Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 juni 2020

Wethouder Glasbeek stapt op

Coalitie dreigt te vallen

OEGSTGEEST – De deal met Oudendal is uiteindelijk het Waterloo geworden van wethouder Glasbeek. Hij had met Oudendal een ondertekende overeenkomst, dat het college een beslissingsbevoegdheid zou hebben over het mogelijk toestaan van een commerciële bebouwing. Maar een meerderheid van de raad pikte dat niet. Coalitiepartijen VVD en CDA lieten Glasbeek als een baksteen vallen en voor hem zat er niets anders op dan zijn ontslag in te dienen.

JOEP DERKSEN

De raad stemde met 7 stemmen voor (D66 en PrO) en 12 stemmen tegen het voorstel aanpassen vastgestelde gebiedsvisie De Geesten. Raadslid Bouw (VVD) maakte bij het begin van de discussie al duidelijk, dat ze dit voorstel niet zullen steunen. Hij vroeg nog aan het CDA of deze partij ‘van gedachten was veranderd’ en toch in zou stemmen met het voorstel. Dat zou namelijk betekenen, dat er wél een meerderheid was voor het collegevoorstel en Glasbeek dus kon aanblijven.

Maar ook het CDA wilde niet meegaan met het voorstel en het college extra besluitmacht toekennen. Raadslid Van Driel (PrO) constateerde: ,,CDA en VVD hopen allebei van elkaar dat ze het plan redden. Hoe kan de wethouder doorgaan, als niet zeker is of positie van de VVD verandert op de dag van de vergadering?’’

Met een ruime meerderheid schoot de raad het voorstel af. Hierna nam Glasbeek het woord. ,,Met het verwerpen van dit voorstel rest mij geen andere gang dan het aanbieden van mijn ontslag. Ik kan niet als een stuk aangeschoten wild mijn functie blijven vervullen. Het is bijzonder teleurstellend dat de aanvankelijke steun van de VVD is ingetrokken. Het is zoals het is. Mij rest niets anders dan dit te doen. Het is jammer. Ik heb met plezier in Oegstgeest gewerkt. Het komt nu ten einde.’’

Voor Oegstgeest gaat de planvorming voor De Geesten een nieuwe fase in. Raadslid Vos (D66): ,,Met alleen een gebiedsvisie zonder overeenkomst met Oudendal kunnen we nooit een bestemmingsplan maken. Dan moeten we helemaal naar het begin.’’ Van Driel vulde aan: ,,We krijgen jaren vertraging. Wij beraden ons op onze positie’’ (in het college, JD).

Veteranenboek Kaag en Braassem

Hoogste landelijke vertegenwoordiger van veteranen neemt boek in ontvangst


BOEK – Niemand minder dan de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) Frank van Sprang nam het eerste exemplaar van het Veteranenboek Kaag en Braassem in ontvangst.

Dit Veteranenboek is geschreven door een inwoner van de gemeente Teylingen, Joep Derksen van de Stichting Zinsnede. Maar liefst 29 veteranen uit buurgemeente Kaag en Braassem vertellen over hun ervaringen van hun uitzendingen naar landen als Mali, Irak, Afghanistan, Joegoslavië en Nederlands-Indië. Ook bevat het boek één van de laatste getuigenisverslagen van de strijd om de Grebbeberg in 1940, alsmede vele foto’s uit de uitzendingen van de veteranen zelf.

Een aantal van de veteranen besloot spontaan naar het gemeentehuis te komen, om de IGK in een erehaag te verwelkomen; als blijk van dank voor zijn inzet voor het welzijn van de veteranen in Nederland. Voorafgaand aan de overhandiging liet Van Sprang weten, hoe belangrijk het is dat de verhalen van deze 26 mannen en drie vrouwen behouden zijn.

,,Respect, waardering en zorg; voor veteranen en hun familie; daar gaat het om. Deze mensen leveren een meerwaarde voor onze maatschappij. In deze gemeente zijn zo’n honderd veteranen, waarvan nog een aantal actief dienend. Hartelijk dank, dat dit boek is geschreven; laat het een aanzet voor anderen zijn om ook de verhalen van veteranen te vertellen.’’

Burgemeester Marina van der Velde nam het tweede exemplaar van het Veteranenboek Kaag en Braassem in ontvangst en Zinsnede-voorzitter Teuntje van Delft het derde exemplaar. Auteur Derksen laat weten: ,,De totstandkoming van dit boek is mogelijk gemaakt dankzij een donatie door Fonds Alphen e.o. Als interviewer en schrijver van de verhalen van deze veteranen prijs ik me gelukkig en ben ik vereerd, dat ik hun ervaringen heb mogen opschrijven. Juist door het handhaven van de vrede elders, voorkomen de veteranen, dat brandhaarden overslaan naar andere regio’s. waarbij oorlog en strijd steeds een stapje dichter bij Nederland kunnen komen. Het is mijn diepste wens, dat de spirit en inzet van de dappere veteranen van Kaag en Braassem via hun verhalen ook zal leiden tot inspiratie van de overige inwoners van deze gemeente.’’

Het Veteranenboek Kaag en Braassem is voor slechts 12,50 euro te bestellen bij iedere boekhandel. Vorig jaar publiceerde de Stichting Zinsnede al het Veteranenboek Teylingen en daarvoor boeken met veteranenverhalen uit Nieuwkoop en Lisse.

Binnenkort digitale peilingen voor inwoners

Nieuwkoop – Inwoners kunnen later dit jaar via digitale peilingen en panels meepraten over allerlei zaken, die spelen in de gemeente Nieuwkoop. Dit idee van de politieke partij Samen Beter Nieuwkoop wordt warm verwelkomd door de overige partijen.

Al waarschuwde raadslid Aad Otto (CDA) wel, dat een panel moet bestaan uit een representatief deel van de bevolking. En dat niet alleen de mensen, die toch al de politiek volgen, hun mening digitaal gaan geven. D66-er Jop van der Pijl opperde, dat burgemeester Robbert-Jan van Duijn actiever wordt om jongeren via Instagram te benaderen. Dat zegde Van Duijn toe.

Café weg voor appartementenflat

OUD ADE – In het pand aan de Leidseweg 14 in Oud Ade zat ooit Café ’t Lage Land. Decennialang was dit dé plek voor de inwoners om elkaar te ontmoeten en feest te vieren. Maar die tijden zijn voorbij; het gebouw wordt gesloopt, om plaats te maken voor een fonkelnieuw appartementengebouw.

In dat pand komen tien appartementen. Op het terrein ernaast verschijnt een nieuwe opslagloods. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem staat hier positief tegenover. De initiatiefnemer moet wel geld storten in een woningbouwfonds, omdat geen van die appartementen valt onder de categorie ‘sociale woningbouw’.

Eigen huurders eerst

Leimuiden - De 24 nieuwbouwwoningen in Leimuiden-West zijn als eerste bedoeld voor woningzoekenden uit Leimuiden en Rijnsaterwoude, die op dit moment al in een huurwoning zitten. Dat laat Woondiensten Aarwoude weten.

Wanneer inwoners uit deze dorpen verhuizen naar de nieuwe onderkomens, zorgt dat voor doorstroming op de lokale woningmarkt, zo is de gedachte.

Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met de ‘huizen eerst voor eigen inwoners-regeling’. Deze woningen worden, als alles goed verloopt, aan het eind van dit jaar opgeleverd.

Groen kun je voortaan zelf doen

Oude Wetering – De gemeente Kaag en Braassem doet het groenonderhoud niet meer in de Akkerdistel in Oude Wetering. De omwonenden hebben aangegeven, dat ze zelf verantwoordelijk willen zijn voor dit werk. Op die manier wordt de wijk groener, zo is de gedachte.

Wethouder Yvonne Peters is blij, dat inwoners zelf het onderhoud in eigen hand nemen en hun straat ‘adopteren’. Zij legt een ‘Groen & Doen!’ tegel. Adopteren houdt in dat inwoners van een straat of buurt het stuk groen naar eigen wens mogen inrichten én onderhouden. De enige voorwaarde die de gemeente aan de inrichting stelt, is dat bomen in beheer blijven van de gemeente in verband met veiligheid. Er kunnen dus niet zomaar bomen gekapt worden. Daarnaast geeft de gemeente advies over de plannen van de inwoners, bijvoorbeeld over de vraag of het plaatsen van een plant of boom op een bepaalde plek een goed idee is.

Ook bewoners van andere straten en wijken kunnen er voor kiezen om zelf het onderhoud van de groenstroken te doen. Met het leggen van de eerste ‘Groen & Doen!’ tegel begint officieel een proefproject, waarbij het doel is, dat zoveel mogelijk locaties in de gemeente Kaag en Braassem door de inwoners zelf worden onderhouden. Wie interesse heeft, kan hiervoor contact opnemen met de gemeente Kaag en Braassem.

Column

Nieuwsupdate

Er gebeurt nogal wat in de gemeente Kaag en Braassem, waarde columnlezer. Zo krijgt Dobbe Transport op het Veenderveld 116 in Roelofarendsveen de mogelijkheid om grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen op te slaan. Dan gaat het in totaal om 1200 ton. Wees gerust; heb blijkt niet om dynamiet of plutonium te gaan, maar ‘slechts’ om zogeheten aerosolen. Dat is een mengsel van stofdeeltjes of vloeistofdruppels in een gas, zoals die in een spuitbus wordt gebruikt.

In 2017 gaf het college al toestemming om maximaal 499 ton aan spuitbussenopslag toe te staan, dus het meer dan verdubbelen van die ruimte is dan een kleine stap. Er is immers niets gebeurd….

Opvallend is echter wel, dat Dobbe vraagt om naast de opslag van aerosolen ook andere gevaarlijke stoffen mag opslaan. In een gemeentelijk document staat, dat ,,volgens het Bestuurlijk kader externe veiligheid Holland-Rijnland bij dit berekende groepsrisico sprake is van een verwaarloosbaar groepsrisico dat in principe altijd aanvaardbaar is zonder aanvullende voorwaarden.’’ Volgens de gemeente is er geen sprake van ‘precedentwerking’: ,, Er wordt immers een vorm van bedrijfsvoering mogelijk gemaakt die volgens de regels van het bestemmingsplan niet is toegestaan.’’ Kortom; we kunnen rustig gaan slapen.

Verder lijkt de adviescommissie Dorp, Stad en Land in het stof te moeten bijten, waar het gaat om het behoud van een schuur aan de Voorweg 20 in Nieuwe Wetering. Deze adviescommissie geeft aan, dat dit monument behouden moet blijven, maar Architectenbureau Prent toont met foto’s aan, dat dit pand in feite een bouwval is geworden. Wat weer tot een reactie van Dorp, Stad en Land heeft geleid: ,, De commissie is van mening dat de slechte bouwkundige staat een gevolg is van het laten verlopen van onderhoudstermijnen.’’ Met andere woorden: de monumentenexperts vinden, dat de oude schuur wel degelijk behouden had kunnen worden als de eigenaar dit gebouw goed onderhouden had. Toch wil het college toestaan, dat de schuur gesloopt wordt. Zo lijkt het er toch op, dat je als monumenteneigenaar beloond wordt als je jouw monumentale gebouwen niet onderhoudt.

Enthousiasme in Noordwijk

Over verplaatsen station Voorhout

Noordwijk – Het idee van Teylings gemeenteraadslid Dion Piket om het station van Voorhout te verplaatsen naar de grens met Noordwijk, kan op veel steun rekenen van de Noordwijkse raadsleden.

Het zorgt voor de Noordwijkse inwoners voor kortere fietstijden en bovendien kan zo’n treinstation dichterbij het strand zorgen voor extra badgasten. De PvdA, VVD, Doen! En NZ Lokaal willen dat geld uit het Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland wordt gebruikt om de verplaatsing van het station mogelijk te maken.

Het college moet aan de gemeente Teylingen aanbieden om hier een gezamenlijk project te maken en samen te onderhandelen met ProRail, de Provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland. De raad praat binnenkort over dit voorstel.

Oproep voor extra steun ondernemers

Noordwijk – Meerdere politieke partijen pleiten voor coronasteunmaatregelen voor Noordwijkse ondernemers. D66 en Bruisend Noordwijk roepen het college van burgemeester en wethouders op, om hier snel duidelijkheid over te geven.

Raadslid Michael van Dormolen (VVD) komt binnenkort met concrete steunideeën. Zoals het verlagen van de onroerendezaakbelasting voor gebruikers niet-woningen, het verlagen of kwijtschelden van precariobelasting op terrassen en een lagere pacht. Ook roept de VVD op, dat er ‘niet stringent gehandhaafd’ gaat worden, als ondernemers op de Koningin Wilhelmina Boulevard of De Grent ‘op creatieve wijze hun bedrijf uitoefenen’.

Ook mogen de strandpaviljoens deze winterperiode van de VVD blijven staan en hoeven ze dus niet afgebroken te worden. 

Plannen voor kiosk en duinpaviljoen

Noordwijk – De oprichting van de Stichting Duinpaviljoen Cultureel Noortwyck zorgt voor enthousiasme in de gemeenteraad, zo bleek dinsdagavond.

Deze stichting wil de culturele beleving van de badplaats Noordwijk versterken door het realiseren en in stand houden van een duinpaviljoen en een kiosk aan de Koningin Wilhelminaboulevard. Dat zorgt voor een betere verbinding tussen het strand en de boulevard, zo vindt VVD-raadslid J. Knapp.

De VVD vroeg aan het college van burgemeester en wethouders om met de initiatiefnemers in gesprek te gaan en de mogelijkheden van de plannen te bespreken. Wethouder Roberto ter Hark kon melden, dat een eerste gesprek op maandag 28 juni plaatsvindt.

Slechte communicatie parkeertarieven

Noordwijk – Volgens raadslid Taetske Visser (Puur) heeft de gemeente Noordwijk de nieuwe parkeertarieven slecht gecommuniceerd.

Dat wilde Visser tijdens de raadsvergadering dinsdagavond laten weten in een mondelinge vraag. Volgens haar is Puur ‘vele malen benaderd door inwoners dat zij het niet eens zijn met de tarieven en ook niet zijn geïnformeerd.   Ook is niet duidelijk gecommuniceerd dat er niet meer met inwoners- en bewonersvergunning op de Kon. Astridboulevard geparkeerd mag worden’.

Door tijdgebrek  kon de vraag niet gesteld worden, maar burgemeester Verkleij zegde toe, dat ze zorgt, dat deze vraag vandaag beantwoord wordt.

Vragen over duurzaamheid

Noordwijk – De politiek buigt zich over de vraag, hoe Noordwijk kan bijdragen aan een duurzame samenleving.

Mogen er windmolens en zonnepanelenvelden komen op de bollenvelden, in de duinen of op de zeldzame grasweides? De politieke partijen verschillen hierover van mening, zo bleek dinsdagavond. Raadslid Maan (GroenLinks) riep het college op om aan Holland Rijnland aan te geven, dat er geen gebruik moet worden gemaakt van biomassacentrales. Wethouder Sjaak van den Berg wil dat voorlopig niet toezeggen. Raadslid Warmerdam (Doen!) wil dat de ‘mogelijkheid van nucleaire opwekking’ wordt onderzocht.

Binnenkort gaat de gemeenteraad stemmen over zestien amendementen en twee moties. Hieronder zitten voorstellen voor gebruik maken van geothermie, extra inzet van energiecoaches, het opzetten van geldpotjes voor de verduurzaming en het toestaan van zonnepanelen boven parkeerterreinen.

Waspeencentrum is welkom

Noordwijk – De verplaatsing van een waspeencentrum van Katwijk naar een perceel op de Leidsevaart 228a; een meerderheid van de gemeenteraad vindt dit een goed idee.

Al waren enkele partijen hier fel tegenstander van. Raadslid Van der Vossen (NZ Lokaal) gaf aan, dat de huidige gebouwen op die plek maximaal vier meter hoog zijn en het waspeenpand wordt veertien meter hoog. Ook de combinatie van vrachtwagens en de Noordwijkse jeugd die binnenkort over die ontsluitingsweg naar Voorhout fietst, vindt ze een slecht idee. PvdA-er Janson heeft niet genoeg informatie over het gebruik en het lozen van water door het waspeenbedrijf. Ook GroenLinks en Puur zijn kritsch. Raadslid Visser (Puur) vreest voor het verdwijnen van de ‘mooie entree en de doorzichten’.

Een raadsmeerderheid geeft echter aan geen bedenkingen te hebben. Inwoners en belanghebbenden kunnen de komende weken hun mening geven over de komst van het waspeencentrum.

Geen boetes voor fout parkeren

Noordwijk – Op de Koningin Astrid Boulevard (straatparkeren) kan nog altijd met een vergunning geparkeerd worden.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van vragen door CDA-raadslid Barnhoorn. Het toestaan van parkeren voor vergunninghouders geldt echter niet voor de parkeerkoffers in de zeereep aan de Koningin Astrid Boulevard. Voor veel inwoners is dat verwarrend, zo stelt het CDA. Het college biedt de helpende hand.

,,Om tegemoet te komen aan de ontstane verwarring worden tot 1 januari 2021 inwoners met een vergunning die deze op een juiste manier gebruiken en echter toch in de koffers/zeereep aan Koningin Astrid Boulevard parkeren niet beboet.’’

Grondwater bedreigt reconstructie Parallel Boulevard

Noordwijk – Hoe kan de overlast van grondwater het beste voorkomen en bestreden worden? Dat moet blijken uit een presentatie, die op woensdag 1 juli gehouden wordt aan de raadsleden.

Die avond zal de volgens het college ,,zeer ervaren onafhankelijk geotechnisch adviseur’’ Ing. H. Everts praten over de mogelijkheden van drainage bij de reconstructie van de Parallel Boulevard. Het CDA heeft gevraagd of de herinrichting van de Parallelboulevard en de aanleg van een infiltratievoorziening losgekoppeld kan worden van de grondwaterbeheersmaatregel. Dat is volgens het college niet mogelijk.

,,Het realiseren van de voorgenomen infiltratievoorziening zonder grondwaterbeheersmaatregel geeft een te hoog risico op grondwateroverlast.’’

Paviljoens ook in winter op strand

Noordwijk – De seizoensgebonden paviljoens mogen het komende winterseizoen waarschijnlijk blijven staan.

Het college van burgemeester en wethouders is bereid om hier aan medewerking te verlenen. Ieder jaar aan het eind van het toeristenseizoen moeten deze paviljoens normaliter afgebroken worden. Maar in verband met de gevolgen van de coronacrisis hebben de eigenaren van deze seizoensgebonden paviljoens aan de gemeente gevraagd of de paviljoens de komende winter op het strand van Noordwijk mogen blijven staan.

Het college staat hier positief tegenover. De paviljoens blijven in de winter gesloten.

Column

Veteranen

Aanstaande zaterdag is het Nationale Veteranendag. Het is een manier om aandacht te geven aan de mensen die, met gevaar voor eigen leven, zich hebben ingezet om anderen te helpen. Ze brengen en behouden vrede in landen over de hele wereld. Met het voorkomen of blussen van brandhaarden zorgen zij er voor, dat deze brandhaarden niet overslaan naar andere regio’s.

Juist door de professionele aanpak verlopen deze missies naar landen als Mali, Irak, Afghanistan redelijk rustig. In het verleden opereerden de Nederlandse soldaten onder meer in Joegoslavië, Libanon, Nieuw-Guinea en Nederlands-Indië. Bij het woord ‘veteraan’ denken veel mensen aan oude mannen, die ooit wat in het buitenland gedaan hebben. Maar niets is minder waar, waarde columnlezer.

Veteranen zijn mannen en vrouwen, tussen 18 en 112 jaar. Ook in de gemeente Kaag en Braassem zijn er mensen, die hun leven hebben gewaagd voor uiteindelijk onze vrijheid. De verhalen van 29 van hen zijn opgenomen in het Veteranenboek Kaag en Braassem, dat vanaf donderdag 25 juni in de boekhandel voor slechts 12,50 euro te koop is. Deze drie vrouwen en 26 mannen vertellen openhartig over hun belevenissen, gevoelens en ervaringen en het boek staat vol met foto’s uit de uitzendingen zelf.

Niemand minder dan Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) Frank van Sprang neemt het eerste exemplaar van het Veteranenboek Kaag en Braassem (dat tot stand is gekomen dankzij een donatie door het Fonds Alphen e.o.) in ontvangst. De IGK heeft ook het voorwoord in het boek geschreven; dat is een prachtig eerbetoon aan de veteranen uit Kaag en Braassem.

De verhalen van ‘onze’ veteranen zijn opgeschreven en in een boek uitgebracht, zodat deze lokale historie voor altijd behouden wordt. Wilt u uw steun betuigen aan deze mede-inwoners? Lees dan deze verhalen en koop het Veteranenboek Kaag en Braassem (ISBN: 978-90-828414-3-5)!

Uitbreiding bedrijfspand

Noordwijkerhout – Een uitbreiding van de bedrijfspanden op de Langevelderlaan 4; het college van burgemeester en wethouders heeft hier geen problemen mee.

Het tuinbedrijf wil een kas, schaduwhal en twee schaduwtunnels van in totaal 3800 m2 slopen. Hiervoor in de plaats komt dan nieuwbouw van ruim 6.000 m2. Dit plan wijkt af van de bestemming ‘landelijk gebied’, maar het college legt dit voorstel voor aan de gemeenteraad.

De Omgevingsdienst West Holland moet een definitief besluit nemen over dit initiatief.

Wens voor meer sociale woningbouw

Noordwijk – Verschillende politieke partijen maken zich zorgen dat de komende jaren niet genoeg sociale woningen worden gebouwd. Dat bleek tijdens de vergadering over de concept Woonvisie, die maandagavond plaats vond.

PvdA-raadslid Jan Janson kondigde aan, dat hij dinsdagavond een voorstel indient, dat bij toekomstige woningbouw minimaal 40% in plaats van 30% van die huizen sociaal geprijsd moeten zijn. D66-er Dick Gutlich stelt dan voor om een ‘aanjaagteam’ op te zetten, zodat er tempo gemaakt kan worden met de woningbouw. Wethouder Dennis Salman liet weten, dat er misschien wel heilige huisjes worden omgetrapt. Hij denkt na over ‘verdichten’ van woningbouw in het oude Noordwijk.

Wethouder Sjaak van den Berg merkte op, dat het gemeentebestuur nu al kijkt naar ‘kansrijke locaties’ voor woningbouw in Noordwijk, zoals het terrein van de voormalige bowling en het kantoor van het voormalige Zilveren Kruis. Ook gaf hij aan, dat er de komende jaren 365 sociale huurwoningen bijkomen, waaronder ruim 200 op Offem-Zuid en verder op het oude Northgoterrein, Bronsgeest en aan het Julianahofje.

Dennis van der Voort van de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten pleitte voor actie, zodat ook arbeidsmigranten goede behuizing kunnen krijgen. In een visie kun je niet wonen, in huizen wel. Er moeten locaties aangewezen worden. Dan kunnen de bouwers binnen drie tot zes maanden complexen realiseren.

Praatplaten voor Space Campus Noordwijk

Noordwijk – Hoe moet de Space Campus er in de toekomst uit gaan zien? Daarover kunnen inwoners, bedrijven en politici binnenkort meepraten tijdens zogeheten ‘praatplaten’.

Die praatplaten gaan over de plaats van de Space Campus in de internationale wereld van de space-industrie, de ontwikkeling van de Space Campus zelf en de acties voor de komende vijf jaar. Ook kunnen mensen op een aparte praatplaat met een ‘moodboard’ aangeven welke sfeer het nog te bouwen Space Campus moet uitstralen.

Space Campus Noordwijk moet de plek worden, waar ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheid en omgeving elkaar ontmoeten en samen ruimtevaartkennis delen en technologie en data toepassen. En een broedplaats zijn voor innovaties, start-ups en scale-ups, de vrijplaats voor young professionals en de plek waar nieuwe (inter) nationale bedrijvigheid ontstaat.

19 juni 2020

Geen boetes meer voor vissen in kernen

Nieuwkoop – Vissende kinderen hoeven niet meer bang te zijn, dat ze bekeurd worden door een boa (bestuurlijke opsporingsambtenaar).

Wethouder Antoinette Ingwersen liet dit dinsdagavond weten aan de leden van de gemeenteraad. Sinds 2012 vragen verschillende hengelsportverenigingen al om een duidelijk beleid over waar je wel en niet mag vissen. De angst bestaat, dat enthousiaste kinderen die in de buurt van hun woning een hengel uitslaan, een bekeuring krijgen.

Die angst is ongegrond, volgens de wethouder. ,,De boa’s en de politie hebben vele taken en het daar best druk mee. Het handhaven op vissen heeft niet de prioriteit. Ik heb niet gehoord dat iemand op de bon is geslingerd. het is niet een van hun basistaken en het wordt gewoon niet gedaan.’’

Wat Ingwersen betreft, mogen alle inwoners zonder boetevrees binnen de kernen gaan vissen. ,,We willen binnen de kernen gedogen, dat een hengeltje wordt uitgegooid. We gaan alleen handhaven, als er grote overlast van komt; anders wordt op geen enkele manier gehandhaafd.’’ Voor de grotere stukken water buiten de kernen moeten we goed kijken, wie je waar wilt toestaan. Ik wil dit in ieder geval dit jaar regelen.’’

Laatste kans voor oud papierophalers

KAAG EN BRAASSEM – De verenigingen, scholen en stichtingen die in Kaag en Braassem het oud papier ophalen, kunnen dit mogelijk volgend jaar ook nog blijven doen. Maar hiervoor moeten de vrijwilligers zich wel aanpassen aan een nieuw systeem. Ook moeten er genoeg vrijwilligers bij komen, die ervoor zorgen dat het oud papier vanaf 2021 eveneens in Oude Wetering, Roelofarendsveen en op Kaageiland worden opgehaald.

Eerder deze week had het gemeentebestuur van Kaag en Braassem overleg met de huidige papierinzamelaars. Wim Buskermolen, voorzitter van voetbalvereniging De Kickers ’69 in Leimuiden, was hierbij. Hij vertelt: ,,Er ligt een hele opdracht bij alle oud papierinzamelaars. Alle oude systemen moeten overboord gegooid worden. Cyclus heeft een routeschema opgesteld en dat schema gaat dwars door alle dorpen en ophaalwijken heen. Daar moeten we ons op aanpassen.’’

Nu is het nog zo, dat alle scholen en verenigingen hun ophaalactiviteiten beperken tot hun eigen dorp of omgeving. De organisaties in Nieuwe Wetering halen het papier alleen in dat dorp op, VV Woubrugge verleent deze dienst voor Woubrugge en De Kickers verzorgen de papierophaal in Leimuiden en Rijnsaterwoude. Maar Cyclus wil haar vrachtwagens efficiënt inzetten en combineert het ophalen van bijvoorbeeld Woubrugge met Rijnsaterwoude. Dan is het niet mogelijk, om tussendoor ‘even’ van vrijwilligersteam te wisselen.

De vrijwilligers van alle organisaties en scholen moeten binnenkort dus laten weten, of ze het papier willen blijven ophalen, als dat niet alleen in hun dorp gebeurt. Buskermolen gaat er van uit, dat er voldoende vrijwilligers zijn, die dat willen blijven doen. Een tweede eis lijkt echter nog lastiger uit te voeren. Als er volgend jaar gebruik gemaakt wordt van vrijwilligers, dan moet dat systeem ‘gemeentedekkend’’ zijn. Dus dan moet het oud papier ook opgehaald worden in plaatsen, waar dit nu niet gebeurt: Oude Wetering, Roelofarendsveen en op Kaageiland. Buskermolen hoopt, dat er scholen en verenigingen in die kernen zijn, die vrijwilligers willen inzetten om het oud papier op te halen. Die organisaties kunnen dan delen in een papierophaalbonus van 45.000 euro.

Over twee weken voeren de organisaties en het gemeentebestuur weer overleg. Wel is afgesproken, dat Cyclus en de vrijwilligersorganisaties het komende half jaar gezamenlijk het oud papier ophalen.

Opslag van spuitbussen

ROELOFARENDSVEEN – Het bedrijf Dobbe Transport mag van de gemeente Kaag en Braassem tot maximaal 1.200 ton aan aerosolen (spuitbussen) opslaan aan de Veenderveld 116 in Roelofarendsveen.

Tot nu toe heeft het bedrijf een vergunning voor de opslag van maximaal 499 ton aan ontvlambare aerosolen. De extra opslagcapaciteit leidt volgens het gemeentebestuur niet tot extra risico’s. Met het plaatsen van een CO2 tank en de opslag van aërosolen is de toekomst van het bedrijf voor de toekomst verzekerd. Ook de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een positief advies afgegeven.

Optimisme over financiën

Nieuwkoop – De gemeente Nieuwkoop heeft weinig last van misgelopen inkomsten door de coronacrisis, aldus burgemeester Robbert-Jan van Duijn.

In Nieuwkoop is geen betaald parkerenregime en ook heft de gemeente geen toeristenbelasting. ,,We missen die inkomsten dus niet’’, aldus de burgemeester. De coronacrisis zorgt wel voor een aantal hogere kosten, zoals de tijdelijke sluiting van zwembad De Wel en enkele verenigingen hebben gevraagd of hun huurkosten kwijtgescholden kunnen worden. Ook de inzet van verkeersregelaars kost geld.

Zorgpunten blijven wel, dat meer mensen gebruik gaan maken van de bijstand en de toenemende kosten voor het ‘sociaal domein’. De gemeenteraad gaat hier later dit jaar over praten.

Spelen voor jong en oud

Nieuwkoop – Nadat het bestuur van speeltuinvereniging De Zudde besloot om haar activiteiten te staken, was er voor de kinderen in de buurt van de Reigerstraat geen openbare speelplek meer beschikbaar. Wethouder Antoinette Ingwersen is bezig met een plan om dit speelterrein te behouden en uit te breiden.

In het dorp gingen al stemmen op, om woningen te bouwen op het terrein van De Zudde. Maar dat vindt Ingwersen geen goed idee. ,,Het terrein ligt tegen de provinciale weg aan. In die wijk is al veel parkeeroverlast en er is nu al een tekort aan parkeerplaatsen. Ga je daar woningen of een paar appartementen aan toevoegen, dan krijg je te maken met nog meer auto’s.’’

De wethouder wil in gesprek met de omwonenden van alle leeftijd. Om samen te komen met een nieuw plan, waarbij er niet alleen een speelplek terugkomt voor kinderen, maar ook hekken en materialen voor mensen op leeftijd om fit en gezond te blijven. ,,Een soort bootcamp. Dan kan het voor jong en oud interessant zijn om een groene leefplek in een vrij bebouwd gebied toe te voegen.’’ Ook zouden in dat gebied nog wat extra parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd.

Verkoopverbod voor komst bedrijventerrein

Nieuwe Wetering – Grondeigenaren ten zuiden van de Ripselaan en ten westen van de N445 mogen hun bezit niet meer verkopen. Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem legt een zogeheten ‘wet voorkeursrecht gemeenten’ op. Zodat de gemeente het eerste recht van koop krijgt. Het college heeft namelijk haar oog laten vallen op dit gebied om er een bedrijventerrein van 22 hectare op aan te leggen.

Uit onderzoeken blijkt, dat er nog behoefte is aan zo’n vijf tot tien hectare voor bedrijventerreinen in Kaag en Braassem. Meerdere locaties zijn in de gemeente bekeken, maar dit gebied ter hoogte van de Korte Dwarsweg komt als meest kansrijk uit de bus. Met name, omdat daar weinig mensen wonen en dat scheelt weer in de bezwaarprocedures, zo laat wethouder Yvonne Peters weten.

Er zijn enkele tientallen grondeigenaren in dit gebied ter hoogte van de Korte Dwarsweg. De gemeente gaat de komende jaren met deze mensen onderhandelen, om een de grond in bezit te krijgen. De gemeenteraadsleden vonden het maandagavond allemaal een goede zaak, dat actie wordt ondernomen voor een nieuw bedrijventerrein. Peters gaf aan, dat de volledige 22 hectare nodig is, zodat er ook genoeg ruimte is voor de aanleg van onder andere ontsluitingswegen e waterberging. Ronald Wesselink (CDA) vond het wel jammer, dat de gemeente haar oog heeft laten vallen op een poldergebied aan de andere kant van de A4: ,,Als we nu in de polder gaan bouwen, waar is dan de grens?’’

Toch lijkt de raad op 29 juni in te gaan stemmen met het opleggen van het voorkeursrecht. De wethouder: ,,We leggen dit voorkeursrecht op, omdat we hopen in minnelijke werving met de eigenaren er uit te komen, zodat we dit gebied kunnen ontwikkelen. Als we er niet uit komen, of als het niet kansrijk genoeg is, kan dit proces nog stoppen.’’

,,GOM-regeling voor windmolens’’

Noordwijk – ,,Ik zie op bollengrond liever een windmolen die het algemeen belang dient, dan een privévilla.’’ De raad van Noordwijk buigt zich over de vraag hoe deze gemeente de omslag kan maken naar duurzame energieopwekking.

Gemeenteraadslid Maan (GroenLinks) benadrukt, dat ze de bollengrond wil behouden, maar ze heeft liever dat daar windmolens op geplaatst worden dan ,,op andere waardevolle gebieden, zoals de duinen.’’ Ze pleitte er dinsdagavond voor, dat voor de  duurzame energieopwekking een vergelijkbare regeling wordt opgesteld als met de GOM-woningen: waarbij energieopwekking gerealiseerd wordt als tegelijkertijd de verrommeling wordt opgeruimd.

Wethouder Sjaak van den Berg vindt dit voorstel ‘interessante kanten hebben’. Hij hoopt, dat de Nederlandse regering snel toestemming zal geven voor het realiseren van geothermie (aardwarmte): ,,Er schijnt een interessante warmtelaag tussen Noordwijk en Katwijk te liggen.’’

Sociale Kaart

Noordwijk – In september vinden alle huishoudens een ‘Sociale Kaart LEEF MEE!’ in hun brievenbus.

Deze bijlage in het magazine LEEF geeft informatie over hulpvragen voor kwetsbare inwoners. De gemeenteraad stemde er dinsdagavond mee in, om hier 50.000 euro voor beschikbaar te stellen. Wethouder Dennis Salman zorgt voor deze Sociale Kaart, nadat de raad hem hier uitdrukkelijk opdracht toe gaf.

De suggestie om de kosten te drukken, door in de sociale kaart ook veel ruimte te geven aan adverteerders, volgt Salman niet op. ,,Het wordt geen Gouden Gids, maar een sociale kaart van en voor Noordwijk.’’

Wens voor waspeencentrum aan de Leidsevaart

Noordwijk – Het bedrijf Waspeencentrum Katwijk van de familie Ouwehand is van plan om te verhuizen naar een locatie van 20.000 m2 aan de Leidsevaart 228a; op de grens met Voorhout.

Het nieuwe pand wordt ruim veertien meter hoog en ook kunnen de vrachtwagens gebruik maken van een nieuw aan te leggen ‘langzaam verkeer’ ontsluitingsweg, die achter de Intratuin wordt aangelegd. Voor het wassen van de penen wil Ouwehand gebruik maken van grondwater en het water uit de Leidsevaart. Niet alle politieke partijen waren dinsdagavond even enthousiast. Van der Vossen (NZ Lokaal) maakt zich zorgen over de vrije doorzicht vanaf Noordwijk naar Noordwijkerhout. Visser (Puur) wijst op het negatieve advies van de welstandscommissie en Janson (PvdA) vindt dat het waspeencentrum op een bedrijventerrein hoort.

Volgens Ouwehand is het aantal verkeersbewegingen beperkt met maximaal tien auto’s per dag. Wel komen er 35 mensen te werken, zo verwacht de eigenaar. Wethouder Sjaak van den Berg zou de komst van het bedrijf fijn vinden. ,,Dit is een welkome verbetering op die plek ten opzichte van het niet-agrarische transportbedrijf, dat er nu zit.’’ Ook gaf hij aan, dat een groot deel van het doorzicht nu al belemmerd wordt door het tuincentrum. De raad beoordeelt later deze maand, of dit bouwplan vrijgegeven mag worden voor zienswijzen.

Column

Beeldenstorm

De oorsprong van de beeldenstorm, die over ons land raast, is niet alleen ingegeven door edelmoedigheid: ook afgunst ligt hieraan ten grondslag. De slappe reactie van de overheid op het neerhalen van beelden stimuleert deze vandalen alleen maar om nog verder te gaan in hun destructieve gedrag. Iedereen, die op deze aarde geboren wordt, heeft als kind hoge verwachtingen over de eigen toekomst en kunnen. Sommigen beseffen al op jonge leeftijd, dat er geen florissant leven in zit. Anderen blijven tot hun dood proberen om een beter leven te realiseren; voor zichzelf en anderen.

En dan zijn er degenen, die het falen van hun eigen succes wijten aan de schuld van anderen. Of het nu gaat om de leidinggevenden in de bedrijven (,,Allemaal blanke mannen’’), de huidige samenleving (,,Doorspekt van racisme’’) of gebeurtenissen, die honderden jaren geleden hebben plaatsgevonden (,,Mijn betovergrootmoeder was slaaf en daar heb ik nu nog steeds last van’’). Zelf kom ik uit Twente; onlangs ging ik mijn rijbewijs verlengen en werd me verteld, dat ik met mijn rijbewijs B ook op een tractor kon rijden: ,,Net zoals je vroeger in jouw jeugd deed.’’ Alsof iedereen die achter Amersfoort woont, alleen maar op trekkers rondrijdt. Ik lachte er om en er was geen haar op mijn hoofd, die dacht dat het tijd was om het ene of andere beeld omver te trekken.

De huidige beeldenstorm is het resultaat van de jarenlange bestuurlijke houding: ,,We zijn voor vrijheid van meningsuiting, zolang je maar niemand beledigd.’’ Maar wat je ook zegt; er is altijd wel iemand die zich beledigd voelt. Het recht om de eigen mening uit te spreken, moet absoluut zijn. Zijn de helden uit het verleden dan allemaal engelen? Nee, natuurlijk niet. Hij die zonder zonden is, werpe de eerste steen. Nu weten we, dat slavernij fout is, maar dat verdoezelen door beelden kapot te maken en zo te proberen de geschiedenis te herschrijven, is een kapitale fout. Het wordt tijd, dat de beeldenomvertrekkers zich dat realiseren. Tegen het vernielen van symbolen moeten we hard optreden. De overheid, die daarin verzaakt, zorgt ervoor dat de negatievelingen doorgaan, ten koste van onze nu nog vreedzame samenleving.

Extra geld voor bloemencorso

Noordwijk – Het gemeentebestuur van Noordwijk wil de Stichting Bloemencorso Bollenstreek ruim 71.000 euro extra geven als bijdrage voor 2019 en 2020.

De organisatie van het jaarlijkse bloemencorso heeft de gemeenten in de Bollenstreek om een financiële bijdrage gevraagd. Ze zijn bezig met een herstructurering om weer een financieel gezonde stichting te worden. Hiervoor is er voor de komende jaren een extra financiële bijdrage vanuit de vier Bollenstreekgemeenten gewenst. Door de extra financiële bijdrage kan SBB weer een gezonde stichting worden, dat jaarlijks een mooi bloemencorso organiseert, zo is de verwachting.

Het gecancelde Bloemencorso 2020 heeft ruim € 223.000 euro gekost. Alle praalwagens staan nu op een locatie opgesteld om te overwinteren, zodat ze volgend jaar weer kunnen worden gebruikt. De verwachting is dat het Bloemencorso in april 2021 weer zal rijden.

Onderzoek naar waardering

Hillegom – Hoe goed functioneert Omroep Bo? Dat wil gemeenteraadslid Mike Roelofs (BBH) weten.

Hij vraagt daarom aan het college van burgemeester en wethouders om aan het publiekspanel te vragen, of zij naar www.bollenstreekomroep.nl kijken of luisteren. En wat ze vinden van de kwaliteit van het media-aanbod.

Burgemeester Arie van Erk neemt dit voorstel mee en zal het doorgeven aan de kwartiermaker, die op dit moment bezig is met de fusieplannen van Omroep Bo en RTV Katwijk.

Appartementenflats zijn welkom

De Zilk – Het college van burgemeester en wethouders ziet de bouw van twee appartementengebouwen in De Zilk wel zitten.

Het gaat hier om het bouwplan ‘Het Zilt’, bij Haasveld. Op het terrein waar de appartementengebouwen moeten komen, geldt nu al de bestemming ‘Wonen’. Beide aanvragen om omgevingsvergunningen zijn qua maximale (bouw)hoogte en situering wel in overeenstemming met de verbeelding en planregels van het uitwerkingsplan.

Het college wil meewerken aan de uitwerking van dit plan, ook al zijn de gevels van de appartementengebouwen niet voorzien van een dove gevel, wat tegenstrijdig is met het uitwerkingsplan.

Gemeente in het rood

Hillegom – De gemeente Hillegom komt de komende jaren veel geld tekort.

Uit de kadernota blijkt, dat het volgend jaar ‘nog maar’ om 397.000 euro gaat. Maar in 2022 loopt dat tekort al op tot 1,3 miljoen euro. Ook in de jaren daarna blijft het financiële tekort boven de miljoen euro hangen. Een deel van de kosten wordt veroorzaakt door de extra uitgaven voor het sociaal domein.

Het college van burgemeester en wethouders houdt er rekening mee, dat er in verband met de nasleep van de coronacrisis, later nog meer slecht financieel nieuws komt.

Gemeente nog niet op zwart zaad

Noordwijk – De gemeente Noordwijk houdt de komende jaren veel geld over, zo blijkt uit de presentatie van de perspectiefnota 2021, die maandagavond plaatsvond. 2019 bleek ook een financieel gunstig jaar.

Met name de parkeerinkomsten blijken gouden eieren te zijn. De kosten hiervoor bedragen 1,1 miljoen euro, maar vorig jaar leverden de parkeermeters maar liefst 3,8 miljoen euro op. Ook de toeristenbelasting blijkt 670.000 euro meer op te leveren, dan eerst gedacht was. Volgend jaar blijft er onderaan de streep nog 928.000 euro over en in 2023 en 2024 groeit die reserve op de begroting zelfs naar respectievelijk 1 en 1,7 miljoen euro.

Wel zijn er vanwege de coronacrisis nog allerlei onzekere factoren. Ook krijgt Noordwijk, net als alle andere kleine en middelgrote gemeenten, de komende jaren minder geld van de rijksoverheid.

Roep om themabijeenkomst voor softdrugsbeleid

Noordwijkerhout – Gemeenteraadslid Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk) gaat zich volop inzetten om een coffeeshop in Noordwijkerhout te krijgen.

Uit een peiling van zijn partij blijkt 56% vóór de komst van een coffeeshop in Noordwijkerhout te zijn. De Moor wijst er op, dat jongeren niet worden toegelaten in een coffeeshop. Hij vraagt het college van burgemeester en wethouders: ,,Zou er op basis van voortschrijdend inzicht (en de uitslag van de poll) naar uw inschatting sprake kunnen zijn van verandering in politiek draagvlak voor het vestigen van een coffeeshop?’’

De Moor roept het college op om een themabijeenkomst te houden over het softdrugsbeleid, waarvoor dan belangstellenden en belanghebbenden worden uitgenodigd.

Vrees voor verdwijnen ‘Oer-Zilkers’

De Zilk – Raadslid Toon van Tol (PUUR) maakt zich zorgen om het verdwijnen van de ‘Oer-Zilkers’.

De prijzen van de nieuwbouwwoningen zijn volgens Van Tol zo hoog, dat die voor de oorspronkelijke bevolking haast niet te betalen is. Hij neemt het nieuwbouwproject ‘Het Zilt’ als voorbeeld. ,,Het eerste blok rijtjeswoningen in Het Zilt begon bij 330.000. Het tweede startte op 345.000 tot 361.000 euro. En de appartementen lopen op tot 600.000 euro.’’ Volgens het raadslid is de controle op de prijzen volledig verdwenen.

Hij roept het gemeentebestuur van Noordwijk op om de regie in handen te nemen en er voor te zorgen dat er meer betaalbare nieuwe woningen gebouwd worden.

10 juni 2020

Column


Leven

Binnenkort is de dag, dat er een onbelangrijke gebeurtenis plaatsvindt, waarde columnlezer. Onbelangrijk, omdat iedere aardbewoner die blijft ademen, deze leeftijd kan bereiken.

Toch wilde ik de kans niet laten lopen, om vóór die bewuste verjaardagsdatum nog één persoonlijke wens te realiseren. En dat is gelukt; dinsdag 9 juni werd mijn debuutdichtbundel ‘(H)eerlijke gedichten (ISBN: 978-90-828414-9-7) gelanceerd. In dit boek staan honderd gedichten, variërend in lengte van 1 tot 100 woorden. De idee voor dit dichtboek ontstond jaren geleden, toen mijn kinderen thuis kwamen van school met de opdracht om een ‘Elfje’ te maken; een gedicht met precies elf woorden. Als je een mooi gedicht kunt maken van elf woorden, moet dat ook mogelijk zijn met bijvoorbeeld 5, 23 of 89 woorden, bedacht ik toen.

De lancering van je eigen dichtbundel is enorm spannend. Regelmatig treed ik op (of beter gezegd: vóór de coronacrisis trad ik regelmatig op), waarbij ik gedichten voordroeg aan mensen. De reacties zijn dan altijd positief. Een zelfgeschreven gedicht voordragen, daarbij gebruik makend van de juiste intonaties is echter iets heel anders, dan lezers een inkijk te geven in jouw diepste zielenroerselen.

Speciaal voor u als columnlezer, één van de gedichten:

Leven


Grijp met beide handen naar de zon
Strek jouw vingers uit richting de regenboog


Gun iedere nieuwe dag jouw gulste lach
Bemin je beminden, heb je geliefde lief


Kijk terug, omkeren kan niet
En weet; ik heb het gedaan


Op de beste manier die ik kon
Het is niet anders; het is zo goed

(H)eerlijke gedichten is uitgebracht in a ‘limited edition’, dus alleen de mensen die snel het boek ophalen bij de boekhandel kunnen een exemplaar voor slechts 10 euro op de kop tikken. Een prachtig cadeau voor jezelf of voor een ander!

,,Het wordt heel dreigend’’

Financiële zorgen voor De Kickers

LEIMUIDEN – Voetbalvereniging De Kickers ’69 in Leimuiden voorziet financieel sombere tijden. Dat laat Kickers-voorzitter Wim Buskermolen weten.

Als de inkomsten van het ophalen van het oud papier ophalen, zal de club het lastig krijgen. Dat wordt nog versterkt door andere ontwikkelingen: door een strenger alcoholbeleid van de gemeente krijgt de kantine minder inkomsten. Ook wordt de club verantwoordelijk voor de vervanging van haar eigen kunstgrasvelden. En door de recente verbetering van het Kickers-terrein zullen de OZB-belastingen verder omhoog gaan.

Buskermolen was niet blij, toen hij hoorde dat de gemeente de garantieprijs niet wilde betalen. ,,Die garantie heeft tientallen jaren bestaan en we hebben er nooit gebruik van gemaakt. Maar nu we deze mogelijkheid willen gebruiken, schaft de gemeente het af. Dat voelt niet goed.’’

Komt het voortbestaan van de Kickers in gevaar? ,,We zijn sterk genoeg, maar het wordt wel allemaal heel dreigend op die manier. Als je 22.000 moet inleveren aan gemiste papierinkomsten en je overige kosten met zo’n 18.000 euro omhooggaan, dan scheelt ons dat 40.000 euro  per jaar. We willen als vereniging best ons steentje bijdragen, maar de gemeente Kaag en Braassem moet dat ook doen. Het is hard nodig, dat de oudpapierdeal doorgaat, zodat we ook de komende jaren hier een bron van inkomsten van hebben.’’

Gemeente in financieel zwaar weer

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente Kaag en Braassem krijgt te maken met een miljoenenverlies. Allerlei tegenvallers hakken er flink in.

De kosten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning lopen flink op; tot mogelijk 1,5 miljoen euro per jaar. De rijksbijdrage voor gemeenten wordt. Hierdoor dreigt de gemeente tot 100 euro per inwoner minder te ontvangen: dat scheelt in 2025 maar liefst 1,3 miljoen op jaarbasis.

Wat de financiële effecten van de coronacrisis zijn, weet het gemeentebestuur nog niet. De bedragen kunnen dus nog verder oplopen. De politieke partijen moesten maandagavond laten weten, hoe de gemeente met de financiële tegenvallers om moet gaan. De raadsleden kregen drie keuzes voorgeschoteld: niets doen, een reserve opbouwen voor de komende jaren of nu al rücksichtlos gaan schrappen in ambities. Dat laatste besluit zou ten koste gaan van projecten als het IKC Oude Wetering, de nieuwbouw van De Tweesprong en de herinrichting van het Sportpad.

Gino Wesselman (D66) vindt het ‘prima om een pot te gebruiken om de komende twee jaar door te komen en daarna kijken hoe zwart het wordt.’’ Maar VVD-er Peter van Dijk noemt dat ‘de kop in het zand steken’. Op het CDA na sluit geen enkele politieke partij uit, dat de gemeentelijke belastingen omhoog moeten. Volgens Ronald Wesselink (CDA) moet de gemeenteraad nog eens goed kijken naar allerlei projecten. ,,Eerst sparen en er een potje voor maken.’’

PRO wil hoe dan ook doorgaan met het uitvoeren van alle projecten. SVKB en VVD willen ook, dat wethouder Petra van der Wereld komt met een voorstel om extra geld binnen te halen en minder uit te geven. Pas als het écht niet mogelijk is om op die manier genoeg geld bijeen te krijgen, willen de meeste politieke partijen nog eens kijken naar het bijstellen van hun ambities.

Dorpshart Leimuiden loopt vertraging op

LEIMUIDEN – Van de 27 woningen van het nieuwbouwproject ‘Dorpshart Leimuiden’ zijn nu tien woningen verkocht. Op acht huizen liggen koopopties, laat Hans Bliemer van de Groene Hart Makelaarsgroep weten.

Dankzij een inwonersinitiatief van de Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden is het nieuwbouwproject ‘Dorpshart Leimuiden’ tot stand gekomen. Een aantal oude panden, waaronder de remise van het voormalige busbedrijf Maarse & Kroon is gesloopt. Hiervoor in de plaats moet een compleet nieuwe haven, met 19 eengezinswoningen en acht comfortabele appartementen komen. Met de extra inwoners kan Leimuiden weer een stukje levendiger worden, zo is de gedachtegang.

De appartementen hebben inmiddels allemaal kopers gevonden. Maar op dit moment zijn negen woningen tussen 500.000 en 750.000 euro nog niet verkocht. Toch is Bliemer blij met deze tussenstand. ,,Nieuwbouwproject De Nieuwe Rede is gaande. Er zijn veel mensen, die wachten op wat daar de prijzen van de huizen worden. Ik ben er niet bang voor; ik verwacht dat de prijzen van die woningen hoger worden dan de prijzen van onze huizen.’’

Wel laat hij weten, dat de projectontwikkelaar tot december nog niet met de woningbouw begint in het centrum van Leimuiden. ,,Door het inklinken van de grond en het bouwen van de brug duurt het wat langer. Ook was er zoveel bodemverontreiniging, dat het oplossen hiervan meer tijd en geld kostte dan oorspronkelijk was begroot.’’ Dit heeft echter geen gevolgen voor de prijzen van de woningen met ligplaats. ,,Die zijn vorig jaar vastgesteld en blijven gelijk.’’

De negatieve berichten van De Nederlandse Bank over de economie zullen volgens Bliemer geen effect hebben op de verkoop van de woningen. ,,Door de hogere kosten zullen de verkoopprijzen van andere ontwikkelaars stijgen. Dat gebeurt niet bij ons project.’’

Intrekking omgevingsvergunning

Noordwijk – De vergunning voor de bouw van vijf recreatiewoningen aan de Duindamseweg 12 wordt mogelijk ingetrokken.

Vorig jaar had de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven voor de komst van die recreatiewoningen. Maar het viel raadslid Janson (PvdA) op, dat deze woningen ‘als recreatieve bestemming’ te koop aan worden geboden. Het college laat weten ‘verrast’ te zijn; ,,Het jaarrond recreëren kan van een andere orde zijn dan toeristische verhuur. Van meet af aan is alleen medewerking toegezegd als de te bouwen recreatiewoningen voor de toeristische verhuur beschikbaar zouden komen en blijven.’’

De gevraagde omgevingsvergunning is nog niet verleend; in deze procedure is vertraging gekomen door de stikstofproblematiek. Burgemeester Verkleij laat weten, dat het college zich ‘beraadt over het al dan niet verlenen van de omgevingsvergunning’.

Nieuwe gemeentevlag

Noordwijk – De manier, waarop de nieuwe gemeentevlag er uit komt te zien, is bekend.

In december bepaalde de gemeenteraad, dat er door de fusie van Noordwijk met Noordwijkerhout en De Zilk een nieuw gemeentewapen moest komen. En daar hoort ook een nieuwe gemeentevlag bij. De Hoge Raad van Adel heeft hierover advies uitgebracht.

De nieuwe vlag verschilt niet veel van de huidige oude vlag. De huidige vlag zoals de Hoge Raad van Adel adviseert, is ook een witte vlag met een zwarte leeuw, maar dan met rode tong en nagels.

Vuurwerkverbod bij molens

Noordwijk – Wim Bos, voorzitter van de Rijnlandse Molenstichting, pleit voor vuurwerkverboden bij traditionele molens.

Dat schrijft hij in een brief aan het gemeentebestuur. Bos verwijst hierbij naar de molen Ceres in Bovenkarspel, die op oudejaarsavond door brand verwoest is. ,,Zeer waarschijnlijk is vuurwerk de oorzaak’’, aldus Bos, die laat weten, dat ook bij sommige molens van de Rijnlandse Molenstichting rond de jaarwisseling vuurwerk is afgestoken.

Wat de Rijnlandse Molenstichting betreft komt er niet alleen een vuurwerkverbod, maar wordt voortaan ook niet meer toegestaan dat wensballonnen worden opgelaten of lichtkogels worden afgestoken.

Walgen van vissen

Noordwijk – De populariteit van de visplek op de hoek van de Beeklaan en Jan van Gent leidt tot grote frustraties van de omwonenden.

In een brief vragen de vijverburen de gemeente om te handhaven. Ze wijzen er op, dat deze kwestie al in 2013 aangekaart werd bij toenmalig wethouder Martijn Vroom. Indertijd heeft de gemeente gemeld, dat er regelmatig gehandhaafd zou worden, maar daar hebben de omwonenden volgens eigen zeggen niets van gemerkt.

De omwonenden willen een beperking van het aantal uren dat er gevist wordt, minder visplekken langs de vijver, een verbod op tenten en het aanbrengen van begroeiing tussen de oevers aan de zuidkant van de vijver en de wandel- en fietspaden. Dit laatste helpt ook voorkomen, dat jongeren daar langs het water gaan zitten.

06 juni 2020

De acht stappen op weg naar geluk

GELUK - Wil je gelukkig zijn? Dan moet je er voor zorgen, dat je als zelfstandig ondernemer meer dan 3.200 euro per maand verdient en dat je tussen de 61 en 70 jaar oud bent. Dat blijkt uit onderzoek, maar hoe kun je als Noordwijker gelukkig zijn in deze fusiegemeente? En als je niet gelukkig bent; hoe kun je het dan worden? Ga mee op deze zoektocht naar het ultieme geluk.

JOEP DERKSEN

Op de Facebookpagina ‘Ik houd van Noordwijk’ hebben tientallen mensen gereageerd op de vraag ‘Wat maakt jou trots op Noordwijk?’. Ingrid van der Dussen somt op: ,,Een gemoedelijke sfeer, aardige mensen waarvan veel oud collega's, een leuk centrum, mooie winkels, goede restaurants, fijne hotels, een heerlijk strand & een gezellige boulevard.’’ Jolanda Steenvoorde heeft één monument in gedachten: ,,Het enige waar ik trots op ben, is dat die mooie witte toren nog staat waar die hoort.’’ En Sjaak van der Linden vindt ‘Noordwijkerhout’ het allermooiste van Noordwijk. Anderen zijn er als Noordwijker trots op, dat ze geen Katwijker zijn.

De vraag, hoe mensen gelukkig worden, wordt pas sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw gesteld. Een eensluidend antwoord hierop is nog niet gevonden. Er zijn geen ‘Acht stappen tot geluk’, zo wordt gesteld. Of is dat wel zo? Er zijn namelijk verbanden te leggen tussen het gelukshormoon en activiteiten of gebeurtenissen. Helaas, het verlagen van de gemeentelijke belastingen leidt niet tot een langdurig geluksgevoel, zo blijkt uit het eerder vermelde onderzoek. Maar wat dan wel?

Wie een groot sociaal vangnet heeft, met een brede vrienden- en familiekring, blijkt over het algemeen gelukkiger te zijn. Wie bij lichamelijke of psychische uitdagingen niet kan terugvallen op mensen in hun buurt, is minder tevreden met zijn leven. Wanneer je echter iets voor een ander doet, help je niet alleen die persoon er mee, maar ook jezelf. Hulpvaardigheid zorgt namelijk voor een gevoel van ‘zinvolheid’ en tevredenheid over jouw eigen actie. Zoals Sabine Fasting van ‘Met je hart Noordwijkerhout’ het zegt: ,,Wij helpen kwetsbare en eenzame ouderen. Door hen met elkaar kennis te laten maken, raken ze uit hun isolement en worden ze gelukkiger.’’

Een groenere omgeving helpt het gelukshormoon zich ook ontwikkelen. Tussen de bomen en in de natuur heeft nog nooit iemand het ‘sick building syndrome’ gekregen. Als je jezelf thuis voelt in een buurt, ben je ook gelukkiger. Maar of je een gelukkig leven krijgt, hangt ook af van het feit tot welke sekse je behoort. Gemiddeld scoren vrouwen iets hoger dan mannen op de gevoelens ‘levenstevredenheid’ en  ‘zinvolheid’. 

Inwoners die trots zijn op hun gemeente, zijn over het algemeen iets gelukkiger. Al is wel de vraag of zij gelukkig zijn, omdat ze trots zijn op hun woonplaats, of dat gelukkige mensen eerder trots zijn op hun omgeving. Daarnaast zijn deze mensen doorgaans ook tevredener met hun woonomgeving, met de (sociale) veiligheid van hun buurt en met de dienstverlening van de gemeente. Positieve ervaringen met het gemeentebestuur en het resultaat van de activiteiten van dit gemeentebestuur, kan dus ook leiden tot een gelukkigere bevolking.

Maar contact met de gemeente heeft volgens het onderzoek ook een keerzijde. Wanneer mensen vaker contact hebben gehad met de gemeente, zijn zij doorgaans minder tevreden met de dienstverlening van de gemeente. Zijn deze mensen echter ontevreden door de dienstverlening, of waren ze al ontevreden voordat ze contact hadden met de gemeente? Wie minder werkt, heeft meer uren op een dag om na te denken. En dus meer tijd om zich over van alles druk te maken. Het onderzoek toont aan, dat werklozen minder tevreden zijn met hun leven. Wie wel werk heeft en een bovengemiddeld inkomen ontvangt, is ook gelukkiger. En als je met een hoog inkomen als zelfstandig ondernemer ook nog zelf mag bepalen, wat je doet, kun je jouw geluk niet op.

Kortom, de acht stappen naar geluk bestaan wel degelijk. Zorg voor een brede vriendenkring, help mensen in nood, plant bomen en struiken bij jouw huis en ga als man een geslachtsverandering aan. Geniet van een veilige buurt en bel niet al te vaak met het gemeentebestuur over kleine ergernissen. Werk meer en richt jouw eigen bedrijf op: zo heb je de acht stappen voltooid. En als je dan nog niet gelukkig bent? Lees dan verder op deze blog, want daar word je zeker gelukkig van!

Quality Pools

Iedere dag een stukje vakantie bij je huis

NOORDWIJKERHOUT – In deze tijd, waarin we allemaal op vakantie moeten naar ‘Rundhausen’, beseffen veel mensen hoe fijn het is om gebruik te kunnen maken van een eigen zwembad. Waarmee je ook een plek hebt, om meer te genieten van jouw eigen omgeving. Een zwembad versterkt de gezinsband, geeft energie en zorgt voor een beter leven. Één bezoek aan de prachtige nieuwe showroom van Quality Pools in de Tuinboulevard aan de Delfweg 36A in Noordwijkerhout maakt dat onmiddellijk duidelijk.

JOEP DERKSEN

In deze showroom kun je volop ideeën opdoen voor het zwembad, dat het beste bij jouw huis en gezin past. Of het nu een indoor of buitenzwembad is. Rond, vierkant of rechthoekig; het is allemaal mogelijk. Mede-eigenaar Jan van der Kruk licht toe: ,,Geen enkel zwembad is hetzelfde; we zorgen alleen voor custom-made baden. Of het nu gaat om de vorm of de extra facilteiten. We houden bij de keuzes ook rekening met zaken als weersinvloeden, bereikbaarheid en grondwater. De klant wil en krijgt van ons altijd de beste kwaliteit.’’

De showroom van Quality Pools is sinds begin dit jaar open. Op afspraak zit Van der Kruk klaar om meer informatie te geven over de mogelijkheden van een zwembad bij je thuis. De showroom blijkt een doorslaand succes. Van der Kruk: ,,We werken hier samen met andere bedrijven. Mensen lopen spontaan naar binnen, als ze op zoek zijn naar ideeën om hun tuin te verbeteren. Tot nu toe gingen we voor een afspraak altijd bij de mensen langs en uiteraard doen we dat met alle liefde nog altijd. Maar als iemand belt of mailt, nodig ik hem of haar uit om naar deze showroom te komen. Het is namelijk een heel fijne plek om samen over zwembaden te praten.’’

In de showroom zijn volop voorbeelden te zien van prachtige zwembaden van het kwaliteitsmerken. Zo is Quality Pools dé exclusieve dealer voor deze hele regio van het fameuze merk RivieraPool. Van der Kruk wijst om zich heen en toont alle zwembaden die te zien zijn: ,,Je kunt hier zien wat we hebben en kunnen; dat is de functie van een showroom!’’

 

Quality Pools
Tuin Boulevard Bollenstreek
Delfweg 36A
2211 VM Noordwijkerhout
T: 071 870 4347
E:
info@qualitypools.nl
W:
www.qualitypools.nl.

04 juni 2020

Synergie door samenwerking

Zuits

Vier Noordwijkse bedrijven, die internationaal opereren, hebben elkaar gevonden in hun samenwerking. Het is een succesverhaal, dat ontstaan is vanuit Space Business Innovation Centre (SBIC) en het fiscaal dienstverleningskantoor Zuits.

SBIC Noordwijk is de plek op de Space Campus waar bedrijven werken met technologie en applicaties uit de ruimtevaart. De belangrijkste activiteit van SBIC is het managen van ESA BIC Noordwijk. Van Gool: ,,Dit is het incubatieprogramma voor startups van de European Space Agency in Nederland. Beginnende space bedrijven krijgen hier technische, zakelijke en financiële ondersteuning. Dit programma is onderdeel van een pan-Europees netwerk van meer dan 20 BIC's, en was de eerste in Europa. Sinds 2004 heeft dit programma in Noordwijk bijgedragen aan de support van ruim 120 bedrijven met een ruimtevaartachtergrond.’’

Zuits houdt zich zowel binnen als buiten SBIC bezig met de (fiscale) begeleiding van diverse ondernemers. Managing partner Stephan Smoorenburg: ,,Binnen SBIC richt Zuits zich op start-ups, uiteenlopend van ontwikkeling van dating-apps, een producent van duurzame circulaire lingerie, private satelliet bouwers tot ontwikkelaars van autonome drones.’’

De founders van deze start-ups variëren van pas afgestudeerden tot internationaal succesvolle ondernemers van diverse nationaliteiten. Smoorenburg: ,,De begeleiding die Zuits biedt, varieert van advies inzake bedrijfsstructuur, financieringen tot fiscale advisering en de afhandeling van fiscale verplichtingen.’’ Aangezien er veel meer facetten zijn dan datgene waar Zuits zich mee bezig houdt, zoekt Zuits continu naar samenwerkingspartners met andere specialisaties die het geheel kunnen versterken.

Smoorenburg: ,,De samenwerkingspartners kunnen variëren van administratiekantoren, webdesignbureaus, specialisten in huisvesting tot marketingbureaus.Het uiteindelijk doel moet volgens Zuits zijn, dat de start-ups zich bezighouden met hun onderneming en de ontwikkeling daarvan, zonder zich zorgen te hoeven maken om alle (noodzakelijke) randzaken die bij het ondernemen komen kijken.

Subsidies

In oktober 2019 werd Scherpe tanden benaderd door Zuits om subsidies voor SBIC deelnemers  te verzorgen. Van het aanvragen van WBSO tot aan Europese aanvragen. Joeri Achterberg: ,,Scherpe Tanden gelooft niet in gratis geld, maar wel in goede ideeën. Hoe je die ideeën vertaalt in financierbare projecten, weten we als geen ander. Scherpe Tanden helpt een select aantal bedrijven aan de subsidies die ze verdienen. Met maximaal resultaat en minimale zorgen waardoor de Nederlandse overheid ons aanbeveelt als adviseur.’’

Bij SBIC steunt Scherpe Tanden ondernemers met funding, business innovation en (coaching) voor internationalisatie projecten. Van idee tot project afronding, met als uiteindelijk doel dat de ondernemers net als wij kunnen doen waar ze goed in zijn.

Content Manager Lorenz van Gool van SBIC geeft aan. ,,SBIC ondersteunt deze bedrijven met relevante workshops, evenementen en bedrijfsprogramma's voor elke fase in de ondernemersreis.’’

Een andere bedrijfsparel is Stellar Space Industries. Managing Director Jerre Sweers: ,,Stellar Space Industries (SSI) B.V. is een Nederlands lucht- en ruimtevaartbedrijf dat gevestigd is op het Bioscience park in Leiden en gaat binnenkort verhuizen naar het SpaceCampus in Noordwijk.’’

Het bedrijf is in 2015 opgericht als een ambitieuze Aerospace start-up en heeft zich ontwikkeld tot een solide MKB met een sterke klantenkring in de Space, Aerospace en Defense sector binnen Nederland en Europa. Sweers: ,,De kracht van SSI is de snelheid waarmee complexe problemen worden aangepakt plus de realisatie van hightech systemen in een kort tijdsbestek. Daarnaast heeft SSI de mogelijkheid om in eigen beheer te produceren tot een prototype en is in staat om kwaliteitsinspecties voor ruimte-instrumentatie uit te voeren volgens ICSS-ESA of AS9100 norm.’’

Smoorenburg concludeert tevreden: ,,Veel mensen weten niet, dat we hier zitten en wat voor een internationale uitstraling deze bedrijven hebben. Op een steenworp afstand van het leuke dorpje Noordwijk gebeuren er heel veel mooie dingen, zonder dat de inwoners hier enig idee van hebben.’’

Wie zich wil aansluiten bij de kracht van deze samenwerking en denkt van toegevoegde waarde te kunnen zijn, kan contact opnemen.

Zuits, Kapteynstraat 1, 2201 BB Noordwijk, E: s.smoorenburg@zuits.eu.

Familiebedrijf bereikt grote hoogtes in windmolenindustrie

Kraanverhuur M. Verschoor B.V. is schoolvoorbeeld van duurzaam ondernemen

SASSENHEIM – In 1966 begon Maarten Verschoor Senior het kraanbedrijf M. Verschoor B.V. Huidige eigenaar Maarten Verschoor Jr. en het managementteam: Peter Verschoor, Robbert Blom, Paul Verdegaal & algemeen directeur E.H. van de Kop geven nu leiding aan ruim honderd medewerkers. Het bedrijf heeft enkele jaren geleden een gewaagde stap gemaakt, die uitstekend blijkt uit te pakken.

JOEP DERKSEN

Peter Verschoor (28): ,,Tot 2008 verhuurden wij alleen hijskranen. Na 5 zware jaren van crisis ging in die periode het roer om. In 2013 is dit gerealiseerd. De klant ontzorgen op alle fronten: kranen, transport, opslag, vergunningen en milieuvriendelijke machines. Dat jaar besloten we ook te investeren in grotere en zwaardere kranen, welke wij vooral in de windindustrie inzetten.’’ Het bleek een goede keuze; om de duizenden windmolens in Nederland te bouwen, heb je kranen nodig met een hefcapaciteit van 750 ton. Zo kun je probleemloos op 145 meter hoogte een motorhuis (75 ton) op de windmolen zetten. Of wieken met een lengte van 75 meter vastzetten.’’

Door dit werk helpt Verschoor voor een belangrijk deel om heel Nederland duurzamer te maken en dat bevalt prima. ,,We zijn blij, dat we kunnen bijdragen aan de duurzaamheid. Ook andere mensen waarderen het, als ze zien hoe een Sassems bedrijf actief is in dit werk.’’

Verschoor heeft tegenwoordig 70 machines waar mee gewerkt wordt. Ook grotere projecten, zoals het op de kant hijsen van een schip van 2500 ton was zo voor Verschoor geen enkel probleem. De zonen hebben ook andere activiteiten ondernomen. Maarten Verschoor Junior heeft het handelsbedrijf UCM Holland (Used Cranes & Materials) opgericht in 1996. Hier kunnen klanten terecht voor tweedehands kranen. Ook is dit bedrijf gespecialiseerd in het kopen en herstellen van gecrashte kranen. UCM is eveneens een mooi voorbeeld van recycling door een oude onderdelen te hergebruiken. Inmiddels exporteert UCM al naar 140 verschillende landen. Dat een klein onderdeel of versnellingsbak heel snel geleverd kan worden, leidt vaak tot grote vreugde bij de afnemers. Peter Verschoor: ,,Soms zijn mensen in paniek als er een onderdeel kapot is en zijn ze dolblij wanneer we hen kunnen helpen.’’

In 2018 richtte Peter Verschoor zijn eigen bedrijf Rent to Lift op en verhuurt hij elektrische hijsmachines zonder bediening. ,,Op de werklocatie geef ik instructies aan de persoon, die met deze machine gaat werken. Zo kunnen deze machines ingezet worden, zonder dat er extra personeel voor aangenomen hoeft te worden. Het is een mooie aanvulling op ons bestaande assortiment.’’ Alle machines zijn elektrisch en kunnen worden aangesloten op de stroomvoorzieningen. Op die manier kan Verschoor helemaal voldoen aan de wettelijke vereisten van uitstootvrij werken.

M. Verschoor B.V., Rijksstraatweg 59 in Sassenheim, T: 0252 212 345, E: info@hijskraanhuren.nl, W: www.hijskraanhuren.nl.

,,Geen windmolens in natuurgebieden’’

Nieuwkoop – Als er windmolens komen in Nieuwkoop, dan moeten die honderden meters hoge palen met wieken alleen langs de wegen N11, A4 en A44 komen. De gemeenteraad wil niet, dat die windmolens in Natura 2000 gebieden of het ‘Natuur Netwerk Nederland’ komen. Ook zonnepanelenvelden zijn wat de raad betreft verbannen uit deze natuurgebieden.

Omdat de komende tientallen jaren steeds meer huizen van het gas af moeten, wordt gekeken naar de mogelijkheid om restwarmte van Rotterdamse bedrijven te gebruiken om de huizen in de gemeente Nieuwkoop op te warmen. De raad vindt dit een prima optie.

Extra kosten vervanging Langebrug

OUD ADE - Voor de vervanging van de Langebrug in Oud Ade heeft de gemeente Kaag en Braassem 2,1 miljoen euro gereserveerd. Een bouwteam is samengesteld dat bestaat uit aannemer (Hegeman), gemeente Kaag en Braassem en een adviseur (Nebest). De kosten voor de inzet van Hegeman en Nebest bedragen in totaal € 173.788. Hiervoor heeft de gemeente al geld gereserveerd.

Deze kosten voor Hegeman en Nebest zijn ca 20% hoger dan oorspronkelijk was geraamd. Uit de reeds uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat de fundatie volledig dient te worden vervangen en werkzaamheden aan de landhoofden uitgevoerd dienen te worden i.v.m. aanpassingen voor de noodzakelijke verbreding van de brug. Dit was op voorhand niet voorzien. Binnen het totale budget is een risicoreservering opgenomen. Hierop wordt nu aanspraak gemaakt.

Ruim een jaar geleden werd ontdekt dat de bewapening van de Langebrug is doorgeroest. Bij een te zware belasting kan dat leiden tot het instorten van de brug. Daarom zijn er noodmaatregelen genomen. Vrachtwagens mogen er sinds het najaar van 2018 niet meer overheen rijden en met behulp van stoplichten kan het autoverkeer er afwisselend maar vanuit één richting overheen. 

In overleg met omwonenden heeft de gemeente besloten het werk zo te laten uitvoeren, dat fietsers er altijd door kunnen. De fietsersburg naast de Langebrug en de brug zelf worden apart van elkaar onder handen genomen, zodat fietsers altijd een van beide kunnen gebruiken. Als het werk klaar is, kan de Langebrug weer honderd jaar mee.


Bouw Leimuiden-West gestart

KAAG EN BRAASSEM - Woondiensten Aarwoude heeft eind dit jaar 24 energieneutrale sociale huurwoningen Leimuiden.

De nieuwbouw huurwoningen staan in het bouwproject Leimuiden-West, dat door projectontwikkelaar ViBu wordt ontwikkeld. Voor Kaag en Braassemse begrippen was dit een bijzonder project; het percentage sociale huurwoningen vormt ruim 30% van de totale woningbouw. In het gebied komen ook tachtig luxe woningen. Om dit bouwprogramma mogelijk te maken, is ook samengewerkt met voetbalclub De Kickers en Tennisvereniging Leimuiden. Als tegenprestatie voor de overdracht van grond krijgen de voetballers een kunstgrasveld en de Tennisvereniging Leimuiden krijgt extra tennisbanen.

Eerste Festiviral in de maak

KAAG EN BRAASSEM – Lokale ondernemers uit de gemeente Kaag en Braassem ontwikkelen het online feestplatform Festiviral. Op dit platform kunnen inwoners elkaar digitaal ontmoeten. Daarnaast kunnen lokale evenementen, zoals de molentocht, basisschool musicals en andere activiteiten op een “nieuwe manier” doorgaan.

Het is mogelijk om als toeschouwer of actieve deelnemer naar het Festiviral te gaan en ‘deel te nemen’ aan diverse activiteiten, optredens bij te wonen of bijvoorbeeld minidocumentaires te bekijken. De organisatoren ontvangen 30.000 euro van het gemeentebestuur om dit ‘virtual event platform’ op te zetten. Inwoners kunnen het platform gratis gebruiken, maar iedereen, die zijn of haar online activiteit via dit platform wil delen, moet wel betalen. De totale kosten voor het ontwikkelen van Festiviral bedragen volgens de organiserende ondernemers 150.000 euro. De gemeente mag er wél gratis gebruik van maken en zal dat ook doen. Festiviral wordt gezien als een manier om met de inwoners in contact te kunnen komen.

Binnenkort wordt het online platform gelanceerd met een ‘Samen Uit Samen Thuis Festiviral’. De precieze datum, waarop dit gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Langere openingstijden afvalbrengstation

Nieuwkoop – Lange wachtrijen bij het afvalbrengstation in Nieuwveen brengt menig inwoner tot lichte wanhoop. CDA-raadslid Aad Otto vindt, dat hier wat aan moet gebeuren.

,,De afgelopen weken zijn veel inwoners flink aan het opruimen geslagen. Dat afval moet afgevoerd worden en daardoor ontstaan er lange wachtrijen tot meer dan 60 minuten bij het afval-brengstation in Nieuwveen. Daarom moeten de openingstijden van het afval-brengstation tussen 1 juni en 15 juli worden uitgebreid’’, vindt Otto. Hij verwacht, dat het nog drukker wordt, nu de zomervakantie er aan komt. Overigens gaat buurgemeente Kaag en Braassem de openingstijden van de milieustraat juist weer beperken.

Column

Kasglas

Het volgen van de digitale politieke vergaderingen is een aanslag op de gezondheid van iedere toehoorder, waarde columnlezer. Wat dat betreft is een gevarentoeslag voor de politiek verslaglegger zeker op haar plek!

De gevaarlijke luisteromstandigheden komen niet alleen, doordat een aantal raadsleden hun bijdrage in het debat slechts beperken tot het voorlezen van hun standpunten. Om vervolgens niet in staat te zijn om argumenten van andere politieke partijen te weerleggen met de eigen standpunten. Ook zijn er nog steeds politici, die niet beseffen dat ze hun microfoon uit moeten zetten als ze klaar zijn met praten. Wanneer ze dit verzuimen, veroorzaakt het systeem namelijk een echo, waarbij het gesprokene absoluut niet te volgen is.

Een relatief klein onderwerp, dat de raad onlangs behandelde, was de vraag of er een woning gebouwd mag worden op het perceel Vriezekoop 71a in Leimuiden. De gemeenteraad bepaalde enkele jaren geleden, dat de Bovenlandjes behouden moeten blijven en dat op dat perceel dus eigenlijk geen nieuwe woningen mogen komen. Toch mag het huis er komen, waarbij er wel kasglas wordt verwijderd. Principes bestaan blijkbaar niet voor de raad van Kaag en Braassem. Om de woorden van raadslid Hilde Bax (SVKB) te gebruiken: ,,Het plan past in de geest van de MRSV in de geest van de ruimtelijke kwaliteitsverbetering.’’

Er zit wel één lichtpuntje aan dit bouwplan. Eerder wilde het gemeentebestuur de woning al toestaan, terwijl er niet genoeg m2 aan oude kassen voor zouden worden vervangen. En dus moest de initiatiefnemer alsnog er voor zorgen, dat er een schuurtje van 130 m2 gesloopt wordt. Hopelijk zorgt dat voor een stukje extra natuur. Dit piepkleine positieve resultaat is te danken aan oplettende inwoners en de Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude. Zij wezen er op, dat er meer glas en oude gebouwen gesloopt moeten worden, om te kunnen voldoen aan de Ruimte voor Ruimteregeling. Terwijl het in feite de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad is om dit soort fouten er uit te halen. Ik kan alleen maar hopen, dat de raadsleden hier lering uit trekken en in de toekomst bouwvoorstellen veel kritischer gaan bekijken, waar het gaat om hun nut en de waarde van het behoud van de natuur.

Zeker nu de vraag naar woningen door het coronavirus en de economische crisis volledig instort.

Aan de warmteslurf van Rotterdam

Hillegom – De gemeente blijft de mogelijkheid houden om voor het opwarmen van de huizen gebruik te maken van de restwarmte van bedrijven uit Rotterdam.

Een pleidooi van D66, GroenLinks en Bloeiend Hillegom om te kiezen voor andere duurzame warmteopwekkers, haalde het niet in de gemeenteraad. De drie partijen pleitten ervoor, dat Hillegom inzet op ontwikkelingen als aquathermie, zonthermie, riothermie of geothermie. En ook de mogelijkheid om waterstof te gebruiken voor het opwarmen van de huizen.

Wethouder Hoekstra wil echter niets uitsluiten. Ze gaf aan, dat er gekeken blijft worden naar andere opwarmingsoplossingen die de huidige gaswarmte gaan vervangen.

Biomassacentrales mogen er komen

Hillegom – De komst van ‘kleinschalige’ biomassacentrales wordt verwelkomd door een meerderheid van de gemeenteraad.

GroenLinks, Bloeiend Hillegom en D66 wilden juist, dat de mogelijkheid van welke vorm van biomassacentrale ook verboden wordt op Hillegoms grondgebied. ,,Biomassa wordt nog vaak gezien als duurzame energiebron, maar dit is ten onrechte. De winning van biomassa leidt in veel gevallen tot grootschalige ontbossing. Bij het gebruik van biomassa wordt veel fijnstof en ultrafijnstof uitgestoten en wordt veel meer CO2 uitgestoten dan bij gebruik van steenkool’’, gaven deze partijen aan.

Maar wethouder Hoekstra wil biomassa ‘niet helemaal uitsluiten’. De mogelijkheid voor kleinschalige biomassa, voor het verwerken van ‘regionaal agrarisch afval’ wil ze behouden. Hoekstra werd gesteund door een raadsmeerderheid.

Extra ruimte terrassen

Hillegom – De Hoofdstraat wordt deze zomer een plek, waar terrassen volop de ruimte krijgen.

Dat laat wethouder Van Rijn weten, naar aanleiding van vragen door CDA, D66 en Bloeiend Hillegom. Zij pleitten voor extra terrassen, om de horeca-ondernemers te steunen, die het door de gedwongen coronasluitingen toch al zo moeilijk hebben. De wethouder is hierover al in gesprek met de ondernemers. Mogelijk komen er ‘venstertijden’ waarbij het fiets- en wandelpubliek zich moet aanpassen aan de aanwezigheid van de terrassen.

De gemeente houdt in de gaten, dat de gang van zaken rondom de terrassen vanaf maandag 2 juli prima zal verlopen.

Lantaarnpalen niet geschikt voor hanging baskets

Hillegom – De nieuwe lantaarnpalen in het winkelcentrum zijn niet geschikt voor de hanging baskets.

Gemeenteraadslid Buijck (VVD) vindt het een groot gemis, dat er geen hanging baskets met kleurige geraniums meer te zien zijn in het winkelcentrum. Hij vroeg wethouder Van Rijn donderdagavond of deze fleurige versierselen nog terugkomen. De wethouder liet echter weten, dat de nieuwe aluminium lantaarnpalen niet geschikt zijn voor de hanging baskets. De huidige lantaarnpalen zijn namelijk lichter dan de oude exemplaren en daardoor zijn de hanging baskets te zwaar.

Van Rijn gaat wel kijken, of het op een andere manier aanbrengen van hanging baskets mogelijk is.

Onvrede over sandwichborden

Hillegom – De grote sandwichborden, waarin reclame wordt gemaakt voor de duurzaamheidscampagne ‘Winst uit je woning’, zorgt voor ontevredenheid in de politiek.

De gemeenteraad heeft eerder dit jaar bepaald, dat deze campagne gehouden mag worden. Raadslid Heemskerk (Bloeiend Hillegom) verbaasde zich erover, dat het gezicht van wethouder Hoekstra op iedere poster groot afgebeeld staat. Nu lijkt het, of dit het initiatief is van de wethouder en niet van de gemeente. Ook BBH en D66 hadden kritiek op de poster.

Hoekstra laat weten, dat de gezichten van de duurzaamheidswethouders van Teylingen en Lisse in die gemeenten ook op de posters staan. ,,Met het gezicht van de wethouder duurzaamheid er op, laat je zien, dat het een campagne is, die gesteund wordt door de gemeente. Ik doe het voor iedereen.’’

Sfeerverlichting

Hillegom – De nieuwe lantaarnpalen in het winkelcentrum zorgen voor een groot probleem.

Ondernemers zijn er namelijk achter gekomen, dat de jaren geleden aangeschafte sfeerverlichting niet meer past op deze lantaarnpalen. Dat is niet fijn, omdat het centrum van Hillegom in de feestmaand december, met Sinterklaas en Kerst, altijd een lichtbaken van warmte wil zijn voor het publiek.

Wethouder Van Rijn erkende, dat de sfeerverlichting niet past met de huidige lantaarnpalen. Hij is in overleg met Koopcentrum Hillegom over een alternatieve oplossing.

Stilte voor de storm

Hillegom – Het lijkt er op, dat er niet veel inwoners in ernstige nood zijn gekomen sinds het begin van de coronacrisis.

Dat laat wethouder Van Trigt weten naar aanleiding van vragen door VVD-raadslid Pijnacker. Zij vreest voor een ‘behoorlijke golf aan problemen’, waar het gaat om de ondersteuning door jeugdzorg en schuldhulpverlening. Van Trigt gaf aan, dat er nog geen excessen hebben plaatsgevonden en dat de hulporganisaties volop actief zijn.

Wel houdt hij er rekening mee, dat de vraag naar hulp in de toekomst weer zal stijgen.

Zonnepanelen en windmolens op bollenvelden

Hillegom – Het blijft mogelijk om windmolens en zonnepanelen te plaatsen op het bollenveldlandschap.

Een voorstel van D66, Bloeiend Hillegom en VVD om dit te voorkomen, redde het donderdagavond niet in de gemeenteraadsvergadering. De drie partijen zijn ‘mordicus tegen duurzame energieopwekking op bollenvelden’, zo gaf D66-raadslid Boschma aan. Wethouder Hoekstra vond ook, dat de bollenvelden van grote cultuurhistorische waarde zijn, maar dat er wel de mogelijkheid moet blijven om stukjes onrendabele bollenvelden te gebruiken voor het plaatsen van duurzame energiebronnen.

Zij werd gesteund door een raadsmeerderheid.

Zorgen over manier vervoeren arbeidsmigranten

Hillegom – Nieuwbakken gemeenteraadslid Vrijburg (CDA) hield donderdagavond al gelijk zijn maiden speech.

Hij maakt zich zorgen over de gezondheid van de arbeidsmigranten. Met name waar het gaat om het vervoer van deze mensen in kleine busjes door de uitzendbureaus en werkgevers. Vrijburg wilde weten, of de burgemeester zicht heeft op de manier waarop dit vervoer gebeurd en of er maatregelen genomen moeten worden om het gevaar van coronabesmetting te verminderen.

Burgemeester Arie van Erk laat weten, dat er tegenwoordig per busje minder mensen vervoerd worden, dan aan het begin van de coronatijd. Als deze mensen niet in hetzelfde huis wonen, moeten ze ook in de busjes anderhalve meter afstand houden. Één groot arbeidsmigrantenuitzendbureau zet tegenwoordig ook touringcars in om de mensen van en naar het werk te brengen.

Aanpassing busschema’s

Hillegom – Op de zaterdagen blijft buslijn 57 tussen Hillegom en Leiden Centraal gewoon rijden.

Enkele maanden geleden gaf busmaatschappij Arriva nog aan, dat ze deze lijn op de zaterdagen wil schrappen. Maar Arriva komt nu op dat besluit terug, zo blijkt uit het ‘Concept-Concept-Vervoerplan 2021 Zuid Holland Noord’. Voor de reizigers, die deze buslijn wel eens gebruiken, is er meer goed nieuws. Arriva gaat proberen om de lijndienst regelmatiger te laten functioneren. Nu komen de bussen langs met een interval van 20 tot 40 minuten. De bedoeling is, dat dit iedere keer een half uur wordt.

De Q-line verbindingen tussen Schiphol en de Bollenstreek (nummers 361, 365 en 285) gaan in de vakantieperiode nog maar één keer per uur rijden. De gemiddelde bezetting is dan namelijk maar zo’n vier passagiers per rit.

De wens van Teylingen, Katwijk en Alphen aan den Rijn om in hun gemeente een nachtbus te introduceren, wordt niet vervuld.

,,Chipplicht voor alle katten’’

HILLEGOM – De Dierenbescherming pleit voor het verplicht chippen en registreren van alle katten.

Peter Boertje Regionale lobbyist van de Dierenbescherming, vraagt hier aandacht voor bij de gemeenteraad. Volgens Boertje raken jaarlijks 38.000 katten zoek en 10.000 van die katten komen in de dierenasielen terecht. Waarbij gemeenten de eerste twee weken opdraaien voor de kosten. Het verplicht chippen van honden heeft er voor gezorgd, dat er vrijwel geen honden meer zoek raken.

Boertje: ,,Grote groepen zwerfkatten zijn er echter nog steeds. Niet fijn voor de katten in kwestie en voor de bewoners in de omgeving.  Het systeem om honden te registreren kan zo ingezet worden voor katten.’’

Hartenkreet door kunstsector

Noordwijk – Liesbeth Pruijs, de voorzitter van KunstKlank, doet een oproep richting het gemeentebestuur om zich in te zetten voor de culturele sector in Noordwijk.

Kunst maken is een vak, zo geeft Pruijs aan. Ze wijst op de talrijke kunstvoorstellingen, die de afgelopen maanden zijn gegeven aan bijvoorbeeld inwoners van verzorgingshuizen, om een beetje troost of vreugde te brengen. Maar het kunstbudget van de gemeente Noordwijk is 80.000 euro gebleven, terwijl het inwonertal door de fusie met Noordwijkerhout is gestegen van 25.000 naar 43.000 inwoners.

Pruijs roept ook op om een beter kunstbeleid op te zetten. Zij wordt in haar pleidooi gesteund door enkele vooraanstaande inwoners, waaronder Anne-Cor Groeneveld, Helmus Wildeman en Lenny Vulperhorst.

Pleidooi voor betere afvalregeling scholen

Noordwijk – De fracties van Lijst Salman Noordwijk en CDA vragen aandacht voor de afvalscheiding op scholen.

Het afval op scholen wordt gezien als bedrijfsafval en daarom zijn de kosten voor het verwerken ervan veel hoger. Bovendien is het zo, dat het moeilijker is om de kinderen te leren hun afval goed te scheiden, aldus raadsleden Kim van Eeden (LSN) en Sebastiaan Duivenvoorde (CDA). Voor het scheiden van bijvoorbeeld papier betalen scholen op dit moment een fors bedrag per keer dat de containers geleegd worden.

De politici vragen het college, of de scholen containers en bakken krijgen voor het plastic afval en het oud papier. Waarbij dit afval meegenomen wordt als ook het afval voor huishoudens wordt opgehaald. Het college heeft enkele weken de tijd om te reageren.

Zoektocht locaties voor spoedzoekers

Noordwijk – Het gemeentebestuur heeft 39 plekken in de gemeente Noordwijk op het oog, waar spoedzoekers en mensen die tijdelijk onderdak zoeken ondergebracht kunnen worden.

Deze 39 locaties liggen verspreid over Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk, maar de precieze adressen worden nog geheim gehouden. Geen enkele locatie is op dit moment direct beschikbaar voor tijdelijke woningen, maar de raad moet dit jaar wel keuzes maken. Uit een brief van burgemeester Verkleij komt naar voren, dat plekken die ‘binnenstedelijk’ liggen, de voorkeur lijken te hebben. Locaties die al eigendom van de gemeente zijn, hoeven niet aangekocht te worden en er wordt op gelet, dat de tijdelijke woningbouw niet in de weg zal staan van al geplande permanente woningbouw.

De gemeente kijkt ook welke gebouwen het snelst beschikbaar gemaakt kunnen worden voor de spoedzoekers.