Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 april 2020

Wethouder haalt uit naar hockeyers


NIEUWKOOP – De voorzitter van de Hockeyclub Nieuwkoop, Michiel Pelser is bang dat de hockey genegeerd wordt in het toekomstige beleid voor sportaccommodaties. Dat laat Pelser weten in een email én aangetekende brief, die hij naar het gemeentebestuur heeft gestuurd. Wethouder Guus Elkhuizen vindt, dat de hockeyclub een toontje lager moet zingen.

Pelser is verbolgen, dat de hockeyclub niet genoemd wordt in een onderzoek naar de toekomst van de sportaccommodaties in de gemeente Nieuwkoop. De hockeyers voelen zich buitengesloten. ,,De afgelopen jaren hebben wij ons altijd buitengewoon ingespannen om mee te werken aan een duidelijker en gelijkwaardiger ondersteuning vanuit de gemeente inzake sport. De gewenste samenwerking met diverse andere sportverenigingen hebben wij ook altijd omarmd en heeft geresulteerd in een op te richten stichting met de zes tennisverenigingen. Maar het onderzoeksrapport lijkt vrijwel alle sporten te omvatten, maar nergens blijkt één woord gewijd aan de sport hockey!’’

De hockeyvoorzitter laat weten, ,,nog steeds dankbaar te zijn voor de financiële hulp de afgelopen jaren.’’ Maar hij vindt het jammer, dat deze ‘derde sport van Nieuwkoop’ genegeerd wordt. Hij vraagt zich af waarom de hockey genegeerd wordt en wil snel antwoord hebben van Elkhuizen. D66-fractievoorzitter Annette Pietersen neemt het voor de hockeyers op. Ze wil weten van Elkhuizen, waarom de hockey-accommodatie niet is opgenomen in het onderzoek.

De wethouder bevestigt, dat het onderzoek zich niet heeft gericht op de hockey, maar wel op voetbal, tennis en zwembaden. Een vergelijkbaar onderzoek naar de toekomst van die sporten is namelijk eerder ook al in Alphen aan den Rijn gedaan. ,,Ik wilde geen uitzondering maken voor de hockeyclub, als we hen hadden meegenomen, hadden we alle verenigingen mee moeten nemen.’’ Volgens Elkhuizen is er ook geen onderzoek nodig naar de toekomst van de hockeyaccommodatie, omdat de hockeyers eerder al hebben aangegeven, dat ze met het nieuwe kunstgrasveld een gezonde toekomst tegemoet gaan. ,,Ze zeggen dat het een bloeiende vereniging is met 300 leden en ze willen naar 350 leden. Dat nieuwe kunstgrasveld zou leiden tot meer leden.’’

Elkhuizen is niet blij met de ‘irritatie’, die bij de hockeyers leeft en haalt uit naar de hockeyvoorzitter: ,,Het lijkt wel of je niets goeds kan doen, tenzij je 600.000 euro in de hockeyclub investeert voor een nieuw kunstgras. Bij elkaar opgeteld, met andere gemeentegaranties, heb je het over een bedrag van 760.000 euro aan één vereniging. Dat was vroeger 1,7 miljoen oud-Hollandse Florijnen. We hebben het voor hen ook mogelijk gemaakt, dat de buitenschoolse opvang gebruik kan maken van hun kantine. Dan staat zo’n brief op poten niet in verhouding tot wat de samenleving doet voor deze vereniging. Waarom belt of mailt deze voorzitter mij niet? Het is toch niet meer dan normaal als je die club zo hebt geholpen, dat je elkaar even belt over wat je dwars zit. Die brief vond ik ongepast.’’ Pietersen is niet tevreden met de reactie van de wethouder. ,,Is Elkhuizen de wethouder van sport, of de wethouder van sommige sporten? Deze negativiteit over een bloeiende sportclub is ongepast.’’

Pelser geeft aan: ,,Er wordt ons geen gunst verleend, het is landelijk overheidsbeleid. Een jaar geleden ontvingen alle sportverenigingen een brief van de gemeente Nieuwkoop dat elke vereniging betrokken zou worden bij het Sportakkoord en de aanvullende nota ‘accommodaties en financiën’. Als je tot een objectieve toekomstvisie wenst te komen over ‘sporten in Nieuwkoop’ is het vreemd dat je niet alle sportclubs meeneemt in je onderzoek.’’

Kritiek heeft Pelser op de door wethouder Elkhuizen genoemde bedragen: ,,Hij riep donderdagavond wat gekke bedragen, waarbij hij bankgaranties bij de financiële steun optelt. Dat is volstrekte onzin en heel flauw van hem. De bankgaranties kosten de gemeente geen cent. Hockeyclub Nieuwkoop betaalt er zelfs voor, en moet leningen plus rente gewoon terugbetalen aan de bank zonder een euro subsidie te ontvangen. Misschien kan Elkhuizen de bevolking eens uitleggen hoe hij zijn hypotheek en boodschappen wél kan afrekenen met een bankgarantie. Mijn bakker en slager trappen daar niet in.’’

De hockeyvoorzitter besluit: ,,Wethouder Elkhuizen hebben we niet meteen gebeld omdat wij de procedures en regels voor overheidscommunicatie hebben gevolgd. Als de wethouder een telefoontje prettiger had gevonden mag hij zich eens afvragen waarom een jaar lang een telefoontje over dit externe onderzoek naar de Hockeyclub Nieuwkoop is uitgebleven. Dat hadden wij ook prettiger gevonden, én waren wij nu niet compleet verrast. Wij zullen hem nu zo snel mogelijk bellen en bezoeken als dat mogelijk is.’’

28 april 2020

,,Afvoerputje van de regio’’


KAAG EN BRAASSEM – De dans om het plaatsen van windmolens en zonnepanelenvelden is begonnen. En alle gemeenten wijzen naar elkaar als dé ideale plek om er windmolens en zonnepanelen in het open landschap te plaatsen. Op dit moment lijkt het Groene Hart, met haar honderden hectares aan open ruimte, het meest interessant, volgens de ‘Regionale Energiestrategie’ van Holland Rijnland. Dat bevalt de raadsleden van Kaag en Braassem helemaal niet. ,,Er is het risico dat Kaag en Braassem het afvoerputje van de regio wordt’’, aldus CDA-burgerlid Hans Kol.

PRO-raadslid Hans Klink is het hier mee eens. ,,We zijn voor zonnepanelen, maar dan met name op de daken en niet in het open landschap.’’ Zijn VVD-collega Jan van der Geest pleit voor de komst van een ,,kleinschalige kernenergiecentrale; dat zou ons kunnen vrijwaren van heel veel windmolens en zonnepanelenvelden.’’ De enige politieke partij in Kaag en Braassem, die geen problemen heeft met de komst van zonnepanelenvelden in het open landschap is D66. Gino Wesselman: ,,Alle daken, die beschikbaar zijn voor zonnepanelen, moeten vol gelegd worden. Mocht het nodig zijn, dan hebben we er geen probleem mee als er in het landschap zonnepanelen verschijnen.’’ Het college van b en w moet de zorgen van de raad doorgeven aan de regiogemeenten.

Burgemeesterswoning in de uitverkoop


KAAG EN BRAASSEM – Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem wil de burgemeesterswoning verkopen. Aan het eind van dit jaar verhuist burgemeester Marina van der Velde naar een nieuwbouwwoning in Roelofarendsveen. Dus is dit hét moment om te bepalen of de gemeente nog een eigen woning voor de toekomstige burgemeesters moet hebben.

Het college van burgemeester en wethouders vindt van niet. ,,Het in eigendom hebben van dit type vastgoed is voor een regiegemeente geen kerntaak.’’ Nog maar twintig gemeente in Nederland hebben zo’n burgemeesterswoning. Toekomstige burgemeesters van Kaag en Braassem worden wel geholpen bij het vinden van een huis. En anders kan de gemeenteraad bepalen, dat de nieuwe burgemeester niet verplicht is om in Kaag en Braassem te wonen.

Flexibeler sporten


KAAG EN BRAASSEM - Ook in de gemeente Kaag en Braassem mag de jeugd tot en met 18 jaar vanaf 29 april weer, onder begeleiding, samen trainen in de buitenlucht. ,,Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden, voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers blijven gesloten’’, aldus woordvoerder Christian van Brakel van de gemeente.


Voor volwassenen blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen niet mogen plaatsvinden en er geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Wandelen, fietsen of hardlopen in de buitenruimte blijft toegestaan waarbij de 1,5 meter afstand ook dan in acht moet worden genomen. Maximaal twee sportende volwassenen, is hierbij het uitgangspunt. De verschillende sportverenigingen mogen zelf beslissen, of zij hun faciliteiten openstellen om er gebruik van te kunnen maken. Op 20 mei worden de regels voor het sporten wellicht verder versoepeld.

Meer mogelijkheden thuiswerken voor ambtenaren


KAAG EN BRAASSEM – Een fijne ontwikkeling voor de thuiswerkende ambtenaren: zij mogen hun ‘individueel keuzebudget’ (IKB) flexibeler inzetten. Iedere medewerker van de gemeente krijgt naast salaris ook een vrij besteedbaar budget: het IKB. De  gemeente wil het voor medewerkers mogelijk maken om het IKB te gebruiken voor de aanschaf van een computer, randapparatuur voor de computer of een tablet.

De ambtenaren moeten nu door het coronavirus vaker thuis werken en een aantal van hen heeft gezegd, dat zij dat niet zonder meer kunnen doen. Deze gemeentelijk medewerkers beschikken niet altijd over de (juiste) computerapparatuur om werkzaamheden thuis te kunnen uitvoeren. Door de mogelijkheden van het IKB te verruimen, hoopt de gemeente, de medewerkers hierdoor beter te kunnen ‘binden’. Tot nu toe konden de ambtenaren hun vrij besteedbare budget alleen gebruiken voor een reiskostenvergoeding en een fietsvergoeding. Ambtenaren mogen de komende drie jaar maximaal 1.150 euro uitgeven aan de computerapparatuur. De gemeente let er wel op, dat er geen misbruik gemaakt wordt. De medewerkers moeten aantonen, dat van het geld geen 3D-printers of ‘spelbesturingsapparaten’ worden verkocht: dat zijn namelijk zaken, die niet nodig zijn om thuis voor de gemeente te werken.

Schooterveld als eerste aardgasvrij


Nieuwkoop – De gemeente Nieuwkoop moet meedoen aan een subsidieaanvraag om de wijk Schoterveld van het gas af te halen. Dat heeft de gemeenteraad unaniem bepaald.

,,Dit is een uitgelezen kans om van onderzoek over te gaan tot planvorming en uiteindelijk uitvoering. Hiermee kunnen we een volledige wijk aansluiten op de warmtebron van een afvalwaterzuiveringsinstallatie’’, aldus VVD-fractievoorzitter Tom de Kleer. Bovendien kan de wijk Schoterveld als voorbeeld dienen voor andere wijken, die de komende tientallen jaren ook van het gas af moeten. Wethouder Antoinette Ingwersen dient de aanvraag in. De wijk moet in 2028 ‘aardgasready’ zijn. ,,We willen aardgasvrij niet opleggen, maar dat dit per woning gebeurt.’’

SP en ChristenUnie nemen het op voor arbeidsmigranten


,,Door bed- en werkafhankelijkheid zijn arbeidsmigranten een soort lijfeigenen’’

GROENE HART – Naar aanleiding van het artikel https://www.ad.nl/alphen/werk-kwijt-slaapplaats-kwijt-polen-en-roemenen-verliezen-met-hun-baan-ook-hun-bed~af912463 hebben Tweede Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Eppo Bruins (ChristenUnie) vragen gesteld aan Wouter Koolmees, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Van Dijk en Bruins willen weten van de ministers of zij het er ook mee eens zijn, dat het ,,onaanvaardbaar is dat werknemers 400 euro per maand moeten betalen per persoon per bed, waarbij zij tevens per direct kunnen vertrekken als er even geen werk is?’’ De Tweede Kamerleden vinden dit een ,,medogenloze praktijk’’ en herinneren Ollongren en Koolmees er aan, dat zij een oproep hebben gedaan om werknemers niet te ontslaan, maar in dienst te houden en gebruik te maken van de noodmaatregel (NOW).

Ook wijzen de Tweede Kamerleden er op, dat het kabinet de afspraak heeft om ,,geen huisuitzettingen tijdens de coronacrisis’’ te hebben. Ze vragen zich af, of arbeidsmigranten dezelfde bescherming krijgen. Dat arbeidsmigranten 100 euro per week moeten betalen voor alleen het slapen op een bed, vinden Bruins en Van Dijk ‘middeleeuwse praktijken. ,,Wat gaat u ondernemen om arbeidsmigranten hiertegen te beschermen; medewerkers zijn zo een soort lijfeigenen van hun baas?!’’ Van Dijk en Bruins roepen de ministers op er voor te zorgen, dat ‘bed en baas’ van elkaar gescheiden worden en dat er ‘fatsoenlijke huurprijzen worden gehanteerd’.

Starterslening verruimd


KAAG EN BRAASSEM – De starterslening voor de aanschaf van een huis wordt verruimd. Dat stelt het college van b en w voor aan de gemeenteraad. Nu kunnen mensen, die voor het eerst een woning kopen zo’n lening aanvragen, als de prijs van het huis maximaal 224.000 euro is. Dit bedrag wordt verhoogd naar 310.000 euro; gelijk aan de Nationale Hypotheek Garantie. Het college vond het oude bedrag van de huiswaarde ,,door de prijsontwikkeling op de woningmarkt niet meer reëel’’. Dat blijkt ook, want door de huidige regels maken huizenkopers helemaal geen gebruik van deze starterslening. De gemeente heeft 802.571 euro voor de leningen beschikbaar.

Steunfonds voor lokale clubs


Nieuwkoop – Sport- en cultuurverenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen bij de gemeente Nieuwkoop aankloppen voor financiële hulp. De gemeenteraad stemde donderdagavond unaniem in met de komst van het Steunfonds Covid-19. In dat fonds zit 500.000 euro, waarmee de lokale organisaties geholpen kunnen worden.

,,Het is een bijzondere maatregel in bijzondere tijden’’, laat burgemeester Robbert Jan van Duijn weten. ,,We weten niet bij welke clubs er brand is en welke clubs hier gebruik van maken, maar we zorgen er voor dat het bluswater klaar staat.’’ Niet alleen clubs, die geen cent meer op de bank hebben, kunnen aankloppen. Ook organisaties, die jarenlang goed gespaard hebben en geld opzij hebben gezet voor toekomstige investeringen kunnen gebruik maken van het steunfonds. Het gaat om clubs en verenigingen, die geen of weinig vrij besteedbaar geld hebben.

Professionele zorgorganisaties vallen buiten de regeling. Ook heeft de gemeente (nog) geen geld beschikbaar voor kleine lokale ondernemers bij wie het water tot aan de lippen staan. Al zegde de burgemeester wel toe, dat hij de situatie van de kleine ondernemers zal blijven ‘monitoren’. ,,Op dit moment zien we niet, dat we voor hen met een extra fonds moeten inspringen. We hopen dat de horeca op een gegeven moment weer open kan.’’

Thuis herdenken


KAAG EN BRAASSEM – Het college van b en w legt maandagavond 4 mei een krans op de herdenkingsplekken in de verschillende dorpen van Kaag en Braassem. In tegenstelling tot andere jaren roepen zij de inwoners op om hier niet bij aanwezig te zijn. Toespraken zijn er niet, maar op een aantal locaties klinkt wel het trompettergeschal van ‘The last post’.

Vanwege het coronavirus is er een landelijke oproep om deze avond alle gevallenen voor vrede en veiligheid thuis te herdenken. Als teken van deze herdenking kan op 4 mei wel de vlag halfstok gehangen worden. Op vijf mei kan de vlag hoog in de mast gehangen worden om 75 jaar vrijheid te vieren. 

Uitdagingen voor Arriva


STREEK – Door het coronavirus is het aantal gebruikers van het openbaar vervoer enorm teruggezakt. Dat blijkt uit cijfers van de Provincie Zuid-Holland. Het aantal gebruikers van de Arriva-bussen is gedaald tot ongeveer 10-15% van het normale aantal reizigers. Omdat vanaf 11 mei de basisscholen weer open gaan, zal er weer meer gebruik worden gemaakt van het OV, zo is de verwachting. Toch wordt niet hetzelfde aantal bussen ingezet als vóór de corona-uitbraak het geval was; Arriva rijdt dan met een ‘zomervakantiedienstregeling’.

Voor de veiligheid van de buschauffeurs moeten buspassagiers tegenwoordig bij de achterdeur instappen. Arriva heeft 20.000 euro geïnvesteerd om bij 150 bussen pinapparatuur bij die ingang te plaatsen. Hiermee wordt confrontatie vermeden tussen onwillige passagiers en de chauffeurs. Wel heeft de provincie het gevoel, dat er ,,meer zwart wordt gereden’’.

Arriva moet nog een aantal obstakels overwinnen, om het vervoer weer helemaal op te pakken. Hoewel er nu nog genoeg chauffeurs zijn om straks de basisschoolkinderen te vervoeren, neemt het ziekteverzuim wel toe. Ook moeten de bussen zó ingericht zijn, dat alle reizigers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Daarmee is het naast elkaar in de bus zitten voorlopig niet meer mogelijk.

Vouchers voor kopers én huurders


Nieuwkoop – Een voucher van 70 euro voor het nemen van duurzame maatregelen in de eigen woning. Na de zomervakantie krijgen woningeigenaren een brief op de deurmat van de Omgevingsdienst West-Holland, met dit vervroegde sinterklaascadeau. De gemeenteraad van Nieuwkoop stemde donderdagavond ermee in, dat de gemeente deze actie ondersteunt. Wel vond een ruime meerderheid van de partijen, dat er ook een vergelijkbare regeling moet komen voor de huurders. Wethouder Wolters zegde toe, om in september met zo’n voorstel te komen. Alleen de VVD was tegen het verspreiden van de vouchers, omdat de bureaucratische kosten te hoog zouden zijn.

Bebo


NIEUWE WETERING – Het terrein waarop het cultureel centrum ooit stond, Achterweg 90, heeft de gemeente Kaag en Braassem verkocht voor 365.000 euro. Het bedrijf Van Berkel Noordermeer Ontwikkeling b.v. wil hier ‘vrije sectorwoningen’ bouwen. Maar voordat dit kan gebeuren, moet eerst de vervuilde grond afgegraven worden. Daarna komen er acht ‘bebo’ huizen (beneden/bovenwoningen) van zo’n 220.000 euro, maar ook twee huizen waarvan de verkoopprijs zo’n 375.000 euro per stuk zal zijn. Mogelijk worden de bebo huizen gebruikt om mensen te huisvesten, die beschermd moeten wonen. Hierover is de gemeente Kaag en Braassem in gesprek met Philadelphia Zorg.

Bouwplan


RIJPWETERING – De gemeenteraad gaat akkoord met het ontwerpbestemmingsplan Dyckhof Zuidweg (naast) 33. De elf woningen mogen er komen, hoewel de politici niet blij waren met de manier waarop de procedure is verlopen. Met name was er kritiek op de initiatiefnemer over de manier van communiceren met de omwonenden. Maar dit had geen gevolgen voor de toestemming van de raad. Hans Klink (PRO): ,,We gaan niet over juridische zaken. We moeten kijken of een plan past binnen de kaders en dat doet dit plan.’’

Ook SVKB, CDA en VVD stemden in. De enige partij, die tegenstemde was D66. Fractievoorzitter Nick van Egmond: ,,Het is niet goed, dat de ontwikkelaar de omwonenden niet op de juiste manier heeft meegenomen. Van betrekken en samenwerken is geen sprake. Er zijn veel onduidelijkheden en praktische bezwaren. Dit bestemmingsplan geeft alleen gedoe en uiteindelijk zullen er geen woningen komen.’’ Wethouder Inge van der Meer liet weten, dat de initiatiefnemer ,,dingen wil verbeteren, waar het in het verleden mis mee is gegaan. Voor de mensen van de Ripse Schans is het een vervelend bouwtraject geweest. Ik hoop dat er verbetering komt met dit plan voor de toekomstige gebruikers. We zien er op toe, voor zover het onze invloedssfeer raakt.’’

Wens voor flexwoningen


Noordwijk – Er moeten meer woningen komen voor zogeheten spoedzoekers: mensen, die tijdelijke huisvesting nodig hebben. Dat vinden PUUR, GroenLinks, D66, PvdA en Bruisend Noordwijk. Het college van burgemeester en wethouders wil hier aan meewerken.

In de gemeente Noordwijk zijn zeventien percelen, die mogelijk geschikt zijn voor huisvesting van deze spoedzoekers. Het college laat weten, dat dit een hoge prioriteit heeft. Ze zijn in overleg met woningbouwcorporaties en andere marktpartijen om geschikte locaties voor tijdelijke woningen mogelijk te maken. De gemeenteraad moet nog wel bepalen, wie daadwerkelijk recht hebben op zulke flexwoningen. Het kan dan gaan om Noordwijkse woningzoekers die niet kunnen wachten op een sociale huurwoning.

Column


Thermometer

Ben ik nou de enige, waarde columnlezer, die jeukkriebels krijgt bij de volgende uitspraak van een raadslid of bestuurder: ‘We steken de thermometer er in’’. Spontaan krijg ik dan als beelddenker huiveringwekkende visioenen van de betreffende politicus die met een enorme thermometer achter iemands rug staat. Terwijl de ontvangende persoon voorovergebogen staat. Een vriendelijk verzoek aan alle bestuurders: willen jullie tijdens deze coronacrisis, én de eeuwen hierna, het gebruik van ‘We steken de thermometer er in’ vermijden, verbannen en verbieden? Mijn dank zal enorm zijn.

Gelukkig gebeuren er ook nog positieve dingen. Binnenkort mogen de basisschoolkinderen allemaal weer naar school. Wij ouders genieten natuurlijk enorm van onze lieve kroost, maar ik heb zo’n vermoeden, dat menig ouderpaar dansend op de tafel gaat staan, zodra hun Sjors, Sjimmie, Juultje of Babette de buitendeur achter zich dicht slaat om naar school te gaan. En wat moet je dan in hemelsnaam doen, als je beiden thuis bent van je werk en de kinderen zijn naar school? Precies. Ik zie het geboortegolfje begin februari 2021 al tegemoet.

Eigenlijk had het Veteranenboek Kaag en Braassem al uitgegeven kunnen zijn, maar de Stichting Zinsnede wil hier graag een speciaal overhandigingsmoment van maken. Met de verscherpte coronaregels voor het ontmoeten, wordt dat ook een uitdaging. Maar het Veteranenboek zál dit jaar nog uitgebracht worden. U kunt deze unieke uitgave met verhalen van tientallen veteranen uit de verschillende dorpen in Kaag en Braassem nu al in de voorverkoop bestellen bij Veenerick Boek en Kantoor (Noordplein 15 in Roelofarendsveen). Dit is een gelimiteerde editie; de 136 pagina’s vol met verhalen en foto’s van uw veteranenhelden kan voor slechts 12,50 euro besteld worden.

Tot slot wil ik u nog mee laten delen in een klein hoogtepuntje, dat vorige week plaats vond. Het Twitteraccount van Rijkswaterstaat had haar 100.000ste volger en besloot vijf ‘goodiebags’ uit te delen aan evenveel volgers, die de beste reden aangaven om zo’n tas vol met frutsels te ontvangen. M’n gedicht maakte blijkbaar zoveel indruk, dat ik binnenkort de goudgele zak in de brievenbus mag ontvangen. 

GO! onderzocht


KAAG EN BRAASSEM – De jeugdhulp wordt in Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn uitgevoerd door GO! voor jeugd. Maar hoe effectief gebeurt dit? Voordat het contract met GO! verlengd wordt, willen de beide gemeenten dit eerst onderzocht hebben.

Dan gaat het om de samenwerking tussen de verschillende organisaties, hoe ‘dichtbij’ de inwoners die zorg georganiseerd is en of de geboden hulp ‘kosteneffectief’ is. Het onderzoeksbureau Rebel mag de antwoorden op deze vragen voor een bedrag van 27.300 euro zoeken. Kaag en Braassem betaalt 3.822 euro van deze kosten.

Halfbouw


RIJNSATERWOUDE – Vier nieuwe woningen op het terrein aan de Herenweg 96 vindt het college van b en w wat te veel, maar de initiatiefnemer mag daar wel twee huizen bouwen. De nieuwe bewoners kunnen dan op het eigen terrein parkeren en daarmee wordt de omgeving niet belast met extra auto’s.

Handicap


KAAG EN BRAASSEM – Een bezitter van een gehandicaptenparkeerkaart kon dit kleinood slechts met een jaar verlengen, op basis van zijn medische toestand. Maar na een bezwaarschrift ingediend te hebben, krijgt deze persoon toch een gehandicaptenparkeerkaartvergunning voor de komende vijf jaar. Hiermee wordt voorkomen, dat de inwoner te ver moet lopen vanuit zijn huis naar de gehandicaptenparkeerplaats voor de eigen deur. Zo wordt allicht voorkomen dat een oude wond op zijn rechter onderbeen weer open gaat.

Huizen


LEIMUIDEN – Drie woningen aan de Vriezenweg 6a; het college van b en w ziet dit niet zitten. Wel mag op het terrein Vriezenweg 6 één ‘compensatiewoning’ gebouwd worden. De omwonenden moeten hun mening nog geven over de plannen.

Levensloopbestendig


RIJPWETERING – Een bezwaar tegen een geweigerde omgevingsvergunning voor een gebouw op de Zuidweg 17 is door de bezwaarschriftencommissie gegrond verklaard. Het college van b en w krijgt een tik op de vingers, omdat het uitgebrachte stedenbouwkundig advies onvoldoende was om de negatieve grondhouding van het college te ondersteunen. Ook vindt de commissie, dat voldoende duidelijk is gemaakt dat het bouwwerk gebruikt zal worden waarvoor het is aangevraagd. Het college is het hier niet mee eens. Op dit moment heeft het huis al een inhoud van meer dan 750 m3. Een extra kamer van 16 m2 kan daar volgens het college niet nog eens aan worden toegevoegd, ook al wordt het huis daarmee levensloopbestendig gemaakt.

Nieuwbouw


ROELOFARENDSVEEN – Twee omwonenden hebben bezwaar aangetekend tegen de komst van een kas en loods aan de Floraweg 122. Maar de bezwaarschriftencommissie heeft hun bezwaren afgewezen. Het college van burgemeester en wethouders neemt dit advies over; de nieuwbouw mag er komen.

Straatwerk


RIJNSATERWOUDE – Het bedrijf Dura Vermeer Infra Regionale projecten B.V. mag de reconstructie van de Herenweg (fase 1b en 2) uitvoeren. Voor dat werk krijgt het bedrijf 1,2 miljoen euro uitbetaald, zo heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. In een aanbesteding versloeg Dura Vermeer vijf concurrenten. Nu de werkzaamheden aan de Herenweg binnen de bebouwde kom in Rijnsaterwoude (bijna) helemaal zijn afgerond, kan in het tweede kwartaal van 2020 begonnen worden met het straat- en rioolwerk aan de Herenweg, het gedeelte tussen de Kerkweg en de kruising met de Vriezenweg/Heiligegeestlaan. Hierna volgt nog fase 3: het werk aan de Willen van der Veldenweg in Leimuiden.

Woningen


OUD ADE – Drie duurzame, levensbestendige woningen op Vennemeer 21; van het college van burgemeester en wethouders mogen deze er komen. De initiatiefnemer moet de omwonenden wel van zijn plannen op de hoogte stellen. En daarna het gemeentebestuur informeren over de reacties die gekomen zijn naar aanleiding van de bouwplannen. Om ruimte te scheppen voor de woningen verdwijnen  er een woonboerderij, een voormalige varkensstal en drie garages.

Woonwijk


ROELOFARENDSVEEN – Op het achtererf Zuideinde 80B mogen acht vrijstaande woningen komen. De eigenaar had het liefst tien van zulke huizen gebouwd, maar dat vindt het gemeentebestuur een beetje veel van het goede.

,,Voor wat betreft het aantal te realiseren woningen vinden wij tot maximaal acht woningen stedenbouwkundig wenselijk en verantwoord. Bij maximaal acht woningen wordt in stedenbouwkundige zin nog aangesloten bij de massa van de lintbebouwing van het Zuideinde. Bij  realisatie van tien woningen ontbreekt de aansluiting bij aard en schaal van het landschap en bestaande structuren en kan er afbreuk van de ruimtelijke kwaliteit ontstaan. Door de uiterste twee te realiseren woningen aan de oostzijde van het perceel te verwijderen uit het plan en deze ruimte in te vullen door de functies groen en water wordt de ‘zachte’ overgang tussen woonfunctie en recreatiefunctie door toename van groen en water versterkt.’’ De perceeleigenaar mag van het college van b en w namelijk ook nog vier recreatiewoningen van zestig vierkante meter bouwen.

Bouwplan niet te massief


Noordwijk - Het bouwplan voor 46 woonappartementen bovenop een half verdiepte parkeergarage aan de Schoolstraat 3A tot en met 7 hoeft niet aan allerlei extra vereisten te voldoen. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten, als reactie op een D66-motie.

Critici op het bouwplan vinden het eindresultaat ‘te massief’ en zij vinden, dat er nog eens goed naar dit herontwikkelingsplan gekeken moet worden. Het college geeft echter aan, dat het plan al gecontroleerd is, waar het gaat om gemeentelijk, regionaal en provinciaal beleid. Ook voldoet het aan de Welstandsnota uit 2019, is de Noordwijkse Woonagenda van belang en er wordt gekeken of aan de parkeernormen wordt voldaan.

Herverdeling taken college

Noordwijk - Met het vertrek van wethouder Henri de Jong moeten de overige leden van het college van burgemeester en wethouders zijn taken onderling verdelen. Dat gebeurt, tot een vervanger van De Jong is gevonden en aangesteld.

Lintjesregen, herdenking en vrijheidsviering


NOORDWIJK – Er komt geen lintjesregen of aubade in april. Dat maakt het college van b en w bekend. De dodenherdenking op 4 mei gaat door, maar zonder publiek. Op 4 mei legt burgemeester Verkleij zonder publiek in iedere kern een krans bij de herdenkingsmonumenten. Die avond, om 20:00 uur zijn er ook geen plechtigheden. Wie toch wil herdenken en gedenken, kan dat voor thuis de televisie doen bij het kijken naar de landelijke herdenkingsdienst. Alle evenementen voor ’75 jaar vrijheid’ zijn afgelast. Veel inwoners hebben zich ingezet om een evenement te organiseren om onze vrijheid te vieren. Het college betreurt het, dat deze niet door kunnen gaan.

Noordwijk OpenUp


Noordwijk – Burgemeester Verkleij wil samen met allerlei organisaties en bedrijven een ‘brede maatschappelijke coalitie’ vormen, om te overleggen en bepalen, hoe onze samenleving zich de komende jaren moet aanpassen op de aanwezigheid van het Coronavirus.

Dat virus blijft namelijk de komende jaren rondwaren in onze samenleving. Inwoners en ondernemers moeten zich houden aan de anderhalve meter samenleving. Onder het motto ‘Noordwijk OpenUp’ gaat de burgemeester met bestuurders en vertegenwoordigers uit allerlei maatschappelijke sectoren in gesprek. De eerste (digitale) bijeenkomst wordt nog deze maand gehouden. In de regelmatige gesprekken wordt duidelijk, waar organisaties mee worstelen en welke oplossingen er voor de problemen gevonden kunnen worden.

Permanente bewoning recreatiehuisjes


Noordwijk - Raadslid Astrid Warmerdam van Fractie DOEN! Pleit er voor, dat de recreatiewoningen gebruikt kunnen worden om mensen er permanent in te laten wonen. Dit schrijft ze aan het college van burgemeester en wethouders. Door de coronacrisis zullen veel van deze huisjes niet verhuurd worden, zo verwacht Warmerdam. Ze roept het college op om te onderzoeken of een percentage van deze woningen tegen een huurbedrag tot 1000 euro per maand verhuurd kan worden. Deze woningen zouden dan vooral bedoeld zijn voor Noordwijkse jongeren en spoedzoekers.

Programma’s geannuleerd


Hillegom - Door de maatregelen met betrekking tot het coronavirus zijn de programma’s voor Koningsdag, 4 en 5 mei grotendeels geannuleerd. Het Oranjecomité Hillegom heeft gewerkt aan een passende invulling van deze bijzondere momenten. Koningsdag wordt dit jaar Woningsdag. Tussen 09.45 uur en 10.00 uur klinkt in heel Hillegom klokgelui en om 10.00 uur kan iedereen vanuit huis, tuin of vanaf het balkon meezingen met het Wilhelmus. Op 27 april wordt een filmpje online gezet van burgemeester Arie van Erk, waarin hij namens alle inwoners van Hillegom zijn felicitaties zal overbrengen aan de koning. Op 4 mei wordt er zonder publiek één krans gelegd en op 5 mei worden er geen feestelijke activiteiten georganiseerd in het dorp.

Protest tegen hogere parkeertarieven


Noordwijk – De Noordwijkse Ondernemers Vereniging en de NOV Noordwijkerhout zijn fel tegen de plannen van het gemeentebestuur om de parkeertarieven bij de boulevard en in Noordwijk-Binnen te verhogen, terwijl tegelijkertijd de parkeerdruk in de bewonersgebieden van Noordwijk aan Zee stijgt. De parkeertarieven in Noordwijk-Binnen stijgen zelfs met 150%. Nu geldt hier nog 0,40 euro per uur en het college stelt voor om dat te verhogen naar een euro voor de eerste twee uur en daarna drie euro per uur. De NOV: ,,In plaats van de tarieven te verhogen roepen we u op om de tarieven te verlagen. Maak het parkeertarief in Noordwijk aan Zee juist € 1,- per uur, ongeacht de bezoekduur.’’

Strandkans voor Outdoor4Disabled


Noordwijk – Hoop gloort aan de horizon voor Outdoor4Disabled. Hoewel de strandrups niet meer op het strand mag rijden, wil burgemeester Verkleij meewerken aan een alternatief. Mensen met een beperking kunnen in plaats van op een strandrups ook op een trekker met aanhangwagen over het strand gereden worden, zo opperde Ouddoor4Disabled, volgens de burgemeester. Hoewel het volgens de Algemene Plaatselijke Verordening verboden is om met een motorvoertuig op het strand te rijden, wil het college toch een ontheffing verlenen voor een trekker-/aanhangwagencombinatie. Wel moet Outdoor4Disabled aantonen, dat het vervoermiddel geen gevaar oplevert voor andere strandgebruikers.

Uitstel huurbetalingen


Noordwijk – Non-profit organisaties, die onroerend goed huren van de gemeente, kunnen opgelucht ademhalen. Elke maatschappelijke, culturele of welzijnsorganisatie, die door de huidige coronacrisis de huur niet kan betalen, krijgt uitstel van de gemeente. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders bepaald. Dit gebeurt om te zorgen dat deze doelgroep niet op korte termijn in financiële cashflowproblemen komt. Voor ondernemers en bewoners die gemeentelijk onroerend goed huren en voor hun inkomsten afhankelijk zijn van derden geldt ook dat uitstel verleend kan worden. Dit uitstel moet wel aangevraagd worden bij de gemeente.

Vier Anne Frank bomen in dorpskernen


Noordwijk – In elk van de vier kernen van de gemeente Noordwijk wordt een Anne Fank boom geplant. Deze gedenkbomen zijn nazaten van de ‘echte’ Anne Frank boom uit Amsterdam, die enkele jaren geleden het loodje liet. De vier bomen zijn een blijvende herinnering aan de viering van 75 jaar vrijheid. De levende monumenten schenken ook aandacht aan het feit, dat Anne Frank dit jaar 90 jaar oud zou zijn geweest, als ze niet tijdens de tweede wereldoorlog in een concentratiekamp was omgekomen. Het college heeft het besluit genomen om deze bomen te planten. ,,Dit zullen prachtige levende symbolen zijn voor vrijheid, onderling respect en het in vrede met elkaar leven ongeacht ras en overtuiging.’’

Winst uit je woning


Noordwijk - Woningeigenaren in Noordwijk kunnen zich vanaf nu inschrijven voor een grootschalige inkoopactie van zonnepanelen, vloerisolatie, spouwmuurisolatie, isolatieglas en het waterzijdig inregelen van cv-installaties. Met deze actie wil de gemeente woningeigenaren helpen met het verlagen van de energielasten én het terugdringen van de CO2 emissie.  Met een betere isolatie van de woning gaat de energierekening omlaag en zonnepanelen zorgen er voor, dat je elektriciteit zelf opwekt. Alle woningeigenaren met een grondgebonden woning in Noordwijk kunnen zich tot 31 juli 2020 vrijblijvend inschrijven voor deze inkoopactie op winstuitjewoning.nl/noordwijk. Appartementen en flats vallen niet onder de actie.

Zelfwoonplicht


Noordwijk – In de gemeente Noordwijk moet een zelfwoonplicht ingevoerd worden. Hiermee kan de gemeente ingrijpen, als huizen onderverhuurd worden. Dit plan van CDA-raadslid De Mooij werd gesteund door het college van burgemeester en wethouders.

De ‘zelfwoonplicht’ geldt al bij het project Offem-Zuid voor de gronden van de gemeente waar de huizen op staan. Maar De Mooij zag een website, waaruit bleek dat er toch woningen verhuurd worden in Offem-Zuid. Het college laat weten, dat ‘zelfbewoning’ alleen geldt voor de sociale koopwoningen en niet voor het (middel)dure en topsegment. Het is de bedoeling dat de ‘zelfwoonplicht’ de komende jaren ook bij andere bouwprojecten wordt ingevoerd.

Bakkeleien over evenementen


OEGSTGEEST – Het college van burgemeester en wethouders is niet van plan om organisatoren van een jaarlijkse terugkerend evenement een meerjarige vergunning te geven. Zij moeten ieder jaar opnieuw toestemming krijgen van de gemeente om hun activiteit te houden. Dat laat burgemeester Emile Jaensch weten naar aanleiding van vragen van Lokaal over overlast gevende evenementen op Park Landskroon.

Niet dat er dit jaar veel evenementen plaats zullen vinden: drie van de vier geplande activiteiten op Landskroon bijvoorbeeld, zijn door het coronavirus verboden. Jaensch: ,,Ik verwacht, dat dit ook voor het evenement De Verleiding zal gebeuren.’’ Van den Ouweelen (Lokaal) vroeg zich af, of er in dit kleine dorp wel zo veel evenementen moeten plaatsvinden: ,,Oegstgeest is geen festivaldorp.’’ Raadslid Bus (D66) snapte de zorg van bewoners in de nieuwbouwwijk in Nieuw Rhijngeest. ,,Park Landskroon is bedoeld voor een stuk groen in de wijk. Ik kan me voorstellen dat  je er niet altijd blij mee bent, als je daar woont en vier keer per jaar hoor je een evenement bij je huis.’’

Maar raadslid Welling (PrO) pareerde: ,,Oegstgeest is geen festivaldorp, maar wel een dorp met festivals. De jeugd moet ook evenementen hebben.’’ Zijn CDA-collega Van der Hoeven voegde hier aan toe: ,,Laat vooral snel evenementen plaatsvinden, want dat betekent dat we weer teruggaan naar normale tijden.’’

VVD-er Spaargaren wil wachten tot het najaar, zodat de manier van vergunningverlening en de organisatie van evenementen ‘geëvalueerd’ kan worden. De burgemeester liet weten, dat de evenementenkalender openbaar wordt; op die manier kunnen inwoners gemakkelijker zien wanneer er activiteiten georganiseerd worden en daar eventueel een bezwaar tegen indienen.

Blij met extra sociale huurwoningen


OEGSTGEEST – Hoewel de woonvisie tijdens de raadsvergadering niet werd behandeld, sprak Peter Hoogvliet, directeur-bestuurder van de Stichting MeerWonen toch in. Hij liet weten, blij te zijn met het voorstel van het college van burgemeester om de komende jaren te eisen, dat bij nieuwbouwprojecten in ieder geval gebouwd wordt voor 25% sociale huur en 20% middeldure huur. ,,Oegstgeest heeft het nodig, dat er meer woningen gebouwd worden. Zeker aan de andere kant van de A44. De sociale en middeldure huur is voor de Oegstgeesters, die al heel lang op de wachtlijst staan. Verpleegsters en politieagenten zijn allemaal aan het wachten dat deze woningen snel gerealiseerd kunnen worden.’’

Burenruzie in raad


OEGSTGEEST – De gemeenteraad boog zich vorige week over een burenruzie aan de Oranjelaan. Een buurman beklaagt zich over de overlast van een studentenhuis. De bewoners daar zouden zorgen voor teveel (geluids)overlast en bovendien in de tuin een vuurtje stoken vlak bij een heg, die daardoor gevaar loopt in brand te vliegen. Raadslid Van den Ouweelen (Lokaal) stelde deze kwestie aan de orde.

Burgemeester Emile Jaensch liet weten, dat dit geval bekend is bij de gemeente. ,,We hebben met de schrijver contact gehad. Hij heeft mij verzekerd, dat hij eerst het gesprek zoekt met de bewoners. Ik heb daar nog geen terugkoppeling van gehad of de briefschrijver er minnelijk uit is gekomen met de buren.’’

Cadeau voor huiseigenaren


OEGSTGEEST – Maar liefst 2.500 huiseigenaren kunnen later dit jaar een presentje verwachten. Met geld van de Rijksoverheid deelt de gemeente Oegstgeest dan 2.500 duurzaamheidsvouchers ter waarde van 70 euro per stuk uit. Met die vouchers kunnen duurzaamheidsmaatregelen in het huis genomen worden, zoals de aanschaf van LED-lampen. Waar het gaat om de totale kosten, die de inwoners de komende jaren moeten betalen om hun woonbezit van het gas af te halen, is zo’n voucher natuurlijk slechts een druppel op een heetgloeiende plaat. Maar alle beetjes helpen, zo vindt wethoduer Glasbeek naar aanleiding van een vraag door raadslid Vos (D66). ,,Op zich genomen zijn dit aardige regelingen, maar om werkelijke voortgang te maken, moet je op een andere trom slaan.’’

Corona maakt geschiedenis


OEGSTGEEST – Het coronavirus biedt dé kans om gebeurtenissen uit het verleden aan te laten sluiten bij het heden. Een idee van raadslid Welling (PrO) wordt opgepakt door het college.

Welling ziet kansen voor het schoolproject ‘Oegstgeest in de middeleeuwen’: ,,Laat de leerlijn aansluiten op maatschappelijke thema’s, zoals hoe men in de middeleeuwen omging met besmettelijke ziekten zoals de pest.’’ Dit idee beviel wethouder Huizing: ,,Ik bemoei me niet met de inhoud van Oegstgeest in de middeleeuwen. De suggestie vind ik heel goed. Het verbindt de geschiedenis met de actualiteit. Ik zal het doorgeven aan degenen die het programma nu aan het voorbereiden zijn.’’

Geen monumentale bescherming panden Endegeest


OEGSTGEEST – De gebouwen op het terrein van Endegeest krijgen geen monumentale bescherming. De Stichting Cuypergenootschap had hiervoor gepleit en een verzoek om de procedure op te starten voor deze monumentale bescherming werd ingediend door Lokaal-raadslid Van den Ouweelen.

Het gaat onder meer om de panden aan de Goudvinklaan 2 en Kasteellaan 1-2. De meeste van de overige partijen moesten niets weten van deze bescherming. Raadslid Welling (PrO): ,,Waarom heeft Lokaal nooit onze oproep erfgoednota willen ondersteunen. Dit lijkt op politiek opportunisme zo niet populisme. Hij wil ad hoc inspelen op gevoelens. Er ligt een voorbereidingsbesluit, dus de panden zijn niet in gevaar. We kunnen eerst zorgvuldig de erfgoednota vaststellen. Waarbij we bepalen welke erfgoed we waardevol vinden. We wachten de erfgoednota af en praten dan graag verder.’’

Raadslid Van Dissel (HvO) steunde de motie van Lokaal wel. Hij gaf aan, dat de gemeente ,,al anderhalf jaar bezig is geweest om extra beschermingen aan te brengen. We moeten afwachten op wat de gebiedsvisie gaat vertellen. Maar het wordt krap. De fatale datum voor het afronden van het voorbereidingsbesluit is komende. Belangwekkende zaken moeten extra bescherming krijgen.’’

Maar de overige partijen waren tegen het opleggen van een monumentale bescherming. Raadslid Vos (D66): ,,We moeten de gemeente de gelegenheid geven om een afweging te maken. We moeten niet nu zeggen, dat alles monumentaal is.’’ De Lokaal-motie kreeg steun van HvO en fractievoorzitter Van Driel (PrO), maar zij gaf direct daarna aan, dat ze verkeerd gestemd had. Nadat de gemeenteraadsmeerderheid tegen het voorstel stemde, kreeg wethouder Glasbeek alsnog het woord. ,,Ik zou ook tegen deze motie stemmen. Voor een oplossing van het gebied is het beter om alles integraal aan te vliegen.’’

Inwoners buitenspel gezet


OEGSTGEEST – Niet iedere inwoner mag meepraten over de concept erfgoednota, zo maakte wethouder Huizing tijdens de raadsvergadering duidelijk. Raadslid Welling (PrO) viel op, dat er wel bepaalde belangengroepen geselecteerd zijn, die hierover hun zegje mogen zeggen. ,,Waarom legt de wethouder het niet voor iedereen ter inzage?’’ Volgens Huizing kost dit onnodig tijd. ,,U zet altijd druk over het tempo van de erfgoednota. We hebben een aantal groeperingen die dé naam zijn voor het opkomen van het erfgoed in Oegstgeest. We willen de concept erfgoednota aan inwoners voorleggen, maar dat vertraagt de boel. Het is bovendien de vraag of dat iets extra’s oplevert voor de inhoud.’’

Kunstgras in polder


OEGSTGEEST – Tot voor kort leek het ondenkbaar, dat voetbalvereniging ASC kunstgras zou mogen krijgen op haar voetbalvelden in de Overveerpolder. De gemeenteraad had namelijk enkele jaren geleden uitdrukkelijk bepaald, dat ASC alleen naar deze polder mocht verhuizen, als de voetballers op gewoon gras zouden spelen.

Maar ASC heeft toch een aanvraag ingediend om op twee van haar vier voetbalvelden kunstgras aan te leggen. Raadslid Frits van Dissel (Hart voor Oegstgeest) wilde daarom weten van het college, of deze aanvraag wordt afgewezen. ,,Het bestemmingsplan staat de aanleg van kunstgras niet toe.’’ Maar zo eenvoudig blijkt het toch niet te zijn. De gemeenteraad heeft enkele maanden geleden namelijk de deur voor kunstgras wagenwijd opengezet, zo blijkt uit de woorden van wethouder Nieuwenhuis. ,,Ik kan niet bevestigen, dat deze aanvraag wordt afgewezen. Er moet een ontvankelijkheidstoets en inhoudelijke beoordeling plaatsvinden. In de raadsvergadering van december 2019 is namelijk het Oegstgeester Sportakkoord ter kennisgeving voorgelegd. Daarin staat, dat de gemeente kunstgras overweegt bij een tekort aan ruimte.’’ Omdat de gemeenteraad indertijd niet ingreep, is de kans nu dus groot, dat er toch kunstgras komt in de Overveerpolder.

Natuuronderzoek na kap bomen


OEGSTGEEST – Er zijn fouten gemaakt, waar het gaat om de uitvoering van de natuurtoets bij de bomenkap voor ‘Oegstgeest aan de Rijn’.

Een inwoner wees er op, dat de verplichte natuurtoets niet volledig heeft plaatsgevonden, voordat de bomen horizontaal gesnoeid werden. Raadslid Van den Ouweelen (Lokaal) kaartte deze kwestie aan tijdens de gemeenteraadsvergadering. Wethouder Glasbeek moest erkennen: ,,Het natuuronderzoek vond plaats kort voor de kap van de bomen en het bouwrijp maken. Maar het klopt dat dit natuuronderzoek niet over het hele gebied toezag. Later hebben we dit voor het hele gebied laten uitvoeren. Er is nog een lopend onderzoek over nesten, dat het jaarrond loopt. In mei horen we hier meer over.’’

Onrust over 5G


OEGSTGEEST – De onrust over de 5G-netwerken heeft ook de gemeenteraad bereikt. Althans, de onrust over de onrust. Door het hele land vliegt de ene na de andere 5G-antenne in de fik, veroorzaakt door brandstichters. Raadslid Burger (PrO) wilde weten, of zoiets ook kan gebeuren in Oegstgeest.

Burgemeester Emile Jaensch bevestigde: ,,In Oegstgeest is er een dergelijk object. Daar wordt extra handhaving op ingezet met extra surveillances door BOA’s en politieagenten. Dit is een cruciale mast, omdat mobiele bereikbaarheid enorm belangrijk is.’’ Wethouder Huizing kon naar aanleiding van een vraag van raadslid Van Dissel (Hart voor Oegstgeest) melden, dat er geen nieuwe 5G-antennes in Oegstgeest bij worden geplaatst. 

Terweeweg opgeknapt


OEGSTGEEST – De datum waarop de werkzaamheden beginnen aan de Terweeweg is eindelijk bekend. Raadslid Van Dissel (Hart voor Oegstgeest) wilde duidelijkheid hierover hebben van het college van burgemeester en wethouders. Het antwoord kwam: op vrijdag 8 mei beginnen de bestratingswerkzaamheden. Het is nog niet bekend, wanneer deze werkzaamheden klaar zullen zijn.

Wethouder hoeft niet te verhuizen


OEGSTGEEST – Wethouder Glasbeek kan opgelucht ademhalen. Een maand lang was hij ‘illegaal’ in zijn functie, omdat hij niet in Oegstgeest woont, terwijl zijn periode van een jaar ontheffing verstreken was.

Normaliter wordt zo’n woonplichtontheffing automatisch verlengd door de gemeenteraad. Maar omdat de raad vorige maand niet bij elkaar kwam door de coronaperikelen, verliep dus ook de ontheffingsperiode. Veel problemen gaf de verlenging dit keer ook niet, al stemde de eenmansfractie Lokaal tegen. ,,Het is geen goede zaak, dat een wethouder in een andere gemeente woont. Raadsleden moeten ook stoppen met hun werk, als ze naar een andere gemeente verhuizen’’, stelde Van den Ouweelen.

Maar de overige partijen gaven aan, dat vanaf het begin al duidelijk was, Glasbeek gedurende zijn wethouderschap voor Oegstgeest in Leiderdorp zou blijven wonen. VVD-raadslid Spaargaren: ,,Spaargaren woont een gemeente verderop en hij doet zijn werk goed. Twee andere wethouders wonen wel in het dorp. Soms haal je kwaliteit van buiten.’’ Met toestemming van 18 van de 19 raadsleden mag Glasbeek zijn wethouderswerk voortzetten, terwijl hij in Leiderdorp blijft wonen.

Winstwaarschuwing


OEGSTGEEST – Wethouder Huizing gaf tijdens de gemeenteraadsvergadering een waarschuwing, dat de gemeente Oegstgeest rekening moet houden met minder inkomsten en hogere uitgaven. ,,Het belangrijkste bedrag (aan verminderde inkomsten, JD) is de toeristenbelasting. We verwachten niet dat daar veel aan binnen zal komen. De voorlopige aanslag is gebaseerd op het voorgaande jaar. Daar hebben we uitstel van betaling verleend aan ondernemers. Dat gaat over een paar ton. Daarnaast hebben we de verwachting, dat het aantal uitkeringsaanvragen gaat stijgen.’’

Zelfredzaamheid ondernemers


OEGSTGEEST – De ondernemers en ZZP-ers in Oegstgeest krijgen niet automatisch uitstel om hun gemeentebelastingen te betalen. Dit verzoek door de politieke partij Lokaal werd de rest van de gemeenteraad afgewezen.

Eelke van den Ouweelen (Lokaal) diende het verzoek in. ,,Verruim de betaaltermijn voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing automatisch tot 31 augustus 2020.’’ De overige partijen vonden het een ‘sympathiek idee’, maar zagen teveel bezwaren. Raadslid Cremers (VVD) gaf aan, dat deze belastingen regionaal worden geïnd en dat zo’n uitstel dus ook regionaal afgesproken moet worden. ,,Ook zijn er ondernemers die geen last hebben, maar zelfs profijt hebben van de coronacrisis.’’

Vellema (D66) vond: ,,Bedrijven kunnen zelf ook invullen of ze per maand of in termijnen willen betalen.’’ Van Driel (PrO) vroeg zich af: ,,In hoeverre vormt de belasting een probleem, voor bedrijven die het lastig hebben? Wat voor effect heeft deze motie op de mogelijkheid van de gemeente om haar basistaken te vervullen? Dit zou een behoorlijke hap uit het gemeentebudget betekenen.’’

Wethouder Huizing bevestigde, dat een uitstel van betaling regionaal besloten moet worden. Dat kan Oegstgeest niet op haar eentje doen. Het is al mogelijk voor ondernemers om uitstel te vragen tot 31 augustus, maar dan moeten ze dat zelf doen.’’

23 april 2020

De slag om de natuurlijke energieopwekking is begonnen


REGIO – Duizenden extra laadpalen, zonnepanelenvelden, windmolens en huizen verwarmen met restwarmte. De omslag van gas naar alternatieve natuurlijke bronnen voor energie en warmte gaat nu echt beginnen. De gemeenteraden in Holland Rijnland moeten binnenkort verstrekkende keuzes maken, waar het gaat om de ‘concept Regionale Energiestrategie’ (RES). Hierin worden afspraken gemaakt over energiebesparing, duurzame mobiliteit, opwekking van warmte, ruimte en energie (inclusief zon op daken).

Hoewel er weinig valt te kiezen. Waar het gaat om de warmte voor onze huizen, zullen de gemeenten in Leiden en de Bollenstreek aansluiten op een warmtenetwerk, dat gebruik maakt van restwarmte uit de regio Rotterdam. ,,De kleine kernen in Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop beschikken over veel aquathermiebronnen en hebben ruimte voor zonthermie. De kustgemeenten en Teylingen kunnen voor een groot deel worden gevoed met geothermie (aardwarmte).’’

Maar voor de stad Alphen is er een extra uitdaging: ,,Technisch gezien ligt Alphen aan den Rijn te ver van Leiden om het restwarmtenet door te trekken. Wellicht dat cascadering, ondersteund door de inzet van hulpwarmtecentrales, hierin soelaas kan bieden.’’ Cascadering is een ander woord voor biomassa, waarbij bomen worden gekapt en opgestookt om huizen te verwarmen.

Opwekking

In Holland Rijnland moet voor 1,03 terrawattuur aan duurzame energie worden opgewekt, via zon op daken, windturbines en zon op land. Uit de RES blijkt, dat dit niet in dichtbevolkte gebieden kan, dus de voor de hand liggende optie voor de zonnepanelenvelden en windturbines is het gebied rondom Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn. ,,Grootschalige inzet van zon en wind is noodzakelijk’’, zo staat in de RES. ,,Met de regio’s die (deels) in het Groene Hart liggen, wordt gewerkt aan gedeelde uitgangspunten voor hernieuwbare energieopwekking (primair zonne-energie en windenergie) in het gehele Groene Hart.’’

Verkeer

De CO2-uitstoot van het verkeer moet omlaag. Gehoopt wordt, dat mensen voor de kortere afstanden vaker gaan lopen of fietsen, of dat inwoners beginnen met het ‘delen van hun auto’s’. En er moeten mobiliteitshubs komen: dat is een fysieke locatie waar verschillende type vervoermiddelen worden aangeboden: van deelfietsen en deelscooters tot deelauto’s. Deze vervoermiddelen kunnen bijvoorbeeld via een app worden gereserveerd en daarna worden gebruikt.

Het aantal laadpalen in Holland Rijnland voor elektrische auto’s stijgt de komende jaren explosief. Nu zijn er zo’n 450 laadpalen in deze regio, maar voor het jaar 2025 zijn er 3.295 laadpalen nodig, om te kunnen voorzien aan de behoefte van elektro-automobilisten voor het opladen van hun auto’s. Naast openbaar laden, moet het opladen van elektrische voertuigen op eigen terrein gestimuleerd worden.

In een eerste reactie op de RES laag burgemeester Marina van der Velde (Kaag en Braassem) weten: ,,Wij ondersteunen de regionale aanpak voor de duurzame opwek, tegelijkertijd willen wij aangeven dat het voor ons niet vanzelfsprekend is dat wij als gemeente Kaag en Braassem de verduurzaming voor de regio oplossen. Het open landschap waarderen wij en willen we behouden. Bij voorkeur plaatsen we de energiebronnen nabij bestaande infrastructuren als A4 of N207.’’

Gezinnen duurder uit door andere manier inzamelen oud papier


KAAG EN BRAASSEM – Wanneer de verenigingen en scholen in Kaag en Braassem het oud papier niet meer ophalen, kan dat met name gezinnen veel geld kosten. Omdat de inkomsten uit het oud papier wegvallen, moeten verenigingen hun contributie verhogen en gaat op scholen de ouderbijdrage omhoog. Dat kan voor een gezin met twee sportende en schoolgaande kinderen al gauw zo’n 100 euro gaan kosten.

Omdat de prijzen voor het oud papier gezakt zijn richting nul euro, zien afvalophaalbedrijven als Nijssen Recycling geen brood meer in deze handel. Daarom stoppen zij op 1 juli met het ophalen van het oud papier.  De scholen en verenigingen, die deze taak de afgelopen vijftig jaar met vrijwilligers op zich namen, (voor 60 euro per ton oud papier) werden voor een voldongen feit gesteld. Hoewel bijna alle organisaties aan wethouder Yvonne Peters aangaven, dat ze het oud papier ook willen ophalen voor 36 euro per ton, stelt zij toch aan de gemeenteraad voor, om dit te laten doen door Cyclus. Hiermee valt een belangrijke inkomstenbron weg voor de scholen en verenigingen. Bovendien wordt het ophalen van het oud papier opeens een stuk duurder.

Tijdens een raadsvergadering rekende raadslid Gino Wesselman (D66) woensdagavond voor: ,,Als je twee kinderen op de voetbalvereniging hebt, ben je per kind al gauw 30 euro aan contributie kwijt, de afvalstoffenheffing gaat met zo’n 20 euro omhoog. En als jouw kinderen op school zitten, komt daar een verhoging van de ouderbijdrage bij. Dat is een kostenverhoging van 100 euro op jaarbasis; dat is voor sommigen enorm veel geld.’’ Peters bevestigde dit rekensommetje: ,,Ik zou willen, dat het anders was. Maar papier is bijna niets meer waard. Dit is een waardeloos besluit en er hangt een prijskaartje aan. Ik kan het niet mooier maken.’’ De raad moet besluiten of Cyclus het oud papier gaat ophalen en of alle inwoners vanaf volgend jaar hiervoor een container moeten gebruiken.

IKC De Vaart in 2021 klaar


Ter Aar – De naam van het nog te bouwen Integraal Kindcentrum (IKC) in Ter Aar is bekend: IKC De Vaart. Dit gebouw zal onderdak bieden aan kinderen tussen 0 en 12 jaar. Wanneer het gebouw in augustus 2021 in gebruik wordt genomen, maken er verschillende organisaties gebruik van. Niet alleen basisschool De Vaart en Kindcentrum De Boomhut, maar ook Stichting Kinderopvang Liemeer, Bibliotheek Rijn en Venen en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Wethouder Bernadette Wolters: ,,Het wordt een mooi gebouw, iets bijzonders waar in Ter Aar al heel lang op gewacht is en waar onze kinderen en de kinderen van onze kinderen straks aan een geweldige toekomst gaan werken.’’ 

Minder parkeerplaatsen, meer huizen


STREEK - Met meer hoogbouw minder parkeerplekken en kleinere woningen, kunnen er tienduizenden huizen extra gebouwd worden. Dat staat in een door de Provincie Zuid-Holland uitgebrachte ‘QuickScan planoptimalisatie suburbane plannen’.

In de meeste gemeenten moet per nieuwbouwhuis 1,5 parkeerplek gerealiseerd worden. Die norm kan volgens de provincie omlaag. ,,Slechts 22% van de huishoudens in Nederland heeft meer dan één auto. Wie wel een tweede auto heeft, geeft aan bij aanwezigheid van deze deelauto’s en elektrische fietsen geen tweede auto meer nodig te hebben. 61% van de mensen werkt op elektrische fietsafstand (15km) van huis.’’

Gemiddeld worden er 35 woningen per hectare gebouwd. ,,Dat is zonde in een omgeving met schaarse ruimte en een groeiende woonvraag van kleinere huishoudens. Als in plaats van een eengezinswoning, een beneden-bovenwoning of drie appartementen worden gebouwd, worden in dezelfde tijd twee of drie keer zo veel woningen gebouwd.’’ Volgens het onderzoek kan de ‘dorpse kwaliteit’ behouden worden: ,,in combinatie met 4 of 5 laags bouw, door de bovenste verdiepingen wat terug te leggen.’’ Door de huizen verschillende kleuren te geven en andere soorten voorgevels, wordt het uiterlijk verfraaid, aldus de provincie.

De tuintjes bij de huizen kunnen verdwijnen. ,,In plaats van zij- en voortuinen komen er op de koppen van de blokken 4 laags appartementen. Door parkeren te concentreren aan de rand, kunnen de straten smaller en minder autogedomineerd of zelfs autoarm worden.’’ In de hele provincie zou een dergelijke bouwintensiteit ,,90.000 woningen extra’’ kunnen opleveren. ,,Bij meer appartementen, rug-aan-rug woningen en meer sociale woningbouw is nog extra verdichting mogelijk. Al zou het maar bij 1/3 van de plannen realiseerbaar zijn, dan levert dit nog steeds 30.000 woningen extra op. Dat zijn toch weer drie VINEX-wijken die niet gebouwd hoeven worden.’’

Ondernemers hebben wensenlijst


KAAG EN BRAASSEM – Het bedrijfsleven in Kaag en Braassem wil meer ruimte en minder regeltjes om te kunnen groeien.

Als er nieuwe bedrijventerreinen komen, dan moeten die als eerste gebruikt kunnen worden door lokale ondernemers, zo vinden de lokale ondernemers. De gemeente moet zorgen voor een ,,samenhangend vrachtwagenparkeerbeleid op de bedrijventerreinen. Met parkeerverboden en handhaving hiervan en voldoende bewaakte vrachtwagenparkeerplaatsen.’’ Detailhandel moet er niet komen op die bedrijventerreinen; zij moeten zich vestigen dorpscentra, zoals het winkelhart in Roelofarendsveen, de Meerkreuk in Oude Wetering of het centrum van Leimuiden.

Een andere grote wens van de ondernemers is, dat er meer arbeidsmigranten in Kaag en Braassem komen te wonen. ,,De gemeente moet beleid scheppen, waarbinnen het mogelijk wordt om meer arbeidsmigranten in onze gemeente te huisvesten. Dit is niet alleen belangrijk voor de sierteeltsector, maar ook voor sectoren als de bouw en transport en logistiek.’’

De ondernemers zijn best bereid om zonnepanelen op hun daken te plaatsen, maar vragen aan de gemeente voor het ‘faciliteren van een lening’ voor die aanschaf. En om een nieuw bedrijfspand duurzaam te maken, zou het ook fijn zijn, als de grondprijs omlaag gaat, zo vinden de ondernemers.

Ruimere openingstijden afvalbrengstation


KAAG EN BRAASSEM – Het verplichte ‘huisarrest’ vanwege het coronavirus zorgt er voor dat veel mensen in en om het huis gaan klussen. Het afval wordt daarna vaak weggebracht naar het afvalbrengstation in Roelofarendsveen. Daarom worden de openingstijden vanaf 20 april verruimd. Het afvalbrengstation is dan iedere werkdag geopend vanaf 8:00 uur tot 18:00 uur en op de woensdag zelfs tot 20:00 uur. De openingstijden op de zaterdag blijven gelijk: 8:00 uur tot 12:30 uur.

Om een veilige afstand voor iedereen te kunnen garanderen, mogen er maar maximaal vijf auto’s tegelijk op het terrein aanwezig zijn. Hierdoor kunnen de wachttijden ook met de extra openingsuren flink oplopen. Inwoners, die van hun oud papier af willen, kunnen dit voortaan ook doen bij het winkelcentrum in Roelofarendsveen, waar een extra container voor dit doel is geplaatst. 

Steun voor kwetsbare inwoners


KAAG EN BRAASSEM – Het coronavirus treft veel inwoners van de gemeente Kaag en Braassem. Met name de kwetsbare inwoners, zoals mantelzorgers voor wie de zorg te zwaar wordt, inwoners met een psychische stoornis of kinderen, die mishandeld worden, hebben het moeilijk. Het college van b en w wil deze inwoners in beeld krijgen, zodat hulp geboden kan worden.

De organisatie GO! Voor jeugd ziet al een toename van vragen van ouders die het vanwege corona thuis niet meer redden. Het gaat over kinderen op het speciaal onderwijs, maar ook kinderen met een ernstige (meervoudige) beperking die specifieke zorg nodig hebben. Dat ouders en kinderen 24 uur per dag bovenop elkaars lip zitten, is ook niet bevorderlijk. De gemeente kijkt of het mogelijk is om de meest kwetsbare kinderen wat vaker naar de opvang te laten gaan.

Ouderen, die zelfstandig wonen, maar tot nu toe geen zorg of ondersteuning aanvragen, zijn ook nog niet bij de gemeente in beeld. Daarom krijgt iedereen, die 70 jaar wordt, een kaartje, met daarop informatie over instanties die gebeld kunnen worden. Voor ondersteuning kan gebeld worden, zoals de Luisterlijn (0900 – 0767). Voor mantelzorgers is er de Mantelzorglijn (030 – 760 60 55). Mensen met psychische klachten kunnen bellen met MIND Korrelatie (0900-1450, €0,15/min).

Vrachtwagenparkeerplaatsen verdwijnen


ROELOFARENDSVEEN – De vrachtwagens, die steeds vaker geparkeerd staan op het DOSR-terrein aan de Alkemadelaan in Roelofarendsveen leiden tot steeds meer overlast en frustratie bij de omwonenden. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom bepaald, dat dit terrein vanaf 1 januari 2021 verboden wordt voor parkeren van grote voertuigen. Eenzelfde parkeerverbod stelt het college ook in voor een leegstaand terrein aan de Schoolbaan, waar appartementen gebouwd moeten worden.

Op het DOSR-terrein liggen tien vrachtwagenparkeerplaatsen, maar tellingen wijzen uit dat er vaak 15 tot 20 grote voertuigen geparkeerd staan. Regelmatig wordt er ook aan de 'huizenkant' van het terrein geparkeerd, dichtbij de woonwijk De Bloemen. Met name dit veroorzaakt overlast voor deze bewoners. Het bestuur van voetbalvereniging DOSR maakt zich daarnaast zorgen over de veiligheid voor fietsers van en naar DOSR tijdens wedstrijddagen.

Mogelijk ontstaat er door het weghalen van de vrachtwagenparkeerplaatsen een waterbedeffect. Als chauffeurs namelijk niet meer mogen parkeren op de Schoolbaan en/of het DOSR-terrein, kunnen ze uitwijken naar andere locaties, zoals de Lasso, Veenderveld, Noordhoek, Hertogspark of Drechthoek. Dat leidt mogelijk tot meer overlast op die locaties.

Baggeren


WOUBRUGGE – Het Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. mag voor het bedrag van 137.250 euro jaarlijks de watergangen binnen de kern Woubrugge baggeren. De gemeente hoopt, dat dit jaar al de achterstand in de baggerwerkzaamheden, veroorzaakt door de PFAS-problematiek, kan worden ingehaald.

Bouwplan


RIJPWETERING – Het plan om elf woningen te bouwen aan de Zuidweg (naast) 33 leidt tot veel ophef bij de omwonenden. De initiatiefnemer van het ‘plan Dyckhof’ krijgt het verwijt, dat hij niet genoeg met de buurtbewoners communiceert. Vijftien zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.

De initiatiefnemer was blij, dat hij digitaal zijn plan kon presenteren aan de gemeenteraad. ,,Dit is een stuk veiliger vergaderen. De vorige keer werd ik bedreigd door één van de omwonenden. Dit plan is goed voor Rijpwetering en Kaag en Braassem. Het zijn mooie woningen op een mooie plek.’’ Hij liet weten, dat de omwonenden een brief hebben ontvangen en dat hij niets meer van hen gehoord heeft. De buurtbewoners gaven aan, zich zorgen te maken over het recht van overpad, erfdienstbaarheid, de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg en de verkeersveiligheid van hun kinderen. Volgens wethouder Inge van der Meer kan dit bouwplan uitgevoerd worden.

Bruggen


KAAG EN BRAASSEM - De coronacrisis heeft ook gevolgen voor het pleziervaarverkeer. De bruggen en sluizen gaan minder vaak open. Hiermee volgt de gemeente het ‘brugopeningsbeleid’ van de Provincie Zuid-Holland. Veel automobilisten en vrachtwagenchauffeurs zijn blij met het aanhouden van de winterregeling: hierdoor hoeft het wegverkeer minder vaak voor de bruggen stil te staan en dat is weer goed voor de CO2-uitstoot.

Column


Videovergaderen

De gemeenteraadsleden hebben hun vergaderingen weer opgepakt, waarde columnlezer. Geheel in deze tijdsgeest ontmoeten ze elkaar niet meer in het gemeentehuis, maar gebeurt dit digitaal. De raadsleden loggen vanuit hun huis in en via het beeldscherm discussiëren ze met elkaar over allerlei onderwerpen.

Deze vergaderingen zijn voor anderen live te volgen en dat beseften meerdere politici, zo blijkt. Sommige raadsleden hebben een ‘blur’ gedownload, zodat de kijker alleen de politicus in beeld heeft, maar niet kan zien wat voor kunst er in zijn/haar kamer aan de muur hangt of welke boeken het raadslid in de kast heeft staan.

Anderen hebben een digitale achtergrond geprojecteerd, waarbij het lijkt alsof ze op een onbewoond eiland of in een museum zitten. Zeer inventief. Toch pleit ik er voor, dat dezelfde maatregelen genomen worden, die nu ook gebeuren bij leerlingen, die examen moeten doen. Om er zeker van te zijn, dat raadsleden écht zonder last en ruggenspraak hun mening uiten en stemmen, zouden zij verplicht moeten worden om af en toe aan te tonen, dat er in de kamer waarin zij zitten daadwerkelijk niemand anders aanwezig is.

Dat digitaal vergaderen is natuurlijk een mooie tussentijdse oplossing, maar toch knaagt het aan de wortels van de democratie. In de tijd, voordat het coronavirus opdook, konden alle fractievergaderingen van de politieke partijen bezocht worden door de politiek journalist. Zo bleef je op de hoogte van de open discussies tussen de verschillende politici. Maar helaas heb ik nog geen ‘zoom’ uitnodiging ontvangen om digitaal aanwezig te zijn bij die digifractiemeetings. En ik heb nog wel zo’n mooie achtergrond klaar staan…

Schokkend vond ik overigens te horen, dat een raadslid bekende, dat ze geen krant leest. Serieus?! Dus dit raadslid bepaalt haar mening over onderwerpen door het volgen van gekleurde sociale media, waarbij de algoritmen er voor zorgen dat de ideeën, die passen bij de gebruiker van de computer als eerste haar bereiken?! Een tip voor deze dochter van een wethouder in de raad: abonneer je op een krant of lees het Alphens Nieuwsblad; je wordt er niet slechter van.

Dwangsom


LEIMUIDEN – De bewoner en de eigenaar van het pand aan het Noordeinde 70a hebben bezwaar gemaakt tegen een opgelegde dwangsom. Hun bezwaren zijn grotendeels afgewezen door de bezwaarschriftencommissie. Het college van burgemeester en wethouders zet daarom door met haar dwangsom, om de bewoning van het bedrijfspand te beëindigen.

De bezwaarschriftencommissie vond wel, dat er sprake was van een ‘gebruiksovergangsrecht’, maar dit advies veegt het college opzij. ,,Wij zijn van mening, dat dit overgangsrecht niet van toepassing is. De door bezwaarmaker aangeleverde documenten vormen onvoldoende bewijs om aannemelijk te maken, dat aan de voorwaarden van het gebruiksovergangsrecht wordt voldaan.’’

Plattelandswoning


ROELOFARENDSVEEN – De eigenaar van het huis aan de Floraweg 38 heeft het gemeentebestuur gevraagd om de bestemming van zijn woning te veranderen van ‘bedrijfswoning’ naar ‘plattelandswoning’. Het college van burgemeester en wethouders gaat hier mee akkoord. Met dit besluit kan het huis ook bewoond worden, door mensen die geen binding hebben met de achterliggende kwekerij. Ook het pand aan de Geestweg 60 mag van het gemeentebestuur omgezet worden van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning.

Verbod


ROELOFARENDSVEEN – Vanaf 1 januari mogen vrachtwagens niet meer staan op het DOSR-terrein en het parkeerterrein aan de Schoolbaan. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Omwonenden balen er van, dat de tientonners voor hun ramen staan en het DOSR-bestuur maakt zich zorgen over de veiligheid van de bezoekers van de voetbalclub. Het college houdt er rekening mee, dat dit verbod gaat zorgen voor een waterbedeffect. De vrachtwagenchauffeurs kunnen er voor kiezen om hun trucks te verplaatsen naar andere locaties, zoals de Lasso, Veenderveld, Noordhoek, Hertogspark en Drechthoek. Dit zal mogelijk leiden tot een grotere handhavingsvraag. Het aantal beschikbare vrachtwagenparkeerplaatsen is daar namelijk gering dan wel het is verboden om daar te parkeren met een groot voertuig. Het college wil hierover in gesprek gaan met de ondernemers.

Volop ontwikkelingen in Kaag en Braassem


KAAG EN BRAASSEM – Het gemeentebestuur houdt zich deze weken bezig met verschillende onderwerpen. Zo is er het Plan “Kwetsbare inwoners in beeld” opgesteld, om kinderen, ouderen en inwoners met een beperking beter van dienst te kunnen zijn. Ondernemers hebben een wensenlijstje opgesteld, zodat ze meer geld kunnen verdienen en de gemeenteraad heeft maandag 20 april bepaald, dat Cyclus vanaf 1 juli het oud papier gaat ophalen.

In deze coronatijd zitten veel mensen gedwongen thuis. Dat leidt tot spanningen binnen gezinnen en kan ten koste gaan van de kinderen. Een van de adviezen in het plan ‘’Kwetsbare inwoners in beeld’’ is deze kinderen eerder de mogelijkheid te geven om naar de opvang te gaan, zodat ze niet 24 uur per dag geconfronteerd worden met hun thuissituatie. Hierbij kan worden gedacht aan kinderen van ouders die in een (v)echtscheiding zitten, jeugd met lichte gedragsproblemen of kinderen van ouders met psychische problemen.

Ondernemers hebben hun eigen plan ingediend richting het gemeentebestuur. Zij willen, dat er voldoende bewaakte vrachtwagenparkeerplaatsen komen en dat de gemeente strenger moet handhaven op de aanwezigheid van detailhandel op bedrijventerreinen. Ook vragen ze om financiële steun voor het plaatsen van zonnepanelen op hun bedrijfsdaken. Daarnaast zien de ondernemers graag, dat de gemeente ,,een beleid schept waarbinnen het mogelijk wordt om meer arbeidsmigranten in onze gemeente te huisvesten.’’

Vijftig jaar lang hebben verenigingen en scholen het oud papier in de verschillende dorpen opgehaald. Omdat de papierprijs naar nul is gedaald, heeft de gemeenteraad besloten dat Cyclus deze taak op zich zal nemen. Dit leidt tot hogere kosten en mogelijk financiële gevolgen voor de verenigingen en scholen. Raadslid Gino Wesselman rekende voor, dat dit gezinnen met sport- en schoolgaande kinderen 100 euro extra per jaar kan kosten door hogere lidmaatschapstarieven en ouderbijdrages. 

Zelfwoonplicht


Noordwijk – In de gemeente Noordwijk moet een zelfwoonplicht ingevoerd worden. Hiermee kan de gemeente ingrijpen, als huizen onderverhuurd worden. Dit plan van CDA-raadslid De Mooij werd gesteund door het college van burgemeester en wethouders.

De ‘zelfwoonplicht’ geldt al bij het project Offem-Zuid voor de gronden van de gemeente waar de huizen op staan. Maar De Mooij zag een website, waaruit bleek dat er toch woningen verhuurd worden in Offem-Zuid. Het college laat weten, dat ‘zelfbewoning’ alleen geldt voor de sociale koopwoningen en niet voor het (middel)dure en topsegment. Het is de bedoeling dat de ‘zelfwoonplicht’ de komende jaren ook bij andere bouwprojecten wordt ingevoerd.

21 april 2020

Werk kwijt, huis kwijt

Een werkgever die voor onderdak zorgt, hoe luxe is dat? De meeste

arbeidsmigranten uit Oost-Europa die worden ingehuurd door uitzendbureaus
zijn niet anders gewend. Maar deze ‘service’ heeft een keerzijde: wie zijn
baan verliest, wordt dakloos. ,,Schandalig”, zegt SP-Kamerlid Jasper van
Dijk. Het systeem moet op de schop, vindt hij.


JOEP DERKSEN

Een arbeidsmigrant die wordt ontslagen, moet binnen een week zijn
onderkomen verlaten. Dat is gebleken op een bijeenkomst in het gemeentehuis
van Nieuwveen waar gesproken werd over nieuwe huisvesting voor
arbeidsmigranten in de gemeente Nieuwkoop. De gemeenteraad liet zich daar
informeren door onder andere uitzendbureaus, bedrijven die arbeidsmigranten
inhuren, exploitanten van woonruimte en de vakbond.

Ontslaan

De Roemeense Livia Florentina Sandu weet uit eigen ervaring welke druk de
koppeling van werk en huisvesting veroorzaakt. Ze zit tot haar eigen geluk
inmiddels weer in Roemenië, vele slechte ervaringen rijker. ,,Ik durfde
niet te klagen. Ik was bang, dat de werkgever me anders zou ontslaan.’’

Sandu verdiende zo’n 7 euro per uur bij een bloemenkwekerij. ,,We moesten
elke dag in ploegendienst werken van vijf uur ’s morgens tot in de nacht.
Als slaapplek hadden we een caravan, waarvoor we 400 euro per persoon per
maand moesten betalen. Als je voor een ander bedrijf werkte, mocht je niet
in deze caravan slapen. We deelden de caravan met andere werknemers, zodat
er twee of drie mensen tegelijk in konden slapen. Als wij aan het werk
waren, konden de anderen slapen en andersom.”

Grote spanning

Kritiek leveren op deze situatie, durfde ze niet, uit angst dat dit zou
leiden tot ontslag en daarmee tot het verlies van hun slaapplek. Zij en
haar collega’s stonden volgens Sandu onder grote spanning, ,,Vaak moesten
we huilen; we waren heel nerveus.”

Na enkele maanden werd Sandu in mei 2019 ontslagen, omdat er geen werk meer
voor haar was. ,,Jij niet werken, dan weg uit caravan’’, kreeg ze naar
eigen zeggen te horen. Hierdoor was ze gedwongen terug te keren naar
Roemenië. Volgens Sandu vormt haar ervaring geen uitzondering. ,,Er zijn
goede werkgevers, maar veel bedrijven veroorzaken problemen voor mensen uit
Roemenië.”

Het huurbedrag dat Sandu noemt, is niet ongebruikelijk, blijkt ook uit
uitspraken van Dirko van Essen op de bijeenkomst in Nieuwveen. Hij is
directeur van EE Accommodation, een organisatie die ‘flexibele woonruimte
voor arbeidsgasten’ regelt voor uitzendbureaus. Zo exploiteert EE
Accommodation de chalets op de ijsbaan in Ter Aar. Van Essen geeft aan dat
de gemiddelde huurprijzen ‘rond de 85 euro per week per persoon’ liggen.
Daar komt nog geld bij voor ‘service en diensten’ zoals het gebruik van
wasmachines.

Van bedje naar bedje


FNV-bestuurder Bart Plaatje, die actief is in het Groene Hart, herkent het
verhaal van Livia Florentina Sandu. ,,Ik liep op een park in Zeewolde waar
zes uitzendbureaus onderkomens verhuren. Daar zitten grote logistieke
bedrijven, die de ene week 300 en de andere week 500 mensen nodig hebben.
Dan hebben ze de ene week 200 werknemers minder nodig. Tijdens mijn
wandeling kwam ik om de haverklap mensen tegen, die geen onderdak hadden.
Ze zwierven van bedje naar bedje en dat ging goed, zolang de coördinator
van dat park het niet in de gaten had.’’

Operationeel directeur Manfred Vermunt van Axidus Uitzendbureau bevestigt
desgevraagd dat werknemers met hun baan ook hun slaapplek verliezen. Axidus
beschikt over duizend bedden in het Groene Hart en het Westland, onder meer
op het ijsbaanterrein in Ter Aar. ,,Als je niet bij iemand wilt werken,
moet je het huis verlaten. De klant zal een nieuwe medewerker moeten hebben
en die heeft een huis nodig. Nederlanders moeten ook hun auto van de zaak
inleveren, als ze stoppen met hun werk.’’

Herplaatst

Hij erkent dat in tegenstelling tot een lease-auto een dak boven het hoofd
een basisbehoefte is. ,,Mensen worden niet zomaar op straat gegooid; ze
worden herplaatst. Als een contract wordt ontbonden, verkassen mensen naar
andere bureaus. Ze gaan van de ene naar de andere huisvesting. Of ze
vertrekken, zonder wat van zich te laten horen”, is zijn ervaring.


Het uitzendbureau verdient volgens hem weinig aan de hoge huren. ,,De
kosten voor huisvesting rijzen de pan uit; huisvesting is voor ons geen
verdienmodel. Ik ben er liever vanaf. De FNV wil graag iedereen in een
eigen kamer huisvesten. Dat is prima, maar dan moet je die huisvesting wel
realiseren.”

Dat is volgens hem niet alleen de verantwoordelijkheid van uitzendbureaus
en bedrijven die arbeidsmigranten inhuren, maar ook van gemeenten en hun
bewoners. ,,Overdag zijn we hartstikke blij als arbeidsmigranten aan het
werk zijn, maar als om 18.00 uur de bel gaat, zien we de mensen liever
verdwijnen. Als je afhankelijk bent van arbeidsmigranten kun je niet je kop
in het zand steken en zeggen: ‘We doen er niets aan’.”

Uitbuiting

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) noemt de gang van zaken een vorm van
‘schandalige uitbuiting’. Hij kondigt aan Kamervragen over de kwestie te
stellen. ,,We willen scheiding van huisbaas en werkgever en fatsoenlijke
huurprijzen. Dit loopt helemaal uit de klauwen. Je gaat niet 100 euro per
bed per persoon per week vragen. Dat zijn schandalige prijzen en hiermee
wordt het wonen een verdienmodel van uitzendbureaus.’’


De zaak gaat Van Dijk aan het hart. ,,Ik ben bij boeren op bezoek geweest,
waarbij mensen uit Oost-Europa op hun terreinen wonen. Die mensen zijn de
lijfeigenen van die boeren.” Door de koppeling van huisvesting aan werk
worden Oost-Europeanen volgens hem ‘wegwerpmigranten’. ,,Ze worden bij het
oud vuil gezet, als ze niet nodig zijn. Dat is onacceptabel”, zegt Van
Dijk. ,,We moeten naar een model van gereguleerde huisvesting, waarbij de
sociale woningbouwcorporaties dit overnemen.’’

20 april 2020

Wethouder De Jong stapt op


Noordwijk – Wethouder Henri de Jong (CDA) heeft besloten te stoppen als wethouder. In een verklaring laat hij weten: ,,Vandaag heb ik besloten om het wethouderschap van de gemeente Noordwijk neer te leggen. Het is gebleken dat het wederzijdse vertrouwen tussen de CDA-fractie en mij onvoldoende is.Ik denk dat ik nooit een eerlijke kans heb gekregen van een deel van de Noordwijkse partijleden. Er werden soms dingen van mij verlangd die niet terug te vinden waren in het CDA-programma en/of coalitieakkoord. In de praktijk bleek ik meer een bestuurder dan een partijman.De grondbeginselen van de partij vind ik belangrijk, maar als wethouder wilde ik vooral het algemeen belang dienen van Zilkers, Noordwijkers en Noordwijkerhouters. Ik ben trots op de behaalde resultaten en bedank het college en alle medewerkers voor de goede samenwerking. Ik betreur dat het nu voor mij eindigt en wens mijn opvolger veel succes.’’ Het is nog niet bekend, wie zijn opvolger wordt.