Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 februari 2021

Skaeve huse voor ‘eigen inwoners’

Veel vragen van inwoners tijdens digitale informatieavond

RIJNSATERWOUDE – Aan de Kalmoeslaan 2 in Rijnsaterwoude komen zeker twee ‘skaeve huse’. Dat zijn woonunits van drie meter hoog, voor mensen die prikkelarm moeten wonen. Inwoners van Rijnsaterwoude waren niet blij met het besluit om twee mensen met deze achtergrond op deze plek onder de dijk te plaatsen. Maar tijdens een digitale informatieavond werd duidelijk, dat het gemeentebestuur niet van plan is om deze plek te heroverwegen.

Meer dan zeventig inwoners namen donderdagavond deel aan de online informatiebijeenkomst. Wethouder Petra van der Wereld liet weten, dat er goed nagedacht was over de keuze om de twee skaeve huse te plaatsen aan de Kalmoeslaan in Rijnsaterwoude. Het gemeentebestuur had eerst gekeken naar tien plekken, verspreid over Kaag en Braassem. Nadat er zeven locaties afvielen, waaronder enkele mogelijke woonplekken bij industrieterreinen, bleven er drie opties over; in Rijpwetering (aan de Lange Dwarsweg), Nieuwe Wetering en dus Rijnsaterwoude. Het gemeentebestuur is niet van plan om de uitgekozen plek nog te wijzigen. Een ambtenaar gaf aan, dat de plek van de waterzuiveringsinstallatie de meeste steun krijgt van zowel het college als de gemeenteraadsleden.

Voor de huisjes wordt een ‘tijdelijke omgevingsvergunning’ voor maximaal tien jaar afgegeven. De Binnenvest zal de twee bewoners plaatsen en al die tijd begeleiden. Na deze periode kan de gemeente bepalen, of deze plek permanent bewoond of op een andere manier gebruikt kan worden. Robert Borsje, bestuurssecretaris van de Binnenvest, gaf aan, dat in elk van de beide huisjes één bewoner komt. ,,De mensen die daar geplaatst worden, zijn hiervoor geselecteerd. Ze hebben een lang hulptraject, gepaard met huisuitzettingen, schulden, meervoudig probleemgedrag, soms alcohol- en drugsgebruik, of het zijn draaideurcliënten. Door onze opvangbegeleiding wordt een redelijk stabiele situatie bereikt en kunnen ze geplaatst worden in zo’n scheef huisje.’’ De bewoners moeten zichzelf en hun omgeving schoon houden, ’s avonds na 21.00 uur geen bezoek hebben en het alcohol- en drugsgebruik ‘onder controle houden’, aldus Borsje.

De toehoorders hadden veel vragen. Liesbeth Osse, die een grote groep inwoners vertegenwoordigde, wilde weten waarom de omwonenden pas na twee jaar geïnformeerd werden over deze plannen. Dat had te maken met een ‘zorgvuldig besluitvormingsproces’ en ‘financiële belangen’, was het antwoord. Roeljan Buijs liet weten, dat ‘skaeve huse’ alleen succesvol zijn, zonder overlast voor omwonenden, als deze bij bedrijventerreinen geplaatst worden.

Het gemeentebestuur denkt er over om schuttingen of groene afscheidingen te plaatsen. Het pad naar de skaeve huse toe blijft wel openbaar, zo kreeg inwoonster Ria te horen. Er is volgens Van der Wereld genoeg afstand tussen de skaeve huse en de overige bebouwing. ,,Door alle begeleiding verwachten wij hier ook geen gedoe over. Ook als mensen zich niet aan de regels houden, dan worden zij geschorst.’’ Ze noemde de Kalmoeslaan een ‘perfecte plek’ om de skaeve huse te plaatsen.

De toehoorders waren het hier niet mee eens. Ze gaven aan, dat er veel kinderen spelen en dat agrariërs met hun machines in de lente en zomer de rust vaak komen verstoren.

Nog dit jaar moeten alle procedures voor het plaatsen van de skaeve huse afgerond zijn. Daarna nemen de Binnenvest-cliënten hun intrek in de huisjes. De gemeente kan niet garanderen, dat het bij twee bewoners blijft. ,,Het gaat om behoefte en nu is er de behoefte om twee bewoners te huisvesten (in skaeve huse, red.).’’

Na afloop van de bijeenkomst laat Diederick Bovelander weten: ,,Een bewonerscommissie had zich terdege voorbereid en stelde zeer relevante vragen. Het was duidelijk dat veel mensen (met kennis) zich hierin verdiept hadden, wat resulteerde in een scherpe vragenlijst, waarbij de gemeente zich duidelijk niet op het gemak voelde.’’ Hij vervolgt: ,,Wat ik ronduit storend vond, was dat van de gemeentelijke kant (lees: de specialisten) veel van de vragen niet konden worden beantwoord. Men had er niet van gehoord, men kende de instanties niet, men wist het niet of de gemeente hanteerde andere richtlijnen. Hoe zaait men verwarring… Ik denk dat veel Wouwenaren na de vergadering een flinke kater hebben en zich bekocht voelen door een gemeente.’’

24 februari 2021

Problemen lokale ondernemers onder aandacht bij Mona Keijzer

Nieuwkoop – Vorige week schreef wethouder Antoinette Ingwersen een brief aan staatssecretaris Mona Keijzer. Ingwersen pleitte ervoor, dat ondernemers in kleine dorpskernen meer mogelijkheden moeten krijgen om hun toko’s open te hebben voor klanten.

De brief, die werd ondersteund door wethouder Rein Kroon (De Ronde Venen) en andere bestuurders uit de regio had effect; deze week bezocht Keijzer de gemeente Nieuwkoop. In een gesprek met beide wethouders kreeg Keijzer te horen, dat bestuurders en ondernemers vrezen voor de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen die door de coronamaatregelen zwaar onder druk komen te staan. Zij zijn ook bang voor ernstige gevolgen voor de leefbaarheid en de voorzieningen in de dorpen van landelijke gemeenten. ,,Dit terwijl ondernemers en gemeenten samen veel inspanningen doen om de dorpen leefbaar te houden’’, aldus Ingwersen.

Volgens de wethouders wordt juist in de dorpen veel ongelijkheid ervaren tussen het geringe aantal winkels wat open mag en de winkels die gesloten moeten blijven. ,,De dorpscentra zijn qua drukte niet te vergelijken met de centra van grote steden’’. Toezeggingen deed Keijzer niet, maar deze problemen hebben nu wel het kabinet in Den Haag bereikt.

Starterswoningen in oude schoolgebouw

ROELOFARENDSVEEN - De bovenste verdiepingen van de St. Ignatiusschool in Roelofarendsveen worden verkocht aan het bedrijf Johlex Bouw. Hierin komen zes startersappartementen, zo laat het college van bugemeester en wethouders van Kaag en Braassem weten.

Op de benedenverdieping huist de Liefde voor Harmonie, maar er moest ook nog wat gebeuren met het bovenste deel van het oude pand. Vorig jaar vroeg de gemeente om ideeën en dat leidde tot acht inschrijvingen van zeven verschillende partijen. Uiteindelijk bleek het voorstel van Johlex Bouw voor de sociale appartementen het beste te bevallen. Naast de starterswoningen wordt ook het hele gebouw verduurzaamd. Het parkeerterrein blijft bestaan en dat is goed nieuws voor de leden van Liefde voor Harmonie.

Antwoord met vertraging

Noordwijk – Het duurde zeven maanden, maar een inwoner heeft van het college van burgemeester en wethouders eindelijk een reactie gekregen op zijn brief.

In juli klaagde de inwoner over maden in de afvalbak en werd het college verzocht om het gft wekelijks op te halen. Het college heeft deze week geantwoord, dat dit niet mogelijk was vanwege de coronamaatregelen en de verplichte personele bezetting van de inzamelwagens. Het college gaat er van uit, dat deze zomer de gft-bakken toch weer wekelijks geleegd worden.

De briefschrijver kreeg wel de excuses van het college, dat de beantwoording van de vraag zo lang op zich heeft laten wachten.

Kritische vragen over planontwikkeling Losplaatsweg

Noordwijk – Fractievoorzitter Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk) heeft kritische vragen gesteld over de planontwikkeling Losplaatsweg. Hij geeft daarbij aan, dat ‘de meer lucratieve fase 1 wel is gerealiseerd’, maar dat er nog geen zicht is op fase 2, ‘waarin onder meer sociale woningbouw en een parkeergarage waren voorzien’.

De Moor wil onder meer weten van het college van burgemeester en wethouder: ,,Klopt het dat ambtenaren in een uitgebreid memo inzake de anterieure overeenkomst aan (toenmalig, red.) wethouder Bakker gemeld hebben, dat van der Wiel geen bankgarantie wilde stellen, maar wel een hypotheek wilde vestigen op een stuk grond, die openbaar zou worden en zij negatief geadviseerd hebben aan de wethouder, omdat die grond onvoldoende waarde vertegenwoordigde?’’

Klopt het, dat wethouder Bakker kort voor deze vergadering (van 7 juli 2016, red.) nog een gesprek heeft gehad met van der Wiel omtrent de nakoming van verplichtingen? Zo ja, is in dat gesprek door van der Wiel toegezegd, dat indien fase 2 niet binnen 5 jaar gerealiseerd zou worden, het segment sociale woningen zou kunnen worden toegevoegd aan het plan Bronsgeest, waar van der Wiel beschikt(e) over grondposities? Zo ja, op welke wijze denkt het college alsnog nakoming van dit onderdeel, alsmede het tekort aan parkeerplaatsen te kunnen bewerkstelligen?’’ Het college heeft enkele weken de tijd te reageren.

Mogelijke kans voor eigenaren paardenweitjes

Noordwijk – Er is hoop voor de eigenaren van paardenweitjes. Dat blijkt uit een brief van burgemeester Wendy Verkleij aan de raadsleden naar aanleiding van vragen door CDA-raadslid Duivenvoorde.

Ze schrijft onder meer: ,,De gemeente Noordwijk heeft geen paardenbeleid vastgesteld. In de bestemmingsplannen Landelijk Gebied en Buitengebied zijn echter wel afwijkingsmogelijkheden opgenomen om onder voorwaarden mee te kunnen werken aan (een, red.) paardenbak binnen de woonbestemming. Daarnaast kunnen paardenweides in het landelijk gebied worden toegestaan omdat deze gezien kunnen worden als onderdeel van het heterogeen landschap vanuit de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG).’’

Het college is niet van plan de inwoners hier uitgebreid over te informeren, aldus Verkleij. Maar wanneer dit onderwerp in gesprekken tussen eigenaren en de gemeente aan bod komt, dan vertelt de gemeente over de (on)mogelijkheden.

Schommel moet blijven

Noordwijkerhout – CDA-raadslid Sebastiaan Duivenvoorde maakt zich hard voor het behoud van een schommel op de speellocatie Erfvoort, tussen de Victoriberg en de Zeestraat.

Op die plek zijn maar weinig speeltoestellen en enkele bewoners hadden voor een verhoogd speelplezier voor de kinderen daarom een schommel opgehangen. Veel kinderen genoten hier van, maar eind januari ontvingen omwonenden een brief met de opdracht om die schommel te verwijderen. Volgens de gemeente is het niet toegestaan om speeltoestellen op gemeentegrond te plaatsen.

Duivenvoorde vindt echter, dat de gemeente met een alternatief moet komen in plaats van de kinderen het speelplezier te ontnemen. Hij stelt voor, dat de gemeente dan maar zelf een schommel moet plaatsen.

Windmolenkansen op zee

Noordwijk – Overal op het land moeten gemeenten op zoek naar plekken om daar windmolens neer te zetten, om zo te kunnen voldoen aan de eisen voor duurzaam energie opwekken (de zogeheten RES-opgave).

Maar de windmolens op zee worden niet meegerekend bij deze RES. Tot nu toe, tenminste. Maar PvdA-fractievoorzitter Rommie van Dokkum ziet mogelijkheden. Er zijn plannen voor een nieuw windpark op zee, waarbij de opgewekte energie wordt geleverd aan lokale bewoners of bedrijven.

Van Dokkum vraagt aan het college van burgemeester en wethouders, of het toch niet mogelijk is om een deel van de verplichte duurzame opwek te realiseren via de windmolens op zee. Het college heeft enkele weken de tijd om te reageren.

Bouwen bij hoogspanningskabels

OEGSTGEEST – ‘’Zorg voor zo weinig mogelijk woningen onder en bij hoogspanningskabels’’. Dit pleidooi hield gemeenteraadslid Karin Rosdorf (Hart voor Oegstgeest) vorige week.

Het gemeentebestuur overweegt deze optie, omdat extra woningbouw zorgt voor extra inkomsten. Hart voor Oegstgeest maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. De partij wijst op mogelijke ecologische schade. In een voorstel riep Rosdorff het college op om mogelijk toekomstige woningen ‘zowel in hoogte als dichtheid passend in de omgeving zijn’’.

Wethouder Matthijs Huizing vond het echter ‘’een overbodig voorstel. De meeste punten zijn standard operating procedures. Het moet passen in de omgeving en uiteraard komen we met financiële scenario’s. Dit voorstel voegt weinig toe aan waar we toch al mee bezig zijn.’’ Rosdorff reageerde: ‘’We zien het liefst helemaal geen bebouwing in de hoogspanningszone. Als die er komt, willen we dat limiteren tot de maximale dekking van de kosten van het gemeentelijke deel. We willen niet dat daar maximaal gebouwd gaat worden.’’ Hart voor Oegstgeest kon echter geen politieke potten breken. Met de tegenstemmen van CDA, VVD, PrO en D66 werd het voorstel met een grote meerderheid verworpen.

Infographics voor laaggeletterden

OEGSTGEEST – Gemeenteraadslid Karin Rosdorff (Hart voor Oegstgeest) maakt zich zorgen over de mogelijkheid van laaggeletterde inwoners, om mee te kunnen praten via digitale media.

Ze verwees tijdens de raadsvergadering naar de website ‘Doe mee’, als voorbeeld van inwonerparticipatietrajecten. Rosdorff gaf aan, dat 3.000 inwoners van Oegstgeest laaggeletterd zijn en problemen hebben om via dat medium hun mening te kunnen geven. En ze wilde weten, hoe het college er voor gaat zorgen dat ook mensen, die moeite hebben met lezen en schrijven ook kunnen participeren.

Wethouder Jan Nieuwenhuis gaf aan, dat het taalgebruik op de ‘Doe mee’ website op zo’n manier is opgezet, dat er niet veel moeilijke woorden worden gebruikt. “Laaggeletterden kunnen in de meeste gevallen dit wel lezen. We maken gebruik van tijdlijnen en infographics; dat helpt om de teksten te begrijpen. We proberen de toegankelijkheid voor deze doelgroep zo groot mogelijk te maken.’’

Specialistische zorg voor kinderen beperkt

OEGSTGEEST – De tijd dat gezinnen volop en vrijuit gebruik konden maken van de jeugdhulp, waarbij de ene na de andere specialist wordt ingezet om allerlei psychische problemen aan te pakken, ligt achter ons.

Al jaren chippen de gemeenten in de regio Holland Rijnland miljoenen euro’s bij om de almaar oplopende tekorten voor de jeugdhulp af te dekken. In 2016 dumpten de gemeenten 7 miljoen euro in een ‘Tijdelijk Fonds Jeugdhulp’, maar dat geld was binnen enkele jaren opgesoupeerd door de jeugdhulpinstellingen. De spreekwoordelijke druppel kwam vorig jaar, informeerde wethouder Jan Nieuwenhuis tijdens de gemeenteraadsvergadering. “Vorig jaar werd al gemeld dat zorginstellingen (in 2021, red.) 5,4 miljoen tekort zouden komen. Maar dat vonden gemeenten onaanvaardbaar; er was voor 2021 nog geen cent uitgegeven en dan al een tekort van 5,4 miljoen euro.’’

De wethouder reageerde op vragen van Matthijs Welling (PrO) en informeerde de raadsleden: “We willen een beperking van de inzet van de begeleiding en ervoor zorgen dat kinderen de juiste zorg krijgen en niet het verkeerde traject ingaan.’’ Met minder specialistische zorg, maar het meer en vroegtijdig ondersteunen van de kinderen moeten de kosten omlaag gaan. Hierover moet in april duidelijkheid komen. Nieuwenhuis: “In de tussentijd moeten we goed kijken dat kinderen niet tussen wal en schip vallen. Met een ‘nee, tenzij’ regeling, dat kinderen toch die specialistische zorg krijgen. Ik kan niet garanderen dat er geen wachtlijsten zijn, die niet zullen oplopen. Maar acute zorg zal altijd verleend blijven worden.’’

Statushouders en spoedzoekers bij elkaar

OEGSTGEEST – Het college van burgemeester en wethouders is met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in overleg over de komst van 250 statushouders in het Hoefijzergebouw en de omliggende panden.  De onderkomens zouden dan voor vijf jaar gevuld moeten worden met deze voormalige vluchtelingen. Daarnaast wordt nagedacht over het huisvesten van spoedzoekers op dat terrein.

Hoewel het college formeel hierover zelfstandig kan beslissen, wordt gezien het gevoelige onderwerp toch de mening van de gemeenteraadsleden gevraagd. Ook overweegt het college om het onderbrengen van de statushouders te combineren met het huisvesten van andere doelgroepen. Zoals spoedzoekers; gescheiden mannen en vrouwen, maar ook starters op de woningmarkt die bijvoorbeeld vanwege oplopende spanningen niet meer in hun huidige onderkomen kunnen verblijven. Maar het gaat dan ook om andere doelgroepen, zoals ex-verslaafden en ex-criminelen. De eigenaar van de gebouwen (Wieglia) moet nog wel instemmen met de komst van de statushouders en de spoedzoekers.

Het COA wil vooral alleenstaande mannen (en vrouwen) onderbrengen in Oegstgeest. Daarnaast zal 35% van de opgevangen mensen bestaan uit gezinnen. Volgens het COA zullen de mensen vooral uit Syrië afkomstig zijn.

De organisatie Divorce Housing regelt onderdak voor spoedzoekers, zo is te lezen in een raadsmededeling van het college. Deze organisatie had al een aanvraag ingediend bij het college voor het onderbrengen van spoedzoekers in het Hoefijzergebouw, maar die aanvraag had het college eerder afgewezen. Tegen deze afwijzing is Divorce Housing in beroep gegaan. Nu laat het gemeentebestuur weten: “Het college constateert dat Oegstgeester spoedzoekers zeker een groep vormen die we, indien dat verantwoord mogelijk is, een plaats willen bieden op deze locatie.’’

Daarom bespreekt het college nu met COA en Divorce Housing of zowel statushouders als spoedzoekers bij elkaar geplaatst kunnen worden. Bij die spoedzoekers mag het dan niet gaan om ex-verslaafden en ex-criminelen, maar moeten het gescheiden mannen en vrouwen, starters en eventueel studenten zijn. Het COA geeft aan, dat ze minimaal 175 statushouders willen onderbrengen en dat daarnaast maximaal 100 spoedzoekers op het terrein ondergebracht mogen worden.

Het huisvesten van de mensen zal de gemeente weinig geld kosten. De huur en alle kosten voor verzekeringen, zorg, school, sportverenigingen en vervoer van de statushouders worden door het COA betaald. Net als de dagbesteding; iedere statushouder krijgt tot 30 uur per week aan dagbesteding aangeboden. Daarnaast zorgen bewoners en vrijwilligers voor de kinderopvang.

Vragen over manier van benoemen

OEGSTGEEST – De gemeenteraad stemde vorige week in met de benoeming tot commissieleden van Marcella Kemper en Willem Wensing. Zij gaan de komende jaren de VVD-standpunten uitdragen.

Om er voor te zorgen, dat de raadsleden anoniem konden aangeven, of ze de komst van Kemper en Wensing wensten, moesten ze tijdens de vergadering naar het gemeentehuis komen, om daar op een briefje hun ‘ja’ of ‘nee’ in te vullen. Hiervoor werd de digitale vergadering een half uur onderbroken. Nadat de politici weer terug in hun huizen waren, opende burgemeester Emile Jaensch de vergadering weer. Niemand vroeg zich af, waarom al die raadsleden niet al voorafgaand aan de vergadering naar het gemeentehuis waren gekomen om dat briefje in te vullen.

Al gaf raadslid Eelke van den Ouweelen (Lokaal) wel aan: “Ik kom nu naar het gemeentehuis en het enige wat ik kan aangeven, is dat ik geen bezwaar heb tegen twee namen.’’ Van den Ouweelen gaf ook aan, dat hij nog steeds een vervelend gevoel had over de manier waarop de installatie van commissielid Frits van Dissel vorige maand gebeurde.

VVD-raadslid Sven Spaargaren (VVD) was toen namelijk nog niet vergeten, hoe hij en zijn politieke collega’s in december een veeg uit de pan kregen van Van Dissel, toen het Hart voor Oegstgeest-raadslid afscheid nam. Spaargaren spaarde Van Dissel niet en vroeg zich af, waarom Van Dissel eerst kritiek uitte op de handelwijze van het gemeentebestuur, maar vervolgens toch weer onderdeel wilde worden van dat gemeentebestuur. Omdat Van Dissel nog niet was geïnstalleerd als commissielid, kon hij zich hier niet tegen verdedigen.

Wat Van den Ouweelen betreft benoemt de burgemeester voortaan alle steunfractieleden, zonder dat andere politieke partijen moeten stemmen over de vraag of die nieuwe politici welkom zijn. Hij krijgt hierbij steun van raadslid Arne-Jan Vos (D66). Of de benoemingsprocedure voor toekomstige commissieleden ook daadwerkelijk gaat veranderen, is nu nog niet zeker. Daar moeten de raadsleden een apart besluit over nemen.

Column

Geheimhouding

Tijdens de afgelopen raadsvergadering werden Marcella Kemper en Willem Wensing geïnstalleerd als commissieleden voor de VVD. Om dat mogelijk te maken, moesten alle raadsleden de digitale vergadering onderbreken om hoogstpersoonlijk naar het gemeentehuis te komen om daar anoniem te kunnen melden, dat ze geen bezwaar hadden tegen de aanstelling van deze nieuwbakken politici. Het is de vraag of Kemper en Wensing aan het eind van de vergadering nog net zo enthousiast waren over de taak die zij op zich hebben genomen.

De politici namen namelijk een groot deel van de tijd in om te praten over de vraag of bepaalde documenten geheim moesten worden gehouden. Gemeenteraadslid Eelke van den Ouweelen (Lokaal) merkte op, dat het college aan de raad vroeg om die geheimhouding op te leggen aan documenten, die tot nu toe vrij in te zien waren. “Ik zie een mistige toestand ontstaan. De verwarring wordt er niet kleiner op.’’

Tja, leg dat maar eens aan elkaar uit. Het bleek, dat Hart voor Oegstgeest vragen had gesteld over een onderwerp, waar de gemeente grote financiële belangen bij heeft. Het antwoord vanuit het college werd onderbouwd met allerlei documenten, maar de buitenwereld mag volgens het college niets van de inhoud weten. Na lang praten zag raadslid Tobias van der Hoeven (CDA) plotseling het licht: “De stukken die reeds openbaar waren, worden niet geheim, maar stukken in relatie tot de beantwoording van vragen door Hart voor Oegstgeest worden wel geheim? Dus als dingen in relatie tot elkaar gebracht worden, raakt dit in potentie aan de gerechtvaardigde belangen van de gemeente.’’

Burgemeester Emile Jaensch bevestigde, dat dit klopt. Maar het gegoochel met wel of niet openbaar bleef de politici duizelen. Elfred Bus (D66) moest erkennen: “Ik snap het niet, misschien moet u het herhalen. Het is blijkbaar te ingewikkeld voor mij.’’ Nico Janssen (PrO): “Ik heb dezelfde verwarring.’’

Als buitenstaander was dit politieke gegoochel al helemaal moeilijk te volgen. Maar in de raadsstukken wordt wel verwezen naar ‘Juridische positie gemeente herontwikkelingslocatie’ en als je dan met de term ‘herontwikkeling’ googelt op de gemeentesite van Oegstgeest komt er maar één link boven: de herontwikkeling van Endegeest en Overgeest. Maar dat blijkt niet de juiste insteek te zijn, dankzij een verspreking van CDA-raadslid Van der Hoeven, die refereerde aan het Hofbrouckerpark.

Beste raadsleden, burgemeester en wethouders; zeg dat dan meteen! En houd nou toch eens op met al dat stiekem gedoe. Waarom moet je keer op keer allerlei documenten compleet uit het daglicht houden, terwijl het simpelweg zwart maken van bedragen al genoeg moet zijn.

Van harte hoop ik, dat de nieuwe politici Marcella Kemper en Willem Wensing zorgen voor een frisse wind van openheid. Want de inwoners zijn het stiekeme en geheimzinnige gedoe met allerlei documenten ondertussen wel helemaal beu.

Ophef over komst skaeve huse

Rijnsaterwoude - Asohuizen worden ze genoemd: ‘skaeve huse’ in de vorm van een wooncontainer. De gemeente Kaag en Braassem heeft de plicht om twee mensen, die ‘prikkelarm’ moeten wonen, ergens onder te brengen. De keuze is gemaakt: er komen twee containerwoningen op het terrein van de voormalige waterzuiveringsinstallatie in Rijnsaterwoude. De omwonenden aan de Kalmoeslaan zijn in alle staten.

De twee containerwoningen zijn voor mensen die vanwege hun problematische gedrag moeite hebben om mee te komen in de maatschappij. Verslavingen, detentie, een erg laag iq of geestelijke problemen kunnen aan het gedrag ten grondslag liggen. Liesbeth Overduin en veel van haar buren zijn fel tegen de komst van deze mensen. Er is angst voor de veiligheid van de kinderen. Ze geeft aan, dat het helemaal niet mogelijk is om op de plek van de voormalige waterzuiveringsinstallatie te verblijven, zonder dat je wordt blootgesteld aan allerlei geluiden. ,,Iedereen laat hier zijn hond uit en kinderen spelen op straat. Bij de dijk wordt gezwommen, gesurfd en gevist.’’

De omwonenden vinden, dat het gemeentebestuur hun dorp alleen weet te vinden, als er vervelende maatregelen genomen worden. ,,Wij zijn het verst verwijderd van het gemeentehuis in Roelofarendveen, dus zet deze skaeve huse maar in Rijnsaterwoude neer!’’ Burgemeester Marina van der Velde gaf eerder aan: ,,De prikkelarme woningen moeten in een rustgevende omgeving staan, maar tegelijkertijd ook in de buurt van een supermarkt.’’ Maar Overduin laat weten, dat er helemaal geen supermarkt in Rijnsaterwoude is en dat de bushalte op een kwartier lopen afstand is.

Het stoort Overduin, dat de behandelend ambtenaar van de gemeente Kaag en Braassem, die gaat over de plek waar de skaeve huse moeten komen, tegelijkertijd algemeen bestuurslid is van het Hoogheemraadschap. En dat is toevallig weer de instantie, die de plek van de voormalige waterzuiveringsinstallatie verkoopt aan de gemeente Kaag en Braassem. ,,Dus dezelfde persoon houdt zich bezig met de voorbereidingen voor de aankoop als de verkoop van deze grond. Dan is er sprake van belangenverstrengeling.’’

Marcha de Haan, Adviseur communicatie van de gemeente Kaag en Braassem, laat weten: ,,Zowel de verkoop van de grond als de aankoop is een bestuurlijk besluit. Het dagelijks bestuur College van Dijkgraaf en Heemraden en ons college hebben die besluiten genomen. De ambtenaar die ook lid is van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap is bij beide niet betrokken en is ook niet de behandelend ambtenaar.’’

Ook Robert Borsje, bestuurssecretaris van de Binnenvest, waar de woonaso’s vandaan komen, weigert vragen te beantwoorden. Hij geeft aan, dat de Binnenvest samen met de gemeente heeft afgesproken om niet te reageren voordat de informatieavond is geweest. ,,Het zou niet goed zijn om via de pers informatie te gaan geven, voordat omwonenden de gelegenheid krijgen om vragen te stellen.’’ Er is Borsje geen spreekverbod opgelegd door de gemeente, stelt hij. Maar hij weigert zelfs algemene vragen over het principe van wonen in skaeve huse te beantwoorden.

De geheimzinnigheid stoort ook Overduin: ,,De gemeente Kaag en Braassem is twee jaar heel geheimzinnig geweest over de locatie en nog altijd is niet duidelijk, wat voor mensen er nou behoefte hebben aan een prikkelarme omgeving. ,,Het kunnen ex-gedetineerden, verslaafden en daklozen zijn. We willen hier geen mensen, die drugs gebruiken of zwaar psychische problemen hebben. Waarom zet je hen neer op 290 meter afstand van onze woonwijk, waar veel kinderen spelen?!’’

Donderdag 25 februari is er een online bijeenkomst voor omwonenden.

22 februari 2021

Seksuele intimidatie in OV aan de kaak gesteld

‘Het is belachelijk dan vrouwen zich onveilig voelen’

GROENE HART – Een man, die tegenover jou in de treinbank zit te masturberen, een hand die plotseling tussen jouw bovenbenen gestoken wordt. Aangeschoten jongeren, die overmoedig tegen een reizigster roepen: ‘Ik zou haar wel in haar kont willen neuken’. Het zijn zomaar enkele voorbeelden van seksuele intimidatie-ervaringen van OV-reizigers, die opgeschreven zijn in het boek ‘Hoe durf je!’.

De studentes Anne-Lotte van Dorp, Lexie Frimpong, Dana Hoffstedde, Laurence Hoogendam en Ilja Korporaal van de Hogeschool Leiden hebben dit boek als studieopdracht geschreven. Het was ook voor de studentes een louterende ervaring, vertellen Dana uit Hazerswoude en Ilja, die in Boskoop woont. Voordat ze dit boek begonnen te schrijven, beseften ze niet dat ze zelf regelmatig slachtoffer zijn geworden van seksuele intimidatie.

Want seksuele intimidatie draait om macht. Waarbij de ene partij zijn (en heel soms haar) wil en gevoelens oplegt aan de ander. En die persoon confronteert met zijn behoeftes. Kusgeluidjes, een ongewenste hand op een bil of een quasi-grappige verwijzing naar een bedsituatie; dit soort handelingen dringen door tot in de privésfeer van vaak jonge vrouwen. En beschadigen hun visie op de wereld en vrijheid van handelen.

,,Hoeveel vrouwen lopen er met hun sleutels of telefoon in hun hand als het al donker is, vermijden bepaalde plekken of reizen na een bepaald tijdstip liever niet meer met het openbaar verover, zelfs als zij niet eerder seksuele intimidatie hebben meegemaakt?’’, zo stellen de auteurs. Zelf zijn ze ook voorzichtiger geworden. Dana: ,,Ik reis liever niet ’s avonds en stap liever samen met iemand anders in het OV. Het moet natuurlijk niet zo zijn, dat je als vrouw bang bent om ’s avonds te reizen, maar het is wel zo.’’ Ilja is het daar helemaal mee eens. ,,Het is belachelijk dat vrouwen zich onveilig voelen in het OV. Mensen moeten hun handen thuis houden. Hoe durf je om aan iemand te zitten of aan te spreken op een seksueel getinte manier als niemand daar om gevraagd heeft?!’’

Volgens de auteurs neemt het aantal gevallen van seksuele intimidatie sinds de coronatijd toe in het OV. ,,En niet eens iedereen die seksueel geïntimideerd is maakt hier een melding van, dus deze meldingen zouden eigenlijk verdubbeld moeten worden.’’ Ilja: ,,Doordat er minder controleurs rondlopen en er door het verminderde aantal reizigers ook minder getuigen zijn, kunnen de daders makkelijker hun slag slaan.’’

Ze willen het onveiligheidsgevoel en/of onveiligheid bij reizigers binnen het openbaar vervoer verminderen. Dana: ,,Ik ken mensen, die van hun ouders niet mogen reizen. Ik wil met dit boek bereiken, dat hier iets aan gedaan wordt, zodat mensen kunnen gaan en staan waar ze willen.’’

Ilja: ,,Het begint al bij de opmerking van ‘hoer’, slet of ‘lekker wijf’. We zijn allemaal wel eens zo aangesproken. Als iemand zoiets tegen jou zegt of iets doet wat jij niet wil, geeft je dat een onveilig en naar gevoel.’’ Dana bevestigt: ,,Het schaamtegevoel houd je voor jezelf, terwijl je je als vrouw overal op je gemak zou moeten kunnen voelen.’’

Pedro Peters, woordvoerder van Openbaar Vervoer Nederland, herkent zich niet in de uitspraken van de auteurs, dat het aantal gevallen van seksuele intimidatie in het openbaar vervoer zijn gestegen. ,,Helaas vindt seksuele intimidatie overal plaats, ook in het OV. We houden wel heel goed alle incidenten bij, maar daarvan wordt niet apart aangegeven wanneer het gaat om seksuele intimidatie. Sinds corona is uitgebroken zijn er minder passagiers, maar ik weet niet of daardoor de gevallen van seksuele intimidatie zijn toegenomen. Bij ons zijn hier niet meer klachten over binnengekomen.’’

De auteurs willen met hun boek in ieder geval bereiken, dat voor het bestrijden van seksuele intimidatie meer aandacht gaat naar positieve seksualiteit en de vrouwen minder in een slachtofferpositie geduwd worden. ,,Op seksueel gebied moeten mannen en vrouwen als gelijk worden gezien. Dat zal voor beide partijen miscommunicaties voorkomen. En vrouwen moeten als gelijke gezien worden, waar het gaat om seksuele beleving.’’

Het boek is te bestellen via: www.gehoord-ov.nl.

19 februari 2021

‘Af en toe een gênante uitspraak’

Wat voor burgemeester moet Kaag en Braassem hebben?

Kaag en Braassem – De gemeente Kaag en Braassem is druk op zoek naar een opvolger voor de vertrekkend burgemeester Marina van der Velde. Maar aan welke kwaliteiten moet die opvolger voldoen? Het AD heeft het gevraagd aan bestuurskundige Kirsten Verdel, ondernemer Joris Koek, entertainer Patrick Deters, parochiebestuurslid Paul Snoek en SV Kickersvoorzitter Wim Buskermolen.

Moet de nieuwe burgemeester uit Kaag en Braassem zelf komen of juist van een grote stad afkomstig zijn? Gaat de voorkeur uit naar een man of vrouw, moet het een koffiedrinker zijn of juist een lobbyist in Den Haag?

Verdel: ,,Ik zou het leuk vinden als het iemand is die hier vandaan komt. Het grootste gevaar voor Kaag en Braassem is het verliezen van de eigen identiteit, doordat er heel veel mensen van buiten komen. De sociale cohesie wordt verstoort en de kennis van lokale tradities en gebruiken zoals de kermis in Roelofarendsveen gaan verloren. Het is fijn om houvast te hebben om een doorgewinterde persoon uit de regio, die de mensen en de omgeving goed kent. De nieuwe burgemeester moet zich hard maken voor de sociale samenhang en Kaag en Braassem zelfstandig houden. Het zou mooi zijn, als hij/zij regelmatig bij mensen thuis gaat eten, om te ervaren hoe de inwoners hier leven en denken.’’

Koek is actief voor de winkeliersvereniging en het oranjecomité: ,,Het moet iemand zijn die kan verbinden. Er wordt hier hard gewerkt en mensen houden van feest. Het is belangrijk dat daar oog voor is. Zodat het leuk blijft voor organiserende partijen om het te organiseren. De burgemeester moet oog hebben voor tradities en voor mogelijkheden. Je moet het niet kapot reguleren.’’ Hij vervolgt: ,,Voor de ondernemers zou het beter zijn als de nieuwe burgemeester een lobbyist in Den Haag wordt. Soms mag er best wel een beslissing of duidelijk standpunt worden ingenomen. Als de nieuwe burgemeester uit de regio komt en geschikt is, heeft dat wel een pre, omdat hij of zij het DNA van de inwoners begrijpt. Maar de burgemeester moet hier wel daadwerkelijk komen wonen en deel uitmaken van de lokale maatschappij.’’

Deters presenteert ieder jaar een oudejaarsvoorstelling in Kaag en Braassem: ,,Het moet wel iemand worden, die zich actief blijft inzetten om de samenleving weer betrokken te krijgen bij de gemeente. Ik heb heel weinig op met lobbyisten en heb liever iemand die er voor ons is en voor ons staat! Ongeacht wie het wordt, van die persoon moeten wel veel foto’s beschikbaar zijn. Ik heb ook nog een oudejaarsvoorstelling te vullen met gefotoshopte foto's. En af en toe een gênante uitspraak maakt mijn werk ook veel makkelijker!’’

Snoek hoopt dat de burgemeester iedere vrijdag op bezoek gaat bij verenigingen en de inwoners. ,,Waarbij mensen het gevoel krijgen, dat ze gehoord worden en serieus worden genomen.’’ Moet de nieuwe burgemeester ook gelovig zijn? ,,Het is wel handig als er feeling is met de verschillende geloofsrichtingen in de gemeenschap. Maar de verbindende kwaliteit is het allerbelangrijkste.’’

Buskermolen wil een vooruitstrevende burgemeester: ,,Iemand die inspeelt op nieuwe ontwikkelingen in deze veranderende wereld. De overheid moet goed bereikbaar zijn en luisteren naar de mensen. Waar het gaat om het alcoholhandhavingsbeleid ga ik er van uit dat de nieuwe burgemeester nieuwe maatregelen neemt in samenwerking met de clubs en niet zonder de clubs.’’

De nieuwe burgemeester moet dus een alleskunner zijn; iemand die graag bij de mensen thuis komt, maar ook in bestuurdersland zijn/haar mannetje kan staan. Ergens in Nederland loopt deze persoon rond, die aan het eind van dit jaar door de koning wordt benoemd.

Deelwoningen voor starters, alleenstaanden en studenten

Noordwijk - Met een ruime meerderheid werd het raadsvoorstel Gebruik woningen Noordwijk 2021’ aangenomen. Vijf amendementen werden afgewezen door een raadsmeerderheid. Maar een voorstel van NZLokaal en D66 werd wél aangenomen.

In de toekomst moet het op de woningmarkt mogelijk worden voor starters, alleenstaanden en studenten, om hun wooncarriere gezamenlijk in één huis te beginnen. Zo wonen ze niet meer bij hun ouders thuis, maar kunnen de (huur)kosten delen om in een deelwoning te zitten. Hiervoor mogen ‘zelfstandige woningen’ omgebouwd worden naar ‘onzelfstandige wooneenheden’. Dit mag geen ‘winstmodel voor huisjesmelkers’ worden, zo liet Lisette van der Vossen (NZLokaal) weten.

Het college moet binnen een half jaar een voorstel hierover aan de gemeenteraad voorleggen.

Eigen ondernemers eerst

Noordwijk – De gemeenteraad ondersteunt een voorkeursbeleid om bedrijven uit de eigen gemeente voorrang te geven bij gemeentelijke opdrachten.

Dat bleek dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Een voorstel van NZLokaal, CDA en VVD om bij iedere meervoudige aanbesteding ‘minimaal twee dan wel drie lokale ondernemers uit te nodigen om in te schrijven op leveringen, diensten en werken aan de gemeente’, werd unaniem gesteund door alle partijen.

Wethouder Roberto ter Hark gaf aan, dat hij dit met plezier uit zal voeren. ,,Waar mogelijk willen we aan lokale ondernemers gunnen. Dit is een signaal naar de ondernemers toe, dat wij hen een warm hart toedragen.’’

Hondenbelasting is vetpot

Noordwijk – Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond werd opnieuw een voorstel voor het verlagen van de hondenbelasting afgewezen.

Dit keer opperde gemeenteraadslid Brink-Musters (PUUR) om de inkomsten van de hondenbelasting gelijk te laten zijn met de kosten voor het plaatsen en legen van afvalbakken, het onderhoud van uitloopplekken en het beschikbaar stellen van hondenpoepzakjes. Volgens haar bedragen deze kosten 70.000 euro, terwijl de hondenbelastinginkomsten 300.000 euro zijn.

Wethouder Roberto ter Hark gaf aan, dat er met de opbrengsten van de hondenbelasting ook andere zaken gedaan worden. ,,Het geld hoeft niet alleen besteed te worden aan de honden.’’ Het voorstel van Puur werd door 24 van de 27 raadsleden afgewezen. Later praten de politici verder of de hondenbelasting eventueel toch verlaagd of zelfs afgeschaft moet worden. Maar dat zou wel zorgen voor een gat in de gemeentebegroting.

Noordwijkerhoutse verenigingen kunnen ook naar Noordwijk

Noordwijkerhout – Een ruime raadsmeerderheid wil snel duidelijkheid van het college over plannen voor vervangende huurruimte van verenigingen, die tot de grote brand hun onderkomen in De Schelft hadden.

Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering. Wethouder Sjaak van den Berg gaf aan, dat hij gehoor zou geven aan deze oproep van VVD, CDA, NZLokaal, Bruisend Noordwijk en DOEN!.

Wat CDA-raadslid Wim van Haaster betreft, hoeft die vervangende ruimte niet per se in of bij De Schelft gerealiseerd te worden. Hij gaf aan, dat zo’n nieuwbouw voor een onderkomen van verenigingen en organisaties ‘een miljoenenproject’ wordt. ,,Je moet efficiënt met je geld omgaan. Er zijn al faciliteiten in Noordwijk. Je moet breder denken.’’

Onduidelijkheid over ijsbaan

Noordwijkerhout – Werden bewoners van de Arena nu wel of niet belemmerd in hun ijsplezier? Het antwoord op die vraag bleef onduidelijk, dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Raadslid Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk) gaf aan, dat bewoners vorige week ‘een stukje grasland tussen de woningen onder water had gezet om daar een ijsbaantje te creëren voor de eigen kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Het ijsbaantje had het formaat van een flinke woonkamer en vanaf donderdag beleefden de kids er al veel plezier.’ Maar volgens hem werd het ijsbaantje de volgende dag met hekken afgezet, zonder overleg met de buurtbewoners.

Wethouder Sjaak van den Berg liet weten, dat dit gebeurde, na een telefonische melding. Hij gaf aan, dat de ijsbaan gecreëerd was op een stukje kunstgras en dat dit het kunstgras zou kunnen beschadigen. ,,,Gezien de veiligheid en aansprakelijkheid van de gemeente is toen besloten om het stuk af te zetten. Tijdens het neerzetten van de hekken is overleg geweest met de bewoners eromheen.’’ De Moor reageerde: ,,Ik hoor een compleet andere lezing van de bewoners. Dit klopt niet.’’

Oproep tot uitsterfbeleid paardenweitjes

Noordwijk – De petitie met 4.130 handtekeningen om het handhaven tegen de paardenweitjes tegen te gaan, leidt mogelijk tot politieke actie.

Bruisend Noordwijk-fractievoorzitter Jaap de Moor deed dinsdagavond al een vooraankondiging van een motie, die hij tijdens de raadsvergadering van 16 maart wil indienen. In de motie zal hij oproepen tot een ‘Generaal Pardon’ voor alle paardenweitjes gebruikers, die deze bollengrond al tientallen jaren op die manier gebruiken.

Via een ‘uitsterfconstructie’ mogen die mensen dit recht dan behouden, tot ze verhuizen of overlijden. De Moor wacht eerst af, of het college van burgemeester en wethouders de komende maand tot afspraken kan komen met de stichting ‘Waarom Weg?’.

Tweede woning niet voor toeristische verhuur

Noordwijk  - Het verhuren van huizen aan toeristen wordt aan banden gelegd. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond besloten. Particulieren kunnen hun tweede woning hiervoor nog maar 30 dagen per jaar beschikbaar stellen.

Fractievoorzitter Dick Gutlich (D66) stelde nog voor om hier 60 dagen per jaar van te maken. Hij was bezorgd, dat het niet kunnen verhuren van die particulieren huizen zal leiden tot leegstand. ,,We willen hiermee voorkomen, dat we zwarte gaten in het dorp krijgen.’’

Wethouder Theo Alkemade wees dit voorstel af. ,,Vakantieverhuur is nooit toegestaan. We gaan naar een beperkte verruiming, maar permanente verhuur is mogelijk.’’ Een ruime raadsmeerderheid steunde de wethouder. Overigens krijgen hotels en commerciële partijen wél de mogelijkheid om appartementen te bouwen voor het verhuren aan toeristen.

Uitstel voor sloop van pand Harlekijn

Noordwijk – De gemeenteraad heeft de sloop van het voormalige peuterspeelzaal Harlekijn dinsdagavond tijdens de raadsvergadering voorlopig voorkomen.

Op initiatief van VVD-raadslid Gerard Duijndam moet het college eerst laten weten, waarom dit pand na zeven jaar plotseling op stel en sprong gesloopt moet worden. Hij wees er op, dat mensen die nu al jaren antikraak in dat gebouw wonen, onlangs te horen hebben gekregen dat ze er vóór 1 maart uit moeten. ,,Dat is niet zo netjes.’’

Wethouder Theo Alkemade gaf aan, dat de onderhoudskosten voor dit pand hoog zijn. ,,Het pand is niet duurzaam te maken, sloop is beter.’’ De gemeenteraad wil de noodzaak voor de sloop eerst in een commissievergadering bespreken, voordat het pand alsnog tegen de grond kan gaan.

Vaste strooiroutes blijven bestaan

Noordwijk – Bejaarde bewoners in het woonzorgcentrum Jeroen hoeven niet zelf hun stoepen sneeuwvrij te maken.

Dat liet wethouder Theo Alkemade dinsdagavond weten tijdens de gemeenteraadsvergadering, naar aanleiding van vragen door PUUR-fractievoorzitter Taetske Visser-Danser. Zij gaf aan, dat inwoners via het Fixi-meldpunt te horen hadden gekregen, dat bewoners het sneeuwvrij maken zelf moeten verzorgen.

Alkemade ontkende dit hartgrondig. Hij liet weten, dat de gemeente via vaste strooiroutes de strijd tegen gladheid aangaat, omdat daarbij zo ‘efficiënt’ mogelijk gereden wordt. Volgens dit schema worden de doorgaande wegen als eerste gestrooid en komen de secundaire wegen, fietspaden en andere openbare verbindingen daarna aan bod.

Verkeersontsluiting op de lange baan

Noordwijk – Op het gemeentehuis circuleren vier tekeningen om een algehele aansluiting van de Verlengde Beeklaan op de provinciale weg N206 te realiseren.

Dat liet wethouder Theo Alkemade dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering weten, naar aanleiding van vragen door PUUR-fractievoorzitter Taetske Visser-Danser. Maar het gaat nog wel even duren, oordat duidelijk wordt welke variant het moet worden.

Door alle coronamaatregelen is er veel minder verkeer en de eerder gehouden tellingen zijn volgens de wethouder niet meer representatief. Er moet een nieuwe verkeerstelling komen. ,,We moeten afwachten tot het verkeer genormaliseerd is en dan bekijken of de ontsluiting er moet komen.’’ Alkemade kan niet aangeven wanneer dat zal zijn. Bij iedere ontsluitingsvariant zal rekening gehouden worden met de ecologische zone.

Geen subsidie Epic Youth

Noordwijk – De Stichting Epic Youth krijgt definitief geen subsidie.

Deze stichting had vorig jaar een subsidie aangevraagd om een online game-evenement voor jongeren te organiseren in de kerstvakantie. Maar het college wees deze subsidieaanvraag af. Epic Youth stapte hierop naar de commissie bezwaarschriften. Deze commissie gaf aan, dat het college haar besluit moet heroverwegen.

Dat heeft het college gedaan en de subsidieaanvraag wordt weer afgewezen.

Greenportwoning

Noordwijkerhout – Op het terrein aan Westeinde, naast nummer 38, mag een greenportwoning komen.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Meerdere opstallen worden gesloopt en hierdoor wordt volgens het college de verrommeling van het gebied tegengegaan. De huidige paardenbak wordt vervangen voor een kleiner model.

Er zijn geen bezwaren binnengekomen tegen de bouwplannen. De gemeenteraad moet het bestemmingsplan definitief vaststellen.

Uitbreidingsplannen Museum Noordwijk bekend

Noordwijk – Het college van burgemeester en wethouders heeft een plan goedgekeurd om Museum Noordwijk uit te breiden.

Het pand aan de Nicolaas Barnhoornweg 44 wordt bij het museum getrokken en de Blauwdotterzaal wordt gerenoveerd. Ook komt er een verdieping op de Blauwdotterzaal en verschijnt er nieuwbouw op de hoek van het Jan Kroonsplein en de Parallel Boulevard.

Hierbij gaat het om veel geld, waar het Genootschap Oud Noordwijk ook mede verantwoordelijk voor wordt. Om dit allemaal te kunnen betalen, stelt het college aan de gemeenteraad voor om vanaf 2023 aanvullende subsidie te verlenen aan het Genootschap Oud Noordwijk. Dit geld is bedoeld als dekking van de exploitatie van het vernieuwde Museum Noordwijk. Ook moet de gemeenteraad nog instemmen met het geven van een garantstelling voor een lening van de Bank Nederlandse Gemeenten aan Stichting Museumboerderij Noordwijk. Om hoeveel geld het gaat, is nog niet bekend.

Winkels worden woningen

Noordwijk – Het is voor de eigenaar van de winkelpanden aan de Albert Verweystraat 40 – 54 toch mogelijk om de winkelpanden stapsgewijs om te bouwen naar woningen.

In eerste instantie had het college van burgemeester en wethouders besloten, dat het wonen in die winkelpanden alleen toegestaan zou worden, als dit voor al die adressen tegelijkertijd geldt. Bovendien zou dan een gelijktijdige verbouwing van de gehele plint moeten plaatsvinden.

Deze eis laat het college vallen, zo blijkt uit een collegebesluit: ,,Bij nadere afweging verwacht het college dat de gewenste ontwikkeling ook gefaseerd via individuele plannen gerealiseerd kan worden.’’

Drempels komen er niet

Hillegom – De omwonenden langs de Nieuweweg kunnen opgelucht ademhalen; er komen geen 14 drempels voor hun huizen te liggen.

De Nieuweweg moet worden opgeknapt en in eerste instantie bedacht de gemeente, dat het Duurzaam Veilig maken van die weg gepaard moest gaan met 14 snelheidsdrempels. Dit leidde tot grote ongerustheid bij de omwonenden en vragen van de gemeenteraadsleden. Na overleg met de betrokkenen heeft het college van burgemeester en wethouders nu besloten om die snelheidsdrempels er niet te laten komen.

Wethouder Anne de Jong lichtte donderdagavond toe: ,,In het najaar hebben verkeersmetingen plaatsgevonden. Ongeveer 80% van het daar passerende verkeer houdt zich aan de snelheid van onder de 60 km. En dat wordt gerealiseerd zonder dat de verkeersdrempels er liggen. Moet je dan voor 20% idioten, die menen dat ze daar met meer dan 60 km per uur over die weg rijden, 14 drempels voor neerleggen?’’ De reconstructiewerkzaamheden gaan 780.000 euro kosten en de uitvoering vindt later dit jaar plaats.

,,Eerst alle daken vullen’’

Hillegom – Ook de politiek in Hillegom zit niet te wachten op de komst van tientallen windmolens en honderden hectares aan zonnepanelenvelden in de Duin- en Bollenstreek.

Wethouder Karin Hoekstra hield donderdagavond tijdens een commissievergadering een pleidooi voor het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfs- en particuliere daken. ,,Zon op dak moet als eerste gebeuren. Daar heeft iedereen het minste last van. Laten we eerst alle daken vullen met zonnepanelen.’’

Ze waarschuwde echter, dat hiermee de komst van windmolens niet voorkomen kan worden. ,,Daarnaast zullen we windmolens en zonnevelden nodig hebben. We moeten deze gaan verspreiden door de regio (Holland Rijnland, red.) en zorgen voor een goede verhouding tussen zon en wind.’’

Achter het winstnet vissen

Hillegom – Veel huiseigenaren kregen onlangs een oproep om voor een waarde van 70 euro gratis LED-lampen te bestellen. Maar binnen een dag was het geld van deze ‘Winst uit je woning’ actie op. 

Wethouder Karin Hoekstra liet naar aanleiding van vragen door D66 en GroenLinks weten, hoe dit zo gekomen is. ,,Sinds juni 2020 wilden we graag dat mensen gebruik maakten van die bonnen. Het budget van de Rijksoverheid moest op, maar het schoot niet op met de vouchers, waarmee mensen bij de winkels konden bestellen. Toen bedachten we om nog een brief te sturen en tot onze grote verbazing was het hele budget er in een dag doorheen.’’

Over de oorzaak van deze plotselinge populariteit van het gratis geld kon de wethouder alleen maar speculeren. ,,Misschien kwam het doordat mensen door corona thuis zaten.’’ GroenLinks-raadslid Dick van Egmond dacht er het zijne van: ,,We gaan er vooralsnog maar van uit dat er geen sprake is van fraude.‘’

‘Alle kwetsbaren begin mei gevaccineerd’

Hillegom – ,,De hoop is, dat rond 1 mei de meest kwetsbare groepen gevaccineerd zijn tegen Covid.’’

Dat liet burgemeester Arie van Erk deze week aan de raadsleden weten tijdens een commissievergadering. Het inenten van de inwoners van de Duin- en Bollenstreek moet nog steeds gebeuren in Leiden, Amsterdam of Schiphol. De vaccinatielocatie Leeuwenhorst in Noordwijkerhout gaat pas eind maart of begin april open.

Maar zodra de meest kwetsbare groepen hun prik hebben gehad, worden de 60-minners gevaccineerd. Van Erk verwacht, dat de echte druk op de zorg rond mei verdwenen zal zijn.

Dansen om cultuurgeld

Hillegom – ,,Zorg dat het geld van de Rijksoverheid voor culturele steunpakketten ook bij de cultuur terecht komt.’’

Deze oproep deed D66-commissielid Boschma richting wethouder Karin Hoekstra. Hij gaf aan: ,,Amateurkoren, fanfares, toneelgezelschappen; ze hebben het allemaal ontzettend moeilijk. We kunnen daar veel meer steun aan bieden. Ga hier pro actief op handelen en wacht niet af tot ze naar je toe komen. Als we 215.000 euro van het rijk hebben gekregen en we gaan dat niet aan cultuur uitgeven; dat vinden wij niet correct.’’

Hoekstra reageerde: ,,We gaan hier pro-actief mee om en kijken naar mogelijkheden. Als organisaties een vraag hebben, kunnen ze altijd bij ons terecht.’’

Ruimte voor terrassen

Hillegom – Horeca-ondernemers krijgen de mogelijkheid om delen van de openbare ruimte te gebruiken voor het uitstallen van hun terrassen.

Dit voorstel van het college wordt unaniem gesteund door alle politieke partijen. Wethouder Jan van Rijn waarschuwde tijdens de commissievergadering wel, dat dit niet betekent, dat nu al de terrassen open kunnen gaan. Pas als vanuit de Rijksoverheid wordt aangegeven, dat de horeca weer open mag, kan van deze verruimde terrasregeling gebruik worden gemaakt.

De wethouder wees er verder op, dat het niet de bedoeling is, dat horeca-ondernemers extra tafels en stoelen kunnen gaan bijplaatsen. ,,Ze krijgen meer ruimte om de huidige tafels en stoelen te plaatsen.’’

Temperen van toeristische verwachtingen

Hillegom – Het is uiterst twijfelachtig of de feestweek in september door kan gaan.

Dat laat burgemeester Arie van Erk weten, naar aanleiding van vragen tijdens een commissievergadering. Hij lichtte toe: ,,De huidige Covidwet wordt binnenkort verlengd tot 1 juni. . Er is nu een afspraak dat op z’n vroegst twee maanden na afloop van die wet de eerste evenementen kunnen plaatsvinden. Met regels voor testen en maximale aantallen bezoekers. Laten we hopen dat ergens deze zomer nog wel weer iets kan gaan gebeuren.’’

Of de Keukenhof dit jaar überhaupt open gaat, is nog onduidelijk, gaf Van Erk aan. ,,Achter de schermen werken ze aan alternatieven.’’ De gemeentebesturen in de Bollenstreek nemen de komende tijd wel maatregelen om de toestroom van mensen van buiten in te dammen, die de komende weken naar onze regio komen om de bloeiende velden te bekijken. ,,We gaan anticiperen om het enthousiasme te temperen dat mensen hierheen komen.’’

Alternatieve locatie voor verenigingen De Schelft

Noordwijkerhout – De verenigingen, die gebruik maakten van De Schelft, zitten nu noodgedwongen in tijdelijke onderkomens buiten Noordwijkerhout.

Maar het college van burgemeester en wethouders werkt aan een oplossing. Een perceel van Duivenvoorde langs de Schippersvaartweg en de Schelftweg heeft volgens het college ‘voldoende potentie’ om er tijdelijke huisvesting te realiseren.

De gemeenteraad krijgt nog informatie over hoeveel de realisatie van die tijdelijke accommodatie gaat kosten.

Eric Berg vertrekt tijdelijk

Noordwijk – Gemeenteraadslid Eric Berg (Lijst Salman Noordwijk) stopt tijdelijk met zijn raadslidmaatschap.

Vanaf 16 februari draagt hij zijn taken over aan Marie-José van Laere, die hem de komende zestien weken zal vervangen. Berg hoopt na die periode weer in betere gezondheid het raadswerk op te kunnen nemen.

Van Laere vindt zaken als behoud van erfgoed, verenigingsleven, kunst, geschiedenis, sport en cultuur heel belangrijk.

Omwonenden geven niet thuis

Hillegom – De initiatiefnemer, die van Landgoed de Zuilen ‘de mooiste plek in Hillegom’ wil maken, vraagt de gemeenteraad om hulp.

Nadat hij zijn plannen voor de heropening van Landgoed de Zuilen had onthuld, kwam hier veel kritiek op van omwonenden. Het gemeentebestuur had deze man geadviseerd, om met de omwonenden persoonlijk in gesprek te gaan. Maar een huis aan huis afgeleverde brief leverde helemaal geen reacties op, zo krijgen de raadsleden te lezen.

De initiatiefnemer: ,,Blijkbaar zijn de buren alleen bereidt actie te ondernemen wanneer zij denken te kunnen klagen over De Zuilen. Ik kan dus tot nu alleen maar concluderen dat er geen enkele intentie bestaat om gemeenschappelijk grond te vinden naar een oplossing te zoeken. Ik vraag mij af wat de gemeenteraad van Hillegom hier verder in zou kunnen betekenen.’’

Ontwerptekeningen Jan Kroonsplein

Noordwijk – De ontwerptekeningen van het Jan Kroonsplein zijn openbaar gemaakt

De structuurontwerpen van Korbee van der Kroft Architecten zijn te vinden op: Bijlage 1 - Structuurontwerp Jan Kroonsplein.pdf.

De gemeenteraad moet nog haar oordeel geven over deze plannen.

Sloop van historische panden

Hillegom – Het college van burgemeester en wethouders wil de panden aan de Van den Endelaan 50 en 52 (het Javapand), maar ook het gebouw aan het Henri Dunantplein 7 slopen.

Uit onderzoeken blijkt, dat de betreffende panden uit de 19de eeuw in slechte staat zijn. Het restaureren van deze gebouwen gaat heel veel geld kosten, dat minimaal in de tonnen euro’s zal lopen. Liever kiest het college daarom voor sloop; daarmee volgt het college een raadswens uit 2019.

Mogelijk worden de letters ‘Java’ nog behouden en gerestaureerd. De gevel niet, al was dit wel een wens van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom. Die gevel is in te slechte staat, aldus het college. Nadat de panden tegen de vlakte zijn gegaan, wordt het gebied eerst gebruikt als tijdelijke parkeergelegenheid vanwege de planontwikkeling van DunantStaete. Later kunnen hier andere ‘centrumontwikkelingen’ gebouwd worden. De cultuurhistorie van het Javapand wordt vastgelegd in een boekje.

Stimuleren parkeren op eigen terrein

Noordwijk – Het gemeentelijk beleid om inwoners, die op eigen terrein kunnen parkeren, geen eerste parkeervergunning te geven, blijft bestaan.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van vragen door PUUR. ,,De beperkingen zijn opgelegd om het gebruik van eigen terrein te bevorderen. Vanuit inwoners kwamen meldingen over parkeerdruk in straten, terwijl de eigen opritten ongebruikt waren. Dit leidt tot irritaties onder bewoners. Met deze beperkingen stimuleren we bewoners om gebruik te maken van het kunne parkeren op eigen terrein.’’

Op dit moment zijn er 1.401 eerste bewonersvergunningen uitgegeven en actief; dit zijn bewoners zonder eigen parkeergelegenheid in betaald parkeergebied.

Stoelendans voorzitterschap

Noordwijk – De leden van de Rekenkamer Noordwijk gaan de komende jaren een voorzittersstoelendans houden.

Dat maakt de huidige voorzitter van de nieuw ingestelde Rekenkamer bekend. De heer G. Wever mag deze voorzitterspositie tot oktober vervullen. Dan neemt mevrouw S. Voorstraat de voorzittershamer, waarna in oktober 2022 de heer A. Spitsbaard het voorzitterschap op zich neemt.

Hierna herhaalt dat eenjaarlijkse voorzitterschap zich nog een keer in dezelfde volgorde. De Rekenkamer bestaat in totaal uit vier leden.

Vitaal sportpark blijft droom

Hillegom – Het college van burgemeester en wethouders stopt met het projectplan ‘Sport- en Ontmoetingspark Zanderij’. Dat laat wethouder Karin Hoekstra weten in een brief aan de gemeenteraad.

De coalitiepartijen spraken enkele jaren geleden af, te onderzoeken of de accommodatie van sportvereniging SDO een multifunctionele accommodatie kan worden voor sport (SDO, Jeu de Boules, handboogschieten) en welzijn (kinderopvang, buurt, jongeren). In zo’n ‘vitaal sportpark’ zou plaats zijn voor verbinding tussen mensen, dankzij sport en welzijn. Maar het project is volgens het college ‘niet haalbaar’.

Als redenen geeft ze aan, dat Solution wordt gerenoveerd en heringericht als multifunctioneel gebouw. Bovendien voorziet het huidige sportpark al in sport- en recreatief gebruik. De realisatie van zo’n vitaal sportpark zou 2,3 miljoen euro kosten, inclusief een Boulodrome (voor het jeu de boulen). Dat is volgens het college ‘risicovol gezien de aannames in het projectplan Sport- en Ontmoetingspark Zanderij voor wat betreft het ledenaantal en inzet van vrijwilligers bij onderhoud van de accommodatie.’ De komende tijd wil het college zich richten op het op orde brengen van de sportaccommodaties op sportpark de Zanderij. Vooral waar het gaat om de accommodatie voor korfbal en tafeltennis en het vinden van een passende wintervoorziening voor de jeu de boules.

Wereld op haar kop voor sloophotels

Noordwijk – De toekomstige sloop van voormalig hotel Alwine en het Strandhotel blijft de politieke gemoederen bezig houden.

PUUR-fractievoorzitter Taetske Visser wil duidelijkheid hebben van het college van burgemeester en wethouders. Eerder gaf het college aan, dat de ontwikkelaar verantwoordelijk is voor het informeren van de omwonenden over de sloop- en bouwactiviteiten. En dat belanghebbenden verantwoordelijk zijn om zich op de hoogte te stellen van alle beschikbare informatie.

Visser vindt dat de wereld op haar kop. ,,Het zou de gemeente sieren om zij aan zij te staan met de omwonenden, door ervoor te zorgen, dat zij adequaat geïnformeerd worden over het verloop van de bouwontwikkeling. En dat alle (juridische en/of advies)kosten die zij (de belanghebbenden, red.) genoodzaakt zijn te maken, voor rekening komen van de vergunninghouder/ontwikkelaar.’’

10 februari 2021

Gemeente wil politiepand kopen

Noordwijk – Het gemeentebestuur wil het pand aan de Duinwetering 101 kopen voor 1.185.000 euro. Dit gebouw staat bekend als het politiekantoor en is nu nog eigendom van de politie. Voor het verbouwen van het pand moet nog eens 1,3 miljoen euro geïnvesteerd worden. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om hier geld voor beschikbaar te stellen.

Het is de bedoeling, dat dit gebouw vervolgens gebruikt wordt voor het verhuren van kantoorruimte. Hier is volgens het college vraag naar: ,,Er zijn diverse verzoeken binnen gekomen van diverse organisaties die op zoek zijn naar ruimte die zij kunnen huren. Vaak zijn ruimten te groot of juist te klein voor een organisatie. In dit gebouw kan maatwerk worden toegepast.’’

Verwacht wordt, dat het politiekantoor in de toekomst ook nog op deze plek zal blijven en 300 m2 aan kantoorruimte zal huren.

Stappenplan voor evenementen

Hillegom – Het gemeentebestuur heeft een stappenplan bekend gemaakt voor het weer organiseren van evenementen.

Burgemeester Arie van Erk laat weten, dat evenementen in Hillegom pas weer kunnen plaatsvinden, op het moment dat het corona-niveau is gedaald tot ‘Waakzaam’ (50 tot 150 positieve tests per 100.000 inwoners per week).

Van Erk: ,,Pas als het aantal positieve testen onder deze grenswaarde komt, is er zicht op mogelijke versoepelingen voor evenementen. Uitgaande van de routekaart is het aannemelijk dat eerst kleinere evenementen (tot 30 personen binnen / 40 personen buiten) georganiseerd mogen gaan worden. Deze worden, als de besmettingen afnemen, opgevolgd door grotere evenementen (60 personen binnen / 80 personen buiten).’’ Daarna kunnen pas weer evenementen met meer dan 100 personen (zowel binnen als buiten) georganiseerd worden.

Geen bekeuringen avondklok

Hillegom – Nog geen enkele inwoner van Hillegom heeft een bekeuring gekregen, omdat hij na 21:00 uur op straat liep.

Dat laat burgemeester Arie van Erk weten in een brief aan de gemeenteraadsleden. De Boa’s controleren volop en zullen iedereen beboeten, die zonder juiste reden na het ingaan van de avondklok nog buiten is.

Maar iedereen, die staande werd gehouden, bleek de juiste papieren bij zich te hebben, aldus Van Erk.

Daily mile voor iedere leerling

Gezonder leren moet ziektes op latere leeftijd voorkomen

Nieuwkoop – Nieuwkopers moeten veel gezonder worden, te beginnen met de schoolkinderen.

Dat vindt Gerben van Duin, wethouder voor sport en onderwijs: ,,We moeten zorgen dat onze kinderen niet bij het minste of geringste omvallen of een burn-out hebben.’’ Cijfers van de GGD Hollands Midden tonen aan, dat het niet best gesteld is met de leefgewoonten van de Nieuwkoopse jongeren. Twee-derde van hen eet niet elke dag fruit en een op de tien krijgt minder dan vijf keer per week een ontbijt. Meer dan de helft zit (te) veel voor de TV of is bezig met de smartphone. 15% heeft een verhoogd risico op psychosociale problemen en 2,5% van de jongeren denkt regelmatig aan zelfdoding.

De gezondheidscijfers van de Nederlandse bevolking zijn schrikbarend. Maar liefst 51% van de Nederlanders is te zwaar en 1,2 miljoen mensen hebben diabetes type 2. Daarnaast valt een kwart van alle werknemers voor korte of langere tijd uit door stress of een burn-out. Deze cijfers worden bevestigd door Giny Norder, bedrijfsarts bij Arbo Unie. ,,Van het langdurig verzuim heeft 70 procent te maken met leefstijl. Daarbij kun je denken aan hart- en vaatziekten en longaandoeningen, maar bijvoorbeeld ook aan mensen met overgewicht. De Arbo Unie ondersteunt dit pleidooi. Sporten in de jeugd is medebepalend of volwassenen en dus ook de oudere werknemers nog actief zijn in sport.”

Het eten van gezonde voeding, meer beweging en voldoende rust helpt het lichaam. Maar Van Duin stelt, dat het veel gemakkelijker is om te voorkomen dat je een slechte levensstijl aanleert, dan dat je jouw huidige slechte levensgewoonten moet afleren. ,,Die kans ligt er binnen het onderwijs. Waarom zou je alleen die focus moeten hebben op de citotoets van 550 punten? Laat scholen de vaardigheden verbreden, waarbij ze kinderen niet alleen hersenkennis bijbrengen. Maar ook leren plezier te hebben met sporten, weerbaarheidstraining geven en de kinderen laten ervaren hoe je tot mentale rust kunt komen. Leer kinderen motorische vaardigheden, zoals het vangen van een bal. De eerste stap van eenzaamheid ervaren kinderen als ze tijdens het sporten op de bank zitten en niet mee kunnen doen.’’

Van Duin onderneemt actie en gaat de schoolbesturen aansporen om de scholieren meer te laten bewegen. De gemeente gaat toestellen in de buitenlucht plaatsen, waar mensen oefeningen mee kunnen doen. De wipkippen worden vervangen voor wandelpaden en looproutes. Er komen posters over voeding, bewegen en respect hebben voor elkaar. ,,Hij ziet graag dat de leerlingen extra sportlessen krijgen, maar ook informatie over wat minder gezonde voeding en drinken is. ,,Er moet geen frisdrank meer zijn op de scholen; laat kinderen op school meer water drinken. We kunnen bidons uitdelen aan de schooljeugd, zodat ze daar zelf water in kunnen doen. Dat willen we op een speelse manier inbrengen.’’

Onderwijs, sportverenigingen, jeugdzorg: ze moeten allemaal samenwerken om de jeugd meer te laten bewegen. Met als einddoel, dat ze later als volwassenen een veel gezonder en fijner leven krijgen. ,,Leer de kinderen remedial teaching, zodat ze hun eigen rustige plek kunnen vinden, als het in hun omgeving erg stressvol is. En laat de kinderen elke dag tussen de lessen door een rondje gaan rennen; de daily mile. Daarna kunnen ze weer beginnen aan rekenen of taalles. Als je even buiten bent geweest en lichamelijk actief, functioneren jouw hersenen daarna ook beter.’’ Verschillende onderwijsbestuurders konden geen reactie geven, omdat ze volop bezig waren met voorbereidingen om de scholen op maandag weer coronaproof open te krijgen.

Stichting mag ’t Venegat toch beheren

Rijnsaterwoude - De komende tijd mag Stichting ’t Venegat toch de jachthaven in Rijnsaterwoude beheren. Eerder maakte de gemeente Kaag en Braassem bekend, dat een commerciële partij dat beheer tijdelijk zou overnemen. Nadat Remco Onderwater van Stichting ’t Venegat zich hier over uitsprak in het AD, is wethouder Yvonne Peters toch van gedachten veranderd.

De gemeente wil het eigendom van maatschappelijk vastgoed, zoals de jachthaven ’t Venegat, overdragen aan andere partijen. De stichting beheert deze dorpshaven al 26 jaar, tot volle tevredenheid van de omwonenden en ligplaatshouders. Het contract tussen de gemeente en de stichting was per 1 februari opgezegd, maar nu heeft de gemeente toch besloten om het (tijdelijke) beheer aan de stichting over te laten. Tot er een definitieve overdracht komt.

Onderwater heeft er alle vertrouwen in, dat de stichting tot in lengte van jaren de dorpshaven kan blijven beheren. ,,Het is goed dat de gemeente zich heeft bedacht. Toen we op 6 januari de mededeling kregen van de wethouder, dat het contract zou worden opgezegd, vonden we het onbehoorlijk, om dat te doen met een partij die al 26 jaar exploitant is van de haven. Na een brief van onze kant is de wethouder gelukkig tot de conclusie gekomen, dat het zonde zou zijn om het gebruik van onze kennis en ervaring zo abrupt te beëindigen.

Andere partijen wordt gevraagd, of ze interesse hebben om het beheer van ’t Venegat over te nemen. Maar de voorzitter van de stichting gaat er van uit, dat zij de enige serieuze kandidaat zijn. ,,Commerciële partijen zijn sowieso uitgesloten voor het uitbaten van die haven. Dan zou een andere vereniging of initiatief vanuit het dorp dit beheer moeten overnemen.’’

Wat Onderwater betreft, wordt de definitieve overdracht van de haven nog voor de zomer geregeld: ,,We willen onze energie in de haven steken in plaats van het praten over de haven.’’ De gemeente wil wel, dat de toekomstige beheerder van jachthaven ’t Venegat ook gaat zorgen voor extra recreatieve mogelijkheden rondom die haven voor de inwoners van het dorp.

Hoger geluksgevoel voor betere gezondheid

Noordwijk – Als mensen met klachten naar hulpverlenende instanties komen, wordt er gekeken wat er mis is. Maar dat kan ook anders; door je te richten op de dingen waar deze mensen goed in zijn, zorg je voor een hoger geluksgevoel. Mensen die zich gelukkiger voelen, hebben ook minder medicijnen nodig en dat scheelt weer in de kosten.

Woensdagavond kregen de gemeenteraadsleden te horen, dat er voortaan meer gebruik gemaakt gaat worden van ‘positieve psychologie’. Een ambtenaar gaf aan: ,,We proberen niet alleen te verbeteren, wat niet goed gaat. Maar kijken naar iemands krachten en proberen vanuit die insteek de ontwikkeling van die persoon te bevorderen.’’

Deze aanpak wordt ondersteund door meerdere welzijns- en belangenorganisaties in Noordwijk, zo bleek tijdens de vergadering.

Meer gedupeerden toeslagenaffaire

Noordwijk – Het aantal slachtoffers van de toeslagenaffaire blijkt in Noordwijk hoger dan gedacht.

Dat liet wethouder Dennis Salman woensdagavond weten. Eerder dacht het gemeentebestuur nog, dat er in Noordwijk twee slachtoffers waren. Maar nu lijken er toch zeven slachtoffers te zijn.

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) heeft een meldpunt ingericht voor alle slachtoffers van de toeslagenaffaire.

Pleidooi voor meer wijkgebouwen

Noordwijk – De Katholieke Bond van Ouderen pleit voor de komst van een wijkgebouw in iedere wijk.

Dat liet Baukje Mulder – Veenema van de KBO woensdagavond tijdens een commissievergadering weten. ,, Iedere wijk hoort een wijkgebouw te hebben, waar mensen van iedere generatie elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen.’’

Raadslid Jos Beugelsdijk (CDA) haakte hier op aan. ,,Ook in De Zilk en in Noordwijkerhout wordt een buurthuis gemist. Er is ruimte en er zijn mogelijkheden; als de gemeente dat faciliteert kan het op korte termijn geregeld worden.’’ Of het ook zo ver komt, dat er meer buurthuizen en wijkgebouwen komen, is nu nog niet zeker.

Stichting Voor ieder 1

Noordwijk – De gemeente wil de zorgverlening op een andere manier inrichten, waarbij er voor alle inwoners tussen nul en 100 jaar één integraal team wordt opgezet om allerlei vragen te beantwoorden.

Door zo vroeg mogelijk de juiste ondersteuning te bieden, kunnen regelmatig zwaardere (en duurdere) zorgkosten voorkomen worden.

Hiervoor is de ‘Stichting Voor ieder 1’ opgezet, waarin MEE, Kwadraad en de Coöperatie voor jeugd en gezinsteams samenwerken.

TONK als steuntje in de rug

Noordwijk – Huishoudens in Noordwijk komen mogelijk in aanmerking voor een coronavergoeding.

Dat liet wethouder Dennis Salman woensdagavond tijdens een raadsbijeenkomst weten. Het gaat om de ‘Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten’ (TONK). Salman: ,,De TONK is er voor huishoudens, die te maken hebben met inkomstenterugval vanwege Corona.’’

De ISD zorgt voor de beoordeling en uitbetaling van de TONK-gelden. Vanaf maart kunnen aanvragen hiervoor bij de ISD ingediend worden.

Wijkambassadeurs voor meer activiteiten

Noordwijk – Het gemeentebestuur wil ‘Wijkambassadeurs’ instellen.

Dat liet wethouder Dennis Salman woensdagavond tijdens een commissievergadering weten. Dit is een nieuwe functie, waarbij inwoners van wijken kunnen acteren als spreekbuis voor die wijk richting de gemeente.

Salman: ,,We zijn op zoek naar mensen die in een bepaalde wijk kunnen functioneren als aanjager om te ontmoeten en gesprekken te hebben met de gemeente.’’

Investering gemeente voor komst familiekamers in appartementenhotel

Noordwijk – De vernieuwbouwplannen aan het Jan Kroonsplein gaan de gemeente ruim 1,5 miljoen euro kosten. Maar hierdoor verandert het ‘lelijkste plein van Nederland’ wel enorm. De Vomar wordt verplaatst naar de Maarten Kruytstraat en er komen 57 woningen, waarvan 30% in de sociale prijsklasse. Bovendien verschijnt er een groot appartementenhotel pal naast de Parallelboulevard, met 52 ‘familiekamers’, zodat de hotelier daar hele gezinnen voor hun vakantieverblijf kan gaan huisvesten.

Deze hoteleigenaar wordt ook de bezitter van de nog aan te leggen parkeergarage met 284 plaatsen en op het plein komt een mix van winkels, horeca en een museum. Waarom de gemeente moet bijlappen, werd ook duidelijk: Noordwijk gaat de oude Vomar kopen en slopen en moet onder meer zorgen voor het bouwrijp maken van de grond en de aanleg van de bestrating.

Wethouder Roberto ter Hark was enthousiast: ,,Noordwijk kan hier mooier van worden.’’ Er is nog geen exploitant voor het appartementenhotel, maar Ter Hark verwacht ‘met vertrouwen’, dat die belangstelling er na de coronacrisis zeker zal zijn.

Minder energieverbruik, meer schade aan lichtmasten

Noordwijk – Waar het gaat om energiebesparing op de straatverlichting, loopt de gemeente Noordwijk voor op haar ambities.

In 2013 vonden de toenmalige gemeenteraadsleden, dat er vóór 2030 in totaal 50% bespaard moet worden op die energie; die ambitie is nu al bereikt, zo gaf een ambtenaar donderdagavond aan tijdens een commissievergadering.

Wel is de gemeente meer geld kwijt aan het repareren van lichtmasten. Werden er in 2015 nog 35 lichtmasten beschadigd, vorig jaar waren dit er al 83. Het past in een landelijke trend. De ambtenaar kon geen precieze oorzaak aangeven, waarom er meer lichtmasten kapot gaan, al had hij wel een vermoeden: ,,Mensen rijden waarschijnlijk roekelozer.’’

Verhuur tweede woningen aan banden

Noordwijk –Het verhuren van tweede woningen aan vakantiegangers en voor recreatieve doeleinden wordt aan banden gelegd. Hier lijkt een meerderheid van de raad voor te zijn, zo werd donderdagavond tijdens een commissievergadering duidelijk.

Een handvol eigenaren van tweede woningen, die al jaren extra inkomsten vergaren met de verhuur, spraken zich tegen het plan, dat deze onderkomens maximaal 30 dagen per jaar verhuurd mogen worden. Ze pleitten voor een ruimhartigere regeling, een overgangstermijn of een uitsterfbeleid, zodat ze hun activiteiten langer konden voortzetten.

Wethouder Theo Alkemade liet echter weten, dat het verhuren van een woning, die bedoeld is om in te wonen, nu al niet is toegestaan. En dat het nieuwe beleid in feite zorgt voor een verruiming van 30 dagen per jaar waarin dit verhuren wel mag. Wanneer de gemeenteraad instemt met dit collegevoorstel, gaat de gemeente er werk van maken, zo gaf Alkemade aan. ,,Als er een beroep op handhaving komt, zijn we genoodzaakt om handhavend op te treden.’’ Het blijft overigens toegestaan voor bezitters van tweede (of derde) woningen, om hun onderkomens te verhuren aan mensen, die daar het jaarrond in verblijven.

Acties voor uitkijkpunten

Noordwijk – Het uitkijkpunt aan de Koningin Wilhelmina Boulevard wordt niet verplaatst.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van vragen door de PvdA. De houten vlonder van het platform was in zeer slecht staat en is vervangen door bestrating.

Verplaatsing van het uitkijkpunt is geen optie: het Hoogheemraadschap blijkt daar geen voorstander van te zijn. Hierdoor zouden namelijk ingrepen in het duingebied noodzakelijk worden. Wel wil het Hoogheemraadschap het duingebied ten zuiden van het nieuwe clubgebouw van de Zeilvereniging Noordwijk en de Noordwijkse Reddingsbrigade wat af te vlakken, zodat daar meer zicht komt op het strand en de zee.

Onduidelijkheid over bijklussende wethouder

Noordwijk – De nevenfuncties van wethouder Theo Alkemade belemmeren zijn werk niet.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van vragen door Doen!. Sinds 5 november is Alkemade directeur-Grootaandeelhouder van het bedrijf Mack Support. De dagelijkse leiding wordt door iemand anders gedaan en de activiteiten van Mack Support hebben geen relatie met de werkzaamheden die Alkemade als wethouder uitvoert, aldus het college.

Het is niet duidelijk, hoeveel uren per week Alkemade aan zijn werk als directeur-grootaandeelhouder besteedt aan Mack Support. Volgens het college is Alkemade ook niet verplicht om het aantal uren voor nevenfuncties op te geven.

Gemeente wint van Muntendamsche Investerings Maatschappij

Noordwijk – De Muntendamsche Investerings Maatschappij B.V. heeft het onderspit gedolven in een gerechtelijke procedure tegen de gemeente Noordwijk.

Het gaat hier om een beroepszaak bij de rechter over het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan 'Zee, Strand en Duin'. De Muntendamsche Investerings Maatschappij B.V. (MIM) maakte bezwaar tegen de bouwmogelijkheden op het terrein van de voormalige manege Meeuwenoord.

Het college van burgemeester en wethouders laat weten, dat het beroep ongegrond is verklaard, ,,waarmee de herziening van het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.’’

Restaurant met zaal aan Oosterduinse meer

Noordwijkerhout – Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Duinschooten 12’ wordt door het college van burgemeester en wethouders vrijgegeven voorinspraak.

Deze locatie ligt aan het Oosterduinse meer en heeft voornamelijk een recreatieve bestemming. De eigenaar heeft een plan ingediend om het recreatieterrein Sollasi aan de westzijde van het Oosterduinse meer te herontwikkelen.

Dit plan maakt ontwikkeling van een nieuw restaurant met zaalaccommodatie, uitbreiding van het bestaande hotel en herinrichting van het terrein mogelijk.

Woningen in Bavo hoofdgebouw

Noordwijkerhout – Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de plannen van ontwikkelaar Novaform-Trebbe b.v. om woningbouw te realiseren in het Bavo hoofdgebouw, een Rijksmonument.

Wel stelt het college enkele voorwaarden. Als eerste moet voor deze plannen goedkeuring komen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Erfgoedcommissie en het Q-team. Het totaal aantal woningen in het plangebied mag niet hoger zijn dan 700 onderkomens. En voor het hele Bavo-terrein, waaronder het Bavo hoofdgebouw zelf, moet minimaal 30% sociale woningbouw gerealiseerd worden.

Door de extra woningen in het Bavo hoofdgebouw zelf, moeten er volgens het college elders op het Bavo-terrein nog extra sociale woningen gerealiseerd worden.

Duidelijkheid gewenst over Winst uit je woning

Noordwijk – De bespaaractie ‘Winst uit je woning’ blijft de politieke gemoederen bezig houden.

Nadat de politieke partij Lijst Salman Noordwijk hierover al vragen stelde aan het college (Noordwijk, HLT te laat met gratis LED-lampen | Bollenstreek Omroep), wil nu ook D66-fractieleider Dick Gutlich het fijne weten van het uitdelen van waardebonnen aan huiseigenaren.

Op 29 januari verstuurde de gemeente brieven met het aanbod om voor maximaal 70 euro LED-lampen te bestellen. Maar binnen enkele dagen was het budget op. Dat leidde tot teleurstelling bij de mensen, die achter het LED-net visten. D66 wil onder meer weten, hoeveel huishoudens nog wél een waardebon hebben kunnen verzilveren.

Meer druk om komst fietsverlichting

Noordwijkerhout – De politieke partij PUUR blijft vasthouden aan haar wens om verlichting aan te brengen bij het fietspad F287 (Zeestraat – Kraaierslaan en Kraaierslaan – Sancta Maria).

Het college gaf eerder aan, dat er geen noodzaak is, omdat dit een recreatief fietspad zou zijn. PUUR-leidster Taetske Visser stelt echter: ,,Het fietspad dientt voor veel mensen, waaronder scholieren, als een doorgaande fietsroute. Voor zowel fietsers uit Sancta als ook uit de Langevelderweg. ’s Avonds is het hier onaangenaam donker. Het alternatief is dat men om moet fietsen via de Randweg, als fietser in het donker is dat geen pretje.’’

Puur verzoekt het college nadrukkelijk om het fietspad F287 uit te rusten met ‘slimme’ verlichting, die reageert op passerende fietsers.

Pleidooi voor milieuparkje

Noordwijkerhout – PUUR pleit voor de komst van een extra milieuparkje bij Sancta.

Eerder had het college van burgemeester en wethouders aangegeven, dat zo’n milieuparkje in een gebied wordt aangelegd, als daar in ieder geval zo’n 750 mensen wonen. PUUR-fractievoorzitter Taetske Visser stelt: ,,Wij denken dat dit aantal zeker in de toekomst gehaald zal gaan worden, met ongeveer 60 herenhuizen en zo’n 44 appartementen.’’

Visser wil graag dat het milieuparkje op korte termijn al wordt aangelegd en dat niet wordt gewacht tot alle huizen er staan. Het college heeft enkele weken de tijd om te reageren.

Oude pand ‘Harlekijn’ verdwijnt

Noordwijk – Het gebouw van de voormalige peuterspeelzaal ‘Harlekijn’ wordt binnenkort gesloopt.

Dat maakt het college van burgemeester en wethouders bekend. Het pand aan de Ludolph Berkemeijerstraat werd sinds de sluiting van Harlekijn verhuurd. Maar het 45 jaar oude gebouw voldoet niet meer aan de moderne vereisten.

Het pand is economisch afgeschreven en zal dus verdwijnen. Wat er nu voor in de plaats komt, is nog niet bekend.

Plastic confetti aan banden

Noordwijk – Bij evenementen, festivals en markten mogen geen plastic confetti en plastic serpentines meer gebruikt worden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft laten weten, deze door de gemeenteraad aangenomen motie uitgevoerd te hebben. Plastic snippers zijn namelijk schadelijk voor het milieu. Een algeheel verkoopverbod van de verkoop van plastic confetti, plastic (spuit)serpentine en andere feestartikelen die plastic snippers bevatten, komt er vooralsnog niet.

Dat verbod gaat volgens het college te ver. ,,Dan zou het ook onmogelijk worden om bijvoorbeeld confetti te kopen voor gebruik van de viering van verjaardagen. Bovendien biedt de Algemene Plaatselijke Verordening geen juridische grond voor een dergelijk verkoopverbod.’’

Stimulering wijkverenigingen

Noordwijk – Er zijn nog tien wijken in de gemeente, die nog geen wijkvereniging hebben.

Dat blijkt uit een onderzoek van het college van burgemeester en wethouders. De meeste van die wijken liggen in de kernen Noorwijkerhout en De Zilk. Via het digitale inwonerparticipatieplatform ‘Samen maken we Noordwijk’ wil het college mensen enthousiast maken om voor hun wijk zo’n vereniging op te zetten.

Voor die nieuwe wijkverenigingen zal in totaal 9.800 euro beschikbaar zijn, maar ook kunnen die organisaties in aanmerking komen voor een jaarlijkse subsidie van de gemeente.

Balen van parkeeroverlast

Noordwijk – Bewoners van Noordwijk-Binnen zijn de parkeeroverlast helemaal zat. In een brief aan het college komen ze met oplossingen.

De omwonenden pleiten voor minder blauwe zones, zodat mensen hun auto langer kunnen parkeren. Met een kiss&ride zone en betere wegmarkeringen zou het verkeer op de Bronckhorststraat ook ontlast kunnen worden. En wanneer de huurders en het personeel van Dirk hun eigen auto’s gratis in de Dirk parkeergarage kunnen zetten, zou dat veel parkeerruimte in de buitenomgeving schelen, zo stellen de omwonenden.

Het college laat weten, met de bewoners in gesprek te gaan en zal later aangeven of de voorgestelde maatregelen wel of niet mogelijk zijn.

Complimenten van burgemeester

Noordwijk – Het overgrote deel van de inwoners van Noordwijk houdt zich aan de avondklok.

Dat is een compliment waard, zo meldt burgemeester Wendy Verkleij aan de gemeenteraadsleden. Ze is ook vol lof over de actie ‘Even een praatje’ van het Rode Kruis en Welzijn Noordwijk. Het afgelopen jaar hebben er met zo’n 2.700 inwoners van 75 jaar en ouder zo’n praatje plaatsgevonden.

Hieruit blijkt, dat de meesten van hen deze coronaperiode goed doorkomen, mede omdat ze een veel mensen kennen, die hen af en toe kunnen bijstaan.

Deltaplan jeugd

Noordwijk – Raadslid Sebastiaan Duivenvoorde (CDA) pleit ervoor, dat de gemeente ook zal pleiten voor een ‘deltaplan jeugd’.

Op 1 februari 2021 stuurden wethouders jeugd uit verschillende gemeentes een brandbrief aan premier Rutte en het kabinet met de oproep om met een actieplan deltaplan jeugd te komen.  Duivenvoorde: ,,Voor de jeugd brengt corona veel risico’s met zich mee op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, welbevinden en inkomen. Ook zal de jeugd te maken krijgen met de sociale en economische gevolgen op lange termijn. Deze maatschappelijke effecten kunnen we nog niet overzien maar zullen ongetwijfeld groot zijn.

Duivenvoorde wil weten, of het college zich zal aansluiten bij deze brandbrief.

Dit jaar betere communicatie

Noordwijk – Er valt nog wel wat te verbeteren aan de manier waarop de gemeente communiceert met de inwoners.

Dat blijkt uit de resultaten van een quick scan, die onlangs is gehouden. Het gemeentebestuur gaat in 2021 aan de slag met drie verbeterpunten. Er moet beter worden geluisterd naar de mening van inwoners, maar ook moet Noordwijk duidelijker maken, wat de resultaten van het gemeentebeleid zijn.

Daarnaast zullen inwoners vaker de kans krijgen om zelf te werken aan de leefbaarheid van hun buurt of wijk.

Kansje voor ‘Afval loont’

Noordwijk – Er is een kleine kans, dat het project ‘Afval loont’ toch weer wordt geïntroduceerd in Noordwijk.

Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders bij Meerlanden gevraagd, wat hier de mogelijkheden voor zijn. In een brief aan de raad geeft het college aan, dat Meerlanden dit serieus gaat onderzoeken.

Meerlanden kijkt, wat de mogelijkheden zijn voor een herintroductie van ‘Afval loont’ of dat er andere manieren van afvalscheiding zijn, waarbij goed gedrag beloond wordt. De resultaten van dat onderzoek worden eind deze maand bekend.

Ministerie buigt zich over sociale huurwoningenrel

Noordwijk – Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft binnenkort een oordeel over een geschil tussen de Stichting Huurdersbelangen (SHN) versus de gemeente Noordwijk en woningbouwcorporatie Stek.

Onlangs werd bekend, dat de SHN voor het tweede achtereenvolgende jaar haar handtekening niet wilde zetten onder de jaarlijkse prestatieafspraken. De voornaamste reden hiervoor was, dat de SHN vond, dat er onvoldoende garanties zijn, dat er genoeg sociale huurwoningen bijkomen in de kernen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee.

De SHN heeft dit geschil voorgelegd aan het Ministerie. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat nu ook de gemeente haar zienswijze bij dit Ministerie heeft ingediend. Wanneer het eindoordeel geveld wordt, is nu nog niet bekend.

Omgevingsvisie behandeld door raad

Noordwijk – Het gemeentebestuur stelt een Omgevingsvisie op; dit document wordt de basis van alle toekomstige maatregelen voor de ruimtelijke omgeving, milieu, natuur, verkeer en vervoer, landschap en het culturele erfgoed.

De gemeenteraadsleden kregen dinsdagavond te horen, dat deze Omgevingsvisie mede tot stand is gekomen door de inzet van 150 inwoners en ondernemers. Ook in de komende decennia blijft het belangrijk om de bijzondere waarden van de dorpen en de gemeenschap en de eigen identiteit te behouden. Dat de gemeente Noordwijk een mooie rustige plek in de Randstad blijft, met ondernemerszin en activiteiten op het gebied van bloembollen en de zee.

Enkele raadsleden dachten, dat de Omgevingsvisie wel heel erg gericht was op Noordwijk aan Zee. Maar wethouder Sjaak van den Berg weersprak dit. ,,Ik herken als Noordwijkerhouter niet dat de focus op Nordwijk aan zee ligt. Dorpen als Noordwijkerhout en De Zilk komen goed in de Omgevingsvisie terug.’’ Volgens de wethouder komt dit mede dankzij de bijdragen aan het participatieproces vorig jaar door de deelnemers uit die kernen.

Pleidooi voor verlichting langs fietspad

Noordwijkerhout – Er moet verlichting komen langs het fietspad F287 (Zeestraat, Kraaierslaan, Sancta Maria), zo vindt fractievoorzitter Taetske Visser (PUUR).

Het college van burgemeester en wethouders gaf eerder aan, dat verlichting daar niet nodig is, omdat het hier gaat om een recreatief fietspad. Maar Visser wijst er op, dat dit fietspad ’s avonds ‘onaangenaam donker’ is. ,,Voor zowel fietsers uit Sancta als ook uit de Langevelderweg. Het alternatief is dat men om moet fietsen via de Randweg, als fietser in het donker is dat geen pretje.

Ze roept het college op om ‘slimme’ verlichting aan te brengen, zodat er licht gaat branden wanneer er fietsers aan komen rijden.

Stemlocaties bekend

Hillegom – De stemlocaties voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn bekend. Dit gebeurt niet in basisscholen en verzorgingstehuizen, omdat er geen garantie is, dat op de dagen van de verkiezingen deze panden alweer voor iedereen toegankelijk zijn in verband met de Coronabeperkingen.

Op 15, 16 en 17 maart kunnen alle 18-plussers hun stem uitbrengen op de volgende locaties:

Villa Flora

Dienstcentrum Elsbroek

Gymzaal Mesdaglaan

Verenigingsgebouw De Bestemming

Speeltuin Weerestein

Sportcentrum de Vosse

Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Gymzaal Guido Gezellelaan

Squash Hillegom

ProGym

In de stembureaus worden looproutes aangegeven voor stemmers en geldt er eenrichtingsverkeer. Achter de ontvangsttafel zitten twee en geen drie stembureauleden op minimaal 1,5 meter uit elkaar. De stembureauleden zijn afgeschermd met kuchschermen van de kiezers. Vooralsnog hoeven zij als ze achter de tafel en achter een kuchscherm zitten, geen mondkapje te dragen (advies GGD). Iedere kiezer krijgt zijn/haar eigen potloodje en mag deze mee naar huis nemen.