ik stem tegen.” Naast de VVD steunden ook PrO en CDA de wethouder en werd de motie verworpen met zeven stemmen voor en twaalf stemmen tegen. Glasbeek mag dus nog een maand langer wethouder blijven.

02 februari 2022

Burgemeester betreurt commotie

OEGSTGEEST – Een bezoek van burgemeester Emile Jaensch aan Jenergy heeft tot politieke onrust geleid. Verschillende partijen legden Jaensch vorige week het vuur na aan de schenen.

Na dat bezoek zette Jenergy-eigenaar Jenny Gaidoukevitch enthousiast op Facebook: “Maar de burgemeester kwam ook met heel goed nieuws; de omissie in het bestemmingsplan zoals hij dat formuleerde, wordt hersteld, dus SPORT komt terug in het bestemmingsplan! HOERA!! Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Dus heel goed nieuws, het bestemmingsplan wordt gewijzigd!”

Raadslid Bus (D66) liet weten, dat hij verrast was, dat Jaensch naar Jenergy was gegaan. En of het klopt, dat hij had aangegeven dat het bestemmingsplan aangepast wordt. Ook raadsleden Rosdorff (Hart voor Oegstgeest) en Spaargaren vroegen zich dit af.

Jaensch reageerde hierop: “Bij het bezoek stelden meerdere mensen vragen, ook of de toekomst van de sportschool in geding was. Daarna kwam de vraag of het bestemmingsplan aangepast kon worden. Ik gaf aan dat de raad dat besluit gaat nemen. En als dat niet gebeurt, wordt het meegenomen in de tienjaarlijkse herziening. Ik was verbaasd over het bericht op Facebook van de kant van de onderneemster.”

Terugkijkend lijkt de burgemeester zich af te vragen, of het goed is geweest, dat hij Jenergy bezocht. “Achteraf ben ik niet blij met de commotie die is ontstaan naar aanleiding van mijn bezoek. Dat betreur ik en ik reken dat mijzelf aan.”

D66 laat wethouder bungelen

OEGSTGEEST – D66-raadslid Bus was donderdag niet blij met wethouder Glasbeek. Bus nam de woorden ‘wantrouwen’ en ‘treurnis’ in de mond, maar ging niet zover om een motie van wantrouwen of een motie van treurnis in te dienen.

Het onderwerp van discussie was de planvorming voor de Almondhoeve. Een geplande vergadering hierover zou op 1 februari plaatsvinden, maar werd kortgeleden gecancelled. Dat gebeurde, nadat duidelijk werd, dat de projectontwikkelaar door de gemeente niet was geïnformeerd over deze vergadering.

Naar aanleiding van vragen door Bus over dit onderwerp trok Glasbeek het boetekleed aan, waarbij hij nadrukkelijk de verantwoordelijkheid afschoof richting de ambtenaren. “Er is iets misgegaan, door miscommunicatie tussen griffie en het ambtelijk apparaat. Dat is zeer betreurenswaardig. De initiatiefnemer komt 1 februari absoluut niet uit. We gaan in overleg over een andere datum.”

Hierop wilde Bus weten, wanneer wethouder Glasbeek voor het laatst contact heeft gehad met de projectontwikkelaar. De wethouder reageerde, dat hij een jaar geleden met deze projectontwikkelaar had gesproken. “In dat vooroverleg hebben we bepaalde meningen geventileerd waar de plannen onzes inziens aan zouden moeten voldoen.” Ook liet Glasbeek weten, dat er nog een quick scan gemaakt zou worden. Bus vroeg: “Hoe maken wij een quick scan van een project, terwijl u al een jaar geen contact heeft gehad met de projectontwikkelaar?”

Het D66-raadslid vroeg om een schorsing en sprak vervolgens harde woorden. “De ontwikkelaar zegt dat hij nog nooit met de wethouder gesproken heeft. Wat voor wantrouwen of treurnis spreekt eruit van onze fractie? Laat de wethouder op heel korte termijn zijn best doen om contact te zoeken met de ontwikkelaar. Voor dit moment laten we het er bij. Maar dit is absoluut niet de manier om met inwoners van het dorp om te gaan.” Deze woorden waren niet naar de zin van VVD-er Sven Spaargaren: “Bus praat over wantrouwen, moties van verdriet en treurnis. Als u niet tevreden bent met de wethouder, dan dient u de moties in, maar dan zegt u niet dit soort zware woorden. Het is niet het een of het ander, anders laat u de wethouder bungelen.”

Een brief met antwoorden

OEGSTGEEST – Gemeenteraadslid Sven Spaargaren (VVD) wil heel graag weten, waar burgemeester Emile Jaensch met ondernemers over heeft gesproken. Maar hij moet nog even wachten op het antwoord.

Spaargaren stelde vorige week: “De burgemeester heeft, samen met de andere burgemeester in de Leidse regio, op 20 januari een brandbrief gestuurd aan het kabinet. Daarin werd opgeroepen om perspectief te bieden aan ondernemers, de cultuursector en de horeca. Daarnaast heeft de burgemeester een aantal ondernemers bezocht. Kan de burgemeester een kort verslag geven van zijn bevindingen van zijn bezoek aan een aantal ondernemers in Oegstgeest? Hoe zwaar hebben onze ondernemers het momenteel en wat betekent deze recente verlichting van de maatregelen voor onze ondernemers ook in relatie tot uw oproep in de brandbrief aan het kabinet?” Burgemeester Emile Jaensch vroeg Spaargaren om nog even geduld te hebben. Hij zegde toe, dat hij deze vragen zou beantwoorden via een brief, die in de eerste helft van februari naar de raadsleden gestuurd wordt.

Eerbetoon

OEGSTGEEST – Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 27 januari werd oud-raadslid Aagje Papineau Salm herdacht.

Zij was tussen 1996 en 2003 raadslid voor PrO en echtgenote van Jaap Breedveld. Burgemeester Emile Jaensch liet weten over Papineau Salm: “Zij was een stabiele persoonlijkheid, goed raadslid en ze werkte sterk vanuit haar uitgangspunt de gemeenschap te dienen. Ze had een groot sociaal hart en stelde haar woning regelmatig open voor sociale bijeenkomsten. Bij haar afscheid als raadslid liet ze indertijd weten: ‘Zeg nu zelf; vergaderen in Oegstgeest moet veel sneller kunnen’.” De raads- en collegeleden namen hierna een minuut stilte in acht.

GDT krijgt eigen gymzaal met bso

OEGSTGEEST – De champagnekurken knalden donderdagavond bij het bestuur van de basisschool Gevers-Deutz Terwee. De school krijgt een eigen gymzaal met ruimte voor bso (buitenschoolse opvang).

Volgens de gemeentelijke regels hebben scholen geen recht op een eigen gymzaal, als blijkt dat er een goede gymzaal op een afstand van minder dan 1.000 meter ligt. Dit is het geval bij de Gevers-Deutz Terwee; sporthal de Cuyl ligt op een paar honderd meter afstand. Maar het schoolbestuur wilde toch heel graag een eigen gymruimte. Het lopen met kinderen langs de wegen is gevaarlijk en kost veel lestijd, zo beargumenteerden de schoolbestuurders hun pleidooi. Een meerderheid van de gemeenteraadsleden bleek hier gevoelig voor.

Oegstgeest zit op zwart zaad, maar deze investering van ruim 2,1 miljoen euro (volgens de huidige schattingen) krijgt toch de goedkeuring van de gemeenteraad. De partijen PrO, VVD en D66 namen het voortouw om de Gevers-Deutz Terweeschool (GDT) haar eigen gymzaal en bso te geven. Raadslid Bouw (VVD): “Straks kunnen leerlingen veilig en zonder tijdverlies gymmen. Die wandeltijd is buitenproporties. Dit is een noodzakelijke voorziening voor de GDT. Hart voor Oegstgeest, CDA en Lokaal stemden hier tegen. Raadslid Rosdorff (HvO) wees er op, dat de schulden van Oegstgeest hierdoor nog verder oplopen. “Dat betekent, dat we andere dingen niet kunnen doen.” CDA-raadslid Van der Hoeven stelde, dat de gemeentelijke schuld hoger dreigt te worden dan 75 miljoen euro.

Van der Hoeven vond, dat de kinderen best naar De Cuyl kunnen lopen. Hij gaf aan, dat ook andere scholen leerlingen laten lopen naar sporthallen en of die scholen dan ook hun eigen gymzaal moeten krijgen. Maar een raadsmeerderheid koos toch voor de veiligheid van de kinderen. VVD-er Spaargaren putte hier uit eigen ervaring en hij gaf aan, dat zijn zoon op de route richting De Cuyl ‘een keer onder de auto was gekomen’.

Het voorstel om de Gevers-Deutz Terweeschool haar eigen gymzaal en bso-voorziening te geven werd vervolgens aangenomen met elf stemmen voor en zeven tegen.

Onrust over Paviljoen

OEGSTGEEST – De ontwikkelaar van het Multifunctioneel Paviljoen Nieuw Rhijngeest organiseert op 8 februari een digitale bijeenkomst voor omwonenden.

Dat liet wethouder Glasbeek vorige week weten naar aanleiding van vragen door BVNL-er Marcus Rolloos. Glasbeek gaf aan, dat er een vooroverleg heeft plaatsgevonden tussen de ontwikkelaar en de gemeente over een nieuw ontwerp. “De ontwikkelaar heeft daarbij meteen een vergunningaanvraag gedaan. We hebben feedback gegeven. Hierop heeft de ontwikkelaar de aanvraag ingetrokken en buigt hij zich over een ander ontwerp.” Dit wordt op 8 februari onthuld.

Echt tevreden was Rolloos nog niet. Hij vond dat het college de inwoners beter moet informeren en stelde: “Weer geen open en betrouwbaar bestuur”. Hij riep de wethouder op om het ‘in het vervolg beter te doen’.

Op audiëntie om documenten te mogen lezen

OEGSTGEEST – Wanneer ambtelijke stukken mogelijk geheim verklaard moeten worden, kunnen gemeenteraadsleden deze inzien, maar hiervoor moeten ze wel naar het gemeentehuis komen. Gemeenteraadslid Vos (D66) baalt hiervan, zo liet hij vorige week weten.

Vos: “Het is een irritatiepunt, dat ik al langer heb. Waarom moet ik naar het gemeentehuis komen als ik het stuk wil inzien, als er geen geheimhouding op ligt?” Hij noemde een voorbeeld over een document, waarvoor hij naar het gemeentehuis is gekomen. “Daar zitten vijf bijlages bij, in totaal is het een halve centimeter papier. Het is niet te bestuderen als je daar zit. Waarom krijgen we dit soort stukken niet gewoon digitaal toegestuurd? En als die documenten niet geheim zijn; waarom moet ik dan naar het gemeentehuis komen. Dat kost tijd, het is onhandig, irritant en het lijkt een beetje de default van de organisatie te zijn, af en toe. Waarom is dat?”

Een echt antwoord op zijn vraag kreeg Vos niet. Burgemeester Emile Jaensch stelde: “Het lijkt me goed om hier binnenkort in het presidium over terug te komen, wat het proces is hoe we stukken, die soms vertrouwelijk zijn, bij u aanleveren.”

Tientallen miljoenen euro’s tekort

Voor onderhoud bruggen en wegen

OEGSTGEEST – De toekomstige raadsleden kunnen hun borst nat maken. Zij krijgen een erfenis van een schuld van vele tientallen miljoen euro’s. Bovendien is er te weinig geld om alle knelpunten in de openbare ruimte goed te onderhouden, zo was te lezen in het ‘meerjarenonderhoudsplan’.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering besloten de huidige raadsleden welke locaties in ieder geval wél opgeknapt moeten worden uit het potje van tien miljoen euro die hiervoor de komende vijf jaren voor beschikbaar is. Een amendement van CDA, D66, PrO en Hart voor Oegstgeest werd aangenomen. De komende jaren worden in ieder geval de volgende locaties opgeknapt: Rijnzichtweg West en Rijnsburgerweg (4,3 miljoen euro), Geversstraat (1,1 miljoen), Duikerbrug Dorpsstraat (2 miljoen) en Oudenhof 1 (3,3 miljoen euro).

Daarnaast lijkt de tweede brug in Poelgeest na vele jaren soebatten met de gemeente Leiden er toch eindelijk te komen. Om ervoor te zorgen dat tegen die tijd ook bussen over die brug kunnen rijden, stemde de gemeenteraad in met investeringen van 740.000 euro voor de Hendrik Heukelsbrug en 300.000 euro voor aanpassingen aan de Hugo de Vrieslaan.

Een waarschuwing voor de politici, die na 16 maart op het Oegstgeester pluche komen te zitten, is op zijn plaats. In een raadsstuk staat het volgende geschreven: “Indien geen additionele middelen beschikbaar zouden worden gesteld (…) zullen projecten die net gestart zijn (voorbereiding) als Kwaakbrug incl. bruggetje Poelgeest, Leebrug, Sportveld 6, vervangen speeltoestellen et cetera moeten worden stopgezet en kan van nieuwe projecten überhaupt geen sprake meer zijn.” Tot 2029 moet Oegstgeest in totaal 59 miljoen euro investeren in het onderhoud van de buitenruimte. Dat geld is er met die tien miljoen euro, waarover de raad sprak, bij lange na niet.

De gemeenteraadsleden namen unaniem een motie aan, waarbij het college van burgemeester en wethouders opgeroepen werd om maatregelen te nemen. Uiterlijk 1 april moet de nieuwe gemeenteraad ‘alle informatie’ hebben over het meerjarenonderhoudsplan, “met inachtneming van alle andere noodzakelijke investeringen”. Met een “verstandige financieel-strategische langetermijnplanning” moeten de toekomstige raadsleden keuzes voorgelegd krijgen over de mogelijkheden om de gemeentelijke inkomsten te verhogen (zoals het verhogen van de belastingen omhoog, JD), uitgaven te verlagen (bijvoorbeeld minder ambtelijke inhuur, JD) en andere mogelijkheden om de financiële positie van Oegstgeest te verbeteren (bijvoorbeeld verkoop gemeentehuis en ander vastgoed, JD).

Van der Hoeven is beste puzzelaar

OEGSTGEEST – Gemeenteraadslid Van der Hoeven (CDA) blijkt het beste puzzelende gemeenteraadslid te zijn.

Vorige maand ontvingen alle raadsleden een Oegstgeester legpuzzel met 1.000 stukjes. Burgemeester Emile Jaensch beloofde indertijd, dat raadsgriffier Fred Kromhout een prijs zou uitreiken aan het raadslid, dat de puzzel als eerste voltooid had.

Jaensch liet weten, dat inmiddels twee raadsleden deze taak volbracht hebben. Een eervolle vermelding werd uitgereikt aan raadslid Van den Broek (Hart voor Oegstgeest). Maar hij was niet de snelste legpuzzellegger. Raadslid Van der Hoeven was het allersnelste; hij had de legpuzzel al een dag na ontvangst voltooid. “Het zegt wel iets over uw prioriteiten, meneer Van der Hoeven”, grapte Jaensch. Voor zijn opmerkelijke puzzelprestatie ontving Van der Hoeven uit handen van Kromhout een prijs in de vorm van een alcoholische versnapering.

Wet van Murphy regeert over schrijverstegels

OEGSTGEEST – De geel-rode schrijverstegels, met daarop dichtregels, komen nooit meer terug. Dat bleek donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Eerder was in de Oegstgeester Courant al te lezen, dat deze schrijverstegels te glad waren. Meerdere mensen waren er over uitgegleden. CDA-raadslid Van der Hoeven wilde weten: “Waarom zouden de tegels niet gewoon één op één kunnen worden vervangen?”

Zo eenvoudig is het allemaal niet. De Wet van Murphy lijkt hierop een grote invloed te hebben gehad. Wethouder Huizing: “Het is ontzettend jammer dat we de tegels hebben moeten verwijderen. Maar helaas zijn een paar mensen erover uitgegleden, met lichamelijke schade tot gevolg. Dat is het laatste wat we willen. De tegels an sich zijn het probleem. Ze zijn kwetsbaar, van glas, het slijt en wordt steeds gladder. Bij nat weer zijn die tegels altijd glad. Dat doen we niet meer. Bij het één op één vervangen krijg je het probleem op termijn weer terug. De oorspronkelijke ontwerpers zijn ook niet meer voorhanden. De maker van de geknipte profielen is overleden en de vormgever is bij een eerdere verhuizing het ontwerp kwijtgeraakt.” De wethouder besloot: “We gaan op zoek naar een alternatief om het thema Oegstgeest Schrijversdorp verder te ontwikkelen. Oegstgeest moet een duurzaam en veilig dorp zijn.”

Corrie houdt huis in regio

REGIO – Het ging maandag flink tekeer in de regio. Storm Corrie liet zich van haar slechtste kant zien, met in heel het land tientallen miljoenen euro’s aan schade. Ook deze regio bleef niet schadevrij.

JOEP DERKSEN

De brandweer rukte tientallen keren uit in de gemeenten in deze regio. Het verkeer had weinig hinder van de storm en dat komt mogelijk, omdat veel mensen besloten een dagje thuis te werken. Voor degenen die wél de weg opgingen, was het continue een kwestie van blijven opletten, dat je niet van de weg afraakt door een onverwachte rukwind tot wel 120 kilometer per uur.

En dat was precies wat een vrachtwagenchauffeur overkwam op de N207 bij Woubrugge. Aan het eind van de maandagochtend blies Corrie de truck van de wielen, waardoor de vrachtwagen schaarde. De hulpdiensten werden opgeroepen en de weg werd enige tijd afgesloten voor het verkeer dat wilde rijden van Woubrugge naar Leimuiden. Uiteindelijk is de vrachtwagen door een bergingsbedrijf weer op haar bandjes terecht gekomen.

Tips

De Veiligheidsregio Hollands Midden geeft tips aan chauffeurs, hoe zich moeten voorbereiden op een storm als Corrie. Houd de weersvoorspellingen in de gaten en ga alleen naar buiten als je moet.  Vermijd met de auto zoveel mogelijk dammen en bruggen. De wind heeft hier vrij spel en windstoten raken je extra hard.  Luister naar de verkeersinformatie en volg de adviezen op, als je met de auto onderweg bent. Blijf uit de buurt van open water; een grote golf kan je zo meesleuren met alle gevolgen van dien.”

Nieuwkoop

De gemeente Nieuwkoop sloot de milieustraat uit voorzorg. De brandweer rukte meerdere keren uit voor stormschade aan een boom. Onder meer in Blokland (Nieuwveen) en de Dennenlaan in Nieuwkoop. In Ter Aar is een dier uit de problemen geholpen aan de Paradijsweg.

Alphen aan den Rijn

Veel van de schademeldingen in de gemeente Alphen betroffen bomen. Zo rukte de brandweer voor boomschade uit naar onder meer de Burgemeester Smitweg in Hazerswoude-Dorp en de Jan van Henegouwenstraat in Alphen aan den Rijn. De eigenaar van een woning aan de Klaverhof in Alphen aan den Rijn werd zwaar getroffen door storm Corrie. Zijn dak en geveldeel werd beschadigd door de harde rukwinden.

Benthuizen

Ook in Benthuizen waren er meerdere schadegevallen. Zoals stormschade aan een dak van een woning in de Rotterdambaan. Een boom in de Dorpsstraat voelde ook de kracht van storm Corrie.

Kaag en Braassem

Bomen aan de Hofdijklaan in Oud Ade en Vriezekoop in Leimuiden zorgden bij de brandweer van Kaag en Braassem voor veel werk, door de stormschade. Daarnaast zorgde Corrie voor stormschade aan het dak van een pand aan de Plantage in Oude Wetering en een ander gebouw aan de Noorderhemweg in Roelofarendsveen. 

Om 13:00 uur werd Code Oranje ingetrokken en luwde de storm uiteindelijk. De komende tijd zal op veel plekken echter nog de schade te zien zijn.

“Tijdens het schrijven kreeg ik antwoord op mijn vragen”

ALPHEN AAN DEN RIJN – Twintig jaar lang dacht Anneke de Jong (71) dat zij de jongste was in het gezin. Er was echter een tragische gebeurtenis, waar Anneke geen weet van had en waarover in de familie niet gesproken werd. Het op 1-jarige leeftijd overlijden van haar broertje Anton bleek een blijvende invloed te hebben op het leven van Anneke. Deze gebeurtenis en haar levensloop zijn de inspiratie geworden voor Annekes nieuwe boek: ‘Eiland zonder bruggen’.

JOEP DERKSEN

De roman gaat over een jonge vrouw, die voor haar zieke moeder moet zorgen. Waarbij de relatie tussen dochter en moeder gaandeweg steeds beter wordt. Tegelijkertijd draait het in het verhaal over de zoektocht naar het perfecte schilderij van haar overleden broer. De eerste vraag, die opkomt is natuurlijk; in hoeverre is dit een autobiografische roman?

“Dit boek is 30% autobiografisch en 70% verzonnen. Ik had een broertje die een jaar jonger was dan ik.  Hij is één jaar geworden, maar daar kwam ik pas na mijn twintigste achter. Mijn hele familie wist het, behalve ik. Ik had niet het gevoel, dat de familie mij belazerde; zo ging het nou eenmaal. Maar toen ik hoorde van mijn overleden broertje, vielen er wel wat kwartjes op hun plek. Ik realiseerde me, waarom ik ben zoals ik ben.”

Ze licht toe: “Ik kom uit een gezin van acht kinderen, maar met een groot leeftijdsverschil. Toen ik geboren werd, waren de oudste vier al het huis uit. Nooit heb ik het gevoel gehad dat ik uit een groot gezin kwam. Er was weinig contact met mijn broers en zussen; dat ging niet echt de diepte in. Daar kwam bij, dat ik me weinig herinnerde uit mijn jeugd; hoe het huis eruit zag of waar ik aan tafel zat. Ik vroeg me wel eens af, waarom dat was. Tijdens het schrijven kreeg ik het antwoord.”

“Mijn moeder was 40 toen ik geboren werd en 41 toen mijn broertje geboren werd. Ik was de enige die thuis was. Toen ik opgroeide, heb ik de rol opgenomen, dat mijn moeder overeind bleef. In feite zorgde ik voor haar. Ik leerde in mijn jeugd niet, wat ik zelf wilde en dat heeft consequenties gehad voor mijn beroepskeuze. Dat heb ik in het verhaal proberen te verwerken.”

Haar gedachten gaan terug naar het moment, dat ze te horen kreeg dat haar broertje Anton op eenjarige leeftijd overleed. “Zomaar ineens voorvoelde ik, dat ik niet de jongste van het gezin kon zijn. Er kwam een gevoel boven, dat er iemand ontbrak. Ik ging het navragen en dat bleek te kloppen. Iedereen was verbaasd, dat ik het niet wist. Als ik het wel had geweten, had dit vast en zeker een verschil gemaakt in mijn leven. Al die jaren had ik het verdriet van mijn ouders onbewust gevoeld; steeds lette ik op of mijn moeder verdrietig was.”

Dat aspect komt symbolisch terug in het boek; de zoektocht naar het perfecte schilderij. “Daarbij gaat het om de uitdaging, om de juiste ogen te schilderen. Uit ogen kun je veel opmaken. Een klein kind snapt niet alles, maar voelt wel stemming aan en een blik van iemand of je wel of niet iets goed doet. Ik lette altijd op de ogen van mijn moeder of ik iets wel of niet goed had gedaan. In het boek lukte het de schilder niet om die ogen te schilderen.”

Heeft het schrijven van het verhaal geholpen in de verwerking van de gevoelens? “Nee, het is andersom. Ik heb die gevoelens eerder verwerkt door mijn levenservaringen. Pas daarna was ik in staat om dit boek te schrijven. Ik kon door mijn ervaringen meer afstand nemen. Aspecten uit mijn leven kregen een plaatsje in het boek, maar waren bouwstenen voor een mooie roman.”

Het boek ‘Eiland zonder bruggen’ (ISBN: 978-90-829536-1-9) is voor 19,95 euro te bestellen bij de boekhandel.