Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 april 2017

,,Buitengewoon redelijk aanbod''

TER AAR – De plannen voor een rotonde op de kruising bij de Aardamsebrug kunnen nog niet worden afgerond. De eigenaren van het huis aan de Westkanaalweg 117 zijn niet van plan om hun woning voor een appel en een ei te verkopen. Bang voor een onteigeningsprocedure is Joop Kranenburg niet, zo laat hij weten: ,,We hebben een bod voor de verkoop van ons huis neergelegd en willen dus meewerken; daarom kunnen ze ons niet onteigenen.''

Er is vanwege de veiligheid en de goede afhandeling van de toekomstige verkeersstromen eigenlijk maar één manier om de rotonde aan te leggen. Maar daardoor moet wel het huis aan de Westkanaalweg 117 verdwijnen. Kranenburg laat weten, dat hij een advocaat heeft ingeschakeld: ,,De gemeente heeft besloten om een rotonde te maken, waardoor mijn huis weg moet. Ik vind dat de communicatie heel slecht was. De onderhandelingen zijn nog aan de gang en ik heb een fors bedrag gevraagd.''


Burgemeester Frans Buijserd liet vorige week weten, dat de gemeente een 'definitief en goed bod' zou doen richting het echtpaar Kranenburg. Maar dat bod ligt ver onder het bedrag wat de huiseigenaren zelf voor ogen hebben. Buijserd ziet de bui al hangen: ,,Het aanbod van de gemeente is buitengewoon redelijk, maar het is bij verre niet wat de familie er van verwacht. We komen niet tot elkaar.'' Tijdens het interview had Kranenburg dat aanbod nog niet ontvangen, maar hoe dan ook zal hij het eerst met zijn vrouw en de advocaat bespreken.  

Actie tegen verkeersdrempels

Nieuwveen – De bewoners van de Oude Nieuwveenseweg balen enorm van de komst van twee drempels. Enkelen namen het heft in eigen hand en stelden een vragenlijst op om er achter te komen hoeveel mensen de aversie tegen de verkeersdrempels delen. Binnen vier dagen hadden 60 van de 137 gezinnen gereageerd en slechts drie personen blijken voorstander van de drempels te zijn. De rest baalt van deze snelheidsremmers.

Tijdens de meningsvormende raadsvergadering van donderdag 20 april sprak de heer Van Dongen in en hij riep namens de bewoners de gemeenteraadsleden op om het besluit voor het aanleggen van twee verkeersdrempels in de Oude Nieuwveenseweg weer in te trekken. ,,Deze drempels zijn overbodig, ze zorgen voor trillingen, geluid en irritatie van chauffeurs, die na zo'n drempel harder gaan rijden.'' Het is ook een veilige weg, betoogde Van Dongen: In de laatste vijf jaar is er geen persoonlijk letsel geweest in deze straat. Wel twee keer materiële schade, maar dat werd één keer veroorzaakt door een dronken chauffeur.''


Maar wethouder Guus Elkhuizen (SBN) liet weten, dat er snelheidsmetingen zijn gehouden; hieruit bleek dat er te hard gereden wordt in deze straat. Bovendien was de gemeente benaderd met klachten en een verzoek om de drempels aan te leggen. ,,Er was alle aanleiding om maatregelen te treffen en dat zijn de drempels.'' De gemeenteraadsleden lieten Van Dongen weten, dat ze nog gaan nadenken over het verzoek om de drempels niet te plaatsen.

Twijfels over invoeren diftar

Nieuwkoop – In de gemeente Kaag en Braassem heeft de gemeenteraad het besluit al genomen om diftar (gedifferentieerd betalen) in te voeren. Vanaf 1 januari moeten de inwoners betalen voor iedere bak of zak afval, die ze langs de weg zetten of in ondergrondse containers dumpen. Maar wethouder Guus Elkhuizen liet donderdag 20 april weten, dat hij nog lang niet zover is om de raad voor te stellen ook diftar in Nieuwkoop in te voeren.

Een van de redenen hiervoor is, dat afvalverwerkingsbedrijf Cyclus heeft aangekondigd dat de tarieven voor de verwerking en scheiding van het afval omhoog gaan. Hierdoor is het volgens Elkhuizen voor de inwoners niet mogelijk om een klein zakcentje te verdienen, als ze volgend jaar hun afval goed gaan scheiden.


Volgens de wethouder hoeft diftar niet al volgend jaar ingevoerd te worden; in Nieuwkoop wordt 59% van het afval gescheiden. En er zijn ook andere manieren om het scheiden te stimuleren; welke dat zijn, dat gaat Elkhuizen de komende maanden uitzoeken. In de tussentijd blijft hij onderhandelen met Cyclus voor het afdwingen van lagere tarieven. Mogelijk komt er later dit jaar nog een informatiebijeenkomst voer de verschillende manieren om de inwoners te stimuleren het afval beter te scheiden.  

'Verzetten tegen 100.000 extra vluchten van Schiphol'

Nieuwkoop – Er komt mogelijk een nieuwe aanvliegroute van en naar Schiphol en de kans is groot, dat die route over Nieuwkoop gaat. Dit doemscenario dreigt, als Schiphol over een paar jaar mag doorgroeien naar 600.000 vluchten per jaar.

Wethouder Guus Elkhuizen (SBN) liet de raadsleden afgelopen week weten, wat de gemeente boven het hoofd hangt. Schiphol mag nu 500.000 vluchten per jaar verwerken, maar wil dit aantal met nog eens 100.000 vluchten uitbreiden. ,,Die extra vluchten wordt een van de grootste bestuurlijke uitdagingen hoe we er mee om gaan en hoe we ons verzetten, zonder activistisch te zijn'', zo stelde Elkhuizen. ,,Er moet dan ruimte gevonden te worden voor 100.000 vluchten extra. Die zullen waarschijnlijk niet over Noord-Holland gaan, maar voor een groot deel in Zuid-Holland plaats gaan vinden. Er wordt gesproken over een vierde aanvliegroute. En waar zit de ruimte voor zo'n nieuwe aanvliegroute? Boven Nieuwkoop.''

De gemeente Nieuwkoop maakt onderdeel uit van het overlegcluster 'Het Groene Hart'. De wethouder verzekerde de politici, dat de bestuurders van de gemeenten in dit overlegorgaan met Schiphol unaniem tegen ongebreidelde groei van Schiphol is. ,,Wij van het cluster Het Groene Hart gaan ons weren tegen de uitbreiding van 100.000 vluchten.''


Gemeenteraadslid Jan Hardenberg (VVD) wees er op, dat veel inwoners hun brood met Schiphol verdienen. Maar Elkhuizen wimpelde dat argument af: ,,De vraag is of je echt meer werkgelegenheid creëert met die 100.000 extra vluchten. Want 70% van die vluchten zijn overstapvluchten.'' Vol passie besloot de wethouder: ,,Genoeg is genoeg. De gemeenten in het Groene Hart mogen geen ongebreideld uitbreidingsdriften hebben. Dan heeft Schiphol een voorbeeldfunctie om ook eens een keer pas op de plaats te maken. We moeten opkomen voor de leefbaarheid in het Groene Hart.''

Gemeenteraad moet kiezen tussen bezuinigen of belastingen verhogen

HILLEGOM > De financiële jaarrekening 2016 van de gemeente Hillegom laat positieve en sterke cijfers zien. Dit komt volgens de gemeente door de eerder genomen maatregelen om
de begroting structureel sluitend te maken. Vorig jaar bleek Hillegom bijna 2 miljoen euro over te houden. Toch doemen er donkere wolken op aan de horizon. Wethouder Anne de Jong beantwoordt vragen hierover.

De financiële jaarrekening lijkt er goed uit te zien. Belangrijker is echter wat er de komende jaren staat te wachten en hoe u als wethouder Financiën hierop gaat inspelen. Dan gaat het over de miljoenen euro's die vanaf circa 2022 door de gemeente Hillegom opgevangen moeten worden vanwege onder meer de afschaffing van de precariobelasting op kabels en leidingen. Maar ook kan de gemeente te maken krijgen met veel kosten vanwege de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en het energieneutraal aanpassen van het maatschappelijk vastgoed.
De wethouder laat weten, dat Hillegom vanaf 2022 niet meer kan rekenen op 1,9 miljoen euro aan precariobelasting per jaar. Deze gemiste inkomsten moeten op een andere manier worden opgevangen. De gemeente heeft drie opties: bezuinigen, belastingen verhogen of allebei. Sluit u belastingverhoging uit voor de inwoners (in ieder geval deze coalitieperiode) of voorziet u dat er toch extra belastingen geheven moeten worden? De Jong: ,,Bij de behandeling van de Kadernota 2018 (de raadsvergadering hierover vindt eind juni 2017 plaats, JD) zullen diverse scenario’s aan de gemeenteraad van Hillegom worden voorgelegd om het wegvallen van bovengenoemde inkomsten ingaande het jaar 2022 op te kunnen vangen. Op dit moment kan dus nog niet worden aangegeven welke optie voorkeur van gemeenteraad heeft.''
De onroerende zaakbelasting (OZB) voor huiseigenaren staat nog niet op het maximale niveau. Kan daarom de OZB stevig verhoogd worden? De wethouder: ,,De onderbenutting van de OZB is geen reden om op dit moment de OZB al stevig te verhogen.'' Moeten de inwoners zich ongerust maken over de toekomst van de voorzieningen? Nee dus, zo laat de wethouder weten: ,,Hillegom beschikt over een algemene reserve van circa 40 miljoen euro. Incidenteel kan hiermee dus het nodige worden opgevangen, maar ook de komende jaren nog het nodige worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld het centrum en in (verkeers)veiligheid.'' Hij vervolgt: ,,De structurele ruimte in de (exploitatie)begroting is de komende jaren echter beperkt omdat naar verwachting de nog wel beschikbare structurele ruimte in de jaren 2018 t/m 2021 gereserveerd zal gaan worden om het wegvallen van precariobelasting op te kunnen vangen.''


Joep Derksen

Meer vuurwerkschade dan vorig jaar

HILLEGOM > De vuurwerkschade was bij de afgelopen jaarwisseling 34.000 euro en dat is meer dan vorig jaar, toen voor een totaal van 26.000 euro aan reparatie en vervanging moest worden uitgevoerd. Burgemeester Van Erk informeerde fractievoorzitter Van Egmond (GroenLinks) op donderdag 20 april tijdens de gemeenteraadsvergadering over dit onderwerp.


Voorafgaand aan de jaarwisseling noemde de burgemeester het vernielen van gemeentelijke eigendommen al 'onacceptabel'. Zorgelijk is ook, dat er dit jaar zwaar vuurwerk is gebruikt om spullen te vernielen. Dit gedrag accepteert de gemeente niet, maar het is nog onduidelijk hoe tijdens de komende jaarwisselingen de vernielingen voorkomen kunnen worden. Het enige wat de gemeente nu kan doen is het nog meer preventief te beschermen van afvalbakken en verkeersborden.

Nieuw burgerlid

HILLEGOM > Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 20 april werd de heer J. Bommel benoemd als burgerlid voor de VVD. Voortaan mag hij zich in de politieke arena begeven en meepraten over allerlei onderwerpen die de toekomst van Hillegom aan gaan. Bommel blijft burgerlid tot de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018.

Nadenken over belastingverhoging

KAAG EN BRAASSEM > De gemeente hield vorig jaar 5.140.247 euro over en dat bedrag wordt toegevoegd aan de reserves. Maar het geld zal hard nodig zijn om toekomstige financiële tegenvallers op te vangen, zo liet wethouder Henk Hoek donderdag 20 april weten.

Vanaf 2022 mist de gemeente namelijk 2,7 miljoen euro per jaar aan inkomsten van de precariobelasting op kabels en leidingen. Ook de bouw van meerdere Integraal Kind Centra (IKC) en de invoering van de Omgevingswet zorgen voor een fikse financiële aderlating. Bovendien moet Kaag en Braassem in de jaren tot 2040 enorm investeren op het gebied van energie en duurzaamheid.

Hoek geeft daarom nu al een winstwaarschuwing af. ,,We zijn blij met het resultaat, maar we moeten ons ook rekenschap geven van wat er aan uitgaven aankomt.'' De gemeente heeft nog maar vijf jaar om een oplossing te vinden voor de vele miljoenen euro's aan extra uitgaven die er aan zitten te komen. Mogelijk kan de gemeente wat bezuinigen, maar ook dreigt belastingverhoging onvermijdelijk. Zover wil Hoek nog niet gaan: ,,We moeten anticiperen op het verlies van de precario-inkomsten. Ik zal later dit jaar met een voorstel komen voor het vinden van afbouw van de inkomsten van de precario. De raad moet discussiëren over de details over wat we minder uitgeven en hoe we meer binnen willen krijgen.''

Over de duurzaamheidsinvesteringen stelt de wethouder: ,,Als samenleving moeten we ons realiseren, dat we allemaal een bijdrage moeten leveren. Als we de doelstellingen van het kilimaatakkoord in Parijs willen halen. Dat gaat geld kosten en hiervoor kan een bijdrage van de inwoners gevraagd worden. Uiteindelijk hebben we het over investeringsmiljoenen.''

Gaat de wethouder de belastingen nog verhogen gedurende deze raadsperiode? ,,Ik wil niet in eerste instantie gebruik maken van de extra belastingcapaciteit die we nog hebben.

In het raadsbrede akkoord is niet opgenomen dat we de belastingen verhogen. Nu wil ik de belastingen niet verhogen. De huidige cijfers dragen bij tot een betere financiële positie en de algemene reserve groeit. Op dit moment is er geen aanleiding om de belastingen te verhogen. Maar ik weet niet wat de Meicirculaire doet of wat de toekomst brengt met de energie- en milieuvraagstukken. Als dat bekend is, moeten we een nieuwe strategie bepalen.''

Raad denkt na over woning

ROELOFARENDSVEEN > Het college van burgemeester en wethouders heeft een positieve grondhouding over een initiatief voor het perceel Langeweg 50. De eigenaar heft een verzoek ingediend om daar een extra vrijstaande woning te bouwen. De gemeenteraad moet op maandag 8 mei tijdens de oordeelsvormende avond en drie weken later tijdens de raadsvergadering een mening geven over de wijziging van het bestemmingsplan.

Weer nieuwe locatie voor extra sociale woningen

KAAG EN BRAASSEM > Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten, dat de plannen voor de komst van de extra sociale woningen tóch weer anders worden. De geplande locatie op de Schoolbaan in Roelofarendsveen komt pas (veel) later aan de beurt. De gemeente ziet eerst mogelijkheden om deze (maximaal 40) sociale woningen te bouwen op de plek waar nu nog de Gerardusschool staat. Dit gebouw gaat na het schooljaar tegen de vlakte en dan kunnen daar sociale huizen gebouwd worden.

Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) bracht dit nieuws donderdag 20 april. Een groot voordeel van deze nieuwe locatie is, dat daar geen grote laag beton ligt, dat eerst verwijderd moet worden. Dat scheelt de gemeente heel veel geld. De toekomstige bewoners wonen nog steeds in de buurt van de voorzieningen, want de Gerardusschool ligt maar honderd meter verder dan de oorspronkelijke locatie. De gemeenteraad moet hier nog haar akkoord voor geven; daarna gaat MeerWonen er huurwoningen plaatsen.

Ook het kavel bij de Kleine Oase in Leimuiden gaat 'in de koelkast', aldus Schoonderwoerd. De gemeente wil eerst afwachten wat de uitkomst van de besprekingen is over de aansluiting van Leimuiden op de N207. Tegen het oorspronkelijke plan ontstond grote weerstand en de belanghebbenden bedenken nu een nieuw ontwerp in zogeheten 'versnellingskamergesprekken'. De wethouder: ,,Welke oplossing er uit komt, is nog geheim. Na de zomer wordt een ei gelegd over hoe om te gaan met die N207 discussie. Dan kan het gebied er heel anders voor liggen (voor de sociale woningbouw, JD). We willen afwachten wat er uitkomt; we serveren deze locatie niet af. Het blijft een uitstekende locatie, bij voorzieningen en met een goede ontsluiting.''

Voor de bouwlocatie bij de brede school in Hoogmade verandert er niets; daar komen gewoon de tien geplande 'comfortwoningen' voor senioren. De omwonenden mogen nog wel meepraten over de parkeeroplossingen en hoe en waar het openbaar groen komt. De gemeente wil nog voor de zomervakantie beginnen met een inspraaktraject voor de Van Egmondlocatie in Woubrugge.


Joep Derksen

Inspiratiebijeenkomst over gasvrije nieuwbouwhuizen

KAAG EN BRAASSEM > Het gemeentebestuur is aan het kijken hoe 'gasvrije nieuwbouwhuizen' gebouwd kunnen worden. Dat laat een gemeentelijk woordvoerder weten, naar aanleiding van vragen door het Witte Weekblad.

Het gas raakt op en de verwachting is, dat in 2030 al helemaal geen huizen meer gebouwd worden, die op het gas worden aangesloten. Gemeenten kunnen een zogeheten 'Warmteplan' opstellen, waarbij projectontwikkelaars verplicht huizen moeten bouwen, die geen gebruik maken van gas, maar voor hun energiebehoefte andere oplossingen moeten hebben. Ook de woningbouwcorporaties moeten over enkele jaren hier voor gaan zorgen; niet alleen voor de nieuwe woningen, maar op termijn eveneens voor de bestaande woningvoorraad.


Op dinsdag 2 mei organiseert het Duurzaamheidsplatform Kaag en Braassem hier dan ook een ,,inspiratiebijeenkomst'' over in het gemeentehuis (Westeinde 1, Roelofarendsveen). Vanaf 20:00 uur spreekt architect Miel Karthaus over zijn ervaringen met het realiseren van gasloze wijken en huizen. Alle aanwezigen krijgen dan ook de kans om vragen te stellen; de toegang is gratis.

Blij met nieuwe woningen

OUD ADE > Aan het Bospad 33 mogen drie nieuwe vrijstaande woningen komen. Ook wordt een bedrijfswoning 'bestemd tot' burgerwoning. Het college van burgemeester en wethouders liet vorige week weten, hier een 'positieve grondhouding' over te hebben. Er zijn meerdere voordelen, zo stelt de gemeente. ,,De bedrijfsbestemming wordt omgezet in een woonbestemming voor vier woningen. Zwaar vrachtverkeer verdwijnt dan uit de omgeving, waar behalve de omwonenden ook de toekomstige gebruikers en recreanten van het nabij gelegen Ghoybos van zullen profiteren.''

Controle op jeugdinstellingen blijft

KAAG EN BRAASSEM > Het is inmiddels twee jaar geleden, dat de stiefkinderen van Petra T. mishandeld, psychologisch getreiterd en vernederd werden. Het twaalfjarige dochtertje kreeg zelfs een hartstilstand en had doordat ze in een oude schuur moest slapen nog maar een lichaamstemperatuur van 22,6 graden. Het gezin stond in 2015 onder toezicht van allerlei jeugdinstellingen. Nadat het meisje en haar broer gered was uit de klauwen van Petra T. en haar man beloofden de jeugd- en zorginstellingen beterschap. Desgevraagd laat wethouder Henk Hoek weten, dat de gemeente ,,er nog steeds bovenop zit'', waar het gaat om de controle op deze instellingen. Zij hebben zich namelijk verplicht om veel beter met elkaar samen te werken, zodat misstanden als met Petra T. zich niet meer voordoen. Hoek informeert: ,,De verschillende jeugdzorgaanbieders hebben samen met Veilig Thuis aan tafel gezeten om te zorgen dat verbindingen en lijnen kort zijn. En om te kijken of we nu de juiste interventies hebben gepleegd. Het kernteam is heel alert op de situatie die zich daar heeft voorgedaan. Men heeft elkaar weten te vinden.''

Dorpsraad wil nog meer woningen

HOOGMADE > De Dorpsraad wil de komende maanden invloed uitoefenen op de politieke partijen. Dat is noodzakelijk, omdat op woensdag 21 maart 2018 al weer de volgende gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden. En de meeste politieke partijen bereiden hun verkiezingsprogramma’s rond de zomer voor.

De Dorpsraad laat weten: ,,Volgens ons zou de nieuwe gekozen raad enkele accenten moeten verleggen. In Hoogmade is het prima leven, wonen, werken en ontspannen. Dat willen we graag zo
houden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de Hoogmadese samenleving leefbaar blijft, dat de
sociale verbanden niet verdwijnen en dat het karakter van het dorp behouden blijft. In een
vergrijzend dorp is daarvoor - met voldoende behoud van groen en open landschap - groei
en doorstroming nodig.''

Wat de Dorpsraad betreft zijn de bouw van extra sociale woningen in de Hoogmadese Wetering en de woningen bij de brede school nog lang niet genoeg. ,,Daarmee wordt voor de langere
termijn het tij niet gekeerd. We willen die neerwaartse ontwikkeling stoppen. Hoogmade
mag geen “slaapdorp” worden en de jeugd moet in de toekomst in Hoogmade kunnen
blijven wonen. Waarom moet – zoals de woonagenda stelt - groei geconcentreerd worden in grotere kernen waar voorzieningen reeds aanwezig zijn? Is het werkelijk een ramp voor de grotere kernen als er op relatief kleine schaal groei op maat plaatsvindt in een kleinere kern?''

De afgelopen jaren was Hoogmade in rep en roer. Omwonenden van onder meer Noordeinde, het Vlietpark en de brede school waren in alle staten toen de politiek plannen had om bij hen in de buurt sociale woningen te plaatsen. Extra sociale woningen is prima, maar niet bij ons in de achtertuin! De Dorpsraad concludeert hierover: ,,De sfeer in het dorp werd er niet beter op. Veel gemopper op elkaar, op de gemeente en op het bestuur van de Dorpsraad. Erger: we hoorden ook stemmen die zeiden: “Als het zo moet, laten we er dan maar mee ophouden”. Maar volgens de dorpsraad vertegenwoordigen die stemmen niet de meerderheid van de inwoners van Hoogmade. De Dorpsraad pleit er daarom voor, dat er nog meer betaalbare sociale huur- en koopwoningen gebouwd worden; niet alleen voor de eigen bevolking maar ook voor mensen van buitenaf.


Joep Derksen

Dwangsom tegen illegale bewoning

KAAG EN BRAASSEM > Het college van burgemeester en wethouders legt een dwangsom van 10.000 euro op, aan de eigenaar van een bedrijfspand aan de Waaier. Hier wonen mensen namelijk illegaal; zij moeten het pand binnen acht weken verlaten hebben en mogen er niet meer terugkeren. Twee jaar geleden had de eigenaar de gemeente gevraagd om dit pand te gebruiken voor tijdelijke bewoning, maar dat verzoek werd afgewezen. Nu blijkt, dat er toch stiekem mensen in wonen, wordt de eigenaar hard aangepakt. 

Nieuwe bed and breakfast

ROELOFARENDSVEEN > Een woning op Zuideinde 99 mag van de gemeente gebruikt worden voor bed and breakfast-faciliteiten. Tenminste; het college van burgemeester en wethouders heeft 'een positieve grondhouding'. Hierdoor krijgt dit huis zes kamers, die verhuurd worden voor een bed and breakfast, twee verblijfsrecreatieve appartementen, een gemeenschappelijke ruimte voor binnenaccommodatie en bed and breakfast activiteiten. Ook komen er aanlegfaciliteiten voor boten. Ook staat het college positief tegenover de aanvraag om een woning te bouwen op het perceel Zuideinde 99a. De ontwikkeling komt in plaats van een inmiddels gesloopte woning en kassen die in een vervallen staat verkeerden.

PRO wil mening van inwoners

RIJNSATERWOUDE > De politieke partij PRO houdt vrijdagavond 28 april vanaf 19:30 uur een keukentafelgesprek met de inwoners. In het Schoolhuis kunnen ideeën worden aangebracht in de voorbereiding naar de verkiezingen van woensdag 21 maart 2018. De bijdragen moeten helpen om plannen te maken voor de raadsperiode van 2018 tot 2022.

Evert Henrotte, PRO-fractie ondersteuner, laat hierover weten: ,,Onze dorpen bruisen van activiteiten. Bijna iedereen is vrijwilliger. Actief in de buurt of de vereniging. Ons niveau van voorzieningen is hoog, maar slechts een handjevol mensen beslist. Dat moet volgens ons anders. Zeker in een tijd dat de overheid het met minder geld moet doen en de inwoner meer eigen verantwoordelijkheid krijgen, is de samenwerking tussen gemeente en inwoners heel erg belangrijk. Het eigenaarschap, wat mensen wel voelen bij verenigingen en het eigen dorp, moet ook bij de overheid weer terug komen. De kiezer (inwoner) is namelijk baas in een democratie.''


Henrotte besluit: ,,In het keukentafelgesprek, die vooral ook gezellig en leuk zal zijn, zullen we inzoomen op Rijnsaterwoude. Wat speelt er in het dorp? Wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed? En waar liggen er kansen? Waar gaan grote maatschappelijke veranderingen (vergrijzing, ontgroening, secularisatie, digitalisering, individualisering, gezinsverdunning) tot veranderingen leiden en welke kansen voor verbetering of verandering geeft dat?''

Woningen op Molenpad

RIJNSATERWOUDE > De gemeenteraad geeft binnenkort haar oordeel over de komst van drie vrijstaande woningen ter hoogte van Molenpad 5. De initiatiefnemer voldoet aan alle voorwaarden en met de toestemming van de politiek kunnen de huizen gebouwd worden. De voormalige woning op dat terrein heeft jarenlang leeg gestaan en was in een vervallen staat. Ook het omliggende terrein lag braak, en was omringd door hekken en overwoekerd met begroeiing. Inmiddels is die woning gesloopt en de kavel bouwrijp gemaakt. Op het terrein komen zes parkeerplaatsen en hiermee wordt (meer dan) voldaan aan de parkeernormen. 

Ander vastgoedbeleid

LISSE > Het hebben van vastgoed is geen doel op zich meer voor de gemeente. Dat blijkt uit de nota Vastgoedbeleid, die de gemeenteraad donderdag 20 april vaststelde. In 2010 liet voormalig wethouder in Lisse, Bas Brekelmans, nog weten dat de gemeente meer inkomsten wil hebben uit de exploitatie van vastgoed. Nu vindt het college echter, dat in eigendom hebben en beheren van vastgoed 'geen taak op zich' is van de gemeente. Daarom moet de vastgoedportefeuille zo klein mogelijk worden. Alleen gebouwen, die 'een grote maatschappelijke meerwaarde' hebben of waarin 'core business' wordt uitgevoerd mogen in handen blijven van de gemeente. De raad stemde donderdag 20 april in met dit voorstel.  

Nieuwe raadsgriffier geïnstalleerd

LISSE > Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 20 april is Margriet Veeger benoemd als nieuwe raadsgriffier. Zij volgt Marianne Verhoev op, die vorige maand haar werkplaats verhuisde naar Krimpen aan den IJssel. De nieuwe griffier heeft al veel ervaring als raadsgriffier in de gemeente Bergen (Noord-Holland). Ze noemt zichzelf ,,een betrokken en doortastende collega die vertrouwen opbouwt bij bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers door een open en integere wijze van handelen en het vermogen om mensen en middelen te verbinden op doelen en resultaten. Ik los problemen op door een combinatie van deskundigheid, stressbestendigheid, creativiteit en het vermogen om ook in spanningsvolle situaties de dialoog op gang te houden.'' Veeger was tot 2016 ook lid van de Toezichtraad van GroenLinks.

Puur Noordwijk breekt verkiezingsbelofte

NOORDWIJK > Tot de raadsvergadering van donderdag 20 april, waarin de eerste nagel aan de doodskist van het zelfstandige Noordwijk werd geslagen, was er op de site van Puur Noordwijk nog te lezen: ,,Noordwijk blijft zelfstandig. Met een eigen, unieke identiteit. Geen fusie dus, wel maximaal samenwerken!''


Maar in twee weken tijd is de partij opeens een andere mening toegedaan. Fractievoorzitter Taetske Visser lichtte toe, dat haar partij zich onder druk gezet voelde door het college van Noordwijkerhout: ,,Als we besluiten géén fusietraject met Noordwijkerhout te starten, dan ligt het voor de hand dat die gemeente zich zal aansluiten bij de ambtelijk gefuseerde gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.'' En daarmee zou Noordwijk als een Gallisch dorpje in het Romeinse keizerrijk geheel geïsoleerd worden. ,,We leven wel in een regio waarin Noordwijk dán te maken zal krijgen met de gemeenten HLT en daarbij gevoegd Noordwijkerhout, Katwijk en Leiden. Drie grote gemeenten die de samenwerking met Noordwijk niet zo snel zullen opzoeken. Kan Noordwijk als zelfstandige gemeente zonder samenwerking met Noordwijkerhout het huidige voorzieningenniveau bieden en blijven bieden? En kan dat zonder lastenverzwaring voor de Noordwijker? Als de belangen van de inwoners beter gediend worden in een gefuseerde gemeente, dan is het eerlijk naar de inwoners vanavond “ja, tenzij” te zeggen. En zich in de raad van 6 juli definitief voor of tegen een fusie met Noordwijkerhout uitspreken.

Raad gooit zelfstandigheid Noordwijk te grabbel

NOORDWIJK > De gemeenteraad ging donderdag 20 april met een grote meerderheid akkoord om in principe 'Ja' te zeggen tegen een fusie met Noordwijkerhout. Wel moet het gemeentebestuur nog een aantal vragen beantwoorden over onder meer de financiële consequenties én willen de politieke partijen in de maand juni nog in gesprek met de inwoners over de voor- en nadelen van zo'n fusie. Maar als hier geen schokkende, nieuwe ontwikkelingen uitkomen, houden Noordwijk en Noordwijkerhout als zelfstandige gemeenten op te bestaan.

Fractievoorzitter Taetske Visser (Puur Noordwijk) pleitte er voor, dat de naam Noordwijk wel in ere wordt gehouden: heel Noordwijkerhout heet dan opeens 'Noordwijk'. Maar het is nog onzeker of deze wens ook in vervulling gaat. Haar partij ging er mee akkoord dat Noordwijk 'in beginsel' op 1 januari 2019 overgaat tot herindeling met Noordwijkerhout. Wel dienden meerdere partijen een motie in, waarin werd opgeroepen dat in de maand juni gesproken moet worden met de inwoners over wat de gevolgen zijn van wel of niet fuseren met de kleinere en armlastige buurgemeente.

Fractievoorzitter Theo Alkemade (CDA) liet weten, dat zijn partij voorstander is van een gemeentelijke fusie. ,,We moeten krachtiger zijn in de regio. Op de lange termijn komen veel taken van de rijksoverheid op ons af.''

De enige partij die zich faliekant tegen een fusie met Noordwijkerhout uitsprak, was LSNZ. De felste woorden kwamen dit keer niet van fractievoorzitter Peter van Bockhove, maar van gemeenteraadslid Janine Passchier: ,,Een ja is definitief; er is dan geen weg meer terug. Het vertrouwen van inwoners neemt af in een gefuseerde gemeente. Een fusie is als een rupsje nooit genoeg: na de fusie zijn we nog steeds een gemeente met minder inwoners dan Katwijk en HLT. (Hillegom, Lisse, Teylingen, JD). Daarna komt de vraag weer op: moeten we met HLT fuseren? Ik snap niet waarom door onze eigen gemeentebestuurders hierop wordt aangestuurd. Noordwijkerhout wil een fusie op basis van gelijkwaardigheid, maar ze tellen 10.000 inwoners minder, zijn kleiner in omvang, ze hebben veel minder reserves en het ambtelijke apparaat kan de uitdagingen het hoofd niet bieden. Neem geen overhaaste beslissingen, maar laat de Noordwijker hier zelf over stemmen (tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018, JD).''

Maar LSNZ was een roepende in de bestuurlijke woestijn. Fractievorzitter Roberto ter Hark (VVD) was kort in zijn reactie: ,,Als de belangen van de Noordwijkers beter worden gediend door een fusie met Noordwijkerhout, moeten we dat niet nalaten. Ik denk dat Noordwijk altijd Noordwijk blijft.'' Fractievoorzitter Louis Koppel (PvdA/GroenLinks) hield het vooralsnog bij een 'ja, mits'. Maar zijn collega Koen van Asten (D66) stelde: ,,Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen. De samensmelting zorgt voor dat we ver kunnen gaan. Hoe groter een gemeente is, hoe meer ze voor elkaar kan krijgen bij bedrijven, buurgemeenten en andere overheden.''

Met 15 stemmen voor en 4 tegen stemde een grote raadsmeerderheid 'in principe' in met het laten opgaan van Noordwijk in een fusie met gemeentebroertje Noordwijkerhout.


Joep Derksen

Burgemeester biedt excuses aan

OEGSTGEEST > Burgemeester Emile Jaensch moest tijdens de gemeenteraadsvergadering door het stof vanwege de 'Zaak Dankers'. De inwoner met die naam heeft vele uren van zijn tijd gebruikt voor een verzoek om openbaarheid van de gemeentelijke documenten over de nog aan te leggen Brug Poelgeest. Steeds weer stuitte Dankers op een muur van stilzwijgen en geheimhouding. Ten onrechte, zo bepaalde de rechtbank in Den Haag onlangs.

Waar het ging om het opleggen van geheimhouding van een advies van onderzoeksbureau Pels Rijcken, heeft de gemeenteraad de door het college van burgemeester en wethouder opgelegde geheimhouding te laat bevestigd. Dankers gaf indertijd al aan, dat de gemeente hiermee in de fout ging, omdat die 'bekrachtiging geheimhouding' niet in de eerstvolgende vergadering is gebeurd, nadat het college de geheimhouding opgelegd kreeg. Maar het bezwaar van Dankers werd door de gemeente als 'niet-ontvankelijk' verklaard. De verbolgen inwoner nam hier geen genoegen mee en stapte naar de rechter. Waar hij in het gelijk werd gesteld.


Jaensch liet vorige week weten: ,,Van een tijdige bekrachtiging was geen sprake. Een onjuiste interpretatie van de geheimhoudingsregeling in de Gemeentewet was hieraan debet. De raad kan zich voorstellen dat een en ander tot verwarring heeft geleid en betreurt deze gang van zaken.'' De geheimhouding op het rapport van Pels Rijcken is opgeheven.

Geen kunstgras in Poelgeest

OEGSTGEEST > De voetbalvereniging ASC en de Stichting Beheer Sportpark Overveer krijgen niet de mogelijkheid om kunstgras aan te leggen. Het gemeentebestuur volgt hiermee de conservatieve voetbalstroming, die liever op gewoon gras speelt. Deze wens leeft vooral bij de oudere voetballers, want de voetballende jeugd geniet intens van het spelen op kunstgras.

Maar tijdens de gemeenteraadsvergadering werd duidelijk, dat ASC kan fluiten naar extra kunstgrasvelden in de toekomst. Nu al heeft ASC een tekort aan trainingscapaciteit en dat wordt alleen nog maar erger als ASC blijft groeien. Het voetbalseizoen gaat ook langer duren en hierdoor overlappen een aantal wedstrijden ook de cricketactiviteiten. ,,Dat stelt ASC voor het onderhoud van de velden haast voor onoverkomelijke planningsproblemen'', zo laat de club weten. Bovendien worden de spelers achtergesteld op teams van andere clubs, omdat die voetballers wél trainen en wekelijks op kunstgras spelen. Natuurliefhebbers maakten succesvol bezwaar tegen de komst van kunstgras, omdat dit in de Overveerpolder zou worden aangelegd. Hierom deed ASC aan de gemeente de toezegging om ,,eventuele gevolgen voor de natuurwaarde door de aanleg van
kunstgras onafhankelijk te laten onderzoeken en het saldo ruimschoots te compenseren.'' Het gemeentebestuur is echter onverbiddelijk. ,,Het heeft de voorkeur een hybride natuurgrasveld te gebruiken, waarbij de grasmat voor 95% een natuurgrasveld is, met een versterkte ondergrond van kunstgras. Er wordt gewoon gemaaid en bemest en is geen sprake van infill met kurk of rubberen korrels. Het heeft de voorkeur een dergelijk type grasveld te gebruiken, omdat met
gebruikmaking van deze verstevigde ondergrond de speelintensiteit omhoog kan, zonder een

kunstgrasveld aan te hoeven leggen.''

Positief resultaat niet goed genoeg

OEGSTGEEST > De gemeente verwacht dit jaar een positief resultaat van 3 miljoen euro. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de verkoop van bouwgrond en de oplevering van woningen in Nieuw-Rhijngeest. Daarnaast waren er minder kosten voor het sociaal domein, dan verwacht. Ook kon Oegstgeest door een andere manier van boekhouden een positiever resultaat realiseren. De schulden van de gemeente bedragen echter nog altijd ruim 71 miljoen euro en Oegstgeest heeft nog maar drie jaar de tijd om dat met nog eens 20 miljoen euro naar beneden te krijgen; dus moet de schuldpositie met zo'n zeven miljoen euro per jaar verminderd worden. De gemeenteraad behandelt de definitieve Jaarrekening 2016 in juni.

Henk de Tank gaat helemaal los

Oude Wetering – Wethouder Henk Hoek liet zich woensdag 19 april de basisbeginselen van het kickboksen bijbrengen. Dankzij een training door jongerenwerker en voormalig kickbokser Omer Tekin weet Hoek zich in een één op één gevecht voortaan goed staande te houden. Met een linkse hoek én een rechtse hoek. De wethouder ging voluit om de sportweek in Kaag en Braassem te promoten.

Onder toeziend oog van een tiental jongeren in de Farm begon Hoek met rek- en strekoefeningen; een vitaal onderdeel als voorbereiding van het kickboksen. Zelfs die oefeningen hadden al hun uitdagingen, zo bleek uit de opmerkingen van de wethouder: 'Je weet dat ik de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt? Weet je wat ik allemaal hoor kraken?!' Vanaf de zijkant grinnikt burgemeester Marina van der Velde: ,,Volgens mij moet je 's morgens op televisie; daar doen ze ook al die mooie oefeningen!''

Tekin maakt van de gelegenheid gebruik om een wijdverbreid misverstand over kickboksen uit de wereld te nemen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is kickboksen geen agressieve sport, maar een verdedigingsmiddel. ,,Veel kinderen doen aan kickboksen; niet alleen om meer zelfvertrouwen te krijgen, maar ook om overgewicht tegen te gaan.''

De trainingswedstrijd gaat beginnen en Hoek wordt er op gewezen, dat het basis van het kickboksen de dekking is. Met name de milt moet goed beschermd blijven. Hoek volgt de aanwijzingen van Tekin secuur op: 'Bokshouding staan, links, rechts, bij elkaar. Om en om!' De blik van Hoek wordt scherp en vol focus. Hij beschermt zijn lever, milt en hoek. Een snelle links-rechtscombinatie breekt opeens door de verdediging van Tekin heen: succes! Het publiek juicht en geeft de wethouder spontaan een kickboksbijnaam: Henk de Tank.


Na afloop puft de wethouder: 'Ik heb hier veel geleerd. Wellicht ga ik mijn techniek gebruiken tijdens collegevergaderingen of in de verkiezingscampagne. Als ik het niet met woorden kan winnen heb ik nog altijd mijn kickbokstechniek nog!'

Geen handhaving op asbestdaken

HILLEGOM > In 2024 moeten alle asbesthoudende daken verwijderd zijn van bedrijven en opstallingen. Maar de gemeente gaat hier niet actief op handhaven, zo liet wethouder Verheijen donderdag 20 april weten tijdens de raadsvergadering. Hij reageerde hiermee op vragen van fractievoorzitter Van Egmond (GroenLinks). De gemeente geeft andere overtredingen door inwoners en bedrijven een hogere prioriteit.  

Column

Snelheid

Heeft u ook zo'n last van het lawaai van de HSL (Hogesnelheidslijn), waarde columnlezer? Acht jaar geleden is deze treinverbinding aangelegd, waardoor de passagiers met ruim 160 kilometer van Schiphol naar Antwerpen kunnen reizen. ProRail kwam vorige week met het bericht naar buiten, dat er schermen geplaatst worden langs delen van het HSL-traject. En de noodzaak daarvan lijkt ook wel aanwezig, want de NS wil vanaf 2021 de HSL-treinen met ruim 200 kilometer over het spoor laten reizen.

Nou heb ik me altijd afgevraagd, wat het nut is van de HSL; als je met de auto naar Antwerpen gaat, doe je er één uur en 50 minuten over. Met de HSL is dat theoretisch één uur en twaalf minuten. Maar dan moet je vanuit Kaag en Braassem wel eerst nog met je auto (of de bus) naar Schiphol rijden: al met al ben je dan meer reistijd kwijt, schat ik in. Maar goed, ik dwaal af.

Onlangs was er een overleg tussen ProRail en de gemeenten langs de HSL en daar is uit naar voren gekomen, dat er flink langs de HSL geklust wordt. Eerst wordt er twee jaar lang (!) gewerkt aan het voorbereiden van het plaatsen van geluidsschermen en in de jaren 2019 en 2020 worden die schermen dan ook geplaatst, zodat alles in 2021 afgerond moet zijn. Nét op tijd voor de snelheidsverhogingen, schat ik zo in.

Waarom heeft het acht jaar geduurd (en zal het nog eens zo'n drie jaar duren) voordat die geluidsschermen geplaatst zijn? Volgens ProRail werden nooit de wettelijke geluidsnormen overschreden en dus, zo constateer ik, is er nooit de noodzaak toe geweest. Maar met een potje van 70 miljoen euro van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is er opeens tóch grote bereidheid om te investeren in het tegengaan van de geluidshinder. ProRail is bijna te goed voor deze wereld...

Kaag en Braassem is één van de gemeenten die zal profiteren van de 'geluidsabsorberende schermen', zo laat ProRail weten. Dat levert natuurlijk meteen de vraag op; hoe voorkom je dat die schermen vol komen te zitten met graffititroep? Hier wordt de komende twee jaren nog onderzoek naar gedaan. Net als naar de vraag welk type scherm minimaal 45 jaar kan meegaan. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de werkzaamheden precies gaan verlopen. Wel is duidelijk, dat gedurende die periode de HSL-treinen niet over het HSL-spoor kunnen rijden, maar op een 'omgeleide route'.


Nou is de verleiding natuurlijk groot om cynisch te zijn over deze werkzaamheden, maar het is goed dat er eindelijk maatregelen genomen worden tegen het geluid van de voortrazende treinen. Al hoop ik wel, dat de 'knappe koppen' er ook rekening mee houden, dat deze geluidsschermen ook geschikt zijn voor HSL-treinen die meer dan 200 kilometer gaan razen – en dus zorgen voor nóg meer geluidshinder.  

Hoek deelt tikken uit


OUDE WETERING > Wethouder Henk Hoek kreeg woensdag 19 april de fijne kneepjes bijgebracht van het kickboksen. Hij incasseerde slagen en deelde tikken uit bij kickbokinstructeur (en jongerenwerker) Omer Tekin. Het gebeurde in de Hangout, om de sportweek te promoten. Na enkele rek- en strekoefeningen leerde Tekin de wethouder om een goede vechthouding aan te nemen. Vanuit een goede verdediging kan namelijk een snelle en effectieve aanval opgezet worden. Bovendien is het belangrijk om je interne organen goed te beschermen, zo leerde Hoek. Daarna was het aan hem om linkse en rechtse hoeken uit te delen tegen de bokshandschoenen van Tekin. De wethouder was tevreden over de kickboksles: ,,Als ik het niet met woorden kan winnen bij de collegevergaderingen, heb ik nog altijd mijn kickbokstechniek.''  

Veel nieuws tijdens algemene ledenvergadering Dorpsraad

LEIMUIDEN > Zo'n honderd inwoners bezochten de algemene ledenvergadering van de Dorpsraad in Partycentrum Keijzer (Dorpsstraat 30). Daar konden zij hun ideeën geven over hoe het dorp er in de toekomst beter uit kan zien en vertelden de bestuursleden van de dorpsraad over hun activiteiten.

Zo zouden de stoepen breder gemaakt moeten worden, zodat ouders met kinderwagens er gemakkelijker overheen kunnen lopen. Er werd gepleit voor meer carpoolplaatsen en minder losliggende hondenpoep. Ook zouden mensen met verwilderde tuinnatuur hun heggen moeten bijhouden, zodat de takken niet over de stoep hangen.

De tegenstanders van de Drechtdoorsteek schreven ook hun mening op bij een van de informatietafeltjes. Maar Dorpsraadbestuurslid Dennis van Haasteren besloot om het toch vooral te hebben over de mensen die zo'n Drechtdoorsteek wel steunen. Hij liet weten, dat er inwoners zijn die de Drechtdoorsteek goed vinden voor de recreatie en dat de brug over de N207 ook minder vaak open hoeft, als het vaarverkeer door de Drechtdoorsteek gaat. Dit leidde her en der tot ophef in de zaal en inwoner Martin Kalkwarf nam het woord: ,,Door die Drechtdoorsteek gaan alleen maar sloepen. Die brug hoeft toch niet open voor een sloep?! Dat slaat kant noch wal.'' Van Haasteren reageerde hierop door te zeggen, dat het ,,ook goed is om aan te geven, dat mensen positief zijn tegenover een Drechtdoorsteek''. Ondertussen luisterde wethouder Yvonne Peters (VVD), die tussen het publiek zat, ook mee. Een ander idee, dat Van Haasteren de moeite van het benoemen waard vond, was het 'in de zomer gebruiken van de ijsbaan voor camperplekken'.

Verder kregen de inwoners te horen, dat de plannen voor het ontwikkelen van het Dorpshart-Zuid stagneren. De onderhandelingen met de grondeigenaren lijken muurvast te zitten. De eigenaren zouden tonnen euro's meer willen hebben voor de grond, dan er nu geboden wordt. Dit leidde tot een vraag of deze mensen niet onteigend kunnen worden. Maar dat is een langdurig traject, waar op dit moment nog geen actie voor ondernomen wordt. Op het noordelijke deel van het Dorpshart komen acht appartementen, tien schipperswoningen, vier boerderijwoningen, één hooimijtwoning, vier vuurwoningen en 300 m2 aan bedrijfsruimte en wordt een haven aangelegd. De verwachting is, dat na de zomer gestart kan worden met de verkoop van de woningen en dat al aan het eind van dit jaar de eerste spade de grond in kan gaan.

Verder kregen de aanwezigen te horen, dat er in juni meer nieuws komt over de passage van de N207. Hiervoor was een plan opgesteld om een rotonde met een onderdoorgang op het Connexxionterrein te realiseren. Daar was veel verzet tegen en in een ,,versnellingskamer'' zijn alle belanghebbenden druk met elkaar in gesprek om te zoeken naar een oplossing. Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) liet de dag er na weten, dat de gemeente nog geen plannen gaat ontwikkelen voor het gebied bij de Kleine Oase, totdat de onderhandelingen afgerond zijn.


Joep Derksen

Wieze moet kiezen

LEIMUIDEN > De uitspraak van Wieze van Elderen, bestuurslid van de Dorpsraad Leimuiden, over de manier waarop de algemene ledenvergadering van woensdag 19 april werd voorbereid, is slecht gevallen bij de inwoners.


Van Elderen is ook inwonerraadslid bij de VVD en tijdens een fractievergadering van die partij gaf ze aan, waarom de inspraak bij de algemene ledenvergadering op een bepaalde manier geregeld wordt. De inwoners kregen de gelegenheid om aan aparte tafeltjes hun mening te geven over allerlei onderwerpen. ,,Als je bij die tafeltjes gaat zitten, dan krijg je alle aandacht. We willen niet dat het een zeurclub wordt'', zo informeerde ze haar collega-politici. Tijdens de algemene ledenvergadering van de Dorpsraad bleek, dat meerdere mensen moeite hadden met het feit dat Wieze van Elderen én lid van het bestuur van de Dorpsraad én politieke geëngageerd is. Daarop zegde ze toe, dat ze zich in de zomer gaat beraden of ze doorgaat met haar activiteiten voor de Dorpsraad of dat ze zich richt op haar politieke carriere.

Boa's controleren afval

LISSE > De Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) gaan het komende jaar vooral controleren op het parkeren binnen de blauwe zone en het naleefgedrag door de inwoners van het afvalbeleid. Af en toe wordt er ook gecontroleerd op (verkeers)veiligheid, bouwactiviteiten en 'een schone leefomgeving'. Dat blijkt uit het Handhavinguitvoeringsprogramma, dat vorige week door het college van burgemeester en wethouders besproken werd.  

Broodfonds helpt zieke ondernemers

LISSE > Zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) betalen maandelijks kapitalen om in aanmerking te komen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar die vele honderden euro's per maand moeten wel iedere keer verdiend worden; hierdoor zien ZZP-ers vaak er van af om zich te verzekeren, met alle risico's van dien. Het Broodfonds 'De Zwarte Tulp' kan hier voor de oplossing bieden: voor een klein bedrag per maand verzekert de deelnemer zich van een goede uitkering, op het moment dat zij of hij ziek wordt. Tijdens een eerste informatieavond op woensdag 19 april in De Loft (Heereweg 345) meldden zich al direct een twintigtal ondernemers aan. In totaal kunnen maximaal vijftig ZZP-ers toetreden tot dit Broodfonds.

Angela Heemskerk is bestuurslid van het Broodfonds 'De Zwarte Tulp' (in oprichting); het is het tweede Broodfonds dat in de Bollenstreek wordt opgericht, nu het maximale aantal deelnemers in het 'Broodfonds Bollenstreek' al is bereikt. Heemskerk licht toe: ,,Het Broodfonds is een vereniging met minimaal twintig en maximaal vijftig personen. Tegen een vaste maandelijkse vergoeding ben je gegarandeerd van schenkingen van de deelnemers tot het afgesproken bedrag. De 'Broodmakers' in Utrecht voeren deze administratie. Dit geld wordt in een pot gestopt; als er iemand ziek wordt, dan krijgt die persoon iedere maand een bepaald geldbedrag.''

Hoe hoog dat bedrag is, verschilt per persoon. Er zijn schenkingsniveau's tussen de 750 en 2.500 euro per maand. De kosten om gedurende maximaal 24 maanden deze vooraf bepaalde bedragen te krijgen in geval van ziekte zijn te vinden op www.broodfonds.nl. Zijn de deelnemers niet bang dat er misbruik gemaakt wordt van deze manier van werken? Of worden ondernemers eerst gekeurd, voordat ze toetreden tot het Broodfonds? Dat laatste blijkt niet het geval te zijn.

,,We werken puur op basis van vertrouwen, als mensen aangeven dat ze ziek zijn. Je werkt met een groep van vijftig mensen en we gaan er van uit, dat je de andere deelnemers niet voor de gek houdt. We zorgen ervoor dat de mensen elkaar een paar keer per jaar zien, zodat de groep hechter wordt en ook maken we goede afspraken met elkaar.'' De praktijk wijst volgens Heemskerk uit, dat het bijna niet gebeurd, dat mensen de kluit belazeren. En mocht het zo zijn, dat de pot leeg is, dan leent een ander Broodfonds (een van de ruim 150 Broodfondsen in Nederland) een bedrag om de pot aan te vullen.

Over het voordeel van een Broodfonds ten opzicht van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, informeert Heemskerk: ,,Voor een timmerman kost zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering maandelijks 800 euro. En als je ziek wordt moet je maar afwachten of je recht hebt op je geld. Met het Broodfonds wordt je twee jaar lang opgevangen.'' De animo om mee te doen aan het Broodfonds 'De Zwarte Tulp' blijkt groot te zijn. Nu al hebben twintig ZZP-ers zich aangemeld, waaronder kapsters, een paardencoach, timmermannen, hovenier, stucadoor en een babylifestyle-adviseur.


Joep Derksen

Statushouders grote achterstand op de arbeidsmarkt

LISSE > Er is veel verborgen leed bij de inwoners van het dorp. Dat blijkt uit de Monitor Sociaal Domein, die het college van burgemeester en wethouders dinsdag 18 april besprak.

Zo blijken er in Lisse maar liefst 205 zwaarbelaste mantelzorgers te zijn. Maar liefst 30% van de inwoners is 'sociaal eenzaam'. Voor 65+ers blijkt dit zelfs voor 38% te gelden. Ook waar het gaat om het verbeteren van de gezondheid is er nog veel te doen in dit dorp. Maar liefst 43% van de inwoners kampt met overgewicht; dat is nog net iets minder dan het landelijk gemiddelde (48,3%). De Monitor Sociaal Domein laat weten, dat het lastig is voor de gemeente om leefstijl en gezondheid te beïnvloeden.

Maar liefst 6,2% van de inwoners leeft in armoede en hebben een inkomen tot 105% van het sociaal minimum. Zij maken zich maand na maand zorgen over de rekeningen die betaald moeten worden en kampen dagelijks met de vraag of er genoeg geld is voor een warme maaltijd voor het hele gezin. De Monitor Sociaal Domein ziet een lichtpuntje: ,,Het percentage inwoners met een inkomen tot 105% van het sociaal minimum is in Lisse lager dan in Nederland en de Bollen5. Het armoederisico is dus lager.'' Bij die 6,2% van de inwoners zijn echter niet de statushouders opgenomen. Hoeveel procent van de statushouders in armoede leeft, is volgens de Monitor Sociaal Domein nog niet bekend.

Het zit er echter dik in, dat dit percentage hoog zal zijn. De kans is klein, dat mensen die zonder het spreken van de Nederlandse taal in Lisse al snel een goedbetaalde baan kunnen bemachtigen. Op de website van Cordaid laat Jetta Klijnsma, staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, weten: ,,Mensen met een beperking, niet-westerse migranten en statushouders maken nog te weinig kans op de arbeidsmarkt.” Ook het CBS laat in haar 'Armoedesignalement' weten: ,,De armoede is het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens, bijstandsontvangers en kinderen.''


Volgens het rapport 'Vluchtelingen aan het werk' zijn er meerdere redenen waarom statushouders maar moeilijk een baan vinden: ,,Gebrek aan Nederlandse taalvaardigheid, langdurig inactief gewest (door reis naar Nederland en de procedures om officieel statushouder te worden, gezondheidsproblemen en trauma's, twijfel bij werkgevers om statushouders aan te nemen, analfabetisme en lage opleidingsniveau's.'' Dit leidt er volgens een onderzoek onder de Nederlandse gemeenten toe, dat er maar betrekkelijk weinig werk is voor statushouders. 

Te weinig steun gemeenten voor EU-arbeidsmigranten

LISSE > De Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout heeft een onderzoek uitgevoerd naar hoe er met EU-arbeidsmigranten omgegaan wordt. De conclusies van dat onderzoek staan het college van burgemeester en wethouders helemaal niet aan. ,,Het beeld uit de conclusies herkennen wij niet. De gemeente is er voor al haar inwoners, waaronder ook de doelgroep arbeidsmigranten'', zo stelde het college dinsdag 18 april.  

,, U wilt niet weten hoe naïef mensen zijn''

LISSE > ,,Het is een puinzooi bij Eikenhorst waar mensen hun afval moeten brengen naar ondergrondse containers.'' Berna van Amersfoort, voorzitter van de seniorenraad, maakte van haar hart geen moordkuil, toen ze zich tijdens de seniorenraadsvergadering van maandag 24 april zorgen maakte over deze situatie.

Van Amersfoort liet weten, dat de ondergrondse bakken vaak al weer vol zijn op de dag dat ze geleegd zijn door Meerlanden. ,,De mensen komen dan speciaal naar die bakken toe omdat ze blij zijn dat ze dan eindelijk weer vuil in de container kunnen gooien.'' Wethouder Adri de Roon (D66) beaamde, dat hij zelf gezien had dat de bakken vol zijn. Zijn collega-wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) vond echter, dat de gemeente al best wat maatregelen genomen heeft om de situatie beter te laten worden. Er zijn extra containers bij Eikenhorst geplaatst en ook worden deze containers twee keer per week geleegd, in plaats van één keer per week.


Hij haalde nog een tegeltjeswijsheid aan, dat hij nog kende vanuit zijn ouderlijk huis: ,,Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest, doch nimmer op komt dagen.'' En stelde: ,,We gaan net zo lang op zoek totdat het bij Eikenhorst goed werkt.'' Wel waarschuwde Nieuwenhuis, dat mensen niet in de verleiding moeten komen om hun huisvuil te dumpen als zwerfafval. ,,U wilt niet weten hoe naïef mensen zijn. We vinden namen en adressen van mensen in zwerfafval. De boete hiervoor is 360 euro. Het kan gebeuren dat een container een keer vol zit. Als bij Paasweekend veel mensen op visite zijn bij de Eikenhof, terwijl de medewerkers van Meerlanden vrij hebben, dan kan die vol zijn. Als die vol zit, probeer het dan terug te nemen naar huis, of het afval naar een andere container te brengen. Onze boa's weten ook wel wanneer het Pasen en Kerst is.''

Creatief subsidie aanvragen

LISSE > Het gaat financieel uitstekend met de seniorenraad; deze instantie had aan het eind van het jaar 2.100 euro op de bank staan. Volgens de gemeentelijke regels mag de seniorenraad geen subsidie meer ontvangen. Dus dat bedrag verdween vorig jaar, maar na overleg met gemeenteambtenaren is hier een oplossing voor gevonden. De seniorenraad heeft in plaats daarvan 1.500 euro aan onkostenvergoeding gevraagd en ontvangen. Het bedrag voor deze onkostenvergoeding is even hoog als het bedrag dat de seniorenraad kreeg voor de gemeentelijke subsidie.

Droom Alzheimercafé in duigen

LISSE > De gemeente wil maar wat graag dementievriendelijk worden, maar een Alzheimercafé zit er niet in, zo liet wethouder Adri de Roon (D66) maandag 24 april weten tijdens de vergadering van de seniorenraad. De Roon liet weten dat ,,er al zo'n café is in Hillegom en Sassenheim. We zien het niet zitten om dat in Lisse te doen. De afstanden zijn ook niet zo groot.'' Het gemeentebestuur weet niet goed, hoe de doelgroep en de familie bereikt kan worden om hen naar zo'n Alzheimercafé te laten gaan. ,,Wij weten niet wie de mensen zijn die familie hebben, waar de ziekte van Alzheimer begint of voorkomt.''

Overlastparkeerders niet bestraft

LISSE > Inwoners die last hebben van de vele fietsen bij de Albert Heijn in het Blokhuis, doen er het beste aan om zich hier niet aan te ergeren. De gemeente gaat in ieder geval niet ingrijpen, zo liet wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) maandag 24 april weten tijdens de vergadering van de seniorenraad.


Er hangt weliswaar een bordje, met daarop het bericht dat fietsen worden verwijderd, maar eigenlijk heeft dit geen enkele meerwaarde. Er zijn namelijk nog nooit fietsen verwijderd bij de Albert Heijn en het bordje. Bovendien heeft het bordje zelf ook geen enkele juridische status, zo informeerde de wethouder. Hij stelde: ,,We kunnen er niet veel aan doen. Je kunt verderop parkeren in de fietsenstallingen, maar dan moet je met je boodschappen verder lopen en daar hebben mensen geen zin in.''  

Wethouder kijkt naar speeltoestellen Kanaalstraat

LISSE > De leden van de seniorenraad konden hoog en laag springen, maar ze kregen het maandag 24 april niet voor elkaar. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) was onvermurwbaar; de fietsers mogen door de Kanaalstraat blijven scheuren.

Seniorenraadvoorzitter Berna van Amersfoort liet weten, dat de leden regelmatig benaderd worden door inwoners die zich zorgen maken over de fietsers die continue tussen het winkelende publiek door rijden. Met name de plek tussen de uitgang van Blokhuis en de C&A winkel is een 'black spot'. Daar staan namelijk aan beide kanten van de Kanaalstraat speeltoestellen als een wipkip. Kleine kinderen rennen dan zonder omkijken van het ene naar het andere speeltoestel, zonder zich bewust te zijn van het (brom)fietsgevaar. Het gaat vaak nog maar net goed.


Maar Nieuwenhuis vindt dat geen goede reden om dit deel van de Kanaalstraat (brom)fietsvrij te maken. ,,De knelpunten zijn bekend. Mijn voorstel is om het toch te houden zoals het nu is.'' Volgens hem lossen alle problemen daar zichzelf op: ,,Bij verkeer gaat het om het gedrag van de verkeersdeelnemers. Bij situaties waarin mensen zich niet veilig voelen, zullen ze zich er ook naar gaan gedragen. De meeste fietsers voelen zich er te gast, daardoor is het nauwelijks dat er echt iets plaats vindt. In de praktijk gaat het steeds goed.'' Wel liet de wethouder naar aanleiding van een suggestie van de journalist weten, dat hij zal kijken of de speeltoestellen tussen C&A en het Blokhuis aan één kant van de weg kunnen komen te staan.  

Te weinig steun gemeenten voor EU-arbeidsmigranten

LISSE > De Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout heeft een onderzoek uitgevoerd naar hoe er met EU-arbeidsmigranten omgegaan wordt. De conclusies van dat onderzoek staan het college van burgemeester en wethouders helemaal niet aan. ,,Het beeld uit de conclusies herkennen wij niet. De gemeente is er voor al haar inwoners, waaronder ook de doelgroep arbeidsmigranten'', zo stelde het college dinsdag 18 april.

De Rekenkamercommissie geeft in haar rapport aan, dat 'in het gemeentelijk beleid beperkt aandacht uitgaat naar de groep van EU-arbeidsmigranten'. Volgens deze commissie is in de drie gemeenten maar liefst één op de tien inwoners van Poolse afkomst. Officiële cijfers geven dat niet aan, maar dat komt volgens de Rekenkamercommissie omdat veel arbeidsmigranten zich niet laten registreren in de Basisregistratie Personen.

Met de extra instroom, groeit ook de druk op de lokale voorzieningen, zoals onderwijs voor de kinderen. Op dit moment kan dat nog worden opgevangen, maar 'het is mogelijk dat dit tot problemen rond de integratie in de lokale samenleving kan leiden', zo stelt de Rekenkamercommissie. De gemeente moeten meer actie ondernemen waar het gaat om de controle op en opvang voor de arbeidsmigranten. Bijvoorbeeld waar het gaat om het regelen van goede huisvesting, maar ook moet gekeken worden naar de mate waarin Polen en andere mensen uit Oost-Europa gebruik maken van de onderwijs-, zorg- en vrijetijdsvoorzieningen.

Oost-Europese medewerkers moeten voortaan beter geregistreerd worden. En ook moet er meer aandacht komen voor 'taalverwerving en integratie'. Het college laat weten: ,,De gemeente Lisse wil een goede en veilige leefomgeving voor al haar inwoners waarborgen. Inwoners worden zoveel mogelijk aangesproken op hun zelfredzaamheid. Wij herkennen het beeld uit de conclusies echter niet. De gemeente heeft beleid waarmee zij al haar inwoners helpt. Arbeidsmigranten maken hier deel van uit. De aanbevelingen bekijken we met aandacht en nemen we over waar dat mogelijk is.''


Joep Derksen

,, Regioraad is een brug te ver''

OEGSTGEEST > Tijdens de commissievergadering 'Regio' was het vorige week de omgekeerde wereld. De oppositiepartijen (Lokaal, PrO en D66) steunden het collegevoorstel om een Regioraad in te voeren, terwijl het juist de coalitiepartijen (VVD, HVO en CDA) waren, die grote twijfels hebben over die Regioraad.

Na maandenlang praten tussen de vijf gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest over een intensievere samenwerking, kwam er uiteindelijk een konijn uit de hoge hoed. Dat was niet een lichte vorm van samenwerking, waarbij de gemeenten geen bevoegdheden hoefden over te dragen. Ook was het resultaat niet, dat de gemeenten zouden moeten fuseren. Maar de colleges van de vijf gemeenten legden aan de vijf raadsleden het voorstel voor om een Regioraad in te stellen. Die Regioraad neemt dan besluiten over zaken die meerdere gemeenten aangaan en de plaatselijke gemeenteraden mogen zich dan nog buigen over de lokale kwesties.

De oppositiepartijen vonden dat prima, al had fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen (Lokaal) liever gezien, dat de vijf gemeenten helemaal zouden fuseren. Zijn oppositiecollega Tim van Tongeren (PrO) liet weten, dat Oegstgeest in de bestuurlijke regio ,,nu al geen moer te vertellen heeft'. Met de regioraad kunnen we een duidelijkere stem hebben in de regio. We hebben de regio keihard nodig om in de behoeften te kunnen voorzien.'' Gemeenteraadslid Vos (D66) stelde: ,,Een lichte samenwerkingsvorm zonder overdracht van bevoegdheden, kan niet slagvaardig zijn. Je kunt niet alles op vijf verschillende bordjes leggen en dan nog denken dat je slagvaardig kunt besturen.''

Maar fractievoorzitter Eibert Jan van Blitterswijk (CDA) stond er heel anders in: ,,We moeten kijken naar de belangen van onze inwoners, zonder daarbij de belangen van onze buren uit het oog te verliezen. De regioraad was een merkwaardig konijn uit de hoge hoed. De toekomstgerichte samenwerking staat op het spel met dit voorstel.'' Hij kreeg steun van zijn HVO-collega Van Dissel: ,,De Regioraad zien we als problematisch, risicovol en niet haalbaar. Er is een broos onderling vertrouwen in de regio. Het uithollen van de gemeenteraden is nooit onze bedoeling geweest en een Regioraad is een brug te ver.'' Fractievoorzitter Nicole Zwart (VVD) stelde: ,,We willen spaarzaam zijn met het overdragen van bevoegdheden; we willen een verlengd lokaal bestuur en niet een verlegd lokaal bestuur. Maar we zien hier het optuigen van een nieuwe bestuurslaag, waar we carte blanche een principebesluit over nemen in september. Daar voelen we niets voor.''

Burgemeester Emile Jaensch liet de politici weten, dat zij voorstellen kunnen doen voor randvoorwaarden die aan de Regioraad moeten worden opgelegd. Zo'n Regioraad zou eerst alleen bevoegdheden kunnen krijgen over een paar onderwerpen. ,,Als dat goed loopt, kun je meer bevoegdheden overdragen. Zo kun je ook aan vertrouwen bouwen. Met een regioraad krijgt u meer invloed in de bestuurlijke samenwerkingsvormen.'' Op 9 mei is de besluitvormende vergadering. De politieke partijen gaan in de tussentijd met elkaar praten en mogelijk een of meerdere amendementen opstellen.


Joep Derksen

Garantie van 2 miljoen euro voor Rijnlands Lyceum

OEGSTGEEST > Het gemeentebestuur staat voor een bedrag van 2 miljoen euro garant voor de uitbreidingsplannen van het Rijnlands Lyceum. De school heeft deze gemeentegarantie nodig om een lening aan te gaan, voor de realisatie van extra ruimte. Er zijn namelijk vergaande plannen voor het creëren van een 'internationale afdeling'. Op zo'n afdeling waar internationaal onderwijs wordt gegeven, blijkt namelijk meer ruimte nodig te zijn. Het gemeentebestuur laat weten, dat het ,,in het kader van het expatbeleid'' wel ,, belangrijk vindt dat het internationale onderwijs over goede voorzieningen beschikt.'' De gemeenteraad kan op 1 juni haar wensen en bedenkingen geven.

Pleidooi voor Kindertelefoon

OEGSTGEEST > Gemeenteraadslid Ingrid van Dillen (CDA) dringt er bij het college van burgemeester en wethouders op aan, dat Oegstgeest de Kindertelefoon moet blijven steunen. Dit laat ze in schriftelijke vragen aan het college weten.


Vorige week kwam de Kindertelefoon in het nieuws: vanaf 2018 moet deze instantie met all 388 gemeenten afzonderlijk afspraken maken voor het voortzetten van de financiële steun aan de Kindertelefoon. Van Dillen stelt, dat haar partij het belangrijk vindt dat de dienstverlening voor een luisterend oor voor kinderen voortgezet moet worden. Niet alleen waar het gaat om de Kindertelefoon, maar ook om de stichting Sensoor (Luisterend Oor) en het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Ze wil van het college weten of de gemeente geld beschikbaar stelt en hoeveel dat dan zal zijn. Het college heeft enkele weken de tijd om te reageren.  

Stappen voor aardgasvrije wijken

OEGSTGEEST > ,,Het is heel zonde, dat nu nog wijken worden aangelegd met gas.'' Wie nu nog een huis laat bouwen, waarin de energievoorziening gebaseerd is op aardgas, is over een aantal jaren een dief van de eigen portemonnee. De gemeente moet het initiatief nemen om 'aardgasloze' nieuwbouwwijken aan te wijzen. Dat liet Bert Hos, strategieontwikkelaar voor Liander vorige week weten aan de politici.

In 2050 moeten alle huizen en gebouwen aardgasloos zijn; maar dat gaat niet van de ene dag op de andere. Nu al moeten de eerste maatregelen genomen worden. Bijvoorbeeld waar het gaat om het gemeentelijke beleid ten aanzien van nieuwbouw. Op dit moment is Liander verplicht om gas aan te leggen, bij iedereen die daar om vraagt. Maar de gemeente kan zogeheten 'aardgasloze' (nieuwbouw)wijken aanwijzen, waar het aardgas niet meer welkom is en mensen bijvoorbeeld elektrisch moeten koken. Als gemeenten een 'warmteplan' opzetten, kun je gebieden aanwijzen die aardgasloos moeten zijn.

Ook moeten de komende jaren alle huizen en gebouwen naar minimaal het energieniveau B en krijgt Nederland de komende decennia veel meer windmolens en zonnepanelen op daken te zien. ,,De energietransitie gaat veel geld kosten, 2% van het BNP (Bruto Nationaal Product, JD), maar het gaat ook veel banen opleveren'', aldus Hos. Hij drong er bij de gemeente op aan: ,,Zorg er voor dat alle nieuwbouw die er komt, ook gasloos aangelegd wordt.'' Helaas komt dit advies te laat voor de wijk Nieuw Rhijngeest, maar wellicht moet de projectontwikkelaar nog goed nadenken over de vraag of hij niet alsnog gasloze huizen gaat bouwen.


De Lianderman stelde: ,,Het is heel zonde, dat nu nog wijken worden aangelegd met gas. Er gaan stemmen op om rechtszaken te beginnen, omdat daar woningen gebouwd worden met een verborgen gebrek. Je weet namelijk nu al, dat er later aanpassingen aan moeten komen.'' Ook oudere wijken, waar tientallen jaren oude – en afgeschreven – gasleidingen liggen, komen de komende jaren in aanmerking voor een gasloze energietransitie. In Oegstgeest gaat het dan over de wijken Bloemenbuurt Zuid, Voscuyl zuidelijk en de Oude Hof. De raad moet snel besluiten of voor deze wijken een 'warmteplan' wordt opgezet, want anders is Liander verplicht om binnenkort nieuwe gasleidingen aan te leggen, wat weer een paar honderdduizend euro kost. En dat is zonde geld, als je weet, dat deze wijken uiterlijk rond 2030 worden afgesloten van het gas.  

19 april 2017

Meer bomen in gemeente

KAAG EN BRAASSEM > De gemeente heeft vorig jaar meer bomen geplant, dan dat er gekapt zijn. Dat laat burgemeester Marina van der Velde weten, naar aanleiding van vragen door D66. In 2016 zijn 52 bomen gekapt, waarna er op die locaties 48 nieuwe (jongere) bomen zijn teruggeplaatst. Bovendien zijn er op andere plekken in de gemeente nog eens 63 bomen geplant. Zoals 12 nieuwe bomen aan de Pastoor Kwakmanlaan in Rijpwetering, 17 nieuwe bomen langs de Braassemerdreef en 10 nieuwe bomen aan de Regenboogweg in Rijpwetering.


Volgens Van der Velde is niet iedere inwoner een bomenliefhebber: ,,De buurt staat vaak niet te springen om een nieuw exemplaar te krijgen, als er een boom verdwijnt.'' Dat heeft te maken met schaduwoverlast en bladval. ,,We proberen rekening te houden met de wensen van de buren, zodat er zo min mogelijk overlast is. Maar als mensen bezwaar hebben tegen bomen, is het in principe jammer voor de mensen, als die bomen gezond zijn.'' In deze gemeente worden dus geen bomen gekapt, als het er alleen maar om gaat, dat die wat overlast voor een inwoner geeft. 

Huizen in hofstructuur

HOOGMADE > Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Hoogmadese Wetering. Dit plangebied ligt aan de noordwestelijke rand van het dorp Hoogmade in het verlengde van zowel de Graaf Willem II Laan als de Theo Bosmanlaan. Er moeten veertig woningen komen, onderverdeeld in een noordelijk deel en drie zuidelijker gelegen woonblokken. De huizen in het zuiden zijn ontworpen in twee rijen van acht en een rij van maximaal veertien woningen. Deze vormen zo een bouwblok met een 'functioneel binnenterrein'. Voor het noordelijke deel zijn verschillende varianten opgenomen in het bestemmingsplan. Deze verschillen van vrijstaande huizen tot rijtjeshuizen in een hofstructuur en zowel mét als zonder een groene, openbare ruimte. ' In dit plan moet ook 30% sociale woningbouw gerealiseerd worden. 

Lokale aannemer bouwt brede school

HOOGMADE > Bouwbedrijf Verbij Hoogmade B.V. mag de brede school bouwen van het college van burgemeester en wethouders. Deze lokale onderneming heeft op verzoek haar maximumprijs zó verlaagd, dat het onder het maximale gemeentelijke krediet van 2,3 miljoen euro (inclusief btw) valt. Mochten er meerkosten zijn, in verband met tegenvallers gedurende de werkzaamheden, dan ligt dat risico geheel bij Bouwbedrijf Verbij, zo informeerde burgemeester Marina van der Velde vorige week.

Bouwbedrijf Verbij kreeg de opdracht, nadat de enig overgebleven concurrent, Bolton Bouw uit Zegeveld, zich terugtrok. Deze onderneming vond het financieel niet verantwoord om de klus uit te voeren voor minder dan 2,3 miljoen euro én nog financieel verantwoordelijk te worden voor tegenslagen tijdens de bouw. Voorstanders van zonnepanelen kunnen blij zijn; deze komen op het dak van de school, zo blijkt uit ambtelijke stukken. Ook komt er een 'optimaal binnenmilieu en een laag energieverbruik'.


Dat eventueel meerwerk het risico is voor de aannemer, daar is Van der Velde blij mee. Ze licht toe, hoe de gemeente dat voor elkaar heeft gekregen. ,,Dat komt omdat het een plaatselijke aannemer is, die er in is gestapt vanuit het feit dat hij plaatselijk is. Hij wil het probleem met ons oplossen. Daarmee hebben we elkaar gevonden.'' De eerste paal wordt in het derde kwartaal van dit jaar de grond in geheid. Aan de veiligheid van de kinderen is gedacht. Voor kinderen en begeleiders van de buitenschoolse opvang 'De Barg', komt er een pad langs de 'kerkzijde' van het bouwterrein. Daar komt ook de tijdelijke nieuwe ingang van de bestaande school. De nieuwe school zou al in het schooljaar 2018 – 2019 gebruikt kunnen worden. 

Rustende boer moet verkassen

LEIMUIDEN > Het gemeentebestuur zet een 'rustende boer' zijn huis uit. Deze man mocht maximaal vijf jaar wonen in een 'agrarische bedrijfsruimte' aan Vriezekoop 26a, maar moet nu verkassen. Als hij dat niet doet, start de gemeente een handhavingsprocedure op.


Voor burgemeester Marina van der Velde is het zo klaar als een klontje: ,,Vijf jaar geleden is de rustende boerregeling gevraagd en verstrekt. Die vijf jaar is nu om. Het is nu (in feite, JD) een tweede woning en geen mantelzorgwoning.'' Ze licht toe, waarom de gemeente de regels zo streng handhaaft: ,,Als hij hier in blijft zitten en hij zou overlijden, zou je een tweede woning overhouden. De gedachte (bij het toekennen voor het maximaal vijf jaar bewonen van dit pand, JD) was, dat het ging om de overgang van de ene naar de andere eigenaar.'' Dus hij moet opzouten? Van der Velde: ,,Ja, maar dat wist hij al voordat hij aan de regeling begon. Het komt niet als een donderslag bij heldere hemel.''

Schuur voor beter uitzicht

KAAG EN BRAASSEM > Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de komst van een nieuwe schuur aan de Doespolderkade 3d. Vorig jaar hadden de bestuurders nog twijfels, maar die zijn nu verdwenen, zo liet burgemeester Marina van der Velde vorige week weten: ,,De verrommeling gaat weg en de buren zijn het met elkaar eens, dat ze de omgeving daar zo beter gaan maken.'' Met de komst van de schuur moeten veel spullen, die nu in de buitenlucht liggen, uit het oogveld verdwijnen. 

CDA ruilt plantjes in voor stenen

KAAG EN BRAASSEM – Het winkelende publiek kan zaterdag 13 mei zomaar verrast worden met een gratis begonia of vlijtig liesje. Die dag staan namelijk op verschillende plekken in deze gemeente leden van het CDA om deze ruikertjes uit te delen. De politici doen dit in het kader van de actie 'Stoeptegel er uit en plantje er in', om zo aandacht te vragen voor het feit dat een natuurlijke tuin beter is voor de leefomgeving dan een versteende tuin. Om een plantje te krijgen, moet hiervoor een steen, klinker of tegel worden ingeleverd.

Column

Dilemma

Ik ben er nog niet uit. Ga ik woensdagavond 19 april naar de algemene ledenvergadering van Dorpsraad Leimuiden of bezoek ik het 'Themacafé Trends en Ontwikkelingen in Mobiliteit (TOM)'? Toegegeven; dit vraagstuk past niet helemaal in het rijtje: 'Hoe los ik de opwarming van de aarde op?' en 'Op welke manier krijgen we wereldvrede?'. Maar helaas – of gelukkig voor de wereld – kan ik me niet in tweeën splitsen en dus moet ik kiezen.

In Leimuiden gebeurt namelijk nogal wat. Over de verbeteringen van het dorpscentrum is al veel geschreven, maar die plannen zijn nog niet uitgevoerd of een nieuw project heeft de bestuurlijke kop opgestoken: de Drechtdoorsteek. Gemeenten in de omgeving vinden het namelijk een uitstekend idee dat grondgebied van Leimuiden onder water wordt gezet, zodat er meer vaarverkeer en vaarvertier mogelijk wordt.

Dan gaat het er niet alleen om, dat je met je boot lekker kunt knallen langs Leimuiden. Ook moet er bij de Drechtdoorsteek een 'aquafungarden' komen voor de dagrecreatie, met daarbij een ' kunstmatig golfbad, een wavegarden, modelvaren, waterspeelplaats en een waterkanolabyrint'. Dat alles wordt opgefleurd met drie meter hoog olifantengras, zodat de Leimuidenaren niet jaloers hoeven te kijken naar al die watersporters die zich prima vermaken in hun eigen wereldje. Tijdens de ledenvergadering, die openbaar is, wordt dit wellicht een onderwerp van gesprek. Tenminste, als het bestuur van de dorpsraad Leimuiden dat ook toelaat.

Maar ja, dat TOM-themacafé is natuurlijk ook de moeite van een bezoek waard. Tegen een ongetwijfeld goede betaling heeft Royal Haskoning DHV namelijk 'trends en knelpunten' voor het verkeer onderzocht in deze regio. Bestuurders en politici moeten dan gaan vrijdenken over de toekomst van de wegen en parkeermogelijkheden. Dit soort bijeenkomsten vormen vaak de eerste stap in een jarenlang proces, dat tot vérgaande veranderingen kan leiden.

Als je als bestuurder namelijk het standpunt inneemt, dat de jongeren geen eigen auto meer willen hebben (op basis van één onderzoekje, dat door andere onderzoeken al is weerlegd), kun je al snel tot de conclusie komen, dat er in de toekomst minder parkeerplaatsen nodig zijn. En dus worden er dan plekken weggehaald, tot jarenlange ergernis en frustratie van inwoners, ondernemers en toeristen. Natuurlijk past het in de duurzaamheidswens, dat iedereen in de bus stapt, want als tachtig mensen in de bus zitten, scheelt dat potentieel toch weer tachtig auto's op de weg. Helaas is de bus een vervoermiddel dat vertrekt vanaf een plek waar je niet bent en je aflevert op een plek waar je niet moet zijn. Met uitzondering van de grote steden blijven de bussen van Arriva en Connexxion in landelijke gemeenten als Kaag en Braassem angstwekkend leeg. Moeten hiervoor nou echt al die aparte banen aangelegd worden, zoals op de N207? Terwijl het autoverkeer ondertussen stil staat en hierdoor onnodig tonnen aan CO2 de lucht in gaan? Is dat nu duurzaamheidsbeleid?


U begrijpt, waarde columnlezer, het wordt nog een lastige keuze om te bepalen welke bijeenkomst ik zal bezoeken om daar verslag van te doen.  

Gezin ontsnapt aan dood

ROELOFARENDSVEEN > De Dood waarde rond in de nacht van donderdag 13 april op vrijdag 14 april. Maar een gezin met zes personen kwam gelukkig met de schrik vrij in de Yachtclub Noorderhem. Zij sliepen op een gehuurde boot en merkten daardoor niet, dat er koolmonoxide in de kajuit was gekomen.


Deze koolmonoxide werd veroorzaakt door een technisch mankement aan de accu, zo laat de politie Kaag en Braassem weten op haar Facebookpagina. Dit zogeheten 'knalgas' ontstaat wanneer een accu wordt opgeladen. De acculader was kapot, zo bleek uit onderzoek; hierdoor kon het gas vrijkomen. Gelukkig werd de vader van het gezin wakker. Hij voelde zich niet goed en besloot richting de jachtclub te lopen, waar op dat moment nog een voormalig politieagente aanwezig was. Zij herkende de alarmsignalen bij het verhaal van de vader en schakelde de hulpdiensten in. Alle gezinsleden zijn met ambulances naar het ziekenhuis vervoerd en kunnen het verhaal gelukkig navertellen.

Nieuwe Drechtbrug 'Voortvarend' aangelegd

LEIMUIDEN > De nieuwe Drechtbrug werd donderdag 13 april officieel geopend en bleek de naam 'Voortvarend' te hebben. Aanwonende Pieter Meijer slingerde hierop de eerste grap over de brug de lucht in: ,,Ze kunnen de naam beter veranderen in 'Stoortvarend', want die brug is behoorlijk wat lager geworden dan die was.''

Toch stond het officiële openingsmoment in het teken van feest en vreugde. Wethouder Yvonne Peters en Carine Adriaansen, projectleider van de Provincie Zuid-Holland, namen de openingshandeling op zich. Ze onthulden het 'Drechtbrug-bord', dat naast de rijbanen komt te staan. Peters liet onder meer weten: ,,We zijn in Nederland goede bruggenbouwers. Deze brug werd in 1953 opgeleverd; net voor de overbekende overtroming. Toen viel de brug voor een deel in en konden we opnieuw beginnen.'' Nog datzelfde jaar werd de oude Drechtbrug echter voltooid en inmiddels had de brug zo ongeveer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Nu is de brug vervangen door een fonkelnieuw exemplaar en Peters is blij met het resultaat. ,,De brug is belangrijk vanwege de bereikbaarheid; ook voor onze dorpen. We zijn blij dat de werkzaamheden nu aan het eind zijn. De onderdoorgangen zijn hoger geworden en daar zijn we blij mee. Er is eigenlijk maar één minpuntje; deze brug had wat hoger boven het water kunnen zijn.'' Ze besloot: ,,We hopen dat deze brug een hoge leeftijd gaat halen: misschien wordt hij weer bejaard.'' Adriaansen besloot: ,,Het was een ingrijpende operatie, waarbij de verkeersveiligheid steeds voorop heeft gestaan. De rijstroken worden op tweede paasdag 's ochtends vroeg geopend. Dit is een mooie mijlpaal, maar na de Drechtbrug wordt nu ook nog de Leidsevaartbrug vervangen.'' Alle werkzaamheden moeten in de eerste helft van 2018 afgerond zijn.


Joep Derksen

Onvoldoende voor gemeente

KAAG EN BRAASSEM > De deelnemers aan het PROpiniepanel vinden, dat ze zelf erg goed bezig zijn met duurzaamheid. Maar liefst 94% van de deelnemers laat weten, dat ze actief energie besparen. Dan gaat het met name om zaken als het uitdoen van het licht, korter dan tien minuten douchen en het regelmatig lager zetten van de verwarming.

Bijna iedereen vindt duurzame energie belangrijk, maar een minderheid (48%) wil daar dan ook extra voor betalen. Als energiebesparende maatregelen ook geld opleveren voor de gebruiker, dan wordt het voor ruim 2/3de van de deelnemers weer interessant, bijvoorbeeld waar het gaat om het isoleren van het dak van de woning of de beglazing van het huis.


Een op de vijf deelnemers is faliekant tegen de komst van windmolens, maar 64% geeft aan deze prima te vinden. Het onderzoek heeft niet gevraagd of die mensen de komst van een windmolen vlak bij hun huis ook fijn vinden. Toch geven de deelnemers zichzelf een (krappe) voldoende, waar het gaat om de vraag hoe duurzaam zij zichzelf vinden. De gemeente krijgt een 4,5 als eindcijfer. Veel respondenten willen, dat de gemeente meer doet om energiebesparing en het gebruik van duurzame energie te stimuleren.