Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 juni 2021

,,Willekeur bij gemeente Kaag en Braassem’’

KAAG EN BRAASSEM – Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem meet met twee maten. Dat stelt vastgoedondernemer John van der Peijl. Zijn woorden worden bevestigd door gemeenteraadslid Thijs Mooren (CDA). ,,Ik zie bij het college een patroon van willekeur. Je moet niet als college dingen verzinnen om initiatieven wel of niet door te laten gaan.’’  

 Van der Peijl zit het hoog. In het hele land koopt en verkoopt hij onroerend goed, maar de laatste jaren krijgt hij in Kaag en Braassem geen poot meer aan de grond. Hij heeft hier diverse panden en stukken grond in bezit, maar krijgt nergens de kans om wat te ontwikkelen. Volgens Van der Peijl werkt het gemeentebestuur hem bewust tegen. ,,Mij werd een last onder dwangsom van 75.000 euro opgelegd, omdat één van mijn panden aan de Kerkstraat 1 en 2 in Oude Wetering in slechte staat verkeerde. Maar die slechte staat gold ook voor de naastgelegen buren van Kerkstraat 3 en Veerstraat 1 en de eigenaren daarvan kregen geen aanschrijvingen. Dat gold ook voor een legio aan monumentale panden binnen de gemeente; de eigenaren daarvan kregen geen aanschrijvingen.’’  

 

De vastgoedondernemer is de eerste, die zal toegeven dat hij niet altijd de makkelijkste persoon is. Maar initiatieven moeten allemaal op dezelfde manier beoordeeld worden, ongeacht de persoon die deze indient, zo vindt Van der Peijl. ,,Vorig jaar diende ik een aanvraag in voor het bouwen van woningen op de Kruisweg 2 en 4 in Woubrugge, maar dat mocht niet. De nieuwe eigenaren echter, kregen die toestemming wel.’’ Hij hoort dezelfde verhalen van andere vastgoedondernemers, maar die durven hun mond niet open te trekken, zo geeft Van der Peijl aan, ,,omdat ze bang zijn dat ze daarna nooit meer iets voor elkaar kunnen krijgen in Kaag en Braassem’’. Van der Peijl vervolgt: ,,Voor de Achterweg 4 in Nieuwe Wetering heb ik een principeverzoek ingediend voor de nieuwbouw van twee woningen en dat is afgewezen. Maar de huidige eigenaar vraagt op zelfde adres een vergunning aan voor nieuwbouw en twee woningen en hiervoor wordt wél de vergunning afgegeven.’’

Ook zijn zoon is volgens Van der Peijl slachtoffer van willekeursbeleid van de gemeente. ,,Hij heeft een ark aan de Vriezekoop 59 W in Leimuiden, moest weg van de gemeente en vroeg om de ark te verplaatsen naar een plek 500 meter verderop. Dat mocht niet van de gemeente, maar zijn buurman, die 80 meter verder een ark had, kreeg die toestemming wel.’’ 

Mooren herkent deze verhalen. Hij somt op: ,,Aan Zuideinde 97 in Roelofarendsveen mochten er geen twee woningen komen in plaats van een oud gebouw. Bij de omliggende panden mocht het wel. Ook een plan om een oude boerderij aan de Kerkweg 1 in Hoogmade te slopen, mocht van het college niet omdat dit deels buiten de BSD (bestaand stad- en dorpsgebied, red.) valt. Toch mocht een plan om een voormalige graanschuur aan de Herenweg 130 in Rijnsaterwoude te slopen wél doorgaan. Terwijl dit ook buiten de BSD lag.’’  

 

Mooren: ,,Ik zie bij het college een patroon van willekeur. Je moet je houden aan het beleid, dat we hebben afgesproken. Je moet als college geen dingen verzinnen om initiatieven niet door te laten gaan. Maar elke keer verzinnen ze wat anders. Bewoners moeten duidelijkheid krijgen van de gemeente. Aan de Leidseweg 2 geeft het college wél toestemming om een boerderij te slopen; waarom zeg je bij de Kerkstraat 1 dan nee? Ik hoor die goede argumenten niet hiervoor. Het college komt elke keer met een andere verklaring.’’  

 

Hein de Jong is ook ervaringsdeskundige. Hij had een principeverzoek ingediend om zijn woning aan de Zuidweg 17 te verbouwen, zodat hij er op latere leeftijd ‘toekomstbestendig’ in kan wonen. Het gemeentebestuur zei nee, maar De Jong kreeg gelijk van de bezwaarschriftencommissie. Hierop weigerde het college opnieuw de toestemming, zonder hiervoor een reden aan te geven. De Jong: ,, Ik heb een heleboel kosten gemaakt, want de fundering ligt er al; het is weggegooid geld. In de gemeentelijke organisatie zegt iemand ‘Nee’ tegen een plan en omdat ze in die ambtelijke organisatie elkaar niet willen afvallen, zegt de volgende ook nee.’’  

 

De gemeenteraad moet ingrijpen, zo stellen allen. De Jong: ,,Deze raad controleert te weinig en loopt achter het college aan.’’ Mooren: ,,Elke keer komt het college weer met andere redenen om ja of nee te zeggen. Ik wind me hierover op. Mijn gevoel voor rechtvaardigheid komt in het gedrang. Als je maar de goede ingangen hebt bij de gemeente, kom je er wel. Dat is nu zo en het hoort niet. Elk plan moet vooraf op dezelfde kaders beoordeeld worden. Ik strijd tegen die willekeur.’’ 

Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem is om een reactie gevraagd en om per geval aan te geven, waarom over de genoemde adressen en gevallen wél conform het adagium ‘eerlijk en rechtvaardig’ besloten is. Via een woordvoerder laat het college van burgemeester en wethouders echter weten: ,,Gelijke monniken, gelijke kappen is het adagium wat het college aanhangt en naar werkt. Binnen  de ruimtelijke ordening zijn er vele (wettelijk opgelegde) regels en beleidslijnen vanuit diverse instanties waaraan getoetst en/of voldaan moet worden. Wat dat betreft hebben we het er hier binnen Nederland niet makkelijk op gemaakt. Bij elk initiatief geven we de afwegingen die hebben geleid tot de besluitvorming open en transparant aan. Het staat iedereen vrij om het college hierop te controleren. Wij gaan elk open gesprek over willekeurig welk dossier, met initiatiefnemers of raadsleden, nooit uit de weg.’’

Een dode rat in een wijnflesverpakking

Noordwijk / Nieuwkoop – Een document uit 2018 van toenmalige burgemeester van Noordwijk Jan Rijpstra, met de titel ‘Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk', is openbaar geworden. Dit rapport was opgesteld, naar aanleiding van persoonlijke ervaringen van vijf (voormalige) wethouders over de manier waarop er in Noordwijk gehandeld werd over grondzaken en ruimtelijke ontwikkeling. Rijpstra stuurde dit document naar het Regionaal Informatie en Expertise Centrum, dat zich bezighoudt met criminele ondermijning.

Dat rapport ligt nu dus op straat. Het huidige gemeentebestuur van Noordwijk heeft een reactie gevraagd aan alle betrokken. In de lokale politiek blijkt er de afgelopen tientallen jaren sprake te zijn 

geweest van verdachtmakingen, intimidaties en intriges. Volgens oud-collegawethouder Hans Bakker (PUUR) was het door Rijpstra verstuurde document juist bedoeld voor het toenmalige college om ‘een beeld te schetsen van de verschillende krachten die de bestuurders gedurende hun bestuurstermijn(en) hebben ervaren met als gevolg het ondermijnen van de lokale democratie van Noordwijk.’ Het ging er in Noordwijk blijkbaar flink aan toe. Zo kreeg Paul Brandjes, eigenaar van projectontwikkelaar De Raad Bouw, een dode rat in een wijnflesverpakking toegezonden. ,,Deze lieden hebben waarschijnlijk naar de film "The Godfather" gekeken en meenden bij mij eenzelfde effect te kunnen bereiken. De maffia nieuwe stijl.’’

Dat weerhoudt Brandjes er echter niet van, om zijn mond te houden. Hij beschuldigt oud-wethouder en Lid van Provinciale Staten Ton van Rijnberk (D66) van misbruik van zijn positie. ,,Van Rijnberk heeft niet integer gehandeld door tegen de plannen (bouwproject, red.) Calorama van De Raad Bouw te zijn. Terwijl hij later voor de bouwplannen van Van der Wiel Bouw is. Om vervolgens uitverkoren te zijn om een woning te mogen uitzoeken. Van Rijnberk maakte vooraf afspraken met dit bouwbedrijf zodat de belangen van de oud-wethouder werden veiliggesteld.’’

Van Rijnberk reageert hierop: ,,Dit is een pure leugen. In die periode van 1988 tot 1996 was ik geen raadslid. De beschuldigingen van Brandjes over de woningbouwontwikkeling Calorama zijn in 2005 onderzocht door Deloitte forensisch accountants. De beschuldigingen misten elke onderbouwing. De conclusies van het rapport van Deloitte zijn onderschreven door de gemeenteraad.’’ In het onderzoek van Deloitte staat inderdaad, dat Van Rijnberk een van de vijf kandidaatkopers was voor vijf beschikbare woningen.

Volgens oud-wethouder Victor Salman (CDA) is een deel van het rapport geschreven in de wethouderskamer van Gerben van Duin. ,,Ik word wederom van alles en nog wat beschuldigd. En opnieuw zonder enig bewijs. Het doet denken aan het zonder proces 'lynchen' van mensen in het 'Wilde Westen' en de wijze waarop in een totalitair regime of bananenrepubliek wordt omgegaan met tegenstanders.’’


Salman overweegt een schadeclaim in te dienen en vraagt zich af: ,,Kan het zijn dat burgemeester Rijpstra mede door de uitslag van de verkiezingen (waarbij PUUR veel zetels verloor, red.) en het niet 
terugkeren van zijn rechterhand Gerben van Duin als wethouder, gesprekken met enkele voormalige wethouders Ruimtelijke Ordening heeft gehad en toen besloot tot het laten opstellen van een 'risicoanalyse'?’’


Gerben van Duin, die bijna 17 jaar wethouder was in de gemeente Noordwijk en tegenwoordig wethouder is in Nieuwkoop, weigert inhoudelijk te reageren, maar laat slechts weten: ,,Ik hoop dat je begrijpt dat genoemde mensen in het bericht zich aan het beraden zijn op een reactie. Wordt vervolgd zou ik zeggen.’’

Drijvend aangekleed vlot zorgt voor een glimlach in donkere tijden


ROELOFARENDSVEEN – Twee blokken piepschuim, die over het water komen aandrijven. De meeste mensen beschouwen dit als weer een stuk afval, maar Hanny en Gerard Vermij gebruiken deze piepschuim om regelmatig een ‘drijvend vlot’ te maken, met de meest fantastische creaties. Het zorgt bij alle passanten voor een geluksmomentje.

Hanny en Gerard zijn geboren en getogen Veenders. Vorig jaar april zag Hanny dat piepschuim onder de brug bij hun huis aan de Noorderhemweg liggen. Ze vermoedt, dat dit een restant was van een actie door de stichting Groei en Bloei. ,,Er lagen een paar boomstronken op met onkruid en bedacht: ‘Dat wordt een drijvend tuintje; hier ga ik een project van maken’!”

De creatieve ideeën komen van Hanny en Gerard is begenadigd met twee rechterhanden. Hij laat weten: ,,Als je bloemetjes op zo’n drijvend vlot wilt zetten, moet er ook grond op. Daarom maakte ik  voor het eerste vlot een houten frame met een tweezitsbankje erop, om het wat speelser te maken. We kregen zoveel reacties; dat was niet normaal!’’

Het succes smaakte naar meer en sinds die tijd heeft het vlot meerdere gedaanteveranderingen ondergaan. Zo was er in oktober de Halloweenuitvoering, vol met uitgesneden pompoenen. Het kerstvlot; daar zijn Hanny en Gerard nog steeds het meest trots op: behalve een kerstman en allerlei kerstspullen, die ze speciaal voor dit vlot gekocht hadden, werd er ook kerstmuziek afgespeeld. ,,Bij de kringloop kochten we een CD-speler voor 7 euro, maar er zat geen repeatknop op. Dus iedere 50 minuten liep een van ons naar buiten om de muziek weer aan te zetten. Iedereen bleef staan, stak de duim omhoog en maakte er foto’s van. Met al dat slechte nieuws was zo’n mooi kerstvlot net iets wat de mensen nodig hadden.’’ Gerard vult aan: ,,Hoe mooi is het, dat je iets in het water kunt leggen, waarbij dat bij iedereen een gratis glimlach oplevert. Daar doen we het voor.’’

Dit voorjaar volgde een vlot met de lente als thema, vol met narcissen, blauwe druifjes en hyacinthen, afgewerkt met een kruiwagen en enkele stukken gereedschap. Het vlot ligt goed vastgemaakt en gelukkig zijn er geen ‘grappenmakers’ geweest, die hebben geprobeerd om het vlot te ontsieren. ,,Het is fijn, dat de jeugd hier respect voor heeft en dat ze het vlot zelf ook leuk vinden.’’ Het stel heeft nog wel een wens: ,,Het zou mooi zijn, als er een

Nu is het vlot helemaal in het teken van het EK voetbal gebracht. Met twee doeltjes, een oranjebal en allerlei mooie versieringen. Zelf genieten ze ook van het resultaat: ,,Het is een verslaving, want je wilt het steeds beter doen. Ook de verwachtingen van de mensen worden steeds hoger. Daarom zijn we in gedachten nu alweer met de volgende vlotversie bezig.’’ Dat wordt óf de Olympische Spelen óf de Veense kermis. Een ding is zeker; zodra het EK voetbal is afgelopen, verdwijnt deze versie van het drijvende vlot. Wie dus nog een foto wil maken, moet snel zijn!

Hanny: ,,We gaan voorlopig wel door. Het is een pareltje van de Noorderhemweg.’’ Hopen jullie, dat andere mensen dit voorbeeld gaan volgen? ,,Dat zou wel leuk zijn. Het vrolijkt de boel wel op!’’ 

Bewegen tegen eenzaamheid

Nieuwkoop – Een betere gezondheid krijg je niet alleen maar door lid te worden van een sportvereniging. Het kan simpelweg ook door meer te bewegen, zoals regelmatig wandelen of fietsen.

De gemeenteraad van Nieuwkoop bespreekt volgende week het raadsvoorstel ‘Visie sport en bewegen’. Met beweegpleintjes worden inwoners gestimuleerd om meer te bewegen. Wethouder Gerben van Duin: ,,De mensen moeten zelf de gymschoenen aandoen. Het hoeft niet alleen sporten te zijn; het heeft te maken met beweging en ontmoeten.’’ Bovendien zorgt het buiten bewegen er ook voor, dat je andere mensen ontmoet, wat de eenzaamheid weer tegengaat, zo is de gedachte. 

Deel Ghoybos wordt privetuin

Oud Ade – Een deel van het bosgebied Ghoybos wordt verkocht aan het naastgelegen hoveniersbedrijf Koninklijke Ginkel Groep. Hierdoor kan dat bedrijf haar activiteiten uitbreiden.

Op het te verkopen terrein staan geen bomen, maar het bos kan zich aan deze kant dus nauwelijks meer verder uitbreiden. In 2015 werd de gemeente Kaag en Braassem eigenaar van het Ghoybos, met een zak geld als bonus voor het onderhoud van het bos. Binnen twee jaar is 37% van alle bomen gekapt en het was de bedoeling, dat er meer biodiversiteit zou komen in dit bosgebied.

Het gemeentebestuur verkoopt nu dus een groot stuk grond aan het hoveniersbedrijf voor 312.000 euro. Dit terrein wordt toegevoegd aan de tuin bij de woning aan de Hofdijklaan 73 en kan gebruikt worden voor uitbreiding van het bedrijf. Als tegenprestatie gaat Van Ginkel zorgen voor ‘duurzame vegetatie’. Ook heeft het bedrijf toegezegd om ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ in het Ghoybos aan het werk te zetten. En komt er een ‘boswachter’ om het bos schoon, heel en veilig te houden. Dat gebeurt volgens het college van burgemeester en wethouders ‘in samenspraak met de andere “bewoners” van het bos’.

Dertig jaar hypotheek betalen voor 35 m2

Nieuwkoop – Het begon als een droom; maar liefst 61 koopwoningen voor jongeren en starters in het bouwproject ‘Teylerspark II’ in de gemeente Nieuwkoop. Waarbij er maar liefst 45 van die huizen tussen 140.000 euro en 200.000 euro zouden kosten. Maar de realiteit van de oververhitte woningmarkt heeft de droomplannen ingehaald. Wethouder Antoinette Ingwersen moet nu op zoek naar kunstgrepen om de prijzen van woningen tussen 35 m2 en 50 m2 ‘rond de 200.000 euro’ te houden.

Zo zijn in het bouwplan ook drie ‘tiny houses’ opgenomen. ,,Jongeren vinden dit een interessant concept’’, aldus Ingwersen. Deze minihuisjes met slechts enkele tientallen vierkante meters vloeroppervlak gaan al zo’n 200.000 euro kosten. De echte cijfers zijn geheim, maar gemeenteraadslid Kees Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop) gaf aan, dat de prijzen voor de geplande woningen 60% hoger liggen, dan oorspronkelijk bedoeld was. En dan kost een woning van 140.000 euro al gauw 224.000 euro. ,,De hele onderklasse valt helemaal buiten de boot’’, aldus Hagenaars.

De wethouder bevestigde deze prijsstijging, maar hield vol, dat er ‘een aantal woningen van rond de 200.000 euro’ in Teylerspark II komen. Via regelingen als ‘Koopgarant’, waarbij de eerste koper van een woning een provisie betaalt aan de projectontwikkelaar op het moment dat die woning wordt doorverkocht, hoopt Ingwersen de huizenprijzen wat lager te houden. Het inschakelen van een lokale aannemer, om daar schappelijke prijzen mee af te spreken, zoals raadslid Lizet Keysers (SBN) voorstelde, is geen optie. Ingwersen: ,,Dat heet staatssteun en dat mag niet.’’

De wethouder wil heel graag doorgaan met de plannen voor Teylerspark, zodat die woningen begin 2024 gebouwd kunnen worden. ,,Hoe langer we wachten, hoe hoger de prijzen worden.’’

Minder parkeerruimte voor nieuwe seniorenwoningen

Nieuwkoop – De parkeernormen voor nieuwe seniorenwoningen in de huursector gaan waarschijnlijk omlaag. Volgens wethouder Antoinette Ingwersen zal dat niet leiden tot parkeeroverlast in de omliggende straten.

Senioren tussen 65 en 75 jaar hebben gemiddeld toch maar één auto, zo is de gedachtegang. Dan kan de parkeernorm ook wel omlaag gaan naar 1,2 parkeerplaats per seniorenwoning. Het gemeentebestuur hoopt, dat er de komende jaren veel meer gebruik wordt gemaakt van ‘deelauto’s’. Ook al staat er in Nieuwkoop nog geen enkele deelauto, zo is te lezen in een ambtelijk advies.

Wanneer dit voorstel voor lagere parkeernormen volgende week door de gemeenteraad wordt aangenomen, ploppen waarschijnlijk de champagneflessen bij Caroline Nolet-Koster, directeur-bestuurder van Woningstichting Nieuwkoop. Zij verzuchtte in 2019 al, dat ze op de locatie van het Koetshuis het liefst 31 sociale woningen wil bouwen. Maar dat dit door de huidige parkeernormen niet mogelijk was. Het liefst had WSN een norm van 1,0 parkeerplek per seniorenwoning. Maar dat zit er niet in, aldus wethouder Antoinette Ingwersen. ,,In Nieuwkoop hebben de inwoners meer dan gemiddeld auto’s, dus stellen we de parkeernorm hoger.’’

Onrust over grondonderzoek

Roelofarendsveen – Kopers van nieuwbouwwoningen in Braassemerland maken zich zorgen over de bouw van hun huis. De twijfels over de realisatie van die woningen komen door een nieuwsbrief van bouwbedrijf Verwelius.

In die brief staat, dat er vragen zijn over de bodemgesteldheid; nader bodemonderzoek is nodig voor de Omgevingsdienst West-Holland en dat zorgt voor maanden vertraging. Verwelius hoopt, dat er in oktober alsnog met de bouw begonnen kan worden. Deze nieuwsbrief leidde tot veel ongeruste telefoontjes van de kopers.

Verwelius heeft echter aan het gemeentebestuur van Kaag en Braassem verzekerd, dat de huidige koopovereenkomst in stand worden gehouden. ,,De onrust van kopers dat Verwelius “van hen af wil” is volledig ongegrond’’, zo laat het college van burgemeester en wethouders weten.

Onzekerheid over activiteitenplein

Roelofarendsveen – Het hele parkeerterrein bij Splotsz in Roelofarendsveen blijft nog beschikbaar voor allerlei activiteiten voor het Oranjecomité. Of dat in de toekomst ook zo blijft, is onzeker.

Het bestuur van dat Oranjecomité was ongerust, toen ze het Masterplan Sportpad zagen, waarbij het leek of dat terrein gehalveerd wordt. Dat is niet het geval, zo verzekert burgemeester Marina van der Velde. Voor het parkeerterrein bij SplotsZ is volgens haar ‘op dit moment’ alleen nog vastgelegd dat het terrein waar evenementen plaatsvinden behouden blijft. ,,De omvang van het parkeerterrein met het besluit van het masterplan is niet verkleind, ook al suggereert de tekening anders.’’

Hoe het hele terrein de komende jaren verder wordt ingericht, moet echter nog bepaald worden. De burgemeester laat weten, dat de belangen van het Oranjecomité hier in meegenomen worden.

Volop plannen voor IKC Nieuwveen

Nieuwveen – De voorbereidingen voor het realiseren van een Integraal Kindcentrum (IKC) in Nieuwveen zijn in volle gang. Maar nog niet alles gaat van een leien dakje.

Het IKC Nieuwveen zal in ieder geval ruimte bieden aan de Nieuwveense basisschool De Veenvogel en kinderopvang en buitenschoolse opvang door Stichting Kinderopvang Liemeer, en mogelijk een sportfunctie. Het gemeentebestuur hoopt, dat het IKC een ‘bredere sociale functie voor het dorp’ zal krijgen. Dat kan door in het gebouw activiteiten met een ‘maatschappelijke rol’ te plaatsen, zoals een bibliotheek.

Als onderdeel van de IKC-plannen wil het gemeentebestuur van Nieuwkoop het zalencentrum De Ringkant vervangen door een sportfunctie bij het IKC Nieuwveen. Maar wethouder Gerben van Duin gaf donderdag tijdens een raadsvergadering aan, dat twee partijen van de Ringkant ‘’elkaar in de weg zitten’’. Hij gaf niet meer informatie, maar hoopt dat dit snel wordt opgelost.

In totaal buigt het gemeentebestuur van Nieuwkoop zich over vier mogelijke varianten voor het IKC. Een alternatief plan van enkele inwoners, met de naam ‘Nieuwerveen’, wordt door het gemeentebestuur ook serieus bekeken. Volgens dit plan komt het IKC dan op de locatie van de Stichting St. Nicolaas Hoeve en voetbalvereniging Nicolaas Boys aan de W.P. Speelmanweg. Waarbij onderwijs, sport en verenigingsleven worden samengevoegd. De kosten van het IKC kunnen dan (deels) worden terugverdiend met woningbouw, zo is de gedachte.

De gemeenteraad moet volgende week besluiten, of 500.000 euro opzij gezet kan worden om vier mogelijkheden voor de komst van een IKC te onderzoeken. Het gemeentebestuur wil actief met inwoners van Nieuwkoop gaan overleggen om te kijken, waar de voorkeur van de bewoners zelf naar uit gaat.

Bespreking De Schelft uitgesteld

Noordwijkerhout – Twee raadsvoorstellen over De Schelft werden dinsdagavond niet behandeld door de gemeenteraadsleden.

Het ging hierbij om een raadsvoorstel voor een tijdelijke multifunctionele hal ter vervanging van De Schelft en een voorstel over de kosten van sloop vanwege het niet heropenen van het zwembad. De raadsleden wilden eerst meer duidelijkheid hebben over de achterliggende stukken, voordat deze onderwerpen ook inhoudelijk worden besproken.

Een voorstel om de geheimhouding op te leggen over financiële gegevens voor de bouw van een tijdelijke multifunctionele hal, werd wel aangenomen door een raadsmeerderheid. Ondanks dat deze gegevens al bekend zijn bij de voorzitter van de Sportraad.

Eigen volk toch niet eerst

Noordwijk – Gemeenteraadslid De Mooij (CDA) kwam dinsdagavond tijdens de raadsvergadering met een voorstel om alle niet-Noordwijkse zwemverenigingen te verbannen uit zwembad Binnenzee. Zodat de vrijgevallen lesuren door Noordwijkerhoutse zwemmers gebruikt kunnen worden.

Het plan leidde tot veel kritiek van andere partijen. ,,We moeten niet alleen kijken naar eigen volk eerst’’, gaf raadslid Astrid Warmerdam (Doen!) aan. NZLokaal voorvrouw Lisette van der Vossen wees er op, dat zwemverenigingen uit Voorhout en Sassenheim maar enkele uren per week gebruik maken van de Binnenzee en dat zo’n maatregel het ‘watertekort’ van de Noordwijkerhoutse zwemmers, die gebruik maakten van zwembad De Schelft niet zou oplossen.

De Mooij verwijderde de gewraakte passage uit zijn voorstel en bleef vragen om de verenigingen van het zwembad in de Schelft zoveel als mogelijk onder te brengen in de andere zwemfaciliteiten binnen de gemeente Noordwijk en de regio. Maar ook deze variant werd verworpen door een raadsmeerderheid.

Geen generaal pardon paardenweitjes

Noordwijk – Een voorstel van raadslid Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk) om een generaal pardon in te stellen voor de paardenweitjesgebruikers redde het dinsdagavond niet tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Wethouder Sjaak van den Berg gaf aan, dat hij al regelmatig in gesprek is met belangenbehartigers van mensen, die stukken bollengrond met andere doeleinden gebruiken. Hij wees er echter op, dat de regels gehandhaafd worden. En dat die regels door de gemeenteraad zijn bepaald.

Het voorstel werd met 23 stemmen tegen en vier voor verworpen.

Hulp gezocht voor zonnepanelen op grote daken

Noordwijk – Organisaties die op zoek willen gaan naar grote daken om daar massaal zonnepanelen op te leggen, kunnen zich melden bij de gemeente Noordwijk.

De gemeenteraad nam dinsdagavond een voorstel van D66 en Lijst Salman aan, waarin het college opgeroepen werd om extra in te zetten op het opwekken van energie door zonnepanelen op daken. Het college moet partijen benaderen, die bereid en in staat zijn om de energiebesparingsopgave met zon op (grote) daken te versnellen.

Wethouder Sjaak van den Berg gaf aan, dat hij al met meerdere partijen hierover in gesprek is. Binnen vijf maanden moet hij de gemeenteraad informeren over de resultaten.

Intergenerationele armoede aangepakt

Noordwijk – Het gemeentebestuur wil proberen er voor te zorgen, dat armoede niet meer van generatie op generatie overslaat.

Onderzoek toont aan, dat kinderen van ouders, die het niet breed hebben, op latere leeftijd vaak zelf ook in armoede blijven wonen. Deze ‘intergenerationele armoede’ moet aangepakt worden, zo stelden de raadsleden Toon van Tol (PUUR) en Rommie van Dokkum (PvdA) voor. Ze noemden de armoedeval een ‘ramp in slow motion’.

Met gemeentelijke maatregelen en investeringen moet die intergenerationele armoedeoverdracht afgeremd of gestopt worden, zo stelden de partijen voor. Dit voorstel werd aangenomen door de gemeenteraad. Wethouder Dennis Salman zegde toe: ,,We gaan aan de slag met de oproep, maar heb niet de illusie dat we in Noordwijk het grote probleem, dat in Nederland speelt, op kunnen lossen.’’

‘Krokodillentranen’ over sociale woningbouw

Noordwijk – Een voorstel van PUUR, GroenLinks, CDA en PvdA om minimaal 40% sociale woningbouw in Bronsgeest te krijgen, redde het niet, dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

De discussie ontaardde in een portie jij-bakken, waarbij VVD-er Hans Knapp vond, dat het voorstel een gevalletje ‘krokodillentranen van de oppositie’ was. ,,Dat hadden ze moeten doen, toen ze aan de macht waren.’’ Peter van Bockhoven (Lijst Salman Noordwijk) vond, dat voor zoveel extra sociale woningen ook extra grond nodig is. ,,Het hart zegt ja, maar de oplossing zit er niet in.’’ Hij verzuchtte: ,,Als de wethouders van PUUR hun werk hadden gedaan (in de vorige raadsperiode, red.). Nu zijn wij het p-paaltje.’’

Het voorstel werd verworpen. Wethouder Theo Alkemade riep de partijen op om de strijdbijl te begraven en liet weten, dat in Bronsgeest ‘minimaal 30%’ sociaal wordt gebouwd.

Leeg plein verdwijnt definitief

Noordwijk – Een voorstel van PvdA, PUUR en GroenLinks om de bouwmassa’s Esplanade en Gat van Palace wat in te perken, redde het dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering niet.

,,Waarom moeten er altijd maar weer verdiepingen op. Met 26 meter maken we een nieuwe piek (in de hoogte, red.)’’, vroeg PvdA-raadslid Rommie van Dokkum zich af. Volgens haar heeft de gemiddelde Noordwijker liever een leeg Gat van Palace dan ‘nog een kolos aan zee’.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad wees het amendement echter af.

Meer gezelligheid door bankjes

Noordwijk – Aan de huidige inrichting op ’t Stille Zuie aan de Maarten Kruytstraat wordt weinig meer veranderd.

Dat bleek dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering naar aanleiding van een voorstel door PUUR-raadslid Taetske Visser-Danser. De oude afzettingen zijn inmiddels vervangen door plantenbakken.

Wethouder Roberto ter Hark liet weten, dat aan de ondernemers was aangeboden om dit terrein als terras te gebruiken, maar hier bleek geen belangstelling voor te bestaan. Wel overweegt het gemeentebestuur om op ’t Stille Zuie nog een paar bankjes te plaatsen. ,,Dan wordt het toch nog gezellig.’’

Wet tegen hossen en dansen

Noordwijk – De gemeenteraad stemde dinsdagavond in met een verbod op geluidsapparatuur en muziekinstrumenten op het strand tussen de paviljoens B.E.A.C.H. en Witsand.

Raadslid Louis Koppel (GroenLinks) stelde, dat ‘de combinatie Covid-19 en geluid’ nieuw waren voor hem. Maar burgemeester Wendy Verkleij liet weten, dat opzwepende muziek kan leiden tot dansen en hossen. En dat daardoor de anderhalve meter afstand niet nageleefd wordt.

Als er langere tijd sprake is van het handhaven van anderhalve meter afstand op het strand, wordt deze verordening weer ‘ontkracht’, zo gaf de burgemeester aan.

Alle straatverlichting in LED gaat langer duren

Noordwijk – Het versneld vervangen van de straatverlichting door LED-verlichting leidt niet automatisch tot verduurzaming. Bovendien gaat het veel geld kosten.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten als reactie op een door de gemeenteraad aangenomen voorstel om die vervanging te onderzoeken. Het sneller vervangen van die lampen gaat 470.000 euro kosten, zo wijst onderzoek uit.

Bovendien zouden de huidige lampen al vrij energiezuinig zijn. De eventuele CO2-besparing van nieuwe LED-lampen zou grotendeels weer worden opgeheven, omdat al die vervangende lampen ook moeten worden afgevoerd en vernietigd. Overigens zal de gemeente in 2029 sowieso alle straatlampen met LED-verlichting hebben.

VAB op de schop

Bollenstreek – Het Vuilafvoerbedrijf (VAB), dat in Voorhout ligt op de grens met Noordwijkerhout, gaat flink op de schop. Op dit terrein wordt al het ingezamelde huishoudelijk restafval en groenafval verwerkt.

De verwachting is, dat medio 2023 gestart wordt met de sloop- en bouwwerkzaamheden. Die activiteiten gaan niet ten koste van de vuiloverslagwerkzaamheden; die blijven doorgaan. Dat is te lezen in een brief van de VAB aan de gemeenteraadsleden in de regio.

Omwonenden worden met een brief geïnformeerd over de plannen. Deze brieven worden persoonlijk overhandigd. Het VAB hoopt, om zo een ‘goede dialoog’ met de bewoners tot stand te brengen.

Vrees voor voetbalkooi

Noordwijkerhout – Bewoners en eigenaren van bungalows in het bungalowpark Sollasi balen enorm van de komst van een voetbalkooi.

Op de speelweide mocht nooit gevoetbald worden en nu komt op een stuk gras van 300 m2 een oppervlakte aan betonnen tegels, zo klagen de mensen. Ze vinden dat deze kooi te dicht bij enkele bungalows komen te staan en vrezen overlast door voetballende kinderen en hangjeugd.

Het is nog niet duidelijk, of de gemeenteraadsleden iets met deze zorgen gaan doen.

Bomen over bomen

Noordwijk – Het met bomen ‘inpakken’ van kale bollenschuren is een mooi initiatief, maar kan niet afgedwongen worden.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van een brief van het Stichting Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek. Nieuwe gebouwen moeten in het landschap passen, zo oordeelt het college. Maar bij bestaande agrarische bedrijven zijn de mogelijkheden tot landschappelijke inpassing beperkter en in ieder geval niet afdwingbaar.

Het college wil met het Cultuurhistorisch Genootschap in gesprek om te kijken naar mogelijkheden voor het aanplanten van bomen, om het zicht op kale bollenschuren weg te halen.

Zorgen over bouwplannen Groot Hoogwaak

Noordwijk – Hans Stol, voorzitter van PIN Noordwijk, wil dat de uitbreiding van Zorgcentrum Groot Hoogwaak niet op 7 juli besproken wordt in de commissievergadering.

Volgens Stol wordt deze mening gedeeld door Henny Roos, directeur van Groot Hoogwaak. Stol had afgelopen week met een aantal vertegenwoordigers van Groot Hoogwaak een ‘verhelderend’ gesprek met Roos. Zorgen zijn er bij bewoners over de participatie en de behoefte aan voortdurende zorg op de middellange en lange termijn.

Het huidige conceptplan voor bouwactiviteiten van Groot Hoogwaak moet, aldus Stol, eerst met betrokken bewoners worden besproken, voordat de politiek zich hierover buigt. Gepleit wordt, dat de gemeente Noordwijk een visie gaat ontwikkelen over de locatie(s) waar zware zorg, zoals dementie, in deze gemeente in de toekomst wordt ondergebracht.

Balen van plastic zakken voor oud textiel

Hillegom – Een inwoner baalt enorm van de plastic zakken van de Meerlanden voor oude textielproducten, die hij/zij regelmatig in de brievenbus gestopt krijgt.

In een brief wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen ervoor te zorgen dat die plastic zakken niet meer verspreid worden. En dat de al verspreide plastic zakken ergens geretourneerd kunnen worden.

Wethouder Jan van Rijn laat weten, dat het verspreiden van die plastic zakken past in het milieubeleid van de gemeente. De verspreiding ervan wordt dus doorgezet, maar wie deze plastic zakken niet wil hebben, kan ze langsbrengen bij de Milieustraat aan de Marconistraat 16.

Lagere woning

De Zilk – De geplande woning aan de Wassenaarseweg tussen de huisnummers 8 en 10 wordt niet zo groot, als de initiatiefnemer had gewild.

Nadat het ontwerpplan bij de gemeente ter inzage lag, diende een buurman een zienswijze in en gaf aan problemen te hebben met de hoogte van de toekomstige woning. Het college van burgemeester en wethouders laat weten, dat daarna het bouwplan is veranderd.

De goothoogte wordt verlaagd van zes naar vijf meter en de maximale bouwhoogte wordt nu zeven meter; eerder zou dat nog negen meter worden. Hierdoor zal de vermindering van de lichtinval voor het naastgelegen perceel worden beperkt en sluit het bouwplan beter aan op het huidige straatbeeld.

Nieuwe voorstellen aangenomen

Noordwijk – Tijdens het bespreken van de perspectiefnota behandelden de raadsleden maar liefst tien moties (voorstellen). Enkele werden door een meerderheid aangenomen; de rest werd verworpen.

Aangenomen werden PvdA-voorstellen om het extra geld voor de jeugdzorg ook echt voor de jeugdzorg te gebruiken, maar ook, dat de gemeente tijdens drukke toeristendagen inzet op ‘transferia’, in plaats van te investeren in extra parkeervoorzieningen. Een voorstel om de verdwenen belasting op kabels en leidingen te compenseren door een OZB verhoging op zowel woningen als niet-woningen (zoals bedrijfspanden) werd bijna unaniem aangenomen.

Een pleidooi van NZLokaal, VVD en PUUR om alle mogelijkheden te onderzoeken voor de benodigde financiële dekking voor de variant multifunctionele hal met basaal zwembad, redde het ook. Net als een motie van de VVD om nog eens goed te kijken, of Noordwijk de komende jaren inderdaad alle (controles op) bouwtaken door de Omgevingsdienst West-Holland laat uitvoeren.

Onvoldoende informatie voor Sportraad Noordwijk

Noordwijkerhout – De Sportraad Noordwijk (SRN) vindt het ‘welhaast onmogelijk’ om een advies te geven over de heropening van het zwembad. Dat is te lezen in een brief aan het college en de gemeenteraad.

De SRN vindt, dat te weinig informatie is gegeven over de bijdrage van de verzekering in het heropenen van het zwembad. De technische staat van het zwembad was al niet best (slechte hygiëne, lekkages) en er is ‘onvoldoende zicht op een permanente oplossing voor de ‘natte’ activiteiten. Er zijn weinig zwembaden, waar Noordwijkerhoutse kinderen en volwassen terecht kunnen voor instructie-, gezondheids-, trainings- of wedstrijddoeleinden. De kritiek is stevig: ,,De suggestie dat alle activiteiten in Binnenzee ondergebracht kunnen worden, komt de SRN twijfelachtig voor’’.

Er zijn volgens de SRN al afspraken gemaakt met Teylingse zwemverenigingen en Binnenzee en die zwemverenigingen kun je niet zomaar uit het water gooien. De SRN stelt ook, dat de ‘geschetste kosten voor heropening ons onredelijk hoog voorkomen’. Een gemeentelijk voorstel om het huidige zwembad tijdelijk open te stellen met nieuwe apparatuur en die apparatuur later voor een nieuw zwembad te gebruiken overtuigt de SRN niet. ,,In hoeverre dit haalbaar is, valt door de SRN onvoldoende te beoordelen.’’ De SRN vindt wel, dat er ‘grote behoefte is aan zwemwater voor de Noordwijkerhoutse gebruikers’. Het college wordt geadviseerd om een berekening van Zwemvereniging Noordwijkerhout over de realisatie van een nieuw zwembad voor 6,8 miljoen euro in plaats van 9,8 miljoen euro ‘nader te onderzoeken’.

Oorzaak blauwalg Oosterduinse meer steeds duidelijker

Noordwijkerhout – De hoge concentraties van stikstof en fosfor in het Oosterduinse meer komt van aangrenzende watergangen.

Dit spul zorgt voor een groei van de giftige blauwalgen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Eerder werd al het vermoeden uitgesproken, dat de agriculturele sector met middelen voor grond-, bol- en plantbewerking, de veroorzaker is van de hoeveelheden stikstof en fosfor.

Nu duidelijk is, dat er in de aangrenzende watergangen inderdaad hogere concentraties fosfor en stikstof zijn, wordt de komende drie jaar onderzocht wat precies de oorzaken hier van zijn. Tot die tijd worden er geen antiblauwalgmaatregelen genomen.

Pleidooi behoud oerduin

Hillegom – Het Cultuur Historisch Genootschap (CHG) keert zich tegen de plannen om aan de 1e Loosterweg 116 en 122-126 een bollenbedrijf uit te breiden en drie woningen te plaatsen.

Volgens het CHG gaat het hier om ‘een zeldzaam stukje, niet afgegraven oerduin, gelegen op de oudste strandwal, die rond 3800 voor Christus gevormd is’. Het verloren laten gaan van dit stukje oerduin zou volgens het CHG onherstelbare schade aanrichten aan het zichtbaar houden van de cultuurgeschiedenis.

Het pleidooi wordt ondersteund door de Stichting Vrienden van Oud Hillegom.

Pleidooi voor Witte Anjer perkje

Hillegom – CDA-gemeenteraadslid Jan Zwaan ziet graag een Witte Anjer perkje voor veteranen verschijnen.

De anjer staat symbool voor de erkenning en waardering van veteranen. Twee jaar geleden werd zo’n Witte Anjer Perkje voor het eerst geopend in Leeuwarden en Amsterdam en sindsdien volgden meer gemeenten.

Zo’n veldje vol witte anjers zou in Hillegom ook niet misstaan, vindt Zwaan, omdat deze bloemen in de weken voorafgaand aan Nederlandse Veteranendag bloeien. ,,De bloemen zijn een levend eerbetoon aan hen die hun leven en gezondheid op het spel zetten voor Nederland.’’

Raad stemt in met tijdelijke multifunctionele hal

Noordwijkerhout – De verenigingen van de Schelft krijgen hun zo vurig gewenste tijdelijke hal.

Met 19 stemmen voor en acht stemmen tegen stemden de gemeenteraadsleden dinsdagavond voor de komst van deze hal. Wethouder Sjaak van den Berg verwacht, dat die hal er, samen met enkele bijgebouwen voor kleedkamers, opbergruimtes en horecaruimte in november al zal zijn.

Veel enthousiasme was er niet bij de raadsleden, omdat vorige week bekend werd, dat de kosten voor deze tijdelijke hal geen 1,1 miljoen euro, maar rond de 2 miljoen euro zijn. De angst om de Noordwijkerhouters zonder een activiteitengebouw te laten zitten, woog echter zwaarder dan de zorgen over de onverwachte financiële tegenvaller en enkele andere onduidelijkheden.

Skaeve Huse aan Oude Weerlaan

Hillegom – Het is bekend, waar een zogeheten ‘Skaeve Huse’ komt.

Bewoners van Skaeve Huse moeten doorgaans ‘prikkelarm’ wonen; in een rustige omgeving. Dit voorjaar heeft het college van burgemeester en wethouders gezorgd voor een onherroepelijke omgevingsvergunning.

Dat betekent, dat het Skaeve Huse verschijnt aan de Oude Weerlaan, op het perceel tussen de nummers 51 en 53.

Sportcentrum vangt bot

Noordwijk – Een plan voor een vernieuwd sportcentrum aan de Achterweg 14 krijgt geen steun van het college van burgemeester en wethouders.

De initiatiefnemer wil heel graag de huidige bebouwing uitbreiden en op die locatie een sportcentrum in een loods bouwen.

Het college neemt ‘geen positieve grondhouding in’ en wil niet aan het plan meewerken.

Tegenvallertje

Noordwijkerhout – Er zijn financiële tegenvallers voor de realisatie van de multifunctionele hal, die als vervanging van De Schelft moet dienen.

Toch passen deze tegenvallers nog nét binnen het budget. Burgemeester Wendy Verkleij laat in een mededeling aan de gemeenteraadsleden weten, wat er aan de hand is. De culturele verenigingen hebben laten weten, dat er extra geld moet worden uitgegeven voor benodigdheden voor toneelopvoeringen, zoals lampen, geluid en ophangsystemen.

Het totaal benodigde krediet, wat de gemeente Noordwijk nodig heeft wordt hierdoor 1.993.240 euro. Dat leidt tot een jaarlijkse last van 439.581 euro en daarmee blijft het benodigde jaarlijkse budget nog net onder de 440.000 euro, waar de gemeenteraad toestemming voor heeft gegeven.

Vertraging bouwprojecten

Hillegom – De woningbouwprojecten Patrimonium (Talmastraat) en Goed Wonen Fase II lopen verdere vertraging op.

Dat blijkt uit een mededeling aan de gemeenteraadsleden door het college van burgemeester en wethouders. Als redenen voor deze vertraging worden aangegeven: ‘oplopende kosten, beperkte (bouw)capaciteit en landelijke en lokale regelgeving’.

Het gemeentebestuur geeft aan, dat er ‘hard gewerkt wordt’ om zoveel mogelijk te helpen om deze projecten vooruit te krijgen.

VVD pleit voor handhaving

Noordwijkerhout – De VVD pleit voor een verbetering van de recreatiemogelijkheden voor het park Sollasi.

Personen, die daar niet-toeristisch in een van de woningen verblijven, horen daar niet. De gemeenteraad heeft eerder een gedoogbeschikking afgegeven aan ‘personen van overwegend Nederlandse origine’ om daar nog twintig jaar illegaal te wonen. De VVD roept het college op, om te blijven handhaven op illegaal gebruik van de bungalows.

Ook vraagt de politieke partij zich af, of het college ‘op korte termijn een controle wil houden op het illegale gebruik van de recreatiebungalows’. Mocht er niet voldoende handhavingscapaciteit zijn, dan kan wat de VVD betreft er wel wat handhavingsuren afgehaald worden van de paardenweitjescontroles.

Windmolens verboden

De Zilk – Een plan om op het terrein van Beeklaan 18 vijf windmolens te plaatsen, gaat niet door.

Het college van burgemeester en wethouders wil geen medewerking verlenen aan dit initiatief van de grondeigenaar.

Het plan past volgens het college niet in de bestemming ‘Bedrijf’ die op het perceel rust. Bovendien is het, aldus het college, ,,niet aanvaardbaar door de negatieve impact die de windmolens zouden hebben op de omgeving’’.

Zwaard van Damocles boven zwemverenigingen

Noordwijkerhout – ,,De wethouder heeft het zwaard van Damocles boven de ‘natte’  verenigingen gehouden.’’

Deze forse kritiek staat in een brief aan de leden van de commissie Welzijn, die is ondertekend door Triathlon Vereniging de Bollenstreek Noordwijkerhoutse Zwem- en Reddingsbrigade Stichting De Zevensprong Zwemvereniging Noordwijkerhout en ‘de circa 2.700 ongebonden zwemmers uit Noordwijkerhout en De Zilk’.

Zij kwamen op 16 juni samen en wilden met het gemeentebestuur praten over een zwembad binnen het nieuwe sportcomplex De Schelft. Maar de wethouder liet weten, dat hij de gemeenteraad een beslui9t zal vragen over ‘een multifunctionele hal (passend binnen de begroting) of een multifunctionele hal met zwembad (niet passend binnen de begroting)’. Volgens de zwementhousiasten worden in de berekeningen de investering in het zwembad té hoog en het exploitatieresultaat té negatief voorgesteld. Zij geven aan, dat ook moet worden gekeken naar kostenbesparingen en mogelijke inkomsten door woningbouw.

Endegeest forse stap verder

OEGSTGEEST – Wethouder Matthijs Huizing kan verder gaan met het plan Endegeest. De gemeenteraad gaf donderdag aan om ‘geen wensen en bedenkingen te uiten over de nieuwe koop- en anterieure overeenkomst van Park Endegeest’.

Wel gaven de raadsleden aan, op initiatief van D66, dat in het gebied Endegeest voor de bedrijven in de life-science sector, maximaal 30% van het oppervlak gebruikt mag worden voor productie en distributie. In plaats van 100%, zoals tot nu toe het geval was.

Huizing kon geen garantie geven, of het gebied openbaar toegankelijk blijft: “Dat is puur bij de gratie van de eigenaren. Het is gebied van zowel Rivierduinen als van de firma Oudendal. Zij staan toe dat het publiekelijk toegankelijk is, zolang het de bezoekers, patiënten en medewerkers van de GGZ-instelling niet stoort. Dat is een terechte voorwaarde die zij stellen. Voor het Oudendalgebied geldt hetzelfde.’’

Extra kamers mogelijk voor huurders

OEGSTGEEST – In iedere straat mogen maximaal in 5% van de huizen extra kamers voor nieuwe huurders gerealiseerd worden.

Het gemeentebestuur had dit percentage liever gehouden op 2%, maar wethouder Peter Glasbeek ging niet voor een voorstel van het CDA liggen, om het te verhogen naar 5%. CDA-raadslid Van der Hoeven: “De overheid heeft gefaald in het oplossen van de woningnood. Het is niet alleen maar slecht als er verkamerd wordt. Meer mensen kunnen zo een woning krijgen, bijvoorbeeld studenten, promovendi, starters op de arbeidsmarkt en andere groepen die niet per definitie overlast veroorzaken.’’ Het amendement werd aangenomen door de gemeenteraad.

Met gevaar voor eigen leven over straat lopen

OEGSTGEEST – Er is de afgelopen jaren een grote achterstand ontstaan in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het is het gevolg van uitgesteld onderhoud, mede veroorzaakt door kostenbesparingen door het gemeentebestuur.

In een bericht aan de gemeenteraadsleden van burgemeester Emile Jaensch worden de gevolgen pijnlijk duidelijk. “De huidige situatie is bijna over de gehele linie zorgwekkend te noemen; groen, wegen en civiele kunstwerken. De impact van de achterstand in het beheer van de openbare ruimte is groot. Denk hierbij aan de hindernis van afsluitingen, omleidingen of werkzaamheden. De (gedeeltelijke) afsluiting van bruggen heeft bovendien gevolgen voor het gebruik en de levensduur van andere wegen en bruggen, waar intensiever gebruik dan eerder noodzakelijk onderhoud in de hand werkt en de levensduur verkort.’’

De achterstand in het onderhoud kan zelfs leiden tot gevaarlijke situaties: “Op diverse punten wordt het kwaliteitsniveau CROW-B (basis), sober en doelmatig, niet gehaald. Als gevolg daarvan ontstaan mogelijk onveilige situaties op onder andere bruggen, voet- en fietspaden, onder bomen en bij het niet werken van verlichting.’’ Het wordt nog erger: ‘’De gemeente kan de constructieve veiligheid van een aantal van de civiele objecten (bruggen) momenteel niet borgen (garanderen, JD). Dat brengt een aansprakelijkheidsrisico met zich mee.’’ Ook bij het groen in de gemeente Oegstgeest speelt op korte termijn al het veiligheidsaspect: “Van boomwortels die trottoir omhoog duwen tot omvallende bomen die materiële en immateriële schade kunnen berokkenen.’’

Lokaal-fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen spreekt er schande van: ,,Nadat er in 2015 fors is bezuinigd op het onderhoudsniveau, blijkt de situatie vijf jaar later onhoudbaar. Het college is hier duidelijk de grip verloren.’’ Het herstellen van de onderhoudsachterstanden gaat minimaal twee tot drie jaar duren.

Minimaal 25% sociale woningen

En 25% middeldure woningen per bouwproject

OEGSTGEEST – Projectontwikkelaars, die meer dan elf woningen tegelijk bouwen, zijn voortaan verplicht om minimaal 25% van die woningen onder de categorie ‘sociale huur’ te realiseren. Nog eens een kwart van die huizen moeten middeldure huur of sociale koopwoningen zijn.

Wie minder dan twaalf huizen tegelijk neerzet, kan deze verplichting afkopen bij het gemeentebestuur. Mensen, die maximaal drie woningen tegelijk bouwen, kunnen zelf bepalen wat voor type woningen en voor welke prijs zij kunnen bouwen.

De reserve sociale woningbouw wordt ingezet voor de stimulering van sociale huur bovenop de verplichting, èn voor bijzondere kosten bij de realisatie van sociale huurwoningen. Ook is een bijdrage uit deze reserve mogelijk voor sociale koop tot € 200.000,-, wanneer aan de verplichting van 25% sociale huur is voldaan. De reserve middeldure huur/koop tot NHG wordt ingezet voor de stimulering van middeldure huur en/of sociale koop tussen € 200.000,- en de NHG grens van € 325.000.

Wethouder Peter Glasbeek kon de gemeenteraadsleden overtuigen van de noodzaak van deze maatregelen. Hij liet weten, dat het gemeentebestuur de komende jaren in de gaten zal blijven houden, dat de grote(re) bouwprojecten inderdaad minimaal 25% sociale en 25% middeldure huizen  zullen bouwen.

Mogelijk waterstof voor woonwijk

OEGSTGEEST – Het gemeentebestuur gaat vragen aan netbeheerders zoals Gasunie, te onderzoeken of een woonwijk in Oegstgeest als proef kan worden aangesloten op waterstof. Die woningen zouden dan van het gas af gaan, waarna de verwarming en het koken gebeurt via een waterstoftechniek.

Een voorstel van VVD-er Marcus Rolloos hierover werd donderdagavond aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad. Alleen CDA en PrO waren tegen. CDA-er Van der Hoeven: “We zien niet waarom het een verstandig besluit zou zijn om hiervoor in aanmerking te komen, gezien de druk op de ambtelijke organisatie.’’

Rolloos is al jaren een fel pleitbezorger voor het gebruik van waterstof. Nadat de stemming over zijn voorstel vorige maand eindigde in een gelijke stand, geldt deze steun van een meerderheid van de raad als een overwinning voor hem.

Fitties in gemeenteraad

Motie van wantrouwen net afgewend

OEGSTGEEST – Het vertrouwen van raadsleden in wethouder Peter Glasbeek lijkt steeds meer af te kalven. Donderdagavond diende Lokaal een motie van wantrouwen in. Deze motie werd uiteindelijk ingetrokken, toen bleek dat andere partijen deze niet steunden. Veel pijnlijker waren echter de reacties van de overige politici, die lieten weten dat ze onderhand wel klaar waren met allerlei stunteldossiers.

Eelke van den Ouweelen (Lokaal) somde de dossiers van Glasbeek op, waarvan hij vond, dat deze niet goed geregeld zijn. ,,De kwestie van de statushouders waar we landelijk mee het nieuws haalden, de Duikerbrug die qua financiën volledig uit de bocht is gevlogen, een schimmige gang van zaken over de La France locatie, het voorbereidingsbesluit Hofbrouckerpark en een woningbouwvereniging die prestatieafspraken niet wenst te ondertekenen.’’

Ook hebben de wethouders Glasbeek en Nieuwenhuis met een initiatiefgroep voor het woonzorgcomplex Hofwijck gesproken. Terwijl in maart de gemeenteraad zich uitsprak tegen het verzoek om met dit soort initiatiefgroepen aan tafel te gaan. Glasbeek vond, dat het praten met mensen en groepen ‘te doen gebruikelijk is’. “Belanghebbenden staat het vrij om hun visie kenbaar te maken.’’

De druppel die de emmer deed overlopen was voor Van den Ouweelen het feit dat er een raadsmededeling op de agenda van 1 juli was geplaatst, zonder dat het presidium hierover gesproken had. “Ik vind het buitengewoon kwalijk. Ik kan niet anders dan die motie van wantrouwen in te dienen; hoe vervelend dat ook is.’’

Raadslid Elfred Bus (D66) moest toegeven, dat er met die raadsmededeling sprake was van ‘een zeer rommelige gang van zaken’, al twijfelde hij wel of dat een fout van de wethouder zou zijn. “Ik heb wel op een aantal momenten herkenning van dingen die opstapelen. We vragen ons wel eens af: ‘Gaat het nou wel goed’. Er zitten zware zorgen, maar we willen geen gaten slaan in het college voorafgaand aan de verkiezingen. Dit is niet het moment om een motie van wantrouwen te ondersteunen.’’

Ook VVD-er Sven Spaargaren vond: “Er zijn zaken gebeurd, waarvan je afvraagt; had dat niet beter gekund.’’ Als voorbeelden noemde hij het bouwproject De Geesten en de ophef over de statushouders. Maar Spaargaren vond nog niet dat de emmer vol gedruppeld was. Hoewel één raadslid van Hart voor Oegstgeest vóór de motie van wantrouwen wilde stemmen, trok Van den Ouweelen gezien het gebrek aan steun van de andere partijen deze motie toch in. Hierop trok raadslid Menno Welling (PrO) van leer: “Dit is een wanvertoning. Van den Ouweelen ziet complotten en schaadt het aanzien van de Oegstgeester politiek. Wat afkeuring verdient, is het gedrag van Van den Ouweelen.’’ De Lokaal-voorman leek onaangedaan. “Ik begrijp dat de fractie van PrO een zeer onervaren fractie is en dat al twee wethouders van hun zijn opgestapt. Maar de onervarenheid is geen vrijbrief om er een rommeltje van te maken.’’

“Opmaat naar gemeentelijke fusie’’

OEGSTGEEST – De fusiewens van de gemeenteraad van Leiden zint de VVD in Oegstgeest helemaal niet.

Fractievoorzitter Sven Spaargaren wees burgemeester Emile Jaensch er op, dat de Leidse raad een amendement heeft aangenomen, waarbij de bestuurders worden opgeroepen ‘toe te werken naar bestuurlijke eenheid’. “Dat is een opmaat naar een fusie!’’, aldus Spaargaren.

Jaensch zag het echter anders: “We lezen niet expliciet, dat dit een opmaat is naar een gemeentelijke herindeling. De meerwaarde wordt gezien in een hechte samenwerking, een toewerking naar bestuurlijke eenheid is daarbij ondersteunend, is de slotsom.’’ De burgemeester vervolgde: “Maar iedere raad  is verantwoordelijk voor haar eigen toekomst. Er is geen druk van buitenaf. Dat Leiden zich uitspreekt over haar bestuurlijke toekomst is interessant, maar voor rekening van die gemeente. Samenwerking is goed, fusie is niet aan de orde.’’ Spaargaren bleek niet onder de indruk van deze woorden: “Behalve u heeft iedereen wel door dat dit een opmaat is naar een fusie. Het is jammer dat de raad van Leiden dit heeft aangenomen. Het draagt niet bij aan een warme samenwerking.”

Raad voelt zich gepasseerd

OEGSTGEEST – Eerder deze maand maakte de Oegstgeester Courant bekend, dat het gemeentebestuur van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) een aanvraag heeft ontvangen voor het huisvesten van 175 statushouders en 80 spoedzoekers.

Maar de gemeenteraadsleden wisten nog van niets en dat zinde VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren allerminst. “Hadden wij als raadsleden hier niet over geïnformeerd moeten worden?” Wethouder Peter Glasbeek liet mede namens wethouder Matthijs Nieuwenhuis weten, dat dit inderdaad beter was geweest.

Er moet nog een brandveiligheidsrapport voor het Hoefijzergebouw worden opgesteld. Als het college besluit om een omgevingsvergunning af te geven, hebben belanghebbenden nog zes weken de tijd om bezwaar te maken of een voorlopige voorziening bij de rechtbank in te dienen.

De missie is volbracht

VOORHOUT – Hij had het nog nooit gedaan, dus ging hij het doen. Joep Derksen besloot twee weken geleden om een ‘Triatlon voor de Veteranen’ op te zetten. De missie is volbracht.

Voor het goede doel, de Stichting Zinsnede, legde Derksen zaterdag 26 juni, op Nationale Veteranendag, voor het eerst een triatlon af; 1,5 km zwemmen in Zwembad Wasbeek, 42,195 km (de marathonafstand) fietsen en 10 km turbowandelen. Van tevoren konden mensen voor één euro raden wat de eindtijd zou worden en degene die er het dichtste bij zat, zou 100 euro winnen.

Onder het goedkeurend oog van juryleden Jan Willem Mijnlieff (voorzitter) en Patience Leung begon Derksen in Zwembad Wasbeek aan de zestig baantjes zwemmen. De medewerkers hadden een zwembaan vrijgelaten, om Derksen de gelegenheid te geven in alle rust dit eerste deel van de triatlon af te laten leggen. Na 41:44 minuten was het zestigste baantje voltooid, kon Derksen zich afdrogen en omkleden om daarna te beginnen aan een fietsronde door het Groene Hart.

De marathonafstand op de fiets werd in 1:29:17 afgelegd, waarna de fiets in de auto van Mijnlieff werd geladen en Derksen het laatste deel van de Triatlon kon afleggen: tien kilometer turbowandelen door de gemeente Teylingen. Dwars door de regenbuien en muzikaal begeleid door zwaar gedonder voltooide Derksen dit deel van de triatlon in een tijd van 1:42:07.

Dat betekende, dat de Triatlon voor Veteranen werd afgelegd in een tijd van drie uur, 53 minuten en acht seconden. Degene die het dichtst bij de geschatte eindtijd zat, bleek Jan Baan te zijn. Hij schatte in, dat de eindtijd 3 uur en 59 minuten zou zijn. Binnenkort ontvangt de heer Baan de honderd euro.

De échte winnaars zijn echter de kinderen van de groepen 8 van basisscholen in Kaag en Braassem. Mede dankzij de Triatlon voor de Veteranen heeft de Stichting Zinsnede voldoende geld ingezameld om al die kinderen het ‘Veteranenboek Kaag en Braassem’ cadeau te geven. Hiermee is het einddoel bereikt. Mijnlieff: ,,Alle respect voor Joep. Zonder uitgebreide training en voorbereiding heeft hij deze zware missie volbracht. En dat ook nog eens in een supersnelle tijd! De Stichting Zinsnede is blij, dat we onze wens kunnen realiseren; het uitdelen van Veteranenboeken aan groep 8 leerlingen van basisscholen. De verhalen van de veteranen verdienen het namelijk om gelezen te worden door de jongere generaties.’’

Voor meer informatie: www.zin-snede.nl.

19 juni 2021

,,Het is de galg of de guillotine’’

Papenveer / Langeraar - Een groep inwoners van Papenveer en Langeraar heeft de ‘Taskforce RES’ opgericht. Zij eisen inspraak over de plannen voor het ‘verduurzamen’ van de energie- en gasopwek. De Taskforce is fel tegen de mogelijke komst van 80 hectare aan zonnepanelenvelden, zo laat Bart van Poppel weten.

De Nieuwkoopse gemeenteraad besloot deze maand bij het behandelen van de Regionale Energie Strategie (RES), dat de gemeente niet wil meewerken aan de komst van tweehonderd meter hoge windmolens in het open landschap. Maar het gemeentebestuur laat wel de mogelijkheid open voor zonnepanelenvelden. En dat is tegen het zere been van de Taskforce.

Het steekt de inwoners al, dat in de RES alleen gekozen kan worden uit zonnepanelenvelden en windmolens. ,,Het is de galg of de guillotine’’. Wat Van Poppel en de overige betrokken inwoners betreft, blijven de polders en landbouwgronden onaangetast. ,,Als je daar zonnepanelen of windmolens gaat plaatsen, kun je niet meer spreken van groene energie!’’

De komende maanden laat de taskforce flink van zich horen; de plannen hiervoor zijn al bedacht. Op braderieën gaan de zes initiatiefnemers de inwoners informeren, bij gemeenteraadsvergaderingen zullen ze het woord voeren en ook wordt er nagedacht over het ophangen van een huizenhoog spandoek langs de kerktoren.

Van Poppel: ,,De gemeente moet geen tientallen hectares aan potentiële gebieden aanwijzen voor zonnepanelenvelden. Daar komen investeerders op af, die subsidies willen opstrijken en de zonneweides installeren. Waarna wij met de gebakken peren zitten.’’ In plaats daarvan moet Nieuwkoop ervoor zorgen dat de daken van alle bedrijven en woningen vol gelegd worden met zonnepanelen; iedere paneel die op een dak terecht komt, spaart weer een stukje open landschap, zo is de gedachtegang. ,,Het kan niet meer zijn, dat in onze omgeving enorme distributiecentra verschijnen, terwijl daar geen zonnepanelen op liggen!’’

Bewegen en ontmoeten

Roelofarendsveen / Oude Wetering – In het park aan de Meerkreuk in Oude Wetering komt een calisthenicsvoorziening. Met de toestellen kunnen mensen bewegen, sporten en elkaar ontmoeten. Deze rek- en klimtoestellen zijn ook bedoeld als vervanging voor de eerder verwijderde skatebaan op het parkeerterrein van DOSR.

Op verzoek van een groep jongeren komt in het park ook een JOP (jongerenontmoetingsplek. Omdat dit JOP vlakbij de toestellen wordt geplaatst, kan de jeugd tijdens het hangen gelijk lekker sportoefeningen doen. ,,Zo wordt de verbinding tussen jongeren versterkt’’, laat het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraadsleden weten. De voorzieningen komen in de buurt van het trapveld te liggen.

In andere gemeenten, zoals Lisse, zijn deze calisthenicstoestellen al geplaatst en er wordt gretig gebruik van gemaakt, door mensen (jong en ouder), die hun gezondheid op peil willen houden. De omwonenden van de Meerkreuk zijn met een brief geïnformeerd over de nieuwe voorzieningen, waarop zij kunnen gaan uitkijken. Het gemeentebestuur houdt er rekening mee, dat niet iedereen even enthousiast is: ,,Sommige mensen ervaren het als “’eng” of als overlast als jongeren elkaar ontmoeten. Daarom is gekozen voor een plek die tegelijkertijd wat apart ligt (niet bij huizen of direct naast de voorzieningen), maar wel geïntegreerd in het geheel van “bewegen en ontmoeten”.’’

Meer bewegen zorgt voor meer geluk

KAAG EN BRAASSEM – Minder roken en drinken en meer bewegen; dat is waar de inwoners zich de komende jaren mee moeten bezighouden.

De Driemaster heeft samen met de gemeente Kaag en Braassem, het Sportbedrijf en het wijksamenwerkingsverband een actieplan opgesteld om de inwoners een gezondere leefstijl bij te brengen. Deze ‘Lokale preventieaanpak’ (LPA) moet de basis vormen voor alle verenigingen en organisaties om gezonde activiteiten op te zetten. Dan gaat het met name om activiteiten, die zich bezighouden met het terugdringen van roken en alcoholgebruik en het bestrijden van overgewicht.

Wie stil zit, gaat nadenken over zijn of haar problemen. Met nog een zak chips en een fles cola erbij, schieten de kilootjes omhoog. En vaak wordt dan ook nog een peuk of pilsje gepakt; het leidt allemaal tot een slechter gezondheid. Maar wie in beweging is, gaat niet roken of ongezond eten, is de gedachte achter deze methode. Inwoners worden door de deelnemende organisaties gewezen op dingen die ze wél kunnen doen en niet meer te kijken naar hun beperkingen.

Met de juiste begeleiding en het tegengaan van ‘beweegarmoede’ kunnen allerlei uitdagingen worden aangepakt, zoals armoede, laaggeletterdheid of sociaal isolement.

Miljoenen voor bouw IKC

Woubrugge – Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem reserveert 5.750.000 euro voor de komst van een IKC (Integraal Kind Centrum) in Woubrugge. Deze brede school komt dan op de locatie van basisschool Kinderkring.

De leerlingen van basisschool Esselyckerwoude worden over een aantal jaren ook in deze IKC ondergebracht, waarna dat schoolgebouw wordt gesloopt. Op die plek komen dan woningen te staan. Over dit voorstel van het college van burgemeester en wethouders buigt de gemeenteraad zich binnenkort. Maar de raadsleden hadden al eerder aangegeven, zo’n IKC ook in Woubrugge te willen hebben. Als alles voorspoedig verloopt, kan de bouw in 2023 beginnen. De nieuwe school wordt ‘bijna energieneutraal’ gebouwd, zonder gasaansluiting, waarbij alle elektrische voorzieningen met zonnepanelen worden opgewekt.

Miljoenenbal in Kaag en Braassem

Kaag en Braassem – Het geld klotst weer tegen de plinten in de gemeente Kaag en Braassem. Vorig jaar hield het gemeentebestuur ruim 6,5 miljoen euro over en dat is fijn nieuws voor wethouder Petra van der Wereld. Een jaar geleden namelijk, leek alles er nog op, dat Kaag en Braassem zwaar in de rode cijfers zou belanden.

Een deel van dit positieve bedrag wordt veroorzaakt omdat er allerlei zaken zijn uitgesteld. Zo is er geen 1,6 miljoen euro uitgegeven aan kunstgrasvelden voor sportverenigingen. Van der Wereld: ,,We hopen hier dit jaar wel stappen in te maken. Dan zal het jaarresultaat van 2021 er denk ik toch wel anders uit gaan zien.’’

Dit jaar heeft Kaag en Braassem ook alvast geld gereserveerd voor andere ‘leuke’ dingen. Zoals 280.000 euro voor de herinrichting van het winkelhart Roelofarendsveen, 160.000 euro voor het ontwikkelen van plannen voor een nieuw bedrijventerrein en 250.000 euro voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Voor de aanschaf van nieuwe papiercontainers is nog eens 147.000 euro beschikbaar en ook zet het gemeentebestuur alvast 227.000 euro opzij voor een ‘kwaliteitsimpuls dienstverlening’.

De 3,4 miljoen die er verder nog over zijn, worden gestort in de algemene reserves van de gemeente.

Minder restafval leidt tot hogere kosten

Kaag en Braassem – Het invoeren van een nieuw afvalophaalsysteem; het ‘omgekeerd inzamelen’ zal zeker leiden tot minder restafval. Toch besluit het huidige college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem om dit niet te doen.

Het gemeentebestuur had afvalverwerker Cyclus gevraagd om twee scenario’s uit te werken om de afvalinzameling te wijzigen. Dan gaat het om de vragen, wat de gevolgen zijn als het restafval niet eens per twee weken, maar slechts één keer per vier weken wordt opgehaald. Ook is de invoering van het ‘omgekeerd inzamelen’ onderzocht

Omgekeerd inzamelen betekent, dat het restafval niet meer bij de deuren wordt opgehaald, maar dat iedereen zijn vuilniszakken naar centrale verzamelcontainers moet brengen. Voor de inzameling van groenafval (GFT), plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) en oud papier en karton (OPK) worden minicontainers gebruikt, die wél huis aan huis worden opgehaald. Overigens wordt in deze situatie het restafval bij de bewoners in het buitengebied nog steeds opgehaald.

Met het omgekeerd inzamelen zal er minder restafval moeten worden verwerkt en dat scheelt in de kosten, zo geeft Cyclus aan. Maar dat voordeel wordt helemaal teniet gedaan door de hogere kosten voor de inzameling van PMD met minicontainers en de kosten voor de verzamelcontainers voor restafval. Uiteindelijk zal de gemeente zelfs meer geld moeten betalen, dan dat er bespaard wordt.

Het halveren van het aantal keren van het ophalen van het restafval zet ook geen financiële zoden aan de dijk. Het slechts 13 keer in plaats van 26 keer per jaar laten rijden van een vuilnisophaalwagen levert slechts een besparing op van 25.000 euro per jaar. Maar volgens Cyclus moeten hiervoor ook ‘eenmalige kosten’ van 53.000 euro betaald worden. In een brief aan de gemeenteraadsleden geeft het college daarom aan: ,,Gelet op deze effecten is het voorstel om in deze collegeperiode geen veranderingen in de afvalinzameling aan te brengen.’’

Volop ideeën voor Motiemarkt

Nieuwkoop – Inwoners van de gemeente Nieuwkoop kunnen donderdagavond laten weten, wat er beter moet. Tijdens een ‘Motiemarkt’ zijn er voldoende ideeën op de gebieden van verkeer, natuur en recreatie.

Zo pleit Jan Pieter Heimgartner voor een fiets- en voetgangerstunnel onder de N231, ter hoogte van de Nieuwveenseweg. Willem Hassoldt ziet graag, dat op delen van de Langeraarseweg de fietsers overal voorrang krijgen. Fervente wandelaars Peter ten Wolde en Jeanne Schenkeveld willen een wandelpad tussen de Westkanaalweg en het Windepad in Ter Aar. ,,De dijk moet wat loopvriendelijker gemaakt worden; het is leuk om tussen de koeien te wandelen.’’

Saskia van der Drift en Miriam en Demian Koopman pleiten voor snelheidshandhaving op de hele weg van Blokland: ,,Hier wordt erg hard gereden; 100 km per uur is een normale zaak en levensgevaarlijk. In verband met hardlopers en kinderen, die hier fietsen.’’

Waar het gaat om het verbeteren van het groen ziet Cor Heemskerk uit Papenveer graag bloembakken en vijf extra lantaarnpalen verschijnen. Nathalie Boudrie wil een omheind hondenuitlaatterrein in Nieuwveen. Eline van Erp heeft een eigen visie om een recreatiegebied bij het IKC de Vaart in Ter Aar verder te ontwikkelen. ,,Ik wil een aantrekkelijk, waterrijk gebied realiseren, waarin een omheinde speeltuin, speelstrand en daghoreca is.’’ Dat is volgens haar fijn voor de jeugd, maar ook de (groot)ouders, die zittend op het terras het kleine grut in de gaten kunnen houden. Van Erp: ,,Op dit moment is er in Ter Aar vrijwel geen plek om te recreëren. Nu er een buitengebied bij de het IKC wordt gerealiseerd, met een veilig wandelpad richting het Argonnepark, is dit het moment om na te denken over een prachtig recreatiegebied.’’

Andere inwoners pleiten voor meer groene daken, extra tiny houses en minder vaak de bermen maaien.

Gemeente houdt geld over

Noordwijk – De financiële positie van de gemeente Noordwijk is solide. Dat bleek dinsdagavond tijdens een presentatie van wethouder Roberto ter Hark aan de gemeenteraadsleden.

Het eigen vermogen is met 5 miljoen euro gegroeid naar 141 miljoen euro. Een deel van de meevallers komen vooral door een hogere toeristenbelasting (700.000 euro) en een half miljoen euro door een hogere uitkering van de Rijksoverheid. Daarnaast kwam er vorig jaar extra geld binnen voor jeugdzorg (200.000 euro), parkeren (300.000 euro) en kunst en cultuur (300.000 euro).

Tegenvallers waren er ook. De gemeente was 900.000 euro extra geld kwijt met betrekking tot de Omgevingsdienst West-Holland voor het ‘beleid milieu’. Ook voor de wachtgeldverplichtingen voor ex-wethouders moet Noordwijk 400.000 euro meer uit de zakken halen. Ter Hark: ,,Dat heeft te maken met de rente, die de pensioenfondsen berekenen, die ons extra kost.’’

Onduidelijkheid over financiën

Voor tijdelijke openstelling De Schelft

Noordwijkerhout – De gemeenteraadsleden krijgen nog eens duidelijk op papier hoeveel het gaat kosten om een tijdelijk zwembad ‘De Schelft’ in de lucht te houden.

Dinsdagavond liet Joop Scherpenzeel van Tien Organisatieadvies weten, dat het heropenen van het zwembad de gemeente 600.000 euro per jaar gaat kosten. Terwijl de gemeente hiervoor op dit moment 440.000 euro beschikbaar heeft.

Er bleef echter onduidelijkheid over de financiële details. Een ambtenaar zegde toe, om een duidelijk overzicht op te stellen.

Extra investeren in cyberveiligheid

Hillegom – VVD-raadslid Louise Pijnacker kon donderdagavond tijdens de raadsvergadering gerustgesteld worden.

Ze maakt zich zorgen over de forse toename van cyberaanvallen, wat onder meer in de gemeente Lochem leidde tot een schadepost van 200.000 euro. Ze las in de kadernota, dat de gemeente 54.000 euro wil investeren in het tegengaan van cybercriminaliteit en Pijnacker vroeg zich af of dit wel genoeg geld was.

Burgemeester Arie van Erk kon echter laten weten, dat die 54.000 euro een kwart is van het totale bedrag dat de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen samen uitgeven om hun hard- en software te beschermen.

Geen gemotoriseerd verkeer in het winkelcentrum

Hillegom – Als het aan fractievoorzitter Dick van Egmond (GroenLinks) ligt, verdwijnt al het gemotoriseerd verkeer uit het winkelcentrum.

Dat liet Van Egmond donderdagavond weten (zie filmpje). Hij gaf ook aan, dat het nieuwe terrassenbeleid, waarbij er meer ruimte wordt gegeven aan terrassen, heeft geleid tot zijn wens voor het aanpakken van het verkeer.

Dat moet volgens hem leiden tot het ‘verder verhogen van de verblijfskwaliteit’.

Gemeente gaat voor pizzaparticipatie

Hillegom – De vraag, hoe de inwoners meer betrokken worden bij het praten over allerlei zaken, zoals de energietransitie of bouwprojecten, wed donderdagavond in Hillegom beantwoord.

Gemeenteraadslid Co Jansen (Fractie Co Jansen) stelde voor om de ‘pizzaparticipatie’ te introduceren, waarbij er gratis pizza wordt uitgedeeld, aan iedereen die op komt dagen. ,,Daar komen, heel verrassend, jongeren op af.’’

Burgemeester Arie van Erk liet weten, dat het gemeentebestuur nog beter haar best gaat doen om de inwoners mee te laten praten over allerlei onderwerpen. Dat zal in de toekomst zowel digitaal als fysiek gebeuren (waarbij mensen op een plek samenkomen). Van Erk: ,,En misschien doen we daar dan wel pizza’s bij.’’

Gymvoorzieningen in de buitenlucht

Hillegom – De calisthenicsvoorzieningen, die in Lisse aan de Van Lyndenweg staan, komen er waarschijnlijk ook in Hillegom.

Een pleidooi hiervoor door fractievoorzitter Ria Heemskerk (Bloeiend Hillegom) werd opgepakt door wethouder Jan van Rijn. Hij liet donderdagavond weten, dat hij hierover al in gesprek is met enkele organisaties, zoals Healthy Hillegom, korfbalvereniging SDO en de Longalliantie. Bij de Provincie Zuid-Holland probeert de wethouder geld los te weken om meerdere van die metalen gymvoorzieningen te kunnen plaatsen.

BBH-fractievoorzitter Frank Evers bleef zijn twijfels houden, of deze calisthenicsapparaten de inwoners van Hillegom echt meer laat bewegen. ,,In Ierland, Engeland en Frankrijk sterft het van die dingen, maar ik zie er niemand op.’’

Pleidooi voor steun aankoop grond

Hillegom – Als het aan het CDA ligt, helpt de gemeente het Zuid-Hollands Landschap om een groter deel van de Vosse- en Weerlanerpolder in bezit te krijgen.

Dit idee opperde fractievoorzitter Kees Langeveld (CDA) donderdagavond. Hij steunde de oproep van een aantal natuurorganisaties om een groter deel van de Vosse- en Weerlanerpolder te beschermen.

Hillegom zou volgens Langeveld op zoek moeten gaan naar subsidies van de Provincie Zuid-Holland of andere instanties om met dat geld stukken grond aan te werven. Waarna die grond bij het Zuid-Hollands Landschap in beheer komen. Het is nog onzeker, of de gemeenteraad dit plan zal steunen.

Reservepot voor sociale huurwoningen

Hillegom – Het gemeentebestuur denkt erover om een reservepot op te zetten, zodat de gemeente financieel bijspringt voor de realisatie van sociale huurwoningen.

Dat liet wethouder Anne de Jong donderdagavond weten aan de gemeenteraadsleden. Eerder die avond pleitte BBH-fractievoorzitter Frank Evers al voor het beschikbaar stellen van vier miljoen euro om de komst van extra sociale huurwoningen te stimuleren.

De Jong gaf aan, dat hij een voorstel voorbereidt, waarbij de gemeente geld beschikbaar heeft, om ‘onrendabele toppen bij het realiseren van sociale huurwoningen te beperken.

Voorzichtig enthousiasme over deelauto’s

Hillegom – Het plan van Kees Langeveld (CDA) voor een ‘hub’ voor elektrische deelauto’s krijgt voorzichtig steun van onder meer wethouder Karin Hoekstra.

Langeveld ziet mogelijkheden voor Hillegommers, die hun auto ter beschikking stellen, zodat anderen er mee kunnen gaan rijden. BBH-voorman Frank Evers was niet enthousiast: ,,Ik kan me niet voorstellen dat iemand zijn heilige koe die hij voor 40.000 euro gekocht heeft, aan anderen beschikbaar gaat stellen.’’

Maar wethouder Karin Hoekstra ziet wel mogelijkheden. ,,Zo’n platform is er al wel. Er zijn mensen die inderdaad hun heilige koe beschikbaar willen stellen. We moeten kijken of we daar meer publiciteit aan geven.’’

Wachtlijsten jeugdzorg moeten worden aangepakt

Hillegom – ,,Wordt het niet eens tijd om het beleid van de jeugdzorg te evalueren en mogelijk te herzien?’’ Dat is een vraag, waar GroenLinks-fractievoorzitter Dick van Egmond donderdagavond mee worstelde.

Wethouder Jan van Rijn bevestigde, dat nog lang niet alles op rolletjes loopt. In heel Nederland komen jongeren op een wachtlijst te staan, waarbij het maanden duurt voordat ze geholpen kunnen worden. Hoewel Hillegom volgend jaar 666.000 euro krijgt van de Rijksoverheid zullen met dat geld echt niet alle problemen zijn opgelost.

Van Rijn: ,,Ik denk niet dat daarmee de zorg zal verbeteren. De wachtlijsten zijn een drama. Jongeren moeten direct geholpen worden, want wat kan er in tien maanden allemaal gebeuren? We moeten eerst de problematiek van de wachtlijsten oplossen.’’

Woningen op basisschool

Hillegom – De gemeente moet doorpakken met plannen voor nieuwbouw van basisschool de Giraf in de wijk Elsbroek.

Dat liet CDA-fractievoorzitter Kees Langeveld donderdagavond weten tijdens de raadsvergadering. ,,Het gebouw raakt gedateerd en het wordt alleen maar duurder als we langer wachten.’’

Wethouder Karin Hoekstra was het hier mee eens. Ze ontvouwde de plannen, waar het gemeentebestuur mee bezig is. Waarbij onderzocht wordt, of op de huidige plek van de Girar, met de gymzaal een ander schoolgebouw kan komen. Met een of meerdere verdiepingen er bovenop voor betaalbare woningen. In het najaar kan Hoekstra meer vertellen over de haalbaarheid van deze plannen.

Extra geld jeugdhulp

Noordwijk – Waar het gaat om extra inkomsten vanuit de Rijksoverheid voor jeugdzorg, ziet het er goed uit voor de gemeente Noordwijk.

Wethouder Roberto ter Hark toonde dinsdagavond een overzicht van jeugdhulpbijdragen, waar Noordwijk mee rekening houdt. Volgend jaar krijgt de gemeente er 2,4 miljoen euro bij en in 2023 nog eens 2,1 miljoen euro.

In de vijf jaren daarna lopen de bedragen af van 1,9 miljoen euro naar 936.000 euro.

Geen sociale woningen aan Losplaatsweg

Noordwijk – Het bouwproject aan de Losplaatsweg blijft een hoofdpijndossier voor bestuurders en omwonenden.

In een brief aan de gemeenteraadsleden heeft het college meer informatie over de stand van zaken. Het vereiste aantal sociale woningen kan niet op deze locatie gebouwd worden, maar deze huizen moeten ergens anders komen; in Bronsgeest.

De eigenaar van het bedrijfsverzamelgebouw wil dat pand namelijk behouden en stemt niet in met de komst van sociale woningen op zijn plek. Wel mag deze eigenaar voortaan niet meer bij de overheaddeur van dat gebouw laden en lossen, maar aan de Losplaatsweg. Als dat niet vrijwillig gebeurt, overweegt het gemeentebestuur om dit af te dwingen.

Gemeentepagina’s blijven bij Uitgeverij Verhagen

Noordwijk – De gemeentepagina’s blijven ook het komende jaar gepubliceerd worden in ‘De Noordwijker’ en het ‘Noordwijkerhouts Weekblad’.

De huidige tweejarige aanbestedingstermijn loopt af op 31 augustus, maar het college kan deze periode twee keer met één jaar verlengen.

Het college kiest ervoor hier gebruik van te maken.

Herverdeling gemeentefonds pakt slecht uit voor Noordwijk

Noordwijk – De Rijksoverheid heeft plannen om de jaarlijkse uitkering voor gemeenten op een andere manier uit te geven. En dat kan slecht nieuws zijn voor Noordwijk.

Dinsdagavond liet wethouder Roberto ter Hark weten, dat met de huidige stand van zaken Noordwijk de komende jaren geld overhoudt. In 2022 is dat 128.000 euro en in de jaren daarna respectievelijk 90.000 euro, 575.000 euro en 1,7 miljoen euro.

Maar door de andere manier van verdeling van het gemeentefonds verandert dat. De wethouder: ,,Gemeenten die eigen inkomsten genereren zoals toeristenbelasting en parkeerbelasting komen er negatief uit met het gemeentefonds.’’ Dat zou betekenen, dat Noordwijk in 2023 voor 645.000 euro in het rood komt. In 2024 en 2025 lopen de jaartekorten op naar 1,3 miljoen euro en 1,9 miljoen euro. Ter Hark wil ‘samen optrekken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten’ om de nieuwe regering de plannen te laten aanpassen. ,,Het kan niet de bedoeling zijn, dat gemeenten die nu goed hun broek kunnen ophouden, straks bij het Rijk moeten aankloppen.’’

Inwonerinitiatief wordt agendapunt

Hillegom – Bart de Jong, samen met Michiel van den Hoven initiatiefnemer van een inwonerinitiatief, richtte zich donderdagmiddag tot de gemeenteraadsleden.

Hij liet weten, dat in de drie gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen minimaal 50 inwoners het initiatief ondersteunen. De Jong vroeg aan de raad, of dit inwonerinitiatief, dat pleit voor een certificatie van de CO2-prestatieladder, bij een volgende vergadering inhoudelijk te bespreken.

Burgemeester Arie van Erk zegde toe: ,,De bespreking van de inhoud van dit initiatief zal in de loop van het jaar aan de orde komen.’’

Noodverordening tegen muziek op het strand

Noordwijk – Het college van burgemeester en wethouders heeft de ‘Noodverordening verbod geluidsapparatuur’ vandaag bekrachtigd.

Dat betekent, dat tussen 19.00 uur en 09.00 uur er geen muziekgeluid mag zijn op het strand tussen B.A.A.C.H en Witsand. Het college doet dit, omdat er de afgelopen tijd ‘grote groepen feestende personen’ op dat stranddeel waren. Wat leidde tot zorgen over coronaverspreiding en ingrijpen door de politie.

De betreffende strandpaviljoens zelf mogen wél muziek ten gehore laten brengen. Mochten jongeren besluiten om hun avondstrandfeesten elders op het strand te verplaatsen, dan zal het college het gebied van de noodverordening uitbreiden.

Pleidooi voor gelijkheid voor honden en katten

Noordwijk - ,,Waarom moeten hondenbezitters wél belasting betalen voor hun viervoeter en eigenaren van katten, paarden of konijnen niet?

Deze vraag legt een inwoner in een brief voor aan de gemeenteraadsleden. De discussie is actueel, nu ook de Tweede Kamer in meerderheid voorstander is van de afschaffing van de blaftax. De hondenbelasting is een van de oudste belastingen in Nederland, en wordt al sinds de late middeleeuwen geheven. Voorstanders van de hondenbelasting wijzen op de overlast van hondenpoep, maar tegenstanders geven aan, dat loslopende katten in Nederland jaarlijks zorgen voor miljoenen dode vogeltjes.

Het is nog niet zeker of de gemeenteraadsleden iets met deze brief gaan doen.

Politie betaalt belastingen

Noordwijk – De afgelopen 25 jaar heeft de politie de vereiste belastingen betaald voor het politiebureau aan de Duinwetering.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van vragen door PUUR. Niet alleen de OZB en rioolheffing is door de politie afgerekend, maar ook de waterschapsbelasting.

De jaarlijkse lasten voor die waterschapsbelasting zijn eerst door de gemeente betaald en daarna door de politie weer aan de gemeente betaald, zo geeft het college aan in een brief naar de gemeenteraadsleden.

PUUR zoekt droomscenario

Noordwijkerhout – PUUR-raadslid Toon van Tol wil weten, wat het ‘droomscenario’ is voor een nieuwe Schelft.

Volgens hem kijkt het college veel te veel naar een situatie, waarbij er minder gebeurt met de Schelft, als nu het geval is. Van Tol pleit voor een ‘plus scenario’; een variant die extra mogelijkheden toevoegt voor de hele gemeente en dat aantrekkelijk genoeg is voor het zorgen van extra toestroom van inwoners (en bezoekers) uit de drie dorpen.

Dat zou het droomscenario kunnen zijn, aldus Van Tol. ,,Alle huidige varianten brengen nog steeds een zeer groot krimp-risico met zich mee.’’

Raadslid wordt vader

Hillegom – Voor het eerst sinds september kwamen de gemeenteraadsleden weer ‘live’ bijeen in het gemeentehuis om daar een raadsvergadering te houden.

Wie echter ontbrak, was D66-fractievoorzitter Rory Semrek. Maar met goede reden: hij is vader geworden.

Burgemeester Arie van Erk feliciteerde hem hartelijk en liet de raadsleden weten: ,,Moeder en kind maken het goed.’’ Met de vader gaat het gelukkig ook prima. De baby luistert naar de naam Hugo.

Stekende bijen ruimen veld

Hillegom – Na drie jaar zijn de bijenkasten op het dak van het raadhuis verdwenen. De op het dak rokende ambtenaren klaagden erover, dat ze gestoken werd.

Het verdwijnen van de bijenkasten heeft geleid tot vragen van Co Jansen (fractie Co Jansen). Hij wil weten, waarom er niet voor is gekozen om de rookplek te verplaatsen naar een plek buiten het kantoor, bijvoorbeeld op straatniveau.

Ook wil Jansen van het college van burgemeester en wethouders weten, of dit bijenverwijderingsbeleid gemeentebreed wordt opgepakt: ,,Hoe gaat de reactie worden van het college, als er een fietser of hovenier gestoken wordt bij het passeren of onderhouden van een rotonde met een bijenhotel? Moet dan daar ook “de bij” het veld ruimen door een enkel incident?’’ Het college heeft enkele weken de tijd om te reageren.

Versoepeling van de TONK

Bollenstreek – De regels om in aanmerking te komen voor de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) zijn versoepeld door de ISD.

Er maakten namelijk heel weinig mensen gebruik van die TONK. De reden waarom dat is, blijft voor de ISD Bollenstreek een groot raadsel. Tot 1 oktober kunnen mensen alsnog de TONK aanvragen. Zij komen hiervoor in aanmerking als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Zo moet hun inkomen met minimaal 30% zijn gedaald ten opzichte van januari 2020. Ook mogen stellen niet meer dan 25.180 euro (was: 12.590 euro) op de bank hebben. Alleenstaanden mogen maximaal 12.590 euro (was: 6.295 euro) gespaard hebben. Wie al eerder een TONK heeft aangevraagd, maar hiervoor werd afgewezen vanwege de te strenge voorwaarden, hoeft niets te doen. Deze aanvragen worden opnieuw beoordeeld op basis van de aangepaste en verruimde beleidsregels.

Wens voor Witte Anjerperkje

Noordwijk – Overal in het land worden witte anjerperkjes aangelegd.

Deze witte anjerperkjes zijn een eerbetoon aan de veteranen: de 109.600 mannen en vrouwen, die hun leven gewaagd hebben om elders in de wereld vrede te brengen of te handhaven. CDA-gemeenteraadslid Sebastiaan Duivenvoorde wil van het college weten, of er ook een witte anjerperkje komt in de gemeente Noordwijk.

Het college heeft enkele weken de tijd te reageren. De Nationale Veteranendag vindt op zaterdag 26 juni plaats.

Werken aan schadeclaims voor geothermie

Noordwijk – Op dit moment wordt er alleen nog maar gesproken over geothermie, maar nu al heeft een instantie zich gemeld voor het instellen van mogelijke schadeclaims.

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders stelt de ‘Commissie Mijnbouwschade’ zich voor. Zij houden zich niet alleen bezig met ‘het ontzorgen en de bewijslast overnemen van schademelders’ voor gevolgen door olie- en gaswinning.

De commissie, die bestaat uit vier leden, wil zich ook gaan bekommeren om schade-aanvragen voor geothermie, zoutwinning en voormalige kolenwinning.

Woede over weigering jongerenwoningen

Noordwijkerhout – De weigering van het gemeentebestuur. om zes jongerenappartementen op De Vlashoven 14 te mogen realiseren, leidt tot veel onbegrip bij de initiatiefnemer, het bedrijf Havenland.

In een brief aan de raadsleden geeft Havenland aan: ,,Nog nooit eerder heb ik zo’n onkunde meegemaakt als bij uw gemeente, bij de beoordeling van een project voor jongerenhuisvesting.’’ Het gemeentebestuur wordt verweten, dat een verzoek voor die jongerenhuisvesting eerst werd afgewezen, omdat er geen behoefte aan zou zijn en later werd de reden veranderd in ‘stedenbouwkundige argumenten’.

Maar Havenland geeft onder meer aan, dat het plan binnen het beleid past; de Vlashoven ligt volgens Havenland niet in het buitengebied. De briefschrijver sluit af: ,,Ik ben gaarne bereid een nadere toelichting op ons plan te geven en mijn woede over deze enorme miskleun van uw gemeente toe te lichten.’’

Woningeigenaren zijn het precariohaasje

Noordwijk – De woningbezitters draaien op voor het wegvallen van de belastingen op kabels en leidingen.

Vanaf volgend jaar krijgt Noordwijk geen inkomsten meer uit die zogeheten ‘precariobelasting’ en dat scheelt 2,3 miljoen euro op de begroting. Om die wegvallende inkomsten te compenseren, stijgt de OZB in 2022 met 34,7%. CDA-raadslid Van Haaster wees er op, dat met name de mensen met de grotere en duurdere woningen opdraaien voor die belasting.

Wethouder Roberto ter Hark gaf toe, dat hierdoor ,,een aantal huishoudens er extra op vooruit en een aantal huishoudens er extra op achteruit kunnen gaan’’. Maar hij laat het over aan de gemeenteraad of er andere manieren zijn om die 2,3 miljoen euro aan inkomsten op een andere manier binnen te halen. Op initiatief van Dick Gutlich (D66) zegde de wethouder toe om een scenario op te stellen hoe de lasten voor precario verdeeld kunnen worden over de OZB-belasting voor woningen en niet-woningen.

Zorgen over wachtlijsten jeugdhulp

Hillegom – VVD-raadslid Pijnacker maakt zich zorgen om de wachttijden in de jeugdzorg.

Vorige week werd bekend, dat die wachtlijsten landelijk oplopen tot 3.300 kinderen, die maandenlang moeten wachten om de juiste zorg te krijgen. Pijnacker wil weten, om hoeveel Hillegomse kinderen dit gaat.

De gemeente krijgt volgend jaar extra geld van de regering om de wachtlijsten in de jeugdzorg aan te pakken. De VVD vraagt zich af, op welke manier het Hillegomse deel van dat geld besteed gaat worden om de jeugdhulp uit de knel te krijgen.